Kontroll av identitet, svenska id-handlingar godkända av bankerna, kort för betalning samt information om infärgade sedlar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontroll av identitet, svenska id-handlingar godkända av bankerna, kort för betalning samt information om infärgade sedlar."

Transkript

1 Kontroll av identitet, svenska id-handlingar godkända av bankerna, kort för betalning samt information om infärgade sedlar. Sid Sid 7 Sid 0 Sid Sid 0 Sid 3 Sid 8 Sid Sid 3 Sid 8 Sid Sid 4 Sid 9 Sid 3 Sid 5 Sid 4 Sid 9 Sid 6 Sid 5-8 OBS! Variationer i färgnyanser och UV-tryck kan förekomma. Utgåva januari 04

2 Nytt körkort från Transportstyrelsen Kontrolleras hos Transportstyrelsen på telefon Tillverkat från januari 03 och fortfarande Att gula stjärnor framträder vid belysning i UV-ljus.. Att foto och personnummer visas växlande i den räfflade ytan. 3. Att flera ringar på framsidan innehåller präglad mikrotext. 4. Att KÖRKORT SVERIGE på framsidan och loggan på baksidan skiftar från grönt till svart. 5. Att personnumret syns stående i det genomskinliga fönstret. 6. Att det finns präglad mikrotext i rader under efternamnet (lupp underlättar kontrollen). Körkort från Transportstyrelsen Kontrolleras hos Transportstyrelsen på telefon Tillverkat från januari 009 till januari Att ett gråblått vågmönster samt ett vertikalt gult fält framträder vid belysning i UV-ljus.. Att foto/år samt namnteckning visas växlande i den räfflade ytan på baksidan. 3. Att präglingsytan visar en kartbild av Sverige samt ett S till höger om EU-flaggan. 4. Att personnumrets sex första siffror syns i det genomskinliga fönstret. 5. Att kinegrammet visar två olika motiv; ett S och lilla Riksvapnet. 6. Att det finns mikrotext i mönstrets linjer (lupp underlättar kontrollen).

3 Körkort från Vägverket Kontrolleras hos Transportstyrelsen på telefon Tillverkat från december 007 till december Att Vägverkets logotyp och lilla Riksvapnet framträder vid belysning i UV-ljus.. Att foto/år samt namnteckning visas växlande i den räfflade ytan på baksidan. 3. Att präglingsytan visar en kartbild av Sverige samt ett S till höger om EU-flaggan. 4. Att S -et på baksidan skiftar från grönt till svart. 5. Att det finns ett genomskinligt fält under namnteckningen och att baksidans bottenmönster och mikrotext går in över fältet. 6. Att det finns mikrotext i mönstrets linjer (lupp underlättar kontrollen). Körkort från Vägverket Kontrolleras hos Transportstyrelsen på telefon Tillverkat från juni 999 till december Att Vägverkets logotype på framsidan blir starkt röd i UV-ljus.. Att foto/år samt namnteckningen visas växlande i den räfflade ytan. 3. Att präglingsytan visar en kartbild av Sverige samt ett S till höger om EU-flaggan. 4. Att S -et på baksidan skiftar från grönt till svart. 5. Att EU-stjärnorna och ett S framträder på kortets baksida i UV-ljus. 6. Att det finns mikrotext i mönstrets linjer (lupp underlättar kontrollen). 3 4

4 Nytt id-kort från Skatteverket Kontrolleras hos Oberthur på telefon Tillverkat från mars 03 och fortfarande Att UV-mönstret framträder med vit färg vid belysning i UV-ljus.. Att kortinnehavarens porträtt och texten IDK är perforerad genom kortet. 3. Att porträtt och personnummer visas växlande i den räfflade ytan. 4. Att porträtt i form av skuggbild framträder i det klara fönstret på kortet. 5. Att hologrammet i fotografiets högra del skiftar i färg och visar olika mönster. 6. Att kortet har präglade mönster, som innehåller mikrotext (lupp underlättar kontrollen). 4

5 Id-kort från Skatteverket Kontrolleras hos Gemalto på telefon Tillverkat från juni 009 till mars 03. Uppgift om längd (CM) kan förekomma med stora eller små bokstäver Att mönstret framträder med gul färg vid belysning i UV-ljus.. Att kortinnehavarens porträtt och texten IDK är perforerad genom kortet. 3. Att födelsetid och kortinnehavarens initialer visas växlande i den räfflade ytan. 4. Att kinegrammet visar olika motiv; KONUNGARIKET SVERIGE samt Tre kronor. 5. Att Skatteverkets symbol/snurra finns präglad på framsidan och symbolen på baksidan skiftar färg. 6. Att det finns mikrotext i mönstrets linjer (lupp underlättar kontrollen). 5

6 Svenskt pass från 0 Kontrolleras hos den lokala polisen eller telefon 4 4 (internationellt ). Tillverkat från januari 0 och fortfarande. Kortet är endast giltigt när det sitter i den röda passboken Att UV-mönstret framträder vid belysning i UV-ljus.. Att passinnehavarens porträtt och SWE + längd är perforerat genom personsidan. 3. Att födelsetid och ansiktsbild visas växlande i den räfflade ytan. 4. Att passnumret visas i den genomskinliga delen av kortet. 5. Att det metalliska hologrammet visar tre olika motiv samt födelsetid. 6. Att sidan har ett präglat mönster, som delvis innehåller mikrotext (lupp underlättar kontrollen). 6

7 Svenska äldre pass Kontrolleras hos den lokala polisen eller telefon 4 4 (internationellt ). Tillverkat från oktober 005 till december 0. I detta pass lagras uppgifterna på personsidan i ett chip Att UV-mönstret framträder vid belysning i UV-ljus.. Att passinnehavarens porträtt och SWE + passnummer är perforerat genom personsidan. 3. Att födelsetid och nationalitet visas växlande i den räfflade ytan. 4. Att kinegrammet visar olika motiv. 5. Att det metalliska hologrammet visar tre olika motiv. 6. Att det finns mikrotext i den präglade ytans bottenmönster SWE (lupp erfordras). Kontrolleras hos den lokala polisen eller telefon 4 4 (internationellt ). Tillverkat från januari 998 till september Att UV-mönstret framträder vid belysning i UV-ljus.. Att födelsetid och nationalitet visas växlande i den räfflade ytan. 3. Att präglingsytan har ett positivt och negativt mönster. 4. Att hologrammet visar tre olika motiv. 5. Att säkerhetsmönstret i det ena bottenmönstret övergår från violett - gult - violett. 6. Att det finns mikrotext i den präglade ytans bottenmönster SWE (lupp erfordras). 7

8 Nationellt id-kort från 0 Kontrolleras hos den lokala polisen eller telefon 4 4 (internationellt ). Tillverkat från januari 0 och fortfarande Att UV-mönstret framträder vid belysning i UV-ljus.. Att kortinnehavarens porträtt och SWE + längd är perforerat genom kortet. 3. Att födelsetid och ansiktsbild visas växlande i den räfflade ytan. 4. Att födelsetid visas i den genomskinliga kanten runt kortet. 5. Att det metalliska hologrammet visar tre olika motiv samt födelsetid. 6. Att sidan har ett präglat mönster, som delvis innehåller mikrotext (lupp underlättar kontrollen). Nationellt id-kort Kontrolleras hos den lokala polisen eller telefon 4 4 (internationellt ). Tillverkat från juli 007 till december 0. Kortet kan förekomma utan information om födelseort Att UV-mönstret framträder vid belysning i UV-ljus.. Att kortinnehavarens porträtt och SWE är perforerat genom kortet. 3. Att två tryckbilder på framsidan skiftar från grönt till blått. 4. Att födelsetid och nationalitet visas växlande i den räfflade ytan. 5. Att kinegrammet visar tre olika motiv. 6. Att präglingsytan har ett positivt och negativt mönster, samt innehåller mikrotext (lupp underlättar kontrollen). 8

9 SIS-märkta id-kort Kontrolleras hos Gemalto på telefon Tillverkat från oktober 996 och fortfarande. Kortet förekommer både med och utan chip. Baksidan kan vara med eller utan streckkod/magnetband Att UV-mönstret, i form av en rosett med texten SWE, finns på framsidan.. Att personnummer och SIS-symbol visas växlande i den räfflade ytan. 3. Att präglingsytan har ett negativt mönster, SIS-emblemet är positivt. 4. Att kortnummerfältets gula del lyser i UV-ljus. 5. Att säkerhetsmönstret på fram- och baksidan övergår från blå färg till gul/grön. 6. Att det finns mikrotext i flera linjer på framsidan (lupp underlättar kontrollen). Kontrolleras hos Gemalto på telefon Tillverkat från december 995 och fortfarande Att UV-mönstret på kortets framsida framträder med blå färg vid belysning i UV-ljus.. Att personnummer och SIS-symbol visas växlande i den räfflade ytan. 3. Att säkerhetsmönstret på framsidan övergår från blå/grå till röd/grå i kortets nedre del. 4. Att äkthetsmärket, bland annat i form av ett finlinjemönster, lyser i UV-ljus. 5. Att en bård med finlinjemönster på kortets baksida lyser orange i UV-ljus. 6. Att det finns mikrotext på baksidan (lupp underlättar kontrollen). 9

10 SIS-märkta id-kort Kontrolleras hos Oberthur på telefon Tillverkat från november 003 till maj 00. Kortet förekommer både med eller utan chip samt med eller utan streckkod/magnetband Att kortnummerfältets gula del samt en cirkel med texten SWE i kors lyser i UV-ljus.. Att personnummer och SIS-symbol visas växlande i den räfflade ytan. 3. Att präglingsytan har ett positivt och negativt mönster. 4. Att fram- och baksidans synliga rosetter lyser helt eller delvis i UV-ljus. 5. Att säkerhetsmönstren övergår från blått i centrum till gröngult i kanterna med rosetter i rosa-blått. 6. Att det finns mikrotext i flera linjer på fram- och baksidan (lupp underlättar kontrollen). Kontrolleras hos Oberthur på telefon Tillverkat från april 003 och fortfarande. Kortet förekommer både med och utan chip. Baksidan kan vara med eller utan streckkod Alternativ placering av lasergraverat personnummer (från 03 och fortfarande).. Att det två-färgade UV-mönstret finns på fram- och baksidan.. Att personnummer och SIS-symbol visas växlande i den räfflade ytan. 3. Att personnumret syns i genomskinliga kanten nedanför eller till höger fotot. 4. Att präglingsytan har ett positivt och negativt mönster, negativt över bilden. 5. Att det blå-grön-gul-rosa säkerhetsmönstret även syns i den genomskinliga kanten. 6. Att det finns mikrotext i flera linjer på fram- och baksidan (lupp underlättar kontrollen). 0

11 American Express-kort Om du är misstänksam ring Kan du inte tala öppet begär Kod 0. Ytan på kortet kan innehålla olika bilder beroende på kortlayout. American Express kortnummer börjar alltid med 37. Kortet förekommer både med och utan chip. Alla kort innehåller American Express Blue Box någonstans på fram- eller baksidan Att UV-mönstret AMEX finns på framsidan.. Att det finns en American Express Blue Box på fram- eller baksidan. 3. Att numret som är präglat på framsidan stämmer med det tryckta numret på baksidan. 4. Att de tryckta checksiffrorna till höger inte kan suddas ut eller gnidas bort. 5. Att Member Since visar när kortmedlemmen fick sitt första American Express kort, jämför med kundens ålder. (OBS! Member since finns inte på alla kort). 6. Att namnteckningsfältet inte har manipulerats.

12 MasterCard-kort Om du är misstänksam, ring din inlösare och begär Kod 0. Ytan på kortet ersätts med olika bilder beroende på vem som är utgivare. Master Card-loggan kan förekomma på flera olika platser på kortet (se miniatyrer). MasterCard:s kortnummer börjar alltid med 5. Kortet förekommer med eller utan chip Alternativa placeringar av hologrammet på baksidan beroende på om kortet har chip eller ej. De fyra sista siffrorna i kortnumret kan även vara placerade mitt på signaturpanelen. Hologrammet kan förekomma som två jordglober i guld eller ett debitmärke på fram- eller baksida. På kort med holografiskt magnetband finns inga andra hologram.. Att UV-trycket, i form av bokstäverna M och C, finns på framsidan.. Att texten MasterCard syns i olika färger, tredimensionellt bakom de två jordgloberna i hologrammet. 3. Att de 4 första siffrorna i kortnumret är tryckta under de präglade siffrorna. 4. Att det finns mikrotext i hologrammet (runt globerna). 5. Att namnteckningsfältet innehåller MasterCard i rött, gult och blått. 6. Att namnteckningsfältet innehåller hela eller del av kortnumret plus ytterligare 3 siffror i lutande stil åt vänster.

13 Visa-kort Om du är misstänksam, ring din inlösare och begär Kod 0. Ytan på kortet ersätts med olika bilder beroende på vem som är utgivare. VISA-loggan kan förekomma på flera olika platser på kortet (se miniatyrer). VISA:s kortnummer börjar alltid med nummer 4. Kortet förekommer med eller utan chip Alternativa framsidor Kort med chip Kort med magnetband. Att UV-mönstret i form av ett stiliserat V, finns i loggan på framsidan.. Att en flygande fågel syns växlande i hologrammet. 3. Att de 4 första siffrorna i kortnumret är tryckta under de präglade siffrorna. 4. Att VISA-loggan är tryckt i blått och guld på vit bakgrund. 5. Att ordet VISA framträder i namnteckningsfältet i UV-ljus. 6. Att namnteckningsfältet innehåller hela eller del av kortnumret plus ytterligare 3 siffror i lutande stil åt vänster. 3

14 Diners Club-kort Om du är misstänksam ring Kan du inte tala öppet begär Kod 0. Den grå ytan på kortet kan innehålla olika bilder beroende på kortlayout. Diners Club kortnummer börjar alltid med 30, 36 eller 38. Kortet förekommer med och utan chip, foto och/eller namnteckning på framsidan. Nytt utförande av Dinersloggan på nyare kort. 3 På baksidan ersätter dessa logotyper MasterCard-loggan Att UV-mönstret, i form av Diners logo, finns på framsidan.. Att koden, bestående av två bokstäver, finns på kortets framsida. 3. Att säkerhetssymbolen, i form av Diners logo finns på framsidan (kan saknas på nyare kort). 4. Att namnteckningsfältet innehåller blå Diners symboler samt ej manipulerats. 5. Att namnteckningsfältet innehåller kortnumret + 3 siffror i rak stil. 4

15 Nej tack, till infärgade, brända eller tvättade sedlar! Sedlar som ser märkliga ut, till exempel infärgade, brända eller tvättade, kan ha koppling till brott. Det är straffbart att ta emot och använda sedlar som uppenbart härstammar från kriminella handlingar. NEJ TACK! >>> Hänvisa personer med sådana sedlar till din bank eller till Riksbanken. >>> Vid oaktsamhet, då du borde uppmärksammat att sedeln var infärgad, bränd eller tvättad, förlorar du beloppet. >>> För mer information besök 5

16 Tvättning Försök till övermålning eller tvättning förekommer. Skadad folie Om foliebandet är skadat eller matt är det möjligt att sedeln tvättats från sedelskyddsfärg. Kriminalitet får inte löna Infärgning Infärgningsgraden och färgerna kan variera. OBS! Kanterna är mest utsatta för infärgning. 6

17 Klippta kanter Kanterna kan vara klippta eller bortrivna i försök att ta bort infärgade delar. sig! Om någon lyckas stjäla pengar från till exempel en uttagsautomat eller penningtransport skall det vara svårt för gärningsmannen att använda bytet. Därför finns det färgpatroner bland sedlarna som missfärgar sedlarna och gör dem ogiltiga som betalningsmedel. Brända eller svedda Sedlarna kan vara brända eller svedda i kanten. 7

18 Så här granskar du snabbt en sedel: När du kontrollerar en sedel bör du granska flera säkerhetsdetaljer i kombination. Ett snabbt sätt är att kontrollera vattenmärke och säkerhetstråd. På 00- och 500-kronorssedlarna samt nyare 50- och 000-kronorssedlarna finns också ett folieband och en genomsiktsbild OBS!. Efter den 3 december 03 går det inte längre att betala med de gamla 50- och 000- kronorssedlarna, de utan folieband. Kontrollera följande:. Foliebandet innehåller ett hologram (tredimensionell bild) som bland annat visar valören och tre kronor (00- och 500-kronorssedeln), en ros (50-kronorssedeln) eller ett skepp (000-kronorssedeln).. Vattenmärket syns från både fram- och baksidan av sedeln när den hålls upp mot ljuset. Porträttet ska vara detsamma som sedelns huvudporträtt. På sedlarna med folieband syns även valören i vattenmärket. 3. Säkerhetstråden syns som en mörk linje när sedeln hålls mot ljuset. På sedlarna med folieband syns valören och en mikrotext i säkerhetstråden. 4. Genomsiktsbild är ett mönster som finns på sedlarna med folieband. Mönstret på framsidan bildar tillsammans med baksidans mönster valören när sedeln hålls mot ljuset. 5. Sedelpapperet är tillverkat av råbomull vilket ger sedeln en speciell känsla. 6. Valörbeteckningen och porträttet på sedlarnas framsida är tryckta med koppartryck, vilket ger en sträv reliefkänsla. Känn med tummen eller skrapa med nageln. Om du råkat ta emot en enstaka färgad sedel eller en sedel som på annat sätt ser märklig ut gäller följande: >>> Kontakta din bank eller Riksbanken. >>> Du skall legitimera dig och förklara hur du fått sedeln eller hur den infärgats. >>> Förklaringen ska lämnas på en särskild blankett. >>> Du får ett kvitto på att du lämnat sedeln. >>> Sedeln sänds sedan tillsammans med förklaringen till Riksbanken. Riksbanken beslutar sedan om du kan få ersättning för sedeln. Utbetalning sker till ditt bankkonto som du angett på blanketten. Om Riksbanken anser att du borde ha sett att sedeln var infärgad, bränd eller tvättad, betalas ingen ersättning ut. 8

19 Allmänt Denna utgåva av handboken innehåller information om svenska id-handlingar godkända av Svenska Bankföreningen. Dessutom finns information om hur kontroll av kort från American Express, Diners Club, MasterCard och VISA ska gå till, samt Riksbankens regler för infärgade sedlar. Det finns ett interaktivt utbildningsmaterial som används för självstudier, mer information om detta finns på Kontrollprocessen på handbokens sista sida visar de åtgärder som normalt krävs vid kontroll av identitet, id-handling eller ett betalningsmedel/värdehandling. Betalning med kort är det vanligaste fallet och beskrivs därför mer ingående. Vill du ha mer information om kontroll av utländska id-handlingar och sedlar kontakta oss på KRONAN Säkerhet AB. Mer information om id-handlingar utfärdade av myndigheter inom EU finns på Id-handlingar Id-handlingar och kort för betalning förekommer normalt i formatet 54 x 86 mm. Passen har formatet 88 x 5 mm. Giltighetstiden varierar för olika id-handlingar: - körkort och det äldre passet har upp till 0 års giltighetstid - övriga id-handlingar har upp till 5 års giltighetstid Personnumret kan i vissa fall ersättas med ett s.k. samordningsnummer eller ett personnummer med 4 nollor. Från och med januari 04 är inte tjänstekort en godkänd legitimationshandling hos bankerna. Kort för betalning I handboken finns säkerhetsegenskaper hos de vanligaste internationella korten för betalning, som kan förekomma i Sverige. Vid betalning med kort utfärdade i Sverige, vilket framgår av kortets baksida, skall identiteten kontrolleras. Information från Riksbanken I handboken finns också Riksbankens information om infärgade sedlar samt hur kontroll av sedlars äkthet går till. Mer utförlig information finns på Detta material är producerat av KRONAN Säkerhet AB, på uppdrag av Svenska Bankföreningen, i samarbete med bankerna, Posten, Sveriges Riksbank, Svensk Handel, Oberthur, Gemalto, AB Svenska Pass, Rikspolisstyrelsen, SKL, Transportstyrelsen, Skatteverket, American Express, Diners Club, MasterCard, VISA och Det Norske Veritas. Mer information om innehåll, priser, utbildningsprogram samt tilläggsprodukter finns på eller Du kan också nå vår kundtjänst via 9

20 DE SJU STEGEN - Kontrollprocessen. Handlingar från kunden Kunden skall själv ta ur id-handlingen ur fodralet.. Personbedömning Finns det anledning att vara misstänksam? Förbered dig på att eventuellt stoppa ärendet. 3. Kontroll av individ Titta först på kundens ansikte. Jämför sedan med id-handlingen. 4. Kontroll av id-handling Kontrollera att: - Id-handlingen ej är ändrad eller skadad ( kläm, känn och vippa ). - Giltighetstiden ej har passerats. - UV-trycket är korrekt. notera - nationella id-kortets kortnummer (skriv NID före) - id-kortets SIS-nummer, gula fältet (skriv SIS före) - körkortets referensnummer (skriv KK före) - passets passnummer (skriv PASS före) - Skatteverkets id-kort; de 8 sista siffrorna i kortnumret (skriv SKV före) 5. Kontroll av värdehandling t ex betalkort - Värdehandlingens säkerhetsegenskaper ( kläm, känn och vippa ). - Giltighetstiden ej har passerats. - UV-trycket är korrekt. - För betalkort, kontrollera att det präglade namnet stämmer med - namnet på id-handlingen. (används PIN-kod krävs ej id-kontroll) - För betalkort, kontrollera att det präglade kortnumret stämmer - med det nummer som kortterminalen skriver på kvittot. 6. Kontroll av namnteckning Kontrollera att namnteckningen på värdehandlingen/kortet stämmer överens med id-handlingens. Vid kortbetalning jämför även med kundens namnteckning på kvittot. (det kvitto som kortterminalen skriver ut) 7. Återlämna handlingar Efter genomfört ärende lämnas handlingarna tillbaka. Vid misstanke: - använd innehållet inne i handboken vid fördjupad kontroll - behåll om möjligt handlingarna - fotografera om möjligt kunden (främst post och bank) - samråd med din chef och följ ditt företags interna regler - larma polisen via 0

Identitetskort för folkbokförda i Sverige

Identitetskort för folkbokförda i Sverige Identitetskort för folkbokförda i Sverige Från och med april 2013 ser Skatteverkets id-kort ut så här. Det id-kort som utfärdats mellan 2009 och mars 2013 är giltiga fram till den dag som anges på kortet.

Läs mer

Rutiner för etjänstekort

Rutiner för etjänstekort SLLIT etjänstekortsförvaltningen VERSION 5.0 1 (33) Rutiner för etjänstekort Version 5.0 E-post: rafunktionen@sll.se 2 (33) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Versionshistorik... 4 1 etjänstekort...

Läs mer

WEBBTERMINALEN Januari 2014

WEBBTERMINALEN Januari 2014 WEBBTERMINALEN Januari 2014 http://webterminal.svenskaspel.se Allmänt Innehållsförteckning Allmänt Hela folkets spelbolag 3 Extranätet för våra ombud 3 Övrigt ombudsansvar 4 Avtal och regler 6 Logga in/logga

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen

Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen med organisationsnummer 556802-5117 (benämns i fortsättningen KRONAN) och FÖRETAG AB, Box 123 123 45 Exempelstad, organisationsnummer 550000-0000, (benämns i fortsättningen

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

Igenkänd och identifierad

Igenkänd och identifierad Anders Thoresson Igenkänd och identifierad En guide om legitimationer på nätet Igenkänd och identifierad.se:s Internetguide, nr 21 Version 1.0 2010 Anders Thoresson 2010 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006

Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 Frågor och svar på www.stockholmsforsoket.se inför och under försöket med trängselskatt 3 januari 31 juli 2006 BETALNING För hur lång tid tillbaka finns information om skattebeslut på sidan "Mina skattebeslut?

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Format, material och färger Rapport från sedel- och myntprojektet 2011-03-10 Dnr 2008-286-ADM Innehåll En ny svensk sedel- och myntserie... 2 Sammanfattning... 3 Sedelserien...

Läs mer

Från benbrott till inbrott -fortsättning av Bättre tänka efter före

Från benbrott till inbrott -fortsättning av Bättre tänka efter före Det gäller att göra något själv medan man kan! Ett projekt i samverkan mellan PRO, SKPF och SPRF, med stöd av MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap! Det är fler äldre som skadar sig vid fall

Läs mer

Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier

Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier Svenska Stöldskyddsföreningen 2012-05-07 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Bakgrund och syfte 4 Genomförandet 5 Sammanfattning

Läs mer

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning ÄNNU JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning 1 Nu blir Tidningar mer Lönsamma och rutinerna Enklare! Under 2014 kommer plastade tidningsbuntar att vara ett minne blott och ersätts av helt nya och moderna

Läs mer

BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM FUNKTIONELL BESKRIVNING 21.10.2011 / V 4.2

BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM FUNKTIONELL BESKRIVNING 21.10.2011 / V 4.2 BANKERNAS EMV- BETALTERMINALSYSTEM 2(19) Innehåll: 1. INLEDNING... 3 2. BEGREPP... 4 3. BETALTERMINALSYSTEMET... 7 4. AVTAL OCH GODKÄNDA KORT... 7 5. IDENTIFIERING OCH KONTROLL AV KORTENS ÄKTHET... 8 6.

Läs mer

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25

Körkort. Avgifter sid 24 Vägverkets förarprovskontor sid 25 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26

Innehåll. Körkort. Avgifter sid 24 Förarprovskontor sid 26 allt om körkort 1 2 Körkort spännande, ansvarsfullt och mycket att tänka på! Den här broschyren hjälper dig att hitta rätt bland de formella kraven för de olika körkortsbehörigheterna. Den vänder sig till

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Samverkan mot båtbrott

Samverkan mot båtbrott Samverkan mot båtbrott För att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott. Larmtjänst har tagit fram materialet tillsammans med polismyndigheten och försäkringsbolagen. Materialet ska fungera som vägledande

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Folkbokföring i Sverige

Folkbokföring i Sverige 2014 Folkbokföring i Sverige För att du ska kunna ta vara på dina rättigheter i samhället är det viktigt att du är rätt folkbokförd. Du röstar och betalar skatt i den kommun där du bor. Du som är folkbokförd

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

EN KORT HISTORIK ÖVER EUROSEDLAR OCH MYNT HUR EURON BLEV VÅR VALUTA

EN KORT HISTORIK ÖVER EUROSEDLAR OCH MYNT HUR EURON BLEV VÅR VALUTA EN KORT HISTORIK ÖVER EUROSEDLAR OCH MYNT HUR EURON BLEV VÅR VALUTA HUR EURON BLEV VÅR VALUTA EN KORT HISTORIK ÖVER EUROSEDLAR OCH MYNT 2/3 Förord 7 Kapitel 1: TIO ÅRS FÖRBEREDELSER 9 Utgivning av eurosedlar

Läs mer

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online

Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Instruktion till kund för beställning av språktolk via webbtjänsten TSR online Gå in via www.tolkformedlingvast.se. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Kontakta tolkförmedlingskontoret om du inte

Läs mer

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige.

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Nyhet! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer