Utvecklingsutskottets sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsutskottets sammanträde"

Transkript

1 -3, UU :30 Kallelse till Utvecklingsutskottets sammanträde kl i Frösörummet

2 -2, UU :30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Carina Asplund, C, ordförande JA NEJ JA NEJ JA NEJ Lise Hjemgaard Svensson, M, vice ordförande Mona Modin Tjulin, S Anders Frederiksen, S Karin Thomasson, MP Anders Edvinsson, S, ersättare Maria Gerdin, S, ersättare Gudrun Olsson, S, ersättare Anna Magnusson, C, ersättare Sverker Jonsson, M, ersättare

3 1, UU :30 KS: 1701/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Karin Riddar Utvecklingsutskottet EU-projekt Diversity in Destinations Östersunds kommun och Visit Östersund har bjudits in att delta i pilotprojektet Diversity in Destinations, där Design for All Foundation i Barcelona står som huvudsökande. Projektet kommer att söka finansiering via utlysningen Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all, som utgår från EU-kommissionens generaldirektorat för näringsliv. Kommunens medverkan i pilotprojektet innebär möjligheten att delta i studiebesök, nätverksaktiviteter och att ta del av ett webbaserat utbildningsmaterial kring implementering av Design för alla-perspektiv i besöksnäringsstrategier. För att kunna delta i pilotprojektet behöver alla inbjudna parter lämna in en avsiktsförklaring/letter of Support. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Projektbeskrivning Diversity in Destinations Kostnadsberäkning för kommunens deltagande Avsiktsförklaring/Letter of Support Förslag till beslut 1. Östersunds kommun skriver under avsiktsförklaringen och deltar därmed i ansökan för pilotprojektet Diversity in Destinations. Projektet genomförs endast om ansökan blir beviljad medel från EU-kommissionen. 2. Östersunds kommun går med på att finansiera sina omkostnader för deltagandet som inte täcks av projektet. Eventuella kostnader för kommunens deltagande får inte överstiga kronor. 3. Pengarna tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel, ansvar verksamhet Bakgrund Beskrivning av utlysningen EU-kommissionen (GD Näringsliv) har gjort en utlysning med möjligheten att söka medel för att öka konkurrenskraften hos den europeiska turismnär- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

4 1, UU :30 KS: 1701/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr ingen genom erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande åtgärder. Syftet är att skapa fler entreprenörer men också att förbättra ledningsstrukturen och skynda på ett förändringsarbete mot barriärfria besöksmål inom befintlig verksamhet. Studier visar att idag låter var 3:e funktionsnedsatt bli att åka på semester på grund av bristande tillgänglighet. Detta betyder stora inkomstbortfall för näringen och minskad delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning. EU identifierar en åldrande befolkning och en befolkning med minskad funktionsförmåga i rörelseapparaten som viktiga målgrupper för den europeiska besöksnäringen. Förbättrad tillgänglighet, trygghet och säkerhet är områden som behöver förbättras generellt hos alla destinationer för att attrahera dessa målgrupper, menar EU-kommissionen. Utlysningen Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all, med undertemat Fostering accessible tourism entrepreneurship and management fokuserar på produktutveckling och utveckling av tillgänglighetsstrategier. Produkter och strategier ska också implementeras och marknadsföras. EU-kommissionen ser helst att de sökande projekten fokuserar på generella tillgänglighetslösningar genom arbetssättet Design för alla, vilket ligger helt i linje med den väg som Östersund vill ta. Utlysningen kommer att ge medel till 3-4 projekt, med max Euro per projekt (max 75% av totala kostnaden). Deadline för inlämnande av ansökan är den 21 oktober Tidigast projektstart är sommaren 2015 och kan pågå i max 18 månader. Beskrivning av projektansökan Design for All Foundation, med säte i Barcelona, står som huvudsökande i denna projektansökan. Syftet med ansökan är att små- och medelstora turistföretag på tre orter i Spanien ska få utbildning och stöd för att ta fram Design för alla-strategier för sin verksamhet. Nästa steg är att den destination där dessa företag har sin verksamhet ska ta fram en gemensam strategi. I fas 2 av projektet bjuds ett urval av medlemmarna i Design for All Foundation, där bland annat Östersunds kommun och Visit Östersund ingår, att ta del av de spanska destinationernas resultat. Under fas 2 sker erfarenhetsutbyte och nätverkande men de nytillkomna destinationerna erbjuds även att själva genomgå den utbildning inom Design för alla som tagits fram och gjorts webbaserad. Kostnad och vinster för Östersund Östersunds kommuns och Visit Östersunds medverkan finansieras till stor del via EU-projektet, genom bidrag för resor och boende vid två studieresor till Spanien samt kostnadsfri webbutbildning. Kommunen bör dock räkna med att avsätta omkring kronor för eventuella ökade kostnader men också för att bereda möjlighet för några av Östersunds turistföretag att delta. Den stora nyttan av projektet för Östersund som destination är ju att de entreprenörer som utför besöksnäringstjänster blir inspirerade att förbättra tillgängligheten och ta fram egna Design för alla-strategier. Målsättningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

5 1, UU :30 KS: 1701/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr med vår medverkan är också att det ska leda till att en strategi på destinationsnivå tas fram. Avsiktsförklaring behövs för att kunna delta Design for All Foundation, som huvudsökande, har bjudit in ett urval av sina medlemmar att delta i fas 2 av projektet. De medlemmar som är intresserade av att delta behöver skicka in en avsiktsförklaring, ett Letter of Support, som sedan bifogas ansökningen som skickas till EU-kommissionen. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh, kommundirektör Johan Redhe, tillväxtchef Utdrag till Putte Eby och Karin Riddar Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

6 1, UU :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Karin Riddar Utvecklingsutskottet EU-projekt Diversity in Destinations Östersunds kommun och Visit Östersund har bjudits in att delta i pilotprojektet Diversity in Destinations, där Design for All Foundation i Barcelona står som huvudsökande. Projektet kommer att söka finansiering via utlysningen Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all, som utgår från EU-kommissionens generaldirektorat för näringsliv. Kommunens medverkan i pilotprojektet innebär möjligheten att delta i studiebesök, nätverksaktiviteter och att ta del av ett webbaserat utbildningsmaterial kring implementering av Design för alla-perspektiv i besöksnäringsstrategier. För att kunna delta i pilotprojektet behöver alla inbjudna parter lämna in en avsiktsförklaring/letter of Support. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Projektbeskrivning Diversity in Destinations Kostnadsberäkning för kommunens deltagande Avsiktsförklaring/Letter of Support Förslag till beslut 1. Östersunds kommun skriver under avsiktsförklaringen och deltar därmed i ansökan för pilotprojektet Diversity in Destinations. Projektet genomförs endast om ansökan blir beviljad medel från EU-kommissionen. 2. Östersunds kommun går med på att finansiera sina omkostnader för deltagandet som inte täcks av projektet. Eventuella kostnader för kommunens deltagande får inte överstiga kronor. 3. Pengarna tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel, ansvar verksamhet Bakgrund Beskrivning av utlysningen EU-kommissionen (GD Näringsliv) har gjort en utlysning med möjligheten att söka medel för att öka konkurrenskraften hos den europeiska turismnär- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

