VERKTYG FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING MARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKTYG FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING MARS"

Transkript

1 Aktuell Hållbarhet VERKTYG FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING MARS Miljöbalksdagarna 2017

2 Välkommen till Miljöbalksdagarna 2017 den stora arenan för information, konsultation, debatt och dialog kring miljölagstiftningen och hur den tillämpas. Miljöbalksdagarna tar upp frågor av central betydelse för alla som arbetar med tillsyn och prövning, som miljöinspektörer, handläggare, strateger och miljöchefer i kommuner och på länsstyrelser. Konferensen vänder sig också till miljöansvariga på företag och branschorganisationer, jurister med inriktning på miljörätt samt politiker, konsulter och organisationer med intresse för miljöfrågor. Missa inte chansen, boka din plats redan idag!

3 VERKTYG FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING PROGRAM TORSDAG 23 MARS Miljöbalksdagarna REGISTRERING ÖPPNAR. KAFFE OCH SMÖRGÅS SERVERAS. VÄLKOMNA DETTA HÄNDER MED LAGSTIFTNING OCH TILLSYNSARBETE Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger frågas ut av Miljöbalksdagarnas moderator. Björn Risinger DEBATT BOSTÄDER TILL ALLA ÖKAR TRYCKET PÅ MILJÖN Bostäder ska vara socialt hållbara, energisnåla och klimatanpassade. De ska ha natur runt knuten och vara befriade från störande buller. Men kraven vägs nu allt oftare mot andra behov. Som att snabbt få fram hundratusentals bostäder som människor har råd med, i växande städer där byggbar mark är en bristvara. Miljöbalksdagarna inleds med en diskussion om bostadspolitikens långsiktiga prioriteringar i relation till en hållbar utveckling. Två perspektiv Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen Panelsamtal Lena Callermo, avdelningschef, Naturvårdsverket Aidin Zandian, ordförande jagvillhabostad.nu Johan Edstav, nationell samordnare, Regeringskansliet Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen Fr. v. Hans Lind, Charlotta Szczepanowski, Lena Callermo, ANMÄL DIG HÄR 3

4 FÖRDJUPNING NYHETER SOM KAN PÅVERKA MILJÖLAGSTIFTNINGEN Strax före Miljöbalksdagarna presenteras utredningen om cirkulär ekonomi och dess analys av hinder i lagstiftning samt vilka styrmedel som behövs för att öka återanvändning. Just innan konferensen presenteras också utredningen om effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation. Under våren 2017 kommer dessutom regeringens proposition om ändringar i kapitel 6 i miljöbalken och en ny miljöbedömningsförordning som påverkar arbetssättet för myndigheter och verksamheter. På konferensen blir det en unik möjlighet att ta del av tre fristående presentationer av dessa förslag. Ola Alterå, särskild utredare, Utredningen cirkulär ekonomi Karolina Ardesjö Lundén, sekreterare, Utredningen om en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation Pia Pehrson, advokat och partner, Foyen advokatfirma, expert på miljöbedömning och kap. 6 miljöbalken Fr. v. Ola Alterå, Karolina Ardesjö Lundén, Pia Pehrson DEBATT ETT SKEPP KOMMER LASTAT MED SOPOR ÄR DET EN BRA IDÉ? Svenska kommuner bränner inte bara sina egna sopor utan också avfall som kommer med fullastade fartyg från hela Europa, till städer som Stockholm, Västerås och Malmö. Hushållen får värme, kommunerna tjänar pengar och Europa blir av med sitt skräp. Men kritiker pekar på risker och negativa konsekvenser. Materialresurser går till spillo, giftig aska måste tas om hand, miljön får ta emot utsläpp av tungmetaller, dioxiner och andra gifter. Är förbränning av europeiska sopor verkligen en del av omställningen till en cirkulär ekonomi? Bakgrunden: Så ser förutsättningarna ut för avfallsförbränning i Sverige Jon Engström, sektionschef, Naturvårdsverket Duellen: Rätt eller fel att fortsätta importera avfall för förbränning Torleif Bramryd, miljöstrategiprofessor, Lunds universitet Peter Engström, vd Sysav Fr. v. Jon Engström, Torleif Bramryd, Peter Engström Lunch, mingel och möjlighet att besöka utställningen

5 FOKUS 13: SPECIALSESSIONER OCH DIALOGER Välj mellan olika specialsessioner eller Naturvårdsverkets dialoger, som är aktiva möten i mindre grupp. Session 1 DE VIKTIGASTE LÄRDOMARNA FRÅN 50 ÅR AV MILJÖARBETE Tyst vår, surt regn, svartlistade sjöar, bromerade flamskyddsmedel, biologisk mångfald, almstrid, giftfri miljö och utsläppsrätter. Naturvårdsverket fyller 50 år under 2017 och under den här sessionen analyseras de viktigaste framgångarna och bakslagen under fem decenniers intensivt miljöarbete. Tre miljöprofiler med djup insikt i frågornas utveckling medverkar i en diskussion om forskning, opinionsbildning och lagstiftning. Vilka är de stora segrarna för miljön och vilka viktiga miljöfrågor återstår att lösa? Fr. v. Peringe Grennfelt, Lena Ek Peringe Grennfelt, seniorforskare IVL Svenska Miljöinstitutet Högni Hansson, f d miljöchef i Landskrona Lena Ek, tidigare miljöminister och nu ordförande i Södra skogsägarna Session 2 ARTSKYDDET SOM VERKTYG I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN Kan skalbaggar eller hasselsnokar stoppa möjligheterna till en verksamhet som bidrar till jobb och tillväxt? Artskyddslagstiftningen är omstridd och utsatt för starkt tryck från ekonomiska intressen och även flitigt åberopad från miljörörelsen. Under sessionen lyfts några av de vanligaste påståendena om artskyddet fram och experter utforskar hur frågan kan utvecklas genom gemensamt arbete och ansvar. Krister Mild, biolog, Naturvårdsverket Helle Herk-Hansen, miljöchef, Vattenfall Jan Darpö, professor i miljörätt, Uppsala universitet Herman Sundqvist, GD, Skogsstyrelsens Fr. v. Jan Darpö, Helle HerkHansen

6 Session 3 DET URBANA SPELET - SÄG ADJÖ TILL STUPRÖREN Det urbana spelet syftar till att engagera flera regionala aktörer för en ökad regional förståelse för hållbar urban utveckling och stärkt sammanhållning i regioner. En av tankarna med spelet är att främja samarbete, motverka stuprörsliknande beslutsmodeller samt skapa ökad förståelse om vad som krävs för att lösa hållbarhetsutmaningarna i samförstånd. För Miljöbalksdagarna 2017 kommer spelet har ett visst fokus på miljöoch klimatutmaningar. Delta själv i spelet eller följ det från åskådarplats. Evert Kroes, spelledare, regionplanerare, Stockholms läns landsting Michael Erman, spelledare, regionplanerare, Stockholms läns landsting Session 4 NATURVÅRDSVERKETS DIALOG: EKONOMISKA BIDRAG FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Naturvårdsverket lämnar betydande ekonomiska bidrag till tre olika områden: Klimatklivet, Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder samt Stöd för spetstekniker och nya systemlösningar. Sessionen handlar om hur man bäst formulerar en ansökan vad krävs och vad ska man tänka på? Dialogen leds av Naturvårdsverkets experter som svarar på frågor och visar exempel på idéer som beviljats stöd. Session 5 NATURVÅRDSVERKETS DIALOG: AVFALLSPLANERING FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI Snart kommer nya föreskrifter för kommunala avfallsplaner och i mars 2017 levereras den reviderade nationella avfallsplanen till regeringen. Naturvårdsverkets avfallshandläggare är på plats och tar emot deltagarnas förslag på åtgärder till den nationella avfallsplanen. Här diskuteras även hur kommunala avfallsplaner kan fungera som ett viktigt verktyg för en cirkulär ekonomi. ANMÄL DIG HÄR 6

7 Kaffepaus, mingel och möjlighet att besöka utställningen PÅ DJUPET VÄGEN TILL EN FUNGERANDE TILLSYN Hur ska miljötillsynen förbättras? Enligt OECD är svensk miljölagstiftning inte lika för alla och orsaken är bland annat stora lokala skillnader i resurser och kompetens samt brist på övergripande vägledning och kontroll. En särskild utredare ska i slutet av april 2017 föreslå vad som bör göras för att miljötillsynen ska bli mer enhetlig och effektiv. På Miljöbalksdagarna diskuteras vilka åtgärder som krävs och vilka förslag till förändringar som är aktuella. Bakgrund: Så ser företagen på tillsynen Pernilla Strid, redaktör Lag & rätt, Aktuell Hållbarhet Panelsamtal: Tid för förändring Sven-Inge Svensson, ordförande föreningen Kommunala miljöchefer Peter Strömbäck, generaldirektör, Swedac och ordförande för Marknadskontrollrådet Kerstin Cederlöf, särskild utredare, Miljötillsynsutredningen och ställföreträdande generaldirektör, Naturvårdsverket Anna Henstedt, ansvarig miljöfrågor, Bil Sweden Jenny Jonsson, projektledare miljöbalksprojektet, Naturvårdsverket Fr. v. Pernilla Strid, Sven-Inge Svensson, Kerstin Cederlöf, Anna Henstedt BEKÄNNELSEN NÄR JAG BLEV MILJÖMUPP Zinat Pirzadeh, komiker, föreläsare och skådespelare berättar om den krokiga vägen från att vara en invandrare från Iran till att bli en svensk miljömupp. Ofta är det skillnaderna, men också likheterna mellan Sverige och Iran som hamnar under luppen när Zinat Pirzadeh ställer sig på en scen. Hon är en mycket populär stå-uppare vars komik är upplyftande fri från påhopp på publiken och skämt under bältet. En av hennes senaste föreställningar heter Bakis i burkan och hon kåserar också regelbundet i Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Zinat Pirzadeh, komiker och skådespelare Zinat Pirzadeh ANMÄL DIG HÄR 7

8 VERKTYG FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING PROGRAM FREDAG 24 MARS Miljöbalksdagarna 2017 DIALOG MILJÖMINISTERN HAR ORDET Miljöbalksdagarna har som tradition att ge miljöministern möjlighet att framträda inför Sveriges kunnigaste miljöpublik. Miljöminister Karolina Skog frågas ut av dagens moderator. Samtliga konferensdeltagare kommer att ha möjlighet att skicka in frågor i förväg. Ett urval av dessa bereds av Miljö- och energidepartementet och miljöministern ges möjlighet till raka besked under konferensen. Linjetalet: Detta ska prägla svensk miljöpolitik Karolina Skog, miljöminister Karolina Skog Utfrågningen: Miljöministern i heta stolen Karolina Skog, miljöminister Publiken under ledning av moderatorn KAFFEPAUS OCH MINGEL FOKUS SPECIALSESSIONER OCH DIALOGER Välj bland specialsessioner eller Naturvårdsverkets dialoger. Session 6 FÖRBÄTTRAD MILJÖBROTTSBEKÄMPNING GENOM SAMARBETE Miljöinspektörer arbetar ofta i samverkan, med föranmälda tillsynsbesök, rådgivning, information och kontroll av verksamhetsutövarens miljörapporter. Det fungerar bra för verksamheter som vill och kan göra rätt. Men hur ser tillsynsrollen ut med verksamhetsutövare eller andra som slarvar, fuskar eller försöker dölja lagbrott? Under den här sessionen får du exempel på hur tillsynsmyndigheter, poliser och åklagare kan samverka för en bättre miljöbrottsbekämpning till gagn för miljön och seriösa aktörer. Stefan Karlmark, miljörättsexpert Christer B Jarlås, miljöåklagare Lisa Ewerlöf, handläggare, Nationella Operativa Avdelningen/ Underrättelseenheten, Polismyndigheten. Emelie Nyberin, Mijöinspektör och Lars Brander, Miljöinspektör, Malmö stad Fr. v. Stefan Karlmark, Christer B Jarlås ANMÄL DIG HÄR 8

9 Session 7 VEM STYR VAD OM EU OCH SVENSK MILJÖLAGSTIFTNING Till den svenska regeringen kommer en kontinuerlig ström av formella underrättelser från EU-kommissionen, i bland med motiverade yttranden och till och med böter för att Sveriges efterlevnad av EU:s miljölagstiftning brister. Ibland är det tvärtom, som när Sverige vann mot EU-kommissionen i ett mål om hormonstörande ämnen. Under den här sessionen får du en inblick i den miljörättsliga processen mellan Sverige och EU. Linda Nylund, handläggare nordiska överträdelseärenden, Generaldirektoratet för miljö, EU-kommissionen Susanne Gerland, ämnesråd, Rättssekretariatet vid Miljöoch energidepartementet Susanne Classon, kansliråd, Rättssekretariatet vid Miljöoch energidepartementet Session 8 HÄNSYNSREGLERNA I VERKLIGHETEN Försiktighetsmått, lämplig lokalisering, förebyggande av avfall, produktvalsprincip och hushållning med råvaror och energi. Allt ska vägas samman när prövningsmyndigheterna bedömer om en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda en skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön - eller om den kan tillåtas. Under sessionen får du en genomgång av rättspraxis på området och inblick i hur myndigheter och verksamhetsutövare tillämpar hänsynsreglerna. Torunn Hofset, miljöjurist, Naturvårdsverket Christina Olsen Lundh, rådman, Mark- och miljödomstolen i Vänersborg Klas Lundbergh, senior miljörådgivare, SSAB Tomas Underskog, Advokat och delägare, Advokatfirman Åberg & co. Torunn Hofset Session 9 NATURVÅRDSVERKETS DIALOG: NYA DIGITALA VERKTYG Sverige har ett IT-politiskt mål som säger att landet ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Genom föreläsningar blandat med interaktiva övningar utforskar denna dialog digitala möjligheter kopplade till miljöbalken. Dessutom ges möjlighet att påverka hur Naturvårdsverket kan stärka sin kundservice i de olika digitala kanalerna. Session 10 NATURVÅRDSVERKETS DIALOG: NIO ÅTGÄRDER FÖR EN BÄTTRE TILLSYN Miljöbalksprojektets delprojekt Tillsynen är likvärdig, effektiv och rättssäker bjuder in till dialog. Här presenteras nio förslag på åtgärder som kan stärka tillsynens likvärdighet, effektivitet och rättssäkerhet. Är det rätt åtgärder? Dialogens deltagare ges möjlighet att komplettera listan med egna förslag. Medverkande under dialogen är dessutom SKL som presenterar sin nya taxemodell. ANMÄL DIG HÄR 9

10 Lunch, mingel och möjlighet att besöka utställningen FOKUS SPECIALSESSIONER OCH DIALOGER Välj bland specialsessioner eller Naturvårdsverkets dialoger Session 11 NYA VÄGAR FÖR MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSARBETET På väg ut är organisation och beslutsfattande i stuprör där miljöarbete är isolerat utan möjlighet att påverka andra strategiska beslut. Nu handlar det om att samverka, att flytta fram positionerna och att söka nya allianser för en hållbar utveckling. På sessionen görs tre nedslag i Sverige där nya samverkansformer och strukturer testas. Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås Johan Thorsell, VD på Sustainable Småland Michael Erman, regionplanerare, Stockholms läns landsting Evert Kroes, regionplanerare, Stockholms läns landsting Fr. v. Birgitta Påhlsson, Johan Thorsell Session 12 FÅ UT BÄSTA MILJÖNYTTA AV INDUSTRIUTSLÄPPSDIREKTIVET Under sessionen delar olika intressenter med sig av sina erfarenheter av de nya arbetsuppgifter som följer av EU:s industriutsläppsdirektiv och de svenska industriutsläppsbestämmelserna. Hur kan verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter arbeta förebyggande och i samverkan för att nå bästa möjliga miljönytta? EU:s industriutsläppsdirektiv innebär att EU fastställer slutsatser om bästa tillgängliga teknik, så kallade BAT-slutsatser, för olika branscher. BAT-slutsatserna innebär bland annat krav på industriers resursanvändning och utsläpp som ska vara uppfyllda fyra år efter publiceringen. Maria Enroth, handläggare, Naturvårdsverket Linda Sjöö, miljöjurist, Naturvårdsverket Elisabeth Lindqvist, Länsmiljöingenjör, Länsstyrelsen Västra Götaland Linda Sjöö Session FÖRSLAG FÖR EN BÄTTRE MILJÖBALK Under förra Miljöbalksdagarna, år 2015, lanserade Naturvårdsverket satsningen Miljöbalksprojektet, med syftet att öka genomslagskraften för miljöbalken. De 777 förbättringsförslag som lämnats in har tagits om hand i 15 delprojekt. Under denna session presenteras resultat från Miljöbalksprojektet. Projektgruppen finns på plats och delar med sig av insikter och reflektioner från arbetet med miljöbalkens systemfrågor. Annika Nilsson, universitetslektor, Juridiska fakulteten, Uppsala Universitet Miljöbalksprojektet, Naturvårdsverket Annika Nilsson ANMÄL DIG HÄR 10

11 Session 14 NATURVÅRDSVERKETS DIALOG: FRAMTIDENS METODER FÖR VÄGLEDNING Kom och dela erfarenheter kring vägledning, kommunikationsmetoder och samverkan. Hur kan den samlade kompetensen komma till så stor nytta som möjligt? Hur kan budskapen nå fram i vägledningen? Vad behöver du som verksamhetsutövare? Hur kan myndigheter med små resurser ge mer vägledning om miljöbalken? Miljösamverkan Sverige bjuder in till denna dialog och samtalet inspireras av exempel från olika verksamheter. Session 15 NATURVÅRDSVERKETS DIALOG: TANKAR OCH IDÉER OM DEN NYA MILJÖPRÖVNINGSFÖRORDNINGEN Under denna dialog presenterar Naturvårdsverket det vägledningspaket som tagits fram för att underlätta i arbetet med den reviderade miljöprövningsförordningen. Som dialogens deltagare har du möjlighet att ge förslag på förbättringar. Under dialogen svarar dessutom Naturvårdsverkets experter på de vanligaste frågorna om den nya miljöprövningsförordningen. INSPIRATION DAGS FÖR KONSUMENTER OCH MODEINDUSTRI ATT SÄNKA FARTEN Varje år kastar den genomsnittlige svensken åtta kilo kläder i soporna. Med tanke på att det går åt nästan 3 ton vatten att tillverka en enda t-shirt är det här en miljö- och hållbarhetsfråga som får allt större uppmärksamhet. På Konsumentverket arbetas det med ett nytt forum för miljösmart konsumtion. Naturvårdsverket föreslår ett paket av åtgärder och styrmedel som riktar sig till alla delar av textilhanteringen från produktion till konsumtion och avfallshantering inklusive lagkrav på utsortering av textilavfall. Jennie Johansson och Johanna Nilsson är föreläsare, bloggare, modenördar och entreprenörer som älskar kläder. Tillsammans har de skrivit boken Slow Fashion. De utmanar modebranschen, analyserar konsekvenserna av modets korta cykler och visar hur du får en garderob som både håller i sömmarna och överlever snabba trendväxlingar. Jennie Johansson, författare, verksamhetsledare för Stockholm Stadsmissions butik Remake Johanna Nilsson, författare och bloggare, driver butik för hållbart mode Jennie Johansson, Johanna Nilsson DET HÄR TAR VI MED OSS FRÅN MILJÖBALKSDAGARNA 2017 Det här tar vi med oss från två intensiva dagar och detta händer framöver vad gäller tillsyn, vägledning och regelverk. Björn Risinger sammanfattar och blickar framåt. ANMÄL DIG HÄR 11

12 VERKTYG FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING UTSTÄLLARE OCH INFORMATION Miljöbalksdagarna 2017 ARRANGÖRER Aktuell Hållbarhet UTSTÄLLARE Enetjärn Natur AB, Intersolia, JP-Infonet, Miljösamverkan Skåne, Naturvårdsverket, RSM&CO, SP, Svenska EnergiAskor AB Konferensen hålls på Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm och börjar 23 mars kl och avslutas 24 mars kl Konferensavgift (early-bird) är kr exklusive moms tom 31 december 2016, därefter kr exkl. moms. I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenarsessioner, specialsessioner, dialoger och fullständig konferensdokumentation, måltider och kaffe under dag 1 och 2. Presentationer görs digitalt tillgängliga för registrerade deltagare efter konferensen. Gemensam tapasmiddag på kvällen den 23 mars där du får möjlighet att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Middagen kostar 250 kr per person, utöver den ordinarie konferensavgiften (dryck tillkommer). FRÅGOR OM INNEHÅLL PROGRAM Linda Norrman, Naturvårdsverket, tel: , FRÅGOR OM ANMÄLAN Marie Ekstam, Aktuell Hållbarhet, FRÅGOR OM UTSTÄLLNING Karoline Wikström Nilsson, tel: , ANMÄL DIG HÄR

Miljöbalksdagarna MARS

Miljöbalksdagarna MARS Aktuell Hållbarhet VERKTYG FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Miljöbalksdagarna 2017 23 24 MARS Välkommen till Miljöbalksdagarna 2017 den stora arenan för information, konsultation, debatt och dialog kring

Läs mer

Nytt om miljörätt. 17 mars 2016, Stockholm

Nytt om miljörätt. 17 mars 2016, Stockholm Under 2016 kommer förslag om betydande förändringar som rör miljörätten. På konferensen diskuteras högaktuella frågor inom miljörätt och resultatet av ett flertal utredningar, förslag och förändringar

Läs mer

TILLSTÅNDET I MILJÖN 2017

TILLSTÅNDET I MILJÖN 2017 TILLSTÅNDET I MILJÖN 2017 ÖVERSIKT UTBLICK 08.15 2017 DET FINNS INGEN SNABB OCH ENKEL VÄG TILL HÅLLBARHET. ÖVERGÅNGEN KRÄVER EN GEMENSAM ANSTRÄNGNING FRÅN SÅVÄL BESLUTSFATTARE, FÖRETAG OCH ALLMÄNHET. VID

Läs mer

Tillsyn av strandskyddsområden

Tillsyn av strandskyddsområden Tillsyn av strandskyddsområden Effektiv och rättssäker tillsynshandläggning och hållbara beslut 28 29 september 2017, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm UR KURSENS INNEHÅLL Korrekt och rättssäker

Läs mer

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Hälso- och miljöeffekter från livsmedel blir allt mer uppmärksammade och konferensen Livsmedelsforum 2017 tar för andra året

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

OCH BEVARANDE AV BIOLOGISK MÅNGFALD

OCH BEVARANDE AV BIOLOGISK MÅNGFALD ekologisk kompensation Land art gestaltat av Susanna Kapusta, Malmö Stad. Foto: Ricard Rinaldo STOCKHOLM 18 NOVEMBER 2015 KONFERENSEN OM GRÖN INFRASTRUKTUR OCH BEVARANDE AV BIOLOGISK MÅNGFALD PROGRAM 08.15-09.00

Läs mer

VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ 19 20 MARS

VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ 19 20 MARS VÅRA OLIKA ROLLER FÖR EN GOD MILJÖ 19 20 MARS Miljöbalksdagarna 2015 Välkommen till Miljöbalksdagarna 2015 den stora arenan för information, konsultation, diskussion och dialog kring miljölagstiftningen

Läs mer

Chemicals Management Summit 2016

Chemicals Management Summit 2016 Välkommen till konferensen som fokuserar på affärsmöjligheter med aktiva, hållbara kemikaliestrategier. Chemicals Management Summit 2016 vinnare och förlorare på hållbar kemikaliehantering Onsdag den 26

Läs mer

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Göran Finnveden Avdelningen för Miljöstrategisk analys fms Institutionen för Samhällsplanering och miljö Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad KTH Delprojekt

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM

PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM 2009 VÄLKOMMEN ATT DELTA I DESIGN OPEN 2009 Ett designäventyr som ger spänning, kunskap och färdighet. Vi vill öka intresset för design. På

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken

Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken Datum: 6 december 2017 Plats: 7A Odenplan, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangörer: Aktuellt Hållbarhet + medarrangör (Läs mer om

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

På gång nationellt och inom EU

På gång nationellt och inom EU På gång nationellt och inom EU Större omvärldsfrågor: På gång nationellt inom avfallsomr Utredning om översyn av avfallsområdet (dir. 2011:66): Allmän översyn av avfallsområdet Tre huvuddelar: 1. Avser

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31 1 av 31 UPPLÄGG Presentation Miljöbalken Organisation - Miljöförvaltningen i Malmö Utformningen av tillsynen Uppföljning av tillsynen Vad väntar runt hörnet? 2 av 31 Miljöbalken 3 viktiga paragrafer för

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

ekologisk kompensation

ekologisk kompensation ekologisk kompensation STOCKHOLM 18-19 OKTOBER 2011 Ekologisk kompensation vägen vidare Konferens i Stockholm den 18 oktober med fältexkursion den 19 oktober Intresset för vår konferens om ekologisk kompensation

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Personlig assistans 2018

Personlig assistans 2018 Personlig assistans 2018 för handläggare och chefer kunskap utveckling inspiration Erhåll kunskap om aktuella domar och riktlinjer och bli säkrare i din bedömning Försäkringskassans arbete med LSS-frågor

Läs mer

Trender Forskning Teknik Debatt

Trender Forskning Teknik Debatt Trender Forskning Teknik Debatt Tid 7-8 april 2011 Plats Courtyard by Marriott Kungsholmen, Stockholm Arrangör Trender Forskning Teknik Debatt Dag 1 7 april 09.00 10.00 Registrering och kaffe 09.45 10.00

Läs mer

Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling

Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling Datum: 1 juni 2017 Plats: Sheraton, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangörer: Aktuellt Hållbarhet + medarrangör (Läs mer om möjligheten att

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Identifiering av viktiga frågor kring styrning av tillsyn. Lägesrapport oktober 2016

Identifiering av viktiga frågor kring styrning av tillsyn. Lägesrapport oktober 2016 Identifiering av viktiga frågor kring styrning av tillsyn Lägesrapport oktober 2016 Bakgrund Miljöbalksprojektets arbete: Inspel, litteraturstudie och dialog Identifiering av viktiga pusselbitar för att

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

142 Kurser och konferenser 2016

142 Kurser och konferenser 2016 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-26 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/524 142 Kurser och konferenser 2016 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 1. Anna Palm (M)

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2008-0268 December 2008 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2008 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket

Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket 1 Välkommen till spännande dagar i Stockholm tillsammans med Nationella Healthy Cities-nätverket I samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting - SKL bjuder vi in till höstens möte med Nationella Healthy

Läs mer

Industriutsläppsdirektivet (IED)

Industriutsläppsdirektivet (IED) Page 1 of 5 Industriutsläppsdirektivet (IED) Riksdagen har beslutat om hur EU:s industriutsläppsdirektiv, IED, ska införlivas i svensk lagstiftning. Regeringen planerar att besluta om nya och ändrade förordningar

Läs mer

Upphandlingskonferensen 2012

Upphandlingskonferensen 2012 Konferensen arrangeras av Swedish Medtech, LfU, LfMT och Materialkonsulenterna Upphandlingskonferensen 2012 Uppsala Konsert & Kongress 26-27 september 2012 Välkommen! Om Upphandlingskonferensen Konferensens

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Chemicals Management Summit 2016

Chemicals Management Summit 2016 Välkommen till konferensen som fokuserar på affärsmöjligheter med aktiva, hållbara kemikaliestrategier. Chemicals Management Summit 2016 vinnare och förlorare på hållbar kemikaliehantering Onsdag den 26

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Forum för kommunala arkivarier 2010

Forum för kommunala arkivarier 2010 Forum för kommunala arkivarier 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 augusti 2010 TALARE FRÅN SKL Ulrika Gustafsson LDB-centrum Östen Jonsson Järfälla kommun Susanne Strangert Arbetssätt och

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Framtidens urbana trädbestånd

Framtidens urbana trädbestånd inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 oktober 2013 experter Henrik Sjöman SLU Alnarp Vikki Bengtsson Ekolog Pro-natura PrAktikfALL från malmö stad Arne Mattsson göteborgs stad Helena Bjarnegård kungsbacka

Läs mer

@fores_sverige #fores

@fores_sverige #fores @fores_sverige #fores www.fores.se Klimatet och Parisavtalet kräver handling nu! Grön omställning i Sverige Miljö- och energidepartementet Miljö- och energidepartementet Klimatklivet stöd till lokala klimatinvesteringar

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

Miljorattsdagarna 2012

Miljorattsdagarna 2012 .... Miljorattsdagarna 2012 23-24 oktober 2012 Rosteriet, Liljeholmen Stockholm Så realiserar du lagändringarna i praktiken a Vad är nytt inom avfallslagstiftningen och hur påverkar det din verksamhet?

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Miljölagstiftningen tillämpning och förändringar. Erica Nobel / Partner / Advokat

Miljölagstiftningen tillämpning och förändringar. Erica Nobel / Partner / Advokat Miljölagstiftningen tillämpning och förändringar Erica Nobel / Partner / Advokat Bakgrund Miljölagstiftningen utvecklas ständigt, främst genom praxis och ny EU-lagstiftning Olika lagstiftningar och myndigheter

Läs mer

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Bilaga till presentation på konferensen Fokus Miljörätt den 6 december 2012 av Pernilla Strid

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång!

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång! Nätverksträff förebyggande av avfall 160929 Minnesanteckningar förda av Maria Larsson Närvarande: Helena Thelander, HUT Skåne Hervé Corvellec, Lunds Universitet Håkan Rosqvist, Tyréns Lotte Nilsson, Ystads

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad Projektplan för Hantering av massor uppdaterad 2015-11-13 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november

Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2011 Grand Hôtel 10 11 november Den Mänskliga faktorn För 25:e året i rad bjuder vi nu in till Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och mötesplats.

Läs mer

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Några praktikaliteter www.mötesplatssocialhållbarhet.se WiFi: choiceguest

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn Thomas Rydström Miljöenheten Miljöbalkens mål är Hållbar Utveckling 1 kap. Miljöbalkens mål 1 är att främja en hållbar utveckling

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning

Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning Kerstin Cederlöf Chefsjurist på Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-03-21 1 Miljöbalken en samlad, breddad,

Läs mer

Mötesplatsen för lösningsorienterat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner

Mötesplatsen för lösningsorienterat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner Mötesplatsen för lösningsorienterat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner Datum: 20 november 2017 Plats: 7A Odenplan, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangör: Aktuellt Hållbarhet Antal deltagare:

Läs mer

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan miljöbrottsträffar Anmälningsblankett Kartor 15 och 16 nov Kartor 17 och 18 nov Miljösamverkans seminarium om egenkontroll och systemtillsyn

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

Energideklaration 2008

Energideklaration 2008 Konferens Energideklaration 2008 är en konferens om energideklarering med fokus på energiexperternas praktiska arbete, fastighetsägarnas upphandling, medverkan och uppföljning samt kommunernas tillsyn.

Läs mer

Forskning för miljömålen

Forskning för miljömålen FORSKNING FÖR MILJÖMÅLEN naturvardsverket.se/forskning Forskning för miljömålen 2012 2016 Vi ska till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka

Läs mer

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE Välkommen till Libers och Vismas inspirationsträff i entreprenörskap! Förberedelserna för att möta GY2011 är i

Läs mer

Chemicals Management Summit 2016

Chemicals Management Summit 2016 Välkommen till konferensen som fokuserar på affärsmöjligheter med aktiva, hållbara kemikaliestrategier. Chemicals Management Summit 2016 vinnare och förlorare på hållbar kemikaliehantering Onsdag den 26

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Hur jobbar vi inom miljöskydd Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Miljöskyddets verktyg Prövning 9, 11 och 14 kap MB Tillsyn Projekt Remisser Miljövervakning Miljömål Giftfri miljö Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Välkommen till politikerforum den 2 oktober.

Välkommen till politikerforum den 2 oktober. Näringsdepartementet Statssekreterare Elisabeth Backteman 2015-09-18 2015-09-29 vers 2 Enligt sändlista Med uppdaterad agenda! Inbjudan och agenda för forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Konferens i Göteborg

Konferens i Göteborg Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst FAR AR VÄL VÄLFÄRDEN? SOCIAL CIALTJÄNS TJÄNSTE TEN I FRAM AMTID TIDEN Konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar!

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Nyhetsbrev juni 2013 12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Den senaste månaden har min mejlbrevlåda fyllts av intresseanmälningar och engagerade frågor om sociala insatsgrupper. Jag är tacksam att få

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Samverkan. vägen till det goda livet!

Samverkan. vägen till det goda livet! Samverkan vägen till det goda livet! Det ska vara gott att leva och framtiden ser ljus ut förutsatt att av vi tar tillvara och utvecklar den digitala teknikens möjligheter. Medan Sverige siktar på att

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Nu vässar vi klorna... Var med och påverka fortsättningen av Greppa Näringen! Utbyt rådgivningserfarenheter med andra rådgivare!

Läs mer

Slöjdlärare några av konferensens talare. Datum och plats: oktober 2017, Stockholm

Slöjdlärare några av konferensens talare. Datum och plats: oktober 2017, Stockholm Slöjdlärare 2017 kunskap utveckling inspiration Utveckla dina kunskaper för en likvärdig bedömning och betygsättning i slöjdundervisningen Hur kan du bättre arbeta praktiskt med förmågorna i klassrummet?

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Nyckeltal i vården. Rätt nyckeltal för kostnadseffektiv vård. Lyckas med KPP och DRG. Inbjudan till konferens i Stockholm den november 2011

Nyckeltal i vården. Rätt nyckeltal för kostnadseffektiv vård. Lyckas med KPP och DRG. Inbjudan till konferens i Stockholm den november 2011 Nyckeltal i vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 november 2011 TALARE SKL Stefan Ackerby Nyckeltalsinstitutet Anders Johrén Kalmar läns landsting Lars Gunnar Fagerberg Ewa Larsson Rätt

Läs mer

Summering av: NÄTVERKSTRÄFF FÖREBYGGANDE AV AVFALL 12 mars 2015, STOCKHOLM

Summering av: NÄTVERKSTRÄFF FÖREBYGGANDE AV AVFALL 12 mars 2015, STOCKHOLM Summering av: NÄTVERKSTRÄFF FÖREBYGGANDE AV AVFALL 12 mars 2015, STOCKHOLM Vilka är här? 45 personer och 35 organisationer PROGRAM Cirkulär ekonomi Naturvårdsverkets arbete Information och nyheter (Ny

Läs mer

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet TVL-info 2015:5 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet En verksamhet som har ett tillstånd enligt 6 kapitlet

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Välkommen till Råd för framtiden

Välkommen till Råd för framtiden Välkommen till Råd för framtiden En konferens i lokalt brottsförebyggande arbete Tid: 11 12 november 2013 Plats: Folkets hus, Stockholm All brottslighet är lokal och behöver förebyggas lokalt. Den organiserade

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer