Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!"

Transkript

1 Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap. Det är viktigt att du läser igenom hela handboken så att du är väl införstådd med mentorspolicyn och vad det innebär att vara mentor. Om du känner att något inte fungerar, något oväntat dyker upp eller när du vill dela med dig och sprida bra idéer hittar du kontaktuppgifterna här i boken. Det finns även information om hur Drop-in fungerar, var fredagslunchen är någonstans, hur Intize som organisation är uppbyggd och vilka möjligheter som finns. Lycka till med ditt mentorskap!

2 Innehållsförteckning Mentorsguiden... 3 Syfte och förväntningar... 5 Regler och riktlinjer... 7 Mentorspolicy... 7 Kontakt med lärare och föräldrar... 8 Adeptens förutsättningar... 9 Gymnasiemattens upplägg... 9 Mentorskoordinatorn Drop-in Praktiska tips och erfarenheter Kontakta adepterna första gången Boka grupprum Första träffen När inte matematiken är problemet Allmänna tips Intizeguiden Intize kultur Vad du erbjuds som mentor Fredagslunch Kursen Matematik och samhälle MVE Intize organisation E-post och informationsflöde Lokaler på Chalmers

3 Mentorsguiden Som mentor har du fyra adepter som du vägleder två timmar i veckan. Syftet är att inspirera och öka kunskaperna i matematik och det sker ideellt på lika villkor för både adept och mentor. I det här kapitlet lär du dig vad som förväntas på dig som mentor, vilka riktlinjer du ska följa samt tips hur du får till bra mentorsträffar redan från början. Innan du bläddrar vidare kan det vara bra att ha koll på följande Intize-relaterade begrepp: MK: Mentorskoordinator. Stödjer mentorn i att utveckla mentorskapet. MK-grupp: En mentorskoordinator och dess tilldelade mentorer. MK-träff: En träff som sker varje månad där MKgruppen möts och diskuterar mentorskapet. Kickoff: Eventet då du som mentor blir introducerat till föreningen och mentorskapet. Drop-in: Intize räknestuga där du som mentor får hjälpa andra elever än dina adepter. 3

4 Kärnan i Intize är mentorverksamheten och genom åren har det vuxit fram en väl fungerande modell för mentorskap mellan studenter på högskola/universitet och elever i gymnasieskolan. Lägg märke till att du som mentor har adepter och inte elever. Skillnaden mellan relationen mentor och adept gentemot lärare och elev är det förhållningssätt de båda parterna har till varandra. Kortfattat kan en lärare beskrivas som en person som lär ut till en elev medan en mentor är en person som vägleder en adept. Mentorskapet är ett ideellt engagemang då mötet mellan mentor och adept ska ske på lika villkor. Dina adepter går ofta i samma klass men det kan även vara elever från olika skolor som läser olika mattekurser. Om du och dina adepter vill kan ni även träffas oftare och tillsammans med andra mentorsgrupper. Ni i gruppen träffas någonstans på Chalmers eller GU den dag då det passar er bäst. Mötet sker i högskolans/universitetets lokaler för att adepterna ska få ett miljöombyte och få se hur det ser ut och fungerar på en högskola/universitet. 4

5 Syfte och förväntningar Intize mentorskap bygger på ett kreativt och anpassat arbete med adepterna, vilket betyder att vi endast har några få strikta förväntningar på dig som mentor. Som mentor förväntas du: Träffa dina adepter två timmar i veckan. Delta på Drop-in minst en gång per läsperiod, motsvarande två gånger per termin. Gå på MK-träffarna en gång i månaden (se sida 11). Följa mentorspolicyn (se sida 7). Det är bra om du har koll på föreningens syfte och vision som kan användas som hjälpmedel när du sätter upp mål med dina mentorsträffar. Intize syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande. Detta ska bland annat leda till att alla ska få en ökad självkänsla och ges nya möjligheter i livet. Intize vision är (bland annat) att: Alla i Sverige har mer lika och bättre förutsättningar att lära sig matematik. Skolämnet matematik har avdramatiserats. Intresset för matematik har ökat i samhället. Intize är något elever själva söker sig till. Det viktigaste med syftet och visionen är att du diskuterar dem med andra på Intize allt eftersom du utvecklar dina 5

6 metoder och idéer. Det är alltid bra att få feedback på vad du gör och tänka efter vilka effekter det kan ha, vare sig du testar på nya eller gamla sätt att ha mentorsträffar på. Tänk på att mentorskapet ska vara lustfyllt. Du och dina adepter ska ha roligt och det ska vara bra stämning i gruppen. 6

7 Regler och riktlinjer Här beskrivs mentorspolicyn som du måste följa och riktlinjer för hur du gör vid kontakt med adeptens föräldrar och lärare. För att undvika problem i mentorskapet är det viktigt att du läser igenom och förstår hela den här delen av boken. Fråga gärna adept- och mentorskapsansvarig om något är oklart. Mentorspolicyn När du träffar dina adepter gör du detta i egenskap av mentor och representerar därmed Intize. Det innebär att det är viktigt att träffen sker på lika villkor utan någon form av beroende mellan dig som mentor och dina adepter, t.ex. att du tar rollen som terapeut eller att ett kärleksförhållande skulle uppstå. Det är inte du som väljer om du vill vara en förebild eller inte, det valet ligger hos adepterna. Det är därför viktigt att du alltid uppträder med gott exempel som innebär att du: Behandlar adepterna med full respekt. Håller dina privata åsikter om partipolitik och religion för dig själv. Inte uppmuntrar till alkohol, droger eller andra berusningsmedel. Inte är intim med någon adept. Tar avstånd från alla typer av fusk. Inte godtar någon typ av betalning eller ersättning för mentorsträffen. 7

8 Kontakt med lärare och föräldrar Som mentor är tanken att du endast ska behöva ha kontakt med dina adepter, men det kan hända att en lärare eller förälder hör av sig till dig antingen direkt eller genom dina adepter. I sådana fall är det viktigt att du kontaktar verksamhetsgruppen och/eller din mentorskoordinator och berättar hur det ligger till, samt följer riktlinjerna nedan. Intize är inte en del av skolan utan vi är en fristående matematikinspiratör. Därför har vi inte något samarbete med våra adepters matematiklärare, mer än att de vet vilka vi är och vad vi gör. Det är viktigt att du respekterar lärarens arbete och upplägget i skolan. En lärare får heller aldrig lämna över något till elevens mentor. Märker du att så är fallet, kontakta då genast adept- och mentorskapsansvarig (se baksidan av boken). För att se till att adepten söker sig själv till Intize och har förtroende för dig som mentor har vi heller ingen eller minimal kontakt med föräldrarna. De får självklart veta hur Intize fungerar och mentorskapet går till, men tanken är att din adept ska ha direkt kontakt med dig och Intize utan några mellanhänder. Det är förbjudet att berätta hur det går för din adept i matematiken till någon utanför Intize utan adeptens tillåtelse. 8

9 Adeptens förutsättningar För att göra det lättare att förstå vilka mål adepterna har är det bra att ha koll på hur de kom med i Intize och vad de läser för matematik i skolan. Glöm dock inte att fråga adepterna själva vad de vill få ut av mentorskapet. Adepterna kommer från hela Göteborg, ibland till och med från andra städer i Västra Götaland, med olika bakgrund och mål med mentorskapet. De flesta har kommit i kontakt med Intize genom att mentorer har informerat om Drop-in och mentorskapet på deras skola. Anmälan för adepterna sker via ett formulär på Intize hemsida, därefter hamnar de i kö för att få en mentor beroende på hur många fler som söker. Gymnasiemattens upplägg Nuförtiden är matten på gymnasiet uppdelad i a, b och c som står för de olika inriktningarna, samt 1 till 5 som står för komplexiteten. Se tabellen nedan för en helhetsbild. 9

10 Spår A Yrkesförberedande program Spår B Samhälle, ekonomi, humanistiska, estet Spår C Naturvetenskap och teknik Matematik 1a Matematik 1b Matematik 1c Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c Matematik 3b Matematik 3c Matematik 4 Matematik 5 Matte 1 och 2 kan jämföras med matte A och B. Matte 3 kan jämföras med matte C och D. Matte 4 kan jämföras med matte E med delar av C och D. Matte 5 innehåller ofta abstrakt högskolematematik och kan jämföras med matte diskret. Se en mer detaljerad beskrivning av kurserna på hemsidan Matteböcker för gymnasiet finns även att låna på kontoret. 10

11 Mentorskoordinatorn Som ny mentor blir du tilldelad en mentorskoordinator (MK) på kickoffen och fortsätter träffa den under året tillsammans med andra nya mentorer. En MK är en erfaren mentor inom Intize som aktivt verkar för mentorernas bästa. Det är viktigt att du går på MK-träffarna varje månad, både för att få hjälp med problem som uppstår i mentorskapet och för att se till att du utvecklas som mentor på det sätt du vill. Det är ett bra forum för att diskutera målsättning och kreativa idéer för mentorsträffar och du uppmuntras till att komma med egna tankar och feedback. Känner du att du inte passar i din tilldelade MK-grupp kan du byta genom att kontakta adept- och mentorskapsansvarig. Mål med MK: Nyrekryterade mentorer ska tidigt känna gemenskap och samhörighet inom Intize. Mentorer ska tidigt få verktyg för att lyckas i sitt mentorskap och vara väl förberedda inför sin första mentorsträff. Mentorerna ska få stöd och vägledning av sin MK. MK-verksamheten ska hjälpa adept- och mentorskapsansvarig att upptäcka problem genom att rapportera om något går fel. 11

12 Drop-in Drop-in är Intize räknestuga dit elever får komma som de vill. Eleverna skriver upp sig på tavlan eller räcker upp handen för att få hjälp. Att delta i drop-in Som mentor ska du gå på Drop-in minst en gång per läsperiod (två gånger per termin) och när du inte har möjlighet att träffa din mentorsgrupp. Utöver det går du så ofta du vill. Anmälan: Ibland frågar eleverna om andra ämnen. Hjälp till om du kan men tydliggör gärna att vi bara garanterar hjälp med matematik. På Drop-in ska du ha på dig din namnbricka. Avgränsa din hjälp till en fråga per elev om hjälplistan blir lång eller rör sig långsamt. Tid och plats Salarna är MV:F21, MV:F23 och MV:F26 på andra våningen i Fysikhuset, Skeppsgränd 3, Chalmers Johanneberg. Onsdag Lördag Söndag Drop-in Taskforce Om du i framtiden vill sluta som mentor men fortsätta inom Intize kan du bli en del av vår Drop-in Taskforce (DTF). Då deltar du vid Drop-in en gång i veckan. 12

13 Praktiska tips och erfarenheter I början kan mentorskapet verka stort och abstrakt och det kan behövas en knuff för att komma igång. Därför finns här praktiska tips, tidigare mentorers erfarenheter och en guide för första träffen. Kom ihåg att det viktigaste är att du är den mentorn du vill vara och inte den du tror att andra vill att du ska vara. Kontakta adepterna första gången Du som mentor har ansvaret att kontakta adepterna första gången, därefter bestämmer ni i gruppen hur ni vill göra. Kontaktuppgifterna får du av adept- och mentorskapsansvarig via . Gymnasieelever använder inte alltid och många svarar inte när ett okänt nummer ringer. I år har vi frågat de flesta adepter hur de vill bli kontaktade så att du slipper gissa vilket sätt som passar varje adept. Ibland är det en förälder som anmält sitt barn och skrivit ner sina kontaktuppgifter. I sådana fall ber du att få kontakt med adepten direkt och följer riktlinjerna för Kontakt med lärare och föräldrar tidigare i boken. Boka grupprum Det är en bra idé att boka grupprum innan mentorsträffen. Som mentor i Intize får du utökad tillgång till lokaler i Matematiska vetenskaper, Fysikhuset och EDIT-huset. Adresser och hur du bokar hittar du längst bak i boken. 13

14 För att ge dig utökad tillgång till lokalerna kommer vi att be dig lämna ditt passerkortnummer. Första träffen Första gången du träffar dina adepter kommer de troligtvis vara osäkra och nervösa. Mentorskapet är en ny situation i en ny miljö med nya människor. Därför är det viktigt att du som mentor är väl förberedd och har en tydlig tanke med vad du vill förmedla under första träffen. Utöver förslagen nedan kommer ni diskutera första träffen med er MK, och ni kommer även få ett med fler och mer utförliga förslag. Förslag på viktiga saker att ta upp: Vem du är Varför du gör det och att du inte får betalt Fråga adepterna vad de vill få ut av mentorskapet Vad adepterna har för mål Förhållningsregler För att underlätta för adepterna att komma på träffarna är det viktigt att tidigt skapa en trygghet och struktur för var och när träffarna ska äga rum. Bestäm även regler för hur du och dina adepter informerar varandra om ni får förhinder och inte kan komma. Se till att alla är delaktiga i att bestämma reglerna och strukturen. Om du vill bolla idéer och utveckla dina tankar om hur du kan lägga upp första träffen pratar du med din mentorskoordinator eller kommer förbi kontoret. 14

15 När inte matematiken är problemet Ibland kan andra problem än matematiska kunskaper hindra adepten i sin utveckling. Det kan vara stress, prestationsångest, brist på självförtroende eller liknande. Det är inte ditt ansvar som mentor att lösa dessa problem. Du ska, som det står i mentorspolicyn, inte ta på dig rollen som terapeut. Samtidigt finns för mentorn en unik möjlighet att göra skillnad bara genom att finnas till hands, om det känns bekvämt. Om en situation uppstår då en adept öppnar upp sig och dennes känslor svämmar över är det viktigt att du tar det lugnt och lyssnar. Känner du dig obekväm är det viktigt att du inte fokuserar på hur du kan prestera så bra som möjligt i situationen och ge råd utan du ska lägga ditt fokus på adepten och lyssna. Om du upptäcker missförhållanden i adeptens omgivning som ligger utanför din mentorsroll, t.ex. psykisk eller fysisk misshandel eller liknande, pratar du med adept- och mentorskapsansvarig för att diskutera hur och om det bör hanteras vidare. Vi kan uppmuntra och stödja resan från dåligt självförtroende i matematik men resan och motivationen måste komma från adepten själv. Pssst. Det kan vara smart att använda en smsgrupp som kostnadsfritt kan skapas på smsgrupp.se för att kommunicera i gruppen. 15

16 Allmänna tips Här är några allmänna tips från tidigare mentorer. Du är i första hand mentor och inte kompis. Det kan vara lätt att hamna i kompisfällan. Tänk på att en omtyckt mentor inte behöver vara den bästa mentorn. Ett tips är att vara personlig men inte privat. Diskutera och gå igenom problemlösningsteknik; rita upp problemet, vad är givet och vilka relationer är kända, hitta mönster, vilken är den röda tråden genom problemet? Hur kontrolleras att svaret är korrekt? Kom gärna förberedd till mentorsträffen. En kort stunds förberedelser, till exempel genom att fundera över fokus med dagens träff, kan göra stor skillnad. Tänk igenom vilket språk och vilken notation som är lämplig att använda. Det gäller att välja rätt matematisk nivå men också rätt nivå på svenska språket. Fundera noga igenom hur du lämpligast förklarar gällande matematiska koncept för din adept. Den första tanken på en förklaringsmetod behöver inte vara den bästa. Använd en lösningsmetod som adepten är bekant med. Var tydlig och strukturerad men framförallt låt eleven lösa uppgiften på egen hand. Ställ reflekterande frågor och lotsa där igenom adepten fram till svaret. 16

17 Intizeguiden Intize är utöver mentorskapet en förening med en rik kultur som erbjuder både gemenskap, delaktighet och personlig utveckling i form av bland annat gratis lunch på fredagar och en MTS-kurs kallad Matematik och samhälle. Här beskrivs allt du behöver veta för att ta del av det som erbjuds dig som mentor, samt information om hur resten av organisationen fungerar. 17

18 Intize kultur Vi bedriver inte traditionell läxhjälp utan det handlar om en ömsesidig utveckling och ett ömsesidigt lärande. Adepter och mentorer utvecklas och lär sig tillsammans. Under våren 2009/2010 tog mentorerna tillsammans fram sex värdegrundsord för organisationen. Orden skulle ligga till grund för Intize arbete både inom och utom organisationens gränser. Öppenhet Utveckling Inspiration Engagemang Långsiktighet Delaktighet 2010/2011 sammanfattade mentorerna ordens innebörd och hur de kan genomsyra vårt arbete. Här är utdrag ur diskussionen: Öppenhet innebär tolerans och acceptans av alla som deltar i Intize verksamhet Utveckling innebär en vilja att hela tiden utveckla sig själv som mentor eller adept Att se våra adepter utvecklas, det ger oss inspiration Engagemang är viljan, drivkraften att hjälpa till frivilligt Långsiktighet kan uttryckas genom samarbete med andra organisationer 18

19 Delaktighet i Intize är känslan av att ingå i ett större sammanhang Arbetet med värdegrunden är fortlöpande och under året fortsätter diskussionerna. Kom gärna med förslag om hur du tycker att Intize ska arbeta för att ta tillvara på vår värdegrund i verksamheten! 19

20 Vad du erbjuds som mentor Intize erbjuder fler möjligheter för utveckling och gemenskap utöver mentorskapet. Som mentor får du bland annat gratis lunch på fredagar tillsammans med andra i föreningen och kan gå den MTS-klassade kursen Matematik och Samhälle. Fredagslunch Varje vecka avslutas med att Intize bjuder på en gemensam lunch för alla mentorer. Verksamhetsansvarig skickar ut ett formulär som du svarar på så verksamhetsgruppen vet vad som ska beställas. Fredagslunchen är ett forum för att utbyta erfarenheter, diskutera och ha det trevligt. Under fredagslunchen kommer det också information och erbjudanden om event som rör Intize och dess verksamhet. Projekt En av våra största drivkrafter är att testa nya idéer. Intize har vuxit fram ur ett pilotprojekt som omfattade en handfull högskolestudenter och ett dussin gymnasieelever, och är idag en ideell förening som omfattar några hundratal personer. För att bevara den ursprungliga känslan av entreprenörskap och nyskapande genomförs kontinuerligt flera projekt inom föreningen. Alla som får en idé, såväl adept, mentor eller extern person som vill bidra, uppmuntras till att presentera sin idé för verksamhetsgruppen och genomföra den. 20

21 Kursen MVE370 Matematik och samhälle, 7.5 hp Alla mentorer erbjuds att läsa kursen Matematik och samhälle MVE370 på Chalmers. Kursen rekommenderas då det bland annat ingår att studenten ska få utveckla sitt mentorskap och reflektera kring sitt eget och andras lärande. Hälften av kursen utgörs av tiden du spenderar med dina adepter. Andra halvan utgörs av föreläsningar och seminarier. Kursen är MTS-klassad och meriterande för masterprogrammet Lärande och ledarskap. Kurstillfällena är schemalagda på kvällstid, mestadels tisdagar, i början på läsperioderna 2, 3 och 4. Första kurstillfället inträffar tisdag 4 november klockan i salen Pascal. 21

22 Intize organisation Under ett verksamhetsår (från höst till vår) styrs Intize bland annat av styrelsen och verksamhetsgruppen, som tillsammans ser till att både långsiktiga och kortsiktiga mål uppfylls. Här beskrivs kortfattat hur det går till. Föreningsstämman Föreningsstämman är Intize högsta beslutande organ. Här samlas medlemmarna en gång om året och fattar viktiga beslut. Det är en röst per medlem som varit medlem minst ett år. Som mentor blir du automatiskt medlem i Intize. Valberedning Valberedningen ger förslag till nya ledamöter till styrelsen, till revisor samt ledamöter till valberedningen. På föreningsstämman beslutas om valberedningens förslag antas av medlemmarna. Styrelsen Styrelsen är organisationens visionära och strategiska organ. De har från föreningsstämman fått i förtroende att representera medlemmarnas vilja och har till uppgift att prioritera bland och fokusera verksamhetens långsiktiga mål. Arbetet som styrelsen gör är liksom mentorernas ideellt. I den dagliga verksamheten agerar styrelsen bollplank för verksamhetsgruppen. Verksamhetsgruppen Verksamhetsgruppen är en anställd grupp i Intize som får lön för att utföra det operationella eller praktiska arbetet i föreningen. De ser till att föreningens mål uppfylls och 22

23 ansvarar bland annat för utbildning av mentorer, inbjudan till fredagslunch och spridning till andra städer i Västra Götaland. I år består gruppen av fyra personer med följande ansvarsområden: Verksamhetsansvarig (VA) har den övergripande helhetsbilden över Intize dagliga verksamhet. VA fungerar som spindeln i nätet med interna och externa kontakter. Dessutom har VA hand om ekonomi och personalfrågor. Kurs- och utvecklingsansvarig administrerar, planerar och utvecklar kursen Matematik och samhälle. Personen är koordinator för akademiska arbeten inom Intize och möjliggör fortbildning. Adept- och mentorskapsansvarig/vice-va ser till att alla mentorer får adepter och att mentorsgrupperna får det stöd de behöver, bland annat genom att planera kickoffen, utbilda mentorskoordinatorer och svara på frågor gällande mentorskapet. Hen ansvarar också för bemanning och utveckling av Drop-in samt tar över rollen som verksamhetsansvarig vid behov. Kommunikatör, projektledare för regional spridning ansvarar för intize.org, sociala medier, presskontakter och intern kommunikation. Söker tillsammans med VA bidrag från företag och stiftelser. Personen arbetar för att nya Intizeföreningar ska bildas i Västra Götaland och stöttar deras etablering. 23

24 Verksamhetsgruppen sitter på ett kontor, Intizekontoret, i Matematiska vetenskaper på Chalmers Johanneberg dit du är välkommen både om du har frågor eller bara vill hälsa på. Adress och vägbeskrivning finns på baksidan. Rekryteringen Varje höst utförs en rekrytering för att få in nya mentorer och sprida information om föreningen. En rekryteringsansvarig och flera andra rekryterare ser till att rekryteringssamtal, pitchar och kontakt med gymnasieskolor går som planerat. 24

25 E-post och informationsflöde När du går med i Intize får du en intiz adress. Det är viktigt att du använder den eller vidarebefordrar den till det konto du normalt använder eftersom all skriftlig kommunikation kommer gå via intiz en. Har du problem med att logga in på mailen kontaktar du kommunikatören eller verksamhetsansvarig vars kontaktuppgifter du hittar längst bak. På vår hemsida finns mer information om Intize. Intize finns också på Facebook (Intize), Twitter (Intize_gbg) och Instagram (Intize_gbg). 25

26 Lokaler på Chalmers Observera att många av grupprummen är låsta under vissa tider och att du då måste ha ditt passerkort. Intize ger alla sina mentorer en utökad access till EDIT-huset, Fysikhuset och Matematiska vetenskaper. För att få tillgång till denna access är det viktigt att du lämnar ditt passerkortsnummer till verksamhetsgruppen när vi ber om det. EDIT-huset (går att boka) Plan C6: 7 grupprum Plan C5: 6 grupprum Plan C4: 2 grupprum Fysikhuset (går inte att boka) FL-huset, plan 5, 6 och 7: grupprum MC2, plan 7: grupprum Matematiska vetenskaper (går inte att boka) Plan 2: 4 grupprum Plan 1: 3 grupprum och 2 seminarierum Bokning av lokaler går att göra på följande länkar: Chalmers: https://se.timeedit.net/web/chalmers/db1/b1/# Chalmers bibliotek: Kårhuset: 26

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer