Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1"

Transkript

1 Hållbar konsumtion Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

2 Växthusgaser utsläpp av svensk konsumtion Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

3 Utsläpp av växthusgaser från svensk konsumtion (2003) Totalt Privat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

4 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

5 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

6 FN:s program för hållbar konsumtion och produktion (10 YFP) Höginkomstländerna måste ta täten i en global utveckling. Nödvändiga förändringar: bryta kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan öka resurseffektiviteten minska resursutarmningen minska avfallsmängderna minska spridningen av farliga ämnen. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

7 Vad händer i EU, Norden och Sverige? Nordiska ministerrådet statsministerinitiativet för grön tillväxt EU Färdplan för ett resurseffektivt Europa, handlingsprogram för cirkulär ekonomi Sverige avfallsförebyggande program, etappmål, regeringsuppdrag om hållbar konsumtion, Hallå konsument! Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

8 [kton/år] [kton/år] Tusentals kemiska ämnen i samhället Hög ekonomisk tillväxt (3,8 % årlig avfallsökning) Historisk ökning (3,5 % årlig avfallsökning) Miljömål Historisk ökning (3 % årlig avfallsökning) Decoupling Låg ekonomisk tillväxt (2,6 % årlig avfallsökning) Historisk ökning Konj*1, (3,8 (2,5 %) % årlig avfallsökning) Kraftig lågkonjunktur , därefter 2,5% Konj*0,88 (2,6 %) Historisk ökning (2,5 %) Historisk ökning (3 %) Decoupling (stagnerande avfallsmängder) Historisk ökning (3,5 %) Nationellt Miljömål Kraftig lågkonjunktur , därefter 2,5% Avfallsmängderna kan trefaldigas till

9 Vad behöver vi göra? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

10 Vad är förebyggande av avfall? Åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av Mängden avfall Innehållet av skadliga ämnen i material och produkter Minskad negativ miljö- och hälsopåverkan

11 2013 fastställde Naturvårdsverket ett nationellt avfallsförebyggande program. Vi fokuserade på Mat Textil Bygg- och rivningsavfall Elektronik 11

12 Avfallsförebyggande programmet innehåller massor av åtgärdsförslag Kretsloppsparker Ökad second-hand-handel Låna, hyra, byta istället för att köpa nytt Reparera istället för att köpa nytt Bygg inte in farliga ämnen i nya hus Minska mängderna farliga ämnen i textilier, leksaker och elektronik Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

13 Förebygga matavfall 20 % mindre matavfall ger en samhällsvinst på ca 10 miljarder kr/år och minskar utsläppen av växthusgaser med 0,5 miljoner ton/år 10 ggr större vinst för klimatet att förebygga matavfallet än att röta och göra biogas av det Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

14 Förslag till etappmål: Matavfallet ska till år 2020 minska med minst 20 %, jämfört med år 2010, sammantaget för hela livsmedelskedjan utom primärproduktionen. Inom primärproduktionen, det vill säga jordbruket och fisket, ska det finnas en handlingsplan för minskat produktionssvinn senast

15 Regeringsuppdrag om hållbar konsumtion, vi presenterar 23 förslag Styrmedel som kan öka produkters livslängd Innovationstävlingar Miljörating av pensionsfonder Bättre kunskap om farliga ämnen i skolan Bonus-malus för personbilar Skatt på flygresor Information om mikroproduktion av el Energieffektiviseringsavdrag Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

16 Hallå konsument ny upplysningstjänst för konsumentfrågor på Konsumentverket ringa, mejla eller chatta med experter Bl.a. hållbar konsumtion, information i samverkan med andra myndigheter Från 31 mars 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

17 Ökad återanvändning och återvinning av textilier Av Yvonne Augustsson Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 17 17

18 Changing consumer behaviour towards increased prevention of textile waste Informationsfilm Konsumentguide Kommunikationshandbok Rapport Länk till film: Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 18 17

19 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

20 Förslag till etappmål År 2020 är kretsloppen för textilier så långt som möjligt resurseffektiva och fria från farliga ämnen. Senast år 2018 finns lättillgängliga insamlingssystem som säkrar att textilier i första hand återanvänds. År 2020 återanvänds 40 procent av de textilier som satts på marknaden. År 2020 materialåtervinns 25 procent av de textilier som satts på marknaden, i första hand till nya textilier. Senast 2020 underlättas kretsloppet för textilier av att särskilt farliga ämnen och andra ämnen med oönskade egenskaper inte förekommer i nyproducerade textilier Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 20 17

21 21