7 1, UU :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr ingen genom erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande åtgärder. Syftet är att skapa fler entreprenörer men också att förbättra ledningsstrukturen och skynda på ett förändringsarbete mot barriärfria besöksmål inom befintlig verksamhet. Studier visar att idag låter var 3:e funktionsnedsatt bli att åka på semester på grund av bristande tillgänglighet. Detta betyder stora inkomstbortfall för näringen och minskad delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning. EU identifierar en åldrande befolkning och en befolkning med minskad funktionsförmåga i rörelseapparaten som viktiga målgrupper för den europeiska besöksnäringen. Förbättrad tillgänglighet, trygghet och säkerhet är områden som behöver förbättras generellt hos alla destinationer för att attrahera dessa målgrupper, menar EU-kommissionen. Utlysningen Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all, med undertemat Fostering accessible tourism entrepreneurship and management fokuserar på produktutveckling och utveckling av tillgänglighetsstrategier. Produkter och strategier ska också implementeras och marknadsföras. EU-kommissionen ser helst att de sökande projekten fokuserar på generella tillgänglighetslösningar genom arbetssättet Design för alla, vilket ligger helt i linje med den väg som Östersund vill ta. Utlysningen kommer att ge medel till 3-4 projekt, med max Euro per projekt (max 75% av totala kostnaden). Deadline för inlämnande av ansökan är den 21 oktober Tidigast projektstart är sommaren 2015 och kan pågå i max 18 månader. Beskrivning av projektansökan Design for All Foundation, med säte i Barcelona, står som huvudsökande i denna projektansökan. Syftet med ansökan är att små- och medelstora turistföretag på tre orter i Spanien ska få utbildning och stöd för att ta fram Design för alla-strategier för sin verksamhet. Nästa steg är att den destination där dessa företag har sin verksamhet ska ta fram en gemensam strategi. I fas 2 av projektet bjuds ett urval av medlemmarna i Design for All Foundation, där bland annat Östersunds kommun och Visit Östersund ingår, att ta del av de spanska destinationernas resultat. Under fas 2 sker erfarenhetsutbyte och nätverkande men de nytillkomna destinationerna erbjuds även att själva genomgå den utbildning inom Design för alla som tagits fram och gjorts webbaserad. Kostnad och vinster för Östersund Östersunds kommuns och Visit Östersunds medverkan finansieras till stor del via EU-projektet, genom bidrag för resor och boende vid två studieresor till Spanien samt kostnadsfri webbutbildning. Kommunen bör dock räkna med att avsätta omkring kronor för eventuella ökade kostnader men också för att bereda möjlighet för några av Östersunds turistföretag att delta. Den stora nyttan av projektet för Östersund som destination är ju att de entreprenörer som utför besöksnäringstjänster blir inspirerade att förbättra tillgängligheten och ta fram egna Design för alla-strategier. Målsättningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

8 1, UU :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr med vår medverkan är också att det ska leda till att en strategi på destinationsnivå tas fram. Avsiktsförklaring behövs för att kunna delta Design for All Foundation, som huvudsökande, har bjudit in ett urval av sina medlemmar att delta i fas 2 av projektet. De medlemmar som är intresserade av att delta behöver skicka in en avsiktsförklaring, ett Letter of Support, som sedan bifogas ansökningen som skickas till EU-kommissionen. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh, kommundirektör Johan Redhe, tillväxtchef Utdrag till Putte Eby och Karin Riddar Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

9 1, UU :30 / :s bilaga: projektbeskrivning Diversity in Destinations Projektbeskrivning nr 4, Design for All Foundation Inkommen till Östersunds kommun RELEVANT TEXTS FROM THE CALL The proposal should aim at achieving the following expected results: Creation of a "critical mass" of accessible destinations, attractions, sites and tourism-related services Boost the "know how" about "Universal design" and "Accessible tourism" in tourism leadership and management both in the public and private sector while, at the same time, improving the uptake of dedicated skills and staff competences. Improve the quality and provision of accessible tourism training in Europe, both educational and vocational. Contribution to the growth of employment and turn-over in the tourism sector; Contribute to the enhancement of the quality of tourism services, propelling worldwide the reputation of the EU as an accessible, responsible and high-quality tourism destination. The project proposal must fulfil the following characteristics: be technically and financially sustainable. The project should identify the management structure and explain how it will enable the project to meet its goals, identify the staff to be involved with distribution of tasks between partners and staff members. The description of the proposal should also refer to how the action could be further developed after the end of the project period, both technically and financially. create real measurable effects. The expected results of the project should be clearly outlined and it should be indicated how the results will be measured and what indicators will be used. be carried out through a partnership/consortium between a minimum of 3 (three) partners (i.e. 3 different legal entities mentioned separately in the grant agreement) which shall include at least one public authority, 1 tourism training provider (university, school, vocational training providers), 1 business federation/and or Chambers of commerce, industry and crafts or similar bodies and their umbrella associations; The consortium can be transnational (i.e. different legal entities having their legal seats in at least 3 different countries) but it is not compulsory. give visibility to the European Union's involvement in the project.

10 1, UU :30 / :s bilaga: projektbeskrivning Diversity in Destinations Projektbeskrivning nr 4, Design for All Foundation Inkommen till Östersunds kommun SUMMARY The aim of the Diversity for Destinations training project is to improve the business capacity in tourism sector s SMEs and the attractiveness of tourism destinations by means of a training and coaching process aimed to implement Universal Design in their business strategies making it compatible with economical growth. The basis for the training will be the conclusions of the study "Economic impact and travel patterns of Accessible Tourism in Europe" carried out by GfK, University of Surrey, Neumann Consult and ProAsolutions and the study "Enhancing the Competitiveness of Tourism in the EU - An Evaluation Approach to Establishing 20 Cases of Innovation and Good Practice" carried out by the centre for Strategy and Evaluation Services, both for the DG ENTR. The project is designed as a pilot for future replication beyond the financed period. It consist in the engagement of the tourism SMEs from 4 local tourist destinations in Spain (Platja d Aro, Lloret, La Garrotxa and Roses) that after an on-line training period will be coached to develop their own Universal Design business strategy and, once completed in 4 months, the SMEs and the local authority of each destination (responsible for the destination management) will define the Universal Design Strategy for the destination. These destinations have been selected because they are examples of four tourism models: - An old massive beach tourism model evolving towards family tourism. - Inland Natural Park tourism. - Coast Natural Park and family tourism. - Shopping tourism. These four destinations share a common approach: all destination management have already integrated Design for All in their strategies and

11 1, UU :30 / :s bilaga: projektbeskrivning Diversity in Destinations Projektbeskrivning nr 4, Design for All Foundation Inkommen till Östersunds kommun developed some activity related with this issue, mainly in public domain and dissemination, but it has been not yet integrated by the private operators. Once the Design for All strategy for each destination will be defined and putted into practice during a year the results will be assessed. The success of the project will be measured by means of the following objective indicators: variation in number of clients/visitors, variation in turnovers, direct investments made by participants and new activities/business created after one year. Once the assessment will be finished destination managers and tourism entrepreneurs from Sweden, Norway, France, Luxembourg and Portugal will be invited to visit the destinations, to exchange with the local destination managers and entrepreneurs and to know about the strategies and tangible results achieved. They will be also invited to use the on-line training materials and to follow the coached process in their destination beyond the financed period. The project will be at the same time a train the trainers program as the on-line course will be developed by the Design for All Foundation team and 3 tourism and accessibility professionals (1 from Sweden, 1 from Spain and 1 from France, all foundation members) that will assist in the coaching process and will be trained to replicate the Diversity in Destinations training program in the visiting destinations. POTENTIAL PARTNERS AND ROLES Destination managers Ajuntament de Platja d Aro (Spain) Ajuntament de Lloret and/or Patronat de Turisme de Lloret (Spain) Ajuntament de Roses (Spain) They should send two participants from their staff to the training and coaching sessions and to engage at least 8 local entrepreneurs in each destination. ROLE: They will train their responsible staff on Tourism for All, they will develop de own Tourism for All strategy for the destination and they will have the opportunity to create exchange and promotion laces with other destinations. Turisme Garrotxa

12 1, UU :30 / :s bilaga: projektbeskrivning Diversity in Destinations Projektbeskrivning nr 4, Design for All Foundation Inkommen till Östersunds kommun Is an association of tourism entrepreneurs with a long experience in managing collectively the own destination. They already engaged their members in the sustainable tourism approach and assessed the results. ROLE: They will assess the results in each destination and will participate as destination in the training and coaching process. Design for All Foundation with its members Svenska Equality (Sweden), Divercities (France) and Adis-cg (Spain) ROLE: The foundation will develop Project coordination, training and coaching and setting up the background for a future network. Its consultant members will learn and put into practices new tools and methods to train SMEs and destinations willing to embrace Tourism for All strategies. They will have the opportunity to offer their services to other destinations and SMEs. There is also requested to obtain the support of al least one sector related ministry expressed in a letter of support. PROJECT DEVELOPMENT Week 1. Engagement Module in Spain. Fundamentals and reasons to adopt Universal Design strategies in Tourism sector. From week 1 to week 4. Development of the on-line training platform containing tools to assess the present situation, discover the opportunities arising from a new approach to clients and to develop a Universal Design Plan in the own business. A hospitality training for employees will be also included. From week 4 to week 8. Each trainee follows the course with teleconference support. From week 8 to week 12. Each business and destination develop the own Universal Design Business Plan with teleconference support.

13 1, UU :30 / :s bilaga: projektbeskrivning Diversity in Destinations Projektbeskrivning nr 4, Design for All Foundation Inkommen till Östersunds kommun From week 13 to week 17. Development of the common Universal Design Strategy in each destination among SMEs and destination managers. Coached process by the foundation staff. From week 18 to week 62. Follow up of the implementation of actions in business and destinations. From week 33 to week 52. Online coaching to SMEs and destinations for the development of the contents for each destination s web site. Design and development of the Diversity in Destinations web site that will promote all destinations, will contain the training resources and will present the results of the destinations analysis. From week 68 to week 75. Data analysis from all destinations. Week 76 and 77. Destinations meetings in Spain. This meetings will aim explain the visitors (two groups of 25 destination managers and entrepreneurs) the strategies and results achieved to generate synergies among destinations. It will consist in two days study visit of the local offer, half a day to explore collaboration opportunities and half a day to present the foreign offers to local citizens. From week 77 to week 78. Preparing and delivering the final report. Beyond the financed period the Design for All Foundation will support the training in other destinations to be delivered by the trained professionals and will keep enlarging the network of Diversity in Destinations. The network will facilitate the exchange and collaboration among partners involved. CO-FINANCE We will request the EC that will be the 73,17% of the project budget that will suppose an investment of in total. (this will depend on salary rates of each partner) The to be co-financed by the partners will come from: - The estimated 240 days of dedication of staff in each destination. the final amount will depend on the salary rates in each destination.

14 1, UU :30 / :s bilaga: projektbeskrivning Diversity in Destinations Projektbeskrivning nr 4, Design for All Foundation Inkommen till Östersunds kommun BUDGET ALLOCATION Project management Trainers and coach expenses Destinations personnel working time Destinations representatives travel costs visits hosting Destination analysis Dissemination TOTAL

15 1, UU :30 / :s bilaga: kostnadsberäkn Ösd kn Beräkning av kostnader för Östersunds kommun i samband med deltagande i EU-projektet "Diversity in Destination" Deltagande i projektet innebär 2 studiebesök till Spanien för upp till 5 personer. Varje besök beräknas bestå av 3 studiedagar samt restid (4 nätter, 5 arbetsdagar). Kostnad för lön är inte med i beräkningen, utan det förutsätts att de som deltar gör detta inom ordinarie arbetstid. Ett besök Två besök Per person För 5 personer Per person För 5 personer Resa Östersund - Stockholm t o r Resa Stockholm - Barcelona t o r Övrig transfer Hotell Övriga omkostnader summa Medfinansiering via EU-projektet Kommunens kostnad per besök Kommunens kostnad för 2 besök Kostnadsberäkningen visar att EU-projektet kommer att kunna finansiera knappt 50% av den totala kostnaden, och att kommunen behöver gå in med totalt max kronor för deltagande med 5 personer i två studiebesök. Kostnaden skulle minska om färre personer deltar eller att det går att boka billigare resor och boende än beräknat (om t ex endast 3 personer deltar blir kostnaden kronor för två studiebesök).

16 1, UU :30 / :s bilaga: Letter of support Ösd kn

17 2, UU :30 KS: 2209/2013 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Theresia Grön Utvecklingsutskottet Medfinansiering- Ny mötesplats i Ängsmon Som en del av projektet "Områdesutveckling Torvalla" har en ungdomsdialog genomförts i form av metoden Open Space. Dialogen genomfördes tillsammans med Östersunds ungdomsråd för elever från Ängsmogården och Torvallaskolan, den 9 maj Arbetet med att förverkliga flertalet av de förslag som lämnades i samband med dialogen pågår kontinuerligt. Förslagen från ungdomsdialogen Open Space, samt även tidigare områdesdialog i Torvalla 2012 handlar om fler mötesplatser ute/ en grillplats i området. Samhällsbyggnad har meddelat att de kan tillgodose delar av detta förslag med tillskott av medel från områdesutvecklingsprojektet. Trafik och park ansöker med anledning av detta från områdesutvecklingsprojektet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till beslut 1. Områdesutvecklingsprojektet medfinansierar satsningen Ny mötesplats i Ängsmon med kronor. 2. Pengarna tas från områdesutvecklingsprojektets budget, ansvar 01000, verksamhet Bakgrund I Ängsmon finns en uppskattad pulka och skidbacke som i folkmun har smeknamnet jordtippen. Backen nyttjas främst av barnfamiljer och unga som pulk- och skidbacke under vinterhalvåret. Bland annat hölls en vinterfestival på denna kulle 2012 som en projektaktivitet i områdesutvecklingsprojektet. En upprustning och utveckling av detta område till en ny och förbättrad mötesplats har diskuterats på områdesutvecklingsmöten inom ramen för områdesutvecklingsprojektet. Det har även lämnats in synpunkter om detta från medborgare när områdesutvecklingsprojektet stod i monster på Torvalladagen Trafik och Park har också blivit uppvaktad av en boende i Tor- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

18 2, UU :30 KS: 2209/2013 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr valla som säger sig kunna bistå med att bereda backen med skoter vid behov så att pulkaföret blir extra bra, om kommunen gör en insats. Projektledaren för områdesutvecklingsprojektet har stämt av med Kerstin Blomkvist från Trafik och Park angående dessa synpunkter. Bedömningen är att dessa önskemål hänger samman med förslagen från ungdomsdialogen Open Space, samt även tidigare områdesdialog i Torvalla 2012 handlar om fler mötesplatser ute/en grillplats i området. Under oktober månad pågår schaktning av jordmassor i detta område och därför kan samordningsvinster göras genom att ta tillfället i akt att samtidigt bereda marken, flytta ett vindskydd till ett lämpligare ställe, samt att anlägga en grillplats. För att kunna genomföra denna satsning gör Trafik och park bedömningen att ett tillskott på kronor behövs. En avstämning om förslaget har gjorts med områdesutvecklingsprojektets styrgrupp som ställer sig positiva till förslaget. Kommunledningsförvaltningens synpunkter Kommunledningsförvaltningen ser helst att områdesutvecklingsprojektets projektbudget fokuseras mot externa ansökningar, arrangemang och insatser, eftersom projektbudgeten inte är särskilt omfattande. Förvaltningen anser däremot att den föreslagna åtgärden stämmer väl överrens med förslag från ungdomsdialog, förslag från tidigare genomförd medborgardialog, samt nyligen lämnade synpunkter från invånare i Torvalla. Mot denna bakgrund anser förvaltningen att områdesutvecklingsprojektet bör bevilja medel om kronor till Trafik och park för att kunna genomföra en satsning på en mötesplats utomhus i Ängsmon. Förvaltningen är också positiv till samverkan mellan områdesutvecklingsprojektet och samhällsbyggnad med hänvisning till samordningsvinster. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Theresia Grön Utdrag till: Lars Andersson, Kerstin Blomkvist Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

19 2, UU :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Theresia Grön Utvecklingsutskottet Medfinansiering- Ny mötesplats i Ängsmon Som en del av projektet "Områdesutveckling Torvalla" har en ungdomsdialog genomförts i form av metoden Open Space. Dialogen genomfördes tillsammans med Östersunds ungdomsråd för elever från Ängsmogården och Torvallaskolan, den 9 maj Arbetet med att förverkliga flertalet av de förslag som lämnades i samband med dialogen pågår kontinuerligt. Förslagen från ungdomsdialogen Open Space, samt även tidigare områdesdialog i Torvalla 2012 handlar om fler mötesplatser ute/ en grillplats i området. Samhällsbyggnad har meddelat att de kan tillgodose delar av detta förslag med tillskott av medel från områdesutvecklingsprojektet. Trafik och park ansöker med anledning av detta från områdesutvecklingsprojektet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till beslut 1. Områdesutvecklingsprojektet medfinansierar satsningen Ny mötesplats i Ängsmon med kronor. 2. Pengarna tas från områdesutvecklingsprojektets budget, ansvar 01000, verksamhet Bakgrund I Ängsmon finns en uppskattad pulka och skidbacke som i folkmun har smeknamnet jordtippen. Backen nyttjas främst av barnfamiljer och unga som pulk- och skidbacke under vinterhalvåret. Bland annat hölls en vinterfestival på denna kulle 2012 som en projektaktivitet i områdesutvecklingsprojektet. En upprustning och utveckling av detta område till en ny och förbättrad mötesplats har diskuterats på områdesutvecklingsmöten inom ramen för områdesutvecklingsprojektet. Det har även lämnats in synpunkter om detta från medborgare när områdesutvecklingsprojektet stod i monster på Torvalladagen Trafik och Park har också blivit uppvaktad av en boende i Tor- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

20 2, UU :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr valla som säger sig kunna bistå med att bereda backen med skoter vid behov så att pulkaföret blir extra bra, om kommunen gör en insats. Projektledaren för områdesutvecklingsprojektet har stämt av med Kerstin Blomkvist från Trafik och Park angående dessa synpunkter. Bedömningen är att dessa önskemål hänger samman med förslagen från ungdomsdialogen Open Space, samt även tidigare områdesdialog i Torvalla 2012 handlar om fler mötesplatser ute/en grillplats i området. Under oktober månad pågår schaktning av jordmassor i detta område och därför kan samordningsvinster göras genom att ta tillfället i akt att samtidigt bereda marken, flytta ett vindskydd till ett lämpligare ställe, samt att anlägga en grillplats. För att kunna genomföra denna satsning gör Trafik och park bedömningen att ett tillskott på kronor behövs. En avstämning om förslaget har gjorts med områdesutvecklingsprojektets styrgrupp som ställer sig positiva till förslaget. Kommunledningsförvaltningens synpunkter Kommunledningsförvaltningen ser helst att områdesutvecklingsprojektets projektbudget fokuseras mot externa ansökningar, arrangemang och insatser, eftersom projektbudgeten inte är särskilt omfattande. Förvaltningen anser däremot att den föreslagna åtgärden stämmer väl överrens med förslag från ungdomsdialog, förslag från tidigare genomförd medborgardialog, samt nyligen lämnade synpunkter från invånare i Torvalla. Mot denna bakgrund anser förvaltningen att områdesutvecklingsprojektet bör bevilja medel om kronor till Trafik och park för att kunna genomföra en satsning på en mötesplats utomhus i Ängsmon. Förvaltningen är också positiv till samverkan mellan områdesutvecklingsprojektet och samhällsbyggnad med hänvisning till samordningsvinster. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Theresia Grön Utdrag till: Lars Andersson, Kerstin Blomkvist Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer