VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ MARS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ 19 20 MARS"

Transkript

1 VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ MARS Miljöbalksdagarna 2015

2 Välkommen till Miljöbalksdagarna 2015 den stora arenan för information, konsultation, diskussion och dialog kring miljölagstiftningen och hur den tillämpas. Det här är mötesplatsen och utbildningstillfället för dig som arbetar med tillsyn, prövning och vägledning inom kommuner och länsstyrelser, för dig som arbetar med miljöansvar inom näringsliv, myndigheter eller branschorganisationer samt för dig som är jurist med inriktning på miljörätt eller politiker med intresse för miljöfrågor. Med diskussioner i plenum och inte mindre än 18 specialsessioner, har du möjlighet att skräddarsy din egen konferens efter intresse och behov. 1

3 VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ PROGRAM TORSDAG 19 MARS Miljöbalksdagarna REGISTRERINGEN ÖPPNAR, KAFFE OCH SMÖRGÅS SERVERAS VÄLKOMNA TILL MILJÖBALKSDAGARNA VI ÖPPNAR FÖR DIALOG OCH SAMARBETE Naturvårdsverkets tillförordnade generaldirektör Eva Thörnelöf, och Lena Callermo, chef avdelningen för genomförande på Naturvårdsverket, frågas ut av Miljöbalksdagarnas moderatorer Claes Sjöberg och Mia Odabas. Fr. v. Eva Thörnelöf, Lena Callermo. DISKUSSION OM ÅRETS TEMA VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ I miljöarbetet är det många som ska fatta beslut myndigheter, enskilda företag, lokala politiker, regering, kommuner och domstolar. Det leder ibland till konflikter mellan olika samhällsintressen. Behovet av fler bostäder kan göra att det byggs i bullriga miljöer. Gruvbrytning skapar nya jobb men kan leda till minskad biologisk mångfald. Vindkraft, vägbyggen och hamnar kan skapa ekonomisk nytta, men förfula landskapsbilden och sänka livskvaliteten för omkringboende. Panelen diskuterar hur konflikterna kan hanteras av enskilda handläggare och miljöansvariga samt vilken vägledning som lagstiftningen ger. Kerstin Cederlöf, chefsjurist Naturvårdsverket Göran Enander, statssekreterare miljödepartementet Anders Enetjärn, vd Enetjärn Natur Lotta Gröning, samhällsdebattör och skogsägare Fr. v. Kerstin Cederlöf, Göran Enander, Anders Enetjärn, Lotta Gröning. Bo Olofsson, professor i miljögeologi KTH ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 2

4 TRENDER CIRKULÄR EKONOMI LAGAR ELLER FRIVILLIGHET? Cirkulär ekonomi affärssystem och produkter som fungerar i harmoni med biosfären har under senare år blivit ett populärt begrepp inom näringslivet. Även inom EU förs diskussioner om att ersätta linjära affärsmodeller, låta cirkulär ekonomi påverka kommande direktiv och lagstiftning. Egentligen ingår resurseffektivitet och kretsloppstänkande redan som ett centralt inslag i miljöbalken, så frågan är om detta också är en del av tillsyn och vägledning. Panelen diskuterar och analyserar vad tankarna om cirkulär ekonomi betyder risker och möjligheter för enskilda handläggare, politiker, ekonomer och näringslivets miljöarbete. Jytte Guteland, EU-parlamentariker (S) David Schelin, vd Ragn-Sells Thomas Sterner, professor i miljöekonomi Göteborgs Universitet Marian Radetzki, professor i nationalekonomi Luleå tekniska universitet Fr. v. Jytte Guteland, Thomas Sterner, Marian Radetzki, Anders Wijkman. Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen ÖVERSIKT RIKSINTRESSEN OCH EFTERBEHANDLING HETA FRÅGOR I SPECIALSESSIONERNA Riksintresseutredningen ska föreslå förändringar i miljöbalken, vad innebär det? Hur kan efterbehandling av förorenad mark öka? Miljöbalksdagarna erbjuder 18 specialsessioner och mängder med presentationer så det gäller att välja. På stora scenen lyfter vi fram och presenterar två av specialsessionerna lite närmare. Elisabet Falemo, utredare Riksintresseutredningen Pia Pehrson, advokat och partner Foyen Advokatfirma Carl Mikael Strauss, sektionschef Naturvårdsverket Fr. v. Elisabet Falemo, Pia Pehrson, Carl Mikael Strauss LUNCH OCH MINGEL 3

5 FOKUS SPECIALSESSIONER BLOCK A Välj en av sex specialsessioner från block A. Session A1 BULLER HUR KLARAS BÅDE TILLVÄXT OCH HÄLSA? Buller är en klassisk intressekonflikt där omsorgen om människors hälsa och välbefinnande står mot tillväxtambitioner och behov av infrastruktur i växande städer. I sessionen ges en orientering om nya regler och vägledningar inom bullerområdet och hur ansvar är fördelat. I sessionen deltar också bullerforskare som visar på hur lösningar inom gällande lagstiftning kan skapa bättre ljudmiljöer. Det handlar bland annat om två EU- finansierade forskningsprojekt som främst studerat hur växtlighet i storstaden kan dämpa oönskade ljud. Yvonne Svensson, rättschef Boverket Moa Ek, handläggare Naturvårdsverket Jens Forssén, bullerforskare Chalmers Mikael Ögren, akustiker Göteborgs Universitet Fr. v. Yvonne Svensson, Moa Ek, Jens Forssén, Mikael Ögren. Session A2 SÅ JOBBAR SVENSKA FÖRETAG MED MILJÖUTMANINGARNA - FULLBOKAD! Sessionen behandlar företagens investeringar inom miljö och hållbarhet och näringslivets möjligheter att klara både lönsamhet och lagkrav. På sessionen analyseras strategier för hållbarhetsarbetet. Här visas för första gången delar av en film som organisationen Svenskt Näringsliv producerat, som ett led i en dialog om miljöutmaningarna. NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv, ger sin syn på företagens roll i hållbarhetsarbetet. Nicklas Skår, miljöjurist Svenskt Näringsliv Jessica Cederberg Woodmar, hållbarhetskonsult Ylva Öhrnell, ordförande NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv Fr. v. Nicklas Skår, Jessica Cederberg Woodmar, Ylva Öhrnell. 4

6 Session A3 ATT MÖTA ORON FRÅN EN LOKAL OPINION Ny infrastruktur med påverkan på omgivningen och närboende, som vägar, industrier, täkter eller vindkraftverk, möter ibland hårt lokalt motstånd. Under sessionen diskuteras lagkraven på en demokratisk process för nya verksamheter och två fall analyseras. Det ena från Vansbro kommun där en stor vindkraftpark stoppades, det andra från Uddevalla kommun där nya grepp prövats i dialogen med medborgarna inför kommande vindkraftsetablering. Sessionen behandlar gällande regelverk om samråd samt metoder som dialogprocesser, konsekvensbedömningar och landskapsanalys. Peter Jonasson, miljöingenjör Uddevalla kommun Mattias Gradén, doktorand i kulturgeografi Högskolan Dalarna Karin Hammarlund, konsult Ramböll Fr. v. Peter Jonasson, Mattias Gradén, Karin Hammarlund. Session A4 ATT SKAPA EN EFFEKTIV OCH RÄTTSSÄKER TILLSYN Bland myndigheter och företagare runt om i landet förs en intensiv debatt om tillsynen. Regelverket är omfattande och komplext, och utgör en stor utmaning för alla som berörs av den. Förutsättningar att följa utvecklingen i lagstiftning, ny teknik och arbetsmetoder skiljer sig åt mellan stora och små verksamheter. Sessionen presenterar aktuell forskning efter forskningsprogrammet Effektiv miljötillsyn och visar på vilka behoven är för att bedriva en effektiv och rättssäker tillsyn Lena Edlund, forskare RC Research & Consulting Margareta Svenning, jurist Miljösamverkan Sverige Jari Hiltula, samhällsbyggnadschef Åre kommun Fr. v. Lena Edlund, Margareta Svenning, Jari Hiltula. Session A5 ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING I PRAKTIKEN (LABB 1) Lär dig materialåtervinning och kretslopp i praktiken genom övning. Praktik blandas med teori, det blir analys och diskussion om risker och möjligheter med återvinning. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb 2. Session A6 RUNDA BORD: ERFARENHETSUTBYTEN I MILJÖARBETET (LABB 2) Diskutera aktuella frågor med kollegor och Naturvårdsverkets experter. Bland det som diskuteras: strandskydd, gröna beslutsunderlag, möten i tillsynsarbetet, avfallsfrågor. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb 2. ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 5

7 KAFFEPAUS, FÖRFRISKNINGAR OCH MINGEL FOKUS SPECIALSESSIONER BLOCK B Välj en av sex specialsessioner från block B. Session B1 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN - FULLBOKAD! Här får du chansen till dialog och insyn i riksintresseutredningen som ska lämna sitt slutbetänkande i december Utredningen ska göra en översyn av 3 kap. miljöbalken samt relevanta delar av 4 kap. miljöbalken. I slutbetänkandet ska utredningen redovisa en översyn av systemet för hushållning med mark- och vattenområden och lämna förslag till ett system som är rättssäkert, enkelt, överskådligt och begripligt samt underlättar enhetlig tillämpning i hela landet. Elisabet Falemo Elisabet Falemo, utredare Riksintresseutredningen Session B2 SÅ BLIR AVFALL EN PRODUKT - VÄGLEDNING OCH LAGSTIFTNING Bedömningar om ett material ska klassas som avfall eller produkt är ofta svåra. Vilka krav ställs på ett företag som vill behandla sitt avfall i syfte att omklassa det till produkt för att sätta på marknaden? Vad ska tillsynsmyndigheten basera sin bedömning på? Naturvårdsverkets experter och jurister går igenom relevant lagstiftning och ger vägledning i hur man bör göra dessa bedömningar. På sessionen analyseras när ett avfall ska klassas som avfall respektive som produkt och när ett avfall upphör att vara avfall. Dessutom diskuteras relevanta fall från domstolarna. Helen Lindqvist, handläggare Naturvårdsverket Linn Åkesson, jurist Naturvårdsverket Fr. v. Helen Lindqvist Linn Åkesson, Jessika Lind Petrén. Jessika Lind Petrén, miljöjurist Stena Metall AB ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 6

8 Session B3 UTMANINGEN ATT VITTNA I SAMBAND MED ETT MILJÖBROTT - FULLBOKAD! Att närvara i en domstol är många gånger en helt ny värld för miljöhandläggare och miljöansvariga. Hur klarar man advokaters tuffa frågor, hur undvika att trassla in sig i detaljer eller motsäga sig själv? Sessionen visar hur det går till i en miljöbrottsprocess och ger en inblick som kan förhindra att medverkan i en domstol blir en obehaglig upplevelse. Skådespelare, miljöjurister och en miljöinspektör spelar upp scener ur ett praktikfall och ger en både allvarlig och humoristisk bild av hur det kan gå till i en rättegång. Rättegångsspelet är en del av kursen Miljöbrottsprocessen i praktiken - att vittna i domstol som Forum Miljö och Hälsa har arrangerat under flera år. OBS! Denna session är längre än de övriga och pågår från till cirka Kennet Andersson, miljöåklagare Magnus Nyström, advokat (skådespelare) Mattias Nyström, tilltalad (skådespelare) Björn Pettersson, vittne (före detta miljöinspektör) Lars-Eric Sjölander, domare (samordnare) Session B4 SÅ KAN EFTERBEHANDLINGSARBETET ÖKA Efter några vägledande domar i Miljööverdomstolen 2010 finns det i dag mindre möjlighet att kräva ett juridiskt ansvar för att sanera äldre markföroreningar. Många projekt blir därmed beroende av statliga bidrag för att kunna åtgärdas. Under sessionen redogörs för olika vägar att öka takten på efterbehandlingsarbetet, bland annat genom tillsyn och ny teknik i åtgärdsarbetet. Pia Pehrson, advokat och partner Foyen Advokatfirma John Lotoft, handläggare Naturvårdsverket Carl Mikael Strauss, sektionschef Naturvårdsverket Thomas Örnberg, teknisk chef Valdemarsviks kommun Fr. v. Pia Pehrson, John Lotoft, Carl Mikael Strauss, Thomas Örnberg. 7

9 Session B5 ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING I PRAKTIKEN (LABB 1) Lär dig materialåtervinning och kretslopp i praktiken genom övning. Praktik blandas med teori, det blir analys och diskussion om risker och möjligheter med återvinning. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb 2. Session B6 RUNDA BORD: ERFARENHETSUTBYTEN I MILJÖARBETET (LABB 2) - FULLBOKAD! Diskutera aktuella frågor med kollegor och Naturvårdsverkets experter. Bland det som diskuteras: strandskydd, gröna beslutsunderlag, möten i tillsynsarbetet, avfallsfrågor. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb MINGEL Mingla med experter och kollegor från dagens olika sessioner MIDDAG Dagen avslutas med en middag i Mälarsalen. Kocken har tagit fram en särskild meny för vår konferens. Välkommen till bords! 8

10 VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ PROGRAM FREDAG 20 MARS Miljöbalksdagarna 2015 UTBLICK KLIMAT- OCH MILJÖMINISTER ÅSA ROMSON Miljöbalksdagarna välkomnar Klimat- och miljöminister Åsa Romson till konferensen. Miljöbalken och dess tillämpningar är i flera avseenden hennes hemmaplan. Åsa Romson är doktor i miljörätt och hennes avhandling analyserar bland annat genomdrivandet av miljöpolitiska reformer och miljörättsliga regler. Åsa Romson redogör för regeringens arbete med att stärka miljömålsarbetet och andra aktuella reformer. Åsa Romson KAFFEPAUS OCH MINGEL FOKUS SPECIALSESSIONER BLOCK C Välj en av sex specialsessioner från block C. Session C1 EKOLOGISK KOMPENSATION SÅ GÖR MAN Intresset för att arbeta med ekologisk kompensation har under de senaste åren ökat både hos myndigheter och i näringslivet, men det råder fortfarande stor osäkerhet kring hur olika aktörer kan bidra till en effektiv tillämpning av miljöbalkens kompensationsbestämmelser. Under sessionen ges en introduktion till ekologisk kompensation, praktiska exempel diskuteras och Naturvårdsverkets pågående arbete med vägledning på området presenteras. Johan Lindberg, biolog Enetjärn natur Anders Forsgren, projektledare affärsutveckling, Boliden Gruvor Jörgen Sundin, handläggare Naturvårdsverket Fr. v. Johan Lindberg, Anders Forsgren, Jörgen Sundin. ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 9

11 Session C2 INTEGRATIONEN AV IED I SVENSK TILLSYNSTRADITION Med industriutsläppsdirektivet IED introducerades nya begrepp inom miljöarbete och tillsyn. Det handlar bland annat om BAT-slutsatser, BREF-dokument och statusrapporter. På sessionen diskuteras erfarenheter med implementeringen av direktivet och hur de nya verktygen kan användas för att nå bästa miljönytta. Naturvårdsverket kommer med en ny vägledning för statusrapporter. Miljösamverkan Sverige presenterar ett handläggarstöd om tillsyn av industriutsläppsverksamheter för såväl kommuner som länsstyrelser. För pappers- och massaindustrin är det aktuellt med nya BAT-slutsatser. Fr. v. Malin Johansson, Carina Lif. Malin Johansson, projektledare Naturvårdsverket Malin Nygren, miljöchef, Metsä Board Sverige AB Carina Lif, projektledare Miljösamverkan Sverige Session C3 ATT HANTERA TUFFARE MÅL OCH LAGAR OM GOD LUFTKVALITET Under första halvåret av 2015 pågår ett högt spel om EU:s luftvårdspolitik. Den nya kommissionen vill kraftigt omarbeta ett befintligt förslag om ett nytt övergripande ramverk för ren luft fram till Men frågan är om de får med sig parlamentet och ministerrådet? På bordet ligger också två nya direktivförslag som just nu förhandlas. Det gäller nya nationella utsläppstak för en rad luftföroreningar samt utsläppskrav för medelstora förbränningsanläggningar. Sessionen ger en överblick av det politiska spelet om luften och vilka tvingande regler som väntar. Christer Ågren, luftvårdsexpert AirClim Karin Persson, forskare IVL Svenska Miljöinstitutet Edvard Molitor, miljöchef Göteborgs hamn Fr. v. Christer Ågren, Edvard Molitor, Staffan Asplind Staffan Asplind, handläggare Naturvårdsverket 10

12 Session C4 NYA KRAV PÅ AVLOPPSRENINGSVERK OCH UPPSTRÖMSARBETE Naturvårdsverket arbetar med nya föreskrifter för avloppsvattenrening, regeringen kommer med en förordning om avloppsfraktioner och inom EU planeras skärpta krav. Ett avloppsreningsverk som redan nu aktivt arbetar med förebyggande åtgärder är Käppalaverket, som renar vatten från en halv miljon människor i elva kommuner norr om Stockholm. Under sessionen presenteras ny lagstiftning och samverkan mellan kommuner, företag och allmänhet för att klara de lagkrav som ställs för avlopp. Kristina Svinhufvud, uppströmsansvarig Käppalaförbundet Annelie Lindahl Stam, enhetschef för miljöskyddstillsyn Solna stad Anna-Stina Påledal, miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Östergötland Fr. v. Kristina Svinhufvud, Annelie Lindahl Stam, Anna- Stina Påledal. Session C5 SESSION C5: ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING I PRAKTIKEN (LABB 1) - FULLBOKAD! Lär dig materialåtervinning och kretslopp i praktiken genom övning. Praktik blandas med teori, det blir analys och diskussion om risker och möjligheter med återvinning. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb 2. Session C6 RUNDA BORD: ERFARENHETSUTBYTEN I MILJÖARBETET (LABB 2) Diskutera aktuella ärenden med dina kollegor och Naturvårdsverkets experter. Bland de frågor som diskuteras: strandskydd, gröna beslutsunderlag, möten i tillsynsarbetet, avfallsfrågor. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb LUNCH OCH MINGEL 11

13 VISION SÅ SKA MILJÖMÅLEN NÅS För att generationsmålet och de 16 miljömålen ska uppnås krävs omfattande åtgärder. Regeringen förstärker arbetet med ett nytt miljöråd och miljömålsberedningen får nya uppgifter. Dessutom involveras näringslivet mer aktivt genom en nationell miljömålssamordnare. Vad krävs för att nå målen? Hur lång tid får det ta? Miljöbalksdagarna samlar en panel med erfarenhet och inblick i miljöarbete på olika plan, för ett samtal om Sveriges miljömål och ansvaret hos alla berörda. Lars Emmelin, professor i miljökonsekvensbedömning Blekinge Tekniska Högskola Maria Wetterstrand, ordförande Miljömålsrådet Annika Helker Lundström, Nationell miljömålssamordnare för näringslivet Fr. v. Lars Emmelin, Annika Helker Lundström, Eva Thörnelöf, Johanna Sandahl. Eva Thörnelöf, avdelningschef för analys och forskning, Naturvårdsverket Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen INSPIRATION POLLY HIGGINS OM ECOCIDE, EN NY INTERNATIONELL LAG MOT MILJÖBROTT Hon lämnade rollen som välbetald affärsadvokat i London för att få global spridning för en idé. Det handlar om att Ecocide, förstörelse av livsmiljöer och ekosystem, ska bli en del av Romstadgan vid sidan av exempelvis folkmord (genocide) samt krigsbrott och därmed återspeglas i nationell lagstiftning världen över. Lagar skapar våra samhällen, vårt sätt att tänka, vårt uppträdande. Därför behövs en lag som skyddar planeten, säger Polly Higgins. Polly Higgins har på kort tid blivit en eftertraktad föreläsare världen över, och hon har fått tunga beslutsfattare att lyssna på hennes argument. Polly Higgins är hedersdoktor vid Lausanne Business School och hade under 2014 Arne Naess gästprofessur vid Oslo universitet DETTA HÄNDER FRAMÖVER VAD GÄLLER TILLSYN, VÄGLEDNING OCH REGELVERK Avslutning: Lena Callermo, chef avdelningen för genomförande på Naturvårdsverket. ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 12

14 VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ LABB MARS Miljöbalksdagarna 2015 MILJÖBALKSDAGARNAS LABB MED DELTAGARNA I CENTRUM Miljöbalksdagarnas labb är två arenor som bygger på ett aktivt deltagande i både teori och praktik. Deltagande föranmäls vid valet av specialsessioner. Labben är öppna vid tre tillfällen under Miljöbalksdagarna, du bokar din plats när du väljer specialsessioner. Deltagarantalet vid varje tillfälle är begränsat. Först till kvarn gäller. LABB 1. ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING I PRAKTIKEN Borden är uppdukade med uttjänt elektronik, datorer, telefoner etcetra. Efter en kort introduktion av sessionsledarna, ska deltagarna plocka isär det de har framför sig och sortera i fraktioner. Efter avslutat arbete går experterna igenom hur du som deltagare utfört uppgiften. Det är svårare än du kanske tror! Det blir också en allmän diskussion om risker och möjligheter med materialåtervinning, utifrån den praktiska erfarenheten. Sessionsledare: Martin Seeger, vd Elkretsen Oskar Stavren marknadschef Kuusakoski Lars Eklund, producentansvaret för WEEE och batterier Naturvårdsverket LABB 2. RUNDA BORD: ERFARENHETSUTBYTEN I MILJÖARBETET I lokalen finns runda bord uppmärkta ämnesvis. Välj bord efter intressen och delta i en öppen diskussion under ledning av Naturvårdsverkets experter. Följande ämnen ska diskuteras: SÅ HÄR JOBBAR VI MED STRANDSKYDDET Berätta hur du gjort eller ta del av andras exempel vad gäller tillämpning och tillsyn. FÖRBÄTTRA MÖTET MELLAN TILLSYNAREN OCH DEN TILLSYNADE Dela med dig av dina erfarenheter av tillsynsarbetet oberoende av vilken sida av bordet som du sitter på. HUR FÅR VI ARBETSDAGEN ATT RÄCKA TILL OCH UTRÄTTA MER TILLSAMMANS? Diskussion om effektivisering av miljöarbetet genom samarbete. SÅ MINSKAS AVFALLSMÄNGDERNA I PRAKTIKEN Vi diskuterar goda exempel på arbete för en mer cirkulär ekonomi. GRÖNA UNDERLAG HUR MYCKET BEHÖVS FÖR ATT UPPSKATTA PÅVERKAN? Vi diskuterar en rimlig nivå vid planering och prövning. DELTAGARNAS VAL Det finns också möjlighet att önska ett ämne. Är det fler som delar ditt intresse öppnas ett nytt bord för deltagarnas val. Du kan välja ett bord under hela sessionen eller ta del av två diskussioner under samma pass, då vi gör en kortare paus i halvtid. ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 13

15 VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ UTSTÄLLARE OCH INFORMATION Miljöbalksdagarna 2015 ARRANGÖRER UTSTÄLLARE Askungen Vital AB, EcoOnline AB, EDP Consult AB, holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB, Jordbruksverket, JP Infonet Förlag, Miljösamverkan, MiljöRapporten, Naturvårdsverket, Ragn-Sells Miljökonsult AB, Strandskyddsdelegationen, Sustainergies, Svenska EnergiAskor, WSP Sverige AB. Konferensen hålls på Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm och börjar 19 mars kl och avslutas 20 mars kl Konferensavgift är kr exklusive moms. I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenarsessioner, valda specialsessioner samt fullständig konferensdokumentation, lunch och kaffe under bägge dagarna samt konferensmiddag dag 1. Samtliga presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna, direkt efter konferensen. FRÅGOR OM INNEHÅLL PROGRAM Katariina Parker, Naturvårdsverket, tel: , FRÅGOR OM ANMÄLAN Susanna Ullman, MiljöRapporten, tel: , FRÅGOR OM UTSTÄLLNING Josefina Bäckström, MiljöRapporten, tel: , ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN