Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!"

Transkript

1 Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap. Det är viktigt att du läser igenom hela handboken så att du är väl införstådd med mentorspolicyn och vad det innebär att vara mentor. Om du känner att något inte fungerar, något oväntat dyker upp eller när du vill dela med dig och sprida bra idéer hittar du kontaktuppgifterna här i boken. Det finns även information om hur Drop-in fungerar, var fredagslunchen är någonstans, hur Intize som organisation är uppbyggd och vilka möjligheter som finns. Lycka till med ditt mentorskap!

2 Innehållsförteckning Mentorsguiden... 3 Syfte och förväntningar... 5 Regler och riktlinjer... 7 Mentorspolicy... 7 Kontakt med lärare och föräldrar... 8 Adeptens förutsättningar... 9 Gymnasiemattens upplägg... 9 Mentorskoordinatorn Drop-in Praktiska tips och erfarenheter Kontakta adepterna första gången Boka grupprum Första träffen När inte matematiken är problemet Allmänna tips Intizeguiden Intize kultur Vad du erbjuds som mentor Fredagslunch Kursen Matematik och samhälle MVE Intize organisation E-post och informationsflöde Lokaler på Chalmers

3 Mentorsguiden Som mentor har du fyra adepter som du vägleder två timmar i veckan. Syftet är att inspirera och öka kunskaperna i matematik och det sker ideellt på lika villkor för både adept och mentor. I det här kapitlet lär du dig vad som förväntas på dig som mentor, vilka riktlinjer du ska följa samt tips hur du får till bra mentorsträffar redan från början. Innan du bläddrar vidare kan det vara bra att ha koll på följande Intize-relaterade begrepp: MK: Mentorskoordinator. Stödjer mentorn i att utveckla mentorskapet. MK-grupp: En mentorskoordinator och dess tilldelade mentorer. MK-träff: En träff som sker varje månad där MKgruppen möts och diskuterar mentorskapet. Kickoff: Eventet då du som mentor blir introducerat till föreningen och mentorskapet. Drop-in: Intize räknestuga där du som mentor får hjälpa andra elever än dina adepter. 3

4 Kärnan i Intize är mentorverksamheten och genom åren har det vuxit fram en väl fungerande modell för mentorskap mellan studenter på högskola/universitet och elever i gymnasieskolan. Lägg märke till att du som mentor har adepter och inte elever. Skillnaden mellan relationen mentor och adept gentemot lärare och elev är det förhållningssätt de båda parterna har till varandra. Kortfattat kan en lärare beskrivas som en person som lär ut till en elev medan en mentor är en person som vägleder en adept. Mentorskapet är ett ideellt engagemang då mötet mellan mentor och adept ska ske på lika villkor. Dina adepter går ofta i samma klass men det kan även vara elever från olika skolor som läser olika mattekurser. Om du och dina adepter vill kan ni även träffas oftare och tillsammans med andra mentorsgrupper. Ni i gruppen träffas någonstans på Chalmers eller GU den dag då det passar er bäst. Mötet sker i högskolans/universitetets lokaler för att adepterna ska få ett miljöombyte och få se hur det ser ut och fungerar på en högskola/universitet. 4

5 Syfte och förväntningar Intize mentorskap bygger på ett kreativt och anpassat arbete med adepterna, vilket betyder att vi endast har några få strikta förväntningar på dig som mentor. Som mentor förväntas du: Träffa dina adepter två timmar i veckan. Delta på Drop-in minst en gång per läsperiod, motsvarande två gånger per termin. Gå på MK-träffarna en gång i månaden (se sida 11). Följa mentorspolicyn (se sida 7). Det är bra om du har koll på föreningens syfte och vision som kan användas som hjälpmedel när du sätter upp mål med dina mentorsträffar. Intize syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande. Detta ska bland annat leda till att alla ska få en ökad självkänsla och ges nya möjligheter i livet. Intize vision är (bland annat) att: Alla i Sverige har mer lika och bättre förutsättningar att lära sig matematik. Skolämnet matematik har avdramatiserats. Intresset för matematik har ökat i samhället. Intize är något elever själva söker sig till. Det viktigaste med syftet och visionen är att du diskuterar dem med andra på Intize allt eftersom du utvecklar dina 5

6 metoder och idéer. Det är alltid bra att få feedback på vad du gör och tänka efter vilka effekter det kan ha, vare sig du testar på nya eller gamla sätt att ha mentorsträffar på. Tänk på att mentorskapet ska vara lustfyllt. Du och dina adepter ska ha roligt och det ska vara bra stämning i gruppen. 6

7 Regler och riktlinjer Här beskrivs mentorspolicyn som du måste följa och riktlinjer för hur du gör vid kontakt med adeptens föräldrar och lärare. För att undvika problem i mentorskapet är det viktigt att du läser igenom och förstår hela den här delen av boken. Fråga gärna adept- och mentorskapsansvarig om något är oklart. Mentorspolicyn När du träffar dina adepter gör du detta i egenskap av mentor och representerar därmed Intize. Det innebär att det är viktigt att träffen sker på lika villkor utan någon form av beroende mellan dig som mentor och dina adepter, t.ex. att du tar rollen som terapeut eller att ett kärleksförhållande skulle uppstå. Det är inte du som väljer om du vill vara en förebild eller inte, det valet ligger hos adepterna. Det är därför viktigt att du alltid uppträder med gott exempel som innebär att du: Behandlar adepterna med full respekt. Håller dina privata åsikter om partipolitik och religion för dig själv. Inte uppmuntrar till alkohol, droger eller andra berusningsmedel. Inte är intim med någon adept. Tar avstånd från alla typer av fusk. Inte godtar någon typ av betalning eller ersättning för mentorsträffen. 7

8 Kontakt med lärare och föräldrar Som mentor är tanken att du endast ska behöva ha kontakt med dina adepter, men det kan hända att en lärare eller förälder hör av sig till dig antingen direkt eller genom dina adepter. I sådana fall är det viktigt att du kontaktar verksamhetsgruppen och/eller din mentorskoordinator och berättar hur det ligger till, samt följer riktlinjerna nedan. Intize är inte en del av skolan utan vi är en fristående matematikinspiratör. Därför har vi inte något samarbete med våra adepters matematiklärare, mer än att de vet vilka vi är och vad vi gör. Det är viktigt att du respekterar lärarens arbete och upplägget i skolan. En lärare får heller aldrig lämna över något till elevens mentor. Märker du att så är fallet, kontakta då genast adept- och mentorskapsansvarig (se baksidan av boken). För att se till att adepten söker sig själv till Intize och har förtroende för dig som mentor har vi heller ingen eller minimal kontakt med föräldrarna. De får självklart veta hur Intize fungerar och mentorskapet går till, men tanken är att din adept ska ha direkt kontakt med dig och Intize utan några mellanhänder. Det är förbjudet att berätta hur det går för din adept i matematiken till någon utanför Intize utan adeptens tillåtelse. 8

9 Adeptens förutsättningar För att göra det lättare att förstå vilka mål adepterna har är det bra att ha koll på hur de kom med i Intize och vad de läser för matematik i skolan. Glöm dock inte att fråga adepterna själva vad de vill få ut av mentorskapet. Adepterna kommer från hela Göteborg, ibland till och med från andra städer i Västra Götaland, med olika bakgrund och mål med mentorskapet. De flesta har kommit i kontakt med Intize genom att mentorer har informerat om Drop-in och mentorskapet på deras skola. Anmälan för adepterna sker via ett formulär på Intize hemsida, därefter hamnar de i kö för att få en mentor beroende på hur många fler som söker. Gymnasiemattens upplägg Nuförtiden är matten på gymnasiet uppdelad i a, b och c som står för de olika inriktningarna, samt 1 till 5 som står för komplexiteten. Se tabellen nedan för en helhetsbild. 9

10 Spår A Yrkesförberedande program Spår B Samhälle, ekonomi, humanistiska, estet Spår C Naturvetenskap och teknik Matematik 1a Matematik 1b Matematik 1c Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c Matematik 3b Matematik 3c Matematik 4 Matematik 5 Matte 1 och 2 kan jämföras med matte A och B. Matte 3 kan jämföras med matte C och D. Matte 4 kan jämföras med matte E med delar av C och D. Matte 5 innehåller ofta abstrakt högskolematematik och kan jämföras med matte diskret. Se en mer detaljerad beskrivning av kurserna på hemsidan Matteböcker för gymnasiet finns även att låna på kontoret. 10

11 Mentorskoordinatorn Som ny mentor blir du tilldelad en mentorskoordinator (MK) på kickoffen och fortsätter träffa den under året tillsammans med andra nya mentorer. En MK är en erfaren mentor inom Intize som aktivt verkar för mentorernas bästa. Det är viktigt att du går på MK-träffarna varje månad, både för att få hjälp med problem som uppstår i mentorskapet och för att se till att du utvecklas som mentor på det sätt du vill. Det är ett bra forum för att diskutera målsättning och kreativa idéer för mentorsträffar och du uppmuntras till att komma med egna tankar och feedback. Känner du att du inte passar i din tilldelade MK-grupp kan du byta genom att kontakta adept- och mentorskapsansvarig. Mål med MK: Nyrekryterade mentorer ska tidigt känna gemenskap och samhörighet inom Intize. Mentorer ska tidigt få verktyg för att lyckas i sitt mentorskap och vara väl förberedda inför sin första mentorsträff. Mentorerna ska få stöd och vägledning av sin MK. MK-verksamheten ska hjälpa adept- och mentorskapsansvarig att upptäcka problem genom att rapportera om något går fel. 11

12 Drop-in Drop-in är Intize räknestuga dit elever får komma som de vill. Eleverna skriver upp sig på tavlan eller räcker upp handen för att få hjälp. Att delta i drop-in Som mentor ska du gå på Drop-in minst en gång per läsperiod (två gånger per termin) och när du inte har möjlighet att träffa din mentorsgrupp. Utöver det går du så ofta du vill. Anmälan: Ibland frågar eleverna om andra ämnen. Hjälp till om du kan men tydliggör gärna att vi bara garanterar hjälp med matematik. På Drop-in ska du ha på dig din namnbricka. Avgränsa din hjälp till en fråga per elev om hjälplistan blir lång eller rör sig långsamt. Tid och plats Salarna är MV:F21, MV:F23 och MV:F26 på andra våningen i Fysikhuset, Skeppsgränd 3, Chalmers Johanneberg. Onsdag Lördag Söndag Drop-in Taskforce Om du i framtiden vill sluta som mentor men fortsätta inom Intize kan du bli en del av vår Drop-in Taskforce (DTF). Då deltar du vid Drop-in en gång i veckan. 12

13 Praktiska tips och erfarenheter I början kan mentorskapet verka stort och abstrakt och det kan behövas en knuff för att komma igång. Därför finns här praktiska tips, tidigare mentorers erfarenheter och en guide för första träffen. Kom ihåg att det viktigaste är att du är den mentorn du vill vara och inte den du tror att andra vill att du ska vara. Kontakta adepterna första gången Du som mentor har ansvaret att kontakta adepterna första gången, därefter bestämmer ni i gruppen hur ni vill göra. Kontaktuppgifterna får du av adept- och mentorskapsansvarig via . Gymnasieelever använder inte alltid och många svarar inte när ett okänt nummer ringer. I år har vi frågat de flesta adepter hur de vill bli kontaktade så att du slipper gissa vilket sätt som passar varje adept. Ibland är det en förälder som anmält sitt barn och skrivit ner sina kontaktuppgifter. I sådana fall ber du att få kontakt med adepten direkt och följer riktlinjerna för Kontakt med lärare och föräldrar tidigare i boken. Boka grupprum Det är en bra idé att boka grupprum innan mentorsträffen. Som mentor i Intize får du utökad tillgång till lokaler i Matematiska vetenskaper, Fysikhuset och EDIT-huset. Adresser och hur du bokar hittar du längst bak i boken. 13

14 För att ge dig utökad tillgång till lokalerna kommer vi att be dig lämna ditt passerkortnummer. Första träffen Första gången du träffar dina adepter kommer de troligtvis vara osäkra och nervösa. Mentorskapet är en ny situation i en ny miljö med nya människor. Därför är det viktigt att du som mentor är väl förberedd och har en tydlig tanke med vad du vill förmedla under första träffen. Utöver förslagen nedan kommer ni diskutera första träffen med er MK, och ni kommer även få ett med fler och mer utförliga förslag. Förslag på viktiga saker att ta upp: Vem du är Varför du gör det och att du inte får betalt Fråga adepterna vad de vill få ut av mentorskapet Vad adepterna har för mål Förhållningsregler För att underlätta för adepterna att komma på träffarna är det viktigt att tidigt skapa en trygghet och struktur för var och när träffarna ska äga rum. Bestäm även regler för hur du och dina adepter informerar varandra om ni får förhinder och inte kan komma. Se till att alla är delaktiga i att bestämma reglerna och strukturen. Om du vill bolla idéer och utveckla dina tankar om hur du kan lägga upp första träffen pratar du med din mentorskoordinator eller kommer förbi kontoret. 14

15 När inte matematiken är problemet Ibland kan andra problem än matematiska kunskaper hindra adepten i sin utveckling. Det kan vara stress, prestationsångest, brist på självförtroende eller liknande. Det är inte ditt ansvar som mentor att lösa dessa problem. Du ska, som det står i mentorspolicyn, inte ta på dig rollen som terapeut. Samtidigt finns för mentorn en unik möjlighet att göra skillnad bara genom att finnas till hands, om det känns bekvämt. Om en situation uppstår då en adept öppnar upp sig och dennes känslor svämmar över är det viktigt att du tar det lugnt och lyssnar. Känner du dig obekväm är det viktigt att du inte fokuserar på hur du kan prestera så bra som möjligt i situationen och ge råd utan du ska lägga ditt fokus på adepten och lyssna. Om du upptäcker missförhållanden i adeptens omgivning som ligger utanför din mentorsroll, t.ex. psykisk eller fysisk misshandel eller liknande, pratar du med adept- och mentorskapsansvarig för att diskutera hur och om det bör hanteras vidare. Vi kan uppmuntra och stödja resan från dåligt självförtroende i matematik men resan och motivationen måste komma från adepten själv. Pssst. Det kan vara smart att använda en smsgrupp som kostnadsfritt kan skapas på smsgrupp.se för att kommunicera i gruppen. 15

16 Allmänna tips Här är några allmänna tips från tidigare mentorer. Du är i första hand mentor och inte kompis. Det kan vara lätt att hamna i kompisfällan. Tänk på att en omtyckt mentor inte behöver vara den bästa mentorn. Ett tips är att vara personlig men inte privat. Diskutera och gå igenom problemlösningsteknik; rita upp problemet, vad är givet och vilka relationer är kända, hitta mönster, vilken är den röda tråden genom problemet? Hur kontrolleras att svaret är korrekt? Kom gärna förberedd till mentorsträffen. En kort stunds förberedelser, till exempel genom att fundera över fokus med dagens träff, kan göra stor skillnad. Tänk igenom vilket språk och vilken notation som är lämplig att använda. Det gäller att välja rätt matematisk nivå men också rätt nivå på svenska språket. Fundera noga igenom hur du lämpligast förklarar gällande matematiska koncept för din adept. Den första tanken på en förklaringsmetod behöver inte vara den bästa. Använd en lösningsmetod som adepten är bekant med. Var tydlig och strukturerad men framförallt låt eleven lösa uppgiften på egen hand. Ställ reflekterande frågor och lotsa där igenom adepten fram till svaret. 16

17 Intizeguiden Intize är utöver mentorskapet en förening med en rik kultur som erbjuder både gemenskap, delaktighet och personlig utveckling i form av bland annat gratis lunch på fredagar och en MTS-kurs kallad Matematik och samhälle. Här beskrivs allt du behöver veta för att ta del av det som erbjuds dig som mentor, samt information om hur resten av organisationen fungerar. 17

18 Intize kultur Vi bedriver inte traditionell läxhjälp utan det handlar om en ömsesidig utveckling och ett ömsesidigt lärande. Adepter och mentorer utvecklas och lär sig tillsammans. Under våren 2009/2010 tog mentorerna tillsammans fram sex värdegrundsord för organisationen. Orden skulle ligga till grund för Intize arbete både inom och utom organisationens gränser. Öppenhet Utveckling Inspiration Engagemang Långsiktighet Delaktighet 2010/2011 sammanfattade mentorerna ordens innebörd och hur de kan genomsyra vårt arbete. Här är utdrag ur diskussionen: Öppenhet innebär tolerans och acceptans av alla som deltar i Intize verksamhet Utveckling innebär en vilja att hela tiden utveckla sig själv som mentor eller adept Att se våra adepter utvecklas, det ger oss inspiration Engagemang är viljan, drivkraften att hjälpa till frivilligt Långsiktighet kan uttryckas genom samarbete med andra organisationer 18

19 Delaktighet i Intize är känslan av att ingå i ett större sammanhang Arbetet med värdegrunden är fortlöpande och under året fortsätter diskussionerna. Kom gärna med förslag om hur du tycker att Intize ska arbeta för att ta tillvara på vår värdegrund i verksamheten! 19

20 Vad du erbjuds som mentor Intize erbjuder fler möjligheter för utveckling och gemenskap utöver mentorskapet. Som mentor får du bland annat gratis lunch på fredagar tillsammans med andra i föreningen och kan gå den MTS-klassade kursen Matematik och Samhälle. Fredagslunch Varje vecka avslutas med att Intize bjuder på en gemensam lunch för alla mentorer. Verksamhetsansvarig skickar ut ett formulär som du svarar på så verksamhetsgruppen vet vad som ska beställas. Fredagslunchen är ett forum för att utbyta erfarenheter, diskutera och ha det trevligt. Under fredagslunchen kommer det också information och erbjudanden om event som rör Intize och dess verksamhet. Projekt En av våra största drivkrafter är att testa nya idéer. Intize har vuxit fram ur ett pilotprojekt som omfattade en handfull högskolestudenter och ett dussin gymnasieelever, och är idag en ideell förening som omfattar några hundratal personer. För att bevara den ursprungliga känslan av entreprenörskap och nyskapande genomförs kontinuerligt flera projekt inom föreningen. Alla som får en idé, såväl adept, mentor eller extern person som vill bidra, uppmuntras till att presentera sin idé för verksamhetsgruppen och genomföra den. 20

21 Kursen MVE370 Matematik och samhälle, 7.5 hp Alla mentorer erbjuds att läsa kursen Matematik och samhälle MVE370 på Chalmers. Kursen rekommenderas då det bland annat ingår att studenten ska få utveckla sitt mentorskap och reflektera kring sitt eget och andras lärande. Hälften av kursen utgörs av tiden du spenderar med dina adepter. Andra halvan utgörs av föreläsningar och seminarier. Kursen är MTS-klassad och meriterande för masterprogrammet Lärande och ledarskap. Kurstillfällena är schemalagda på kvällstid, mestadels tisdagar, i början på läsperioderna 2, 3 och 4. Första kurstillfället inträffar tisdag 4 november klockan i salen Pascal. 21

22 Intize organisation Under ett verksamhetsår (från höst till vår) styrs Intize bland annat av styrelsen och verksamhetsgruppen, som tillsammans ser till att både långsiktiga och kortsiktiga mål uppfylls. Här beskrivs kortfattat hur det går till. Föreningsstämman Föreningsstämman är Intize högsta beslutande organ. Här samlas medlemmarna en gång om året och fattar viktiga beslut. Det är en röst per medlem som varit medlem minst ett år. Som mentor blir du automatiskt medlem i Intize. Valberedning Valberedningen ger förslag till nya ledamöter till styrelsen, till revisor samt ledamöter till valberedningen. På föreningsstämman beslutas om valberedningens förslag antas av medlemmarna. Styrelsen Styrelsen är organisationens visionära och strategiska organ. De har från föreningsstämman fått i förtroende att representera medlemmarnas vilja och har till uppgift att prioritera bland och fokusera verksamhetens långsiktiga mål. Arbetet som styrelsen gör är liksom mentorernas ideellt. I den dagliga verksamheten agerar styrelsen bollplank för verksamhetsgruppen. Verksamhetsgruppen Verksamhetsgruppen är en anställd grupp i Intize som får lön för att utföra det operationella eller praktiska arbetet i föreningen. De ser till att föreningens mål uppfylls och 22

23 ansvarar bland annat för utbildning av mentorer, inbjudan till fredagslunch och spridning till andra städer i Västra Götaland. I år består gruppen av fyra personer med följande ansvarsområden: Verksamhetsansvarig (VA) har den övergripande helhetsbilden över Intize dagliga verksamhet. VA fungerar som spindeln i nätet med interna och externa kontakter. Dessutom har VA hand om ekonomi och personalfrågor. Kurs- och utvecklingsansvarig administrerar, planerar och utvecklar kursen Matematik och samhälle. Personen är koordinator för akademiska arbeten inom Intize och möjliggör fortbildning. Adept- och mentorskapsansvarig/vice-va ser till att alla mentorer får adepter och att mentorsgrupperna får det stöd de behöver, bland annat genom att planera kickoffen, utbilda mentorskoordinatorer och svara på frågor gällande mentorskapet. Hen ansvarar också för bemanning och utveckling av Drop-in samt tar över rollen som verksamhetsansvarig vid behov. Kommunikatör, projektledare för regional spridning ansvarar för intize.org, sociala medier, presskontakter och intern kommunikation. Söker tillsammans med VA bidrag från företag och stiftelser. Personen arbetar för att nya Intizeföreningar ska bildas i Västra Götaland och stöttar deras etablering. 23

24 Verksamhetsgruppen sitter på ett kontor, Intizekontoret, i Matematiska vetenskaper på Chalmers Johanneberg dit du är välkommen både om du har frågor eller bara vill hälsa på. Adress och vägbeskrivning finns på baksidan. Rekryteringen Varje höst utförs en rekrytering för att få in nya mentorer och sprida information om föreningen. En rekryteringsansvarig och flera andra rekryterare ser till att rekryteringssamtal, pitchar och kontakt med gymnasieskolor går som planerat. 24

25 E-post och informationsflöde När du går med i Intize får du en intiz adress. Det är viktigt att du använder den eller vidarebefordrar den till det konto du normalt använder eftersom all skriftlig kommunikation kommer gå via intiz en. Har du problem med att logga in på mailen kontaktar du kommunikatören eller verksamhetsansvarig vars kontaktuppgifter du hittar längst bak. På vår hemsida finns mer information om Intize. Intize finns också på Facebook (Intize), Twitter (Intize_gbg) och Instagram (Intize_gbg). 25

26 Lokaler på Chalmers Observera att många av grupprummen är låsta under vissa tider och att du då måste ha ditt passerkort. Intize ger alla sina mentorer en utökad access till EDIT-huset, Fysikhuset och Matematiska vetenskaper. För att få tillgång till denna access är det viktigt att du lämnar ditt passerkortsnummer till verksamhetsgruppen när vi ber om det. EDIT-huset (går att boka) Plan C6: 7 grupprum Plan C5: 6 grupprum Plan C4: 2 grupprum Fysikhuset (går inte att boka) FL-huset, plan 5, 6 och 7: grupprum MC2, plan 7: grupprum Matematiska vetenskaper (går inte att boka) Plan 2: 4 grupprum Plan 1: 3 grupprum och 2 seminarierum Bokning av lokaler går att göra på följande länkar: Chalmers: https://se.timeedit.net/web/chalmers/db1/b1/# Chalmers bibliotek: Kårhuset: 26

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

VOLONTÄRPOLICY. Ansvarig för volontärpolicyn: Projektledare Gayathri Mudigonda Senast uppdaterad: 2015-04-27 Sida 1 av 7

VOLONTÄRPOLICY. Ansvarig för volontärpolicyn: Projektledare Gayathri Mudigonda Senast uppdaterad: 2015-04-27 Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 VOLONTÄRPOLICY OM KODCENTRUM Kodcentrum är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. Föreningen grundades 2014 av den sociale entreprenören Johan Wendt och är en systerorganisation

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006.

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. 2001-03-20 MENTORSKAP VID LTU MENTORSPROGRAM Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. BAKGRUND Arbetet med mentorskap vid LTU inleddes

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se Värdegrunden 52 kort för ett levande värdegrundarbete. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET. Mentorskapsguide

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET. Mentorskapsguide SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Mentorskapsguide Vad är mentorskap? Mentorskap är ett förhållningssätt, en process där två personer lär av varandra mot ett i förväg överenskommet mål. Vår valda sanning är att

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-05-21, kl. 10.45 Plats: Studentlyckan, Christers lägenhet. Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson,

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap

POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap POLISENS CHEFSSTÖD Mentorskap Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Chefens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för att verksamheten och dess

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 H. Linke, FAFA55, HT 2014 FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept (HT 2014). Huvuddelen av denna kurs kommer att äga rum under Läsperiod

Läs mer

Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 150822

Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 150822 1. Mötets öppnande 2. Närvarande Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 150822 Anna, Niklas, Jonn, Simon, Hanna, Calle, Elin, Veronika 3. Dagens sekreterare Veronika 4. Dagordning a. Information

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Projektgruppsområden:

Projektgruppsområden: Sök Projektgruppen Chalmers Studentkårs Arbetsmarknadsdagar, CHARM, är Nordens ledande arbetsmarknadsdagar som arrangeras på Chalmers i februari varje år. Till CHARM kommer över 160 företag från många

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Visa respekt mot vuxna och barn.

Visa respekt mot vuxna och barn. Föräldrarna förväntar sig att deras barn ska: Visa respekt mot vuxna och barn. Bete sig som folk. Uppföra sig väl mot andra elever och lärare. Låta bli att kränka någon. Vara trevliga mot andra elever

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-09-08, kl. 16.00 Plats: Blå Rummet, EC Ordförande: arlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07 Övriga närvarande:

Läs mer

Inbjudan till Mentorutbildning. - ett program inom ramen för GRs Projekt Framtidens Ledare

Inbjudan till Mentorutbildning. - ett program inom ramen för GRs Projekt Framtidens Ledare Inbjudan till Mentorutbildning - ett program inom ramen för GRs Projekt Framtidens Ledare GR Mentorutbildning hösten 2003 Inom ramen för Framtidens ledare erbjuder GR hösten 2003 en Mentorsutbildning för

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

SBUs ledarkoncept JagLeder.nu

SBUs ledarkoncept JagLeder.nu SBUs ledarkoncept JagLeder.nu Rekrytering Ledare rekryteras via personliga kontakter, skolor, workshops eller via Internet t.ex Volontärbyrån (www.volontarbyran.org). Ledare erbjuds vårt poängsystem. Planering

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Mentorskap i arbetslivet. - En djupare insikt. Calmare Internationella Skola

Mentorskap i arbetslivet. - En djupare insikt. Calmare Internationella Skola Mentorskap i arbetslivet - En djupare insikt Calmare Internationella Skola Investera i din framtid På CIS, Calmare Internationella Skola, har vi fått förtroendet att under tre år förvalta en ung människas

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 18 (28 april 2 maj 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 18 (28 april 2 maj 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 18 (28 april 2 maj 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Nationellt prov engelska steg 5 Datorköp/återlämning

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

!"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(#

!#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# !"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(# 7/.8# 9:;'.$-(#9# 6?#>?-(>@A#B;'/(&>./?# Förändring Tekniskt- från kommunikation via brev och fast telefon till mobiltelefoni, Facebook samt Internet.!

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer