Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys 13 Balansräkning 14 Rapport över förändringar i eget kapital 16 Kassaflödesanalys 17 Noter till de finansiella rapporterna 18 Underskrifter 29 Revisionsberättelse 30 Ledande befattningshavare, styrelse 31 Våra värderingar 32 Styrelsen och verkställande direktören för Dina Försäkringar Öland avger härmed årsredovisning för 2014, bolagets 179:e verksamhetsår. Väckelsångs m.fl. socknars brandstodsbolag, som numera ingår i Dina Försäkringar Öland genom fusion, bildades Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan på Vida Museum. Ekonomisk information Ola Bergman och Ulrika Englund Koncept, text och form Harlem Reklambyrå och Anders Byström Foto Martina Wärenfeldt, M-Studio Tryck Lenanders, Kalmar 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

3 Året i korthet Årets största skada, brand i grisstall. Fyra villabränder. En fastighetsbrand. Nytt Karlskronakontor. Nytt Kalmarkontor. Två nya företagssäljare. En ny lantbrukssäljare. Allt strängare Solvens 2-regelverk. Bra skadeår totalt sett. Bästa totalresultatet någonsin. Ytterligare förstärkning av bolaget inför framtidens regelkrav. Nu uppgår konsolideringsgraden till 213% (173%). FAKTA OM DINA FÖRSÄKRINGAR ÖLAND Företagsnamn och organisationsnummer Dina Försäkringar Öland, Org nr Företagsform Ömsesidigt bolag, det vill säga försäkringstagarna är kunder samtidigt som man är ägare till bolaget. Den ömsesidiga bolagsformen är den ursprungliga formen för alla försäkringsbolag och var den klart dominerande ägarformen fram tills i början av 90-talet. Grundat Väckelsångs m.fl. socknars brandstodsbolag, som numera ingår i Dina Försäkringar Öland genom fusion, bildades Dina Försäkringar Öland är en sammanslagning av Ölands Försäkringsbolag, Dina Försäkringar Södra Småland och Dina Försäkringar Kalmarsund. Bolagets säte Kalmar. Lokalkontor Borgholm, Färjestaden, Kalmar, Karlskrona, Mönsterås och Linneryd. Produktområden Villa-, hem-, fritidshus-, fordons-, båt-, fastighets-, företags-, lantbruks-, häst-, hund-, katt-, gröda-, skogs-, barn-, olycksfalls- och ansvarsförsäkringar. Hemsida E-post Telefon Postadress Storgatan Färjestaden ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 3

4 VD HAR ORDET Ett värdefullt år 2014 blev det bästa året i bolagets historia. Det innebär att vi stärkt kapitalbasen ytterligare och står bra rustade för att möta de allt strängare regelverken i Solvens 2. Solvens 2 slår igenom med full kraft 2016 och inför detta är det viktigt att bolaget har en stark kapitalbas så att vi kan leva upp till de ställda kraven. Bolagets strategi de senaste 7 8 åren har varit att trygga kapitalet. Denna strategi har aldrig fått äventyras och styrelsens direktiv för verksamheten har varit att försäkringsverksamheten ska vara lönsam över tiden. Årets totala resultat, drygt 38 miljoner innebär att konsolideringsgraden stigit från 173 % till 213 %. År 2006 informerades om det EU-baserade Solvens 2, vilket blev känt som ett ganska strängt regelverk. Konsolideringsgraden för bolaget var då låga 86 %. Styrelsen satte vid denna tidpunkt upp som mål att inom 7 8 år uppnå minst 150 % i konsolideringsgrad, för att därigenom kunna möta kända och okända framtida krav. Efter en tid blev kraven allt tydligare varför målet höjdes till 200 % i konsolideringsgrad. Det var ett djärvt mål, som nu har uppnåtts. Att stärkas ytterligare är viktigt. Framtida krav är långt ifrån kända. Då vi är ett ömsesidigt försäkringsbolag där alla försäkringstagare är delägare ligger det i vårt intresse att bolaget är långsiktigt starkt till gagn för försäkringstagarna. MARKNADEN 2014 är mitt 10:e verksamhetsår. Siffrorna har lyckligtvis under alla dessa år pekat i rätt riktning. Alla parter, såväl personal, styrelse och försäkringstagare, har starkt bidragit till den fina utvecklingen. Hur verksamheten ska bedrivas framåt är en frågeställning som ständigt diskuteras. Vi har haft en trygg strategi och vi är fortsatt trygga i det vi gör, och alla steg som tas är alltid noga genomtänkta. Det som dock kräver extra kraft är hur vi ska förhålla oss till alla de utomstående förändringar som sker, samt hur våra kunder ställer sig till dessa förändringar. Skaderobot för behandling av inträffade skador istället för mänsklig handpåläggning och kontakt är en av alla externa förändringar. Telefonsvarare, knapptryckningar och väntetider en annan. Att kunden i allt större utsträckning ska utföra sina ärenden digitalt är en fråga som tål att utvärderas. Många tycker att den digitala utvecklingen är både nödvändig och bra, men det finns också en annan framtid att reflektera över. Idag är 40 % av sjukskrivningarna stressrelaterade. Hur ser sambanden ut? När vi så småningom beaktar och bättre förstår konsekvenserna av den allt snabbare tillvaron kan det också uppstå en våg av förändringar eller rent av en tillbakagång till något som fanns. Det gamla sättet. I så fall finns vi redan där. Vår utveckling handlar om att balansera klokt mellan det nya och det gamla. FRAMTIDEN OCH VÅR AFFÄRSIDÉ Dina Försäkringar Öland står nu beredda att utmana branschens förändringar. Till grund för denna utmaning är alla våra lojala kunder. Vi har bestämt oss för att på ett tydligt sätt kämpa för den ömsesidiga tanken. I denna tanke är det mänskliga mötet en förutsättning. Det handlar om att bry sig, visa omtanke, vara rätt försäkrad utifrån sina behov och att få hjälp när skadan är framme. I det ömsesidiga bolaget försvinner ingen vinst utan stärker hela tiden bolagets möjligheter att ta hand om kundernas skador och att tillse att man blir rättvist behandlad. Om kunden ska kunna välja rätt försäkringsbolag måste vi vara tydliga i att kommunicera hur vi tänker och hur vi vill ha det. Om kunden ska kunna välja rätt försäkringsbolag måste vi vara tydliga i att kommunicera hur vi tänker och hur vi vill ha det. En av de stora förändringar som skett inom försäkringsbranschen är att en kund uppmanas att köpa försäkring via nätet. Den egna individen ska helt enkelt ta eget ansvar att bli rätt försäkrad, vilket är praktiskt taget omöjligt att avgöra via den information som finns att tillgå. Och hur ska kunden veta vilka behov som egentligen finns? Det är miltals bort från det gamla sättet att teckna försäkring. Att teckna försäkring kräver en proffsig försäkringskunskap. Det kräver mänsklig kontakt för att kunden slutligen ska känna och kunna lita på att man har fått rätt försäkringsskydd utifrån sitt speciella behov. Att ha kunnig personal är därför oerhört viktigt. Att kommunicera försäkringar på den digitala vägen och att människor/företag gör sig alltmer otillgängliga skapar ibland problem för kunden. Vår affärsidé är att vara tillgängliga, samt att alltid erbjuda ett mänskligt bemötande med tillhörande kunnig rådgivning. 4 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

5 MÅL OCH SYFTEN Vårt mål för 2015 är att öka intresset för bolaget genom att vara det bolag som genom mänskligt bemötande tar hand om sina kunder och är måna om att kunden får ett rätt och anpassat skydd. Att visa att vi vill optimera antalet mänskliga möten, gärna på våra kontor eller ringa om man så föredrar. Genom denna personliga kontakt kan vi förmedla våra värderingar och framhålla värdet av att träffas. Kundens upplevelse ska vara att det är det personliga mötet som leder till att man bättre förstår att försäkringsfrågor löser man bäst i samförstånd. Vårt mål är att man ska känna sig omhändertagen och trygg när vi skiljs åt. Vi vill under 2015 öka intresset och berätta om våra värderingar och vad vi står för. Genom att: Ytterligare positionera oss som det bolag som vill känna sina kunder. I vår kommunikation övertyga om att ett mänskligt möte är avgörande för att fånga upp rätt behov och rätt försäkringsskydd. Ge alla kunder som så önskar en personlig rådgivare. Visa ännu mer att vi står upp för våra ledord, vi bryr oss. Med hjärtat uppmuntra kunderna till att inse vikten av ett personligt möte. Benny Sigurdsson, VD ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 5

6 LOTTA & MARYS Öländsk eldsjäl Vi tittar in hos Lotta & Marys på hamnplan i Färjestaden och pratar en stund med Lotta Sjöberg. Samtidigt som hon driver en framgångsrik keramikverkstad, är hon den absoluta eldsjälen vad gäller utvecklingen av ortens hamnområde. Något som under senare år drastiskt har omvandlats till det bättre, vilket uppskattas av såväl fastboende som turister och kalmariter. 6 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

7 Lotta är en inbiten ölänning med rötterna djupt förankrade i Färjestaden startade hon tillsammans med Mary Engholm (därav namnet Lotta & Marys) tillverkning av keramik. Lotta hade då genomgått sin utbildning i keramik på Kapellagården i Vickleby. Efter ett antal år flyttades verksamheten till hamnområdet, där verkstaden numera är belägen. Parallellt har hennes engagemang för Färjestadens utveckling länge varit betydande. Hon som så många andra tvingades konstatera att samhället nästan dog när Ölandsbron blev färdig. Snarare än att landstiga i Färjestaden styrde nu de flesta bilburna besökarna kosan norrut mot Borgholm. En hamn är en oerhörd tillgång för vilket samhälle som helst, säger Lotta. Men det kändes som att beslutsfattarna i Mörbylånga kommun hade förbisett detta. Jag kunde inte stillatigande se på hur vår lilla ort dog ut. Under åren har hon sålunda initierat och drivit det ena projektet efter det andra köpte hon den gamla hamnmästarbostaden. Sedan övertog hon den tidigare hamntoaletten, renoverade densamma och öppnade ett kafé, som efter några år förärades öl- och vinrättigheter. Men det var alls inte slut där. Hon övertalade allt fler företagare att flytta till hamnområdet, däribland Ölandschoklad, hela tiden med målet att få mer folk till området, att skapa en attraktiv mötesplats. Hon var också med om att starta Färjestadens Företagsgrupp med den övergripande målsättningen att skapa goda förutsättningar för att leva, bo och verka på orten. Att öppna en fungerande färjeförbindelse med Kalmar var ett av målen. Efter 3 års arbete i gruppen startades slutligen en ny färjelinje till Kalmar, efter 39 års uppehåll. Lotta poängterar att samarbetet med Kalmar, Mörbylånga och Trafikverket var mycket gott. Lotta och hennes svägerska Carina Sjöberg erhöll dessutom Entreprenörspriset en kort tid därefter. Med facit i hand kan man påstå att Lotta sannerligen har lyckats. I dag är hamnområdet en välbesökt mötesplats, framför allt sommartid, med restauranger, butiker, hotell, marina och en inbjudande badstrand. Över hälften av gästerna lär faktiskt komma från Kalmar. Det känns som att proppen har gått ur vad gäller hamnen, om man får uttrycka sig så, skrattar hon. Men det är långt ifrån färdigt. Företag står på kö för att öppna butik här, därför måste en utvidgning ske. Och det är på gång. Men åter till hennes kärnverksamhet; keramiken. Alla hennes produkter tillverkas i verkstaden i Färjestaden. Lotta drejar det mesta själv och står helt och hållet för designarbetet. Och inte utan framgångar, måste man säga. Via olika mässor säljer hon till butiksledet. Hon levererar keramik till restauranger som Halltorp och Solliden. Och hennes alster har även kunnat ses i populära TV-program som Hela Sverige bakar och Grillmästarna. Och givetvis handlar turisterna mängder av hennes alster sommartid i butiken i hamnen. Sedan lång tid tillbaka har hon varit försäkrad hos Dina Försäkringar Öland, som hon hela tiden har haft mycket god kontakt med. Jag känner mig fullständigt trygg med Dina Försäkringar Öland, understryker hon. De är förstående, samarbetet fungerar utmärkt. Det personliga bemötandet och deras tillmötesgående är något jag uppskattar. Man kan helt enkelt lita på dem råkade hon dessvärre ut för en brand, en kassaapparat Det känns som att proppen har gått ur vad gäller hamnen, om man får uttrycka sig så. Men det är långt ifrån färdigt. Företag står på kö för att öppna butik här, därför måste en utvidgning ske. som började brinna visade sig vara boven i dramat. Lotta uttrycker tacksamhet för sättet som Dina Försäkringar Öland tog hand om skaderegleringen. Hon ringde, de var blixtsnabbt på plats, gjorde en grundlig men snabb bedömning och hjälpte henne att på kort tid komma igång med verksamheten igen. Nämnas kan att hon har alla sina försäkringar hos Dina Försäkringar Öland, bil, villa-hem, företag och vissa av barnens försäkringar. Vid vårt besök, tidig vår, har säsongen ännu inte kommit igång. Aktiviteten i verkstaden går likväl på högvarv. Men trots att Lotta driver ett framgångsrikt företag, tycks hon allra helst vilja prata om Färjestadens framtid och möjligheter. Idéerna är många kring hur man kan fortsätta utveckla området kring hamnen. Och med tanke på allt som har genomförts under senare år ser vi med spänning fram emot vad som komma skall. Och vi rekommenderar alla och en var att svänga av söderut efter Ölandsbron och njuta en stund i det hamnområde som nuförtiden är fullt av liv och rörelse. ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 7

8 DET PERSONLIGA MÖTET Dina Försäkringar Öland har valt sin egen väg. Snarare än att fjärma sig från kunderna, som så många andra företag och organisationer gör i dagens samhälle, tar man steg efter steg i den motsatta riktningen. Ännu mer tillgänglighet. Djupare mänsklig kontakt. I stället för att gömma sig bakom centrala telefonnummer, uppmuntrar man i ännu högre grad till möten mellan människor. Ett agerande som går stick i stäv mot trenderna i samhället i övrigt. Att våga sticka ut Vi samlade några av företagets medarbetare på det nya kontoret i Kalmar för en liten pratstund om vilka fördelar detta arbetssätt innebär för det dagliga arbetet, för kunderna och för verksamheten som sådan. Vi inledde med frågan: VET FÖRSÄKRINGSTAGAREN VILKET SKYDD MAN HAR I DAG? Det är lite olika, inleder Marie Björk från Kalmarkontoret. När det gäller teckning av försäkring via nätet varierar kunskapen från kund till kund, beroende på hur väl man tagit till sig informationen som ges på hemsidan och hur väl insatt man är i försäkringsfrågor. En del kunder tecknar sig för nästan allt, andra för minst möjliga. I båda fallen är det viktigt att man är medveten om vilket skydd man faktiskt skaffar sig. Att detta är riktigt bekräftar Seth Fransson, ansvarig för privatmarknaden. Samtidigt understryker han att man inte ska överdramatisera. Han förklarar: Webben är ju bekväm och allt fler väljer den vägen. Men det innebär samtidigt att man riskerar att förbise viss information och kunskap. Av det skälet ringer vi som regel upp så snart en kund har tecknat en villa- eller hemförsäkring via hemsidan, för att komplettera, dubbelkolla och eventuellt korrigera. Att vi tar en sådan kontakt uppskattas av i princip alla kunder. Det är oerhört viktigt att vi informerar om vilket skydd kunden bör ha, inflikar Ola Bergman, vice VD. Därför är det optimalt om vi kan träffa honom eller henne på kontoret. Det är det absolut bästa sättet att skapa trygghet och tydlighet, att få kunden att inse vad försäkringen innehåller, och vad den inte innehåller, framför allt då det gäller hem, villa/hem och fritidshus. Av dessa skäl kommer Dina Försäkringar Öland att under 2015 löpa linan ut och ta några annorlunda grepp. På olika sätt kommer man att öka sina ansträngningar att få in kunderna på de olika kontoren. Till och med planeras kontaktförmåner för sådana kunder som tar personlig kontakt, antingen via besök eller telefonsamtal, när de står i begrepp att teckna försäkring. Men det ska betonas att man på företaget inte är negativt inställda till internet, det handlar inte alls om det. Marie, som är webbansvarig, understryker att man inte är ute efter att försöka förändra folks beteenden och vanor. Men likväl har Dina Försäkringar Öland skyldighet att upplysa om, och få kunderna att förstå, att det är mycket viktigt att sätta sig in i försäkringsvillkoren. Och att ett felaktigt klick på hemsidan kan göra att man missar något väsentligt, vilket kan få negativa konsekvenser när något sedermera inträffar. Att teckna en försäkring så billigt som möjligt kan vara ett vågspel, säger Stefan Nilsson, skadechef. Kanske har man exempelvis missat tillägget för djurkollision i fordonsförsäkringen, vilket kan medföra att man får betala en högre självrisk om olyckan är framme. Det är ett typexempel på något man kan undvika genom att vi ställer en enkel fråga vid ett personligt möte. Svårare än så är det faktiskt inte. SÅ DEN PERSONLIGA KONTAKTEN ÄR FORTFARANDE AVGÖRANDE? Absolut. Hemskt vore det väl annars, kommenterar Niklas Nilsson, ansvarig för fordonssidan. Närheten till kunden är oerhört viktig för oss, personkännedomen har stor betydelse både vid tecknandet av försäkring och vid skada. För tillfället håller vi på att utarbeta en ny, mer diversifierad, tariff för bilförsäkringar, som bland annat tar hänsyn till om man parkerar bilen på tomten, om det är en diesel, om den är automatväxlad. Det är en stor fördel om vi kan föra en dialog kring detta direkt med kunden i fråga. Att ytterligare förstärka de personliga relationerna med kunderna står således väldigt högt på Dina Försäkringar Ölands prioritetslista. Och det handlar inte bara om nivån på premien, utan också om att 8 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

9 Att teckna en försäkring så billigt som möjligt kan vara ett vågspel. Stefan Nilsson, skadechef få möjlighet att bedöma kunden, ställa de rätta frågorna, vägleda, informera om villkor och innehåll, berätta om skadeförebyggande åtgärder samt hur man värnar om sin egendom, och mycket annat. Allt sådant som sannolikt inte framkommer på samma sätt via nätet. Dina Försäkringar Öland är som bekant ett ömsesidigt bolag, försäkringstagarna äger företaget kollektivt, det är med andra ord allas ansvar att försöka hålla nere kostnaderna. Om något händer får ju de andra vara med och betala. TVÅ VÄRLDAR I SYMBIOS Samtliga medarbetare kring bordet poängterar att det ena inte utesluter det andra. Dina Försäkringar Ölands hemsida är välbesökt, vilket naturligtvis är mycket positivt. Cirka 70% av alla fordonsförsäkringar tecknas exempelvis över nätet, statistiken säger att merparten sker under kvällstid eller till och med nattetid. Och det är ingen större skillnad vad gäller ålder eller kön, internet nyttjas av såväl ung som gammal, man och kvinna. Men att teckna försäkring via hemsidan ställer definitivt större krav på försäkringstagaren, påminner Marie. Man tvingas ta fler egna beslut, man måste jämföra, läsa igenom villkoren noggrant, tänka till ordentligt. Vissa människor klarar detta galant, medan andra tycker det är jobbigt och komplicerat. För vi måste ju tillstå att vår bransch är ganska komplex, att köpa exempelvis en bok över nätet kräver inte lika många ställningstaganden. De två världarna måste leva i en slags symbios, filosoferar Ola Bergman. Och vi ska helst vara bäst i båda. I den fysiska världen ska vi kunna erbjuda de bästa och mest personliga genomgångarna, och i den digitala världen ska vi förenkla för kunden på bästa sätt och vara tydliga. Vi som individer utför allt fler aktiviteter via internet och det är en utveckling vi som företag ska acceptera och hänga med i. Men likväl tål det att upprepas ännu en gång; Det personliga mötet, öga mot öga eller i telefon, är det överlägset säkraste sättet när man vill skaffa sig rätt och skräddarsytt försäkringsskydd. Dina Försäkringar Ölands synsätt skiljer sig därmed från de flesta konkurrenternas i branschen. Att i dagens samhälle satsa brett på utökad öppenhet, mer tillgänglighet och fördjupad personlig kontakt med kunden, får nästan anses unikt. Så när man tänker efter, är det kanske inte bara konkurrenterna man särskiljer sig ifrån snarare är det majoriteten av de större företagen och organisationerna i dagens samhälle. Skulle man säga att Dina Försäkringar Öland går mot strömmen? Tja, varför inte? Och bevisligen är det ett mycket stort antal kunder som uppskattar deras sätt att arbeta. Så det finns sannerligen fog för påståendet att Dina Försäkringar Öland sticker ut. ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 9

10 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Dina Försäkringar Öland, org nr , avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2014, bolagets 179:e verksamhetsår. Dina Försäkringar Öland bedriver verksamhet i associationsformen ömsesidigt försäkringsbolag och har sitt säte i Kalmar kommun. VERKSAMHETEN Dina Försäkringar Öland meddelar direkt försäkring mot brand och annan sakskada till privatpersoner, lantbruk och företag. Bolagets verksamhetsområde är Kalmar, Blekinge, Jönköpings, Hallands, Skånes, Gotlands och Kronobergs län. Genom Dina Försäkring AB tillhandahåller bolaget även försäkringar inom försäkringsklasser där bolaget saknar egen koncession. Motorfordonsförsäkringar förmedlas sålunda till Dina Försäkring AB. Vid årsskiftet hade försäkringar motsvarande en premievolym å tkr ( tkr) förmedlats. Bolaget säljer i denna affär tjänster avseende försäkrings- och skadeadministration motsvarande nio heltidstjänster till Dina Försäkring AB. Bolaget meddelar även indirekt försäkring mottagen från Dina Försäkring AB. STRUKTUR OCH ORGANISATION Dina Försäkringar Öland är ömsesidigt och ägs av försäkringstagarna. Bolaget är tillsammans med 11 andra Dina-bolag medlem i Dina-Federationen och delägare i Dina Försäkring AB, som bland annat svarar för att gruppens försäkringar på ett betryggande sätt blir återförsäkrade, vilket sker både externt och inom bolagsgruppen. Bolaget deltar i Dina-gruppens interna återförsäkringssystem, som innebär att man även mottar andelar av Dina Försäkring AB:s och gruppens återförsäkring genom förmedling av Dina Försäkring AB. STYRELSE OCH PERSONAL Styrelsen har under 2014 bestått av 7 ledamöter. Antal anställda uppgår till 34, omräknat till heltidstjänster. För information om ersättningar, förmåner och sociala kostnader hänvisas till not 37. RESULTAT Premieintäkterna för året slutade på tkr ( tkr), varav direkt försäkring tkr ( tkr) och indirekt försäkring tkr ( tkr). Den indirekta försäkringens andel av de totala premierna har minskat jämfört med föregående år eftersom Dina Försäkring AB har sänkt andelen som återförsäkras hos Dina-bolagen. Jämför man premieintäkt för egen räkning i direkt affär 2014 med 2013 föreligger en minskning å 1 % (+1 %). Skadeprocenten för 2014 uppgår till 59 % (65 %). Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen tar i anspråk 26 % (27 %) av premieintäkter för egen räkning. Sammantaget blir bolagets totalkostnadsprocent 84 % (92 %). Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till tkr ( tkr) varav tkr ( tkr) härrör från försäkringsrörelsen medan resterande del tkr ( tkr) är finansrörelsens resultat. Djurförsäkringsaffären, häst, hund och katt har fortsatt visat tillväxt, men visar negativt tekniskt resultat. Sex skador med skadekostnader över bolagets självbehåll på en miljon kronor har inträffat. Av dessa skador är alla sex brandskador. Skadeprocenten är nu under 60 % och för de senaste åren strax över 60 %. Av finansrörelsens resultat utgör tkr (4 530 tkr) värdeförändring på bolagets aktier i Dina Försäkring AB. Därutöver har börsens positiva utveckling under 2014 tillsammans med en målmedveten placeringsstrategi skapat finansrörelsens goda resultat. Bolagets kapitalförvaltning har givit bra utveckling för de placerade medlen. Direktavkastningen (utdelningar och räntor) är 0,9 % (1,3 %). Totalavkastningen (inkluderande även värdetillväxt) är 7,6 % (6,6 %). Bolaget tillämpar en medvetet hållen låg riskprofil i placeringarna. Detta för att säkerställa att bolaget långsiktigt skall klara de solvenskrav som kommer att gälla framgent. Efter avsättning till periodiseringsfond och av skatter blir årets redovisade resultat tkr (4 470 tkr). RISKER Bolaget är exponerat för risker såsom försäkringsrisker vilka huvudsakligen utgörs av tecknings- respektive reservsättningsrisker. De finansiella riskerna utgörs främst av aktiekursrisker. Styrelsen är ytterst ansvarig för riskhanteringen och beslutar om styrdokument samt tillsätter funktioner. Dessa har till uppgift att utföra riskkontroller och rapportera till styrelsen. Risker och riskhanteringen beskrivs närmare i not 3. LIKVIDITETS- OCH KAPITALBEHOV Dina Försäkringar Ölands likviditets- och kapitalbehov är med hänsyn till bolagets nuvarande försäkringsverksamhet väl tillgodosett. Konsolideringsgraden har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 213 %. Det är av avgörande betydelse att bolaget kan behålla sin starka ekonomiska ställning inför kommande införande av solvens 2. SOLVENS 2, STYRNING OCH INTERN KONTROLL Under 2014 har det hos Dina Försäkring AB och inom hela gruppen fortsatt arbetats med att förbereda bolagen till det kommande Solvens 2-regelverket. Under året har beslut tagits att Solvens 2-regelverket kommer att införas från och med 1 januari Detta har inneburit att förberedelserna med Solvens 2 implementeringen intensifierades under 2014 och fortsätter lika intensivt under Dina Försäkringar Ölands externa Compliance Officer (regelefterlevnadsansvarig) arbetar fortlöpande med en genomgång och uppdatering av interna policys och rutiner för regelefterlevnad samt med styrelseutveckling för att kunna möta Solvens 2-regelverkets krav Härutöver finns funktioner för riskkontroll och intern oberoende granskning i enlighet med Finansinspektionens anvisningar. Arbetet med Solvens 2 under 2014 har präglats av framtagning av en egen riskbedömningsrapport ORSA (Own Risk Solvency Assesment). ÖVRIGA HÄNDELSER Under 2014 har bolaget anskaffat ny lokal i Kalmar. Denna har genomgått en större ombyggnation och renovering. Nu huserar vi på Larmgatan 36 i Kalmar i mycket fräscha, ändamålsenliga och moderna lokaler. Tre personer har anställts under året för att säkerställa kunskapsnivån inom bolagets försäljningsorganisation inför kommande naturliga avgångar under RESULTATDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står: Balanserat resultat ,67 Årets resultat , ,62 Styrelsen föreslår att vinsten disponeras på följande sätt: I ny räkning balanseras ,62 10 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

11 Femårsöversikt Belopp i tkr ) ) RESULTAT Premieintäkt (f e r) Premieinkomst (f e r) Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar (f e r) Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar (verkligt värde) Försäkringstekniska avsättningar (f e r) Konsolideringskapital (härav uppskjuten skatt) Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal NYCKELTAL RESULTAT AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Skadeprocent (f e r) % Driftskostnadsprocent (f e r) % Totalkostnadsprocent (f e r) % RESULTAT AV KAPITALFÖRVALTNINGEN Direktavkastning % 2) 0,9 1,3 1,6 1,1 0,7 Totalavkastning % 3) 7,6 6,6 7,9-0,4 1,5 EKONOMISK STÄLLNING Konsolideringsgrad % 4) ) Uppgifterna ovan för åren avser Dina Försäkringar Öland före samgåendet med Dina Försäkringar Kalmarsund och Dina Försäkringar Södra Småland, vilket skedde ) Direktavkastning mäts såsom summan av driftsresultat fastigheter, utdelningar och ränteintäkter i förhållande till genomsnittligt värde på Placeringstillgångar och Kassa och bank. 3) Totalavkastning mäts såsom summan av direktavkastning, värdeförändringar och realisationsresultat i förhållande till genomsnittligt värde på Placeringstillgångar och Kassa och bank. 4) Konsolideringsgrad är ett soliditetsmått och mäts som kvoten mellan konsolideringskapital och premieinkomst för egen räkning. Konsolideringsgraden bör överstiga Skadeprocent (f e r) Totalkostnadsprocent (f e r) Konsolideringsgrad Skadeprocent (fer) Totalkostnadsprocent (fer) Konsolideringsgrad ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 11

12 Resultaträkning Belopp i kr Not TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN PREMIER Premieinkomst från försäkringsavtal Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Efter återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Efter återförsäkrares andel Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader 7, 8, Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt BOKSLUTSDISPOSITIONER Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Årets resultat Årets övrigt totalresultat ÅRETS TOTALRESULTAT ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

13 Resultatanalys 2014 Totalt Direkt försäkring svenska risker Summa Mottagen Hem & Husdjur Företag & direkt återför- Belopp i tkr villa fastighet försäkring säkring SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat (före avgiven återförsäkring) Avvecklingsresultat (efter avgiven återförsäkring) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen Totalt Direkt försäkring svenska risker Summa Mottagen Hem & Husdjur Företag & direkt återför- Belopp i tkr villa fastighet försäkring säkring PREMIEINTÄKTER (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Ej intjänade premier och kvardröjande risker FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (EFTER AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 13

14 Balansräkning TILLGÅNGAR Belopp i kr Not IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Systemutvecklingskostnader PLACERINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Depåer hos företag som avgivit återförsäkring ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Oreglerade skador FORDRINGAR Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar ANDRA TILLGÅNGAR Materiella tillgångar Kassa och bank FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna ränteintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

15 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Belopp i kr Not EGET KAPITAL 26 Bundet eget kapital Andra fonder Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat OBESKATTADE RESERVER Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador ANDRA AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld Aktuell skatteskuld SKULDER Skulder avseende direkt försäkring Skuld avseende återförsäkring Derivat Övriga skulder UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Åtaganden Inga Inga ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 15

16 Rapport över förändringar i eget kapital Belopp i kr Bundet Fritt eget kapital Totalt eget kapital eget kapital Balanserat Årets Reservfond resultat resultat Ingående eget kapital Resultatdisposition Årets resultat Årets övrigt totalresultat Utgående eget kapital Belopp i kr Bundet Fritt eget kapital Totalt eget kapital eget kapital Balanserat Årets Reservfond resultat resultat Ingående eget kapital Resultatdisposition Årets resultat Årets övrigt totalresultat Utgående eget kapital ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

17 Kassaflödesanalys Belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2) Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av tillgångar och skulder Investeringar i finansiella placeringstillgångar, netto Förändring i depåer hos företag som avgivit återförsäkring Förändring rörelsefordringar Förändring rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella tillgångar 3) Investeringar i materiella tillgångar 4) Försäljning materiella tillgångar 4) 95 Kassaflöde från investeringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut (Likvida medel består av kassa och bank.) 1) DIREKTAVKASTNING Ränteinbetalningar Ränteutbetalningar -4-6 Erhållen utdelning ) JUSTERING FÖR POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET Förändring orealiserade vinster placeringstillgångar Avskrivningar Förändring försäkringstekniska avsättningar f e r Förändring förutbetalda anskaffningskostnader 0 Förlust vid försäljning/utrangering inventarier 5 55 Summa justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet ) IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Utbetalningar för förvärv ) MATERIELLA TILLGÅNGAR Utbetalningar för förvärv Inbetalningar från försäljning 95 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 17

18 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Bolagets årsredovisning omfattar räkenskapsåret och är upprättad enligt Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2008:26), och dess ändringsföreskrifter samt Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2. Bolaget tillämpar s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses internationella redovisningsstandarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS 2008:26. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Koncernredovisning har ej upprättats då dotterbolagets redovisning inte har någon väsentlig inverkan på redovisningen. Dotterbolaget bedriver ingen verksamhet. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen Resultat och balansräkning blir föremål för fastställelse på bolagsstämman den Förutsättningar vid upprättande av bolagets finansiella rapporter De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp redovisas i kronor om inget annat anges. Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde, förutom placeringstillgångar som värderas till verkligt värde. Den direkta skadeförsäkringsrörelsen omfattar brand och annan skada på egendom (försäkringsklass e), landfordon (klass 3) med begränsning till självgående skörde tröskor eller andra självgående lantbruksmaskiner, fartyg (klass 6) med begränsning till fritidsbåtar samt annan förmögenhetsskada (klass 16). Vid upprättande av finansiella rapporter i enlighet med IFRS krävs att bolagets ledning gör bedömningar och antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Bedömningarna och antagandena är bl a baserade på historiska erfarenheter och kunskaper om försäkringsbranschen. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa bedömningar. Retroaktiva ändringar som påverkar per ingången av jämförelsåret finns ej. Ändrade eller nya IFRS med ikraftträdande från och med 2014 har inte haft någon väsentlig effekt på företagets redovisning. Nyutkomna eller reviderade IFRS och tolkningsuttalanden Redovisningsstandarder och tolkningsuttalanden som träder ikraft och senare har inte förtidstillämpats vid upprättandet av årsredovisningen. Sådana beslutade förändringar torde framgent inte påverka bolagets redovisning i någon väsentlig grad. Utländsk valuta Vid värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta används balansdagens stängningskurser. Valutakursförändringar redovisas i förekommande fall netto på raden Kapitalavkastning, intäkter eller Kapitalavkastning, kostnader. REDOVISNING AV FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsavtal redovisas enligt IFRS 4. Försäkringskontrakt redovisas och värderas i resultat- och balansräkning i enlighet med sin ekonomiska innebörd och inte efter sin juridiska form i de fall dessa skiljer sig åt. Såsom försäkringsavtal redovisas de kontrakt som överför betydande försäkringsrisk från försäkringstagaren till bolaget och där bolaget går med på att kompensera försäkringstagaren eller annan förmånstagare om en förutbestämd försäkrad händelse skulle inträffa. Investeringsavtal är avtal som inte överför någon betydande försäkringsrisk från innehavaren till bolaget. Vid en genomgång av bolagets försäkringskontrakt har samtliga klassificerats som försäkringsavtal. Premieinkomst/Premieintäkt Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Som premieinkomst redovisas också premier för försäkringsperioder som påbörjas först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller till betalning under räkenskapsåret. Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden efter avdrag för sedvanliga kundrabatter. Förnyelsepremier som inte är bekräftade av försäkringstagaren samt premier för nytecknade försäkringsavtal räknas in med de belopp som beräknas inflyta. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. Tilläggspremier räknas in med de belopp som beräknas inflyta. Premieinkomst redovisas exklusive skatter och andra offentliga avgifter som belastar försäkringspremien. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad. Ej intjänad premie avsätts till Avsättning för ej intjänade premier. Försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar utgörs av Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker samt Avsättning för oreglerade skador. Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka företagets ansvarighet för skador driftskostnader och andra kostnader under resten av avtalsperioden för löpande försäkringsavtal. Med löpande försäkringar menas försäkringar enligt ingångna avtal oavsett om dessa helt eller delvis avser senare försäkringsperioder. Vid beräkningen görs en uppskattning av de förväntade kostnaderna för skador som kan komma att inträffa under dessa försäkringars återstående löptid samt driftskostnaderna under denna tid. Kostnadsuppskattningar bygger på bolagets erfarenhet men hänsyn tas också till såväl den observerade som den prognostiserade utvecklingen av relevanta kostnader. Avsättningen för beräknas normalt tidsproportionerligt enligt pro rata temporis och sammantaget för försäkringsföretagets totala verksamhet. Med kvardröjande risker menas risken för att försäkringsavtalens ersättningskrav och kostnader inte kommer att täckas av ej intjänade premier och förväntade premier efter räkenskapsårets utgång. Om så bedöms vara fallet förstärks avsättningar med ett tillägg för kvardröjande risker (nivåtillägg). Avsättning för oreglerade skador Avsättningen för oreglerade skador avser att täcka kvarvarande kostnader för inträffade skador, och beräknas individuellt. Avsättning för oreglerade skador som inträffat men inte anmäld per balansdagen (sk IBNR-avsättning) och för skaderegleringskostnader beräknas på erfarenhetsmässig grund. I de fall en återförsäkrare har ett delansvar i förpliktelserna enligt ingångna försäkringsavtal redovisas detta som en tillgång under balansposten Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. Förutbetalda anskaffningskostnader för försäkringsavtal Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal redovisas som tillgång. Aktiverade anskaffningskostnader innefattar driftskostnader som direkt är hänförliga till tecknandet eller förnyelsen av försäkringsavtal såsom provisioner och rörliga lönedelar för säljpersonal. Anskaffningskostnader aktiveras bara för försäkringsavtal som bedöms generera en marginal som minst täcker anskaffningskostnaderna. Förutbetalda anskaffningskostnader avskrivs på tolv månader på ett sätt som motsvarar periodisering av den intjänade premien. Avskrivningsplanen tar hänsyn till förväntade annulleringar. Tillgången testas för nedskrivningsbehov varje år för att säkerställa att avtalen bedöms generera en marginal som minst täcker tillgången. Övriga kostnader för försäkringsavtal redovisas som kostnader när de uppstår. Driftskostnader Driftskostnaderna fördelas efter funktion i resultaträkningen. Driftskostnader för skaderegleringen redovisas under Försäkringsersättningar, driftskostnader i finansförvaltningen redovisas under Kapitalavkastning kostnader. Återstående driftskostnader redovisas som Driftskostnader i försäkringsrörelsen. Avgiven återförsäkring Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt ingångna försäkringsavtal. Premierna periodiseras så att kostnaden fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. REDOVISNING AV KAPITALAVKASTNING Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning och genomsnittlig premieintäkt i försäkringsrörelsen. Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats som motsvarar räntan på statsskuldsväxlar med en löptid som väsentligen överensstämmer med durationen för de försäkringstekniska avsättningarna. Räntesatsen uppgick för 2014 till 0,4 %. Kapitalavkastning, intäkter Posten Kapitalavkastning intäkter, avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar hyresintäkter från byggnader och mark, utdelning på aktier och andelar, ränteintäkter samt realisationsvinster. Kapitalavkastning, kostnader Under Kapitalavkastning kostnader, redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar driftskostnader för byggnader och mark, kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader samt realisationsförluster. Realiserade och orealiserade värdeförändringar För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade värdeförändringar som justeringspost under posterna Orealiserade vinster på placeringstillgångar respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar. 18 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

19 SKATTER Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade på balansdagen. Hit hör justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Skatter redovisas i resultatet i posten skatt på årets resultat. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på tillförlitligt sätt. Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Utgifter för program och utveckling av Dina-gruppens försäkringssystem och affärssystem redovisas här. Avskrivning sker under 8 respektive 5 år. Ackumulerade anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar framgår av not 15. BYGGNADER OCH MARK Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. Rörelsefastigheter är fastigheter som innehas i syfte att brukas i den egna verksamheten. Bolaget äger två fastigheter, den ena belägen i Borgholm, den andra i Linneryd, Tingsryds kommun. Bolaget utnyttjar 30 % av ytan i Borgholmsfastigheten och 50 % av ytan i Linnerydsfastigheten i den egna verksamheten och fastigheterna redovisas därför som rörelsefastigheter. Värdering sker till verkligt värde. Samtliga värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Det verkliga värdet baseras på värdering utförd av oberoende värderingsman. Värdering görs normalt vartannat år. Det verkliga värdet fastställs med en kombination av ortprismetoden, som utgår från jämförbara köp och avkastningsmetoden. Avkastningsmetoden är baserad på nuvärdet av beräknade framtida kassaflöden samt nuvärdet av ett beräknat restvärde för fastigheten. FINANSIELLA INSTRUMENT Redovisning i balansräkningen Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen, som utgör den dagen då bolaget förbinder sig att förvärva eller att avyttra tillgången. Fordringar i direkt försäkring tas upp i balansräkningen när de aviseras. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Andra skulder tas upp när motparten har presterat och en avtalsenlig skyldighet att betala föreligger. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheter i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Klassificering IAS 39 klassificerar finansiella instrument i olika kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Bolaget har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument och som inte är aktier i dotter- eller intresseföretag till kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen därför att bolaget löpande utvärderar kapitalförvaltningens verksamhet på basis av verkliga värden. Värdering Aktier och räntebärande värdepapper Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan avdrag för transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser finns tillgängliga och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Innehav i onoterade aktier och andelar redovisas till anskaffningsvärde i de fall ett tillförlitligt verkligt värde ej kan fastställas. Andra räntebärande tillgångar För lånefordringar med en kvarvarande livslängd på mindre än tolv månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Lånefordringar med en livslängd överstigande tolv månader beräknas med en diskontering av förväntade kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till aktuell marknadsränta. Andra finansiella tillgångar I denna kategori ingår bl a Depåer hos företag som avgivit återförsäkring. Fordringar samt Kassa och Bank. Dessa värderas till anskaffningsvärde vilket även motsvarar det verkliga värdet. Finansiella skulder Finansiella skulder värderas till anskaffningsvärde vilket även motsvarar det verkliga värdet. Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar Materiella och immateriella tillgångar prövas för nedskrivning enligt IAS 36. MATERIELLA TILLGÅNGAR Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på tillförlitligt sätt. Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när några framtida ekonomiska fördelar inte väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Avskrivning av inventarier sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod som är 5 år. ANSVARSFÖRBINDELSER (eventualförpliktelser) En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. ANDRA AVSÄTTNINGAR OCH KOSTNADER En avsättning redovisas i balansräkningen när bolaget har en befintlig juridisk eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning kan ske är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. Bolagets förpliktelser avseende pensionskostnader är bestämda genom avgiftsbestämda avtal. Kostnaden tas i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt bolaget. För ersättningar till anställda hänvisas till not 37. Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnader när de relaterade tjänsterna erhölls. För av bolaget leasade tillgångar redovisas erlagda avgifter under driftskostnader försäkringsrörelsen. I not 8 anges de avgifter man bundit upp sig för. Bolaget har inga väsentliga leasingavtal. Not 2 VÄSENTLIGA ÖVERVÄGANDEN OCH BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNINGEN AV BOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER Värdering placeringstillgångar IAS 39 klassificerar finansiella instrument i olika kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Bolaget har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument och som inte är aktier i dotter- eller intresseföretag till kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen därför att företaget löpande utvärderar kapitalförvaltningens verksamhet på basis av verkliga värden. Med undantag för innehav i Dina Försäkring AB och Dina Försäkringar Mälardalen AB grundas värderingen i allt väsentligt på observerbara marknadsnoteringar. Bolagets bedömning är att värdering till verkligt värde utgör den bästa presentationen av bolagets placeringstillgångar. Försäkringstekniska avsättningar Avsättningen för oreglerade skador är väsentlig för bedömning av bolagets resultat och ställning, eftersom en avvikelse mot faktiska framtida utbetalningar resulterar i ett avvecklingsresultat som redovisas kommande år. Eventuella förstärkningar för okända skadekostnader inkluderas i posten Avsättning för oreglerade skador. Reservsättningsrisker kommenteras i not 3. Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på ingångna försäkringskontrakt. Avsättningen beräknas normalt strikt tidsproportionellt. Om premienivån bedöms otillräcklig för att täcka de förväntade skade- och driftskostnaderna förstärks de med ett tillägg för kvardröjande risker. Denna bedömning innefattar bl a uppskattningar av framtida skadefrekvens. Några sådana förstärkningar av reserverna har ej gjorts i 2014 års bokslut. ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 19

20 Not 3 UPPLYSNINGAR OM RISKER OCH RISKHANTERING Styrelsen är huvudansvarig för riskhanteringen i bolaget. Syftet med bolagets riskhanteringsorganisation är att identifiera, mäta och styra samtliga risker som man är exponerad för, såväl försäkringsrisker och finansiella risker. Ett viktigt syfte är också att tillse att bolaget har en betryggande solvens i förhållande till de risker företaget är exponerat för. Bolagets riskhanteringsorganisation Huvudansvaret för bolagets riskarbete ligger hos styrelsen som beslutar om riktlinjer för riskhantering och riskrapportering. Styrelsen tillsätter funktioner för riskkontroll, regelefterlevnad, skaderevision och intern oberoende granskning för kontroll och uppföljning. Samtliga funktioner rapporterar till styrelsen. FÖRSÄKRINGSRISKER Teckningsrisker Teckningsrisker är risken för felbedömning och fel i kvantifieringen av de avtal som tecknas. Teckningsrisker begränsas genom riktlinjer för tecknings- och återförsäkringsrisker. Riskbedöming och riskkontroll sker enligt fastställda regelverk och riskurval. Bolaget tecknar egendomsförsäkring som löper under ett år, vilket ger möjlighet att ompröva förlängning eller att ändra pris och villkor vid förlängning. Bolagets verksamhetsområde är koncentrerat till Kalmar och Blekinge län. Risker för naturkatastrofer begränsas genom återförsäkring hos Dina Försäkring AB. Uppföljning av premier och skador sker löpande under året. Reservsättningsrisker Reservsättningsinstruktioner har beslutats av styrelsen. Reservsättningsrisken, d v s risken för att de försäkringstekniska avsättningarna inte skulle räcka till för att reglera inträffade skador, undviks genom en noggrann uppföljning av anmälda skador liksom avvecklingsresultat. Uppföljningen underlättas av att skadehandläggningen normalt är avslutad inom ett år. Riskhantering i skadeförsäkringsrörelsen Bolagets risk begränsas genom återförsäkring. Genom återförsäkring begränsas konsekvenserna av stora skador och därmed kan storleken på exponeringarna hanteras och bolagets egna kapital skyddas. Bolagets återförsäkring tecknas hos Dina Försäkring AB som i sin tur avger affären internt som riskutjämnad återförsäkring inom Dina-federationen och externt hos svenska och internationella återförsäkrare, med högsta kreditvärdighet. Bolagets skadekostnad per enskild risk och skadehändelse begränsas genom en excessåterförsäkring hos Dina Försäkring AB. För skogsskador har bolaget en överskadeåterförsäkring som begränsar bolagets totala skadekostnad till högst 90 % av skogspremieintäkten. Därtill har bolaget en överskadeåterförsäkring som begränsar bolaget totala skadekostnad för övrig egendom. Bolaget mottager återförsäkring från Dina Försäkring AB som efter avgiven externåterförsäkring återförsäkrar sin direktförsäkringsaffär hos Dina-federationen. Känslighetsanalys försäkringstekniska avsättningar Om bolagets genomsnittliga skadekostnad i direkt försäkring brutto skulle öka med 10 % skulle bolagets resultat före bokslutsdispositioner minska med 3,8 Mkr (3,7 Mkr). Av femårsöversikten på sidan 11 framgår att bolagets skadekostnadsprocent har varit ganska stabil, drygt 60 %, de senaste åren. Finansiella risker Styrelsen fastställer placeringsriktlinjer. Dessa anger i vilka tillgångar och till vilken omfattning placering kan ske. Bolagets innehav av finansiella instrument syftar till att matcha placeringstillgångarna mot de försäkringstekniska avsättningarna på ett sätt som är förenligt med försäkringsrörelselagens bestämmelser om skuldtäckning och till att inom den ramen uppnå en tillfredsställande avkastning. Konsolideringskapitalet i övrigt placeras i enlighet med av bolagets styrelse fastställda riktlinjer för placeringsverksamheten. Målsättningen är att tillfredsställande avkastning på kapitalet skall uppnås genom ett balanserat innehav av aktier och räntebärande värdehandlingar utan väsentliga engagemang i mera riskfyllda eller komplexa instrument. I den verksamheten utgör bolagets placeringar i stats- och kommunpapper samt i aktier och andelar viktiga instrument. Tabellen nedan visar allokeringen av placeringstillgångar: Tkr % Tkr % Byggnader och mark ,3% ,4% Aktier och andelar ,2% ,9% Obligationer och andra räntebärande värdepapper ,3% ,8% Övriga lån 40 0,0% 40 0,0% Depåer hos företag som avgivit återförsäkring ,2% ,0% ,0% ,0% Kreditrisker Bolagets policy är att endast tillåta placeringar i värdepapper med hög kreditvärdighet. Kreditrisken i denna verksamhet bedöms vara låg. Inga finansiella tillgångar är förfallna till betalning. Det finns ej heller några nedskrivna finansiella tillgångar. Kreditrisk i fordringar på återförsäkrare Samtliga fordringar avseende återförsäkring avser Dina Försäkring AB som mottager återförsäkring från Dina-federationen. Dina Försäkring AB:s återförsäkring avseende mottagen affär är placerad hos ett stort antal externa återförsäkringsgivare. Dina Försäkring AB placerar sin externåterförsäkring hos bolag med lägst A-rating. Eftersom idén bakom Dina-federationens återförsäkringssystem är att så mycket som möjligt av kapitalet skall stanna kvar inom federationen så har Dina Försäkring AB:s mottagna affär, efter extern återförsäkring, retrocederats tillbaka till de lokala bolagen. Likviditetsrisk Likviditetsrisk är risken att bolaget inte skulle ha tillräckligt likvida medel för att kunna fullgöra de åtaganden som är förenade med försäkringsskulder och finansiella skulder. Den genomsnittliga durationen på bolagets försäkringstekniska avsättningar avseende oreglerade skador i direkt försäkring uppgår till ca 6 månader. Skulder avseende försäkringstekniska avsättningar i mottagen återförsäkring motsvaras av fordran i depå hos företag som avgivit återförsäkring, det vill säga Dina AB. I normalfallet är löptiden på bolagets finansiella tillgångar och skulder < 6 månader. Om löptiden överstiger 12 månader finns detta angivet i not. Marknadsrisker Bolaget är exponerat för ränterisk genom att marknadsvärdet på fastförräntade tillgångar sjunker när marknadsräntan stiger. Graden av ränterisk ökar med tillgångens löptid. Exponeringen för valutarisker är begränsad till innehavet i aktier och andelar som noteras i utländsk valuta. Vid årsskiftet uppgick placeringar i fastförräntade tillgångar och aktier noterade i utländsk valuta till begränsade belopp. Aktiekursrisken är risken att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker till följd av företagsspecifika eller samhällsekonomiska faktorer. Nedanstående tabell visar olika parametrars påverkan på bolagets resultat och eget kapital. Nettopåverkan Årets resultat Föreoch eget kapital gående år Ränteförändring +/- 1% +/- 0,1 Mkr +/- 0,1 Mkr Förändring verkligt värde aktier -10% -2,1 Mkr -2,8 Mkr Valutakursförändring -10% -0,1 Mkr -0,1 Mkr Förändring fastighetsvärde -10% -0,2 Mkr -0,2 Mkr 20 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2013 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2013 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Årsredovisning 2014 Dina Försäkringar Mälardalen AB, org nr 516406-0476 1 Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Mälardalen AB Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2013. www.dina.se

Årsredovisning 2013. www.dina.se Årsredovisning 2013 www.dina.se 3 Årsredovisning 2013 för Org nr 586000-4539 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 4-5 Femårsöversikt 6 Resultaträkning 7 Resultatanalys 8 Balansräkning 9-10 Redogörelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning 5 Resultatanalys 6 Balansräkning 8 Redogörelse för förändringar i eget kapital 10

Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning 5 Resultatanalys 6 Balansräkning 8 Redogörelse för förändringar i eget kapital 10 ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning 5 Resultatanalys 6 Balansräkning 8 Redogörelse för förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys 11 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2013 för. Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland

Årsredovisning 2013 för. Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Dina Dina Försäkringar Försäkringar Jämtland Västernorrland avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2013. avger härmed årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 28 maj 2013, klockan 18.00 i Kalmarsalen (Skeppsbrogatan 49 i Kalmar). 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 28 maj 2013, klockan 18.00 i Kalmarsalen (Skeppsbrogatan 49 i Kalmar). 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Finsmakare i generationer; Blomlöfs Rökeri 6 Tre bolag blir ett 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för. Dina Försäkringar Sydost 567200-4818

Årsredovisning för. Dina Försäkringar Sydost 567200-4818 Årsredovisning för Dina Försäkringar Sydost Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar för Balans- och Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hudiksvall: Storgatan 20 0650-261 00 Söderhamn: Norrtullsgatan 8 0270-42 65 85 Gävle: Västra vägen 52 026-13 47 85. www.dina.

Årsredovisning 2014. Hudiksvall: Storgatan 20 0650-261 00 Söderhamn: Norrtullsgatan 8 0270-42 65 85 Gävle: Västra vägen 52 026-13 47 85. www.dina. Årsredovisning 2014 Närmare än någon annan HÄLSINGLAND Hudiksvall: Storgatan 20 0650-261 00 Söderhamn: Norrtullsgatan 8 0270-42 65 85 Gävle: Västra vägen 52 026-13 47 85 GÄSTRIKLAND www.dina.se 3 Årsredovisning

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2012 för Dina Försäkringar Mellansjö

Årsredovisning 2012 för Dina Försäkringar Mellansjö Årsredovisning 2012 för Dina Försäkringar Mellansjö Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 4 Resultaträkning och Rapport över totalresultat 5 Resultatanalys 7 Balansräkning 9 Rapport över

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VD-ord 3. Förvaltningsberättelse 4. Femårsöversikt 7. Resultaträkning 8. Resultatanalys 10. Balansräkning 12

VD-ord 3. Förvaltningsberättelse 4. Femårsöversikt 7. Resultaträkning 8. Resultatanalys 10. Balansräkning 12 Årsredovisning 2014 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 8 Resultatanalys 10 Balansräkning 12 Rapport över förändringar i eget kapital 16 Direkt försäkring 2014 fördelad

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2014. Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 3 juni 2014, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 3 juni 2014, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2013 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Imperiebyggaren 6 Experten som tar den smala vägen 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2016, kl 18.00 på Hotell Skansen, Färjestaden. 2 ÅRSREDOVISNING 2015 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2016, kl 18.00 på Hotell Skansen, Färjestaden. 2 ÅRSREDOVISNING 2015 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2015 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 En solskenshistoria 6 Från öst till väst 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VD-ord 3. Förvaltningsberättelse 4. Femårsöversikt 7. Resultaträkning 8. Resultatanalys 10. Balansräkning 12

VD-ord 3. Förvaltningsberättelse 4. Femårsöversikt 7. Resultaträkning 8. Resultatanalys 10. Balansräkning 12 Årsredovisning 2013 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 8 Resultatanalys 10 Balansräkning 12 Rapport över förändringar i eget kapital 16 Direkt försäkring 2013 fördelad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer