Minnesanteckningar konferens om regional verksamhet för samhällsorientering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar konferens om regional verksamhet för samhällsorientering"

Transkript

1 Minnesanteckningar konferens om regional verksamhet för samhällsorientering Dag: 4 maj 2010 Plats: Stadsmuseum Närvarande: Ahmad Alipoor, Vaxholm, Bengt Agö, Lindingö intro, Bengt Jönsson, verks.chef vuxenutb Södertälje, Birgitta H C, Södertörn, Carin Larsson, Stockholm stad, Catarina Helling, enh.chef Nynäshamn, Debbie Nujen, Nacka intro, Erik Dahlrot, Botkyrka, Eva Ahlberg, SFI Haninge, Eva Sonntag, Värmdö Vux, Genalda Rignell, Järfälla Intro, Gunilla Carlsson, Salem, Ingrid Bodinger, utredare Södertälje Intro, Karin Grufman, Nynäshamn Vux, Karin Heneryd, Österåker Sfi, Kerstin Nygren, Haninge Intro, Lena Nordström, Täby Sfi, Lena Sjöborg, Samverk Nordost, Lotta Dahlerus, Sollentuna Magda Ayoub, Sigtuna Intro, Maja Jansson, Järfälla intro, Margita Furu, sfi Sundbyberg, Marianne Björklund, Huddinge, Martin Fax, Tema Nyanlända, Nedhal Pirababi, Värmdö intro, Petra Tammert, Tema Nyanlända, Susan Troberg, Salem, Svante Ingler, Täby sfi och Intro, Yvonne Petersson Svensson, Solna, Åsa Svensson, Huddinge, Åsa Douhan, projekt Meritportfölj Huddinge, Pia Salguero, Vallentuna Intro. Arrangörer KSL, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun PowerPoint presentation från konferensen finns som separat bilaga. S Y N P U N K T E R F R Å N G R U P P D I S K U S S I O N E R Tre frågor diskuterades i grupper om 6 personer: 1. Vilka är för- och nackdelarna med en regional verksamhet för samhällsorientering, som den har presenterats här i dag? Fördelar: Utbudet av sho blir större för deltagarna. Enhetlighet. Bra för deltagarna att röra sig i länet. Bra för mindre språkgrupper. Bättre uppföljning på alla fronter. Kvalitetshöjning 1

2 Allt blir enklare vid samverkan. Det är ej möjligt att organisera sho på annat sätt. Inga avbrott vid flytt. Nackdelar: Det är onödigt för stora mottagarkommuner som Södertälje, att skicka alla sina deltagare till annan ort. Det är en snabb process, och svårt för kommunerna att hinna med och förankra. I vissa kommuner uppstår en kostnad för reseersättning vem ska betala den? Vissa grupper omfattas ej av schablonersättningen, bl.a. de som inte kan arbeta minst 25 %. Det uppstår en ekonomisk skillnad mellan olika grupper. (Kommentar från projektet: detta är något vi fört upp till departementet på olika sätt. Vi ser inte heller några hinder för att kommuner även köper platser för personer som inte har en etableringsplan, och således inte får en schablonersättning för sho). Utmaningar: Motivera deltagarna att resa! Samordningen mellan olika verksamheter (Sfi/praktik) och sho kommer kräva en mycket god organisation. 2. Vad kan behöva vara kvar i kommunerna som en lokal samhällsorientering? 4 block (inkl. blocket Lokalkunskap) berör områden som delvis kan ges lokalt. Det blir mycket viktigt med ett tydligt gränssnitt mellan den regionala verksamheten och den kommunala, så att kommunerna inte ska betala för samma sak två gånger. Projektet bör skriva en mall för vad varje kommun ska informera om, för att skapa enhetlighet även i den lokala informationen. Förslag på vad som ska ges lokalt: Administration till den regionala verksamheten, skola/utbildning, barnomsorg, Vård/omsorg, Äldre, Bostäder, Kommunikationer, Fritid/förening, Närsamhället, Lokal politik, + de som ej kvalificerat sig för 60 timmar Lokal demokrati / påverkan / politiska partier 3. Vilka är för- och nackdelarna med att upphandla tjänsten samhällskommunikatörer? Grupperna hann inte med att diskutera denna punkt. Ö V R I G A S Y N P U N K T E R O C H T I P S! Till upphandlingen behöver vi förtydliga att kommunerna kan komma att köpa platser även för personer utan etableringsplan. Obs! Viktigt att kommunerna kan redogöra för ungefärligt antal individer det handlar om innan förfrågningsunderlag skickas ut. Förslag om att sätta ett mål om 6 månader för genomgången sho. 2

3 Förslag om att ha en tidsgräns för hur länge man kan vänta innan sho sätter igång (t.ex. 1 månad) liknande det som finns inom Sfi. 60 timmar är egentligen inte särskilt mycket. Speciellt inte om myndigheternas insatser ska ingå i dem. Vad händer om deltagare avbryter utbildningen och sen vill börja igen? Kostnaden för dem? Vi bör räkna med att detta kommer hända ofta. Värna samhällskommunikatörernas kompetens och status! Utbildningen för shk bör vara på högskolenivå och lönenivån bör vara god. Yrkets status och attraktionskraft kommer att vara avgörande för kontinuiteten i och kvalitén på verksamheten. Hur når vi en varaktig och stabil verksamhet med upphandlade shk? Gamla nyanlända som inte ingår i ny lagstiftning kommer kommunerna vilja köpa plats för. Man kan inte ha två parallella system för sho. (Projektets kommentar: vi ser inga hinder för att kommunerna ska kunna köpa platser även för dessa individer. Antalet individer behöver uppmärksammas i förfrågningsunderlaget). Avgiften på kr för medverkande myndigheter är för liten. De får en mycket bra service genom kansliet och webbplatsen, och möjlighet att uppfylla sitt lagstadgade serviceåtagande, och bör därför betala mer för det. 3

4 S A M M A N S T Ä L L N I N G S V A R E N K Ä T U N D E R S Ö K N I N G För att få en uppfattning om intresset för att delta i en regional verksamhet för samhällsorientering, och vilka hinder som kan ligga i vägen för det, ber vi dig svara på följande frågor. Jag jobbar inom: Introduktionsverksamhet: 16 Sfi: 7 Annat, nämligen: Arbetslivsenhet & komvux, Projekledare Min kommun tillhör området: Nordost:6 Nordväst: 5 City: Södertörn: 15 Om vi utgår från att frågor kring juridik och ekonomi är utklarade, vilka tror du är de tre viktigaste förutsättningarna för att din kommun ska vilja och kunna medverka i den regionala verksamheten? Utveckla gärna svaren. 4 Block kan ha parallella processer i kommunerna; gränssnitt viktiga för att inte behöva betala på två ställen. Pengar: Sekundärer ut och in var ligger kostnaderna? Logistik: AF Kansli Kommun Lst. Andra nyanänlända mindre än 25 % arbetsföra? För en liten kommun finns enbart fördelar om ekonomiska förutsättningar hålls. Den höga kvalitén på utbudet! Små språk, d.vs. när man vet att man inte kan klara av det själv. Att det kostar mindre för kommen när andra anordnar det. Att inte själv behöva adm. Och fixa så mycket. Att ekonomiska förutsättningar erhålls Att kvalitén på utbildningen är hög Att det kommer igång. Enkelt system för anmälningar Nya utbildningstillfällen vid förhinder Kvalitativa pluseffekter Regelbundenhet/tillgänglighet (språk, nivå) Mångfald 4

5 Vad är lotsens uppdrag, dvs staten genom AF? Vad är kommunens uppdrag på Lokalkunskap? Kanske kansliet gör en mall och kommunen fyller i? Hur kommer man runt PUL och AF och kansli och kommun ska ha samma info om deltagarna? Ekonomiskt lönsamt och att större antal kommuner ansluter sig. Samordningen fungerar mellan kommun, AF och lotsar Bilda kommunalförbund! Lokala noder Tydlighet Att ekonomin är rimlig, dvs att kommunen får behålla en del av bidraget Att vi kan delta med mindre språkgrupper vi önskar och själva arbeta med den stora gruppen arabisktalade tills de ev. är utfasade Att logistiken och samordningen och resandet fungerar God kvalitet och kontinuitet att kurserna löper på så individen får sin sho Möjlighet att faktiskt genomföra deltagandet viktigt att knytpunkten ligger inom rimlig pendlingsavstånd Ekonomiskt billigare då annars stora kostnader går till tolkning Strategiskt placerade knytpunkter som gör det möjligt att hinna kombinera praktik och sfi med sho Jämn kvalitet på de olika samhällskommunikatörerna. Studieplan. Relativt kort väntetid för at påbörja sho. Kvalitet Mångfald Tillgänglighet/kostnad Jag kan inte se några hinder för min kommun att delta. Om alla grupper ska delta, hur ska det finansieras? Politisk förankring + lokalt förankrat Information till ledning/politiker Beslut om schablonersättning måste fattas, samt beslut om att övriga ska kunna delta Förläggning, resor för deltagarna. Hur mycket faktiskt tid går åt? Samordning: sho-sfi-intro. Vad blir resultatet för den enskilda individen? Kompetens: kommunikatörer. Kommer verksamheten att få positivt resultat? Knytpunkt, inte för långa resor för deltagarna Schemaläggning inte halvdagar med tanke på restid Viktigt att hitta kommunikatörer med rätt kompetens Klar och tydlig beskrivning av vad som innefattas. Både vad sho ska innehålla och vilket åtagande det innebär för kommunen att vara med. Åtagande såväl vad avser pengar som annat, typ deltagande i möten etc. Kostnader och bra utbud och samverkan 5

6 Min kommun är intresserad och vi är vana vid att köpa tjänster det gäller även detta De ekonomiska förutsättningarna storleken på schablonbidraget. Kvarstår finansiering av den lokala informationen Logistik Viktigt att även de som har under 25% arb.förmåga kan få del av sho. Garanterat bra utbildningsnivå på shk; dialogmetod, inspirerande, pedagogiskt! Hanterliga resvägar och bra logistik (ska kunna kombineras med övriga aktiviteter) Att kommunen får ekonomisk täckning för sho Fördel toppen med samverkan Kostnaden Se till att alla får vara med Att det blir en nivåhöjdning på sho Att alla kan få del av sho Att det sker på modersmålet Att vi samverkar regionalt Välutbildade shk är en förutsättning Närhet för invånarna Kvalitet på shk Småskalighet. Min kommun förfogar ej över stora resurser. Den största arb.givaren är kommune. Brist på möjligheter gör att samarbetet har flera fördelar. Att vi i nordost redan ingår i ett projket och har gemensam sfi Att det gynnar nyanlända att resa till andra ställen och detta kan bli träning för arbete i andra kommuner. Andra kommentarer: Kostnader för resor ingår väl i etabl.ers? Kan man haka på det lokala till en redan samlad grupp? Det ska finnas en gemensam minsta starttid. Bra genomgång av läget. Fantastiskt projekt. Mycket bra initiativ. Vi ser ingen möjlighet i en liten kommun anordna sho med god kvalitet (med den ersättning som föreslås). Deltagarna kan jämföra olika kommuner rent praktiskt. Vad leder det till? Det är bättre att använda tolk än dåligt rustade shk. Jobba för att få med även dem med lägre arb.förmåga än 25% och i förlängningen alla nyanlända. Inga utbildningar för shk på folkhögskolor, det är viktigt med högskoleutbildning. Använd folkhögskolor till sommarkurser för deltagare. 6

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen

Rapport 2013:6. Här bor de ensamkommande barnen Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Rapport 03:6 Här bor de ensamkommande barnen En kartläggning i Stockholms län 0 Författare: Siri Andersson Utgivningsår:

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

Samhällsorientering på modersmål I Östergötland Utvärdering av försöksverksamhet delrapport 1

Samhällsorientering på modersmål I Östergötland Utvärdering av försöksverksamhet delrapport 1 REBECCA STENBERG FOU Samhällsorientering på modersmål I Östergötland Utvärdering av försöksverksamhet delrapport 1 Rebecca Stenberg 2012 06 28 Utifrån lag 2010:197 ska nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer