TAK & TÄTSKIKT BRANSCHTIDNING FRÅN TIB TAKENTREPRENÖRERNA EXTREMARE VÄDER SÄTTER PRESS PÅ TAK- & TÄTSKIKTSFÖRETAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAK & TÄTSKIKT BRANSCHTIDNING FRÅN TIB TAKENTREPRENÖRERNA EXTREMARE VÄDER SÄTTER PRESS PÅ TAK- & TÄTSKIKTSFÖRETAG"

Transkript

1 TAK & TÄTSKIKT BRANSCHTIDNING FRÅN TIB TAKENTREPRENÖRERNA Nr 1 - maj 2015 / Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare TIB-AUKTORISATION VINNER MARK I OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR EXTREMARE VÄDER SÄTTER PRESS PÅ TAK- & TÄTSKIKTSFÖRETAG STORMVARNING - NU MÅSTE ALLA INSE RISKERNA MED ATT INTE FÖLJA REGLER OM BESTÄLLARE KÄNNER TILL RISKERNA SOM DET INNEBÄR ATT INTE FÖLJA REGLER OCH ANLITA FÖETAG MED OUTBILDAD PERSONAL, DÅ KOMMER UPPHANLINGAR ATT KVALITETSSÄKRAS OCH "OSERIÖSA" ANBUD ATT SORTERAS BORT BESTÄLLARE MÅSTE SÄKERSTÄLLA SIN UPPHANDLING! "...många år av målinriktat arbete för tak- och tätskiktsbranschen..." ULF WERNQUIST TACKAR FÖR SINA ÅR SOM ORDFÖRANDE

2 Ansvarig utgivare Ulf Wernquist Tel: Redaktion Ulf Wernquist Jörgen Steffl Skribent: Anna Sandström Kontakt Kansliet Joakim Stenberg E-post: Tel: TIB Takentreprenörerna Box 22307, Stockholm Produktion Furillo Agency AB, Sida Innehåll 4 Nu kan kommuner kräva att takentreprerörer är TIB-auktoriserade 5 Kommunala Gavlegårdarna har Nacka-domen i ryggen 7 Nynäs Tak Entreprenad Norrland vinner upphandlingar på sunda villkor med TIB-auktorisationen 9 Takmontage vill inte konkurrera med oseriösa företag 11 Prestandadeklaration och CE-märkning är obligatorisk vid mekaniskt infästa tätskiktssystem 13 Extremare väder sätter press på tak- & tätskiktsföretag 15 Ökad kunskap hos beställare sorterar bort "olagliga" offerter 17 Ulf Wernquist summerar sina år som ordförande 19 TIB har utvecklat ett stort förtroendekapital för tak- och tätskiktsbranschen 21 Juridik: Stormvarning - Vilket ansvar har takentreprenörer? 25 Stora fysiska krafter ligger till grund för en korrekt vindlastberäkning 27 Referensgruppen är klar med underlaget för utveckling av TIB Entreprenadprogram BLI EN EFTERTRAKTAD TAK- OCH TÄTSKIKTSENTREPRENÖR, SÖK MEDLEMSKAP! Sök medlemskap i TIB - branschorganisationen för tak- och tätskiktsleveranörer Auktorisera ditt företag och bli en eftertraktad tak- och tätskiktsentreprenör Anlita TIB-anslutna tak- och tätskiktsleverantörer och säkerställ din upphandling, se

3 Bäste läsare Att TIB är medlemmarnas och entreprenörernas organisation framgår med all önskvärd tydlighet i denna upplaga av vår tidning. Medlemskap, adekvata utbildningsinsatser för både montörer och företagsledare, gemensamma spelregler för aktörerna, juristhjälp och inte minst TIB-auktorisationen, är exempel på vad som är tillgängligt för alla som uppfyller kriterierna. Utvecklingen pågår ständigt. Med stolthet lämnar jag TIB som aktiv medlem och som ordförande, efter många år. TIB; en organisation som skapar, förenar och fungerar för sina medlemmar och deras kunder. Till mina efterträdare i styrelsen lämnar jag medskicket: "Glöm inte att ni i första hand företräder medlemmarna och inte er själva eller era företag i styrelsearbetet". Till dem och övriga läsare vill jag bara tacka för den här tiden och jag önskar er alla en bra framtid. Tack alla! Ulf Wernquist Avgående ordförande TIB Takentreprenörerna TIB-medlemmar ska känna stolthet för att ha medverkat till denna utveckling och att medlemmarnas kunder, inklusive föreskrivare och besiktningsmän, ska känna trygghet i att anlita en TIB-medlem för sin tätskiktsentreprenad. Ulf Wernquist FÖR FRÅGOR OCH MEDLEMSKAP, KONTAKTA TIBS KANSLI Kontakta Joakim Stenberg på TIBs kansli på telefon eller

4 NU KAN KOMMUNER KRÄVA ATT TAKENTREPRENÖRER ÄR TIB-AUKTORISERADE NACKA-DOMEN BETYDER ATT KOMMUNER FÅR STÄLLA TIB-AUKTORISATION SOM ETT SKA-KRAV För ett år sedan överklagades en upphandling i Nacka kommun som ställt TIB-auktorisation som ska-krav. Det blev ett prejudicerande fall i förvaltningsrätten som fastslog att dessa kvalitetskrav kan ställas på takarbeten och är förenliga med lagen om offentlig upphandling. Det ansågs till och med som en lämplig åtgärd för att säkerställa kvalitet på takarbeten. Våren 2014 upphandlade Nacka kommun takarbeten där de ställde krav på TIB-auktorisation hos leverantörerna. Upphandlingen överklagades till förvaltningsrätten av en takentreprenör som då inte var TIB-auktoriserad. I april föll domen där rätten slog fast att kommuner kan kräva TIBauktorisation som ett ska-krav vid upphandling av takarbeten. Förvaltningsrätten skrev i domen: Kravet på TIB-auktorisation framstår som en lämplig och effektiv åtgärd för att säkerställa kvaliteten i arbetena. TIB-AUKTORISATIONEN ÄR EN FÄRSKVARA Entreprenören ville få ärendet överprövat för att de menade att ett medlemskap i en branschorganisation var likvärdigt med en TIB-auktorisation, men entreprenören fick avslag både i förvaltningsrätten och kammarrätten. TIB-auktorisationen innebär bland annat utbildning av montörer, kundreferenser från arbeten under det gångna året och kvalitetsledningssystem - och gäller för ett år i taget. Auktorisationen är med andra ord en färskvara som ska förnyas årligen för att gälla. Förvaltningsrätten skrev att kommunen själv kunde ställt krav som motsvarade auktorisationen i förfrågningsunderlaget, men det hade rimligen inte inneburit samma prövning och kontroll som vid en auktorisation. Kravet på auktorisation ansågs därför befogat av rätten. De skrev: framstår som befogat för att kommunen ska kunna förvissa sig om att den vinnande leverantören kan utföra arbetena på ett tillfredsställande sätt. KOMMUNER KAN NU SÄKERSTÄLLA SIN UPPHANDLING UTAN ATT RISKERA ÖVERKLAGANDEN Det prejudicerande fallet från 2014 innebär att kommuner nu kan kräva TIB-auktorisation vid upphandlingar, utan att riskera att byggprojektet försenas på grund av överklaganden. Per-Olof Andersson, upphandlingsexpert från Nacka kommun och den man som fick rätt i domstolen, menar att de ville ha en verifiering av kvaliteten i utförandet. Erfarenheten från vår lokalenhet var sådan att det var viktigt att säkra kvaliteten på utförandet. Vårt ska-krav innebar att man skulle vara TIB-auktoriserad eller uppfylla detta på annat sätt. Nacka kommun hade ställt kvalitetskrav i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. Kravet stred inte mot proportionalitetsprincipen enligt förvaltningsrätten och kammarrätten. Domen betyder att kommuner får ställa TIB-auktorisation som ett ska-krav. Per-Olof Andersson tror att fler och fler upphandlare på kommuner kommer att använda det för att säkra kvaliteten på takarbeten. 4 TAK & TÄTSKIKT nr Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare

5 100 medlemsföretag Hans Lundberg på Kommunala Gavlegårdarna i Gävle anlitar TIB-auktoriserade företag och använder Nacka-domen för att slippa överklaganden KOMMUNALA GAVLEGÅRDARNA HAR NACKA-DOMEN I RYGGEN Kommunalägda Gavlegårdarna har fått ett verktyg för att säkerställa sin upphandling och slippa överklaganden. "TACK VARE NACKA-DOMEN KAN VI SÄKERSTÄLLA VÅRA UPPHANDLINGAR" Med Nacka-domen i ryggen kan offentliga upphandlare ställa krav utan att riskera överklaganden. Hans Lundberg, projektledare Gavlegårdarna, har haft nytta av Nacka-domen. Den stillar protester från icke-auktoriserade företag när han skriver in TIB-auktorisation som ska-krav. Han tycker att det är ett väldigt bra verktyg i upphandlingar av takarbeten. Kommunala bolag förvaltar generellt sina fastigheter under lång tid. De behöver med andra ord tänka långsiktigt, vilket gör att kvaliteten på upphandlade arbeten måste vara avgörande. Enbart priset kan inte styra vem som vinner en upphandling. Upphandlare vill heller inte köpa takarbeten som de säkert inte vet lever upp till lagkrav och branschens riktlinjer. TIB-AUKTORISATION ÄR ETT RIMLIGT KRAV ATT STÄLLA AB Gavlegårdarna som ägs av Gävle kommun, som upphandlare är Hans Lundberg är glad att kunna referera till Nacka-domen och ställa TIB-auktorisation som ska-krav. Det är ett rimligt krav att kunna ställa. Det är enklare än att jag ska ställa upp en egen kravlista som jag måste kunna kontrollera. Tack vare domen får jag heller inga överklaganden. TRE STORA UPPHANDLINGAR UTAN ÖVERKLAGANDEN Gavlegårdarna har vid tre större upphandlingar ställt TIBauktorisation som ett ska-krav. Vid ett tillfälle var det två större anbudsgivare som inte klarade kravet. När de protesterade och menade att de hade egna auktorisationer skickade Hans Lundberg en bild av artikeln om Nacka-domen, publicerad i Tak & Tätskikt nr , och då stillade de sig. Ingen har överklagat någon av de tre upphandlingarna. En överklagan kan innebära att arbetet skjuts upp ett helt år. Med domen i ryggen har protesterna mot ska-kravet om TIB-auktorisation tystnat med en gång. "TIB-AUKTORISATION GER OSS SOM BESTÄLLARE EN UNIK TRYGGHET" Auktorisationen ger en trygghet, eftersom han vet att en branschorganisation kontrollerar branschens kvalitet. En del hänvisar till egna auktorisationer. Det är en trygghet för mig att veta att ett företag lever upp till auktoriseringskrav som är uppsatta och bedömda av en oberoende branschorganisation, då vet jag att jag får kvalitet. Och det blir en sund konkurrens mellan seriösa företag, där priset avgör först när man kan visa upp att man lever upp till branschkraven. PÅ TIB.SE FINNS DE TIB-AUKTORISERADE FÖRETAGEN Vid de större upphandlingarna blir fler entreprenörer intresserade av att lämna in anbud. Då deltar även större företag som inte kommer från orten. Vid de tillfällena har Hans Lundberg haft nytta av TIB:s lista över auktoriserade företag. När det är företag som jag inte känner har jag enkelt kunnat titta i listan som TIB har. Finns de inte med där så spelar det ingen roll hur stora de är. TAK & TÄTSKIKT nr Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 5

6 Växthuseffekten måste minska. Med Derbigum Olivin hjälper en hel skola till. Hösten 2015 flyttar Årjängs högstadieelever in i ny skola. Skolmiljö brukar ju oftast handla om hyfs och vett, men kommunen har haft högre miljömål än så. Miljöbyggnad Silver och Sunda Hus har varit ledstjärnor för byggnationen. Och med Derbigum Olivin som äter växthuseffekten klarade man med råge ambitionerna för taket. Derbigum Olivin är belagt med mineralen olivin som har förmågan att neutralisera koldioxid, säger Håkan Vennberg på Din Takläggare AB i Arvika. I kontakten med koldioxiden sker en kemisk reaktion där slutprodukten färdas bort med regnvatten och är helt ofarlig för naturen. Med kvm tak kommer med åren kg koldioxid neutraliseras vilket motsvarar en bilfärd på km. Peab är totalentreprenör för skolbygget som påbörjades Olivin presenterades för beställarorganisationen av Din Takläggare som en lösning för taket när miljökraven nu var så höga, säger Sam Carlson platschef på PEAB. Med Olivin får man en produkt som inte bara klarar miljöklassningen utan även något som liknar en klimatkompenserad flygbiljett tätskiktet äter ju koldioxid. Dessutom ger granulaten taket en tilltalande färg. Derbigum Olivin är en produkt som tack vare sina egenskaper förekommer allt flitigare på miljöcertifierade byggnader. Vi har genomfört och ska genomföra fler projekt med just Olivin, säger Håkan Vennberg. Det offentliga byggandet får ett allt större miljöfokus och där har Olivin sin givna plats på taken. Vi levererar smarta lösningar för hållbart byggande. Och vi siktar mot toppen, det vill säga taken. Det handlar om tätskikt i återvinningsbar asfalt, gröna tak med unika egenskaper, energibesparande tak, solenergi, naturligt ljus och korkisolering. Kort sagt, allt det där smarta som tak faktiskt kan bidra med för en mer hållbar värld. Buildsmart AB Spjutvägen Järfälla Tel

7 Anders Lindström, vd för Nynäs Tak Entreprenad Norrland, sprider informationen till offentliga upphandlare om att skriva in TIB-auktorisation som ska-krav. NYNÄS TAK ENTREPRENAD NORRLAND VINNER UPPHANDLINGAR PÅ SUNDA VILLKOR MED TIB-AUKTORISATIONEN Nynäs Tak Entreprenad Norrland tar ansvar för att skapa en sund konkurrens där entreprenörer kan ta betalt för att de satsar på kvalitet. NACKA-DOMEN SKA SPRIDAS TILL ALLA KOMMUNER I och med Nacka-domen som kom förra våren har Anders Lindström, vd för Nynäs Tak Entreprenad Norrland, spridit informationen och fått offentliga upphandlare att skriva in TIB-auktorisation som ska-krav. Han anser att det är enda sättet för att inte bara priset ska styra. Anders Lindström tycker att takentreprenörer ska informera kommuner om rätten att ställa detta ska-krav i upphandlingar. I alla offerter han lämnar har han en länk till TIB där domen beskrivs, även när inköparen inte har ställt ska-krav för då gör de kanske det nästa gång, menar han. Vi försöker få ut information till våra beställare om hur de ska kvalitetssäkra, annars blir det lägsta pris som styr. Nu är det fastlagt att det är ok, så det finns ingenting att vara rädd för som upphandlare. Krav på TIB-auktorisation ger en sund konkurrens med kundnyttan i fokus. "VI HAR UTBILDAT ALLA I FÖRETAGET" För att få vara TIB-auktoriserad ska hälften av producerande personal ha gått montörsutbildning och minst en i företagsledande ställning ska ha gått företagsledarutbildning. På Nynäs Tak Entreprenad Norrland har de gått ett steg längre. Där utbildas alla. Så fort en montör har arbetat två år får han gå montörsutbildningen. Det är bra utbildningar. Det är värdefullt för både montörer och företagsledare, så hos oss går alla mangrant. All personal som är fast anställd har gått utbildningarna. Jag ser det som ett nödvändigt led för att bli ett bättre företag. Alla resonerar inte som Anders Lindström. Enligt honom är det stor skillnad på vad man tycker på olika företag. Jag tror att de biter sig i svansen. Det är viktigt med utbildad personal och att säkerställa kvalitet. "UTBILDNINGARNA HAR REDAN BETALAT SIG" Nynäs Tak vann en så stor upphandling med hjälp av auktorisationskravet att utbildningarna redan har betalt sig. Företagare som inte vill auktorisera tänker för snävt. Om vi kan få upp statusen i branschen kommer vi också kunna få bättre betalt för arbetet. Vi tjänar på det. AUKTORISATIONEN ÄR EN STOR TILLGÅNG FÖR FÖRETAGET I den senaste upphandlingen hade han själv informerat Gavlegårdarna AB om Nacka-domen så att TIB-auktorisation kom med som ska-krav. Jag tycker att TIB-auktoriserade entreprenörer ska ta ansvar för att informera om att det är förenligt med LOU, och enligt förvaltningsrätten en lämplig åtgärd för att säkerställa kvaliteten. Jag länkar alltid till information om domen på TIB:s hemsida. TAK & TÄTSKIKT nr Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 7

8 10+5 års garanti gäller oavsett om orsaken beror på produkten eller på arbetsutförandet * Vi levererar alla våra tätskikt med fullvärdiga tätskiktsgarantier! Det kostar varken entreprenören eller fastighetsägaren något extra! Våra tak & tätskiktsgarantier är omfattande men enkla! Högkvalitativa tätskikt i världsklass! *gäller enligt försäkringsvillkor då läggningsanvisningar min. AMA har följts TÄTSKIKT PÅ TAK SEDAN 1889 Trebolit har producerat tätskikt med kvalitet i över hundra år. Detta har gett oss en oöverträffad erfarenhet när det gäller att skapa hållbara system för moderna tak i vårt svenska klimat. Med våra tre starka M, Material, Metod & Montör tillser vi att det inte finns några svaga länkar i vår kedja. Ett vinnande tätskikt för framtiden! Box Höganäs Tel Fax

9 Johan Börjesson, VD på Takmontage AB slutförde TIB-auktorisationen och vann upphandlingen TAKMONTAGE VILL INTE KONKURRERA MED OSERIÖSA FÖRETAG Takmontage AB slutförde sin TIB-auktorisation och hoppas i framtiden slippa konkurrera med oseriösa entreprenörer. "BESTÄLLARENS FÖRTROENDE FÖR OSS ÄR VÅR STYRKA" Takmontage AB slutförde sin TIB-auktorisation och hoppas i framtiden slippa konkurrera med oseriösa entreprenörer som fuskar och tullar på säkerhet och kvalitet. Varken beställaren, takentreprenören eller tak-& tätskiktsbranschen vinner på det. "SLUTFÖRANDET AV TIB-AUKTORISATIONEN VAR AVGÖRANDE NÄR VI VANN UPPHANDLINGEN" Fler och fler kommuner ställer och kommer att ställa TIBauktorisation som ska-krav efter Nacka-domen. Förra året stod Takmontage AB i Malmö inför en upphandling på flera miljoner som krävde TIB-auktorisation. Trots att de satsat på TIB:s utbildningar och uppfyllde alla krav var de ännu inte auktoriserade av TIB, det var själva ansökan som saknades. De fick ändan ut vagnen och lämnade in de sista underlagen i sista minuten. Ansökan godkändes. Vi vann upphandlingen och nu har vi TIB-auktorisation för 2015, säger Johan Börjesson, VD på Takmontage AB. TIB-AUKTORISATIONEN GER UPPHANDLARE ETT VERKTYG FÖR KVALITETSSÄKRING Det finns TIB-auktoriserade takentreprenörer över nästan hela landet. Betydligt fler skulle kunna vara det, menar Johan Börjesson, och fler kommuner borde kunna ställa TIBauktorisation som ska-krav. Skulle offentliga upphandlare skriva in TIB-auktorisationen som ett ska-krav skulle det inte komma in oseriösa företag, och man skulle få bort dem från upphandlingarna. I takt med att beställare får mer insikt kring detta kommer ska-kravet också att bli allt vanligare i framtiden, och med det ge en stor fördel för TIB-auktoriserade företag. VÄGRAR ATT KONKURRERA MED OSERIÖSA FÖRETAG Idag ser många entreprenörer att de inte konkurrerar på lika villkor. I många fall kan beställarens okunskap kring krav och regler utnyttjas av oseriösa företag för att få igenom en affär. Kravet på TIB-auktorisation kan enligt Johan Börjesson ge en sund konkurrens. Jag förlorar hellre tio uppdrag i rad om jag konkurrerar med seriösa företag. Ingen tycker om att förlora jobb mot oseriösa som fuskar och tullar på taksäkerhet, löner och materialval. POSITIVT MED FLER TIB-AUKTORISERADE FÖRETAG Johan Börjesson ser positiv på utvecklingen att fler och fler seriösa företag auktoriserar sig. Jag tror att många har det mesta klart, det är bara pappersarbetet kvar. Det gäller att lägga manken till. Ju fler som anammar det desto fler entreprenörer kommer att haka på auktorisationsarbetet. TAK & TÄTSKIKT nr Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 9

10 Använder du fortfarande gammaldags, tung och tjock isolering på ditt tak? Hundratusentals kvadratmeter tak i Sverige är redan isolerade med Therma PIR! Kingspan Insulation erbjuder genomtänkta, beprövade och hållbara lösningar för alla tänkbara behov. Som europas ledande leverantör av högeffektiv isolering har vi ett brett sortiment av både raka skivor och fallskivor för leverans i Sverige inom en vecka. Som du kan se på kartan har vi redan levererat isolering till nästan alla Sveriges hörn. Vi har den isolering du behöver inte minst om du vill bygga tunnare! Techline: +46 (0)

11 PRESTANDADEKLARATION OCH CE-MÄRKNING ÄR OBLIGATORISK VID MEKANISKT INFÄSTA TÄTSKIKTSSYSTEM ALLA BYGGPRODUKTER MÅSTE HA EN CE-MÄRKNING Alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard måste ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas i Sverige, enligt EU:s byggproduktförordning. För en producent som erhållit en ETA så gäller samma krav på CEmärkning och prestandadeklaration. För infästningssystem till isolering och tätskikt på yttertak är CE-märkning och prestandadeklaration obligatoriskt. ETAG ÄR EN NÖDVÄNDIGHET FÖR ATT KUNNA GÖRA EN VINDLASTPROVNING För infästningssystem till isolering och tätskikt på yttertak är det mycket viktigt att samtliga komponenter är provade enligt ETAG 006. Det karakteristiska värdet som erhålls vid provningen för fästdon, brickor och hylsor jämförs mot systemprovning för motstånd mot vindlast enligt EN-16002, så att det dimensionerande hållfasthetsvärdet för applikationen erhålls och kan sedan användas vid vindlastberäkning enligt SS EN "Utan provresultat utifrån ETAG 006 riktlinjer är det omöjligt att utföra en vindlastberäkning för ett mekaniskt infäst tak med tätskikt enligt gällande svenska normer." KORREKTA VÄRDEN TILL VINDLASTBERÄKNINGEN Vindlastberäkningen är en konstruktionshandling och måste betraktas som en sådan. Det förekommer tyvärr det att man "chansar" vid leverans av beräkningsunderlag. Ett exempel är att takentreprenören inte kontrollerar vilken plåt som används till bärande underlag. Om vindlastberäkningen genomförs ändå, men med en "standardplåt" som har 24 cm delning mellan topparna, men där den använda plåten visar sig ha en delning på 28 cm. Väljer man att "köra ändå" så stämmer inte beräkningen och ger då en ökad risk för avblåsning och ett ansvar om så skulle ske. Även punkten Välj Terängtyp 0-IV kan vara föremål för "chansning", och tillsammans med exemplet ovan är det enkelt att förstå konsekvenserna när dessa värden är felaktiga. Noteras skall att både utföraren av vindlastberäkningen och takentreprenören har ett gemensamt ansvar för att det blir rätt. "Både utföraren av vindlastberäkningen och takentreprenören har ett gemensamt ansvar för att det blir rätt." KONSTRUKTIONSHANDLINGARNA SKA FÖLJAS En tredje felkälla kan vara att takentreprenören blandar anvisade infästningar med infästningar som "ligger på hyllan". I alla fall har takentreprenören medvetet eller omedvetet frångått regelverk, krav och konstruktionshandlingar och är i både praktisk och juridisk mening en orsak till att en avblåsning kan ske. BERÄKNING SKA SKE MED INFÄSTNINGENS SVAGASTE LÄNK Vid vindlastberäkning av ett tak med tätskikt skall den dimensionerande lasten för fästdonet fastslås. Det gäller att studera både hållfasthet mellan hylsan och tätskiktet samt mellan skruv och underlag. Det lägsta värdet av de två ger det dimensionerande värdet som skall används vid vindlastberäkning för taket. TAK & TÄTSKIKT nr Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 11

12 VI KOMPROMISSAR ALDRIG. Med över 110 års forskning och utveckling i ryggen har vi skapat tätskikt som alltid ger dig ett resultat som håller, oavsett väderomslag och yttre påfrestningar. Genom årliga utbildningar av takentreprenörer anslutna till oss, försäkrar vi oss om att kunskapsnivån är den bästa. Det är därför vi kan lämna Sveriges mest omfattande garantier. Välkommen till Mataki.

13 EXTREMARE VÄDER SÄTTER PRESS PÅ TAK- & TÄTSKIKTSFÖRETAGEN Det går inte att komma undan; så fort en avblåsning har skett så synliggörs alla bevis. I nästan alla fall är det takentreprenören som blir drabbad. EXTREMARE VÄDER DRAR ÅT SNARAN Att vädret blir extremare är ett faktum, och med det fler och kraftigare stormar. I Sverige ser vi att avblåsningar av tak förekommer, och med extremare vindar kommer det att ge både tak och tak- och tätskiktsbranschen större påfrestningar. För takentreprenörer som inte utfört arbetet enlig avtal, följt normer eller undanhållit information kan oron vara befogad. När ett tak blåser av så går det inte att värja sig. Alla bevis syns och någon ska ställas till svars, och i de allra flesta fall är det takentreprenören som är ansvarig eller kommer emellan. "Ansvarsfrågan blir aktuell först när avblåsningar skett, och konsekvenserna kan då bli stora för enskilda takentreprenörer." MÅNGA NYA TAK GÖRS IDAG UTAN ATT FÖLJA EUROKOD TIB har tillsammans med branschen tagit fram handboken Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem, Eurokod SS-EN Här finns krav, regler och anvisningar från AMA Hus 14 och gällande svenska standarder, sammanställda och tydligt beskrivna för att inget ska gå fel. Vi kan konstatera att en allt för stor procent av nya tak idag görs med mindre eller större avvikelser från dessa normer, vilket kan ske både medvetet eller omedvetet. Idag finns takentreprenörer som är medlemmar i TIB och de som valt att stå utanför. Frågan är om beställare och tak- och tätskiktsentrepenörer inser allvaret med outbildad personal och de stora riskerna det innebär när regler och krav inte följs. DET ÄR ENKELT ATT GÖRA RÄTT TIB arbetar ständigt med att utbilda och auktorisera medlemsföretagen. För takentreprenörer krävs insikter och ibland små förändringar för att det ska bli rätt hela vägen, och med det eliminera risker för beställare och det enskilda företaget. Grundregeln är alltid att skriva in i avtalet och sedan utföra arbetet enligt AMA Hus och Eurokod SS EN Görs det så kommer sannorlikt inga tak att blåsa av. NEDAN BESKRIVS VANLIGA FELKÄLLOR 1 Vindlastberäkningen måste förses ger korrekta ingångsvärden. "Chansa" inte på plåttyp (delning mellan toppar) och terrängtyp utan att ta reda på verkliga värden. Här är det enkelt att förstå hur en beräkning kan bli felaktig. Kompetens och delaktighet krävs av både den som lämnar uppgifter och den som utför vindlastberäkningen. 2 Välj endast infästningsleverantörer med CE-märkta infästningar och med prestandadeklaraton för gällande underlag. 3 Välj infästningssystem som din tätskiktsleverantör har provat och godkänt tillsammans med sina tätskikt enligt EN-16002: Takentreprenören får aldrig frångå anvisningar från projektets vindlastberäkning. Ett exempel kan vara att inte blanda anvisade med icke anvisade infästningar. TAK SOM INTE UPPFYLLER KRAV GODKÄNNS INTE Enligt Roger Nilsson på AB Tätskiktsgarantier i Norden så godkänns inte tak som inte följer regler och krav. I våra riktlinjer hänvisar vi till Eurokod SS EN samt ETAG 006, både avseende krav på material (infästningar) och dimensionering av vindlast, säger han. Vindlastberäkning och infästningsplan ska alltid upprättas vid mekanisk infästa tätskiktssystem och dessa ska bifogas vid beställning av garantin. GARANTIER LÄMNAS ENDAST PÅ TAK SOM UPPFYLLER REGLER OCH KRAV Slutbesiktningen skall göras av en "därtill lämplig person" med noteringen "skall för detta ändamål ha teknisk kompetens". Vid en okulär besiktning syns av naturliga skäl endast en begränsad del av arbetet och ingående komponenter. En korrekt bedömning kan därför endast göras med tillgång till egenkontroller och infästningsplan. Ingen vinner på att få igenom detta lättvindigt; har takentreprenören lämnat felaktiga uppgifter eller inte följt normer är ansvarsfrågan tydlig. Roger Nilsson på Tätskiktsgarantier säger som exempel att infästningar som inte är CE-märkta eller saknar prestandadeklaration (syns ej vid en okulär besiktning), inte får användas. Han är tydlig med att de inte lämnar garantier om krav och gällande regler inte efterlevs. TAK & TÄTSKIKT nr Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 13

14 kontrollerat och godkänt av Sintef Byggforsk (TG 2281) Protan Vakuumtak JU STARKARE VIND, DESTO BÄTTRE EFFEKT Protan Vakuumtak är ett unikt system, som med hjälp av vindkraften skapar ett undertryck och suger fast takduken mot underlaget. Det krävs inga infästningar på takytan. Ingen perforering av fuktspärren. Protan Vakuumtak är ett hållbart system även i mycket extrema väderförhållanden. Ju starkare vind, desto bättre vakuumeffekt. Enklare. Snabbare. Bättre. Takinnovation sedan mer än 40 år. Protan grundades för 75 år sedan och är idag en av de ledande takleverantörerna i Europa. Protan takduk har under de sista 40 åren installerats på tak i olika klimatzoner som sträcker sig från öknen i Afrika till tundran på Svalbard. Takdukar från Protan är robusta och har en lång livslängd i alla slags väderförhållanden. Vår PVC-duk håller era värden skyddade och säkra, år efter år. Vårt mål: Att alltid vara steget före inom utveckling, teknik och expertis.

15 ÖKAD KUNSKAP HOS BESTÄLLARE SORTERAR BORT "OLAGLIGA" OFFERTER Ingen vill beställa ett tak som inte är utfört enligt regler och standarder, där garantier och försäkringar inte gäller. Flera avtal som skrivs idag skulle inte ske om beställaren hade alla fakta. EN MEDVETEN BESTÄLLARE VÄLJER RÄTT När en beställare väljer takentreprenör kräver, och förutsätter, de flesta att krav, normer och riktlinjer uppfylls. Erfarenheten från branschen visar dock att kunskap och insikt om detta samt förståelse kring ansvar, garanti och försäkringar är långt ifrån rotat. Med alla fakta på bordet är det få beställare som vill chansa på en lösning med ej testade komponenter, åsidosatta regler och försäkringar som inte faller ut vid en skada. Än mindre om beställaren inser att den med stor sannorlikhet får ta hela kostnaden om den oseriösa takentreprenören går i konkurs. EN RISKFYLLD BESTÄLLNING KAN BLI AV PÅ TVÅ SÄTT Det ena sättet är att beställaren i olika grad inte känner till eller inte blir informerad om grundläggande regler. Beställaren litar på att allt är i sin ordning och handlar i god tro. Blåser ett tak av får dock takentreprenören det juridiska ansvaret. Det andra, och osannorlika, sättet är att beställaren vet vad som gäller men skriftligt väljer att frånskriva sig regler, garanti och möjlighet till ersättning via försäkringen. Insitamentet att välja ett företag som står utanför TIB blir allt mindre, när krav på utbildning och följda regler blir självklart. EUROKOD SKA STÅ SOM KRAV I VARJE UPPHANDLING Det som skrivs i upphandling och avtal måste fullföljas genom hela projektet. Erfarenheten från branschen visar på variationer i formuleringar och avsaknad av krav som gör det möjligt att kringgå normer, eller snarare tron på att man kan göra det. Eftersom standardavtalen AB 04/ABT 06 användas i nästan varje byggprojekt innebär det i praktiken, med innefattande formulering, att det är Eurokod SS EN och AMA Hus som gäller, skall stå som krav, följas under hela projektet och är juridiskt bindande. Läs artikel Stormvarning på sid 21. "För varje upphandling med standardavtal eller hänvisning till exempelvis Tätskiktsgarantier gäller AMA HUS 14 och Eurokod SS-EN " TIB-AUKTORISATIONEN ÄR BESTÄLLARENS GARANTI En TIB-auktoriserad takentreprenör är beställarens garanti för ett rätt utfört arbete och möjligheten att välja bort företag som vill "få igenom" en affär med hjälp av beställarens okunskap. Denna tillgång, och det förtroendekapital som TIB åstadkommer, används och förvaltas av varje enskilt medlemsföretag. Genom att alltid informera om att Eurokod SS EN och AMA Hus är juridiskt bindande svenska normer och Boverkets minimikrav, så kommer allt fler oseriösa takentreprenörer att sorteras bort. Därtill kan tilläggas den prejudicerande Nackadomen, där offentliga upphandlare har rätt att kräva att takentreprenören ska vara TIB-auktoriserad. BESTÄLLARENS KONSULT MÅSTE VETA VAD SOM GÄLLER I många fall anlitas en extern konsult till att skriva ett underlag för upphandlingen. Vid offentlig upphandling används ofta formuleringen "Skall uppfylla Tätskiktsgarantiers krav eller liknande". Tätskiktsgarantiers krav hänvisar även de till Eurokod SS EN och AMA Hus. Dock försäkrar de endast arbeten utförda med vissa typer av material. Formuleringen "eller liknande" får dock inte öppna för tron, eller möjligheten, att det går att frångå gällande svenska normer. Oavsett var entreprenören eller materialleverantöten kommer ifrån, eller har en egen försäkringslösning, måste samma svenska och europeiska byggnormer följas. TAK & TÄTSKIKT nr Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 15

16

17 ULF WERNQUIST SUMMERAR SINA ÅR SOM ORDFÖRANDE Jag avgår vid stämman i maj, definitivt som ordförande för TIB, efter att ha suttit som sådan sedan 1999 och sedan 1988 varit styrelseledamot. Att jag över huvud taget kom in i branschen är en sinkadus. Jag skulle bara försöka hjälpa min far som drivit sin "takverksamhet" i enskild firma och råkat illa ut, ekonomiskt. Efter några års ekonomistudier och militärtjänst började jag ta tag i problemen, hösten Stora skulder fanns till både kronofogden och leverantörer. Det var omöjligt att med bra resultat driva verksamhet i aktuell form. Därför startades AB Takvärn Samtliga skulder betalades slutligen efter några mycket slitsamma år med stora personliga försakelser. Meningen var att jag då skulle kliva av. Men det blev inte så utan jag fortsatte med att leda företaget. Det har varit en spännande resa med många kontakter och förvecklingar. Takvärn har till och med hunnit med att ett tag vara materialleverantör, i Svenska Soprema AB tillsammans med Olander & Eriksson i Norrköping, Engman Tak i Göteborg och Kenneth Einarsson i Karlstad. Men huvuddelen av tiden som entreprenör. I den rollen kom det tidigt fram de ojämlika villkor de konkurrerande aktörerna arbetade under. Vissa företag arbetade med mycket seriösa satsningar som grund i form av utbildningar, justa villkor för sina anställda och godkända material. Dessa företag konkurrerade med dem som från en dag till en annan kom in på marknaden och skaffade sig större eller mindre order med bara lågt pris som argument. Inget gemensamt regelverk fanns vilket skapade öppningar för dessa nya aktörer, mer eller mindre seriösa. När så Takentreprenörföreningen, TIB, startades kunde man skönja någonting som skulle kunna leda till en "Branschordning". Genom att bli medlem i den föreningen kunde man också erbjuda sina kunder Tätskiktsgaranti som var en fullständigt unik produkt. TIB var delägare i det bolaget initialt och under många år. Jag har fått kritik för att jag tog initiativ till att frånträda det delägarskapet men står för min uppfattning att TIB i första hand är en Entreprnörsorganisation och skall värna samtliga sina medlemmars verksamhet. Eftersom de entreprenörer, medlemmar i TIB, som inte arbetade med vissa varumärken kunde komma i åtnjutande av Tätskiktsgaranti kunde inte heller TIB försvara sitt fortsatta delägarskap. Kritik har också riktats mot att TIB 2006 införde skärpta krav för medlemskapet i TIB. Vi ser det som fullständigt nödvändigt med den skärpningen som bland annat innehöll krav på genomgångna särskilda utbildningar, med godkänt resultat, för både företagsledare och montörer. Dessutom en förbindelse om att sköta skatter och avgifter, att använda aktuella leverantörers montageanvisningar samt att ha försäkringar gällande för verksamheten. TIB står i dag för allt väsentligt branschövergripande inom tätskiktsverksamheten i Sverige. Utbildningspaket, tillgängliga för alla, både skolor och för igångvarande entreprenadföretag, gemensamma krav för infästningar av tätskikt är bara ett par exempel. Vi har tillsammans med konkurrerande leverantörer och tillverkare lyckats skapa en begriplig och nåbar grund för entreprenörerna och deras anställda montörer att agera högst seriöst. Kronan på verket är naturligtvis TIB-auktorisationen. TIB-medlemmar ska känna stolthet för att ha medverkat till denna utveckling och att medlemmarnas kunder, inklusive föreskrivare och besiktningsmän, ska känna trygghet i att anlita en TIB-medlem för sin tätskiktsentreprenad. Jag vill med detta tacka för den tid som varit samt önska er alla en god framtid. Ulf Wernquist Avgående Ordförande TAK & TÄTSKIKT nr Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 17

18 100 års erfarenhet av nordiskt klimat NYHET! Takbryggor Fästöglor Skyddsräcken Nock- och takfotsräcke Tak- och väggstege Skorstensband Snörasskydd Konsoler En byggnadsdel är precis lika viktig idag som för hundra år sedan. Taket! NYHET! LIVLINEFÄSTE Det ska stå emot vårt nordiska klimat med regn, rusk, snö, stormar och heta somrar. Taket ska klara att skydda hela byggnaden och människorna som vistas där från väder och vind i många år. Då är kvaliteten, materialvalet, metoderna och monteringen direkt avgörande för husets funktion. Icopal har skyddat hus från fukt sedan Taksäkerhet för tak- & tätskiktsföretag. Komplett sortiment! INFÄSTNINGAR DIREKT SVERIGE AB Telefon: Ad 4_91x128mm_Mag Bofast_se_Layout 1 2/6/13 1:06 PM Seite 1 Ekologisk och fuktsäker isolering Vilken isolering håller i minst 60 år? FOAMGLAS Nordic AB Läs mer på icopal.se Icopal. Inspirerade av verkligheten sedan 1915.

19 Ulf Wernquist summerar många år av målinriktat arbete TIB HAR UTVECKLAT ETT STORT FÖRTROENDEKAPITAL FÖR TAK- OCH TÄTSKIKTSBRANSCHEN Från starten och fram till idag har TIB påverkat branschen, skapat kundnytta och verktyg för beställare för att välja kvalitet, samt givit medlemsföretagen fördelar och ett förtroendekapital. TIB gör också medlemsföretagen förberedda på framtidens krav och ger beställare kvalitetssäkrade samarbetspartners vid varje tak- och tätskiktsentreprenad. Sedan 2006 när de nya stadgarna fastslogs och arbetet med varumärke och grafisk identitet påbörjades, vill Ulf Wernquist lyfta fram några viktiga milstolpar som påverkar både beställare och medlemsföretagen varje dag. Utan TIB skulle detta inte skett. TIB-AUKTORISATIONEN GER TIB-FÖRETAGEN EN UNIK SÄRSTÄLLNING TIBs auktorisation är heltäckande och kan idag skrivas in som ett ska-krav vid en offentlig upphandling. Det är beställarens verktyg för att säkerställa kvalitet och ger konkurrenskraft för TIB-företag. TIB UTBILDAR TIB-FÖRETAGENS MONTÖRER OCH FÖRETAGSLEDARE Utbildning är ett krav för TIB-medlemskap. TIB genomför både utbildningar för tak-och tätskiktsmontörer och för företagsledare och ökar företagens konkurrenskraft. SKOLVERKET, BYN OCH TIB HAR FORMAT FRAMTIDENS YRKESUTBILDNING Kursmaterialet kan användas av traditionella lärlingar, för företagsförlagda utbildningar, TIBs utbildningsprogram, för att ge yrkesverksamma kompetensbevis och för gymnasieelever på byggprogrammet. TIB PÅVERKAR I SVERIGES BYGGINDUSTRIERS BRANSCHREGIONRÅD TIB är en engagerad påverkare och är en rådgivare som företräder tak- och tätskiktsbranschen i bland annat Sveriges Byggindustriers Branschregionråd, där flera organisationer har samma kvalitetsmål. EUROKOD-HANDBOKEN FÖRTYDLIGAR REGELVERKET FÖR TAK- OCH TÄTSKIKTSFÖRETAGEN Allt högre krav ställs på tak- och tätskiksföretagen. Därför har TIB tillsammans med övriga branschen tagit fram Eurokod-handboken som tolkar och tydliggör normer och regler för tak- och tätskiktsföretagen. TIB SKAPAR BRANSCHENS PROFESSIONELLA MATERIAL FÖR UTBILDNING OCH STYRNING TIB har arbetat hårt och systematiskt med att producera och sprida det kunskapsmaterial tak- och tätskiktsbranschen behöver, vilket ger långsiktiga synnergieffekter. TIB GER SMÅ OCH STORA TIB-FÖRETAG SAMMA JURIDISKA SPETSKOMPETENS I TIB har medlemsföretagen tillgång till juridisk expertis, oavsett storlek på företag. Det ger en trygghet även för kunden när alla TIB-företag har tillgång till samma spetskompetens. TIB EXPONERAR OCH PÅVERKAR MED BRANSCHTIDNING, WEBB OCH PR TIB arbetar aktivt med att driva tak- och tätskiktsentreprenörernas frågor och marknadsföra medlemsföretagen via tidningen Tak & Tätskikt, webb och pr. TAK & TÄTSKIKT nr Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 19

20 Säker På TakeT Nyhet! En app för din taksäkerket En app för dig som snabbt vill ta fram gällande krav på taksäkerheten när du är på taket. Med hjälp av din Smartphone får du enkelt fram taklutning och snözon. Övriga fakta matar du snabbt in och tillsammans med bilder på taket har du skapat dig ett underlag som du kan spara eller maila vidare. Infästning för tätskikt Infästningen passar till samtliga produkter i Weland Ståls sortiment. En unik produkt som möjliggör en enkel, säker och tät montering oberoende av underlaget. Kan monteras var som helst, inte bara över skarv. Finns i förhöjd eller slät variant. Gängade hål i plåten underlättar montaget. Vårt kompletta takskyddssortiment Nock- / Takfotsräcken Takbryggor Takstegar Snörasskydd Skyddsräcken Fasadstegar m.m. Ladda ner kostnadsfritt Weland Stål AB Industrivägen Ulricehamn Tel: Veg Tech - för grönare städer Skräddarsydda lösningar vid isolering av tak! Montering av sedumtak Vi levererar takfall i både EPS och XPS. Välkommen till en expert på tak! Veg Techs sedumtak När du har höga krav på kvalité och funktion välj Veg Techs smarta växtprodukter för ett grönare byggande i våra städer. Varför Veg Techs sedumtak? Minskar avrinningen med upptill 50% Odlat i Sverige med svenskt växtmaterial Jackon - lätta lösningar för ett bättre klimat! Säkerhetsutbildade montörer Tel: vegtech.se gronarestader.se

21 JURIDIK FÖR TAK- & TÄTSKIKTSBRANSCHEN med Victoria Edelman från Andersson Gustafsson Advokatbyrå STORMVARNING Lugnet efter stormen. Det gäller dock inte i alla lägen. För dig som takentreprenör kan ett bortblåst tak orsaka allt annat än ett stillsamt tillstånd. En mängd svåra frågor kan uppstå. Vilket ansvar har du som takentreprenör i en sådan situation? Har du iakttagit dina skyldigheter vid projektering och utförande av tätskiktet? Vilka åtgärder kan du tvingas vidta? Täcker försäkringarna eventuella kostnader? VILKET ANSVAR HAR TAKENTREPRENÖRER? För många takentreprenader gäller standardavtalen AB 04/ABT 06 av vilka framgår att entreprenören ansvarar för att författningar följs. Det innebär att entreprenören måste följa lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd vid utförande av sina arbeten. År 2011 infördes nya europeiska regler för beräkning av vindlast i Sverige. Reglerna gäller som svensk standard SS-EN Allmänna laster vindlast. För att kunna utföra en vindlastberäkning enligt dessa regler måste provning ske enligt svensk standard SS-EN 16002:2010. Reglerna kompletterar den sedan tidigare gällande eurokoden som framgår av standarden SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. Boverket har fastställt att eurokoderna motsvarar svenska föreskrifter och allmänna råd. Det betyder att takentreprenörer vid utförande av en takentreprenad enligt AB 04/ABT 06 är skyldiga att följa eurokoderna. Av AB 04/ABT 06 framgår vidare att entreprenaden ska utföras fackmässigt. Beträffande fästdon för tätskikt anges i AMA Hus 14 en hänvisning till provningsstandarden ETAG 006, vilket således är ett fackmässigt utförande. Om standardavtalen inte skulle vara avtalsinnehåll måste entreprenaden ändå utföras i enlighet med svensk lagstiftning, vilket innebär att föreskrifterna i eurokoderna likväl måste följas. Fortsättning på sid 23 > TAK & TÄTSKIKT nr Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 21

22 Byggnadstätskikt Soprema skyddar era tak SOPRALENE MF 5500 STRATEC II S FLAGON TPO ALSAN PMMA Takpapp med SBS-bitumen SOPRALENE MF 5500 används vid enlagstäckning eller som övre lag i en flerlagstäckning Diffusionöppen underlagsduk Stratec II S kan antingen läggas direkt på spont eller mellan takstolarna, eller ovanpå isolering. Syntetiskt takduk FLAGON TPO används vid enlagstäckning och passar alla typer av underlag och lutningar Poly-Methyl-Methacrylate hartsprodukter för tätning av bl.a. takterrasser, balkonger, loftgångar. Flytande tätningsmaterial, ultrasnabb vidhäftning, stort utbud av färger. Produkten bedömd i SundaHus Miljödata Soprema AB - Segeltorpsvägen ÄLVSJÖ Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) I Tib magazine_ _advert.indd 1 24/04/ :37: m² Sl depåhall, Skärmarbrink Sarnafil T mer än 25 års erfarenhet av hållbara och miljöanpassade Takdukar

23 Fastställd/Approved: Publicerad/Published: Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: SVENSK STANDARD SS-EN 16002:2010 European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique Flexibla tätskikt Bestämning av motstånd mot vindlast för mekaniskt fastsatta tätskikt ETAG 006 Edition March 2000 Amended November 2012 GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL OF SYSTEMS OF MECHANICALLY FASTENED FLEXIBLE ROOF WATERPROOFING MEMBRANES Copyright 2012 EOTA Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten AMA Hus 14 EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts, B Brussels SS EN Allmänna laster vindlast SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk SS-EN 16002:2010 ETAG 006 AMA HUS 14 Även försäkringsbolagen uppställer krav på utförande av taktäckningar med tätskikt. En förutsättning för att en särskild tätskiktsförsäkring/tätskiktsgaranti ska kunna tecknas är vanligen en godkänd slutbesiktning. En besiktning enligt AB 04/ABT 06 genomförs av en därtill lämpad person. Besiktningar sker ofta baserat på entreprenörens egenkontroll och utgångspunkten är att den är korrekt. Enbart den omständigheten att en tätskiktsförsäkring har kunnat tecknas med stöd av en godkänd slutbesiktning ger dock inte per automatik ett ersättningsskydd vid eventuella skador, utan försäkringsbolagens samtliga krav måste uppnås. Om dessa krav inte uppfylls gäller inte tätskiktsförsäkringen. Till exempel anger försäkringsbolaget AB Tätskiktsgarantier i Norden som en förutsättning för ansvarsutfästelse att deras riktlinjer, materialleverantörens anvisningar och AMA Hus ska följas samt vidare krävs vid mekanisk infästning av tätskikt att vindlastberäkning utförs och att infästningsplan upprättas enligt Eurokod SS-EN VILKA ÄR RISKERNA OM INTE EUROKODERNA FÖLJS? Om en takentreprenör inte följer eurokoderna innebär det att takentreprenören åsidosätter författningar och att entreprenaden inte utförs fackmässigt, vilket är ett kontraktsbrott. Om en takentreprenör i egenkontroller intygat att entreprenaden utförts i enlighet med gällande författningar, exempelvis eurokoderna, trots att det inte stämmer kan fråga vara om brottet osant intygande enligt 15 kap. 11 brottsbalken. En takentreprenör som bryter mot eurokoderna riskerar även att förlora sin TIB-auktorisation. Om eurokoderna inte efterlevs finns även en risk vid följdskador att ingen ersättning alls utgår från tätskiktsförsäkringen. Beroende på omständigheterna skulle underlåtenheten att inte följa eurokoderna också kunna bedömas som ett grovt vårdslöst agerande. I ett sådant fall utbetalas inte heller någon ersättning från ansvarsförsäkringen. VILKA FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER SKA VIDTAS? Riskerna för att omfattande skador uppstår kan enkelt minskas genom att takentreprenörerna ser till att eurokoderna följs vid utförandet av takentreprenader. Regelverket är komplicerat och TIB har därför i samarbete med branschens ledande aktörer arbetat fram och gett ut en branschtolkning av Eurokoden som ger god handledning, Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktsystem Eurokod I denna finns tydliga krav på ingående komponenter, CE märkning och prestandadeklaration, samt även ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna såsom materialleverantörer, beställare och takentreprenörer schematiskt redovisad för att ytterligare säkerställa att bestämmelserna uppfylls och till undvikande av att skador uppkommer. Viktoria Edelman Advokat/delägare Jaana Nilsson Jur.kand. Andersson Gustafsson Advokatbyrå Om inte eurokoderna följs avseende bland annat vindlast innebär det, förutom både ett kontrakts- och lagbrott, att entreprenaden är felaktig. Takentreprenören ansvarar i ett sådant läge för alla skador på grund av felet. Eftersom entreprenaden inte utförts fackmässigt riskerar du som takentreprenör att behöva göra om entreprenaden på nytt eller att tvingas betala höga kostnader till beställaren på grund av felet. Professionell och kostnadsfri juridisk rådgivning för företag anslutna till TIB ANDERSSON GUSTAFSSON ADVOKATBYRÅ Telefon: Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04) eller Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT 06), AB 04 kap respektive ABT 06 kap Eurokod 1: Laster på bärverk Del 1-4: Allmänna laster Vindlast. 3 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) EKS 9, BFS 2013:10. 4 AB 04 kap. 2 1 andra stycket respektive ABT 06 kap. 2 1 andra stycket. TAK & TÄTSKIKT nr Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 23

24 30 FÄRDIGA PRESTANDADEKLARATONER - VI GÖR TAK- OCH TÄTSKIKTSFÖRETAG BÄST I KLASSEN Våra infästningar är starkast, säkrast och ger lägre kostnad Guardian är marknadens starkaste infästningar, och minskar din montagetid i varje projekt. Exempel: Storlek på tak är 3000 kvm Standard infästning Guardian infästning Dimensionerade värde 588N 850N Ger antal infästningar 8700 st a pris = 2,50kr/st 6400 st á pris = 2,50kr/st Montagetid 61 timmar x 400kr = kr. 45 timmar x 400kr kr Totalkostnad: kr kr Order & teknisk support: Plåtbrickor Plasthylsor Plåttak Betongtak Lättbetongtak Trätak Alu- & perforerade plåttak Montage och farmarskruv Maskiner & Verktyg Borrar & Bits Kombinationer Nyhet! Lindab säkerhetsutrustning Komplett sortiment av Guardian professionella infästningar, tillbehör för takmontörer och Lindab säkerhetsutrustning. TG 2516 % Professionell vindlastberäkning med Roof Calculator % Teknisk support varje dag mellan % Komplett sortiment för alla underlag % Över 30 färdiga prestandadeklaratoner % Alla produkter är CE-märkta och testade enligt ETAG006 % Allt finns på lager för direktleverans. Beställ innan kl Guardian infästningssystem provat och godkänt SPECIALISTEN PÅ INFÄSTNINGAR OCH TAKSÄKERHET INFÄSTNINGAR DIREKT SVERIGE AB Kundservice: Mail:

25 400 kg/m 2 MALMÖ, HÖG BYGGNAD, HÖRNZON, TERRÄNGTYP 1, STORM. De som har ett slentrianmässigt förhållningssätt till vindlastberäkningen förstår inte vilka fysiska krafter det handlar om. STORA KRAFTER STYR VINDLASTBERÄKNINGEN Tak och tätskikt på stora plana ytor är utsatta för väldigt stora påfrestningar, något som noga behandlas på de utbildningar TIB genomför för medlemsföretagen. Oseriösa takentreprenörer, eller som i många fall, de som saknar kunskap eller har ett slentrianmässigt förhållningsätt till beräkningsunderlag och konstruktionshandlingar är i många fall ovetande vilka fysiska krafter det handlar om. Exempel från Malmö: Vi väljer en 16 meter hög byggnad belägen i Malmö som har terrängtyp I. Vid en storm, som blir vanligare med extremare väder, är den beräknade vindlasten i takets hörnzon 3,7 kn/m 2. I det här fallet blir lyftkraften nästan 400 kg/m 2, en siffra som borde ge varje takentreprenör och beställare största respekt för utbildning och korrekta värden. FEL VAL AV TERRÄNGTYP KAN GE HALVERAD STYRKA Terrängens inverkan för byggnadens beräknade vindlast är enorm, därför har Boverket definierat 5 olika terrängtyper (0-IV) med text och bild för att det skall vara lättare att göra rätt val. I exemplet ovan, med en 16 meter hög byggnad i Malmö, så dubbleras den beräknade vindlasten vid terrängtyp I jämfört mot terrängtyp IV. Ett annat exempel är en vindlastberäkning där CC-avstånd mellan infästningarna, utan att kontrollera sätts till 250 mm, men där plåtens delning mellan profiltopparna i verkligheten är 320mm. "Kör du ändå", och frångår vindlastberäkningen, kan takets hållfasthet minska med upp till 30%. Det är av yttersta vikt att alla inblandade har kunskap, förståelse och respekt för det fysiska krafterna, att rätt värden används i vindlastberäkningen, att provade komponenter används och att installationen utförs på ett korrekt sätt. TIB-ENTREPRENÖRENS CHECKLISTA FÖR ATT SÄKERSTÄLLA VINDLASTBERÄKNING Vindlastberäkningen är en konstruktionshandling och görs vanligtvis av infästningsleverantören. Dessa punkter är krav och finns med i underlaget som ligger till grund för beräkningen. Beräkningen är utförd enligt SS-EN samt tillhörande TIB branschtolkning utgåva 2. Rätt terrängtyp (0-IV) Renovering. Studera omgivningen 1km runt byggnaden vid bedömning av terrängtyp. Rätt terrängtyp (0-IV) Nyproduktion. I projektets konstruktionsritningar, vanligtvis under Allmänna Föreskrifter, finns alltid qp eller aktuell terrängtyp samt ref. vindhastighet angivet. Dessa skall ligga till grund för vindlastberäkningen. Vid bärande underlag av profilerad plåt skall beräkningen alltid anpassas efter aktuell plåttyp samt delning mellan profiltopparna. Tätskiktets infästningar, både hylsa och skruv, ska vara CE-märkta och provade som ett system. Prestandadeklaration för samtliga infästningar ska finnas. Skruvarna skall vara provade i samma materialtyp som aktuellt bärande underlag. Karakteristiska värden för infästningarna redovisas i prestandadeklaration. Vindlastprovning är utförd enligt EN mellan takhylsan och aktuellt tätskikt. Dokumentation över provade/godkända brickor och takhylsor skall finnas hos tätskiktsleverantören. TAK & TÄTSKIKT nr Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 25

26 Reducerar utläggningstiden upp till 50% TOPROCK CTF System TOPROCK CTF är fallisolering för låglutande tak. Systemet består av sampaketerade lameller och skivor på en patenterad miljöpall. Lamellerna är tillskurna för att direkt skapa fall på taket. Tack vare få isoleringsskikt och smart logistik kan du spara både tid och pengar. Läs mer:

27 TIB ENTREPRENADPRGRAM TAR TIBS MEDLEMSFÖRETAG IN I FRAMTIDEN Nu är förarbetet klart för att utveckla och kunna erbjuda ett komplett, verksamshetsanpassat och webbaserat IT-stöd för tak- och tätskiktsentreprenörer. NU ÄR REFERENSGRUPPENS ARBETE SAMMANSTÄLLT TIB Entreprenadprogram är direkt utvecklat för tak- och tätskiktsentreprenörer, där allt är samlat i ett och samma system; projekt, kundregister, kalkyl & offert, dokumentation, tidredovisning, egenkontroller, koppling till fakturaprogram, uppföljning och andra anpassade funktioner. TIBs referensgrupp har under det gågna året arbetat med att konkretisera och beskriva alla arbetsflöden. Det finns nu ett genomarbetat underlag som ligger till grund för utvecklingen av TIB Entreprenadprogram. TIB ENTREPRENADPROGRAM FÖRENKLAR OCH FÖRBÄTTRAR VERKSAMHETEN Det färdiga programmet kommer att ge TIBs medlemsföretag både en minskad och en bättre administration med bättre lönsamhet, kontroll på verksamheten, konkurrensfördelar och ordning & reda, som följd. En erfarenhet från andra verksamheter som redan utvecklat verksamhetsanpassade IT-stöd, är att det även uppskattas av beställare och skapar värdefulla kundrelationer. Nätprodukter till takkonstruktion God ventilation Undvik snö- och fuktproblem Håll takrännan fri från löv NYHET! Ventilation Snö- och fågelstopp Med ett nät- och fågelstopp förhindrar du att fåglar och insekter tränger in under taket - och samtidigt bibehålls god ventilation! Snöstoppsrör Undvik fuktproblem samt förhindra yrsnö och insekter att ta sig in via luftspalten. Snöstoppsröret fås i Ø 22, 32, 42, 62, 70, 90 och 120 mm. Takrännenät Håll takrännan ren med takrännenät - enkel montering! Fås i 2-meters längder och passar alla takrännor. Ring i dag! TAK & TÄTSKIKT nr Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 27

28 PAROC ROBSTER Stålunderlagsboard Takisolering på stålunderlag SNABBT OCH STABILT MED PAROC ROBSTER PAROC ROBSTER är en unik underskiva med mycket hög tramphållfasthet för underlag av bärande profilerad stålplåt. En tunnare skiva och större format ger snabbare läggning. PAROC ROBSTER tillverkas av stenull och är därmed brandsäker, fuktsäker och formstabil viktiga parametrar för hållbart byggande. PAROC Stenull framställs av sten och kan därför användas som värmeisolering i krävande miljöer. I konstruktioner som isolerats med stenull bromsas eller förhindras spridning av brand effektivt. För mer information besök PAROC.SE

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap TM Branschorganisationen för företag som arbetar med tak och tätskikt Vårt arbete går ut på att stödja

Läs mer

TAK & TÄTSKIKT BRANSCHTIDNING FRÅN TIB TAKENTREPRENÖRERNA NY VERSION AV EUROKOD FÖR TAK- OCH TÄTSKIKT

TAK & TÄTSKIKT BRANSCHTIDNING FRÅN TIB TAKENTREPRENÖRERNA NY VERSION AV EUROKOD FÖR TAK- OCH TÄTSKIKT TAK & TÄTSKIKT BRANSCHTIDNING FRÅN TIB TAKENTREPRENÖRERNA Nr 1 - maj 2014 / Tema: Auktorisation och offentlig upphandling DOM - AUKTORISATION SOM KRAV I OFFENTLIG UPPHANDLING NY VERSION AV EUROKOD FÖR

Läs mer

TIBS medlemmar skapar kundnytta!

TIBS medlemmar skapar kundnytta! TAK & TÄTSKIKT Branschtidning från TIB Takentreprenörerna Nr 1, Juni 2012 Vad får jag som kund om jag anlitar ett TIB-auktoriserat företag? Elin Sjöström Advokat / Andersson Gustafsson TIB har uteslutit

Läs mer

Icopal Tätskiktssystem Mono. Tätskiktssystem Mono Den trygga och beprövade taklösningen

Icopal Tätskiktssystem Mono. Tätskiktssystem Mono Den trygga och beprövade taklösningen Icopal Tätskiktssystem Mono Tätskiktssystem Mono Den trygga och beprövade taklösningen 1 2 Mono PM, skiffergrå Icopal Tätskiktssystem Mono Komplett system med omfattande garanti Kompromissa aldrig med

Läs mer

Tätskikt för låglutande tak

Tätskikt för låglutande tak Tätskikt för låglutande tak Kompletta system och säkra helhetslösningar Brett sortiment för alla behov 1 Icopals tätskiktssystem Sveriges bredaste sortiment Icopal har en lång tradition inom området bitumen-tätskikt.

Läs mer

Takmontören. Adress. Takmontören. Silverviksgatan 2 213 74 Malmö. Telefon +46735084137. Internet. info@takmontoren.se www.takmontoren.

Takmontören. Adress. Takmontören. Silverviksgatan 2 213 74 Malmö. Telefon +46735084137. Internet. info@takmontoren.se www.takmontoren. Adress Takmontören Silverksgatan 2 213 74 Malmö Takmontören Telefon +46735084137 Internet info@takmontoren.se www.takmontoren.se Läs våra nyheter, referenser mycket mer på på vår facebook sida! VÅRT ARBETE

Läs mer

Takmontören. Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! Adress. Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö. Telefon +46735084137

Takmontören. Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! Adress. Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö. Telefon +46735084137 Takmontören Adress Takmontören Ribevägen 2B 217 46 Malmö Telefon +46735084137 Internet info@takmontoren.se www.takmontoren.se Läs våra nyheter, referenser och mycket mer på på vår facebook sida! VÅRT ARBETE

Läs mer

Mataki Elastofol Supreme. - När det krävs något utöver det vanliga

Mataki Elastofol Supreme. - När det krävs något utöver det vanliga Mataki Elastofol Supreme - När det krävs något utöver det vanliga 5 starka skäl att välja Mataki Elastofol Supreme 1. Godkänt för alla underlag inklusive cellplast 2. Sammanfogas med varmluftsautomat,

Läs mer

TAK & TÄTSKIKT. Branschtidning från TIB Takentreprenörerna. Nr 1, maj 2013. Beställare identifierar seriösa entreprenörer.

TAK & TÄTSKIKT. Branschtidning från TIB Takentreprenörerna. Nr 1, maj 2013. Beställare identifierar seriösa entreprenörer. TAK & TÄTSKIKT Branschtidning från TIB Takentreprenörerna Nr 1, maj 2013 Skolverket och TIB formar framtidens gymnasieutbildning Medlemsföretag förbereder sig inför framtida krav Beställare identifierar

Läs mer

Trebolit Unic ett heltäckande tätskiktssystem

Trebolit Unic ett heltäckande tätskiktssystem Trebolit Unic ett heltäckande tätskiktssystem MONTÖR METOD MATERIAL Ett samspel för trygga, täta och tåliga tak Genom ett samspel mellan tre M material, metod och montör får ditt tak ett tätskikt med överlägsna

Läs mer

TAK & TÄTSKIKT. ...2012 - TIB arbetar for branschens framtida kompetens... Branschtidning från TIB Takentreprenörerna. Nr 2, december 2011

TAK & TÄTSKIKT. ...2012 - TIB arbetar for branschens framtida kompetens... Branschtidning från TIB Takentreprenörerna. Nr 2, december 2011 TAK & TÄTSKIKT Branschtidning från TIB Takentreprenörerna Nr 2, december 2011 TIB då och nu - EN VISION BLIR VERKLIGHET Allt fler takföretag på väg Mot auktorisation framtidens kompetens - TIB STÅR BAKOM

Läs mer

Välj rätt. tätskiktssystem för låglutande tak

Välj rätt. tätskiktssystem för låglutande tak Välj rätt tätskiktssystem för låglutande tak Bra att veta Vad är låglutande tak? Lutningsgränsen för vad som avses med ett låglutande tak brukar räknas vid lutningen lika med eller mindre än 1:16 (3,6

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Oktober 2007 sakervatten.se Branschregler Oktober 2007 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt TM Medlemsföretag får konkurrensfördelar - TIB arbetar ständigt för dina intressen Företrädare för branschen I över tjugofem år har TIB

Läs mer

TAKCENTRUM Proffs i samverkan! www.takcentrum.se

TAKCENTRUM Proffs i samverkan! www.takcentrum.se TAKCENTRUM Proffs i samverkan! www.takcentrum.se Vilka vi är Takcentrum AB är totalleverantören med marknadens i särklass mest attraktiva sortiment för att skapa täta och säkra tak. Vår styrka och specifika

Läs mer

Renovering. Från gammalt till nytt

Renovering. Från gammalt till nytt Renovering Från gammalt till nytt Renovering av tak Taket är byggnadens viktigaste fasad, den ska hindra fukt i form av regn och snö att skada eller tränga in i byggnaden. Protan har producerat och levererat

Läs mer

Om tak- och tätskikt. Branschtidning från TIB Takentreprenörerna

Om tak- och tätskikt. Branschtidning från TIB Takentreprenörerna TIBAKTUELLT Om tak- oc tätskikt. Bransctidning från TIB Takentreprenörerna Nr: 1/2011 Tema: Auktorisation Nya Stockolmsarenan efterfrågar TIB-auktorisation i uppandlingen stora Material - leverantörer

Läs mer

Toprock system. - Takisolering på toppen. Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar

Toprock system. - Takisolering på toppen. Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar TOPROCK System Rockwool SVERIGE Toprock system - Takisolering på toppen Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar Lätt att hantera nyutvecklat lamellsystem

Läs mer

Icopal Inbyggda tätskikt. Inbyggda tätskikt Säkra system för tuffa påfrestningar

Icopal Inbyggda tätskikt. Inbyggda tätskikt Säkra system för tuffa påfrestningar Icopal Inbyggda tätskikt Inbyggda tätskikt Säkra system för tuffa påfrestningar 1 Tätskikt som ska byggas in ska du ställa mycket hög Membrane 5 under nylagt sedumtak på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Läs mer

ROOFCALCULATOR. Webbaserad mjukvara KOMPLETT vindlastberäkningsprogram. Framsida. Eurocode EN 1991-1-4

ROOFCALCULATOR. Webbaserad mjukvara KOMPLETT vindlastberäkningsprogram. Framsida. Eurocode EN 1991-1-4 TM ROOFCALCULATOR Eurocode EN 1991-1-4 Framsida Webbaserad mjukvara KOMPLETT vindlastberäkningsprogram för yttertak MED TÄTSKIKT Eurocode 1991-1-4 Automatisk beräkning för varje land Webbaserat verktyg

Läs mer

CE-märkning av byggprodukter. Ebbe Rosell

CE-märkning av byggprodukter. Ebbe Rosell CE-märkning av byggprodukter Ebbe Rosell Ni vet redan: Att våra regelverk kräver CE-märken på många produkter. Att det finns harmoniserade europeiska produktstandarder. Att det finns olika bekräftelseprocedurer

Läs mer

Nybyggnad. Tak- och membransystem speciellt utvecklat för nordiska förhållanden

Nybyggnad. Tak- och membransystem speciellt utvecklat för nordiska förhållanden Nybyggnad Tak- och membransystem speciellt utvecklat för nordiska förhållanden Protan tak- och membransystem Speciellt utvecklat för nordiska förhållanden! Protan takduk är känt för sina unika fördelar

Läs mer

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde.

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. NYHET! Garanterat Renoverat Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. Garanterat Renoverat efter byggkonstens alla regler. Det sätter vi upp till en halv miljon på. Vi jobbar varje dag

Läs mer

Branschtidning från Takentreprenörerna

Branschtidning från Takentreprenörerna TIBAKTUELLT Bransctidning från Takentreprenörerna 2/2010 Berland TAK auktoriserade oc utbildade JM, HUGE oc MKB tre stora beställare talar om TIB nya TIB.se ett nytt forum för vår bransc Tema: Beställare

Läs mer

T-Remsa LA. Monteringsanvisning

T-Remsa LA. Monteringsanvisning T-Remsa LA Monteringsanvisning T-Remsa LA Detta är en kompletterande monteringsanvisning till redan befintliga Trebolit Unic Hanbok. För övrig information hänvisas till den. T-Remsa LA är ett komplement

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

MONTERINGSANVISNING M-223 1308 INFÄSTNINGAR FÖR PANNTÄCKTA TAK. cwlundberg.se

MONTERINGSANVISNING M-223 1308 INFÄSTNINGAR FÖR PANNTÄCKTA TAK. cwlundberg.se M-223 1308 INFÄSTNINGAR FÖR PANNTÄCKTA TAK Fotplatta för underlagstak Råspont min 17 mm/ plywood min 12 mm. Träskruvarna fördelas jämnt över fotplattan. Använd skruvsats art. 410017P Läktfäste för förenklade

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter. Slutrapport för prefabricerade stålhallar

Marknadskontroll av byggprodukter. Slutrapport för prefabricerade stålhallar Marknadskontroll av byggprodukter Slutrapport för prefabricerade stålhallar Marknadskontroll av byggprodukter Slutrapport för prefabricerade stålhallar Titel: Marknadskontroll av byggprodukter, december,

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

MONOLIGHT NXT. en ny generation takduk. Täcker stora ytor snabbt!

MONOLIGHT NXT. en ny generation takduk. Täcker stora ytor snabbt! MONOLIGHT NXT en ny generation takduk Täcker stora ytor snabbt! En ny generation takduk för rationell taktäckning Monolight NXT är ett nytt tätskiktssystem från Icopal. Det är utvecklat för rationell logistik

Läs mer

lindab coverline taksäkerhet Lindab Coverline TM Lindab taksäkerhet Ta det säkra före det osäkra

lindab coverline taksäkerhet Lindab Coverline TM Lindab taksäkerhet Ta det säkra före det osäkra Lindab Coverline TM Lindab taksäkerhet Ta det säkra före det osäkra 2 Säkerhet i alla väder Få ställen är så utsatta för vädrets makter som taket. Ändå är det en vanlig arbetsplats för många yrkesmän.

Läs mer

Prislista Taksäkerhet

Prislista Taksäkerhet Prislista Taksäkerhet CW Lundberg AB CW Lundberg AB Rekommenderad bruttoprislista januari 2013 Prislistan avser produkter varmförzinkade/ klarlackerade samt kulörerna som anges i CW Lundbergs kalkylprogram.

Läs mer

VÄGEN TILL SÄKER FASAD

VÄGEN TILL SÄKER FASAD VÄGEN TILL SÄKER FASAD SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige och ingår i Sveriges Byggindustrier, BI.

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Skyddar värden. Protan nybyggnad. Tak- och membransystem speciellt utvecklat för nordiska förhållanden

Skyddar värden. Protan nybyggnad. Tak- och membransystem speciellt utvecklat för nordiska förhållanden Skyddar värden Protan nybyggnad Tak- och membransystem speciellt utvecklat för nordiska förhållanden Skyddar värden Protan tak- och membransystem Speciellt utvecklat för nordiska förhållanden! Protan takduk

Läs mer

Checklista för upphandling av väghållningstjänster

Checklista för upphandling av väghållningstjänster Checklista för upphandling av väghållningstjänster Upphandling Måste vi som väghållare göra upphandlingar, är en berättigad och återkommande fråga till REV. Generellt så skall man nog i görligaste mån

Läs mer

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Materialhantering Pallarna med material förvaras på torrt underlag. Låt plastöverdraget sitta kvar som väderskydd så länge som möjligt. Öppnade pallar ska förvaras under

Läs mer

Konsumentskydd vid småhusbyggande

Konsumentskydd vid småhusbyggande Konsumentskydd vid småhusbyggande Från och med den 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. De nya reglerna finns bland annat i konsumenttjänstlagen och lagen

Läs mer

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit renoverar maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. maxit Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader Cirkulärnr: 2005:17 Diarienr: 2005/0729 Handläggare: Sektion/Enhet: Hans Ekman Ellen Hausel Heldahl Göran Söderlöf Juridiska enheten Datum: 2005-03-22 Mottagare: Rubrik: Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp

Läs mer

LILLA PAPPTAKSBOKEN. Av: PAPPA TAK AB

LILLA PAPPTAKSBOKEN. Av: PAPPA TAK AB LILLA PAPPTAKSBOKEN Av: PAPPA TAK AB Vad är detta? Lilla papptaksboken är skriven i syfte att kortfattat upplysa och medvetandegöra kring papptak. Fuskare, bedragare och amatörer härjar friskt i takbranschen

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

ONORMALT LÅGA ANBUD STOCKHOLM DEN 23 FEBRUARI 2016

ONORMALT LÅGA ANBUD STOCKHOLM DEN 23 FEBRUARI 2016 ONORMALT LÅGA ANBUD STOCKHOLM DEN 23 FEBRUARI 2016 AGENDA NUVARANDE LAGSTIFTNING RÄTTSPRAXIS DE NYA DIREKTIVEN AVSLUTNING NUVARANDE ONORMALT LÅGA LAGSTIFTNING ANBUD MALMÖ DEN 17 FEBRUARI 2016 NUVARANDE

Läs mer

Ewa Svensson Skattegårdsvägen 234 162 45 Vällingby

Ewa Svensson Skattegårdsvägen 234 162 45 Vällingby Ewa Svensson Skattegårdsvägen 234 162 45 Vällingby 08-592 518 04 Objekt: Datum: Skattegårdsvägen 234 2007-08-16 162 45 Vällingby Er referens: Ewa Svensson Vår referens: Peter Borneskog Vi tackar för visat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

Färdigställande- och Byggfelsförsäkringar.

Färdigställande- och Byggfelsförsäkringar. Vår del i din trygghet när du bygger ditt hus. Färdigställande- och Byggfelsförsäkringar. Med mera! Gar-Bo Broschy 12sid_NY.indd 1 2011-12-01 09:33 Råd och tips när du bygger nytt När du bestämt dig för

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Takduk För täta, säkra tak

Takduk För täta, säkra tak Takduk För täta, säkra tak Fakta om fördelar och nackdelar 1 INNEHÅLL Taket, den femte fasaden 3 Kvaliteten på svenska tak måste höjas 4 Taket, grunden för ett torrt hus 5 Fördelar med takduk 6 Nackdelar

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 SÄKERHETSUPPHANDLING INTE BARA FÖR STAT OCH KOMMUN Skapa förutsättningar för anbud på samma villkor Utforma efter den egna säkerhetsorganisationens

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

JACKON KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR

JACKON KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR JACKON KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR ALLMÄNNA KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR FÖR JACKON THERMOMURSYSTEM. 10-2015 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! FÖRESKRIFTER / FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRESKRIFTER EUROPASTANDARDER

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21 NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 1 NYTT REGELVERK STÅLKONSTRUKTIONER REGELVERKET INNEHÅLLER TVÅ TYPER AV REGLER DIMENSIONERINGSREGLER EN 1990 EN 1999 (Eurokoder) BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet.

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Think Less. Vi förenklar byggandet Hur kan det löna sig att tänka i mindre banor? För att mindre är mer. Speciellt när du använder Lindabs

Läs mer

Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör. Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak

Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör. Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak Icopal Takpapp, Shingel, Takavvattning, Tillbehör Shingel och takpapp Kompletta system för yttertak 1 Kompromissa aldrig med takets kvalitet Innehåll Sida Icopal Shingel 3 Icopal Takpapp 4-5 Tillbehör

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

entreprenad en översikt Innehåll

entreprenad en översikt Innehåll entreprenad en översikt Innehåll 1 Entreprenader industriella tjänster... 2 2 Entreprenadformer... 2 3 Ett avtal blir till så säger lagen... 3 4 Allmänna Bestämmelser... 4 5 Anbudsupphandlingens grunder...

Läs mer

Produktöversikt Sverige April 2015

Produktöversikt Sverige April 2015 Isolering Produktöversikt Sverige April 2015 HÖGEFFEKTIV ISOLERING FÖR ALLA ÄNDAMÅL Besök vår hemsida på www.kingspaninsulation.se Spara Energi Spara Koldioxid Innehåll Kooltherm Sida Kooltherm K3 Golvisolering

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 Sidan 1 (6) FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

tak Sarnafil t fpo-duk

tak Sarnafil t fpo-duk Sarnafil t fpo-duk Sarnafil t fpo-duk unik kunskap - oöverträffad kvalitet Sarnafil T FPO-duk Sarnafil t fpo-duk miljöhänsyn - ett naturligt ansvar I dag omfattar ekologisk hållbarhet också användning

Läs mer

TIBAKTUELLT. Branschtidning från Takentreprenörerna 1/2009. Försäkringsbolag och. www.tib.se

TIBAKTUELLT. Branschtidning från Takentreprenörerna 1/2009. Försäkringsbolag och. www.tib.se TM TIBAKTUELLT Branschtidning från Takentreprenörerna 1/2009 Försäkringsbolag och branschföreträdare om heta arbeten juridiskt samarbete bra för tib-medlemmar TIBs utbildning i heta arbeten engagerar www.tib.se

Läs mer

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Till dig som använder byggprodukter Vilka byggprodukter kan jag välja? Hur kan jag få reda på vad produkten har för egenskaper? Varför CEmärks byggprodukter?

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan!

Försäkring. Trygghet för Svenska kyrkan! Försäkring Trygghet för Svenska kyrkan! Därför försäkring i eget försäkringsbolag Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och krävs till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

lindab coverline taksäkerhet

lindab coverline taksäkerhet Taksäkerhetskrav enligt Boverkets byggregler 2008 Säkerhet i alla väder Med Lindabs taksäkerhetssystem får du individuella lösningar och komponenter som inte bara tillhandahåller det bästa skyddet. Det

Läs mer

alkordesign System RENOLIT WATERPROOFING

alkordesign System RENOLIT WATERPROOFING ALKORDESIGN Skola (Belgien) RENOLIT WATERPROOFING alkordesign System ALKORDESIGN system efterliknar utseendet hos ett falsat plåttak, men utan den tyngd och kostnad som förknippas med aluminium-, zink-

Läs mer

Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet

Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet Frukostmöte den 25 september 2015 Martin Peterson Gotlandsfallet Högsta domstolens dom den 27 januari 2015 i mål nr T 407-13 NJA 2015 s. 3 Myresjöhusfallet Högsta domstolens

Läs mer

TAKDUK. Enskiktstäckning för yttertak

TAKDUK. Enskiktstäckning för yttertak TAKDUK Enskiktstäckning för yttertak LOGICROOF V-RP LOGICROOF V-RP ARCTIC LOGICROOF V-RP takmembran är uppbyggd på en polyesterstomme och används i taksystem med mekanisk infästning. Ovansidan är slät

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING AV FUNKTIONSENTREPRENADER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL. Gatukontorsdagarna 2012. Advokat Per-Ola Bergqvist

OFFENTLIG UPPHANDLING AV FUNKTIONSENTREPRENADER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL. Gatukontorsdagarna 2012. Advokat Per-Ola Bergqvist OFFENTLIG UPPHANDLING AV FUNKTIONSENTREPRENADER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL Gatukontorsdagarna 2012 Advokat Per-Ola Bergqvist Fällor och fallgropar? Inga specifika för just denna typ av entreprenader Avsaknaden

Läs mer

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy

Kvalitets- och miljöplan SolTech Energy SolTech Energy Sara Klingberg 441 88 51 2013-11-18 A 2 (7) nnehållsförteckning 1 Policy... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Befogenheter och ansvar... 3 1.3 Miljöinriktning... 3 1.4 Miljöpolicy... 3 2 Organisation...

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

24 april 2011. 1 juli 2013. Presentation Kenneth Lind. CE- märkning Viktiga avgränsningar gällande ansvar. CE-märkning

24 april 2011. 1 juli 2013. Presentation Kenneth Lind. CE- märkning Viktiga avgränsningar gällande ansvar. CE-märkning Tankdagen 20140327 Solna Presentation Kenneth Lind Trafikverket / Investering / Teknik- och Miljö Borlänge 2010 - Specialist Asfalt och beläggning Bakgrund Laboratoriechef NCC ROADS Projektledare Underhåll

Läs mer

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 Sanktionsavgifter vid fallrisk över 2 meter Den 1 juli 2014 infördes

Läs mer

Riskanalys konsten att välja sina strider

Riskanalys konsten att välja sina strider Riskanalys konsten att välja sina strider Upphandling24 Executive Seminar 15 november 2016 Riskanalys - konsten att välja sina strider 1 Agenda > Vad beror överprövningar på? > Strategiska överväganden

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem

Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem Generellt För att förebygga risker för olyckor på tak ställer samhället flera olika krav på skyddsanordningar som måste finnas när arbeten

Läs mer

Samverka för att vinna det här gäller för gemensamma anbud. Christian Martinsson, Advokat, MAQS Advokatbyrå

Samverka för att vinna det här gäller för gemensamma anbud. Christian Martinsson, Advokat, MAQS Advokatbyrå Samverka för att vinna det här gäller för gemensamma anbud Christian Martinsson, Advokat, MAQS Advokatbyrå Gemensamma anbud 1 kap. 11 LOU: Grupper av leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud

Läs mer

Konsultupphandling. Construction Management

Konsultupphandling. Construction Management Konsultupphandling Förfrågan Ja tack Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Vägledning Antikvarisk medverkan

Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning avseende antikvarisk medverkan vid tillämpningen av 3 kap. 14 och 4 kap. 3, 9 och 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt 5 och 17 förordningen (1993:379)

Läs mer

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall -

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 2 Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 19 november 2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB Advokat Anette Hansson Ahl Jur kand Emelie Henriksson Agenda 1. Inledning 2. Avgöranden i

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 september 2012 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokat Roger Hagman Box 3460 103 69 Stockholm MOTPART Berendsen Textil Service

Läs mer

Marknadskontroll av solglasögon

Marknadskontroll av solglasögon RAPPORT 1999:4 Marknadskontroll av solglasögon Innehåll Sida Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Säkerhetskrav för solglasögon 7 Lagen om personlig skyddsutrustning, PSU och CE-märket ( ) 7 Produktsäkerhetslagen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text i AMA utgår. Vid

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Hembad. Smart bygghandel

Hembad. Smart bygghandel Hembad Smart bygghandel Bakgrund Hembad har två inriktningar i företaget och det är att leverera produkter till privat- och proffsmarknaden. Till privatmarknaden säljer vi via vår webbutik på Internet.

Läs mer