VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ MARS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ 19 20 MARS"

Transkript

1 VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ MARS Miljöbalksdagarna 2015

2 Välkommen till Miljöbalksdagarna 2015 den stora arenan för information, konsultation, diskussion och dialog kring miljölagstiftningen och hur den tillämpas. Det här är mötesplatsen och utbildningstillfället för dig som arbetar med tillsyn, prövning och vägledning inom kommuner och länsstyrelser, för dig som arbetar med miljöansvar inom näringsliv, myndigheter eller branschorganisationer samt för dig som är jurist med inriktning på miljörätt eller politiker med intresse för miljöfrågor. Med diskussioner i plenum och inte mindre än 18 specialsessioner, har du möjlighet att skräddarsy din egen konferens efter intresse och behov. 1

3 VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ PROGRAM TORSDAG 19 MARS Miljöbalksdagarna REGISTRERINGEN ÖPPNAR, KAFFE OCH SMÖRGÅS SERVERAS VÄLKOMNA TILL MILJÖBALKSDAGARNA VI ÖPPNAR FÖR DIALOG OCH SAMARBETE Naturvårdsverkets tillförordnade generaldirektör Eva Thörnelöf, och Lena Callermo, chef avdelningen för genomförande på Naturvårdsverket, frågas ut av Miljöbalksdagarnas moderatorer Claes Sjöberg och Mia Odabas. Fr. v. Eva Thörnelöf, Lena Callermo. DISKUSSION OM ÅRETS TEMA VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ I miljöarbetet är det många som ska fatta beslut myndigheter, enskilda företag, lokala politiker, regering, kommuner och domstolar. Det leder ibland till konflikter mellan olika samhällsintressen. Behovet av fler bostäder kan göra att det byggs i bullriga miljöer. Gruvbrytning skapar nya jobb men kan leda till minskad biologisk mångfald. Vindkraft, vägbyggen och hamnar kan skapa ekonomisk nytta, men förfula landskapsbilden och sänka livskvaliteten för omkringboende. Panelen diskuterar hur konflikterna kan hanteras av enskilda handläggare och miljöansvariga samt vilken vägledning som lagstiftningen ger. Kerstin Cederlöf, chefsjurist Naturvårdsverket Göran Enander, statssekreterare miljödepartementet Anders Enetjärn, vd Enetjärn Natur Lotta Gröning, samhällsdebattör och skogsägare Fr. v. Kerstin Cederlöf, Göran Enander, Anders Enetjärn, Lotta Gröning. Bo Olofsson, professor i miljögeologi KTH ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 2

4 TRENDER CIRKULÄR EKONOMI LAGAR ELLER FRIVILLIGHET? Cirkulär ekonomi affärssystem och produkter som fungerar i harmoni med biosfären har under senare år blivit ett populärt begrepp inom näringslivet. Även inom EU förs diskussioner om att ersätta linjära affärsmodeller, låta cirkulär ekonomi påverka kommande direktiv och lagstiftning. Egentligen ingår resurseffektivitet och kretsloppstänkande redan som ett centralt inslag i miljöbalken, så frågan är om detta också är en del av tillsyn och vägledning. Panelen diskuterar och analyserar vad tankarna om cirkulär ekonomi betyder risker och möjligheter för enskilda handläggare, politiker, ekonomer och näringslivets miljöarbete. Jytte Guteland, EU-parlamentariker (S) David Schelin, vd Ragn-Sells Thomas Sterner, professor i miljöekonomi Göteborgs Universitet Marian Radetzki, professor i nationalekonomi Luleå tekniska universitet Fr. v. Jytte Guteland, Thomas Sterner, Marian Radetzki, Anders Wijkman. Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen ÖVERSIKT RIKSINTRESSEN OCH EFTERBEHANDLING HETA FRÅGOR I SPECIALSESSIONERNA Riksintresseutredningen ska föreslå förändringar i miljöbalken, vad innebär det? Hur kan efterbehandling av förorenad mark öka? Miljöbalksdagarna erbjuder 18 specialsessioner och mängder med presentationer så det gäller att välja. På stora scenen lyfter vi fram och presenterar två av specialsessionerna lite närmare. Elisabet Falemo, utredare Riksintresseutredningen Pia Pehrson, advokat och partner Foyen Advokatfirma Carl Mikael Strauss, sektionschef Naturvårdsverket Fr. v. Elisabet Falemo, Pia Pehrson, Carl Mikael Strauss LUNCH OCH MINGEL 3

5 FOKUS SPECIALSESSIONER BLOCK A Välj en av sex specialsessioner från block A. Session A1 BULLER HUR KLARAS BÅDE TILLVÄXT OCH HÄLSA? Buller är en klassisk intressekonflikt där omsorgen om människors hälsa och välbefinnande står mot tillväxtambitioner och behov av infrastruktur i växande städer. I sessionen ges en orientering om nya regler och vägledningar inom bullerområdet och hur ansvar är fördelat. I sessionen deltar också bullerforskare som visar på hur lösningar inom gällande lagstiftning kan skapa bättre ljudmiljöer. Det handlar bland annat om två EU- finansierade forskningsprojekt som främst studerat hur växtlighet i storstaden kan dämpa oönskade ljud. Yvonne Svensson, rättschef Boverket Moa Ek, handläggare Naturvårdsverket Jens Forssén, bullerforskare Chalmers Mikael Ögren, akustiker Göteborgs Universitet Fr. v. Yvonne Svensson, Moa Ek, Jens Forssén, Mikael Ögren. Session A2 SÅ JOBBAR SVENSKA FÖRETAG MED MILJÖUTMANINGARNA - FULLBOKAD! Sessionen behandlar företagens investeringar inom miljö och hållbarhet och näringslivets möjligheter att klara både lönsamhet och lagkrav. På sessionen analyseras strategier för hållbarhetsarbetet. Här visas för första gången delar av en film som organisationen Svenskt Näringsliv producerat, som ett led i en dialog om miljöutmaningarna. NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv, ger sin syn på företagens roll i hållbarhetsarbetet. Nicklas Skår, miljöjurist Svenskt Näringsliv Jessica Cederberg Woodmar, hållbarhetskonsult Ylva Öhrnell, ordförande NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv Fr. v. Nicklas Skår, Jessica Cederberg Woodmar, Ylva Öhrnell. 4

6 Session A3 ATT MÖTA ORON FRÅN EN LOKAL OPINION Ny infrastruktur med påverkan på omgivningen och närboende, som vägar, industrier, täkter eller vindkraftverk, möter ibland hårt lokalt motstånd. Under sessionen diskuteras lagkraven på en demokratisk process för nya verksamheter och två fall analyseras. Det ena från Vansbro kommun där en stor vindkraftpark stoppades, det andra från Uddevalla kommun där nya grepp prövats i dialogen med medborgarna inför kommande vindkraftsetablering. Sessionen behandlar gällande regelverk om samråd samt metoder som dialogprocesser, konsekvensbedömningar och landskapsanalys. Peter Jonasson, miljöingenjör Uddevalla kommun Mattias Gradén, doktorand i kulturgeografi Högskolan Dalarna Karin Hammarlund, konsult Ramböll Fr. v. Peter Jonasson, Mattias Gradén, Karin Hammarlund. Session A4 ATT SKAPA EN EFFEKTIV OCH RÄTTSSÄKER TILLSYN Bland myndigheter och företagare runt om i landet förs en intensiv debatt om tillsynen. Regelverket är omfattande och komplext, och utgör en stor utmaning för alla som berörs av den. Förutsättningar att följa utvecklingen i lagstiftning, ny teknik och arbetsmetoder skiljer sig åt mellan stora och små verksamheter. Sessionen presenterar aktuell forskning efter forskningsprogrammet Effektiv miljötillsyn och visar på vilka behoven är för att bedriva en effektiv och rättssäker tillsyn Lena Edlund, forskare RC Research & Consulting Margareta Svenning, jurist Miljösamverkan Sverige Jari Hiltula, samhällsbyggnadschef Åre kommun Fr. v. Lena Edlund, Margareta Svenning, Jari Hiltula. Session A5 ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING I PRAKTIKEN (LABB 1) Lär dig materialåtervinning och kretslopp i praktiken genom övning. Praktik blandas med teori, det blir analys och diskussion om risker och möjligheter med återvinning. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb 2. Session A6 RUNDA BORD: ERFARENHETSUTBYTEN I MILJÖARBETET (LABB 2) Diskutera aktuella frågor med kollegor och Naturvårdsverkets experter. Bland det som diskuteras: strandskydd, gröna beslutsunderlag, möten i tillsynsarbetet, avfallsfrågor. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb 2. ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 5

7 KAFFEPAUS, FÖRFRISKNINGAR OCH MINGEL FOKUS SPECIALSESSIONER BLOCK B Välj en av sex specialsessioner från block B. Session B1 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN - FULLBOKAD! Här får du chansen till dialog och insyn i riksintresseutredningen som ska lämna sitt slutbetänkande i december Utredningen ska göra en översyn av 3 kap. miljöbalken samt relevanta delar av 4 kap. miljöbalken. I slutbetänkandet ska utredningen redovisa en översyn av systemet för hushållning med mark- och vattenområden och lämna förslag till ett system som är rättssäkert, enkelt, överskådligt och begripligt samt underlättar enhetlig tillämpning i hela landet. Elisabet Falemo Elisabet Falemo, utredare Riksintresseutredningen Session B2 SÅ BLIR AVFALL EN PRODUKT - VÄGLEDNING OCH LAGSTIFTNING Bedömningar om ett material ska klassas som avfall eller produkt är ofta svåra. Vilka krav ställs på ett företag som vill behandla sitt avfall i syfte att omklassa det till produkt för att sätta på marknaden? Vad ska tillsynsmyndigheten basera sin bedömning på? Naturvårdsverkets experter och jurister går igenom relevant lagstiftning och ger vägledning i hur man bör göra dessa bedömningar. På sessionen analyseras när ett avfall ska klassas som avfall respektive som produkt och när ett avfall upphör att vara avfall. Dessutom diskuteras relevanta fall från domstolarna. Helen Lindqvist, handläggare Naturvårdsverket Linn Åkesson, jurist Naturvårdsverket Fr. v. Helen Lindqvist Linn Åkesson, Jessika Lind Petrén. Jessika Lind Petrén, miljöjurist Stena Metall AB ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 6

8 Session B3 UTMANINGEN ATT VITTNA I SAMBAND MED ETT MILJÖBROTT - FULLBOKAD! Att närvara i en domstol är många gånger en helt ny värld för miljöhandläggare och miljöansvariga. Hur klarar man advokaters tuffa frågor, hur undvika att trassla in sig i detaljer eller motsäga sig själv? Sessionen visar hur det går till i en miljöbrottsprocess och ger en inblick som kan förhindra att medverkan i en domstol blir en obehaglig upplevelse. Skådespelare, miljöjurister och en miljöinspektör spelar upp scener ur ett praktikfall och ger en både allvarlig och humoristisk bild av hur det kan gå till i en rättegång. Rättegångsspelet är en del av kursen Miljöbrottsprocessen i praktiken - att vittna i domstol som Forum Miljö och Hälsa har arrangerat under flera år. OBS! Denna session är längre än de övriga och pågår från till cirka Kennet Andersson, miljöåklagare Magnus Nyström, advokat (skådespelare) Mattias Nyström, tilltalad (skådespelare) Björn Pettersson, vittne (före detta miljöinspektör) Lars-Eric Sjölander, domare (samordnare) Session B4 SÅ KAN EFTERBEHANDLINGSARBETET ÖKA Efter några vägledande domar i Miljööverdomstolen 2010 finns det i dag mindre möjlighet att kräva ett juridiskt ansvar för att sanera äldre markföroreningar. Många projekt blir därmed beroende av statliga bidrag för att kunna åtgärdas. Under sessionen redogörs för olika vägar att öka takten på efterbehandlingsarbetet, bland annat genom tillsyn och ny teknik i åtgärdsarbetet. Pia Pehrson, advokat och partner Foyen Advokatfirma John Lotoft, handläggare Naturvårdsverket Carl Mikael Strauss, sektionschef Naturvårdsverket Thomas Örnberg, teknisk chef Valdemarsviks kommun Fr. v. Pia Pehrson, John Lotoft, Carl Mikael Strauss, Thomas Örnberg. 7

9 Session B5 ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING I PRAKTIKEN (LABB 1) Lär dig materialåtervinning och kretslopp i praktiken genom övning. Praktik blandas med teori, det blir analys och diskussion om risker och möjligheter med återvinning. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb 2. Session B6 RUNDA BORD: ERFARENHETSUTBYTEN I MILJÖARBETET (LABB 2) - FULLBOKAD! Diskutera aktuella frågor med kollegor och Naturvårdsverkets experter. Bland det som diskuteras: strandskydd, gröna beslutsunderlag, möten i tillsynsarbetet, avfallsfrågor. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb MINGEL Mingla med experter och kollegor från dagens olika sessioner MIDDAG Dagen avslutas med en middag i Mälarsalen. Kocken har tagit fram en särskild meny för vår konferens. Välkommen till bords! 8

10 VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ PROGRAM FREDAG 20 MARS Miljöbalksdagarna 2015 UTBLICK KLIMAT- OCH MILJÖMINISTER ÅSA ROMSON Miljöbalksdagarna välkomnar Klimat- och miljöminister Åsa Romson till konferensen. Miljöbalken och dess tillämpningar är i flera avseenden hennes hemmaplan. Åsa Romson är doktor i miljörätt och hennes avhandling analyserar bland annat genomdrivandet av miljöpolitiska reformer och miljörättsliga regler. Åsa Romson redogör för regeringens arbete med att stärka miljömålsarbetet och andra aktuella reformer. Åsa Romson KAFFEPAUS OCH MINGEL FOKUS SPECIALSESSIONER BLOCK C Välj en av sex specialsessioner från block C. Session C1 EKOLOGISK KOMPENSATION SÅ GÖR MAN Intresset för att arbeta med ekologisk kompensation har under de senaste åren ökat både hos myndigheter och i näringslivet, men det råder fortfarande stor osäkerhet kring hur olika aktörer kan bidra till en effektiv tillämpning av miljöbalkens kompensationsbestämmelser. Under sessionen ges en introduktion till ekologisk kompensation, praktiska exempel diskuteras och Naturvårdsverkets pågående arbete med vägledning på området presenteras. Johan Lindberg, biolog Enetjärn natur Anders Forsgren, projektledare affärsutveckling, Boliden Gruvor Jörgen Sundin, handläggare Naturvårdsverket Fr. v. Johan Lindberg, Anders Forsgren, Jörgen Sundin. ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 9

11 Session C2 INTEGRATIONEN AV IED I SVENSK TILLSYNSTRADITION Med industriutsläppsdirektivet IED introducerades nya begrepp inom miljöarbete och tillsyn. Det handlar bland annat om BAT-slutsatser, BREF-dokument och statusrapporter. På sessionen diskuteras erfarenheter med implementeringen av direktivet och hur de nya verktygen kan användas för att nå bästa miljönytta. Naturvårdsverket kommer med en ny vägledning för statusrapporter. Miljösamverkan Sverige presenterar ett handläggarstöd om tillsyn av industriutsläppsverksamheter för såväl kommuner som länsstyrelser. För pappers- och massaindustrin är det aktuellt med nya BAT-slutsatser. Fr. v. Malin Johansson, Carina Lif. Malin Johansson, projektledare Naturvårdsverket Malin Nygren, miljöchef, Metsä Board Sverige AB Carina Lif, projektledare Miljösamverkan Sverige Session C3 ATT HANTERA TUFFARE MÅL OCH LAGAR OM GOD LUFTKVALITET Under första halvåret av 2015 pågår ett högt spel om EU:s luftvårdspolitik. Den nya kommissionen vill kraftigt omarbeta ett befintligt förslag om ett nytt övergripande ramverk för ren luft fram till Men frågan är om de får med sig parlamentet och ministerrådet? På bordet ligger också två nya direktivförslag som just nu förhandlas. Det gäller nya nationella utsläppstak för en rad luftföroreningar samt utsläppskrav för medelstora förbränningsanläggningar. Sessionen ger en överblick av det politiska spelet om luften och vilka tvingande regler som väntar. Christer Ågren, luftvårdsexpert AirClim Karin Persson, forskare IVL Svenska Miljöinstitutet Edvard Molitor, miljöchef Göteborgs hamn Fr. v. Christer Ågren, Edvard Molitor, Staffan Asplind Staffan Asplind, handläggare Naturvårdsverket 10

12 Session C4 NYA KRAV PÅ AVLOPPSRENINGSVERK OCH UPPSTRÖMSARBETE Naturvårdsverket arbetar med nya föreskrifter för avloppsvattenrening, regeringen kommer med en förordning om avloppsfraktioner och inom EU planeras skärpta krav. Ett avloppsreningsverk som redan nu aktivt arbetar med förebyggande åtgärder är Käppalaverket, som renar vatten från en halv miljon människor i elva kommuner norr om Stockholm. Under sessionen presenteras ny lagstiftning och samverkan mellan kommuner, företag och allmänhet för att klara de lagkrav som ställs för avlopp. Kristina Svinhufvud, uppströmsansvarig Käppalaförbundet Annelie Lindahl Stam, enhetschef för miljöskyddstillsyn Solna stad Anna-Stina Påledal, miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Östergötland Fr. v. Kristina Svinhufvud, Annelie Lindahl Stam, Anna- Stina Påledal. Session C5 SESSION C5: ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING I PRAKTIKEN (LABB 1) - FULLBOKAD! Lär dig materialåtervinning och kretslopp i praktiken genom övning. Praktik blandas med teori, det blir analys och diskussion om risker och möjligheter med återvinning. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb 2. Session C6 RUNDA BORD: ERFARENHETSUTBYTEN I MILJÖARBETET (LABB 2) Diskutera aktuella ärenden med dina kollegor och Naturvårdsverkets experter. Bland de frågor som diskuteras: strandskydd, gröna beslutsunderlag, möten i tillsynsarbetet, avfallsfrågor. Se utförlig presentation i faktarutan om Labb 1 och Labb LUNCH OCH MINGEL 11

13 VISION SÅ SKA MILJÖMÅLEN NÅS För att generationsmålet och de 16 miljömålen ska uppnås krävs omfattande åtgärder. Regeringen förstärker arbetet med ett nytt miljöråd och miljömålsberedningen får nya uppgifter. Dessutom involveras näringslivet mer aktivt genom en nationell miljömålssamordnare. Vad krävs för att nå målen? Hur lång tid får det ta? Miljöbalksdagarna samlar en panel med erfarenhet och inblick i miljöarbete på olika plan, för ett samtal om Sveriges miljömål och ansvaret hos alla berörda. Lars Emmelin, professor i miljökonsekvensbedömning Blekinge Tekniska Högskola Maria Wetterstrand, ordförande Miljömålsrådet Annika Helker Lundström, Nationell miljömålssamordnare för näringslivet Fr. v. Lars Emmelin, Annika Helker Lundström, Eva Thörnelöf, Johanna Sandahl. Eva Thörnelöf, avdelningschef för analys och forskning, Naturvårdsverket Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen INSPIRATION POLLY HIGGINS OM ECOCIDE, EN NY INTERNATIONELL LAG MOT MILJÖBROTT Hon lämnade rollen som välbetald affärsadvokat i London för att få global spridning för en idé. Det handlar om att Ecocide, förstörelse av livsmiljöer och ekosystem, ska bli en del av Romstadgan vid sidan av exempelvis folkmord (genocide) samt krigsbrott och därmed återspeglas i nationell lagstiftning världen över. Lagar skapar våra samhällen, vårt sätt att tänka, vårt uppträdande. Därför behövs en lag som skyddar planeten, säger Polly Higgins. Polly Higgins har på kort tid blivit en eftertraktad föreläsare världen över, och hon har fått tunga beslutsfattare att lyssna på hennes argument. Polly Higgins är hedersdoktor vid Lausanne Business School och hade under 2014 Arne Naess gästprofessur vid Oslo universitet DETTA HÄNDER FRAMÖVER VAD GÄLLER TILLSYN, VÄGLEDNING OCH REGELVERK Avslutning: Lena Callermo, chef avdelningen för genomförande på Naturvårdsverket. ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 12

14 VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ LABB MARS Miljöbalksdagarna 2015 MILJÖBALKSDAGARNAS LABB MED DELTAGARNA I CENTRUM Miljöbalksdagarnas labb är två arenor som bygger på ett aktivt deltagande i både teori och praktik. Deltagande föranmäls vid valet av specialsessioner. Labben är öppna vid tre tillfällen under Miljöbalksdagarna, du bokar din plats när du väljer specialsessioner. Deltagarantalet vid varje tillfälle är begränsat. Först till kvarn gäller. LABB 1. ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING I PRAKTIKEN Borden är uppdukade med uttjänt elektronik, datorer, telefoner etcetra. Efter en kort introduktion av sessionsledarna, ska deltagarna plocka isär det de har framför sig och sortera i fraktioner. Efter avslutat arbete går experterna igenom hur du som deltagare utfört uppgiften. Det är svårare än du kanske tror! Det blir också en allmän diskussion om risker och möjligheter med materialåtervinning, utifrån den praktiska erfarenheten. Sessionsledare: Martin Seeger, vd Elkretsen Oskar Stavren marknadschef Kuusakoski Lars Eklund, producentansvaret för WEEE och batterier Naturvårdsverket LABB 2. RUNDA BORD: ERFARENHETSUTBYTEN I MILJÖARBETET I lokalen finns runda bord uppmärkta ämnesvis. Välj bord efter intressen och delta i en öppen diskussion under ledning av Naturvårdsverkets experter. Följande ämnen ska diskuteras: SÅ HÄR JOBBAR VI MED STRANDSKYDDET Berätta hur du gjort eller ta del av andras exempel vad gäller tillämpning och tillsyn. FÖRBÄTTRA MÖTET MELLAN TILLSYNAREN OCH DEN TILLSYNADE Dela med dig av dina erfarenheter av tillsynsarbetet oberoende av vilken sida av bordet som du sitter på. HUR FÅR VI ARBETSDAGEN ATT RÄCKA TILL OCH UTRÄTTA MER TILLSAMMANS? Diskussion om effektivisering av miljöarbetet genom samarbete. SÅ MINSKAS AVFALLSMÄNGDERNA I PRAKTIKEN Vi diskuterar goda exempel på arbete för en mer cirkulär ekonomi. GRÖNA UNDERLAG HUR MYCKET BEHÖVS FÖR ATT UPPSKATTA PÅVERKAN? Vi diskuterar en rimlig nivå vid planering och prövning. DELTAGARNAS VAL Det finns också möjlighet att önska ett ämne. Är det fler som delar ditt intresse öppnas ett nytt bord för deltagarnas val. Du kan välja ett bord under hela sessionen eller ta del av två diskussioner under samma pass, då vi gör en kortare paus i halvtid. ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 13

15 VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ UTSTÄLLARE OCH INFORMATION Miljöbalksdagarna 2015 ARRANGÖRER UTSTÄLLARE Askungen Vital AB, EcoOnline AB, EDP Consult AB, holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB, Jordbruksverket, JP Infonet Förlag, Miljösamverkan, MiljöRapporten, Naturvårdsverket, Ragn-Sells Miljökonsult AB, Strandskyddsdelegationen, Sustainergies, Svenska EnergiAskor, WSP Sverige AB. Konferensen hålls på Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm och börjar 19 mars kl och avslutas 20 mars kl Konferensavgift är kr exklusive moms. I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenarsessioner, valda specialsessioner samt fullständig konferensdokumentation, lunch och kaffe under bägge dagarna samt konferensmiddag dag 1. Samtliga presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna, direkt efter konferensen. FRÅGOR OM INNEHÅLL PROGRAM Katariina Parker, Naturvårdsverket, tel: , FRÅGOR OM ANMÄLAN Susanna Ullman, MiljöRapporten, tel: , FRÅGOR OM UTSTÄLLNING Josefina Bäckström, MiljöRapporten, tel: , ARRANGÖRER: NATURVÅRDSVERKET OCH MILJÖRAPPORTEN KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN

Nytt om miljörätt. 17 mars 2016, Stockholm

Nytt om miljörätt. 17 mars 2016, Stockholm Under 2016 kommer förslag om betydande förändringar som rör miljörätten. På konferensen diskuteras högaktuella frågor inom miljörätt och resultatet av ett flertal utredningar, förslag och förändringar

Läs mer

Chemicals Management Summit 2016

Chemicals Management Summit 2016 Välkommen till konferensen som fokuserar på affärsmöjligheter med aktiva, hållbara kemikaliestrategier. Chemicals Management Summit 2016 vinnare och förlorare på hållbar kemikaliehantering Onsdag den 26

Läs mer

Miljöbalksdagarna 2013

Miljöbalksdagarna 2013 Foto: Charles Gullung/Image Source MILJÖRÄTT MED FRAMSYN 21 22 MARS Miljöbalksdagarna 2013 Äntligen nya miljöbalksdagar! Nu är den stora arenan för debatt och dialog kring miljölagstiftningen tillbaka.

Läs mer

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Nu vässar vi klorna... Var med och påverka fortsättningen av Greppa Näringen! Utbyt rådgivningserfarenheter med andra rådgivare!

Läs mer

Tillsynsdagar inom miljöbalkens område

Tillsynsdagar inom miljöbalkens område och Kommunförbundet Norrbotten inbjuder till Tillsynsdagar inom miljöbalkens område 12-13 april 2016 Luleå, lokal Stora Björn har i sin tillsynsvägledningsroll ambitionen att årligen arrangera träffar

Läs mer

ekologisk kompensation

ekologisk kompensation ekologisk kompensation STOCKHOLM 18-19 OKTOBER 2011 Ekologisk kompensation vägen vidare Konferens i Stockholm den 18 oktober med fältexkursion den 19 oktober Intresset för vår konferens om ekologisk kompensation

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Konferensen börjar den 21 mars kl 10 och avslutas den 22 mars kl 15.

Konferensen börjar den 21 mars kl 10 och avslutas den 22 mars kl 15. Miljöbalksdagarna - miljörätt med framsyn 21-22 mars 2013 Münchenbryggeriet, Stockholm Arrangörer: Naturvårdsverket och MiljöRapporten Välkommen till Miljöbalksdagarna 2013 den stora arenan för information,

Läs mer

Chemicals Management Summit 2016

Chemicals Management Summit 2016 Välkommen till konferensen som fokuserar på affärsmöjligheter med aktiva, hållbara kemikaliestrategier. Chemicals Management Summit 2016 vinnare och förlorare på hållbar kemikaliehantering Onsdag den 26

Läs mer

FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS

FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS FJÄLLFORSKNINGSKONFERENS STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ PÅ VEMS VILLKOR? VILHELMINA 17 18 NOVEMBER 2015 Välkommen till den tredje årliga konferensen i forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö. Tio forskningsprojekt

Läs mer

Miljorattsdagarna 2012

Miljorattsdagarna 2012 .... Miljorattsdagarna 2012 23-24 oktober 2012 Rosteriet, Liljeholmen Stockholm Så realiserar du lagändringarna i praktiken a Vad är nytt inom avfallslagstiftningen och hur påverkar det din verksamhet?

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Chemicals Management Summit 2016

Chemicals Management Summit 2016 Välkommen till konferensen som fokuserar på affärsmöjligheter med aktiva, hållbara kemikaliestrategier. Chemicals Management Summit 2016 vinnare och förlorare på hållbar kemikaliehantering Onsdag den 26

Läs mer

Nyheter från Naturvårdsverket

Nyheter från Naturvårdsverket Nyheter från Naturvårdsverket Berg- och grussymposium Oskarshamn 3-4 maj 2012 Annika Ryegård prövning och regelgivning Ingrid Johansson Horner tillsynsvägledning och annan vägledning Naturvårdsverket Swedish

Läs mer

På gång nationellt och inom EU

På gång nationellt och inom EU På gång nationellt och inom EU Större omvärldsfrågor: På gång nationellt inom avfallsomr Utredning om översyn av avfallsområdet (dir. 2011:66): Allmän översyn av avfallsområdet Tre huvuddelar: 1. Avser

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Projektplan för Stärkt grön tillsyn

Projektplan för Stärkt grön tillsyn uppdaterad 2016-08-25 Projektplan för Stärkt grön tillsyn Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

OCH BEVARANDE AV BIOLOGISK MÅNGFALD

OCH BEVARANDE AV BIOLOGISK MÅNGFALD ekologisk kompensation Land art gestaltat av Susanna Kapusta, Malmö Stad. Foto: Ricard Rinaldo STOCKHOLM 18 NOVEMBER 2015 KONFERENSEN OM GRÖN INFRASTRUKTUR OCH BEVARANDE AV BIOLOGISK MÅNGFALD PROGRAM 08.15-09.00

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Konferens den april 2011 Umeå

Konferens den april 2011 Umeå Konferens den 13-14 april 2011 Umeå Ekologisk kompensation nytt verktyg i Sverige? Välkommen till den första konferensen i Sverige om ekologisk kompensation. Konferensens syfte är att inleda en bred nationell

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Bilaga till presentation på konferensen Fokus Miljörätt den 6 december 2012 av Pernilla Strid

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå

Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå Konferens den 13-14 april 2011 i Umeå Ekologisk kompensation nytt verktyg i Sverige? Välkommen till den första konferensen i Sverige om ekologisk kompensation. Konferensens syfte är att inleda en bred

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

INBJUDAN OCH PROGRAM. Program. Nationella Dricksvattenkonferensen. Malmö 19 20 april 2016

INBJUDAN OCH PROGRAM. Program. Nationella Dricksvattenkonferensen. Malmö 19 20 april 2016 INBJUDAN OCH PROGRAM Program Nationella Dricksvattenkonferensen Malmö 19 20 april 2016 Nationella Dricksvattenkonferensen 2016 Syfte och målgrupp Nationella dricksvattenkonferensen har hittills hållits

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Den nya havs- och vattenmyndigheten var hamnar VA-frågorna? Björne Olsson, enhetschef Bålsta 17 augusti 2011

Den nya havs- och vattenmyndigheten var hamnar VA-frågorna? Björne Olsson, enhetschef Bålsta 17 augusti 2011 var hamnar VA-frågorna? Björne Olsson, enhetschef Bålsta 17 augusti 2011 Fram till juni 2011 fanns ett antal arbetsgrupper som initierats av "utredningen för inrättande av Havs- och Vattenmyndigheten".

Läs mer

höstmöte 2008 Stockholm 11 12 november

höstmöte 2008 Stockholm 11 12 november höstmöte 2008 Stockholm 11 12 november Höstens hetaste ämnen Ramdirektivet Miljömålen Förbränningsskatten LOU, kommunal kompetens och konkurrens Nya batteriregler Materialinsamling Samverkan i producentansvaret

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi

SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi SMART Summit 2014 arrangeras av Hexanova Events AB i samverkan med Västerås Stad. Representanter från förvaltning, organisationer och företag erbjuds att som partners

Läs mer

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET HÅLL SVERIGE RENTS EXEMPELSAMLING Lektionsupplägg: Tusen år i ett växthus I Sverige har vi ett övergripande mål för miljöpolitiken som kallas. Det handlar om vilket samhälle

Läs mer

PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM

PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM 2009 VÄLKOMMEN ATT DELTA I DESIGN OPEN 2009 Ett designäventyr som ger spänning, kunskap och färdighet. Vi vill öka intresset för design. På

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling

Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling Datum: 1 juni 2017 Plats: Sheraton, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangörer: Aktuellt Hållbarhet + medarrangör (Läs mer om möjligheten att

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN!

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! Utställarinformation 2016 2016 Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för de som berörs

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet 2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverkets ( f.d. Miljövårdsdirektörerna) tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan miljöbrottsträffar Anmälningsblankett Kartor 15 och 16 nov Kartor 17 och 18 nov Miljösamverkans seminarium om egenkontroll och systemtillsyn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Leder du kommunens lokalförsörjning rätt?

Leder du kommunens lokalförsörjning rätt? VÄLKOMMEN TILL POLITIKERKURS Leder du kommunens lokalförsörjning rätt? Ändamålsenliga lokaler i kommuner är avgörande för att verksamheten ska ge största möjliga nytta för medborgarna och bidra till en

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Konferens i Göteborg

Konferens i Göteborg Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst FAR AR VÄL VÄLFÄRDEN? SOCIAL CIALTJÄNS TJÄNSTE TEN I FRAM AMTID TIDEN Konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten

Läs mer

Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning

Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning Kerstin Cederlöf Chefsjurist på Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-03-21 1 Miljöbalken en samlad, breddad,

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

UTBILDNING: Miljölagstiftning

UTBILDNING: Miljölagstiftning UTBILDNING: Miljölagstiftning Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS ställer krav på att organisationen följer och har kunskap om gällande miljölagstiftning. För att kunna göra

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan 2005-12-20 06/01 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG Mod, lust och kompetens att leda skolan BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET i samarbete ASIH Sundsvall INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET Datum: 19-20 september 2012 Plats: Kostnad: Anmälan: Resa: Hotell Knaust Konferens, Sundsvall 1400 kr exkl moms, lunch

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga tekniska högskolan, Göteborgs

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

TIDSPLAN FÖR HUVUDFÖRHANDLING (Obs. tiderna är preliminära)

TIDSPLAN FÖR HUVUDFÖRHANDLING (Obs. tiderna är preliminära) 1 (5) DATUM FÖR HUVUDFÖRHANDLING Dag Datum Klockslag 1 Onsdagen den 1 augusti 2012 9.00-16.00 2 Torsdagen den 2 augusti 2012 9.00-16.30 3 Måndagen den 6 augusti 2012 9.00-16.00 4 Tisdagen den 7 augusti

Läs mer

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 16-04-21 1 Vad är cirkulär ekonomi? En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem

Läs mer

Program. Utomhus i stan. Tankesmedja för friluftsliv 2015. 28 29 april i Örebro

Program. Utomhus i stan. Tankesmedja för friluftsliv 2015. 28 29 april i Örebro Program Tankesmedja för friluftsliv 2015 Utomhus i stan 28 29 april i Örebro Två spännande dagar om friluftsliv i och kring tätorter Är det friluftsliv att vara utomhus i stan? Varför behövs friluftsliv

Läs mer

nationell mötesplats för regionfrågan

nationell mötesplats för regionfrågan PÅ VÄG MOT Regioner 2015 nationell mötesplats för regionfrågan Regionfrågan lever. Från årsskiftet finns fyra folkvalda regioner med ansvar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I slutet av

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se

miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se Sida 1 av 8 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik

Program. Strategidagarna. 4-5 februari, 2015. Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik Program Strategidagarna 4-5 februari, 2015 Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik PROGRAM Onsdagen den 4 februari 09.00 Fika och registrering 10.00 Välkommen till Strategidagarna! Projektgruppen Svensk

Läs mer

Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket

Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket 1 Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket I samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting - SKL bjuder vi in till höstens möte med Nationella Healthy

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

TEMA: REGERINGS NYA STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016

TEMA: REGERINGS NYA STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 INBJUDAN TILL NÄTVERKSKONFERENS I TILLGÄNGLIGHETSFRÅGOR 27-28 OKTOBER 2011 I SAMARBETE MED HANDISAM OCH SKL TEMA: REGERINGS NYA STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDERSPOLITIKEN 2011-2016 De som erbjuds att anmäla

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Levande laxälvar Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015 H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Program Välkommen till Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti Hjärtligt välkommen till

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Förslag från expertgruppen om en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Strategi om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik Miljömålsberedningen har fått i uppdrag från regeringen att

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Energideklaration 2008

Energideklaration 2008 Konferens Energideklaration 2008 är en konferens om energideklarering med fokus på energiexperternas praktiska arbete, fastighetsägarnas upphandling, medverkan och uppföljning samt kommunernas tillsyn.

Läs mer

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31 1 av 31 UPPLÄGG Presentation Miljöbalken Organisation - Miljöförvaltningen i Malmö Utformningen av tillsynen Uppföljning av tillsynen Vad väntar runt hörnet? 2 av 31 Miljöbalken 3 viktiga paragrafer för

Läs mer

Trender Forskning Teknik Debatt

Trender Forskning Teknik Debatt Trender Forskning Teknik Debatt Tid 7-8 april 2011 Plats Courtyard by Marriott Kungsholmen, Stockholm Arrangör Trender Forskning Teknik Debatt Dag 1 7 april 09.00 10.00 Registrering och kaffe 09.45 10.00

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Stockholm 2015-03-19 M 2014:01 dir. 2013:126 Utredare: Elisabet Falemo Huvudsekreterare: Bengt Arwidsson Utredningssekreterare: Sara Bergdahl

Läs mer

Välkommen 2015! Miljö- och arbetsmiljölagstiftning på Miljöbokhyllan första halvåret 2015 och vad som kan komma resten av året

Välkommen 2015! Miljö- och arbetsmiljölagstiftning på Miljöbokhyllan första halvåret 2015 och vad som kan komma resten av året WSP Natlikan Digitala verktyg och webbanpassade lösningar för e8 framsynt och resulta;nriktat hållbarhetsarbete Lagverket - Allt för din lagbevakning Interna;onell lagbevakning i 35 länder Kunniga kompetenta

Läs mer

Framtidens urbana trädbestånd

Framtidens urbana trädbestånd inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 oktober 2013 experter Henrik Sjöman SLU Alnarp Vikki Bengtsson Ekolog Pro-natura PrAktikfALL från malmö stad Arne Mattsson göteborgs stad Helena Bjarnegård kungsbacka

Läs mer