SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM"

Transkript

1 SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SAMMANSTÄLLNING GRUPPDISKUSSIONER SUMMIT TEKNISKA MUSEET

2 Diskussionsgrupper - tema Samverkan i värdekedjan Kompetensförsörjning Spetskompetens inom: Mikro- och nanoelektronik Tryckt elektronik Kraftelektronik Fotonik Sensorer Inbyggda system Tillförlitlighet Produktionsteknik

3 Samverkan i värdekedjan Förslag Samverkan med de andra SIO-programmen. Gemensamma möten för korsbefruktning och idéskapande. Inspel till vårt needfinding intervju-projekt: Spela in samtalen för senare analys (enl modell Voice of the Customer Atlas copcos verktyg.) Kartläggning beställarkompetens (self assessment) Vilka intervjuar vi (vilka positioner. Mycket viktigt för resultatet. Seminarier för riskfinansiering Seminarier/workshops för ökad affärskompetens, anlita riskkapitalister för detta. Affärsmannaskap i värdekedjan Inköp/beställarkompetens, samverkansformer, kunskapsspridning Standarder Sprida kunskap, rekommendera Exportförmåga, kompetens och stöd

4 Samverkan i värdekedjan förslag Kompetensöverföring akademi -> företag. Mogen teknik (ej forskning) som kan implementeras i dumma produkter- TeknIQ-modellen, mycket uppskattad. Design for manufacturing, ökad kunskap och samverkan. Utvecklingssamverkan, informationsöverföring mellan företag tex använda samma processorplattformar, samma källkod. Mer visionära framåtsyftande mötesplatser Behov, brainstorming

5 Samverkan i värdekedjan - utlysning Undersökning/analys av elektronikproduktion i Sverige kontra internationellt (både lowcost asien och andra). Effektivitet kvalitet ledtider flexibilitet transport etc etc. Fördelar nackdelar, var har vi våra styrkor var måste vi bli starkare. Även värdekedjaaspekten med DFM och beställarkompetens. Det finns en del gjort men skulle behövas både breddas och fördjupas.

6 Samverkan i värdekedjan - efterlysning Efterlyses: paraplybolag som under sig kan ha flera små idérika produktbolag, som kan marknadsföra sina produkter på den internationella marknaden under paraplyets namn.

7 Kompetensförsörjning initiativ, analys Comptech Halmstad, initiativ från Näringslivet Bilden av en ingenjör behöver uppdateras Industritransfer org., Transfer.nu Buss Sience Safari, Halmstad Elektronikutbildning på gym nivå saknas Produktionsteknikerutbildning saknas Logiktavla på dagisnivå, tidig påverkan Lång ledtid på ingenjörer IVA-Tekniksprånget, Mycronic, Atlas positiva Universeum i Göteborg, Ericsson sponsrar

8 Kompetensförsörjning förslag Kombiutb. Elektronik- Skapa samverkansarenor, mötesplatser SIP gemensamt material till Lärare/Syv högstadie Pensionärsgrupp utb. lärare/syv i samv. m ungdomar Bilden av en Ingenjör förmedlad till Högskolevalet Youtube material, Sociala Media Gymnasieingenjörsutb. motsv. med praktik In med studenter i systemet, alla i samma båt Marknadsföring, Ingenjör löser samhällsproblem Lyft fram förebilder i branschen Pris/uppmärksammande av person/företag

9 Kompetensförsörjning - utlysning Kompetenscentrum Produktionsteknik "Tekniklåda", material för att skapa intresse

10 Mikro- och nanoelektronik Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Mikro/nanoelektronik utgör en generisk teknik som möjliggör innovationer i nästan alla industriella applikationsområden. Ligger relativt lågt i värdekedjan (material-komponent-system). Är också en strategiskt viktig teknik (säkerhetsmässigt mm) att inte ha den betyder att vara helt i händerna på omvärlden, att vårt kunnande även som kunniga hårdvaru-inköpare eroderar. Tekniken är svår att flytta från ett land/världsdel till ett annat pga investeringstunga lab, fabbar mm (till skillnad från mjukvaru-verksamhet). Kan alltså ses som ett värdefullt kapital Mera specifikt möjliggörs utveckling av framtidens: Integrerade sensorer (fysikaliska, (bio)kemiska) Kraftelektronik Höghastighetselektronik Dessa områden kan klassificeras som More-than-Moore, dvs mikro/nanoelektronik där miniatyriseringen inte är det viktigaste utan det finns andra viktigare randvillkor. Denna teknik är väl anpassad för våra mikro/nanolab (Myfab m fl). Lämpligt för flexibel produktion i små serier, vilket motsvarar framtidens behov.

11 Mikro- och nanoelektronik Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Kompletteras av elektronikdesign på mikronanonivå (CMOS) där kretsarna tillverkas i externa foundries. Framtidens forskning handlar om lågeffektskretsar som också är snabba (kraven går emot varandra alltså en stor utmaning). Kan sedan kombineras ihop/integreras/hybridiseras med komponenttyperna ovan Mikro/nanoelektronik-lab som Myfab med associerade lab är viktig nationell labinfrastruktur som fungerar som test- och demonstrationsanläggning (ToD) för både interna och externa användare. Myfab får basfinansiering från Vetenskapsrådet som fokuserar mest mot forskning. Det behövs en kraft som också driver industriintressena, och göra det enklare för både etablerade företag och start-ups att utnyttja ToD. (VR anser att dagens utnyttjande av Myfab för kommersiell verksamhet på 20% räcker, trots att kapacitet för ökad industrianvändning inte är ett problem.) Myfab med associerade lab kan kompletteras med utvalda industriella lab, som tillsammans kan agera som ToD. Framförallt finns behov av en testbädd för sensorer/sensornätverk.

12 Mikro- och nanoelektronik fördjupning Vad behöver göras: vilka behöver engagera sig? Göra vad? Uppnå vad? Skapa ett kompetenscentrum/kluster Samarbete mellan företag (SME, LE), institut och universitet Fokusera mot lågeffektselektronik (till skillnad från kraftelektronik): sensorer, sensorsystem, RFkretsar etc. (pga likhet med detektorer kan även solceller inkluderas). Fokus på trådlös överföring. Mikroelektronikdesign för framtagning av effektsnål elektronik (för både komponenter och kringelektronik) Elektronik för energy harvesting Integrerade byggsätt tillverkade med mikroelektronisk/mems-baserad teknik Fungerar som en brygga mellan teknikutveckling och produktutveckling Internet of Things (IoT) en viktig applikation (industrin poängterade detta) Testbädd för sensorer/sensornätverk viktigt industriellt behov. Skapas som ett nätverk av lab från universitet, institut och industri. Institut koordinerar (kan bli en del av RISE-infrastrukturen) Applikationerna täcker alla applikationsområden eftersom det är en generisk teknik t ex sjukvård i hemmet ( åldrande befolkning ), miljöövervakning, framtidens fordon, och säkerhet/försvar. Det finns många kopplingar till övriga satsningar inom SIP-en som kraftelektronik, fotonik, byggsätt, etc. Även kopplingar till övriga SIP-ar som t ex grafen.

13 Mikro- och nanoelektronik - utlysning Finansiering för att formera ett kompetenscentrum inom området lågeffektselektronik, med företag, institut och universitet. Några workshops. Starta därefter upp med ett pilotprojekt som parterna är överens om och kan fungera som en samlande kraft för samarbetet + skapa industriintresse + planera för fortsättningen. Därefter behövs ett program för FoU-utlysningar inom området.

14 Tryckt elektronik fördjupning Vad behöver göras: vilka behöver engagera sig? Göra vad? Uppnå vad? Öka kompetens inom hybridsystem för tryckt elektronik på materialnivå (organiska + icke-organiska) på systemnivå Ansträngningar för att IPR inom spetsområden stannar inom Sverige (kanske bilda en struktur liknande det föreslagna Grants Office för att hantera detta?) Fokus på applikationer för tryckt elektronik som är svåra eller omöjliga med konventionell elektronik. Inte främst konkurrera med pris. T ex: Annorlunda formfaktor, böjbart, elektronik på 3D-ytor Funktionalitet som bara finns med tryckta organiska material, typ biologiska sensorer eller jontransport

15 Tryckt elektronik - utlysning Innovationstävling applikationer för TE

16 Tryckt elektronik övrigt Gör det enklare för SME att söka pengar, ibland upplever de att de inte har resurser att lägga på detta för att det är för komplicerat.

17 Kraftelektronik analys Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Vissa områden inom kraftelektroniken är dåligt representerade i högskoleforskning Kraftelektronik för lägre effekter t ex kraftförsörjning Industrier där kraftelektronik ej är huvudprodukten, t ex Ericsson som gör basstationer där PSU är kritiskt men inte är huvudnumret Integration med annan teknik/kompaktering, byggsätt Tillförlitlighet i kraftelektroniska system. Marginalanalyser EMI/EMC i kraftelektronik Många erfarna kraftelektroniker i industrin går i pension inom kort. Hur skall man kunna ersätta dem när så få söker dessa inriktningar på högskolan? Många produkter konstrueras i Sverige men tillverkas utomlands, t ex kretskort som mest tillverkas i Kina. Hur lär man sig speca? Beställarkompetens. Ett intressant exempel på nätverksskapande är Kraftforum i Västsverige som anordnar studiebesök och föredrag. Detta ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan branscher som använder kraftelektronik, men som inte konkurrerar. Hur kan man göra patent som inte används tillgängliga för licensiering? Energimyndigheten är intresserade av projekt som passar in i programmet och som har hög energirelevans. Det kan konstateras att flertalet kraftelektronikrelaterade projekt som kan bli aktuella inom programmet passar in på den beskrivningen.

18 Kraftelektronik fördjupning Vad behöver göras: vilka behöver engagera sig? Göra vad? Uppnå vad? Ett sätt att vore inrättandet av ett kompetenscentrum med fokus på byggsätt och integration inom kraftelektronik Inriktning: Integration inom kraftelektronik och med andra teknologier. Exempel: integralmotorer Kylning, termisk design Tillförlitlighet, robusthet, physics of failure EMC, EMI hur kan dessa modelleras? Multifysikmodellering, virtual prototyping hur kan man minska antalet kostsamma iterationer med prototyper i utvecklingsprocessen? Metodik, uppbyggnad: Måste ske i samarbete mellan olika aktörer Användare<>industri<>institut<>högskola Kraftelektroniker<>komponentspecialister<>materialfolk En möjlighet kan vara att samlas kring banbrytande projekt, ex: hur kan vi skapa en omriktare med x ggr så hög effekttäthet än vad som är möjligt i nuläget. Kompetensutveckling även på bredden t ex genom fortbildningskurser, workshops och temadagar. Hur nå den vanlige konstruktören? Sammanställning av information och kompetens inom området i Sverige. Vem på högskola och institut kan vad? Lär av ECPE (European Centre for Power Electronics)

19 Kraftelektronik - utlysning En möjlighet kan vara att samlas kring banbrytande projekt, t ex: hur kan vi skapa en omriktare med x ggr så hög effekttäthet än vad som är möjligt i nuläget. Förlusterna reducerade x ggr Kostnaderna reducerade x ggr Projekt kring avancerad simulering inom kraftelektronik Simulering av EMI, EMC Simulera mera för att slippa iterera Multifysik -- EM, termisk, strömning Virtual prototyping

20 Fotonik Specifika strategiska faktorer och utmaningar: (ur Fotonikagendan) EU satsar hårt på fotoniken Sverige verkar ha svårt att bestämma sig Den så-kallade Research and Innovation Smart Specialisation Strategy (RIS3) är kopplad till KETs Vi måste kunna ta nytta av det genom rätt profilering bland regionernas politiker! Att synliggöra fotoniken! (Nu inkluderas vi i SESS på gott och ont(?) ) Fragmenteringen: 95% SMFs (eller företag med fotonikgrupp < 250 anst.) de största fotonikföretagen har mindre än 700 anst. Hur specifikt till fotonik är det egentligen? Dedicerade utbildningar och fortbildningar efterfrågas! Plattformar för interaktionen med andra FUI-område behöver stärkas! Speciellt viktig är interaktionen med Life Science och industriella tillämpningar (produktion, automation, osv.) Hur går vi vidare inom det traditionella styrketillämpningsområdet: Telekom?

21 Fotonik analys Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Vad behöver göras? EU: Vad gäller Horisont2020 är det svårt att få Vinnova att satsa på fotonik som enskilt område. Vinnova tycker att de redan stöder fotonik genom att stöda ECSEL. Svenska små/medel företag svaga på att hitta stöd från EU. Mycket pengar inom EU strukturfonder, speciellt för KETs, som dåligt utnyttjats av Sverige än så länge. Grants Office är en bra idé för att underlätta administrativt. Svårt att få personer från mindre företag engagera sig. När får jag avkastning för min avsatta tid? Vertikal integration viktig komponent->subsystem->system Avgörande att prioritera forskning, Sverige kan inte vara bäst på allt.

22 Fotonik analys Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Vad behöver göras? Diskussion om kompetensförsörjning: Optik borta från fysikundervisningen i gymnasiet. Bör åtgärdas! Saknas det fotonikprogram på universiteten? Nulägesanalys behövs! Kunskaper inom kamerasystem är till exempel intressanta. Tekniksprånget bra för att sprida teknikintresset. IVA arrangerar. En möjlighet i närtiden att nå ut med utbildning av allmänheten om fotonik är IYL2015. Svårt att hitta jobb inom fotonik i Sverige? Duktiga doktorander exporteras alltför ofta! Bättre kommunikation om de jobb som finns!

23 Fotonik analys Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Vad behöver göras? Övrigt: Kompetenscentra: optisk mätteknik? ACTPHAST projektet? Partner finns inte i Sverige idag men partner i Finland förväntas ta hand om svenska SME:er. Ännu så länge inte överdrivet mycket pengar säkrade för finansieringen till SIP:en. Viktigt att fastställa var efterfrågan finns i industrin eller annorstädes. Då blir möjligheterna att få offentlig finansiering större! Snart dags för ECS att komma med förslag till VINNOVA för 2015s första utlysning (29.e oktober). Det finns endast ca MSEK nästa år för projekt, men mer medel förväntad följande år så den reella budgeten kan vara betydligt större. Samverkan viktigt för VINNOVA. Nätverkandeprojekt en möjlighet.

24 Fotonik utlysning (1:2) Kompetenscentrum på optisk mätteknik och sensorer Byggsätt för elektronik och fotonik. Tillförlitlighet hos optoelektroniska system. Kisel och polymerbaserade komponenter för sensorer och ICT. Ny teknik för miljöövervakning. Identifiera problem och behov inom vård och omsorg som kan lösas med elektronik och optik. Speed dating (se CTMH, Hitta nya applikationer i nya branscher för befintliga svenska unika produkter. Branschöverskridande information om optiken och elektronikens möjlighet. Representant för branschen åker runt och berättar om tekniken i allmänhet och om svenska företag i synnerhet. Information till kommuner ute i landen om elektroniken och optikens möjligheter. Påverka skolverket att införa optik igen i grundskolan. Informera om vad fotonik och elektronik används till (inte bara hur linser, ljuskällor, detektorer eller fiberoptik fungerar).

25 Fotonik utlysning (2:2) Skapa en integrerad elektronik och fotonikutbildning. Forum för problem som kanske kan lösas optiskt. Forskning och utveckling kring nyckelkomponenter. Identifiera och skapa generiska submoduler (byggblock) för att möjliggöra spridning av ny teknik (fotonik) Kompetenscentrum för PICs (Photonic Integrated Circuits) Energieffektiv belysning med ljus på rätt plats och vid rätt tillfälle. För bästa samhällsnytta. Belysning för välmående. Optisk mätteknik för effektivare förnyelsebara energikällor. Optiska biokemiska sensorer. Plattform för samverkan specifikt med life science-området, möjlighet att få pengar för första samverkansdiskussioner. Bättre utnyttja de resurser som finns vad gäller exempelvis labbverksamhet för optik-/elektronikkonstruktion (e.g. Myfab) och de företag som kan fungera som reläer mot kommersialisering (e.g. Silex).

26 Sensorer Värdekedja Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Standardisering viktig för samverkan i värdekedja. Sensorfusion behöver standardisering. Generella gränssnitt. Varje bransch har egna standarder. Saknas forum för att fånga upp nya sensoridéer tidigare i procesessen.

27 Sensorer Värdekedja Vad behöver göras: vilka behöver engagera sig? Göra vad? Uppnå vad? SIO borde sätta upp en Virtuell marknad för Problem/Lösning förmedling. Företag kan lägga upp beskrivning på problem som behöver lösning (ofta sånt som ligger utan för kärnverksamhet). Forskare på universitet och andra företag kan erbjuda lösningar. Behöver moderering för att inte fyllas med spam. Typ Amazon Mechanical Turk, fast för tekniska problem. Lyckade exempel från Ryssland (Gunnar Tornmalm, Scania har bra erfarenhet av den). SIO borde skapa forum för överföring av nya idéer till industri. T.ex. en svensk Sensor konferens för möte mellan industri och akademi. Kortfattat: En Prototypsuppvisningsmässa. Konferenser som finns idag är antingen rent akademiska eller produktmässor. Saknas något som ligger mittemellan. Fysisk mötesplats för problem/solution förmedling. VINNOVA borde tillämpa EUs regler för Småföretags support. Svårt för småföretag att nå upp till 50% medfinansiering. Speciellt inom sensorbranschen är flesta företag små.

28 Sensorer Kompetensförsörjning Vad behöver göras: vilka behöver engagera sig? Göra vad? Uppnå vad? För att påverka ungas karriärval måste man börja mycket tidigt (förskolan). Visa upp positiva förebilder. Vidareutbildning av lärare på skolor för att tidigt. Ändringar av lärarutbildning ger inte genomslag förr en efter år på grund av långsam naturlig förnyelse i lärarkåren. Riktade satsningar kan ha stor påverkan, t.ex. Raspberry Pi projektet i Storbritannien (startat forskare vid Universitetet i Cambridge). Unga måste få känslan av att dom lätt får jobb efter utbildningen. Göra det lättare för nyexaminerade att få jobb (förtag anställa nyexaminerade). Måste skapas forum för industrin att påverka utbildningar.

29 Sensorer utlysning (1:3) Sensorer för kvalitetssäkring av bioproduktion för medicinskt bruk: Bioläkemedel (t.ex. antikroppar och stamceller) måste kvalitetssäkras innan de kan ges till patienter. Biosensorer har unik potential för att kvalitetssäkra funktion. Enorm global marknad. Inga befintliga lösningar finns. Sverige har bra ställning för att ta ledning. Sensorer för intelligenta transportsystem: Kostandssparande. Ökad säkerhet. Hur hanterar man känslig data? Billiga sensorer för det intelligenta hemmet: Adresserar oro för säkerhet, mat, skador, Kan minska matsvinnet: Sensorbaserad kvantitativ bedömning kan ge folk tillit till matkvaliteten även efter bäst före datum.

30 Sensorer utlysning (2:3) Sensorer för dricksvattenkvalitet: Stor andel av dricksvatten försvinner ut ur systemet (upp emot 40%?). Saknas billiga flödesensorer för att mäta hur mycket som försvinner. Enorm global marknad. Sensorer för att effektivisera produktion: Krävs oftast specialiserade lösningar. Problem att kunden oftast inte har intresse av att själv äga lösningen. Eftersom marknaden är begränsad kommer bra lösningar inte ut. Samhället går miste på potentiell effektivisering. Sensorer för miljöövervakning. Sensorer för inflammation i implantat.

31 Sensorer utlysning (3:3) Sensorer för analys av avloppsvatten Sensorer för förbättrad medicinsk diagnostik Sensorer för Tryck i inhomogena media, t.ex. i järn pellets Sensorer för samhällsutmaningar (t.ex. EUs H2020 lista). Tips för bedömning av ansökningar: Förslaget borde ta hela installationskostnaden med i förslaget. Förslag borde redovisa hur projekt bygger upp kompetensen inom området (t.ex. lic och doktorer).

32 Inbyggda system Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Små företag saknar relationer till universitet och högskolor Grants office kan ha en viktig roll i matchmaking mellan företag (SMF) och universitet och högskola Examensarbeten Samverkansprojekt Brokerage events Nyhetsbrev, Affärsmetoder, Portal för matchmaking SMF har ibland svårt att identifiera sig med frågeställningarna Bättre nätverk kommer att krävas för att SMF ska kunna delta i samverkansprojekt (nationella och europeiska) 32

33 Inbyggda system Förslag på konkreta utlysningar/projekt Faster Time2market Design for Manufacturing? Test metodik / Build for test Robusthet Produktutveckling / Bättre arbetsprocesser för produktutveckling (design to market) Rapid prototyping Cad -> Produkt Effektivare ingenjörsverktyg Många noder Remote uppgradering med ett klick Intelligenta kablage? Upgrade of Legacy systems Certifiering Dokumentation Hur bli mer effektiv kring certifiering och dokumentering Utbildning / Kompetensutveckling Automated testing of multinoded systems Underhåll och uppdatering av distribuerade system med konfigurerbara delar Utveckling av robust elektronik som är applicerbar i gränslandet mellan industri- och mil standard (kanske ny standard C, fukt, vibration) Simulering av mekaniska egenskaper 33

34 Inbyggda system Fördjupa och tydliggör vad ni anser behöver göras Brokerage Events för SMF Här kan universitet och högskolor fungera som en regional nod ut till näringslivet Mer grundforskning (kanske inte hör hemma i SIO?) Kompetensutveckling för företag för att upprätthålla spetskompetens Multicore Felanalys av mjukvara, bättre verktyg för utv. Testbäddar, för test och feldetektering Behovsinventering som som genomförs av regionala univ och högskolor. Riktad mot elektronikindustrins kunder Feedback till deltagarna 34

35 Tillförlitlighet fördjupning Vad behöver göras: vilka behöver engagera sig? Göra vad? Uppnå vad? För att kunna uppnå spetskompetens i världsklass inom de olika teknikområdena krävs bättre kunskap om hur man säkerställer tillförlitlighet. Det är främst inom tre områden som kunskapen behöver förbättras: 1. Förståelse av vilka felmekanismer som påverkar tillförlitligheten för olika applikationer och hur olika faktorer påverkar de olika felmekanismerna. Denna kunskap behövs både för att kunna göra simuleringar och för att kunna bedöma hur man utför relevant testning för att verifiera tillförlitligheten. 2. Tydliggörande av vilket ansvar de olika parterna i leverantörskedjan har för att säkerställa tillförlitligheten. Vem har ansvar för att specificera vilka tester som ska utföras och vem ska utföra dem? 3. Bättre beställarkompetens. Vilka krav bör man ställa på underleverantörer för att säkerställa tillförlitligheten. Fokus bör i första hand vara på högtillförlitlighetsprodukter. För att samordna insatser inom området bör ett kompetenscentrum för tillförlitlighet skapas. Det fanns olika åsikter om vem som borde ansvara för att driva kompetenscentrumet, en branschorganisation eller en forskningsutförare. Förutom att bygga upp kompetens inom de tre ovan angivna områdena fanns förslag på att bygga upp komponentdatabas med information om uppskattad tillförlitlighet av olika komponenttyper från testning och fältreturer. Flera hade också önskemål om att det skulle finnas någon att ringa för att få svar på tillförlitlighetsfrågor (helst gratis, åtminstone för SME).

36 Tillförlitlighet - utlysning Utlysning för att driva kompetenscentrumet. Utlysningar för att bygga upp kompetens inom de tre angivna områdena.

37 Produktionsteknik analys Saknar ni något väsentligt i utmaningen? DoM Processtyrning Kompetensförsörjning, kompetensen utarmas, måste växa Finns ingen utbildning Konstruktion & byggsätt kostnadsbesparing miniatyrisering Automatisering stabila processer, hög effektivitet avsyning, automatisk inspektion Mångsidiga system utan långa ställtider Minimera stopptider

38 Produktionsteknik analys Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Centralisera utbildning -olika nivåer universitet högskola colleges institut Planering Processtyrning Lean Rörlighet och utbyte på låg nivå i företagen Definiera en utbildning så att den passar många företag. Gymnasieingenjörer och högskoleingenjörer Nya ungdomar på flera nivåer -> högskolor & universitet Fortbildning för produktionsarbetare -> Centra på institut

39 Produktionsteknik - utlysning Koppla synergi call mellan PiiA-SIO och elektronik Skapa ett permanent kompetenscentra som kopplar ihop elektronik och produktionsteknik

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Strategi för Smart Specialisering i Östergötland

Strategi för Smart Specialisering i Östergötland Strategi för Smart Specialisering i Östergötland Business Region Platform Sustainable regional growth Regional development management Regional leadership ESBR process and project management Growth- and

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Pressmeddelande från Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Pressmeddelande från Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem 2015-06-17 Pressmeddelande från Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Utlysning på 4 000 000 kronor till innovation av elektronik. Smartare Elektroniksystem är ett innovationsprogram med syfte

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

VIRTUAL NATION, WORKSHOPMÖTE 30 SEPTEMBER 2014 2014-10-09

VIRTUAL NATION, WORKSHOPMÖTE 30 SEPTEMBER 2014 2014-10-09 Anteckningar: Renaud Gutkin och Martin Risberg, Swerea Dokumentationen till denna workshop finns samlad på hemsidan www.virtualnation.se, under fliken Arbetsmaterial -> Agendautkast, mötesagendor och minnesanteckningar.

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

TEKNIK- ÖVERFÖRING I PRAKTIKEN. Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT 2013-04-09

TEKNIK- ÖVERFÖRING I PRAKTIKEN. Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT 2013-04-09 TEKNIK- ÖVERFÖRING I PRAKTIKEN Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT 2013-04-09 INNEHÅLL Acreo Swedish ICT AB Arbetssätt Företagsexempel Horizon 2020 & EU-SME Industriell Dynamik VISION AFFÄRSIDÉ FRÄMJA HÅLLBAR

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör vi? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är relevant för samhället! Horisont

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Presentation, vid seminarium IoT vad är det? IoT Sverige 11 mars 2015 Torbjörn Fängström, programchef, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt

Läs mer

Resultat från den första Workshopen

Resultat från den första Workshopen Resultat från den första Workshopen Martin Risberg, Swerea Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden Kopplingar till andra agendor och initiativ SIP Lättvikt SIP Produktion 2030 SIP Metalliska material SIP Innovair

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

<PRocessindustriell IOt infrastruktur: möjligheter och utmaningar> PROJEKTSAMMANFATTNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn 1 (6) Projektfakta Sökt belopp

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se Finansiering, nätverk och kompetensutveckling Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar Sverige att ta fyra steg

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj SYFTE utifrån VGRs perspektiv Västra Götalandsregionen vill öka och bredda medverkan i Horizon 2020 (och andra program). - Stärka konkurrenskraften

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Arenan för smarta elektroniklösningar, inspirerande möten och affärer!

Arenan för smarta elektroniklösningar, inspirerande möten och affärer! att ställa ut på S.E.E. 2016 19 21 april 2016 Kistamässan Kista Science City Arenan för smarta elektroniklösningar, inspirerande möten och affärer! Av, med och för branschen! Arrangörer: LÄNK TILL UTSKRIFTSVÄNLIG

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Örebro universitet Samverkan med industrin

Örebro universitet Samverkan med industrin Örebro universitet Samverkan med industrin Lars Pejryd Professor 2013-11-29 1 Örebro universitet 1967 filial Uppsala 1977 Högskola 1999 Universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser >120 professorer

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Samordningsrådet och dess arbete Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Dialogforum - smarta elnät som tillväxtbransch för små och medelstora företag 9 september 2013 Våra utmaningar

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM

WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM WORKSHOP II REGIONAL KOMPETENSPLATTFORM ULRIKA EKSTRÖM INNEHÅLL 01 Nulägesbild 02 03 04 Behov och nytta (förväntningar på resultat) Presentation - gruppdiskussion Kaffe Målgrupp 05 Form och innehåll 06

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg 25/8 2011 kommunerna + högskolan = sant Fördjupningspass 2 A Samverkan: Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg Mälardalens högskola Grundad 1977 Campus i Eskilstuna och Västerås

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Internet of Things Utbildning och Kompetensförsörjning. Fredrik Heintz Linköpings universitet

Internet of Things Utbildning och Kompetensförsörjning. Fredrik Heintz Linköpings universitet Internet of Things Utbildning och Kompetensförsörjning Fredrik Heintz Linköpings universitet SIP IoT Utbildning Översikt Syfte: Lägga grunden för arbetet med att tillgodose Sveriges kort- och långsiktiga

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

Intervju Ericsson Kumla

Intervju Ericsson Kumla Hösten 2004 Intervju Ericsson Kumla En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Chef Kumlafabriken Anders Bergstrand INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik

En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik Huvudsamarbetspartners Övriga samarbetspartners Unik mötesplats Syfte Projektet är ett samarbete mellan

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Future Smart Industry

Future Smart Industry Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen Blue Institute Örjan Larsson maj 2015 orjan.larsson@blueinst.com

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel

Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Ekosystemtjänster utlysningar & nätverk i Bryssel Utlysningar Bryssel Horisont2020 LIFE Horisont2020 3 fokusområden områden: Spetskompetens Industriellt ledarskap Samhälleliga utmaningar SC 5 Insatsområde:

Läs mer

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014

NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 NFFP- Det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet Innovairs årsstämma den 24 september 2014 Mats-Olof Olsson M.Sc Chefsingenjör Flyg, FMV Ordförande NFFP Strategigrupp Varför NFFP bakgrund NFFP utvärderingar

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Ett samarbete för framtidens strålbehandling Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan

Läs mer

Plattformsstrategi för processindustrin. Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU

Plattformsstrategi för processindustrin. Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Plattformsstrategi för processindustrin Page: 1 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Plattformar- ett beprövat koncept Page: 2 October 09 ProcessIT Innovations LTU - UmU Multisided: problemägare

Läs mer

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V CONMORE KUNSKAP, TRYGGHET OCH TEAM SPIRIT CONMORE ÄR DEN TRYGGA INGENJÖRSBYRÅN INOM PRODUKT- UTVECKLING MED MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET AV PROJEKTLEDNING, KONSTRUKTION, PROVNING OCH KVALITET. I SAMVERKAN

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer