Ledarskapsutbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskapsutbildningar"

Transkript

1 Inbjudan till kurser Stockholm & Malmö 2010 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Ny som chef Det framgångsrika ledarskapet Ledarskap för erfarna chefer Förnya och förädla ditt chefoch ledarskap Förändringsledning Öka förändringskapaciteten och skapa resultat

2 Kursledare Robert Hemmingsson, är vd för Colegica med närmare två decenniers erfarenhet av chef- och ledarskap. Robert är socionom i botten och har bl a arbetat som sjukhusdirektör och universitetsdirektör och har utövat sitt chef- och ledarskap på högsta koncernnivå. Robert har haft chef- och ledaruppdrag i olika linjeverksamheter men har också arbetat som personalchef i en mer stödjande och strategisk roll. Mikael Jälefors är civilingenjör med tjugo års erfarenhet av chef- och ledarskap inom näringsliv och högskola. Han har arbetat som försäljningschef, affärsområdeschef, projektledare och studierektor. I chefsuppdragen har ofta ingått ansvar för att bygga upp nya verksamheter eller genomföra större förändringsarbeten inom en verksamhet. Han har stor vana av att driva förändringsarbeten och processarbeten. Mikael är också internationellt certifierad coach. Mikael har ett förflutet som elitidrottare. Niklas Rahm är jurist med lång chef- och ledarerfarenhet både som processägare och linjechef. Gemensamt för hans chef- och ledaruppdrag har varit att komma in i ett skede då en verksamhet ska utvecklas, effektiviseras eller byggas upp på nytt. Niklas har varit ansvarig för att slå samman enheter och personal och att bygga upp välfungerande och gemensamma funktioner. Alla deltagare på Conductives ledarskapsutbildningar får boken Samspel och samarbete vägledning för chefer och medarbetare att prestera bättre resultat, författad av bland andra Robert Hemmingsson och Niklas Rahm. Använder du din fulla potential och vad bör du utveckla? Har du höga krav? Då har du hittat rätt, för det har vi också! Våra ledarskapskurser kombinerar alltid teori med praktiska övningar och ger dig verktyg som du kan omsätta omedelbart i din organisation. Vi är förvissade om att du i denna broschyr hittar rätt ledarskaputbildning för ditt dagliga arbete. Välkommen på kurs! Cecilia Blanckert Kursansvarig Conductive Excellence innebär att kursen håller mycket hög kvalitet i framställning och innehåll. Deltagare på Conductives Excellence-kurser tilldelas diplom samt kursintyg.

3 Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Kursdatum Du är en nyckelspelare med en ledarroll men saknar en formell chefsbefattning. Kanske var du tidigare en i gänget som nu har tilldelats ett visst ansvar för dina medarbetare? Kanske besitter du en specialkompetens som utmärker dig i gruppen? Nu behöver du konkreta verktyg för att hantera denna balansgång och stärka dig i rollen som ledare! Stockholm 1-2 juni 2010 Malmö 1-2 sep 2010 Stockholm 4-5 okt 2010 Boka tidigt-pris 6 950:- Kursen Ledare men inte chef utvecklar din personliga ledarstil och lär dig hur du kombinerar ledarrollen med medarbetarrollen både utifrån dina egna förväntningar men också andras. Kursen lär dig hur du tar vara på ditt ansvar, utvecklar gruppen och vilka verktyg du behöver för att lyckas. Formellt och funktionellt ledarskap vad skiljer en ledare från en chef? Det formella kontra det funktionella ledarskapet Ledarens roll i olika organisationer Hur leder du en grupp utan att vara formell chef? Vad krävs för att du ska lyckas som ledare? Relationen ledare och chef hur förhåller sig din ledarroll till din chefs roll? Ledarens ansvar, inflytande och gränser Hur fungerar en ansvarfunktion utan personalansvar? Lojalitetskonflikter och att sitta på flera stolar Den svåra konsten att se och sätta gränser Det framgångsrika ledarskapet vem är du och vilken roll har du i ditt team? Olika ledarstilar och roller och dess betydelse för verksamheten och medarbetarna Så går du från en i gänget till ledare Så blir du trygg i din ledarroll och skapar en bra grund att växa vidare på Hur hittar du plattformen för ditt ledarskap? Varför andra inte agerar som du förväntar dig och hur du använder den olikheten på ett positivt sätt Ledaren och medarbetarna verktyg för kommunikation och motivation Hur skapar du en fungerande dialog med chefer och kollegor? Hur bygger du förtroende för dig och ditt ledarskap? Så blir du bättre på att kommunicera ditt budskap Hur hanterar du bäst olika personlighetstyper? Verktyg för konflikthantering och problemlösning så vänder du negativa attityder Kursledare: Robert Hemmingsson och Mikael Jälefors DAG 1 DAG 2 09:00 Registrering 09:30 Kursdagen inleds 16:30 Första kursdagen avslutas 09:00 Kursdagen inleds 16:00 Kursen avslutas För mer information om priser och bokning, se bokningsinformationen längst bak

4 Ny som chef Det framgångsrika ledarskapet Kursdatum Med befordran följer många nya och spännande utmaningar! Du har allas ögon på dig och helt nya krav att leva upp till. Det kan vara både skrämmande och upplyftande. Kursen Ny som chef ger dig riktning, verktyg och mål för hur du ska leda din verksamhet, i din nya roll som chef. Du får praktiska tips och kreativa idéer som du kan tillämpa direkt in ditt vardagliga ledarskap. Kursen kombinerar teori med praktiska övningar allt för att ditt ledarskap ska bli framgångsrikt! Är du redo? Stockholm 3-4 juni 2010 Malmö aug 2010 Stockholm 6-7 okt 2010 Boka tidigt-pris 7 950:- Från medarbetare till chef Att leda tidigare kollegor från medarbetare eller expert till chef Gamla och nya ansvarsområden dina och medarbetarnas nya roller Roller och ansvar hur hanterar du egna, dina medarbetares och dina chefers förväntningar och krav Så blir du trygg i din chefsroll och skapar en bra grund för ditt ledarskap Vad utmärker en bra chef? Vägledning för hur du agerar och leder i olika situationer Så skapar du trovärdighet och får förtroende som chef Det synliga och osynliga chefsskapet Gruppen så styr du utveckling och processer Vad styr utvecklingen för en grupp på arbetsplatsen och varför fungerar gruppen som den gör? Arbetsgruppens olika faser (FIRO-modellen) Hur ska den grupp som stagnerat komma vidare och hur ska den väl fungerande gruppen hitta nya utmaningar? Samspel, kommunikation och konflikt Vägledning för samspel och samarbete så stärker du ditt team Så får du dina medarbetare att växa och utvecklas Hur bör du agera vid försämrat arbetsklimat och konflikter? Att leda medarbetarsamtal vägledning för olika samtalssituationer Hur ser ett bra utvecklingssamtal ut och hur förbereder du dig på bästa sätt? Förberedelse, genomförande och resultat för ett gott lönesamtal Vilka frågor bör du/bör du inte lyfta i medarbetarsamtal? Besvärliga människor och besvärliga samtal detta bör du tänka på Att arbeta med målformulering, planering, målstyrning, och uppföljning Mål och målstyrning med teamet i fokus Hur fastställer du planer för din verksamhet som medarbetarna vill följa? Hur sätter och följer du upp mål för att nå resultat? Hur rapporterar du resultat tillbaka till organisationen? Rutiner för utvärdering, uppföljning, reflektion och feedback Kursledare: Robert Hemmingsson och Niklas Rahm DAG 1 DAG 2 09:00 Registrering 09:30 Kursdagen inleds 16:30 Första kursdagen avslutas 09:00 Kursdagen inleds 16:00 Kursen avslutas För mer information om priser och bokning, se bokningsinformationen längst bak

5 Ledarskap för erfarna chefer Förnya och förädla ditt chef- och ledarskap En bra chef och ledare utvecklas ständigt, lär sig nya saker och får nya insikter. Därför är det viktigt att du satsar på din egen roll och hittar arenor för ny input. Kursdatum Stockholm 8-9 juni 2010 Malmö sept 2010 Stockholm okt 2010 Kursen Ledarskap för erfarna chefer är för dig som har varit chef några Boka tidigt-pris 9 950:- år och som nu vill förädla ditt ledarskap. Nu är du redo för nästa steg. Fördjupa dig och ta ett större grepp om helheten! Kursen ger dig ökad medvetenhet och förmåga att leda och påverka i komplexa situationer. Öka din förståelse för ledarskapsprocessen, förändring och det organisatoriska samspelet. Genom utbildningen utvecklar du de kompetenser som krävs för att leda och förbättra framtidens verksamheter. Beteendestilar, beslutsstilar och ledarstilar Vilka är drivkrafterna och värderingarna i ditt chefs- och ledarskap? Att leda team så förbättrar du möjligheter och prestationer Att leda chefer vad är utmärkande för ledarskapet på mellanchefsnivå? Mellanchefens dilemman hur navigerar man inom organisationen? Det situationsanpassade ledarskapet Tydlighet och kommunikation Visioner, strategier mål och planer i vardagen Den målinriktade verksamheten Att se och jobba med helheten Så omsätter du visioner till produktivitet och resultat Stöd i att formulera vision, strategi och mål för din arbetsgrupp och ditt ledarskap Från strategi till mätbara resultat Strategiska mål basen för verksamhetsutveckling Så omsätter du strategier i det dagliga arbetet Att leda förändring konkreta verktyg och planer Hur skapar du en förändringsbenägen organisation? Metoder och verktyg för att mäta och synliggöra resultat Kommunikation av mål och resultat Hur identifierar du din avdelnings styrkor och svagheter? Mogna medarbetare så bygger du vidare på grunden för individen och teamet Det goda medarbetarskapet Så bygger du framgångsrika team Motivation och belöning Kursledare: Robert Hemmingsson och Mikael Jälefors DAG 1 DAG 2 09:00 Registrering 09:30 Kursdagen inleds 16:30 Första kursdagen avslutas 09:00 Kursdagen inleds 16:00 Kursen avslutas För mer information om priser och bokning, se bokningsinformationen längst bak

6 Förändringsledning Öka förändringskapaciteten och skapa resultat God självkännedom och kunskap om de mekanismer som styr förändring är mycket viktigt för dig som chef. Men vad är förändringsledning och hur kommunicerar du förändring? Och hur agerar du på bästa sätt i en position klämd mellan högre chefers beslut och medarbetarnas behov? Kursdatum Stockholm juni 2010 Malmö sept 2010 Stockholm okt 2010 Boka tidigt-pris Kursen Förändringsledning ger dig metoder och verktyg för hur du ökar förändringskapaciteten och förändringstakten i din verksamhet. Du får konkreta förslag på hur du kan lyckas med ditt förändringsinitiativ och får också möjlighet att jobba med pågående eller kommande förändringar med stöd från kursledarna. Denna case-metodik ökar din förståelse för de olika möjligheter och verktyg du har att tillgå. Principer för förändring och förändringsledning Genomgång av olika förändringsprinciper Vad är förändringsledning och vilka är dess centrala utmaningar? Processer i förändringsledningen Så förbereder du förändringen Utvärdering av vad som kännetecknar din specifika förändring Utvärdering av organisationens beredskap inför förändringen Så identifierar du riskerna i ditt förändringsprojekt Metod för att skapa struktur för förändringsledningen Så leder du förändringen Så skapar du en struktur för att arbeta med: kommunikation coachning utbildning och träning en stark koalition av chefer proaktiv motståndshantering från individer och grupper Så förstärker du och följer upp förändringen Samla in och analysera feedback Mätning och uppföljning av mätdata Diagnostisera gap Viktiga faktorer vid korrigerande åtgärder Kursledare: Niklas Rahm och Mikael Jälefors DAG 1 DAG 2 09:00 Registrering 09:30 Kursdagen inleds 16:30 Första kursdagen avslutas 09:00 Kursdagen inleds 16:00 Kursen avslutas För mer information om priser och bokning, se bokningsinformationen längst bak

7 Bokningsuppgifter För information om lokaler, se vår hemsida Ledare men inte chef (bokningskod Kur 40) Boka före 9 april Boka efter 9 april Stockholm 1-2 juni Ledare Ledare men men inte inte chef chef (bokningskod Kur 50) (bokningskod Kur 50) Malmö 1-2 sep 2010 Boka före 4 juni Boka efter 4 juni Stockholm Malmö feb 2011 okt Boka 950 före 26 nov 7 Boka 950 efter 26 nov Stockholm feb Ny som chef (bokningskod Kur 41) Boka före 9 april Boka efter 9 april Stockholm 3-4 juni Ledare Ny som men chef (bokningskod Kur 51) inte chef (bokningskod Kur 50) Malmö aug 2010 Boka före 4 juni Boka efter 4 juni Stockholm Malmö feb 2011 okt Boka 950 före 26 nov 8 Boka 950 efter 26 nov Stockholm feb Ledarskap för erfarna chefer (bokningskod Kur 42) Boka före 9 april Boka efter 9 april Stockholm 8-9 juni Ledare Ledarskap men för inte erfarna chef chefer (bokningskod Kur 52) (bokningskod Kur 50) Malmö sep 2010 Boka före 24 juni Boka efter 24 juni Stockholm Malmö feb 2011 okt Boka 950 före 26 nov 10 Boka 950 efter 26 nov Stockholm feb Förändringsledning (bokningskod Kur 43) Boka före 9 april Boka efter 9 april Stockholm juni Förändringsledning (bokningskod Kur 53) Ledare men inte chef (bokningskod Kur 50) Malmö sep 2010 Boka före 24 juni Boka efter 24 juni Stockholm Malmö feb 2011 okt Boka 950 före 26 nov 10 Boka 950 efter 26 nov Stockholm feb

8 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Kursledare Robert Hemmingsson, Mikael Jälefors och Niklas Rahm driver Colegica, ett företag som fokuserar på chefsstöd och ledarskapsutveckling. Alla tre är mycket engagerade, drivna och uppskattade kursledare med stor erfarenhet av att praktisera och lära ut ledarskap. Besök vår hemsida för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. I alla våra ledarskapskurser ingår boken Samspel och samarbete. Boken är skriven av våra kursledare och ger dig handfasta verktyg för din vardag. I kurspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Obs! Alla priser är exkl. moms. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerat seminarium. Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på eller maila oss på Vill du tala med oss personligen kan du ringa Avbokning och Överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbok ning är oss tillhanda senast 3 veckor före kurs datum. Fullständiga avbokningsregler se vår hemsida Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive.Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729. LedUtb

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser Stockholm 2011 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + + Ny som chef Det

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING

Koppla din styrning till budget och mål EKONOMISTYRNING & KONTROLL I KOMMUNAL FÖRVALTNING inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDEN: Torbjörn Wikland PRAKTIKFALL FRÅN: Upplands-Bro kommun Lena Jande Kvalitetsstrateg Nacka kommun Carina Legerius Utvärderingsexpert

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team

FRAMTIDENS HR. HR:s framgång kräver agila förhållningssätt. Utveckla feedback-kultur Engagemang & medarbetaransvar Självstyrande team inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA TALARE Vasakronan Cecilia Söderström Avanza Örjan Johnsson Skandia, Bank Cecilia Bernström HR:s framgång kräver agila förhållningssätt Håkan

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Elevhälsa i utveckling

Elevhälsa i utveckling Elevhälsa i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 April 2010 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eleonor Otterdahl Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Eva Hjörne

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR LEDARE Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog

Läs mer