SGUs geologimod till Minecraft Lathund : nyheter, recept och tips!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SGUs geologimod till Minecraft Lathund : nyheter, recept och tips!"

Transkript

1 Förhandsversion SGUs geologimod till Minecraft Lathund : nyheter, recept och tips!

2 Om BetterGeo (beta version) BetterGeo är Sveriges geologiska udnersöknings modifikation (mod) av Minecraft. Genom att skapa en mer realistisk geologi i spelet, vill vi öka intresset och förståelsen för geologi och dess betydelse. Ursprungsversionen av Minecraft, Vanilla, bygger på geologi att hitta, utvinna och förädla olika fyndigheter. Vi har helt enkelt byggt vidare på detta koncept och infört fler bergarter, mineral, metaller, ädelstenar och relevanta användningsområden för dem. Detta är en enklare beskrivning för dig som är spelare där vi presenterar modens innehåll. Moden och mer information finns på: wip-mods/ bettergeo-more-geology-in-minecraft. RECEPT Recept används för att bygga saker i Minecraft. Det går ut på att kombinera olika material för att få fram en färdig produkt. Nedan visas de recepten som vi har lagt till i BetterGeo med våra nya resurser. Diabas, gabbro, gnejs, granit, kimberlit, kalksten, skiffer och skarn är nya block som ersätter stone och cobblestone (sten och kullersten) i recept. Smältverk Du måste utvinna rena metaller och göra tackor av dem för att kunna använda metallerna i recept. 8 block av bauxit, 8 block av gabbro med titan eller koppar, 8 järnbitar från skarn eller bandad järnmalm eller 8 zinkbländebitar läggs in i smältverket. Du eldar med kol eller hinkar med lava, och antalet kolbitar eller hinkar med lava varierar beroende på vad du ska utvinna, men testa att fylla en, två eller tre slots (fack) med bränsle. Slotsen och eldslågan visar olika färger beroende på temperatur (gul varmt, orange mellanvarmt, blå mycket varmt). Produkterna i processen blir den utvunna metallen beroende på vilken malm som använts, samt slagg. I vissa fall innehåller slaggen fortfarande tillräckliga mängder för att kunna gå igenom smältverket en gång till. Då måste du ta 10 bitar slagg från samma metall och fylla två eller tre slots med bränsle för att få ut en till tacka. Byggs av: En vanlig ugn och tre fältspatsblock. Legeringsugn I legeringsugnen kan man blanda olika metaller till legeringar. Ingen slagg bildas i processen. Bränsle är precis som för smältverket antingen kol eller hinkar med lava. Se recepten på legeringar längre ner (stål, brons och mässing). Byggs av: Ett smältverk och tre tegelblock.

3 Vaskpanna av stål eller trä För att kunna utvinna vaskförekomsterna guld och diamant ur sand används en vaskpanna, antingen i trä eller stål. Den i stål håller längre. Du vaskar sanden under vattnet i floderna (i river biomes). Byggs av: Tre träpinnar eller tre stålstavar. Jet pack Ett jet pack gör det möjligt för dig att flyga runt i de olika miljöerna (i överlevnadsläge). Genom det får du ett fågelperspektiv och kan effektivt hitta malmer och gångbergarter. Jet packet kan användas så länge som batteriet har laddning, sen måste det laddas upp i batteriladdaren. Du ser laddningen när du har jet packet på ryggen. Byggs av: Ett litiumbatteri, två titantackor och fyra aluminiumtackor. Monstervarnare En monstervarnare kan användas till att upptäcka monster på avstånd, något som kan vara till hjälp på natten när de kommer fram. Monstervarnaren måste laddas direkt när du har byggt den och sen efter att du har använt den ett tag. Byggs av: Två kvartsblock, två koppartackor, en vattensafir och ett litiumbatteri. Hjärtstartare Om man skadar sig i spelet kan man med hjälp av hjärtstartaren börja om spelet på samma ställe där man sist befann sig. På platsen återfår man även alla produkter som man hittills samlat på sig om man skulle ha tappat dem. Hjärtstartaren måste laddas när du har byggt den och sen efter varje gång du har använt den. Byggs av: Två titantackor, två tantaltackor, ett litiumbatteri och en REE-tacka.

4 Litiumbatterier Litiumbatterier ingår i olika recept till tekniska produkter, som till exempel hjärtstartaren, monstervarnaren och jet packet. Byggs av: En stålstav och en litiumtacka. Batteriladdare Används för att ladda upp produkter med ett litiumbatteri. Batteriladdaren drivs av solenergi och fungerar därför endast när den står i direktkontakt med himlen när solen har en viss styrka på dagen. Jet pack, monstervarnare och hjärtstartare (som har litiumbatterier i sig) kopplas in i laddaren när de ska laddas upp. Byggs av: Tre REE-tackor, en dagljussensor och tre koppartackor. Sandpapper Används för att slipa block, trappor och slabs. Bergarter som kan slipas är gabbro, marmor, granit, gnejs, diabas, kalksten, kvarts, lerskiffer och skiffer. Byggs av: en granat, en slimeboll och ett papper. Magnetisk kompass Används till att hitta järn. Kompassen reagerar (snurrar och lyser) när den är 20 block ifrån en järnmalmsfyndighet. Ju närmare man kommer desto starkare reaktion från kompassen. Byggs av: Fyra järntackor och en koppartacka.

5 Stål Legering som tillverkas i legeringsugnen av sju järntackor, en bit kol och en volframtacka. Brons Legering som tillverkas i legeringsugnen av sju koppartackor och två tenntackor. Mässing Legering som tillverkas i legeringsugnen av sex koppartackor och tre zinktackor. Magmatiska bergarter Är de bergarter som bildas när magma eller lava från olika nivåer i jordskorpan svalnar och kristalliseras. Granit finns på land och på havsbotten. Det är en byggsten som du kan slipa med sandpappret. Granit ersätter också stone och cobbelstone i recepten. Innehåller ädelstenen vattensafir och mineralet fältspat. Gabbro finns mest på havsbotten och lite mindre på land och är en byggsten som du kan slipa med sandpappret. Gabbro ersätter stone och cobblestone i recept. Gabbro finns som tre block: ett vanligt, ett med titan och ett med koppar. Titan och koppar kan du utvinna i smältverket. Gabbro Gabbro med titan Gabbro med koppar

6 Basalt finns mest på havsbotten och lite på land. Den innehåller koppar som droppas direkt. Obsidian bildas när vatten hälls på lava. Vi har ändrat hårdheten på obsidianblocket från 50 i Vanilla till 9 i moden. Pimpsten bildas när lava hälls på vatten. I verkligheten flyter pimpsten ovanpå vatten vilket den också gör i moden. Använder man pimpsten som en byggsten får man vara beredd på att den flyter i väg vid kontakt med vatten eller går sönder om man sätter ut den i vatten. Syns endast än så länge i kreativt läge. Metamorfa bergarter Metamorfa bergarter är de bergarter som har genomgått mineralogiska och texturella förändringar, främst i fast tillstånd, som ett resultat av ändrade temperatur- och/eller tryckförhållanden. Gnejs kan hittas i bergskedjor, ofta tillsammans med granit med andra bergarter ovanpå. Du kan slipa gnejsblocken med sanpapper, och gnejs ersätter också stone och cobblestone i recept. I gnejs kan du hitta ädelstenen vattensafir. Skarn kan hittas djupare ner i marken och finns ofta mellan kalksten, marmor och granit. Skarn innehåller koppar, järn, sällsynta jordartsmetaller och wolfram. Skarn ersätter stone och cobblestone i recept.

7 Marmor kan hittas bredvid bandad järnmalm, andra metamorfa bergarter eller som stora enskilda massor under marken. Marmor kan även hittas bredvid skarn. Ur marmor droppas zinkblände, som du kan göra till zink i smältverket. Marmorblocken kan du slipa med sandpappret. Skiffer finns långt ner i marken och ersätter stone och cobblestone i recept. Du kan också slipa marmor med hjälp av sandpappret. Sedimentära bergarter Är de bergarter som formas genom litifiering eller kemisk utfällning (cementation) ur sediment, stenfragment eller minerals som har transporterats och avsatts på Jordens yta. Lerskiffer finns i lager i marken och i bergen tillsammans med sandsten och kalksten. Lerskiffer kan du slipa med sandpappret. Sandsten finns i lager i marken och i bergen tillsammans med lerskiffer och kalksten. Sandsten fanns redan i Vanilla, men vi har lagt till kol i vissa av sandstensblocken och det gör sandsten till en ny källa till kol (vilket ersätter de tidigare kolmalmsblocken). Vi har också gett sandstensblocken en ny färg. Kalksten finns i lager i marken och i bergen tillsammans med lerskiffer och sandsten. Precis som sandsten är även kalksten en ny källa till kol vilket ersätter de tidigare kolmalmsblocken. Kalksten kan du slipa slipa med sandpappret, och ersätter stone och cobblestone i recept.

8 Bandad järnmalm (Banded iron formation, BIF) finns nära skiffer, sandsten, kalksten och marmor. Ur bandad järnmalm kan du utvinna järn i smältverket. Det är möjligt att spåra bandad järnmalm genom att använda den magnetiska kompassen. Kompassen reagerar när man är mindre än 20 block ifrån en järnmalmskälla. Gångbergarter och pipor Gångbergarter och pipor bildas när magma tränger igenom laterala och vertikala brott eller andra svaghetszoner i berget. Det kan hända i spridningszoner mellan tektoniska plattor, i riftsystem etc. Du hittar gångarna i markytan och de varierar i riktning, bredd och längd. De finns bara på land och inte på botten av hav eller sjöar (i verkligheten kan de finnas där men i moden har vi förenklat det). Diabas kan ersätta stone och cobblestone i recept. Pegmatit kan vittra sönder efter en viss tid om du har satt ut blocket själv. I pegmatit kan du hitta ädelstenarna granat, akvamarin, turmalin och smaragd, metallerna tantal, tenn och litium och mineralet fältspat. Kvarts innehåller guld och silver. Det tidigare guldmalmsblocket från Vanilla ersätts av kvartsblock med guld. Kvarts kan ersätta stone och cobblestone i recept. Kvarts med guld med silver Kimberlit innehåller i bland diamanter. De tidigare diamantmalmsblocken är ersatta av block med kimberlit med diamantförekomster. Kimberlit ersätter stone och cobblestone i recept. Ädelstenar Ädelstenar är bergarter, mineral, pärlor, koraller eller bärnstenar som efter viss behandling (polering eller klyvning) blir attraktiva och finns ofta som personliga ägodelar. Förutom diamanter och smaragder som redan finns i Vanilla finns det ett antal nya ädelstenar i moden. Om man kombinerar nio stycken av samma ädelsten i arbetsbänken får man ett block.

9 Funktion: Färglada byggstenar, dekoration och ingår i en del recept. Smaragd är ett grönt mineral som kan hittas i pegmatitgångar. Det tidigare smaragdblocket från Vanilla finns inte med i denna mod. Diamant är ett mineral som kan hittas i kimberlitpipor och i sand nära floder som en vaskförekomst. Det tidigare blocket diamantmalm har ersatts av block av kimberlit med diamanter. Granat är ett mineral kan hittas i pegmatitgångar. Topas är ett mineral kan hittas i pegmatitgångar. Vattensafir är ett mineral kan hittas i pegmatitgångar. Akvamarin är ett blått mineral som kan hittas i pegmatitgångar. Turmalin är ett mineral kan hittas i pegmatitgångar.

10 Metaller och andra fyndigheter Metaller och andra resurser så som mineral, bergarter och grundämnen återfinns i jorden eller berggrunden i olika miljöer. Vi utvinner och förädlar dem till flera olika produkter som vi ofta använder i vår vardag. Vi har introducerat metaller och andra resurser i moden eftersom de är så viktiga för människan. Vi vill göra spelaren medveten om varifrån dessa resurser kommer. Genom relevanta användningsområden för dessa kan vi även visa på samhällsnyttan med dem. Järn (Fe) är en metall som kan förekomma i skarn och bandad järnmalm, och dessa block ersätter den tidigare formen av järnmalmsblock från Vanilla. Funktioner: Järn används i recepten till att göra stål, vaskpanna och litiumbatterier. Järnmalm Järntacka Koppar (Cu) är en metall som kan förekomma i skarn, basalt och gabbro, vilket ersätter den tidigare kopparmalmen red stone ore från Vanilla. Man kan få lite hjälp att hitta koppar i marken genom att se den rosa blomman fjällnejlika. Hittar man en fjällnejlika finns det koppar i marken där blomman växer. Funktioner: Koppar används i recepten till att göra legeringar, den magnetiska kompassen, monstervarnaren och batteriladdaren. Koppar I gabbro Koppartacka Fjällnejlika Guld (Au) är en metall som kan förekomma i kvartsgångar eller i sand (vaskförekomst). Guldklimp Guldtacka Tantal (Ta) är en metall som kan förekomma i pegmatitgångar. Funktion: Används i receptet för att bygga hjärtstartaren.

11 Titan (Ti) är en metall som kan förekomma i gabbro. Funktioner: I recept till hjärtstartaren och jet pack. Titan i gabbro Titantacka Silver (Ag) är en metall som kan förekomma i kvartsgångar där det finns guld. Volfram (W) är en metall som kan förekomma i skarn. Funktion: I recept till att göra stål i legeringsugnen. Litium (Li) är en metall som kan förekomma i pegmatitgångar. Funktion: Litium har ett brett användningsområde eftersom att det ingår i receptet för litiumbatterier. Litiumbatterier används till många produkter: hjärtstartaren, jet pack och monstervarnaren. Tenn (Sn) är en metall som kan förekomma i pegmatitgångar. Funktion: Används för att göra mässing i legeringsugnen. Zinkblände är ett mineral som innehåller zink och kan förekomma i marmor. Funktion: Används för att göra mässing i legeringsugnen.

12 Fältspat är ett mineral som förekommer i bergarterna granit och pegmatit. Funktion: Används som byggsten i smältverket. Bauxit är en jordart (ibland även refererad till som bergart) som finns i tropiskt klimat (djungelmiljö) långt ner i marken och är en stor källa till aluminium. Funktion: Källa till aluminium, som används för att skapa ett jet pack i moden. Aluminium utvinns ur bauxitblocket i smältverket. Aluminium (Al) är en metall som kan utvinnas ur bauxit. Funktion: Är en del av receptet för att skapa ett jet pack. Sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Elements, REEs) kan man hitta i skarn djupt ner i jordskorpan eller mellan olika biomes (plattgränser mellan spelets olika miljöer) där skarn förekommer. I smältverket kan man göra REE-tackor som sedan blir användbara i olika recept. Tackorna har precis som själva fyndigheterna olika färger. I verkligheten finns det 17 olika jordartsmetaller med olika namn, men vi har förenklat i moden och har 6 olika färger och hänvisar till jordartsmetallerna som grupp. Funktioner: Sällsynta jordartsmetaller ingår i recepten för att bygga hjärtstartaren och batteriladdaren. REE-fyndigheter REE-tackor Kol (C) är ett av grundämnena som finns i Vanilla där det förekommer som kolmalm. I moden hittar man kol som resurs i sandsten och kalksten. Funktion: Bränsle Kol Block av kol Kalksten och kol Sandsten och kol Träkol

13 Vaskförekomster Är små bitar och fragment av ädelstenar och metaller som har blivit transporterade (ofta av strömmande vatten) från ursprungskällan och avsatts genom sedimentation. Dessa kan förekomma i sand och strömmande vatten i närhet till ursprungskällan. De kan vaskas fram genom användning av en vaskpanna. Vaskförekomster i moden består av guld och diamanter som återfinns i sandblock vid floderna. Du vaskar upp dem med hjälp av vaskpannor av stål eller trä. Sammanfattning Ändringar från ursprungsversionen Vanilla Block Diamant Järn Koppar Obsidian Ändring Förekommer nu som vaskförekomst i sand och i kimberlitpipor istället för diamantmalm i Vanilla. Block av skarn och bandad järnmalm är nya källor till järn, vilket ersätter de tidigare järnmalmsblocken i Vanilla. Kan förekomma i block av skarn och gabbro, vilka ersätter tidigare kopparmalm red stone ore från Vanilla. Sandsten Ändrad blockhårdhet från värde 50 till 9. Smaragd Sten och kullersten Nya block Basalt Bandad järnmalm Bauxit Diabas Gabbro Gabbro med koppar Gabbro med titan Gnejs Granit Kalksten Kalksten med kol Kimberlit Kimberlit med diamanter Kvarts Marmor Blocken har fått en ny färg och kan även innehålla kol, precis som kalksten, och ersätter därför de tidigare kolmalmsblocken från Vanilla. Kan förekomma som ädelsten i pegmatitblock, istället för block av smaragdmalm som tidigare i Vanilla. Är ersatta av nya block: diabas, gabbro, gnejs, granit, kimberlit, kalksten, skiffer och skarn. Ersätter tidigarekopparmalm från Vanilla. Ersätter tidigare järnmalmer från Vanilla. Ersätter tidigare diamantmalmer från Vanilla. Ersätter tidigare guldmalmer från Vanilla.

14 Pegmatit Pimpsten Metamorf skiffer Skiffer Skarn Ersätter tidigare järn- och kopparmalmer från Vanilla. Nya fyndigheter Aluminium Akvamarin Fältspat Granat Litium Sällsynta jordartsmetaller Silver Tantal Tenn Titan Topas Turmalin Vattensafir Volfram Zinkblände Utgivare Minecraftmoden BetterGeo ges ut av Sveriges geologiska undersökning (SGU) som en del i regeringsuppdraget Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt. Moden släpps som beta version den 7 maj Har du frågor, förslag på förbättringar eller andra funderingar är du välkommen att kontakta oss via mail till

15

16

Stenar är bitar ur berggrunden som lossnat.

Stenar är bitar ur berggrunden som lossnat. BERGARTER Vår berggrund ligger som ett hårt skal runt hela vår jord. Gräver man bort jord, sand och grus kommer du så småningom ner till fast berg = berggrunden. Stenar är bitar ur berggrunden som lossnat.

Läs mer

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss Ämnen omkring oss 1 Mål Eleverna ska kunna > Kunna förklara vad en atom och molekyl är. > Vet a vad ett grundämne är och ge exempel > Veta vad en kemisk förening är och ge exempel > Veta att ämnen har

Läs mer

Framställning av järn

Framställning av järn Ämnen i jordskorpan Få rena grundämnen i naturen Ingår i kemiska föreningar I berggrunden (fasta massan i jordskorpan) finns många olika kemiska föreningar. De flesta berggrund innehåller syre Berggrunden

Läs mer

Gissa vilket ämne! Geologins Dags tipsrunda 2012 för ungdomar och vuxna. Mer geologi finns på:

Gissa vilket ämne! Geologins Dags tipsrunda 2012 för ungdomar och vuxna. Mer geologi finns på: 1. Gissa vilket ämne! Det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan är en förutsättning för det informationssamhälle vi har idag. Detta ämne ingår i transistorradion, i dioder och i integrerade kretsar

Läs mer

Diamanter Diamanter är det hårdaste ämnet som finns i naturen. Vad består diamanter av?

Diamanter Diamanter är det hårdaste ämnet som finns i naturen. Vad består diamanter av? 1. Diamanter Diamanter är det hårdaste ämnet som finns i naturen. Vad består diamanter av? 1. Hårt glas x. Kol 2. Kåda 2. Hur varm är lava? När det är tillräckligt varmt smälter berget. Så varmt är det

Läs mer

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I nästan alla vardagliga föremål och material har det använts icke-förnybara

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I nästan alla vardagliga föremål och material har det använts icke-förnybara JAKT PÅ ÄDELSTENAR Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I jakten på ädelstenar ska du på utställningen försöka hitta informationsdiamanter, det vill säga bitar av information som

Läs mer

Handledning. Innehållsförteckning

Handledning. Innehållsförteckning 1 Handledning Denna broschyr har tagits fram för att öka förståelsen för metall- och mineralindustrin i dagens samhälle. Innehållet har utformats med utgångspunkt från grundskolans styrdokument för år

Läs mer

Foto omslag: Fredrik Hjerling Foto baksida: Eva Simonson Tryckår: 2011 Tryckeri: Haninge kommuntryckeri

Foto omslag: Fredrik Hjerling Foto baksida: Eva Simonson Tryckår: 2011 Tryckeri: Haninge kommuntryckeri LITIUM I HANINGE Foto omslag: Fredrik Hjerling Foto baksida: Eva Simonson Tryckår: 2011 Tryckeri: Haninge kommuntryckeri L I T I U M Ett grundämne Ett 90-tal grundämnen förekommer naturligt på jorden.

Läs mer

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt.

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt. Ämnen i jordskorpan; station a) Bergarter Stenar av olika sorter: granit, gnejs, fältspat, kvarts, ev glimmer. Bilder av stenarterna, se webbsidan för temadagen. Granit och gnejs är våra vanligaste bergarter.

Läs mer

1. Universum är ca 14 miljoner år gammalt. Planeten Jorden är ca 4,6 miljoner år gammal Människan har funnits i ca år

1. Universum är ca 14 miljoner år gammalt. Planeten Jorden är ca 4,6 miljoner år gammal Människan har funnits i ca år 1. Kan du din historia? Hur gammalt är universum, jorden och människan? Med andra ord, för hur länge sedan inträffade Big Bang, när bildades vår planet och när uppstod vår egen art, Homo sapiens? 1. Universum

Läs mer

Genomgång av sidorna 98 109 i Naturkunskap A: Henriksson

Genomgång av sidorna 98 109 i Naturkunskap A: Henriksson EKOLOGI 2 Genomgång av sidorna 98 109 i Naturkunskap A: Henriksson BERGARTER OCH JORDARTER Några ord och begrepp: Mineral (kvarts, fältspat, glimmer) Bergart (sammanfogade mineral, ex. granit) Angrepp

Läs mer

Geologins Dags tipsrunda 2015 för vuxna och andra nyfikna Mer om geologi finns på

Geologins Dags tipsrunda 2015 för vuxna och andra nyfikna Mer om geologi finns på 1. Marmor är en så kallad metamorf bergart. Det innebär att den tidigare var en annan bergart som omvandlats genom höga tryck och höga temperaturer. Marmor ofta används till att göra golv, trappor och

Läs mer

Ungefär hur många år är det sedan dinosaurierna dog ut?

Ungefär hur många år är det sedan dinosaurierna dog ut? 1. Illustration: Tomas Lifi Ungefär hur många år är det sedan dinosaurierna dog ut? 1. 65 miljoner år X. 6,5 miljoner år 2. 6000 år 2. Foto: SGU Sverige är en av Europas främsta gruvnationer och svarar

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

JAKT PÅ ÄDELSTENAR KONTROLLER SPELINSTRUKTIONER FLEXA OCH MIXA STENAR HEKOS KÖK. Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden!

JAKT PÅ ÄDELSTENAR KONTROLLER SPELINSTRUKTIONER FLEXA OCH MIXA STENAR HEKOS KÖK. Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! JAKT PÅ ÄDELSTENAR Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I jakten på ädelstenar ska du på utställningen försöka hitta informationsdiamanter, det vill säga bitar av information som

Läs mer

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP KEMI RUNT OMKRING OSS Man skulle kunna säga att kemi handlar om ämnen och hur ämnena kan förändras. Kemi finns runt omkring oss hela tiden. När din mage smälter maten är det kemi, när din pappa bakar sockerkaka

Läs mer

Testa din egen näsa. Hur många av proverna innehåller svavelkis? 1. Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013?

Testa din egen näsa. Hur många av proverna innehåller svavelkis? 1. Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? GULDQUIZ Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I vår guldquiz ska du på utställningen försöka hitta guldkorn, det vill säga bitar av information som gäller geologi, gruvverksamhet

Läs mer

2. Järnoxid, vätgas och förångad saltsyra.

2. Järnoxid, vätgas och förångad saltsyra. 1. Jorden värms delvis upp av växthuseffekten, dvs. mycket av den strålning som kommer in från solen stannar kvar kring jorden och i atmosfären. Vilka av följande brukar klassas som de vanligaste växthusgaserna

Läs mer

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner.

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner. JÄRNRALLY Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I järnrallyt ska du på utställningen försöka hitta verkliga järnportioner av information som gäller geologi, gruvverksamhet och underjordiska

Läs mer

Geologi. 2005 Erik Cederberg

Geologi. 2005 Erik Cederberg Geologi 2005 Erik Cederberg Erik Cederberg 2005 Är jorden stendöd? Jorden är inte som det ser ut helt stendöd, i stället så förändras den ständligt, det tar bara lite längre tid än när du växer eller än

Läs mer

Utställningstexter MINERALEN. Naturaliesamlingen Kieppi Viljo Nissinens mineralsamling

Utställningstexter MINERALEN. Naturaliesamlingen Kieppi Viljo Nissinens mineralsamling Naturaliesamlingen Kieppi Viljo Nissinens mineralsamling Utställningstexter MINERALEN Mineralen är bergarternas byggstenar. De består av atomer och molekyler, som är ordnade i en regelbunden, tredimensionell

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

Vad är magma? 1 Ett mineral X En bergart 2 Flytande berg. Geologins Dags tipsrunda för barn och andra nyfikna.

Vad är magma? 1 Ett mineral X En bergart 2 Flytande berg. Geologins Dags tipsrunda för barn och andra nyfikna. 1. Illustration: Pia Niemi Vad är magma? 1 Ett mineral X En bergart 2 Flytande berg 2. Vad är betong gjort av? 1. Cement, grus, sten och vatten x. Ättika, silver och grus 2. Järnpulver, mjöl och vatten

Läs mer

Senioruniversitetet i Stockholm. Naturlandskapet och människan 15 p, mom2 Anders Yrgård

Senioruniversitetet i Stockholm. Naturlandskapet och människan 15 p, mom2 Anders Yrgård Senioruniversitetet i Stockholm Naturlandskapet och människan 15 p, mom2 Anders Yrgård Svenska landskap 1560 Ett område som ägs och disponeras av en person, en ätt eller annan gruppering, som skapat ett

Läs mer

WÄSA STONE & MINING AB

WÄSA STONE & MINING AB WÄSA STONE & MINING AB 1 Affärsidé Wäsa Stone & Minings AB (WSM) affärsidé är att genom framgångsrik och kostnadseffektiv mineralprospektering påvisa brytvärda fyndigheter, som kan utvinnas och förädlas

Läs mer

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället

Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Källa USGS Källa USGS Källa USGS Källa USGS Metaller och mineral en förutsättning för det moderna samhället Pär Weihed Professor Malmgeologi Luleå tekniska universitet KVA Inspirationsdagar - Jordens resurser

Läs mer

Grundämne Kontinental Oceanisk jordskorpa jordskorpa Syre (O) 46,8% 44,0. Kalcium (Ca) 3,0 8,4. Övriga 1,7

Grundämne Kontinental Oceanisk jordskorpa jordskorpa Syre (O) 46,8% 44,0. Kalcium (Ca) 3,0 8,4. Övriga 1,7 2007-06-05 Berggrundens uppbyggnad Grundämnena i jordskorpan bildar genom olika kemiska kombinationer ett stort antal olika mineral som i sin tur bildar de bergarter som bygger upp vår berggrund. Jordskorpan

Läs mer

Under Silurtiden för ca 400 miljoner år sedan låg nästan hela Gotland under vatten, nära ekvatorn.

Under Silurtiden för ca 400 miljoner år sedan låg nästan hela Gotland under vatten, nära ekvatorn. 1. Fossil på Gotland Under Silurtiden för ca 400 miljoner år sedan låg nästan hela Gotland under vatten, nära ekvatorn. Vilka fossil kan man med lite tur hitta på en gotländsk strand? 1. svampdjur, koraller,

Läs mer

Ett undervisningsmaterial för grundskolans högstadium och för gymnasiet, producerat av Åke Johansson, Naturhistoriska riksmuseet, i samarbete med

Ett undervisningsmaterial för grundskolans högstadium och för gymnasiet, producerat av Åke Johansson, Naturhistoriska riksmuseet, i samarbete med Ett undervisningsmaterial för grundskolans högstadium och för gymnasiet, producerat av Åke Johansson, Naturhistoriska riksmuseet, i samarbete med Geologins Dag. Tunn oceanskorpa Det finns två typer av

Läs mer

Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter

Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter Människans behov av metaller och och regionens roll och möjligheter Pär Weihed Regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten, Skellefteå 20121023 Metaller och mineral Metaller och mineral har

Läs mer

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen Ord och begrepp till arbetsområdet Miljö i Europa. Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen resurser: det som vi kan leva av, Pengar kan vara en resurs. Naturen är också en stor

Läs mer

Geografi. Grundläggande fenomen inom fysisk geografi Undervisning i klass nio. 14KL5 Fredagen den 15 april

Geografi. Grundläggande fenomen inom fysisk geografi Undervisning i klass nio. 14KL5 Fredagen den 15 april Geografi Grundläggande fenomen inom fysisk geografi Undervisning i klass nio 14KL5 Fredagen den 15 april Är berget fast? Fast som berg eller??? Ur Liten avhandling om stenar Det leva Niklas Rådström 1987

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Anläggning. Förväntade studieresultat. Anläggning. Undervisande lärare. Kursens uppläggning. Husunderbyggnad Kommunal teknik Vägbyggnad

Anläggning. Förväntade studieresultat. Anläggning. Undervisande lärare. Kursens uppläggning. Husunderbyggnad Kommunal teknik Vägbyggnad Anläggning Husunderbyggnad Kommunal teknik Vägbyggnad Anläggning Kursen behandlar grundläggning av byggnader samt anläggningar och väg- och vattenbyggnadsteknik. Vattenbyggnadsteknik behandlar vattenförsörjning,

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? (46)

Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? (46) GULDQUIZ Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I vår guldquiz ska du på utställningen försöka hitta guldkorn, det vill säga bitar av information som gäller geologi, gruvverksamhet

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen

Mineraler. Begreppen mineraler och spårämnen Mineraler Mineraler Begreppen mineraler och spårämnen Benämningarna för de oorganiska grundämnena och föreningarna är något inexakta. Talspråksmässigt använder vi begreppen mineraler, mineralämnen och

Läs mer

Geologipromenad i och kring Trädgårdsföreningen

Geologipromenad i och kring Trädgårdsföreningen Geologipromenad i och kring Trädgårdsföreningen Välkommen till geologipromenaden 1. Geologilunden vid Naturcentrum I denna rundvandring, där du själv bestämmer takten, träffar du på några olika bergarter

Läs mer

Jan-Olof Hedström f. d. bergmästare

Jan-Olof Hedström f. d. bergmästare www.bergsstaten.se... Jan-Olof Hedström f. d. bergmästare janolof.hedstrom@gmail.com REE = Rare Earth Elements Prospekteringskostnader i Sverige 1982-2011 (löpande priser) Malmtillgångarna i Skelleftefältet

Läs mer

Sten från Kjula. Översiktlig okulär bergartsbedömning Södermanland, Kjula socken, RAÄ 292, 295 & 298. Erik Ogenhall UV GAL PM 2012:09

Sten från Kjula. Översiktlig okulär bergartsbedömning Södermanland, Kjula socken, RAÄ 292, 295 & 298. Erik Ogenhall UV GAL PM 2012:09 UV GAL PM 2012:09 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Sten från Kjula Översiktlig okulär bergartsbedömning Södermanland, Kjula socken, RAÄ 292, 295 & 298 Erik Ogenhall Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

Geologins Dag i klassrummet. Praktisk övning. Ta med en sten!

Geologins Dag i klassrummet. Praktisk övning. Ta med en sten! Geologins Dag i klassrummet Praktisk övning Ta med en sten! Årskurs 1-6 (version 2009*) Innehåll Lärarhandledning 1 sida För läraren Elevformulär 1: Upptäck stenen 2 sidor För eleven Elevformulär 2: Bestämningsnyckel

Läs mer

Geologiresa. Klass 9A. 18-22 April 2005

Geologiresa. Klass 9A. 18-22 April 2005 Geologiresa Klass 9A 18-22 April 2005 Erik Cederberg 2004 Avresa Avresan skedde från Brommaplan klockan alldeles för tidigt men dom flesta kom i tid ändå... Stentufft! Första stoppet på resan var vid ett

Läs mer

ENKEL Kemi 2. Atomer och molekyler. Art nr 515. Atomer. Grundämnen. Atomens historia

ENKEL Kemi 2. Atomer och molekyler. Art nr 515. Atomer. Grundämnen. Atomens historia ENKEL Kemi 2 Atomer och molekyler atomkärna elektron Atomer Allting runt omkring oss är uppbyggt av atomer. En atom är otroligt liten. Den går inte att se för blotta ögat. Ett sandkorn rymmer ungefär hundra

Läs mer

Det mesta är blandningar

Det mesta är blandningar Det mesta är blandningar Allt det vi ser runt omkring oss består av olika ämnen ex vatten, socker, salt, syre och guld. Det är sällan man träffar på rena ämnen. Det allra mesta är olika sorters blandningar

Läs mer

Stensamling Art.nr: 30422

Stensamling Art.nr: 30422 Förrådsgatan 33A Tel +46-(0)501 163 44 sagitta@sagitta.se SE-542 35 Mariestad Fax +46-(0)501 787 80 www.sagitta.se Stensamling Art.nr: 30422 Materiel Stensamling, Instuderingsark och Sorteringsark. Sorteringsarket

Läs mer

Geologins Dags tipsrunda 2014 för barn och andra nyfikna Mer om geologi finns på www.geologinsdag.nu

Geologins Dags tipsrunda 2014 för barn och andra nyfikna Mer om geologi finns på www.geologinsdag.nu 1. Naturens processer gör att landskapet ständigt förändras, bland annat genom att floder kan hitta nya vägar och att material kan transporteras från en plats till en annan. Vad kallas den geologiska process

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

Kemins grunder. En sammanfattning enligt planeringen men i den ordning vi gjort delarna

Kemins grunder. En sammanfattning enligt planeringen men i den ordning vi gjort delarna Kemins grunder En sammanfattning enligt planeringen men i den ordning vi gjort delarna Konkreta mål Undervisning Bedömning Centralt innehåll Kunskapskrav Vi ska lära oss Genomgångar: Skriftligt prov Kemin

Läs mer

BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT

BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT BERGGRUNDSGEOLOGIN I STENSJÖSTRANDS NATURRESERVAT LEIF JOHANSSON GEOLOGISKA INSTITUTIONEN LUNDS UNIVERSITET 2011-01-20 Sammanfattning av geologiska fältarbeten utförda inom Stensjöstrands naturreservat

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Bergarter, mineral och grundämnen... 1 Bergarternas tre huvudgrupper... 3 Klassificering och namngivning av bergarter... 4 Bergartscykeln... 5 Jordens inre och yttre kretslopp... 6

Läs mer

Hej alla blivande geografer!

Hej alla blivande geografer! Hej alla blivande geografer! Under ett antal lektioner har vi arbetat med endogena processer, vad de är, vart de finns och dess påverkan på jorden och även lite vad de får för konsekvenser för människorna

Läs mer

Natursten. ger karaktär och identitet till våra offentliga rum. Kurt Johansson. Landskapsutveckling, SLU, Alnarp 2010

Natursten. ger karaktär och identitet till våra offentliga rum. Kurt Johansson. Landskapsutveckling, SLU, Alnarp 2010 Natursten ger karaktär och identitet till våra offentliga rum Kurt Johansson Landskapsutveckling, SLU, Alnarp 2010 1 Natursten som bygg- och anläggningsmaterial ger stora MÖJLIGHETER men har vissa BEGRÄNSNINGAR

Läs mer

ÄGGATIPS Tipspromenad på Tranås Ridklubb Långfredagen 2013

ÄGGATIPS Tipspromenad på Tranås Ridklubb Långfredagen 2013 ÄGGATIPS Tipspromenad på Tranås Ridklubb Långfredagen 2013 Välkommen att anpassa och använda frågorna efter eget behov. MVH Lisa Tidman www.tranasridklubb.se PS. Svaren finns på sista sidan. 1 Ingrid Bergman

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Geologiskt material i klassrummet

Geologiskt material i klassrummet Geologins Dag i klassrummet Praktisk övning Geologiskt material i klassrummet Årskurs 7-12 (version 2009*) Innehåll Lärarhandledning 2 sida För läraren Elevdokument 6 sidor För eleven Faktablad för läraren,

Läs mer

Atomen och periodiska systemet

Atomen och periodiska systemet Atomen och periodiska systemet Ringa in rätt svar 1. Exempel på elementarpartiklar är: joner protoner molekyler atomer elektroner 2. Atomen i sin helhet är: elektriskt neutral positivt laddad negativt

Läs mer

KATALOG UTVALDA PRODUKTER STENCENTRALEN.SE

KATALOG UTVALDA PRODUKTER STENCENTRALEN.SE KATALOG UTVALDA PRODUKTER STENCENTRALEN.SE 1 Vägg Golv Inomhusmiljö INNEHÅLL Utomhusmiljö* Frost- och vattenbeständig *Vissa produkter kan behöva behandlas för utomhusbruk. GR ANITPL AT TOR 04 07 SKIFFERPLATTOR

Läs mer

Sortera på olika sätt

Sortera på olika sätt Material Sortera material Att sortera material innebär att vi delar i materialen i grupper utifrån deras egenskaper. Egenskaper berättar hur någonting är, t.ex. färg, form, storlek, naturligt eller konstgjort.

Läs mer

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt?

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt? 2 Materia 2.1 OH1 Atomer och molekyler 1 Vid vilken temperatur kokar vatten? 2 Att rita diagram 3 Vid vilken temperatur kokar T-sprit? 4 Varför fryser man ofta efter ett bad? 5 Olika ämnen har olika smält-

Läs mer

Geologins Dag i klassrummet. Praktisk övning. Ta med en sten!

Geologins Dag i klassrummet. Praktisk övning. Ta med en sten! Geologins Dag i klassrummet Praktisk övning Ta med en sten! Årskurs 7-12 (version 2009*) Innehåll Lärarhandledning 2 sida För läraren Elevdokument 10 sidor För eleven Faktablad för läraren, inkl tabeller

Läs mer

LUNDS KOMMUN POLHEMSKOLAN

LUNDS KOMMUN POLHEMSKOLAN LUNDS KOMMUN POLHEMSKOLAN TEST I FYSIK FÖR FYSIKPROGRAMMET Namn: Skola: Kommun: Markera rätt alternativ på svarsblanketten (1p/uppgift) 1. Vilka två storheter måste man bestämma för att beräkna medelhastigheten?

Läs mer

Anläggning. Förväntade studieresultat. Anläggning. Kursens uppläggning. Undervisande lärare. Husunderbyggnad Kommunal teknik Vägbyggnad

Anläggning. Förväntade studieresultat. Anläggning. Kursens uppläggning. Undervisande lärare. Husunderbyggnad Kommunal teknik Vägbyggnad Anläggning Husunderbyggnad Kommunal teknik Vägbyggnad Anläggning Kursen behandlar grundläggning av byggnader samt anläggningar och väg- och vattenbyggnadsteknik. Vattenbyggnadsteknik behandlar vattenförsörjning,

Läs mer

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9 Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9 Materia 1. Rita en atom och sätt ut atomkärna, proton, neutron, elektron samt laddningar. 2. Vad är det för skillnad på ett grundämne och en kemisk förening?

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

ATOMER OCH ATOMMODELLEN. Lärare: Jimmy Pettersson

ATOMER OCH ATOMMODELLEN. Lärare: Jimmy Pettersson ATOMER OCH ATOMMODELLEN Lärare: Jimmy Pettersson Grundämnen Atomer och Grundämnen All materia byggs upp av mycket små byggstenar som kallas atomer. Varje typ av atom är byggstenar för varje kemiskt ämne.

Läs mer

GULDMINERALISERINGAR I OIJÄRVI GRÖNSTENSBÄLTE

GULDMINERALISERINGAR I OIJÄRVI GRÖNSTENSBÄLTE 1 Bilaga till Riddarhyttans pressmeddelande (26:e juli, 2001) GULDMINERALISERINGAR I OIJÄRVI GRÖNSTENSBÄLTE Geografiskt läge Guldförekomsterna ligger intill Oijärvi samhälle i norra Finland cirka 65 km

Läs mer

Natursten. Industrimineral SVERIGES NATURRESURSER. Metall, mineral, ballast, energitorv och grundvatten så här mycket producerar och använder vi!

Natursten. Industrimineral SVERIGES NATURRESURSER. Metall, mineral, ballast, energitorv och grundvatten så här mycket producerar och använder vi! Energitorv Industrimineral Koppar Natursten Ballast Guld Järnmalm SVERIGES NATURRESURSER Metall, mineral, ballast, energitorv och grundvatten så här mycket producerar och använder vi! Sveriges naturresurser

Läs mer

Karl Johans skola Åk 6 MATERIA

Karl Johans skola Åk 6 MATERIA MATERIA Vad är materia? Överallt omkring dig finns det massor av föremål som du kan se eller känna på. De kan bestå av olika material som sten, trä, järn, koppar, guld, plast eller annat. Oavsett vilket

Läs mer

1. SOCIALA MEDIER 2. PLAST I HAVET 3. KLIPPA GRÄS 2017 KVALTÄVLING

1. SOCIALA MEDIER 2. PLAST I HAVET 3. KLIPPA GRÄS 2017 KVALTÄVLING 1. SOCIALA MEDIER Instagram har ca 500 miljoner användare. Du laddar upp en intressant bild som snabbt får spridning. Ungefär hur lång tid skulle det ta att sprida bilden till alla användare om den skulle

Läs mer

Sura sulfatjordar vad är det?

Sura sulfatjordar vad är det? Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland vatten och människan i landskapet vesi ja ihminen maisemassa Sura sulfatjordar har ett lågt ph ofta under 4. Jorden blir sur när sulfidmineral

Läs mer

Geologiskt material i klassrummet

Geologiskt material i klassrummet Geologins Dag i klassrummet Praktisk övning Geologiskt material i klassrummet Svårighetsgrad: Årskurs 1-6 (version 2009*) Innehåll Lärarhandledning 1 sida För läraren Elevdokument 5 sidor För eleven Faktablad

Läs mer

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på Repetition energi OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på www.naturenergi.pbworks.com Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom + energi,

Läs mer

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden!

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! JÄRNRALLY Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I järnrallyt ska du på utställningen försöka hitta verkliga järnportioner av information som gäller geologi, gruvverksamhet och underjordiska

Läs mer

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006 Ackrediteringens omfattning AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A001539-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

CO +( CO 2 )+ Fe 2 O 3 -> Fe 3 O 4 + CO + CO 2

CO +( CO 2 )+ Fe 2 O 3 -> Fe 3 O 4 + CO + CO 2 Högst upp i masugnen: Ugnen fylls på med malm- och träkolsbitar Kolmonoxiden i masugnsgasen reagerar med hematiten och det bildas magnetit och koldioxid. kvävgasen ( ) torkar och värmer malm 2 O 3 2 3

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Kap 8 Redox-reaktioner. Reduktion/Oxidation (elektrokemi)

Kap 8 Redox-reaktioner. Reduktion/Oxidation (elektrokemi) Kap 8 Redox-reaktioner Reduktion/Oxidation (elektrokemi) Zinkbleck (zinkplåt) i en kopparsulfatlösning Zn (s) + CuSO 4 (aq) Zn (s) + Cu 2+ (aq) + SO 4 2+ (aq) Vad händer? Magnesium brinner i luft Vad

Läs mer

Vin, vatten och geologi

Vin, vatten och geologi Vin, vatten och geologi Och något om begreppet Terroir Sven Jonasson Vinkunskap II - HT 2007 GU (MHM) Chapa, 2006 1 Vad behövs för att göra vin? Koldioxid + vatten + solljus => socker + syre 6 CO 2 + 6

Läs mer

Atomer luktar inte och har ingen färg. Men om många atomer binds samman till molekyler får de andra egenskaper som lukt och färg.

Atomer luktar inte och har ingen färg. Men om många atomer binds samman till molekyler får de andra egenskaper som lukt och färg. Kemi Partikelmodellen Allt runt omkring oss är gjort av olika ämnen. Vissa ämnen är i ren form, som guld och silver, andra ämnen är blandningar, som plast eller sockerkaka. Atomer kallas de små byggstenar

Läs mer

Sten från E22, Norje Sunnansund

Sten från E22, Norje Sunnansund UV GAL PM 2013:07 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Sten från E22, Norje Sunnansund Ytterligare analys av sten från E22-projektet Sölve Stensnäs Blekinge, Ysane socken, RAÄ 44, Lokal 12 Erik Ogenhall Omslag:

Läs mer

Att fundera på - Var hittade du stenen? - När hittade du stenen? - Varför valde du just den stenen?

Att fundera på - Var hittade du stenen? - När hittade du stenen? - Varför valde du just den stenen? Uppgift 1. Om stenar kunde tala 1 a. Leta reda på en sten du tycker om. - Var hittade du stenen? - När hittade du stenen? - Varför valde du just den stenen? 1 b. Presentera Presentera din sten. Använd

Läs mer

Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten

Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten Molekyler och molekylmodeller En modell av strukturen hos is, fruset vatten Sammanställt av Franciska Sundholm 2007 Molekyler och molekylmodeller En gren av kemin beskriver strukturen hos olika föreningar

Läs mer

LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE

LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND LÄRARHANDLEDNING TILL LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPSSERIEN UPPTÄCK SVERIGE LANDSKAPET VÄSTMANLAND ! till arbetsformer med material Syftet med det rikliga olika kunskapskrav, och elevaktiv undervisning. tudiematerialet passar din undervisning och

Läs mer

Läxa till torsdag v. 48

Läxa till torsdag v. 48 Läxa till torsdag v. 48 Du ska repetera det vi arbetat med på lektionerna. Till din hjälp har du ett antal frågor och fakta som jag gått igenom i skolan. Det blir ett skriftligt läxförhör på torsdag. Lycka

Läs mer

SGU:s Sårbarhetskartor för grundvatten. Eva Jirner, SGU

SGU:s Sårbarhetskartor för grundvatten. Eva Jirner, SGU SGU:s Sårbarhetskartor för grundvatten Eva Jirner, SGU 2016-11-23 Myndigheten SGU SGU är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering Expertmyndighet

Läs mer

Bilaga 6. Reviderad fyndlista från kulturlager utanför grottan Stora Förvar, (Hanna Sundeen 2006)

Bilaga 6. Reviderad fyndlista från kulturlager utanför grottan Stora Förvar, (Hanna Sundeen 2006) Bilaa 6. Reviderad fyndlista från kulturlaer utanför rottan Stora Förvar, (Hanna Sundeen 2006) REG. 1 3 AVSLAG FLINTA ÖSTRA HÖGEN 170/171 RÖRT LAGER, YTLAGER 159 119 2 117 KÄRL? KERAMIK VÄSTRA HÖGEN 170.50

Läs mer

Natursten. som bygg- och anläggningsmaterial. Kurt Johansson. Landskapsarkitektur, SLU, Alnarp StenForsk, Kristianstad 2014

Natursten. som bygg- och anläggningsmaterial. Kurt Johansson. Landskapsarkitektur, SLU, Alnarp StenForsk, Kristianstad 2014 Natursten som bygg- och anläggningsmaterial Kurt Johansson Landskapsarkitektur, SLU, Alnarp StenForsk, Kristianstad 2014 1 Natursten som bygg- och anläggningsmaterial ger stora MÖJLIGHETER men har vissa

Läs mer

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal? Testa dig själv 12.1 Atom och kärnfysik sidan 229 1. En atom består av tre olika partiklar. Vad heter partiklarna och vilken laddning har de? En atom kan ha tre olika elementära partiklar, neutron med

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

GEOB22, Geologi: Mineral och bergarter, 15 högskolepoäng Geology: Mineralogy and Petrology, 15 credits Grundnivå / First Cycle

GEOB22, Geologi: Mineral och bergarter, 15 högskolepoäng Geology: Mineralogy and Petrology, 15 credits Grundnivå / First Cycle Naturvetenskapliga fakulteten GEOB22, Geologi: Mineral och bergarter, 15 högskolepoäng Geology: Mineralogy and Petrology, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga

Läs mer

Skärpningar i Gillberga

Skärpningar i Gillberga UV GAL PM 2013:06 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Skärpningar i Gillberga Bergartsanalys av malm från varphögar Södermanland, Eskilstuna, Gillberga socken, RAÄ 95:1 Övernäs samt Stenhult Erik Ogenhall Innehåll

Läs mer

AKTIVITETSKORT om berg, stenar, sand och vatten www.geologivagen.se aktivitetskort, nivå 2

AKTIVITETSKORT om berg, stenar, sand och vatten www.geologivagen.se aktivitetskort, nivå 2 AKTIVITETSKORT om berg, stenar, sand och vatten aktivitetskort, nivå 2 Produktion: Överby Ord & Form Illustrationer: Anna Almqvist aktivitetskort nr 1 Sten finns i allt Geologi handlar om hur jorden kom

Läs mer

ALUMINIUM. Metallduellen - Öga för geologi

ALUMINIUM. Metallduellen - Öga för geologi ALUMINIUM Under början av 1800-talet var aluminium dyrare än guld. Det berodde på att det var svårt att framställa rent aluminium. Aluminium är en av de vanligaste metallerna i jordskorpan. Det är ovanligt

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 244 Redovisade

Läs mer

Konst i Värdens Park under 2014-2015 Presentation av medverkande konstnärer

Konst i Värdens Park under 2014-2015 Presentation av medverkande konstnärer Konst i Värdens Park under 2014-2015 Presentation av medverkande konstnärer Kerstin Dahl Norén Medverkar med konstverket Vintergatan har sin gång i diabas Jag är skulptör och konstnär från Borås och mina

Läs mer

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm.

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm. Kemi Inom no ämnena ingår tre ämnen, kemi, fysik och biologi. Kemin, läran om ämnena, vad de innehåller, hur de tillverkas mm. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström

Läs mer

Förbränning = en kemisk process mellan syre och något eller några andra ämnen då det bildas ljus och värme

Förbränning = en kemisk process mellan syre och något eller några andra ämnen då det bildas ljus och värme Eld Eld kan vara värmande, mysigt och häftigt men det kan som ni alla vet även vara farligt. Eld är faktiskt också kemi. Det är namnet på en kemisk process som alstrar värme och ljus. Man brukar säga att

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer