Utvecklingsutskottets sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsutskottets sammanträde"

Transkript

1 -3, UU :30 Kallelse till Utvecklingsutskottets sammanträde kl i Frösörummet

2 -2, UU :30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Carina Asplund, C, ordförande JA NEJ JA NEJ JA NEJ Lise Hjemgaard Svensson, M, vice ordförande Mona Modin Tjulin, S Anders Frederiksen, S Karin Thomasson, MP Anders Edvinsson, S, ersättare Maria Gerdin, S, ersättare Gudrun Olsson, S, ersättare Anna Magnusson, C, ersättare Sverker Jonsson, M, ersättare

3 1, UU :30 KS: 1701/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Karin Riddar Utvecklingsutskottet EU-projekt Diversity in Destinations Östersunds kommun och Visit Östersund har bjudits in att delta i pilotprojektet Diversity in Destinations, där Design for All Foundation i Barcelona står som huvudsökande. Projektet kommer att söka finansiering via utlysningen Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all, som utgår från EU-kommissionens generaldirektorat för näringsliv. Kommunens medverkan i pilotprojektet innebär möjligheten att delta i studiebesök, nätverksaktiviteter och att ta del av ett webbaserat utbildningsmaterial kring implementering av Design för alla-perspektiv i besöksnäringsstrategier. För att kunna delta i pilotprojektet behöver alla inbjudna parter lämna in en avsiktsförklaring/letter of Support. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Projektbeskrivning Diversity in Destinations Kostnadsberäkning för kommunens deltagande Avsiktsförklaring/Letter of Support Förslag till beslut 1. Östersunds kommun skriver under avsiktsförklaringen och deltar därmed i ansökan för pilotprojektet Diversity in Destinations. Projektet genomförs endast om ansökan blir beviljad medel från EU-kommissionen. 2. Östersunds kommun går med på att finansiera sina omkostnader för deltagandet som inte täcks av projektet. Eventuella kostnader för kommunens deltagande får inte överstiga kronor. 3. Pengarna tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel, ansvar verksamhet Bakgrund Beskrivning av utlysningen EU-kommissionen (GD Näringsliv) har gjort en utlysning med möjligheten att söka medel för att öka konkurrenskraften hos den europeiska turismnär- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

4 1, UU :30 KS: 1701/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr ingen genom erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande åtgärder. Syftet är att skapa fler entreprenörer men också att förbättra ledningsstrukturen och skynda på ett förändringsarbete mot barriärfria besöksmål inom befintlig verksamhet. Studier visar att idag låter var 3:e funktionsnedsatt bli att åka på semester på grund av bristande tillgänglighet. Detta betyder stora inkomstbortfall för näringen och minskad delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning. EU identifierar en åldrande befolkning och en befolkning med minskad funktionsförmåga i rörelseapparaten som viktiga målgrupper för den europeiska besöksnäringen. Förbättrad tillgänglighet, trygghet och säkerhet är områden som behöver förbättras generellt hos alla destinationer för att attrahera dessa målgrupper, menar EU-kommissionen. Utlysningen Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all, med undertemat Fostering accessible tourism entrepreneurship and management fokuserar på produktutveckling och utveckling av tillgänglighetsstrategier. Produkter och strategier ska också implementeras och marknadsföras. EU-kommissionen ser helst att de sökande projekten fokuserar på generella tillgänglighetslösningar genom arbetssättet Design för alla, vilket ligger helt i linje med den väg som Östersund vill ta. Utlysningen kommer att ge medel till 3-4 projekt, med max Euro per projekt (max 75% av totala kostnaden). Deadline för inlämnande av ansökan är den 21 oktober Tidigast projektstart är sommaren 2015 och kan pågå i max 18 månader. Beskrivning av projektansökan Design for All Foundation, med säte i Barcelona, står som huvudsökande i denna projektansökan. Syftet med ansökan är att små- och medelstora turistföretag på tre orter i Spanien ska få utbildning och stöd för att ta fram Design för alla-strategier för sin verksamhet. Nästa steg är att den destination där dessa företag har sin verksamhet ska ta fram en gemensam strategi. I fas 2 av projektet bjuds ett urval av medlemmarna i Design for All Foundation, där bland annat Östersunds kommun och Visit Östersund ingår, att ta del av de spanska destinationernas resultat. Under fas 2 sker erfarenhetsutbyte och nätverkande men de nytillkomna destinationerna erbjuds även att själva genomgå den utbildning inom Design för alla som tagits fram och gjorts webbaserad. Kostnad och vinster för Östersund Östersunds kommuns och Visit Östersunds medverkan finansieras till stor del via EU-projektet, genom bidrag för resor och boende vid två studieresor till Spanien samt kostnadsfri webbutbildning. Kommunen bör dock räkna med att avsätta omkring kronor för eventuella ökade kostnader men också för att bereda möjlighet för några av Östersunds turistföretag att delta. Den stora nyttan av projektet för Östersund som destination är ju att de entreprenörer som utför besöksnäringstjänster blir inspirerade att förbättra tillgängligheten och ta fram egna Design för alla-strategier. Målsättningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

5 1, UU :30 KS: 1701/2014 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr med vår medverkan är också att det ska leda till att en strategi på destinationsnivå tas fram. Avsiktsförklaring behövs för att kunna delta Design for All Foundation, som huvudsökande, har bjudit in ett urval av sina medlemmar att delta i fas 2 av projektet. De medlemmar som är intresserade av att delta behöver skicka in en avsiktsförklaring, ett Letter of Support, som sedan bifogas ansökningen som skickas till EU-kommissionen. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh, kommundirektör Johan Redhe, tillväxtchef Utdrag till Putte Eby och Karin Riddar Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

6 1, UU :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Karin Riddar Utvecklingsutskottet EU-projekt Diversity in Destinations Östersunds kommun och Visit Östersund har bjudits in att delta i pilotprojektet Diversity in Destinations, där Design for All Foundation i Barcelona står som huvudsökande. Projektet kommer att söka finansiering via utlysningen Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all, som utgår från EU-kommissionens generaldirektorat för näringsliv. Kommunens medverkan i pilotprojektet innebär möjligheten att delta i studiebesök, nätverksaktiviteter och att ta del av ett webbaserat utbildningsmaterial kring implementering av Design för alla-perspektiv i besöksnäringsstrategier. För att kunna delta i pilotprojektet behöver alla inbjudna parter lämna in en avsiktsförklaring/letter of Support. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Projektbeskrivning Diversity in Destinations Kostnadsberäkning för kommunens deltagande Avsiktsförklaring/Letter of Support Förslag till beslut 1. Östersunds kommun skriver under avsiktsförklaringen och deltar därmed i ansökan för pilotprojektet Diversity in Destinations. Projektet genomförs endast om ansökan blir beviljad medel från EU-kommissionen. 2. Östersunds kommun går med på att finansiera sina omkostnader för deltagandet som inte täcks av projektet. Eventuella kostnader för kommunens deltagande får inte överstiga kronor. 3. Pengarna tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel, ansvar verksamhet Bakgrund Beskrivning av utlysningen EU-kommissionen (GD Näringsliv) har gjort en utlysning med möjligheten att söka medel för att öka konkurrenskraften hos den europeiska turismnär- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

7 1, UU :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr ingen genom erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande åtgärder. Syftet är att skapa fler entreprenörer men också att förbättra ledningsstrukturen och skynda på ett förändringsarbete mot barriärfria besöksmål inom befintlig verksamhet. Studier visar att idag låter var 3:e funktionsnedsatt bli att åka på semester på grund av bristande tillgänglighet. Detta betyder stora inkomstbortfall för näringen och minskad delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning. EU identifierar en åldrande befolkning och en befolkning med minskad funktionsförmåga i rörelseapparaten som viktiga målgrupper för den europeiska besöksnäringen. Förbättrad tillgänglighet, trygghet och säkerhet är områden som behöver förbättras generellt hos alla destinationer för att attrahera dessa målgrupper, menar EU-kommissionen. Utlysningen Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all, med undertemat Fostering accessible tourism entrepreneurship and management fokuserar på produktutveckling och utveckling av tillgänglighetsstrategier. Produkter och strategier ska också implementeras och marknadsföras. EU-kommissionen ser helst att de sökande projekten fokuserar på generella tillgänglighetslösningar genom arbetssättet Design för alla, vilket ligger helt i linje med den väg som Östersund vill ta. Utlysningen kommer att ge medel till 3-4 projekt, med max Euro per projekt (max 75% av totala kostnaden). Deadline för inlämnande av ansökan är den 21 oktober Tidigast projektstart är sommaren 2015 och kan pågå i max 18 månader. Beskrivning av projektansökan Design for All Foundation, med säte i Barcelona, står som huvudsökande i denna projektansökan. Syftet med ansökan är att små- och medelstora turistföretag på tre orter i Spanien ska få utbildning och stöd för att ta fram Design för alla-strategier för sin verksamhet. Nästa steg är att den destination där dessa företag har sin verksamhet ska ta fram en gemensam strategi. I fas 2 av projektet bjuds ett urval av medlemmarna i Design for All Foundation, där bland annat Östersunds kommun och Visit Östersund ingår, att ta del av de spanska destinationernas resultat. Under fas 2 sker erfarenhetsutbyte och nätverkande men de nytillkomna destinationerna erbjuds även att själva genomgå den utbildning inom Design för alla som tagits fram och gjorts webbaserad. Kostnad och vinster för Östersund Östersunds kommuns och Visit Östersunds medverkan finansieras till stor del via EU-projektet, genom bidrag för resor och boende vid två studieresor till Spanien samt kostnadsfri webbutbildning. Kommunen bör dock räkna med att avsätta omkring kronor för eventuella ökade kostnader men också för att bereda möjlighet för några av Östersunds turistföretag att delta. Den stora nyttan av projektet för Östersund som destination är ju att de entreprenörer som utför besöksnäringstjänster blir inspirerade att förbättra tillgängligheten och ta fram egna Design för alla-strategier. Målsättningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

8 1, UU :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr med vår medverkan är också att det ska leda till att en strategi på destinationsnivå tas fram. Avsiktsförklaring behövs för att kunna delta Design for All Foundation, som huvudsökande, har bjudit in ett urval av sina medlemmar att delta i fas 2 av projektet. De medlemmar som är intresserade av att delta behöver skicka in en avsiktsförklaring, ett Letter of Support, som sedan bifogas ansökningen som skickas till EU-kommissionen. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh, kommundirektör Johan Redhe, tillväxtchef Utdrag till Putte Eby och Karin Riddar Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

9 1, UU :30 / :s bilaga: projektbeskrivning Diversity in Destinations Projektbeskrivning nr 4, Design for All Foundation Inkommen till Östersunds kommun RELEVANT TEXTS FROM THE CALL The proposal should aim at achieving the following expected results: Creation of a "critical mass" of accessible destinations, attractions, sites and tourism-related services Boost the "know how" about "Universal design" and "Accessible tourism" in tourism leadership and management both in the public and private sector while, at the same time, improving the uptake of dedicated skills and staff competences. Improve the quality and provision of accessible tourism training in Europe, both educational and vocational. Contribution to the growth of employment and turn-over in the tourism sector; Contribute to the enhancement of the quality of tourism services, propelling worldwide the reputation of the EU as an accessible, responsible and high-quality tourism destination. The project proposal must fulfil the following characteristics: be technically and financially sustainable. The project should identify the management structure and explain how it will enable the project to meet its goals, identify the staff to be involved with distribution of tasks between partners and staff members. The description of the proposal should also refer to how the action could be further developed after the end of the project period, both technically and financially. create real measurable effects. The expected results of the project should be clearly outlined and it should be indicated how the results will be measured and what indicators will be used. be carried out through a partnership/consortium between a minimum of 3 (three) partners (i.e. 3 different legal entities mentioned separately in the grant agreement) which shall include at least one public authority, 1 tourism training provider (university, school, vocational training providers), 1 business federation/and or Chambers of commerce, industry and crafts or similar bodies and their umbrella associations; The consortium can be transnational (i.e. different legal entities having their legal seats in at least 3 different countries) but it is not compulsory. give visibility to the European Union's involvement in the project.

10 1, UU :30 / :s bilaga: projektbeskrivning Diversity in Destinations Projektbeskrivning nr 4, Design for All Foundation Inkommen till Östersunds kommun SUMMARY The aim of the Diversity for Destinations training project is to improve the business capacity in tourism sector s SMEs and the attractiveness of tourism destinations by means of a training and coaching process aimed to implement Universal Design in their business strategies making it compatible with economical growth. The basis for the training will be the conclusions of the study "Economic impact and travel patterns of Accessible Tourism in Europe" carried out by GfK, University of Surrey, Neumann Consult and ProAsolutions and the study "Enhancing the Competitiveness of Tourism in the EU - An Evaluation Approach to Establishing 20 Cases of Innovation and Good Practice" carried out by the centre for Strategy and Evaluation Services, both for the DG ENTR. The project is designed as a pilot for future replication beyond the financed period. It consist in the engagement of the tourism SMEs from 4 local tourist destinations in Spain (Platja d Aro, Lloret, La Garrotxa and Roses) that after an on-line training period will be coached to develop their own Universal Design business strategy and, once completed in 4 months, the SMEs and the local authority of each destination (responsible for the destination management) will define the Universal Design Strategy for the destination. These destinations have been selected because they are examples of four tourism models: - An old massive beach tourism model evolving towards family tourism. - Inland Natural Park tourism. - Coast Natural Park and family tourism. - Shopping tourism. These four destinations share a common approach: all destination management have already integrated Design for All in their strategies and

11 1, UU :30 / :s bilaga: projektbeskrivning Diversity in Destinations Projektbeskrivning nr 4, Design for All Foundation Inkommen till Östersunds kommun developed some activity related with this issue, mainly in public domain and dissemination, but it has been not yet integrated by the private operators. Once the Design for All strategy for each destination will be defined and putted into practice during a year the results will be assessed. The success of the project will be measured by means of the following objective indicators: variation in number of clients/visitors, variation in turnovers, direct investments made by participants and new activities/business created after one year. Once the assessment will be finished destination managers and tourism entrepreneurs from Sweden, Norway, France, Luxembourg and Portugal will be invited to visit the destinations, to exchange with the local destination managers and entrepreneurs and to know about the strategies and tangible results achieved. They will be also invited to use the on-line training materials and to follow the coached process in their destination beyond the financed period. The project will be at the same time a train the trainers program as the on-line course will be developed by the Design for All Foundation team and 3 tourism and accessibility professionals (1 from Sweden, 1 from Spain and 1 from France, all foundation members) that will assist in the coaching process and will be trained to replicate the Diversity in Destinations training program in the visiting destinations. POTENTIAL PARTNERS AND ROLES Destination managers Ajuntament de Platja d Aro (Spain) Ajuntament de Lloret and/or Patronat de Turisme de Lloret (Spain) Ajuntament de Roses (Spain) They should send two participants from their staff to the training and coaching sessions and to engage at least 8 local entrepreneurs in each destination. ROLE: They will train their responsible staff on Tourism for All, they will develop de own Tourism for All strategy for the destination and they will have the opportunity to create exchange and promotion laces with other destinations. Turisme Garrotxa

12 1, UU :30 / :s bilaga: projektbeskrivning Diversity in Destinations Projektbeskrivning nr 4, Design for All Foundation Inkommen till Östersunds kommun Is an association of tourism entrepreneurs with a long experience in managing collectively the own destination. They already engaged their members in the sustainable tourism approach and assessed the results. ROLE: They will assess the results in each destination and will participate as destination in the training and coaching process. Design for All Foundation with its members Svenska Equality (Sweden), Divercities (France) and Adis-cg (Spain) ROLE: The foundation will develop Project coordination, training and coaching and setting up the background for a future network. Its consultant members will learn and put into practices new tools and methods to train SMEs and destinations willing to embrace Tourism for All strategies. They will have the opportunity to offer their services to other destinations and SMEs. There is also requested to obtain the support of al least one sector related ministry expressed in a letter of support. PROJECT DEVELOPMENT Week 1. Engagement Module in Spain. Fundamentals and reasons to adopt Universal Design strategies in Tourism sector. From week 1 to week 4. Development of the on-line training platform containing tools to assess the present situation, discover the opportunities arising from a new approach to clients and to develop a Universal Design Plan in the own business. A hospitality training for employees will be also included. From week 4 to week 8. Each trainee follows the course with teleconference support. From week 8 to week 12. Each business and destination develop the own Universal Design Business Plan with teleconference support.

13 1, UU :30 / :s bilaga: projektbeskrivning Diversity in Destinations Projektbeskrivning nr 4, Design for All Foundation Inkommen till Östersunds kommun From week 13 to week 17. Development of the common Universal Design Strategy in each destination among SMEs and destination managers. Coached process by the foundation staff. From week 18 to week 62. Follow up of the implementation of actions in business and destinations. From week 33 to week 52. Online coaching to SMEs and destinations for the development of the contents for each destination s web site. Design and development of the Diversity in Destinations web site that will promote all destinations, will contain the training resources and will present the results of the destinations analysis. From week 68 to week 75. Data analysis from all destinations. Week 76 and 77. Destinations meetings in Spain. This meetings will aim explain the visitors (two groups of 25 destination managers and entrepreneurs) the strategies and results achieved to generate synergies among destinations. It will consist in two days study visit of the local offer, half a day to explore collaboration opportunities and half a day to present the foreign offers to local citizens. From week 77 to week 78. Preparing and delivering the final report. Beyond the financed period the Design for All Foundation will support the training in other destinations to be delivered by the trained professionals and will keep enlarging the network of Diversity in Destinations. The network will facilitate the exchange and collaboration among partners involved. CO-FINANCE We will request the EC that will be the 73,17% of the project budget that will suppose an investment of in total. (this will depend on salary rates of each partner) The to be co-financed by the partners will come from: - The estimated 240 days of dedication of staff in each destination. the final amount will depend on the salary rates in each destination.

14 1, UU :30 / :s bilaga: projektbeskrivning Diversity in Destinations Projektbeskrivning nr 4, Design for All Foundation Inkommen till Östersunds kommun BUDGET ALLOCATION Project management Trainers and coach expenses Destinations personnel working time Destinations representatives travel costs visits hosting Destination analysis Dissemination TOTAL

15 1, UU :30 / :s bilaga: kostnadsberäkn Ösd kn Beräkning av kostnader för Östersunds kommun i samband med deltagande i EU-projektet "Diversity in Destination" Deltagande i projektet innebär 2 studiebesök till Spanien för upp till 5 personer. Varje besök beräknas bestå av 3 studiedagar samt restid (4 nätter, 5 arbetsdagar). Kostnad för lön är inte med i beräkningen, utan det förutsätts att de som deltar gör detta inom ordinarie arbetstid. Ett besök Två besök Per person För 5 personer Per person För 5 personer Resa Östersund - Stockholm t o r Resa Stockholm - Barcelona t o r Övrig transfer Hotell Övriga omkostnader summa Medfinansiering via EU-projektet Kommunens kostnad per besök Kommunens kostnad för 2 besök Kostnadsberäkningen visar att EU-projektet kommer att kunna finansiera knappt 50% av den totala kostnaden, och att kommunen behöver gå in med totalt max kronor för deltagande med 5 personer i två studiebesök. Kostnaden skulle minska om färre personer deltar eller att det går att boka billigare resor och boende än beräknat (om t ex endast 3 personer deltar blir kostnaden kronor för två studiebesök).

16 1, UU :30 / :s bilaga: Letter of support Ösd kn

17 2, UU :30 KS: 2209/2013 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Theresia Grön Utvecklingsutskottet Medfinansiering- Ny mötesplats i Ängsmon Som en del av projektet "Områdesutveckling Torvalla" har en ungdomsdialog genomförts i form av metoden Open Space. Dialogen genomfördes tillsammans med Östersunds ungdomsråd för elever från Ängsmogården och Torvallaskolan, den 9 maj Arbetet med att förverkliga flertalet av de förslag som lämnades i samband med dialogen pågår kontinuerligt. Förslagen från ungdomsdialogen Open Space, samt även tidigare områdesdialog i Torvalla 2012 handlar om fler mötesplatser ute/ en grillplats i området. Samhällsbyggnad har meddelat att de kan tillgodose delar av detta förslag med tillskott av medel från områdesutvecklingsprojektet. Trafik och park ansöker med anledning av detta från områdesutvecklingsprojektet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till beslut 1. Områdesutvecklingsprojektet medfinansierar satsningen Ny mötesplats i Ängsmon med kronor. 2. Pengarna tas från områdesutvecklingsprojektets budget, ansvar 01000, verksamhet Bakgrund I Ängsmon finns en uppskattad pulka och skidbacke som i folkmun har smeknamnet jordtippen. Backen nyttjas främst av barnfamiljer och unga som pulk- och skidbacke under vinterhalvåret. Bland annat hölls en vinterfestival på denna kulle 2012 som en projektaktivitet i områdesutvecklingsprojektet. En upprustning och utveckling av detta område till en ny och förbättrad mötesplats har diskuterats på områdesutvecklingsmöten inom ramen för områdesutvecklingsprojektet. Det har även lämnats in synpunkter om detta från medborgare när områdesutvecklingsprojektet stod i monster på Torvalladagen Trafik och Park har också blivit uppvaktad av en boende i Tor- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

18 2, UU :30 KS: 2209/2013 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr valla som säger sig kunna bistå med att bereda backen med skoter vid behov så att pulkaföret blir extra bra, om kommunen gör en insats. Projektledaren för områdesutvecklingsprojektet har stämt av med Kerstin Blomkvist från Trafik och Park angående dessa synpunkter. Bedömningen är att dessa önskemål hänger samman med förslagen från ungdomsdialogen Open Space, samt även tidigare områdesdialog i Torvalla 2012 handlar om fler mötesplatser ute/en grillplats i området. Under oktober månad pågår schaktning av jordmassor i detta område och därför kan samordningsvinster göras genom att ta tillfället i akt att samtidigt bereda marken, flytta ett vindskydd till ett lämpligare ställe, samt att anlägga en grillplats. För att kunna genomföra denna satsning gör Trafik och park bedömningen att ett tillskott på kronor behövs. En avstämning om förslaget har gjorts med områdesutvecklingsprojektets styrgrupp som ställer sig positiva till förslaget. Kommunledningsförvaltningens synpunkter Kommunledningsförvaltningen ser helst att områdesutvecklingsprojektets projektbudget fokuseras mot externa ansökningar, arrangemang och insatser, eftersom projektbudgeten inte är särskilt omfattande. Förvaltningen anser däremot att den föreslagna åtgärden stämmer väl överrens med förslag från ungdomsdialog, förslag från tidigare genomförd medborgardialog, samt nyligen lämnade synpunkter från invånare i Torvalla. Mot denna bakgrund anser förvaltningen att områdesutvecklingsprojektet bör bevilja medel om kronor till Trafik och park för att kunna genomföra en satsning på en mötesplats utomhus i Ängsmon. Förvaltningen är också positiv till samverkan mellan områdesutvecklingsprojektet och samhällsbyggnad med hänvisning till samordningsvinster. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Theresia Grön Utdrag till: Lars Andersson, Kerstin Blomkvist Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

19 2, UU :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Theresia Grön Utvecklingsutskottet Medfinansiering- Ny mötesplats i Ängsmon Som en del av projektet "Områdesutveckling Torvalla" har en ungdomsdialog genomförts i form av metoden Open Space. Dialogen genomfördes tillsammans med Östersunds ungdomsråd för elever från Ängsmogården och Torvallaskolan, den 9 maj Arbetet med att förverkliga flertalet av de förslag som lämnades i samband med dialogen pågår kontinuerligt. Förslagen från ungdomsdialogen Open Space, samt även tidigare områdesdialog i Torvalla 2012 handlar om fler mötesplatser ute/ en grillplats i området. Samhällsbyggnad har meddelat att de kan tillgodose delar av detta förslag med tillskott av medel från områdesutvecklingsprojektet. Trafik och park ansöker med anledning av detta från områdesutvecklingsprojektet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Förslag till beslut 1. Områdesutvecklingsprojektet medfinansierar satsningen Ny mötesplats i Ängsmon med kronor. 2. Pengarna tas från områdesutvecklingsprojektets budget, ansvar 01000, verksamhet Bakgrund I Ängsmon finns en uppskattad pulka och skidbacke som i folkmun har smeknamnet jordtippen. Backen nyttjas främst av barnfamiljer och unga som pulk- och skidbacke under vinterhalvåret. Bland annat hölls en vinterfestival på denna kulle 2012 som en projektaktivitet i områdesutvecklingsprojektet. En upprustning och utveckling av detta område till en ny och förbättrad mötesplats har diskuterats på områdesutvecklingsmöten inom ramen för områdesutvecklingsprojektet. Det har även lämnats in synpunkter om detta från medborgare när områdesutvecklingsprojektet stod i monster på Torvalladagen Trafik och Park har också blivit uppvaktad av en boende i Tor- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

20 2, UU :30 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr valla som säger sig kunna bistå med att bereda backen med skoter vid behov så att pulkaföret blir extra bra, om kommunen gör en insats. Projektledaren för områdesutvecklingsprojektet har stämt av med Kerstin Blomkvist från Trafik och Park angående dessa synpunkter. Bedömningen är att dessa önskemål hänger samman med förslagen från ungdomsdialogen Open Space, samt även tidigare områdesdialog i Torvalla 2012 handlar om fler mötesplatser ute/en grillplats i området. Under oktober månad pågår schaktning av jordmassor i detta område och därför kan samordningsvinster göras genom att ta tillfället i akt att samtidigt bereda marken, flytta ett vindskydd till ett lämpligare ställe, samt att anlägga en grillplats. För att kunna genomföra denna satsning gör Trafik och park bedömningen att ett tillskott på kronor behövs. En avstämning om förslaget har gjorts med områdesutvecklingsprojektets styrgrupp som ställer sig positiva till förslaget. Kommunledningsförvaltningens synpunkter Kommunledningsförvaltningen ser helst att områdesutvecklingsprojektets projektbudget fokuseras mot externa ansökningar, arrangemang och insatser, eftersom projektbudgeten inte är särskilt omfattande. Förvaltningen anser däremot att den föreslagna åtgärden stämmer väl överrens med förslag från ungdomsdialog, förslag från tidigare genomförd medborgardialog, samt nyligen lämnade synpunkter från invånare i Torvalla. Mot denna bakgrund anser förvaltningen att områdesutvecklingsprojektet bör bevilja medel om kronor till Trafik och park för att kunna genomföra en satsning på en mötesplats utomhus i Ängsmon. Förvaltningen är också positiv till samverkan mellan områdesutvecklingsprojektet och samhällsbyggnad med hänvisning till samordningsvinster. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Theresia Grön Utdrag till: Lars Andersson, Kerstin Blomkvist Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

-4, UU 2014-10-01 08:30. Utvecklingsutskottets protokoll 2014-10-01

-4, UU 2014-10-01 08:30. Utvecklingsutskottets protokoll 2014-10-01 -4, UU 2014-10-01 08:30 s protokoll 2014-10-01 -3, UU 2014-10-01 08:30 Plats och tid Lillsjön, Rådhuset, den 1 oktober 2014 kl 08.30-12.15 Paragrafer 61-69 Beslutande Övriga deltagare Enligt tjänstgöringslista

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

SwediSh network of convention bureaus. nationell kongressrapport 2015. Nationell kongressrapport

SwediSh network of convention bureaus. nationell kongressrapport 2015. Nationell kongressrapport Nationell kongressrapport 1 2 Nationell kongressrapport 2015 Mötesindustrin utgör en betydande del av Sveriges besöksnäring. exakt hur stor mötesindustrin i Sverige är finns det i dagsläget inget statistiskt

Läs mer

Utlysningar 2015 och aktuella

Utlysningar 2015 och aktuella Utlysningar 2015 och aktuella finansieringsverktyg Cecilia Ramberg, Swerea Vice verksamhetsledare för LIGHTer Våren 2015 LIGHTer industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer innovationscheckar och gränsgångare

Läs mer

Chalmers Innovation Seed Fund

Chalmers Innovation Seed Fund Olle Stenberg Chalmers Innovation Seed Fund SiSP seminarium 110901 Livet före fonden Utveckling av offentliga finansieringssystemet NUTEK VGR Innovationsbron Privat Chalmersinvest Affärsänglar VCs M.fl

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder.

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. 2012-08-28. Göran Nordström FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. Upplägg Lite om mig Info om vårt projekt: SECURE Arbetet med ansökan Styrkor hos

Läs mer

1 (4) Toward a 21 st Century Mathematics Curriculum Resource ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 (4) Toward a 21 st Century Mathematics Curriculum Resource ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Toward a 21 st Century Mathematics Curriculum Resource ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 (4) Curriculum resources 1 are widely used in Sweden as well as in many other countries in the world. Research

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Conference: Sustainable use of plastics and textiles

Conference: Sustainable use of plastics and textiles 2016-07-05 SLUTRAPPORT 1 (6) Datum 2016-11-22 Dnr Konferens: Hållbar användning av plast och textilier Projektnr 6515 Conference: Sustainable use of plastics and textiles SLUTSATSER Projektets mål avseende

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Innehåll DEL 1: Vad kännetecknar en god ansökan? DEL 2: Vilka ramar ger E+ ICM? DEL 3: Hur har Lunds universitet arbetat

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

-4, UU 2014-04-17 08:30. Utvecklingsutskottets protokoll 2014-04-17

-4, UU 2014-04-17 08:30. Utvecklingsutskottets protokoll 2014-04-17 -4, UU 2014-04-17 08:30 s protokoll 2014-04-17 -3, UU 2014-04-17 08:30 Plats och tid Frösörummet, Rådhuset den 17 april 2014 kl 08.30-12.00 Paragrafer 29-39 Beslutande Övriga deltagare Enligt tjänstgöringslista

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet

Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet Erasmus + ICM utomeuropeisk mobilitet Erasmus+ ICM Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet, International Credit Mobility, ICM Startade 2015 Öppnade upp Erasmus för världen Alla 28 medlemsländer i EU liksom Norge,

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Högskolans roll i regional utveckling kopplat till smart specialisering

Högskolans roll i regional utveckling kopplat till smart specialisering Högskolans roll i regional utveckling kopplat till smart specialisering HSS 2013 Eskilstuna, 2013-05-16 Maria Lindqvist Senior Research Fellow Bakgrund EUs Knowledge for Growth (K4G) http://ec.europa.eu/invest-inresearch/monitoring/knowledge_en.htm

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate.

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Sida 1 av 6 EVENTS Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Studentvolontär i Uppsala / Student Volunteering

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

RAPPORT. Järvsö Hållbar destination etapp 2. Rapport/förstudie för GSTC-D, hållbarhetscertifiering. http://www.gstcouncil.org/ Vibeke Sjögren

RAPPORT. Järvsö Hållbar destination etapp 2. Rapport/förstudie för GSTC-D, hållbarhetscertifiering. http://www.gstcouncil.org/ Vibeke Sjögren RAPPORT Järvsö Hållbar destination etapp 2. Rapport/förstudie för GSTC-D, hållbarhetscertifiering http://www.gstcouncil.org/ Vibeke Sjögren Ljusdal april 2016 Järvsö Hållbar destination etapp 2. Rapport/förstudie

Läs mer

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner.

Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner. Get ready for the rest of your life. Source Swedish Social Insurance Agency introduced new rules in 2010. Sick leave became time-limited to three months. Target group Individuals in social isolation with

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Kursplan. AB1008 Personalekonomi i praktiken. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Human Resource Accounting in Practice

Kursplan. AB1008 Personalekonomi i praktiken. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Human Resource Accounting in Practice Kursplan AB1008 Personalekonomi i praktiken 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Human Resource Accounting in Practice 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs skall den

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer