SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM"

Transkript

1 SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SAMMANSTÄLLNING GRUPPDISKUSSIONER SUMMIT TEKNISKA MUSEET

2 Diskussionsgrupper - tema Samverkan i värdekedjan Kompetensförsörjning Spetskompetens inom: Mikro- och nanoelektronik Tryckt elektronik Kraftelektronik Fotonik Sensorer Inbyggda system Tillförlitlighet Produktionsteknik

3 Samverkan i värdekedjan Förslag Samverkan med de andra SIO-programmen. Gemensamma möten för korsbefruktning och idéskapande. Inspel till vårt needfinding intervju-projekt: Spela in samtalen för senare analys (enl modell Voice of the Customer Atlas copcos verktyg.) Kartläggning beställarkompetens (self assessment) Vilka intervjuar vi (vilka positioner. Mycket viktigt för resultatet. Seminarier för riskfinansiering Seminarier/workshops för ökad affärskompetens, anlita riskkapitalister för detta. Affärsmannaskap i värdekedjan Inköp/beställarkompetens, samverkansformer, kunskapsspridning Standarder Sprida kunskap, rekommendera Exportförmåga, kompetens och stöd

4 Samverkan i värdekedjan förslag Kompetensöverföring akademi -> företag. Mogen teknik (ej forskning) som kan implementeras i dumma produkter- TeknIQ-modellen, mycket uppskattad. Design for manufacturing, ökad kunskap och samverkan. Utvecklingssamverkan, informationsöverföring mellan företag tex använda samma processorplattformar, samma källkod. Mer visionära framåtsyftande mötesplatser Behov, brainstorming

5 Samverkan i värdekedjan - utlysning Undersökning/analys av elektronikproduktion i Sverige kontra internationellt (både lowcost asien och andra). Effektivitet kvalitet ledtider flexibilitet transport etc etc. Fördelar nackdelar, var har vi våra styrkor var måste vi bli starkare. Även värdekedjaaspekten med DFM och beställarkompetens. Det finns en del gjort men skulle behövas både breddas och fördjupas.

6 Samverkan i värdekedjan - efterlysning Efterlyses: paraplybolag som under sig kan ha flera små idérika produktbolag, som kan marknadsföra sina produkter på den internationella marknaden under paraplyets namn.

7 Kompetensförsörjning initiativ, analys Comptech Halmstad, initiativ från Näringslivet Bilden av en ingenjör behöver uppdateras Industritransfer org., Transfer.nu Buss Sience Safari, Halmstad Elektronikutbildning på gym nivå saknas Produktionsteknikerutbildning saknas Logiktavla på dagisnivå, tidig påverkan Lång ledtid på ingenjörer IVA-Tekniksprånget, Mycronic, Atlas positiva Universeum i Göteborg, Ericsson sponsrar

8 Kompetensförsörjning förslag Kombiutb. Elektronik- Skapa samverkansarenor, mötesplatser SIP gemensamt material till Lärare/Syv högstadie Pensionärsgrupp utb. lärare/syv i samv. m ungdomar Bilden av en Ingenjör förmedlad till Högskolevalet Youtube material, Sociala Media Gymnasieingenjörsutb. motsv. med praktik In med studenter i systemet, alla i samma båt Marknadsföring, Ingenjör löser samhällsproblem Lyft fram förebilder i branschen Pris/uppmärksammande av person/företag

9 Kompetensförsörjning - utlysning Kompetenscentrum Produktionsteknik "Tekniklåda", material för att skapa intresse

10 Mikro- och nanoelektronik Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Mikro/nanoelektronik utgör en generisk teknik som möjliggör innovationer i nästan alla industriella applikationsområden. Ligger relativt lågt i värdekedjan (material-komponent-system). Är också en strategiskt viktig teknik (säkerhetsmässigt mm) att inte ha den betyder att vara helt i händerna på omvärlden, att vårt kunnande även som kunniga hårdvaru-inköpare eroderar. Tekniken är svår att flytta från ett land/världsdel till ett annat pga investeringstunga lab, fabbar mm (till skillnad från mjukvaru-verksamhet). Kan alltså ses som ett värdefullt kapital Mera specifikt möjliggörs utveckling av framtidens: Integrerade sensorer (fysikaliska, (bio)kemiska) Kraftelektronik Höghastighetselektronik Dessa områden kan klassificeras som More-than-Moore, dvs mikro/nanoelektronik där miniatyriseringen inte är det viktigaste utan det finns andra viktigare randvillkor. Denna teknik är väl anpassad för våra mikro/nanolab (Myfab m fl). Lämpligt för flexibel produktion i små serier, vilket motsvarar framtidens behov.

11 Mikro- och nanoelektronik Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Kompletteras av elektronikdesign på mikronanonivå (CMOS) där kretsarna tillverkas i externa foundries. Framtidens forskning handlar om lågeffektskretsar som också är snabba (kraven går emot varandra alltså en stor utmaning). Kan sedan kombineras ihop/integreras/hybridiseras med komponenttyperna ovan Mikro/nanoelektronik-lab som Myfab med associerade lab är viktig nationell labinfrastruktur som fungerar som test- och demonstrationsanläggning (ToD) för både interna och externa användare. Myfab får basfinansiering från Vetenskapsrådet som fokuserar mest mot forskning. Det behövs en kraft som också driver industriintressena, och göra det enklare för både etablerade företag och start-ups att utnyttja ToD. (VR anser att dagens utnyttjande av Myfab för kommersiell verksamhet på 20% räcker, trots att kapacitet för ökad industrianvändning inte är ett problem.) Myfab med associerade lab kan kompletteras med utvalda industriella lab, som tillsammans kan agera som ToD. Framförallt finns behov av en testbädd för sensorer/sensornätverk.

12 Mikro- och nanoelektronik fördjupning Vad behöver göras: vilka behöver engagera sig? Göra vad? Uppnå vad? Skapa ett kompetenscentrum/kluster Samarbete mellan företag (SME, LE), institut och universitet Fokusera mot lågeffektselektronik (till skillnad från kraftelektronik): sensorer, sensorsystem, RFkretsar etc. (pga likhet med detektorer kan även solceller inkluderas). Fokus på trådlös överföring. Mikroelektronikdesign för framtagning av effektsnål elektronik (för både komponenter och kringelektronik) Elektronik för energy harvesting Integrerade byggsätt tillverkade med mikroelektronisk/mems-baserad teknik Fungerar som en brygga mellan teknikutveckling och produktutveckling Internet of Things (IoT) en viktig applikation (industrin poängterade detta) Testbädd för sensorer/sensornätverk viktigt industriellt behov. Skapas som ett nätverk av lab från universitet, institut och industri. Institut koordinerar (kan bli en del av RISE-infrastrukturen) Applikationerna täcker alla applikationsområden eftersom det är en generisk teknik t ex sjukvård i hemmet ( åldrande befolkning ), miljöövervakning, framtidens fordon, och säkerhet/försvar. Det finns många kopplingar till övriga satsningar inom SIP-en som kraftelektronik, fotonik, byggsätt, etc. Även kopplingar till övriga SIP-ar som t ex grafen.

13 Mikro- och nanoelektronik - utlysning Finansiering för att formera ett kompetenscentrum inom området lågeffektselektronik, med företag, institut och universitet. Några workshops. Starta därefter upp med ett pilotprojekt som parterna är överens om och kan fungera som en samlande kraft för samarbetet + skapa industriintresse + planera för fortsättningen. Därefter behövs ett program för FoU-utlysningar inom området.

14 Tryckt elektronik fördjupning Vad behöver göras: vilka behöver engagera sig? Göra vad? Uppnå vad? Öka kompetens inom hybridsystem för tryckt elektronik på materialnivå (organiska + icke-organiska) på systemnivå Ansträngningar för att IPR inom spetsområden stannar inom Sverige (kanske bilda en struktur liknande det föreslagna Grants Office för att hantera detta?) Fokus på applikationer för tryckt elektronik som är svåra eller omöjliga med konventionell elektronik. Inte främst konkurrera med pris. T ex: Annorlunda formfaktor, böjbart, elektronik på 3D-ytor Funktionalitet som bara finns med tryckta organiska material, typ biologiska sensorer eller jontransport

15 Tryckt elektronik - utlysning Innovationstävling applikationer för TE

16 Tryckt elektronik övrigt Gör det enklare för SME att söka pengar, ibland upplever de att de inte har resurser att lägga på detta för att det är för komplicerat.

17 Kraftelektronik analys Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Vissa områden inom kraftelektroniken är dåligt representerade i högskoleforskning Kraftelektronik för lägre effekter t ex kraftförsörjning Industrier där kraftelektronik ej är huvudprodukten, t ex Ericsson som gör basstationer där PSU är kritiskt men inte är huvudnumret Integration med annan teknik/kompaktering, byggsätt Tillförlitlighet i kraftelektroniska system. Marginalanalyser EMI/EMC i kraftelektronik Många erfarna kraftelektroniker i industrin går i pension inom kort. Hur skall man kunna ersätta dem när så få söker dessa inriktningar på högskolan? Många produkter konstrueras i Sverige men tillverkas utomlands, t ex kretskort som mest tillverkas i Kina. Hur lär man sig speca? Beställarkompetens. Ett intressant exempel på nätverksskapande är Kraftforum i Västsverige som anordnar studiebesök och föredrag. Detta ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan branscher som använder kraftelektronik, men som inte konkurrerar. Hur kan man göra patent som inte används tillgängliga för licensiering? Energimyndigheten är intresserade av projekt som passar in i programmet och som har hög energirelevans. Det kan konstateras att flertalet kraftelektronikrelaterade projekt som kan bli aktuella inom programmet passar in på den beskrivningen.

18 Kraftelektronik fördjupning Vad behöver göras: vilka behöver engagera sig? Göra vad? Uppnå vad? Ett sätt att vore inrättandet av ett kompetenscentrum med fokus på byggsätt och integration inom kraftelektronik Inriktning: Integration inom kraftelektronik och med andra teknologier. Exempel: integralmotorer Kylning, termisk design Tillförlitlighet, robusthet, physics of failure EMC, EMI hur kan dessa modelleras? Multifysikmodellering, virtual prototyping hur kan man minska antalet kostsamma iterationer med prototyper i utvecklingsprocessen? Metodik, uppbyggnad: Måste ske i samarbete mellan olika aktörer Användare<>industri<>institut<>högskola Kraftelektroniker<>komponentspecialister<>materialfolk En möjlighet kan vara att samlas kring banbrytande projekt, ex: hur kan vi skapa en omriktare med x ggr så hög effekttäthet än vad som är möjligt i nuläget. Kompetensutveckling även på bredden t ex genom fortbildningskurser, workshops och temadagar. Hur nå den vanlige konstruktören? Sammanställning av information och kompetens inom området i Sverige. Vem på högskola och institut kan vad? Lär av ECPE (European Centre for Power Electronics)

19 Kraftelektronik - utlysning En möjlighet kan vara att samlas kring banbrytande projekt, t ex: hur kan vi skapa en omriktare med x ggr så hög effekttäthet än vad som är möjligt i nuläget. Förlusterna reducerade x ggr Kostnaderna reducerade x ggr Projekt kring avancerad simulering inom kraftelektronik Simulering av EMI, EMC Simulera mera för att slippa iterera Multifysik -- EM, termisk, strömning Virtual prototyping

20 Fotonik Specifika strategiska faktorer och utmaningar: (ur Fotonikagendan) EU satsar hårt på fotoniken Sverige verkar ha svårt att bestämma sig Den så-kallade Research and Innovation Smart Specialisation Strategy (RIS3) är kopplad till KETs Vi måste kunna ta nytta av det genom rätt profilering bland regionernas politiker! Att synliggöra fotoniken! (Nu inkluderas vi i SESS på gott och ont(?) ) Fragmenteringen: 95% SMFs (eller företag med fotonikgrupp < 250 anst.) de största fotonikföretagen har mindre än 700 anst. Hur specifikt till fotonik är det egentligen? Dedicerade utbildningar och fortbildningar efterfrågas! Plattformar för interaktionen med andra FUI-område behöver stärkas! Speciellt viktig är interaktionen med Life Science och industriella tillämpningar (produktion, automation, osv.) Hur går vi vidare inom det traditionella styrketillämpningsområdet: Telekom?

21 Fotonik analys Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Vad behöver göras? EU: Vad gäller Horisont2020 är det svårt att få Vinnova att satsa på fotonik som enskilt område. Vinnova tycker att de redan stöder fotonik genom att stöda ECSEL. Svenska små/medel företag svaga på att hitta stöd från EU. Mycket pengar inom EU strukturfonder, speciellt för KETs, som dåligt utnyttjats av Sverige än så länge. Grants Office är en bra idé för att underlätta administrativt. Svårt att få personer från mindre företag engagera sig. När får jag avkastning för min avsatta tid? Vertikal integration viktig komponent->subsystem->system Avgörande att prioritera forskning, Sverige kan inte vara bäst på allt.

22 Fotonik analys Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Vad behöver göras? Diskussion om kompetensförsörjning: Optik borta från fysikundervisningen i gymnasiet. Bör åtgärdas! Saknas det fotonikprogram på universiteten? Nulägesanalys behövs! Kunskaper inom kamerasystem är till exempel intressanta. Tekniksprånget bra för att sprida teknikintresset. IVA arrangerar. En möjlighet i närtiden att nå ut med utbildning av allmänheten om fotonik är IYL2015. Svårt att hitta jobb inom fotonik i Sverige? Duktiga doktorander exporteras alltför ofta! Bättre kommunikation om de jobb som finns!

23 Fotonik analys Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Vad behöver göras? Övrigt: Kompetenscentra: optisk mätteknik? ACTPHAST projektet? Partner finns inte i Sverige idag men partner i Finland förväntas ta hand om svenska SME:er. Ännu så länge inte överdrivet mycket pengar säkrade för finansieringen till SIP:en. Viktigt att fastställa var efterfrågan finns i industrin eller annorstädes. Då blir möjligheterna att få offentlig finansiering större! Snart dags för ECS att komma med förslag till VINNOVA för 2015s första utlysning (29.e oktober). Det finns endast ca MSEK nästa år för projekt, men mer medel förväntad följande år så den reella budgeten kan vara betydligt större. Samverkan viktigt för VINNOVA. Nätverkandeprojekt en möjlighet.

24 Fotonik utlysning (1:2) Kompetenscentrum på optisk mätteknik och sensorer Byggsätt för elektronik och fotonik. Tillförlitlighet hos optoelektroniska system. Kisel och polymerbaserade komponenter för sensorer och ICT. Ny teknik för miljöövervakning. Identifiera problem och behov inom vård och omsorg som kan lösas med elektronik och optik. Speed dating (se CTMH, Hitta nya applikationer i nya branscher för befintliga svenska unika produkter. Branschöverskridande information om optiken och elektronikens möjlighet. Representant för branschen åker runt och berättar om tekniken i allmänhet och om svenska företag i synnerhet. Information till kommuner ute i landen om elektroniken och optikens möjligheter. Påverka skolverket att införa optik igen i grundskolan. Informera om vad fotonik och elektronik används till (inte bara hur linser, ljuskällor, detektorer eller fiberoptik fungerar).

25 Fotonik utlysning (2:2) Skapa en integrerad elektronik och fotonikutbildning. Forum för problem som kanske kan lösas optiskt. Forskning och utveckling kring nyckelkomponenter. Identifiera och skapa generiska submoduler (byggblock) för att möjliggöra spridning av ny teknik (fotonik) Kompetenscentrum för PICs (Photonic Integrated Circuits) Energieffektiv belysning med ljus på rätt plats och vid rätt tillfälle. För bästa samhällsnytta. Belysning för välmående. Optisk mätteknik för effektivare förnyelsebara energikällor. Optiska biokemiska sensorer. Plattform för samverkan specifikt med life science-området, möjlighet att få pengar för första samverkansdiskussioner. Bättre utnyttja de resurser som finns vad gäller exempelvis labbverksamhet för optik-/elektronikkonstruktion (e.g. Myfab) och de företag som kan fungera som reläer mot kommersialisering (e.g. Silex).

26 Sensorer Värdekedja Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Standardisering viktig för samverkan i värdekedja. Sensorfusion behöver standardisering. Generella gränssnitt. Varje bransch har egna standarder. Saknas forum för att fånga upp nya sensoridéer tidigare i procesessen.

27 Sensorer Värdekedja Vad behöver göras: vilka behöver engagera sig? Göra vad? Uppnå vad? SIO borde sätta upp en Virtuell marknad för Problem/Lösning förmedling. Företag kan lägga upp beskrivning på problem som behöver lösning (ofta sånt som ligger utan för kärnverksamhet). Forskare på universitet och andra företag kan erbjuda lösningar. Behöver moderering för att inte fyllas med spam. Typ Amazon Mechanical Turk, fast för tekniska problem. Lyckade exempel från Ryssland (Gunnar Tornmalm, Scania har bra erfarenhet av den). SIO borde skapa forum för överföring av nya idéer till industri. T.ex. en svensk Sensor konferens för möte mellan industri och akademi. Kortfattat: En Prototypsuppvisningsmässa. Konferenser som finns idag är antingen rent akademiska eller produktmässor. Saknas något som ligger mittemellan. Fysisk mötesplats för problem/solution förmedling. VINNOVA borde tillämpa EUs regler för Småföretags support. Svårt för småföretag att nå upp till 50% medfinansiering. Speciellt inom sensorbranschen är flesta företag små.

28 Sensorer Kompetensförsörjning Vad behöver göras: vilka behöver engagera sig? Göra vad? Uppnå vad? För att påverka ungas karriärval måste man börja mycket tidigt (förskolan). Visa upp positiva förebilder. Vidareutbildning av lärare på skolor för att tidigt. Ändringar av lärarutbildning ger inte genomslag förr en efter år på grund av långsam naturlig förnyelse i lärarkåren. Riktade satsningar kan ha stor påverkan, t.ex. Raspberry Pi projektet i Storbritannien (startat forskare vid Universitetet i Cambridge). Unga måste få känslan av att dom lätt får jobb efter utbildningen. Göra det lättare för nyexaminerade att få jobb (förtag anställa nyexaminerade). Måste skapas forum för industrin att påverka utbildningar.

29 Sensorer utlysning (1:3) Sensorer för kvalitetssäkring av bioproduktion för medicinskt bruk: Bioläkemedel (t.ex. antikroppar och stamceller) måste kvalitetssäkras innan de kan ges till patienter. Biosensorer har unik potential för att kvalitetssäkra funktion. Enorm global marknad. Inga befintliga lösningar finns. Sverige har bra ställning för att ta ledning. Sensorer för intelligenta transportsystem: Kostandssparande. Ökad säkerhet. Hur hanterar man känslig data? Billiga sensorer för det intelligenta hemmet: Adresserar oro för säkerhet, mat, skador, Kan minska matsvinnet: Sensorbaserad kvantitativ bedömning kan ge folk tillit till matkvaliteten även efter bäst före datum.

30 Sensorer utlysning (2:3) Sensorer för dricksvattenkvalitet: Stor andel av dricksvatten försvinner ut ur systemet (upp emot 40%?). Saknas billiga flödesensorer för att mäta hur mycket som försvinner. Enorm global marknad. Sensorer för att effektivisera produktion: Krävs oftast specialiserade lösningar. Problem att kunden oftast inte har intresse av att själv äga lösningen. Eftersom marknaden är begränsad kommer bra lösningar inte ut. Samhället går miste på potentiell effektivisering. Sensorer för miljöövervakning. Sensorer för inflammation i implantat.

31 Sensorer utlysning (3:3) Sensorer för analys av avloppsvatten Sensorer för förbättrad medicinsk diagnostik Sensorer för Tryck i inhomogena media, t.ex. i järn pellets Sensorer för samhällsutmaningar (t.ex. EUs H2020 lista). Tips för bedömning av ansökningar: Förslaget borde ta hela installationskostnaden med i förslaget. Förslag borde redovisa hur projekt bygger upp kompetensen inom området (t.ex. lic och doktorer).

32 Inbyggda system Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Små företag saknar relationer till universitet och högskolor Grants office kan ha en viktig roll i matchmaking mellan företag (SMF) och universitet och högskola Examensarbeten Samverkansprojekt Brokerage events Nyhetsbrev, Affärsmetoder, Portal för matchmaking SMF har ibland svårt att identifiera sig med frågeställningarna Bättre nätverk kommer att krävas för att SMF ska kunna delta i samverkansprojekt (nationella och europeiska) 32

33 Inbyggda system Förslag på konkreta utlysningar/projekt Faster Time2market Design for Manufacturing? Test metodik / Build for test Robusthet Produktutveckling / Bättre arbetsprocesser för produktutveckling (design to market) Rapid prototyping Cad -> Produkt Effektivare ingenjörsverktyg Många noder Remote uppgradering med ett klick Intelligenta kablage? Upgrade of Legacy systems Certifiering Dokumentation Hur bli mer effektiv kring certifiering och dokumentering Utbildning / Kompetensutveckling Automated testing of multinoded systems Underhåll och uppdatering av distribuerade system med konfigurerbara delar Utveckling av robust elektronik som är applicerbar i gränslandet mellan industri- och mil standard (kanske ny standard C, fukt, vibration) Simulering av mekaniska egenskaper 33

34 Inbyggda system Fördjupa och tydliggör vad ni anser behöver göras Brokerage Events för SMF Här kan universitet och högskolor fungera som en regional nod ut till näringslivet Mer grundforskning (kanske inte hör hemma i SIO?) Kompetensutveckling för företag för att upprätthålla spetskompetens Multicore Felanalys av mjukvara, bättre verktyg för utv. Testbäddar, för test och feldetektering Behovsinventering som som genomförs av regionala univ och högskolor. Riktad mot elektronikindustrins kunder Feedback till deltagarna 34

35 Tillförlitlighet fördjupning Vad behöver göras: vilka behöver engagera sig? Göra vad? Uppnå vad? För att kunna uppnå spetskompetens i världsklass inom de olika teknikområdena krävs bättre kunskap om hur man säkerställer tillförlitlighet. Det är främst inom tre områden som kunskapen behöver förbättras: 1. Förståelse av vilka felmekanismer som påverkar tillförlitligheten för olika applikationer och hur olika faktorer påverkar de olika felmekanismerna. Denna kunskap behövs både för att kunna göra simuleringar och för att kunna bedöma hur man utför relevant testning för att verifiera tillförlitligheten. 2. Tydliggörande av vilket ansvar de olika parterna i leverantörskedjan har för att säkerställa tillförlitligheten. Vem har ansvar för att specificera vilka tester som ska utföras och vem ska utföra dem? 3. Bättre beställarkompetens. Vilka krav bör man ställa på underleverantörer för att säkerställa tillförlitligheten. Fokus bör i första hand vara på högtillförlitlighetsprodukter. För att samordna insatser inom området bör ett kompetenscentrum för tillförlitlighet skapas. Det fanns olika åsikter om vem som borde ansvara för att driva kompetenscentrumet, en branschorganisation eller en forskningsutförare. Förutom att bygga upp kompetens inom de tre ovan angivna områdena fanns förslag på att bygga upp komponentdatabas med information om uppskattad tillförlitlighet av olika komponenttyper från testning och fältreturer. Flera hade också önskemål om att det skulle finnas någon att ringa för att få svar på tillförlitlighetsfrågor (helst gratis, åtminstone för SME).

36 Tillförlitlighet - utlysning Utlysning för att driva kompetenscentrumet. Utlysningar för att bygga upp kompetens inom de tre angivna områdena.

37 Produktionsteknik analys Saknar ni något väsentligt i utmaningen? DoM Processtyrning Kompetensförsörjning, kompetensen utarmas, måste växa Finns ingen utbildning Konstruktion & byggsätt kostnadsbesparing miniatyrisering Automatisering stabila processer, hög effektivitet avsyning, automatisk inspektion Mångsidiga system utan långa ställtider Minimera stopptider

38 Produktionsteknik analys Saknar ni något väsentligt i utmaningen? Centralisera utbildning -olika nivåer universitet högskola colleges institut Planering Processtyrning Lean Rörlighet och utbyte på låg nivå i företagen Definiera en utbildning så att den passar många företag. Gymnasieingenjörer och högskoleingenjörer Nya ungdomar på flera nivåer -> högskolor & universitet Fortbildning för produktionsarbetare -> Centra på institut

39 Produktionsteknik - utlysning Koppla synergi call mellan PiiA-SIO och elektronik Skapa ett permanent kompetenscentra som kopplar ihop elektronik och produktionsteknik

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Övergripande mål Hållbar tillväxt i Sverige. Vi vill ÅTERINDUSTRIALISERA Sverige Effektlogik Förutsättningar

Läs mer

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag Tommy Höglund 10:20 Svenska styrkeområden,

Läs mer

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag Magnus Svensson 10:25 Varför Läkare utan gränser

Läs mer

KOMPETENS INOM ELEKTRONIKSYSTEM, ETT STRATEGISKT BEHOV Maria Månsson Ordf SE

KOMPETENS INOM ELEKTRONIKSYSTEM, ETT STRATEGISKT BEHOV Maria Månsson Ordf SE KOMPETENS INOM ELEKTRONIKSYSTEM, ETT STRATEGISKT BEHOV 2014-08-26 Maria Månsson Ordf SE INNEHÅLL Några ord om Branschorganisationen Svensk Elektronik Innovationsagendan Smartare Elektroniksystem för Sverige

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM 2016-09-15 STOCKHOLM MAGNUS SVENSSON / ANDERS MARTINSEN Kompetensförsörjning - Smartare Elektroniksystem SUMMIT den 15 september 2016

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Hydraulisk verkningsgrad SKOGFORSK Kran som bara bär lasten Energisnål kran Elektrohydrauliska aktuatorer Autonom avverkning Läckagefritt system Slangar med små förluster

Läs mer

Energimyndighetens stöd till FoU inom bredbandgapselektronik

Energimyndighetens stöd till FoU inom bredbandgapselektronik Energimyndighetens stöd till FoU inom bredbandgapselektronik Pierre-Jean Rigole Hans-Olof Dahlberg 2017-10-26 Varför ska EM stödja bredbandgapselektronik? BBG-STRATEGI 2 Vår vision är ett hållbart energisystem

Läs mer

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord Programmet 1. Mål 2 programmets möjligheter och dess nuläge 2. Interreg IV A Nord programmets möjligheter och dess nuläge 3. Användning av strukturfonder för finansiering av insatser inom ramen för östersjöstrategin

Läs mer

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnads medlemmar IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess MinBas-dagarna 24-25 Mars 2011 Göran Marklund, Stf GD VINNOVA Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Agenda för Wireless Society - Med svensk innovationsförmåga behåller Sverige ledningen inom trådlös kommunikation

Agenda för Wireless Society - Med svensk innovationsförmåga behåller Sverige ledningen inom trådlös kommunikation Agenda för Wireless Society - Med svensk innovationsförmåga behåller Sverige ledningen inom trådlös kommunikation (Målgruppen för denna agenda är forskningsfinansiärer, politiker, företag, organisationer

Läs mer

Innovativ Grön Hydraulik. Från nationell agenda till ett nationellt branschprogram.

Innovativ Grön Hydraulik. Från nationell agenda till ett nationellt branschprogram. Innovativ Grön Hydraulik Från nationell agenda till ett nationellt branschprogram. Den strategiska FoU-planen för ett framtida nationellt branschprogram inom hydraulik är klar! 20 stycken workshops/möten

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Strategi för Smart Specialisering i Östergötland

Strategi för Smart Specialisering i Östergötland Strategi för Smart Specialisering i Östergötland Business Region Platform Sustainable regional growth Regional development management Regional leadership ESBR process and project management Growth- and

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source - bilaga B. Effektlogik för RE:Source

Programbeskrivning RE:Source - bilaga B. Effektlogik för RE:Source Programbeskrivning - bilaga B Effektlogik för lett till ökad samverkan synergieffekter mellan alla nationella FoI-aktiviteter på området tydligt bidragit till hållbar tillväxt lösningar på samhällsutmaningar

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Svensk sammanfattning av Agenda grafen. Ett nytt svenskt styrkeområde

Svensk sammanfattning av Agenda grafen. Ett nytt svenskt styrkeområde Svensk sammanfattning av Agenda grafen Ett nytt svenskt styrkeområde Contents Framtidens Grafenindustri... 3 Rekommendationer i korthet...4 Styrkeområden i Sverige och målen för dessa... 5 Övergripande

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

KRAFTSAMLING FÖR FRAMVÄXTEN AV EN VÄRLDSLEDANDE NANOMATERIALINDUSTRI

KRAFTSAMLING FÖR FRAMVÄXTEN AV EN VÄRLDSLEDANDE NANOMATERIALINDUSTRI 1 KRAFTSAMLING FÖR FRAMVÄXTEN AV EN VÄRLDSLEDANDE NANOMATERIALINDUSTRI ProNano Nanoproducts for the Future Ett första steg mot en värdekedja för en nordeuropeisk nanomaterialindustri RISE Research Institutes

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Banbrytande elektronik Är vi i ett paradigmskifte?

Banbrytande elektronik Är vi i ett paradigmskifte? Banbrytande elektronik Är vi i ett paradigmskifte? Hans Hentzell 2007-03-28 # 1 www.acreo.se Acreo 2006 Antal medarbetare 140 Omsättning 190 MSEK varav Näringslivsfinansiering: Kontant 75 MSEK In kind

Läs mer

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier Jörgen Remmelg (jorgen.remmelg@ruag.com) Styrelseordförande i Compraser Vision en icke vinstdrivande, nationell

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Smartare Elektroniksystem för Sverige. - en enad Forsknings- och Innovationsagenda

Smartare Elektroniksystem för Sverige. - en enad Forsknings- och Innovationsagenda Smartare Elektroniksystem för Sverige - en enad Forsknings- och Innovationsagenda 1 Sverige - Industriland, Elektronikindustriland i VÄRLDSKLASS! Telekom Automotive Energi & Miljö Säkerhet, Försvar Gruva,

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Sandvik en global ledare

Sandvik en global ledare Forskningsinfrastrukturen - hur kan den användas för att ge möjligheter för utveckling inom svensk industri Maria Åstrand en global ledare - koncernen Construction Machining Solutions Materials Technology

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Kapacitet för ambitioner MIKAEL JOKI

Kapacitet för ambitioner MIKAEL JOKI Kapacitet för ambitioner MIKAEL JOKI 2017-01-24 eepab.com VÅRT KONCEPT KAPACITET FÖR PRODUKTION KUND: KOENIGSEGG PRODUKT: Världens snabbaste och starkaste serietillverkade bilar. UPPDRAG: Leverera kretskort

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Pressmeddelande från Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Pressmeddelande från Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem 2015-06-17 Pressmeddelande från Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Utlysning på 4 000 000 kronor till innovation av elektronik. Smartare Elektroniksystem är ett innovationsprogram med syfte

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Forskning i frontlinjen?

Forskning i frontlinjen? Forskning i frontlinjen? - En översikt av anställda i hårdvarunära IKT-företag i Sverige med ledande forskning och utveckling Patrik Sandgren VINNOVA Bygget, Stockholm 2007-03-28 Hårdvarunära IKT-företag

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Fler exporterande företag,

Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, tjänster tjänster och produkter och produkter inom smartainom elnätsmarta elnät En strategi från forskning till internationalisering En strategi från

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN Översikt av de strategiska innovationsprogrammen Dagens mål Ge er en översikt av vilka strategiska innovationsprogram som nu är beviljade och skapa en tydligare bild av syftet och målet med satsningen

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen YTTRANDE. 2011-12-14 U2011/776/UH Utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Resultat från den första Workshopen

Resultat från den första Workshopen Resultat från den första Workshopen Martin Risberg, Swerea Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden Kopplingar till andra agendor och initiativ SIP Lättvikt SIP Produktion 2030 SIP Metalliska material SIP Innovair

Läs mer

VIRTUAL NATION, WORKSHOPMÖTE 30 SEPTEMBER 2014 2014-10-09

VIRTUAL NATION, WORKSHOPMÖTE 30 SEPTEMBER 2014 2014-10-09 Anteckningar: Renaud Gutkin och Martin Risberg, Swerea Dokumentationen till denna workshop finns samlad på hemsidan www.virtualnation.se, under fliken Arbetsmaterial -> Agendautkast, mötesagendor och minnesanteckningar.

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör vi? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är relevant för samhället! Horisont

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Kick-off för Smart Built Environment Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Formas - forskningsrådet för hållbar utveckling Forskning och utveckling i samverkan mellan akademi, näringsliv,

Läs mer

Energy KRAFTELEKTRONIK NAV. e-mobility. Transport. Mietek Bakowski Konstantin Kostov. Industry ICT

Energy KRAFTELEKTRONIK NAV. e-mobility. Transport. Mietek Bakowski Konstantin Kostov. Industry ICT Energy e-mobility KRAFTELEKTRONIK NAV Transport Industry Mietek Bakowski Konstantin Kostov ICT UPPDRAG Att synliggöra aktörer inom industri, akademi och forskningsinstituten och deras kompetenser samt

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-1-1 Marknadsdata som presenteras nedan är en sammanställning av tillgänglig extern data från Prismark mars, augusti och september 216, PROTEC MDC januari och juli 216

Läs mer

EIS-teknik blir affärer

EIS-teknik blir affärer EIS-teknik blir affärer Funktionella EISsystem övervakar växlar för ökad säkerhet. Smart elektronik, intelligenta produkter, sensornätverk. Idag är EIS (Embedded Internet Systems) ett hett utvecklingsområde

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

Vinnovas satsningar på livsmedel. Lena Eckerdal Rimsten avd Hälsa

Vinnovas satsningar på livsmedel. Lena Eckerdal Rimsten avd Hälsa Vinnovas satsningar på livsmedel Lena Eckerdal Rimsten avd Hälsa Vinnova 200 anställda Stockholm, Bryssel och Silicon Valley Myndighet under Näringsdepartementet Tre roller Investeringar i forskning och

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Datum Dnr Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum Dnr Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-06-17 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

X Stockholms läns landsting 1 (4)

X Stockholms läns landsting 1 (4) X Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Landstingsdirektören 2015-10-08 LS 2015-1096 Handläggare: Elisabet Blaus Rendahl Ankom Stockholms läns landsting 2015-10-

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Hur möter Scania framtidens utmaningar?

Hur möter Scania framtidens utmaningar? 1 Hur möter Scania framtidens utmaningar? Stefan Palmgren Senior Vice President, Power Train Production Scania 2 Economic growth powered by developing countries Growing urbanisation Need for infrastructure

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Gruppdiskussioner. Uppstartsmöte

Gruppdiskussioner. Uppstartsmöte Gruppdiskussioner Uppstartsmöte 2015-10-12 Testbäddar och demo hur utnyttjar vi det? Vad är en testbädd? Entydig definition saknas Exempel från en av VINNOVAs utlysningar: En testbädd är en fysisk eller

Läs mer