Konferens om ensamkommande barn Dokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens om ensamkommande barn 2010-09-10 Dokumentation"

Transkript

1 1 Konferens om ensamkommande barn Dokumentation Delsooz Palani

2 KOMMUNFÖRBUNDET 2 (11) STOCKHOLMS LÄN

3 KOMMUNFÖRBUNDET 3 (11) STOCKHOLMS LÄN Inledning Ulrika Wallin Pudas, verksamhetschef Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), hälsade alla välkomna, gav en bakgrund om KSL s arbete kring ensamkommande barn och lämnade därefter över ordet till Per Unckel, Länsstyrelsen i Stockholms län. Per Unckel inledde med att påminna alla om hur viktigt det är att arbeta mot hedersvåld (en halvdagskonferens som skulle äga rum på eftermiddagen). Han menade att Sverige inte ser ut som det gjorde för 25 år sedan och därför måste man jobba med fler än de utsatta för att kunna lyckas med arbetet. Det är ett halvår sedan alla kommuner samlades och började jobba tillsammans kring frågan om ensamkommande ban. Alla länets 26 kommuner är med nu som en sammanhängande grupp, det är helt rätt metod menade Per Unckel. Han ville även uppmuntra alla att jobba tillsammans istället för att peka ut varandra för det som går snett, då är kommunerna som starkast. Flyktingmottagning är en svår och lång process, för det gäller att kunna klara av allt som flyktingen bär på inombords. Det kan ibland ta upp till 5-6 år för många av dem att få in en fot i arbetsmarknaden. Möjligheterna på arbetsmarknaden är begränsade för de som är flyktingar, inte minst för de flickor som bär slöja. Flyktingar är inte endast ett begrepp, det finns mer bakom ordet, det är människor med kunskaper. När de väl har bearbetat traumat som de flesta varit med om och dessutom klarat av det ganska bra, så kan man se de fantastiska ambitiösa människorna bakom fasaden. Det är därför viktigt att inte se dessa ensamkommande barn som en belastning, för även de kan tillföra något gott för kommunen. Avslutningsvis tackade han KSL för samarbetet och menade att Stockholm är som bäst när samtliga kommuner samarbetar. Information från Regeringskansliet Johanna Sjö, politisk sakkunnig i Justitiedepartementet, inledde med att informera om att Riksdagen år 2006 flyttade över ansvaret för de ensamkommande barnen till kommunerna, så att även dessa barn skulle ha tillgång till yrkesmässiga kompetenser som andra barn i Sverige. Hösten 2006 kom fler ensamkommande barn än förväntat och hittills i år 2010 har det kommit 2400 barn. Idag behövs det ytterligare 2000 platser för att alla barn ska få ett hem. Det finns omkring 600 barn som för närvarande sitter fast i ankomstkommunerna i tillfälliga transitboenden. Johanna menade att vi måste få till en gemensam syn på varför barnen kommer till Sverige samt hur vi ska kunna hjälpa dem. Det är viktigt för barnen att veta att möjligheten finns att de skickas tillbaka så att man inte inger dem falska förhoppningar. De som inte har asylskäl för att stanna måste lämna landet och detta måste barnen vara medvetna om. Det är större åtagande än när reformen genomfördes. Frågor från publiken: Har man någon bild av hur många barn som avvisas varje år? - 66 % får stanna, 34 % avvisas. Vad händer med utredaren Björn Erikssons förslag? - Det finns för närvarande inget besked att ge. Frågan bereds inom regeringskansliet

