isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år"

Transkript

1 isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

2 Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1

3 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove Lillas Tryck: Arkmedia, Vasa 2010

4 3 Innehåll Optima yrkesinriktad specialundervisning 25 år... 5 Gruppledare för ettorna: Kerstin och Veronica Emil från Tammerfors...12 Kuratorn Katarina...17 Marko & Sanna...20 Kristina Kullas-Norrgård har världens bästa jobb Att bo på Åminnevägen i Nykarleby...28 Från Nyland till Österbotten...33 En sändarskola Kökshjälpslinjen i Pargas...43 Yrkesförberedande i Pargas...46 Anki Sundqvist, arbetskonsulent och koordinator...50 Naturbrukarna i Vasa...52 Världens bästa skola Längst söderut på Optimakartan...60 Optimas medarbetare i Ekenäs En fars funderingar...68 Ett brev till Yrkesträningsskolan Optima Bengt på fastighetslinjen Speciallärarna Benny, snart kock Optimisten Sixten...84

5 4 Yrkesinriktad specialundervisning Kökshjälp Kronoby -95 Bilservice Jakobstad -92 Kursverksamhet Kökshjälp Pargas -96 Yrkesträningsskolan i Nykarleby -85 Naturbruk Vasa -06 Hus- och hemservice Jakobstad -03 Grundexamensinriktad specialundervisning Privat undervisning Yrkesförberedande Korsnäs -96 Yrkesförberedande Jakobstad -97 Yrkesförberedande Pargas -08 Yrkesförberedande Helsingfors -99 Prakticum Yrkesförberedande Ekenäs -00 Yrkesförberedande Borgå -02 Prakticum

6 5 Optima yrkesinriktad specialundervisning 25 år Rektor Sixten Snellman hösten Bästa läsare Vi vill i denna skrift ge små glimtar av vår vardag inom den yrkesinriktade specialundervisningen. Vi har valt att göra det i en lättläst form, inte någon historik, utan berätta på ett enkelt sätt så att tidigare och nuvarande studerande ska känna igen sig och ta till sig informationen. Vi vill spegla den profil som arbetats fram under dessa 25 år för ungdomar med olika slag av inlärningssvårigheter. Denna gång presenteras inte alla våra utbildningar utan vi ger er några smakprov från några av våra enheter. Skriften lyfter fram den mänskosyn som finns i botten hos vår personal. Vi vill se människan bakom funktionsnedsättningarna, vi vill ge en personlig och varm beskrivning av förhållanden på skolan och elevhemmet. För många ungdomar och deras familjer har skolan utgjort en innehållsrik och meningsfull tid i deras liv, några har uttryckt att det är den bästa tiden i deras liv. Bekräftelse på detta är när tidigare studerande återkommer gång på gång med sina familjer på våra öppet-hus dagar. Specialundervisningen på andra stadiet har tagit stora kliv framåt under dessa 25 år. Optima har i hög grad påverkat denna utveckling

7 6 genom tidigare Yrkesträningsskolan, nu känd under namnet Optima yrkesinriktad specialundervisning. Situationen har förändrats i Finland, nu finns sju specialyrkesläroanstalter kvar Optima är den enda svenska. Det betyder att vi är i nyckelställning när det gäller utvecklingen av specialundervisningen i Svenskfinland. I tider av centraliseringsiver är det viktigt att kunna se den enskilda studerande och därför håller vi fortfarande kvar många små enheter. Vår uppgift är att betjäna hela Svenskfinland och därför har vi enheter i Nyland, Åboland och Österbotten. Vårt koncept med att ordna utbildning på de orter där behov finns har hittills fungerat väl. Det är nämligen viktigt att förankra verksamheten i lokalsamhället och att kunna integrera verksamheten med omgivningens olika stödtjänster. För de som har grava funktionshinder är också avstånden i Svenskfinland långa och obekväma. Detta läsår har vi 13 olika verksamhetspunkter samt ansvaret för specialundervisningen inom den grundläggande yrkesutbildningen inom Optima. Optima yrkesinriktad specialundervisning har i högre grad profilerat sig som ett kompetenscenter inom specialundervisningen och är idag en stark aktör i Svenskfinland. Optimas ledning har helhjärtat satsat på specialundervisningen på ett förtjänstfullt sätt så att vi har ypperliga faciliteter i Nykarleby. Våra tjänster, handledning, konsultation, föreläsningar osv är efterfrågade. Genom många olika projekt under åren har vi kunnat utveckla verksamheten kontinuerligt. Vårt ledningssystem för specialundervisningen är certifierat enligt ISO 9001:2008, vilket ger ett erkännande åt skolan. Genom vårt senaste ESF-projekt OptiMera2 har vi kunnat utbilda arbetskonsulenter i hela Svenskfinland, vilkas uppgift är att hitta, få och behålla jobb för de personer som behöver särskilda stödåtgärder i arbetslivet. Våra internationella projekt visar gång på gång

8 7 att vår skola håller en hög nivå även i europeiska jämförelser. Många ungdomar minns med glädje sina resor till Tyskland, Grekland, Lettland, Ryssland och utbytesveckorna med vänskolan i Falun i Sverige. Genom vår verksamhet har vi kunnat bidra till att sprida positiva attityder till personer i samhället som behöver särskilda stödåtgärder. Efter en 25-årig verksamhet betonar vi fortfarande ungdomarnas livskvalitet både under och efter studietiden. Personalen i vårt mångprofessionella team jobbar helhjärtat och engagerat för den vision och de målsättningar vi ställt upp. En samsyn om ideologin finns, en arbetsglädje är påtaglig och arbetslaget drar åt samma håll vilken tillgång! Resultatet är tydligt och mätbart. Vi gläds åt den personliga tillväxt vi får vara med om när många kommit till skolan som lite vilsna ungdomar och lämnat skolan efter tre år som vuxna, trygga och harmoniska mänskor med beredskap att kunna hantera sitt vuxna liv och fylla sin uppgift i samhället. Målet med vår utbildningsgaranti är att efter utbildningen säkra en arbetsplats efter förmåga, ett tryggt boende och en meningsfull fritid det är livskvalitet. Finland är enligt tidskriften Newsweek det bästa landet att bo i. Finland har den bästa skolan enligt Pisaundersökningen. Optima är den bästa yrkesutbildaren i Finland enligt undervisningsministeriet. För något år sedan rankades Nykarleby som Finlans lyckligaste stad. Med dessa goda förutsättningar för vårt arbete är vi tacksamma över att vi får bidra till att på vårt sätt förbättra världen. Bästa hälsningar från Sixten Nykarleby i november 2010

9 8 Gruppledare för ettorna: Kerstin och Veronica Varje år är det två grupper på sex nya studeranden som börjar vid Optima Åminnevägen i Nykarleby. När nya studerande kommer till skolan är det Kerstin Henriksson och Veronica Snellman som tar emot dem. Kerstin var med redan i starten år 1985 och Veronica kom med 1997 och de är ettornas gruppledare. Gruppledarna Kerstin och Veronica.

10 Första dagen har vi flagghissningen som en skolstart ceremoni. Det är ettorna som sköter om det tillsammans med oss, berättar Kerstin och Veronica. Hela skolan är ute på gården då och inleder på så sätt läsåret. Den första tiden satsar vi på information till de nya ettorna, säger Veronica. Studieguiden som skickats hem gås igenom, vi pratar om trivselreglerna, går runt och ser på skolans utrymmen och bekantar oss med de andra lärarna och eleverna. Helt ny är inte skolan ändå för någon, alla har varit två dagar på prov under vårterminen men att börja på riktigt är ändå lite annorlunda. Dag två gör vi en utfärd i närmiljön med hela skolan, berättar Kerstin. Då bekantar sig studeranden med varandra genom de olika lekarna och samarbetsövningarna vi brukar ha. Mjukstart är en bra start när nästan allt är nytt, konstaterar gruppledarna. Det får ta tid att bli bekant med omgivningen. Det har hänt att vi fått höra ett Får vi inte börja studera nu redan? som en etta sade ett år minns lärarna. Jo, det kommer också. Kanske studeranden undrar över vad de måste kunna när de börjar vid skolan? Kerstin och Veronica svarar lugnande: Ingen behöver kunna något innan de kommer hit. Grupperna är färdigt indelade när skolan kör igång men grupperna lever och söker sin form den första tiden och Kerstin och Veronica och övriga personalen är beredda på att blanda om vid behov. Det är alltid lika spännande att få reda på hurudana dessa oskrivna blad är, inflikar Veronica. Om man jobbat här sedan 1985 och 1997 måste det finnas något som gör att de orkar. Vad är det, Kerstin och Veronica? Ungdomarna och kontakten med dem, svarar de på en gång. Glädjen över framstegen de gör och att vi har en 9

11 10 härlig personal. Allt detta ger oss kraft att orka. Vi har märkt att när studerande är på trean och ser tillbaka kan de se sina framsteg tydligt och klart och blir glada. Då blir vi också glada. Undervisningsmaterialet skapas till en del av lärarna själva. Även om teman finns så behöver de studeranden få individuell anpassning. Vi använder samma tema för alla men har olika nivåer beroende på individen, säger Kerstin. Våra ämnen är matematik, modersmål, elevhandledning och samhällsorientering.hon fortsätter: Alla dessa ämnen ges lika mycket under alla tre åren. Med små grupper på sex studeranden per grupp har vi möjlighet till individuellt anpassad undervisning. Under ettan har man också mera boendeträning och arbetsträning än under de senare åren. Optima Åminnevägen erbjuder fyra olika yrkesinriktade linjer för sina studeranden; textil, fastighet, verkstad och kök. Alla dessa får ettorna prova på under första året. Till årskurs två väljer man vilken inriktning men vill fortsätta med. LIA, lära i arbetslivet kommer med på tvåan och trean. Då får studeranden i några veckor jobba utanför skolan på en arbetsplats som skolans personal i samråd med den studerande ordnat. LIA är en sak som alla ser fram emot och en viktig träning för det som skall komma efter skolåren.

12 11 I elevhandledning jobbar Kerstin och Veronica med att lära känna ungdomarnas personliga sidor. Styrkor och svagheter blir bekanta och saker som självkännedom, känslor och handikapp tas upp. Vad skulle passa dem i framtiden? är frågan som redan nu funderas på. Tre år i denna skola är en mognadsprocess som väldigt många har nytta av, har gruppledarna sett under åren lopp. Mycket social träning för att kunna jobba i grupp finns invävt i vår undervisning. Och för att kunna göra det och jobba med självkänsla och självbild behövs det tid. Här på Optima Åminnevägen tar vi oss tid för det, säger gruppledarna Kerstin och Veronica. Kerstin och Veronica säger inte Hej då för gott åt ettorna när de flyttar till tvåan. De följer som sagt med dem i teoriämnen under alla tre åren i skolan.

13 12 Emil från Tammerfors Tammerfors är staden som för många är bekant som stället där tågen stannar när man åker mellan Österbotten och Helsingfors. Den anses som helt finskspråkig men även där finns en grupp svenskspråkiga och därifrån kommer Emil Melakoski. Han kommer från en familj där man talar svenska och finska och Emil har gått tio år i den svenska skolan i staden. När Emil föddes som vårt första barn i familjen var det ingenting dramatiskt med det hela, berättar Emils mamma när vi träffas på ett café i stadens fina saluhall. Han var en pojke som växte bra och allt såg ut att vara som det skulle. När han blivit tre år märkte vi att hans tal och språk inte var på samma nivå som hans jämnåriga. Vi talade på den tiden både finska och svenska hemma. Vid rådgivningen sade personalen att barn utvecklas så olika vad gäller språket. I Tammerfors var det otroligt svårt att få betjäning och nödvändig hjälp av sakkunniga på svenska på den tiden, 1988, när Emil föddes. Vi rekommenderades att övergå till endast ett hemspråk och det blev då svenska, kommer hans mamma ihåg. Småningom började talet komma men han hade svårt med artikulation, att uttala orden och vi hade svårt att få grepp om vad som fattades honom. Emil fick talterapi på svenska men av finskatalande terapeuter. Det blev dags för skolstart och experter sade att han ska börja i specialskola, vilket skulle ha inneburit undervisning på finska. Det tyckte inte vi och förde saken vidare. Överläkaren på TAYS (Tammerfors Universitetssjukhus)

14 13 Emil och mamma Maiga i Tammerfors. neurologiska avdelning höll med oss och sade att Emil skall få undervisning på svenska. Mamma Maiga minns den tiden väl för det var en tuff tid. Det var inte enkelt att få staden och skolan att ta emot Emil. De hade ingen erfarenhet av sådant sedan tidigare. Det resulterade i att Emils föräldrar tog själva tag i saken; De anställde en egen assistent för Emils skolgång som även tog hand om eftisvården hemma i början. Småningom tog staden över när de insåg att det kommer att behövas beredskap för liknande arrangemang i framtiden. Emil fick med andra ord fungera som en

15 14 isbrytare för de svenskspråkiga med särskilda behov i Tammerfors. Han var den förste i den skolan. Skolan hade ingen speciallärare när Emil började men småningom kom de med i bilden. Några namn på speciallärare vilka Emil haft under åren bollas mellan Emil och mamman och han skiner upp. När namnet Maija nämns blir han till ett enda leende. Hon kom till skolan när Emil gick på sexan. Emil gick tio klasser i Svenska Samskolan i Tammerfors där alla nivåerna finns samlade intill varandra, från dagiset till gymnasiet. Under årens lopp kom flera elever med särskilda behov till skolan. Emil tycker själv att Samskolan var en bra och lagom liten skola, där alla kände varann. Han hade vänner där och han gillade personalen. Vad gjorde andra familjer under samma tid och i samma situation som Melakoskis då? De bytte ort, antar mamman. Många orkade inte kämpa med byråkratin. Det krävdes en envis mamma för det, säger Maiga med ett leende. Nu har staden insett fördelarna med svensk specialundervisning och idag fungerar den. Mamman har varit lärare i tyska i högstadiet och gymnasiet i samma skola de senaste åren innan hon blev pensionerad. Hon har också erfarenhet av elever med speciella behov som deltagare på frivilliga kurser i tyska hon hållit. Jag har sett och vet att det är en enorm utmaning med specialelever och jag lyfter på hatten för dem som jobbar med dessa för det krävs så mycket mer av läraren. De lärarna ger mycket av sig själva och de ser eleverna, är engagerade och gör en stor insats, säger mamman. Efter det tionde året var framtiden oviss för Emil. Var kunde han fortsätta på svenska? Genom Märta Tikkanens böcker hade hans mamma känt igen situationen som Tikkanens befunnit sig i då

16 15 de sökte en skola åt Sofia och den de själva befann sig i nu. Via släkten i Jakobstad blev de rekommenderade Optima Åminnevägen i Nykarleby. En dag ringde Emils mamma upp rektorn Sixten Snellman. Det samtalet kommer bägge att minnas länge. De kom ganska snabbt på att hennes pappa och mamma vara faddrar till honom. Och vice versa dessutom. Snart gjorde familjen Melakoski ett besök till skolan i Nykarleby för att se allt på ort och ställe. Efter besöket när föräldrarna diskuterade resorna och allt som sonen nu måste kunna var pappans åsikt mycket klar: Emil klarar sig nog. Mamman måste nu iväg och Emil som under intervjun kommit från sitt dagarbete på en arbetscentral är på väg till sitt boende. Han lotsar oss vant och säkert genom eftermiddagsrusningen på gatorna i centrum. Samtidigt ger han en grundlig utredning i vilka bussar man kan ta för att komma till boendet från jobbet och tvärtom. I staden finns det många ruttalternativ och Emil kan dem alla. Boendet ligger i stadsdelen Amuri i ett höghus där två våningar förenats till ett hem för ett femtontal invånare. Emil tittar in i köket och går vidare till sitt rum. På väggen i Emils rum hänger medaljer från olika tävlingar, datorn står i ett hörn och en tv har en spelkonsol kopplad till sig. Ett typiskt ungkarlsrum med andra ord. Det finns mycket att göra här i staden, säger Emil och räknar upp olika verksamhetsformer. Vattenjumppan börjar snart, fotboll en gång i veckan plus turneringar på sommaren. Det finns träffpunkter som håller öppet flera gånger i veckan, nämner Emil. Och så har jag varit på ett par läger i sommar, det var toppen, säger han. Ja och så har jag gått med i en dramagrupp. Det började jag med redan i Nykarleby, kommer han ihåg.

17 16 Kartor och tidtabeller är Emils specialkunskaper. Under somrarna gör familjen ofta resor runt om i Europa. På en resa till Budapest befann de sig i en spårvagn och pappa Cai var osäker på var de skulle stiga av. Emil banar sig fram bland passagerarna till kartan och meddelar: Vi ska ut vid följande stopp. De steg ut och se: Emil hade rätt! Han kollar kartor noga innan resorna och hittar sedan alldeles fenomenalt tack vare sitt fotografiska minne. Mammans slutord under vår intervju handlar om hur lyckligt lottade de känner sig över att Emil fått gå i Optima Åminnevägen. Först där, efter grundliga undersökningar på Malmska sjukhuset, kunde vi få en slutlig diagnos och vet nu var Emils begränsningar finns och vad han klarar av. Det var lite vemodigt första gången han for ensam tillbaka med tåget men det är livets gång, konstaterar hon. Han ska få ha sitt eget liv, det har han nu och han sköter det bra. Och hans mycket positiva inställning hjälper honom, säger mamma.

18 17 Kuratorn Katarina En av de första personerna nya studeranden vid Optima Åminnevägen träffar är kuratorn Katarina Kattilakoski. Hon känner sig mycket rik tack vare de många och goda relationerna hon fått till studeranden och deras föräldrar under alla dessa år. Efter tretton år som socialkurator har hon valt att gå ner till deltid nu. Hon säger att hon trivs otroligt bra men kuratorsjobbet innebär mycket jobb. Att det råder en god anda inom skolan har Katarina sin del i. Hon har en naturlig gåva att sprida optimism och glädje omkring sig och en stark tro på att det mesta är möjligt. Det ligger i hennes personlighet. När hon började var hon ensam om kuratorsuppgiften, sedan två år tillbaka är det två personer som sköter om kuratorsdelen med studeranden vid Optima Åminnevägen och på de utlokaliserade linjerna. Hennes stora samlade erfarenhet av elevvård ger hon nu vidare

19 18 åt kollegorna Jonna Snellman som har hand om studerande i skolan på Åminnevägen och på de utlokaliserade linjerna och Anki Sundqvist som följer upp studeranden utanför huset. Antalet studerande ökar ständigt på de olika utlokaliserade linjerna, berättar Katarina, så det behövs verkligen två personer för att kunna betjäna alla. Förutom samtal med studeranden håller hon kontakt med personalen på elevhemmen och de olika linjerna. Hon är en solig person som verkligen månar om att alla skall ha det bra och trivas. Från förr är jag van att göra allt själv men nu måste jag lära mig att avgränsa och lita på att de andra sköter sitt område. Jag inser att jag behöver trappa ner nu för dagen när jag går i pension är inte alltför långt borta i framtiden, konstaterar hon sakligt. Rent praktiskt går hennes arbete ut på att skapa goda förutsättningar för de studeranden både under skoltiden och efter den. Katarina berättar om en lyckad lösning nyligen då hon tillsammans med socialarbetaren och nätverkspersoner ordnade en lägenhet åt en manlig studerande och hans tidigare praktikplats blev till en arbetsplats för åtminstone ett år framåt. Alla kontakterna ger så otroligt mycket, säger Katarina Kattilakoski och hennes leende vittnar om äkta glädje. När en studerande har gått ut skolan hjälper Opima Åminnevägen denne i gång men det är inte för resten av livet, poängterar kuratorn. Det finns andra resurser i samhället som tar vid sedan. Arbetet med att bygga upp kontakter till dessa startar redan under studietiden. Under det sista året börjar man tillsammans med den studerande blicka framåt inför den dag när skolan slutar. Målet är klart uttalat: Att hitta ett jobb och ett gott boende.

20 19 Så här glad är Katarina kuratorn allt som oftast. Katarina har en hälsning till alla elever som hon kommit i kontakt med under alla dessa år: Jag hoppas du har hittat din plats i livet. Har du inte det kan du söka nya vägar. Det finns nya möjligheter, nya utbildningar och nya kurser. Du kan alltid ta kontakt med oss om du funderar på något.

21 20 Den sanna historien om Marko och Sanna När studeranden kommer till Nykarleby är det mycket som är nytt. Man får nya vänner, man bor på ett nytt ställe och man får nya lärare. Alla lär sig nya saker de inte kunnat tidigare och mognar och växer som människor. Och det kanske händer att man hittar någon man tycker extra mycket om. Så går det för många. Så gick det för Marko och Sanna Vuorsalo. Idag bor de i Åbo, som är Sannas hemstad. De jobbar på samma ställe och har lovat varandra att dela med och motgångar, precis som prästen frågade dem den 30 juni 2007 när de gifte sig en vacker sommardag. Bröllopsresa tog dem till USA ett år senare, där Marko har flera släktingar. Arbetsdagen tillbringar de på Flätan, Kårkullas enhet i Åbo centrum. Där deltar de i de olika arbetsuppgifterna som utförs där. Sanna har ibland dagar då hon åker till Pargas för att på Omsorgsbyrån hjälpa till på kontoret med renskrivning och att ordna papper. Markos passion är datorer och det händer sig att han får göra service på dem och han har ett hopp om att inom en nära framtid få mera av det slags uppgifter. Det skulle passa honom ypperligt med den utbildning han har. Historien om Marko och Sanna som ett par började på Optima Åminnevägen när Marko gått ett år där. Då kom Sanna dit som ny studerande. En tid senare sade det klick och de fann varann. När Marko var klar med sina tre år fortsatte han efter en paus till Optima Paul Hallvarsgatan, även kallad Handelsinstitutet. Efter avlagd examen med titeln datanom flyttade han sedan tillbaka till Sannas lägenhet. Det första året som de

22 21 Nyförlovade. var gifta var de särbo, de bodde på skilda håll eftersom Marko studerade i Jakobstad och Sanna jobbade i Åbo men de umgicks under helgerna. Nu får de vara tillsammans dygnet och året runt. Senaste semestern var de en tid vid Markos familjs stuga ute vid havet i Ekenäs och midsommar firades vid Sannas föräldrars stuga i Ingå. Marko räknar upp sina intressen vilka är musik, datateknik och det senaste: fotografering. Sanna säger sig gilla att sköta hemmet mest. De motionerar tillsammans genom promenader i det vackra parkområdet där de bor intill Kuppis. Gamla skolvänner träffar de på fester som senast vid Kårkullas jubileumsfest och via Facebook där de håller kontakt med dem.

23 22 De funderar på nyttan de haft av att ha gått i Optima i Nykarleby och ett par saker dyker genast upp. Sanna säger att hon fick en bredare utbildning genom att få prova på olika ämnen. Hon hade provat på merkonomutbildningen ett tag före det men hoppade av den. Man kan ju alltid fortsätta någon gång om man vill, resonerar hon. Marko ser idag att åren gav mera mognad, stabilitet och bättre tålamod. Han hade tid att utveckla sin talang i musik genom gitarrlektionerna han tog vid Jakobstads konservatorium. Just nu funderar jag på att hitta ett band och planer finns redan tillsammans med min bestman från vårt bröllop, Lassi. Han är Sannas systers pojkvän och han spelar också gitarr, berättar Marko. De har bägge pension men hoppas på lönearbete. Det skulle underlätta livet med lite bättre ekonomi, konstaterar de med en mun. Lägenheten de bor i är en enrummare. Och ganska liten. Visst vore det roligt med en lite större lägenhet men just nu går det inte. Å andra sidan är området så trevligt att vi vill inte flytta härifrån, säger de medan de ser på varandra. Hjälp med allt det byråkratiska pappersarbetet får Marko via en intressebevakare. Sanna och Marko har också varsin stödperson vilka de träffar regelbundet. En gång i veckan ses vi ett par timmar. Vi sysslar med olika saker. Motionerar, tar en kaffe, går på bio kanske, alldagliga och vanliga saker. Det bästa med stödpersonerna är att få bolla sina tankar med dem. Det är de bra på, utbrister paret Vuorsalo samtidigt. De är bra lyssnare bägge två, det är Markos och Sannas åsikt. Liksom alla gifta par har också Vuorsalos vissa ritualer i sitt liv. Vilka är då Markos och Sannas? Svaret kommer direkt:

24 23 Det är Min morgon på Fst 5 som är vår grej! Vad gäller maten har de en metod som går ut på att Sanna väljer och Marko gör. De skrattar bägge åt den kommentaren och det blir inte riktigt klart om det är sant eller ej. Det som är sant är att de tycker att det är gott att vara två. De har kompisar som är väldigt ensamma och helst bara stannar hemma. Marko lägger till att han vet hur det känns. Så var det för mig när jag bodde i Jakobstad, säger han tyst. Men nu är det flera som ringer och vill prata med dig och få råd av dig, lägger hans hustru till samtidigt som hon lägger armen runt honom. Trots att livet inte alltid serverar det man önskar ger Marko och Sanna ett intryck av att vara överens och nöjda med livet i stort. Lösningen med den något trånga lägenheten är inget problem. Liksom många kvinnor har Sanna har lösningen klar: Vi skaffar fler hyllor från Ikea! Paret Vuorsalo.

25 24 Kristina Kullas-Norrgård har världens bästa jobb Mycket vatten har runnit i Nykarleby älv sedan Kristina Kullas-Norrgård kom till dåvarande Yrkesträningsskolan år 1994 som lärare för den nystartade köksgruppen. På den tiden hade skolan tre linjer. Kristina fick börja läsåret i nytt kök med utsikt över älven. Hon fick inreda köket och skapa en helt ny linje för den var den första av sådant slag i Finland. Sedan dess har hon utbildat sig till speciallärare, fått nya uppgifter och kallas idag för utbildningsledare. Hon kommer på en händelse som beskriver jobbet på ett enkelt sätt: En ny elev frågade henne en gång när hon var i deras klassrum vad hon gör i skolan. Ser till att alla mår bra, svarade en annan elev. Den förklaringen tycker Kristina stämmer och fortsätter: Jag har ansvaret för den pedagogiska ledningen och ser till att det praktiska arbetet löper och har hand om organiseringen av många saker och koordinerar nätverken till samarbetspartners. Kristina stortrivs med att ha många järn i elden samtidigt. Ett av järnen är uppgiften med att personalen och de studeranden skall få utvecklingsmöjligheter och känna tillfredsställelse med arbetet. Undervisningen har hon inte helt slutat med. Ettorna får ta del av hennes kunskaper i undervisningsköket och där lär hon sig att känna dem för de kommande åren på Optima. Hennes jobb är till en viss del säsongsbetonat. Under hösten handlar det om att komma igång på alla verksamhetspunkterna, det handlar om schemaläggning och

26 25 Kristina är med och drar riktlinjer för resurseringen av linjerna inför inkommande läsår. En naturlig följd av att skolan har växt är också att den administrativa delen blivit större. Till först var det rektorn Sixten Snellman som ensam skötte om kanslistoch sekreterarjobbet. Han var den som hanterade räkningar och annat som hörde till kontorsjobbet. Sedan fick skolan en kurator och senare en halvtidskanslist. Idag har skolan en heltidskanslist, heltidskurator, koordinator och också en utbildningsledare som har en överblick över allt det som hör till skolan. Och framför allt för att blicka framåt. Vilka är kraven på personalen fem år fram i tiden, är en fråga som vi jobbar med nu, säger utbildningsledaren som väljer att se det som en utmaning, inte som ett problem, att behålla den goda nivå skolan har och fortsätter: Det tycks vara så idag att de gravt funktionshindrade har det ganska bra men de med mindre svårigheter, till exempel lindriga psykiska problem blir i kläm. Hur ska de få det bättre inom den grundläggande yrkesutbildningen och hur hittar vi en balans i hur mycket integreringen får ta, är en av frågorna. Jag har ett hjärta för de som inte mår bra i den grundläggande yrkesutbildningen, konstaterar Kristina Kullas-Norrgård. Många av dessa har relativt små problem och dem borde man kunna hjälpa, anser hon. Kristina Kullas-Norrgård är en person som brinner för sin sak: de studerandes bästa och hon vill få andra att brinna. Att vara den enda svenska skolan inom detta område är en fördel anser hon och känner sig stolt över att få jobba med specialundervisning. Kontakten med föräldrar som ger oss sitt stora förtroende att jobba med deras ungdomar i ett tätt samarbete gläder oss alla inom Optima Åminnevägen. Nät-

27 26 verksarbetet där jag har möjlighet att aktivt arbeta för vår målgrupp i olika sammanhang, att varje studerande skulle hitta en utbildning där de rätta kraven ställs och att varje studerande skulle ha möjlighet att utvecklas och lyckas, det ger mig min arbetsglädje, säger hon. Vi har faktiskt en speciell atmosfär här i skolan. En revisor som nyss gjorde ett besök här lyfte i revisions rapporten fram speciellt en mening: En motiverad och engagerad personal, berättar utbildningsledaren med ett leende. Hon räknar snabbt upp några saker som är önskvärt om man tänkt sig jobba här. Förutom rätt utbildning behövs det en lösnings-orienterad inställning. Personer som är problem-orienterade skulle inte trivas. Men bör vara flexibel till max, eller så blir man det. Att kunna se lösningarna och söka nya lösningar är en fördel. Stresstålighet behövs, dagen blir ofta inte sådan som man planerat. Men tack och lov är personalen en mångfald med många olika personligheter, säger hon nöjt och säger i samma andetag att hon har det mest spännande jobb hon kan tänka sig. Utbildningsledaren håller tät kon- Kristina gör så alla mår bra.

28 27 takt med de övriga utbildningsledarna på andra stadiet inom Optima. Det är en klar fördel att alla speciallärare inom Optima känner till Åminnevägens utbildning. De har alla jobbat i huset kortare eller längre tid. De hittar, känner igen och fångar upp de studerande som nu går på vanliga linjer men som skulle må bra av en annan nivå på utbildningen. Med andra ord: De hjälper studeranden att hitta rätt nivå på undervisningen enligt den utbildningstrappa Optima har att erbjuda. Optima Åminnevägen har all orsak att vara stolt över det kvalitetscertifikat som hänger i rektorns rum. Certifieringen innebär att skolan ger en viss garanti på den utbildning den ger och att personalen hela tiden jobbar med ständiga förbättringar där hänsyn tas till de studerande. Optima Åminnevägen var först med att utveckla ledningssystemet och nu har det spridit sig till övriga inom Optima. Många är de projekt som fötts vid Optima Åminnevägen, idag växt till sig, lever med i utvecklingen och mår utmärkt. Utbildningsledaren lägger ner hela sin själ och hela sitt hjärta i sitt jobb. Hon poängterar att vi alla får vara olika och det gäller både personalen och studeranden. Kristina Kulla-Norrgård föregår själv med gott exempel på en person som engagerar sig och lever med. Hon tycker att man vi kaffebordet ska få säga hur man har det. Släpp ut det bara så finner vi en lösning på det tillsammans, är hennes tips.

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Individuella behov var får jag stöd?

Individuella behov var får jag stöd? Individuella behov var får jag stöd? Vates 3.12.2015 Sixten Snellman, rektor 18.12.2015 Esittäjä 1 Aktivera resurserna utbildning eller arbete? Studier efter grundläggande utbildningen Vilket stöd erbjuds

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Thomas i Elvsted Kap 3.

Thomas i Elvsted Kap 3. Kap 3 Nu börjar träningen Imre, inte Ymre När kommer din pappa, frågar jag Lappen, vi kanske ska dela upp innan. Han är redan hemma, han jobbar på Metallen med datorer, säger Lappen, så vi ska nog strax

Läs mer

Eftis i fokus hösten 2010 Haga eftis i Vasa

Eftis i fokus hösten 2010 Haga eftis i Vasa Eftis i fokus hösten 2010 Haga eftis i Vasa Besök 4.10.2010 Text och bild: Monica Martens-Seppelin Det är en vacker höstdag i oktober som jag besöker Vasa. På förmiddagen samlades det svenska regionala

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006

Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Månadens eftis oktober 2006: Lahtis eftis Text och foto: Monica Martens-Seppelin Besök 6.10.2006 Lahtis svenska skola och eftis ligger ett stenkast från järnvägsstationen som jag anländer till efter endast

Läs mer

Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare

Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare Hufvudstadsbladet, Finland Så blir skoleleven en välmående vinnare 8 Apr 2013 HufvudstadsbladetTua Ranninen Skoleleverna i Finland är världsmästare när det gäller kunskap, medan eleverna i Sverige är trygga,

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Vero hit & dit. Text Katarina Kieri Bild Helena Lunding Hultqvist

Vero hit & dit. Text Katarina Kieri Bild Helena Lunding Hultqvist 1 Vero hit & dit Text Katarina Kieri Bild Helena Lunding Hultqvist Vero kommer ny en dag till Markus klass. Hon verkar så säker på sig själv och kan en massa saker som han inte har en aning om. Hur kan

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari Det har gått en hel månad sedan sist, vi ber om ursäkt för detta. Tiden har bara flugit iväg då det är lite mer jobb med 46 barn än med, som

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

För ett samtal i gruppen om situationen i beskrivningen med stöd av frågorna nedan

För ett samtal i gruppen om situationen i beskrivningen med stöd av frågorna nedan Vad är mångfald? Yalda, 37 år, har rötter i Mellanöstern och är född och uppvuxen i Sverige. Hon är den enda på sin arbetsplats som har utländsk bakgrund och det blir hon ofta påmind om av arbetskamrater

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

1

1 www.supermamsen.com 1 Skolan ser: En elev som fungerar. Jobbar på. Har vänner. Det är inga problem i skolan! Hemmet ser: Ett barn som trotsar, inte orkar med Inte orkar träffa vänner... Inte orkar fritidsaktiviteter

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Skolprogram på hembygdsmuseum

Skolprogram på hembygdsmuseum Skolprogram på hembygdsmuseum Maria Ekqvist Efter att ha jobbat två säsonger som sommarguide vid Pargas Hembygdsmuseum blev jag erbjuden att jobba kvar några timmar per vecka under hösten och hålla skolprogram

Läs mer