VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ MARS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ 19 20 MARS"

Transkript

1 VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ MARS Miljöbalksdagarna 2015

2 Välkommen till Miljöbalksdagarna 2015 den stora arenan för information, konsultation, diskussion och dialog kring miljölagstiftningen och hur den tillämpas. Det här är mötesplatsen och utbildningstillfället för dig som arbetar med tillsyn, prövning och vägledning inom kommuner och länsstyrelser, för dig som arbetar med miljöansvar inom näringsliv, myndigheter eller branschorganisationer samt för dig som är jurist med inriktning på miljörätt eller politiker med intresse för miljöfrågor. Med diskussioner i plenum och inte mindre än 18 specialsessioner, har du möjlighet att skräddarsy din egen konferens efter intresse och behov. 1

3 VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ PROGRAM TORSDAG 19 MARS Miljöbalksdagarna REGISTRERINGEN ÖPPNAR, KAFFE OCH SMÖRGÅS SERVERAS VÄLKOMNA TILL MILJÖBALKSDAGARNA VI ÖPPNAR FÖR DIALOG OCH SAMARBETE Naturvårdsverkets tillförordnade generaldirektör Eva Thörnelöf, och Lena Callermo, chef avdelningen för genomförande på Naturvårdsverket, frågas ut av Miljöbalksdagarnas moderatorer Claes Sjöberg och Mia Odabas. Fr. v. Eva Thörnelöf, Lena Callermo. DISKUSSION OM ÅRETS TEMA VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ I miljöarbetet är det många som ska fatta beslut myndigheter, enskilda företag, lokala politiker, regering, kommuner och domstolar. Det leder ibland till konflikter mellan olika samhällsintressen. Behovet av fler bostäder kan göra att det byggs i bullriga miljöer. Gruvbrytning skapar nya jobb men kan leda till minskad biologisk mångfald. Vindkraft, vägbyggen och hamnar kan skapa ekonomisk nytta, men förfula landskapsbilden och sänka livskvaliteten för omkringboende. Panelen diskuterar hur konflikterna kan hanteras av enskilda handläggare och miljöansvariga samt vilken vägledning som lagstiftningen ger. Kerstin Cederlöf, chefsjurist Naturvårdsverket Göran Enander, statssekreterare miljödepartementet Anders Enetjärn, vd Enetjärn Natur Lotta Gröning, samhällsdebattör och skogsägare Fr. v. Kerstin Cederlöf, Göran Enander, Anders Enetjärn, Lotta Gröning. Bo Olofsson, professor i miljögeologi KTH ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 2

4 TRENDER CIRKULÄR EKONOMI LAGAR ELLER FRIVILLIGHET? Cirkulär ekonomi affärssystem och produkter som fungerar i harmoni med biosfären har under senare år blivit ett populärt begrepp inom näringslivet. Även inom EU förs diskussioner om att ersätta linjära affärsmodeller, låta cirkulär ekonomi påverka kommande direktiv och lagstiftning. Egentligen ingår resurseffektivitet och kretsloppstänkande redan som ett centralt inslag i miljöbalken, så frågan är om detta också är en del av tillsyn och vägledning. Panelen diskuterar och analyserar vad tankarna om cirkulär ekonomi betyder risker och möjligheter för enskilda handläggare, politiker, ekonomer och näringslivets miljöarbete. Jytte Guteland, EU-parlamentariker (S) David Schelin, vd Ragn-Sells Thomas Sterner, professor i miljöekonomi Göteborgs Universitet Marian Radetzki, professor i nationalekonomi Luleå tekniska universitet Fr. v. Jytte Guteland, Thomas Sterner, Marian Radetzki, Anders Wijkman. Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen ÖVERSIKT RIKSINTRESSEN OCH EFTERBEHANDLING HETA FRÅGOR I SPECIALSESSIONERNA Riksintresseutredningen ska föreslå förändringar i miljöbalken, vad innebär det? Hur kan efterbehandling av förorenad mark öka? Miljöbalksdagarna erbjuder 18 specialsessioner och mängder med presentationer så det gäller att välja. På stora scenen lyfter vi fram och presenterar två av specialsessionerna lite närmare. Elisabet Falemo, utredare Riksintresseutredningen Pia Pehrson, advokat och partner Foyen Advokatfirma Carl Mikael Strauss, sektionschef Naturvårdsverket Fr. v. Elisabet Falemo, Pia Pehrson, Carl Mikael Strauss LUNCH OCH MINGEL 3

5 FOKUS SPECIALSESSIONER BLOCK A Välj en av sex specialsessioner från block A. Session A1 BULLER HUR KLARAS BÅDE TILLVÄXT OCH HÄLSA? Buller är en klassisk intressekonflikt där omsorgen om människors hälsa och välbefinnande står mot tillväxtambitioner och behov av infrastruktur i växande städer. I sessionen ges en orientering om nya regler och vägledningar inom bullerområdet och hur ansvar är fördelat. I sessionen deltar också bullerforskare som visar på hur lösningar inom gällande lagstiftning kan skapa bättre ljudmiljöer. Det handlar bland annat om två EU- finansierade forskningsprojekt som främst studerat hur växtlighet i storstaden kan dämpa oönskade ljud. Yvonne Svensson, rättschef Boverket Moa Ek, handläggare Naturvårdsverket Jens Forssén, bullerforskare Chalmers Mikael Ögren, akustiker Göteborgs Universitet Fr. v. Yvonne Svensson, Moa Ek, Jens Forssén, Mikael Ögren. Session A2 SÅ JOBBAR SVENSKA FÖRETAG MED MILJÖUTMANINGARNA - FULLBOKAD! Sessionen behandlar företagens investeringar inom miljö och hållbarhet och näringslivets möjligheter att klara både lönsamhet och lagkrav. På sessionen analyseras strategier för hållbarhetsarbetet. Här visas för första gången delar av en film som organisationen Svenskt Näringsliv producerat, som ett led i en dialog om miljöutmaningarna. NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv, ger sin syn på företagens roll i hållbarhetsarbetet. Nicklas Skår, miljöjurist Svenskt Näringsliv Jessica Cederberg Woodmar, hållbarhetskonsult Ylva Öhrnell, ordförande NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv Fr. v. Nicklas Skår, Jessica Cederberg Woodmar, Ylva Öhrnell. 4

6 Session A3 ATT MÖTA ORON FRÅN EN LOKAL OPINION Ny infrastruktur med påverkan på omgivningen och närboende, som vägar, industrier, täkter eller vindkraftverk, möter ibland hårt lokalt motstånd. Under sessionen diskuteras lagkraven på en demokratisk process för nya verksamheter och två fall analyseras. Det ena från Vansbro kommun där en stor vindkraftpark stoppades, det andra från Uddevalla kommun där nya grepp prövats i dialogen med medborgarna inför kommande vindkraftsetablering. Sessionen behandlar gällande regelverk om samråd samt metoder som dialogprocesser, konsekvensbedömningar och landskapsanalys. Peter Jonasson, miljöingenjör Uddevalla kommun Mattias Gradén, doktorand i kulturgeografi Högskolan Dalarna Karin Hammarlund, konsult Ramböll Fr. v. Peter Jonasson, Mattias Gradén, Karin Hammarlund. Session A4 ATT SKAPA EN EFFEKTIV OCH RÄTTSSÄKER TILLSYN Bland myndigheter och företagare runt om i landet förs en intensiv debatt om tillsynen. Regelverket är omfattande och komplext, och utgör en stor utmaning för alla som berörs av den. Förutsättningar att följa utvecklingen i lagstiftning, ny teknik och arbetsmetoder skiljer sig åt mellan stora och små verksamheter. Sessionen presenterar aktuell forskning efter forskningsprogrammet Effektiv miljötillsyn och visar på vilka behoven är för att bedriva en effektiv och rättssäker tillsyn Lena Edlund, forskare RC Research & Consulting Margareta Svenning, jurist Miljösamverkan Sverige Jari Hiltula, samhällsbyggnadschef Åre kommun Fr. v. Lena Edlund, Margareta Svenning, Jari Hiltula. Session A5 ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING I PRAKTIKEN (LABB 1) Lär dig materialåtervinning och kretslopp i praktiken genom övning. Praktik blandas med teori, det blir analys och diskussion om risker och möjligheter med återvinning. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb 2. Session A6 RUNDA BORD: ERFARENHETSUTBYTEN I MILJÖARBETET (LABB 2) Diskutera aktuella frågor med kollegor och Naturvårdsverkets experter. Bland det som diskuteras: strandskydd, gröna beslutsunderlag, möten i tillsynsarbetet, avfallsfrågor. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb 2. ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 5

7 KAFFEPAUS, FÖRFRISKNINGAR OCH MINGEL FOKUS SPECIALSESSIONER BLOCK B Välj en av sex specialsessioner från block B. Session B1 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN - FULLBOKAD! Här får du chansen till dialog och insyn i riksintresseutredningen som ska lämna sitt slutbetänkande i december Utredningen ska göra en översyn av 3 kap. miljöbalken samt relevanta delar av 4 kap. miljöbalken. I slutbetänkandet ska utredningen redovisa en översyn av systemet för hushållning med mark- och vattenområden och lämna förslag till ett system som är rättssäkert, enkelt, överskådligt och begripligt samt underlättar enhetlig tillämpning i hela landet. Elisabet Falemo Elisabet Falemo, utredare Riksintresseutredningen Session B2 SÅ BLIR AVFALL EN PRODUKT - VÄGLEDNING OCH LAGSTIFTNING Bedömningar om ett material ska klassas som avfall eller produkt är ofta svåra. Vilka krav ställs på ett företag som vill behandla sitt avfall i syfte att omklassa det till produkt för att sätta på marknaden? Vad ska tillsynsmyndigheten basera sin bedömning på? Naturvårdsverkets experter och jurister går igenom relevant lagstiftning och ger vägledning i hur man bör göra dessa bedömningar. På sessionen analyseras när ett avfall ska klassas som avfall respektive som produkt och när ett avfall upphör att vara avfall. Dessutom diskuteras relevanta fall från domstolarna. Helen Lindqvist, handläggare Naturvårdsverket Linn Åkesson, jurist Naturvårdsverket Fr. v. Helen Lindqvist Linn Åkesson, Jessika Lind Petrén. Jessika Lind Petrén, miljöjurist Stena Metall AB ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 6

8 Session B3 UTMANINGEN ATT VITTNA I SAMBAND MED ETT MILJÖBROTT - FULLBOKAD! Att närvara i en domstol är många gånger en helt ny värld för miljöhandläggare och miljöansvariga. Hur klarar man advokaters tuffa frågor, hur undvika att trassla in sig i detaljer eller motsäga sig själv? Sessionen visar hur det går till i en miljöbrottsprocess och ger en inblick som kan förhindra att medverkan i en domstol blir en obehaglig upplevelse. Skådespelare, miljöjurister och en miljöinspektör spelar upp scener ur ett praktikfall och ger en både allvarlig och humoristisk bild av hur det kan gå till i en rättegång. Rättegångsspelet är en del av kursen Miljöbrottsprocessen i praktiken - att vittna i domstol som Forum Miljö och Hälsa har arrangerat under flera år. OBS! Denna session är längre än de övriga och pågår från till cirka Kennet Andersson, miljöåklagare Magnus Nyström, advokat (skådespelare) Mattias Nyström, tilltalad (skådespelare) Björn Pettersson, vittne (före detta miljöinspektör) Lars-Eric Sjölander, domare (samordnare) Session B4 SÅ KAN EFTERBEHANDLINGSARBETET ÖKA Efter några vägledande domar i Miljööverdomstolen 2010 finns det i dag mindre möjlighet att kräva ett juridiskt ansvar för att sanera äldre markföroreningar. Många projekt blir därmed beroende av statliga bidrag för att kunna åtgärdas. Under sessionen redogörs för olika vägar att öka takten på efterbehandlingsarbetet, bland annat genom tillsyn och ny teknik i åtgärdsarbetet. Pia Pehrson, advokat och partner Foyen Advokatfirma John Lotoft, handläggare Naturvårdsverket Carl Mikael Strauss, sektionschef Naturvårdsverket Thomas Örnberg, teknisk chef Valdemarsviks kommun Fr. v. Pia Pehrson, John Lotoft, Carl Mikael Strauss, Thomas Örnberg. 7

9 Session B5 ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING I PRAKTIKEN (LABB 1) Lär dig materialåtervinning och kretslopp i praktiken genom övning. Praktik blandas med teori, det blir analys och diskussion om risker och möjligheter med återvinning. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb 2. Session B6 RUNDA BORD: ERFARENHETSUTBYTEN I MILJÖARBETET (LABB 2) - FULLBOKAD! Diskutera aktuella frågor med kollegor och Naturvårdsverkets experter. Bland det som diskuteras: strandskydd, gröna beslutsunderlag, möten i tillsynsarbetet, avfallsfrågor. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb MINGEL Mingla med experter och kollegor från dagens olika sessioner MIDDAG Dagen avslutas med en middag i Mälarsalen. Kocken har tagit fram en särskild meny för vår konferens. Välkommen till bords! 8

10 VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ PROGRAM FREDAG 20 MARS Miljöbalksdagarna 2015 UTBLICK KLIMAT- OCH MILJÖMINISTER ÅSA ROMSON Miljöbalksdagarna välkomnar Klimat- och miljöminister Åsa Romson till konferensen. Miljöbalken och dess tillämpningar är i flera avseenden hennes hemmaplan. Åsa Romson är doktor i miljörätt och hennes avhandling analyserar bland annat genomdrivandet av miljöpolitiska reformer och miljörättsliga regler. Åsa Romson redogör för regeringens arbete med att stärka miljömålsarbetet och andra aktuella reformer. Åsa Romson KAFFEPAUS OCH MINGEL FOKUS SPECIALSESSIONER BLOCK C Välj en av sex specialsessioner från block C. Session C1 EKOLOGISK KOMPENSATION SÅ GÖR MAN Intresset för att arbeta med ekologisk kompensation har under de senaste åren ökat både hos myndigheter och i näringslivet, men det råder fortfarande stor osäkerhet kring hur olika aktörer kan bidra till en effektiv tillämpning av miljöbalkens kompensationsbestämmelser. Under sessionen ges en introduktion till ekologisk kompensation, praktiska exempel diskuteras och Naturvårdsverkets pågående arbete med vägledning på området presenteras. Johan Lindberg, biolog Enetjärn natur Anders Forsgren, projektledare affärsutveckling, Boliden Gruvor Jörgen Sundin, handläggare Naturvårdsverket Fr. v. Johan Lindberg, Anders Forsgren, Jörgen Sundin. ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 9

11 Session C2 INTEGRATIONEN AV IED I SVENSK TILLSYNSTRADITION Med industriutsläppsdirektivet IED introducerades nya begrepp inom miljöarbete och tillsyn. Det handlar bland annat om BAT-slutsatser, BREF-dokument och statusrapporter. På sessionen diskuteras erfarenheter med implementeringen av direktivet och hur de nya verktygen kan användas för att nå bästa miljönytta. Naturvårdsverket kommer med en ny vägledning för statusrapporter. Miljösamverkan Sverige presenterar ett handläggarstöd om tillsyn av industriutsläppsverksamheter för såväl kommuner som länsstyrelser. För pappers- och massaindustrin är det aktuellt med nya BAT-slutsatser. Fr. v. Malin Johansson, Carina Lif. Malin Johansson, projektledare Naturvårdsverket Malin Nygren, miljöchef, Metsä Board Sverige AB Carina Lif, projektledare Miljösamverkan Sverige Session C3 ATT HANTERA TUFFARE MÅL OCH LAGAR OM GOD LUFTKVALITET Under första halvåret av 2015 pågår ett högt spel om EU:s luftvårdspolitik. Den nya kommissionen vill kraftigt omarbeta ett befintligt förslag om ett nytt övergripande ramverk för ren luft fram till Men frågan är om de får med sig parlamentet och ministerrådet? På bordet ligger också två nya direktivförslag som just nu förhandlas. Det gäller nya nationella utsläppstak för en rad luftföroreningar samt utsläppskrav för medelstora förbränningsanläggningar. Sessionen ger en överblick av det politiska spelet om luften och vilka tvingande regler som väntar. Christer Ågren, luftvårdsexpert AirClim Karin Persson, forskare IVL Svenska Miljöinstitutet Edvard Molitor, miljöchef Göteborgs hamn Fr. v. Christer Ågren, Edvard Molitor, Staffan Asplind Staffan Asplind, handläggare Naturvårdsverket 10

12 Session C4 NYA KRAV PÅ AVLOPPSRENINGSVERK OCH UPPSTRÖMSARBETE Naturvårdsverket arbetar med nya föreskrifter för avloppsvattenrening, regeringen kommer med en förordning om avloppsfraktioner och inom EU planeras skärpta krav. Ett avloppsreningsverk som redan nu aktivt arbetar med förebyggande åtgärder är Käppalaverket, som renar vatten från en halv miljon människor i elva kommuner norr om Stockholm. Under sessionen presenteras ny lagstiftning och samverkan mellan kommuner, företag och allmänhet för att klara de lagkrav som ställs för avlopp. Kristina Svinhufvud, uppströmsansvarig Käppalaförbundet Annelie Lindahl Stam, enhetschef för miljöskyddstillsyn Solna stad Anna-Stina Påledal, miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Östergötland Fr. v. Kristina Svinhufvud, Annelie Lindahl Stam, Anna- Stina Påledal. Session C5 SESSION C5: ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING I PRAKTIKEN (LABB 1) - FULLBOKAD! Lär dig materialåtervinning och kretslopp i praktiken genom övning. Praktik blandas med teori, det blir analys och diskussion om risker och möjligheter med återvinning. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb 2. Session C6 RUNDA BORD: ERFARENHETSUTBYTEN I MILJÖARBETET (LABB 2) Diskutera aktuella ärenden med dina kollegor och Naturvårdsverkets experter. Bland de frågor som diskuteras: strandskydd, gröna beslutsunderlag, möten i tillsynsarbetet, avfallsfrågor. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb LUNCH OCH MINGEL 11

13 VISION SÅ SKA MILJÖMÅLEN NÅS För att generationsmålet och de 16 miljömålen ska uppnås krävs omfattande åtgärder. Regeringen förstärker arbetet med ett nytt miljöråd och miljömålsberedningen får nya uppgifter. Dessutom involveras näringslivet mer aktivt genom en nationell miljömålssamordnare. Vad krävs för att nå målen? Hur lång tid får det ta? Miljöbalksdagarna samlar en panel med erfarenhet och inblick i miljöarbete på olika plan, för ett samtal om Sveriges miljömål och ansvaret hos alla berörda. Lars Emmelin, professor i miljökonsekvensbedömning Blekinge Tekniska Högskola Maria Wetterstrand, ordförande Miljömålsrådet Annika Helker Lundström, Nationell miljömålssamordnare för näringslivet Fr. v. Lars Emmelin, Annika Helker Lundström, Eva Thörnelöf, Johanna Sandahl. Eva Thörnelöf, avdelningschef för analys och forskning, Naturvårdsverket Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen INSPIRATION POLLY HIGGINS OM ECOCIDE, EN NY INTERNATIONELL LAG MOT MILJÖBROTT Hon lämnade rollen som välbetald affärsadvokat i London för att få global spridning för en idé. Det handlar om att Ecocide, förstörelse av livsmiljöer och ekosystem, ska bli en del av Romstadgan vid sidan av exempelvis folkmord (genocide) samt krigsbrott och därmed återspeglas i nationell lagstiftning världen över. Lagar skapar våra samhällen, vårt sätt att tänka, vårt uppträdande. Därför behövs en lag som skyddar planeten, säger Polly Higgins. Polly Higgins har på kort tid blivit en eftertraktad föreläsare världen över, och hon har fått tunga beslutsfattare att lyssna på hennes argument. Polly Higgins är hedersdoktor vid Lausanne Business School och hade under 2014 Arne Naess gästprofessur vid Oslo universitet DETTA HÄNDER FRAMÖVER VAD GÄLLER TILLSYN, VÄGLEDNING OCH REGELVERK Avslutning: Lena Callermo, chef avdelningen för genomförande på Naturvårdsverket. ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 12

14 VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ LABB MARS Miljöbalksdagarna 2015 MILJÖBALKSDAGARNAS LABB MED DELTAGARNA I CENTRUM Miljöbalksdagarnas labb är två arenor som bygger på ett aktivt deltagande i både teori och praktik. Deltagande föranmäls vid valet av specialsessioner. Labben är öppna vid tre tillfällen under Miljöbalksdagarna, du bokar din plats när du väljer specialsessioner. Deltagarantalet vid varje tillfälle är begränsat. Först till kvarn gäller. LABB 1. ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING I PRAKTIKEN Borden är uppdukade med uttjänt elektronik, datorer, telefoner etcetra. Efter en kort introduktion av sessionsledarna, ska deltagarna plocka isär det de har framför sig och sortera i fraktioner. Efter avslutat arbete går experterna igenom hur du som deltagare utfört uppgiften. Det är svårare än du kanske tror! Det blir också en allmän diskussion om risker och möjligheter med materialåtervinning, utifrån den praktiska erfarenheten. Sessionsledare: Martin Seeger, vd Elkretsen Oskar Stavren marknadschef Kuusakoski Lars Eklund, producentansvaret för WEEE och batterier Naturvårdsverket LABB 2. RUNDA BORD: ERFARENHETSUTBYTEN I MILJÖARBETET I lokalen finns runda bord uppmärkta ämnesvis. Välj bord efter intressen och delta i en öppen diskussion under ledning av Naturvårdsverkets experter. Följande ämnen ska diskuteras: SÅ HÄR JOBBAR VI MED STRANDSKYDDET Berätta hur du gjort eller ta del av andras exempel vad gäller tillämpning och tillsyn. FÖRBÄTTRA MÖTET MELLAN TILLSYNAREN OCH DEN TILLSYNADE Dela med dig av dina erfarenheter av tillsynsarbetet oberoende av vilken sida av bordet som du sitter på. HUR FÅR VI ARBETSDAGEN ATT RÄCKA TILL OCH UTRÄTTA MER TILLSAMMANS? Diskussion om effektivisering av miljöarbetet genom samarbete. SÅ MINSKAS AVFALLSMÄNGDERNA I PRAKTIKEN Vi diskuterar goda exempel på arbete för en mer cirkulär ekonomi. GRÖNA UNDERLAG HUR MYCKET BEHÖVS FÖR ATT UPPSKATTA PÅVERKAN? Vi diskuterar en rimlig nivå vid planering och prövning. DELTAGARNAS VAL Det finns också möjlighet att önska ett ämne. Är det fler som delar ditt intresse öppnas ett nytt bord för deltagarnas val. Du kan välja ett bord under hela sessionen eller ta del av två diskussioner under samma pass, då vi gör en kortare paus i halvtid. ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 13

15 VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ UTSTÄLLARE OCH INFORMATION Miljöbalksdagarna 2015 ARRANGÖRER UTSTÄLLARE Askungen Vital AB, EcoOnline AB, EDP Consult AB, holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB, Jordbruksverket, JP Infonet Förlag, Miljösamverkan, MiljöRapporten, Naturvårdsverket, Ragn-Sells Miljökonsult AB, Strandskyddsdelegationen, Sustainergies, Svenska EnergiAskor, WSP Sverige AB. Konferensen hålls på Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm och börjar 19 mars kl och avslutas 20 mars kl Konferensavgift är kr exklusive moms. I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenarsessioner, valda specialsessioner samt fullständig konferensdokumentation, lunch och kaffe under bägge dagarna samt konferensmiddag dag 1. Samtliga presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna, direkt efter konferensen. FRÅGOR OM INNEHÅLL PROGRAM Katariina Parker, Naturvårdsverket, tel: , FRÅGOR OM ANMÄLAN Susanna Ullman, MiljöRapporten, tel: , FRÅGOR OM UTSTÄLLNING Josefina Bäckström, MiljöRapporten, tel: , ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN

Miljöbalksdagarna 2013

Miljöbalksdagarna 2013 Foto: Charles Gullung/Image Source MILJÖRÄTT MED FRAMSYN 21 22 MARS Miljöbalksdagarna 2013 Äntligen nya miljöbalksdagar! Nu är den stora arenan för debatt och dialog kring miljölagstiftningen tillbaka.

Läs mer

Miljorattsdagarna 2012

Miljorattsdagarna 2012 .... Miljorattsdagarna 2012 23-24 oktober 2012 Rosteriet, Liljeholmen Stockholm Så realiserar du lagändringarna i praktiken a Vad är nytt inom avfallslagstiftningen och hur påverkar det din verksamhet?

Läs mer

ekologisk kompensation

ekologisk kompensation ekologisk kompensation STOCKHOLM 18-19 OKTOBER 2011 Ekologisk kompensation vägen vidare Konferens i Stockholm den 18 oktober med fältexkursion den 19 oktober Intresset för vår konferens om ekologisk kompensation

Läs mer

FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS

FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ PÅ VEMS VILLKOR? VILHELMINA 17 18 NOVEMBER 2015 Välkommen till den tredje årliga konferensen i forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö. Tio forskningsprojekt

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Bilaga till presentation på konferensen Fokus Miljörätt den 6 december 2012 av Pernilla Strid

Läs mer

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet 2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverkets ( f.d. Miljövårdsdirektörerna) tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå

Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå Ekologisk kompensation nytt verktyg i Sverige? Välkommen till den första konferensen i Sverige om ekologisk kompensation. Konferensens syfte är att inleda en bred

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik Program Strategidagarna 4-5 februari, 2015 Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik PROGRAM Onsdagen den 4 februari 09.00 Fika och registrering 10.00 Välkommen till Strategidagarna! Projektgruppen Svensk

Läs mer

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Levande laxälvar Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015 H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Program Välkommen till Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti Hjärtligt välkommen till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 När: Den 4 december 2014, kl. 9.00 18.00 (20.00) Var: Marint centrum, Varvsgatan 4 i Simrishamn, lokal Skeppet. Busshållplats och tågstation finns på

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Nyanländas väg till arbete

Nyanländas väg till arbete Nyanländas väg till arbete Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN REMESO Linköpings universitet Martin Qvist Sigtuna kommun Magda Ayoub Per Borg Christer Grähs Sten

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Energideklaration 2008

Energideklaration 2008 Konferens Energideklaration 2008 är en konferens om energideklarering med fokus på energiexperternas praktiska arbete, fastighetsägarnas upphandling, medverkan och uppföljning samt kommunernas tillsyn.

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kundundersökning

Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kundundersökning Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kundundersökning Image, NKI och leveranser Generell imagemätning samt NKI för utvärdering av leveranser Uppdraget Naturvårdsverket har vänt sig till Sweco Eurofutures

Läs mer

Hur påverkar de nya riktvärdena? TRAFIKBULLERDAGARNA 2015. Bullerläget idag och i framtiden. Sveriges största mötesplats om trafikbuller!

Hur påverkar de nya riktvärdena? TRAFIKBULLERDAGARNA 2015. Bullerläget idag och i framtiden. Sveriges största mötesplats om trafikbuller! Sveriges största mötesplats om trafikbuller! TRAFIKBULLERDAGARNA 2015 inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 VÅRA TALARE Naturvårdsverket Johanna Bengtsson Ryberg Nationell bullersamordnare

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa Seminarium Inomhusmiljö och hälsa Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa 10.00 Välkomna Lisa Redin, Miljösamverkan Västerbotten Stina Lindström, KOMIN, Umeå universitet 10.15

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor

Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor Charlotta Eriksson, Med. Dr., Handläggare Centrum för Arbets- och Miljömedicin Stockholms läns landsting Samordningsgruppen Magnus

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

Kontakta Ylva Holgersson på telefon 08-560 206 82 eller via e-post info@vintervind.se för mer information eller påbörjat samarbete.

Kontakta Ylva Holgersson på telefon 08-560 206 82 eller via e-post info@vintervind.se för mer information eller påbörjat samarbete. Vintervind är en konferens med fokus på vindkraft i kallt klimat som kommer att hållas i Piteå 3-4 februari 2010. Under konferensens två dagar kommer vi att diskutera såväl tekniska utmaningar som frågor

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Trender Forskning Teknik Debatt

Trender Forskning Teknik Debatt Trender Forskning Teknik Debatt Tid 7-8 april 2011 Plats Courtyard by Marriott Kungsholmen, Stockholm Arrangör Trender Forskning Teknik Debatt Dag 1 7 april 09.00 10.00 Registrering och kaffe 09.45 10.00

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Matavfall. Effektiva och hållbara lösningar för din kommun. Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 juni 2011

Matavfall. Effektiva och hållbara lösningar för din kommun. Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 juni 2011 Matavfall Effektiva och hållbara lösningar för din kommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 juni 2011 TALARE FRÅN Renhållningen Kristianstad Carl Lilliehöök Naturvårdsverket Sanna Due Bergslagens

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Skånes Energiting 2007

Skånes Energiting 2007 Skånes Energiting 2007 Tid: 19 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Skånes Energiting är en mötesplats för energi- och miljöintresserade med spännande utbyte av idéer och åsikter.

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Bilden ja, den är från Hagaintiativets senaste nätverksmöte hos Lantmännen.

Bilden ja, den är från Hagaintiativets senaste nätverksmöte hos Lantmännen. Hagainitiativets nyhetsbrev februari 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativet tar klimatrapporterna på allvar

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN!

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! Utställarinformation 2016 2016 Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för de som berörs

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

4-5 november 2010 Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Mölndal Psykiatriska klinikens aula

4-5 november 2010 Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Mölndal Psykiatriska klinikens aula Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 14:de året i rad till Dagar om lagar Från spärrad journal till Facebook 4-5 november 2010 Sahlgrenska Universitetssjukhuset /

Läs mer

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET i samarbete ASIH Sundsvall INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET Datum: 19-20 september 2012 Plats: Kostnad: Anmälan: Resa: Hotell Knaust Konferens, Sundsvall 1400 kr exkl moms, lunch

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012 Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Budgetdagarna 2012 7-8 november 2012 Medverkar gör bl. a: Mats Kinnwall, Chefekonom SKL Ann-Christin Käll, Vd Folktandvården, Gävleborg AB Anders Ebbesson, Utvecklingsstrateg,

Läs mer

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 16:de året i följd till Dagar om lagar Skydd för privatlivet vem bryr sig? 8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Nätverksträff. För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna. Östersund, 26-27 November 2014

Nätverksträff. För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna. Östersund, 26-27 November 2014 Nätverksträff För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna Östersund, 26-27 November 2014 Välkomna till Östersund! Hej! Hösten är här, och med den har klimatarbetet åter tagit fart efter sommarens vila.

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping

Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn. 23-24 november på Thapperska i Norrköping Välkommen att diskutera framtida kompetens inom vård- och omsorgssektorn 23-24 november på Thapperska i Norrköping Inbjudan att delta i konferensen Current and future skills in the health and social welfare

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014. Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna. Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till. Välkommen!

PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014. Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna. Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till. Välkommen! Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014 Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna Välkommen! Information Anmälan senast den 11 april, anmälan är bindande. Anmäl dig

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan miljöbrottsträffar Anmälningsblankett Kartor 15 och 16 nov Kartor 17 och 18 nov Miljösamverkans seminarium om egenkontroll och systemtillsyn

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM Den unika människan Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer