Cadillac Escalade. Instruktionsbok Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cadillac Escalade. Instruktionsbok Innehållsförteckning"

Transkript

1 09euEscalade.swe Page 1 Thursday, July 10, :10 PM Cadillac Escalade Instruktionsbok Innehållsförteckning Hur denna instruktionsbok används... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Avsnitt 1 Instrumentering och reglage Avsnitt 2 Stolar och säkerhetsanordningar Avsnitt 3 Instruktioner vid start och användning Avsnitt 4 Service och underhåll Avsnitt 5 Problem vid körning Index AKSWE44

2 09euEscalade.swe Page 2 Thursday, July 10, :10 PM Viktigt angående instruktionsboken Vi gratulerar dig till ditt bilval! Vi kommer att göra allt för att du även fortsättningsvis ska känna dig nöjd med ditt fordon. Instruktionshandboken tillhör fordonet. Den bör lämnas kvar i fordonet när detta säljs, för att även nästa ägare ska kunna ta del av viktig information angående fordonets användning, säkerhet och underhåll. Miljövänliga och återvunna material har använts vid utvecklingen och tillverkningen av ditt fordon. Produktionsmetoderna som använts för att tillverka ditt fordon är också miljövänliga. Produktionsavfallet återvinns och en del av avfallet används på nytt. Behovet av vatten har minskats för att spara naturresurser. All information, samtliga illustrationer och specifikationer i instruktionsboken är baserade på den produktinformation som fanns tillgänglig vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produkten utan föregående information. Illustrationerna som återfinns i boken är typexempel och är inte avsedda att vara exakta avbildningar av olika delar av fordonet. Lägg märke till att det fordon du har köpt inte nödvändigtvis är utrustat med alla de tillbehör som finns beskrivna i instruktionsboken. Instruktionsboken ska kompletteras med Garanti- och servicehäftet. Även om instruktionsboken kan betraktas som komplett, på så sätt att den täcker in all väsentlig information, får den sitt största värde om den används i kombination med Garanti- och servicehäftet.... 2

3 09euEscalade.swe Page 3 Thursday, July 10, :10 PM Hur denna instruktionsbok används När det gäller service, är det viktigt att komma ihåg att det är din återförsäljare som bäst känner ditt fordon och som är angelägen om att se dig som en nöjd kund. Han erbjuder dig service både under och efter garantitiden. I händelse av meningsskiljaktigheter, som inte blivit lösta till din belåtenhet ombeds du tillämpa det förfaringssätt som finns beskrivet i Garanti- och servicehäftet. FÖR BÄSTA RESULTAT, ANVÄND ALLTID ORIGINALDELAR FRÅN GENERAL MOTORS. RESERVDELAR FRÅN GM ÄR FÖRSEDDA MED NÅGOT AV NEDANSTÅENDE VARUMÄRKEN: Använd denna instruktionsbok för att lära dig om ditt nya fordons egenskaper och hur de fungerar. Instruktionsboken är avsedd att användas som referens för att hjälpa dig att snabbt finna och använda de olika egenskaperna hos ditt fordon. Av denna orsak är instruktionsbokens innehåll arrangerat enligt egenskapernas placering istället för att följa deras funktion. Den innehåller även mycket viktig säkerhets- och underhållsinformation och beskriver eventuella problem som kan uppstå vid körning. Denna instruktionsbok är indelad i fem avsnitt: Avsnitt 1: Instrumentering och reglage För att få en allmän uppfattning om hur bokens innehåll arrangerats skall du föreställa dig, att du sitter i förarsätet. Du fäster först uppmärksamheten vid instrumentbrädan precis framför dig, sedan vandrar blicken uppåt och ut till speglarna, fönstren och dörrarna, och fortsätter sedan runt fordonet till bagageutrymmet bak, och slutligen upp till innertaket och yttertaket. Bokens innehåll har arrangerats i denna ordningsföljd. De allra flesta av fordonets instrument och reglage är belägna i dessa områden, och de beskrivs först i boken i avsnitt

4 09euEscalade.swe Page 4 Thursday, July 10, :10 PM Hur denna instruktionsbok används Avsnitt 2: Stolar och säkerhetsanordningar Fäst sedan uppmärksamheten vid fordonets mittparti: sätena och säkerhetsbältena. Avsnitt 2 innehåller information om dessa samt om fordonets krockkuddesystem. Avsnitt 2 innehåller även information om barnbilstolar och säkerhetsbälten för barn. Avsnitt 3: Instruktioner för start och användning När du bekantat dig med fordonets instrument, reglage, säten och säkerhetssystem i avsnitt 1 och 2, innehåller avsnitt 3 instruktioner för start och användning av fordonet. Detta avsnitt innehåller information om dina nycklar och det nyckellösa låssystemet (om sådant finns), om tändningen och om hur man startar fordonet, samt om transmissionen, fördelningslådan (om sådan finns), parkering, vägfäste, styrning-, bromsoch fjädringssystem. Här beskrivs även fordonets speciella belastnings- och bogseringsegenskaper. Avsnitt 4: Service och underhåll Avsnittet Service och underhåll: - innehåller information om bränsle - hjälper dig finna de olika komponenterna i fordonets motorrum - ger grundläggande information om service och vätskor för de viktigaste motorkomponenterna som är lätt tillgängliga (t ex olja, motorkylvätska, växellådsolja, servostyrningsvätska, bromsvätska, kylningsvätska för luftkonditionering, spolarvätska, batteri)... 4

5 09euEscalade.swe Page 5 Thursday, July 10, :10 PM Hur denna instruktionsbok används - innehåller information om däcktryck, -inspektion, -rotering och -byte - anger läget för och beskriver fordonets säkringar och överspänningsskydd - innehåller anvisningar för byte av glödlampor och specifikationer - innehåller specifikationer och värden för de viktigaste komponenterna Avsnitt 5: Problem vid körning I detta avsnitt beskrivs hur man löser vissa problem som kan uppstå vid körning. Här beskrivs: - Start med hjälp av startkablar - Bogsering av fordonet - Överhettning av motorn - Byte av punkterat däck Varje avsnitt inleds med en kort innehållsförteckning för att göra det lättare för dig att hitta i boken. 5...

6 09euEscalade.swe Page 6 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter RUTORNA OCH OBS Meddelandena och OBS är avsedda att göra dig uppmärksam på förhållanden som kan leda till personskada eller skador på fordonet. Betyder: Detta kan skada människor OBS Betyder: Detta kan skada fordonet. Sätenas läge Justera inte förarstolen när fordonet är i rörelse. Stolen skulle kunna hoppa ur läge och orsaka att du förlorar kontrollen över fordonet. Att sitta i bakåtlutat läge när fordonet är i rörelse kan vara förenat med fara. Även om du spänner fast säkerhetsbältet försvagas dess funktion när ryggstödet är lutat alltför kraftigt bakåt. Säkerhetsbälten Använd alltid säkerhetsbälte. Se till att det sitter bra. Kör aldrig passagerare som inte använder säkerhetsbälte. Vid en eventuell kollision kan den som ej använder säkerhetsbälte skadas svårt. Har du däremot bälte kan du undkomma utan skador i samma olycka. Använd alltid säkerhetsbälte och se till att även dina passagerare gör det!... 6

7 09euEscalade.swe Page 7 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter (fortsättning) Om säkerhetsbältet används felaktigt, kan allvarliga personskador uppstå. Höftdelen skall sitta lågt och tätt mot höfterna. Vid en eventuell kollision ger detta styrka åt bäckenbenet och du riskerar inte lika lätt att glida under bältet. Om du skulle glida under blir trycket stort mot magen, vilket kan ge allvarliga skador. (fortsättning) Spänn fast säkerhetsbältet tätt mot kroppen. Ha inte diagonaldelen under armen. Se till att bältet inte är vridet. Du kan skadas allvarligt om säkerhetsbältet spänts fast i fel fäste. Spänn alltid fast bältet i fästet som är närmast dig. Diagonaldelen ska sitta över axeln och bröstet. Dessa kroppsdelar klarar bäst att ta emot tryck från bältet. (fortsättning) Ett säkerhetsbälte får användas av endast en person åt gången. Låt inte två barn använda samma bälte. Olycksstatistik visar, att barnen är säkrare om de spänts fast i baksätet. 7...

8 09euEscalade.swe Page 8 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter Krockkuddar (fortsättning) Gravida kvinnor ska använda höft-/diagonalbälte och höftdelen skall sitta så lågt som möjligt under hela graviditeten. Såväl bältessystemet som krockkuddesystemet är avpassat för att ge det bästa skyddet åt vuxna. Personer som lutar mot eller befinner sig mycket nära en krockkudde som aktiveras kan skadas allvarligt eller till och med dödas. (fortsättning) Se till att barn som är för små för att skyddas av det ordinarie bältessystemet sitter fastspända i speciella barnstolar. Krockkudden är ingen ersättning för säkerhetsbältet, utan fungerar endast i kombination med detta.... 8

9 09euEscalade.swe Page 9 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter (fortsättning) Krockkuddarna är avsedda att användas i kombination med säkerhetsbältena. Om du inte använder säkerhetsbälte och råkar ut för en kollision, kan du skadas mycket värre, trots att fordonet är utrustat med krockkuddar. Om du sitter alltför nära en krockkudde som håller på att blåsas upp, kan du skadas allvarligt. Säkerhetsbältet hjälper till att hålla dig i rätt position när krockkuddens funktion utlöses. Föraren ska sitta så långt bak som möjligt utan att äventyra manövreringen av fordonet. Inga föremål får förvaras framför krockkudden. (fortsättning) När en krockkudde blåses upp, uppstår damm i luften. Detta damm kan orsaka andningssvårigheter för personer som lider av astma eller andra andningsbesvär. För att undvika dessa, skall alla personer stiga ur fordonet så snart det är tryggt att göra detta. Om du inte kan komma ut, skall du öppna ett fönster eller en dörr. Säkerhetssystem för barn Håll aldrig ett spädbarn i famnen när du åker i fordonet. Vid kollision blir ett spädbarn så tungt att du inte kan hålla i det. T ex vid en kollision vid endast 40 km/tim skapar ett barn som väger 5,5 kg plötsligt en 110 kg kraft i dina armar. Det är praktiskt taget omöjligt att hålla i barnet. Spänn fast spädbarnet i barnbilstol avsedd för småbarn. 9...

10 09euEscalade.swe Page 10 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter (fortsättning) En bakåtriktad barnbilstol i framsätet kan tryckas in i stolens ryggstöd om krockkudden för passageraren i framsätet fylls med luft. Ett barn som sitter i en bakåtriktad barnbilstol kan skadas allvarligt. I de fordon som har uppblåsbar krockkudde för passageraren i framsätet, måste en bakåtriktad barnbilstol alltid monteras i baksätet. Småbarn som måste använda bakåtriktade barnbilstolar kan inte åka säkert i fordon utrustade med krockkudddar på passagerarsidan som saknar baksäte. Om du emellertid fäster en framåtriktad barnbilstol i främre passagerarsätet ska du flytta det främre passagerarsätet så långt bakåt det går. Lämna fordonet Undvik att lämna fordonet med motorn i gång. Lämna inte barn i fordonet med tändningsnyckeln. Barnen kan i så fall använda de eldrivna fönsterhissarna eller andra reglage och i värsta fall starta fordonet. Barnen eller andra personer kan skadas eller dödas

11 09euEscalade.swe Page 11 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter (fortsättning) Det är mycket farligt att lämna barn i fordonet en längre tid - speciellt vid varmt väder. När du lämnar fordonet, skall du ta barnen med dig. Fordon med automatväxel Om fordonet har automatisk växellåda ombeds du observera nedanstående försiktighetsföreskrifter. Du riskerar annars att fordonet oavsiktligt sätts i rörelse, vilket skulle kunna medföra olycka. (fortsättning) Se till att växelspaken är i P (parkering) och att parkeringsbromsen är ordentligt anlagd när du lämnar fordonet. Håll foten stadigt på bromspedalen utan att ge gas när du växlar ur P (parkering) eller N (neutralläge). Växla inte till läge D (kör) eller R (backväxel) när motorn rusar. Växla inte till P (parkering) när fordonet är i rörelse. Läs avsnitt 3, "Instruktioner vid start och användning", för ytterligare information

12 09euEscalade.swe Page 12 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter Avgasvarningar Brännbara ämnen kan komma i kontakt med heta delar av avgassystemet under fordonet och fatta eld. Parkera aldrig på pappersunderlag, lövsamlingar, torrt gräs eller annat brännbart material. Avgaserna kan vara dödliga. Koloxid (CO) är en helt osynlig och luktfri gas som kan förorsaka medvetslöshet och död. (fortsättning) Låt inte motorn gå på tomgång i slutna rum, såsom t ex garage. Koloxiden kan då tränga in i fordonet. Tomgång med fönstren stängda och luftkonditioneringsfläkten avslagen (om sådan finns) kan leda till att farliga avgaser tränger in i fordonet. (fortsättning) Det kan också vara mycket farligt att köra med bakluckan, bakfönstren, eller bakdörrarna öppna. Om du nödvändigtvis måste köra med en av dessa öppen eller när deras tätning är bruten, skall du försäkra dig om att alla andra fönster är stängda och slå på fläkten på högsta hastighet med en inställning som tar in luft utifrån. På så sätt tvingar du luft utifrån in i fordonet. Försäkra dig om, att inget fönster, ingen dörr eller bakluckan är öppen om du bogserar släpvagn

13 09euEscalade.swe Page 13 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter (fortsättning) Avgaser kan också tränga in i fordonet om: avgassystemet låter konstigt eller onormalt fordonet är rostigt undertill fordonet har skadats eller underhållits dåligt fordonets undre del, speciellt avgasröret är igensatt av snö eller skräp (fortsättning) Vid misstanke om att avgaser tränger in i fordonet, skall du köra med alla fönster öppna, samt vrida luftkonditioneringen (om sådan finns) till en inställning som cirkulerar luft utifrån. Åtgärda felet omedelbart på verkstad. Vatten i ditt fordon Efter biltvätt eller att du kört i vattenansamlingar kan funktionen hos bromsarna vara nedsatt. Trampa ned bromspedalen försiktigt tills bromsarna fungerar normalt. Försök att undvika djupa vattensamlingar. Om vatten tränger in genom luftintaget kan motorn skadas. Om du måste passera en vattensamling ska du köra mycket försiktigt för att förhindra att vatten sprutar upp mot undersidan av karossen

14 09euEscalade.swe Page 14 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter (fortsättning) Rinnande eller rusande vatten skapar stora krafter. Om du försöker köra genom rinnande vatten, tex när du ska korsa en grund vattensamling, kan fordonet flyta iväg. Endast 15 cm djupt rinnande vatten kan dra med sig ett mindre fordon. Om så sker, kan du och passagerarna drunkna. Ignorera aldring polisens varningsskyltar, och var ytterst försiktig vid körning i rinnande vatten. Körning i backar Om du behöver stanna i backe, ska du inte hålla fordonet med hjälp av gaspedalen. Växellådan kan skadas. Bromsa hellre för att hålla fordonet på plats. När du kör nedför en brant sluttning bör du använda en lägre växel samtidigt som du bromsar, för att kontrollera hastigheten. Rulla inte nedför en backe i läge Neutral eller med tändningen av. Bromsarna kan överhettas och leda till olycka. Fordonsbelastning Lasta inte fordonet mer än fordonets bruttobelastningsvärde eller endera bruttoaxelbelastningsvärde. Överbelastning kan förstöra vissa delar av fordonet och ändra fordonets hantering. Överbelastning kan leda till förlorad kontroll över fordonet och personskada. Den kan också förkorta fordonets livslängd

15 09euEscalade.swe Page 15 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter (fortsättning) Föremål som du placerat inne i fordonet kan träffa och skada personer vid tvärbromsning, snabb svängning eller kollision. Placera alla föremål i fordonets bagageutrymme och försök fördela vikten jämnt. Stapla aldrig föremål inne i fordonet högre än ryggstöden. Lämna inte lösa barnbilstolar inne i fordonet. Försök om möjligt surra fast alla föremål som transporteras inne i fordonet. Bränsle och andra brännbara ämnen Slå av motorn innan du fyller på bränsle. När du öppnar tanklocket, ska du göra detta med stor försiktighet för att släppa ut en del av trycket inne i tanken. Öppna därefter helt. Fyll aldrig en portabel bränsledunk inne i fordonet. Använd endast godkända bränsledunkar. Rök aldrig i samband med bränslepåfyllning. Transportera inte brännbara ämnen, t ex bensin, i fordonet. (fortsättning) Lägg aldrig papper eller annat brännbart material i askkoppen. Det kan antändas av en cigarrett. Lämna utrymme i bränsletanken för att bränslet skall kunna utvidgas (på grund av värme från motorn), och fyll tanken endast tills pumpens automatiska munstycke stängs av

16 09euEscalade.swe Page 16 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter Batterier Du kan skadas av fordonsbatterier. De innehåller syra och elektricitet som kan orsaka brännskador och gas som kan explodera eller antändas. Var försiktig och följ alla gällande anvisningar när du arbetar i närheten av batteriet. Låt inte batterivätska komma på huden. Om batterivätska stänker i ögonen eller på huden, skall du spola med vatten och genast söka upp läkare. Använd inte tändsticka eller öppen låga i närheten av fordonets batteri. Om du behöver mer ljus skall du använda en ficklampa. (fortsättning) Varje nytt fordon från GM är försett med ett AC Delco -batteri som inte kräver något underhåll. Om emellertid ett annat batteri är försett med påfyllningslock, skall du försäkra dig om att det innehåller rätt mängd vätska. Om vätskenivån är för låg, skall du fylla på vatten för att avlägsna eventuell gas, som är explosiv. Bogsering av fordonet Gör så här för att undvika skador: Transportera aldrig passagerare i ett fordon som bogseras. Överskrid aldrig rekommenderad hastighet vid bogsering. Fäst alla lösa eller skadade delar ordentligt. Uppehåll dig aldrig under ett fordon i lyft läge. Använd alltid separata säkerhetskedjor för respektive sida av fordonet

17 09euEscalade.swe Page 17 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter Motorrum Ånga från en överhettad motor kan orsaka allvarliga brännskador. Håll dig på tryggt avstånd från motorn om du ser eller hör ånga från motorn. Var försiktig när du arbetar i motorrummet. Vissa delar av motorn kan bli mycket heta och bränna dig. (fortsättning) Var mycket försiktig med den elektriska motorfläkten. Den kan gå igång av sig själv, även när motorn är av. Kylsystemet Motorn får inte gå om det finns en läcka. All kylvätska kan då rinna ut med risk för eldsvåda som följd. Tillsats av enbart rent vatten eller annan ej rekommenderad vätska kan vara riskfyllt. Motorn kan överhettas utan att du får någon varning härom. Motorn kan antändas med brännskador som följd. Under vissa betingelser är etylenglykolen i motorns kylvätska brännbar. För att undvika brännskador, ska du se till att du inte spiller kylvätska på avgassystemet eller heta motordelar. Om du är tveksam, låt kvalificerad teknisk personal utföra detta

18 09euEscalade.swe Page 18 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter (fortsättning) Ångor och vätskor kan strömma ut från en het kylare och orsaka allvarliga brännskador. Vrid aldrig av kylarlocket innan motor och kylare har svalnat. Byte av punkterat däck Byte av däck kan vara förenat med risker. Fordonet kan glida av domkraften. Att befinna sig under fordonet när detta är i upplyft läge, är förenat med stor fara. Om fordonet glider av domkraften kan du skadas svårt. Vistas aldrig under fordonet då det endast är stött av en domkraft. (fortsättning) Rost eller smuts på hjulet, eller på de delar där det är fastsatt, kan förorsaka att hjulmuttrarna lossnar efter en tid. Hjulet kan lossna och förorsaka en olycka. När du byter däck, ska all rost och smuts avlägsnas från punkter där hjulet är fäst vid fordonet. I nödfall kan en trasa eller pappershandduk användas, men sedan bör en grundligare rengöring med hjälp av skrapa eller stålborste göras

19 09euEscalade.swe Page 19 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter Fel i systemet Körning med bromsvarningslampan tänd kan leda till olycka. Kontrollera bromsarna omedelbart om bromsvarningslampan fortsätter att lysa. Fortsätt inte att köra om oljetrycket är lågt. Överhettning i motorn kan uppstå med risk för brandfara. Både du själv och andra kan få brännskador. Kontrollera oljan snarast möjligt och lämna in bilen för service. Om någon varningslampa på instrumentpanelen tänds under körning, ska du stanna fordonet på säkert ställe och följa instruktionerna i denna instruktionsbok. Om motorn stannar under körning, fungerar inte servosystemet i bromsar och styrning helt, vilket gör att såväl bromsning som styrning kräver stor kraft. Försök svänga till ett säkert ställe vid vägkanten innan fordonet stannar. OBS Elektronisk utrustning, som t ex kortvågsradio, biltelefon, navigationsutrustning eller tvåvägsradio, kan störa funktionen hos motorn, radion eller andra elektroniska system, eller skada dem. Konsultera alltid en auktoriserad GM-handlare innan du installerar elektronisk utrustning i ditt fordon

20 09euEscalade.swe Page 20 Thursday, July 10, :10 PM Viktiga säkerhetsföreskrifter Ytterligare säkerhetsföreskrifter Att köra alkoholpåverkad är mycket farligt. Dina reflexer, din uppfattningsförmåga, din uppmärksamhet och ditt omdöme kan påverkas av en liten mängd alkohol. Du kan råka ut för en allvarlig olycka, som kan leda till dödsfall, om du kör efter att ha druckit alkohol. Ta taxi hem eller utse på förhand en förare som inte dricker alkohol. (fortsättning) Medicinsk forskning visar, att en alkoholpåverkad person kan skadas värre vid krock. Detta gäller speciellt skador på hjärnan, ryggraden och hjärtat. Detta betyder att varje alkoholpåverkad person - såväl förare som passagerare - löper större risk att dödas eller få bestående men vid krock än om personen inte druckit alkohol. Olåsta dörrar kan vara farliga. Försäkra dig om att alla dörrar är låsta när fordonet är i rörelse. Omkopplaren till fartkontrollen ska alltid vara i läge Av när systemet inte används

21 09euEscalade.swe Page 21 Thursday, July 10, :10 PM 1 Instrument och reglage monterade på instrumentpanel...24 Kombinationsinstrument...26 Varningslampor...28 Förarens informationsskärm...39 Reglage informationsskärm...40 Tripp/bränsleinformationsmeny...42 Fordonets informationsmeny...45 Individuella funktioner...49 Meddelanden förarens informationsskärm...65 Analog klocka...78 Stabilitrak -system...80 Stabilitrak antispinnsystem...82 Eluttag för tillbehör...84 Belysning...86 Kontakt till huvudbelysning...86 Automatiskt strålkastarsystem...87 Körbelysning dagstid...88 Belysningsreglage instrumentpanel...89 Främre dimljus...89 Bakre dimljus...90 Takbelysning...90 Entrébelysning...91 Läslampor...91 Batterisparare...91 Kontakter instrumentpanel...91 Avsnitt 1 - Instrumentering och reglage Värme och luftkonditioneringssystem Automatiskt klimatkontrollsystem med två zoner Automatisk bakre luftkonditionering/ uppvärmning Användningstips Ventilationsmunstycken Eluppvärmd bakruta Ljudsystem och klocka Ljudsystem i baksätet Audioreglage på ratten Stöldskyddsystem Antenn Navigationssystem Reglage monterade på ratten/rattstången Kombinationsspak Kontakt för elstyrd rattlutning Uppvärmd ratt Knappar för farthållare Signalhorn Audioreglage på ratten Tändningskontakt Växelväljare Varningsblinkers

22 09euEscalade.swe Page 22 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 - Instrumentering och reglage Kombinationsspak Körriktningsvisare Reglering av hel-/halvljus Vindrutetorkare Bakre vindrutetorkare/-spolare Farthållare Speglar Sidospeglar Inre backspegel med automatisk justering för normalläge/avbländat läge Makeup-spegel Fönster Elektriska fönsterhissar Dörrar Mekaniska dörrlås Elektriska dörrlås Säkerhetslås för bakdörrar Elektriskt reglerade trösklar Bagageutrymme Baklucka/bakruta Elstyrd bakdörr Bakre förvaringsutrymme Borttagning av domkraft och reservhjul Tak Solskydd Soltak Takräcke Förvaring Mittkonsol Armstöd i baksätet Handskfack Mugghållare Eluppvärmda och avkylda mugghållare Bakre förvaringsutrymme Takräcke Askkopp och cigarrettändare Fortsatt strömförsörjning för tillbehör Skydd mot batteriurladdning Ultraljudsassistens bak vid parkering Fel i parkeringsassistenssystemet Hantering av eleffekt Minnesfunktion

23 RPM x 1000 ABS km/h MPH 09euEscalade.swe Page 23 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt P R N D M RES SET AUTO AUX

24 09euEscalade.swe Page 24 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage INSTRUMENT OCH REGLAGE MONTERADE PÅ INSTRUMENTPANEL 1. Ventilation 2. Kombinationsspak 3. Kombinationsinstrument 4. Reglage för varningsblinkers 5. Växelväljare 6. Bogserings-/transportknapp 7. Reglage informationsskärm 8. Analog klocka 9. Navigations-/ljudsystem 10. Stabilitrak -knapp; Kontakt för urkoppling av ultraljudsassistens bak vid parkering 11. Kontakt för elstyrd rattlutning 12. Reglage för huvudbelysning 13. Kontakt för urkoppling av takbelysning 14. Knappar för farthållare 15. Signalhorn 16. Audioreglage på ratten 17. Automatiskt klimatkontrollsystem med två zoner 18. Kontakter instrumentpanel Kontaktpanelen kan innehålla följande reglage: - Justerbart reglage för gaspedal och bromspedal - Knapp för uppvärmd vindrutespolare - Reglage för elstyrda körpaneler (om utrustad) 19. Handskfack... 24

25 09euEscalade.swe Page 25 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt RPM x P R N D M km/h MPH ABS

26 09euEscalade.swe Page 26 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage KOMBINATIONSINSTRU- MENT Kombinationsinstrumentet som visas kan avvika från det som finns i ditt fordon beroende på tillval. Kombinationsinstrumentet är konstruerat på ett sådant sätt att du med ett ögonkast kan se hur fordonet fungerar. För information om varningslamporna på kombinationsinstrumentet eller andra ställen i fordonet, se "Varningslampor" längre fram i detta avsnitt. Fordonet är även försett med en informationsskärm för föraren som fungerar i samband med varningslamporna och mätarna. Se "Förarens informationsskärm" längre fram i detta avsnitt. 1. Kontrollampa för helljus Kontrollampan tänds när helljuset slås på. 2. Kontrollampor för körriktningsvisare En pil blinkar i svängens eller filbytets riktning när körriktningsvisaren är aktiverad. 3. Mätare för motorns kylvätsketemperatur Mätaren för motorns kylvätsketemperatur visar temperaturen på motorns kylvätska. Om visaren når det skuggade varningsområdet på mätaren, är motorn för het! Om motorns kylvätska överhettats ska du stänga av motorn omedelbart. Se avsnitt 4 och 5 för ytterligare information om kylsystemet

27 09euEscalade.swe Page 27 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 4. Vägmätare/trippmätare 5. Hastighetsmätare Vägmätaren visar hur långt fordonet körts i kilometer. Hastighetsmätaren visar hastigheten i kilometer per timme. Trippmätaren anger hur långt fordonet har gått sedan du senast nollställde mätaren. Du nollställer trippmätaren genom att visa trippmätaren på skärmen och sedan trycka på inställnings-/återställningsknappen på förarens informationsskärm. Du kan avläsa vägmätaren när tändningen är av genom att trycka på tripp/bränsleknappen. Se följande under rubriken "Knappar förarens informationsskärm" längre fram i detta avsnitt: -Tripp/bränsleinformationsknapp Värdet visas i metriska enheter KM/H (kilometer i timmen) eller amerikanska-engelska enheter MPH (engelska mil i timmen). Du kan använda informationsskärmen för att växla mellan engelska och metriska avläsningar. Se "Fordonets informationsmeny" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. 6. Bränslemätare Bränslemätaren visar hur mycket bränsle som finns kvar i tanken. Bränslemätaren fungerar endast när tändningskontakten är påslagen. När mätaren visar tom tank första gången finns det fortfarande lite bränsle kvar, men du bör tanka omgående. Pilen på mätaren anger på vilken sida av fordonet som tankluckan är belägen

28 09euEscalade.swe Page 28 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage 7. Varvräknare Varvräknaren visar motorns varvtal i tusentals varv per minut (RPM). 8. Display förarens informationsskärm För information, se "Förarens informationsskärm" längre fram i detta avsnitt. Varningslampor Fordonet är försett med ett antal varningslampor. Varningslamporna tänds när fel uppstår i någon av fordonets funktioner. Vissa varningslampor tänds tillfälligt när du vrider om tändningsnyckeln, som ett tecken på att de fungerar. Fordonet är även försett med en informationsskärm för föraren som fungerar i samband med varningslamporna och mätarna. Se "Förarens informationsskärm" längre fram i detta avsnitt. Varningslampa för oljetryck Lampan tänds en kort stund när motorn startas för att visa att den fungerar. Om den inte tänds, ska du laga den så att den kan varna dig vid eventuellt fel

29 09euEscalade.swe Page 29 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 Om du har problem med oljan kan den här lampan fortsätta att lysa efter det att motorn har startats, eller tändas medan du kör. Detta indikerar att oljan inte går igenom motorn tillräckligt snabbt för att hålla den smord. Mera motorolja kanske behöver tillföras. Det kan även vara något annat fel. Se till att få det reparerat omgående. Fortsätt inte att köra om oljetrycket är lågt. Överhettning i motorn kan uppstå med risk för brandfara. Både du själv och andra kan få brännskador. Kontrollera oljan snarast möjligt och lämna in bilen för service. OBS Skador på motorn till följd av negligerade oljeproblem kan medföra dyrbara reparationer som ej täcks av garantin. Se "Motorolja" i avsnitt 4 för ytterligare information. Kontrollampa laddningssystemet Den här lampan tänds när tändningen är på utan att motorn går, som en funktionskontroll. Om den inte tänds, ska du laga den så att den kan varna dig vid eventuellt fel. Om den fortsätter att lysa eller tänds medan du kör, kan det vara något fel på systemet

30 09euEscalade.swe Page 30 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage Få det kontrollerat omgående. Körning med lampan tänd kan medföra att batteriet töms. Om det är något fel på batteriladdningssystemet, visas ett meddelande. Se "Förarens informationsskärm, meddelanden" längre fram i detta avsnitt. Om du är tvungen att köra en kort sträcka med lampan på, stäng då av alla tillbehör såsom radio och luftkonditionering. Varningslampor för bromssystemet Fordonet har ett tvåkrets bromssystem. Om den ena kretsen slutar fungera kan du fortfarande bromsa med hjälp av den andra. Lampan skall tändas för en kort stund när du startar motorn för att visa att den fungerar. Om den inte tänds, ska du laga den så att den kan varna dig vid eventuellt fel. Lampan tänds när vätskenivån i behållaren är låg eller om något annat fel uppstått på bromsarna. En kort ljudsignal avges när varningslampan tänds. Se "Bromscylindervätska" i avsnitt 4. Om lampan tänds och klang-signalen avges under körning, ska du köra åt sidan och stanna försiktigt. Bromspedalen kan kännas trögare att trampa ner eller gå längre ner mot golvet än normalt. Det kan ta längre tid att stanna. Om lampan fortsätter att lysa ska fordonet bogseras till verkstad för service. Bromssystemet måste kontrolleras omedelbart

31 09euEscalade.swe Page 31 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 Lampan tänds även om du anlägger parkeringsbromsen när tändningen är på. Om du börjar köra innan du frigjort parkeringsbromsen, tänds varningslampan för bromssystemet och en klang-signal avges. Om den förblir tänd när parkeringsbromsen frigjorts helt och hållet, betyder det att det eventuellt är fel på bromsarna. Få det kontrollerat omgående. Om lampan inte tänds när parkeringsbromsen är anlagd, ska fordonet lämnas in för service. Körning med bromsvarningslampan tänd kan leda till olycka. Kontrollera bromsarna omedelbart om bromsvarningslampan fortsätter att lysa. Bärga fordonet till verkstad. Om varningslampan för bromssystemet och varningslampan för det låsningsfria bromssystemet tänds samtidigt och en klang-signal avges i tio sekunder, har eventuellt något fel uppstått på det dynamiska proportioneringssystemet bak. Se "Dynamisk proportionering bak" under rubriken "Bromsar" i avsnitt 3 för ytterligare information. ABS Varningslampa - låsningsfria bromsar Lampan skall tändas för en kort stund när du startar motorn för att visa att den fungerar. Om den inte tänds, ska du laga den så att den kan varna dig vid eventuellt fel. Om den fortsätter att lysa eller tänds medan du kör, kan det vara något fel på systemet. Ett textmeddelande visas eventuellt även på förarens informationsskärm

32 09euEscalade.swe Page 32 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage Se "Meddelanden förarens informationsskärm" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. Stanna så fort som möjligt och slå av tändningen. Starta sedan motorn igen för att återställa systemet. Om lampan förblir tänd eller tänds under körning är fordonet i behov av service. Bromsarna fungerar fortfarande men utan hjälp från det låsningsfria bromssystemet, tills du har fått felet reparerat. Körning med någon av bromsvarningslamporna tänd kan medföra olycka. Låt kontrollera bromsarna omedelbart om lampan fortsätter att lysa. Om även varningslampan till det vanliga bromssystemet lyser har fordonet inga låsningsfria bromsar och det är något fel på det vanliga bromssystemet. Kör åt sidan och stanna försiktigt. Bogsera fordonet till verkstad. Se "Bromssystem varningslampa" tidigare i detta avsnitt. Om varningslampan för bromssystemet och varningslampan för det låsningsfria bromssystemet tänds samtidigt och en klang-signal avges i tio sekunder, har eventuellt något fel uppstått på det dynamiska proportioneringssystemet bak. Se "Dynamisk proportionering bak" under rubriken "Bromsar" i avsnitt 3 för ytterligare information. Varningslampa vid bristfällig funktion Denna lampa övervakar bränsle-, tändnings- och avgassystemet. Den här lampan tänds när tändningen är på utan att motorn går, som en funktionskontroll. Om den inte tänds, ska du laga den så att den kan varna dig vid eventuellt fel

33 09euEscalade.swe Page 33 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 Om den fortsätter att lysa eller tänds medan du kör, kan det vara något fel på systemet. Få det kontrollerat omgående. Om lampan fortsätter att lysa efter tankning kan du eventuellt avhjälpa felet genom att kontrollera att tanklocket är ordentligt påskruvat. OBS Om du fortsätter att köra fordonet när lampan lyser, försämras avgassystemets reglage och bränsleekonomin eventuellt efter en stund, och motorn går eventuellt inte lika jämnt. Detta kan leda till dyra reparationer som kanske inte ersätts av garantin. OBS (fortsättning) Ändringar som utförts på fordonets motor, transmission, avgas-, bränslematningssystem eller byte av originaldäck till andra däck som inte uppfyller samma kriterier för prestanda kan påverka fordonets avgasreglage och leda till att lampan tänds. Ändringar i de nämnda systemen kan leda till dyra reparationer som inte ersätts av garantin. Se "Tillbehör och modifieringar" för ytterligare information. För att fordonet skall godkännas vid inspektion av dess avgasreglageutrustning, måste kontrollampan Funktionsfel (malfunction) fungera rätt. Om motorn är i gång måste lampan vara släckt. Om tändningen är på och motorn är av måste lampan lysa

34 09euEscalade.swe Page 34 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage Om du nyligen bytt batteri i fordonet, eller om batteriet urladdats, beslutar fordonets inbyggda diagnossystem eventuellt att fordonet inte är redo för inspektion. Det krävs eventuellt flera dagars rutinmässig körning innan diagnossystemet samlat in tillräckligt med information för inspektionen. Om fordonet körts i flera dagar (med ett helt och hållet laddat batteri) före inspektionen, men fordonet ändå inte klarar av inspektionen på grund av att det inbyggda diagnossystemet inte är redo, skall du anlita din återförsäljare eller en auktoriserad reparationsverkstad för att förbereda fordonet för inspektionen. Stabilitrak -indikatorlampa Lampan tänds en kort stund när motorn startas för att visa att den fungerar. Om den inte tänds, ska du laga den så att den kan varna dig vid eventuellt fel. När Stabilitrak-systemet aktiveras blinkar Stabilitrak-indikatorlampan. Efter lamptestet tänds lampan för att ange att systemet är av. Om lampan förblir tänd eller tänds under körning när du inte slagit av Stabilitrak, har något fel eventuellt uppstått på systemet. Anlita din återförsäljare för service. När denna varningslampa lyser begränsar antispinnsystemet inte hjulspinn. Anpassa körstilen enligt förhållandena. Se "Stabilitrak-system" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information

35 09euEscalade.swe Page 35 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 Påminnelselampa - säkerhetsbälten Se "Säkerhetsbälten" i avsnitt 2 för ytterligare information. Påminnelselampa passagerarens säkerhetsbälte Påminnelselampan för passagerarens säkerhetsbälte finns i takkonsolen. Se "Säkerhetsbälten" i avsnitt 2 för ytterligare information. Kontrollampa krockkudde Lampan tänds när motorn startas och blinkar eventuellt under några sekunder. Om den inte tänds, ska du laga den så att den kan varna dig vid eventuellt fel. Om den fortsätter att lysa eller tänds medan du kör, kan det vara något fel på systemet. Ett textmeddelande visas eventuellt även på förarens informationsskärm

36 09euEscalade.swe Page 36 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage Se "Meddelanden förarens informationsskärm" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. Lämna genast in fordonet för service. Se avsnitt 2 för ytterligare information avseende kontrollampa för krockkudde. Om kontrollampan för krockkuddarna fortsätter att lysa eller tänds medan du kör, fungerar krockkuddesystemet eventuellt felaktigt. Krockkuddarna fylls eventuellt inte vid krock, eller de fylls trots att ingen krock inträffat. För att undvika personskador skall du genast lämna in fordonet för service. Indikator passagerarens krockkudde på/av Indikatorlampan finns i takkonsolen. Se "Passagerarsensorsystem" i avsnitt

37 09euEscalade.swe Page 37 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 Kontrollampa säkerhetssystemet Lampan tänds en kort stund när motorn startas för att visa att den fungerar. Om den inte tänds, ska du laga den så att den kan varna dig vid eventuellt fel. Se "PASS-Key III Plus elektroniskt startspärrsystem" i avsnitt 3 för information om PASS-Key -systemet. Se även "Stöldskyddssystem" i avsnitt 3 för ytterligare information om denna lampa. Lampa - farthållare Lampan tänds när du ställer in farthållaren på önskad hastighet. Se "Farthållare" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. Lampa för bogserings-/transportläge Denna lampa skall tändas när bogserings-/transportläget har valts. Se "Bogserings-/transportläge" under rubriken "Körning med släpvagn" i avsnitt

38 09euEscalade.swe Page 38 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage Kontrollampa för påminnelse om att belysning är tänd Lampan tänds som påminnelse när parkeringsljusen är på. Se "Belysning" senare i detta avsnitt för ytterligare information. Kontrollampa för dimljus Lampan tänds när dimljusen är på. Se "Dimljus" senare i detta avsnitt för ytterligare information. Kontrollampa för bakre dimljus Lampan tänds när de bakre dimljusen är på. Se "Bakre dimljus" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information

39 09euEscalade.swe Page 39 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 FÖRARENS INFORMATIONSSKÄRM Förarens informationsskärm anger statusen hos många av fordonets system. Skärmen är belägen längst nere på kombinationsinstrumentet. Reglageknapparna är belägna på instrumentbrädan till höger om ratten. Se "Förarens informationsskärm, knappar" senare i detta avsnitt för ytterligare information. Förarens informationsskärm kan användas för programmering av individuella funktioner i förekommande fall. Se "Individuella funktioner" längre fram i detta avsnitt. När tändningen slås på aktiveras förarens informationsskärm. Efter en kort fördröjning återkallas läget som visades på förarens informationsskärm innan motorn slogs av. Om systemet detekterar något fel, visas ett meddelande på skärmen. Se "Meddelanden förarens informationsskärm" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. Om ditt fordon är utrustat med dessa funktioner visas kompassen och utetemperaturen på skärmen när tändningen är på och menyn tripp/bränsleinformation är aktiv

40 09euEscalade.swe Page 40 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage Reglage informationsskärm Reglageknapparna är belägna på instrumentbrädan till höger om ratten. TRIPP/BRÄNSLEINFORMA- TIONSKNAPP Tryck på knappen upprepade gånger för att bläddra genom följande skärmar: Vägmätare Trippmätare Bränslets räckvidd Genomsnittlig bränsleekonomi Bränslekonsumption Timer Växellådsoljans temperatur Genomsnittlig hastighet Menyn slutar med en tom sida. Se följande längre fram i detta avsnitt för ytterligare information: Tripp/bränsleinformationsmeny FORDONSINFORMATIONS- KNAPP Tryck på knappen upprepade gånger för att bläddra genom följande skärmar: Motoroljans livslängd Val av engelska/metriska enheter Batterispänning Oljetryck Anpassa fjärrkontrollen för nyckellöst fjärrlåssystem... 40

41 09euEscalade.swe Page 41 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 Inställningar av kompassens varianszon (om utrustad) Kompasskalibrering (om utrustad) Menyn slutar med en tom sida. Se "Fordonets informationsmeny" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. KNAPP FÖR PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR Tryck på -knappen upprepade gånger för att bläddra genom listan på funktioner med användarbestämd inställning i ditt fordon. Endast apparaterna som är färdiga att användas anges på skärmen. För programmering av personliga inställningar, se "Individuella funktioner" längre fram i detta avsnitt. (INSTÄLLNINGS/ÅTERSTÄLL- NINGSKNAPP) Tryck på knappen för att återställa funktionerna på förarens informationsskärm och för att slå av eller kvittera meddelanden. Använd knappen för följande: för att nollställa trippmätaren. för att starta, stoppa eller återställa timern för att nollställa värdet på bränsleförbrukning för att nollställa värdet på genomsnittlig bränsleekonomi 41...

42 09euEscalade.swe Page 42 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage Se följande längre fram i detta avsnitt för ytterligare information: -Tripp/bränsleinformationsmeny för att ta fram inställningarna för den användarbestämda funktionen som visas Se "Individuella funktioner" längre fram i detta avsnitt. för att ändra kompassens varianszon Se följande längre fram i detta avsnitt för ytterligare information: - Fordonets informationsmeny för att radera eventuella varningsmeddelanden på förarens informationsskärm Se "Meddelanden" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information. Se "Meddelanden förarens informationsskärm" längre fram i detta avsnitt. Tripp/bränsleinformationsmeny Tryck på knappen för att öppna tripp/bränsleinformationsmenyn. Menyn slutar med en tom sida. Tryck på knappen upprepade gånger för att bläddra genom följande skärmar: ODOMETER (vägmätare) Vägmätaren visar hur långt fordonet körts i kilometer. Värdet visas i metriska enheter KM (kilometer) eller i amerikanska-engelska enheter MI (engelska mil). Se "Fordonets informationsmeny" längre fram i detta avsnitt för ytterligare information

43 09euEscalade.swe Page 43 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 TRIP (tripp) Trippmätaren anger hur långt fordonet har gått sedan du senast nollställde mätaren. Värdet visas i metriska enheter KM (kilometer) eller i amerikanska-engelska enheter MI (engelska mil). Du nollställer värdet genom att först välja dess skärm och sedan trycka på -knappen. FUEL RANGE (bränsleräckvidd) Detta visar hur långt datorn beräknar att du kan köra med det bränsle som återstår i bränsletanken. Räckvidden med bränslet beräknas på basis av den genomsnittliga bränsle-ekonomin för senaste körförhållanden. Värdet visas i metriska enheter KM (kilometer) eller i amerikanska-engelska enheter MI (engelska mil). Om räckvidden anges som LOW (låg), ska du tanka omgående. Detta objekt kan inte återställas. AVERAGE ECONOMY (medelvärde bränsleekonomi) Den här displayen visar medelförbrukningen av bränslet sedan du senast nollställde systemet. Värdet visas i metriska enheter l/ 100 km (den mängd bränsle i liter som gått åt per 100 km) eller i amerikanska-engelska enheter, MPG (miles per gallon). Du nollställer värdet genom att först välja dess skärm och sedan trycka ned -knappen och hålla den nedtryckt

44 09euEscalade.swe Page 44 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage FUEL USED (använd bränslemängd) Denna skärm visar hur mycket bränsle som har förbrukats sedan systemet senast återställdes. Värdet visas i metriska enheter som liter eller i amerikanska-engelska enheter som gallons. Du nollställer värdet genom att först välja dess skärm och sedan trycka ned -knappen och hålla den nedtryckt. TIMER (timer) Timerfunktionen kan användas som tidtagarur. För att starta timern, välj först dess skärm och tryck sedan på -knappen. Om du under färden stannar och startar på nytt fortsätter timern automatiskt från det värde den hade när du senast slog av tändningen. Fälten avser timme, minuter och sekunder. Timern återgår till 00:00:00 efter 99:59:59. För stoppa timern utan att återställa den, välj först dess skärm och tryck sedan på -knappen en kort stund. Du återställer timern till 00:00:00 genom att trycka ned knappen och hålla den nedtryckt. TRANS TEMP (växellådans temperatur) Skärmen visar växellådsoljans temperatur. Värdet visas i metriska enheter ( C) eller i amerikanska-engelska enheter ( F)

45 09euEscalade.swe Page 45 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 AVERAGE SPEED (medelhastighet) Detta visar medelhastigheten sedan du senast återställde systemet. Värdet visas i metriska enheter KM/H (kilometer i timmen) eller amerikanska-engelska enheter MPH (engelska mil i timmen). Du nollställer värdet genom att först välja dess skärm och sedan trycka ned -knappen och hålla den nedtryckt. Fordonets informationsmeny Tryck på denna knapp för att öppna fordonets informationsmeny. Menyn slutar med en tom sida. Tryck på knappen upprepade gånger för att bläddra genom följande skärmar: OIL LIFE REMAINING ( motoroljans kvarvarande livslängd) Om du t ex ser 95%, betyder det att med dina körvanor återstår för närvarande 95% av oljans livslängd. Hur ofta oljan behöver bytas beror på förarens körsätt, motorns varvtal och temperatur. Det är ägarens skyldighet att regelbundet kontrollera motorns oljenivå. Se "Motorolja" i avsnitt 4 för ytterligare information. När oljans återstående livslängd är kort visas meddelandet CHANGE ENGINE OIL SOON (byt snart motorolja). När meddelandet för oljebyte börjar visas ska motoroljan bytas så snart som möjligt inom 1000 km. Skärmen visar hur många procent av oljans livslängd som återstår sedan systemet senast återställdes

46 09euEscalade.swe Page 46 Thursday, July 10, :10 PM Instrumentering och reglage Byt alltid motoroljans filter när du byter oljan. Även när övervakningssystemet för oljans livslängd inte anger att oljebyte krävs, måste motoroljan och oljefiltret bytas minst en gång på året. När du bytt oljan måste övervakningssystemet för oljans livslängd återställas. Anlita din återförsäljare för service. Se "Motorolja" i avsnitt 4 för ytterligare information. Se även Servicehäftet för ytterligare information. UNITS (enheter) Du kan bläddra genom och aktivera en av följande funktionsinställningar: - ENGLISH (engelska enheter) Den här inställningen låter dig avläsa värdena i amerikanska (engelska) enheter. - METRIC (metriska enheter) Den här inställningen låter dig avläsa värdena i metriska enheter. När önskad inställning på funktionen visas, trycker du på - knappen för att välja den. BATTERY VOLTAGE (batterispänning) Denna skärm låter dig övervaka batterispänningen för att kontrollera, att batteriet laddas ordentligt. Avläsningen fluktuerar eventuellt. Detta är normalt. Om spänningen för tillfället är utanför det normala funktionsområdet, visas LOW eller HIGH på skärmen invid spänningsvärdet. Om det är något fel på batteriladdningssystemet, visas ett meddelande. Se "Förarens informationsskärm, meddelanden" längre fram i detta avsnitt. Laddningssystemets indikatorlampa tänds eventuellt också på kombinationsinstrumentet. Se "Kontrollampa laddningssystem" under rubriken "Varningslampor" tidigare i detta avsnitt för ytterligare information

47 09euEscalade.swe Page 47 Thursday, July 10, :10 PM Avsnitt 1 OIL PRESSURE (oljetryck) Skärmen visar motoroljans tryck. Värdet visas i metriska enheter (kpa) eller i amerikanska-engelska enheter (PSI). PRESS TO RELEARN REMOTE KEY (tryck på för att omprogammera fjärrnyckeln) Anlita din återförsäljare för att köpa en ny sändare och för att anpassa sändarna till fordonet. PRESS TO CHANGE COMPASS ZONE (tryck på för att ändra kompasszon) Obs: Funktionen finns eventuellt inte på alla fordon. Kompassen i ditt fordon skall vara förinställd för din zon. Det kan bli nödvändigt att justera kompassen för att kompensera variansen om ditt fordon tas utanför denna zon. Kompassens varians är skillnaden mellan jordens magnetiska norr och den faktiska geografiska norr. För att justera kompassens varians: - Anlita din återförsäljare för att få veta vilken zon du är i. - Placera växelspaken i läge P (parkering). -Tryck på upprepade gånger för att välja denna skärm. -Tryck på upprepade gånger för att välja rätt kompasszon. -Tryck på tripp-/bränsleknappen tills en kompassriktning visas på skärmen. - Kalibrera kompassen vid behov

Corvette. Instruktionsbok Innehållsförteckning

Corvette. Instruktionsbok Innehållsförteckning 09euCorvette.swe Page 1 Monday, July 14, 2008 1:24 PM Corvette Instruktionsbok Innehållsförteckning Hur denna instruktionsbok används... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Avsnitt 1 Instrumentering och

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

AVENSIS_SW (L/O 0309) Förord

AVENSIS_SW (L/O 0309) Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

volvo C30 quick Guide

volvo C30 quick Guide volvo C30 quick Guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din nya Volvo. Detaljerad

Läs mer

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Serviceinformation Volvo Lastvagnar AB Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Förord Beskrivningarna och serviceprocedurerna som tas upp i denna handbok är baserade

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

volvo s40 quick Guide

volvo s40 quick Guide volvo s40 quick Guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din nya Volvo. Detaljerad

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Omslagbild under produktion

Omslagbild under produktion Omslagbild under produktion volvo C70 quick guide Web Edition välkommen till din nya volvo! Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick-Guide så lär du dig snabbt och

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER MOTORNS SERIENUMMER Skriv ner fordonets identifikationsnummer och motorns serienummer i

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

Bärgningsinstruktion

Bärgningsinstruktion Bärgningsinstruktion 102 354 Innehåll INNEHÅLL Allmänt... 2 Lyftpunkter i chassit Generella lyftpunkter i chassit 3 Bärgning/bogsering Förberedande arbeten... 6 Bärgning Bärgning från dike... 8 Lyft av

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

7 ÅRS. Både säker och spännande NYBILS- GARANTI

7 ÅRS. Både säker och spännande NYBILS- GARANTI www.kia.se 2 3 pro_ cee d Vi vet av erfarenhet att våra bilar är så välbyggda att vi kan erbjuda hela 7 års nybilsgaranti. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

Instruktionsbok Street Twin, Thruxton, Thruxton R och Bonneville T120

Instruktionsbok Street Twin, Thruxton, Thruxton R och Bonneville T120 Instruktionsbok Street Twin, Thruxton, Thruxton R och Bonneville T120 Den här instruktionsboken innehåller information om motorcyklar(na) Triumph Street Twin, Thruxton, Thruxton R och Bonneville T120.

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

6 ACS-Systemet (Advanced Control System)

6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6.1 Manöverboxens utförande 1) Display för batteriladdning 2) Display för körprogram 3) Hastighet upp 4) Varningsblinkers 5) Vänster blinkers 6) Joystick 7) Statusdisplay

Läs mer

Viktig information om denna instruktionsbok

Viktig information om denna instruktionsbok Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum:

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum: POWERED BY YANMAR Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Datum: Leverantör: STÄMPEL Datum: IDENTITET FABRIKS UPPGIFTER. LOKALISERAD PÅ DEN HÖGRA FRÄMRE DÖRR- STOLPEN.

Läs mer

OM52858_Yaris.book Page i Monday, December 15, 2008 9:28 AM. Förord

OM52858_Yaris.book Page i Monday, December 15, 2008 9:28 AM. Förord OM52858_Yaris.book Page i Monday, December 15, 2008 9:28 AM Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen

Läs mer

Din manual RENAULT LAGUNA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2825616

Din manual RENAULT LAGUNA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2825616 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för RENAULT LAGUNA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 257,0 1690,0 2100,0 1600,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 257,0 1690,0 2100,0 1600,0 FAKTA OM BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Audi A3 WAUZZZ8P36A1****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellerna Triumph Trophy och Trophy SE. Förvara alltid instruktionsboken tillsammans med motorcykeln så att du alltid

Läs mer

Förord OM42729SE. Förord

Förord OM42729SE. Förord Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef -

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

Viktig information om denna instruktionsbok

Viktig information om denna instruktionsbok Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp INSTRUKTION SE-194 82 Upplands Väsby Besöksadress: Centralvägen 2-4 Telefon 08-590 344 60 Telefax 08-590 925 40 VARNING! Klipps kortare bitar än 10 cm kan den

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Din manual RENAULT GRAND SCENIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3820055

Din manual RENAULT GRAND SCENIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3820055 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för RENAULT GRAND SCENIC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L 14 FORM NO. 769-05609E jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 14 25 35 45 55 66 74 83 92 101 111 123 132 142 151 160 170 179 188 197 206 217 228 240 250 261 271 281 Svenska Bruksanvisning

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Bruksanvisning Sida 2 Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 26 Modell... 26 Användningsändamål... 26 Bruksanvisning Viktig användarinformation...

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR Varje år inträffar tusentals bränder i bostäder som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. Småbränder och tillbud är säkerligen lika många. Vanliga

Läs mer