Kontroll av identitet, svenska id-handlingar godkända av bankerna, kort för betalning samt information om infärgade sedlar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontroll av identitet, svenska id-handlingar godkända av bankerna, kort för betalning samt information om infärgade sedlar."

Transkript

1 Kontroll av identitet, svenska id-handlingar godkända av bankerna, kort för betalning samt information om infärgade sedlar. Sid Sid 7 Sid 0 Sid Sid 0 Sid 3 Sid 8 Sid Sid 3 Sid 8 Sid Sid 4 Sid 9 Sid 3 Sid 5 Sid 4 Sid 9 Sid 6 Sid 5-8 OBS! Variationer i färgnyanser och UV-tryck kan förekomma. Utgåva januari 04

2 Nytt körkort från Transportstyrelsen Kontrolleras hos Transportstyrelsen på telefon Tillverkat från januari 03 och fortfarande Att gula stjärnor framträder vid belysning i UV-ljus.. Att foto och personnummer visas växlande i den räfflade ytan. 3. Att flera ringar på framsidan innehåller präglad mikrotext. 4. Att KÖRKORT SVERIGE på framsidan och loggan på baksidan skiftar från grönt till svart. 5. Att personnumret syns stående i det genomskinliga fönstret. 6. Att det finns präglad mikrotext i rader under efternamnet (lupp underlättar kontrollen). Körkort från Transportstyrelsen Kontrolleras hos Transportstyrelsen på telefon Tillverkat från januari 009 till januari Att ett gråblått vågmönster samt ett vertikalt gult fält framträder vid belysning i UV-ljus.. Att foto/år samt namnteckning visas växlande i den räfflade ytan på baksidan. 3. Att präglingsytan visar en kartbild av Sverige samt ett S till höger om EU-flaggan. 4. Att personnumrets sex första siffror syns i det genomskinliga fönstret. 5. Att kinegrammet visar två olika motiv; ett S och lilla Riksvapnet. 6. Att det finns mikrotext i mönstrets linjer (lupp underlättar kontrollen).

3 Körkort från Vägverket Kontrolleras hos Transportstyrelsen på telefon Tillverkat från december 007 till december Att Vägverkets logotyp och lilla Riksvapnet framträder vid belysning i UV-ljus.. Att foto/år samt namnteckning visas växlande i den räfflade ytan på baksidan. 3. Att präglingsytan visar en kartbild av Sverige samt ett S till höger om EU-flaggan. 4. Att S -et på baksidan skiftar från grönt till svart. 5. Att det finns ett genomskinligt fält under namnteckningen och att baksidans bottenmönster och mikrotext går in över fältet. 6. Att det finns mikrotext i mönstrets linjer (lupp underlättar kontrollen). Körkort från Vägverket Kontrolleras hos Transportstyrelsen på telefon Tillverkat från juni 999 till december Att Vägverkets logotype på framsidan blir starkt röd i UV-ljus.. Att foto/år samt namnteckningen visas växlande i den räfflade ytan. 3. Att präglingsytan visar en kartbild av Sverige samt ett S till höger om EU-flaggan. 4. Att S -et på baksidan skiftar från grönt till svart. 5. Att EU-stjärnorna och ett S framträder på kortets baksida i UV-ljus. 6. Att det finns mikrotext i mönstrets linjer (lupp underlättar kontrollen). 3 4

4 Nytt id-kort från Skatteverket Kontrolleras hos Oberthur på telefon Tillverkat från mars 03 och fortfarande Att UV-mönstret framträder med vit färg vid belysning i UV-ljus.. Att kortinnehavarens porträtt och texten IDK är perforerad genom kortet. 3. Att porträtt och personnummer visas växlande i den räfflade ytan. 4. Att porträtt i form av skuggbild framträder i det klara fönstret på kortet. 5. Att hologrammet i fotografiets högra del skiftar i färg och visar olika mönster. 6. Att kortet har präglade mönster, som innehåller mikrotext (lupp underlättar kontrollen). 4

5 Id-kort från Skatteverket Kontrolleras hos Gemalto på telefon Tillverkat från juni 009 till mars 03. Uppgift om längd (CM) kan förekomma med stora eller små bokstäver Att mönstret framträder med gul färg vid belysning i UV-ljus.. Att kortinnehavarens porträtt och texten IDK är perforerad genom kortet. 3. Att födelsetid och kortinnehavarens initialer visas växlande i den räfflade ytan. 4. Att kinegrammet visar olika motiv; KONUNGARIKET SVERIGE samt Tre kronor. 5. Att Skatteverkets symbol/snurra finns präglad på framsidan och symbolen på baksidan skiftar färg. 6. Att det finns mikrotext i mönstrets linjer (lupp underlättar kontrollen). 5

6 Svenskt pass från 0 Kontrolleras hos den lokala polisen eller telefon 4 4 (internationellt ). Tillverkat från januari 0 och fortfarande. Kortet är endast giltigt när det sitter i den röda passboken Att UV-mönstret framträder vid belysning i UV-ljus.. Att passinnehavarens porträtt och SWE + längd är perforerat genom personsidan. 3. Att födelsetid och ansiktsbild visas växlande i den räfflade ytan. 4. Att passnumret visas i den genomskinliga delen av kortet. 5. Att det metalliska hologrammet visar tre olika motiv samt födelsetid. 6. Att sidan har ett präglat mönster, som delvis innehåller mikrotext (lupp underlättar kontrollen). 6

7 Svenska äldre pass Kontrolleras hos den lokala polisen eller telefon 4 4 (internationellt ). Tillverkat från oktober 005 till december 0. I detta pass lagras uppgifterna på personsidan i ett chip Att UV-mönstret framträder vid belysning i UV-ljus.. Att passinnehavarens porträtt och SWE + passnummer är perforerat genom personsidan. 3. Att födelsetid och nationalitet visas växlande i den räfflade ytan. 4. Att kinegrammet visar olika motiv. 5. Att det metalliska hologrammet visar tre olika motiv. 6. Att det finns mikrotext i den präglade ytans bottenmönster SWE (lupp erfordras). Kontrolleras hos den lokala polisen eller telefon 4 4 (internationellt ). Tillverkat från januari 998 till september Att UV-mönstret framträder vid belysning i UV-ljus.. Att födelsetid och nationalitet visas växlande i den räfflade ytan. 3. Att präglingsytan har ett positivt och negativt mönster. 4. Att hologrammet visar tre olika motiv. 5. Att säkerhetsmönstret i det ena bottenmönstret övergår från violett - gult - violett. 6. Att det finns mikrotext i den präglade ytans bottenmönster SWE (lupp erfordras). 7

8 Nationellt id-kort från 0 Kontrolleras hos den lokala polisen eller telefon 4 4 (internationellt ). Tillverkat från januari 0 och fortfarande Att UV-mönstret framträder vid belysning i UV-ljus.. Att kortinnehavarens porträtt och SWE + längd är perforerat genom kortet. 3. Att födelsetid och ansiktsbild visas växlande i den räfflade ytan. 4. Att födelsetid visas i den genomskinliga kanten runt kortet. 5. Att det metalliska hologrammet visar tre olika motiv samt födelsetid. 6. Att sidan har ett präglat mönster, som delvis innehåller mikrotext (lupp underlättar kontrollen). Nationellt id-kort Kontrolleras hos den lokala polisen eller telefon 4 4 (internationellt ). Tillverkat från juli 007 till december 0. Kortet kan förekomma utan information om födelseort Att UV-mönstret framträder vid belysning i UV-ljus.. Att kortinnehavarens porträtt och SWE är perforerat genom kortet. 3. Att två tryckbilder på framsidan skiftar från grönt till blått. 4. Att födelsetid och nationalitet visas växlande i den räfflade ytan. 5. Att kinegrammet visar tre olika motiv. 6. Att präglingsytan har ett positivt och negativt mönster, samt innehåller mikrotext (lupp underlättar kontrollen). 8

9 SIS-märkta id-kort Kontrolleras hos Gemalto på telefon Tillverkat från oktober 996 och fortfarande. Kortet förekommer både med och utan chip. Baksidan kan vara med eller utan streckkod/magnetband Att UV-mönstret, i form av en rosett med texten SWE, finns på framsidan.. Att personnummer och SIS-symbol visas växlande i den räfflade ytan. 3. Att präglingsytan har ett negativt mönster, SIS-emblemet är positivt. 4. Att kortnummerfältets gula del lyser i UV-ljus. 5. Att säkerhetsmönstret på fram- och baksidan övergår från blå färg till gul/grön. 6. Att det finns mikrotext i flera linjer på framsidan (lupp underlättar kontrollen). Kontrolleras hos Gemalto på telefon Tillverkat från december 995 och fortfarande Att UV-mönstret på kortets framsida framträder med blå färg vid belysning i UV-ljus.. Att personnummer och SIS-symbol visas växlande i den räfflade ytan. 3. Att säkerhetsmönstret på framsidan övergår från blå/grå till röd/grå i kortets nedre del. 4. Att äkthetsmärket, bland annat i form av ett finlinjemönster, lyser i UV-ljus. 5. Att en bård med finlinjemönster på kortets baksida lyser orange i UV-ljus. 6. Att det finns mikrotext på baksidan (lupp underlättar kontrollen). 9

10 SIS-märkta id-kort Kontrolleras hos Oberthur på telefon Tillverkat från november 003 till maj 00. Kortet förekommer både med eller utan chip samt med eller utan streckkod/magnetband Att kortnummerfältets gula del samt en cirkel med texten SWE i kors lyser i UV-ljus.. Att personnummer och SIS-symbol visas växlande i den räfflade ytan. 3. Att präglingsytan har ett positivt och negativt mönster. 4. Att fram- och baksidans synliga rosetter lyser helt eller delvis i UV-ljus. 5. Att säkerhetsmönstren övergår från blått i centrum till gröngult i kanterna med rosetter i rosa-blått. 6. Att det finns mikrotext i flera linjer på fram- och baksidan (lupp underlättar kontrollen). Kontrolleras hos Oberthur på telefon Tillverkat från april 003 och fortfarande. Kortet förekommer både med och utan chip. Baksidan kan vara med eller utan streckkod Alternativ placering av lasergraverat personnummer (från 03 och fortfarande).. Att det två-färgade UV-mönstret finns på fram- och baksidan.. Att personnummer och SIS-symbol visas växlande i den räfflade ytan. 3. Att personnumret syns i genomskinliga kanten nedanför eller till höger fotot. 4. Att präglingsytan har ett positivt och negativt mönster, negativt över bilden. 5. Att det blå-grön-gul-rosa säkerhetsmönstret även syns i den genomskinliga kanten. 6. Att det finns mikrotext i flera linjer på fram- och baksidan (lupp underlättar kontrollen). 0

11 American Express-kort Om du är misstänksam ring Kan du inte tala öppet begär Kod 0. Ytan på kortet kan innehålla olika bilder beroende på kortlayout. American Express kortnummer börjar alltid med 37. Kortet förekommer både med och utan chip. Alla kort innehåller American Express Blue Box någonstans på fram- eller baksidan Att UV-mönstret AMEX finns på framsidan.. Att det finns en American Express Blue Box på fram- eller baksidan. 3. Att numret som är präglat på framsidan stämmer med det tryckta numret på baksidan. 4. Att de tryckta checksiffrorna till höger inte kan suddas ut eller gnidas bort. 5. Att Member Since visar när kortmedlemmen fick sitt första American Express kort, jämför med kundens ålder. (OBS! Member since finns inte på alla kort). 6. Att namnteckningsfältet inte har manipulerats.

12 MasterCard-kort Om du är misstänksam, ring din inlösare och begär Kod 0. Ytan på kortet ersätts med olika bilder beroende på vem som är utgivare. Master Card-loggan kan förekomma på flera olika platser på kortet (se miniatyrer). MasterCard:s kortnummer börjar alltid med 5. Kortet förekommer med eller utan chip Alternativa placeringar av hologrammet på baksidan beroende på om kortet har chip eller ej. De fyra sista siffrorna i kortnumret kan även vara placerade mitt på signaturpanelen. Hologrammet kan förekomma som två jordglober i guld eller ett debitmärke på fram- eller baksida. På kort med holografiskt magnetband finns inga andra hologram.. Att UV-trycket, i form av bokstäverna M och C, finns på framsidan.. Att texten MasterCard syns i olika färger, tredimensionellt bakom de två jordgloberna i hologrammet. 3. Att de 4 första siffrorna i kortnumret är tryckta under de präglade siffrorna. 4. Att det finns mikrotext i hologrammet (runt globerna). 5. Att namnteckningsfältet innehåller MasterCard i rött, gult och blått. 6. Att namnteckningsfältet innehåller hela eller del av kortnumret plus ytterligare 3 siffror i lutande stil åt vänster.

13 Visa-kort Om du är misstänksam, ring din inlösare och begär Kod 0. Ytan på kortet ersätts med olika bilder beroende på vem som är utgivare. VISA-loggan kan förekomma på flera olika platser på kortet (se miniatyrer). VISA:s kortnummer börjar alltid med nummer 4. Kortet förekommer med eller utan chip Alternativa framsidor Kort med chip Kort med magnetband. Att UV-mönstret i form av ett stiliserat V, finns i loggan på framsidan.. Att en flygande fågel syns växlande i hologrammet. 3. Att de 4 första siffrorna i kortnumret är tryckta under de präglade siffrorna. 4. Att VISA-loggan är tryckt i blått och guld på vit bakgrund. 5. Att ordet VISA framträder i namnteckningsfältet i UV-ljus. 6. Att namnteckningsfältet innehåller hela eller del av kortnumret plus ytterligare 3 siffror i lutande stil åt vänster. 3

14 Diners Club-kort Om du är misstänksam ring Kan du inte tala öppet begär Kod 0. Den grå ytan på kortet kan innehålla olika bilder beroende på kortlayout. Diners Club kortnummer börjar alltid med 30, 36 eller 38. Kortet förekommer med och utan chip, foto och/eller namnteckning på framsidan. Nytt utförande av Dinersloggan på nyare kort. 3 På baksidan ersätter dessa logotyper MasterCard-loggan Att UV-mönstret, i form av Diners logo, finns på framsidan.. Att koden, bestående av två bokstäver, finns på kortets framsida. 3. Att säkerhetssymbolen, i form av Diners logo finns på framsidan (kan saknas på nyare kort). 4. Att namnteckningsfältet innehåller blå Diners symboler samt ej manipulerats. 5. Att namnteckningsfältet innehåller kortnumret + 3 siffror i rak stil. 4

15 Nej tack, till infärgade, brända eller tvättade sedlar! Sedlar som ser märkliga ut, till exempel infärgade, brända eller tvättade, kan ha koppling till brott. Det är straffbart att ta emot och använda sedlar som uppenbart härstammar från kriminella handlingar. NEJ TACK! >>> Hänvisa personer med sådana sedlar till din bank eller till Riksbanken. >>> Vid oaktsamhet, då du borde uppmärksammat att sedeln var infärgad, bränd eller tvättad, förlorar du beloppet. >>> För mer information besök 5

16 Tvättning Försök till övermålning eller tvättning förekommer. Skadad folie Om foliebandet är skadat eller matt är det möjligt att sedeln tvättats från sedelskyddsfärg. Kriminalitet får inte löna Infärgning Infärgningsgraden och färgerna kan variera. OBS! Kanterna är mest utsatta för infärgning. 6

17 Klippta kanter Kanterna kan vara klippta eller bortrivna i försök att ta bort infärgade delar. sig! Om någon lyckas stjäla pengar från till exempel en uttagsautomat eller penningtransport skall det vara svårt för gärningsmannen att använda bytet. Därför finns det färgpatroner bland sedlarna som missfärgar sedlarna och gör dem ogiltiga som betalningsmedel. Brända eller svedda Sedlarna kan vara brända eller svedda i kanten. 7

18 Så här granskar du snabbt en sedel: När du kontrollerar en sedel bör du granska flera säkerhetsdetaljer i kombination. Ett snabbt sätt är att kontrollera vattenmärke och säkerhetstråd. På 00- och 500-kronorssedlarna samt nyare 50- och 000-kronorssedlarna finns också ett folieband och en genomsiktsbild OBS!. Efter den 3 december 03 går det inte längre att betala med de gamla 50- och 000- kronorssedlarna, de utan folieband. Kontrollera följande:. Foliebandet innehåller ett hologram (tredimensionell bild) som bland annat visar valören och tre kronor (00- och 500-kronorssedeln), en ros (50-kronorssedeln) eller ett skepp (000-kronorssedeln).. Vattenmärket syns från både fram- och baksidan av sedeln när den hålls upp mot ljuset. Porträttet ska vara detsamma som sedelns huvudporträtt. På sedlarna med folieband syns även valören i vattenmärket. 3. Säkerhetstråden syns som en mörk linje när sedeln hålls mot ljuset. På sedlarna med folieband syns valören och en mikrotext i säkerhetstråden. 4. Genomsiktsbild är ett mönster som finns på sedlarna med folieband. Mönstret på framsidan bildar tillsammans med baksidans mönster valören när sedeln hålls mot ljuset. 5. Sedelpapperet är tillverkat av råbomull vilket ger sedeln en speciell känsla. 6. Valörbeteckningen och porträttet på sedlarnas framsida är tryckta med koppartryck, vilket ger en sträv reliefkänsla. Känn med tummen eller skrapa med nageln. Om du råkat ta emot en enstaka färgad sedel eller en sedel som på annat sätt ser märklig ut gäller följande: >>> Kontakta din bank eller Riksbanken. >>> Du skall legitimera dig och förklara hur du fått sedeln eller hur den infärgats. >>> Förklaringen ska lämnas på en särskild blankett. >>> Du får ett kvitto på att du lämnat sedeln. >>> Sedeln sänds sedan tillsammans med förklaringen till Riksbanken. Riksbanken beslutar sedan om du kan få ersättning för sedeln. Utbetalning sker till ditt bankkonto som du angett på blanketten. Om Riksbanken anser att du borde ha sett att sedeln var infärgad, bränd eller tvättad, betalas ingen ersättning ut. 8

19 Allmänt Denna utgåva av handboken innehåller information om svenska id-handlingar godkända av Svenska Bankföreningen. Dessutom finns information om hur kontroll av kort från American Express, Diners Club, MasterCard och VISA ska gå till, samt Riksbankens regler för infärgade sedlar. Det finns ett interaktivt utbildningsmaterial som används för självstudier, mer information om detta finns på Kontrollprocessen på handbokens sista sida visar de åtgärder som normalt krävs vid kontroll av identitet, id-handling eller ett betalningsmedel/värdehandling. Betalning med kort är det vanligaste fallet och beskrivs därför mer ingående. Vill du ha mer information om kontroll av utländska id-handlingar och sedlar kontakta oss på KRONAN Säkerhet AB. Mer information om id-handlingar utfärdade av myndigheter inom EU finns på Id-handlingar Id-handlingar och kort för betalning förekommer normalt i formatet 54 x 86 mm. Passen har formatet 88 x 5 mm. Giltighetstiden varierar för olika id-handlingar: - körkort och det äldre passet har upp till 0 års giltighetstid - övriga id-handlingar har upp till 5 års giltighetstid Personnumret kan i vissa fall ersättas med ett s.k. samordningsnummer eller ett personnummer med 4 nollor. Från och med januari 04 är inte tjänstekort en godkänd legitimationshandling hos bankerna. Kort för betalning I handboken finns säkerhetsegenskaper hos de vanligaste internationella korten för betalning, som kan förekomma i Sverige. Vid betalning med kort utfärdade i Sverige, vilket framgår av kortets baksida, skall identiteten kontrolleras. Information från Riksbanken I handboken finns också Riksbankens information om infärgade sedlar samt hur kontroll av sedlars äkthet går till. Mer utförlig information finns på Detta material är producerat av KRONAN Säkerhet AB, på uppdrag av Svenska Bankföreningen, i samarbete med bankerna, Posten, Sveriges Riksbank, Svensk Handel, Oberthur, Gemalto, AB Svenska Pass, Rikspolisstyrelsen, SKL, Transportstyrelsen, Skatteverket, American Express, Diners Club, MasterCard, VISA och Det Norske Veritas. Mer information om innehåll, priser, utbildningsprogram samt tilläggsprodukter finns på eller Du kan också nå vår kundtjänst via 9

20 DE SJU STEGEN - Kontrollprocessen. Handlingar från kunden Kunden skall själv ta ur id-handlingen ur fodralet.. Personbedömning Finns det anledning att vara misstänksam? Förbered dig på att eventuellt stoppa ärendet. 3. Kontroll av individ Titta först på kundens ansikte. Jämför sedan med id-handlingen. 4. Kontroll av id-handling Kontrollera att: - Id-handlingen ej är ändrad eller skadad ( kläm, känn och vippa ). - Giltighetstiden ej har passerats. - UV-trycket är korrekt. notera - nationella id-kortets kortnummer (skriv NID före) - id-kortets SIS-nummer, gula fältet (skriv SIS före) - körkortets referensnummer (skriv KK före) - passets passnummer (skriv PASS före) - Skatteverkets id-kort; de 8 sista siffrorna i kortnumret (skriv SKV före) 5. Kontroll av värdehandling t ex betalkort - Värdehandlingens säkerhetsegenskaper ( kläm, känn och vippa ). - Giltighetstiden ej har passerats. - UV-trycket är korrekt. - För betalkort, kontrollera att det präglade namnet stämmer med - namnet på id-handlingen. (används PIN-kod krävs ej id-kontroll) - För betalkort, kontrollera att det präglade kortnumret stämmer - med det nummer som kortterminalen skriver på kvittot. 6. Kontroll av namnteckning Kontrollera att namnteckningen på värdehandlingen/kortet stämmer överens med id-handlingens. Vid kortbetalning jämför även med kundens namnteckning på kvittot. (det kvitto som kortterminalen skriver ut) 7. Återlämna handlingar Efter genomfört ärende lämnas handlingarna tillbaka. Vid misstanke: - använd innehållet inne i handboken vid fördjupad kontroll - behåll om möjligt handlingarna - fotografera om möjligt kunden (främst post och bank) - samråd med din chef och följ ditt företags interna regler - larma polisen via 0

Ett utbildningsprogram för kontroll av identitet, kort och sedlar

Ett utbildningsprogram för kontroll av identitet, kort och sedlar Ett utbildningsprogram för kontroll av identitet, kort och sedlar LÄRARHANDLEDNING Läs igenom hela detta material innan du håller lektionerna. Materialet är framtaget för att ge dig ett stöd och en utgångspunkt

Läs mer

HANDLEDNING FÖR PERSONER SOM YRKESMÄSSIGT HANTERAR KONTANTER

HANDLEDNING FÖR PERSONER SOM YRKESMÄSSIGT HANTERAR KONTANTER : FÖRBEREDELSER : SÄKERHETSDETALJER n på den nya 10-eurosedeln I ruta visas vattenmärket med porträttet. V några års tid, med de lägre valörerna först. Utgivningen inleds med -eurosedeln, som ges ut 01

Läs mer

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA!

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K 1-krona 2-krona 5-krona 10-krona Sverige får nya sedlar och mynt Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Vi

Läs mer

EURONS NYA ANSIKTE. Upptäck den nya 10-eurosedeln. www.nya-eurosedlar.eu www.euro.ecb.europa.eu

EURONS NYA ANSIKTE. Upptäck den nya 10-eurosedeln. www.nya-eurosedlar.eu www.euro.ecb.europa.eu EURONS NYA ANSIKTE Upptäck den nya 10-eurosedeln www.nya-eurosedlar.eu www.euro.ecb.europa.eu EUROPASERIEN: SÄKERHETSDETALJER Lätt att kontrollera och svår att förfalska Tack vare de förbättrade säkerhetsdetaljerna

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Identitetskort för folkbokförda i Sverige Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag som anges på kortet.

Läs mer

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K 1-krona 2-krona 5-krona 10-krona Sverige får nya sedlar och mynt Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Vi

Läs mer

ANNA OCH ALEX SÄTTER DIT SEDELFÖRFALSKARNA

ANNA OCH ALEX SÄTTER DIT SEDELFÖRFALSKARNA EURO RUN- SPELET www.nya-eurosedlar.eu ANNA OCH ALEX SÄTTER DIT SEDELFÖRFALSKARNA - 2 - Anna och Alex går i samma klass och är bästa vänner. De råkar alltid ut för de mest hårresande äventyr. Idag är inget

Läs mer

Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen

Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen med organisationsnummer 556802-5117 (benämns i fortsättningen KRONAN) och FÖRETAG AB, Box 123 123 45 Exempelstad, organisationsnummer 550000-0000, (benämns i fortsättningen

Läs mer

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID 2015-03-31 Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID Du som arbetar i Järfälla kommun och arbetar med känsliga uppgifter och behöver säker identifiering och inloggning. System som innehåller

Läs mer

Bilaga 1.2 Kortspecifikationer. 459 SIS-kort BILAGA 1.2 KORTSPECIFIKATIONER

Bilaga 1.2 Kortspecifikationer. 459 SIS-kort BILAGA 1.2 KORTSPECIFIKATIONER 1 (13) Bilaga 1.2 er 459 SIS-kort Elektroniskt ID-kort av polycarbonat med SIS-godkänd visuell ID-layout kombinerat med elektronisk identitet innehållande personnummer samt en elektronisk HCC-identitet.

Läs mer

Hur känna igen eurosedlarna och euromynten?

Hur känna igen eurosedlarna och euromynten? Mark byts ut mot euro Hur känna igen eurosedlarna och euromynten? EUROGUIDE FINLANDS BANK Spara euroguiden! Mark byts ut mot euro Den 1 januari 2002 börjar Finland och elva andra europeiska länder använda

Läs mer

Bilaga 1.2 Kortspecifikationer. 459 SIS-kort BILAGA 1.2 KORTSPECIFIKATIONER

Bilaga 1.2 Kortspecifikationer. 459 SIS-kort BILAGA 1.2 KORTSPECIFIKATIONER 1 (24) Bilaga 1.2 er Text markerad med * innebär konfiguration av automatisk överföring av title, patitlename, hsatitle från HSA katalogen till SCS är möjlig. Se beställningsblankett bilaga 1.1.1 för beställning

Läs mer

SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE

SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE izettle Handbok SMARTPHONES OCH TABLETS SOM FUNGERAR MED IZETTLE Det är dessa modeller (och operativsystem) som vi har testat izettle med och vet att det fungerar. Finns inte din enhet med på listan nedan,

Läs mer

Registrera och aktivera ditt kort för Säker Internethandel

Registrera och aktivera ditt kort för Säker Internethandel Registrera och aktivera ditt kort för Säker Internethandel Det finns två olika sätt som du kan använda för att registrera och aktivera ditt kort till tjänsten Säker Internethandel. Antingen kan du göra

Läs mer

SBC 151-U. Särskilda Bestämmelser. för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ. Utgåva 14 2008-04-04.

SBC 151-U. Särskilda Bestämmelser. för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ. Utgåva 14 2008-04-04. Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard Säkrar LIV EGENDOM MILJÖ SBC 151-U Utgåva 14 2008-04-04 Identitetskort SS 61 43 14 1 Särskilda bestämmelser 1 INNEHÅLL 1 INNEHÅLL...

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010)

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT FÖRSÄLJNING I BUTIK (Card Present) (Juli 2010) Dessa föreskrifter, Butiksföreskrifterna, gäller för försäljning mot betalning med Kontokort med

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2001:4 Utkom från trycket 2001-10-16 Försvarsmaktens interna bestämmelser om legitimationshandlingar m.m.; beslutade den 25 september 2001. Försvarsmakten föreskriver

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12)

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12) Guide SITHS reservkort 1 (12) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera dig...

Läs mer

Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet

Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Har du några frågor? Kontakta oss på kontor@chalmerskonferens.se alternativt på 031-7723953 Först behöver du

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

TellerAvtal Användarhandbok

TellerAvtal Användarhandbok Juli 2011.1 TellerAvtal Användarhandbok Teller is a part of the Nets group Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Självbetjäningsautomater... 3 4. Internethandel... 4 5. Post- och telefonorder...

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

RAHAXI Hypercom T2100

RAHAXI Hypercom T2100 RAHAXI Hypercom T2100 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1. RAHAXI PROCESSING OY... 2 1.1. Rahaxi-tjänsten... 2 1.2. Kontaktuppgifter... 2 2. HYPERCOM T2100 BETALTERMINAL... 3 2.1. Uppackning...

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

Samarbete Paxess PayZone

Samarbete Paxess PayZone Sida 1 av 5 Samarbete Paxess PayZone Fr.o.m. 1 januari 2011 kommer betalningar med betalkort i Turbo, att förmedlas via PayZone s Spectracard. Därmed upphör samarbetet med Strålfors och integreringen med

Läs mer

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET

NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET Manual Megtax EMV 1 NYHET - SÄKERHET - TRYGGHET BAKGRUND För att öka säkerheten i hanteringen av kreditkort har kortföretag och banker infört en så kallad EMV-standard. Detta är ett led i att stoppa kontokortsbedrägerier

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet.

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet. Guide Lämna ut nytt SITHS-kort 1 (11) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera

Läs mer

Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard

Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard Särskilda Bestämmelser för certifiering av överensstämmelse med standard SBC 151-U Identitetskort SS 61 43 14 Dokument.: SBC 151-U Utgåva: 15 Datum: 2015-05-25 DNV GL Business Assurance Sweden AB Box 6046

Läs mer

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme

Parkeringsautomater KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1. ID02 2003 Grupp 3. Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme KOGNITIONSERGONOMI - GRUPPUPPGIFT 1 Parkeringsautomater ID02 2003 Grupp 3 Susann Hertz Martina Ivanisevic Claes Nellestam Martin Pråme Handledare Håkan Eftring, CERTEC Inledning Uppgiften bestod i att

Läs mer

Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns landsting

Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns landsting 1(46 SENAST UPPDATERAD: 2015-06-11 Rutiner_Norrbottens Läns Landsting_SE2321000230- E00001_Version_3.1 Administration av SITHS-kort inom Norrbottens läns 2(46 Revisionshistorik... 5 Förutsättning för Korthandläggning...

Läs mer

BUTIKSSÄKERHET. En handbok från Svensk Handel

BUTIKSSÄKERHET. En handbok från Svensk Handel BUTIKSSÄKERHET En handbok från Svensk Handel Innehåll För säkerhets skull 4 Svinn 5 Externt svinn 5 Internt svinn 5 Administrativt svinn 7 Rån 8 Värdetransporter 9 Stöld / snatteri 11 Skydda butiken 13

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT OBEMANNAD TERMINAL (Mars 2013)

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT OBEMANNAD TERMINAL (Mars 2013) FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT OBEMANNAD TERMINAL (Mars 2013) Dessa föreskrifter, Föreskrifter för obemannad terminal, gäller vid försäljning mot betalning med Kontokort i obemannade

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fingeravtryck och annan signalementsupptagning; beslutade

Läs mer

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson

Grupp 3. Analys och förbättringar av en. Daria Thoma, Kajsa Westman, Sara..., Lisa-Stina Eriksson Vid fel ring 046-67834 BILJETT Analys och förbättringar av en Parkeringsautomat Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma KORT MYNT Taxa må - fre 8-8 2 kr / timma Vid fel ring 046-67834 0 0 AVBRYT AVBRYT BILJETT

Läs mer

SITHS. Kontakt: E-post: kundservice@inera.se Webbsida: www.siths.se

SITHS. Kontakt: E-post: kundservice@inera.se Webbsida: www.siths.se SITHS Kontakt: E-post: kundservice@inera.se Webbsida: www.siths.se 19 april 2011 1 Agenda SITHS Presentation av grupp Från idé till handlingsprogram Nationell ehälsa Från ett införande till en användning

Läs mer

Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling

Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling - Nyhetsbrev nr 5 från Transportstyrelsen Här kommer ytterligare ett nyhetsbrev i serien "Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling". I detta

Läs mer

Säljinformation från TiM september 2015

Säljinformation från TiM september 2015 Säljinformation från TiM september 2015 Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Köp resa och ladda kort

Köp resa och ladda kort SJ Regional biljettautomat Köp resa och ladda kort Information English 08:56 Köp resa Köp resa Giltiga betalkort: Biljetterna i automaten gäller för obokat resande med SJ Regionaltåg och InterCity i Mälardalen.

Läs mer

Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien.

Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien. Visumservice AB Box 24092 104 50 Stockholm ANGÅENDE VISUM TILL INDIEN Vi hoppas att du ser fram emot denna spännade resa som du har bokat. Här kommer lite information kring visum till Indien. Visumansökningar

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Juli 2010)

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Juli 2010) FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Juli 2010) Dessa föreskrifter, Kontantuttagsföreskrifterna, gäller vid kontantuttag över disk med Kontokort och användande

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015)

FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) FÖRESKRIFTER FÖR KONTANTUTTAG ÖVER DISK MED KONTOKORT KONTANTUTTAG ÖVER DISK (Maj 2015) Dessa föreskrifter, Kontantuttagsföreskrifterna, gäller vid kontantuttag över disk med Kontokort och användande av

Läs mer

Poängvillkor NK NYCKELN.

Poängvillkor NK NYCKELN. Maj 2015 Poängvillkor NK NYCKELN. INDELNING. 1. NK Nyckeln, introduktion 2. Administration och information 3. Korttyper 4. Kortinnehavare 5. Personliga kort 6. Favoritavdelningar 7. Poänggivare 8. Poängavtal

Läs mer

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning

RAHAXI Hypercom T4220. Bruksanvisning RAHAXI Hypercom T4220 Bruksanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. RAHAXI PROCESSING OY... 3 1.1. Rahaxi-tjänsten... 3 1.2. Kontaktuppgifter... 3 2. HYPERCOM T4220 BETALTERMINAL... 4 2.1. Uppackning...

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna biljettbestämmelser.................... 2 Barn och skolungdom....................... 2 Studeranderabatt och ungdom

Läs mer

ID06. Det här är. Vi vill tydliggöra det svarta arbetet genom att synliggöra det vita! ID06 Obligatorisk ID- och närvaroredovisning. www.id06.

ID06. Det här är. Vi vill tydliggöra det svarta arbetet genom att synliggöra det vita! ID06 Obligatorisk ID- och närvaroredovisning. www.id06. ID06 Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen Det här är ID06 Höjer branschens anseende och stärker den sunda konkurrensen Vi vill tydliggöra det svarta arbetet genom att synliggöra

Läs mer

Rutiner för etjänstekort

Rutiner för etjänstekort SLLIT etjänstekortsförvaltningen VERSION 5.0 1 (33) Rutiner för etjänstekort Version 5.0 E-post: rafunktionen@sll.se 2 (33) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Versionshistorik... 4 1 etjänstekort...

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet; UHRFS 2015:3 Utkom från trycket den 30 juni 2015 beslutade den 11 juni

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Nya sedlar och mynt. Produktion: Sveriges riksbank i samarbete med Lärobyrån AB. Layout: Prime. 2015.

Nya sedlar och mynt. Produktion: Sveriges riksbank i samarbete med Lärobyrån AB. Layout: Prime. 2015. Kolla pengarna! Denna folder berättar om Sveriges nya sedlar och mynt och om utbytet som genomförs 2015 2016. En nyhet är att samtliga nya sedlar pryds av några av Sveriges mest kända kulturpersonligheter.

Läs mer

Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson

Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson 10 stycken Japanska textilprover på kartongark, med enstaka limrester. Märkning/Inventarienummer: Acc-nr: OM-1968-0070.

Läs mer

Spot, röd, på pulserande hjärta. (violett sidoljus) Fade.

Spot, röd, på pulserande hjärta. (violett sidoljus) Fade. Publik på plats. Black. Följespot på två ansikten. (två teaterelever) Text: Tårene mine lager glade och triste blomster Jeg vanner med kirkeklokker Å drukne er som en spennende bok Jeg hörer stemmer fra

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Lathund CallCenter 2010

Lathund CallCenter 2010 Lathund CallCenter 2010 Innehållsförteckning Reservation Bokningstotalen Försäljning med kortbetalning Lägg till platser Lägg till platser Ändra pristyp Ta bort platser Ta bort hel bokning Ändra dag i

Läs mer

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Gå in via www.tolkformedlingvast.se. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Kontakta tolkförmedlingskontoret om du inte

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas hantering av pass och nationellt

Läs mer

Marstrands Innebandyklubb

Marstrands Innebandyklubb Instruktion för Fika-försäljning Instruktion för användande av ipad, izettledosa och SWISH ipaden används för att registrera all försäljning av varor vid matcher, som en kassa. Skärmkoden till ipad:en

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Skicka kontrolluppgift med e-post till de anställda... 5 Anställda med ogiltig e-postadress...

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone För att kunna hämta hem appar till din ipad måste man skapa ett Apple-ID. Ett Apple-ID är som ett slags ID-kort på din ipad för att försäkra att du är du! För att

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

Butikssäkerhet. En handbok från Svensk Handel

Butikssäkerhet. En handbok från Svensk Handel Butikssäkerhet En handbok från Svensk Handel 1 2 Innehållsförteckning För säkerhets skull 5 Svinn 5 Externt svinn 6 Internt svinn 6 Administrativt svinn 8 Rån 9 Värdetransporter 10 Stöld/snatteri 12 Skydda

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Hur man betalar skatten via Bahamas Government s hemsida

Hur man betalar skatten via Bahamas Government s hemsida Hur man betalar skatten via Bahamas Government s hemsida Här slipper du alla extra kostnader som banken tar och skatten betalas direkt från ditt Visa- eller MasterCard-kort. Om du tar för lång tid på dig

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

Rutiner för SITHS kort

Rutiner för SITHS kort Version 0.3 Bilaga 7, RAPS Rutiner för SITHS kort Support ehälsa Cesam Skåne: ehalsosupport@kfsk.se 0723-71 53 00 Innehåll Inloggning i systemen 5 Dokumentets syfte 5 Dokumentets målgrupp 5 1 etjänstekort

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER

R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER R-CARD M5 PORTTELEFON HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER RCO FREECALL SYSTEM FREECALL ENTRY FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT I FASTIGHETEN. INSTRUKTION FÖR BESÖKARE MED MOBILTELEFON RING MED DIN MOBILTELEFON TILL

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Guide SJ Regionalkort

Guide SJ Regionalkort Guide SJ Regionalkort Så här fungerar det 2 Ladda kort 5 Skapa reseprofil 7 Köpa/registrera resa 8 Köpvillkor/återköp/förlust/spärra kort 11 Guide SJ Regionalkort 1 Så här fungerar det Det här är SJ Regional

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010)

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSÄLJNING MOT BETALNING MED KONTOKORT DISTANSHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) Dessa föreskrifter, Distanshandelsföreskrifterna, gäller för försäljning mot betalning med Kontokort

Läs mer

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230

Manual för kortterminalen. Hypercom M4230 Manual för kortterminalen Hypercom M4230 Innehåll: Installation av kortterminalen Hypercom M4230...3 1. Kontrollera leveransen... 3 2. Detta krävs för en installation... 3 3. Sätt i kvittorullen... 3 4.

Läs mer

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt.

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. PAYPAL Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Del 1). Alla betalningar från dina kunder sätts in på detta konto

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 GRAFISK MANUAL Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 Innehållsförteckning Färger 1 Logotyp 2 Brevpapper 3 Visitkort 4 Kuvert 5 Informationsvykort 8 CD-omslag 9 Kollegieblock 10 Tygtryck

Läs mer

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola Ansökningshandling Parkeringstillstånd för rörelsehindrad OBS! Handläggningstiden är ca 6 veckor. YDRE KOMMUN Socialförvaltningen Kommunkontoret 570 60 YDRE

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16)

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16) Framsida SKV269 Utgåva 21 1 (16) 2013-12-01 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3, INK4 enligt den nya Skatteförfarandelagen (SFL).

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen!

Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Installationsanvisning och snabbguide för Vx familjen! Varmt välkommen till Point! Tack för att du valt en kortterminal från oss! Point Transaction Systems AB är den ledande leverantören av kortterminaler

Läs mer

E U : S E K O L O G I S K A L O G O

E U : S E K O L O G I S K A L O G O EU:S EKOLOGISKA LOGO EU:S EKOLOGISKA LOGO INLEDNING Två välkända symboler utgör grunden för EU:s ekologiska logo: EU-flaggan officiell symbol för EU sedan 1986 och ett löv som i olika former symboliserar

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

RPI, Registrering, produktinfo och instruktion SmartDNA ver.1

RPI, Registrering, produktinfo och instruktion SmartDNA ver.1 Det är mycket enkelt att registrera sin SmartDNA förpackning. Du gör det via internet genom att gå in på www.safesolution.se och du kan också enkelt ändra, om du skulle byta mobilnummer eller adress. Tidigare

Läs mer

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85)

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/0004 Er referens: Ju/2013/8738/L5 1 (5) 2014-04-25 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm e-post: ju.l5@regeringskansliet.se Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 1344 0 Fax: +49 69 1344 6000 E-Mail: info@ecb.int www.ecb.

EUROPEISKA CENTRALBANKEN Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 1344 0 Fax: +49 69 1344 6000 E-Mail: info@ecb.int www.ecb. EUROSEDLAR OCH MYNT Sedan den 1 januari 2002 har eurosedlar och euromynt varit en del av vardagen för mer än 300 miljoner människor i euroområdet. Den här broschyren visar de sju eurosedlarna och de åtta

Läs mer

Piprapport 1, Riksvapen

Piprapport 1, Riksvapen Piprapport 1, Riksvapen av Arne Åkerhagen Följande rapport är den första i en serie där jag vill presentera svenska kritpipor, där deras tillverkare har kunnat fastställas. Denna första avhandlar den sk

Läs mer

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer