Foto: Lars Forsstedt. två ord: noll drunkningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Lars Forsstedt. två ord: noll drunkningar"

Transkript

1 Foto: Lars Forsstedt två ord: noll drunkningar verksamhetsberättelse årsredovisning 2013

2 Foto: Anne Dillner DETTA ÄR SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS riksorganisations verksamhetsberättelse och årsredovisning. Här skriver vi om arbetet centralt inom organisationen, samt sammanfattar de övergripande resultaten och nyckeltalen. Om du vill läsa mer om s verksamhet där just du bor, rekommenderar vi dig att prata med ditt regionförbund. Du hittar en komplett lista på Verksamhetsberättelse 2013 SID 2

3 tjugo ord: Vi har en vision: noll drunkningar. All verksamhet ska bidra till visionen. Vi verkar inom tre stadgeområden: simkunnighet, livräddning, vattensäkerhet. Verksamhetsberättelse 2013 SID 3

4 ORDFÖRANDE har ordet EN ALDRIG SINANDE KRAFT Då är det dags igen! Jag packar min väska och läser igenom alla aktuella dokument en sista gång. Under resan till Borgen, s kansli, gläder jag mig över att få träffa hela styrelsen igen. En styrelsemöteshelg ligger framför oss. Många långa timmar med information, diskussion, argumentation - och flera viktiga beslut att fatta allt för Svenska Livräddningssällskapets (SLS) bästa. Vi gör detta ideellt, på vår fritid och vårt engagemang delas av alla övriga SLS-are runt om i Sverige! Personer som ställer upp och informerar, livräddar samt lär ut simkunskap och vattenkunskap utan ekonomisk ersättning. Vad är det som driver oss? Vad ger oss kraft att fortsätta? År efter år? Trots allt detta arbete är det fortfarande många i Sverige som inte vet att vår verksamhet är baserad på ideellt arbete - hur når vi ut med det budskapet? Att det behövs fler som ansluter för att vi ska kunna fortsätta vårt viktiga arbete. Vi kan i Sverige, som i så många andra länder, se att det ideella arbetet i föreningslivet minskar, trots att det fortfarande behövs i ett långsiktigt perspektiv. I dag tar många hellre på sig ett avgränsat projektuppdrag - till exempel blir volontärer - också otroligt viktiga insatser. Men dessa inriktar sig mer på en annan form av ideell verksamhet än den som vi är vana vid. Jag kan förstå att denna form tilltalar många yngre personer, som är otroligt mobila och växlar mellan bostadsorter/länder/intressen. Men de missar något väldigt viktigt: samhörigheten som växer fram under ett längre engagemang. Under mina år i styrelsen, och i kontakten med alla ideella i finns en stark känsla av samhörighet, en gemensam bas som aldrig ifrågasätts. Jag tror att samhörigheten och engagemanget för en livsviktig fråga är en stor del av drivkraften för oss ideella i SLS. Vi har också en stor grupp av eldsjälar, som är stommen i vårt arbete, och detta har även uppmärksammats i media. Vi representerar gedigen kompetens inom SLS som vi har med oss från våra vanliga jobb. Brandmän, poliser, lärare, räddnings- och sjukvårdspersonal - listan kan göras lång. Det ger ett fantastiskt nätverk och kunnade som sträcker sig långt utanför SLS och som är en enorm styrka för vår organisation. Jag har själv skrivit ett PM, Säkerhetsföreskrifter för bad riktat mot svårt anorektiska patienter (som riskerar svår och snabb avkylning vid bad i svenska badtemperaturer), som jag undertecknat i egenskap av överläkare, simlärare och ordförande i Svenska Livräddningssällskapet. Jag är övertygad om att vi har många sådana korsbefruktningar, där det ideella arbetet tillför kunskap till vårt vanliga jobb - och tvärtom. Sett över längre tid har vårt ideella arbete bidragit till att minska antalet drunkningar från mer än 2000/år, vid förra sekelskiftet till att vi nu ligger kring ca 100/år, sedan början av 2000-talet. Det om något, visar vad ett ideellt arbete kan åstadkomma. När vi nu går in i 2014, behöver vi alla hjälpas åt att sprida den ideella samhörigheten och engagemanget - så vi syns mer, oftare och bättre. Utöver alla insatser som görs på central och regional nivå, och med oumbärlig hjälp av vårt kansli, så har jag en förhoppning: Tänk om alla våra medlemmar som vi har idag, kunde rekrytera varsin ny medlem! Då kommer vi en bra bit på väg för att kunna få en bättre verksamhet och engagemang i hela landet. Vi hoppas ni alla är med på rekryteringsbåten - så vi kan hålla den ideella verksamheten levande! Ann Wallbom Fagraeus Styrelseordförande Verksamhetsberättelse 2013 SID 4

5 INNEHÅLL verksamhetsberättelse ordförande har ordet SID 4 så arbetar vi SID 6 här verkar vi 2013 i korthet SID 7 SID 8 vår styrelse SID 12 simkunnighet livräddning SID 14 SID 18 säkerhet SID 24 i skolan SID 28 kommunikation SID 30 central ledning & förtroendevalda SID 33 samverkan SID 34 UTMÄRKELSER SID 36 årsredovisning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SID 38 RESULTATRÄKNING SID 42 BALANSRÄKNING SID 43 NOTER SID 45 UNDERSKRIFTER SID 50 REVISIONSBERÄTTELSE REVISIONSBERÄTTELSE SID 51 Verksamhetsberättelse 2013 SID 5

6 SÅ ARBETAR VI grundades 1898 och har sedan dess varit en medlemsdriven organisation. Idag har vi drygt aktiva medlemmar, och ca stöttande därtill - och det är de ideellt arbetande medlemmarna som är fundamentet i allt vi gör. Stadgarna är själva navet i organisationen och det dokument vi alltid återvänder till för att på bästa sätt kunna sätta vår agenda. Medlemmarna är de som på årsmötet bestämmer vilka som ska sitta i riksorganisationens styrelse. Medlemmarna har under året möjlighet att ge förslag till valberedningen vem de anser ska sitta i styrelsen. Valberedningen lägger ett förslag utifrån medlemmarnas tyckande och medlemmarna röstar efter det förslaget under årsmötet. Varje år är det omval av ordförande, samt hälften av ledamöterna. Det är styrelsen som tillsätter generalsekreteraren. Generalsekreteraren har huvudansvar för riksorganisationens kansli. Det arbetade under personer på kansliet inom olika områden; ekonomi, information, administration, utbildning, försäljning och marknad. Riksorganisationens kansli har till uppgift att svara för s löpande verksamhet, bereda frågor till styrelsen inför dess beslut och sedan effektuera dessa. Kansliet är också ett administrativt stöd för regionförbund, råd och styrelse vid sammankomster såsom årsmöte och konferenser. Kansliet skapar grundförutsättningar, verktyg och driver den nationella agendan, medan de lokala enheterna har i primär uppgift att genomföra utbildningar, simskolor, självskyddskurser och liknande dagligverksamhet. består av 24 regionförbund runt om i landet. 21 av dessa är aktiva med verksamhet, resterande tre är vilande. Regionförbunden svarar för att utveckla och driva arbetet mot de mål som riksorganisationens styrelse fastställer. I organisationen ingår också tre råd. Råden består av experter inom olika områden; utbildning, säkerhet samt området sport- och ungdom. Dessa arbetar med att planera, bevaka och följa upp verksamhet inom våra stadgeområden. Verksamhetsberättelse 2013 SID 6 ingår i en världsomfattande organisation som heter International Life Saving Federation (ILS). I ILS ingår över 100 livräddningsorganisationer runt om i världen och tillsammans arbetar vi för en värld fri från drunkning. Vi har tillsammans sju strategiska mål som hjälp att nå var gemensamma vision. Varje år träffas rikskansliet, styrelsen och råden, för att utifrån våra stadgar och ILS mål fastställa verksamhetsplanen för kommande år. medlemmar årsmöte styrelse råd generalsekreterare och kansli

7 HÄR VERKAR VI Norrbotten Västerbotten Jämtland = Regionförbund Åsarna = Lokal förening = Livräddarstation = Centralt kansli Västernorrland Värmland Dalarna Örebro Gävleborg Gävle Uppsala Stockholm Västmanland Stockholm Södermanland Bohuslän-Dal Göteborg Mölndal Varberg Halmstad Halland Tylösand Ängelholm Skåne Östergötland Skaraborg Skövde S:a Älvsborg Jönköping Jönköping Eksjö Ulricehamn Kronoberg Kronoberg Kalmar Ängelholm Blekinge Skanör-Falsterbo Tofta Gotland Verksamhetsberättelse 2013 SID 7

8 2013 I KORTHET JANUARI februari mars 2012 ÅRS DRUNKNINGSSTATISTIK publiceras som brukligt i början av januari. Siffran ligger på 97, vilket är i linje med tidigare år. Det är nu fjärde året i rad som antalet drunkningar ligger under 100. vägledning för badanläggningar, vårt gemensamma arbete med Konsumentverket, publiceras och får mycket uppmärksamhet. De mest häpnadsväckande i rapporten är att det varje dag skadas i snitt sju personer i simhallar och äventyrsbad. De flesta som drabbas är barn. Totalt skadas ca personer varje år. - Siffran över antal skadade är störande hög. Jag tror att man kan få ned antalet rejält med ett målinriktat arbete. Göran Bertilsson IDEELL ordförande i säkerhetsrådet STOCKHOLM CUP den årliga tävlingen i nordisk lagkapp, genomförs för 30:e året, under pompa och ståt på Mörbybadet i Stockholm. vårt årliga RÅDSLAG genomförs på vårt kansli i Bromma. Representanter från våra tre strategiska råd, vår nationella styrelse, kansliet, regionförbund och en hel del lokalföreningar är på plats för att fastslå strategiska ramar för de kommande åren. En mycket givande helg och den verksamhetsplan som mynnar ut ur rådslaget har blivit ett väldigt viktigt styrdokument i arbetet. vårisarna är ovanligt förrädiska och vi går ut i media och informerar allmänheten. Vårsolen gör det extra riskabelt att beträda den och solen kan även påverka isen på djupet utan att det syns på ytan vilket gör vårisarna förrädiska. - Du ska aldrig vara ensam på isen, oavsett tid på året. Anders Wernesten VATTENSÄKERHETSEXPERT den 30:e upplagan av Tylösandspokalen, tävling i Nordisk lagkapp, genomförs i Tylösand. samarbetet med msb leder till att dokumentet En guide till ökad vattensäkerhet utökas. Det är ett dokument som riktar sig till ansvariga personer inom området vattensäkerhet, framförallt inom kommuner. Dokumentet är ett samarbete mellan flera organisationer och förtydligar vilka regler som är relevanta, samt lämnar förslag på hur kommuner och andra anläggningsägare kan arbeta förebyggande med vattensäkerhet. Med start i Tjörns kommun genomför vi tillsammans med MSB två vattensäkerhetsseminarier som kretsar kring guiden. en ovanligt lång vinter, gör att vårisarna blir än mer förrädiska under april. Tyvärr leder detta till att hela 17 personer omkommer genom drunkning i april - det är en ökning med 90 procent jämfört med föregående år. vi lanserar babybojen tillsammans med Trygg- Hansa. Projektet handlar om vattensäkerhet för små barn och hur man själv kan öva med sitt barn hemma. Fysiska flytkit skickas ut i över exemplar - dessutom genomför vi fem flyttillfällen under sommaren, dit föräldrar kan komma och få information och öva tillsammans med våra instruktörer. ALLA BARN KAN LÄRA SIG FLYTA. det KRÄVS BARA OLIKA MYCKET TRÄNING. MONA LISA WERNESTEN UTBILDNINGSANSVARIG FLYTVÄSTANVÄNDANDET HAR länge varit alldeles för lågt och vi publicerar en debattartikel i SvD, där vi debatterar fördelarna med en lagstiftning på flytväst i båt. Analyser har visat att cirka 50 procent av de drunknade skulle ha överlevt om de använt någon typ av flytväst. riksorganisationens årsmöte hålls detta år i Gävle, och lika traditionsenligt även SM i Nordisk lagkapp. vi har under året nåtts av flera rapporter att simskolor prioriterar bort bröstsimmet till fördel för crawl. Vi ser en fara med detta, då bröstsimmet har många säkerhetsmässiga fördelar. Vi går därför ut med information till media och nyhetsbyrån TT om bröstsimmets fördelar. Detta får stor uppmärksamhet och väldigt många ger sig in i diskussionen - positivt! april MAJ juni Verksamhetsberättelse 2013 SID 8

9 juli AUGUSTI SEPTEMBER Att crawl lärs ut före bröstsim innebär att säkerheten får stå tillbaka. Crawl fungerar inomhus och om man vill bli en tävlingssimmare men bröstsim är att föredra i de kalla och mörka vatten vi har i Sverige. Karin Brand generalsekreterare SOMMARSIMSKOLORNA drar igång på allvar och totalt skickar vi ut material till över 350 simskolor. Intresset, mycket tack vare det otroligt fina sommarvädret, är ovanligt stort och den karta vi har på hemsidan över alla sommarsimskolor, besöks av över personer! vansbrosimningen hålls den 5-7 juli i Vansbro. Ett långdistanslopp på 3 km där vi finns och bevakar med våra livräddare. Vi har också simskoleverksamhet och pyssel för barnen vid den lilla bassängen Plasket. DET GENOMFÖRS LIVRÄDDARKOLLON runt om i landet, genom det barn- och ungdomsprojekt vi driver för andra året i rad, med medel från Svenskt Friluftsliv. Projektet syftar till att utbilda ungdomar att bedriva dagverksamhet i kolloform för barn. Kollona kan man beskriva som en utomhussimskola, med en extra friluftsdimension, med stort fokus på utomhusliv, natur, vattennära lekar och allemansrätten. INFORMATIONSTURNÉN som genomförs av våra regionförbund lider mot sitt slut, och i augusti har den genomförts i 12 olika län. Ca personer har fått säkerhetsinformation, med ett stort fokus på flytvästanvändande. HAR SIMKUNNIGHETEN blivit en klassfråga, frågar sig Karin Brand i en debattartikel som publiceras i 43 olika tidningar. I den diskuterar vi, bland annat, det faktum att vi inte åtnjuter samma undantag i socialavgiftslagen som idrottsorganisationer. Detta leder till ökade avgifter i våra simskolor. Bara fina ord och höga ambitioner räddar inga liv. Vi uppmanar utbildningsminister Jan Björklund att ta sitt ansvar. Inga liv ska spillas i onödan! trygg-hansas livbojsjakt är avslutad och rekordsumman incheckade livbojar har skickats in. Det innebär fantastiska kr som Trygg-Hansa skänker till våra sommarsimskolor vårt arbete med konceptet En vattensäker kommun börjar ge konkreta resultat och Sotenäs Kommun blir den första kommunen att erhålla certifieringen. - Äntligen har vi en certifierad vattensäker kommun! Anders Wernesten VATTENSÄKERHETSEXPERt resultaten av det simkunnighetsprojekt vi driver tillsammans med Svenska Simförbundet, börjar ta form. Projektet handlar om simskolor som riktas till grupper där vattenvanan är särskilt låg. Grindstuskolan i Vårby Gård är en av de skolor som deltar i projektet. Projektet är finansierat av Riksidrottsförbundet. vår verksamhetsberättelse blir nominerad i PwC:s prestigefyllda tävling Årets redovisning i den ideella sektorn. Vi nomineras som finalist, tillsammans med 9 andra ideella föreningar. Erikshjälpen vinner utmärkelsen. issäkerhetsrådet som består av Svenska Livräddningssällskapet, Sjöräddningssällskapet, SNOFED, Friluftsfrämjandet, Skridskonätet och Sportfiskarna skickar ut en pressrelease om vår breda satsning mot isolyckor, genom portalen Den innehåller information och tips, riktat både till allmänheten, men också mer anpassad information om skoteråkning, fiske och hur man undviker att gå igenom isen. På sidan finns också en lista över vilken säkerhetsutrustning man bör ha med sig ut på isen. ÅRET LIDER MOT SITT SLUT och vi måste tyvärr konstatera att antalet drunkningsolyckor ökat kraftigt under året. Tillsammans med PR-byrån Geelmuyden Kiese och undersökningsföretaget Novus, frågar vi kommunstyrelseordföranden runt om i landet hur simkunnigheten bör prioriteras. Resultaten presenterar vi i en debattartikel i GP. oktober november december Verksamhetsberättelse 2013 SID 9

10 Foto: Mikael Svensson Verksamhetsberättelse 2013 SID 10

11 två hundra ord: Det är idag nästan omöjligt att förstå, men när vi bildades i slutet av 1800-talet, drunknade fler än personer varje år. Det är över tre personer - varje dag. Idag lever vi under helt andra förutsättningar, men fortfarande drunknar omkring 100 personer varje år. Det är med starkast möjliga övertygelse vi cementerar vår vision: noll drunkningar. För att nå vår vision, arbetar vi inom tre områden: simkunnighet, vattensäkerhet och livräddning. För att lära Sverige simma utbildar vi varje år över 300 simlärare och genom dessa når vi vuxna och barn via våra simskolor. Livräddning utövar vi genom HLR-kurser, men också med bevakade stränder i Tylösand, Tofta, Skanör- Falsterbo och Ängelholm. Vattensäkerhet är ett brett arbete, där vi påverkar både kommuner och politiker för att få dem att sätta våra frågor högt upp på dagordningen. Samlingsnamnet för vårt arbete kallar vi vattenkunskap. Utåt riktar vi oss till alla. Det finns ingen människa som inte har rätt till vattenkunskap. Vi står för humanitet, gemenskap, respekt och engagemang. Vi ska inte hindra människor från att vistas i närheten av vatten - tvärtom. Vi ska istället uppmuntra dem att skaffa den kunskap de behöver för att kunna känna sig trygga. Trygghet skapar frihet! Verksamhetsberättelse 2013 SID 11

12 VÅR STYRELSE ORDFÖRANDE ANN WALLBOM FAGRAEUS - Jag är uppvuxen med simkunnighet och säkerhet som ständigt samtalsämne hemma. Simlärare, barnläkare och barnpsykiater i yrkeslivet. Simningsentusiast i havsmiljö i allmänhet, och med simborgarmärket i synnerhet. Jag ärvde simborgargeneraltiteln efter min far 1976, och samlar sedan dess varje sommar ca 100 Kalvsviksbor som simmar sina 200 m. Jag förespråkar ofta och gärna att alla bör ta och kontrollera sin simkunnighet årligen! På fritiden är jag gärna i skärgården med maken och mina fyra vuxna barn. 1:A VICE ORDFÖRANDE ANDERS JACOBSSON - Narkosläkare och engagerad i styrelsen i Svenska Livräddningssällskapet sedan cirka 10 år. Bor i Haverdal, nordväst om Halmstad. Arbetar på Hallands sjukhus Halmstad som överläkare. Specialintresse akutsjukvård, kris och beredskapsfrågor. Är medicinskt sakkunnig i Svenska Livräddningssällskapet. Jag har ingen livräddareller simmarbakgrund men pratade medicinska frågor på livräddarskolan i Tylösand under många år på 80- och 90-talet. LEDAMOT ANNETTE NÄÄS - Ledamot och representant i Sport- och ungdomsrådet Född 1965 och bor i Skålan/ Jämtland. Jobbar till vardags som Badmästare i Svenstavik, Bergs Kommun. Har jobbat som simlärare sedan 1985, är simlärar- och poolutbildare. Gillar vatten i både fryst och flytande form! 2:A VICE ORDFÖRANDE CHRISTER JUNEFELT - Aktiv simmare i 20 år och simtränare i 40 år. Simlärarutbildad av Svenska Livräddningssällskapet på 50-talet. Ordförande i länsförbundet på 80-talet. Organisationsansvarig för bland annat EM i simning, simhopp, polo och konstsim 1977, VM 1991 och JEM i livräddning. Allt i Jönköping. Fader SLS-ombud på 40-talet. Son räddad i isvaksolycka på 70-talet. Styrelseledamot i i tre omgångar sedan 70-talet. Internationellt för Svenska Livräddningssällskapet sedan 80-talet. Verksamhetsberättelse 2013 SID 12

13 LEDAMOT GITT JOHANSSON - Jag arbetar som kommunikationsstrateg och rådgivare, med inriktning organisation. Under ett tiotal är på 70- och 80-talet var jag aktiv simmare inom Svenska Livräddningssällskapet. Den perioden gav mig mycket - både i form av motion, träning och föreningsliv såväl som en inbyggd trygghet och säkerhet i och kring vatten. Att jag nu åter är verksam inom Svenska Livräddningssällskapet känns därför oerhört givande - att få återuppleva gamla simmartider igen är en riktig energikick! LEDAMOT KURT NÄSLUND - Styrelseledamot och styrelsens representant i säkerhetsrådet. Arbetat på räddningstjänsten, utbildad i räddningsinsatser till sjöss, har dykcertifikat och håller på med utbildning i vattenliv och isvak. På fritiden gillar jag att vara i vattnet både under och ovan vattenytan. Det kan även bli en springrunda på en mil ibland! LEDAMOT PETER SVANSTRÖM - Mitt namn är Peter och jag är född -69. Mitt gebit inom är främst livräddningen och tävlingsbitarna då min bana startade som livräddare i Tylösand. Jobbar som officer på helikopterflottiljen i Linköping där jag jobbar med de nya Black hawk-helikoptrarna. I övrigt så är min stora passion att få komma ut på havet och segla på sommaren. LEDAMOT JAN-IVAR JOHANSSON - Jag är en före detta badföreståndare som är ledamot i Svenska Livräddningssällskapet styrelse och representant i säkerhetsrådet. I Södra Älvsborgs regionförbund har jag varit ordförande i många år. Jag är också medlem i Lions och arbetar där som luciamarskalk under den årliga vandringen i Borås och Sjuhäradsbygden. Privat är jag en mycket populär morfar. Verksamhetsberättelse 2013 SID 13

14 simkunnighet stadgar - propagera för bad och simning som medel för god hälsa - kartlägga simkunnigheten - verka för att simundervisning anordnas för barn och vuxna - utbilda simlärare - verka för att certifierade simlärare anlitas vid simundervisning mål - kommunicera genom hemsida, Facebook och media - genomföra simkunnighetsundersökningar - genomföra simskolor och självskyddskurser - utbilda simlärare - verka för att certifierade simlärare anlitas vid simundervisning resultat - över besök på hemsida, likes och tidningsartiklar - inga undersökningar genomförda vuxna (självskydd) barn simlärare - 12 babysiminstruktörer - samverkat med skolan och publicerat tolkning av LGR SIMSKOLOR Simkunnigheten oerhört viktig Simkunnigheten är förstås ett av de starkaste verktygen för att komma närmare vår vision, noll drunkningar. Den senaste undersökningen vi gjorde för att mäta simkunnigheten var 2012 och då kunde vi konstatera att 3 av 10 svenskar inte kan, eller är osäkra på om de kan, simma enligt simkunnighetsdefinitionen. Vi har alltså inte genomfört någon mätning under 2013, men har goda skäl att tro att det fortfarande Simkunnig är den som klarar av att falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, simma 200 meter på djupt vatten varav 50 m ryggsim. är runt 2 miljoner svenskar som är i behov av att bli simkunniga, eller blir tryggare i sin simkunnighet. Under 2014 planerar vi att genomföra en ny simkunnighetsundersökning. Arbetet med barns simkunnighet är förstås också oerhört viktigt och i vår statistik kan vi se att det sker i genomsnitt 8 barndrunkningar varje år ( ). Simskolor för vuxna Många är inte medvetna om det, men en stor del av de personer som inte kan simma är faktiskt vuxna. Då vi ser en stor överrepresentation bland äldre män i vår drunkningsstatistik, blir detta en extra viktig målgrupp för oss att nå ut till. Att driva simskolor för vuxna är något vi började göra redan Det är ett samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som påbörjades 1996, men som då var riktat till sexåringar och främst i socioekonomiskt utsatta grupper. Efter fem år märkte vi att även barnens föräldrar saknade vattenkunskap och ofta hade bristande simkunnighet själva. De hade varken haft råd med, eller fått insikt i, att prioritera en sådan utbildning för egen del. Vi startade därför år 2001 simskola för vuxna, på uppdrag av MSB, och har sedan dess genomfört hundratals kurser varje år. Uppdraget är en upphandling om tre år, där nuvarande period ligger från 2012 till och med kurser genomförda under 2013 Behovet för denna typ av utbildning är mycket stort. De antal vuxenkurser som våra regionförbund sökte inför starten 2013, har visat sig vara långt ifrån tillräckligt. Vi tror att vi i framtiden skulle kunna genomföra ytterligare kurser. Under 2013 genomförde vi totalt 311 kurser, att jämföra med 288 under 2012 och 300 kurser Verksamhetsberättelse 2013 SID 14

15 babybojen Sommarsimskolor Traditionen att driva sin egen sommarsimskola är en av de starkaste vi har i Sverige, vågar vi påstå. s utbildade simlärare, driver runt om i landet egna sommarsimskolor och sköter själva planering och rekrytering av elever. Ibland via sin kommun men ofta helt i privat regi. Arbetet har under 2013 bestått av att, liksom tidigare år, stötta sommarsimlärarna med material och lekfulla hjälpmedel som kan användas i simskolan. Varje sommarsimskola får ett gratis kit skickat till sig innehöll det bland annat arbetshäftet Barnens Livräddningsskola, Mina kunskapsbevis, ett vattenkunskapsspel på en handduk, barntatueringar och förstås våra Bad-, Båt-, och Isvettsfoldrar på en mängd olika språk. Vår samarbetspartner Trygg-Hansa har under 2013 stöttat sommarsimskolorna och möjliggjort att vi kan skicka bra material till simlärarna. Sommarsimskolorna har också stått som mottagare för insamlade medel i Trygg-Hansas tävling Livbojsjakten. Det har resulterat i insamlade medel på kr, som kommer att användas för att ytterligare stötta sommarsimskolorna under 2014! BABYBOJEN Vi är otroligt glada över att återigen samarbeta med försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Ser man i backspegeln hade vi under andra halvan av nittonhundratalet något som har blivit känt som Sveriges längsta samarbete. Efter att ha legat i dvala i inledningen av 2000-talet, nystartade vi samarbetet våren Under 2013 har samarbetet intensifierats och vi driver nu ett flertal projekt tillsammans. Ett av dessa är vattensäkerhetsprojektet Babybojen. Babybojen initerades av och Trygg-Hansa för att inget barn ska behöva drunkna. Tillsammans vill vi hjälpa alla föräldrar att öva på att flyta hemma med sina barn. Hemma i badkaret eller i badbaljan. Babybojen togs fram tillsammans med SLS som ett försök från oss att täppa till luckan mellan babysim och simskolor för barn i skolåldern. Det är ett väldigt viktigt projekt för oss som tagits emot fantastiskt av tiotusentals småbarnsföräldrar över hela Sverige. Anna svärd csr-ansvarig Trygg-hansa Verksamhetsberättelse 2013 SID 15

16 simkunnighet Flytövningar och tillfällen Fundamentet i projektet har varit den folder, de filmer och flytkit som vi och Trygg-Hansa tagit fram tillsammans. Informationsmaterialet går igenom hur man som förälder kan göra för att introducera sitt barn till vatten. Materialet innehåller också ett antal flytövningar, som är anpassade att genomföras i badkaret hemma. Över flytkit har skickats ut till nyfikna föräldrar. Vi har också genomfört ett antal flyttillfällen, fysiska träffar där föräldrar har fått chansen att komma till en simhall och få mer information, samt instruktioner och hjälp om hur man övar med sitt barn. Det har genomförts totalt sex tillfällen och i princip alla har varit fullbokade. Fortsättning 2014 Samarbetet har varit väldigt uppskattat från båda parter och arbetet med Babybojen kommer fortsätta under Vi kommer även detta år att genomföra ett antal flyttillfällen och arbeta hårt med att få ut mer information till småbarnsföräldrar. SIMSKOLA FÖR ALLA Som en del av vår vision - noll drunkningar - arbetar vi aktivt för att hitta målgrupper som har svårare att ta till sig den utbildning och information som finns tillgänglig i samhället. Svårigheterna kan handla om en mängd olika faktorer: ekonomi, språk, kultur eller ovana vid vatten. Med detta som grund, startade vi 2011 projektet Simskola för alla. Projektet syftar till att utbilda flerspråkiga simlärare som kommer från andra kulturer. Genom simlärarnas bakgrund, når vi barn vi annars har svårt att nå. Under 2013 har vi jobbat vidare med projektet, tillsammans med vår samarbetspartner Trygg-Hansa, som också är finansiär till projektet. Det är tack vare Trygg-Hansas engagemang som vi under 2013 haft möjlighet att utbilda 18 flerspråkiga simlärare. Den första utbildningsomgången bestod av 12 simlärare från norr till söder, som gick simlärarutbildningen på Vi på Trygg-Hansa är väldigt stolta över att få vara med och driva ett så viktigt projekt som Simskola för alla. Vår vision; att ingen ska behöva drunkna gäller alla och här når vi fler målgrupper. Det känns fantastiskt roligt att få möta alla nya simlärare. Anna svärd csr-ansvarig Trygg hansa vårt kansli i Bromma. Under hösten genomförde vi den andra omgången, som bestod av sex simlärare och riktade sig till muslimska kvinnor. Vi valde denna inriktning för att det gör att vi kan nå en målgrupp av både vuxna och barn, som vi annars inte når. Simlärarna i projektet har tillsammans utbildat barn och 80 vuxna. Och av de 18 simlärare som genomfört utbildningen, arbetar idag 15 av dem med simskola i någon form. Vi har också under 2013 spelat in en film om projektet, för att bättre kunna sprida projektets goda resultat. Filmen går att se på vår hemsida Projektet Simskola för alla kommer fortsätta under UTBILDNING & MÄRKEN Utbildning Det har varit ett intensivt utbildningsår, med högt tryck på många av våra utbildningar. Antalet utbildade simlärare har ökat, och den ökning som vi över flera år nu kan se är förstås mycket positiv. På poollivräddarsidan ser vi en marginell minskning, vilket är lite förvånande med tanke på Konsumentverkets arbete med Vägledning för badanläggningar tydligt specificerar att man bör ha vår utbildning Poollivräddare när man arbetar i en badanläggning. Vi tror och hoppas att vi kommer se en effekt av detta under 2014 istället, och därmed ett högre tryck på vår utbildning till poollivräddare. Verksamhetsberättelse 2013 SID 16

17 utbildningar antal utbildningar Simlärare Poollivräddare/Badvakt* Havslivräddare Babysiminstruktör * = 2009 genomfördes ett projekt med MSB, som ledde till att ovanligt många badvakter utbildades Konsumentverkets vägledning har också varit viktig ur ett bredare perspektiv, då den tillfört ett helhetsgrepp på hur de som driver anläggningarna ska tänka. Vi märkte snabbt hur många sökte stöttning i detta arbete och beslutade därför att introducera en ny utbildning Ett säkert bad. Utbildningen tar avstamp i Konsumentverkets publikation och har under två tillfällen genomförts av representanter från och Medley. minskad försäljning av våra Simborgarmärken och av Delfinen, men tyvärr kan vi inte riktigt sätta fingret på vad minskningen beror på. Vår förväntan, med tanke på hur året blev, var faktiskt det motsatta - att det fina vädret skulle stärka försäljningen av märken. Vi kommer att under 2014 göra en analys av försäljningen av simmärken. Analysen kommer utgöra en viktig mätpunkt och utifrån den kan vi sätta en strategisk plan för hur vi kan vända trenden. Märken Under 2013 har vi totalt sålt simmärken. Det är att jämföra med föregående år och året innan det. Vi kan framförallt se en Verksamhetsberättelse 2013 SID 17

18 livräddning stadgar - utbilda livräddare och certifierade livräddarutbildare - verka för att undervisning i livräddning anordnas för skolungdom och vuxna - verka för att allmänheten utibildas i hjärt-lungräddning (HLR) - anordna tävlingar i livräddning i syfte att öka förmågan och viljan att ingripa och försöka rädda drunknande eller andra nödställda mål - utbilda pool- och havslivräddare - undervisa genom Barnens Livräddningsskola (BLS) - genomföra HLR-utbildningar - arrangera tävlingar resultat poollivräddare - 31 havslivräddare - 11 ungdomsledare distribuerade häften personer utbildade inom HLR - arrangerat SM - övriga tävlingar; Tylösandspokalen, Sthlm cup, Brita Memorial med flera LIVRÄDDARKOLLO 2013 var andra året vi drev vårt barn- och ungdomsprojekt Livräddarkollo, som är finansierat av Svenskt Friluftsliv. Projektet syftar till att utbilda ungdomar i att bedriva dagverksamhet i kolloform för barn. Kollona kan man beskriva som en utomhussimskola, med extra stort fokus på friluftsliv; utomhusliv, natur, vattennära lekar och allemansrätten. 11 personer har deltagit i projektet och genomfört utbildningen. Nio av dessa har genomfört ett kollo under sommaren och totalt har fem kollon genomförts (kollona genomförs oftast av två eller tre ledare). Vi har fått mycket positiv respons från både föräldrar och barn. De kollon som genomförts har också fått stor uppmärksamhet lokalt i media, vilket bidragit till spridningen av de goda resultaten. Ett mål för 2013 var att vi skulle lyckas dokumentera utbildningen, för att i framtiden kunna erbjuda den likt våra andra utbildningar (såsom simlärare och poollivräddare). Arbetet har påbörjats, men vi har inte hunnit uppnå de resultat vi hoppats på. Vi har därför sökt och blivit tilldelade nya ekonomiska medel för Målet för 2014 är ännu fler kollon, samt att färdigställa utbildningsmaterialet! VANSBRO Vansbrosimningen (även kallat Vansbrosimmet), går av stapeln i juli och är en årlig långdistanssimning i öppet vatten i Vansbro kommun. Tävlingarna har hållits sen 1950 och de tävlande simmar m, varav m i Vanån medströms och knappt m i Västerdalälven motströms. har arbetat nära evenemanget i flera år och vi försöker varje år se hur vi kan utveckla vårt samarbete. Årligen har vi haft livräddare som bevakar loppet och i synnerhet den sista kilometern, men under 2013 genomförde vi också en risk- och säkerhetsanalys av tävlingen. Analysen utfördes av s personal, utbildad av International Lifesaving Federation (ILS). Riskanalysen kommer följas upp under Vi bemannar även den lilla simbassäng, kallad Plasket, som ligger i anslutningen till målgången i Vansbrosimningen. Där finns våra simlärare tillgängliga för att göra intresserade barn mer vattenvana och vi har också en tipspromenad med frågor om vattensäkerhet. Vi bevakade också Lilla Vansbrosimningen, som äger rum i bassängen och är ett tjugofemmeterslopp för simkunniga barn. Verksamhetsberättelse 2013 SID 18

19 Foto: Elise Ryder Wikén livräddarkollo Verksamhetsberättelse 2013 SID 19

20 Foto: Ida Holmqvist stockholm cup BEVAKADE STRÄNDER Många förknippar bevakade stränder med de röda livräddarna i Baywatch, som gjorde fullkomlig braksuccé i TV i början av 90-talet. Och helt fel associationer är det faktiskt inte, även om bevakarlivet på våra egna stränder ser lite annorlunda ut. I Tylösand, Tofta, Ängelholm och Skanör-Falsterbo bevakas nämligen stränderna av havslivräddare som är utbildade av. Totalt har lite över 200 livräddare tjänstgjort, varav majoriteten arbetar helt ideellt, på de fyra stränderna. Dessutom har vi i Helsingborg kört ett testår med bevakning, som vi hoppas ska blomma fullt ut sommaren 2014 och då ha färdigutbildade havslivräddare. Livräddarnas uppgifter är mångfacetterade och kan handla om att patrullera stränderna, samtala med badgäster, förmedla vattenkunskap samt prata om de faror som kan vara förknippade med att vistas nära vatten. Men den kanske viktigaste delen - att vara där och kunna reagera blixtsnabbt när väl olyckan är framme och någon hamnar i nöd. Under 2013 kom vi också äntligen i mål med vårt projekt att klä alla livräddare i enhetliga kläder, enligt de internationella riktlinjer som vår internationella livräddningsorganisation ILS har satt upp. Samtliga livräddare som tjänstgjorde på stränderna kunde känna sig ovanligt stolta i de synliga och snygga kläderna i rött och gult! TÄVLINGAR En mycket viktig och stolt tradition inom Svenska Livräddningssällskapet är våra nationella livräddningstävlingar. Varje år genomförs en mängd tävlingar runt om i landet, däribland SM. Under 2013 hade vi dessutom två jubilerande tävlingar där både Tylösandspokalen och Stockholm Cup firade 30 år. Traditionsenligt genomfördes också SM i nordisk lagkapp, i samband med riksorganisationens årsmöte, denna gången i Gävle. Tävlingarna fick en oerhört rafflande avslutning, då Dalarna vann herrklassen med endast två tiondelar! Verksamhetsberättelse 2013 SID 20

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000 Blif medlem! Uppropet från framsidan är från vår föreningsstart 1907. Och behovet av medlemmar i föreningen Sjöräddningssällskapet har inte minskat, tvärtom! Båt- och sjöliv är en folkrörelse, och med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2013 profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer