RadioFrekvensIdentifiering (RFID)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RadioFrekvensIdentifiering (RFID)"

Transkript

1 SIS/TK446 Automatisk Identifiering och Datafångst En teknik för automatisk identifiering och datafångst Resumé Detta dokument ger en kort överblick av, vad det är, systemet, frekvenser, en jämförelse med streckkodsteknik och vad som finns att tänka på. Inledning RFID-tekniken är inte ny. RFID-applikationer har funnits sedan mer än ett decennium i en-chips lösningar och även längre i mindre integrerade lösningar. Väl kända och prövade applikationer som använder RFIDteknik inkluderar: Kontaktlösa kort för inpasseringskontroll till byggnader och andra säkerhetsområden Tullsystem för vägar Automatiska biljettsystem Identifiering av djur RFID får mer publicitet idag baserat på att införande av RFID-tekniken har potential att effektivisera och förbättra leveransprocessen. Publicerade pilotprojekt, så som Wal-Mart och Department of Defense (DoD), har öppnat upp medvetenheten kring RFID-tekniken generellt, och detta har lett till ett ökat intresse kring RFID. Med detta intresse, har även forskning och utveckling kring RFID ökat och som ett resultat av detta finns det mycket kommersiellt tillgänglig RFID-hård- och mjukvara på marknaden. Det finns också ett ökat tryck från DoD och andra organisationer att vidare undersöka RFID och andra tekniker så som tvådimensionella automatiska identifieringstekniker (t.ex. Data Matrix) för att förbättra unik identifiering av enheter. Streckkodstekniken förlitar sig på fri sikt mellan streckkod (bärare) och skanner (läsare), i den mening att streckkoden måste vara synlig för skannern. Däremot behöver inte RFID-tekniken fri sikt, i den mening att en RF Tag (bärare) kan vara osynlig för läsaren. Det här beror på att RFID är ett radio baserat identifieringssystem som sänder information från en RF Tag på begäran från en läsare genom användning av radiovågor som kan (med vissa reservationer) penetrera emballagematerial. RFID erbjuder fördelar framför streckkoder där: dold (eller ej fri sikt) läsning är kravställd mer än en enhet åt gången ska läsas samtidigt läs- och skrivmöjlighet är ett måste för informationsbäraren Ett typiskt RFID-system Ett typiskt RFID-system består av en tag (bärare av data), en skrivare (laddar data på taggen), en läsare (mottagare av data) och en applikation (mjukvara/databas) som ska behandla informationen. Läsare och skrivare måste anslutas till en värdapplikation av något slag, speciellt om många skrivare/läsare används för att ladda eller fånga information på olika platser. Beroende på kravställningen, kan infrastrukturen variera men principerna är desamma, en tag är given viss information på en plats och sedan läses denna information av en läsare på en annan plats. Figur 1 Illustration av ett RFID-system (5)

2 Tag En tag (aktiv eller passiv) är en av de viktigare komponenterna i RFID-systemet, eftersom informationen för den enhet som ska identifieras lagras i taggen. Beroende på beslut av typ av tag som ska användas, bestäms en stor del av den övriga infrastrukturen i ett RFID-system. De flesta taggar (både passiva och aktiva) är av typen Reader Talks First, dvs taggen kräver en yttre signal från en läsare för att aktiveras och endast en liten del aktiva taggar är av typen Tag Talks First som aktivt sänder ut en signal som fångas upp av en läsare. Kapslingen av en tag existerar i ett stort antal storlekar, former (t.ex. flata, fyrkantiga, runda, cylindriska etc.) och material (t.ex. plast, keramik, glas etc.). Figur 2 Illustration av en passiv tag Figur 3 Illustration av en aktiv tag Passiv En passiv tag (figur 2) består av en modul och en antenn förpackade som en inlaga i ett tag hölje. Modulen är den fysiska bäraren med en integrerad krets och det är modulen som förbinder kretsen med antennen. Det är kretsen som bär informationen. Antennen är gränssnittet mot läsaren och därav omgivningen. Spänningen i en passiv tag uppstår då en tag kommer i det elektromagnetiska fält som skapas av läsaren. Detta elektromagnetiska fält måste kunna skapa tillräcklig energi för att väcka taggen och hålla den vaken under kommunikationen mellan tag och läsare. Semi passiv En semi-passive tag är väldigt lik en passiv tag förrutom tillägget av ett litet batteri, som tar bort behovet av en yttre signal för att aktivera en passiv tag. Semi-passiva taggar svarar därför snabbare, fastän mindre pålitliga och kraftfulla än en aktiv tag. Semi-passiva taggar can erbjuda fördelar i miljöer där det förekommer mycket metal och vätskor, vilket typiskt orsakar oläsbarhet av passiva taggar. Aktiv En aktiv tag (figur 3) har en intern spänningskälla för att mata en integrerad krets och skapa en utgående signal. Den kan ha längre läsavstånd och större minne än en passiv och bättre möjlighet att lagra tilläggsinformation. Spänningen i en aktiv tag kommer från batteriet. Det elektromagnetiska fältet (skapat av läsaren) behövs för att slå på en tag, och genom detta öppna upp kommunikationen mellan tag och läsare. En passiv tag: har en praktisk läsbarhet upp till 3 meter är generellt liten till sin storlek är mer lämpad för individanvändning är fördelaktig för enheter av lågt värde och komplexitet behöver en skrivare/läsare för att aktiveras kan vara läsbar eller skrivbar En aktiv tag: har en praktisk läsbarhet över 10 meters och en batteritid på upp till 10 år har begränsningar i hur liten den kan vara (om batteri ska kunna bytas) är inte tillämplig på enheter av lågt värde är fördelaktig i intelligenta applikationer (t.ex. datafångst av temperatur, tryck etc.) aktiveras i de flesta fall av en skrivare/läsare och i begränsade fall identifierar sig själv för en skrivare/läsare kan vara läsbar eller skrivbar (5)

3 Läsare och skrivare En läsare eller skrivare i ett RFID-system består av en modul och en eller flera antenner. Läsarmodulen förbinder antennen med värdapplikationen och består av en radiodel (RF), som skapar det radiofrekventa fält som möjliggör kommunikationen med en tag, och en kontrollmodul, som är gränssnittet mot omgivningen (t.ex. en PC). Beroende på typ av RFID-system kan läsaren ha en intern eller extern antenn för mobil eller stationär användning. Figur 4 Illustration av en läsare Värdapplikation Värdapplikationen är den miljö till vilken läsaren eller skrivaren ska anslutas och är den komponent som initierar lagring av information i en tag och ska ta omhand informationen när en läsare har identifierat en tag (inom räckvidden för läsarens antenn). Värdapplikationen kan bestå av en ensam PC eller ett företags affärslösning beroende på vad RFID-systemet är avsett för och ska supportera. Beroende på typ av tag som används i RFID-systemet ska värdapplikationen kunna koppla enhets information till en unik tagidentitet eller initiera lagring av enhetsinformation i en tag. Figur 5 Illustration av en värdapplikation ansluten till mobil och stationär läsare (5)

4 Frekvenser för RFID Frekvenser och parametrar för en tags kommunikation med en skrivare eller läsare är också variabler som måste beaktas i det övergripande designarbetet med ett RFID-system. Generellt hanteras allokering av frekvenser och kravställning mot dessa i 3 regioner (definerade av ITU) och i vissa fall även enskilda länder. En implementering måste därför ske med beataktande av gällande lagstiftning där RFID-systemet är tänkt att användas. Det existerar ett antal frekvenser som kan användas för RFID och dessa är standardiserade under ISO/IEC 18000, Information technology Radio frequency identification for item management. De gemensamma frekvenserna definierade av dessa standarder för enhetshantering är: <135kHz (Lågfrekvens - LF), ISO/IEC MHz (Högfrekvens - HF), ISO/IEC MHz, ISO/IEC MHz (Ultrahögfrekvens - UHF), ISO/IEC GHz (Mikrovåg), ISO/IEC Då varje frekvens har olika fysiska egenskaper, är inte varje frekvens användbar under alla omständigheter och måste utvärderas beroende på i vilken typ av applikation RFID ska användas. Som ett exempel, Ultrahögfrekvens (UHF) är känslig mot vätska, hög fuktighet och ytor av metall som absorberar högre frekvenser. Däremot är inte högfrekvens (HF) känslig i de miljöerna. Men å andra sidan erbjuder UHF längre läsavstånd och snabbare överföring, om förhållandena är de rätta. RFID jämfört med streckkoder Både RFID och streckkod är tekniker som möjliggör automatiska processer och förbättrade arbetsrutiner. minskade resurser eliminering av mänskliga fel RFID är olikt, i det att taggar: kan vara inbyggda och osynliga utan krav på fri sikt (t.ex. som en inlaga i en etikett) kan omprogrammeras (read-write) är mer användbara i svåra miljöer (t.ex. lackning) kan lagra större mängder information beroende på kretsens minneskapacitet och om kretsen ska vara läs- eller skrivbar Streckkod är olikt, i det att: mängd information är beroende på om en konventionell linjär streckkod eller en tvådimensionell symbologi används den kan inte omprogrammeras den kan skadas och genom det bli oläsbar den alltid kräver fri sikt för en fullgod läsning Figur 6 Exempel på linjära streckkoder och 2D symboler Figur 7 Exempel på RFID taggar (5)

5 Överväganden att tänka på vid användning av RFID RFID som lösning måste ses i sitt sammanhang inom ett företag, och speciellt i relationen och funktionen mot existerande informationssystem. Detta beror på att RFID är en delkomponent av det totala systemet och måste fungera ihop med andra system. Det ersätter inte något av ett företags kärnsystem, men det kan förbättra dess prestanda och produktivitet. Systemdesign och konstruktion o Stängt (tillgängligt inom ett företag) o Öppet (tillgängligt mellan olika företag) Systemintegrering (fysisk) Affärsprocessförändring och implementering Integrerad informationshantering (logisk) Andra utmaningar med RFID att tänka på är: att använding av frekvenser och effekter regleras på regional nivå och i vissa fall även inom enskilda länder svårigheter att applicera RFID taggar på ett konsekvent och pålitligt sätt på ytor av metall och vätskor, härav för närvarande begränsande till applicering på kartong-, pappers- och plastbaserade förpackningar teknik inkompatabilitet med avseende på att samverkan mellan system inte kan garanteras tillförlitligheten av lästa taggar och strategier för att klara av ofrånkomliga fysiska begränsningar tag karakteristik o minneskapacitet o överföringshastighet o arbetsområde (läsavstånd) o läsning av flera taggar samtidigt o arbetstemperatur (5)

Analys av säkerheten av RFID i inpasseringssystem

Analys av säkerheten av RFID i inpasseringssystem UPTEC IT 12 008 Examensarbete 30 hp Augusti 2012 Analys av säkerheten av RFID i inpasseringssystem Tiina Loukusa Abstract Analys av säkerheten av RFID i inpasseringssystem Analysis of the security of

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i 9249001 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

Läs mer

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna TeliaSonera Tele2 Telenor Hi3G G (Sundsvall) AllTele (Sollefteå och Örnsköldsvik) En teknisk sammanfattning och analys 2012-11-06 Network

Läs mer

Rekonditionering av IBC

Rekonditionering av IBC EXAMENSARBETE INOM MASKINTEKNIK, Robotik och mekatronik, högskoleingenjör 15 hp SÖDERTÄLJE, SVERIGE 2014 Rekonditionering av IBC Emil Rasmusson Fredrik Silvennoinen SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT

Läs mer

En analys av trådlös betalning med hjälp av närfältskommunikation

En analys av trådlös betalning med hjälp av närfältskommunikation Aalto-universitetet Högskolan för teknikvetenskaper Utbildningsprogrammet för datateknik En analys av trådlös betalning med hjälp av närfältskommunikation Kandidatarbete 2 december 2013 Niklas Lindroos

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Mobilbetalningar med NFC

Mobilbetalningar med NFC Mobilbetalningar med NFC Användarnas syn på säkerhet Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Författare Felix Hulthén Johan Lindström Framlagd 2011-06-01 Handledare Anders Svensson Examinatorer

Läs mer

Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system

Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system Continuous RFID detection for battery powered systems Henrik Justegård Fredrik Ljungblom EXAMENSARBETE 2013 DATATEKNIK Postadress: Besöksadress: Telefon:

Läs mer

RFID. Taracci byter till RFID-märkning på sina kläder. Från utbildning till komplett lösning. Läs mer om RFID inom handeln på sid 10.

RFID. Taracci byter till RFID-märkning på sina kläder. Från utbildning till komplett lösning. Läs mer om RFID inom handeln på sid 10. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED RFID NORDIC ANNONS December 2008 RFID Taracci byter till RFID-märkning på sina kläder Läs mer om RFID inom handeln på sid 10

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT IT Management Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 Planering av tjänsteorienterad arkitektur En studie som behandlar vad företag skall tänkta på gällande den egna förmågan att

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Sammanfattning Smarta telefoner, surfplattor och andra liknande mobila enheter används i allt större utsträckning både privat och i organisationer. En

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Affärssystem och flexibilitet

Affärssystem och flexibilitet UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, fortsättningskurs C, 15 hp Vårterminen 2011 Affärssystem och flexibilitet En fallstudie om hur ett affärssystem kan påverka flexibilitet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sammanlänkning av material- och informationsflöde med RFID och BIM. Fallstudie av informationsöverföring.

EXAMENSARBETE. Sammanlänkning av material- och informationsflöde med RFID och BIM. Fallstudie av informationsöverföring. EXAMENSARBETE Sammanlänkning av material- och informationsflöde med RFID och BIM Fallstudie av informationsöverföring Jakob Backman Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN

Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN Miljöförvaltningen Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN Emilie Jönsson Miljöinspektör Rapport 2008:6 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...3 Bakgrund...3

Läs mer

Luleå Tekniska Universitet

Luleå Tekniska Universitet )LEHURSWLVNNRPPXQLNDWLRQ HQ YHUVLNW Hans Eklund (hanekl-9) Christoffer Epparn (chrepp-9) Mattias Hedlund (mathed-8) Luleå Tekniska Universitet 27 Maj 2002 1 6DPPDQIDWWQLQJ Optisk kommunikation är en gammal

Läs mer

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förord 2000-2002 genomförde FoU-Väst en studie om stölder på byggarbetsplatser med stöd från SBUF. Projektet finns dokumenterat som Stoppa tjuven! Brott och brottsförebyggande

Läs mer

Batteriet - båtens hjärta

Batteriet - båtens hjärta Batteriet - båtens hjärta Batterier spelar en allt större roll i vår vardag och är mer eller mindre en förutsättning för ett bekvämt och bekymmersfritt liv. Många känner säkert igen frustrationen som ett

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Datavetenskap Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Examensarbete, C-nivå 2002:06 Box On-Line Jonas Nilsson Christian Däldborg 2002 Författaren/författarna och Karlstads universitet Denna rapport

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

DIGITAL KOMMUNIKATION MOT MASKINSTYRDA ANLÄGGNINGSMASKINER SBUF Projekt nr 11918

DIGITAL KOMMUNIKATION MOT MASKINSTYRDA ANLÄGGNINGSMASKINER SBUF Projekt nr 11918 DIGITAL KOMMUNIKATION MOT MASKINSTYRDA ANLÄGGNINGSMASKINER SBUF Projekt nr 11918 En principskiss på ett anläggningsprojekt med guidade och styrda maskiner som får sin position via GPSsystem men som även

Läs mer