Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006"

Transkript

1 BMW Club Schweden Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 Klubbens centrala träffaktiviteter inleddes med BMW Spring Break på Mantorp Park tillsammans med Sportklubbens första banträff i början av maj månad. Förutom BMW Cup och bankörning med gatbilar som var sportklubens arrangemang ansvarade moderklubben för övriga aktiviteter i form av utställningar i flertalet klasser uppdelade på bilmodeller, Peoples Choice och konbanekörning. Dessutom deltog representanter från BMW Sverige AB, den lokala BMW-återförsäljaren, flertalet utställande företag samt några representanter för motorpress. Årets huvudträff var detta år på försök förlagd till Kinnekulle Ring sista helgen i juli månad. Ett i övrigt sedvanligt arrangemang med bl a familjekörning, bankörning för licensierade förare och sådana med prova-på licens, BMW Cup, Concours d Élégance och landskapskörning. Närvarande BMW återförsäljare var Autosalongen i Grästorp AB med ett stort antal nya bilar på plats samt traditionsenlig reservdelsförsäljning. De flesta sektioner och underklubbar har genomfört ett stort antal lokala träffar och arrangemang. Reservdelsträffar hos BMW i Solna genomfördes dels under en vecka i anslutning till klubbens årsmöte i mars månad och dels den traditionella oktoberträffen. Antalet medlemmar är 2055 per den 31 december 2006 en minskning med 3 jämfört med samma tid år Den tidigare nedåtgående trenden synes nu ha brutits. Intresset för entusiastförsäkring av fordon är fortsatt stort. Under verksamhetsåret har ett antal samarbetsavtal slutits i avsikt att ge ytterligare mervärde för medlemsavgiften. Avtalet med Originalförsäkringar har dessutom bidragit till en viss tillströmning av nya medlemmar. Samarbetet med BMW Sverige AB har fortsatt i god anda. Vår frånsägelse av medlemskapet i BCE för att i stället gå samman med UK Scandinavian federation har inte accepterats av BCE. Diskussioner har därför förts med BMW AG:s märkesklubbansvarige för att få råd i frågan. Årets bokslut visar ett positivt resultat avsevärt bättre än budget trots att sommarträffen på Kinnekulle besöktes av färre deltagare än beräknat samt att annonsintäkterna från tänkta nya annonsörer uteblivit. På kostnadssidan kan vi notera positiva avvikelser för lokaler, BB, Internet och telefoni, övriga rörelsekostnader samt löner. Stockholm 24 februari 2007 Göran Benjamin Ordförande

2

3

4

5

6 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 i Stockholmssektionen inom BMW Club Schweden Verksamhetsperioden omfattar tiden 1 januari 2006 till och med 31 december De tidigare styrelseledamöterna Göran Benjamin (ordförande) och Christer Gustafsson (sekreterare tillika kassör) liksom Rickard Edgren (representant för bankommittén) och Johan Wigren (sektionens webbmaster) fick fortsatt förtroende av årsmötet. Rickard Edgren valdes även till styrelsens nyinrättade funktion som klubbmästare. I det sammanhanget beslutades att funktionen representant för bankommittén och klubbmästare skall vara en och samma person. Tyvärr har webbmastern även under detta år, av hälsoskäl, deltagit sporadiskt i styrelsearbetet med närvaro på endast tre av styrelsemötena Sju protokollförda styrelsemöten har hållits. Dessutom har styrelsen haft ett betydande antal telefonkontakter. Sektionens aktiviteter under året har varit omfattande. Styrelsen upplever att gensvaret från medlemmarna för de genomförda träffarna och arrangemangen har varit gott. Medlemsantalet har för Stockholmsområdet, postnummer som börjar på 1, ökat från 531 till 540 medlemmar och för området Roslagen, Södertörn och Mälardalen, inom en radie av ca 10 mil från Stockholm, från 163 till 171 medlemmar. Den absoluta merparten av de planerade aktiviteter genomfördes. Dessvärre föll både Vårrallyt och Nachtburgring bort, det förra p g a litet intresse från medlemmarnas sida och det senare p g a tidsbrist hos arrangörskvartetten. För att underlätta för medlemmar som inte bor på Brostugeavstånd genomfördes inte mindre än 4 utlokaliserade sommarträffar. Sektionens årsmöte hölls traditionsenligt i Bilcentralens i Segeltorp AB trevliga konferensrum. Styrelsen gladdes åt trenden som innebar att antalet deltagare på årsmötet fortsätter att öka. Som traditionen numera påbjuder presenterade en av medlemmarna med kontakter i konditoribranschen en delikat prinsesstårta utformad som en bil av ett känt och omhuldat fabrikat. Tre vinterträffar genomfördes i början av året under trevliga former i en egen lokal på restaurangen J&J i Segeltorp. Vinterträffarna var förhållandevis välbesökta och många tog tillfället i akt att smörja kråset med god mat från den omfattande menyn. Förutom gemytligt samkväm stod filmvisning på programmet vid några tillfällen. Mot alla odds, med tanke på schaktning och byggstart, kunde sektionens förarträningar även denna säsong genomföras både vår och höst på Tullinge flygfält. I båda fallen genomfördes de med värdefull hjälp från medlemmar i BMW Sport Club. Vårträningen kröntes av strålande väder medan höstomgången bjöd på bistrare väderlek kanske en föraning till vad som skulle komma, då senare kontakt med uthyraren bekräftar att det nu är färdigåkt på Tullinge. Tyvärr blev förarträningarna inte heller denna säsong utsålda, vilket är ansträngande för sektionens ekonomi då kostnaden för banhyran är betydande. Årets förarträningar grävde ett mindre hål i kassan. Sommarträffarna vid Brostugan hade premiär den 15 maj och final den 18 september och genomfördes som traditionen bjuder varannan måndag under hela sommaren. Styrelsen upplever sommarträffarna, i all sin enkelhet, som mycket populära. Sammanlagt lockade de denna säsong fler ekipage än tidigare år. Under semesterperioden närmare bestämt den 5 juli - arrangerade ordföranden i samarbete med den kände

7 AutoPower-profilen Yngve Carlsson ( Hasso ) den traditionella sommarträffen i Odensbacken. Till årets träff kom förvånansvärt många stockholmare som tillsammans med lokala entusiaster bidrog till att c:a 15 bilar samlades. Som vanligt präglades träffen av trevlig semesterstämning, detta år med ett intressant inslag av ljuddämparreparation enligt devisen man tager vad man haver. De båda sommarträffarna hos M-bilar AB i Eskilstuna och Novation AB i Uppsala upprepades som vanligt med fint väder i Eskilstuna och regn i Uppsala. Eskilstunaträffen kunde därför avslutas med fika med utsikt på terrassen till Sundbyholms slott. I Uppsala avslutades träffen med en trevlig fikastund på Ulva kvarn, som dagen till ära hade oldtimer-träff (något decimerad p g a vädret kan man tänka). Båda träffarna är nu väl etablerade och blir allt mer välbesökta. För andra året genomfördes en sommarträff hos Proauto Nyköping AB (fd Bilcentralen AB i Nyköping). Träffen samlade förvånansvärt få deltagare, men avslutades ändå under gemytliga former med bl a jättestora glassar på ett av kaféerna i hamnen. Oslagbar sommarstämning! Nytt för året var en träff hos Carlia Bil AB i Falun som är ny BMW-återförsäljare. Klen anslutning, men ändå trevligt tack vare ett entusiastiskt BMW-gäng från sälj- och reservdelssidan. Som vanligt representerade sektionen BMW CS vid årets Classic Cars i Rosersberg sista lördagen i augusti. Sammanlagt 23 exklusiva BMW-bilar lyckades vi klämma in på vår del av utställningsområdet. Trots stora ansträngningar tvingade flera att parkera på andra ställen. Tack för en fantastsik anslutning, som också gav eko genom två minireportage i tidskriften Automobil. Även denna gång blev vi tyvärr utan pris trots bl a en mycket fin BMW 502 Super. Classic Cars betyder många trevliga kontakter och förhoppning om några nya medlemmar. Även i år inbjöd BMW i Solna till reservdelsträff i oktober. Stockholmssektionen hanterade detta BMW CS-arrangemang tillsammans med reservdelsavdelningen i Solna. Träffen följde traditionellt mönster med varmkorv, tipspromenad med fina priser och rabatterade reservdelar. Peter Schylander och hans mannar exponerade överblivna reservdelar i mängd till veritabla vrakpriser. Som en nyhet för året erbjöds 30% på servicedelar och hela 40% på Castrols oljor ur Solnas standardsortiment. Träffen var mycket välbesökt. Att den var uppskattad visades inte minst av att reservdelsavdelningen, trots extrakassor, hade full ruljans ända till framåt Månadsträffarna under senhösten och förvintern fortsatte även denna vintersäsong i egen lokal på J&J public Bar & Restaurang i Segeltorp, tyvärr med något färre deltagare än förra året. Träffarna bjöd på gemytligt samspråk, bläddrande i motorsportkalender från 60 talet, beskådande av bilder på Fenans renovering och bankörningar med 02:an och givetvis intagande av restaurangens specialiteter som oftast utgjordes av en stor och utmärkt wienerschnitzel. Segeltorp Göran Benjamin Ordförande Dok: Verksamhetsberättelse 2006

8 BMW 02 Club Schweden Verksamhetsberättelse 2006 Klubben har tappas något i medlemsantalet, är för närvarande ca 170 medlemmar. Men deltagarantalet på klubbens träffar, har besöks av flertalet 02:or. Årets första träff var 02-Meet DK i Köpenhamnsregionen, dit tog sig 4 svenska 02:or, på träffen var det ett 30 tal classiker, varav ca 20 st 02:or från Danmark, Norge och Sverige. På söndagen var det bankörning på skånska Sturup Raceway, som numera är i dansk ägo. Årets största 02-träff höll till i Munchen/Ober Ammergau. Totalt deltog nästan :or. Fem st svenska deltagande bilar var med på en riktigt trevlig träff i dagarna tre. Till Nostalgia Festivalen i Ronneby kom hela 20 st 02:or, vilket var personbästa. 5 st danska bilar hjälpte till rejält. Kvällen avslutades, traditionsenligt med grillning ute i skärgården. 02-svängen var årets sista träff, den 23 sept. Och här deltog 25 st, vilket var ett riktigt rekord. Träffen startade vid Öresundsbron, kortegekörning till Söderströms Bilmuseum och avslutades hos 02-Depån i Kågeröd, ett stenkast från Ring Knutstorp. Klubbens lilla klubb-blad gavs ut i två nummer. Det senaste numret helt i färg. Sista tiden har klubben börjat att planera för en stor 02-träff i trakterna av Anderstorp. Vilken anordnas tillsammans med danska och norska klubbarna.

9

10 Verksamhetsberättelse BMW Sport Club säsongen 2006 Ekonomi 2006 års styrelse fortsatte med 2005 års styrelses hårda nypor vad det gäller klubbens ekonomi. Förutsättningen var trots ett positivt resultat (2005) sämre under 2006 då vår samarbetspartner Audi Club Sport (ACS) meddelade att tidigare samarbetsform behövde revideras, dvs ACS kunde inte längre ekonomiskt bära halva banhyran, samt det faktum att antalet egna deltagare från gatbilsverksamheten på våra banträffar fortsatte sin negativa spiral. Efter en ordentlig belysning av förväntade kostnader, och intäkter under kommande säsong var styrelsen överens om en budget. Valet av banor för 2006 baserades med tyngdpunkt på erbjuden banhyra. Rolighetsfaktorn fick större konkurrens av kostnadsfaktorn denna gång. Styrelsen var också överens om att under budgetarbetet jämföra vår gatbilsverksamhet med övrig tillgänglig gatbilsverksamhet, och vår tävlingsverksamhet med övrig tillgänglig tävlingsverksamhet. Tidigare diskussioner baserat på jämförelse avgifter/intäkter per medlem mellan gatbilsverksamheten, och tävlingsverksamheten har inte resulterat i något positivt för klubben. Jämförelse med motsvarande verksamhet ansågs mer lämpat. Vår numera traditionella licenskurs, denna gång 1/4 på Sviestad, under Lars-Åke Carlsson ledning gav också ett positivt ekonomiskt tillskott. Styrelsen kan nu rapportera även ett positivt resultat för 2006, vilket innebär att klubben har en buffert som vi kan luta oss mot om vi skulle uppleva ett svårt år. Årets ekonomiska resultat innebär att styrelsen har tagit tillfället att subventionera årets avslutningsfest för klubbens medlemmar. Banträffarna 2006 Vi hade i alla fall (oftast) tur med vädret. Mantorp 6/5 (med BMW Club Schweden) Strålande väder, och en härlig vårstämning. En mycket lyckad banträff med ca 400 bilar totalt. Sturup 3/6 En mulen himmel, och ösregn mötte oss under vår debut på denna bana. En för många rolig bana som krävde mer teknik än kraft. Gelleråsen 1/7 Strålande väder, och inga incidenter (gatbil). Fortfarande en favoritbana för många trots ombyggnad. Kinnekulle 29-30/7 (med BMW Club Schweden) Regn hotade, men vädret var strålande. Mycket körtid på en snabb bana som vi inte hade besökt på länge. En silverfärgad E36M spakad av en gammal bekant blev det stora samtalsämnet. Vilket tempo! Kinnekulle 26/8 Regn hotade, och dagen avbröts pga ösregn runt kl.15:20. Det är med all tydlighet så att två efterföljande banträffar på Kinnekulle är ett misslyckande. Deltagarna var dock nöjda då det blev mer körtid än flertalet orkade med. Gelleråsen 7/10 En mycket trevlig dag som avrundades med ett välbesökt Årsmöte, och vår traditionella avslutningsfest med tillhörande prisutdelning. Verksamhetsutveckling Fortsatt samarbete med ACS om än i annan form, vilket möjliggör för ACS att fokusera på att öka sitt låga medlemsantal utan att konstant bekymra sig om hur varje banträff ska kunna finansieras, och skapar därmed en möjlighet till fortsättning för både ACS och vårt samarbete..

11 Vår webmaster Niklas Isaksson utförde ett lysande arbete under vintermörkret, och såg till att vår hemsida uppdaterades med ny design. Styrelsen tog också ytterligare ett steg mot att föra klubben in i 2000-talet genom att öppna upp medlemsansökan, och träffanmälan elektroniskt via hemsidan. Vi har numera både ett betydligt bättre uppdaterat medlemsregister, och en större möjlighet att i förhand bedöma medlemsintresset för våra banträffar. Det är av största vikt att vi fortsätter hålla vår hemsida uppdaterad med information och nyheter. En dåligt uppdaterad hemsida genererar inget intresse. Det uppdaterade medlemsregistret gav styrelsen en möjlighet att bättre kommunicera med klubbens medlemmar. Uppstarten av månatliga BMW Sport Club Informerar utskick via angivna dresser är ett första trevande steg till att förbättra denna kommunikation. Kommunikation måste fortsätta att utvecklas. Dåligt informerade medlemmar är inga nöjda medlemmar. En ny fräsch design av vårt medlemkort genomfördes. Conny Palm har förtjänat titeln Medlemskortens Bertone. Inför säsongsstarten på Mantorp så tryckte klubben upp nya välbehövliga dekaler, och med sponsring från BMW Group Sverige designades en T-shirt, vilken uppskattades mycket av våra medlemmar. Ett stort tack till Design Corner i Karlskoga, och BMW Group Sverige för er givmildhet. Styrelsen har även försökt att utveckla våra tidigare standardiserade banträffar till något mer attraktivt ur aktivitetssynpunkt. Vårträffen på Mantorp där moderklubben BMW Club Schweden var inbjudna är ett exempel. En succé där lovorden haglade från ca 400 deltagande BMW-bilar, inbjudna företag, STCC team, BMW Group Sverige, och representanter från Svenska Bilsportförbundet (SBF) som var på inspektion. Klubben bevisade att det gick att arrangera banträffar på hög nivå. BMW Group Sverige vill gärna att Vårträffen på Mantorp blir en ny klubbtradition. Vi har också under två banträffstillfällen bjudit in STCC/ETCC mästaren Richard Göransson som instruktör. Ytterligare höjning av klang och jubel faktorn på våra banträffar måste fortsätta. Respons från våra medlemmar under året understryker detta. En tydlig samarbetsdiskussion påbörjades under sommaren med BMW Club Danmark och BMW Car Club Norway. Diskussionen har nu resulterat i att resp. klubbstyrelse har meddelat att ett samarbete med avseende på banträffar ska inledas under Samarbetet inkluderar både gatbilsverksamheten, och tävlingsverksamheten. Vår nivå på banträffarna har också höjts under året. Tidsschemat är numera även något våra deltagare kan lita på. Med hjälp från BMW Club Schweden så kan numera medlemmar med säkerhet försäkra sig om att även en eventuell skada på bilen under bankörning täcks av bilförsäkringen. Original Försäkring står för erbjudandet, och försäkringen gäller för BMW Club Schweden, eller BMW Sport Club arrangemang. Inför säsongen 2007 Styrelsen har försökt att underlätta planeringen för den kommande styrelsen genom att preliminärboka ett antal banträffar inför Bantider försvinner ruggigt snabbt numera, och redan under septembermånad är antalet val begränsat. Följande banor är preliminärbokade: Mantorp Gelleråsen Ring Knutstorp (tillsammans med moderklubben BMW Club Schweden) Anderstorp (Notering: Ombokat till Ring Knutstorp pga annan aktivitet arrangerad på Anderstorp vid tidpunkten). Förhoppningsvis kan vi öka rolighetsfaktorn mer kommande säsong. Antalet banträffar är beroende av antalet eldsjälar inom klubben. Tävlingsverksamheten har ett antal eldsjälar, medan gatbilsverksamheten tyvärr enbart har någon enstaka. Det krävs energi, och tid för att arrangera. Än mer så då klubben har förlitat sig enbart på att vald styrelse ska accepera även rollen som arrangör.

12 Utvecklingen av klubben främst gatbilsverksamheten- blir lidande under ett sådant förhållande. Ett möjligt bevis på detta är den nedåtgående spiralen gällande antalet deltagare från gatbilsverksamheten på våra banträffar. Vårt medlemsantal har aldrig varit högre (247 medlemmar), men tyvärr återspeglar medlemsantalet inte aktivitetsgraden bland våra medlemmar, tävlingsverksamheten exkluderad. Klubben står fortfarande på två verksamhetsben i dag fast det ena har börjat darra ordentligt. Tidigare darrade tävlingsverksamheten, men den har vuxit sig stark och framgångsrik med eldsjälens hjälp. En eldsjäl som vi verkligen uppskattar, och knappast kan tacka tillräckligt. Nu darrar gatbilsverksamheten. Finns det eldsjälar inom gatbilsverksamheten som vill rädda gatbilsverksamheten från en slumrande död, eller är det så att vi tar svårigheterna med en klackspark, och tar fram spaden för att stilla invänta det bistra slutet? Det är riktigt bittert om så är fallet när vi har ett skandinaviskt samarbete på gång som kommer att ge ett positivt resultat för både gatbilsverksamheten, och tävlingsverksamheten, men framför allt för klubbens fortsatta utveckling. Olika alternativ över hur lösa svårigheterna gatbilsverksamheten i dag står inför har diskuterats. Förslag på pay n drive, mer klang och jubel, bättre information till medlemmar, och fortsatt samarbete med andra klubbar är ett par förslag som nämnts. Att även begränsa antalet banträffar, och därigenom fokusera mer på kvalitét än kvantitét är ett återkommande förslag. Givetvis uppskattas engagemang, och förslag från medlemmarna, men vem ska se till att utföra dessa förslag, och vända gatbilsskutan rätt? Var finns eldsjälen? Jag är av den personliga åsikten att vår klubb bäst utvecklas med både gatbilsverksamheten, och tävlingsverksamheten intakt. Det är vår styrka som klubb, och det är vad som möjliggör en framtid för klubben. Det ökade intresset för tävlingsverksamheten inom klubben är ett tydligt tecken på detta. Med en smålännings envishet hävdar jag att det går att vända vår gatbilsverksamhets nuvarande kondition. Det kommer dock att krävas arbete, och ett antal eldjälar. Att ge upp ska inte vara det första alternativet. Att ge upp ska alltid vara det sista alternativet. Flertalet medlemmar från den darrande gatbilsverksamheten har numera anmält sitt intresse för att hjälpa till med arrangemanget av våra banträffar, vilket är mycket glädjande för oss i styrelsen. Vårt fortsatt förbättrade positiva ekonomiska resultat (trots ökade kostnader), och vår starka klubbkassa kommer att skapa möjligheter för oss klubbmedlemmar, och definitivt tillåta oss att fortsätta utvecklas som klubb. Tack för säsongen Klubbhälsningar, Måns Ulveståhl Eldsjäl Ordförande BMW Sport Club

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842 Kungälvsmat Slutrapport Jornalnummer: 2010-7842 Slutrapport Kungälvsmat Innehållsförteckning Slutrapport Kungälvsmat 2 1. Redovisning av projektet Kungälvsmat 3 1.1 Journalnummer 3 1.2 Stödmottagare 3

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler

1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1. Slutrapport, projekt Medborgarpaneler 1.1 Bakgrund Kommunförbundet, SKL, bjöd under våren 2007 in landets kommuner och landsting till att delta i projektet Medborgarpaneler, ett treårigt projekt som

Läs mer

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År!

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År! Fördelardosan Nr 106 december 2014 - februari 2015 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Tomtemor kör Jeep med klös! (se nummerskylt) God Jul och Gott Nytt År! Stort julnummer

Läs mer

SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET

SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET Juniorvärldsmästare i Rally 2004 PG Andersson, Årjängs MK Jonas Andersson, MK Team Treske V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 4 Svenska Bilsportförbundet Verksamhetsåret

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Styrelsens verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsår Verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsår 3 Organisation och arbete 3 Bemanning 5 Ekonomi 6 Medlemmar 7 Kanalplan - Vår arena 7 Nytt i Gula Villan 8 Varumärket Hammarby Damfotboll

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Historik Huvudstadens Golf

Historik Huvudstadens Golf Historik Huvudstadens Golf (Rev 2, feb 2012) Följande beskrivning skildrar hur 2 golfprojekt: Lindös och Huvudstadens golfanläggningar, oberoende av varandra startar och utvecklas för att gå ihop 2004

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer