Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser"

Transkript

1 Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Bilaga till presentation på konferensen Fokus Miljörätt den 6 december 2012 av Pernilla Strid

2 Miljörätt Kommuner

3 Kommun Länsstyrelse 0 0 Tillståndspliktig verksamhet. 0 0 Polisen 0 0 Sveriges domstolar 0 0 Svarande 127 Inget svar 1 Övrigt, nämligen: Sveriges domstolar, sakkunnig

4 Miljöchef eller liknande Miljövårdsdirektör eller liknande 0 0 Tekniskt råd 0 0 Miljöbrottsutredare 0 0 Svarande 107 Inget svar 21 Övrigt vad? kommunchef Kommunekolog Livsmedelsinspektör Miljöinspektör Miljöinspektör Miljöinspektör miljöinspektör Miljöinspektör miljöinspektör miljöinspektör Miljöinspektör Miljösamordnare Miljöskyddsinspektör Miljöstrateg Miljöstrateg Miljöstrateg Planerare Sakkunning i miljödomstol samhällsbyggnadschef med miljöchef som undelydande chef Stadsarkitekt strateg strateg

5 Prövning av miljöfarlig verksamhet 83,9 104 Prövning av vattenverksamhet 30,6 38 Kemikalielagstiftningen 68,5 85 Skydd av områden inklusive strandskydd 66,1 82 Skydd av hotade arter 22,6 28 GMO-lagstiftningen 3,2 4 Miljökrav på produkter 31,5 39 Avfallslagstiftningen 85,5 106 Förorenade områden 85,5 106 Infrastruktur 35,5 44 Energilagstiftning 33,1 41 Plan- och byggfrågor 58,9 73 Svarande 124 Inget svar 4

6 Mycket stark 3,3 4 Stark 63,1 77 Svag Mycket svag 1,6 2 Kan ej svara 9 11 Svarande 122 Inget svar 6

7

8 Ja, fullt tillräcklig Ja, ganska tillräcklig Nej, ganska otillräcklig Nej, helt otillräcklig Kan ej svara Sva ran de Inget svar Svensk natur 3,4 47,9 37 6, luft, vatten och mark? Hushållningen med 1,7 31,9 44,8 16,4 5, våra naturresurser? Klimatet? 1,7 17,9 42,7 29,1 8, Biologisk mångfald 1,8 38,1 34,5 16,8 8, hotade arter? Svenska stränder? 11 45,8 33,9 4,2 5, Människors hälsa? 5,1 55,9 32,2 5,1 1, Totalt 119 9

9 Ja, absolut 0,8 1 Ja, ganska väl 34,5 41 Nej, inte särskilt väl 54,6 65 Nej, absolut inte 6,7 8 Kan ej svara 3,4 4 Svarande 119 Inget svar 9

10

11 Mycket Gansk Inte särskilt Inte alls Vet Svar Inget väl a väl väl väl ej ande svar Begränsad klimatpåverkan 0,9 14,3 52,7 25 7, Frisk luft 0,9 48,2 36,4 8,2 6, Bara naturlig försurning 1,8 53,2 28,8 7, Giftfri miljö 0,9 20,9 43,6 28,2 6, Skyddande ozonskikt 21,6 48,6 15,3 4,5 9, Säker strålmiljö 10,9 53,6 12,7 7,3 15, Ingen övergödning 0,9 27,9 45,9 17,1 8, Levande sjöar och vattendrag 0,9 44,1 36,9 10,8 7, Grundvatten av god kvalitet 0 56,8 22,5 12,6 8, Hav i balans samt levande 0 24,3 40,5 18,9 16, kust och skärgård 2 Myllrande våtmarker 0 44,1 32,4 10,8 12, Levande skogar 0,9 29,5 35,7 22,3 11, Ett rikt odlingslandskap 0 28,8 38,7 22,5 9, Storslagen fjällmiljö 5, ,8 5,5 43, God bebyggd miljö 1, ,4 6,4 6, Ett rikt växt- och djurliv 0 33, ,3 9, Totalt

12 Mycket 9,8 11 Ganska 72,3 81 Inte särskilt 15,2 17 Inte alls 0 0 Kan ej svara 2,7 3 Svarande 112 Inget svar 16

13 Mycket bra 0,9 1 Ganska bra 12,5 14 Ganska dåligt 50,9 57 Mycket dåligt 18,8 21 Kan ej svara Svarande 112 Inget svar 16

14 Mycket sannolikt 11,7 13 Ganska sannolikt 40,5 45 Ganska osannolikt 28,8 32 Mycket osannolikt 6,3 7 Kan ej svara 12,6 14 Svarande 111 Inget svar 17

15 Brist på resurser 26,5 22 Brist på kompetens 8,4 7 Politisk styrning 9,6 8 Det beror på hur villkoren har formulerats 42,2 35 Övrigt 13,3 11 Svarande 83 Inget svar 1

16 Ja, det behövs verkligen! 11,8 13 Ja, det behövs 61,8 68 Nej, det behövs inte 13,6 15 Nej, det behövs verkligen inte! 0,9 1 Kan ej svara 11,8 13 Svarande 110 Inget svar 18

17 Miljörätt 2012 tillståndspliktiga verksamheter

18 Kommun Länsstyrelse 0 0 Tillståndspliktig verksamhet Polisen 0 0 Sveriges domstolar 0 0 Svarande 90 Inget svar 10

19 Övrigt, nämligen: Eget företag, tillverkande imdustri Kommunalt avfallsbolag Kommunalt bolag Kommunalägt bolag privat företag Redovisningsbyrå SWEROCK AB Grus- och bergtäkter Trafikverket Universitet Återvinningsbranchen

20 Miljöchef eller liknande Miljövårdsdirektör eller liknande 0 0 Tekniskt råd 12 6 Miljöbrottsutredare 0 0 Svarande 50 Inget svar 50

21 Övrigt vad? Affärsområdeschef Arbetar på ett avfallsföretag Avd.chef Avdelningschef, Tekniska förvaltningen Avfallsutredare Chef Oljedepå Depåchef Doktor i Miljövetenskap Drift och underhållschef Driftingenjör Driftingenjör Drittekniker VA Efterlevnad av lagar och förordningar Inkl egna regler Enhetschef Filialchef Fjärrvärmechef Förvaltare Krematorieföreståndare Kyrkogårdschef Miljöingenjör Miljökonsult Miljösamordnare Miljösamordnare Platsansvarig platschef Platschef Platschef Platschef med delegerat ansvar Processingenjör Produktionschef Produktionschef Projektledare vindkraftsetablering Redovisningsassistent Regionschef renhållningschef Renhållningssamordnare Samordnsre HMS VA- & Gatuchef Vatten och reningsverk Vd VD energiföretag verksamhetsutövare, grustäkt modell mindre... ägare/djurskötare/lantbrukare äggproduktion

22 Prövning av miljöfarlig verksamhet 84,3 75 Prövning av vattenverksamhet 21,3 19 Kemikalielagstiftningen 59,6 53 Skydd av områden inklusive strandskydd 11,2 10 Skydd av hotade arter 5,6 5 GMO-lagstiftningen 0 0 Miljökrav på produkter 39,3 35 Avfallslagstiftningen 75,3 67 Förorenade områden 29,2 26 Infrastruktur 6,7 6 Energilagstiftning Plan- och byggfrågor 21,3 19 Svarande 89 Inget svar 11

23 Mycket stark 18,9 17 Stark 66,7 60 Svag 4,4 4 Mycket svag 0 0 Kan ej svara 10 9 Svarande 90 Inget svar 10

24

25 Ja, fullt tillräcklig Ja, ganska tillräcklig Nej, ganska otillräcklig Nej, helt otillräcklig Kan ej svara Sva ran de Inget svar Svensk natur 21,8 55,2 13,8 1, luft, vatten och mark? Hushållningen med 8, ,6 5,9 8, våra naturresurser? Klimatet? 4,8 38,6 38,6 7,2 10, Biologisk mångfald 15,1 41,9 17,4 7 18, hotade arter? Svenska stränder? 17,6 35,3 21,2 4,7 21, Människors hälsa? 10,8 56,6 15,7 4, Totalt 87 13

26 Ja, absolut 5,7 5 Ja, ganska väl 59,1 52 Nej, inte särskilt väl Nej, absolut inte 5,7 5 Kan ej svara 4,5 4 Svarande 88 Inget svar 12

27

28 Mycket Gansk Inte särskilt Inte alls Vet Svar Inget väl a väl väl väl ej ande svar Begränsad klimatpåverkan 3,7 40,2 35,4 8,5 12, Frisk luft 6,2 56,8 14,8 4,9 17, Bara naturlig försurning 1, ,5 6, Giftfri miljö 1, ,5 16, Skyddande ozonskikt ,8 21, Säker strålmiljö 12,5 37,5 15 2,5 32, Ingen övergödning 1,3 29,1 36,7 11,4 21, Levande sjöar och vattendrag 2,5 51,9 24,1 2, Grundvatten av god kvalitet 11, , Hav i balans samt levande 5,1 31,6 32,9 3,8 26, kust och skärgård 6 Myllrande våtmarker 3,8 42,5 18,8 3,8 31, Levande skogar 5 51,2 18,8 6,2 18, Ett rikt odlingslandskap 3, ,8 22, Storslagen fjällmiljö 11,2 47,5 8,8 5 27, God bebyggd miljö 2,5 51,2 22,5 2,5 21, Ett rikt växt- och djurliv 5 58,8 11,2 6,2 18, Totalt 82 18

29 Mycket 2,5 2 Ganska 52,5 42 Inte särskilt 33,8 27 Inte alls 6,2 5 Kan ej svara 5 4 Svarande 80 Inget svar 20

30 Mycket bra 1,2 1 Ganska bra 32,5 26 Ganska dåligt 43,8 35 Mycket dåligt 2,5 2 Kan ej svara Svarande 80 Inget svar 20

31 Mycket sannolikt 8,8 7 Ganska sannolikt Ganska osannolikt 28,7 23 Mycket osannolikt 6,2 5 Kan ej svara 26,2 21 Svarande 80 Inget svar 20

32 Brist på resurser hos tillsynsmyndigheten 30,8 16 Brist på kompetens hos tillsynsmyndigheten 19,2 10 Politisk styrning hos tillsynsmyndigheten 5,8 3 Det beror på hur villkoren har formulerats 32,7 17 Övrigt 11,5 6 Svarande 52 Inget svar 0

33 Ja, det behövs verkligen! 10 8 Ja, det behövs 41,2 33 Nej, det behövs inte Nej, det behövs verkligen inte! 0 0 Kan ej svara 33,8 27 Svarande 80 Inget svar 20

34 Miljörätt tekniska råd

35 Kommun. 0 0 Länsstyrelse 0 0 Tillståndspliktig verksamhet. 0 0 Polisen 0 0 Sveriges domstolar Svarande 23 Inget svar 0

36 Miljöchef eller liknande 0 0 Miljövårdsdirektör 0 0 Tekniskt råd Miljöbrottsutredare 0 0 Svarande 23 Inget svar 0

37 Prövning av miljöfarlig verksamhet 60,9 14 Prövning av vattenverksamhet 65,2 15 Kemikalielagstiftningen 34,8 8 Skydd av områden inklusive strandskydd Skydd av hotade arter 52,2 12 GMO-lagstiftningen 4,3 1 Miljökrav på produkter 13 3 Avfallslagstiftningen 47,8 11 Förorenade områden 52,2 12 Infrastruktur 43,5 10 Energilagstiftning 17,4 4 Plan- och byggfrågor 52,2 12 Svarande 23 Inget svar 0

38 Mycket stark 17,4 4 Stark 78,3 18 Svag 0 0 Mycket svag 0 0 Kan ej svara 4,3 1 Svarande 23 Inget svar 0

39

40 Ja, fullt tillräcklig Ja, ganska tillräcklig Nej, ganska otillräcklig Nej, helt otillräcklig Kan ej svara Sva ran de Inget svar Svensk natur luft, vatten och mark? Hushållningen med våra naturresurser? Klimatet? Biologisk mångfald hotade arter? Svenska stränder? 47,6 33,3 9,5 4,8 4, Människors hälsa? Totalt 21 2

41 Ja, absolut 4,8 1 Ja, ganska väl 76,2 16 Nej, inte särskilt väl 9,5 2 Nej, absolut inte 0 0 Kan ej svara 9,5 2 Svarande 21 Inget svar 2

42

43 Mycket Gansk Inte särskilt Inte alls Vet Svar Inget väl a väl väl väl ej ande svar Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande 5,3 26,3 57,9 0 10, 19 4 kust och skärgård 5 Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap 5,3 52,6 31,6 0 10, Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Totalt 20 3

44 Mycket 14,3 3 Ganska 61,9 13 Inte särskilt 19 4 Inte alls 4,8 1 Kan ej svara 0 0 Svarande 21 Inget svar 2

45 Mycket bra 0 0 Ganska bra 42,9 9 Ganska dåligt 14,3 3 Mycket dåligt 9,5 2 Kan ej svara 33,3 7 Svarande 21 Inget svar 2

46 Ja, det behövs verkligen! 15 3 Ja, det behövs 45 9 Nej, det behövs inte 30 6 Nej, det behövs verkligen inte! 5 1 Kan ej svara 5 1 Svarande 20 Inget svar 3

47 Miljörätt länsstyrelser

48 Kommun. 0 0 Länsstyrelse Tillståndspliktig verksamhet. 0 0 Polisen 0 0 Sveriges domstolar 0 0 Svarande 18 Inget svar 0

49 Miljöchef eller liknande 11,1 2 Miljövårdsdirektör eller liknande 88,9 16 Tekniskt råd 0 0 Miljöbrottsutredare 0 0 Svarande 18 Inget svar 0

50 Prövning av miljöfarlig verksamhet 82,4 14 Prövning av vattenverksamhet 76,5 13 Kemikalielagstiftningen 64,7 11 Skydd av områden inklusive strandskydd 58,8 10 Skydd av hotade arter 58,8 10 GMO-lagstiftningen 0 0 Miljökrav på produkter 17,6 3 Avfallslagstiftningen 64,7 11 Förorenade områden 82,4 14 Infrastruktur 23,5 4 Energilagstiftning 29,4 5 Plan- och byggfrågor 41,2 7 Svarande 17 Inget svar 1

51 Mycket stark 0 0 Stark 82,4 14 Svag 17,6 3 Mycket svag 0 0 Kan ej svara 0 0 Svarande 17 Inget svar 1

52

53 Ja, fullt tillräcklig Ja, ganska tillräcklig Nej, ganska otillräcklig Nej, helt otillräcklig Kan ej svara Sva ran de Inget svar Svensk natur 0 81,2 18, luft, vatten och mark? Hushållningen med ,2 18, våra naturresurser? Klimatet? 0 6,2 43, Biologisk mångfald 0 31,2 43,8 18,8 6, hotade arter? Svenska stränder? 18,8 43, , Människors hälsa? 12,5 56,2 25 6, Totalt 16 2

54 Ja, absolut 0 0 Ja, ganska väl 43,8 7 Nej, inte särskilt väl 56,2 9 Nej, absolut inte 0 0 Kan ej svara 0 0 Svarande 16 Inget svar 2

55

56 Mycket Gansk Inte särskilt Inte alls Vet Svar Inget väl a väl väl väl ej ande svar Begränsad klimatpåverkan ,1 42, Frisk luft Bara naturlig försurning 0 64,3 28,6 0 7, Giftfri miljö 7,1 14,3 57,1 21, Skyddande ozonskikt 28,6 35,7 21,4 7,1 7, Säker strålmiljö 21,4 57,1 14,3 0 7, Ingen övergödning 0 28,6 42,9 21,4 7, Levande sjöar och vattendrag 0 46,2 38,5 15, Grundvatten av god kvalitet 0 38,5 53,8 0 7, Hav i balans samt levande 0 16,7 16,7 41, kust och skärgård Myllrande våtmarker 0 38,5 46,2 7,7 7, Levande skogar 0 23,1 38,5 23,1 15, Ett rikt odlingslandskap 0 30,8 46,2 7,7 15, Storslagen fjällmiljö 8, , God bebyggd miljö 8,3 33, , Ett rikt växt- och djurliv 0 30,8 30,8 15,4 23, Totalt 14 4

57 Mycket 7,1 1 Ganska 71,4 10 Inte särskilt 21,4 3 Inte alls 0 0 Kan ej svara 0 0 Svarande 14 Inget svar 4

58 Mycket bra 0 0 Ganska bra 28,6 4 Ganska dåligt 57,1 8 Mycket dåligt 14,3 2 Kan ej svara 0 0 Svarande 14 Inget svar 4

59 Mycket sannolikt 35,7 5 Ganska sannolikt 42,9 6 Ganska osannolikt 14,3 2 Mycket osannolikt 7,1 1 Kan ej svara 0 0 Svarande 14 Inget svar 4

60 Brist på resurser 33,3 3 Brist på kompetens 22,2 2 Politisk styrning 0 0 Det beror på hur villkoren har formulerats 33,3 3 Övrigt 11,1 1 Svarande 9 Inget svar 0

61 Ja, det behövs verkligen! 7,7 1 Ja, det behövs 76,9 10 Nej, det behövs inte 15,4 2 Nej, det behövs verkligen inte! 0 0 Kan ej svara 0 0 Svarande 13 Inget svar 5

Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska enheten Möte Utvecklingsprogram & Sektorsprogram 30 mars

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Fördjupad utvärdering av miljömålen Forum för miljösmart konsumtion 26 april 2019 Hans Wrådhe, Naturvårdsverket

Fördjupad utvärdering av miljömålen Forum för miljösmart konsumtion 26 april 2019 Hans Wrådhe, Naturvårdsverket Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 Forum för miljösmart konsumtion 26 april 2019 Hans Wrådhe, Naturvårdsverket Målet för detta webbinarium Ni som lyssnar ska känna till bedömningen av miljötillståndet

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET Stockholm 27 januari, 2016 Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-02-02 1 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET GENERATIONSMÅLETS

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se

miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se Sida 1 av 8 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Miljömål.se den svenska miljömålsportalen

Miljömål.se den svenska miljömålsportalen Sida 1 av 7 Start Miljömålen Sveriges miljömål Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar. Frisk luft. Bild: Tobias Flygar. Be gr än Sk yd da Fri sk luft Sä ke r Ba ra na In ge n Frisk

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING AV AVFALLSPLAN FÖR BENGTSFORD, DALS-ED. FÄRGELANDA OCH MELLERUDS KOMMUNER

MILJÖBEDÖMNING AV AVFALLSPLAN FÖR BENGTSFORD, DALS-ED. FÄRGELANDA OCH MELLERUDS KOMMUNER MILJÖBEDÖMNING AV AVFALLSPLAN FÖR BENGTSFORD, DALS-ED. FÄRGELANDA OCH MELLERUDS KOMMUNER Bilaga 5 till avfallsplan för fyra Dalslandskommuner 2018-2025 2018-06-26 Miljöbedömning av avfallsplanen För Dalslands

Läs mer

Trollhättan & miljön

Trollhättan & miljön Trollhättan & miljön Prognosen för att nå miljömålen i Västra Götalands län till år 2020 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd Kommunikationsplan för Södermanlands miljö- och klimatråd Bakgrund Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna och de prioriteringar

Läs mer

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Nordisk folkhälsokonferens 2014 i Trondheim Pia Lindeskog Folkhälsomyndigheten 2. 2014-09-25 Den 1 januari 2014 startade Folkhälsomyndigheten

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017-2020 Anna Ek, vik. miljömålssamordnare, 3 december 2015 Varför ett nytt åtgärdsprogram? Länsstyrelsens instruktion 5a: Länsstyrelsen ska

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Slutrapport för Justering av sjötröskel i Hillesjön

Slutrapport för Justering av sjötröskel i Hillesjön SLUTRAPPORT 2012-10-20 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 801 70 Gävle Slutrapport för Justering av sjötröskel i Hillesjön Ur förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt: 10 En

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 8 maj 205 53233 Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN 03 2. SAMMANFATTNING 04 3. RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser

Läs mer

för dig, dina grannar och Gotlands framtid.

för dig, dina grannar och Gotlands framtid. för dig, dina grannar och Gotlands framtid. Klart Vatten livsviktigt för Gotland Region Gotland driver satsningen Klart Vatten som med grundvatten i fokus bidrar till att höja kvaliteten på avloppen. Vårt

Läs mer

Länsstyrelsens ansvar. Ulf Lindberg Länsantikvarie

Länsstyrelsens ansvar. Ulf Lindberg Länsantikvarie Länsstyrelsens ansvar Ulf Lindberg Länsantikvarie Ulf.lindberg@lansstyrelsen.se De nationella målen för kulturmiljöarbetet Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja: ett hållbart samhälle med en mångfald

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Strategiskt miljömålsarbete -att verka genom andra

Strategiskt miljömålsarbete -att verka genom andra Strategiskt miljömålsarbete -att verka genom andra DET UNIKA MILJÖMÅLSARBETET Ett systematiskt systematiskt miljöarbete En enig riksdag stod bakom beslutet 1999. Största politiska samordningsprojektet

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat SLUTRAPPORT 2006-10-26 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat Projektets namn: Kontaktperson på kommunen: Stefan

Läs mer

Kulturhistoriska perspektiv på miljömålsarbetet historiska och humanistiska

Kulturhistoriska perspektiv på miljömålsarbetet historiska och humanistiska Kulturhistoriska perspektiv på miljömålsarbetet historiska och humanistiska Kulturmiljö en miljö som är präglad av människors verksamhet - ibland över mycket lång tid Sven Göthe Kulturmiljö i kultur- och

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Bilaga 5 Miljöbedömning

Bilaga 5 Miljöbedömning Beslutad av: Dokumentansvarig: Renhållningsenheten Dokumenttyp: Välj i listan... Giltighetstid: Välj i listan... Gäller från: Diarienr: KS.2017.203 Ändringsförteckning Datum Ändring Bilaga 5 Miljöbedömning

Läs mer

Jämlikhet i miljörelaterad hälsa

Jämlikhet i miljörelaterad hälsa Jämlikhet i miljörelaterad hälsa Karin Ljung Björklund Enheten för Miljöhälsa Folkhälsomyndigheten bildades 1 januari 2014 ca 550 anställda i Solna och Östersund Expertmyndighet med det övergripande ansvaret

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Miljötillståndet i Bottniska viken. Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum

Miljötillståndet i Bottniska viken. Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum Miljötillståndet i Bottniska viken Siv Huseby Miljöanalytiker Umeå Marina Forskningscentrum Hur mår havet? BSEP 122 EU Vattendirektivet Havsmiljödirektivet Sveriges 16 miljömål - Begränsad klimatpåverkan

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar

Varför prioriterar Sverige. markbaserade anläggningar Varför prioriterar Sverige fosforavskiljning i markbaserade anläggningar Jane Hjelmqvist Enheten för miljöfarlig verksamhet Miljörättsavdelningen Möjligtvis två frågor... Varför prioriterar vi fosforavskiljning?

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: DETALJPLAN FÖR GAMLA RUNEMO SKOLA, RUNEMO 7:1 MFL.

Läs mer

Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer

Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer Dansk Byplanmøde 2 oktober 2008, Helsingør, Delmøde K Målbare miljøindsatser Tommy Persson, miljöstrateg, Miljökontoret, Helsingborgs stad & Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning 1(5) 2019-08-15 Granskningshandling Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning Ändring av detaljplan för fastigheterna Ankungen 1 & 2, Rödluvan 1 & 2, Tingeling 1 samt del av Hovmantorp 6:1 Denna checklista

Läs mer

Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust & skärgård Giftfri miljö Myllrande våtmarker

Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust & skärgård Giftfri miljö Myllrande våtmarker 15 Miljömål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav

Läs mer

Slutrapport för Restaurering av Hillesjön

Slutrapport för Restaurering av Hillesjön SLUTRAPPORT 2010-12-22 Dnr 10BMN288-6 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 801 70 Gäv le Slutrapport för Restaurering av Hillesjön Ur förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt:

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Detaljplan för Hamre 3:5 m.fl.

Detaljplan för Hamre 3:5 m.fl. Behovsbedömning Datum 2017-04-04 1 (6) Detaljplan för Hamre 3:5 m.fl. VERKSAMHETSOMRÅDE 2 (6) Behovsbedömning Allmänt För alla planer som tas fram inom plan och bygglagen ska kommunen bedöma om förslaget

Läs mer

VERKSAMHETSPLANERING 2019 RELATION TILL GLOBALA MÅLEN & MILJÖMÅLEN

VERKSAMHETSPLANERING 2019 RELATION TILL GLOBALA MÅLEN & MILJÖMÅLEN 11. Hållbara städer 15. Ekosystem och 4. God utbildning för alla 12. Hållbar 6.Rent vatten och 14. Hav och marina 3. Hälsa 10.Minskad ojämlikhet 5.Jämställdhet 13. Bekämpa 9.Hållbar industri 8.Anständiga

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvård på Åstön

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvård på Åstön SLUTRAPPORT 2007-12-21 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvård på Åstön Projektets namn: Naturvård på Åstön Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Energiomställning utifrån klimathotet

Energiomställning utifrån klimathotet Energiomställning utifrån klimathotet Cecilia Johansson 2015-02-24 Välkomna till Institutionen för geovetenskaper Strategiska forskningsområden Övergripande forskningsparadigm är hållbar utveckling, med

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Referens: Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Ställningstagande Samhällsbyggnad, plan bedömer att planen innebär betydande miljöpåverkan.

Läs mer

Lägesbild för klimatarbete i Sverige

Lägesbild för klimatarbete i Sverige Lägesbild för klimatarbete i Sverige Kontrollstation 2015 inför målåret 2020 Elin Andersson Länsstyrelsen Jämtlands län Tidslinje över nationella klimatarbetet 1999 miljömål 2007 Klimat- och sårbarhetsutredning

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Miljömålet Frisk luft 7 oktober 2011 Anne-Catrin Almér, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se Länsluftsdag 2011 Våra 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning

Läs mer

BILAGA 7 - MILJÖBEDÖMNING

BILAGA 7 - MILJÖBEDÖMNING Miljöbedömning av gemensam avfallsplan för Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner En ny avfallsplan för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg för perioden 2018 2025 är under framtagning.

Läs mer

Tillsammans Vår roll, organisation och arbetssätt

Tillsammans Vår roll, organisation och arbetssätt Tillsammans Vår roll, organisation och arbetssätt HUR SKA VI HANTERA klimatförändringen? Vad ska vi göra för att skogarna ska hållas levande? Hur kan vi få en bättre luftkvalitet i städerna? Vilka åtgärder

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

Behöver de kväverelaterade miljökvalitetsmålen revideras? Vad visar resultaten från SCARP och annan forskning?

Behöver de kväverelaterade miljökvalitetsmålen revideras? Vad visar resultaten från SCARP och annan forskning? Behöver de kväverelaterade miljökvalitetsmålen revideras? Vad visar resultaten från SCARP och annan forskning? Filip Moldan, 2013-03-14 Med hjälp och bidrag från många!! Behöver de kväverelaterade miljökvalitetsmålen

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län 2015-02-11 Diarienr: 2014.814/0201 Behovsbedömning Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län Ställningstagande Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten SLUTRAPPORT 2006-08-15 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten Projektets namn: Naturstig vid Hållnäskusten Kontaktperson på

Läs mer

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver 1 ? 2 Det goda livet är målet! $ $ $ $ $ $ $ $ 3 Systematiken bakom miljömålsarbetet Planera Strategiska

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Miljöutbildning. Miljödiplomering i Laxå kommun

Miljöutbildning. Miljödiplomering i Laxå kommun Miljöutbildning Miljödiplomering i Laxå kommun Finns det miljöproblem? Klimatförändringen vår tids största miljöproblem! Utsläpp av ämnen som är hälsofarliga, förorenar, övergöder och försurar Avfall

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 2014-06-02 PLAN NR 158 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Del av Kv. Svärdet, Tomelilla kommun, Skåne län INLEDNING Varje detaljplan

Läs mer

Miljömål för Luleå tekniska universitet

Miljömål för Luleå tekniska universitet 1(7) Miljömål för Luleå tekniska universitet 2017-2020 Luleå tekniska universitet har ett miljöledningssystem för sin verksamhet i enlighet med Förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Läs mer

Miljöbalken och förändrad markanvändning

Miljöbalken och förändrad markanvändning Miljöbalken och förändrad markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist signe.lagerkvist@jus.umu.se Förändrad markanvändning Planlagstiftning Plan- och bygglagen. Följdlagstiftningen Övergripande skyddslagstiftning

Läs mer

Slutrapport för Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2, beslut 2005

Slutrapport för Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2, beslut 2005 SLUTRAPPORT 2009-0-30 Länsstyrelsen i Jämtlands län 83 86 Östersund Slutrapport för Hållbart nyttjande av Åre kommuns natur- och kulturvärden 2, beslut 2005 Projektets namn: Inventering av fjällfåglar

Läs mer

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås.

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Regeringsförklaringen 3 oktober 2014 De nationella miljömålen ska klaras. Budgetproppen 2014/15:1 Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för miljöarbetet som

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

Miljöcertifiering för en god bebyggd miljö. Åsa Wahlström Sweden Green Building Council

Miljöcertifiering för en god bebyggd miljö. Åsa Wahlström Sweden Green Building Council Miljöcertifiering för en god bebyggd miljö Åsa Wahlström Sweden Green Building Council 1 Fler än 348 medlemmar i SGBC representerar samhällsbyggnadssektorn Styrelse Råd och arbetsgrupper Certifieringsnämnd

Läs mer

Plan- och byggdag Tema Regional planering och utveckling 24 april Christer Abrahamsson Samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen

Plan- och byggdag Tema Regional planering och utveckling 24 april Christer Abrahamsson Samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen Plan- och byggdag Tema Regional planering och utveckling 24 april 2014 Christer Abrahamsson Samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen 070-2240346 Västra Götalands län 49 kommuner 1,5 miljoner invånare 17

Läs mer

Undersökning av planens miljöpåverkan

Undersökning av planens miljöpåverkan Undersökning Samhällsbyggnad Handläggare Xxxx Xxxx 201X-XX-XX Diarienummer: 201X-XXXX Undersökning av planens miljöpåverkan Detaljplan för inom kommundelen/stadsdelen/serviceorten kommun, Västerbottens

Läs mer

Stråk 2 Workshop 1. Funktion, potential och brister

Stråk 2 Workshop 1. Funktion, potential och brister Stråk 2 Workshop 1 Funktion, potential och brister 1 Transportpolitiskt mål Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar

Läs mer

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 Innehåll DEL 1 - Inledning 1 Miljöplan för Ängelholms kommun 1 De nationella miljökvalitetsmålen 1 De regionala målen i Skåne 2 De lokala miljömålen för Ängelholms kommun

Läs mer

Stråk 6 Workshop 1. Funktion, potential och brister

Stråk 6 Workshop 1. Funktion, potential och brister Stråk 6 Workshop 1 Funktion, potential och brister 1 Transportpolitiskt mål Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel 2 BS 7750 (British standard) 1992, base for other EMS

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Projektets resultat Gemensamt dokument lokal anpassning Utgå från samhällets och branschens miljösyn Använda befintliga verktyg i samhället Ingen/liten kommunal

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

1(5) Dnr: Antagandehandling Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning

1(5) Dnr: Antagandehandling Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning 1(5) 2017-09-21 Dnr: 2017.0073.214 Antagandehandling Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skruv 15:13 m.fl Skruv samhälle Lessebo kommun Kronobergs län Denna checklista

Läs mer

Outnyttjad potential Stort värde i att förbättra existerande byggnader. Åsa Wahlström

Outnyttjad potential Stort värde i att förbättra existerande byggnader. Åsa Wahlström Outnyttjad potential Stort värde i att förbättra existerande byggnader Åsa Wahlström Över 90 % av de byggnader som vi har idag kommer att stå kvar 2050 Sweden GBC 1 Miljömålen och byggnader Begränsad klimatpåverkan

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 m.fl

Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 m.fl 1(5) 2018-04-10 Antagandehandling ANTAGANDE 2018-06-18 LAGAKRAFT 2018-07-18 Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 6:1 m.fl Skolgatan Hovmantorps samhälle

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Miljöarbete i Lunds kommun Lisiane Küller och Linda Birkedal, Miljöstrategiska enheten Mira Norrsell, Lunds skolförvaltningar

Miljöarbete i Lunds kommun Lisiane Küller och Linda Birkedal, Miljöstrategiska enheten Mira Norrsell, Lunds skolförvaltningar Miljöarbete i Lunds kommun 2018-11-07 Lisiane Küller och Linda Birkedal, Miljöstrategiska enheten Mira Norrsell, Lunds skolförvaltningar Goda exempel - Lund Sveriges bästa avfallskommun 2017 och årets

Läs mer

Klimatscenarier i miljömålsarbetet

Klimatscenarier i miljömålsarbetet Klimatscenarier i miljömålsarbetet Tom Hedlund Naturvårdsverket 2010-10-22 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Prognos till 2020 och utvecklingstrend för miljökvalitetsmålen Begränsad

Läs mer

Miljöutbildning. Miljödiplomering i Laxå kommun

Miljöutbildning. Miljödiplomering i Laxå kommun Miljöutbildning Miljödiplomering i Laxå kommun Miljödiplomering - steg för steg Samtliga verksamheter samt bolagen i kommunen. Aktivt och strukturerat arbeta med miljöpåverkan. 1. Miljöutredning = Miljöförvaltningen

Läs mer