... &-,..,.,.,.,.::...,.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... &-,..,.,.,.,.::...,."

Transkript

1 Sammantrådesdatum Plats och tid Beslutande Tingshuset kl enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Isabell Landström, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Tom Rymoen (M) /" ~..... fl({~.... Paragraf., Justerande To ~~',/) ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammantråde$CIatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet l L Datum för anslags nedtagande Administrativa avdelningen, Tingshuset ZOlg-Dl~ll Underskrift 5~ c,,-----"",... &-,..,.,.,.,.::...,. Solveig Oscar son (S), ordförande

2 INNEHALLSFÖRTECKNING FÖR KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 20 december 2017 Ärende Fyllnadsval: ny ledamot och ny ordförande i socialutskottet t.o.m Fyllnadsval: ny ledamot i ledningsutskottet t.o.m Fyllnadsval: ny ledamot i kommunala handikapprådett.o.m Fyllnadsval: ny ledamot i kommunala pensioniirsrådet t.o.m Fyllnadsval: ny ledamot i Samverkansrådet för folkmlsa, social viilfiird och vård t.o.m Fyllnadsval: ny ersiittare i socialutskottet t.o.m Firmatecknare. Paragraf Sidnr

3 Sammantradesdatum Ks 166 dnr ks Fyllnadsval: ny ledamot och ny ordförande i socialutskottet t.o.m 2018 Margaretha Eriksson (S) har avsagt sig uppdraget. beslutar att godkänna avsägelsen att som ny ledamot välja Ursula Steffensen (S), Gärdesvägen 2, Nora samt att som ny ordförande välja Jonas Akerman (S), Nävervägen 21, Nora. g.o ~ Utdragsbestyr1<ande Protokollsutd rag till

4 Sammanträdesdatum Ks 167 dnr ks Fyllnadsval: ny ledamot i ledningsutskottet t.o.m 2018 Margaretha Eriksson (S) har avsagt sig uppdraget. beslutar att godkänna avsägelsen samt att som ny ledamot välja Jonas Akerman (S), Nävervägen 21, Nora. Utdrags bestyrkande

5 Sammanträdesdatum Ks 168 dnr ks Fyllnadsval: ny ledamot i kommunala handikapprådet t.o.m 2018 Enligt handikapprådets reglemente ska kommunstyrelsen utse två ledamöter och två ersättare varav en ledamot och en ersättare ska vara valda till bam- och ungdomsutskottet. Enligt reglementet är socialutskottets ordförande och vice ordförande tillika rådets ordförande och vice ordförande. Det innebär att val inte sker i kommunstyrelsen till dessa poster. beslutade den 29 april 2015, 95, att välja Camilla Andersson Larsson 0/) och Susanne Forsberg (C) som ledamot och ersättare. De representerar barn- och ungdomsutskottet. Margaretha Eriksson (S) och Tom Rymoen (M) valdes som ledamot och ersättare från kommunstyrelsen. Margaretha Eriksson var dock vald som socialutskottets ordförande och tillika rådets ordförande enligt reglementet. Detta har inneburit att det uppstått en vakans i handikapprådet. Margaretha Eriksson (S) har nu avsagt sig sitt uppdrag som ordförande och ledamot i socialutskottet och därmed också som rådets ledamot och ordförande. Fyllnadsval till socialutskottet har skett. Fyllnadsval till den vakanta platsen som ledamot och kommunstyrelsens representant bör därför ske. beslutar att som ny ledamot välja Ursula Steffensen (S), Gärdesvägen 2, Nora. Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 169 dnr ks Fyllnadsval: ny ledamot i kommunala pensionärsrådet t.o.m 2018 Enligt pensionärsrådets reglemente ska kommunstyrelsen utse en ledamot och en ersättare. Enligt reglementet är socialutskottets ordförande tillika rådets ordförande. Det innebär att val inte sker i kommunstyrelsen till den posten. beslutade den 29 april 2015, 94, att välja Margaretha Eriksson (S) och Helena Vilhelmsson (C) som ledamot och ersättare i rådet. Margaretha Eriksson var dock vald som socialutskottets ordförande och enligt reglementet tillika rådets ordförande. Detta har inneburit att det uppstått en vakans som ledamot i pensionärsrådet. Margaretha Eriksson (S) har nu avsagt sig sitt uppdrag som ordförande och ledamot i socialutskottet och därmed också som rådets ledamot och ordförande. Fyllnadsval till socialutskottet har skett. Fyllnadsval till den vakanta platsen som ledamot bör därför ske. beslutar att som ny ledamot välja Kent Nilsson (S), Nobelvägen 2C, Gyttorp. J>() ~ Utdragsbestyrkande

7 Sammanträdesdalum Ks 170 dnr ks Fyllnadsval: ny ledamot i Samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård l.o.m 2018 Margaretha Eriksson (S) har avsagt sig uppdraget. beslutar att som ny ledamot välja Jonas Akerman (S), Nävervägen 21, Nora. c0 ~ Utdragsbestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Ks 171 dnr ks Fyllnadsval: ny ersättare i socialutskottet t.o.m 2018 Ulla Bergström (S) har valts som ledamot i utskottet. Ny ersättare måste därför väljas. beslutar att som ny ersättare välja Bror-Erik Israelsson (S), Kungsgatan 41, Nora. -AD ~ Utdragsbestyrkande

9 Sammanträdesdatum Ks 172 dnr ks Firmatecknare besluta att utse kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S) och vid förfall för henne kommunstyrelsens vice ordförande Ulla Bergström (S) eller socialutskottets ordförande Jonas Akerman (S) samt kommunchef Isabell Landström och vid förfall för henne administrativ chef Inger Multanen eller ekonomichef Peter Warman eller tf personalchef Ulla Lundholm, att två i förening, teckna kommunens firma.,--pd Utdragsbestyl1<ande

10 t:i~ NORA ff" KOMMUN Närvaro-och omröstningslista S v M C KO L SO LPo NP S v M C L SO LPo MP NP KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE DEN 20/ Närv, Närv, OmröstninQar beslut ej be- I I Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nej Solveig Oscarsson, ordf 1 Per Andreasson - Jonas Akerman 1 Hans Knutsson 1 Ulla Bergström, v ordf 1 Bror-Erik Israelsson 1 Camilla Andersson Larsson - Therese Hoikkala - Tom Rvmoen 1 Helena Vilhelmsson - John SundelI - Biraitta Bora 1 Ove Göthlin 1 Pia-Maria Johansson - Bertil Roden - Ersättare Monica Sundberg 1 Kent Nilsson 1 Eleonore Karlsson Anita Rundqvist 1 Anneli Ström Ursula Steffensen 1 Rickard Pettersson Carolina Pettersson Eva Haldert Håkan Kangert BenQt Svensson Susanne ForsberQ Ulf Wilder Andreas Vidlund Göran Berooren MonikaAune Lars-Erik Larsson Antal 12 AVE

Sammanträdesdatum Biblioteket, kl

Sammanträdesdatum Biblioteket, kl NORA KOMMUN 2016-12-14 254 Plats och tid Beslutande Biblioteket, 2016-12-14 kl 9.30-12.15 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Kristina Grape, KLARA arkitekter, 177 Tommy Henningsson, socialchef,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum NORAKOMMUN Sammantradesdalum 2015-09-17 186 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-09-17 kl 15.00-17.20 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan NorIund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Läs mer

Tingshuset, kl

Tingshuset, kl SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2016-04-06 11 Plats och tid Tingshuset, 2016-04-06 kl 13.00-15.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande Ulf Smedberg, Nerikes brandkår,

Läs mer

Tingshuset, kl

Tingshuset, kl SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2016-03-09 7 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2016-03-09 kl 13.00-14.15 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Bram Corthals,

Läs mer

Sammanträdesdatum Tingshuset kl

Sammanträdesdatum Tingshuset kl Sammanträdesdatum 2015-04-08 31 Plats och tid Beslutande Tingshuset 2015-04-08 kl 8.30-10.30 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Anders Bro, Stiftelsen Cesam Mona Hedfeldt, Region Örebro län

Läs mer

Sammanträdesdatum Tingshuset, kl

Sammanträdesdatum Tingshuset, kl NORAKOMMUN Sammanträdesdatum 2017-02-14 1 Platsoch tid Tingshuset, 2017-02-14 kl. 8.30-11.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Henric Lundberg, bildningschef Michael Bergen, sekreterare

Läs mer

ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. 54 Plats och tid Beslutande Tingshuset,, kl 13.00-14.30. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Helena Vilhelmsson

Läs mer

Tingshuset, , klockan ANSLAG/BEVIS Protokolletär justerat. Justeringen hartillkännagivits genom anslag

Tingshuset, , klockan ANSLAG/BEVIS Protokolletär justerat. Justeringen hartillkännagivits genom anslag Sammanträdesdalum 74 Plats ochlid Beslutande Tingshuset,, klockan 13.00-15.50 enligt bifogad närvarol ista. Övriga deltagande Fredrik Bergström, socialchef Maria Viduss, sekreterare Utsesalt justera Justeringens

Läs mer

Susanne Kurtson, kultur- och fritidschef Jan Noriund, kommunchef

Susanne Kurtson, kultur- och fritidschef Jan Noriund, kommunchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 84 Plats och tid Beslutande Hjernet, kl 0.002.00 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Susanne Kurtson, kultur och fritidschef Jan Noriund, kommunchef Utses

Läs mer

Tingshuset, , kl

Tingshuset, , kl Soc ialutskottet Sammanträdesdatum 2017-05-09 21 Plats och lid Beslutande Tingshuset,, kl. 13.00-15.35 ord inarie ledamöte r jämte tjänstgörande ersättare samt icke tj änstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Tingshuset, , kl

Tingshuset, , kl NORAKOMMU N Socia lutskottet SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 20 17-08-29 26 Platsochlid Beslutande Tingshuset, 20 17-08 -29, kl. 13.00-1 5.45 ordi narie ledamöter jämte tj änstgörande ersättare samt icke tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Barn- och ungdomsutskottet SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 33 Plats och tid Tingshuset, 2015-04-07 kl. 08.30-11.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Helena Vilhelmsson, oppositionsråd, 26-29

Läs mer

Tingsh uset, , klockan ersättare enligt bifogad närvarolista.

Tingsh uset, , klockan ersättare enligt bifogad närvarolista. Barn- och ungd omsutskottet SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanlrädesdatum 34 Platsoch tid Beslutande Tingsh uset,, klockan 8.30-10.15 ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Henric Lundberg,

Läs mer

Sammanträdesdatum Tingshuset, kl

Sammanträdesdatum Tingshuset, kl SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 2017-03-08 22 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2017-03-08 kl 8.30-11.00 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Peter Warman, ekonomichef, 22-23 Thomas Johansson, controller,

Läs mer

Fredrik Bergström, soci alchef Michael Bergen, sekreterare Lena Boskär-Lööf, utredningssekreterare, Stina Myren, förskolechef, 25

Fredrik Bergström, soci alchef Michael Bergen, sekreterare Lena Boskär-Lööf, utredningssekreterare, Stina Myren, förskolechef, 25 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 Plats ochtid Tingshuset, klockan 8.30-9.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Fredrik Bergström, soci alchef Michael Bergen,

Läs mer

Sammanträdesdatum Tingshuset, kl Hjernet, kl

Sammanträdesdatum Tingshuset, kl Hjernet, kl 2015-10-07 100 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Tingshuset, 2015-10-07 kl 8.30-11.30 Hjernet, kl 13.00-14.20 enligt bifogad närvarolista. Eva Henebäck, VD NBAB, NFAB, 82,88 Leif Johansson, fastighetschef,

Läs mer

27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2009-05-27 65 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-05-27 kl 19.00-19.30 Beslutande 27 ordinarie ledamöter jämte 7 tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Tingshuset, kl Isabell Landström, kommundirektör Eva Stensson, kommunsekreterare. Camilla Andersson Larsson (V)

Tingshuset, kl Isabell Landström, kommundirektör Eva Stensson, kommunsekreterare. Camilla Andersson Larsson (V) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 2018-04-11 32 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2018-04-11 kl 8.30-12.10 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Isabell Landström, kommundirektör Eva Stensson, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-10-02 81 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2019-10-02 kl 8.30-11.15 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Peter Warrnan, ekonomichef, 66 Eva Stensson,

Läs mer

Tingshuset, kl

Tingshuset, kl SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdatum 2019-01-21 1 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2019-01-21 kl 8.30-11.40 enligt bifogad närvarolista. ÖVriga deltagande Peter Warman, ekonomichef, 3-4 Michael

Läs mer

Hjernet, 2015-10-07 kl 15.00-16.30

Hjernet, 2015-10-07 kl 15.00-16.30 Sammanlradesdatum SJda Samhällsbyggnadsutskottet 2015-10-07 70 Plats och lid Hjernet, 2015-10-07 kl 15.00-16.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Eva Henebäck, VD NBAB, NFAB, 62

Läs mer

Vansbrorummet, Medborgarhuset, måndagen den 7 januari 2019, kl. 13:00 13:30. Ej tjg ersättare Karin Sjöberg (S) Gunnel Gustafsson (V)

Vansbrorummet, Medborgarhuset, måndagen den 7 januari 2019, kl. 13:00 13:30. Ej tjg ersättare Karin Sjöberg (S) Gunnel Gustafsson (V) Protokoll Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, måndagen den 7 januari 2019, kl. 13:00 13:30 Beslutande Stina Munters (C), ordf. Anneli Hultgren (C) Lars-Olov Liss (C) Nathalie Larsson Berglund

Läs mer

Tingshuset kl S.S0

Tingshuset kl S.S0 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdaturn 2016-02-18 3 Plats och tid Beslutande Tingshuset 2016-02-18 kl 13.00-1S.S0 enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande Lars Winell, ekonomichef NBAB, NFAB, 2

Läs mer

Sammanträdesdatum Nora Stadshotell, kl Jan Noriund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Sammanträdesdatum Nora Stadshotell, kl Jan Noriund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 2016-10-12 90 Plats och tid Beslutande Nora Stadshotell, 2016-10-12 kl 14.20-15.10 enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande Jan Noriund, kommunchef Eva R Stensson,

Läs mer

Hjernet, kl Jeanette Berggren, VD Norabostäder AB, 104 Jan Noriund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Hjernet, kl Jeanette Berggren, VD Norabostäder AB, 104 Jan Noriund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantra.desdatum 2014-06-04 126 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2014-06-04 kl 8.30-11.50 enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande Jeanette Berggren, VD Norabostäder AB,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

... /!~... Paragrafer 25-27

... /!~... Paragrafer 25-27 NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2016-10-13 36 Plats och tid Beslutande Biblioteket, 2016-10-13 kl 8.30-11.10 enligt bifogad närvarolista. övriga deltagande

Läs mer

Tingshuset, , kl

Tingshuset, , kl NORAKOMMUN Sammantradesdatum 7 Plats och tid Beslutande Tingshuset,, kl. 8.30-11.00 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörade ersättare enligt bifogad närvarolista. övriga

Läs mer

Tingshuset 2015-05-0613.00-16.45

Tingshuset 2015-05-0613.00-16.45 Samhällsbyggnadsutskottet 2015-05-06 45 Plats och tid Beslutande Tingshuset 2015-05-0613.00-16.45 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Linnea Hedkvist, folkhälsostrateg, 40-41 Eva Jonsson, förbundschef

Läs mer

Hällefors kommun och Nora kommun nya medlemmar

Hällefors kommun och Nora kommun nya medlemmar RÅDSMÖTE Datum Mötesdatum 2018-05-03 2018-05-18 1 (1) Punkt 7c på dagordningen Bilaga 3 Hällefors kommun och Nora kommun nya medlemmar Hällefors kommun och Nora kommun har beslutat att ansöka om medlemskap

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, , klockan 10:00

Förvaltningsbyggnaden, , klockan 10:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Utses att justera Justeringens plats och tid Beslutande Övriga deltagare Gällivare Folkets hus, Blå Forell Måndag 22 januari 2018 kl. 09:30-17:20 Mats Rantapää

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-01-18 1 Plats och tid Hjernet, 2011-01-18 kl 13.00-15.20 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Mats Björck (M) Nils Holmberg (KD) Bengt Nilsson (FP), tj

Läs mer

Hjernet, , kl

Hjernet, , kl Sammantr3desdatum 12 Plats och tid Beslutande Hjernet,, kl 13.00-14.10. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke ljänstgörade ersättare enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Tingshuset, , kl

Sammanträdesdatum Tingshuset, , kl 20 17-02 -14 1 Plats ochtid Tingshuset,, kl. 13.00-15.40 Beslutande ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Fredrik

Läs mer

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. SAMMANTRÄDESTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2015-05-12 1 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

,hily'''v, ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande 2015-03-07

,hily'''v, ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande 2015-03-07 NaRA KOMMUN 13 Plats och tid Tingshuset, 2015-02-12 kl. 13.00-15.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Helena Vilhelmsson, oppositionsråd, 11-12 Charlott Knutsson, socialsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Kommunstyrelsen 2009-06-10 121 Plats och tid Hjernet, 2009-06-10 kl 08.30-10.20 Beslutande Enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Håkan Ceder, turistchef, 108 Linnéa Hedkvist, folkhälsostrateg,

Läs mer

...~. Å. /~-~~ ~ C mp Andersson La,sson (V) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. NaRA KOMMUN. Barn- och ungdomsutskottet

...~. Å. /~-~~ ~ C mp Andersson La,sson (V) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. NaRA KOMMUN. Barn- och ungdomsutskottet NaRA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Tingshuset, 2015-02-03 kl. 08.30-11.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Håkan Gibson, ekonom, 1 Helena Vilhelmsson, oppositionsråd,

Läs mer

ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörade ersättare enligt bifogad närvarolista.

ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörade ersättare enligt bifogad närvarolista. 8 PlalS och tid Beslutande Hjernet,, kl 10.00-11.00. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörade ersättare enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande Tommy Henningsson,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2012-06-12 9

Kommunala pensionärsrådet 2012-06-12 9 Kommunala pensionärsrådet 2012-06-12 9 Plats och tid Hjernet, 2012-06-12 kl. 09.00-11.30 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv Gustavsson,

Läs mer

Tingshuset, kl

Tingshuset, kl NORA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 24 Plats och tid Beslutande Tingshuset, kl. 8.30-11.50 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Tingshuset kl

Sammanträdesdatum Tingshuset kl 2015-02-03 5 Plats och tid Beslutande Tingshuset 2015-02-03 kl. 13.00-16.30 enligt bifogad närvarolista. ( Övriga deltagande Thomas Johansson, controller, 4 Veronica Wester, utvecklingsstrateg, 5-6 Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (19) vingaker.se

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (19) vingaker.se 1 (19) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2019 kl. 14.00-17.10 i sammanträdesrum Hjälmaren på kommunhuset i Vingåker Beslutande ledamöter Anneli Bengtsson (S), ordf. Robert Skoglund (S), 1:e vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 2018-01-23 1 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2018-01-23, kl. 13.00-15.45 ordinarie ledamöterjämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Isabell Landström, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Isabell Landström, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 207049 8 Plats och Ud Beslutande Nora Stadshotell, 207049 kl 8.008.35 enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande Isabell Landström, kommunchef Eva R Stensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Nostra, Tingshuset kl

Nostra, Tingshuset kl Sammantradesdatum 1 Plats och tid Beslutande Nostra, Tingshuset kl. 8.30-11.30 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörade ersättare enligt bifogad närvarolista. övriga deltagande

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8

Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8 Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8 Plats och tid Hjernet, 2013-05-21 kl. 10.00-11.25 Beslutande Övriga deltagande Tom Rymoen (M), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv

Läs mer

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning Kommunfullmäktiges valberedning Tid Plats 17:30-18:00 Hidinge skola Beslutande ledamöter Annica Zetterholm (C) (ordförande) Lars-Gunnar Forsberg (S) (vice ordförande) John Hägglöf (M) Ulrika Ingvarsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-15 116 Plats och tid Hjernet, 2014-12-15 kl. 8.30-10.45 Beslutande Per Andreasson (S) ordförande Gary Dybeck (M) tj ers för Katrin Winarve (M) Eleonore Karlsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunala handikapprådet 2015-05-12 1 Plats och tid Beslutande DHR:s lokal, Rådmansgatan 9, 2015-05-12 kl. 13.00-14.40 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Bibliotekets sammanträdesrum, 2013-03-25, kl13.00-15.45. Susanne Kurtsson, tf kultur- och fritidschef Marianne Andersson, sekreterare

Bibliotekets sammanträdesrum, 2013-03-25, kl13.00-15.45. Susanne Kurtsson, tf kultur- och fritidschef Marianne Andersson, sekreterare 14 Plats och tid Beslutande Bibliotekets sammanträdesrum, 2013-03-25, kl13.00-15.45 Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

Sammantradesdatum ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörade ersättare enligt bifogad närvarolista.

Sammantradesdatum ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörade ersättare enligt bifogad närvarolista. Socialutskottet Sammantradesdatum 42 Plats och tid Beslutande Tingshuset, kl 15.00-17.00. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörade ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-01-11 1-3 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 1. Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskottet 2011 2014 samt val av ordförande

Läs mer

X:Shb,H. /~{{tlvl('({j~h. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Barn- och ungdomsutskottet. enligt bifogad närvarolista.

X:Shb,H. /~{{tlvl('({j~h. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Barn- och ungdomsutskottet. enligt bifogad närvarolista. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 20 Plats och tid Tingshuset, 2015-03-03 kl. 08.30-11 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Helena Vilhelmsson, oppositionsråd, 15-20 Anna Gästrin, 1:e socialsekreterare,

Läs mer

Ulf Anagrius (LOK) Bo Örtegren, förbundschef och sekreterare Anders Hansson, administrativ samordnare

Ulf Anagrius (LOK) Bo Örtegren, förbundschef och sekreterare Anders Hansson, administrativ samordnare 12 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Hällefors Benny Jansson (s) ordförande Ingegerd Lööv (s) Tord Westin (s) Hans Hedborg (c) John Sundell (kd) Svante Fägerås (s) Lars-Göran Zetterlund (c) Pär-Ove

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 2017-04-05 32 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2017-04-05 kl 8.30-11.45 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Sara Norberg, PA-specialist 31 Peter Warman, ekonomichef, 29-30,

Läs mer

Sammantradesdatum

Sammantradesdatum Sammantradesdatum 2016-05-11 50 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2016-05-11 kl 8.00-11.30 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Kallenbäck, (opol), 48 Lena Vinnerås (S), revisor, 48 Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00-17:10 måndagen den 12 juni 2017, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Tingsh uset, , klocka n

Tingsh uset, , klocka n Samhällsbyggnadsutskottet Sammanlrädesdatum 2018-04- 11 27 Platsoch tid Tingsh uset,, klocka n 13.00-16.40 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Isabell Landström, kommundirektör Michael

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

~ ;:;;f~ ~. Ulla Bergstr öm (S) {~ } I, ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringenhar tillkannagivilsgenom anslag

~ ;:;;f~ ~. Ulla Bergstr öm (S) {~ } I, ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringenhar tillkannagivilsgenom anslag Sammanträdesdatum 1 Platsoch tid Beslutande Tingshuset, kl 8.30-12.00 enligt bifogad närvarolista. övriga deltagande Michael Bergen, sekreterare Annsofie Larsson, medicinskt ansvarig skolsköterska, 2 Peter

Läs mer

Tingshuset, kl

Tingshuset, kl Sammantrådesdatum 2015-03-04 17 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2015-03-04 kl 8.30-11.50 enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande Lars-Göran Gawelin, ekonomichef, 17,18,24 Thomas Johansson,

Läs mer

Kommunhuset, Norrtäije-salen kl

Kommunhuset, Norrtäije-salen kl NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande Kommunhuset, Norrtäije-salen kl 09.00-09.15 Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(9)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(9) Sammanträdesprotokoll Sida 1(9) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 13 februari 2018 kl 13:00-17:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela Nilsson

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll 1(19) Plats och tid Djäkneskolans aula, kl. Beslutande Ledamöter Se bifogat närvaroprotokoll Övriga närvarande Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist Hanna Ohlsson

Läs mer

Eva R Stensson 5 Q:?~5 (:s.~. ~r.?-::?=... Solv' Oscars.son ~ ~~ ... få... \... Helena Vilhelmsson

Eva R Stensson 5 Q:?~5 (:s.~. ~r.?-::?=... Solv' Oscars.son ~ ~~ ... få... \... Helena Vilhelmsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatu m 2015-11-04 112 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2015-11-04 kl 8.30-10.50 enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande Kitt Y Sandberg (S), BÖN, 109 Anders

Läs mer

Tingshuset, kl

Tingshuset, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2015-02-04 1 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2015-02-04 kl 8.30-11.00 enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande Linda Viberg, enhetschef, 8 Staffan Jackson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00 20:20 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

>:.YM y. r p*<4. h Margaretha Lundgren

>:.YM y. r p*<4. h Margaretha Lundgren NORRTÄLJE KOMMUN Bygg- och miljönämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid ande Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl 08:45-09:00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sara Helmersson, bygg- och miljöchef Tore

Läs mer

Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Sven-Åke Gustavsson kommunrevisionen. Susanne Öhrn (S) och Jan-Åke Jansson (KD)

Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Sven-Åke Gustavsson kommunrevisionen. Susanne Öhrn (S) och Jan-Åke Jansson (KD) 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 19.00 19.40 Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Sven-Åke

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke ljänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke ljänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. NORA KOMMUN Sammantrc:ldesdatum 17 Plats och tid Beslutande Tingshuset, kl. 8.30-12.00 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke ljänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga

Läs mer

5 Avsägelse av uppdrag, Mikael Persson (M) samt val härav. 8 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag, Birol Ates (S)

5 Avsägelse av uppdrag, Mikael Persson (M) samt val härav. 8 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag, Birol Ates (S) Protokoll Kommunfullmäktige 2018-01-25 Sida 1 av 14 Ärendeförteckning 1 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Tommy Axelsson (L) 2 Avsägelse av uppdrag som ersättare i

Läs mer

2015-10-06. Tingshuset, 2015-10-06, kl 13.00-15.30.

2015-10-06. Tingshuset, 2015-10-06, kl 13.00-15.30. NORAKOMMUN Sammanträdesdatum 43 Plats och tid Beslutande Tingshuset,, kl 13.00-15.30. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Ovriga

Läs mer

Tingshuset, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsutskottet

Tingshuset, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2016-11-09 40 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2016-11-09 kl 15.00-16.00 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Britt-Inger Fallström, BKT, 28-30

Läs mer

Nora Stadshotell, kl

Nora Stadshotell, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-28 1 Plats och tid Beslutande Nora Stadshotell, 2018-02-28 kl 18.00-19.40 enligt bifogad närvarolista. Ovriga deltagande Jonas Akerman (S), ordförande i socialutskottet, 8

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Bolmens sammanträdesrum, Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00-16.45 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson

Läs mer

$ammanlrädesdalum. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersä ttare enligt bifogad närvarolista.

$ammanlrädesdalum. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersä ttare enligt bifogad närvarolista. NORA KOMMUN $ammanlrädesdalum 2018-04-10 25 Platsoch tid Hagby Ä ngar, 2018-04-10 klockan 13.00-16.30 Beslutande ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersä ttare enligt

Läs mer

Tingshuset, kl

Tingshuset, kl NORA KOMMUN SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017 03 0 8 6 Plats och tid Beslutande Tingshuset, kl. 13.00-15.00 enligt bifogad närva rolista. ÖVriga deltagande Isabell Landström, kommunchef Inger

Läs mer

/~.. J..~... "'- ~..., ~ Pa"g"f" ;(D\t--Olf - O?> '-==!:v-~ c:...c _-:.~... ~...:. Solveig Oscarsson (S), ordförande

/~.. J..~... '- ~..., ~ Pagf ;(D\t--Olf - O?> '-==!:v-~ c:...c _-:.~... ~...:. Solveig Oscarsson (S), ordförande NORA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 39 Plats och tid Beslutande Biblioteket, kl 8.30-11.45 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Peter Warman, ekonomichef, 30-31 Thomas Johansson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Sammanträdesdatum Blad 1 (4) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Britt-Marie Kärngren Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande 2016-09-14 1(5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 kl. 08.30 12.00 Paragrafer 100-101 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset

Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(4) Plats och tid Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika måndag den 15 oktober 2018 kl. 17:00 17:30 Ajournering 17:15-17:25 ande ledamöter Se närvarolista sidan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-12-14 71 Plats och tid Hjernet, 2010-12-14 kl 13.00-13.25 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Mosad Saker (S) Maritha Söderlund (S) Kent Nilsson (S) Elis Karlsson (S), tj ersättare

Läs mer

Maria Viduss, nämndsekrete rare och valsamordnare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Maria Viduss, nämndsekrete rare och valsamordnare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORA KOMMUN Valnämnden Sammanträdesdatum 2019-03-01 11 Plats och lid Beslutande Tingshuset, 2019-03-01, klockan 16.00-16.30 enligt bifogad närvarolista. ÖVriga deltagande Maria Viduss, nämndsekrete rare

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 2014-01-08 1 Val till arbetsutskott... 2 2 Val av representant till kommunala pensionärsrådet... 3 3 Val av representant till kommunala handikapprådet... 4 4 Val av representant till Ung i Säter... 5 5

Läs mer

Tingshuset, 2015-09-09 kl 13.00-16.10

Tingshuset, 2015-09-09 kl 13.00-16.10 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-09 59 Plats och tid Beslutande Tingshuset, 2015-09-09 kl 13.00-16.10 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Isabella Lohse,

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Nostrarummet Tingshuset, , kl. 13:00-15:50

Nostrarummet Tingshuset, , kl. 13:00-15:50 NORA KOMMUN Socialuts kottet Sammanlrädesdalum 2016-1 1-08 52 Plats ochtid Beslutande Nostrarummet Tingshuset, 2016-11-08, kl. 13:00-15:50 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande

Läs mer

~~ ~ - ~ ~. ~ 1.8:...

~~ ~ - ~ ~. ~ 1.8:... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 207-2-3 66 Plats och tid Beslutande Nora Stadshotell, 207-2-3 kl 6.00-9.30 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Isabell Landström, kommunchef Eva R Stensson,

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 10 Sida 1 av 10 Tid och plats Onsdagen den 21 januari kl. 18.30-20.15 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande Ledamöter Ann-Sofie Fridehjelm (S) ordförande Caroline

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan ARBOGA KOMMUN Tekniska nämnden 2015-02-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Tornet 1, Arboga klockan 15.00-15.15 Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Ola Eriksson (S) Börje Blomqvist

Läs mer