Industri ? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering"

Transkript

1 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri ? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Margareta Groth VINNOVA Båstad 23 juni Kryssa du vill ha Notera sk Uppdate och Upp datum i s innebär a alltid visa presentat Sidfot ka ange titel eller möte Observer sidnumre syns i uts redigering presentat

2 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) VINNOVA - Vad gör vi? Investeringar i forskning och innovation Horisont 2020 Expertmyndighet

3 Investeringar i forskning & innovation Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)

4 Samverkansprogram Strategiska innovationsområden Nationell kraftsamling runt 16 områden FFI Samverkan mellan staten, Scania, Volvo Cars, Volvo AB och FKG Utmaningsdriven innovation Utvecklingsprojekt för samhällsnytta + affärsnytta Internationella samarbeten Kina, Brasilien, Indien mm Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)

5 Investeringar i forskning & innovation Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)

6 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Utvecklar innovationsförmågan i Små- och medelstora företag Regioner Offentlig sektor Universitet och högskolor

7 Investeringar i forskning & innovation Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)

8 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Materialbaserad konkurrenskraft Innovationstävlingar Mångfaldslabbet Ersättningsmodeller i hälso- och sjukvården Digitalisering i skolan

9 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Varför och vad? - Strategiska innovationsprogram

10 Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att möta global konkurrens och bidra till att lösa globala samhällsutmaningar. STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

11 STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM Näringsliv, offentlig sektor och akademi kraftsamlar för gemensamma investeringar i forskning, utveckling och innovation.

12 Strategiska innovationsområden För att möta global konkurrens och hitta hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar Gränsöverskridande samverkan för förnyelse av svenska styrkeområden Aktörerna sätter agendan utifrån sina behov Kraftsamling av resurser och kompetens Långsiktig satsning Öppet för alla STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

13 Syfte Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)

14 Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa nationell kraftsamling förnyelse inom svenska styrkeområden långsiktig och fördjupad nationell och internationell samverkan internationell konkurrenskraft - och därigenom också skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

15 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Vad utmärker ett strategiskt innovationsprogram?

16 En satsning i två delar Strategiska innovationsagendor där aktörer inom ett område gemensamt tar fram vision, mål och strategier. Strategiska innovationsprogram för att förverkliga innovationsagendornas visioner och mål. STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

17 Ett strategiskt innovationsprogram ger områdets aktörer / behovsägare det strategiska initiativet ger områdets aktörer / behovsägare mandat och resurser STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

18 Utmärkande för ett Strategiskt Innovationsprogram Aktörsdrivet Öppenhet Mål och visioner Gränsöverskridande Helhetssyn Samordning STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

19 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Beslutade Strategiska innovationsprogram

20 Strategiska Innovationsområden SIO Gruv- och Metallutvinning (STRIM) Metalliska Material Lättvikt Produktion2030 PiiA Innovair BioInnovation SweLife Smartare Elektroniksystem Internet of Things Grafen MedTech Re:Source Smart Built Environment INFRA Sweden 2030 Automated Transport Systems Näringsliv Gruvor; Tillverkare av utrustning för gruvor, Metallutvinning, Återvinning Metallindustrin (Stål, Aluminium, Hårdmetall, Gjutstål, Gjutjärn och Gjutna icke-järnmetaller) Tillverkare av lätta material samt industri som utnyttjar lätta material i sina produkter Hela tillverkningsindustrin Hela processindustrin; Leverantörer av automationslösningar Flygplanstillverkare och deras leverantörer Skogsindustri; kemisk industri; textilindustri; ny träfiberbaserad; energiföretag Läkemedel; Diagnostika; Tjänster inom sjukvård och omsorg Tillverkare av elektronikprodukter och verkstadsföretag som integrerar elektroniksystem i sina produkter Potentiellt i stort sett hela näringslivet, såväl tillverkaden som tjänsteproducerande företag Industri som genom användning av grafen kan ge skapa ökad funktionalitet hos sina produkter samt tillverkare av grafen Medicinsk teknisk utrustning; Tjänster inom sjukvård och omsorg Återvinningsindustri; Brett register av materialförädlande och materialanvändande industri; Tillverkare av utrustning och system för återvinning; Energibolag Alla delar av bygg- och fastighetssektorn; programvaruutvecklare Bygg- och byggmaterialindustri för transportinfrastruktur; transporttjänster Fordon; IKT-system; Byggindustri för transportinfrastruktur: Transporttjänster STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM

21 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) VINNOVA utvecklar Sveriges innovations-kraft för hållbar tillväxt Bild 21

22 Sveriges innovationsmyndighet Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta