... &-,..,.,.,.,.::...,.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... &-,..,.,.,.,.::...,."

Transkript

1 Sammantrådesdatum Plats och tid Beslutande Tingshuset kl enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Isabell Landström, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Tom Rymoen (M) /" ~..... fl({~.... Paragraf., Justerande To ~~',/) ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammantråde$CIatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet l L Datum för anslags nedtagande Administrativa avdelningen, Tingshuset ZOlg-Dl~ll Underskrift 5~ c,,-----"",... &-,..,.,.,.,.::...,. Solveig Oscar son (S), ordförande

2 INNEHALLSFÖRTECKNING FÖR KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 20 december 2017 Ärende Fyllnadsval: ny ledamot och ny ordförande i socialutskottet t.o.m Fyllnadsval: ny ledamot i ledningsutskottet t.o.m Fyllnadsval: ny ledamot i kommunala handikapprådett.o.m Fyllnadsval: ny ledamot i kommunala pensioniirsrådet t.o.m Fyllnadsval: ny ledamot i Samverkansrådet för folkmlsa, social viilfiird och vård t.o.m Fyllnadsval: ny ersiittare i socialutskottet t.o.m Firmatecknare. Paragraf Sidnr

3 Sammantradesdatum Ks 166 dnr ks Fyllnadsval: ny ledamot och ny ordförande i socialutskottet t.o.m 2018 Margaretha Eriksson (S) har avsagt sig uppdraget. beslutar att godkänna avsägelsen att som ny ledamot välja Ursula Steffensen (S), Gärdesvägen 2, Nora samt att som ny ordförande välja Jonas Akerman (S), Nävervägen 21, Nora. g.o ~ Utdragsbestyr1<ande Protokollsutd rag till

4 Sammanträdesdatum Ks 167 dnr ks Fyllnadsval: ny ledamot i ledningsutskottet t.o.m 2018 Margaretha Eriksson (S) har avsagt sig uppdraget. beslutar att godkänna avsägelsen samt att som ny ledamot välja Jonas Akerman (S), Nävervägen 21, Nora. Utdrags bestyrkande

5 Sammanträdesdatum Ks 168 dnr ks Fyllnadsval: ny ledamot i kommunala handikapprådet t.o.m 2018 Enligt handikapprådets reglemente ska kommunstyrelsen utse två ledamöter och två ersättare varav en ledamot och en ersättare ska vara valda till bam- och ungdomsutskottet. Enligt reglementet är socialutskottets ordförande och vice ordförande tillika rådets ordförande och vice ordförande. Det innebär att val inte sker i kommunstyrelsen till dessa poster. beslutade den 29 april 2015, 95, att välja Camilla Andersson Larsson 0/) och Susanne Forsberg (C) som ledamot och ersättare. De representerar barn- och ungdomsutskottet. Margaretha Eriksson (S) och Tom Rymoen (M) valdes som ledamot och ersättare från kommunstyrelsen. Margaretha Eriksson var dock vald som socialutskottets ordförande och tillika rådets ordförande enligt reglementet. Detta har inneburit att det uppstått en vakans i handikapprådet. Margaretha Eriksson (S) har nu avsagt sig sitt uppdrag som ordförande och ledamot i socialutskottet och därmed också som rådets ledamot och ordförande. Fyllnadsval till socialutskottet har skett. Fyllnadsval till den vakanta platsen som ledamot och kommunstyrelsens representant bör därför ske. beslutar att som ny ledamot välja Ursula Steffensen (S), Gärdesvägen 2, Nora. Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 169 dnr ks Fyllnadsval: ny ledamot i kommunala pensionärsrådet t.o.m 2018 Enligt pensionärsrådets reglemente ska kommunstyrelsen utse en ledamot och en ersättare. Enligt reglementet är socialutskottets ordförande tillika rådets ordförande. Det innebär att val inte sker i kommunstyrelsen till den posten. beslutade den 29 april 2015, 94, att välja Margaretha Eriksson (S) och Helena Vilhelmsson (C) som ledamot och ersättare i rådet. Margaretha Eriksson var dock vald som socialutskottets ordförande och enligt reglementet tillika rådets ordförande. Detta har inneburit att det uppstått en vakans som ledamot i pensionärsrådet. Margaretha Eriksson (S) har nu avsagt sig sitt uppdrag som ordförande och ledamot i socialutskottet och därmed också som rådets ledamot och ordförande. Fyllnadsval till socialutskottet har skett. Fyllnadsval till den vakanta platsen som ledamot bör därför ske. beslutar att som ny ledamot välja Kent Nilsson (S), Nobelvägen 2C, Gyttorp. J>() ~ Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesdalum Ks 170 dnr ks Fyllnadsval: ny ledamot i Samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård l.o.m 2018 Margaretha Eriksson (S) har avsagt sig uppdraget. beslutar att som ny ledamot välja Jonas Akerman (S), Nävervägen 21, Nora. c0 ~ Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 171 dnr ks Fyllnadsval: ny ersättare i socialutskottet t.o.m 2018 Ulla Bergström (S) har valts som ledamot i utskottet. Ny ersättare måste därför väljas. beslutar att som ny ersättare välja Bror-Erik Israelsson (S), Kungsgatan 41, Nora. -AD ~ Utdragsbestyrkande

9 Sammanträdesdatum Ks 172 dnr ks Firmatecknare besluta att utse kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S) och vid förfall för henne kommunstyrelsens vice ordförande Ulla Bergström (S) eller socialutskottets ordförande Jonas Akerman (S) samt kommunchef Isabell Landström och vid förfall för henne administrativ chef Inger Multanen eller ekonomichef Peter Warman eller tf personalchef Ulla Lundholm, att två i förening, teckna kommunens firma.,--pd Utdragsbestyl1<ande

10 t:i~ NORA ff" KOMMUN Närvaro-och omröstningslista S v M C KO L SO LPo NP S v M C L SO LPo MP NP KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 20/ Närv, Närv, OmröstninQar beslut ej be- I I Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nej Solveig Oscarsson, ordf 1 Per Andreasson - Jonas Akerman 1 Hans Knutsson 1 Ulla Bergström, v ordf 1 Bror-Erik Israelsson 1 Camilla Andersson Larsson - Therese Hoikkala - Tom Rvmoen 1 Helena Vilhelmsson - John SundelI - Biraitta Bora 1 Ove Göthlin 1 Pia-Maria Johansson - Bertil Roden - Ersättare Monica Sundberg 1 Kent Nilsson 1 Eleonore Karlsson Anita Rundqvist 1 Anneli Ström Ursula Steffensen 1 Rickard Pettersson Carolina Pettersson Eva Haldert Håkan Kangert BenQt Svensson Susanne ForsberQ Ulf Wilder Andreas Vidlund Göran Berooren MonikaAune Lars-Erik Larsson Antal 12 AVE