Cadillac Escalade. Instruktionsbok Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cadillac Escalade. Instruktionsbok Innehållsförteckning"

Transkript

1 09euEscalade.swe Page 1 Thursday, July 10, :10 PM Cadillac Escalade Instruktionsbok Innehållsförteckning Hur denna instruktionsbok används... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Avsnitt 1 Instrumentering och reglage Avsnitt 2 Stolar och säkerhetsanordningar Avsnitt 3 Instruktioner vid start och användning Avsnitt 4 Service och underhåll Avsnitt 5 Problem vid körning Index AKSWE44

2 09euEscalade.swe Page 2 Thursday, July 10, :10 PM Viktigt angående instruktionsboken Vi gratulerar dig till ditt bilval! Vi kommer att göra allt för att du även fortsättningsvis ska känna dig nöjd med ditt fordon. Instruktionshandboken tillhör fordonet. Den bör lämnas kvar i fordonet när detta säljs, för att även nästa ägare ska kunna ta del av viktig information angående fordonets användning, säkerhet och underhåll. Miljövänliga och återvunna material har använts vid utvecklingen och tillverkningen av ditt fordon. Produktionsmetoderna som använts för att tillverka ditt fordon är också miljövänliga. Produktionsavfallet återvinns och en del av avfallet används på nytt. Behovet av vatten har minskats för att spara naturresurser. All information, samtliga illustrationer och specifikationer i instruktionsboken är baserade på den produktinformation som fanns tillgänglig vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produkten utan föregående information. Illustrationerna som återfinns i boken är typexempel och är inte avsedda att vara exakta avbildningar av olika delar av fordonet. Lägg märke till att det fordon du har köpt inte nödvändigtvis är utrustat med alla de tillbehör som finns beskrivna i instruktionsboken. Instruktionsboken ska kompletteras med Garanti- och servicehäftet. Även om instruktionsboken kan betraktas som komplett, på så sätt att den täcker in all väsentlig information, får den sitt största värde om den används i kombination med Garanti- och servicehäftet.... 2

3 09euEscalade.swe Page 3 Thursday, July 10, :10 PM Hur denna instruktionsbok används När det gäller service, är det viktigt att komma ihåg att det är din återförsäljare som bäst känner ditt fordon och som är angelägen om att se dig som en nöjd kund. Han erbjuder dig service både under och efter garantitiden. I händelse av meningsskiljaktigheter, som inte blivit lösta till din belåtenhet ombeds du tillämpa det förfaringssätt som finns beskrivet i Garanti- och servicehäftet. FÖR BÄSTA RESULTAT, ANVÄND ALLTID ORIGINALDELAR FRÅN GENERAL MOTORS. RESERVDELAR FRÅN GM ÄR FÖRSEDDA MED NÅGOT AV NEDANSTÅENDE VARUMÄRKEN: Använd denna instruktionsbok för att lära dig om ditt nya fordons egenskaper och hur de fungerar. Instruktionsboken är avsedd att användas som referens för att hjälpa dig att snabbt finna och använda de olika egenskaperna hos ditt fordon. Av denna orsak är instruktionsbokens innehåll arrangerat enligt egenskapernas placering istället för att följa deras funktion. Den innehåller även mycket viktig säkerhets- och underhållsinformation och beskriver eventuella problem som kan uppstå vid körning. Denna instruktionsbok är indelad i fem avsnitt: Avsnitt 1: Instrumentering och reglage För att få en allmän uppfattning om hur bokens innehåll arrangerats skall du föreställa dig, att du sitter i förarsätet. Du fäster först uppmärksamheten vid instrumentbrädan precis framför dig, sedan vandrar blicken uppåt och ut till speglarna, fönstren och dörrarna, och fortsätter sedan runt fordonet till bagageutrymmet bak, och slutligen upp till innertaket och yttertaket. Bokens innehåll har arrangerats i denna ordningsföljd. De allra flesta av fordonets instrument och reglage är belägna i dessa områden, och de beskrivs först i boken i avsnitt

4 09euEscalade.swe Page 4 Thursday, July 10, :10 PM Hur denna instruktionsbok används Avsnitt 2: Stolar och säkerhetsanordningar Fäst sedan uppmärksamheten vid fordonets mittparti: sätena och säkerhetsbältena. Avsnitt 2 innehåller information om dessa samt om fordonets krockkuddesystem. Avsnitt 2 innehåller även information om barnbilstolar och säkerhetsbälten för barn. Avsnitt 3: Instruktioner för start och användning När du bekantat dig med fordonets instrument, reglage, säten och säkerhetssystem i avsnitt 1 och 2, innehåller avsnitt 3 instruktioner för start och användning av fordonet. Detta avsnitt innehåller information om dina nycklar och det nyckellösa låssystemet (om sådant finns), om tändningen och om hur man startar fordonet, samt om transmissionen, fördelningslådan (om sådan finns), parkering, vägfäste, styrning-, bromsoch fjädringssystem. Här beskrivs även fordonets speciella belastnings- och bogseringsegenskaper. Avsnitt 4: Service och underhåll Avsnittet Service och underhåll: - innehåller information om bränsle - hjälper dig finna de olika komponenterna i fordonets motorrum - ger grundläggande information om service och vätskor för de viktigaste motorkomponenterna som är lätt tillgängliga (t ex olja, motorkylvätska, växellådsolja, servostyrningsvätska, bromsvätska, kylningsvätska för luftkonditionering, spolarvätska, batteri)... 4

5 09euEscalade.swe Page 5 Thursday, July 10, :10 PM Hur denna instruktionsbok används - innehåller information om däcktryck, -inspektion, -rotering och -byte - anger läget för och beskriver fordonets säkringar och överspänningsskydd - innehåller anvisningar för byte av glödlampor och specifikationer - innehåller specifikationer och värden för de viktigaste komponenterna Avsnitt 5: Problem vid körning I detta avsnitt beskrivs hur man löser vissa problem som kan uppstå vid körning. Här beskrivs: - Start med hjälp av startkablar - Bogsering av fordonet - Överhettning av motorn - Byte av punkterat däck Varje avsnitt inleds med en kort innehållsförteckning för att göra det lättare för dig att hitta i boken. 5...

6 09euEscalade.swe Page 6 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter RUTORNA OCH OBS Meddelandena och OBS är avsedda att göra dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till personskada eller skador på fordonet. Betyder: Detta kan skada människor OBS Betyder: Detta kan skada fordonet. Sätenas läge Justera inte förarstolen när fordonet är i rörelse. Stolen skulle kunna hoppa ur läge och orsaka att du förlorar kontrollen över fordonet. Att sitta i bakåtlutat läge när fordonet är i rörelse kan vara förenat med fara. Även om du spänner fast säkerhetsbältet försvagas dess funktion när ryggstödet är lutat alltför kraftigt bakåt. Säkerhetsbälten Använd alltid säkerhetsbälte. Se till att det sitter bra. Kör aldrig passagerare som inte använder säkerhetsbälte. Vid en eventuell kollision kan den som ej använder säkerhetsbälte skadas svårt. Har du däremot bälte kan du undkomma utan skador i samma olycka. Använd alltid säkerhetsbälte och se till att även dina passagerare gör det!... 6

7 09euEscalade.swe Page 7 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter (fortsättning) Om säkerhetsbältet används felaktigt, kan allvarliga personskador uppstå. Höftdelen skall sitta lågt och tätt mot höfterna. Vid en eventuell kollision ger detta styrka åt bäckenbenet och du riskerar inte lika lätt att glida under bältet. Om du skulle glida under blir trycket stort mot magen, vilket kan ge allvarliga skador. (fortsättning) Spänn fast säkerhetsbältet tätt mot kroppen. Ha inte diagonaldelen under armen. Se till att bältet inte är vridet. Du kan skadas allvarligt om säkerhetsbältet spänts fast i fel fäste. Spänn alltid fast bältet i fästet som är närmast dig. Diagonaldelen ska sitta över axeln och bröstet. Dessa kroppsdelar klarar bäst att ta emot tryck från bältet. (fortsättning) Ett säkerhetsbälte får användas av endast en person åt gången. Låt inte två barn använda samma bälte. Olycksstatistik visar, att barnen är säkrare om de spänts fast i baksätet. 7...

8 09euEscalade.swe Page 8 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter Krockkuddar (fortsättning) Gravida kvinnor ska använda höft-/diagonalbälte och höftdelen skall sitta så lågt som möjligt under hela graviditeten. Såväl bältessystemet som krockkuddesystemet är avpassat för att ge det bästa skyddet åt vuxna. Personer som lutar mot eller befinner sig mycket nära en krockkudde som aktiveras kan skadas allvarligt eller till och med dödas. (fortsättning) Se till att barn som är för små för att skyddas av det ordinarie bältessystemet sitter fastspända i speciella barnstolar. Krockkudden är ingen ersättning för säkerhetsbältet, utan fungerar endast i kombination med detta.... 8

9 09euEscalade.swe Page 9 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter (fortsättning) Krockkuddarna är avsedda att användas i kombination med säkerhetsbältena. Om du inte använder säkerhetsbälte och råkar ut för en kollision, kan du skadas mycket värre, trots att fordonet är utrustat med krockkuddar. Om du sitter alltför nära en krockkudde som håller på att blåsas upp, kan du skadas allvarligt. Säkerhetsbältet hjälper till att hålla dig i rätt position när krockkuddens funktion utlöses. Föraren ska sitta så långt bak som möjligt utan att äventyra manövreringen av fordonet. Inga föremål får förvaras framför krockkudden. (fortsättning) När en krockkudde blåses upp, uppstår damm i luften. Detta damm kan orsaka andningssvårigheter för personer som lider av astma eller andra andningsbesvär. För att undvika dessa, skall alla personer stiga ur fordonet så snart det är tryggt att göra detta. Om du inte kan komma ut, skall du öppna ett fönster eller en dörr. Säkerhetssystem för barn Håll aldrig ett spädbarn i famnen när du åker i fordonet. Vid kollision blir ett spädbarn så tungt att du inte kan hålla i det. T ex vid en kollision vid endast 40 km/tim skapar ett barn som väger 5,5 kg plötsligt en 110 kg kraft i dina armar. Det är praktiskt taget omöjligt att hålla i barnet. Spänn fast spädbarnet i barnbilstol avsedd för småbarn. 9...

10 09euEscalade.swe Page 10 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter (fortsättning) En bakåtriktad barnbilstol i framsätet kan tryckas in i stolens ryggstöd om krockkudden för passageraren i framsätet fylls med luft. Ett barn som sitter i en bakåtriktad barnbilstol kan skadas allvarligt. I de fordon som har uppblåsbar krockkudde för passageraren i framsätet, måste en bakåtriktad barnbilstol alltid monteras i baksätet. Småbarn som måste använda bakåtriktade barnbilstolar kan inte åka säkert i fordon utrustade med krockkudddar på passagerarsidan som saknar baksäte. Om du emellertid fäster en framåtriktad barnbilstol i främre passagerarsätet ska du flytta det främre passagerarsätet så långt bakåt det går. Lämna fordonet Undvik att lämna fordonet med motorn i gång. Lämna inte barn i fordonet med tändningsnyckeln. Barnen kan i så fall använda de eldrivna fönsterhissarna eller andra reglage och i värsta fall starta fordonet. Barnen eller andra personer kan skadas eller dödas

11 09euEscalade.swe Page 11 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter (fortsättning) Det är mycket farligt att lämna barn i fordonet en längre tid - speciellt vid varmt väder. När du lämnar fordonet, skall du ta barnen med dig. Fordon med automatväxel Om fordonet har automatisk växellåda ombeds du observera nedanstående försiktighetsföreskrifter. Du riskerar annars att fordonet oavsiktligt sätts i rörelse, vilket skulle kunna medföra olycka. (fortsättning) Se till att växelspaken är i P (parkering) och att parkeringsbromsen är ordentligt anlagd när du lämnar fordonet. Håll foten stadigt på bromspedalen utan att ge gas när du växlar ur P (parkering) eller N (neutralläge). Växla inte till läge D (kör) eller R (backväxel) när motorn rusar. Växla inte till P (parkering) när fordonet är i rörelse. Läs avsnitt 3, "Instruktioner vid start och användning", för ytterligare information

12 09euEscalade.swe Page 12 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter Avgasvarningar Brännbara ämnen kan komma i kontakt med heta delar av avgassystemet under fordonet och fatta eld. Parkera aldrig på pappersunderlag, lövsamlingar, torrt gräs eller annat brännbart material. Avgaserna kan vara dödliga. Koloxid (CO) är en helt osynlig och luktfri gas som kan förorsaka medvetslöshet och död. (fortsättning) Låt inte motorn gå på tomgång i slutna rum, såsom t ex garage. Koloxiden kan då tränga in i fordonet. Tomgång med fönstren stängda och luftkonditioneringsfläkten avslagen (om sådan finns) kan leda till att farliga avgaser tränger in i fordonet. (fortsättning) Det kan också vara mycket farligt att köra med bakluckan, bakfönstren, eller bakdörrarna öppna. Om du nödvändigtvis måste köra med en av dessa öppen eller när deras tätning är bruten, skall du försäkra dig om att alla andra fönster är stängda och slå på fläkten på högsta hastighet med en inställning som tar in luft utifrån. På så sätt tvingar du luft utifrån in i fordonet. Försäkra dig om, att inget fönster, ingen dörr eller bakluckan är öppen om du bogserar släpvagn

13 09euEscalade.swe Page 13 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter (fortsättning) Avgaser kan också tränga in i fordonet om: avgassystemet låter konstigt eller onormalt fordonet är rostigt undertill fordonet har skadats eller underhållits dåligt fordonets undre del, speciellt avgasröret är igensatt av snö eller skräp (fortsättning) Vid misstanke om att avgaser tränger in i fordonet, skall du köra med alla fönster öppna, samt vrida luftkonditioneringen (om sådan finns) till en inställning som cirkulerar luft utifrån. Åtgärda felet omedelbart på verkstad. Vatten i ditt fordon Efter biltvätt eller att du kört i vattenansamlingar kan funktionen hos bromsarna vara nedsatt. Trampa ned bromspedalen försiktigt tills bromsarna fungerar normalt. Försök att undvika djupa vattensamlingar. Om vatten tränger in genom luftintaget kan motorn skadas. Om du måste passera en vattensamling ska du köra mycket försiktigt för att förhindra att vatten sprutar upp mot undersidan av karossen

14 09euEscalade.swe Page 14 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter (fortsättning) Rinnande eller rusande vatten skapar stora krafter. Om du försöker köra genom rinnande vatten, tex när du ska korsa en grund vattensamling, kan fordonet flyta iväg. Endast 15 cm djupt rinnande vatten kan dra med sig ett mindre fordon. Om så sker, kan du och passagerarna drunkna. Ignorera aldring polisens varningsskyltar, och var ytterst försiktig vid körning i rinnande vatten. Körning i backar Om du behöver stanna i backe, ska du inte hålla fordonet med hjälp av gaspedalen. Växellådan kan skadas. Bromsa hellre för att hålla fordonet på plats. När du kör nedför en brant sluttning bör du använda en lägre växel samtidigt som du bromsar, för att kontrollera hastigheten. Rulla inte nedför en backe i läge Neutral eller med tändningen av. Bromsarna kan överhettas och leda till olycka. Fordonsbelastning Lasta inte fordonet mer än fordonets bruttobelastningsvärde eller endera bruttoaxelbelastningsvärde. Överbelastning kan förstöra vissa delar av fordonet och ändra fordonets hantering. Överbelastning kan leda till förlorad kontroll över fordonet och personskada. Den kan också förkorta fordonets livslängd

15 09euEscalade.swe Page 15 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter (fortsättning) Föremål som du placerat inne i fordonet kan träffa och skada personer vid tvärbromsning, snabb svängning eller kollision. Placera alla föremål i fordonets bagageutrymme och försök fördela vikten jämnt. Stapla aldrig föremål inne i fordonet högre än ryggstöden. Lämna inte lösa barnbilstolar inne i fordonet. Försök om möjligt surra fast alla föremål som transporteras inne i fordonet. Bränsle och andra brännbara ämnen Slå av motorn innan du fyller på bränsle. När du öppnar tanklocket, ska du göra detta med stor försiktighet för att släppa ut en del av trycket inne i tanken. Öppna därefter helt. Fyll aldrig en portabel bränsledunk inne i fordonet. Använd endast godkända bränsledunkar. Rök aldrig i samband med bränslepåfyllning. Transportera inte brännbara ämnen, t ex bensin, i fordonet. (fortsättning) Lägg aldrig papper eller annat brännbart material i askkoppen. Det kan antändas av en cigarrett. Lämna utrymme i bränsletanken för att bränslet skall kunna utvidgas (på grund av värme från motorn), och fyll tanken endast tills pumpens automatiska munstycke stängs av

16 09euEscalade.swe Page 16 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter Batterier Du kan skadas av fordonsbatterier. De innehåller syra och elektricitet som kan orsaka brännskador och gas som kan explodera eller antändas. Var försiktig och följ alla gällande anvisningar när du arbetar i närheten av batteriet. Låt inte batterivätska komma på huden. Om batterivätska stänker i ögonen eller på huden, skall du spola med vatten och genast söka upp läkare. Använd inte tändsticka eller öppen låga i närheten av fordonets batteri. Om du behöver mer ljus skall du använda en ficklampa. (fortsättning) Varje nytt fordon från GM är försett med ett AC Delco -batteri som inte kräver något underhåll. Om emellertid ett annat batteri är försett med påfyllningslock, skall du försäkra dig om att det innehåller rätt mängd vätska. Om vätskenivån är för låg, skall du fylla på vatten för att avlägsna eventuell gas, som är explosiv. Bogsering av fordonet Gör så här för att undvika skador: Transportera aldrig passagerare i ett fordon som bogseras. Överskrid aldrig rekommenderad hastighet vid bogsering. Fäst alla lösa eller skadade delar ordentligt. Uppehåll dig aldrig under ett fordon i lyft läge. Använd alltid separata säkerhetskedjor för respektive sida av fordonet

17 09euEscalade.swe Page 17 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter Motorrum Ånga från en överhettad motor kan orsaka allvarliga brännskador. Håll dig på tryggt avstånd från motorn om du ser eller hör ånga från motorn. Var försiktig när du arbetar i motorrummet. Vissa delar av motorn kan bli mycket heta och bränna dig. (fortsättning) Var mycket försiktig med den elektriska motorfläkten. Den kan gå igång av sig själv, även när motorn är av. Kylsystemet Motorn får inte gå om det finns en läcka. All kylvätska kan då rinna ut med risk för eldsvåda som följd. Tillsats av enbart rent vatten eller annan ej rekommenderad vätska kan vara riskfyllt. Motorn kan överhettas utan att du får någon varning härom. Motorn kan antändas med brännskador som följd. Under vissa betingelser är etylenglykolen i motorns kylvätska brännbar. För att undvika brännskador, ska du se till att du inte spiller kylvätska på avgassystemet eller heta motordelar. Om du är tveksam, låt kvalificerad teknisk personal utföra detta

18 09euEscalade.swe Page 18 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter (fortsättning) Ångor och vätskor kan strömma ut från en het kylare och orsaka allvarliga brännskador. Vrid aldrig av kylarlocket innan motor och kylare har svalnat. Byte av punkterat däck Byte av däck kan vara förenat med risker. Fordonet kan glida av domkraften. Att befinna sig under fordonet när detta är i upplyft läge, är förenat med stor fara. Om fordonet glider av domkraften kan du skadas svårt. Vistas aldrig under fordonet då det endast är stött av en domkraft. (fortsättning) Rost eller smuts på hjulet, eller på de delar där det är fastsatt, kan förorsaka att hjulmuttrarna lossnar efter en tid. Hjulet kan lossna och förorsaka en olycka. När du byter däck, ska all rost och smuts avlägsnas från punkter där hjulet är fäst vid fordonet. I nödfall kan en trasa eller pappershandduk användas, men sedan bör en grundligare rengöring med hjälp av skrapa eller stålborste göras

19 09euEscalade.swe Page 19 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter Fel i systemet Körning med bromsvarningslampan tänd kan leda till olycka. Kontrollera bromsarna omedelbart om bromsvarningslampan fortsätter att lysa. Fortsätt inte att köra om oljetrycket är lågt. Överhettning i motorn kan uppstå med risk för brandfara. Både du själv och andra kan få brännskador. Kontrollera oljan snarast möjligt och lämna in bilen för service. Om någon varningslampa på instrumentpanelen tänds under körning, ska du stanna fordonet på säkert ställe och följa instruktionerna i denna instruktionsbok. Om motorn stannar under körning, fungerar inte servosystemet i bromsar och styrning helt, vilket gör att såväl bromsning som styrning kräver stor kraft. Försök svänga till ett säkert ställe vid vägkanten innan fordonet stannar. OBS Elektronisk utrustning, som t ex kortvågsradio, biltelefon, navigationsutrustning eller tvåvägsradio, kan störa funktionen hos motorn, radion eller andra elektroniska system, eller skada dem. Konsultera alltid en auktoriserad GM-handlare innan du installerar elektronisk utrustning i ditt fordon

20 09euEscalade.swe Page 20 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter Ytterligare säkerhetsföreskrifter Att köra alkoholpåverkad är mycket farligt. Dina reflexer, din uppfattningsförmåga, din uppmärksamhet och ditt omdöme kan påverkas av en liten mängd alkohol. Du kan råka ut för en allvarlig olycka, som kan leda till dödsfall, om du kör efter att ha druckit alkohol. Ta taxi hem eller utse på förhand en förare som inte dricker alkohol. (fortsättning) Medicinsk forskning visar, att en alkoholpåverkad person kan skadas värre vid krock. Detta gäller speciellt skador på hjärnan, ryggraden och hjärtat. Detta betyder att varje alkoholpåverkad person - såväl förare som passagerare - löper större risk att dödas eller få bestående men vid krock än om personen inte druckit alkohol. Olåsta dörrar kan vara farliga. Försäkra dig om att alla dörrar är låsta när fordonet är i rörelse. Omkopplaren till fartkontrollen ska alltid vara i läge Av när systemet inte används

21 09euEscalade.swe Page 21 Thursday, July 10, :10 PM 1 Instrument och reglage monterade på instrumentpanel...24 Kombinationsinstrument...26 Varningslampor...28 Förarens informationsskärm...39 Reglage informationsskärm...40 Tripp/bränsleinformationsmeny...42 Fordonets informationsmeny...45 Individuella funktioner...49 Meddelanden förarens informationsskärm...65 Analog klocka...78 Stabilitrak -system...80 Stabilitrak antispinnsystem...82 Eluttag för tillbehör...84 Belysning...86 Kontakt till huvudbelysning...86 Automatiskt strålkastarsystem...87 Körbelysning dagstid...88 Belysningsreglage instrumentpanel...89 Främre dimljus...89 Bakre dimljus...90 Takbelysning...90 Entrébelysning...91 Läslampor...91 Batterisparare...91 Kontakter instrumentpanel...91 Avsnitt 1 - Instrumentering och reglage Värme och luftkonditioneringssystem Automatiskt klimatkontrollsystem med två zoner Automatisk bakre luftkonditionering/ uppvärmning Användningstips Ventilationsmunstycken Eluppvärmd bakruta Ljudsystem och klocka Ljudsystem i baksätet Audioreglage på ratten Stöldskyddsystem Antenn Navigationssystem Reglage monterade på ratten/rattstången Kombinationsspak Kontakt för elstyrd rattlutning Uppvärmd ratt Knappar för farthållare Signalhorn Audioreglage på ratten Tändningskontakt Växelväljare Varningsblinkers

22 09euEscalade.swe Page 22 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 - Instrumentering och reglage Kombinationsspak Körriktningsvisare Reglering av hel-/halvljus Vindrutetorkare Bakre vindrutetorkare/-spolare Farthållare Speglar Sidospeglar Inre backspegel med automatisk justering för normalläge/avbländat läge Makeup-spegel Fönster Elektriska fönsterhissar Dörrar Mekaniska dörrlås Elektriska dörrlås Säkerhetslås för bakdörrar Elektriskt reglerade trösklar Bagageutrymme Baklucka/bakruta Elstyrd bakdörr Bakre förvaringsutrymme Borttagning av domkraft och reservhjul Tak Solskydd Soltak Takräcke Förvaring Mittkonsol Armstöd i baksätet Handskfack Mugghållare Eluppvärmda och avkylda mugghållare Bakre förvaringsutrymme Takräcke Askkopp och cigarrettändare Fortsatt strömförsörjning för tillbehör Skydd mot batteriurladdning Ultraljudsassistens bak vid parkering Fel i parkeringsassistenssystemet Hantering av eleffekt Minnesfunktion

23 RPM x 1000 ABS km/h MPH 09euEscalade.swe Page 23 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt P R N D M RES SET AUTO AUX

24 09euEscalade.swe Page 24 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage INSTRUMENT OCH REGLAGE MONTERADE PÅ INSTRUMENTPANEL 1. Ventilation 2. Kombinationsspak 3. Kombinationsinstrument 4. Reglage för varningsblinkers 5. Växelväljare 6. Bogserings-/transportknapp 7. Reglage informationsskärm 8. Analog klocka 9. Navigations-/ljudsystem 10. Stabilitrak -knapp; Kontakt för urkoppling av ultraljudsassistens bak vid parkering 11. Kontakt för elstyrd rattlutning 12. Reglage för huvudbelysning 13. Kontakt för urkoppling av takbelysning 14. Knappar för farthållare 15. Signalhorn 16. Audioreglage på ratten 17. Automatiskt klimatkontrollsystem med två zoner 18. Kontakter instrumentpanel Kontaktpanelen kan innehålla följande reglage: - Justerbart reglage för gaspedal och bromspedal - Knapp för uppvärmd vindrutespolare - Reglage för elstyrda körpaneler (om utrustad) 19. Handskfack... 24

25 09euEscalade.swe Page 25 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt RPM x P R N D M km/h MPH ABS

26 09euEscalade.swe Page 26 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage KOMBINATIONSINSTRU- MENT Kombinationsinstrumentet som visas kan avvika från det som finns i ditt fordon beroende på tillval. Kombinationsinstrumentet är konstruerat på ett sådant sätt att du med ett ögonkast kan se hur fordonet fungerar. För information om varningslamporna på kombinationsinstrumentet eller andra ställen i fordonet, se "Varningslampor" längre fram i detta avsnitt. Fordonet är även försett med en informationsskärm för föraren som fungerar i samband med varningslamporna och mätarna. Se "Förarens informationsskärm" längre fram i detta avsnitt. 1. Kontrollampa för helljus Kontrollampan tänds när helljuset slås på. 2. Kontrollampor för körriktningsvisare En pil blinkar i svängens eller filbytets riktning när körriktningsvisaren är aktiverad. 3. Mätare för motorns kylvätsketemperatur Mätaren för motorns kylvätsketemperatur visar temperaturen på motorns kylvätska. Om visaren når det skuggade varningsområdet på mätaren, är motorn för het! Om motorns kylvätska överhettats ska du stänga av motorn omedelbart. Se avsnitt 4 och 5 för ytterligare information om kylsystemet

27 09euEscalade.swe Page 27 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 4. Vägmätare/trippmätare 5. Hastighetsmätare Vägmätaren visar hur långt fordonet körts i kilometer. Hastighetsmätaren visar hastigheten i kilometer per timme. Trippmätaren anger hur långt fordonet har gått sedan du senast nollställde mätaren. Du nollställer trippmätaren genom att visa trippmätaren på skärmen och sedan trycka på inställnings-/återställningsknappen på förarens informationsskärm. Du kan avläsa vägmätaren när tändningen är av genom att trycka på tripp/bränsleknappen. Se följande under rubriken "Knappar förarens informationsskärm" längre fram i detta avsnitt: -Tripp/bränsleinformationsknapp Värdet visas i metriska enheter KM/H (kilometer i timmen) eller amerikanska-engelska enheter MPH (engelska mil i timmen). Du kan använda informationsskärmen för att växla mellan engelska och metriska avläsningar. Se "Fordonets informationsmeny" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. 6. Bränslemätare Bränslemätaren visar hur mycket bränsle som finns kvar i tanken. Bränslemätaren fungerar endast när tändningskontakten är påslagen. När mätaren visar tom tank första gången finns det fortfarande lite bränsle kvar, men du bör tanka omgående. Pilen på mätaren anger på vilken sida av fordonet som tankluckan är belägen

28 09euEscalade.swe Page 28 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage 7. Varvräknare Varvräknaren visar motorns varvtal i tusentals varv per minut (RPM). 8. Display förarens informationsskärm För information, se "Förarens informationsskärm" längre fram i detta avsnitt. Varningslampor Fordonet är försett med ett antal varningslampor. Varningslamporna tänds när fel uppstår i någon av fordonets funktioner. Vissa varningslampor tänds tillfälligt när du vrider om tändningsnyckeln, som ett tecken på att de fungerar. Fordonet är även försett med en informationsskärm för föraren som fungerar i samband med varningslamporna och mätarna. Se "Förarens informationsskärm" längre fram i detta avsnitt. Varningslampa för oljetryck Lampan tänds en kort stund när motorn startas för att visa att den fungerar. Om den inte tänds, ska du laga den så att den kan varna dig vid eventuellt fel

29 09euEscalade.swe Page 29 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 Om du har problem med oljan kan den här lampan fortsätta att lysa efter det att motorn har startats, eller tändas medan du kör. Detta indikerar att oljan inte går igenom motorn tillräckligt snabbt för att hålla den smord. Mera motorolja kanske behöver tillföras. Det kan även vara något annat fel. Se till att få det reparerat omgående. Fortsätt inte att köra om oljetrycket är lågt. Överhettning i motorn kan uppstå med risk för brandfara. Både du själv och andra kan få brännskador. Kontrollera oljan snarast möjligt och lämna in bilen för service. OBS Skador på motorn till följd av negligerade oljeproblem kan medföra dyrbara reparationer som ej täcks av garantin. Se "Motorolja" i avsnitt 4 för ytterligare information. Kontrollampa laddningssystemet Den här lampan tänds när tändningen är på utan att motorn går, som en funktionskontroll. Om den inte tänds, ska du laga den så att den kan varna dig vid eventuellt fel. Om den fortsätter att lysa eller tänds medan du kör, kan det vara något fel på systemet

30 09euEscalade.swe Page 30 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage Få det kontrollerat omgående. Körning med lampan tänd kan medföra att batteriet töms. Om det är något fel på batteriladdningssystemet, visas ett meddelande. Se "Förarens informationsskärm, meddelanden" längre fram i detta avsnitt. Om du är tvungen att köra en kort sträcka med lampan på, stäng då av alla tillbehör såsom radio och luftkonditionering. Varningslampor för bromssystemet Fordonet har ett tvåkrets bromssystem. Om den ena kretsen slutar fungera kan du fortfarande bromsa med hjälp av den andra. Lampan skall tändas för en kort stund när du startar motorn för att visa att den fungerar. Om den inte tänds, ska du laga den så att den kan varna dig vid eventuellt fel. Lampan tänds när vätskenivån i behållaren är låg eller om något annat fel uppstått på bromsarna. En kort ljudsignal avges när varningslampan tänds. Se "Bromscylindervätska" i avsnitt 4. Om lampan tänds och klang-signalen avges under körning, ska du köra åt sidan och stanna försiktigt. Bromspedalen kan kännas trögare att trampa ner eller gå längre ner mot golvet än normalt. Det kan ta längre tid att stanna. Om lampan fortsätter att lysa ska fordonet bogseras till verkstad för service. Bromssystemet måste kontrolleras omedelbart

31 09euEscalade.swe Page 31 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 Lampan tänds även om du anlägger parkeringsbromsen när tändningen är på. Om du börjar köra innan du frigjort parkeringsbromsen, tänds varningslampan för bromssystemet och en klang-signal avges. Om den förblir tänd när parkeringsbromsen frigjorts helt och hållet, betyder det att det eventuellt är fel på bromsarna. Få det kontrollerat omgående. Om lampan inte tänds när parkeringsbromsen är anlagd, ska fordonet lämnas in för service. Körning med bromsvarningslampan tänd kan leda till olycka. Kontrollera bromsarna omedelbart om bromsvarningslampan fortsätter att lysa. Bärga fordonet till verkstad. Om varningslampan för bromssystemet och varningslampan för det låsningsfria bromssystemet tänds samtidigt och en klang-signal avges i tio sekunder, har eventuellt något fel uppstått på det dynamiska proportioneringssystemet bak. Se "Dynamisk proportionering bak" under rubriken "Bromsar" i avsnitt 3 för ytterligare information. ABS Varningslampa - låsningsfria bromsar Lampan skall tändas för en kort stund när du startar motorn för att visa att den fungerar. Om den inte tänds, ska du laga den så att den kan varna dig vid eventuellt fel. Om den fortsätter att lysa eller tänds medan du kör, kan det vara något fel på systemet. Ett textmeddelande visas eventuellt även på förarens informationsskärm

32 09euEscalade.swe Page 32 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage Se "Meddelanden förarens informationsskärm" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. Stanna så fort som möjligt och slå av tändningen. Starta sedan motorn igen för att återställa systemet. Om lampan förblir tänd eller tänds under körning är fordonet i behov av service. Bromsarna fungerar fortfarande men utan hjälp från det låsningsfria bromssystemet, tills du har fått felet reparerat. Körning med någon av bromsvarningslamporna tänd kan medföra olycka. Låt kontrollera bromsarna omedelbart om lampan fortsätter att lysa. Om även varningslampan till det vanliga bromssystemet lyser har fordonet inga låsningsfria bromsar och det är något fel på det vanliga bromssystemet. Kör åt sidan och stanna försiktigt. Bogsera fordonet till verkstad. Se "Bromssystem varningslampa" tidigare i detta avsnitt. Om varningslampan för bromssystemet och varningslampan för det låsningsfria bromssystemet tänds samtidigt och en klang-signal avges i tio sekunder, har eventuellt något fel uppstått på det dynamiska proportioneringssystemet bak. Se "Dynamisk proportionering bak" under rubriken "Bromsar" i avsnitt 3 för ytterligare information. Varningslampa vid bristfällig funktion Denna lampa övervakar bränsle-, tändnings- och avgassystemet. Den här lampan tänds när tändningen är på utan att motorn går, som en funktionskontroll. Om den inte tänds, ska du laga den så att den kan varna dig vid eventuellt fel

33 09euEscalade.swe Page 33 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 Om den fortsätter att lysa eller tänds medan du kör, kan det vara något fel på systemet. Få det kontrollerat omgående. Om lampan fortsätter att lysa efter tankning kan du eventuellt avhjälpa felet genom att kontrollera att tanklocket är ordentligt påskruvat. OBS Om du fortsätter att köra fordonet när lampan lyser, försämras avgassystemets reglage och bränsleekonomin eventuellt efter en stund, och motorn går eventuellt inte lika jämnt. Detta kan leda till dyra reparationer som kanske inte ersätts av garantin. OBS (fortsättning) Ändringar som utförts på fordonets motor, transmission, avgas-, bränslematningssystem eller byte av originaldäck till andra däck som inte uppfyller samma kriterier för prestanda kan påverka fordonets avgasreglage och leda till att lampan tänds. Ändringar i de nämnda systemen kan leda till dyra reparationer som inte ersätts av garantin. Se "Tillbehör och modifieringar" för ytterligare information. För att fordonet skall godkännas vid inspektion av dess avgasreglageutrustning, måste kontrollampan Funktionsfel (malfunction) fungera rätt. Om motorn är i gång måste lampan vara släckt. Om tändningen är på och motorn är av måste lampan lysa

34 09euEscalade.swe Page 34 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage Om du nyligen bytt batteri i fordonet, eller om batteriet urladdats, beslutar fordonets inbyggda diagnossystem eventuellt att fordonet inte är redo för inspektion. Det krävs eventuellt flera dagars rutinmässig körning innan diagnossystemet samlat in tillräckligt med information för inspektionen. Om fordonet körts i flera dagar (med ett helt och hållet laddat batteri) före inspektionen, men fordonet ändå inte klarar av inspektionen på grund av att det inbyggda diagnossystemet inte är redo, skall du anlita din återförsäljare eller en auktoriserad reparationsverkstad för att förbereda fordonet för inspektionen. Stabilitrak -indikatorlampa Lampan tänds en kort stund när motorn startas för att visa att den fungerar. Om den inte tänds, ska du laga den så att den kan varna dig vid eventuellt fel. När Stabilitrak-systemet aktiveras blinkar Stabilitrak-indikatorlampan. Efter lamptestet tänds lampan för att ange att systemet är av. Om lampan förblir tänd eller tänds under körning när du inte slagit av Stabilitrak, har något fel eventuellt uppstått på systemet. Anlita din återförsäljare för service. När denna varningslampa lyser begränsar antispinnsystemet inte hjulspinn. Anpassa körstilen enligt förhållandena. Se "Stabilitrak-system" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information

35 09euEscalade.swe Page 35 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 Påminnelselampa - säkerhetsbälten Se "Säkerhetsbälten" i avsnitt 2 för ytterligare information. Påminnelselampa passagerarens säkerhetsbälte Påminnelselampan för passagerarens säkerhetsbälte finns i takkonsolen. Se "Säkerhetsbälten" i avsnitt 2 för ytterligare information. Kontrollampa krockkudde Lampan tänds när motorn startas och blinkar eventuellt under några sekunder. Om den inte tänds, ska du laga den så att den kan varna dig vid eventuellt fel. Om den fortsätter att lysa eller tänds medan du kör, kan det vara något fel på systemet. Ett textmeddelande visas eventuellt även på förarens informationsskärm

36 09euEscalade.swe Page 36 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage Se "Meddelanden förarens informationsskärm" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. Lämna genast in fordonet för service. Se avsnitt 2 för ytterligare information avseende kontrollampa för krockkudde. Om kontrollampan för krockkuddarna fortsätter att lysa eller tänds medan du kör, fungerar krockkuddesystemet eventuellt felaktigt. Krockkuddarna fylls eventuellt inte vid krock, eller de fylls trots att ingen krock inträffat. För att undvika personskador skall du genast lämna in fordonet för service. Indikator passagerarens krockkudde på/av Indikatorlampan finns i takkonsolen. Se "Passagerarsensorsystem" i avsnitt

37 09euEscalade.swe Page 37 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 Kontrollampa säkerhetssystemet Lampan tänds en kort stund när motorn startas för att visa att den fungerar. Om den inte tänds, ska du laga den så att den kan varna dig vid eventuellt fel. Se "PASS-Key III Plus elektroniskt startspärrsystem" i avsnitt 3 för information om PASS-Key -systemet. Se även "Stöldskyddssystem" i avsnitt 3 för ytterligare information om denna lampa. Lampa - farthållare Lampan tänds när du ställer in farthållaren på önskad hastighet. Se "Farthållare" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. Lampa för bogserings-/transportläge Denna lampa skall tändas när bogserings-/transportläget har valts. Se "Bogserings-/transportläge" under rubriken "Körning med släpvagn" i avsnitt

38 09euEscalade.swe Page 38 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage Kontrollampa för påminnelse om att belysning är tänd Lampan tänds som påminnelse när parkeringsljusen är på. Se "Belysning" senare i detta avsnitt för ytterligare information. Kontrollampa för dimljus Lampan tänds när dimljusen är på. Se "Dimljus" senare i detta avsnitt för ytterligare information. Kontrollampa för bakre dimljus Lampan tänds när de bakre dimljusen är på. Se "Bakre dimljus" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information

39 09euEscalade.swe Page 39 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 FÖRARENS INFORMATIONSSKÄRM Förarens informationsskärm anger statusen hos många av fordonets system. Skärmen är belägen längst nere på kombinationsinstrumentet. Reglageknapparna är belägna på instrumentbrädan till höger om ratten. Se "Förarens informationsskärm, knappar" senare i detta avsnitt för ytterligare information. Förarens informationsskärm kan användas för programmering av individuella funktioner i förekommande fall. Se "Individuella funktioner" längre fram i detta avsnitt. När tändningen slås på aktiveras förarens informationsskärm. Efter en kort fördröjning återkallas läget som visades på förarens informationsskärm innan motorn slogs av. Om systemet detekterar något fel, visas ett meddelande på skärmen. Se "Meddelanden förarens informationsskärm" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. Om ditt fordon är utrustat med dessa funktioner visas kompassen och utetemperaturen på skärmen när tändningen är på och menyn tripp/bränsleinformation är aktiv

40 09euEscalade.swe Page 40 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage Reglage informationsskärm Reglageknapparna är belägna på instrumentbrädan till höger om ratten. TRIPP/BRÄNSLEINFORMA- TIONSKNAPP Tryck på knappen upprepade gånger för att bläddra genom följande skärmar: Vägmätare Trippmätare Bränslets räckvidd Genomsnittlig bränsleekonomi Bränslekonsumption Timer Växellådsoljans temperatur Genomsnittlig hastighet Menyn slutar med en tom sida. Se följande längre fram i detta avsnitt för ytterligare information: Tripp/bränsleinformationsmeny FORDONSINFORMATIONS- KNAPP Tryck på knappen upprepade gånger för att bläddra genom följande skärmar: Motoroljans livslängd Val av engelska/metriska enheter Batterispänning Oljetryck Anpassa fjärrkontrollen för nyckellöst fjärrlåssystem... 40

41 09euEscalade.swe Page 41 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 Inställningar av kompassens varianszon (om utrustad) Kompasskalibrering (om utrustad) Menyn slutar med en tom sida. Se "Fordonets informationsmeny" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. KNAPP FÖR PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR Tryck på -knappen upprepade gånger för att bläddra genom listan på funktioner med användarbestämd inställning i ditt fordon. Endast apparaterna som är färdiga att användas anges på skärmen. För programmering av personliga inställningar, se "Individuella funktioner" längre fram i detta avsnitt. (INSTÄLLNINGS/ÅTERSTÄLL- NINGSKNAPP) Tryck på knappen för att återställa funktionerna på förarens informationsskärm och för att slå av eller kvittera meddelanden. Använd knappen för följande: för att nollställa trippmätaren. för att starta, stoppa eller återställa timern för att nollställa värdet på bränsleförbrukning för att nollställa värdet på genomsnittlig bränsleekonomi 41...

42 09euEscalade.swe Page 42 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage Se följande längre fram i detta avsnitt för ytterligare information: -Tripp/bränsleinformationsmeny för att ta fram inställningarna för den användarbestämda funktionen som visas Se "Individuella funktioner" längre fram i detta avsnitt. för att ändra kompassens varianszon Se följande längre fram i detta avsnitt för ytterligare information: - Fordonets informationsmeny för att radera eventuella varningsmeddelanden på förarens informationsskärm Se "Meddelanden" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. Se "Meddelanden förarens informationsskärm" längre fram i detta avsnitt. Tripp/bränsleinformationsmeny Tryck på knappen för att öppna tripp/bränsleinformationsmenyn. Menyn slutar med en tom sida. Tryck på knappen upprepade gånger för att bläddra genom följande skärmar: ODOMETER (vägmätare) Vägmätaren visar hur långt fordonet körts i kilometer. Värdet visas i metriska enheter KM (kilometer) eller i amerikanska-engelska enheter MI (engelska mil). Se "Fordonets informationsmeny" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information

43 09euEscalade.swe Page 43 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 TRIP (tripp) Trippmätaren anger hur långt fordonet har gått sedan du senast nollställde mätaren. Värdet visas i metriska enheter KM (kilometer) eller i amerikanska-engelska enheter MI (engelska mil). Du nollställer värdet genom att först välja dess skärm och sedan trycka på -knappen. FUEL RANGE (bränsleräckvidd) Detta visar hur långt datorn beräknar att du kan köra med det bränsle som återstår i bränsletanken. Räckvidden med bränslet beräknas på basis av den genomsnittliga bränsle-ekonomin för senaste körförhållanden. Värdet visas i metriska enheter KM (kilometer) eller i amerikanska-engelska enheter MI (engelska mil). Om räckvidden anges som LOW (låg), ska du tanka omgående. Detta objekt kan inte återställas. AVERAGE ECONOMY (medelvärde bränsleekonomi) Den här displayen visar medelförbrukningen av bränslet sedan du senast nollställde systemet. Värdet visas i metriska enheter l/ 100 km (den mängd bränsle i liter som gått åt per 100 km) eller i amerikanska-engelska enheter, MPG (miles per gallon). Du nollställer värdet genom att först välja dess skärm och sedan trycka ned -knappen och hålla den nedtryckt

44 09euEscalade.swe Page 44 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage FUEL USED (använd bränslemängd) Denna skärm visar hur mycket bränsle som har förbrukats sedan systemet senast återställdes. Värdet visas i metriska enheter som liter eller i amerikanska-engelska enheter som gallons. Du nollställer värdet genom att först välja dess skärm och sedan trycka ned -knappen och hålla den nedtryckt. TIMER (timer) Timerfunktionen kan användas som tidtagarur. För att starta timern, välj först dess skärm och tryck sedan på -knappen. Om du under färden stannar och startar på nytt fortsätter timern automatiskt från det värde den hade när du senast slog av tändningen. Fälten avser timme, minuter och sekunder. Timern återgår till 00:00:00 efter 99:59:59. För stoppa timern utan att återställa den, välj först dess skärm och tryck sedan på -knappen en kort stund. Du återställer timern till 00:00:00 genom att trycka ned knappen och hålla den nedtryckt. TRANS TEMP (växellådans temperatur) Skärmen visar växellådsoljans temperatur. Värdet visas i metriska enheter ( C) eller i amerikanska-engelska enheter ( F)

45 09euEscalade.swe Page 45 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 AVERAGE SPEED (medelhastighet) Detta visar medelhastigheten sedan du senast återställde systemet. Värdet visas i metriska enheter KM/H (kilometer i timmen) eller amerikanska-engelska enheter MPH (engelska mil i timmen). Du nollställer värdet genom att först välja dess skärm och sedan trycka ned -knappen och hålla den nedtryckt. Fordonets informationsmeny Tryck på denna knapp för att öppna fordonets informationsmeny. Menyn slutar med en tom sida. Tryck på knappen upprepade gånger för att bläddra genom följande skärmar: OIL LIFE REMAINING ( motoroljans kvarvarande livslängd) Om du t ex ser 95%, betyder det att med dina körvanor återstår för närvarande 95% av oljans livslängd. Hur ofta oljan behöver bytas beror på förarens körsätt, motorns varvtal och temperatur. Det är ägarens skyldighet att regelbundet kontrollera motorns oljenivå. Se "Motorolja" i avsnitt 4 för ytterligare information. När oljans återstående livslängd är kort visas meddelandet CHANGE ENGINE OIL SOON (byt snart motorolja). När meddelandet för oljebyte börjar visas ska motoroljan bytas så snart som möjligt inom 1000 km. Skärmen visar hur många procent av oljans livslängd som återstår sedan systemet senast återställdes

46 09euEscalade.swe Page 46 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage Byt alltid motoroljans filter när du byter oljan. Även när övervakningssystemet för oljans livslängd inte anger att oljebyte krävs, måste motoroljan och oljefiltret bytas minst en gång på året. När du bytt oljan måste övervakningssystemet för oljans livslängd återställas. Anlita din återförsäljare för service. Se "Motorolja" i avsnitt 4 för ytterligare information. Se även Servicehäftet för ytterligare information. UNITS (enheter) Du kan bläddra genom och aktivera en av följande funktionsinställningar: - ENGLISH (engelska enheter) Den här inställningen låter dig avläsa värdena i amerikanska (engelska) enheter. - METRIC (metriska enheter) Den här inställningen låter dig avläsa värdena i metriska enheter. När önskad inställning på funktionen visas, trycker du på - knappen för att välja den. BATTERY VOLTAGE (batterispänning) Denna skärm låter dig övervaka batterispänningen för att kontrollera, att batteriet laddas ordentligt. Avläsningen fluktuerar eventuellt. Detta är normalt. Om spänningen för tillfället är utanför det normala funktionsområdet, visas LOW eller HIGH på skärmen invid spänningsvärdet. Om det är något fel på batteriladdningssystemet, visas ett meddelande. Se "Förarens informationsskärm, meddelanden" längre fram i detta avsnitt. Laddningssystemets indikatorlampa tänds eventuellt också på kombinationsinstrumentet. Se "Kontrollampa laddningssystem" under rubriken "Varningslampor" tidigare i detta avsnitt för ytterligare information

47 09euEscalade.swe Page 47 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 OIL PRESSURE (oljetryck) Skärmen visar motoroljans tryck. Värdet visas i metriska enheter (kpa) eller i amerikanska-engelska enheter (PSI). PRESS TO RELEARN REMOTE KEY (tryck på för att omprogammera fjärrnyckeln) Anlita din återförsäljare för att köpa en ny sändare och för att anpassa sändarna till fordonet. PRESS TO CHANGE COMPASS ZONE (tryck på för att ändra kompasszon) Obs: Funktionen finns eventuellt inte på alla fordon. Kompassen i ditt fordon skall vara förinställd för din zon. Det kan bli nödvändigt att justera kompassen för att kompensera variansen om ditt fordon tas utanför denna zon. Kompassens varians är skillnaden mellan jordens magnetiska norr och den faktiska geografiska norr. För att justera kompassens varians: - Anlita din återförsäljare för att få veta vilken zon du är i. - Placera växelspaken i läge P (parkering). -Tryck på upprepade gånger för att välja denna skärm. -Tryck på upprepade gånger för att välja rätt kompasszon. -Tryck på tripp-/bränsleknappen tills en kompassriktning visas på skärmen. - Kalibrera kompassen vid behov

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

quick Guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!

quick Guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! volvo S80 quick Guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din nya Volvo. Detaljerad

Läs mer

Tillsatsbromssystem Scania Retarder

Tillsatsbromssystem Scania Retarder 110 971 110 972 Tillsatsbromssystem Scania Retarder Innehåll Innehåll Allmänt Tillsatsbromssystemet, allmän beskrivning... 4 Höga motorvarvtal ger bästa bromsverkan... 5 Driftekonomi... 5 Avgasbroms...

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

quick Guide Web Edition VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!

quick Guide Web Edition VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! volvo S80 quick Guide Web Edition VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din nya Volvo.

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 411 17/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Volvo Personvagnar AB

Volvo Personvagnar AB Volvo Personvagnar AB C30 Electric Annelie Gustavsson, Produkt chef Page 1 Drive towards zero Varför elektrifiering C30 Electric Utmaningar Page 2 Drive Towards Zero Vision : Att konstruera bilar som inte

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Page 1 of 7 88: Bilbälte och övriga fasthållningssystem V70 (00-08), 2002, D5244T, M56, L.H.D, YV1SW793222254571, 254571 6/4/2013 SKRIV UT 88: Bilbälte och övriga fasthållningssystem Bilbälte, byte Bilbälte

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

om47521sw Prius (WE) 05/09/26 Förord

om47521sw Prius (WE) 05/09/26 Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250 I2151-S-09.06 Instruktionsbok / serviceguide Enpunktssmörjare 250 Tekniska specifikationer Specifikation Fettbehållare Strömkälla Arbetstemperatur Pulsarlube 250 M 250 cm 3 Batteri DC 4,5 V Standard: Alkaline

Läs mer

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR DÄCK VINDRUTA VINDRUTETORKARBLAD PEUGEOT

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 Denna manual är upphovskyddad av MonoWheel Sweden AB och får ej i sin helhet eller delar kopieras eller användas i andra samanhang utan tillåtelse. GRATULERAR

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Modifiering av Scaniacertifierade komponenter. Allmänt

Modifiering av Scaniacertifierade komponenter. Allmänt Allmänt Allmänt Certifiering utförs för att uppfylla lagkrav angående trafiksäkerhet, miljöpåverkan etc. Om Scaniacertifierade komponenter modifieras eller nya komponenter tillförs kan certifikaten bli

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Bilprovningen E-diagnos folder E-diagnos

Bilprovningen E-diagnos folder E-diagnos E-diagnos folder E-diagnos E-diagnos E-diagnos. Nu erbjuder vi på Bilprovningen en helt ny tjänst: E-diagnos. Det är en tilläggstjänst för dig med fordon från årsmodell 2002 och framåt, där vi gör en grundlig

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara.

Service på en bil. Utför testet på en gång från början till slut och tryck till sist på Send. efter det ska du spara ditt test genom att välja Spara. Service på en bil Med hjälp av dessa frågor kan du testa dina egna kunskaper om service på en bil. Rätta svar bland svarsalternativen är 0...4 st. Fel svar ger dig minuspoäng. Utför testet på en gång från

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning

Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning Skriv ut sida Modell: Saab 9-3 SportCombi 2.0t BioPower 200 hk SEK 291 800 Exteriör & Interiör: Jet Black SEK 6 900 Läder/textilklädsel "Sport", Black Lättmetallfälg

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR TRANSPORTKYLAGGREGAT

INSTRUKTIONER FÖR TRANSPORTKYLAGGREGAT Växjö Transportkyla AB Service o. Försäljning av Transportkylaggregat INSTRUKTIONER FÖR TRANSPORTKYLAGGREGAT Manöverpanelen 1. Till/Från knapp Håll knappen intryckt i 3 sekunder, för att starta aggregatet.

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Quick guide. Web Edition VOLVO XC60 VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!

Quick guide. Web Edition VOLVO XC60 VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! VOLVO XC60 Quick guide Web Edition VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din nya Volvo.

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

harmoni elegans utseende

harmoni elegans utseende Crossover Stor Frihet 28 29 harmoni elegans utseende En helt unik modell som med sina atletiska drag och sin rymliga elegans alltid är beredd. Med stora glasytor runt bilen är det lätt för föraren att

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

QUICK GUIDE VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! VOLVO V50. Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.

QUICK GUIDE VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! VOLVO V50. Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse. VOLVO V50 QUICK GUIDE VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din nya Volvo. Detaljerad

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Instruktionsbok. www.besafe.eu ECE R44/04. ECE R44/04 universal 15-36 kg. Överrensstämmer med reviderad standard: Testad och godkänd

Instruktionsbok. www.besafe.eu ECE R44/04. ECE R44/04 universal 15-36 kg. Överrensstämmer med reviderad standard: Testad och godkänd Instruktionsbok S www.besafe.eu Överrensstämmer med reviderad standard: ECE R44/04 Testad och godkänd ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 Tack för att du har valt BeSafe izi Up X2! Det är mycket

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

medemagruppen Mini Crosser M1 4W Kabin Förskrivarinformation P9-0151-T ver. 2.0.0 - December 2011

medemagruppen Mini Crosser M1 4W Kabin Förskrivarinformation P9-0151-T ver. 2.0.0 - December 2011 medemagruppen P9-0151-T ver. 2.0.0 - December 2011 SE Förskrivarinformation Mini Crosser M1 4W Kabin Här hittar du Minicrosser i Sverige Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: +46 303 245

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Förord AYGO WE(M/T) L/O 05/02 OM99921SW 05 02.07

Förord AYGO WE(M/T) L/O 05/02 OM99921SW 05 02.07 Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övnings frågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Produktbeskrivning BioZone 45-360

Produktbeskrivning BioZone 45-360 Produktbeskrivning BioZone 45-360 Problem Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar kan delas in i tre grupper: biologiska föroreningar, giftiga gaser

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer