Bygg Din egen Rival 22

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygg Din egen Rival 22"

Transkript

1 Bygg Din egen Rival 22 Rivallörbuadet har nyligen forvhi bygforrnama för Rival 22 f& Rivalbhar AB. Det bciydcr att det Aterigea fm möjligheter tiii sjalvbyggnation p4 traditionellt satt. Balarna byggs av Dig själv enlig anvisningar fran förbundet om byggsatt, material, kvalitet dcsig etc Du betalar en mindre summa i royalty (3.m- 1989), avralar om efterlevnad till gallande anvisnhg~, klassregel och koniroii/inmä tningsproeedur(bekostas av Dig). For mer information om byggnation - kon f ah gama nigon av oss! Ord10randc KIassif.Chef Byggaasvarig ars Ahlander iel eucr adrus Hamngatan 29, Nynäshamn ~an-al<c Ghcm tcl der adress Trolistigen 68, Nyköping Bo Teliander te eller adress BlAbärsstigcn 6, Oskarshamn

2 Nyhetsbulletin Med ett pas informationsblad vill jag visa att det finns Irvskr* och intresse aven för den gamla sortens biltar och segling. Nybyggnationen har g5tt trögt eller inte alls för de flesta smil och mellanstora segelbitar under den senaste femårsperioden - sil aven för Rival 22, Efterfragan pd begagnade Rivaler har dock hela tiden varia stort - nu mycket stort. Tack rare ett förmanligt övertagande av formar och byggratt från Rivalb%tar AB kan forbunde t nu vanda trenden. Ett konsortium under ledning av Bo TelZander i Oskarshamn atetstastar i höst nybyggnationen. Formarna, köl och inredningssats tiu den första bilten finns redan p4 plats. Torgel Roth heter den förvantansfulle ägaren till denna. Torgel säger som de flesta andra intressenterna att Rivalens mycket goda seglingsprestanda - b%de fijr fadljesegling och kappsegling - är avgörande. Entypskappsegling med SM-seglingar va je Ar uppskattas mycket högt samt möjligheterna till bckvarn semesterscgling med hela familjen. En trygg bat som t%i det mesta ar ocksa viktigt - att slippa reparera efter ett mote med styv kuling borde vara självklart. Det är det för oss. Läs mer om nybyggnationen i bifogade gula bulletin! Vi vill ocksa beratta om en annan premiär. Kanske sag Du MiniRivaIen i var Allt För Sjön - monter i varas. Intresset bara ökar sa nu stundar första inofficiella kiassmästerskapet fös MiniRivalen. Se mer om det ny& frikcha sättet att segla och umgås samt om kappseglingarna den i den bifogade rosa bulletinen! Med seglarhalsning Mats Ahlander ordförande Svenska Rival 22 förbundet

3 Denna gdng v ill jag ta upp nagra trivialt enkla med praktiska tips. Kanske kan jag locka nagon annan att vaga skriva aven om enkla tips? VARMVATTEA I KAFFEPANNA Värmer ni ocksa mycket vatten när ni är ombord? I samband med en bouppdelning for nbgra Ar sedan tog Margareta vara p& en rostfri Li5 liters kaffepanna med pip som vi haft mycket god användning av. I den värmer vi allt vatten till te, kaffe, disk, m m. Pipen gör att vi ökat säkerheten väsentligt ombord. Risken för skbllning minskar och det blir mycket lättare att hälla med precision Alldeles osökt fick jag anvandning av kaffepannan nar Jag skurade sittbrunnen. Jag kampade Länge och intensivt med nbgra fläckar som blev kvar i halkskydds-monstret sedan fag skurat. Jag använde YXM kraftskurpulver, hade gatt frbn stora skurborsten till diskborsten och letade i desperation efter en tandborste att skura med, nar Margareta föreslog varmvatten. Och si! Det heta vattnet som jag tack vare pipen kunde rikta och dosera val, löste genast upp de envisa fläckarna. Tipset vidarebefordras zied varm hand till de som ev ar lika okunniga som jag! Utöver vanliga kylklampar a r ju frysta mjölkpaket ar en standardrekommendation för att hdlla kallt i kyllddan. Vi som Inte dricker ndgan rnj6lk anvander oas i stallet av tomma saftdunkax pd 1-3 liter som vi fyller med vatten. Den sista isen brukar bli vatten efter 2-3 dygn och under den tiden har vi tillgdng till laskande kallt vatten till saft och jucie. TR&A LADOR? Cd till den detalj pi bdten som jag ar allra mest stolt her, Vi som har utombordare i brunn i akterluckan har en stor, tung och "trëgdragenh matldda under sittbrunnsdurken. I samband med att jag bröt av ett par slalomskidor kom jag pb hur jag kanske kunde f& den att glida lättare. Jag tog loss belagen frdn skidorna och skar till ett par bitar som jag sedan klistrade under glidytan pd plywood-botten under Lddan. Nu drar t o m min tio-driga dotter ut Iildan med lätthet, aven när den ar semesterlastad. I P& Kryss och Till Rors nr 4/1988 fanns en mycket nyttig artikel angaende hur man monterar beslag SA att det inte uppstdr läckor. Eftersom jag själv hat problem med tätningen av babords främre rustjasn oeli hijrt flera med liknande problem sb citerar jag följande nyttiga info: "Med dagens plastdack och elastiska fogmassor borde det inte komma en enda vattendroppe via dacksbeclag. Men efter en runda

4 p4 varvet verkar det som am mdnga dessvärre monterar nya skotckenor och andra beslag utan att utnyttja de elastiska fogmassornas basta egenskap, nämligen elasticiteten. Jag har genom egna bittra erfarenheter lart mig att det finns tv& fel man kan göra. För det första kan man göra för lite plats far en tillräckligt stor fog. För att fogmassan ska kunna ta upp rörelser utan att slappa fran underlaget maste fogmassan ha en viss tjocklek nar beslaget at monterat. Far det andra kan man skruva fast beslaget för hart, innan fagmassan härdat. DA finns nästan ingenting av den dyrbara massan kvar som tätning eller för att ta upp rörelser. Fër att fd plats med lagom fogtjocklek ska borrhalet fasas 1 45 graders vinkel. Beslaget och däcket kan dd röra sig nagot ulan att det blir ndgon glipa (Jag förutsätter att ytorna är val avfettade och av primade enligt det finstilta pa tuben.) Darefter applicerar man lagom med Eogmassa p& beslagets undersida och bultens övre del, SA att urfasningen blir ordentligt fylld. Skruva sedan fast beslaget LATT, s$ att det sitter East men inte ar helt stumt. Lbt sedan fogmassan härda. Nar detta skett skruvas beslaget fast för gott. Det as emellertid viktigt att tanka pd att - inte ha för tjockt med fogmassa under t ex tackbrickor och skotskenor cd att det kan *gungam - urfasningen ar ordentligt fylld Hans Petterssonn MER OM DEPLACEMrn Jag tog kontakt med *Petter' Larsson i 54:an för att d lite mer fakta kring den vägning som man gjordr i samband med höstupptagningen Sam de flesta sakert anat skulle deplacementet vara kg inte som tgrckfelsninsse fbtt det till. De lätfaste bdtarna (nr 204 och 209) vagde ner mot kg, de tyngsta mellan och kg. Bdtasna saknade rigg och var relativt urplockade. Tar man hänsyn till vikten av rigg och segel och Övrig utrustning böt minimi-deplacementet för en kappaeglingstrimmad Rival knappast underskrida kg Tyvärr hade Petter inga fribordshöjder som referens till deplacementen. Om ndgon har sddana vore jag mycket tacksam för en pbstötning. Göteborg i december L989 Gunnar Skogby, Labbggn 18, V Frolunda, te1 031/ PS Än vantar jag p& det Eorsta tipset frdn ndgon av vara damer?

5 Denna gang vill jag forst tacka allra hjärtligast för de positiva kommentarer mina tips fdtt i enkäten. Sdnt värmer. Och sporrar! Annars ar det alltför tyst frdn er, bdde vad galler tips och inköp. Margareta och jag raknar dock med att segla p& Ostkusten aven i sommar, SA jag kanske far en del tips direkt da i stallet.. Den önskade tips-sammanställningen skall jag be att fd Aterkomma till i ett senare "nummer". I stallet kommer jag har med den tidigare utlovade beskrivningen av nagra intressanta detaljer pa Jan Govellas bdt nr 121 "Libelle". Under eskaderseglingen i somras bjöd han mig nämligen pb en mycket intressant sight-seeing av sin bdt. Tyvärr räckte inte tiden till for att detaljgranska och anteckna alla fina tips han hade i sin imponerande inventiesa bat. Har ar vad jag hann med: STARTSN~RE TILL PENTA 50 S Liksom manga andra har Jan ett Penta 50s-drev i akterluckan i sittbrunnen. Eftersom han inte gillar saker som sticker ut fran släta plastytor och fangar linor och skot har han modifierat startsnöret SA att han öppnar akterluckan och drar igang motorn vertikalt - enkelt och praktiskt! STARKAR% GENEXATOR Vidare hade han en förnämlig el-installation, det märktes att han ar el-ingenjör. Alla elrör hade han plastat in redan nar han byggde baten. All denna el drog naturligtvis en hel del strom. Darfor hade han bytt ut den ordinarie Penta-generatorn mot en bilmotor-generator pa 35 A. Hur han löst det hela i detalj svarar han nog bast själv pd, den alltid lika glade och entusiastiske Jan. Telefonnr hem 0753/ LAMPOR I LUCKOR! En bland manga praktiska detaljer var belysning i bagge sittbrunnsluckorna och i akterluckan - mycket praktiskt nar man letar bland alla pinaler, Även i handskfacksluckan har han satt in en cpisalarmslampa - intill radion! En sadan lampa har jag själv monterat in - kommer till fin anvandning bl a p3 24-timmars ("Sveriges basta seglarskola"), Med lite röd glödlampsfärg blev den perfekt att läsa i sjokortet med. ApropA lampor hade han i flera utrymmen monterat mycket ljusstarka spotlights (Byggplast c:a 100 kr) vilka and& inte drog mer an 5 W.

6 Det till synes djärva greppet att ha radio och belysning i handskfack förklaras av att han fräst ett par spar i de vertikala delarna av ramen till handskfacket i vilket en tunn plexiglaslucka gled upp och ner. BREDARE KOJER Även p& manga andra satt hade han en mycket inventiös bat. Babordskojen hade han gjort "breddningsbar" med en lös bräda som vilade dels p& kojen, dels pa stalroren som annars används som bordsben. I aktre delen av kajutan, i hörnen mellan ruffsida och sittbrunnen hade han gjort ett par "hornskdp" med plats för div mindre prylar. Luckorna i kojbottnarna hade han satt ghgjarn pa för att göra det lättare att lagga tillbaka dem nar man letat fram nagot under kojerna Till sist lite reppriser. En och annan kanske vill fräscha upp sin bat infös sommarens lockelser? GLnm iate jämföra mina priser mot andra inköpskallor - reprriser varierar mycket. 14 mm skotlina för ll:5q/m torde dock vara oslagbart! Porto tillkommer. ~ubbelflätade skotlinos: 3-slagna linor: 8 mm Kevlar, Roblon 12:- 6 mm 2:50 k0 " II I 1&:50 12 I+ 5 : 50 6 " röd 3:25 10 " vit matt 7:50 10 " vit, blank, Kobl 11:- 10 It svart, '* " 10:- 10 " gul, bli5 9:- 12 " vit, matt 10:- 12 " svart, bl Roblon 11:- 12 " bl&, 11:- 12 " röd-vit, Liros 11: '"dön, II 11: 50 Göteborg maj 1989 Gunnar Skogby, Labbggn 18, V Frölunda, te1 031/297496

7 "inre kan man v:il segla i den sjunkne granskogen" brukar det heta när vi seglar over till OstkusCen från VäsikusLen för sommarens semeslersegling. Att vi trivs baltre med Je mer skyddade vnltnen, de mindre ba~arna närmare vattenylan, de^ större ul~ymmet f hamnarna och avsaknaden av brännmaneter, vågnr man knappt säga högt I Göteborg... Extra roli~t alt segla till OstkusLen var det i år, for då hade ju allas vår sekce~erar-rulle I!) o~dnal till en myckes opretentiös Rival-eskader pi temat "kom och,gå när det passar dig". Veckan startade i Dalar5 och farden gick sedan söderut för att avslutas f Harsiiena. Som flesl var vi atta hntar av varlerande åldrar, bide p: bilar och besättning. Barnen fann snabbt varandra och utnyttjade väl tillfället att slippa umgås med enbart eena föräldrar och syskan. P; kvällarna, vid korvsotningen och vin-drickandet på de solvarma klipporna, dtskuterades det intensivt. Inte bara de olika båtarnas -l detaljlusningar och det kommande SM:et i Uppsala. Dessutom fick vi höra allehanda bortförklartngar till varför man just denna dag gatt så långsamt. Sanningens minut kom en av de sista dagarna da man hade kombinerat eskadern med en kappsegling - men da vågade inte v i stanna längre... ' Jag som försöker samla in Tekniska Tips, fick fyllt mitt fasrad för flera uesklck framåt. Det 3s imponerande sa många fiffiga lasaingar iderlka (men alltför blygsamma) sjzlvhyggase kan komma Vi som inte varit med förr tyckte att initiativet var mycket positivt och hoppas att det följs även kommande år och att då ännu fler möter upp. Kar några av de ideer jag fann 5 båtarna : ROD-KL CK Thomas Wideen i 105:an Salong och Owe Björck i lo7:an Calumbiae rekommenderade varmt en modifierad radkick av Seldens fabrikat (c:a 700 kr, 10 % rabatt bös jag kunna ordna). Den kan kompletteras med en invändig gacf jäder av den typ som finns på bakluckan i vissa kombt-bilar. Fördelar: - Man slipper dirk - Bommen trycks fram vid lans i lätt vind - Bommen lyfts något och hukar till seglet i lätt undanvknd BADSTEGE Owe visade ocksa en mycket prydlig rostfri badstege som hakas i den relingslist av aluminium som så många av oss har. Den hade fyra steg, varav det nedre var utdragbart. Stegantalet och avståndet mellan dem var tillräckligt stort fös att det understa skulle hamna c:a 70 cm under vattenytan - mycket bekvämt, till skillnad från alla ass andra som har för korta badstegar för att de ska vara bekväma, på akterspegeln. Owes stege hade dessucom ett stöd in mot skrovsidan som gjorde att man flck rejäl plats för fötterna också på det översta steget. En förn3dig konstruktfon som tyvärr inte ffnns i marknaden. Om ni är intresserade föreslår jag att ni kontaktar Owe diseki: p& telefon 011/118397, han kanske kan f: den ursprunglige tillverkaren att ta fram några fler. Om inte annat bör en given kund vara ordförande Maths. Hans barn hade det inte lätt när de under alfa baden F det varna vattnet i somras kampade sig upp för skrovsfdan i olika varlanter av "jatte-häv",

8 LAGUN- BORD En av Rival-eslcades-deltagarna (vem hai jal: Lyvar glöm^) hade monterat ett La~un-hord av den ryp som man ofta ser i b<~pt'essieklamen, sam han va:' mycket nöjt! med. L2LL att fl ylra mellan sittbrunn och kajutan och Lä~~ctiivaL cf~ersom det: viks undan och d5r.fös kart vara uppfallt i kajutan på dagarna, tyckte han. SITTBRÄDA F ~ KOCKEN R V& selelerayes hustru, Ebon Thelander, visade mig en myckel enkel och praklisk bräda hon lade mellan halvskottet vid styrbords-kojerna och Eversta falstegel. UtnGrkt cictpla1s när hon lagar mat. RUFF-ISOLERING Rulle själv hade gjort en mycket snygg avslutning av ruffens insfdor. Ban hade helt enkelt belagt Sven denna yta med balsastybb och två lager glasfiber. Efiier lf~e slipning och ett par lagel, topcoat hade han fått en mycket snygg yla (förutom den ffna isale~ingen). h REP FASTNAT I RODRET? Ordförande Maths hade ett 1 mitt tycke mycket ffffig~ tips: Borra upp främre delen av springan mellan rodrets överkant och skrovet så att ett rep som ev fastnar och kilar in sig värre och värre, ju längre fram d e ~ kommes, lossar när det dras fösover. 15 mm hål borde väl ~äcka? FLYTZÄGEN Eftersom jag är mätningsman kunde jag inte avhålla mig från att göra mätningar av flyllägena på de olika båfiarna. Jag brukalräkna med att varje cm djupare en Rival ligger, betyder ungefär 100 kg på deplacementet. Att vår egen båt var tung visste jag, nu fick jag del; bekräftat; i siffror. Följande värden fann jag: ~atnummeï Stävhö jd Höjd till akter- Skattad deplskllln spegelns underkant till lättaste bst O F i ?p. I nästa "numer" återkomer jag med lite mer kommentarer om en av de allra mest inredda båtar vi har 1 Rival-flottan - Jan Govellas "Libelle", nr 121 REP-PRISER - Passa på innan årets prishöjningar! ~ubbelflätade skotlinor: 3-slagna linor : 8 m Kevlar, Roblon 11 : 50 6 mm 2 : "" 6 " röd 17 : 50 3:- 12 " 5 :25 16 " vii: matt 7 : " vrt, blank, Rabl " svart, " 'V:50 12 " vit, matt 8:- 12 " svact, bl Roblon 10:50 12 " blå, 9:75 12 " röd-vit, Lisos 10:50 14 " grön, 10~50 Gateborg i november 1988 Gunnar Skogby, Labbggn 18, V Frölunda,

9 Inspirerad av Janne lalicklund och artiklarna i PK & TK beslot jag i piskhelgen göra En egen studie av förlusterna i olika slags block. Till mina grannars förvining och intresse hängde jag upp diverse vattenflaskor och hinkar med blyvikrer i en trsbalk. Resultatet av min Övning tyckte jag var intressant. I kort sammanfattning kom jag fram till att Z Vinsten med kullagerblock jämfört med vanliga block är överdriven. 2 Det nästan helt avgörande är diametern på block-skivan. Man bbr aldrig välja block som har en centrum-diameter på mindre an fyra ganger linan. Mer än Fem gånger linans diameter lönar sig dock obetydligt. 3 Förlusten är mot utväxlingen, Om man tappar 10 % i ett enkelblock så tappar man 19 X (1,0-0,9x0,9) i ett dubbelblock o s v. I praktiken betydes det att om du i t ex genuaskenan har ett av de ckatblock som var så populära för år sedan, d v s det mycket tjocka vita blocket med den lilla diametern, bör du hyra det omgående. Med ett 50 mm block räcker det med ungefär 20 7, mindre dragkraft på winchen. Eller om du har spinnakerskotblock med diameter kring 40 mm - byt dessa till åtminstone 50 mm. Eller om du har fiolblock med t ex 20 och 40 mm diameter i homnocken - byt detta till ett dubhelblock med 50 mm diameter. Då når man samma dragkraft i bommen med ungefär 30 % mindre dragkraft i skotet! Här ett sammandrag av mina mätresulrat: 10 mm lina 5 mm lina Block- TYP Verkn-grad Block- TYP dia mm dia mm 50 Kullager Kullager 50 E j kull Kullager 52,5 Gammalt Casselbl Kullager 40 Kullager Ej kullager Kullager Kullager Kullager Ej kullager O Ej kullager Kastblock 0.65 Iian kan också beräkna krafterna med flera block am man vet verkningsgraden. Om man utgår från storskotningen avser jag nedan med l-skuren: en lina från bommen över ett hlock i storskotskenan 2-skuren: en lina fran skenan över ett block i hoamen och ett i skenan 3-skuren: en lina från bommen, över ett block i skenan, Över ett i bommen, Över ett till i skenan (dubbelblock) 4-skuren: dubbelblock m svott i skenan, dubbelblock i bommen 5-skuren: trippelblock i skenan, dubbelhlock m svott i bommen ( l \l1\ \.l,

10 10 kg kraft i skotet ger i bomnocken: verkningsgrad l-skuren skuren L3.6 3-skuren skuren skuren Ett A-skuret storskot med 50 mm block kraver allts5 mindre skotkraft än ett 5-fikuret med 30 mm - även om bagge är kullagrade! REP-PRISER (oförändrade sedan augusti 1987') t v: Dubbelflätade skotlinos: 3-slagna förtöjningslinor: 8 mm Kevlar, Rablon 11:50 6 mm 2:25 10 " 27:50 12 " 5:25 6 " red 3 :- 10 "vit matt 7:25 LO " vit, blank, Rob1 10:50 10 " svart, " 9:50 10 " gul, blå 8:5Q 12 " vit, matt 8 :- 12 " svart, bl Rahlon 10:50 12 " blå, 9:75 12 " röd-vit, Lfros 10 : " gran, 10 : 50 SLITSKYDD PK SPRIDARMOCKARNA Rlev segelreparatianen dyr? I så fall kanske du till 88 års säsong borde skaffa ett av de få par jag ännu has kvar av "Rondo Caflsaver", ett slags trissar som monteras pi vantet, vid spridaren och minskar sprfdarnackarnas slitage mot seglet väsentligt. 25:-/par realiserar jag dem för! Göteborg Gunnar Skogby, Labbagn 18, V Frölunda, te1 031/ (hem)

11 -h GL.APPA LACKSKO~ITAKTER? Vi p5 Västkusten har lite aggressivare vatten an ni Ostkusten och i insjöarna och har darför oftare problem med oxiderande elektriska kontakter. Redan nigon av de första somrarna txcttnade vi på den standiga glappkontakten i motoroch top~lanterna som averspolningarna av saltvatten skapade. Vi bytte därfor de konventionella kontakter dar man sticker i hankontakten från lanternorna i fast monterade honkontakter i däck, not kabelgenomföringar med tätande gummiring. Vi drar alltsa ledningarna fran lanternorna genom däck och ansluter dem, skyddade fran väta och salt, undersidan av däcket i 'kockerbitar'bller använder flatstiftskontakter. Lika enkelt, billigare och fungerar bättre1 INKGP KULLAGERbLOCh Pelle Petterson AB flyttas från V Frblunda till nya lokaler på TjErn och sålde i samband nied detta ut bl a Bartons rostfria kullagerblock! Jag köpte lagret far att byta ut mina äldre standardblock men också för att dela med mig. Jag har två block (AREETSlast max 600 kg, lina mm)) nied hunsvott för 50 kr/st och två stora fiolblock fcr 65 kr/st. De hör passa bra till t ex yenua- eller spinnakerblock, resp storskot eller kick. LEPJMAR 16 En van till mig fann för ett par ar sedan, just nar Aan byggt färdigt sin Dominant 95:a, en överbliven skotwinch i sitt garaye - en kxon.ad Lewmar 16. Han hade helt enkelt glömt bort att han k6pt den! Eftersom hans bzt redan var färdigbyggd fick han aldrig någon användning av den och nu undrar han (och jag] om nagon ar intresserad av att köpa den. 600 kr vill han ha f8r den - c:a halften av vad en ny kastar idag. Gunnar Ckogby, Labbggn 18, V Frölunda, te1 031/ PS Fler tips önskas! l

12 VENTILATION Birger Mellstsöm i nr 30, Gungner, har Aterkommit, denna gang med en intressant beskrivning av ventilat Lonssystemet på sin blit. Sa har skriver han: "Jag skickar bver en skiss på ventilationslbsnsngen som jag har i "Gungner". Det fungerar bra. Jag kan jamföra med ganskarnånga biittyper efter 40 års seglande i era- och plastbåtar, saten ar kladd med en ganska tjock vbtrumsmatta, c:a 5 mm, fr%n durken - under kojerna utmed friborden - ruffsidor samt tak och dgckets undersida, 3ven i förpiken. Med andra ord ar hela baten isolerad utom k8lsvinet. Friskluften tar jag In genom en tallriksventil i handskfacket på babordssidan i sittbrunnen (Min kommentar: Obs att ventilen bör gå att stanga i händelse av hårt viider - jag talar av bitter erfarenhet!) Vidare gat luften genom kistan under babordstoften dkir den avfuktas, samt kommer ut strax aver durken akter om pentrypumparna genom et t myggnät, Utsuget sker vi Electrolux-ventiler p& rufftak samt ftirdack. Med ruffluckorna stängda fungerar allt mycket bra. Som du vet ar detta Hugo Larssons princip med kalla väggen som avfuktare, OBS sittbrunnskistan ar ej isolerad. Ritningen galler bara förpik, men kcjbottnarna har samma luftspalt f alla kojerna, samt runda hal i skotten. Kojsidorna har stora öppningar. Nar jag ringde honom för att få lite kompletterande detaljer berättade han också att han är mycket nöjd med sin Aga-panna - numera, efter det att han monterat pa rörisolering (den nya typ som säljs p3 stormarknader bl a) p& slangarna mellan Konvektarerna. uen varme han installerar I ba~en hiurar autarligtvis ytterligare till att minska fuktprablemen, p g av den fikade luftgenamströmning varmluften genererar. En utmarkt skiss pa hur han löst der hela hittar ni i bilaga. BATTERILADDNING FRAN UTOMBORDSMOTOR De glesa tipsen har fatt mig att söka aven bland Viggenklubbens utskick, dar jag hittat foljande, insänt av Vigg nr 7120, Ahlborg. Maderna utombordsmotorer har vanligtvis ett elektriskt (vkixelströms-)uttag för 12 Volt, avsett för båtens lanternor. Detta urtag kan användas fbr batteriladdning, om man utrustat bkten med sarskild Likriktare (diodbrygga). Likriktare kan kopas t ex fran Elfa Radio Solna (nr ) eller Deltron AB Valhallav 67 Stockholm. Även Clas Ohlsson AB, Insjön säljer likriktare (nr (mina kommentarer: kr 11:50, vasentligt billigare an de flera hundra kronor batmotors2ljarna brukar ta. Denna likriktare tal dock endast 3,3-5 A, men C0 saljet aven en stbrre, f8r upp till 256, med nr f8r 23:50)). Likriktaren bör vara för minst 3,5 A och monteras p3 kglplat. Darutover erfordras sgkringshallare med sakring 4 A samt strömbrytare. Allrsamrnans monteras lampligen pa gemensam platta eller i en låda, som fastes fcrslagsvis invid batens elcentral. Anslutning till båtens likströmssystem kan ske via nagon ev ledig sakringsgrupp i bitens elcentral eller pi annar satt. Anslutningen till utambordsmotorn kan göras via btijlig 2-ledarkabel med arean minst 1,5 kvmm.

13

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN En byggsats från Flaskskepparna www.flaskskepparna.se Flaskskepp Sjömän brukade för i tiden bygga flaskskepp som hobbyarbete under de långa seglatserna eller då båten

Läs mer

Lite lösningar som gör livet lättare

Lite lösningar som gör livet lättare Lite lösningar som gör livet lättare Möjligheten att lätt kunna trimma dina segel efter rådande förhållande är väsentligt för att behålla bra fart och höjd under kryss när vindstyrka och vågornas karaktär

Läs mer

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK 1 INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 TIPS OCH RÅD... 3 PLANERA FÖR MONTAGE AV STÄNKSKYDD... 4 ELANSLUTNINGAR... 4 FLÄKT/VENTILATIONSDON/SPISKÅPA... 5 BELYSNING... 5 KRANAR... 5 SKARVAR... 6

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters anwb.nl/watersport, de site voor watersporters DEGERO 970 DESIGNER HANS GROOP 2 anwb.nl/watersport, de site voor watersporters DEGERÖ 970 specifikation 1993 Skrovlangd Vattenlinj elangd Bredd Djupgang

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Instruktion för isolering av beslag på målade master.

Instruktion för isolering av beslag på målade master. 1(5) Instruktion för isolering av beslag på målade master. Allmänt: Principen är att isoleringen mellan beslag och mastväggen skall göras så tät som möjligt för att minimera möjligheten för fukt att tränga

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

Solen vår bästa vän och följeslagare.

Solen vår bästa vän och följeslagare. Solen vår bästa vän och följeslagare. Som vi alla vet är solen grunden för allt liv här på jorden. Solen är den enda absolut rena energikällan. Solenergin är förnyelsebar och evig, den dagen solen slocknar

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET. Föreningen. Medlemsblad nr 22, juni 2006

ORDFÖRANDE HAR ORDET. Föreningen. Medlemsblad nr 22, juni 2006 Föreningen Medlemsblad nr 22, juni 2006 ORDFÖRANDE HAR ORDET Mina tankar går till Per Göran och Birgitta Traung. Deras välskötta RB111 nr 40 totalförstördes vid en varvsbrand i Södertälje helt nyligen.

Läs mer

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska

Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93. Fritt översatt av Sven Gester till svenska Trim och annat gott En artikel av Søren Andresen DEN 93 Fritt översatt av Sven Gester till svenska Börja så här Börja med att sätta riggen på båten, montera vant och sätt häckstaget lite grovt. Mast lutning

Läs mer

Utrustning mm. Jeanneau Sun Odyssey 37.1, 1996

Utrustning mm. Jeanneau Sun Odyssey 37.1, 1996 Utrustning mm. Jeanneau Sun Odyssey 37.1, 1996 Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in. Säljes genom Båtagent

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför? Vatten 1 1 Vatten...2 Vatten fryser...2 Is smälter...2 Vatten avdunstar - Vattenånga kondenseras...2 Saltvatten...3 Vattentryck...3 Varmt och kallt vatten...4 Hävert...5 Vattnets kretslopp...6 Vatten Vatten

Läs mer

Hallberg Rassy 34 / 2001

Hallberg Rassy 34 / 2001 Hallberg Rassy 34 / 2001 Hallberg Rassy 34 / 2001 Allmän beskrivning Info Hallberg Rassy 34 är en mycket trivsam och välbyggd båt som erbjuder goda seglingsegenskaper och hög komfort till sjöss, i hamn

Läs mer

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade

Segel & Rigg. Balans. Plana segel eller formade Vi har klippt & klistrat och översatt artiklar från andra MM-webbsidor i ett försök att sammanställa lite enkla tips och råd vad gäller segel & rigg. Balans Vill du segla snabbt med din MM handlar det

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Korrosionsskador på kylarens infästning, lättmetall som inte är helt lätt att svetsa i men. Trötta motorkuddar som ger vibrationer ut i skrovet.

Korrosionsskador på kylarens infästning, lättmetall som inte är helt lätt att svetsa i men. Trötta motorkuddar som ger vibrationer ut i skrovet. 1 2 Lydi var från börjad utrustad med en Perkings 432 motor på 85 Hk. Maskinen hade enligt drifttidmätaren 3600 h. Den hade under årens lopp diverse små uppdateringar. Det allmänna intrycket var dock att

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

ScreenLine 60 ScreenLine 90

ScreenLine 60 ScreenLine 90 Lunex Screen line. Monterings- och bruksanvisning med mått ScreenLine 60 ScreenLine 90 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 10 n Måttagning Screenline 60 Måttagning, montage Screenline 60 Måttagning, montage Screenline

Läs mer

Den nordiska Folkbåten

Den nordiska Folkbåten Den nordiska Folkbåten Foton: Berth Höjer Kappsegling Den Nordiska Folkbåten är idag en av Europas mest aktiva kölbåtsklasser när det gäller kappsegling Folkbåten har blivit en klassiker som de senaste

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Beställningslista för Kongress

Beställningslista för Kongress CONVENTUM ÖREBRO Fabriksgatan 17-19 702 23 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 E-post: anna.fransson@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Kongress Beställningslistan skall vara Conventum tillhanda

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Protokoll fört vid Mälarbåtsförbundets årsmöte 2006-12-02

Protokoll fört vid Mälarbåtsförbundets årsmöte 2006-12-02 Protokoll fört vid Mälarbåtsförbundets årsmöte 2006-12-02 1 Stefan Hultgren öppnade mötet. 2 Inga fullmakter lämnades in till mötet. 34 röstberättigade var med på mötet. Carl Welinder och Richard Carlesson

Läs mer

Var rädd om ryggen! Röj snö med en

Var rädd om ryggen! Röj snö med en Var rädd om ryggen! Röj snö med en snöslunga Kan det verkligen vara skojigt att skotta snö? Ja, absolut! I varje fall om du har investerat i en snöslunga. Sådana finns i många prisklasser från ett par

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

Bygg din egen GPS antenn

Bygg din egen GPS antenn Bygg din egen GPS antenn 2 Vi har under två år använt extern antenn till GPSmottagare, en Garmin 152. Fördelen med extern eller yttre antenn är att den kan placeras där mottagningen blir bäst. Den som

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Beställningslista för Conventum Arena

Beställningslista för Conventum Arena CONVENTUM ÖREBRO Olof Palmes Torg 1 SE-702 22 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 (03), Fax 019-766 45 50 E-post: anna.fransson@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Conventum Arena Beställningslistan

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL

FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL FIX ROAD - surrningsduk FIX STRAP - surrband ANVÄNDARMANUAL Allmänt FIX Road -surrningsduken är tillverkad av specialväv som är belagd med en vanligtvis gråfärgad plastyta. Plastytan skyddar väven mot

Läs mer

Lagun 2,4 meter i en Kidney 20

Lagun 2,4 meter i en Kidney 20 1 Priser pooler 2014 Ett standardpoolpaket innehåller: Poolstomme av HD polyeten med 40 års garanti. Bottenmall/matta i skala 1:1 för bygghjälp och poollinerunderlag, gäller ej rund och basic rektangulär.

Läs mer

we put salona 38 on the start line

we put salona 38 on the start line on focus we put salona 38 on the start line I slutet av mars tog vi oss till Kroatien för att besöka Salona Yachts och kappsegla en fabriksny Salona 38. Varvet ligger strax utanför Split i Solin inte långt

Läs mer

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera.

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera. Ljusets dag 1. Ljuset går rakt fram tills det bryts. Låt ljuset falla genom dörröppningen till ett mörkt rum. Se var gränserna mellan ljus och mörker går. Reflektera ljus ut i mörkret med t ex CDskivor,

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Glastak. Taklutning minimum 6 = 105mm/m.

Glastak. Taklutning minimum 6 = 105mm/m. Glastak Taklutning minimum 6 = 105mm/m. Denna anvisning ska följas för att uppfylla garantivillkoren. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått Värmeisolerande 0,033 W(m k) Ljudegenskaper över 50dB Kvalitetssäkrad Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått snickarens bästa kompis! Alla våra produkter

Läs mer

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING 1 (6) DATUM 2014-10-21 UTGÅVA 6 ART NR 39270 BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Montering av fönstermarkis

Montering av fönstermarkis Monteringsanvisning fönstermarkis Montering av fönstermarkis Detta behöver du för monteringen: a. Borrmaskin samt borr Ø 4 mm b. Tumstock c. Stjärnskruvmejsel d. Blocknyckel Ø 10 mm e. Blyertspenna d a

Läs mer

Ergonomi 25 % 25 % 25 % 25 %

Ergonomi 25 % 25 % 25 % 25 % TEST En del tillverkare lovar att deras kvarnar kan mala 45 mm tjocka grenar. Det är helt orealistiskt. I en mindre trädgård är den elektriska kompostkvarnen idealisk till att mala kvistavfall, som då

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Viktig säkerhetsinformation I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA Tänk med tumstocken när du planerar köket Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl känns komfortabelt.

Läs mer

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet lärarhandledning 2 (av 2) övningar att genomföra i vasamuseet Denna handledning riktar sig till läraren som i sin tur muntligt instruerar sina elever.

Läs mer

Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028

Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028 Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028 LI 2013-10-08 INNEHÅLL Innehållsförteckning Installation Avlägsna transportspärr 4 Innan installation 5 Kassavåg 6 Sidovåg 8 Anslutning av kablage 9 Montering

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren.

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren. 0 Klart på en helg Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT SVÅRT Det gäller att mäta noga för placering av solfångaren. Köp hellre en som är lite för stor, och beställ solfångaren

Läs mer

NogGrann. Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges.

NogGrann. Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges. NogGrann Segla CB66. ver 1.0 Det värsta med entypskappsegling är att oftast är det de bästa seglarna som vinner // Buddy Melges. Idé tanke å nytta Detta dokument innehåller rekommendationer och tips på

Läs mer

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare 6 Om det behövs kan du välja Kör eller spara och öppna filen. 7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa > Slutför. Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare För att erhålla

Läs mer

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån.

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån. Packa inför hajk Jacob-style! Jag kommer skriva det i prioritetsordning med det viktigaste först och gå igenom vissa saker som ofta går lite snett och som många undrat över lite mer i detalj! Ryggsäck:

Läs mer

Beställningslista för Conventum Arena

Beställningslista för Conventum Arena Olof Palmes Torg 1 SE-702 22 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 (03) - Mob 070-927 20 31 - Fax 019-766 45 50 E-post: hans.holmberg@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Conventum Arena Beställningslistan

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården.

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. Måål!-vägg Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. 1 Inledning Målväggen är klassikern med stort K för fotbollsfantaster.

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a

Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a 1.Regler för lån av C55an 2.Tekniska Data 3.Handhavande av köl 4.Riggning/Segelsätttning 5.Hårdvindstips 6.Spinnaker sättning 7.Checklista 8.Handhavandekurs

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

595-560-S 2007-01-05. Att segla spinnaker

595-560-S 2007-01-05. Att segla spinnaker 1 595-560-S 2007-01-05 tt segla spinnaker 2 tt segla spinnaker Vi har här gjort en instruktion som vänder sig till nybörjaren såväl som den erfarne seglaren. Målsättningen är att nybörjaren skall kunna

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer