Cati blev utnyttjad egen pappa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cati blev utnyttjad egen pappa"

Transkript

1 TRAKTORER FRÅN FALKÖPING GÖR NYTTA I NORDKOREA sid #3 En tidning från PMU InterLife VÄSTSAHARAS UNGDOMAR FÅR MEDIETRÄNING sid 6 NORRLÄNNINGEN SOM LEVER I TVÅ VÄRLDAR sid FOKUS: BARNENS RÄTT VÅRT ANSVAR Cati blev utnyttjad av sin egen pappa NYHETER PÅ NÄTET:

2 Köp den eller se filmen på webben Aktuell film! Födelsedag, bröllop eller kondoleans... Beställ din minnes- eller högstidsgåva genom att sätta in önskat belopp på PG och ange vem du vill uppvakta /minnas och vart den ska skickas. Sedan sköter vi resten. Du kan även köpa Gåvogram styckvis för 25 kr/st. Där kan du skriva din egen hälsning och posta själv. Enklast beställer du på Kostnad vid beställning, 100 kr + frakt hemsidan Telefon skol paket 07/08 bra Går det att förändra världen genom att vara en... kompis? PMU InterLifes nyproducerade skolpaket vill genom berättelser, fakta och kreativitet rikta barns uppmärksamhet mot omvärlden och FNs barnkonvention. Paketet innehåller en tidning, en film från Argentina, en affisch med Barnens Lag samt en lärarhandledning och riktar sig till barn i åk 4-6. För beställning och mer info: eller kontakta Maria Bard,

3 GLOBALT DRASTISK ÄNDRING AV BISTÅNDET Startskottet har gått för en kursändring av biståndet. Biståndsminister Gunilla Carlsson har pekat ut 30 länder som plockas bort från listan över länder med vilka svenska staten har direktkontakt, det så kallade bilaterala stödet. Det gäller till exempel länder som Nicaragua, Honduras, Kina, Thailand och Vietnam. Fattigdomsbekämpning i Afrika ska stå i fokus för det svenska biståndet. Fokus stärks också på reformsamarbete i Östeuropa, på fred och säkerhet samt demokrati och mänskliga rättigheter. Var gör vårt bistånd mest nytta och var är svenskt långsiktigt engagemang mest motiverat? Detta har varit den grundläggande frågan #3 ROGER SVANELL Svaret är fattigdomsbekämpning i Afrika där behoven är som störst, säger biståndsminister Gunilla Carlsson. PMU InterLifes arbete påverkas inte på kort sikt av regeringens koncentration av biståndet till färre länder. De enskilda organisationerna får arbeta vidare utifrån sina egna prioriteringar. VARTANNAT BARN SEXUELLT UTNYTTJAT Enligt en rapport från den indiska regeringen utsätts över hälften av alla barn i landet för sexuella övergrepp. 70 procent av barnen berättar inte för någon vad de varit med om de skyldiga finns för det mesta inom en nära familjekrets. Undersökningen i Indien är gjord med stöd FOKUS: BARNENS RÄTT VÅRT ANSVAR 10-14: Från ett helvete som sexuellt utnyttjad 15: De här rättigheterna har barn i världen 16-17: Här får förtryckta kvinnor en ny chans 23: Agera nu för barns rättigheter DESSUTOM I DETTA NUMMER: 4: Unik insats i Zimbabwe 8-9: Församlingar som tar höstens kampanj på allvar 22: Polisen som springer för livet av Save the Children och Unicef. PMU InterLife riktar strålkastarna mot detta problem i höstens kampanj Barnens rätt vårt ansvar. Ämnet tas upp i ett speciellt seminarium den 28 september där en av Unicefs chefer, Nils-Arne Kastberg, medverkar. MYGGNÄT STOPPAR MALARIA I KENYA Kenya har nästan halverat antalet dödsfall i malaria bland småbarn. Detta har man lyckats med genom att dela ut insektsnät gratis. Distributionen av 13 miljoner insektsnät har bidragit till framgången. Detta är en avgörande insats för att bekämpa sjukdomen som utgör ett hot mot 40 procent av jordens befolkning. 300 miljoner människor smittas varje år av malaria. (SvD) Eldsjälar sökes! Just nu pågår PMU InterLifes stora kampanj för de minsta Barnens rätt vårt ansvar. Syftet är dels att genom opinionsinsatser lyfta barnens situation runt om i världen för att öka engagemanget i Sverige för deras rättigheter, dels att genom en insamling stötta de mest utsatta barnen i bland annat i Argentina och Rwanda. Insamlingen fick en rivstart i samband med jubileumsgudstjänsten för Pingst, som hölls på Nyhemsveckan då kungaparet närvarande kronor samlades in då! Denna tidning visar i en rad exempel på hur svenska pingstförsamlingar är engagerade i detta arbete. Församlingen i Finspång har ett särskilt engagemang i Argentina, på fokus-sidorna kan du läsa Birger Thureson intressanta artiklar då han besökte Epasi-projektet. Hoppas att du också vill vara med och engagera dig i detta livsviktiga arbete! Mikael Stjernberg, informationsansvarig Tidningen pmu.nu ges ut av PMU InterLife. Ansvarig utgivare: Sune Elofson Redaktör: Mikael Stjernberg Redaktionsråd: Mikael Stjernberg, Maud Andersson, Maria Bard, Birger Thureson och Magnus Ramstrand. Korrektur: Kerstin Klason Layout: Joakim Strandh, Tryck: STC, Stockholm, Upplaga: exemplar Foto omslag: Roger Svanell E-post: Internet: pmu.nu finansieras med stöd av Sida (Styrelsen för internationellt Utvecklingssamarbete). Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvar för innehållet är uteslutande författarens. SE Stockholm (tfn), (fax) Skattegårdsgatan 1, SE Vårgårda (tfn), (fax) Plusgiro: PMU InterLife (Pingstkyrkornas biståndsorganisation) är en del av Pingst Fria församlingar i samverkan och är en av Sveriges största biståndsorganisationer med över 300 pågående projekt i 65 länder. Utbildning och demokratifrågor är prioriterade områden. Akuta insatser genomförs också när naturkatastrofer eller konflikter drabbar fattiga områden. pmu.nu 2007 #3 3

4 Kvinnohus byggs i Bukavu Nu ska Cepac, den svenska pingströrelsens systerkyrka i Kongo-Kinshasa, bygga ett kvinnohus i Bukavu. Det blir en sluss ut i samhället för de våldtagna kvinnor som fått behandling på Panzi-sjukhuset. Huset ska innehålla bostäder men också fungera som centrum för utbildning. PMU InterLife finansierar projektet med pengar från julinsamlingen De glömda kvinnorna. Lyckat skolprojekt För pengar från insamlingen Världens Barn 2006 byggde PMU InterLife en skola i Canogo, som ligger i Guinea-Bissaus övärld. Lokala krafter engagerade sig med stor energi och fraktade byggmaterial över 60 sjömil i enkla farkoster. Av de 167 eleverna i årskurserna 1-4 är 93 flickor och 74 pojkar. Hönö second hand-butik och enskilda gåvogivare har bidragit till verksamheten. 1,3 miljoner till katastrofens offer i Indien PMU InterLife kommer att bistå familjer i de indiska delstaterna Bihar och Orissa, som förlorat allt i de katastrofala översvämningarna. Sida har beviljat kronor till denna humanitära insats. PMU InterLife kommer att förse de svårast drabbade familjerna i Bihar och Orissa med mat, dricksvatten, fotogenkök, hygienartiklar, sängkläder, myggnät och andra förnödenheter. Det sker tillsammans Full Gospel Trust of India (TFGT). Fraktrekord i Vårgårda Under vecka 27 sattes ett nytt rekord vid Vårgårda Biståndscenter då man sände ut 533 kubikmeter eller cirka 110 ton material, vilket motsvarar 17 vanliga containrar. Bland annat handlar det om sjukvårdsmaterial till DR Kongo och Tanzania. En förskola i huvudstaden Harare drivs av kyrkan. Framtidstro i Zimbabwe I över 20 år har svensk pingstmission genom församlingen i Österfärnebo haft kontakt med vänner i Zimbabwe. Trots internationell isolering av landet fortsätter församlingarnas kontakter. Det är fantastiskt att se att även en liten församling i Sverige kan betyda något stort internationellt, säger missionsforskaren Ove Gustafsson, Uppsala som nyligen besökt landet. PMU InterLife är en av få organisationer som fortfarande arbetar i landet. Kontakten sker med kyrkan Assemblies of God. Församlingsrörelsen har ett 80-tal pastorer och cirka medlemmar. Ove Gustafsson berättar: När vi var där tidigare i år för ett projekt som syftar till att stärka organisationen, så mötte vi samtliga pastorer. Det var en uppmuntran för dem att få den här kontakten med omvärlden. De uppskattade att de fick bevis för att de har vänner i Sverige som ber för dem och kommer på besök i den svåra ekonomiska och politiska situationen landet befinner sig i. En framtidstro trots allt Hiv/aids är ett fokusområde för församlingarna i Zimbabwe. Läkaren Catherine Chidoori är en nyckelperson i det arbetet, berättar Ove Gustafsson. Kvinnorna har en stark ställning i församlingarna och det är viktigt inte minst när vi arbetar med hiv/aids-frågorna. De många unga ledarna och medlemmarna imponerade på den svenske missionsforskaren. Jag får med mig intrycket av att det är en rörelse som är effektiv. Det är en nationell rörelse som finns i hela landet. Trots de svårigheter som finns i landet, har man en framtidstro. Man inser att det behövs en förändring av samhället. I formuleringen av behovet av förändring spelar kyrkan en viktig roll. Nu i september kommer ett BKGT (Building the Kingdom of God Together) att hållas i Johannesburg. Då kommer en delegation från Zimbabwe att finnas med. Brutal politik Filadelfiaförsamlingen i Stockholm har haft kontakter med landet som på 20-talet kallades Sydrodhesia. Mellanbygdens pingstförsamling i Västerbotten och Uppsala pingstförsamlingar har också gjort insatser. Stöd till barn vars föräldrar dött i aids, är en av många insatser. Idag är det Uppsalaförsamlingen som står som kontaktförsamling för insatserna i Zimbabwe. Svensk pingstmission har ett långt perspektiv på samarbete med det land som idag utsätts för allt tuffare isolering från omvärlden på grund av regeringens brutala politik som kränker mänskliga rättigheter, säger Ove Gustafsson. Idag behöver de vårt stöd mer än någonsin. MAGNUS RAMSTRAND BENGT KLINGBERG 4 pmu.nu 2007 #3

5 Energin och glädjen märkbar i New Dehlis slumkvarter I Indiens huvudstad New Dehli finns stora förorter där människor lever i fattigdom, analfabetism och utanförskap. Men där finns också en enorm livsvilja och framtidstro. Det var jätteintressant att se de olika projekten som församlingen där gör i olika slumområden med stöd bland annat från Sverige, säger Matilda Swahn som varit PMU InterLifepraktikant där under nio månader. Som barn- och ungdomsledare i Stockholm har hon varit med på många sommarläger där man också gjort insamlingar till församlingen i New Dehlis sommarläger. Mötet med de cirka barn och ungdomarna från slumområden som varje sommar får möjlighet att åka på läger utanför Indiens huvudstad, var därför extra roligt. De bussades ut till sommarlägret där de hade undervisning som en söndagsskola och andra aktiviteter, berättar Matilda Swahn. Skapa ett leende Samarbetsorganisationen The Full Gospel Trust of India har som devis: To ensure a smile on every face (Att försäkra oss om att vi kan bidra till att ett leende finns i varje ansikte). Den devisen genomsyrade arbetet. Det fanns så mycket glädje mitt i fattigdomen, berättar Matilda Swahn. Församlingen Philadelfia Church som är grunden för det sociala arbete som genomförs av The Full Gospel Trust of India, jobbar med en helhetssyn på människan ande, kropp och själ. Man har koncentrerat sina insatser i nordvästra Dehli och PMU-stödet har i huvudsak gått till området Bhalaswa med en befolkning på cirka invånare. Man har ingen egen kyrka utan träffas i hemmen. Omkring New Dehli är Indiens huvudstad Antal invånare är cirka 13 miljoner Över 70 procent lever som fattiga Staden växer med cirka invånare per år Antalet slumområden är med en befolkning på cirka tre miljoner invånare. Matilda Swahn tillsammans med en av eleverna på skolan i ett svensktstött projekt i en förort till New Dehli. 20 husförsamlingar finns i området med upp till 50 personer som träffas regelbundet. Det var tydligt att man hade ett fokus på att människor också skulle nås av evangeliet, säger Matilda. Men inte så att man pushade människor utan mer att det andliga var en naturlig del av livet. Mikrolån lyckat I projekten når man cirka 400 familjer. I området har man en stödskola för barn för att komplettera de statliga skolorna som ofta har överfulla klasser, sykurser för tonåringar och mikrolån. Jag tycker mikrolånen är intressanta. Återbetalningsgraden är nästan 100 procent, så de verkar fungera mycket bra, säger Matilda Swahn. Det gav kvinnor tro på sig själva och större makt över sina liv. Jag tror att det bildades sju eller åtta nya grupper under den tiden jag var där ute. MAGNUS RAMSTRAND ANN-CHARLOTTE WESTLING KRÖNIKA Fattigas röst lika värdefull som vår När jag för åtta år sedan fick ett praktikantbidrag av PMU InterLife för att arbeta i Argentina hade jag ingen aning om hur komplext det är med internationellt utvecklingssamarbete. Efter att ha studerat frågorna på universitetet några år och nu under vårterminen gjort praktik som projektkoordinator på PMU InterLife är det uppenbart att det verkligen inte är enkelt att hjälpa. Alltför många gånger genom historien har det internationella biståndet misslyckats med att vara det stöd för utveckling som det var ämnat för. En stor del av problematiken verkar kretsa kring det ojämlika maktförhållande som så ofta uppstår när det endast är en part i samarbetet som står för de ekonomiska resurserna. En ojämlik maktbalans får ofta till följd att det är den person som har pengarna som bestämmer, trots att det sällan är den personen som är bäst lämpad att definiera utvecklingsbehoven. Det är som om ekonomiska resurser förväxlas med den förståelse som behövs för att kunna utforma ett bra internationellt bistånd. Alla som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete behöver vara medvetna om den makt som pengar så ofta för med sig. Vi som kristna har fått en utgångspunkt för hur vi kan förhålla oss till den problematiken... Hanna Mellergård Praktikant på PMU InterLife pmu.nu 2007 #3 5

6 KAJSA ÖHRSTRÖM LUKAS MURRI Eldsjälarna Percy Johansson, Thomas Henning, Kjell Bertilsson samt Sven-Erik Johansson framför traktorn som nu skickats till Nordkorea. Traktor från Falköping till Nordkorea Nyligen hölls ett annorlunda bönemöte i det lilla kapellet i Jettened utanför Falköping. I centrum stod en omodern röd Volvotraktor som skulle välsignas inför en lång resa till Nordkorea. Det tillverkas inga traktorer i landet och för att köpa utifrån krävs hårdvaluta och det har de inte, säger Sven-Erik Johansson som är PMU InterLifes projektansvarige för ett jordbruksprojekt i Nordkorea. Slutgiltig destination för traktorn är Songchon-kommunen där bönder idag har hjälp av 75 traktorer. Fordonen blir allt färre i takt med att de blir utslitna. Några eldsjälar i Falköping hörde talas om det stora behovet av traktorer, vilket gjorde att de frågade runt bland vänner och bekanta. Efter ett tag fick de napp och kunde göra i ordning en Volvo BM 600. Pingstkyrkan i Falköping tillsammans med företagare och privatpersoner sponsrade inköpet och renoveringen. Och innan det var dags för Vårgårda Biståndscenter att skeppa iväg traktorn hölls en förbönsgudstjänst i Jettened kapell. Eftersom mötet var uppmärksammat på förstasidan i lokaltidningen var uppslutningen god. Kapellet var alldeles fullsatt. Detta var bara början, ytterligare traktormöten har hållits och eldsjälarna har nu ordnat totalt tre traktorer till Nordkorea. MIKAEL STJERNBERG Carmen Jopia tillsammans med kvinnor som deltagit i ett projekt i Västsahara. Mediekurs ger hopp till Västsaharas unga Sysslolöshet, känslan av hopplöshet, och i värsta fall kriminalitet. Det är utsikten för många ungdomar från Västsahara som lever i flyktingläger i södra Algeriet. Men det finns ljusglimtar och goda initiativ. Timrå Pingstförsamling är initiativtagare till ett projekt som i korthet handlar om att i ett första steg rusta upp den redan befintliga statliga radio-/tvstationen och vidareutbilda dem som jobbar där. Fokus kommer att ligga på att göra program som tar upp aktuella frågor som berör människors vardag. Projektet handlar mycket om Carmen Jopia är projektledare i Västsahara för ett medieprojekt. att uppmuntra till förändringar av attityder, i en miljö som präglas av ett hundraprocentigt beroende av internationellt bistånd. Arbetslösa ungdomar Steg två blir att träna en grupp arbetslösa ungdomar i medieproduktion. Med journalistiken som redskap ska ungdomar uppmuntras att söka kunskap och lösningar på problem. Projektledare är Carmen Jopia som för fyra år sedan lämnade sitt hemland Chile för att bosätta sig mitt ute i öknen i flyktinglägret Layoun. Hon hör till de mycket få utlänningar som bor i området. Jag vill göra något för de vilsna ungdomarna i lägret. Det är viktigt att de får känna att de har en uppgift, säger Carmen Jopia. Stöd från Timrå Under några år har Carmen Jopia fått kvinnor engagerade aktiviteter för barn som annars är väldigt inaktiva. Projektet finansierades först av pengar från Världens Barn. Arbetet har vuxit och blivit ett utvecklingsprojekt, sponsrat av Timrå Pingstförsamling och PMU InterLife/ Sida. Vår förhoppning är att den långa och svårlösta konflikten ska lösas och att det folk som levt under provisoriska och extremt svåra förhållanden ska kunna återvända till sitt hemland, berättar Bengt-Åke Bengtson, Timrå Pingstförsamling. MARIA LEVANDER 6 pmu.nu 2007 #3

7 Femdubblat bistånd till kampen mot hiv/aids Under femdubblade PMU InterLife stödet till kampen mot hiv/aids, jämfört med föregående tvåårsperiod. Totalt har 10,6 miljoner kronor satsats på hiv/ aids-projekt. Till detta kommer projekt där hiv/ aids är en mindre del av insatsen. I bidragsansökningarna för har två tredjedelar av alla insatser världen över någon anknytning till hiv/aids-problemet. HALLÅ DÄR...Carin Zetterlund Brune, handläggare på Sida. Sida har tagit fram nya anvisningar för stödet till enskilda organisationer. Strategiskt arbete PMU InterLife har jobbat hårt för att få till denna kraftiga ökning av insatserna. Inför en stor konferens i Sydafrika höll vi cirka 200 samlingar i Sverige för att medvetandegöra svenska kyrkobesökare om den katastrof som hiv/aids utgör i länder, berättar Maud Andersson, chef för PMU InterLife. Detta har lett till att många församlingar insett vidden av hiv/aidsfrågan och varit beredda när partner i Syd ansökt om insatser att bidra med den tioprocentiga egeninsats som Sida-finansierade projekt kräver. Fokus på hiv/aidsinsatserna ligger på utsatta barn, något som kommer till uttryck i höstens kampanj för Barnens rätt vårt ansvar. Maud Andersson, PMU InterLife, gläds över den stora satsningen. Konferens i Sydafrika Konferensen i Johannesburg som hölls för tre år sedan med deltagare från 26 afrikanska länder samt ett antal representanter från församlingar i Sverige, blev en stark upplevelse för många. Som föreläsare medverkade några av de främsta aidsexperterna i Afrika tillsammans med en aidsdrabbad kvinna. Denna konferens ledde till en vändpunkt i många kyrkors sätt att se på hiv/aids och i höst kommer en uppföljning, säger Maud Andersson. Det förebyggande informationsarbetet är viktigt påpekar Maud Andersson. Många insatser handlar om att medvetandegöra ledare för de kyrkor som PMU InterLife samverkar med, säger hon. De påverkar i sin tur medlemmarna i församlingarna genom konferenser, workshops, seminarier och dialoger. Många bibelskolor lägger in ämnet hiv/aids i sina kursplaner. MAGNUS RAMSTRAND PMU InterLifes hiv/aids-koordinator Ing-Marie Berglund tillsammans med projektledare Annie Wuemenou, som leder ett projekt för hiv-positiva i Benin. Slutsatser från utvärderingen PMU InterLife har analyserat och slutrapporterat till Sida de insatser som gjorts under ansökningsperioden PMU InterLife konstaterar att man driver sitt hiv/aids arbete i samarbete med lokala kyrkor och organisationer. Man har funnit att samarbetet med trosbaserade organisationer ger ett mervärde till insatserna. De har ett starkt engagemang och ett brett nätverk bland gräsrötterna i samhället. De har en unik tillgång till lokalbefolkningen. I Asien kan detta innebära möjlighet att kontakta kvinnor som sällan lämnar sina hem. De anses som trovärdiga och inte korrupta. De kan mobilisera volontärer i sitt arbete, vilket delvis kan förklara kyrkornas goda resultat vad gäller hembaserad sjukvård av aidssjuka. De medverkar till internationellt utbyte mellan länderna. De visar ofta en solidaritet med marginaliserade grupper som ingen annan organisation vill arbeta med. PMU InterLife har också funnit att viktigast för varje församling, i Sverige och i utvecklingsländerna, är att samtalet och dialogen om hiv/ aids får börja här och nu. Varför behövs nya anvisningar? Med den nya politiken för global utveckling, PGU fick svenskt utvecklingssamarbete en ny målstruktur, vilket gäller även för stödet till enskilda organisationer. Det fanns ett behov av att se över och utarbeta nya anvisningar. Vilka är de stora förändringarna? Den stora förändringen jämfört med tidigare är anpassningen till den övergripande svenska politiken för global utveckling (PGU). Men också bland annat ett tydligt fokus på utveckling av civilt samhälle som stärker fattigas möjligheter att förändra sina villkor, integrering, stöd i syd och kommunikation i Sverige. Vad vill Sida uppnå med anvisningarna? Att anvisningarna ska bidra till att skapa tydlighet kring resultat Att anvisningarna ska bidra till ett förbättringsarbete inom ramarna och hos Sida Att anvisningarna ska bli/vara ett redskap i det löpande arbetet för Sida och för ramarna På Sidas hemsida, se/sida/jsp/sida.jsp?d=242, kan du hitta de nya anvisningarna samt svar på några vanliga frågor kring dem. MAGNUS RAMSTRAND pmu.nu 2007 #3 7

8 SPECIAL Kampanjen Barnens rätt vårt ansvar Det sjuder av aktivite Utsatta barn runt om i världen får kraftigt I höst sjuder det av aktiviteter som en del i PMU InterLife och församlingarnas kampanj för barns rättigheter i världen. Här följer tre exempel på insatser pingstförsamlingar gör för barn: EGYPTEN: Insatsen betyder allt för de funktionshindrade barnen, som fått ett värde. De bemöts med respekt och får nya kompisar. Eber Vikström ansvarig för Aktion Ibrahim, Botkyrka pingstförsamling Varför är det viktigt för er att verka för barns rättigheter i världen? Därför att barnen är den svagaste gruppen i samhället. Vuxna kan oftast ta hand om sig själva, men inte barnen. Bibeln talar om att Gud är de faderlösas fader och änkornas försvarare och därför har vi som kristna ett ansvar. Berätta om ert projekt för funktionshindrade barn i Egypten: I det egyptiska samhället har handikappade barn ofta setts som ett straff från Gud och därför göms de undan. Man ser sällan handikappade på gatorna. Det finns ingen statistik eller andra uppgifter om hur många eller var de bor. Vår samarbetsförsamling började genom hembesök fråga efter var dessa barn fanns, och behoven i hemmen visade det sig vara mycket stort.detta skedde flera år innan projektet kom i gång. Barnen hämtades med bil och buss från de fattigaste områdena till centret. Församlingen reparerade en gammal VW-buss för ändamålet. Församlingen driver också ett dagis och båda grupperna har gemensam lekplats. Det hör nu till vardagsinslagen att se handikappade i kyrkans lokaler i Shobra. Personal inom skolor och lokala organisationer får utbildning liksom föräldrar. Engagemanget för handikappade barn har spritt sig och nu är även en grupp i Nildeltat beredda att starta något för dessa barn. För att arbetet skulle bli självbärande byggdes gästhus som nu ger intäkter. På centret finns plats för 15 barn och det är anslutet till församlingens daghem genom ett gemensamt uterum. Det här betyder att barnen fått ett värde. De bemöts med respekt och får nya kompisar. Även barnens föräldrar stärks när någon ser deras handikappade barn som viktiga och värdefulla. Hur ser engagemanget ut hos medlemmarna i din församling? Församlingen har alltid känt starkt för svaga och utstötta människor. Även om olika problem som uppstått längs vägen fått engagemanget att svikta hos vissa, har slutrapporten visat på ett gott resultat. Hur når ni ut i samhället med information om arbetet? Hemma i Botkyrka borde vi bli bättre på att informera utåt om våra projekt. Leif Agnestrand, missionssekreterare, Pingstförsamlingen, Eskilstuna Varför är det viktigt för er att verka för barns rättigheter i världen? Våra samarbetspartner hävdar att barnen är kyrkans och samhällets framtid. Det gäller att satsa på dem om det ska 8 pmu.nu 2007 #3

9 ter runt om i landet stöd från generösa människor bli någon stadga. Barnen har också en viktig plats i Bibeln. Arbetet med barn är alltså betydelsefullt både ur mänskligt och teologiskt perspektiv. Berätta om era projekt i Rwanda och Uganda: Vi bistår föräldralösa barn efter folkmordet i Rwanda. Projektet går ut på att skapa förutsättningar för stödfamiljer att ta emot barn. Deras ekonomi stärks bland annat genom tillgång till mikrokrediter. Viljan att ta hand om föräldralösa barn är stor, men i ett läge där uppåt en miljon människor mist livet är problemen fortfarande stora och allt fler gatubarn börjar synas. Det kan ta många år att hitta försvunna familjemedlemmar efter kriget. I Uganda får 110 barn som mist anhöriga i sjukdomen aids hjälp till skolgång RWANDA/UGANDA: Familjer ges förutsättningar att ta hand om föräldralösa barn efter folkmordet, bland annat genom tillgång till mikrokrediter KENYA: Utbildning kommer att hållas såväl centralt som ute i regionerna för att sprida kunskap om barns rättigheter. för att kunna skapa sig en framtid. En kommitté har bildats som följer upp hur det går för barnen och hittills har arbetet fungerat bra. Hur ser engagemanget ut hos medlemmarna i din församling? När det handlar om barn är engagemanget alltid stort hos oss. Denna typ av projekt ligger medlemmarna mycket varmt om hjärtat. Hur når ni ut i samhället med information om arbetet? Det har skrivits om vårt arbete i lokaltidningen. Dessutom är vår second handbutik en viktig kanal för information. När människor handlar får de feedback om vad pengarna går till och förtroendet för vårt arbete visar sig genom att mycket skänks till butiken. Gunnar Swahn, internationell sekreterare, Filadelfiaförsamlingen, Stockholm Varför är det viktigt för er att verka för barns rättigheter i världen? Därför att barnen är de som oftast far illa i samhället. Det finns ett jättebehov av att kyrkan står upp för barnen och deras rättigheter. I höst startar ni en insats för barns rättigheter, i Kenya. Hur kommer den att se ut? Vår samarbetspartner, pingströrelsen i Kenya, har gjort en rejäl kartläggning av barnens situation i landet. Vi i Sverige kan ha en föreställning om att storfamiljen är en garanti för att barnen inte far illa, men deras analys slår hål på den. De målar istället upp en mörk bild där missbruksproblem, sexuella övergrepp, aids och barnarbete är några av de faktorer som leder till att barn far illa, att de inte får vara barn. Vår partner ser nu behovet av att stärka sina insatser för barn och målet är att utbilda ledare för detta ändamål. Hur ser engagemanget ut hos medlemmarna i din församling? Att vår församling är så stor och segmenterad innebär att det är svårt att tränga igenom med information om olika projekt, och vi jobbar på hur vi ska öka engagemanget. Hur når ni ut i samhället med information om arbetet? Ett sätt för oss att nå ut är genom Den levande sjungande julgranen som lockar en stor publik. Varje år väljer vi ut ett projekt som vi informerar om i samband med musikalen, och engagemanget hos de medverkande är starkt. NOOMI LIND pmu.nu 2007 #3 9

10 FOKUS Barnens rätt vårt ansvar: Barn utnyttjas sexuellt, ofta av nära släktingar. I Tucumán, Argentina, har man tagit upp kampen mot de sexuella övergreppen i projektet Epasi med stöd från Sverige. Pappans övergrepp nära knäcka Cati Anna*, 28 år, är i början av ett nytt liv efter år av kamp för att rädda sitt eget barn, dottern Cati*. På Epasi lyssnade man till berättelsen om pappans sexuella övergrepp på dottern. Och man tog den på allvar. Nu har både mor och dotter fått hjälp. Framtiden är ljusare. * Namnen i artikeln är fingerade. N ÄR ANNA SKA BERÄTTA sin historia brister det. Hon gråter. Men samlar sig. Hon vill berätta, för att hjälpa andra. Det drama hon upplevt är nämligen inte unik. Ett barns ord väger lätt inför myndigheterna, i varje fall när de ställs mot en vuxen mans ord. Extra lätt väger barnens vittnesbörd i ett ärende, som omges av en tystnadens kultur. Och eftersom så många män själva gjort sig skyldiga till någon form av övergrepp, så finns det alltid starka krafter som vill lägga locket på. En orolig mamma kan i ett utpräglat manssamhälle avfärdas som hysterisk. Eller hon kan anklagas för att försöka skilja barnet från pappan. Men sedan personalen på Epasi, en kristen organisation som arbetar för att förebygga sexuella övergrepp, arbetat med både mor och dotter en längre tid vet de med säkerhet: Här har skett sexu- 10 pmu.nu 2007 #3

11 Cati har hittat tryggheten igen, tack vare förstående och hjälpsamma vuxna. pmu.nu 2007 #3 11

12 FOKUS Barnens rätt vårt ansvar På Epasi bygger man upp barnens självkänsla med hjälp av lek, musik, drama och samtal. 12 pmu.nu 2007 #3

13 Juristen Monica Romano: Barn som utsatts för övergrepp är ofta svårt traumatiserade ella övergrepp på ett barn. Förövaren, flickans egen far, har visserligen försvunnit ur deras liv, men han går fri. Jag gjorde en polisanmälan. Tiden bara gick, och ingenting hände. Till sist tyckte advokaten att jag skulle dra tillbaka anmälan. Även om min före detta man fälldes så skulle han få maximalt fyra år i fängelse. Det fanns en risk att han skulle hämnas och göra mig illa när han kom ut i frihet igen, menade advokaten. Endast en av hundra anmälningar av sexuella övergrepp på barn leder till en fällande dom här i Tucumán, enligt Viviana Salinas, socialpsykolog och Epasis grundare och ledare. Så Annas något uppgivna inställning är kanske begriplig. MEN VIVIANA SALINAS, som hört historier som denna många gånger, beklagar ändå att inte anmälan fått stå kvar. Jag uppmanar alltid mammorna att anmäla övergrepp på barnen. När Annas dotter blivit vuxen finns en stor risk att hon kommer att anklaga sin mor för att hon inte försökte få förövaren fälld. Det är ett vanligt mönster. Monica Romano är advokat i Tucumán. Hon har specialiserat sig på att försvara barnens rätt. Hon betonar att de civila organisationerna betytt mycket för att aktualisera frågan om sexuella övergrepp på barn, och hon tycker att lagstiftningen i Argentina i dag ger ett hyggligt skydd. Att det ändå är så svårt att få någon fälld för sexuellt våld mot barn förklarar hon så här: Det som inträffat har skett mellan två personer, barnet och förövaren. Ord står mot ord, då är barnet i underläge. Och de barn som utsatts för sexuella övergrepp är ofta så svårt traumatiserade, att de har svårt att berätta om vad som hänt. Antal invånare: (2006) Statsskick: republik, förbundsstat Yta: km2 Huvudstad med antal invånare: Buenos Aires (2001) Folkgrupper: över 90 % vita, ca 5 % mestiser, indianer Läs- och skrivkunnighet: 97 procent Språk: officiellt språk är spanska; italienska och några indianspråk Religion: majoriteten är katoliker NÄR ANNA BÖRJADE kampen för att bli trodd var dottern Cati som hon får heta här mellan två och tre år gammal. Den här tiden tillbringande hon vissa helger ensam med sin far. Efter dessa helger började flickan beskriva underliga saker. Hon visade vilka lekar pappan lekt med henne. Hon klädde av sig, intog ställningar som förde mammans tankar till sexuella aktiviteter, och beskrev så gott hon kunde vad pappan gjort med henne. Jag gick till läkare med min dotter. Han kunde konstatera hudirritationer, men ingen penetrering hade skett. Cati började må dåligt. Riktigt dåligt. Hon ville inte leka med andra barn utan sov hela dagarna. Hon slöt sig inom sig själv. Hon grät ofta och betedde sig märkligt. Anna sökte hjälp på olika håll för sin dotter, men med klent resultat. Det flickan beskrivit för sin mamma ville hon inte berätta för någon annan. Det fanns sådana som anklagade mig, trodde jag hittade på för att pappan inte skulle få träffa sin dotter mer. Jag fick till och med höra, att det kanske var jag som gjorde alla de där otäcka sakerna med henne. I DET LÄGET fick Anna kontakt med Epasi. I de barn- och ungdomsgrupper som man jobbar med, bland annat på stadens skolor, vet man att omkring 20 procent någon gång utsatts för sexuellt våld. Anna gick dit med sin flicka, som då hunnit bli sex år. Hon fick träffa andra barn i samma situation. Personalen på Epasi kunde bekräfta mammans misstankar dottern hade utsatts för övergrepp. Mor och dotter fick stöd och hjälp av kunnig personal och började må allt bättre. I dag, flera år efter det att mamma Anna förstod att någonting var väldigt fel med pappans relation till dottern, har livet pmu.nu 2007 #3 13

14 FOKUS Barnens rätt vårt ansvar Här på Epasi får barnen spegla sina liv i andras erfarenheter. Se filmen om Epasis arbete Mer information om filmen finns på sidan två i denna tidning eller på börjat normaliseras. Ett återuppbyggnadsarbete återstår, men framtiden ser trots allt hoppfull ut för Anna och Cati. NILS-ARNE KASTBERG, Unicefs Latinamerikachef, bekräftar erfarenheterna från Epasi. Tyvärr är sexuella övergrepp på barn väldigt vanliga i den här delen av världen. En del lokala undersökningar har gjorts, och man kan utifrån dem säga att någonstans mellan 20 och 60 procent av alla flickor i Latinamerika under 15 år utnyttjas sexuellt. Och precis som i fallet Cati sker de sexuella övergreppen vanligtvis inom familjen. Många ser det inte som våld. Man ser det som en lek; en lek som sedan övergår i ett sexuellt övergrepp, menar Nils-Arne Kastberg. Andra säger att det är en del av kulturen. Inte minst är det vanligt, att pappan har sex med döttrar. Från Unicefs sida markerar man dock noga, att organisationen inte erkänner detta som ett kulturellt fenomen. Ett övergrepp är ett övergrepp. Det Epasi gör när man lär barnen att säga nej, och uppmanar mödrarna att undervisa barnen om detta, är oerhört viktigt, säger Nils-Arne Kastberg. Han ser ett stort värde i att Epasi är ett arbete förankrat i en kyrka. Det ger kampen mot sexuella övergrepp större trovärdighet. Samtidigt som kyrkorna måste sopa framför sin egen dörr i den här frågan. Inte minst för trovärdighetens skull. FÖR ANNA OCH Cati har Epasis arbete blivit en livlina som håller. Cati är en helt annan flicka i dag, jämfört med när hon började behandlingen här på Epasi, säger Anna. Hon är lycklig. Hon leker med kompisar. Hon är inte längre den där sorgsna, inåtvända flickan. Om sig själv säger Anna: Jag bär fortfarande en tung börda, även om min älskade flicka mår bra. Jag kan inte glömma det som skett. Anna är omgift och glad att Cati fått en ny pappa. Men jag har svårt att lita på män. Det sitter i. Min man är omtänksam och fin på alla sätt, men jag vill inte att han ska vara ensam med Cati när hon ska sova. Jag är fortfarande rädd att någon ska göra henne illa. Så djupt sitter såren. Men sår kan läka med tiden, om de får rätt behandling. Det vet man på Epasi. TEXT: BIRGER THURESON FOTO: ROGER SVANELL 14 pmu.nu 2007 #3

15 pmu.nu 2007 #3 15 Så ska barnen få sin rätt

16 FOKUS Barnens rätt vårt ansvar Här på Epasi bryter man våldets onda cirkel Pastorsparet José Valoy och Vivana Salinas lade grunden till Epasi. Dockor, bilder, psykodrama, musik och samtal. Medlen är många. Målet är ett enda att förebygga familjevåld och sexuella övergrepp på barn och att den som utsatts för övergrepp inte själv blir en förbrytare. D ET BÖRJADE EN pingstförsamling i Tucumán, Argentina startade en matservering för barn som levde i fattiga och utsatta förhållanden. Viana Salinas, fru till församlingens pastor José Valoy, hade utbildat sig till socialpsykolog med hjälp av ett stipendium från PMU InterLife. Hon ledde den sociala verksamheten och upptäckte snart, att väldigt många barn var utsatta för våld och sexuella övergrepp i familjen. Tre år senare började vi utbilda medarbetare i syfte att hjälpa dessa barn och förebygga våld och övergrepp, berättar Vivana Salinas. I dag leder hon det framgångsrika arbetet på en kristen organisation som arbetar för att förebygga sexuella övergrepp, Epasi (Equipo de prevención del ab uso sexual infantil). Projektet, som växt fram ur församlingens sociala arbete men drivs en fristående förening, får stöd av Smyrna i Göteborg, pingstförsamlingarna i Finspång och Skärstad, PMU InterLife och Sida. Arbetet lovprisas av myndigheterna i Argentina. pmu.nu har talat med jurister, skolledare och läkare i Tucumán, som alla säger samma sak: Epasis satsning på förebyggande arbete är väldigt viktigt, och en modell att ta efter. DET FÖREBYGGANDE ARBETET bland barn och ungdomar sker till stor del på skolor, men också i grupper som möts i Epasis egna lokaler. I lägre åldrar får barnen jobba med dockor, de undervisas om kroppens intima delar, och de lär sig framför allt att dra en gräns mellan oskyldiga lekar och beröringar och sexuella övergrepp. Det barn som lärt sig att säga nej har en större chans att slippa bli utnyttjad. pmu.nu följde med till en skola med omkring 1000 elever, där Epasis personal gör regelbundna insatser. Denna dag besökte man en högstadieklass. Eleverna fick i uppgift att leta reda på artiklar och bilder i tidningar, som talade om våld på någon nivå. Av detta gjorde man gruppvis ett montage. Det presenterades sedan för hela klassen och blev underlag för en ivrig diskussion om våld i hemmet, om mediepåverkan, om hur människor bör behandla varandra. PSYKODRAMA ÄR EN flitigt använd metod på Epasi. Svåra livsberättelser gestaltas i ett rollspel, där man söker svar på frågor och lösningar på problem. Man lär sig att hantera ilska utan att den tar sig utlopp i våld. Många övningar går ut just på att uttrycka känslor, att hitta sig själv, och att bygga upp sitt självförtroende. pmu.nu mötte en tonårstjej, som gått i en Epasigrupp med terapeutisk inriktning. Förut tyckte jag inte om mig själv. Jag hade uselt självförtroende. Men på kursen har jag lärt mig att jag är viktigt, och att mina medmänniskor är viktiga. 16 pmu.nu 2007 #3

17 Skolelever gör grupparbeten och diskuterar familjevåld under ledning av personal från Epasi. EN AV DEM som fått hjälp av Epasi är en Martin, en 36-årig läkarstuderande som tidigare misshandlade fru och barn. För tre år sedan sökte han sig till Epasi, fick hjälp att se sitt eget beteende mot bakgrund av uppväxten i ett hem där pappan misshandlade mamman regelbundet. Och han fick lära sig att kontrollera känslorna och prata i stället för att slå. På de här tre åren har jag inte slagit min fru, och nu är jag en bra pappa, säger Martin. Barn till misshandlade blir ofta själva våldsamma. Barn som utsatts för sexuella övergrepp löper stor risk att en gång själva bli förövare av sexuellt våld. Epasi vill bryta den onda cirkeln. Precis som i fallet Martin. Resultatet blir ett mindre våldsamt samhälle och där barns rättigheter till sin egen kropp och till ett värdigt liv inte kränks av vuxna. TEXT: BIRGER THURESON FOTO: ROGER SVANELL På de här tre åren har jag inte slagit min fru, och nu är jag en bra pappa Detta gör Epasi: Förebyggande arbete bland barn och ungdomar i åldern 4 till 17 år. Stödkurser för vuxna, som behöver jobba med sina känslor de kan i sin barndom ha varit offer för övergrepp, eller ha trassliga relationer till sin familj. Kortkurser för föräldrar, lärare och andra yrkesgrupper som berörs av problemet med sexuella övergrepp på barn. Utbildning för institutioner: polisen, kommunala myndigheter, kyrkor och så vidare. Epasi har ett avtal med advokatsamfundet om material och utbildning. Organisationen har också ett avtal med staten om insatser på ett ungdomsfängelse, som haft stora problem med övergrepp från vakter och polis. Epasi lobbar också politiskt för ett bättre skydd av barnens rättigheter. pmu.nu 2007 #3 17

18 MIN VARDAG Miriam saknar viddern Jag ser det som en förmån att vi inte bara rest från Sverige utan faktiskt till vår egen familj i Honduras, säger Mirian Winroth Mondragon. S INNEBILDEN AV EN SVENSK pingstmissionär har växlat och förändrats genom åren. Borta är förmodligen den med tiden alltmer karikerade bilden av en vit man i tropikhatt, ständigt predikande och självklart fokus i fotot från det senaste massdopet i något lämpligt vattendrag. Utsänd på livstid och med små ekonomiska medel att röra sig med. Många möter idag missionären som en modern biståndsarbetare, arbetande i något utvecklingsprojekt i nära samarbete med nationella systerkyrkor och samarbetspartner. Ofta på en högst begränsad tid med projektpengar från Sida och församlingsunderhåll hemifrån. En annan, modern bild är de unga, orädda teammissionärerna som drar till de så kallade onådda områdena i världen för att översätta Bibeln, evangelisera och plantera församlingar. OM DETTA ÄR det enda som utmärker en svensk missionär så passar Miriam Winroth Mondragon dåligt in i bilden, eftersom hon varken bär tropikhatt eller uppbär församlingsunderhåll i vanlig mening från Sverige. Och några svenska statliga biståndspengar kan hon inte heller räkna in. Men om man ser till andra markörer, som kallelsemedvetenhet och en tydlig ambition att på det sätt som står till buds vara med och bereda vägen för Guds goda vilja till människor, då är Miriam en riktig missionär. Hon arbetar i sitt andra hemland Honduras inom en kristen organisation med människorättsfrågor på agendan, ett angeläget arbetsfält i ett samhälle där rättsosäkerhet, korruption och våld är utbrett. MEN MIRIAMS MISSIONSHISTORIA började flera år tidigare och då på ett mer traditionellt sätt. Hon är utbildad tolk och mediepedagog och hade tillägnat sig ett stort intresse för alfabetisering. PMU InterLife stödde ett sådant projekt i Honduras och eftersom Miriam hade personliga kontakter där så blev det just det landet. Miriam Winroth Mondragon Ålder: 42 år Familj: Maken Alexis och barnen Hjalmar, 7 år och Gideon, 3 år. I familjen ingår även Alexis systrar Heidy, 23 år och Madelin, 19 år. Egenskaper: glad, målinriktad, inte så tålmodig som jag skulle vilja vara men livets skola här ger tålamod! Gör mig glad: Mina ungar är min största glädjekälla! Gör mig ledsen/upprörd: När man sparkar på någon som redan ligger, läs, när det begås brott eller övergrepp mot redan utsatta grupper. Senast lästa bok: JimWallis: Tro som förändrar världen. Om konsten att stå stadigt på samhällets botten. Miriam Winroth med maken Alexis och sönerna Gideon, Där träffade hon också Alexis, den man hon nu är gift med. De har bland annat arbetat i Panama för Läkarmissionens räkning med läromedelsutveckling och utbildning. De återvände så småningom till Honduras eftersom Alexis ville avsluta sin filosofutbildning. Under tiden där fick de en förfrågan från den honduranska organisationen AJS (Association for a more Just Society) så blev svaret ja. DET VAR VISSERLIGEN inte svensk pingstmission i traditionell mening, villkoren var att arbeta till honduransk lön utan ekonomiskt församlingsunderhåll från Sverige, men självklart ville familjen Mondragon räkna med församlingens andliga stöd och förbön. En vädjan som de enkelt formulerade till församlingen: Välsigna oss och sänd iväg oss! Församlingen pingstförsamlingen i Piteå hade inga invändningar och även om underhållet inte är helt traditionellt så tar de ansvar för famil- 18 pmu.nu 2007 #3

19 a och de stora skogarna 3 år och Hjalmar, 7 år. jen genom att stå för kostnaden när det gäller den så kallade missionsförsäkringen och ger också från och med i år ekonomisk hjälp till familjens hyra. En och annan liten kärleksgåva i kronor och ören hittar också vägen till Honduras. Från början arbetade både Miriam och hennes make Alexis inom organisationen men Alexis arbetar numera som rådgivare åt socialministern och det honduranska parlamentet. AJS ÄR EN INHEMSK organisation som grundades år 2000 och bygger sin verksamhet på kristen grund och ser den som ett svar på Guds kallelse att göra det rätta enligt bibeln ord i Mika 6:8, ett svar som betyder enträget och engagerat arbete för rättvisa åt de mest utsatta. Organisationen har valt att rikta sina insatser mot några områden där missbruk av arbetskraft är speciellt utbrett, som i snabbmatsbranschen, städbolag och inte minst den privata säkerhetsbranschen. I familjen ingår även Alexis systrar Heidy, 23 år och Madelin, 19 år. Gideon och Hjalmar. Ständiga hot förekommer och i slutet av förra året mördades en av vår organisations advokater. Ett annat område är äganderätt till mark. Tusentals fattiga i landet saknar laglig rätt till den mark de bebott, kanske i decennier. Ett projekt som ligger Miriam varmt om hjärtat kallas Gideon. Det handlar om att tillsammans med lokala kyrkor i speciellt utsatta stadsdelar att driva center där människor till en symbolisk kostnad kan få psykologiskt och juridiskt stöd. Det handlar i många fall om offer för våld i hemmet som annars inte skulle ha någon möjlighet att driva sin egen sak. EN VIKTIG DEL handlar också om att skapa medvetenhet om orättvisor och missförhållanden. Landets stora medier misslyckas ofta med att ta upp ämnen som korruption och fattigdom, speciellt om de rikas och mäktigas intressen sätts på spel. Därför driver AJS också en egen webbtidning där de ger offentlighet åt de fall de arbetar med. Utan offentlighet är det svårt att få till en förändring, säger Miriam. Organisationen arbetar också med att driva egna undersökningar och utredningar. Flera advokater, journalister och ett par privatdetektiver arbetar för organisationen, en syssla som inte bara är svår och grannlaga, utan ibland direkt livsfarlig. Ständiga hot förekommer och i slutet av förra året mördades en av organisationens advokater, i samband med att han engagerade sig i fattiga säkerhetsvakters situation, en grupp som är hårt utsatt i landet. Men organisationen har också fått positiv uppmärksamhet. Bland annat tilldelades man den 4 juni ett Amnesty-pris och har också haft framgångar i flera fall de har drivit. För Miriam är Honduras ett av två hemländer. Ett land och en kultur som hon blivit en del av genom sitt äktenskap och som dessutom försett henne och barnen med en stor och ständigt tillgänglig familj. Den tillhörigheten räknar Miriam som en av de stora fördelarna med sin tillvaro i Honduras och är något som underlättar kulturskillnader. Hon har till och med lite svårigheter att komma på vad hon saknar mest från Sverige. Men som den norrlänning hon är blir det till slut den norrländska lite karga naturen och de stora skogarna som hon nämner. Det viktigaste är att vara där Gud vill att man ska vara, säger hon. Rätt plats för mig är att vara i centrum för Guds vilja. KERSTIN KLASON pmu.nu 2007 #3 19

20 VERKTYG Seminarium om sexövergrepp PMU InterLife inbjuder den 28 september till ett seminarium i Pingsthuset i Flemingsberg under namnet Stoppa övergreppen! ett seminarium om hur vi kan förebygga sexuellt våld mot barn. Medverkande är bland annat Nils-Arne Kastberg, Unicefs Latinamerikachef, Helena Karlén, Ecpats generalsekreterare och Viviana Salinas, projektledare för Epasi-projektet i Argentina.* Global vecka om klimatet Kyrkornas globala vecka, november, blir ett tillfälle för kyrkor, samfund och organisationer att ta ett gemensamt grepp på klimatfrågorna. Skapelsefeber! är rubriken på årets Globala vecka. Guds skapelse är en helhet med både människor, natur, djur och miljö. Hur vi lever våra liv både påverkar och påverkas av förändringar i klimatet. De som är mest utsatta drabbas hårdast. Att förvalta skapelsen är därför en av våra viktigaste uppgifter i arbetet för en rättvis värld.* Se världen i Vårgårda Vårgårda Biståndscenter tar emot grupper för studiebesök.* Kungligt rekordoffer på jubileumsmöte Kungaparet besökte den jubileumsgudstjänst under Nyhemsveckan, där 100 år av pingst i Sverige celebrerades. Insamlingen som delas mellan PMU InterLife och Tillsammans-projektet och går till arbete bland utsatta barn blev det största i Nyhem på flera år. Rekordpubliken offrade rekordmycket, kronor! För övrigt syntes och hördes PMU InterLife i årets Nyhemsveckan: i närradiosändningar, på storbildskärm, i upplevelsetältet där mission i olika världsdelar exponerades, i utställningshallens monter, på Speakers Corner där missionärer intervjuades. 20 * Nu är höstkampanjen igång! Vi siktar på att samla in fyra miljoner kr Höstens stora kampanj för utsatta barn har startat. Tillsammans kan vi förenas i en stor satsning. Målet är att vi ska samla in fyra miljoner kronor för att lyfta barnens situation världen över, säger Tomas Hagvall, insamlingsansvarig. Vi hoppas att detta kan fokuseras extra i våra församlingar helgen den oktober. Kampanjen syftar till att sprida kunskap om hur barn far illa över allt på vårt jordklot. Men självklart handlar det också om att vi vill förändra den situationen. Och till det behöver vi också pengar, säger Tomas Hagvall. Ett av de sätt vi kan engagera oss på är genom insamling av medel till de projekt som många församlingar har runt om i vår värld. Hela hösten kommer att präglas av olika aktiviteter som i ett crescendo ska leda till att vi når det gemensamma målet på fyra miljoner kronor. Ja, vi tror att vi tillsammans kan göra det möjligt! Men det förutsätter att vi alla drar vårt strå till stacken, säger Tomas Hagvall. Församlingarna utmanar omgivningen Vi tror på den kraft som finns på det lokala planet, där församlingar utmanar grannar, skolor, föreningar och övriga i närsamhället att förenas med oss i kampen för de mest utsatta på vår jord. Församlingen blir också trovärdig när den visar det kristna budskapet i praktisk handling. Idéer på vilka aktiviteter man kan ha saknas inte. Se listan på PMU:s hemsida. Ytterligare en nyhet är möjligheten att privatpersoner kan ge en gåva via sms i mobiltelefonen. Genom att sms:a ordet PMU till nummer så skänker man 50 kronor till kampanjen. Pengarna dras från mobilräkningen. Det långsiktiga målet är dock att få så många som möjligt att bli Livräddare. Som Livräddare ger man en månatlig gåva via autogiro. Det regelbundna inflödet skapar förutsättningar för att långsiktigt arbete för barnens rätt. MAGNUS RAMSTRAND Fyra sätt att engagera dig i kampanjen: 1 Läs mer om kampanjen på PMU InterLifes hemsida 3 Ta reda på om din församling är 2 engagerad och anslut dig till denna grupp. 4 Tomas Hagvall, hoppas på en bra insamling till kampanjen. Läs mer om kampanjen på Tänk efter vad du själv kan göra. Ge en gåva. Baka en kaka till jobbet och få kolleger att skänka en slant. Bjud hem vänner till en välgörenhetsmiddag. Mejla till om du har frågor. Mejla också och berätta vad just du gör. pmu.nu 2007 #3

Våldtagna Justine vågar tro på framtiden igen NU STARTAR KAMPANJEN!

Våldtagna Justine vågar tro på framtiden igen NU STARTAR KAMPANJEN! svårnådda byar i Burma bistås efter cyklon sid 4 2008 #3 En tidning från PMU InterLife SPECIAL: Ny syn på kyrkans samhällsroll sid 8-9 STORSATSNING PÅ ÖKAD KUNSKAP OM BISTÅND sid 21 FOKUS: KONGOS KVINNOR

Läs mer

Unikt reportage inifrån det slutna Nordkorea. www.pmu.nu FOKUS: JORDBRUK. 2007 #1 En tidning från PMU InterLife NYHETER PÅ NÄTET:

Unikt reportage inifrån det slutna Nordkorea. www.pmu.nu FOKUS: JORDBRUK. 2007 #1 En tidning från PMU InterLife NYHETER PÅ NÄTET: DIN INTERNATIONELLA UTBILDNINGSGUIDE sid 8-9 NORRLANDSFAMILJEN TRIVS BLAND TUAREGERNA sid 18-19 2007 #1 En tidning från PMU InterLife PROFESSORN MED MISSION SOM SPECIALITET sid 22 FOKUS: JORDBRUK Unikt

Läs mer

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 3 SEPT 2014 EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP PINGSTRÖRELSEN ÖKAR MED 1

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid.

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid. Nr 4. 2009 vinterfynda i second hand Ingrids dröm blev verklighet Julen är konserternas tid Kofele, Etiopien Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden Porträttet Jonas Helgesson om att

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 2/2014

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 2/2014 KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 2/2014 tema: kristna i afrika Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledare: Birgitta Larsson 4 Intervju med Christer

Läs mer

Kunskapen som banar väg för utveckling

Kunskapen som banar väg för utveckling Nr 4. 2010 shopping med gott samvete Familjeresan som vidgade vyerna Juliet om längtan efter tillhörighet tema utbildning Kunskapen som banar väg för utveckling I backspegeln Nemaiba flydde barnäktenskap

Läs mer

våldet Det tysta de allra minsta barnen mest utsatta Tema: Aga

våldet Det tysta de allra minsta barnen mest utsatta Tema: Aga Tidningen om barns rättigheter Tema: Aga Vuxnas våld mot barn ökar Emilia, 22, blev slagen hemma Libanon Rädda Barnen utbildar lärarna Det tysta våldet de allra minsta barnen mest utsatta Sista ordet:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

Mission: STHLM PG 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se

Mission: STHLM PG 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se Stockholms Stadsmission Stortorget 3, Box 2266, 103 17 Stockholm 08-78 78 600 info@stadsmissionen.se Plusgiro 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se Hallå där, Bo Eliasson! Bo Eliasson är egen företagare och

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner.

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner. ärkebiskopen 2 ärkebiskopen när jag skriver denna meditation över vår kyrka har det just gått nio år sedan jag tillträdde tjänsten som ärkebiskop. Det är också den sista verksamhetsberättelse som jag kommer

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

Vad borde vuxna bli bättre på? Vuxna borde bli bättre på att tänka som barn. Emelie, 13 år.

Vad borde vuxna bli bättre på? Vuxna borde bli bättre på att tänka som barn. Emelie, 13 år. Vad borde vuxna bli bättre på? Kunskapskonferens 23 september 2009 Vuxna borde bli bättre på att tänka som barn. Emelie, 13 år. Rapport från den nationella kunskapskonferensen 2009 om barnets rätt i familjen

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället. Nr 1. 2010. Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti

Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället. Nr 1. 2010. Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti Nr 1. 2010 gör en utflykt i vår! Talitha Koum mer än bara kläder Barnkirurg Lennart Sjöholm hemma igen från Haiti pong sali, laos Miduu Utsatta minoritetsfolk vid sidan av samhället I backspegeln Mutunga

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Jag bryter inte när jag tänker

Jag bryter inte när jag tänker Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar om sin väg till arbete i Sverige Renée Danielson Vedad Begovic Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar

Läs mer