SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha Ahlm (S) Hans-Olof Hake (S) Margaretha Östlund (S) Inger Griberg (MP) Snorre Hermansson (V) Jan Hansson (M), ersättare för Pär-Ove Lindqvist (M) Anniette Lindvall (M) Jonas Kleber (C) Christina Pettersson (C) Göran Gustavsson (FP) Ingrid Åberg (KD) Sven-Ove Karlsson (SD) Övriga deltagande Leif Björnfot, kommunsekreterare Eva Wahlsten, bitr. kommunchef Gunilla Sandgren, ekonomichef Ulf Axelsson (V), ersättare som inte tjänstgör Hlödur Bjarnason (KD), ersättare som inte tjänstgör Utses att justera Arnold Bengtsson, (ersättare Jonas Kleber) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-6 Ordförande... Justerare... ANSLAG - BEVIS Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten Underskrift...

2 Ärendeförteckning Kommunstyrelsen firmatecknare bemyndigande att teckna avtal m.m 2 Kommunstyrelsen bemyndigande att teckna kommunens bank- och plusgiroräkningar 3 Kommunstyrelsens ordförande rekrytering av ny kultur- och fritidschef 4 Val till nämnder och styrelser 5 Anmälan av delegationsbeslut 6 Meddelanden

3 2 Ks 1 Dnr Kommunstyrelsen firmatecknare bemyndigande att teckna avtal m.m. Meddelas: Samtliga berörda Ekonomienheten Beslut 1. Från och med 11 januari 2011 upphävs kommunstyrelsens beslut , 88, om bemyndigande att teckna avtal m.m. 2. Två personer i förening bemyndigas, nämligen kommunstyrelsens ordförande Anders Ceder och kommunchef Lennart Jansson eller biträdande kommunchef Eva Wahlsten eller ekonomichef Gunilla Sandgren eller kommunsekreterare Leif Björnfot med vice ordföranden Irja Gustavsson som ersättare för Anders Ceder att tills vidare på kommunens vägnar underteckna pantförskrivnings- och dödningsmedgivanden och att teckna servitut samt beslutade avtal och överenskommelser, skuld- och borgensförbindelser, köpekontrakt, köpebrev och gåvobrev. 3. Två personer i förening bemyndigas, nämligen kommunstyrelsens ordförande Anders Ceder och kommunchef Lennart Jansson eller biträdande kommunchef/personalchef Eva Wahlsten med vice ordföranden Irja Gustavsson som ersättare för Anders Ceder respektive kommunsekreterare Leif Björnfot eller ekonomichef Gunilla Sandgren som ersättare för kommunchef Lennart Jansson och biträdande kommunchef Eva Wahlsten att tills vidare på kommunens vägnar underteckna beslutade avtal och överenskommelser för respektive verksamhetsområde. 4. Kommunstyrelsens ordförande Anders Ceder och kommunchef Lennart Jansson eller biträdande kommunchef Eva Wahlsten bemyndigas att tillsammans eller var för sig tills vidare föra kommunens talan i rättegångsmål eller förberedande för sådana mål. Ärendet På grund av personförändringar reviderar kommunstyrelsen tidigare beslut om bemyndigande att teckna avtal m.m.

4 3 Ks 2 Dnr Kommunstyrelsen - bemyndigande att teckna kommunens bank- och plusgiroräkningar Meddelas: Samtliga berörda Ekonomienheten Beslut 1. Från och med 11 januari 2011 upphävs kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2010, 87, om bemyndigande att teckna kommunens bank- och plusgiroräkningar. 2. Det bemyndigas kommunstyrelsens ordförande Anders Ceder, kommunchef Lennart Jansson, biträdande kommunchef Eva Wahlsten, ekonomichef Gunilla Sandgren, ekonom Kerstin Rogemyr, ekonom Gunilla Wretling och kommunsekreterare Leif Björnfot, två i förening eller en av dessa med kontrasignation av ekonom Anette Persson, ekonom Catrin Hellquist, ekonomiassistent Margaretha Hellsten eller assistent Lilian Hernmyr att tills vidare teckna kommunens firma för bank- och plusgiroräkningar m.m. Ärendet På grund av personalförändringar reviderar kommunstyrelsen sitt tidigare beslut om rätt att teckna kommunens firma för bank- och plusgiroräkningar m.m.

5 4 Ks 3 Kommunstyrelsens ordförande rekrytering av ny kultur- och fritidschef Meddelas: Samtliga utsedda Kultur- och fritidsnämnden Kommunchefen Personalchefen Beslut Inför rekrytering av ny kultur- och fritidschef tillsätts en grupp ur kommunstyrelsen bestående av Anders Ceder, Inger Griberg och Pär-Ove Lindqvist. Till gruppen knyts kultur- och fritidsnämndens ordförande Carina Östrand. Ärendet Rekrytering av ny kultur- och fritidschef. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens ordförande föreslog på kommunstyrelsens sammanträde den 11 januari 2011 att det tillsätts en grupp ur kommunstyrelsen som tillsammans med kultur- och fritidsnämndens ordförande förbereder rekrytering av ny kultur- och fritidschef.

6 5 Ks 4 Meddelas: Samtliga valda Kanslienheten Personal- och löneenheten Val 1. 7 ledamöter med 7 ersättare i kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott Berörda organ Ledamöter Ersättare Hans-Olof Hake (S) Irja Gustavsson (S) Margaretha Ahlm (S) Arnold Bengtsson (S) Snorre Hermansson (V) Margaretha Östlund (S) Inger Griberg (MP) Jonas Kleber (C) Christina Pettersson (C) Ingrid Åberg (KD) Göran Gustavsson (FP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anniette Lindvall (M) 2. Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott Ordförande Vice ordförande Irja Gustavsson (S) Forts.

7 6 Forts. Ks ledamöter i kommunstyrelsens miljöberedning (en ledamot från varje parti representerat i kommunstyrelsen) Ledamöter (S) Bengt Storbacka (V) Ulf Axelsson (MP) Bengt Evertsson (C) Bo Bäckman (M) Pär-Ove Lindqvist (FP) Göran Gustavsson (KD) Hlödur Bjarnason (SD) Sven-Ove Karlsson 4. Ordförande och sammankallande i kommunstyrelsens miljöberedning Ordförande/sammankallande Bengt Evertsson (MP) Forts.

8 7 Forts. Ks ledamot med 1 ersättare i Kommunala Handikapprådet Ledamot John Omoomian (S) Ersättare Tuula Marjeta (C) 6. 1 ledamot med 1 ersättare i Kommunala Pensionärsrådet Ledamot Margaretha Östlund (S) Ersättare Christina Pettersson (C) 7. 1 ledamot med 1 ersättare i styrelsen för Klotens vägsamfällighetsförening Ledamot Ersättare Bo Jönsson (C) 8. 1 revisor med 1 revisorersättare i styrelsen för Klotens vägsamfällighetsförening Revisor Utses ur Kommunrevisorerna Revisorsersättare Utses ur Kommunrevisorerna Forts.

9 8 Forts. Ks ledamot och 1 suppleant i Partnerskap Bergslagsdiagonalen Ledamot Ersättare Pär-Ove Lindqvist (M) ledamot och 1 suppleant i Partnerskap Bergslagsbanan Ledamot Ersättare Pär-Ove Lindqvist (M) politiska representanter i kommunens Jämställdhetsgrupp Politiska representanter Anniette Lindvall (M) Arnold Bengtsson (S) Forts.

10 9 Forts. Ks ombud med 1 ombudsersättare i Intresseföreningen Bergslaget Ombud Ombudsersättare Pär-Ove Lindqvist (M) politiska representanter i Brottsförebyggande rådet, BRÅ Politiska representanter Jonas Kleber (C) representant till Demokratinätverket i Örebro län Representant Irja Gustavsson (S) Forts.

11 10 Forts. Ks Ombud och ersättare till stämma med Arbogaåns Vattenförbund för Ombud Hans-Olof Hake (S) Ombudsersättare Jonas Kleber (C) representant i Bergskraft Bergslagen ekonomisk förening Representant 17. Tursam i Bergslagen ekonomisk förening Representant Arnold Bengtsson (S) 18. Filmpol Mitt Ekonomiska förening Representant Carina Östrand (S) Forts.

12 11 Forts. Ks revisorssuppleant till Finnåkers Bygdegård Revisorsuppleant Utses ur Kommunrevisorerna revisorssuppleant till Bygdegårdsföreningen Sveaborg Revisorsuppleant Utses ur Kommunrevisorerna revisorssuppleant till Löa Bygdegårdsförening Revisorsuppleant Utses ur Kommunrevisorerna ledamöter i Lokal beredningsgrupp för Leader Bergslagen Detta val bordläggs till kommunstyrelsen den 25 januari 2011.

13 12 Ks 5 Anmälan av delegationsbeslut Enligt bifogad förteckning. Beslut Informationen om delegationsbeslut läggs till handlingarna.

14 13 Ks 6 Meddelanden Enligt bifogad förteckning. Beslut Skrivelserna läggs till handlingarna.

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 1(11) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-19.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun-

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer