SGUs geologimod till Minecraft Lathund : nyheter, recept och tips!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SGUs geologimod till Minecraft Lathund : nyheter, recept och tips!"

Transkript

1 Förhandsversion SGUs geologimod till Minecraft Lathund : nyheter, recept och tips!

2 Om BetterGeo (beta version) BetterGeo är Sveriges geologiska udnersöknings modifikation (mod) av Minecraft. Genom att skapa en mer realistisk geologi i spelet, vill vi öka intresset och förståelsen för geologi och dess betydelse. Ursprungsversionen av Minecraft, Vanilla, bygger på geologi att hitta, utvinna och förädla olika fyndigheter. Vi har helt enkelt byggt vidare på detta koncept och infört fler bergarter, mineral, metaller, ädelstenar och relevanta användningsområden för dem. Detta är en enklare beskrivning för dig som är spelare där vi presenterar modens innehåll. Moden och mer information finns på: wip-mods/ bettergeo-more-geology-in-minecraft. RECEPT Recept används för att bygga saker i Minecraft. Det går ut på att kombinera olika material för att få fram en färdig produkt. Nedan visas de recepten som vi har lagt till i BetterGeo med våra nya resurser. Diabas, gabbro, gnejs, granit, kimberlit, kalksten, skiffer och skarn är nya block som ersätter stone och cobblestone (sten och kullersten) i recept. Smältverk Du måste utvinna rena metaller och göra tackor av dem för att kunna använda metallerna i recept. 8 block av bauxit, 8 block av gabbro med titan eller koppar, 8 järnbitar från skarn eller bandad järnmalm eller 8 zinkbländebitar läggs in i smältverket. Du eldar med kol eller hinkar med lava, och antalet kolbitar eller hinkar med lava varierar beroende på vad du ska utvinna, men testa att fylla en, två eller tre slots (fack) med bränsle. Slotsen och eldslågan visar olika färger beroende på temperatur (gul varmt, orange mellanvarmt, blå mycket varmt). Produkterna i processen blir den utvunna metallen beroende på vilken malm som använts, samt slagg. I vissa fall innehåller slaggen fortfarande tillräckliga mängder för att kunna gå igenom smältverket en gång till. Då måste du ta 10 bitar slagg från samma metall och fylla två eller tre slots med bränsle för att få ut en till tacka. Byggs av: En vanlig ugn och tre fältspatsblock. Legeringsugn I legeringsugnen kan man blanda olika metaller till legeringar. Ingen slagg bildas i processen. Bränsle är precis som för smältverket antingen kol eller hinkar med lava. Se recepten på legeringar längre ner (stål, brons och mässing). Byggs av: Ett smältverk och tre tegelblock.

3 Vaskpanna av stål eller trä För att kunna utvinna vaskförekomsterna guld och diamant ur sand används en vaskpanna, antingen i trä eller stål. Den i stål håller längre. Du vaskar sanden under vattnet i floderna (i river biomes). Byggs av: Tre träpinnar eller tre stålstavar. Jet pack Ett jet pack gör det möjligt för dig att flyga runt i de olika miljöerna (i överlevnadsläge). Genom det får du ett fågelperspektiv och kan effektivt hitta malmer och gångbergarter. Jet packet kan användas så länge som batteriet har laddning, sen måste det laddas upp i batteriladdaren. Du ser laddningen när du har jet packet på ryggen. Byggs av: Ett litiumbatteri, två titantackor och fyra aluminiumtackor. Monstervarnare En monstervarnare kan användas till att upptäcka monster på avstånd, något som kan vara till hjälp på natten när de kommer fram. Monstervarnaren måste laddas direkt när du har byggt den och sen efter att du har använt den ett tag. Byggs av: Två kvartsblock, två koppartackor, en vattensafir och ett litiumbatteri. Hjärtstartare Om man skadar sig i spelet kan man med hjälp av hjärtstartaren börja om spelet på samma ställe där man sist befann sig. På platsen återfår man även alla produkter som man hittills samlat på sig om man skulle ha tappat dem. Hjärtstartaren måste laddas när du har byggt den och sen efter varje gång du har använt den. Byggs av: Två titantackor, två tantaltackor, ett litiumbatteri och en REE-tacka.

4 Litiumbatterier Litiumbatterier ingår i olika recept till tekniska produkter, som till exempel hjärtstartaren, monstervarnaren och jet packet. Byggs av: En stålstav och en litiumtacka. Batteriladdare Används för att ladda upp produkter med ett litiumbatteri. Batteriladdaren drivs av solenergi och fungerar därför endast när den står i direktkontakt med himlen när solen har en viss styrka på dagen. Jet pack, monstervarnare och hjärtstartare (som har litiumbatterier i sig) kopplas in i laddaren när de ska laddas upp. Byggs av: Tre REE-tackor, en dagljussensor och tre koppartackor. Sandpapper Används för att slipa block, trappor och slabs. Bergarter som kan slipas är gabbro, marmor, granit, gnejs, diabas, kalksten, kvarts, lerskiffer och skiffer. Byggs av: en granat, en slimeboll och ett papper. Magnetisk kompass Används till att hitta järn. Kompassen reagerar (snurrar och lyser) när den är 20 block ifrån en järnmalmsfyndighet. Ju närmare man kommer desto starkare reaktion från kompassen. Byggs av: Fyra järntackor och en koppartacka.

5 Stål Legering som tillverkas i legeringsugnen av sju järntackor, en bit kol och en volframtacka. Brons Legering som tillverkas i legeringsugnen av sju koppartackor och två tenntackor. Mässing Legering som tillverkas i legeringsugnen av sex koppartackor och tre zinktackor. Magmatiska bergarter Är de bergarter som bildas när magma eller lava från olika nivåer i jordskorpan svalnar och kristalliseras. Granit finns på land och på havsbotten. Det är en byggsten som du kan slipa med sandpappret. Granit ersätter också stone och cobbelstone i recepten. Innehåller ädelstenen vattensafir och mineralet fältspat. Gabbro finns mest på havsbotten och lite mindre på land och är en byggsten som du kan slipa med sandpappret. Gabbro ersätter stone och cobblestone i recept. Gabbro finns som tre block: ett vanligt, ett med titan och ett med koppar. Titan och koppar kan du utvinna i smältverket. Gabbro Gabbro med titan Gabbro med koppar

6 Basalt finns mest på havsbotten och lite på land. Den innehåller koppar som droppas direkt. Obsidian bildas när vatten hälls på lava. Vi har ändrat hårdheten på obsidianblocket från 50 i Vanilla till 9 i moden. Pimpsten bildas när lava hälls på vatten. I verkligheten flyter pimpsten ovanpå vatten vilket den också gör i moden. Använder man pimpsten som en byggsten får man vara beredd på att den flyter i väg vid kontakt med vatten eller går sönder om man sätter ut den i vatten. Syns endast än så länge i kreativt läge. Metamorfa bergarter Metamorfa bergarter är de bergarter som har genomgått mineralogiska och texturella förändringar, främst i fast tillstånd, som ett resultat av ändrade temperatur- och/eller tryckförhållanden. Gnejs kan hittas i bergskedjor, ofta tillsammans med granit med andra bergarter ovanpå. Du kan slipa gnejsblocken med sanpapper, och gnejs ersätter också stone och cobblestone i recept. I gnejs kan du hitta ädelstenen vattensafir. Skarn kan hittas djupare ner i marken och finns ofta mellan kalksten, marmor och granit. Skarn innehåller koppar, järn, sällsynta jordartsmetaller och wolfram. Skarn ersätter stone och cobblestone i recept.

7 Marmor kan hittas bredvid bandad järnmalm, andra metamorfa bergarter eller som stora enskilda massor under marken. Marmor kan även hittas bredvid skarn. Ur marmor droppas zinkblände, som du kan göra till zink i smältverket. Marmorblocken kan du slipa med sandpappret. Skiffer finns långt ner i marken och ersätter stone och cobblestone i recept. Du kan också slipa marmor med hjälp av sandpappret. Sedimentära bergarter Är de bergarter som formas genom litifiering eller kemisk utfällning (cementation) ur sediment, stenfragment eller minerals som har transporterats och avsatts på Jordens yta. Lerskiffer finns i lager i marken och i bergen tillsammans med sandsten och kalksten. Lerskiffer kan du slipa med sandpappret. Sandsten finns i lager i marken och i bergen tillsammans med lerskiffer och kalksten. Sandsten fanns redan i Vanilla, men vi har lagt till kol i vissa av sandstensblocken och det gör sandsten till en ny källa till kol (vilket ersätter de tidigare kolmalmsblocken). Vi har också gett sandstensblocken en ny färg. Kalksten finns i lager i marken och i bergen tillsammans med lerskiffer och sandsten. Precis som sandsten är även kalksten en ny källa till kol vilket ersätter de tidigare kolmalmsblocken. Kalksten kan du slipa slipa med sandpappret, och ersätter stone och cobblestone i recept.

8 Bandad järnmalm (Banded iron formation, BIF) finns nära skiffer, sandsten, kalksten och marmor. Ur bandad järnmalm kan du utvinna järn i smältverket. Det är möjligt att spåra bandad järnmalm genom att använda den magnetiska kompassen. Kompassen reagerar när man är mindre än 20 block ifrån en järnmalmskälla. Gångbergarter och pipor Gångbergarter och pipor bildas när magma tränger igenom laterala och vertikala brott eller andra svaghetszoner i berget. Det kan hända i spridningszoner mellan tektoniska plattor, i riftsystem etc. Du hittar gångarna i markytan och de varierar i riktning, bredd och längd. De finns bara på land och inte på botten av hav eller sjöar (i verkligheten kan de finnas där men i moden har vi förenklat det). Diabas kan ersätta stone och cobblestone i recept. Pegmatit kan vittra sönder efter en viss tid om du har satt ut blocket själv. I pegmatit kan du hitta ädelstenarna granat, akvamarin, turmalin och smaragd, metallerna tantal, tenn och litium och mineralet fältspat. Kvarts innehåller guld och silver. Det tidigare guldmalmsblocket från Vanilla ersätts av kvartsblock med guld. Kvarts kan ersätta stone och cobblestone i recept. Kvarts med guld med silver Kimberlit innehåller i bland diamanter. De tidigare diamantmalmsblocken är ersatta av block med kimberlit med diamantförekomster. Kimberlit ersätter stone och cobblestone i recept. Ädelstenar Ädelstenar är bergarter, mineral, pärlor, koraller eller bärnstenar som efter viss behandling (polering eller klyvning) blir attraktiva och finns ofta som personliga ägodelar. Förutom diamanter och smaragder som redan finns i Vanilla finns det ett antal nya ädelstenar i moden. Om man kombinerar nio stycken av samma ädelsten i arbetsbänken får man ett block.

9 Funktion: Färglada byggstenar, dekoration och ingår i en del recept. Smaragd är ett grönt mineral som kan hittas i pegmatitgångar. Det tidigare smaragdblocket från Vanilla finns inte med i denna mod. Diamant är ett mineral som kan hittas i kimberlitpipor och i sand nära floder som en vaskförekomst. Det tidigare blocket diamantmalm har ersatts av block av kimberlit med diamanter. Granat är ett mineral kan hittas i pegmatitgångar. Topas är ett mineral kan hittas i pegmatitgångar. Vattensafir är ett mineral kan hittas i pegmatitgångar. Akvamarin är ett blått mineral som kan hittas i pegmatitgångar. Turmalin är ett mineral kan hittas i pegmatitgångar.

10 Metaller och andra fyndigheter Metaller och andra resurser så som mineral, bergarter och grundämnen återfinns i jorden eller berggrunden i olika miljöer. Vi utvinner och förädlar dem till flera olika produkter som vi ofta använder i vår vardag. Vi har introducerat metaller och andra resurser i moden eftersom de är så viktiga för människan. Vi vill göra spelaren medveten om varifrån dessa resurser kommer. Genom relevanta användningsområden för dessa kan vi även visa på samhällsnyttan med dem. Järn (Fe) är en metall som kan förekomma i skarn och bandad järnmalm, och dessa block ersätter den tidigare formen av järnmalmsblock från Vanilla. Funktioner: Järn används i recepten till att göra stål, vaskpanna och litiumbatterier. Järnmalm Järntacka Koppar (Cu) är en metall som kan förekomma i skarn, basalt och gabbro, vilket ersätter den tidigare kopparmalmen red stone ore från Vanilla. Man kan få lite hjälp att hitta koppar i marken genom att se den rosa blomman fjällnejlika. Hittar man en fjällnejlika finns det koppar i marken där blomman växer. Funktioner: Koppar används i recepten till att göra legeringar, den magnetiska kompassen, monstervarnaren och batteriladdaren. Koppar I gabbro Koppartacka Fjällnejlika Guld (Au) är en metall som kan förekomma i kvartsgångar eller i sand (vaskförekomst). Guldklimp Guldtacka Tantal (Ta) är en metall som kan förekomma i pegmatitgångar. Funktion: Används i receptet för att bygga hjärtstartaren.

11 Titan (Ti) är en metall som kan förekomma i gabbro. Funktioner: I recept till hjärtstartaren och jet pack. Titan i gabbro Titantacka Silver (Ag) är en metall som kan förekomma i kvartsgångar där det finns guld. Volfram (W) är en metall som kan förekomma i skarn. Funktion: I recept till att göra stål i legeringsugnen. Litium (Li) är en metall som kan förekomma i pegmatitgångar. Funktion: Litium har ett brett användningsområde eftersom att det ingår i receptet för litiumbatterier. Litiumbatterier används till många produkter: hjärtstartaren, jet pack och monstervarnaren. Tenn (Sn) är en metall som kan förekomma i pegmatitgångar. Funktion: Används för att göra mässing i legeringsugnen. Zinkblände är ett mineral som innehåller zink och kan förekomma i marmor. Funktion: Används för att göra mässing i legeringsugnen.

12 Fältspat är ett mineral som förekommer i bergarterna granit och pegmatit. Funktion: Används som byggsten i smältverket. Bauxit är en jordart (ibland även refererad till som bergart) som finns i tropiskt klimat (djungelmiljö) långt ner i marken och är en stor källa till aluminium. Funktion: Källa till aluminium, som används för att skapa ett jet pack i moden. Aluminium utvinns ur bauxitblocket i smältverket. Aluminium (Al) är en metall som kan utvinnas ur bauxit. Funktion: Är en del av receptet för att skapa ett jet pack. Sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Elements, REEs) kan man hitta i skarn djupt ner i jordskorpan eller mellan olika biomes (plattgränser mellan spelets olika miljöer) där skarn förekommer. I smältverket kan man göra REE-tackor som sedan blir användbara i olika recept. Tackorna har precis som själva fyndigheterna olika färger. I verkligheten finns det 17 olika jordartsmetaller med olika namn, men vi har förenklat i moden och har 6 olika färger och hänvisar till jordartsmetallerna som grupp. Funktioner: Sällsynta jordartsmetaller ingår i recepten för att bygga hjärtstartaren och batteriladdaren. REE-fyndigheter REE-tackor Kol (C) är ett av grundämnena som finns i Vanilla där det förekommer som kolmalm. I moden hittar man kol som resurs i sandsten och kalksten. Funktion: Bränsle Kol Block av kol Kalksten och kol Sandsten och kol Träkol

13 Vaskförekomster Är små bitar och fragment av ädelstenar och metaller som har blivit transporterade (ofta av strömmande vatten) från ursprungskällan och avsatts genom sedimentation. Dessa kan förekomma i sand och strömmande vatten i närhet till ursprungskällan. De kan vaskas fram genom användning av en vaskpanna. Vaskförekomster i moden består av guld och diamanter som återfinns i sandblock vid floderna. Du vaskar upp dem med hjälp av vaskpannor av stål eller trä. Sammanfattning Ändringar från ursprungsversionen Vanilla Block Diamant Järn Koppar Obsidian Ändring Förekommer nu som vaskförekomst i sand och i kimberlitpipor istället för diamantmalm i Vanilla. Block av skarn och bandad järnmalm är nya källor till järn, vilket ersätter de tidigare järnmalmsblocken i Vanilla. Kan förekomma i block av skarn och gabbro, vilka ersätter tidigare kopparmalm red stone ore från Vanilla. Sandsten Ändrad blockhårdhet från värde 50 till 9. Smaragd Sten och kullersten Nya block Basalt Bandad järnmalm Bauxit Diabas Gabbro Gabbro med koppar Gabbro med titan Gnejs Granit Kalksten Kalksten med kol Kimberlit Kimberlit med diamanter Kvarts Marmor Blocken har fått en ny färg och kan även innehålla kol, precis som kalksten, och ersätter därför de tidigare kolmalmsblocken från Vanilla. Kan förekomma som ädelsten i pegmatitblock, istället för block av smaragdmalm som tidigare i Vanilla. Är ersatta av nya block: diabas, gabbro, gnejs, granit, kimberlit, kalksten, skiffer och skarn. Ersätter tidigarekopparmalm från Vanilla. Ersätter tidigare järnmalmer från Vanilla. Ersätter tidigare diamantmalmer från Vanilla. Ersätter tidigare guldmalmer från Vanilla.

14 Pegmatit Pimpsten Metamorf skiffer Skiffer Skarn Ersätter tidigare järn- och kopparmalmer från Vanilla. Nya fyndigheter Aluminium Akvamarin Fältspat Granat Litium Sällsynta jordartsmetaller Silver Tantal Tenn Titan Topas Turmalin Vattensafir Volfram Zinkblände Utgivare Minecraftmoden BetterGeo ges ut av Sveriges geologiska undersökning (SGU) som en del i regeringsuppdraget Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt. Moden släpps som beta version den 7 maj Har du frågor, förslag på förbättringar eller andra funderingar är du välkommen att kontakta oss via mail till

15

16

ut och leta sten Handbok för mineraljägare

ut och leta sten Handbok för mineraljägare ut och leta sten Handbok för mineraljägare Sveriges geologiska undersökning (SGU) undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund, jordarter och grundvatten i Sverige. Som central myndighet för geologi

Läs mer

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar

Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar 1 Kemi handlar om ämnen och deras omvandlingar Kapitel 1 Ämnena som finns runtomkring oss är exempel på materia. All materia har massa och volym. En del materia kan vi se och röra vid, ja till och med

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Geologisk guide till Söderåsen 17 geologiskt intressanta platser att besöka

Geologisk guide till Söderåsen 17 geologiskt intressanta platser att besöka Geologisk guide till Söderåsen 17 geologiskt intressanta platser att besöka Sara Florén Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, kandidatarbete, nr 338 (15 hp/ects credits) Geologiska institutionen

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Blixtpatrullen på nya äventyr. Bilder och berättelser om osynligt skräp, försvunna piratskatter och sopiga presenter

Blixtpatrullen på nya äventyr. Bilder och berättelser om osynligt skräp, försvunna piratskatter och sopiga presenter Blixtpatrullen på nya äventyr Bilder och berättelser om osynligt skräp, försvunna piratskatter och sopiga presenter 2 Stiftelsen Håll Sverige Rent Januari 2012 Författare: Lisa Adelsköld, Stiftelsen Håll

Läs mer

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Till dig som använder detta facit: Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det Elevens eget svar i facit. Det beror på att man kan

Läs mer

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Ljuset är grunden för att kunna fotografera. Vad är ljus, hur uppstår färg, varför ser ljus olika ut vid olika tillfällen, hur tar jag tillvara ljuset vid ett visst

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Elevportfölj A-nivå. Årskurs 6. Teknik. Undersökning av glasögon. Elevens svar:

Elevportfölj A-nivå. Årskurs 6. Teknik. Undersökning av glasögon. Elevens svar: 1 Undersökning av glasögon Gör en undersökning av glasögon med hjälp av dessa frågor: Vilka delar består glasögon av? Varför finns det oftast gångjärn i glasögonbågar och hur fungerar de? Var kan man hitta

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Guide till de västgötska

Guide till de västgötska Guide till de västgötska platåbergens geologi TEXT/FOTO Mikael Calner Per Ahlberg Qvarnstensgruvan, Lugnås Bakgrundsfotografiet är från Kakeled, en lokal där lagerföljden är synnerligen fossilrik. Hällekis,

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten att anlägga brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning

orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning Det är friskare luft i skogen och fullt med fästingar. Douglas 10 år En orienterare har gympakläder och smutsiga skor. Felicia 10 år En

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

finns det faktiskt ett bord. Det ger också en hållpunkt för vad som är upp och ner.

finns det faktiskt ett bord. Det ger också en hållpunkt för vad som är upp och ner. Unit 1.1 3 Introduction Att leva på What Internationella is the International rymdstationen Space Station För närvarande bor det tre astronauter på ISS. De vistas där under sex månader i taget. Astronauterna

Läs mer

Återvinna fosfor. hur bråttom är det?

Återvinna fosfor. hur bråttom är det? Återvinna fosfor hur bråttom är det? Fosfor är nödvändigt för allt liv och för all matproduktion. Nu varnar forskare för att fosforreserverna kan ta slut fortare än vi anar. Men är läget verkligen så allvarligt

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

En liten geologisk guide till upplevelser på Öland. Sweden

En liten geologisk guide till upplevelser på Öland. Sweden En liten geologisk guide till upplevelser på Öland Sweden 3 4 Välkommen till öland På Öland, från norr till söder, kan besökaren få fantasifulla tittgluggar in i öns spännande geologiska historia. I bergbrotten

Läs mer