Foto: Lars Forsstedt. två ord: noll drunkningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Lars Forsstedt. två ord: noll drunkningar"

Transkript

1 Foto: Lars Forsstedt två ord: noll drunkningar verksamhetsberättelse årsredovisning 2013

2 Foto: Anne Dillner DETTA ÄR SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS riksorganisations verksamhetsberättelse och årsredovisning. Här skriver vi om arbetet centralt inom organisationen, samt sammanfattar de övergripande resultaten och nyckeltalen. Om du vill läsa mer om s verksamhet där just du bor, rekommenderar vi dig att prata med ditt regionförbund. Du hittar en komplett lista på Verksamhetsberättelse 2013 SID 2

3 tjugo ord: Vi har en vision: noll drunkningar. All verksamhet ska bidra till visionen. Vi verkar inom tre stadgeområden: simkunnighet, livräddning, vattensäkerhet. Verksamhetsberättelse 2013 SID 3

4 ORDFÖRANDE har ordet EN ALDRIG SINANDE KRAFT Då är det dags igen! Jag packar min väska och läser igenom alla aktuella dokument en sista gång. Under resan till Borgen, s kansli, gläder jag mig över att få träffa hela styrelsen igen. En styrelsemöteshelg ligger framför oss. Många långa timmar med information, diskussion, argumentation - och flera viktiga beslut att fatta allt för Svenska Livräddningssällskapets (SLS) bästa. Vi gör detta ideellt, på vår fritid och vårt engagemang delas av alla övriga SLS-are runt om i Sverige! Personer som ställer upp och informerar, livräddar samt lär ut simkunskap och vattenkunskap utan ekonomisk ersättning. Vad är det som driver oss? Vad ger oss kraft att fortsätta? År efter år? Trots allt detta arbete är det fortfarande många i Sverige som inte vet att vår verksamhet är baserad på ideellt arbete - hur når vi ut med det budskapet? Att det behövs fler som ansluter för att vi ska kunna fortsätta vårt viktiga arbete. Vi kan i Sverige, som i så många andra länder, se att det ideella arbetet i föreningslivet minskar, trots att det fortfarande behövs i ett långsiktigt perspektiv. I dag tar många hellre på sig ett avgränsat projektuppdrag - till exempel blir volontärer - också otroligt viktiga insatser. Men dessa inriktar sig mer på en annan form av ideell verksamhet än den som vi är vana vid. Jag kan förstå att denna form tilltalar många yngre personer, som är otroligt mobila och växlar mellan bostadsorter/länder/intressen. Men de missar något väldigt viktigt: samhörigheten som växer fram under ett längre engagemang. Under mina år i styrelsen, och i kontakten med alla ideella i finns en stark känsla av samhörighet, en gemensam bas som aldrig ifrågasätts. Jag tror att samhörigheten och engagemanget för en livsviktig fråga är en stor del av drivkraften för oss ideella i SLS. Vi har också en stor grupp av eldsjälar, som är stommen i vårt arbete, och detta har även uppmärksammats i media. Vi representerar gedigen kompetens inom SLS som vi har med oss från våra vanliga jobb. Brandmän, poliser, lärare, räddnings- och sjukvårdspersonal - listan kan göras lång. Det ger ett fantastiskt nätverk och kunnade som sträcker sig långt utanför SLS och som är en enorm styrka för vår organisation. Jag har själv skrivit ett PM, Säkerhetsföreskrifter för bad riktat mot svårt anorektiska patienter (som riskerar svår och snabb avkylning vid bad i svenska badtemperaturer), som jag undertecknat i egenskap av överläkare, simlärare och ordförande i Svenska Livräddningssällskapet. Jag är övertygad om att vi har många sådana korsbefruktningar, där det ideella arbetet tillför kunskap till vårt vanliga jobb - och tvärtom. Sett över längre tid har vårt ideella arbete bidragit till att minska antalet drunkningar från mer än 2000/år, vid förra sekelskiftet till att vi nu ligger kring ca 100/år, sedan början av 2000-talet. Det om något, visar vad ett ideellt arbete kan åstadkomma. När vi nu går in i 2014, behöver vi alla hjälpas åt att sprida den ideella samhörigheten och engagemanget - så vi syns mer, oftare och bättre. Utöver alla insatser som görs på central och regional nivå, och med oumbärlig hjälp av vårt kansli, så har jag en förhoppning: Tänk om alla våra medlemmar som vi har idag, kunde rekrytera varsin ny medlem! Då kommer vi en bra bit på väg för att kunna få en bättre verksamhet och engagemang i hela landet. Vi hoppas ni alla är med på rekryteringsbåten - så vi kan hålla den ideella verksamheten levande! Ann Wallbom Fagraeus Styrelseordförande Verksamhetsberättelse 2013 SID 4

5 INNEHÅLL verksamhetsberättelse ordförande har ordet SID 4 så arbetar vi SID 6 här verkar vi 2013 i korthet SID 7 SID 8 vår styrelse SID 12 simkunnighet livräddning SID 14 SID 18 säkerhet SID 24 i skolan SID 28 kommunikation SID 30 central ledning & förtroendevalda SID 33 samverkan SID 34 UTMÄRKELSER SID 36 årsredovisning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SID 38 RESULTATRÄKNING SID 42 BALANSRÄKNING SID 43 NOTER SID 45 UNDERSKRIFTER SID 50 REVISIONSBERÄTTELSE REVISIONSBERÄTTELSE SID 51 Verksamhetsberättelse 2013 SID 5

6 SÅ ARBETAR VI grundades 1898 och har sedan dess varit en medlemsdriven organisation. Idag har vi drygt aktiva medlemmar, och ca stöttande därtill - och det är de ideellt arbetande medlemmarna som är fundamentet i allt vi gör. Stadgarna är själva navet i organisationen och det dokument vi alltid återvänder till för att på bästa sätt kunna sätta vår agenda. Medlemmarna är de som på årsmötet bestämmer vilka som ska sitta i riksorganisationens styrelse. Medlemmarna har under året möjlighet att ge förslag till valberedningen vem de anser ska sitta i styrelsen. Valberedningen lägger ett förslag utifrån medlemmarnas tyckande och medlemmarna röstar efter det förslaget under årsmötet. Varje år är det omval av ordförande, samt hälften av ledamöterna. Det är styrelsen som tillsätter generalsekreteraren. Generalsekreteraren har huvudansvar för riksorganisationens kansli. Det arbetade under personer på kansliet inom olika områden; ekonomi, information, administration, utbildning, försäljning och marknad. Riksorganisationens kansli har till uppgift att svara för s löpande verksamhet, bereda frågor till styrelsen inför dess beslut och sedan effektuera dessa. Kansliet är också ett administrativt stöd för regionförbund, råd och styrelse vid sammankomster såsom årsmöte och konferenser. Kansliet skapar grundförutsättningar, verktyg och driver den nationella agendan, medan de lokala enheterna har i primär uppgift att genomföra utbildningar, simskolor, självskyddskurser och liknande dagligverksamhet. består av 24 regionförbund runt om i landet. 21 av dessa är aktiva med verksamhet, resterande tre är vilande. Regionförbunden svarar för att utveckla och driva arbetet mot de mål som riksorganisationens styrelse fastställer. I organisationen ingår också tre råd. Råden består av experter inom olika områden; utbildning, säkerhet samt området sport- och ungdom. Dessa arbetar med att planera, bevaka och följa upp verksamhet inom våra stadgeområden. Verksamhetsberättelse 2013 SID 6 ingår i en världsomfattande organisation som heter International Life Saving Federation (ILS). I ILS ingår över 100 livräddningsorganisationer runt om i världen och tillsammans arbetar vi för en värld fri från drunkning. Vi har tillsammans sju strategiska mål som hjälp att nå var gemensamma vision. Varje år träffas rikskansliet, styrelsen och råden, för att utifrån våra stadgar och ILS mål fastställa verksamhetsplanen för kommande år. medlemmar årsmöte styrelse råd generalsekreterare och kansli

7 HÄR VERKAR VI Norrbotten Västerbotten Jämtland = Regionförbund Åsarna = Lokal förening = Livräddarstation = Centralt kansli Västernorrland Värmland Dalarna Örebro Gävleborg Gävle Uppsala Stockholm Västmanland Stockholm Södermanland Bohuslän-Dal Göteborg Mölndal Varberg Halmstad Halland Tylösand Ängelholm Skåne Östergötland Skaraborg Skövde S:a Älvsborg Jönköping Jönköping Eksjö Ulricehamn Kronoberg Kronoberg Kalmar Ängelholm Blekinge Skanör-Falsterbo Tofta Gotland Verksamhetsberättelse 2013 SID 7

8 2013 I KORTHET JANUARI februari mars 2012 ÅRS DRUNKNINGSSTATISTIK publiceras som brukligt i början av januari. Siffran ligger på 97, vilket är i linje med tidigare år. Det är nu fjärde året i rad som antalet drunkningar ligger under 100. vägledning för badanläggningar, vårt gemensamma arbete med Konsumentverket, publiceras och får mycket uppmärksamhet. De mest häpnadsväckande i rapporten är att det varje dag skadas i snitt sju personer i simhallar och äventyrsbad. De flesta som drabbas är barn. Totalt skadas ca personer varje år. - Siffran över antal skadade är störande hög. Jag tror att man kan få ned antalet rejält med ett målinriktat arbete. Göran Bertilsson IDEELL ordförande i säkerhetsrådet STOCKHOLM CUP den årliga tävlingen i nordisk lagkapp, genomförs för 30:e året, under pompa och ståt på Mörbybadet i Stockholm. vårt årliga RÅDSLAG genomförs på vårt kansli i Bromma. Representanter från våra tre strategiska råd, vår nationella styrelse, kansliet, regionförbund och en hel del lokalföreningar är på plats för att fastslå strategiska ramar för de kommande åren. En mycket givande helg och den verksamhetsplan som mynnar ut ur rådslaget har blivit ett väldigt viktigt styrdokument i arbetet. vårisarna är ovanligt förrädiska och vi går ut i media och informerar allmänheten. Vårsolen gör det extra riskabelt att beträda den och solen kan även påverka isen på djupet utan att det syns på ytan vilket gör vårisarna förrädiska. - Du ska aldrig vara ensam på isen, oavsett tid på året. Anders Wernesten VATTENSÄKERHETSEXPERT den 30:e upplagan av Tylösandspokalen, tävling i Nordisk lagkapp, genomförs i Tylösand. samarbetet med msb leder till att dokumentet En guide till ökad vattensäkerhet utökas. Det är ett dokument som riktar sig till ansvariga personer inom området vattensäkerhet, framförallt inom kommuner. Dokumentet är ett samarbete mellan flera organisationer och förtydligar vilka regler som är relevanta, samt lämnar förslag på hur kommuner och andra anläggningsägare kan arbeta förebyggande med vattensäkerhet. Med start i Tjörns kommun genomför vi tillsammans med MSB två vattensäkerhetsseminarier som kretsar kring guiden. en ovanligt lång vinter, gör att vårisarna blir än mer förrädiska under april. Tyvärr leder detta till att hela 17 personer omkommer genom drunkning i april - det är en ökning med 90 procent jämfört med föregående år. vi lanserar babybojen tillsammans med Trygg- Hansa. Projektet handlar om vattensäkerhet för små barn och hur man själv kan öva med sitt barn hemma. Fysiska flytkit skickas ut i över exemplar - dessutom genomför vi fem flyttillfällen under sommaren, dit föräldrar kan komma och få information och öva tillsammans med våra instruktörer. ALLA BARN KAN LÄRA SIG FLYTA. det KRÄVS BARA OLIKA MYCKET TRÄNING. MONA LISA WERNESTEN UTBILDNINGSANSVARIG FLYTVÄSTANVÄNDANDET HAR länge varit alldeles för lågt och vi publicerar en debattartikel i SvD, där vi debatterar fördelarna med en lagstiftning på flytväst i båt. Analyser har visat att cirka 50 procent av de drunknade skulle ha överlevt om de använt någon typ av flytväst. riksorganisationens årsmöte hålls detta år i Gävle, och lika traditionsenligt även SM i Nordisk lagkapp. vi har under året nåtts av flera rapporter att simskolor prioriterar bort bröstsimmet till fördel för crawl. Vi ser en fara med detta, då bröstsimmet har många säkerhetsmässiga fördelar. Vi går därför ut med information till media och nyhetsbyrån TT om bröstsimmets fördelar. Detta får stor uppmärksamhet och väldigt många ger sig in i diskussionen - positivt! april MAJ juni Verksamhetsberättelse 2013 SID 8

9 juli AUGUSTI SEPTEMBER Att crawl lärs ut före bröstsim innebär att säkerheten får stå tillbaka. Crawl fungerar inomhus och om man vill bli en tävlingssimmare men bröstsim är att föredra i de kalla och mörka vatten vi har i Sverige. Karin Brand generalsekreterare SOMMARSIMSKOLORNA drar igång på allvar och totalt skickar vi ut material till över 350 simskolor. Intresset, mycket tack vare det otroligt fina sommarvädret, är ovanligt stort och den karta vi har på hemsidan över alla sommarsimskolor, besöks av över personer! vansbrosimningen hålls den 5-7 juli i Vansbro. Ett långdistanslopp på 3 km där vi finns och bevakar med våra livräddare. Vi har också simskoleverksamhet och pyssel för barnen vid den lilla bassängen Plasket. DET GENOMFÖRS LIVRÄDDARKOLLON runt om i landet, genom det barn- och ungdomsprojekt vi driver för andra året i rad, med medel från Svenskt Friluftsliv. Projektet syftar till att utbilda ungdomar att bedriva dagverksamhet i kolloform för barn. Kollona kan man beskriva som en utomhussimskola, med en extra friluftsdimension, med stort fokus på utomhusliv, natur, vattennära lekar och allemansrätten. INFORMATIONSTURNÉN som genomförs av våra regionförbund lider mot sitt slut, och i augusti har den genomförts i 12 olika län. Ca personer har fått säkerhetsinformation, med ett stort fokus på flytvästanvändande. HAR SIMKUNNIGHETEN blivit en klassfråga, frågar sig Karin Brand i en debattartikel som publiceras i 43 olika tidningar. I den diskuterar vi, bland annat, det faktum att vi inte åtnjuter samma undantag i socialavgiftslagen som idrottsorganisationer. Detta leder till ökade avgifter i våra simskolor. Bara fina ord och höga ambitioner räddar inga liv. Vi uppmanar utbildningsminister Jan Björklund att ta sitt ansvar. Inga liv ska spillas i onödan! trygg-hansas livbojsjakt är avslutad och rekordsumman incheckade livbojar har skickats in. Det innebär fantastiska kr som Trygg-Hansa skänker till våra sommarsimskolor vårt arbete med konceptet En vattensäker kommun börjar ge konkreta resultat och Sotenäs Kommun blir den första kommunen att erhålla certifieringen. - Äntligen har vi en certifierad vattensäker kommun! Anders Wernesten VATTENSÄKERHETSEXPERt resultaten av det simkunnighetsprojekt vi driver tillsammans med Svenska Simförbundet, börjar ta form. Projektet handlar om simskolor som riktas till grupper där vattenvanan är särskilt låg. Grindstuskolan i Vårby Gård är en av de skolor som deltar i projektet. Projektet är finansierat av Riksidrottsförbundet. vår verksamhetsberättelse blir nominerad i PwC:s prestigefyllda tävling Årets redovisning i den ideella sektorn. Vi nomineras som finalist, tillsammans med 9 andra ideella föreningar. Erikshjälpen vinner utmärkelsen. issäkerhetsrådet som består av Svenska Livräddningssällskapet, Sjöräddningssällskapet, SNOFED, Friluftsfrämjandet, Skridskonätet och Sportfiskarna skickar ut en pressrelease om vår breda satsning mot isolyckor, genom portalen Den innehåller information och tips, riktat både till allmänheten, men också mer anpassad information om skoteråkning, fiske och hur man undviker att gå igenom isen. På sidan finns också en lista över vilken säkerhetsutrustning man bör ha med sig ut på isen. ÅRET LIDER MOT SITT SLUT och vi måste tyvärr konstatera att antalet drunkningsolyckor ökat kraftigt under året. Tillsammans med PR-byrån Geelmuyden Kiese och undersökningsföretaget Novus, frågar vi kommunstyrelseordföranden runt om i landet hur simkunnigheten bör prioriteras. Resultaten presenterar vi i en debattartikel i GP. oktober november december Verksamhetsberättelse 2013 SID 9

10 Foto: Mikael Svensson Verksamhetsberättelse 2013 SID 10

11 två hundra ord: Det är idag nästan omöjligt att förstå, men när vi bildades i slutet av 1800-talet, drunknade fler än personer varje år. Det är över tre personer - varje dag. Idag lever vi under helt andra förutsättningar, men fortfarande drunknar omkring 100 personer varje år. Det är med starkast möjliga övertygelse vi cementerar vår vision: noll drunkningar. För att nå vår vision, arbetar vi inom tre områden: simkunnighet, vattensäkerhet och livräddning. För att lära Sverige simma utbildar vi varje år över 300 simlärare och genom dessa når vi vuxna och barn via våra simskolor. Livräddning utövar vi genom HLR-kurser, men också med bevakade stränder i Tylösand, Tofta, Skanör- Falsterbo och Ängelholm. Vattensäkerhet är ett brett arbete, där vi påverkar både kommuner och politiker för att få dem att sätta våra frågor högt upp på dagordningen. Samlingsnamnet för vårt arbete kallar vi vattenkunskap. Utåt riktar vi oss till alla. Det finns ingen människa som inte har rätt till vattenkunskap. Vi står för humanitet, gemenskap, respekt och engagemang. Vi ska inte hindra människor från att vistas i närheten av vatten - tvärtom. Vi ska istället uppmuntra dem att skaffa den kunskap de behöver för att kunna känna sig trygga. Trygghet skapar frihet! Verksamhetsberättelse 2013 SID 11

12 VÅR STYRELSE ORDFÖRANDE ANN WALLBOM FAGRAEUS - Jag är uppvuxen med simkunnighet och säkerhet som ständigt samtalsämne hemma. Simlärare, barnläkare och barnpsykiater i yrkeslivet. Simningsentusiast i havsmiljö i allmänhet, och med simborgarmärket i synnerhet. Jag ärvde simborgargeneraltiteln efter min far 1976, och samlar sedan dess varje sommar ca 100 Kalvsviksbor som simmar sina 200 m. Jag förespråkar ofta och gärna att alla bör ta och kontrollera sin simkunnighet årligen! På fritiden är jag gärna i skärgården med maken och mina fyra vuxna barn. 1:A VICE ORDFÖRANDE ANDERS JACOBSSON - Narkosläkare och engagerad i styrelsen i Svenska Livräddningssällskapet sedan cirka 10 år. Bor i Haverdal, nordväst om Halmstad. Arbetar på Hallands sjukhus Halmstad som överläkare. Specialintresse akutsjukvård, kris och beredskapsfrågor. Är medicinskt sakkunnig i Svenska Livräddningssällskapet. Jag har ingen livräddareller simmarbakgrund men pratade medicinska frågor på livräddarskolan i Tylösand under många år på 80- och 90-talet. LEDAMOT ANNETTE NÄÄS - Ledamot och representant i Sport- och ungdomsrådet Född 1965 och bor i Skålan/ Jämtland. Jobbar till vardags som Badmästare i Svenstavik, Bergs Kommun. Har jobbat som simlärare sedan 1985, är simlärar- och poolutbildare. Gillar vatten i både fryst och flytande form! 2:A VICE ORDFÖRANDE CHRISTER JUNEFELT - Aktiv simmare i 20 år och simtränare i 40 år. Simlärarutbildad av Svenska Livräddningssällskapet på 50-talet. Ordförande i länsförbundet på 80-talet. Organisationsansvarig för bland annat EM i simning, simhopp, polo och konstsim 1977, VM 1991 och JEM i livräddning. Allt i Jönköping. Fader SLS-ombud på 40-talet. Son räddad i isvaksolycka på 70-talet. Styrelseledamot i i tre omgångar sedan 70-talet. Internationellt för Svenska Livräddningssällskapet sedan 80-talet. Verksamhetsberättelse 2013 SID 12

13 LEDAMOT GITT JOHANSSON - Jag arbetar som kommunikationsstrateg och rådgivare, med inriktning organisation. Under ett tiotal är på 70- och 80-talet var jag aktiv simmare inom Svenska Livräddningssällskapet. Den perioden gav mig mycket - både i form av motion, träning och föreningsliv såväl som en inbyggd trygghet och säkerhet i och kring vatten. Att jag nu åter är verksam inom Svenska Livräddningssällskapet känns därför oerhört givande - att få återuppleva gamla simmartider igen är en riktig energikick! LEDAMOT KURT NÄSLUND - Styrelseledamot och styrelsens representant i säkerhetsrådet. Arbetat på räddningstjänsten, utbildad i räddningsinsatser till sjöss, har dykcertifikat och håller på med utbildning i vattenliv och isvak. På fritiden gillar jag att vara i vattnet både under och ovan vattenytan. Det kan även bli en springrunda på en mil ibland! LEDAMOT PETER SVANSTRÖM - Mitt namn är Peter och jag är född -69. Mitt gebit inom är främst livräddningen och tävlingsbitarna då min bana startade som livräddare i Tylösand. Jobbar som officer på helikopterflottiljen i Linköping där jag jobbar med de nya Black hawk-helikoptrarna. I övrigt så är min stora passion att få komma ut på havet och segla på sommaren. LEDAMOT JAN-IVAR JOHANSSON - Jag är en före detta badföreståndare som är ledamot i Svenska Livräddningssällskapet styrelse och representant i säkerhetsrådet. I Södra Älvsborgs regionförbund har jag varit ordförande i många år. Jag är också medlem i Lions och arbetar där som luciamarskalk under den årliga vandringen i Borås och Sjuhäradsbygden. Privat är jag en mycket populär morfar. Verksamhetsberättelse 2013 SID 13

14 simkunnighet stadgar - propagera för bad och simning som medel för god hälsa - kartlägga simkunnigheten - verka för att simundervisning anordnas för barn och vuxna - utbilda simlärare - verka för att certifierade simlärare anlitas vid simundervisning mål - kommunicera genom hemsida, Facebook och media - genomföra simkunnighetsundersökningar - genomföra simskolor och självskyddskurser - utbilda simlärare - verka för att certifierade simlärare anlitas vid simundervisning resultat - över besök på hemsida, likes och tidningsartiklar - inga undersökningar genomförda vuxna (självskydd) barn simlärare - 12 babysiminstruktörer - samverkat med skolan och publicerat tolkning av LGR SIMSKOLOR Simkunnigheten oerhört viktig Simkunnigheten är förstås ett av de starkaste verktygen för att komma närmare vår vision, noll drunkningar. Den senaste undersökningen vi gjorde för att mäta simkunnigheten var 2012 och då kunde vi konstatera att 3 av 10 svenskar inte kan, eller är osäkra på om de kan, simma enligt simkunnighetsdefinitionen. Vi har alltså inte genomfört någon mätning under 2013, men har goda skäl att tro att det fortfarande Simkunnig är den som klarar av att falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, simma 200 meter på djupt vatten varav 50 m ryggsim. är runt 2 miljoner svenskar som är i behov av att bli simkunniga, eller blir tryggare i sin simkunnighet. Under 2014 planerar vi att genomföra en ny simkunnighetsundersökning. Arbetet med barns simkunnighet är förstås också oerhört viktigt och i vår statistik kan vi se att det sker i genomsnitt 8 barndrunkningar varje år ( ). Simskolor för vuxna Många är inte medvetna om det, men en stor del av de personer som inte kan simma är faktiskt vuxna. Då vi ser en stor överrepresentation bland äldre män i vår drunkningsstatistik, blir detta en extra viktig målgrupp för oss att nå ut till. Att driva simskolor för vuxna är något vi började göra redan Det är ett samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som påbörjades 1996, men som då var riktat till sexåringar och främst i socioekonomiskt utsatta grupper. Efter fem år märkte vi att även barnens föräldrar saknade vattenkunskap och ofta hade bristande simkunnighet själva. De hade varken haft råd med, eller fått insikt i, att prioritera en sådan utbildning för egen del. Vi startade därför år 2001 simskola för vuxna, på uppdrag av MSB, och har sedan dess genomfört hundratals kurser varje år. Uppdraget är en upphandling om tre år, där nuvarande period ligger från 2012 till och med kurser genomförda under 2013 Behovet för denna typ av utbildning är mycket stort. De antal vuxenkurser som våra regionförbund sökte inför starten 2013, har visat sig vara långt ifrån tillräckligt. Vi tror att vi i framtiden skulle kunna genomföra ytterligare kurser. Under 2013 genomförde vi totalt 311 kurser, att jämföra med 288 under 2012 och 300 kurser Verksamhetsberättelse 2013 SID 14

15 babybojen Sommarsimskolor Traditionen att driva sin egen sommarsimskola är en av de starkaste vi har i Sverige, vågar vi påstå. s utbildade simlärare, driver runt om i landet egna sommarsimskolor och sköter själva planering och rekrytering av elever. Ibland via sin kommun men ofta helt i privat regi. Arbetet har under 2013 bestått av att, liksom tidigare år, stötta sommarsimlärarna med material och lekfulla hjälpmedel som kan användas i simskolan. Varje sommarsimskola får ett gratis kit skickat till sig innehöll det bland annat arbetshäftet Barnens Livräddningsskola, Mina kunskapsbevis, ett vattenkunskapsspel på en handduk, barntatueringar och förstås våra Bad-, Båt-, och Isvettsfoldrar på en mängd olika språk. Vår samarbetspartner Trygg-Hansa har under 2013 stöttat sommarsimskolorna och möjliggjort att vi kan skicka bra material till simlärarna. Sommarsimskolorna har också stått som mottagare för insamlade medel i Trygg-Hansas tävling Livbojsjakten. Det har resulterat i insamlade medel på kr, som kommer att användas för att ytterligare stötta sommarsimskolorna under 2014! BABYBOJEN Vi är otroligt glada över att återigen samarbeta med försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Ser man i backspegeln hade vi under andra halvan av nittonhundratalet något som har blivit känt som Sveriges längsta samarbete. Efter att ha legat i dvala i inledningen av 2000-talet, nystartade vi samarbetet våren Under 2013 har samarbetet intensifierats och vi driver nu ett flertal projekt tillsammans. Ett av dessa är vattensäkerhetsprojektet Babybojen. Babybojen initerades av och Trygg-Hansa för att inget barn ska behöva drunkna. Tillsammans vill vi hjälpa alla föräldrar att öva på att flyta hemma med sina barn. Hemma i badkaret eller i badbaljan. Babybojen togs fram tillsammans med SLS som ett försök från oss att täppa till luckan mellan babysim och simskolor för barn i skolåldern. Det är ett väldigt viktigt projekt för oss som tagits emot fantastiskt av tiotusentals småbarnsföräldrar över hela Sverige. Anna svärd csr-ansvarig Trygg-hansa Verksamhetsberättelse 2013 SID 15

16 simkunnighet Flytövningar och tillfällen Fundamentet i projektet har varit den folder, de filmer och flytkit som vi och Trygg-Hansa tagit fram tillsammans. Informationsmaterialet går igenom hur man som förälder kan göra för att introducera sitt barn till vatten. Materialet innehåller också ett antal flytövningar, som är anpassade att genomföras i badkaret hemma. Över flytkit har skickats ut till nyfikna föräldrar. Vi har också genomfört ett antal flyttillfällen, fysiska träffar där föräldrar har fått chansen att komma till en simhall och få mer information, samt instruktioner och hjälp om hur man övar med sitt barn. Det har genomförts totalt sex tillfällen och i princip alla har varit fullbokade. Fortsättning 2014 Samarbetet har varit väldigt uppskattat från båda parter och arbetet med Babybojen kommer fortsätta under Vi kommer även detta år att genomföra ett antal flyttillfällen och arbeta hårt med att få ut mer information till småbarnsföräldrar. SIMSKOLA FÖR ALLA Som en del av vår vision - noll drunkningar - arbetar vi aktivt för att hitta målgrupper som har svårare att ta till sig den utbildning och information som finns tillgänglig i samhället. Svårigheterna kan handla om en mängd olika faktorer: ekonomi, språk, kultur eller ovana vid vatten. Med detta som grund, startade vi 2011 projektet Simskola för alla. Projektet syftar till att utbilda flerspråkiga simlärare som kommer från andra kulturer. Genom simlärarnas bakgrund, når vi barn vi annars har svårt att nå. Under 2013 har vi jobbat vidare med projektet, tillsammans med vår samarbetspartner Trygg-Hansa, som också är finansiär till projektet. Det är tack vare Trygg-Hansas engagemang som vi under 2013 haft möjlighet att utbilda 18 flerspråkiga simlärare. Den första utbildningsomgången bestod av 12 simlärare från norr till söder, som gick simlärarutbildningen på Vi på Trygg-Hansa är väldigt stolta över att få vara med och driva ett så viktigt projekt som Simskola för alla. Vår vision; att ingen ska behöva drunkna gäller alla och här når vi fler målgrupper. Det känns fantastiskt roligt att få möta alla nya simlärare. Anna svärd csr-ansvarig Trygg hansa vårt kansli i Bromma. Under hösten genomförde vi den andra omgången, som bestod av sex simlärare och riktade sig till muslimska kvinnor. Vi valde denna inriktning för att det gör att vi kan nå en målgrupp av både vuxna och barn, som vi annars inte når. Simlärarna i projektet har tillsammans utbildat barn och 80 vuxna. Och av de 18 simlärare som genomfört utbildningen, arbetar idag 15 av dem med simskola i någon form. Vi har också under 2013 spelat in en film om projektet, för att bättre kunna sprida projektets goda resultat. Filmen går att se på vår hemsida Projektet Simskola för alla kommer fortsätta under UTBILDNING & MÄRKEN Utbildning Det har varit ett intensivt utbildningsår, med högt tryck på många av våra utbildningar. Antalet utbildade simlärare har ökat, och den ökning som vi över flera år nu kan se är förstås mycket positiv. På poollivräddarsidan ser vi en marginell minskning, vilket är lite förvånande med tanke på Konsumentverkets arbete med Vägledning för badanläggningar tydligt specificerar att man bör ha vår utbildning Poollivräddare när man arbetar i en badanläggning. Vi tror och hoppas att vi kommer se en effekt av detta under 2014 istället, och därmed ett högre tryck på vår utbildning till poollivräddare. Verksamhetsberättelse 2013 SID 16

17 utbildningar antal utbildningar Simlärare Poollivräddare/Badvakt* Havslivräddare Babysiminstruktör * = 2009 genomfördes ett projekt med MSB, som ledde till att ovanligt många badvakter utbildades Konsumentverkets vägledning har också varit viktig ur ett bredare perspektiv, då den tillfört ett helhetsgrepp på hur de som driver anläggningarna ska tänka. Vi märkte snabbt hur många sökte stöttning i detta arbete och beslutade därför att introducera en ny utbildning Ett säkert bad. Utbildningen tar avstamp i Konsumentverkets publikation och har under två tillfällen genomförts av representanter från och Medley. minskad försäljning av våra Simborgarmärken och av Delfinen, men tyvärr kan vi inte riktigt sätta fingret på vad minskningen beror på. Vår förväntan, med tanke på hur året blev, var faktiskt det motsatta - att det fina vädret skulle stärka försäljningen av märken. Vi kommer att under 2014 göra en analys av försäljningen av simmärken. Analysen kommer utgöra en viktig mätpunkt och utifrån den kan vi sätta en strategisk plan för hur vi kan vända trenden. Märken Under 2013 har vi totalt sålt simmärken. Det är att jämföra med föregående år och året innan det. Vi kan framförallt se en Verksamhetsberättelse 2013 SID 17

18 livräddning stadgar - utbilda livräddare och certifierade livräddarutbildare - verka för att undervisning i livräddning anordnas för skolungdom och vuxna - verka för att allmänheten utibildas i hjärt-lungräddning (HLR) - anordna tävlingar i livräddning i syfte att öka förmågan och viljan att ingripa och försöka rädda drunknande eller andra nödställda mål - utbilda pool- och havslivräddare - undervisa genom Barnens Livräddningsskola (BLS) - genomföra HLR-utbildningar - arrangera tävlingar resultat poollivräddare - 31 havslivräddare - 11 ungdomsledare distribuerade häften personer utbildade inom HLR - arrangerat SM - övriga tävlingar; Tylösandspokalen, Sthlm cup, Brita Memorial med flera LIVRÄDDARKOLLO 2013 var andra året vi drev vårt barn- och ungdomsprojekt Livräddarkollo, som är finansierat av Svenskt Friluftsliv. Projektet syftar till att utbilda ungdomar i att bedriva dagverksamhet i kolloform för barn. Kollona kan man beskriva som en utomhussimskola, med extra stort fokus på friluftsliv; utomhusliv, natur, vattennära lekar och allemansrätten. 11 personer har deltagit i projektet och genomfört utbildningen. Nio av dessa har genomfört ett kollo under sommaren och totalt har fem kollon genomförts (kollona genomförs oftast av två eller tre ledare). Vi har fått mycket positiv respons från både föräldrar och barn. De kollon som genomförts har också fått stor uppmärksamhet lokalt i media, vilket bidragit till spridningen av de goda resultaten. Ett mål för 2013 var att vi skulle lyckas dokumentera utbildningen, för att i framtiden kunna erbjuda den likt våra andra utbildningar (såsom simlärare och poollivräddare). Arbetet har påbörjats, men vi har inte hunnit uppnå de resultat vi hoppats på. Vi har därför sökt och blivit tilldelade nya ekonomiska medel för Målet för 2014 är ännu fler kollon, samt att färdigställa utbildningsmaterialet! VANSBRO Vansbrosimningen (även kallat Vansbrosimmet), går av stapeln i juli och är en årlig långdistanssimning i öppet vatten i Vansbro kommun. Tävlingarna har hållits sen 1950 och de tävlande simmar m, varav m i Vanån medströms och knappt m i Västerdalälven motströms. har arbetat nära evenemanget i flera år och vi försöker varje år se hur vi kan utveckla vårt samarbete. Årligen har vi haft livräddare som bevakar loppet och i synnerhet den sista kilometern, men under 2013 genomförde vi också en risk- och säkerhetsanalys av tävlingen. Analysen utfördes av s personal, utbildad av International Lifesaving Federation (ILS). Riskanalysen kommer följas upp under Vi bemannar även den lilla simbassäng, kallad Plasket, som ligger i anslutningen till målgången i Vansbrosimningen. Där finns våra simlärare tillgängliga för att göra intresserade barn mer vattenvana och vi har också en tipspromenad med frågor om vattensäkerhet. Vi bevakade också Lilla Vansbrosimningen, som äger rum i bassängen och är ett tjugofemmeterslopp för simkunniga barn. Verksamhetsberättelse 2013 SID 18

19 Foto: Elise Ryder Wikén livräddarkollo Verksamhetsberättelse 2013 SID 19

20 Foto: Ida Holmqvist stockholm cup BEVAKADE STRÄNDER Många förknippar bevakade stränder med de röda livräddarna i Baywatch, som gjorde fullkomlig braksuccé i TV i början av 90-talet. Och helt fel associationer är det faktiskt inte, även om bevakarlivet på våra egna stränder ser lite annorlunda ut. I Tylösand, Tofta, Ängelholm och Skanör-Falsterbo bevakas nämligen stränderna av havslivräddare som är utbildade av. Totalt har lite över 200 livräddare tjänstgjort, varav majoriteten arbetar helt ideellt, på de fyra stränderna. Dessutom har vi i Helsingborg kört ett testår med bevakning, som vi hoppas ska blomma fullt ut sommaren 2014 och då ha färdigutbildade havslivräddare. Livräddarnas uppgifter är mångfacetterade och kan handla om att patrullera stränderna, samtala med badgäster, förmedla vattenkunskap samt prata om de faror som kan vara förknippade med att vistas nära vatten. Men den kanske viktigaste delen - att vara där och kunna reagera blixtsnabbt när väl olyckan är framme och någon hamnar i nöd. Under 2013 kom vi också äntligen i mål med vårt projekt att klä alla livräddare i enhetliga kläder, enligt de internationella riktlinjer som vår internationella livräddningsorganisation ILS har satt upp. Samtliga livräddare som tjänstgjorde på stränderna kunde känna sig ovanligt stolta i de synliga och snygga kläderna i rött och gult! TÄVLINGAR En mycket viktig och stolt tradition inom Svenska Livräddningssällskapet är våra nationella livräddningstävlingar. Varje år genomförs en mängd tävlingar runt om i landet, däribland SM. Under 2013 hade vi dessutom två jubilerande tävlingar där både Tylösandspokalen och Stockholm Cup firade 30 år. Traditionsenligt genomfördes också SM i nordisk lagkapp, i samband med riksorganisationens årsmöte, denna gången i Gävle. Tävlingarna fick en oerhört rafflande avslutning, då Dalarna vann herrklassen med endast två tiondelar! Verksamhetsberättelse 2013 SID 20

Effektrapport. Denna rapport är fastställd av styrelsen 2014-11-30. Vad vill er organisation uppnå?

Effektrapport. Denna rapport är fastställd av styrelsen 2014-11-30. Vad vill er organisation uppnå? Dokumentnamn FRII, Effektrapport G1 Dokumentägare Ordförande Dokumentansvarig/attest Generalsekreteraren Dokumenttyp Publicering Internt och hemsida Omfattar Svenska livräddningssällskapet riksorganisation

Läs mer

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 -

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - Drunkningsolyckor Ännu inte under delmålet 100 107 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 107 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är fyra fler

Läs mer

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 1898 Detta är Svenska Livräddningssällskapet Vi består av 24 länsförbund samt lokala föreningar inom länsförbunden. Ett fåtal länsförbund har anställd personal men de flesta

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014

verksamhetsberättelse 2014 137 drunkningar verksamhetsberättelse årsredovisning 2014 Vi har en vision: noll drunkningar. All verksamhet ska bidra till visionen. Vi verkar inom tre stadgeområden: simkunnighet, livräddning, vattensäkerhet.

Läs mer

verksamhetsberättelse årsredovisning 2012 Foto: Mikael Svensson

verksamhetsberättelse årsredovisning 2012 Foto: Mikael Svensson verksamhetsberättelse årsredovisning 2012 Foto: Mikael Svensson DETTA ÄR SVENSKA LIVRÄDDDNINGSSÄLLSKAPETS riksorganisations verksamhetsberättelse och årsredovisning. Här skriver vi om arbetet centralt

Läs mer

Svenska Livräddningssällskapet Verksamhetsberättelse 2011 SID 2

Svenska Livräddningssällskapet Verksamhetsberättelse 2011 SID 2 verksamhetsberättelse årsredovisning 2011 SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET ÄR SEDAN 2012 MEDLEMMAR I FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII, har till uppgift att verka för ett gynnsamt klimat

Läs mer

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 Detta dokument är tänkt att fungera som en hjälp till lärare i årskurs 1-9. Under hösten 2011 reviderades skolans läroplan och

Läs mer

Simning och livräddning

Simning och livräddning Simning och livräddning Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i en följd, varav 50m ryggsim." Bakgrunden till

Läs mer

Vägledning för badanläggningar

Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket 2013 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Säkerhet vid

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Organisationsbidrag Ett organisationsbidrag ska betalas ut till Regionförbunden. Organisationsbidraget är 3000 sek. Organisationsbidraget ska täcka kostnader

Läs mer

En tävling som alla vinner på

En tävling som alla vinner på 2012/2013 En tävling som alla vinner på Att kunna simma är både roligt och livsviktigt. Därför har Svenska Simförbundet och E.ON startat Skolsimmet som är en tävling för alla skolor med elever i årskurs

Läs mer

Säkerhet vid bad med barngrupp

Säkerhet vid bad med barngrupp Säkerhet vid bad med barngrupp Ta med till badet! Bada ofta och säkert Att bada är bra för barns utveckling. Det ger inte bara nyttig träning av kondition, motorik och sociala färdigheter, det är också

Läs mer

En Bad- och vattensäker kommun.

En Bad- och vattensäker kommun. En Bad- och vattensäker kommun. Emmaboda kommuns handlingsprogram för en bad o vattensäker kommun inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Reviderad 2011-02-09. 1 Innehåll Styrdokument för arbete med

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Svenska Livräddningssällskapet bildades den 28 november 1898. Anledningen till bildandet var det stora antal människor som omkom genom drunkning i

Svenska Livräddningssällskapet bildades den 28 november 1898. Anledningen till bildandet var det stora antal människor som omkom genom drunkning i Svenska Livräddningssällskapet bildades den 28 november 1898. Anledningen till bildandet var det stora antal människor som omkom genom drunkning i Sverige under slutet av 1800-talet, nära 1100 personer

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

I början är det viktigt att eleven bottnar där övningarna ska göras. Detta för att eleven ska känna sig trygg.

I början är det viktigt att eleven bottnar där övningarna ska göras. Detta för att eleven ska känna sig trygg. Simlinjen i Skolan Simning är en av färdigheterna som finns angivna i kursplanen för Idrott och hälsa. Svenska Simförbundet trycker mycket på vattenvana som grunden när man ska lära sig att simma. Vi vill

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Drunkningsförebyggande arbete. Kommunenkät 2010

Drunkningsförebyggande arbete. Kommunenkät 2010 Drunkningsförebyggande arbete Kommunenkät 2010 2 MSB:s kontaktperson: Christian Söder, 010-240 54 10 Publikationsnummer MSB237 ISBN 978-91-7383-120-8 3 Förord I Sverige drunknar cirka 100 personer varje

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Mörby (förmiddagar) Stockby

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Kärsgatan (förmiddagar), Mörby

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. IDROTT & HÄLSA Centralt innehåll Ämnet idrott och hälsa delas in i tre arbetsområden. Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Styrketräning,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 1

Verksamhetsberättelse 2009 1 Svenska Livräddningssällskapet bildades den 28 november 1898. Anledningen till bildandet var det stora antal människor som omkom genom drunkning i Sverige under slutet av 1800-talet, nära 1100 personer

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i idrott och hälsa i grundskolan 3.4 IDROTT OCH HÄLSA Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering

Idrott och hälsa Friluftsliv, allemansrätt och orientering Friluftsliv, allemansrätt och orientering Har kännedom om allemansrätten. Vet gränserna för skolans område. Kan orientera sig på skolgården med hjälp av en enkel karta. Har kunskap om lämplig klädsel i

Läs mer

Badvett. Barnens Livräddningsskola 1. Lärarhandledning till BADVETT

Badvett. Barnens Livräddningsskola 1. Lärarhandledning till BADVETT Badvett Lärarhandledning Barnens Livräddningsskola 1 Lärarhandledning till BADVETT 1 Lära för livet Barnens Livräddningsskola finns för att tidigt ge barn rätt attityd till och grundläggande kunskaper

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

till de deltagande föreningarna

till de deltagande föreningarna till de deltagande föreningarna 2 Häftet innehåller information om Poolkampens olika delar och hur föreningen gör för att ta del av dem: Innehåll... 3 Turneringsspel Poolkamp... 4 Utbildning... 5 Kursplaner...

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Det lokala konceptet - Länsförsäkringars värderingar Alla kunder är kunder i de 24 lokala länsförsäkringsbolagen Kundfokuserad verksamhet genomförs

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Linköpings Allmänna Simsällskap Verksamhetsplan 2014

Linköpings Allmänna Simsällskap Verksamhetsplan 2014 LinköpingsAllmännaSimsällskap Verksamhetsplan2014 Utgåva 1.0 2014-01-11 Innehåll Vision... 3 VärldskLASS... 3 Långsiktiga mål... 4 Detta uppnår vi genom att:... 4 Dessutom strävar vi efter att:... 4 LASS-kunskap...

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Isvett. Lärarhandledning. Barnens Livräddningsskola 3. Lärarhandledning till ISVETT

Isvett. Lärarhandledning. Barnens Livräddningsskola 3. Lärarhandledning till ISVETT Isvett Lärarhandledning Barnens Livräddningsskola 3 Lärarhandledning till ISVETT 1 Lära för livet Barnens Livräddningsskola finns för att tidigt ge barn rätt attityd till och grundläggande kunskaper i

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Information om Poolkampen 2014-2015. till de deltagande föreningarna

Information om Poolkampen 2014-2015. till de deltagande föreningarna Information om Poolkampen 2014-2015 till de deltagande föreningarna 2 Innehåll Häftet innehåller information om Poolkampens olika delar och hur föreningen gör för att ta del av dem: Innehåll... 3 Turneringsspel

Läs mer

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i Malmö Sjöbo Kristianstad Helsingborg - Lund har under hösten 010 startat arbetet med grunden att ta fram ett dokument, gällande mål och verksamhetsinriktning för Skåne Sim och skånsk simidrott. Ledare

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Idrott & Hälsa åk 6-9

Idrott & Hälsa åk 6-9 8 veckor: 42 51 (44 höstlov) Dans: Åk 6 Lockinghälsning/Sittdans/Bolldans Åk 7 Afro Åk 8 Bugg Åk 9 Rep. bugg + Vals Åk 6 - Loggbok Åk 7-8 Instuderingsuppgift Träningsdagbok (6v) åk 9 TEMA 2 - Kropp & Genus

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Medieanalys UEFA Dam-EM 2013. Linköping. Analysperiod: 1 januari 31 juli

Medieanalys UEFA Dam-EM 2013. Linköping. Analysperiod: 1 januari 31 juli Medieanalys UEFA Dam-EM 2013 Linköping Analysperiod: 1 januari 31 juli Bakgrund Svenska Fotbollförbundet och värdorterna har beställt en analys av det mediala genomslaget kopplat till EM i fotboll

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra!

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Drygt 93 procent avlider. Hjärtstopp inträffar ofta på platser dit det tar minst

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(7) Förskoleklass Älta skolas mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få inblick i de grovmotoriska grundformerna Åla, krypa, springa, slå kullerbytta, gå balansgång, klättra,

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer