Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006"

Transkript

1 BMW Club Schweden Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 Klubbens centrala träffaktiviteter inleddes med BMW Spring Break på Mantorp Park tillsammans med Sportklubbens första banträff i början av maj månad. Förutom BMW Cup och bankörning med gatbilar som var sportklubens arrangemang ansvarade moderklubben för övriga aktiviteter i form av utställningar i flertalet klasser uppdelade på bilmodeller, Peoples Choice och konbanekörning. Dessutom deltog representanter från BMW Sverige AB, den lokala BMW-återförsäljaren, flertalet utställande företag samt några representanter för motorpress. Årets huvudträff var detta år på försök förlagd till Kinnekulle Ring sista helgen i juli månad. Ett i övrigt sedvanligt arrangemang med bl a familjekörning, bankörning för licensierade förare och sådana med prova-på licens, BMW Cup, Concours d Élégance och landskapskörning. Närvarande BMW återförsäljare var Autosalongen i Grästorp AB med ett stort antal nya bilar på plats samt traditionsenlig reservdelsförsäljning. De flesta sektioner och underklubbar har genomfört ett stort antal lokala träffar och arrangemang. Reservdelsträffar hos BMW i Solna genomfördes dels under en vecka i anslutning till klubbens årsmöte i mars månad och dels den traditionella oktoberträffen. Antalet medlemmar är 2055 per den 31 december 2006 en minskning med 3 jämfört med samma tid år Den tidigare nedåtgående trenden synes nu ha brutits. Intresset för entusiastförsäkring av fordon är fortsatt stort. Under verksamhetsåret har ett antal samarbetsavtal slutits i avsikt att ge ytterligare mervärde för medlemsavgiften. Avtalet med Originalförsäkringar har dessutom bidragit till en viss tillströmning av nya medlemmar. Samarbetet med BMW Sverige AB har fortsatt i god anda. Vår frånsägelse av medlemskapet i BCE för att i stället gå samman med UK Scandinavian federation har inte accepterats av BCE. Diskussioner har därför förts med BMW AG:s märkesklubbansvarige för att få råd i frågan. Årets bokslut visar ett positivt resultat avsevärt bättre än budget trots att sommarträffen på Kinnekulle besöktes av färre deltagare än beräknat samt att annonsintäkterna från tänkta nya annonsörer uteblivit. På kostnadssidan kan vi notera positiva avvikelser för lokaler, BB, Internet och telefoni, övriga rörelsekostnader samt löner. Stockholm 24 februari 2007 Göran Benjamin Ordförande

2

3

4

5

6 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 i Stockholmssektionen inom BMW Club Schweden Verksamhetsperioden omfattar tiden 1 januari 2006 till och med 31 december De tidigare styrelseledamöterna Göran Benjamin (ordförande) och Christer Gustafsson (sekreterare tillika kassör) liksom Rickard Edgren (representant för bankommittén) och Johan Wigren (sektionens webbmaster) fick fortsatt förtroende av årsmötet. Rickard Edgren valdes även till styrelsens nyinrättade funktion som klubbmästare. I det sammanhanget beslutades att funktionen representant för bankommittén och klubbmästare skall vara en och samma person. Tyvärr har webbmastern även under detta år, av hälsoskäl, deltagit sporadiskt i styrelsearbetet med närvaro på endast tre av styrelsemötena Sju protokollförda styrelsemöten har hållits. Dessutom har styrelsen haft ett betydande antal telefonkontakter. Sektionens aktiviteter under året har varit omfattande. Styrelsen upplever att gensvaret från medlemmarna för de genomförda träffarna och arrangemangen har varit gott. Medlemsantalet har för Stockholmsområdet, postnummer som börjar på 1, ökat från 531 till 540 medlemmar och för området Roslagen, Södertörn och Mälardalen, inom en radie av ca 10 mil från Stockholm, från 163 till 171 medlemmar. Den absoluta merparten av de planerade aktiviteter genomfördes. Dessvärre föll både Vårrallyt och Nachtburgring bort, det förra p g a litet intresse från medlemmarnas sida och det senare p g a tidsbrist hos arrangörskvartetten. För att underlätta för medlemmar som inte bor på Brostugeavstånd genomfördes inte mindre än 4 utlokaliserade sommarträffar. Sektionens årsmöte hölls traditionsenligt i Bilcentralens i Segeltorp AB trevliga konferensrum. Styrelsen gladdes åt trenden som innebar att antalet deltagare på årsmötet fortsätter att öka. Som traditionen numera påbjuder presenterade en av medlemmarna med kontakter i konditoribranschen en delikat prinsesstårta utformad som en bil av ett känt och omhuldat fabrikat. Tre vinterträffar genomfördes i början av året under trevliga former i en egen lokal på restaurangen J&J i Segeltorp. Vinterträffarna var förhållandevis välbesökta och många tog tillfället i akt att smörja kråset med god mat från den omfattande menyn. Förutom gemytligt samkväm stod filmvisning på programmet vid några tillfällen. Mot alla odds, med tanke på schaktning och byggstart, kunde sektionens förarträningar även denna säsong genomföras både vår och höst på Tullinge flygfält. I båda fallen genomfördes de med värdefull hjälp från medlemmar i BMW Sport Club. Vårträningen kröntes av strålande väder medan höstomgången bjöd på bistrare väderlek kanske en föraning till vad som skulle komma, då senare kontakt med uthyraren bekräftar att det nu är färdigåkt på Tullinge. Tyvärr blev förarträningarna inte heller denna säsong utsålda, vilket är ansträngande för sektionens ekonomi då kostnaden för banhyran är betydande. Årets förarträningar grävde ett mindre hål i kassan. Sommarträffarna vid Brostugan hade premiär den 15 maj och final den 18 september och genomfördes som traditionen bjuder varannan måndag under hela sommaren. Styrelsen upplever sommarträffarna, i all sin enkelhet, som mycket populära. Sammanlagt lockade de denna säsong fler ekipage än tidigare år. Under semesterperioden närmare bestämt den 5 juli - arrangerade ordföranden i samarbete med den kände

7 AutoPower-profilen Yngve Carlsson ( Hasso ) den traditionella sommarträffen i Odensbacken. Till årets träff kom förvånansvärt många stockholmare som tillsammans med lokala entusiaster bidrog till att c:a 15 bilar samlades. Som vanligt präglades träffen av trevlig semesterstämning, detta år med ett intressant inslag av ljuddämparreparation enligt devisen man tager vad man haver. De båda sommarträffarna hos M-bilar AB i Eskilstuna och Novation AB i Uppsala upprepades som vanligt med fint väder i Eskilstuna och regn i Uppsala. Eskilstunaträffen kunde därför avslutas med fika med utsikt på terrassen till Sundbyholms slott. I Uppsala avslutades träffen med en trevlig fikastund på Ulva kvarn, som dagen till ära hade oldtimer-träff (något decimerad p g a vädret kan man tänka). Båda träffarna är nu väl etablerade och blir allt mer välbesökta. För andra året genomfördes en sommarträff hos Proauto Nyköping AB (fd Bilcentralen AB i Nyköping). Träffen samlade förvånansvärt få deltagare, men avslutades ändå under gemytliga former med bl a jättestora glassar på ett av kaféerna i hamnen. Oslagbar sommarstämning! Nytt för året var en träff hos Carlia Bil AB i Falun som är ny BMW-återförsäljare. Klen anslutning, men ändå trevligt tack vare ett entusiastiskt BMW-gäng från sälj- och reservdelssidan. Som vanligt representerade sektionen BMW CS vid årets Classic Cars i Rosersberg sista lördagen i augusti. Sammanlagt 23 exklusiva BMW-bilar lyckades vi klämma in på vår del av utställningsområdet. Trots stora ansträngningar tvingade flera att parkera på andra ställen. Tack för en fantastsik anslutning, som också gav eko genom två minireportage i tidskriften Automobil. Även denna gång blev vi tyvärr utan pris trots bl a en mycket fin BMW 502 Super. Classic Cars betyder många trevliga kontakter och förhoppning om några nya medlemmar. Även i år inbjöd BMW i Solna till reservdelsträff i oktober. Stockholmssektionen hanterade detta BMW CS-arrangemang tillsammans med reservdelsavdelningen i Solna. Träffen följde traditionellt mönster med varmkorv, tipspromenad med fina priser och rabatterade reservdelar. Peter Schylander och hans mannar exponerade överblivna reservdelar i mängd till veritabla vrakpriser. Som en nyhet för året erbjöds 30% på servicedelar och hela 40% på Castrols oljor ur Solnas standardsortiment. Träffen var mycket välbesökt. Att den var uppskattad visades inte minst av att reservdelsavdelningen, trots extrakassor, hade full ruljans ända till framåt Månadsträffarna under senhösten och förvintern fortsatte även denna vintersäsong i egen lokal på J&J public Bar & Restaurang i Segeltorp, tyvärr med något färre deltagare än förra året. Träffarna bjöd på gemytligt samspråk, bläddrande i motorsportkalender från 60 talet, beskådande av bilder på Fenans renovering och bankörningar med 02:an och givetvis intagande av restaurangens specialiteter som oftast utgjordes av en stor och utmärkt wienerschnitzel. Segeltorp Göran Benjamin Ordförande Dok: Verksamhetsberättelse 2006

8 BMW 02 Club Schweden Verksamhetsberättelse 2006 Klubben har tappas något i medlemsantalet, är för närvarande ca 170 medlemmar. Men deltagarantalet på klubbens träffar, har besöks av flertalet 02:or. Årets första träff var 02-Meet DK i Köpenhamnsregionen, dit tog sig 4 svenska 02:or, på träffen var det ett 30 tal classiker, varav ca 20 st 02:or från Danmark, Norge och Sverige. På söndagen var det bankörning på skånska Sturup Raceway, som numera är i dansk ägo. Årets största 02-träff höll till i Munchen/Ober Ammergau. Totalt deltog nästan :or. Fem st svenska deltagande bilar var med på en riktigt trevlig träff i dagarna tre. Till Nostalgia Festivalen i Ronneby kom hela 20 st 02:or, vilket var personbästa. 5 st danska bilar hjälpte till rejält. Kvällen avslutades, traditionsenligt med grillning ute i skärgården. 02-svängen var årets sista träff, den 23 sept. Och här deltog 25 st, vilket var ett riktigt rekord. Träffen startade vid Öresundsbron, kortegekörning till Söderströms Bilmuseum och avslutades hos 02-Depån i Kågeröd, ett stenkast från Ring Knutstorp. Klubbens lilla klubb-blad gavs ut i två nummer. Det senaste numret helt i färg. Sista tiden har klubben börjat att planera för en stor 02-träff i trakterna av Anderstorp. Vilken anordnas tillsammans med danska och norska klubbarna.

9

10 Verksamhetsberättelse BMW Sport Club säsongen 2006 Ekonomi 2006 års styrelse fortsatte med 2005 års styrelses hårda nypor vad det gäller klubbens ekonomi. Förutsättningen var trots ett positivt resultat (2005) sämre under 2006 då vår samarbetspartner Audi Club Sport (ACS) meddelade att tidigare samarbetsform behövde revideras, dvs ACS kunde inte längre ekonomiskt bära halva banhyran, samt det faktum att antalet egna deltagare från gatbilsverksamheten på våra banträffar fortsatte sin negativa spiral. Efter en ordentlig belysning av förväntade kostnader, och intäkter under kommande säsong var styrelsen överens om en budget. Valet av banor för 2006 baserades med tyngdpunkt på erbjuden banhyra. Rolighetsfaktorn fick större konkurrens av kostnadsfaktorn denna gång. Styrelsen var också överens om att under budgetarbetet jämföra vår gatbilsverksamhet med övrig tillgänglig gatbilsverksamhet, och vår tävlingsverksamhet med övrig tillgänglig tävlingsverksamhet. Tidigare diskussioner baserat på jämförelse avgifter/intäkter per medlem mellan gatbilsverksamheten, och tävlingsverksamheten har inte resulterat i något positivt för klubben. Jämförelse med motsvarande verksamhet ansågs mer lämpat. Vår numera traditionella licenskurs, denna gång 1/4 på Sviestad, under Lars-Åke Carlsson ledning gav också ett positivt ekonomiskt tillskott. Styrelsen kan nu rapportera även ett positivt resultat för 2006, vilket innebär att klubben har en buffert som vi kan luta oss mot om vi skulle uppleva ett svårt år. Årets ekonomiska resultat innebär att styrelsen har tagit tillfället att subventionera årets avslutningsfest för klubbens medlemmar. Banträffarna 2006 Vi hade i alla fall (oftast) tur med vädret. Mantorp 6/5 (med BMW Club Schweden) Strålande väder, och en härlig vårstämning. En mycket lyckad banträff med ca 400 bilar totalt. Sturup 3/6 En mulen himmel, och ösregn mötte oss under vår debut på denna bana. En för många rolig bana som krävde mer teknik än kraft. Gelleråsen 1/7 Strålande väder, och inga incidenter (gatbil). Fortfarande en favoritbana för många trots ombyggnad. Kinnekulle 29-30/7 (med BMW Club Schweden) Regn hotade, men vädret var strålande. Mycket körtid på en snabb bana som vi inte hade besökt på länge. En silverfärgad E36M spakad av en gammal bekant blev det stora samtalsämnet. Vilket tempo! Kinnekulle 26/8 Regn hotade, och dagen avbröts pga ösregn runt kl.15:20. Det är med all tydlighet så att två efterföljande banträffar på Kinnekulle är ett misslyckande. Deltagarna var dock nöjda då det blev mer körtid än flertalet orkade med. Gelleråsen 7/10 En mycket trevlig dag som avrundades med ett välbesökt Årsmöte, och vår traditionella avslutningsfest med tillhörande prisutdelning. Verksamhetsutveckling Fortsatt samarbete med ACS om än i annan form, vilket möjliggör för ACS att fokusera på att öka sitt låga medlemsantal utan att konstant bekymra sig om hur varje banträff ska kunna finansieras, och skapar därmed en möjlighet till fortsättning för både ACS och vårt samarbete..

11 Vår webmaster Niklas Isaksson utförde ett lysande arbete under vintermörkret, och såg till att vår hemsida uppdaterades med ny design. Styrelsen tog också ytterligare ett steg mot att föra klubben in i 2000-talet genom att öppna upp medlemsansökan, och träffanmälan elektroniskt via hemsidan. Vi har numera både ett betydligt bättre uppdaterat medlemsregister, och en större möjlighet att i förhand bedöma medlemsintresset för våra banträffar. Det är av största vikt att vi fortsätter hålla vår hemsida uppdaterad med information och nyheter. En dåligt uppdaterad hemsida genererar inget intresse. Det uppdaterade medlemsregistret gav styrelsen en möjlighet att bättre kommunicera med klubbens medlemmar. Uppstarten av månatliga BMW Sport Club Informerar utskick via angivna dresser är ett första trevande steg till att förbättra denna kommunikation. Kommunikation måste fortsätta att utvecklas. Dåligt informerade medlemmar är inga nöjda medlemmar. En ny fräsch design av vårt medlemkort genomfördes. Conny Palm har förtjänat titeln Medlemskortens Bertone. Inför säsongsstarten på Mantorp så tryckte klubben upp nya välbehövliga dekaler, och med sponsring från BMW Group Sverige designades en T-shirt, vilken uppskattades mycket av våra medlemmar. Ett stort tack till Design Corner i Karlskoga, och BMW Group Sverige för er givmildhet. Styrelsen har även försökt att utveckla våra tidigare standardiserade banträffar till något mer attraktivt ur aktivitetssynpunkt. Vårträffen på Mantorp där moderklubben BMW Club Schweden var inbjudna är ett exempel. En succé där lovorden haglade från ca 400 deltagande BMW-bilar, inbjudna företag, STCC team, BMW Group Sverige, och representanter från Svenska Bilsportförbundet (SBF) som var på inspektion. Klubben bevisade att det gick att arrangera banträffar på hög nivå. BMW Group Sverige vill gärna att Vårträffen på Mantorp blir en ny klubbtradition. Vi har också under två banträffstillfällen bjudit in STCC/ETCC mästaren Richard Göransson som instruktör. Ytterligare höjning av klang och jubel faktorn på våra banträffar måste fortsätta. Respons från våra medlemmar under året understryker detta. En tydlig samarbetsdiskussion påbörjades under sommaren med BMW Club Danmark och BMW Car Club Norway. Diskussionen har nu resulterat i att resp. klubbstyrelse har meddelat att ett samarbete med avseende på banträffar ska inledas under Samarbetet inkluderar både gatbilsverksamheten, och tävlingsverksamheten. Vår nivå på banträffarna har också höjts under året. Tidsschemat är numera även något våra deltagare kan lita på. Med hjälp från BMW Club Schweden så kan numera medlemmar med säkerhet försäkra sig om att även en eventuell skada på bilen under bankörning täcks av bilförsäkringen. Original Försäkring står för erbjudandet, och försäkringen gäller för BMW Club Schweden, eller BMW Sport Club arrangemang. Inför säsongen 2007 Styrelsen har försökt att underlätta planeringen för den kommande styrelsen genom att preliminärboka ett antal banträffar inför Bantider försvinner ruggigt snabbt numera, och redan under septembermånad är antalet val begränsat. Följande banor är preliminärbokade: Mantorp Gelleråsen Ring Knutstorp (tillsammans med moderklubben BMW Club Schweden) Anderstorp (Notering: Ombokat till Ring Knutstorp pga annan aktivitet arrangerad på Anderstorp vid tidpunkten). Förhoppningsvis kan vi öka rolighetsfaktorn mer kommande säsong. Antalet banträffar är beroende av antalet eldsjälar inom klubben. Tävlingsverksamheten har ett antal eldsjälar, medan gatbilsverksamheten tyvärr enbart har någon enstaka. Det krävs energi, och tid för att arrangera. Än mer så då klubben har förlitat sig enbart på att vald styrelse ska accepera även rollen som arrangör.

12 Utvecklingen av klubben främst gatbilsverksamheten- blir lidande under ett sådant förhållande. Ett möjligt bevis på detta är den nedåtgående spiralen gällande antalet deltagare från gatbilsverksamheten på våra banträffar. Vårt medlemsantal har aldrig varit högre (247 medlemmar), men tyvärr återspeglar medlemsantalet inte aktivitetsgraden bland våra medlemmar, tävlingsverksamheten exkluderad. Klubben står fortfarande på två verksamhetsben i dag fast det ena har börjat darra ordentligt. Tidigare darrade tävlingsverksamheten, men den har vuxit sig stark och framgångsrik med eldsjälens hjälp. En eldsjäl som vi verkligen uppskattar, och knappast kan tacka tillräckligt. Nu darrar gatbilsverksamheten. Finns det eldsjälar inom gatbilsverksamheten som vill rädda gatbilsverksamheten från en slumrande död, eller är det så att vi tar svårigheterna med en klackspark, och tar fram spaden för att stilla invänta det bistra slutet? Det är riktigt bittert om så är fallet när vi har ett skandinaviskt samarbete på gång som kommer att ge ett positivt resultat för både gatbilsverksamheten, och tävlingsverksamheten, men framför allt för klubbens fortsatta utveckling. Olika alternativ över hur lösa svårigheterna gatbilsverksamheten i dag står inför har diskuterats. Förslag på pay n drive, mer klang och jubel, bättre information till medlemmar, och fortsatt samarbete med andra klubbar är ett par förslag som nämnts. Att även begränsa antalet banträffar, och därigenom fokusera mer på kvalitét än kvantitét är ett återkommande förslag. Givetvis uppskattas engagemang, och förslag från medlemmarna, men vem ska se till att utföra dessa förslag, och vända gatbilsskutan rätt? Var finns eldsjälen? Jag är av den personliga åsikten att vår klubb bäst utvecklas med både gatbilsverksamheten, och tävlingsverksamheten intakt. Det är vår styrka som klubb, och det är vad som möjliggör en framtid för klubben. Det ökade intresset för tävlingsverksamheten inom klubben är ett tydligt tecken på detta. Med en smålännings envishet hävdar jag att det går att vända vår gatbilsverksamhets nuvarande kondition. Det kommer dock att krävas arbete, och ett antal eldjälar. Att ge upp ska inte vara det första alternativet. Att ge upp ska alltid vara det sista alternativet. Flertalet medlemmar från den darrande gatbilsverksamheten har numera anmält sitt intresse för att hjälpa till med arrangemanget av våra banträffar, vilket är mycket glädjande för oss i styrelsen. Vårt fortsatt förbättrade positiva ekonomiska resultat (trots ökade kostnader), och vår starka klubbkassa kommer att skapa möjligheter för oss klubbmedlemmar, och definitivt tillåta oss att fortsätta utvecklas som klubb. Tack för säsongen Klubbhälsningar, Måns Ulveståhl Eldsjäl Ordförande BMW Sport Club

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24 Jönköping 2015-01-24 Agenda 10:00-10:15 Välkomna. -fika, agenda, mål & syfte Olof 10:15-10:30 Säsongen 2015, kalender och planering Patrik 10:30-11:00 Vad är BMW Cup och för vem Lars Åke 11:00-11:30 Genomgång

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Information om Licenskursen

Information om Licenskursen Information om Licenskursen Arrangörer: BMWSC bjuder härmed in till 2012-års licensutbildning. Denna utbildning berättigar till förarlicens Racing, vilket är ett krav för bankörning med gatbil eller tävla

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Maj ~2006~ Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Maj ~2006~ Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Roliga timmen på Anderstorp under FIA Historic GT 2005. Foto: Anders Hellberg Maj 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 14 maj, Helsingborg.

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 17/4 2011

Protokoll Styrelsemöte 17/4 2011 Protokoll Styrelsemöte 17/4 2011 Närvarande; Birgitta Persson, Raine Maaninka, Kent "Jason" Johansson, Sigge Andersen, Charlotte Andersen Ej Närvarande; Elving Isaksson, Erling Thorstensson 1. Föregående

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013 2013-12-16 (14.00-18.00) Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Gäster Therése Hammarberg Sammankallande Ledamot Ledamot Ny ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen 1 Mötets öppnande Ordförande Anders Bihlar öppnar mötet med att hälsa alla välkomna 2 Godkännande av dagordningen Styrelsen

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar:

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar: TV-tittare Viasat och SVT fortsätter med en stor satsning på STCC. Från varje tävling sänder Viasat 290 minuter LIVE i kanalen Viasat Motor samt ett 10-tal repriser av sändningarna, plus ett införprogram.

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

1) Mötets öppnande Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat.

1) Mötets öppnande Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat. Årsmöte Göteborgs go-klubb 2015-02-04 Org. nummer: 802446-9499 Röstlängd: Tobias Eriksson Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Jonas Pensjö Närvarande utan rösträtt: Viktor Essle Eskil Varenius 1)

Läs mer

Saabfestivalen 2015 5-7:e juni. Programblad

Saabfestivalen 2015 5-7:e juni. Programblad Saabfestivalen 2015 5-7:e juni Programblad Innehållsförteckning 1. Presentation av arrangörerna. 2. Praktiska saker inför och under ditt besök. 3. Dagsschema för fredag, lördag samt söndag. 1. Saabfestivalen

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

15 FEB 2014. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård

15 FEB 2014. EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård 15 FEB 2014 EASTFIELD S LINEDANCERS Ljusterö Bygdegård Verksamhetsberättelse 2013 Eastfield s Linedancers Club Styrelsen för Eastfield s Linedancers Club får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 1 Förord 2014 var ett år med hög aktivitetsnivå i klubben på alla områden. Dels stod klubben inför svåra ekonomiska problem, vilket ledde till ett flertal

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg.

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN 2013-12-14 - Nr 4 Plats: Stättared Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med Sportnytt+motorblocket inom parantes.

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med Sportnytt+motorblocket inom parantes. TV-tittare Viasat och SVT fortsätter med en stor satsning på STCC. Från varje tävling sänder Viasat 290 minuter LIVE i kanalen Viasat Motor samt ett 10-tal repriser av sändningarna, plus ett införprogram.

Läs mer

Aktiespararna. 2014 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall (2014-01-01 2014-12-31) Foto: Lars Rönström

Aktiespararna. 2014 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall (2014-01-01 2014-12-31) Foto: Lars Rönström Aktiespararna 2014 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall (2014-01-01 2014-12-31) Foto: Lars Rönström INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET 2014... 2 ALLMÄNT OM VÅR

Läs mer

Visingsö Tornerspelsförenings Årsmöte 23 februari 2013

Visingsö Tornerspelsförenings Årsmöte 23 februari 2013 Förslag till föredragningslista vid Visingsö Tornerspelsförenings årsmöte den 23/2-2013 klockan 12.00. 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Fråga om mötet

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista

Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015. Föredragningslista Askims Bridgeklubbs årsmöte 28/9 2015 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista. 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare att jämte ordförande

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22

Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22 Protokoll för Mk Scandias styrelsemöte 15.04.22 Närvaro: Lars Axelsson, Magnus Sandberg, Jan Österberg, Jan Johansson, Max Lundgren, Annelie Feuk, Ulf Klasa, Helén Toivonen, Tomas Karlsson, Besök; Tabita

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Stockholm-Gotlands Boxningsförbund 1(5) 2(5) Innehåll Introduktion... 3 Syfte... 3 Legitimitet... 3 Dokumentstruktur... 3 Vision... 3 Fokusområden... 4 Media... 4 Tävlingsverksamhet...

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11.

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Närvarande: Marcus Lindqvist, Patrik Samuelson, Andreas Olsson, Ingemar Boström, Ola Dahllöv, Johan Bergström, Robert Eldrim och Ola Gustafsson,

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13.

ELSA Eskilstuna Lagom Sportiga Akademiker IF. Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. ÅRSBERÄTTELSE 07-08 Här med avlämnar ELSA IF:s styrelse sin redovisning för verksamhetsåret 2007-04-22 2008-04-13. Medlemmar Under HT07 hade ELSA 79 medlemmar 3 styrelsemedlemmar 4 ledare 72 medlemmar

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30

Sätra scoutkår STOCKHOLMS SCOUTDISTRIKT. Verksamhetsberättelse. Sätra scoutkår. Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet. Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sätra scoutkår Stockholms Scoutdistrikt Svenska Scoutförbundet Medlemsantal: ca 30 Verksamhetsberättelse 2010 Sid 1 (7) STYRELSEN Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice

Läs mer