Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006"

Transkript

1 BMW Club Schweden Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 Klubbens centrala träffaktiviteter inleddes med BMW Spring Break på Mantorp Park tillsammans med Sportklubbens första banträff i början av maj månad. Förutom BMW Cup och bankörning med gatbilar som var sportklubens arrangemang ansvarade moderklubben för övriga aktiviteter i form av utställningar i flertalet klasser uppdelade på bilmodeller, Peoples Choice och konbanekörning. Dessutom deltog representanter från BMW Sverige AB, den lokala BMW-återförsäljaren, flertalet utställande företag samt några representanter för motorpress. Årets huvudträff var detta år på försök förlagd till Kinnekulle Ring sista helgen i juli månad. Ett i övrigt sedvanligt arrangemang med bl a familjekörning, bankörning för licensierade förare och sådana med prova-på licens, BMW Cup, Concours d Élégance och landskapskörning. Närvarande BMW återförsäljare var Autosalongen i Grästorp AB med ett stort antal nya bilar på plats samt traditionsenlig reservdelsförsäljning. De flesta sektioner och underklubbar har genomfört ett stort antal lokala träffar och arrangemang. Reservdelsträffar hos BMW i Solna genomfördes dels under en vecka i anslutning till klubbens årsmöte i mars månad och dels den traditionella oktoberträffen. Antalet medlemmar är 2055 per den 31 december 2006 en minskning med 3 jämfört med samma tid år Den tidigare nedåtgående trenden synes nu ha brutits. Intresset för entusiastförsäkring av fordon är fortsatt stort. Under verksamhetsåret har ett antal samarbetsavtal slutits i avsikt att ge ytterligare mervärde för medlemsavgiften. Avtalet med Originalförsäkringar har dessutom bidragit till en viss tillströmning av nya medlemmar. Samarbetet med BMW Sverige AB har fortsatt i god anda. Vår frånsägelse av medlemskapet i BCE för att i stället gå samman med UK Scandinavian federation har inte accepterats av BCE. Diskussioner har därför förts med BMW AG:s märkesklubbansvarige för att få råd i frågan. Årets bokslut visar ett positivt resultat avsevärt bättre än budget trots att sommarträffen på Kinnekulle besöktes av färre deltagare än beräknat samt att annonsintäkterna från tänkta nya annonsörer uteblivit. På kostnadssidan kan vi notera positiva avvikelser för lokaler, BB, Internet och telefoni, övriga rörelsekostnader samt löner. Stockholm 24 februari 2007 Göran Benjamin Ordförande

2

3

4

5

6 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 i Stockholmssektionen inom BMW Club Schweden Verksamhetsperioden omfattar tiden 1 januari 2006 till och med 31 december De tidigare styrelseledamöterna Göran Benjamin (ordförande) och Christer Gustafsson (sekreterare tillika kassör) liksom Rickard Edgren (representant för bankommittén) och Johan Wigren (sektionens webbmaster) fick fortsatt förtroende av årsmötet. Rickard Edgren valdes även till styrelsens nyinrättade funktion som klubbmästare. I det sammanhanget beslutades att funktionen representant för bankommittén och klubbmästare skall vara en och samma person. Tyvärr har webbmastern även under detta år, av hälsoskäl, deltagit sporadiskt i styrelsearbetet med närvaro på endast tre av styrelsemötena Sju protokollförda styrelsemöten har hållits. Dessutom har styrelsen haft ett betydande antal telefonkontakter. Sektionens aktiviteter under året har varit omfattande. Styrelsen upplever att gensvaret från medlemmarna för de genomförda träffarna och arrangemangen har varit gott. Medlemsantalet har för Stockholmsområdet, postnummer som börjar på 1, ökat från 531 till 540 medlemmar och för området Roslagen, Södertörn och Mälardalen, inom en radie av ca 10 mil från Stockholm, från 163 till 171 medlemmar. Den absoluta merparten av de planerade aktiviteter genomfördes. Dessvärre föll både Vårrallyt och Nachtburgring bort, det förra p g a litet intresse från medlemmarnas sida och det senare p g a tidsbrist hos arrangörskvartetten. För att underlätta för medlemmar som inte bor på Brostugeavstånd genomfördes inte mindre än 4 utlokaliserade sommarträffar. Sektionens årsmöte hölls traditionsenligt i Bilcentralens i Segeltorp AB trevliga konferensrum. Styrelsen gladdes åt trenden som innebar att antalet deltagare på årsmötet fortsätter att öka. Som traditionen numera påbjuder presenterade en av medlemmarna med kontakter i konditoribranschen en delikat prinsesstårta utformad som en bil av ett känt och omhuldat fabrikat. Tre vinterträffar genomfördes i början av året under trevliga former i en egen lokal på restaurangen J&J i Segeltorp. Vinterträffarna var förhållandevis välbesökta och många tog tillfället i akt att smörja kråset med god mat från den omfattande menyn. Förutom gemytligt samkväm stod filmvisning på programmet vid några tillfällen. Mot alla odds, med tanke på schaktning och byggstart, kunde sektionens förarträningar även denna säsong genomföras både vår och höst på Tullinge flygfält. I båda fallen genomfördes de med värdefull hjälp från medlemmar i BMW Sport Club. Vårträningen kröntes av strålande väder medan höstomgången bjöd på bistrare väderlek kanske en föraning till vad som skulle komma, då senare kontakt med uthyraren bekräftar att det nu är färdigåkt på Tullinge. Tyvärr blev förarträningarna inte heller denna säsong utsålda, vilket är ansträngande för sektionens ekonomi då kostnaden för banhyran är betydande. Årets förarträningar grävde ett mindre hål i kassan. Sommarträffarna vid Brostugan hade premiär den 15 maj och final den 18 september och genomfördes som traditionen bjuder varannan måndag under hela sommaren. Styrelsen upplever sommarträffarna, i all sin enkelhet, som mycket populära. Sammanlagt lockade de denna säsong fler ekipage än tidigare år. Under semesterperioden närmare bestämt den 5 juli - arrangerade ordföranden i samarbete med den kände

7 AutoPower-profilen Yngve Carlsson ( Hasso ) den traditionella sommarträffen i Odensbacken. Till årets träff kom förvånansvärt många stockholmare som tillsammans med lokala entusiaster bidrog till att c:a 15 bilar samlades. Som vanligt präglades träffen av trevlig semesterstämning, detta år med ett intressant inslag av ljuddämparreparation enligt devisen man tager vad man haver. De båda sommarträffarna hos M-bilar AB i Eskilstuna och Novation AB i Uppsala upprepades som vanligt med fint väder i Eskilstuna och regn i Uppsala. Eskilstunaträffen kunde därför avslutas med fika med utsikt på terrassen till Sundbyholms slott. I Uppsala avslutades träffen med en trevlig fikastund på Ulva kvarn, som dagen till ära hade oldtimer-träff (något decimerad p g a vädret kan man tänka). Båda träffarna är nu väl etablerade och blir allt mer välbesökta. För andra året genomfördes en sommarträff hos Proauto Nyköping AB (fd Bilcentralen AB i Nyköping). Träffen samlade förvånansvärt få deltagare, men avslutades ändå under gemytliga former med bl a jättestora glassar på ett av kaféerna i hamnen. Oslagbar sommarstämning! Nytt för året var en träff hos Carlia Bil AB i Falun som är ny BMW-återförsäljare. Klen anslutning, men ändå trevligt tack vare ett entusiastiskt BMW-gäng från sälj- och reservdelssidan. Som vanligt representerade sektionen BMW CS vid årets Classic Cars i Rosersberg sista lördagen i augusti. Sammanlagt 23 exklusiva BMW-bilar lyckades vi klämma in på vår del av utställningsområdet. Trots stora ansträngningar tvingade flera att parkera på andra ställen. Tack för en fantastsik anslutning, som också gav eko genom två minireportage i tidskriften Automobil. Även denna gång blev vi tyvärr utan pris trots bl a en mycket fin BMW 502 Super. Classic Cars betyder många trevliga kontakter och förhoppning om några nya medlemmar. Även i år inbjöd BMW i Solna till reservdelsträff i oktober. Stockholmssektionen hanterade detta BMW CS-arrangemang tillsammans med reservdelsavdelningen i Solna. Träffen följde traditionellt mönster med varmkorv, tipspromenad med fina priser och rabatterade reservdelar. Peter Schylander och hans mannar exponerade överblivna reservdelar i mängd till veritabla vrakpriser. Som en nyhet för året erbjöds 30% på servicedelar och hela 40% på Castrols oljor ur Solnas standardsortiment. Träffen var mycket välbesökt. Att den var uppskattad visades inte minst av att reservdelsavdelningen, trots extrakassor, hade full ruljans ända till framåt Månadsträffarna under senhösten och förvintern fortsatte även denna vintersäsong i egen lokal på J&J public Bar & Restaurang i Segeltorp, tyvärr med något färre deltagare än förra året. Träffarna bjöd på gemytligt samspråk, bläddrande i motorsportkalender från 60 talet, beskådande av bilder på Fenans renovering och bankörningar med 02:an och givetvis intagande av restaurangens specialiteter som oftast utgjordes av en stor och utmärkt wienerschnitzel. Segeltorp Göran Benjamin Ordförande Dok: Verksamhetsberättelse 2006

8 BMW 02 Club Schweden Verksamhetsberättelse 2006 Klubben har tappas något i medlemsantalet, är för närvarande ca 170 medlemmar. Men deltagarantalet på klubbens träffar, har besöks av flertalet 02:or. Årets första träff var 02-Meet DK i Köpenhamnsregionen, dit tog sig 4 svenska 02:or, på träffen var det ett 30 tal classiker, varav ca 20 st 02:or från Danmark, Norge och Sverige. På söndagen var det bankörning på skånska Sturup Raceway, som numera är i dansk ägo. Årets största 02-träff höll till i Munchen/Ober Ammergau. Totalt deltog nästan :or. Fem st svenska deltagande bilar var med på en riktigt trevlig träff i dagarna tre. Till Nostalgia Festivalen i Ronneby kom hela 20 st 02:or, vilket var personbästa. 5 st danska bilar hjälpte till rejält. Kvällen avslutades, traditionsenligt med grillning ute i skärgården. 02-svängen var årets sista träff, den 23 sept. Och här deltog 25 st, vilket var ett riktigt rekord. Träffen startade vid Öresundsbron, kortegekörning till Söderströms Bilmuseum och avslutades hos 02-Depån i Kågeröd, ett stenkast från Ring Knutstorp. Klubbens lilla klubb-blad gavs ut i två nummer. Det senaste numret helt i färg. Sista tiden har klubben börjat att planera för en stor 02-träff i trakterna av Anderstorp. Vilken anordnas tillsammans med danska och norska klubbarna.

9

10 Verksamhetsberättelse BMW Sport Club säsongen 2006 Ekonomi 2006 års styrelse fortsatte med 2005 års styrelses hårda nypor vad det gäller klubbens ekonomi. Förutsättningen var trots ett positivt resultat (2005) sämre under 2006 då vår samarbetspartner Audi Club Sport (ACS) meddelade att tidigare samarbetsform behövde revideras, dvs ACS kunde inte längre ekonomiskt bära halva banhyran, samt det faktum att antalet egna deltagare från gatbilsverksamheten på våra banträffar fortsatte sin negativa spiral. Efter en ordentlig belysning av förväntade kostnader, och intäkter under kommande säsong var styrelsen överens om en budget. Valet av banor för 2006 baserades med tyngdpunkt på erbjuden banhyra. Rolighetsfaktorn fick större konkurrens av kostnadsfaktorn denna gång. Styrelsen var också överens om att under budgetarbetet jämföra vår gatbilsverksamhet med övrig tillgänglig gatbilsverksamhet, och vår tävlingsverksamhet med övrig tillgänglig tävlingsverksamhet. Tidigare diskussioner baserat på jämförelse avgifter/intäkter per medlem mellan gatbilsverksamheten, och tävlingsverksamheten har inte resulterat i något positivt för klubben. Jämförelse med motsvarande verksamhet ansågs mer lämpat. Vår numera traditionella licenskurs, denna gång 1/4 på Sviestad, under Lars-Åke Carlsson ledning gav också ett positivt ekonomiskt tillskott. Styrelsen kan nu rapportera även ett positivt resultat för 2006, vilket innebär att klubben har en buffert som vi kan luta oss mot om vi skulle uppleva ett svårt år. Årets ekonomiska resultat innebär att styrelsen har tagit tillfället att subventionera årets avslutningsfest för klubbens medlemmar. Banträffarna 2006 Vi hade i alla fall (oftast) tur med vädret. Mantorp 6/5 (med BMW Club Schweden) Strålande väder, och en härlig vårstämning. En mycket lyckad banträff med ca 400 bilar totalt. Sturup 3/6 En mulen himmel, och ösregn mötte oss under vår debut på denna bana. En för många rolig bana som krävde mer teknik än kraft. Gelleråsen 1/7 Strålande väder, och inga incidenter (gatbil). Fortfarande en favoritbana för många trots ombyggnad. Kinnekulle 29-30/7 (med BMW Club Schweden) Regn hotade, men vädret var strålande. Mycket körtid på en snabb bana som vi inte hade besökt på länge. En silverfärgad E36M spakad av en gammal bekant blev det stora samtalsämnet. Vilket tempo! Kinnekulle 26/8 Regn hotade, och dagen avbröts pga ösregn runt kl.15:20. Det är med all tydlighet så att två efterföljande banträffar på Kinnekulle är ett misslyckande. Deltagarna var dock nöjda då det blev mer körtid än flertalet orkade med. Gelleråsen 7/10 En mycket trevlig dag som avrundades med ett välbesökt Årsmöte, och vår traditionella avslutningsfest med tillhörande prisutdelning. Verksamhetsutveckling Fortsatt samarbete med ACS om än i annan form, vilket möjliggör för ACS att fokusera på att öka sitt låga medlemsantal utan att konstant bekymra sig om hur varje banträff ska kunna finansieras, och skapar därmed en möjlighet till fortsättning för både ACS och vårt samarbete..

11 Vår webmaster Niklas Isaksson utförde ett lysande arbete under vintermörkret, och såg till att vår hemsida uppdaterades med ny design. Styrelsen tog också ytterligare ett steg mot att föra klubben in i 2000-talet genom att öppna upp medlemsansökan, och träffanmälan elektroniskt via hemsidan. Vi har numera både ett betydligt bättre uppdaterat medlemsregister, och en större möjlighet att i förhand bedöma medlemsintresset för våra banträffar. Det är av största vikt att vi fortsätter hålla vår hemsida uppdaterad med information och nyheter. En dåligt uppdaterad hemsida genererar inget intresse. Det uppdaterade medlemsregistret gav styrelsen en möjlighet att bättre kommunicera med klubbens medlemmar. Uppstarten av månatliga BMW Sport Club Informerar utskick via angivna dresser är ett första trevande steg till att förbättra denna kommunikation. Kommunikation måste fortsätta att utvecklas. Dåligt informerade medlemmar är inga nöjda medlemmar. En ny fräsch design av vårt medlemkort genomfördes. Conny Palm har förtjänat titeln Medlemskortens Bertone. Inför säsongsstarten på Mantorp så tryckte klubben upp nya välbehövliga dekaler, och med sponsring från BMW Group Sverige designades en T-shirt, vilken uppskattades mycket av våra medlemmar. Ett stort tack till Design Corner i Karlskoga, och BMW Group Sverige för er givmildhet. Styrelsen har även försökt att utveckla våra tidigare standardiserade banträffar till något mer attraktivt ur aktivitetssynpunkt. Vårträffen på Mantorp där moderklubben BMW Club Schweden var inbjudna är ett exempel. En succé där lovorden haglade från ca 400 deltagande BMW-bilar, inbjudna företag, STCC team, BMW Group Sverige, och representanter från Svenska Bilsportförbundet (SBF) som var på inspektion. Klubben bevisade att det gick att arrangera banträffar på hög nivå. BMW Group Sverige vill gärna att Vårträffen på Mantorp blir en ny klubbtradition. Vi har också under två banträffstillfällen bjudit in STCC/ETCC mästaren Richard Göransson som instruktör. Ytterligare höjning av klang och jubel faktorn på våra banträffar måste fortsätta. Respons från våra medlemmar under året understryker detta. En tydlig samarbetsdiskussion påbörjades under sommaren med BMW Club Danmark och BMW Car Club Norway. Diskussionen har nu resulterat i att resp. klubbstyrelse har meddelat att ett samarbete med avseende på banträffar ska inledas under Samarbetet inkluderar både gatbilsverksamheten, och tävlingsverksamheten. Vår nivå på banträffarna har också höjts under året. Tidsschemat är numera även något våra deltagare kan lita på. Med hjälp från BMW Club Schweden så kan numera medlemmar med säkerhet försäkra sig om att även en eventuell skada på bilen under bankörning täcks av bilförsäkringen. Original Försäkring står för erbjudandet, och försäkringen gäller för BMW Club Schweden, eller BMW Sport Club arrangemang. Inför säsongen 2007 Styrelsen har försökt att underlätta planeringen för den kommande styrelsen genom att preliminärboka ett antal banträffar inför Bantider försvinner ruggigt snabbt numera, och redan under septembermånad är antalet val begränsat. Följande banor är preliminärbokade: Mantorp Gelleråsen Ring Knutstorp (tillsammans med moderklubben BMW Club Schweden) Anderstorp (Notering: Ombokat till Ring Knutstorp pga annan aktivitet arrangerad på Anderstorp vid tidpunkten). Förhoppningsvis kan vi öka rolighetsfaktorn mer kommande säsong. Antalet banträffar är beroende av antalet eldsjälar inom klubben. Tävlingsverksamheten har ett antal eldsjälar, medan gatbilsverksamheten tyvärr enbart har någon enstaka. Det krävs energi, och tid för att arrangera. Än mer så då klubben har förlitat sig enbart på att vald styrelse ska accepera även rollen som arrangör.

12 Utvecklingen av klubben främst gatbilsverksamheten- blir lidande under ett sådant förhållande. Ett möjligt bevis på detta är den nedåtgående spiralen gällande antalet deltagare från gatbilsverksamheten på våra banträffar. Vårt medlemsantal har aldrig varit högre (247 medlemmar), men tyvärr återspeglar medlemsantalet inte aktivitetsgraden bland våra medlemmar, tävlingsverksamheten exkluderad. Klubben står fortfarande på två verksamhetsben i dag fast det ena har börjat darra ordentligt. Tidigare darrade tävlingsverksamheten, men den har vuxit sig stark och framgångsrik med eldsjälens hjälp. En eldsjäl som vi verkligen uppskattar, och knappast kan tacka tillräckligt. Nu darrar gatbilsverksamheten. Finns det eldsjälar inom gatbilsverksamheten som vill rädda gatbilsverksamheten från en slumrande död, eller är det så att vi tar svårigheterna med en klackspark, och tar fram spaden för att stilla invänta det bistra slutet? Det är riktigt bittert om så är fallet när vi har ett skandinaviskt samarbete på gång som kommer att ge ett positivt resultat för både gatbilsverksamheten, och tävlingsverksamheten, men framför allt för klubbens fortsatta utveckling. Olika alternativ över hur lösa svårigheterna gatbilsverksamheten i dag står inför har diskuterats. Förslag på pay n drive, mer klang och jubel, bättre information till medlemmar, och fortsatt samarbete med andra klubbar är ett par förslag som nämnts. Att även begränsa antalet banträffar, och därigenom fokusera mer på kvalitét än kvantitét är ett återkommande förslag. Givetvis uppskattas engagemang, och förslag från medlemmarna, men vem ska se till att utföra dessa förslag, och vända gatbilsskutan rätt? Var finns eldsjälen? Jag är av den personliga åsikten att vår klubb bäst utvecklas med både gatbilsverksamheten, och tävlingsverksamheten intakt. Det är vår styrka som klubb, och det är vad som möjliggör en framtid för klubben. Det ökade intresset för tävlingsverksamheten inom klubben är ett tydligt tecken på detta. Med en smålännings envishet hävdar jag att det går att vända vår gatbilsverksamhets nuvarande kondition. Det kommer dock att krävas arbete, och ett antal eldjälar. Att ge upp ska inte vara det första alternativet. Att ge upp ska alltid vara det sista alternativet. Flertalet medlemmar från den darrande gatbilsverksamheten har numera anmält sitt intresse för att hjälpa till med arrangemanget av våra banträffar, vilket är mycket glädjande för oss i styrelsen. Vårt fortsatt förbättrade positiva ekonomiska resultat (trots ökade kostnader), och vår starka klubbkassa kommer att skapa möjligheter för oss klubbmedlemmar, och definitivt tillåta oss att fortsätta utvecklas som klubb. Tack för säsongen Klubbhälsningar, Måns Ulveståhl Eldsjäl Ordförande BMW Sport Club

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24 Jönköping 2015-01-24 Agenda 10:00-10:15 Välkomna. -fika, agenda, mål & syfte Olof 10:15-10:30 Säsongen 2015, kalender och planering Patrik 10:30-11:00 Vad är BMW Cup och för vem Lars Åke 11:00-11:30 Genomgång

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Information om Licenskursen

Information om Licenskursen Information om Licenskursen Arrangörer: BMWSC bjuder härmed in till 2012-års licensutbildning. Denna utbildning berättigar till förarlicens Racing, vilket är ett krav för bankörning med gatbil eller tävla

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2005 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens elfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2005. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Medlemsundersökning 2015

Medlemsundersökning 2015 Medlemsundersökning 2015 1 Deltagandet Utskick till e-post adresser enligt medlemsregister 2015-07-01 o 2 832 e-post adresser o 144 utskick studsade tillbaka o 2 frågade om länken till undersökningen 409

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Styrelse, valberedning och revisor under verksamhetsåret 2014 har bestått av: Jimmy Westerlund Christer Lindström Leif Tüll Ander Lindberg Göran

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Första Formel Ford tävlingen i Sverige

Första Formel Ford tävlingen i Sverige Första Formel Ford tävlingen i Sverige Nu var det dags igen, Endast en vecka efter vår formel ford premiär så var det dags att tävla igen, nu på Svensk mark och platsen var Anderstorp nere i småland. Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse , SPF Verksamhetsberättelse 2012-2013 startades 2012-10-01 med målsiktet på en aktiv och öppen förening för fågelintresserade, nybörjare och veteraner. Tonvikten ligger kring just aktiviteter av och för

Läs mer

Säsongens sista race, en fartfylld helg med många nya erfarenheter

Säsongens sista race, en fartfylld helg med många nya erfarenheter Säsongens sista race, en fartfylld helg med många nya erfarenheter Nu har vår första säsong i formel Ford kommit till ända. Det har varit ett mycket lärorikt år både för chafför och team. Det roliga var

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Välkommen till BMW Club Schweden s Sommarträff 2015! Ring Knutstorp, 28-30 augusti

Välkommen till BMW Club Schweden s Sommarträff 2015! Ring Knutstorp, 28-30 augusti Välkommen till BMW Club Schweden s Sommarträff 2015! Ring Knutstorp, 28-30 augusti BMW CS firar 30 trettio år 2015 Ett kort besök eller ett weekendbesök? Med din bruksbil eller ögonsten? Med eller utan

Läs mer

GK Engelholmsgymnasterna

GK Engelholmsgymnasterna GK Engelholmsgymnasterna Årsbokslut för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Styrelsen för GK Engelholmsgymnasterna avger härmed följande årsbokslut Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Seglingssektionen har detta år haft sitt verksamhetsår från den 1 april till den 31 december vilket således är den period som omfattas av denna verksamhetsbeskrivning.

Läs mer

2008 års. Verksamhetsberättelse för. Volvo IF:S Friluftssektion

2008 års. Verksamhetsberättelse för. Volvo IF:S Friluftssektion 2008 års Verksamhetsberättelse för Volvo IF:S Friluftssektion Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2008. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 08 konstituerat på följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för Mälarhöjdens IK Orienteringsklubb

Verksamhetsberättelse 2015 för Mälarhöjdens IK Orienteringsklubb Styrelse Styrelsen har under året bestått av: Bengt Branzén Ordförande - Vice ordförande Staffan Törnros Kassör Bengt-Åke Ericsson Sekreterare Håkan Elderstig Ledamot Medlemmar Antalet betalande medlemmar

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2007-09-01 - - 2008-08-31 KANSLI Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se,

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Röstlängd = de närvarande medlemmarna, fyra stycken utöver styrelsen.

Röstlängd = de närvarande medlemmarna, fyra stycken utöver styrelsen. Sida 1 av 4 PROTOKOLL MEDLEMSMÖTE Ljunghusens Handbollsklubb Datum 2016-10-23 kl. 18.30 Halörhallen, Höllviken Närvarande: Roger Ask Kerstin Elmfors Martina Gustafsson Paul Ianco Helen Ljung Conny Magnusson

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013 Företagarna Lycksele

Verksamhetsberättelse för 2013 Företagarna Lycksele Verksamhetsberättelse för 2013 Företagarna Lycksele Styrelsen för Företagarna Lycksele får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret haft

Läs mer

Maj ~2006~ Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Maj ~2006~ Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Roliga timmen på Anderstorp under FIA Historic GT 2005. Foto: Anders Hellberg Maj 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 14 maj, Helsingborg.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, Hässelby, Grundad Nu kör vi ingång med 1:10 banan

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, Hässelby, Grundad Nu kör vi ingång med 1:10 banan Nu kör vi ingång med 1:10 banan Ingen har väl undgått att 1:10 banan ska byggas ut i vår? Arbetet är redan påbörjat och fler tillfällen blir det. Redan nu i påsk kommer bla banchefen Veli sätta igång med

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Stadgar för BMW Sport Club

Stadgar för BMW Sport Club Stadgar för BMW Sport Club 1 Namn Klubbens namn är BMW Sport Club, vilket förkortas BMWSC. 2 Natur och ändamål BMWSC är en ideell förening utan ekonomiska, politiska, eller religiösa intressen. Klubben

Läs mer

Premiär turen och första testet

Premiär turen och första testet Premiär turen och första testet Hej, Äntligen har vi kommit i gång med säsongen. Vi körde en liten kort test på Sviesta banan i Linköping förra onsdagen, mest för att känna på bilen och se att allt var

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 1 Förord 2014 var ett år med hög aktivitetsnivå i klubben på alla områden. Dels stod klubben inför svåra ekonomiska problem, vilket ledde till ett flertal

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Protokoll styrelsemöte Styrelsemöte Göteborgs Fältrittklubb 14 december 2016 i konferensrummet, GFRK. Närvarande Anna Anderberg Caroline Bornsjö Joel Carlsson Anneli Fagerberg Johanna Maxson Veronika Nihlén

Läs mer

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar:

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar: TV-tittare Viasat och SVT fortsätter med en stor satsning på STCC. Från varje tävling sänder Viasat 290 minuter LIVE i kanalen Viasat Motor samt ett 10-tal repriser av sändningarna, plus ett införprogram.

Läs mer

CUSTOM MOTOR SHOW över 500 nya, original, restaurerade, ombyggda och unika fordon

CUSTOM MOTOR SHOW över 500 nya, original, restaurerade, ombyggda och unika fordon 20 1 CUSTOM MOTOR SHOW över 500 nya, original, restaurerade, ombyggda och unika fordon SKANDINAVIENS STÖRSTA BIL & MC MÄSSA FÖR ENTUSIASTFORDON FERINGE HOT ROD ASSOCIATION MARS 2000 Nr:22 "# "#!$ $ %!$

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-)

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) DAGORDNING 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 2. Val av

Läs mer

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009

Årsmöte. Verksamhetsberättelse 2008. Ystads Brukshundklubbs. Sektorerna för: 31 januari 2009 Ystads Brukshundklubbs Årsmöte 31 januari 2009 Sektorerna för: Läger Agility Tävling Utbildning Fastighet Loppis Kök IT/hemsidan Tjänstehund Verksamhetsberättelse 2008 Kassörens kommentar Styrelsen för

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 17/4 2011

Protokoll Styrelsemöte 17/4 2011 Protokoll Styrelsemöte 17/4 2011 Närvarande; Birgitta Persson, Raine Maaninka, Kent "Jason" Johansson, Sigge Andersen, Charlotte Andersen Ej Närvarande; Elving Isaksson, Erling Thorstensson 1. Föregående

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Du vet väl att vandringspriset för Aktivas Pris går ut i år... Prisutdelning kommer att ske på årsfesten

Du vet väl att vandringspriset för Aktivas Pris går ut i år... Prisutdelning kommer att ske på årsfesten Motorblocket Vintern 2009 Du vet väl att vandringspriset för Aktivas Pris går ut i år... Prisutdelning kommer att ske på årsfesten VMK s årsfest 2009 Lördagen den 31 januari 2009 kl 18.00 I år håller vi

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

SPORTVAGNSMÄSTERSKAPET - KORTFATTAD HISTORIA OCH LITE FAKTA

SPORTVAGNSMÄSTERSKAPET - KORTFATTAD HISTORIA OCH LITE FAKTA SPORTVAGNSMÄSTERSKAPET - KORTFATTAD HISTORIA OCH LITE FAKTA 1960 1970 arrangerade SSF (Sveriges Sportvagnsförare) en serie som kallades SSF:s SPORTVAGNSMÄSTERSKAP som kördes på olika banor i Sverige och

Läs mer

Kommentar från styrelsen i BMW Club Schweden:

Kommentar från styrelsen i BMW Club Schweden: Kommentar från styrelsen i BMW Club Schweden: I Guidelines står "... ett glas öl eller vin" vilket vi anser vara tillfyllest även om det kanske blivit två glas ibland. 2012 var totala kostnaden för ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Förtroendevalda Sekreterare: Lena Lindbäck Suppleant: Martina Bergman Ledamot, Vice ordförande: Ulf Kvist Suppleant: Jesper Andersson Kassör: Börje Ulander Ordförande: Göran

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Medlemsenkät 2015. Bakgrund lyssna på medlemmarna

Medlemsenkät 2015. Bakgrund lyssna på medlemmarna Medlemsenkät 2015 Medlemsenkät 2015 Bakgrund lyssna på medlemmarna Vi vill locka ännu fler medlemmar till vår klubb. För att lyckas med detta arbete behöver vi din hjälp! Vi hoppas att du vill fylla i

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med Sportnytt+motorblocket inom parantes.

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med Sportnytt+motorblocket inom parantes. TV-tittare Viasat och SVT fortsätter med en stor satsning på STCC. Från varje tävling sänder Viasat 290 minuter LIVE i kanalen Viasat Motor samt ett 10-tal repriser av sändningarna, plus ett införprogram.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

Årsmöte 2013 Lördagen 19 Januari 2013 klockan 15:00

Årsmöte 2013 Lördagen 19 Januari 2013 klockan 15:00 Nyköping och Oxelösunds Spelsällskap Årsmöte 2013 Lördagen 19 Januari 2013 klockan 15:00 1) Mötets öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Mötets behörighet 4) Val av mötets ordförande 5) Val av mötets

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2006-03-02

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2006-03-02 Fördelning: Handläggare Jan Kovacs 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Styrelsen, revisorerna, samtliga sektionsledare NÄRVARANDE Peder Johansson Ingvar Wihlborg Erika Weddfelt Svenåke Ericson Sune Pettersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013 2013-12-16 (14.00-18.00) Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Gäster Therése Hammarberg Sammankallande Ledamot Ledamot Ny ledamot

Läs mer

Söderåsens Brukshundklubb

Söderåsens Brukshundklubb 1962 2012 Söderåsens Brukshundklubb Så började det... 1948-1969 Det började redan 1948. Då var det 10 hundintresserade som ville lära sina hundar lite hyfs och startade en sektion under Helsingborgs Brukshundklubb.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsåret omfattar tiden 1 september 2012 t.o.m. 31 augusti 2013 Styrelse Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Aktivitetsrapport 2015

Aktivitetsrapport 2015 Aktivitetsrapport 2015 Genomförda aktiviteter BMW CS Sydsektionen: Årsmöte Sydsektionen hos Förenade Bil Malmö 21 februari Till mötet kom 18 entusiastiska medlemmar, där aktivitetsrapport 2014, äskande

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsade deltagarna välkomna samt förklarade sammanträdet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsade deltagarna välkomna samt förklarade sammanträdet öppnat. Årsmötes Protokoll Datum 2006-02-18 Plats Närvarande Björkäng, Varberg Mathias Härjeborn, Jörgen Carlberg, Stefan Palm, Jan Hjulberg, Anette Engberg, Johan Wennberg och Fredrik Sunnemalm. 1 Sammanträdets

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Årsmöte i klubblokalen 12:e februari 2012 kl.15.00

Årsmöte i klubblokalen 12:e februari 2012 kl.15.00 Verksamhetsberättelse 2011 Årsmöte i klubblokalen 12:e februari 2012 kl.15.00 Kallelse Härmed kallas du/ni till s ordinarie årsmöte som hålls Söndagen den 12 februari 2011 kl.15.00 i klubblokalen, Industrigatan

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association. Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association. Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Söndagen den 20 januari 2008 klockan 11:00 till 14 (cirka) Plats: Kista Träff, Grönlandssalen, Kista Torg 7, (våningen ovanpå KIsta bibliotek), 100 m

Läs mer