4 KOMMUNFÖRBUNDET 4 (11) STOCKHOLMS LÄN Information från Migrationsverket Rickard Appelberg, Mottagningsenheten i Sundbyberg, inledde med att prata om vikten av en god dialog mellan Migrationsverket och de enheter som verkar inom området ensamkommande barn. Han presenterade Migrationsverkets ambition - ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationen - och gav en bakgrund till hur asylprocessen går till. Migrationsverkets uppdrag är att ta emot asylsökande, pröva ansökan, besluta om uppehållstillstånd och att arbeta med barnkonsekvenanalyser i alla beslut. Återvändandeuppdraget har legat på Migrationsverket sedan Han berättade kort om mottagningsenheterna i Sundbyberg och Arlanda (Märsta) samt ett projekt s.k. kortare väntan, vilket innebär att asylprövningen för vuxna som vanligtvis tar upp till 180 dagar i och med projektet kan ta 52 dagar, vilket visar att det blir förändring för ensamkommande barn också enligt Rickard. Migrationsverket anser sig ha en bra dialog mellan myndigheter och organisationer. Deras hemsida är ett bra tillvägagångssätt för att få hjälp, där beskrivs all information i lätt förståeligt språk. Utmaningen är idag åldersbedömningen. Det är svårt för det finns ingen enkel lösning. Avslutningsvis informerades om samarbetet mellan KSL och Länsstyrelsen. Fråga från publiken: Varför är det skillnad mellan Ebo och barnen med adress? Barnen på transitboenden får fortare kontakt med Migrationsverket. Varför sådan skillnad? - Migrationsverket anvisar kommunen, det är alltså kommunen som tar tid på sig. Transitbarn får något slags förtur för de är i direkt kontakt med kommunen. Rickard vill fortsättningsvis diskutera detta regionalt. Information från det nationella utvecklingsprojektet Johanna Fryksmark, projektledare, Sveriges kommuner och landsting (SKL) introducerade sig och projektet En nationell handlingsplan för ett värdigt mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Projektet är en fortsättning på den kartläggning som SKL och Migrationsverket genomförde under 2009 (möjligt att ladda ner från SKL s hemsida [1] ). Även detta projekt genomförs i samarbete med Migrationsverket och finansieras av Europeiska flyktingfonden. Projektet är 15 månader och avslutas den 31 juli Syftet med projektet är att fortsätta förtydliga roller och ansvar inom den nationella mottagningen. De utvecklingsområden som identifierats är brist/svårigheter att samverka, socialtjänstens utredningar, rekrytering och utbildning av gode män, åldersbedömningar, eftersök av familjemedlemmar, försvunna barn m.m. Man anger även ett behov av större samstämmighet i tolkning av lag och förordning hos olika aktörer. Under hösten kommer en webbplats att lanseras där information om regelverk, ansvarsområden, checklistor, goda exempel, rapporter och forskning kommer att samlas. Avslutningsvis informerades om en konferens i Linköping den 7 december med namnet Samverkan kring ensamkommande barn. Vidare berättades om en [1]

5 KOMMUNFÖRBUNDET 5 (11) STOCKHOLMS LÄN tvådagarsutbildning som kommer att äga rum januari i Stockholm där bl.a. Ingemar Strandberg advokat och författare talar om god mans roll, Andreas Tunström leg psykolog BUP talar om hur man arbetar med traumatiserade ensamkommande barn, Katarina Munier expert på Socialstyrelsen talar om socialtjänstens roll. Fråga från publiken: Migrationsverket är ansvarig för åldersbedömningen, hur ska socialtjänsten jobba med detta? - Socialtjänsten har ansvar för detta. De måste veta personens ålder för att göra en genomförandeplan. Problemet ligger i att man måste ha ett förtroendefullt förhållande med barnen för att gå vidare. De som träffar ungdomarna väldigt sällan/ en timme åt gången har svårt att avgöra åldern, men för de som träffar ungdomarna oftare är det mycket lättare. Och just för att ungdomarna går igenom trauma är mognadsnivån kanske högre än normala 17 åringar. Lägesbeskrivning från kommunerna i Stockholms län Christina Stattin, handläggare KSL, beskrev arbetet med en förstudie som har gjorts i våras för att få en bild av hur det ser ut i kommunerna. Bland andra har socialtjänsten i 5 kommuner 1, överförmyndare i 6 kommuner 2, gymnasieskola i 5 kommuner, en grundskola 3, skolhälsovården i Stockholm, och två boenden 4 intervjuats. Förstudiens resultat är uppdelade i tre delstudier, och dessa är socialtjänst och boende, utbildning och hälsa, överförmyndare och gode män. Viktigt med gemensamma riktlinjer, bl.a. pågår det ett arbete från Migrationsverket om riktlinjer anpassade till barnet så att de blir medvetna om vilka aktörer jobbar med vad och vilka de behöver vara i kontakt med. Riktlinjer har tagits fram i Stockholms stad för en gemensam standard, som kan användas av länet, Det måste alltså vara bättre dialog mellan alla inblandade aktörer. Inom dessa tre områden framställdes förslag på samverkan kring bl.a. utbildning och kompetensutveckling, överenskommelse kring schablonersättningen, problemen kring en särskild förordnad vårdnadshavare som inte får någon ersättning, bättre dialog mellan alla inblandade aktörer, inventering av olika alternativ av undervisningsformer/verksamheter görs interkommunalt tillgängliga m.m. Utgångspunkten är att göra skillnad genom att samverka. Samverkansgruppen för det regionala samarbetet Karin Wahlgren, handläggare Kommunförbundet Stockholms Län, beskrev det inledande samverkansarbetet. Den 20 januari 2010 ägde ett dialogmöte om ensamkommande barn rum, med syfte att lyfta frågan om en snabb ökning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. På mötet deltog 58 representanter 1 Haninge, Nykvarn, Stockholm och Österåker 2 Nykvarn, Täby, Sigtuna, Stockholm, Södertälje och Värmdö 3 Botkyrka, Haninge, Solna, Stockholm, Upplands Väsby 4 Villa Victoria i Tyresö- privat regi och Äppelbo i Värmdö- kommunal regi

6 KOMMUNFÖRBUNDET 6 (11) STOCKHOLMS LÄN från 25 kommuner som bildades efter detta möte består av 9 kommuner 5. Samverkansgruppen fortsatte att diskutera de problembilder som fångats upp, och beslutade att genomföra förstudien. Man enades om ett gemensamt samverkansprojekt, en projektansökan lämnades in i juni, och Haninge tog på sig rollen som projektägare med KSL som projektledare. Start av det regionala utvecklingsprojektet i Stockholms län Liz Trana, Verksamhetschef Individ och familj, Haninge, inledde presentationen med tankar kring Haninge kommun som projektägare. Haninge kommun är inte störst och inte heller minst, de tar inte emot störst antal flyktingar men inte heller minst. En kommun som ligger mittemellan. Invandrar- och flyktingfrågan är ett område som Liz är bekant med 30 år tillbaka. Förstudien som Christina Stattin presenterade ovan pekar på ett behov av samverkan. Syftet är att ge kommunerna stöd och förbättra mottagandet. En genomgång av organisationsskissen gjordes. Det är viktigt med referensgrupper där myndigheter och frivilliga organisationer är med och där utbyte av kunskap kan ske. I Haninge kommun har man ett projektprogram som blir användbart för det gemensamma projektet. De som är behöriga kan läsa om vad andra deltagare gjort. Ett effektivt sätt att informera varandra på. Tidplanen för projektet är att komma igång i september och starta i oktober. Migrationsverket har gett ett muntligt besked om att de kommer att bevilja ansökan och projektet kan sättas igång. Det är tänkt att huvudparten av projektmedlet ska gå till de tre arbetsgruppernas arbete, men det är inte helt klart vilka personer som ska ingå i dessa. Presentation av organisationen av arbetet, en styrgrupp med referensgrupp samt tre arbetsgrupper utifrån de tre sakområdena. Fråga från publiken: Hur har man valt ut kommunerna som jobbar i styrgrupperna? Lottat ut? - Det finns stort intresse för frågan. Christina Stattin svarade att KSL har satt samman representationen i styr- och arbetsgrupper utifrån en rad kriterier såsom delregional representation, tidigare platskommun, ny platskommun, ankomstkommun, liten och stor kommun o.s.v. Stockholm stad finns representerad i samtliga grupper. Utvecklingsprojektet och det fortsatta regionala samarbetet avslutande diskussion - Frivilliga organisationer borde få ta mer plats och synas mer då de jobbar mycket med barnen. Frivilliga organisationer borde fungera som ett ytterligare stöd och deras arbete borde lyftas upp. 5 Sollentuna, Sigtuna, Tyresö, Södertälje, Stockholm, Österåker, Nacka, Huddinge, Haninge.

7 KOMMUNFÖRBUNDET 7 (11) STOCKHOLMS LÄN - Utbildning borde erbjudas till modersmålslärarna. En gemensam utbildning för studiehandling och modersmålslärarna. Samma erbjudande till förberedelseklass och IVIK (introduktionskurs för invandrare inom det individuella programmet). Att hjälpa lärarna så att de har möjligheten att hjälpa barnen. - Stor problem för överförmyndare att det tar så lång tid. - Hur uppfattar ensamkommande barnen våra svårigheter? Ser de det som ett problem? Den aspekten ska nog diskuteras närmare. Bilaga 1 Sammanfattning av gruppdiskussioner Bilaga 2 Deltagarlista

8 KOMMUNFÖRBUNDET 8 (11) STOCKHOLMS LÄN Bilaga 1 Sammanfattning av gruppdiskussioner Är det någon ytterligare aspekt som saknas i lägesbeskrivningen och i projektet? Frivilligorganisationers insatser och fritidsaktiviteter (9 svar) Fritidsaktiviteter för barnen. De lokala fotbollsklubbarna m fl. borde vara representerade angående barnens fritid. Mycket trassel händer efter skolan. Ekonomisk ersättning till olika fritidsaktiviteter Fritidsdelen, samordna med idrottsföreningar etc. en viktig del i integrationen! Skolfrågorna (6 svar) Uppmärksamma forskning på lärande i den här gruppen Gemensam regional struktur för skolorna. Hur göra när det bara dimper ner barn? Blanketter, ordning etc. Vem kontaktar och när - lathund över olika frågor Stöd i skolan för analfabeter mm. Barn kommer som inte har någon skolbakgrund. Nätverk mellan kommuner behövs i denna fråga, gemensam planering för skolorna med gemensamma lärarresurser Kontakt skola och socialtjänst måste bli bättre Hälsovården skolans delansvar Barnet självt, barnets eget perspektiv och synpunkter saknas (5 svar) Introduktionsutbildning av barnen behövs Godman uppdraget, särskilt förordnad vårdnadshavare (5 svar) Mer tydliga regler vad gäller god man, kan barnet ha god man som lots? Särskilt förordnad vårdnadshavare, viktigt socialtjänsten rekryterar och inte förlitar sig på att gode mannen tar över. Olika typer av uppdrag! Överförmyndarna tappar sina gode män. Reda ut begreppen god man, förmyndare, vårdnadshavare Framförhållning när barnen får PUT, rekrytering av vårdnadshavaren Integration, arbeta aktivt med (3 svar) Flyktingbarnen blir vuxna och självgående. Fysisk hälsa är viktigt. Övrigt (3 svar) Boendesituationen bostadsmarknaden behöver belysas mer Mycket byråkrati runt alla - strukturella problem Tolkar barnkompetens Möjlighet till utbildning om samtal med barn som är traumatiserade

9 KOMMUNFÖRBUNDET 9 (11) STOCKHOLMS LÄN Synpunkter på det kommande samverkansprojektet (4 svar) Viktigt att allsidig kompetens och erfarenhet i finns i arbetsgrupperna. T ex bör arbetsgruppen skola - hälsa innehålla representanter från skolhälsovården och barnpsykiatrin. Det är viktigare än att alla kommuner är representerade. Hur mycket arbetstid ska avsättas för arbetsgrupperna? Det ska vara tydligt om ansvarsuppdelning mellan olika myndigheter/grupper Det är nu det konkreta genomförandet blir viktigt, tydliga ansvarsfördelningar, vart vänder skolan sig, vem gör vad osv.?

10 KOMMUNFÖRBUNDET 10 (11) STOCKHOLMS LÄN Bilaga 2 Deltagarlista Medverkande Länsstyrelsen i Stockholms län Justitiedepartementet Migrationsverket Sveriges Kommuner och Landsting Haninge kommun Stockholms stad Järfälla kommun Per Unckel Maria Backe Ola Hägg Johanna Sjö Rickard Appelberg Johanna Fryksmark Liz Trana Ulf Kristersson Yvonne Lagerhäll Kirsi Sedell Masters Kommun/org/företag Namn Befattning Botkyrka kommun Titti Frisk Hagström Chef/planerare Anette Älmdalen Chef Specialistenheten Danderyds kommun Björn Johnson Controller Haninge kommun Gunilla Burefalk Sektionschef Arja Roininen Enhetschef Huddinge kommun Ann-Sofie Jansson Överförmyndarnämnden Anna Örjebo Projektledare Järfälla kommun Yvonne Lagerhäll Programchef Karolinska Institutet Miriam Eliasson Post doc Kommunförbundet Delsooz Palani Praktikant Stockholms Län Christina Stattin Handläggare Karin Wahlgren Handläggare Lidingö stad Christina Frisk Brodin Enhetschef Länsstyrelsen i Christian Foster Samordnare Stockholms län Petra Tammert Projektledare Anne Öster Tema Nyanlända Migrationsverket Tony Bengs Administrativ Nacka kommun Bahar Younes Peter Bohman Klara Brage handläggare Administrativ handläggare Överförmyndarhandläggare Nacka kommun Lilian Lagerström Resurssamordnare Debbie Nujen Samordnare Zahra Olam

11 KOMMUNFÖRBUNDET 11 (11) STOCKHOLMS LÄN Kommun/org/företag Namn Befattning Norrtälje kommun Cecilia Lindelöf Samordnare Nynäshamns kommun Birgitta Dahlin Förvaltningschef Riksförbundet Frivilliga Isabelle Westerlund Ombudsman Samhällsarbetare Salems kommun Gunilla Carlsson Flyktingsamordnare Farzana Khan Projektledare Marielle Svensson Överförmyndarhandläggare Sigtuna kommun Magda Ayoub Integrationsplanerare Björn Eklund Överförmyndare Paula Wallenius Enhetschef Skyddsvärnet Oumie Njai Projektledare Sollentuna kommun Kerstin Lidman Socialchef Stockholms stad Kerstin Fälldin Enhetschef Berit Jernberg Projektledare Gunilla Olofsson Utredare Agneta Palmqvist Handläggare Ritva Pansila Handläggare Mårten Qwist Förvaltningsjurist Jennie Östlund Handläggare Södertälje kommun Lasse Bengtson Skolöverläkare Tyresö kommun Britt-Marie Lundberg Förvaltningschef Björk Anita Brynje Socialchef Birgitta Wigren Barn- och utbildningschef Vallentuna kommun Carin Ekström Specialplanerare Monika Fernlund Avdelningschef Riahi Mahpare Arbetslagsledare Värmdö kommun Maria Ljungkvist Utbildningschef Diana Ståhl Överförmyndarhandläggare Österåkers kommun Anne Simmasgård Socialchef Antal kommuner 18 Antal deltagare: 61

12 Välkommen till KSLs konferenser 10 september 2010 Ensamkommande barn Aktionsplan hedersvåld

13 Program 9-12 Inledning Per Unckel, landshövding Information från Regeringskansliet Johanna Sjö, politiskt sakkunnig Migrationsverkets samarbete med kommunerna i länet Rickard Appelberg, enhetschef Det nationella utvecklingsprojektet Johanna Fryksmark, projektledare Kaffepaus Lägesbeskrivning kommunerna Christina Stattin, handläggare Samverkansgruppen Karin Wahlgren, handläggare Det regionala utvecklingsprojektet Liz Trana, chef individ och familjeoms Gruppdiskussioner och avslutning Lunch

14 Ensamkommande barn Förstudie - metod Intervjuer med bl.a. Socialtjänsten i 5 kommuner (Haninge, Lidingö, Nykvarn, Stockholm och Österåker) Överförmyndare i 6 kommuner (Nykvarn, Täby, Sigtuna, Stockholm, Södertälje och Värmdö) Gymnasieskola i 5 kommuner, en grundskola (Botkyrka, Haninge, Solna, Stockholm gy och grund -, Upplands Väsby) Skolhälsovården i Stockholm Två boenden (Villa Victoria i Tyresö privat regi, Äppelbo i Värmdö kommunal regi) = rapport

15 Förstudiens resultat socialtjänst och boende Förslag på samverkan kring: Erfarenhetsutbyte, goda exempel. Boende och boendekvalitet. Riktlinjer kring handläggningen. Tillgång på tolkar. Traumatiserade unga. Forskning. Utbildning och kompetensutveckling. Informationskanaler till externa aktörer. Riktlinjer och ramar gentemot externa aktörer. Överenskommelse kring schablonersättningen. Beredskap för och arbete med integrationen vid PUT. Riktlinjer kring familjeåterförening.

16 Förstudiens resultat överförmyndare och gode män Förslag på samverkan kring: Utbildning för gode män. Utbildningsuppföljning. Utbildning för överförmyndare. Informationsbroschyr om asylprocessen. Riktlinjer gode mäns uppgifter och roll. Riktlinjer vid rekrytering av gode män. Riktlinjer om arvodet till gode man. Bank/mejllista med gode män och uppdrag. Särskilt förordnad vårdnadshavare. Synliggöra överförmyndarens och gode mannens roller och uppgifter. Bättre dialog mellan alla inblandade aktörer. En funktion som stöd och hjälp till gode män.

17 Förslag på samverkan kring: Validering/kartläggning av tidigare införskaffade kunskaper Yrkescoacher för att lotsa de unga mellan skola och arbete Inventering av olika alternativ av undervisningsformer/verksamheter -görs interkommunalt tillgängliga. Modersmålsundervisning och studiehandledning Kontakt från mottagande skola Att ta fram Rutiner/riktlinjer Riktlinjer för Elevhälsan Information om boenden innan de startar, särskilt om de ligger i annan kommun, geografisk spridning Professionell hjälp vid avvisning/avslag Problem med MIV, information, tillgänglighet Förstudiens resultat utbildning och hälsa

18 Samverkansgruppen Dialogkonferens jan 2010 Avsiktsförklaring feb 2010 Samverkansgruppen bildas med 9 kommuner (Sollentuna, Sigtuna, Tyresö, Södertälje, Stockholm, Österåker, Nacka, Huddinge, Haninge) 5 externa aktörer (SKL, LST, MIV, SKL, FoU Diskussioner om problem- och samverkansområden Delregionala samarbeten/utredningar, ex Nordväst- och Nordostkommunerna Förstudie Projektansökan till Länsstyrelsen och Migrationsverket i juni 2010

19 Platser ensamkommande i hela landet Migrationsverket augusti 2010

20 Det planerade regionala utvecklingsprojektet Förstudie grund Diskussioner i Samverkansgr Projektansökan till Migrationsverket Från okt 2010, ett år tv Tre temaområden med varsin arbetsgrupp och resurs Alla kommuner bjuds in Myndigheter och organisationer i referensgrupp Projektägare och styrgrupp Haninge kommun Projektledning KSL

21 Projektorganisation Styrgrupp Haninge projektägare Referensgrupp Projektledning KSL Arbetsgrupp Socialtjänst -boende Arbetsgrupp Utbildning -hälsa Arbetsgrupp Överförmyndare -gode män

22 Diskussionsfrågor Är det någon ytterligare aspekt som saknas i lägesbeskrivningen och i det regionala samverkansprojektet? Fler goda exempel på samverkan mellan verksamheter i samma kommun, och kommunerna emellan!

23 Program Inledning och välkommen Stockholms stads arbete Operation Kvinnofrid och aktionsplanen mot hedersvåld Ulf Kristersson, socialborgarråd Länsstyrelsens arbete med genomförandet Maria Backe, chef sociala enheten Kaffepaus Goda exempel från Järfällas arbete Yvonne Lagerhäll, programchef Kirsi Sedell Masters, samordnare Projekt Hedershus Ola Hägg, utredare Länsstyrelsen Gemensam diskussion och avslutning

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT November 2009 Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 30 juni 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

Utökat mottagande av ensamkommande barn till Stockholms län

Utökat mottagande av ensamkommande barn till Stockholms län Utökat mottagande av ensamkommande barn till Stockholms län Möjliga samverkansområden i länet inom områdena socialtjänst, överförmyndare och utbildning samt hälsa Förstudie och lägesbeskrivning genomförd

Läs mer

Regional samverkan kring ensamkommande barn i Stockholms län. Dialogmöte 20 januari 2010

Regional samverkan kring ensamkommande barn i Stockholms län. Dialogmöte 20 januari 2010 Regional samverkan kring ensamkommande barn i Stockholms län Dialogmöte 20 januari 2010 På dialogmötet deltog 58 representanter från 25 kommuner, liksom från flera berörda myndigheter och organisationer.

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 mars 2012 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) Februari 2010 (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04 2013-07-04 Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering för nyanlända invandrare enligt förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS:2010:1138). Kommunerna

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna

Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Avtal avseende verksamhetsförlagda fältstudier inom speciallärar- och specialpedagogutbildningarna Stockholms universitet och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna, inklusive påbyggnadsutbildningar

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter Mellan kommunerna

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen

Rekommendation att anta Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen KSL KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMSLIV STOCKHOLMS STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli -12-16 REKOMMENDATION 2008-12-12 Bilaga Dnr2008/0057 *ba#ml*m*wqk%a& #-mw*^*w»w"wawk^#^w»w&awkmwm«* För kännedom: Utbildningsnämnd

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

Förvaltningschefsmöte Utbildning

Förvaltningschefsmöte Utbildning MINNESANTECKNINGAR Stefan Quas Förvaltningschefsmöte Utbildning Tid Fredag den 11 november 2011 kl 09.00-12.00 Plats Sheraton Hotel Närvarande Se bilaga 1 Elisabeth Nordström hälsar alla välkomna till

Läs mer

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län B A K G R U N D Det här är en plan och ett styrdokument för hur kommunerna som samverkar via Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Centrum för samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-10-23 DNR SN 2012.193 DAVID MATSCHECK SID 1/2 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Minnesanteckningar konferens om regional verksamhet för samhällsorientering

Minnesanteckningar konferens om regional verksamhet för samhällsorientering 2 0 1 0-0 5-0 4 Minnesanteckningar konferens om regional verksamhet för samhällsorientering Dag: 4 maj 2010 Plats: Stadsmuseum Närvarande: Ahmad Alipoor, Vaxholm, Bengt Agö, Lindingö intro, Bengt Jönsson,

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Samverkanskonferens mellan kommun och akademi

Samverkanskonferens mellan kommun och akademi Samverkanskonferens mellan kommun och akademi Michel Silvestri Centrum för Klinisk Utbildning och Annica Dominius Stockholms stad / KSL 2014-11-07 KSL är en politiskt styrd organisation med länets 26

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad?

Vilka krav kan man ställa innan man får rätt till en bostad? Bakgrund Efter miljonprogrammet minskade hemlösheten för att sedan under 90- talet öka igen. Hemlöshet är både en social och bostad politisk fråga. 18 000 i Sverige saknar egen bostad. Lever vi i ett välfärdssamhälle

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader Minskat

Läs mer

Hur kunde det bli så här?

Hur kunde det bli så här? Hur kunde det bli så här? Det nya landskapet Restriktivare bedömningar fler som blir åldersuppskrivna och får avslag på sin asylansökan Ny LMA inget bistånd av Mig efter 18-årsdagen vid avslag Socialtjänsten

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Dialogkonferens om Samverkan kommuner och högre utbildning Med fokus på kommunal VFU

Dialogkonferens om Samverkan kommuner och högre utbildning Med fokus på kommunal VFU Dialogkonferens om Samverkan kommuner och högre utbildning Med fokus på kommunal VFU Annica Dominius Kommunförbundet Stockholms län, KSL Nadine Khammari Heuman Michel Silvestri Centrum för Klinisk Utbildning,

Läs mer

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr 333-878/2014) Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen

Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen Länets lärosäten och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna är en gemensam angelägenhet. Med detta avtal fördjupas

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Handbok UEDB. Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län. Eva Rehnberg KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Handbok UEDB Läsbehörighet för kommuner utanför Stockholms län Eva Rehnberg 2015-10-05 Information för kommuner utanför Stockholms län med elever folkbokförda i Stockholms

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Stockholms län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Stockholms län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för 2 miljoner människor Viktig resurs

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Redovisning av omfattningen av den organiserade vidareflyttningen under 2009 och erfarenheterna av uppdraget

Redovisning av omfattningen av den organiserade vidareflyttningen under 2009 och erfarenheterna av uppdraget Generaldirektören 2010-04-18 Dnr 111-2010-2907 Till Regeringskansliet Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av omfattningen av den organiserade vidareflyttningen under

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Hemmaladdning är bäst!

Hemmaladdning är bäst! Hemmaladdning är bäst! Elbilsägare vill ladda vid bostaden Mycket frågor från bostadsrättsföreningar Bidrag från Klimatklivet Samarbete Miljöbilar och Energi- och Klimatrådgivningen HSB, Riksbyggen, Stockholm

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer