Bygg Din egen Rival 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygg Din egen Rival 22"

Transkript

1 Bygg Din egen Rival 22 Rivallörbuadet har nyligen forvhi bygforrnama för Rival 22 f& Rivalbhar AB. Det bciydcr att det Aterigea fm möjligheter tiii sjalvbyggnation p4 traditionellt satt. Balarna byggs av Dig själv enlig anvisningar fran förbundet om byggsatt, material, kvalitet dcsig etc Du betalar en mindre summa i royalty (3.m- 1989), avralar om efterlevnad till gallande anvisnhg~, klassregel och koniroii/inmä tningsproeedur(bekostas av Dig). For mer information om byggnation - kon f ah gama nigon av oss! Ord10randc KIassif.Chef Byggaasvarig ars Ahlander iel eucr adrus Hamngatan 29, Nynäshamn ~an-al<c Ghcm tcl der adress Trolistigen 68, Nyköping Bo Teliander te eller adress BlAbärsstigcn 6, Oskarshamn

2 Nyhetsbulletin Med ett pas informationsblad vill jag visa att det finns Irvskr* och intresse aven för den gamla sortens biltar och segling. Nybyggnationen har g5tt trögt eller inte alls för de flesta smil och mellanstora segelbitar under den senaste femårsperioden - sil aven för Rival 22, Efterfragan pd begagnade Rivaler har dock hela tiden varia stort - nu mycket stort. Tack rare ett förmanligt övertagande av formar och byggratt från Rivalb%tar AB kan forbunde t nu vanda trenden. Ett konsortium under ledning av Bo TelZander i Oskarshamn atetstastar i höst nybyggnationen. Formarna, köl och inredningssats tiu den första bilten finns redan p4 plats. Torgel Roth heter den förvantansfulle ägaren till denna. Torgel säger som de flesta andra intressenterna att Rivalens mycket goda seglingsprestanda - b%de fijr fadljesegling och kappsegling - är avgörande. Entypskappsegling med SM-seglingar va je Ar uppskattas mycket högt samt möjligheterna till bckvarn semesterscgling med hela familjen. En trygg bat som t%i det mesta ar ocksa viktigt - att slippa reparera efter ett mote med styv kuling borde vara självklart. Det är det för oss. Läs mer om nybyggnationen i bifogade gula bulletin! Vi vill ocksa beratta om en annan premiär. Kanske sag Du MiniRivaIen i var Allt För Sjön - monter i varas. Intresset bara ökar sa nu stundar första inofficiella kiassmästerskapet fös MiniRivalen. Se mer om det ny& frikcha sättet att segla och umgås samt om kappseglingarna den i den bifogade rosa bulletinen! Med seglarhalsning Mats Ahlander ordförande Svenska Rival 22 förbundet

3 Denna gdng v ill jag ta upp nagra trivialt enkla med praktiska tips. Kanske kan jag locka nagon annan att vaga skriva aven om enkla tips? VARMVATTEA I KAFFEPANNA Värmer ni ocksa mycket vatten när ni är ombord? I samband med en bouppdelning for nbgra Ar sedan tog Margareta vara p& en rostfri Li5 liters kaffepanna med pip som vi haft mycket god användning av. I den värmer vi allt vatten till te, kaffe, disk, m m. Pipen gör att vi ökat säkerheten väsentligt ombord. Risken för skbllning minskar och det blir mycket lättare att hälla med precision Alldeles osökt fick jag anvandning av kaffepannan nar Jag skurade sittbrunnen. Jag kampade Länge och intensivt med nbgra fläckar som blev kvar i halkskydds-monstret sedan fag skurat. Jag använde YXM kraftskurpulver, hade gatt frbn stora skurborsten till diskborsten och letade i desperation efter en tandborste att skura med, nar Margareta föreslog varmvatten. Och si! Det heta vattnet som jag tack vare pipen kunde rikta och dosera val, löste genast upp de envisa fläckarna. Tipset vidarebefordras zied varm hand till de som ev ar lika okunniga som jag! Utöver vanliga kylklampar a r ju frysta mjölkpaket ar en standardrekommendation för att hdlla kallt i kyllddan. Vi som Inte dricker ndgan rnj6lk anvander oas i stallet av tomma saftdunkax pd 1-3 liter som vi fyller med vatten. Den sista isen brukar bli vatten efter 2-3 dygn och under den tiden har vi tillgdng till laskande kallt vatten till saft och jucie. TR&A LADOR? Cd till den detalj pi bdten som jag ar allra mest stolt her, Vi som har utombordare i brunn i akterluckan har en stor, tung och "trëgdragenh matldda under sittbrunnsdurken. I samband med att jag bröt av ett par slalomskidor kom jag pb hur jag kanske kunde f& den att glida lättare. Jag tog loss belagen frdn skidorna och skar till ett par bitar som jag sedan klistrade under glidytan pd plywood-botten under Lddan. Nu drar t o m min tio-driga dotter ut Iildan med lätthet, aven när den ar semesterlastad. I P& Kryss och Till Rors nr 4/1988 fanns en mycket nyttig artikel angaende hur man monterar beslag SA att det inte uppstdr läckor. Eftersom jag själv hat problem med tätningen av babords främre rustjasn oeli hijrt flera med liknande problem sb citerar jag följande nyttiga info: "Med dagens plastdack och elastiska fogmassor borde det inte komma en enda vattendroppe via dacksbeclag. Men efter en runda

4 p4 varvet verkar det som am mdnga dessvärre monterar nya skotckenor och andra beslag utan att utnyttja de elastiska fogmassornas basta egenskap, nämligen elasticiteten. Jag har genom egna bittra erfarenheter lart mig att det finns tv& fel man kan göra. För det första kan man göra för lite plats far en tillräckligt stor fog. För att fogmassan ska kunna ta upp rörelser utan att slappa fran underlaget maste fogmassan ha en viss tjocklek nar beslaget at monterat. Far det andra kan man skruva fast beslaget för hart, innan fagmassan härdat. DA finns nästan ingenting av den dyrbara massan kvar som tätning eller för att ta upp rörelser. Fër att fd plats med lagom fogtjocklek ska borrhalet fasas 1 45 graders vinkel. Beslaget och däcket kan dd röra sig nagot ulan att det blir ndgon glipa (Jag förutsätter att ytorna är val avfettade och av primade enligt det finstilta pa tuben.) Darefter applicerar man lagom med Eogmassa p& beslagets undersida och bultens övre del, SA att urfasningen blir ordentligt fylld. Skruva sedan fast beslaget LATT, s$ att det sitter East men inte ar helt stumt. Lbt sedan fogmassan härda. Nar detta skett skruvas beslaget fast för gott. Det as emellertid viktigt att tanka pd att - inte ha för tjockt med fogmassa under t ex tackbrickor och skotskenor cd att det kan *gungam - urfasningen ar ordentligt fylld Hans Petterssonn MER OM DEPLACEMrn Jag tog kontakt med *Petter' Larsson i 54:an för att d lite mer fakta kring den vägning som man gjordr i samband med höstupptagningen Sam de flesta sakert anat skulle deplacementet vara kg inte som tgrckfelsninsse fbtt det till. De lätfaste bdtarna (nr 204 och 209) vagde ner mot kg, de tyngsta mellan och kg. Bdtasna saknade rigg och var relativt urplockade. Tar man hänsyn till vikten av rigg och segel och Övrig utrustning böt minimi-deplacementet för en kappaeglingstrimmad Rival knappast underskrida kg Tyvärr hade Petter inga fribordshöjder som referens till deplacementen. Om ndgon har sddana vore jag mycket tacksam för en pbstötning. Göteborg i december L989 Gunnar Skogby, Labbggn 18, V Frolunda, te1 031/ PS Än vantar jag p& det Eorsta tipset frdn ndgon av vara damer?

5 Denna gang vill jag forst tacka allra hjärtligast för de positiva kommentarer mina tips fdtt i enkäten. Sdnt värmer. Och sporrar! Annars ar det alltför tyst frdn er, bdde vad galler tips och inköp. Margareta och jag raknar dock med att segla p& Ostkusten aven i sommar, SA jag kanske far en del tips direkt da i stallet.. Den önskade tips-sammanställningen skall jag be att fd Aterkomma till i ett senare "nummer". I stallet kommer jag har med den tidigare utlovade beskrivningen av nagra intressanta detaljer pa Jan Govellas bdt nr 121 "Libelle". Under eskaderseglingen i somras bjöd han mig nämligen pb en mycket intressant sight-seeing av sin bdt. Tyvärr räckte inte tiden till for att detaljgranska och anteckna alla fina tips han hade i sin imponerande inventiesa bat. Har ar vad jag hann med: STARTSN~RE TILL PENTA 50 S Liksom manga andra har Jan ett Penta 50s-drev i akterluckan i sittbrunnen. Eftersom han inte gillar saker som sticker ut fran släta plastytor och fangar linor och skot har han modifierat startsnöret SA att han öppnar akterluckan och drar igang motorn vertikalt - enkelt och praktiskt! STARKAR% GENEXATOR Vidare hade han en förnämlig el-installation, det märktes att han ar el-ingenjör. Alla elrör hade han plastat in redan nar han byggde baten. All denna el drog naturligtvis en hel del strom. Darfor hade han bytt ut den ordinarie Penta-generatorn mot en bilmotor-generator pa 35 A. Hur han löst det hela i detalj svarar han nog bast själv pd, den alltid lika glade och entusiastiske Jan. Telefonnr hem 0753/ LAMPOR I LUCKOR! En bland manga praktiska detaljer var belysning i bagge sittbrunnsluckorna och i akterluckan - mycket praktiskt nar man letar bland alla pinaler, Även i handskfacksluckan har han satt in en cpisalarmslampa - intill radion! En sadan lampa har jag själv monterat in - kommer till fin anvandning bl a p3 24-timmars ("Sveriges basta seglarskola"), Med lite röd glödlampsfärg blev den perfekt att läsa i sjokortet med. ApropA lampor hade han i flera utrymmen monterat mycket ljusstarka spotlights (Byggplast c:a 100 kr) vilka and& inte drog mer an 5 W.

6 Det till synes djärva greppet att ha radio och belysning i handskfack förklaras av att han fräst ett par spar i de vertikala delarna av ramen till handskfacket i vilket en tunn plexiglaslucka gled upp och ner. BREDARE KOJER Även p& manga andra satt hade han en mycket inventiös bat. Babordskojen hade han gjort "breddningsbar" med en lös bräda som vilade dels p& kojen, dels pa stalroren som annars används som bordsben. I aktre delen av kajutan, i hörnen mellan ruffsida och sittbrunnen hade han gjort ett par "hornskdp" med plats för div mindre prylar. Luckorna i kojbottnarna hade han satt ghgjarn pa för att göra det lättare att lagga tillbaka dem nar man letat fram nagot under kojerna Till sist lite reppriser. En och annan kanske vill fräscha upp sin bat infös sommarens lockelser? GLnm iate jämföra mina priser mot andra inköpskallor - reprriser varierar mycket. 14 mm skotlina för ll:5q/m torde dock vara oslagbart! Porto tillkommer. ~ubbelflätade skotlinos: 3-slagna linor: 8 mm Kevlar, Roblon 12:- 6 mm 2:50 k0 " II I 1&:50 12 I+ 5 : 50 6 " röd 3:25 10 " vit matt 7:50 10 " vit, blank, Kobl 11:- 10 It svart, '* " 10:- 10 " gul, bli5 9:- 12 " vit, matt 10:- 12 " svart, bl Roblon 11:- 12 " bl&, 11:- 12 " röd-vit, Liros 11: '"dön, II 11: 50 Göteborg maj 1989 Gunnar Skogby, Labbggn 18, V Frölunda, te1 031/297496

7 "inre kan man v:il segla i den sjunkne granskogen" brukar det heta när vi seglar over till OstkusCen från VäsikusLen för sommarens semeslersegling. Att vi trivs baltre med Je mer skyddade vnltnen, de mindre ba~arna närmare vattenylan, de^ större ul~ymmet f hamnarna och avsaknaden av brännmaneter, vågnr man knappt säga högt I Göteborg... Extra roli~t alt segla till OstkusLen var det i år, for då hade ju allas vår sekce~erar-rulle I!) o~dnal till en myckes opretentiös Rival-eskader pi temat "kom och,gå när det passar dig". Veckan startade i Dalar5 och farden gick sedan söderut för att avslutas f Harsiiena. Som flesl var vi atta hntar av varlerande åldrar, bide p: bilar och besättning. Barnen fann snabbt varandra och utnyttjade väl tillfället att slippa umgås med enbart eena föräldrar och syskan. P; kvällarna, vid korvsotningen och vin-drickandet på de solvarma klipporna, dtskuterades det intensivt. Inte bara de olika båtarnas -l detaljlusningar och det kommande SM:et i Uppsala. Dessutom fick vi höra allehanda bortförklartngar till varför man just denna dag gatt så långsamt. Sanningens minut kom en av de sista dagarna da man hade kombinerat eskadern med en kappsegling - men da vågade inte v i stanna längre... ' Jag som försöker samla in Tekniska Tips, fick fyllt mitt fasrad för flera uesklck framåt. Det 3s imponerande sa många fiffiga lasaingar iderlka (men alltför blygsamma) sjzlvhyggase kan komma Vi som inte varit med förr tyckte att initiativet var mycket positivt och hoppas att det följs även kommande år och att då ännu fler möter upp. Kar några av de ideer jag fann 5 båtarna : ROD-KL CK Thomas Wideen i 105:an Salong och Owe Björck i lo7:an Calumbiae rekommenderade varmt en modifierad radkick av Seldens fabrikat (c:a 700 kr, 10 % rabatt bös jag kunna ordna). Den kan kompletteras med en invändig gacf jäder av den typ som finns på bakluckan i vissa kombt-bilar. Fördelar: - Man slipper dirk - Bommen trycks fram vid lans i lätt vind - Bommen lyfts något och hukar till seglet i lätt undanvknd BADSTEGE Owe visade ocksa en mycket prydlig rostfri badstege som hakas i den relingslist av aluminium som så många av oss har. Den hade fyra steg, varav det nedre var utdragbart. Stegantalet och avståndet mellan dem var tillräckligt stort fös att det understa skulle hamna c:a 70 cm under vattenytan - mycket bekvämt, till skillnad från alla ass andra som har för korta badstegar för att de ska vara bekväma, på akterspegeln. Owes stege hade dessucom ett stöd in mot skrovsidan som gjorde att man flck rejäl plats för fötterna också på det översta steget. En förn3dig konstruktfon som tyvärr inte ffnns i marknaden. Om ni är intresserade föreslår jag att ni kontaktar Owe diseki: p& telefon 011/118397, han kanske kan f: den ursprunglige tillverkaren att ta fram några fler. Om inte annat bör en given kund vara ordförande Maths. Hans barn hade det inte lätt när de under alfa baden F det varna vattnet i somras kampade sig upp för skrovsfdan i olika varlanter av "jatte-häv",

8 LAGUN- BORD En av Rival-eslcades-deltagarna (vem hai jal: Lyvar glöm^) hade monterat ett La~un-hord av den ryp som man ofta ser i b<~pt'essieklamen, sam han va:' mycket nöjt! med. L2LL att fl ylra mellan sittbrunn och kajutan och Lä~~ctiivaL cf~ersom det: viks undan och d5r.fös kart vara uppfallt i kajutan på dagarna, tyckte han. SITTBRÄDA F ~ KOCKEN R V& selelerayes hustru, Ebon Thelander, visade mig en myckel enkel och praklisk bräda hon lade mellan halvskottet vid styrbords-kojerna och Eversta falstegel. UtnGrkt cictpla1s när hon lagar mat. RUFF-ISOLERING Rulle själv hade gjort en mycket snygg avslutning av ruffens insfdor. Ban hade helt enkelt belagt Sven denna yta med balsastybb och två lager glasfiber. Efiier lf~e slipning och ett par lagel, topcoat hade han fått en mycket snygg yla (förutom den ffna isale~ingen). h REP FASTNAT I RODRET? Ordförande Maths hade ett 1 mitt tycke mycket ffffig~ tips: Borra upp främre delen av springan mellan rodrets överkant och skrovet så att ett rep som ev fastnar och kilar in sig värre och värre, ju längre fram d e ~ kommes, lossar när det dras fösover. 15 mm hål borde väl ~äcka? FLYTZÄGEN Eftersom jag är mätningsman kunde jag inte avhålla mig från att göra mätningar av flyllägena på de olika båfiarna. Jag brukalräkna med att varje cm djupare en Rival ligger, betyder ungefär 100 kg på deplacementet. Att vår egen båt var tung visste jag, nu fick jag del; bekräftat; i siffror. Följande värden fann jag: ~atnummeï Stävhö jd Höjd till akter- Skattad deplskllln spegelns underkant till lättaste bst O F i ?p. I nästa "numer" återkomer jag med lite mer kommentarer om en av de allra mest inredda båtar vi har 1 Rival-flottan - Jan Govellas "Libelle", nr 121 REP-PRISER - Passa på innan årets prishöjningar! ~ubbelflätade skotlinor: 3-slagna linor : 8 m Kevlar, Roblon 11 : 50 6 mm 2 : "" 6 " röd 17 : 50 3:- 12 " 5 :25 16 " vii: matt 7 : " vrt, blank, Rabl " svart, " 'V:50 12 " vit, matt 8:- 12 " svact, bl Roblon 10:50 12 " blå, 9:75 12 " röd-vit, Lisos 10:50 14 " grön, 10~50 Gateborg i november 1988 Gunnar Skogby, Labbggn 18, V Frölunda,

9 Inspirerad av Janne lalicklund och artiklarna i PK & TK beslot jag i piskhelgen göra En egen studie av förlusterna i olika slags block. Till mina grannars förvining och intresse hängde jag upp diverse vattenflaskor och hinkar med blyvikrer i en trsbalk. Resultatet av min Övning tyckte jag var intressant. I kort sammanfattning kom jag fram till att Z Vinsten med kullagerblock jämfört med vanliga block är överdriven. 2 Det nästan helt avgörande är diametern på block-skivan. Man bbr aldrig välja block som har en centrum-diameter på mindre an fyra ganger linan. Mer än Fem gånger linans diameter lönar sig dock obetydligt. 3 Förlusten är mot utväxlingen, Om man tappar 10 % i ett enkelblock så tappar man 19 X (1,0-0,9x0,9) i ett dubbelblock o s v. I praktiken betydes det att om du i t ex genuaskenan har ett av de ckatblock som var så populära för år sedan, d v s det mycket tjocka vita blocket med den lilla diametern, bör du hyra det omgående. Med ett 50 mm block räcker det med ungefär 20 7, mindre dragkraft på winchen. Eller om du har spinnakerskotblock med diameter kring 40 mm - byt dessa till åtminstone 50 mm. Eller om du har fiolblock med t ex 20 och 40 mm diameter i homnocken - byt detta till ett dubhelblock med 50 mm diameter. Då når man samma dragkraft i bommen med ungefär 30 % mindre dragkraft i skotet! Här ett sammandrag av mina mätresulrat: 10 mm lina 5 mm lina Block- TYP Verkn-grad Block- TYP dia mm dia mm 50 Kullager Kullager 50 E j kull Kullager 52,5 Gammalt Casselbl Kullager 40 Kullager Ej kullager Kullager Kullager Kullager Ej kullager O Ej kullager Kastblock 0.65 Iian kan också beräkna krafterna med flera block am man vet verkningsgraden. Om man utgår från storskotningen avser jag nedan med l-skuren: en lina från bommen över ett hlock i storskotskenan 2-skuren: en lina fran skenan över ett block i hoamen och ett i skenan 3-skuren: en lina från bommen, över ett block i skenan, Över ett i bommen, Över ett till i skenan (dubbelblock) 4-skuren: dubbelblock m svott i skenan, dubbelblock i bommen 5-skuren: trippelblock i skenan, dubbelhlock m svott i bommen ( l \l1\ \.l,

10 10 kg kraft i skotet ger i bomnocken: verkningsgrad l-skuren skuren L3.6 3-skuren skuren skuren Ett A-skuret storskot med 50 mm block kraver allts5 mindre skotkraft än ett 5-fikuret med 30 mm - även om bagge är kullagrade! REP-PRISER (oförändrade sedan augusti 1987') t v: Dubbelflätade skotlinos: 3-slagna förtöjningslinor: 8 mm Kevlar, Rablon 11:50 6 mm 2:25 10 " 27:50 12 " 5:25 6 " red 3 :- 10 "vit matt 7:25 LO " vit, blank, Rob1 10:50 10 " svart, " 9:50 10 " gul, blå 8:5Q 12 " vit, matt 8 :- 12 " svart, bl Rahlon 10:50 12 " blå, 9:75 12 " röd-vit, Lfros 10 : " gran, 10 : 50 SLITSKYDD PK SPRIDARMOCKARNA Rlev segelreparatianen dyr? I så fall kanske du till 88 års säsong borde skaffa ett av de få par jag ännu has kvar av "Rondo Caflsaver", ett slags trissar som monteras pi vantet, vid spridaren och minskar sprfdarnackarnas slitage mot seglet väsentligt. 25:-/par realiserar jag dem för! Göteborg Gunnar Skogby, Labbagn 18, V Frölunda, te1 031/ (hem)

11 -h GL.APPA LACKSKO~ITAKTER? Vi p5 Västkusten har lite aggressivare vatten an ni Ostkusten och i insjöarna och har darför oftare problem med oxiderande elektriska kontakter. Redan nigon av de första somrarna txcttnade vi på den standiga glappkontakten i motoroch top~lanterna som averspolningarna av saltvatten skapade. Vi bytte därfor de konventionella kontakter dar man sticker i hankontakten från lanternorna i fast monterade honkontakter i däck, not kabelgenomföringar med tätande gummiring. Vi drar alltsa ledningarna fran lanternorna genom däck och ansluter dem, skyddade fran väta och salt, undersidan av däcket i 'kockerbitar'bller använder flatstiftskontakter. Lika enkelt, billigare och fungerar bättre1 INKGP KULLAGERbLOCh Pelle Petterson AB flyttas från V Frblunda till nya lokaler på TjErn och sålde i samband nied detta ut bl a Bartons rostfria kullagerblock! Jag köpte lagret far att byta ut mina äldre standardblock men också för att dela med mig. Jag har två block (AREETSlast max 600 kg, lina mm)) nied hunsvott för 50 kr/st och två stora fiolblock fcr 65 kr/st. De hör passa bra till t ex yenua- eller spinnakerblock, resp storskot eller kick. LEPJMAR 16 En van till mig fann för ett par ar sedan, just nar Aan byggt färdigt sin Dominant 95:a, en överbliven skotwinch i sitt garaye - en kxon.ad Lewmar 16. Han hade helt enkelt glömt bort att han k6pt den! Eftersom hans bzt redan var färdigbyggd fick han aldrig någon användning av den och nu undrar han (och jag] om nagon ar intresserad av att köpa den. 600 kr vill han ha f8r den - c:a halften av vad en ny kastar idag. Gunnar Ckogby, Labbggn 18, V Frölunda, te1 031/ PS Fler tips önskas! l

12 VENTILATION Birger Mellstsöm i nr 30, Gungner, har Aterkommit, denna gang med en intressant beskrivning av ventilat Lonssystemet på sin blit. Sa har skriver han: "Jag skickar bver en skiss på ventilationslbsnsngen som jag har i "Gungner". Det fungerar bra. Jag kan jamföra med ganskarnånga biittyper efter 40 års seglande i era- och plastbåtar, saten ar kladd med en ganska tjock vbtrumsmatta, c:a 5 mm, fr%n durken - under kojerna utmed friborden - ruffsidor samt tak och dgckets undersida, 3ven i förpiken. Med andra ord ar hela baten isolerad utom k8lsvinet. Friskluften tar jag In genom en tallriksventil i handskfacket på babordssidan i sittbrunnen (Min kommentar: Obs att ventilen bör gå att stanga i händelse av hårt viider - jag talar av bitter erfarenhet!) Vidare gat luften genom kistan under babordstoften dkir den avfuktas, samt kommer ut strax aver durken akter om pentrypumparna genom et t myggnät, Utsuget sker vi Electrolux-ventiler p& rufftak samt ftirdack. Med ruffluckorna stängda fungerar allt mycket bra. Som du vet ar detta Hugo Larssons princip med kalla väggen som avfuktare, OBS sittbrunnskistan ar ej isolerad. Ritningen galler bara förpik, men kcjbottnarna har samma luftspalt f alla kojerna, samt runda hal i skotten. Kojsidorna har stora öppningar. Nar jag ringde honom för att få lite kompletterande detaljer berättade han också att han är mycket nöjd med sin Aga-panna - numera, efter det att han monterat pa rörisolering (den nya typ som säljs p3 stormarknader bl a) p& slangarna mellan Konvektarerna. uen varme han installerar I ba~en hiurar autarligtvis ytterligare till att minska fuktprablemen, p g av den fikade luftgenamströmning varmluften genererar. En utmarkt skiss pa hur han löst der hela hittar ni i bilaga. BATTERILADDNING FRAN UTOMBORDSMOTOR De glesa tipsen har fatt mig att söka aven bland Viggenklubbens utskick, dar jag hittat foljande, insänt av Vigg nr 7120, Ahlborg. Maderna utombordsmotorer har vanligtvis ett elektriskt (vkixelströms-)uttag för 12 Volt, avsett för båtens lanternor. Detta urtag kan användas fbr batteriladdning, om man utrustat bkten med sarskild Likriktare (diodbrygga). Likriktare kan kopas t ex fran Elfa Radio Solna (nr ) eller Deltron AB Valhallav 67 Stockholm. Även Clas Ohlsson AB, Insjön säljer likriktare (nr (mina kommentarer: kr 11:50, vasentligt billigare an de flera hundra kronor batmotors2ljarna brukar ta. Denna likriktare tal dock endast 3,3-5 A, men C0 saljet aven en stbrre, f8r upp till 256, med nr f8r 23:50)). Likriktaren bör vara för minst 3,5 A och monteras p3 kglplat. Darutover erfordras sgkringshallare med sakring 4 A samt strömbrytare. Allrsamrnans monteras lampligen pa gemensam platta eller i en låda, som fastes fcrslagsvis invid batens elcentral. Anslutning till båtens likströmssystem kan ske via nagon ev ledig sakringsgrupp i bitens elcentral eller pi annar satt. Anslutningen till utambordsmotorn kan göras via btijlig 2-ledarkabel med arean minst 1,5 kvmm.

13

Linor, block och taljor

Linor, block och taljor Linor, block och taljor Introduktion Denna artikel publicerades först i På Kryss & Till Rors nr 3 år 1987 på sidorna 34 till 36. Den kraftvinst som tillbehörskatalogerna anger för taljor och block är verklighetsfrämmande.

Läs mer

Tips och tricks från Vera af Limhamn. Hanse 350. Ämne: Små ting av stor betydelse.

Tips och tricks från Vera af Limhamn. Hanse 350. Ämne: Små ting av stor betydelse. Tips och tricks från Vera af Limhamn. Hanse 350. Ämne: Små ting av stor betydelse. Funderade lite över vår båts utrustnings status och de förändringar som har vuxit fram från leverans dagen 2008, till

Läs mer

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN En byggsats från Flaskskepparna www.flaskskepparna.se Flaskskepp Sjömän brukade för i tiden bygga flaskskepp som hobbyarbete under de långa seglatserna eller då båten

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

LIROS/SYLT. Riggningsguide för Laser

LIROS/SYLT. Riggningsguide för Laser LIROS/SYLT Riggningsguide för Laser Grattis till att du valt att segla Laser! Oavsett om du är helt ny inom segling eller en erfaren seglare i annan klass förtjänar du att segla med de bästa trimlösningarna

Läs mer

Lite lösningar som gör livet lättare

Lite lösningar som gör livet lättare Lite lösningar som gör livet lättare Möjligheten att lätt kunna trimma dina segel efter rådande förhållande är väsentligt för att behålla bra fart och höjd under kryss när vindstyrka och vågornas karaktär

Läs mer

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin Jag har funderat lite på hur man skulle placera och utforma en dykstege till vår nya RIB. Fundering 1: Placering. Var vill vi ha dykarna, när vi tänker på säkerheten a) Inte i närheten av propellern. b)

Läs mer

Trimguide CB 66. Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s

Trimguide CB 66. Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s Trimguide CB 66 Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s Trimguiden är skriven av Fredrik Åstrand, North Sails. fredrik@se.northsails.com 1. Förberedelser

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK 1 INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 TIPS OCH RÅD... 3 PLANERA FÖR MONTAGE AV STÄNKSKYDD... 4 ELANSLUTNINGAR... 4 FLÄKT/VENTILATIONSDON/SPISKÅPA... 5 BELYSNING... 5 KRANAR... 5 SKARVAR... 6

Läs mer

Ändbeslag. I x. Godstjocklek B087 87/60 60,2 27,7 2,0 1,55 13,4 9,3 5,5 B /60 97,5 33,6 2,0 1,71 18,5 11,2 5,5

Ändbeslag. I x. Godstjocklek B087 87/60 60,2 27,7 2,0 1,55 13,4 9,3 5,5 B /60 97,5 33,6 2,0 1,71 18,5 11,2 5,5 Boar i aluminium Seldéns bomserie innehåller en mängd finesser och kan förses med olika typer av revsystem och uthalssystem, allt för att kunna anpassas till olika båtar och uppfylla seglares varierande

Läs mer

Tillägg till DF 65 Manualen (förbättringar och tillägg samt kanske något bra tips)

Tillägg till DF 65 Manualen (förbättringar och tillägg samt kanske något bra tips) Tillägg till DF 65 Manualen (förbättringar och tillägg samt kanske något bra tips) Saker som är bra att kolla på om man har eller kan behöva köpa: Blocknyckel 5.5 mm till att justera kicken med. Beteslås

Läs mer

Ombyggnad av en S30. - separat matplats/salong, dvs i praktiken minst 6 kojplatser

Ombyggnad av en S30. - separat matplats/salong, dvs i praktiken minst 6 kojplatser Ombyggnad av en S30 Nedanstående beskrivna renovering torde vara den mest genomgripande som har gjorts på en S30. Jag har inte sett båten själv, men har hört den lovordas av andra och med med vetskap om

Läs mer

Tias Tipsare Utskick, år o mån. Gunnar Skoeby 8409 Birnet Xellström 8203 Torsten Snedhere 8203 Jan Wfcklund 7703 Bireer Mellström 8203

Tias Tipsare Utskick, år o mån. Gunnar Skoeby 8409 Birnet Xellström 8203 Torsten Snedhere 8203 Jan Wfcklund 7703 Bireer Mellström 8203 10 ARS SAMMANSTALLDA TIPS! Eftersom jae nu renskrivit och f8rmedlat Tekniska Tips i tio år har jaa tagit fram en ny sammanct~llnin~ av dem alla, fös de som ar intresserade. Vill ni ha kopior DA nigot sander

Läs mer

Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980. Storsegel: 11,0 kvm Rigg: 7/8 mast stående på rufftak. Bakåtsvepta spridare.

Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980. Storsegel: 11,0 kvm Rigg: 7/8 mast stående på rufftak. Bakåtsvepta spridare. Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980 TILL SALU! Pris: 40.000:- (inkl. sittbrunns kapell, båtvagn, utombordare) Kontakt: Torbjörn Schiött (0708-186584) Info om Fabola Scanper Längd överallt: 6,85 m Längd

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

OBS! seglarskola för Feva kan ha andra tider, se hemsidan och detta gäller även prova-på-kursen.

OBS! seglarskola för Feva kan ha andra tider, se hemsidan och detta gäller även prova-på-kursen. SEGLARSKOLEHANDBOK VÄLKOMMEN TILL RÖSS SEGLARSKOLA/PROVA-PÅ! Målet med RÖSS seglarskola är att alla ska tycka att segling är roligt och känna sig trygga och vilja fortsätta segla! På seglarskolan lära

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

lösningen i kommande exemplar av TES (alltså med motorn på akterspegeln). Detta skulle ge ett PAWEŁ PIEŚNIEWSKI

lösningen i kommande exemplar av TES (alltså med motorn på akterspegeln). Detta skulle ge ett PAWEŁ PIEŚNIEWSKI TES 678 BT är - enligt vad konstruktören och producenten försäkrar - en helt ny konstruktion. Modellens linjer anknyter dock tydligt till tidigare versioner av båten. PAWEŁ PIEŚNIEWSKI TES har en silhuett

Läs mer

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion

Hopfällbar Båtlyft - Instruktion Hopfällbar Båtlyft - Instruktion 2016-09-01 Sida 1 (av 10) Allmänt: Båtlyften är endast avsedd för lyft av båt (motorbåt eller liknande) för att flytta båten till eller från en båttrailer på land. Båtlyften

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

Lommabuktens Seglarskola 2016

Lommabuktens Seglarskola 2016 ! Lommabuktens Seglarskola 2016 Målet med LBS seglarskola är att alla ska tycka att segling är roligt och känna sig trygga och vilja fortsätta segla! På seglarskolan lära du dig grunderna i segling och

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

SPEKVA. Monteringsanvisning. Massivträ. Augusti 2013. www.spekva.com

SPEKVA. Monteringsanvisning. Massivträ. Augusti 2013. www.spekva.com Monteringsanvisning Massivträ Augusti 2013 www.spekva.com Innehållsförteckning Side Före montering - garanti... 3 Mottagning och förvaring... 4 Placering... 4 Samling af bordplader... 5 Montering... 6

Läs mer

Del 1 Monteringsanvisning Garageport med motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 1 Monteringsanvisning Garageport med motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 1 Monteringsanvisning Garageport med motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Tack för att du valt en av Handymanns prisvärda portar. Det är vår rekommendation att monteringen utförs tillsammans

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför? Vatten 1 1 Vatten...2 Vatten fryser...2 Is smälter...2 Vatten avdunstar - Vattenånga kondenseras...2 Saltvatten...3 Vattentryck...3 Varmt och kallt vatten...4 Hävert...5 Vattnets kretslopp...6 Vatten Vatten

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

Ver 2012 v1. Isabella Classic Montering

Ver 2012 v1. Isabella Classic Montering Ver 2012 v1 Isabella Classic Montering 1 Allmänt. Om mått. Isabella bygger vi efter KISS-regeln, Keep It Simple Stupid.Anvisningarna är bara rekommendationer; alla mått är således ungefärliga och jakten

Läs mer

STRIDSVÄSTSYSTEM 2008-

STRIDSVÄSTSYSTEM 2008- M7390-313100-4 STRIDSVÄSTSYSTEM 2008- Bruksanvisning Systembeskrivning Stridsvästsytem 2008 är ett system som ger den enskilda soldaten möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt medföra sin personliga utrustning.

Läs mer

BÅTLYFT TILL BÅTTRAILER INSTRUKTION

BÅTLYFT TILL BÅTTRAILER INSTRUKTION BÅTLYFT TILL BÅTTRAILER INSTRUKTION 2015-05-08 Sida 1 (av 11) Allmänt: Båtlyften är ett hjälpmedel för att lyfta en båt (motorbåt eller liknande) vid lastning på eller av en båttrailer på land. Lyften

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Manual till AquaSmart

Manual till AquaSmart Manual till AquaSmart Innehåll: 1. Introduktion 2. Användning 3. Följande levereras till gummibåten 4. Uppblåsning och montering a. Båt med uppblåsbar durk b. Båt med aluminium durk 5. Motor 6. Ventilverktyg

Läs mer

Linjett-tips. Av Margaretha och Kjell Björklund L33, nr 33, Marelin Tel. 08 776 23 00 Med tack till DELAB för medverkan!

Linjett-tips. Av Margaretha och Kjell Björklund L33, nr 33, Marelin Tel. 08 776 23 00 Med tack till DELAB för medverkan! Linjett-tips Av Margaretha och Kjell Björklund L33, nr 33, Marelin Tel. 08 776 23 00 Med tack till DELAB för medverkan! Häckstagsträckare Hur många gånger har inte haländan kommit i kläm när man öppnat

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Markisen. fulländar terrassen. Välj rätt färg Markisen påverkar husets utseende en hel del

Markisen. fulländar terrassen. Välj rätt färg Markisen påverkar husets utseende en hel del Markisen fulländar terrassen Det är bra med ett färgprov, men rita även in markisen på ett foto av huset. Välj rätt färg Markisen påverkar husets utseende en hel del Hur kommer det att se ut? Du kan välja

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C

Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific VA600, VA1000, VA1000C Du har valt ett ankarspel från South Pacific. Dessa ankarspel och kapstan utmärks av: Rostfritt kabelarhjul för både lina

Läs mer

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2!

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2! MONTAGEANVISNING EVA bumper bryggfendrar SPAR TID LÄS DENNA MONTAGEANVISNING INNAN DU MONTERAR! Gäller produkt EVA bumper B60, B60 Hörn, B70, B80, B90 och B100 Datum 120210 Ref TA/www.d-fender.se MONTAGE...

Läs mer

Mätguide för båt. Börja med att ta mått på riggen, det är viktigt att måttbandet följer respektive stag och att de är sträckta.

Mätguide för båt. Börja med att ta mått på riggen, det är viktigt att måttbandet följer respektive stag och att de är sträckta. Denna mätguide hjälper dig ta rätt grundmått på din båt. Det är viktigt att mätningarna är av god kvalité. Fotografera gärna dina mätningar samt övergripande detaljer av skrov och rigg. Du behöver ett

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade Vi har klippt & klistrat och översatt artiklar från andra MM-webbsidor i ett försök att sammanställa lite enkla tips och råd vad gäller segel & rigg. Balans Vill du segla snabbt med din MM handlar det

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

Diverse småtips. 1. En praktisk ankarbox

Diverse småtips. 1. En praktisk ankarbox Diverse småtips 1. En praktisk ankarbox För den som inte har någon stor båt med inbyggd ankarbox är denna lösning mycket praktisk. Ankarboxen görs av en (kasserad) vattendunk där man skär upp ett hål enligt

Läs mer

INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK

INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK f o r SOLVÄRMESYSTEM FÖR POOLER A För ovanjords pooler Produktnummer: 2950100 INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK Hur soluppvärmning av poolen fungerar Poolpumpen pumpar automatiskt vattnet genom solfångarna.

Läs mer

GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB

GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB Grönare Trädgård Vill du också ha mer tid över till att njuta av din trädgård? Med en automatisk bevattning i din trädgård får du en frodig grönska och tid över till

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Det här behöver du när du sätta upp persienner:

Det här behöver du när du sätta upp persienner: MÅTTAGNING För att Du skall bli nöjd med dina solskyddsprodukter, är det givetvis viktigt att måttagningen blir rätt gjord. Måtten skall alltid anges i millimeter, eftersom precision vid montering av alla

Läs mer

multi unit www.lib.se

multi unit www.lib.se multi unit www.lib.se Kombination i valnöt Kombination i björk K 4103 och K4101, oljad ek K 4102 oljad valnöt Kombination 3x4155 + 2x41LK + 1x4113 INFORMATION OM MULTI UNIT Version 2010-05-31 Denna information

Läs mer

Isola Tätskikt. Säker taktäckning med lång livslängd. Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14. Torra och sunda hus!

Isola Tätskikt. Säker taktäckning med lång livslängd. Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14. Torra och sunda hus! Isola Tätskikt Säker taktäckning med lång livslängd Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14 Torra och sunda hus! Isola Tätskikt Säker taktäckning med lång livslängd Isola Selvbygger 3

Läs mer

1-krona, handbok, 2012 sida 1(14) HANDBOK FÖR 1-KRONA

1-krona, handbok, 2012 sida 1(14) HANDBOK FÖR 1-KRONA 1-krona, handbok, 2012 sida 1(14) HANDBOK FÖR 1-KRONA 1-krona, handbok, 2012 sida 2(14) Innehåll INTRODUKTION - sid 3 BESKRIVNING AV 1-KRONAN - sid 4 RIGGNING OCH DETALJER sid 5 Hur använda båten, besättning

Läs mer

En trevlig "leksaksbåt" skall självklart utrustas med ett helsötvattensystem.

En trevlig leksaksbåt skall självklart utrustas med ett helsötvattensystem. 17/4-05 Att installera ett "helt"sötvattensystem. Nu är det dax att äntligen vårda "ögonsten" och håller man båten och plånboken kär skall man definitivt montera på ett sötvattensystem. Sammanfattning.

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

LED i st f glödlampor i båtlanternor www.lundvall.org

LED i st f glödlampor i båtlanternor www.lundvall.org Page 1 of 6 LED i st f glödlampor i (segel-)båtlanternor Internationella sjötrafikbestämmelser säger om segelfartyg under 12m längd (löa): Segelfartyg på väg ska föra sidolanternor och akterlanterna. På

Läs mer

Att vara ett med. Att förlänga

Att vara ett med. Att förlänga Att vara ett med vattenytan En brygga i en insjö eller inomskärs används visserligen till många och varierande ändamål, men grundtanken med en brygga är ju att den ska sträcka sig ut i vattnet, att du

Läs mer

Nicander 40' Nicanders Båtvarv AB Grötövägen 23, 45350 Lysekil, 0523-16010. www.nicanders.se

Nicander 40' Nicanders Båtvarv AB Grötövägen 23, 45350 Lysekil, 0523-16010. www.nicanders.se Nicander 40' Nicanders Båtvarv AB Grötövägen 23, 45350 Lysekil, 0523-16010 www.nicanders.se Nicander 40' Standardspecifikation Längd Längd, vattenlinje Bredd Djupgående Deplacement Kölvikt P E IG J Storsegel

Läs mer

ENTYPSREGEL KLASSBESTÄMMELSER FÖR W30. Inledning. 1. Allmänna klassbestämmelser. 2 Mätkontroll. Reviderad 941230

ENTYPSREGEL KLASSBESTÄMMELSER FÖR W30. Inledning. 1. Allmänna klassbestämmelser. 2 Mätkontroll. Reviderad 941230 ENTYPSREGEL Reviderad 941230 KLASSBESTÄMMELSER FÖR W30 Inledning W30, även kallad Kompromiss, utgör en kombination av havs- och skärgårdskryssare. W30 har konstruerats av Jörgen Wallin SYR, och baskonstruktionen

Läs mer

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Klassregler för 2-Kronan

Klassregler för 2-Kronan 2005 Klassregler för 2-Kronan Myndighet Svenska Seglarförbundet, af Pontins väg 6, SE-115 21 STOCKHOLM 2-Kronan konstruerades 1991 av Erik Thorsell. 2-Kroneförbundet antogs som klassförbund i Svenska Seglarförbundet

Läs mer

BÅTFÖRBANNELSEN. 4:e oktober 2013

BÅTFÖRBANNELSEN. 4:e oktober 2013 BÅTFÖRBANNELSEN 4:e oktober 2013 - Vi skulle ju bara kunna lämna den här. Min kompis tittar mot mastkranen, vajern har aldrig sett så tunn ut, längs ner, under kroken hänger motorn. En Volvo Penta MD11C.

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR SALTHOLMEN

MONTERINGSANVISNING BADKAR SALTHOLMEN BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR SALTHOLMEN Art.nr. BS1570SLE BS1570NLE BS1670SLE BS1670NLE BS1680SLE BS1680NLE BS1770SLE BS1770NLE RSK.nr 7303180 7303179 7303182 7303181 7303184 7303183 7303188

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET. Föreningen. Medlemsblad nr 22, juni 2006

ORDFÖRANDE HAR ORDET. Föreningen. Medlemsblad nr 22, juni 2006 Föreningen Medlemsblad nr 22, juni 2006 ORDFÖRANDE HAR ORDET Mina tankar går till Per Göran och Birgitta Traung. Deras välskötta RB111 nr 40 totalförstördes vid en varvsbrand i Södertälje helt nyligen.

Läs mer

26/8 Sjötorp Töreboda, 18 slussar, 9,9 nm

26/8 Sjötorp Töreboda, 18 slussar, 9,9 nm Efter 17 år med Rival 22 hade vi börjat se oss om efter något större. Vi ville framförallt ha ståhöjd ruffen men är man frälst på långa och smala båtar finns inte så mycket att välja på. Vi tittade lite

Läs mer

Utrustning mm. Jeanneau Sun Odyssey 37.1, 1996

Utrustning mm. Jeanneau Sun Odyssey 37.1, 1996 Utrustning mm. Jeanneau Sun Odyssey 37.1, 1996 Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in. Säljes genom Båtagent

Läs mer

Omni vattentråg. Eluppvärmt vattentråg Omni 1 Eluppvärmt vattentråg Omni 2 Special

Omni vattentråg. Eluppvärmt vattentråg Omni 1 Eluppvärmt vattentråg Omni 2 Special Omni vattentråg Eluppvärmt vattentråg Omni 1 Eluppvärmt vattentråg Omni 2 Special 20150827-3000 20150827-3004 Elvattentråg Omni 2 Eluppvärmt vattentråg Omni 5 20150827-3000 20150827-3003 Omni Ritchie Bilder

Läs mer

Nu kan stugan användas nästan hela året

Nu kan stugan användas nästan hela året SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 6 FASADBEKLÄDNAD Självbyggaren gör nu i ordning husets fasad. Det arbetet handlar om mer än den snygga träpanelen, för isolering, fuktskydd och vindskydd skall arbeta ihop

Läs mer

Klassregler för. MF-båten. Myndighet. Svenska MF-båtförbundet, c/o Nicanders Båtvarv AB, Grötö, 45350 Lysekil tel. 0523-16010

Klassregler för. MF-båten. Myndighet. Svenska MF-båtförbundet, c/o Nicanders Båtvarv AB, Grötö, 45350 Lysekil tel. 0523-16010 Sid.1 (11) 2011 Klassregler för MF-båten Myndighet Svenska MF-båtförbundet, c/o Nicanders Båtvarv AB, Grötö, 45350 Lysekil tel. 0523-16010 MF-båten konstruerad 2009-2010 av Sture Sundén, Blanchegatan 18,

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93 Fritt översatt av Sven Gester till svenska Börja så här Börja med att sätta riggen på båten, montera vant och sätt häckstaget lite grovt. Mast lutning

Läs mer

Erixon Technoyachts AB Box 73 453 22 Lysekil

Erixon Technoyachts AB Box 73 453 22 Lysekil HP 1030 Specifikation og priser 2009 Se video av HP 1030: http://www.boattube.eu/video/1699/hp-1030 Specifikation HP1030 Bilaga 1 HP1030 skall vara CE godkänd enligt EC Recreational Craft Directive, kategori

Läs mer

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar

Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Monteringsanvisning Mix Skjutdörrar Art.nr 05-06 Rev.nr 068 Detta behövs för monteringen: Bågfil & Såg Borrmaskin/Skruvdragare Tumstock Skruvmejsel Insexnyckel 4 mm Torx T5 & T0 Skiftnyckel Sax Innehållsförteckning

Läs mer

FYSIKALISKA APTITRETARE

FYSIKALISKA APTITRETARE FYSIKALISKA APTITRETARE Ett sätt att börja en fysiklektion och genast försöka fånga elevernas intresse, är att utföra ett litet experiment eller en demonstration. Kraven som ställs på ett sådant inledande

Läs mer

Ge din VTX en ny bakdel!

Ge din VTX en ny bakdel! Ge din VTX en ny bakdel! Av: Håkan Kvarnström, VTX Riders Sweden Som bekant har inte VTX 1800 den vackraste av bakar i originalutförande. Denna sida visar hur man kan modifiera baken så att den ser mindre

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv.

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv. Avundsjuka och Besvikelse Två helt klart starka ord som bränner i mitt inre och där avundsjuka även kan ha en positiv betydelse, men oftast har besvikelse ingen ljus sida alls. Besvikelse Jag kanske blandar

Läs mer

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012 Vi har tyvärr inte av olika orsaker hunnit segla så mycket i sommar med vår nyinköpta Omega 42 Anandra som vi hade tänkt oss. Vad gäller kappsegling så blev det bara Ornö Runt i maj och sen sista onsdagsseglingen

Läs mer

Genomgående master och master på däck,

Genomgående master och master på däck, Genomgående master och master på däck, C- och F-profiler T-järn och däckringsystemet passar såväl Seldéns konventionella master som rullmaster i motsvarande storlek. Ett antal funktioner har byggts in

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Skötselinstruktion LF322E

Skötselinstruktion LF322E Skötselinstruktion LF322E Utgåva Feb-13 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Vattnet klart - först skedet avslutat

Vattnet klart - först skedet avslutat Vattnet klart - först skedet avslutat Idag kopplade vi på vattnet till köket och bostadens WC och därmed är första skedet i ombyggnaden av gamla folkskolan klar: värmen och vattnet. Men det finns ännu

Läs mer

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet lärarhandledning 2 (av 2) övningar att genomföra i vasamuseet Denna handledning riktar sig till läraren som i sin tur muntligt instruerar sina elever.

Läs mer

Neddragna fall på TRUD.

Neddragna fall på TRUD. Neddragna fall på TRUD. När vi beslutade att vi skulle ut och långsegla bestämde vi oss för att ordna så att vi kunde reva storseglet från sittbrunnen. Det blir ju många överfarter med flerdygnsseglingar

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

Källängs Kontrollhönseri

Källängs Kontrollhönseri Källängs Kontrollhönseri Särtryck ur tidningen Fjäderfä nr 4-2010. Denna tidning, och årsprenumerationer, kan beställas på: tel 018-34 62 54 e-post: elisabeth@secher.pp.se eller på www.fjaderfa.se/prenumerationer

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Fixa en kamin (Husqvarna)

Fixa en kamin (Husqvarna) Fixa en kamin (Husqvarna) Kaminer har aldrig varit så vanliga i Finland som i Sverige kanske därför att en stor del av Sverige ligger söder om Finlands sydkust. Men i vårt hus i Medåker, Arboga finns det

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Rapport om Ankare och ankring

Rapport om Ankare och ankring Rapport om Ankare och ankring I denna artikel skriver jag i huvudsak mest om mina erfarenheter av olika ankare och sättet att ankra. Det är svårt att ankra och man blir aldrig fullärd i denna konst. Båten

Läs mer

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån.

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån. Packa inför hajk Jacob-style! Jag kommer skriva det i prioritetsordning med det viktigaste först och gå igenom vissa saker som ofta går lite snett och som många undrat över lite mer i detalj! Ryggsäck:

Läs mer

4-8 Cirklar. Inledning

4-8 Cirklar. Inledning Namn: 4-8 Cirklar Inledning Du har arbetat med fyrhörningar (parallellogrammer) och trehörningar (trianglar). Nu skall du studera en figur som saknar hörn, och som består av en böjd linje. Den kallas för

Läs mer

Klubbträff 23 febr 2000 Ragnar - frigolitvinge

Klubbträff 23 febr 2000 Ragnar - frigolitvinge Klubbträff 23 febr 2000 Sid 1 (5) Ragnar och frigolitvinge Under en klubbträff 23 febr 2000 i flygmuseet visade Ragnar Eriksson hur man enkelt skär ut en frigolitprofil, plankar den med balsa och inom

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Byta förpump i tanken 745-88, final manual

Byta förpump i tanken 745-88, final manual Byta förpump i tanken 745-88, final manual 1. Kolla huvudpumpen 2. Kolla spänning fram till förpumpen 3. Kolla ljudet i tankröret 4. Ohm mät förpumpen 5. Hm, förpumpen måste bytas 6. Kolla om det funkar

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer