Anmärkning: Vi rekommenderar att Du placerar antennen utomhus för bästa mottagning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmärkning: Vi rekommenderar att Du placerar antennen utomhus för bästa mottagning."

Transkript

1 Kapitel 1 Presentation av TVGo DVB-T02Q 1.1 Inledning TVGo DVB-T02Q förvandlar Din hemdator eller bärbara dator till en digital-tv där Du kan se programmen som sänds via DVB-T TV i högupplösning. Det lilla formatet gör den lätt att ta med vart som helst och att spela in TV-programmet på DVD. Du kan fjärrstyra inoch upp-spelning samt bläddra bland kanalerna. Detta och mer därtill gör TVGo DVB-T02Q till något Du inte kan undvara. 1.2 Förpackningen innehåller: - TVGo DVB-T02Q x 1 - Fjärrkontroll (inklusive batterier) x 1 - Antenn för marksänd Digital-TV x 1 - CD-skiva med datorprogramm x 1 - Guide för snabbinstallation x 1 - Koaxomvandlare x 2 (IEC Type*1 och MMXC Type*1) Anmärkning: Vi rekommenderar att Du placerar antennen utomhus för bästa mottagning. 1.3 Översikt Se digital HDTV och SDTV program och lyssna på digitalradio Strömförsörjs från USB2.0 (förenlig med USB1.1) Tidinställning för program Du inte vill missa Inspelning i både realtid och med tidsinställning Inspelning i realtid till DVD skiva (Du måste ha en DVD-skrivare installerad i Din dator för denna function) Snapshot-funktionen låter Dig fotografera en bild Du gillar och ha den som skrivbordsunderlägg på Din hemdator eller bärbara dator. Supports EPG (elektronisk programlista and teletext) 1

2 1.4. Minimum systemkrav: SDTV - PIII 1.7 GHz eller bättre för att se SDTV-program - P4 2.4 GHz eller bättre för att se och spela in SDTV-program HDTV - P4 2.4 GHz eller bättre för att se HDTV-program - P4 3.0 GHz eller bättre för att se och spela in HDTV-program - 256MB systemminne - Microsoft Windows 2000 SP4 eller Windows XP SP1/SP2 - Microsoft DirectX version 9.0c eller senare - 100MB fritt utrymme på hårddisken (för program och drivrutiner) - 3GB fritt utrymme på hårddisken för varje timmes inspelning Kapitel 2 Installation Följande stycken innehåller detaljerade instruktioner om hur Du installerar TVGo DVB-T02Q på Din hemdator eller bärbara dator. Läs igenom dem noga innan Du börjar installationen. 2.1 Kortfattad beskrivning av maskinvarans intallation USB-anpassning: USB-kontakt för anslutning till PC / bärbar dator 2. Antennanslutning: Här kopplas antennkablen in 2

3 Steg 1. USB-anslutning Plugga in TVGo DVB-20Q i datorns USB-kontakt som visas på bilden här under. Steg 2. Anslut antennkablen Anslut först antennkabeln till koaxomvandlare IEC-MMXC. Anslut sedan omvandlaren till TVGo DVB-T02Q RF-IN som visas nedan. Anmärkning: 1. När maskinvaran är ansluten kan Du påbörja programinstalltionen. 2. Vi rekommenderar att Du placerar antennen utomhus för bästa mottagning. 2.2 Programinstallation Installationen omfattar handhavandeprogrammet och drivrutinen. Följ vägledningen i följande stycken. 1. När datorn och TVGo DVB-T02Q kopplats ihop visas nedanstående meny på skärmen. Klicka på Cancel om Du vill installera drivrutinen vid ett senare tillfälle. 3

4 2. Lägg CD-skivan med programvaran i datorns CD-spelare. Nedanstående fönster visas automatiskt. Om fönstret inte visas måste Du starta installationen genom att köra setup.exe manuellt från skivan. 3. Välj och klicka Driver Setup. Programmet och drivrutinen installeras nu, och nedanstående förnster visas på skärmen. 4. När fönstret för InstallShield visas välj önskat språk. Följ instruktionerna genom installationen. 4

5 5. Både programmet och drivrutinen installeras. Du kan avbryta installationen genom att klicka på Cancel. 6. Klicka på Next och välj sedan mappen där Du vill att programmet skall installeras. 7. Klicka på Next för att fortsätta installera eller Back för att gå tillbaks till föregående steg. Klicka på Cancel för att avbryta installationen. 5

6 8. Både programmet och drivrutinen kopieras till Din PC eller bärbara dator. Du kan avbryta installtionen genom att klicka på Cancel. 9. Klicka på Yes, I want to restart my computer now. när installtionen är färdig. 10. På installtions-cdn finns också programmet Direct X 9.0c som behövs för TVGo DVB-T02Q. InstallShield installerar DirectX 9.0c automatiskt om detta program inte redan finns I Din dator. 6

7 Kapitel 3 Översikt av programmet Det erbjuder kraftfull och fullständig kontroll av funktionerna till en digital-tv. Med det kan Du njuta av spännande högupplöst kvalitetsbild och ljudåtergivning. 3.1 Kontrollpanel Utan numerikst tangentbord Med numeriskt tangentbord Symbol Function Stäng av TVn Fullskärm / Normal bildstorlek Förminska bilden Visa information om DVB-T02Q Snabbspolning framåt av inspelat program Snabbspolning bakåt av inspelat program Stoppa visningen Uppehåll i visningen Visa föregående TV-kanal Spela in TV-programmet Visa inspelad film Uppåt en TV-kanal Hjälp Nedåt en TV-kanal Öka ljudvolymen Minska ljudvolymen Ljudvolymens läge och justeringar Öppna den elektroniska programlistan Ljudet till och från Se TV-programmet TVGo DVB-T02Q systeminställningar Förhandstitt på TV-program Start av tidinställningen Fotografera en bild ur filmen Göra upp ett schema med TV-program att spela in Växla mellan språk Visa det numeriska tangentbordet Göm det numeriska tangentbordet ~ Välj TV-kanal Öppna teletexten Visa föregående TV-kanal Signalstyrkan i antennen Visar ljudet Till / Från Stereoindikator 7

8 3.2 Kortfattad översikt av grundfunktionerna TV-signalens relativa signalstyrka visas kontinuerligt. Klocka: Visar tiden från datorns inbyggda klocka Kanalens namn: Den mottagna kanalens namn Växla mellan ljud Till / Från Klicka symbolen för att växla mellan ljud till och från. Denna symbol betyder att ljudet är Från. Inspelning av TV-program: Spela in det nu visade TV-programmet. Försiktigt! Inspelning direkt till DVD-skiva är möjlig om Du har en DVD-spelare. Titta i avsnittet Frågor och Svar på listan av understödda DVD-spelare. Schemalagda inspelningar: Bestämma schemat för inspelning. Systemets inställningar: Söka efter TV-kanal, ändra bildinställning, bestämma mapp att spara bilder och inspelade program. Support av två språk: Om TV-programmet understöder två språk kan du välja med symbolen på kontrollpnelen. Anmärkning: Denna funktion är tillgänglig endast om TV-programmet sänds med två språk. Snapshot: Fångar en ruta av programmet som visas på datorns skärm. Elektronisk Programlista Anmärkning: Fuktionen är tillgänglig endast om TV-kanalen sänder med denna funktion. Tidinställning: Använd denna funktion om Du blir störd när Du ser på ett program. Du kan sedan gå tillbaks till den punkt i programmet där Du blev störd. 8

9 Teletext Anmärkning: Denna function är tillgänglig endast om TV-kanalen sänder med teletext. Klicka på PageUp eller PageDown för att byta sida upp eller ner. Klicka på Pause för att stanna på nuvarande sida. Du kan också klicka på Home för att hoppa till sidan 100 eller knappa in sidans nummer i GoTo-fältet för att välja en viss sida. 3.3 Fjärrkontrollen ICON Explanation POWER TVn Till / Från SLEEP Bestämm spelarens insomningstid TIME-SHIFT Tidinställning REC Spela in TV-programmet Kanalval VOL / Öka / Minska ljudstyrkan CH / TV-kanal Upp / Ner SIZE Fullskärm / Normal bildstorlek RET Visa föregående TV-kanal MUTE Ljudet Till / Från FWD Snabbspolning framåt PLAY/PAUSE Uppehåll i visningen REV Snabbspolning bakåt 9

10 3.4 Funktioner som understöds av musen Klicka höger knapp på musen presenterar denna meny. Funktion Beskrivning Channel up Upp en TV-kanal Channel down Ned en TV-kanal Channel return Visa föregående TV-kanal Play Starta visningen Stop Avbryt visningen Pause Uppehåll i visningen Forward Snabbspolning framåt Backward Snabbspolning bakåt Recording Spela in TV-program Time-shift Starta tidinställningen Mute Ljudet Till / Från Zoom Fullskärm / Normal bildstorlek About Visa information om TVGo DVB-T02Q Exit Stäng av TVn 3.5 Snabbtangenter När TVGo DVB-T02Q är i funktion är också nedanstående snabbtangenter tillgängliga. Function Stäng av TVn Visa inspelad film Avbryt visningen Snabbspolning framåt Snabbspolning bakåt Uppehåll Inspelning Stoppa inspelningen Ta ett snaphot Tidinställning Fullskärm Normal bildstorlek Öka ljudstyrkan Minska ljudstyrkan Ljudet Från Upp en TV-kanal Ner en TV-kanal Välj kanal Föregående kanal Hjälp Fast key ALT + P ALT + S ALT + S ALT + F ALT + B ALT + S ALT + R ALT + S ALT + C ALT + T ALT + X ALT + X ALT + V ALT + L ALT + M ALT + U ALT + D XX (X: ) ALT + J F1 10

11 Chapter 4 Systemets Inställningar Några inställningar är gemensamma för inspelning och visning. Sektionerna i detta kapitel beskriver funktionerna i prioritetsordning. Svenska Välj och klicka symbolen- på kontrollpanelen för att öppna inställningssidan. 4.1 Kanalsökning Du kan välja och klicka "Load för att visa listan över tillgängliga kanaler. Du kan välja vissa kanaler och klicka "Delete" för att radera dessa kanaler ur minnet. Välj och klicka Delete all" för att radera alla kanler. Nu kan Du välja OK för att lagra in alla ändringar. Om Du ångrar Dig kan Du välja Cancel för att gå ut ur funktionen utan ändringar. Anmärkning: 1. Digital/TV har en egenskap som kallas klippeffekt. Om den mottagna signalen är svag presenteras ingen bild på skärmen. Detta skiljer sig från den analoga TVn där det snöar på bilden vid svag signal. Om mottagningen i Ditt område är dålig kan Du behöva en utvändig antenn. Se i Kapitel 6 Frågor och Svar för ytterligare information. 2. Mer information om det digitala märknätets täckning och status finns på nätsidan 11

12 4.1.1 Kanalsökning i ett område 1. Välj och klicka Nation/Area i sektionen "Sector Scanning". 2. Välj land eller område. 3. Välj och klicka Auto Scan. 4. När sökning har avslutats kan Du välja och klicka "OK" för att spara och gå ut ur menyn, eller klicka "Save As för att lagra in den nya kanaltabellen och lämna menyn. Anmärkning: Om Du inte kan söka efter nya TV-kanaler under Ditt land eller område välj alternativ 6, 7, 8 under "Bandwidth och upprepa sökningen Kanalsökning inom bestämt frekvensband 1. Välj och klicka "Bandwidth". 2. Välj den bandbredd du vill söka på. (" 6 ", or " 7 ", or " 8 ", or " 7, 8 ", or " 6, 7, 8 "). 3. Knappa in önskad undre frekvens i "Min Freq"-fältet. 4. Knappa in önskad övre frekvens i fältet "Max Freq.". 5. Välj och klicka "Auto Scan för att starta sökningen. 6. När sökning har avslutats kan Du välja och klicka "OK" för att spara och gå ut ur menyn, eller klicka "Save As för att lagra in den nya kanaltabellen och lämna menyn. 12

13 4.1.3 Kanalsökning inom visst frekvensområde 1. Välj och klicka "Bandwidth". 2. Välj den bandbredd du vill söka på. (" 6 ", or " 7 ", or " 8 ", or " 7, 8 ", or " 6, 7, 8 "). 3. Knappa in startfrekvensen i fältet "Min Freq.". 4. Knappa in slutfrekvensen i "Max Freq."-fältet. 5. Välj och klicka "Auto Scan för att starta sökningen. 6. När sökning har avslutats kan Du välja och klicka "OK" för att spara och gå ut ur menyn, eller klicka "Save As för att lagra in den nya kanaltabellen och lämna menyn. 4.2 Bildinställning På denna sida kan Du justera en mängd parametrar för att anpassa presentationen till din egen smak. Enable OSD: Om Du inte avaktiverar denna function kommer en kortfattad beskrivning av den valda funktionen att visas på skärmen. Bildjusteringar Brightness: Du kan justera bildens ljushet till din egen smak. Hue: Här ställer Du in färgnyansen. Contrast: Justerar bildens kontrast (skillnaden mellan ljusa och mörka partier). Saturation: Färgmättnaden kan justeras här. Default: Om Du klickar på den här knappen återställs bilden till det från fabriken förinställda. När Du är nöjd med presentationen kan Du välja och klicka "OK" för att spara Din inställning. 13

14 4.3 Konfiguration för Tidinställningen Inspelning på DVD Om Du väljer denna funktion kommer programmet att spelas in direkt på DVD-skiva. Ställ in följande parametrar när Du valt inspelning på DVD. Anmärkning: Du måste ha en DVD-spelare med inspelningsfunktion ansluten till Din PC eller bärbara dator för att utnyttja denna funktion. Path: Du måste ange vilken diskenhet Du vill använda för inspelning. Overwrite: Du kan välja att skriva over redan inspelade data. Append: Du kan välja att lägga till nya inspelningar efter redan gjorda. 14

15 DVD Menu: Du kan välja utseende på DVD-menyn. När Du klickar på denna knapp visas följande undermeny. 1. Select Style: Välj mellan NTSC- och PAL-formaten för videoinspelning. 2. Background Picture: Du kan välja bakgrundsbild från menyn eller använda Din egen bild i JPEG-format. Bästa upplösning är 640x Select Type: Välj mellan huvudrubrik och rubriker för mapparna. 4. Title Text: Du kan knappa in Din egen text för DVD-titel. 5. Font: Du kan välja det typsnitt Du gillar bäst, och välja det i grov, kursiv eller understruken stil. 6. Size: Du kan bestämma storleken på texten. 7. Color: Välj Din favoritfärg för texten. 15

16 Inspelningsväg Välj vägen för den inspelade filen på hårddisken. Tidinställningens varaktighet Den längsta tid Du vill att inspelningen skall vara. Du kan välja 30 till 60 minuter, begränsat av tillgängligt utrymme på hårddisken i Din dator. Om Du av någon anledning tvingas lämna TV-programmet Du tittar på, kan Du använda den här funktionen till at spara programmet från det stället och spela upp det vid ett senare tillfälle. Väg för snapshot Välj vägen för att spara bilden på hårddisken. 4.4 Inställningar för schemalagd inspelning Välj och klicka symbolen -. Följande sida visas. Grundinställning Job Title: Du kan knappa in ett namn för inspelningen. Action After Recording: Du kan välja mellan tre funktioner efter den schemalagda inspelning. De är: Exit: Datorn lämna programmet efter inspelningen. Enter Hibernate State: Datorn går in i dvala efter avslutad inspelning. No Action: Både programmet och datorn förblir aktiva. Inställningar för inspelning Channel: Du kan knappa in namnet för inspelningen. Anmärkning: Du kan inte spela in TV-program från olika kanaler samtidigt. Mute Duration Recording: Du kan välja att stänga av ljudet under inspelningen. 16

17 Datum och Tid Starting Date: Du kan knappa in ett datum för en inspelning. Anmärkning: Du kan inte knappa in ett datum i det förflutna. Starting Time: Här knappar Du in den tid på vilken Du vill att inspelningen skall starta. Anmärkning: Du måste knappa in en tid som är en minut senare än den nuvarande. Recording Period: Du kan knappa in längden på inspelningen. Once: Välj denna funktion om Du önskar spela in endast denna gång. Weekly: Klicka här för att göra en inspelning på samma tid varje vecka. Working Day: Klicka på denna knapp för att begränsa inspelningen till mellan Måndag och Fredag. Daily: Välj denna funktion för inspelning varje dag. New: Klicka här för att lägga upp ett nytt inspelningsprojekt. Delete: Med denna knapp raderas ett schemalagt inspelningsjobb. Del Obsolete Data: Klicka här för att radera alla föråldrade inspelningsprojekt. Modify: Välj här för att ändra ett befintligt projekt. Save: Sparar ett nytt eller ändrat jobb. Om Du klickat knappen "Add" kan Du bestämma en ny schemalagd inspelning.klicka Save när alla uppgifter knappats in. Följande fönster visar detaljerna för inspelningen. Job title: Inspelningens namn. 17

18 Channel: TV-kanalen från vilken inspelningen skall ske. Starting date/time: Datum och tid för start av inspelningen. Duration: Inspelningens längd. Status: Inspelningens status (förestående / avslutad). Times : Antalet upprepningar av inspelningen (en / mångfald). Om alla data är korrekta kan den schemalagda inspelningen lagras in genom att klicka "OK". "Cancel klickar Du om Du ångrar Dig och inte vill spara detta projekt. Observera! TVGo DVB-T02Q stöder datorns uppvaknande från dvala när en inlagrad tid för inspelning inträffar och kan starta en schemalagd inspelning.om Du önskar aktivera denna funktion gör som följer: 1. Välj inte boxen Prompt for password when the computer resumes from standby under Advanced på menyn för Power Options Properties i Windows kontrollpanel. 18

19 2. Välj Enable hibernation under Hibernate på menyn Power Options Properties. 3. Kontrollera att programmet TVGo DVB-T02Q Monitor är aktiverat. Kapitel 5 Avinstallera TVGo DVB-T02Q 1. Lägg CD-skivan med programvaran i datorns CD-spelare. Nedanstående fönster visas automatiskt. Om fönstret inte visas måste Du starta installationen genom att köra setup.exe manuellt från skivan. 2. Klicka "Remove" för att avinstallera TVGo DVB-T02Q från Din dator.. 19

20 3. Klicka knappen "Yes (Y) ". 4. Efter avinstallationen välj Yes, I want to restart my computer now. och klicka Finish för att fullborda avinstalltionen. 20

21 Kapitel 6 Frågor och Svar I de här avsnittet besvarar vi några av de frågor Du kan ha under installtionen och användadet av TVGo DVB-T02Q. Var vänlig läs igenom dem innan Du kontaktar Din återförsäljare eller oss. 1. Om Din dator arbetar med Windows XP SP1, besök denna nätsida för att hämta ett tillägsprogram för USB. 2. Windows hittar inte TVGo DVB-T02Q maskinvara. a. Kontrollera att anslutningen av TVGo DVB-T02Q och USB är riktigt utförda. b. Vänta medans systemet söker efter maskinvaran. c. Återstarta Din dator. d. Om problemet kvarstår, försök att manuellt installera/avinstallera TVGo DVB-T02Q. På detta sätt är Du säker på att installationen är korrekt. e. Koppla loss och koppla in USB igen. (Låt minst 5 sekunder gå mellan losskopplingen och inkopllingen.) f. Försök med en annan av datorns USB-kontakter. 3. Windows kan inte installera drivrutinen för TVGo DVB-T02Q. a. Kontrollera att TVGo DVB-T02Q installationsskiva är riktigt inlagd i Din CD-spelare. b. Om Du installerar drivrutinen manuellt, kontrollera att Du valt rätt väg till mappen för drivrutinerna. 4. Hur installerar jag användaprogrammet? Du kan välja mellan två sätt: a. Lägg skivan i CD-spelaren och låt systemet utföra installtionen automatiskt. b. Kör Setup.exe på skivan manuellt

22 5. Ingen kanal hittades under sökning. a. Var noga med att klicka knappen som bekräftar sökningen varje gång. b. Kontrollera att TVGo DVB-T02Q och systemet är rätt installerade. c. Kontrollera att förbindelsen mellan TVGo DVB-T02Q och antennen är riktigt utförd. 6. När jag ser på TV är skärmen tom eller visas ett felmeddelande. a. Det kan bero på att signalen är för svag för att ge bild. Försök flytta antennen till en annan plats eller använd en utomhusantenn. b. Kontrollera att förbindelsen mellan TVGo DVB-T02Q och antennen är riktigt utförd. c. Kontrollera att drivrutinen till datorns VGA-kort är rätt installerad. d. Kontrollera att datorns operativsystem är Windows 2000 (SP4) eller Windows XP (SP1/SP2). e. Kontrollera att Microsoft DirectX 9.0c är installerad. 7. Jag kan se en bild, men det är inget ljud. a. Kontrollera att datorns ljudkort och dess drivare är korrekta. b. Kontrollera att ljudet är Till och att volymratten på högtalarna är något uppvriden. 8. Varför kan jag inte starta användaprogrammet? a. Din dator måste ha ett ljudkort med drivare. Anmärkning: Ljudkortet måste vara installerat även om Du inte vill ha något ljud. b. Kontrollera TV-signalens styrka. 9. Varför är skärmen svart men ljudet normalt när jag ser på ett TV-program? a. Kontrollera att bildkortets drivrutin och att Microsoft DirectX 9.0c är riktigt installerade

23 10. När jag spelar upp filmer jag sparat i min bärbara dator är bilden ibland ryckig. a. Kontrollera hur datorns kraft hanteras. Hanteringsrutinerna sänker ibland datorns arbetsfrekvens för att spara ström varför kraftsparningen i Windows kontrollpanel bör avaktiveras. 11. Felmeddelandet hardware error visas på skärmen. a. Drivrutinen är inte rätt installerad. Återinstallera rutinen. 12. TV-bilden blir ryckig när jag använder fjärrkontrollen. a. USB har begränsad bandbredd, och när TV-signalen och fjärrkontrollen skall dela denna reduceras dataflödet något. 13. Var kan jag hitta uppgifter om täckningen för digital marksändning i området där jag bor. a. Om Du vill veta om Du kan se gratis marksändning av TV kan Du besöka nätsidan här nedan Varför är den marksända TV-signalen så dålig? a. Det finns många orskar för detta problem. Det kan t.ex. vara långt till närmaste sändare; höga byggnader eller berg skymmer sändaren, etc. Tala först med sändarens operatör i Ditt område. Om sändaren blockeras av en byggnad eller ett berg bör Du skaffa en utomhusantenn. Den medföljande antennen är en liten innomhusantenn, konstruerad med tanke på rumsmiljö. För bruk utomhus skall en antenn som är avsedd för utomhusbruk användas. Du bör följdaktligen införskaffa en UHF-antenn (Ultra High Frequency) för montering utomhus så att mottagningskvaliteten blir den Du önskar

24 15. Varför fungerar inte inspelningen på min DVD? a. Detta är en tillvalsfunktion. Kontrollera att den ingår när Du köper produkten. b. För att använda denna funktion måste Din dator ha extra CPU-kapacitet (cirka 300 MHz) jämfört med om Du bara vill spela in på Din hårddisk. c. Du måste också ha en DVD med läs/skriv-funktion. Många DVD-spelare på marknaden har anpassningsproblem. De nedan listade spelarna har testats till dagens datum och funnits vara problemfria. Testade DVD-spelare Tillverkare Typ Aopen DUW1608 BenQ DW1620, DW1640 IOMagic DVDRW 1016IM LG GSA-4040B, GSA-4081B, GSA-4082B GWA-4040N Liteon LDW-400D, LDW-401S NEC ND-1000A, ND-1300A, ND-2100A, ND-2510A Panasonic LF-D521, LF-560D, LF-660/9572, SW-9571 SW-9572, SW-9583 PHILIPS DVDRW208, DVDRW228, DVDRW416 DVDRW424 Pioneer DVR-104, DVR-105, DVR-106, DVR-107 Plextor PX-716A Samsung SR-W04B SONY DRU-110A, DRU-500A, DRU-510A DRU-530A, DRU-700A Toshiba SD-R5002, SD-R

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

emöten & elärande Studentguide Adobe Acrobat Connect Pro Meeting För Mittuniversitetet www.wezupport.se

emöten & elärande Studentguide Adobe Acrobat Connect Pro Meeting För Mittuniversitetet www.wezupport.se emöten & elärande Studentguide Adobe Acrobat Connect Pro Meeting För Mittuniversitetet 2 Innehåll 1. Viktig information... 3 2. Utrustning... 3 2.1. Dator... 3 2.2. Internet... 3 2.3. Krav för bra ljud...

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Var smart läs handboken.

Var smart läs handboken. Var smart läs handboken. Innehållsförteckning Komma igång... 1 Säker start och avstängning av enheten... 1 Frånkoppling av esata- och 1394-enheter... 2 esata-enheter... 3 1394-enheter... 4 Installation

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Användarmanual 31504

Användarmanual 31504 Innehållsförteckning 1.Lokalinformation...1 2.Fjärrkontroll Tandberg - Videokonferens...2 2.1 Fjärrkontroll Tandberg > Olika bildkällor...3 2.1.1 Uppspelning av videofilm...3 2.2 Fjärrkontroll Tandberg

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Kristina Grundström Erik Truedsson

Kristina Grundström Erik Truedsson Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Pedagogik Programmering Kristina Grundström Erik Truedsson Ann Truedsson Richard Hultgren 1 Innehållsförteckning 1 2 3... 3 Så här installerar du... 3

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Bruksanvisning AllTid

Bruksanvisning AllTid Bruksanvisning AllTid Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-512 418 03 Rev F 2005-12-15 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 Introduktion...3 Utrustning...3 Installation...3 Terminologi...4

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

TAGTOOL Användarmanual

TAGTOOL Användarmanual TAGTOOL Användarmanual Tagtool är ett verktyg för att skapa grafiska illustrationer och animationer i realtid, för projektion på fasader, scener och liknande. Tagtool kontrolleras av två personer samtidigt;

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program.

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. fakta En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. det här behöver du En extern hårddisk, dvd eller tillgång till en NAS. kostnad Ingen,

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

ClearNote Användarmanual

ClearNote Användarmanual ClearNote 1 Säkerhet... 3 2 Vad finns i förpackningen... 4 3 Installera datorprogrammet till ClearNote... 5 4 Komma igång med ClearNote... 6 MONTERA IHOP CLEARNOTE... 6 ATT ANVÄNDA CLEARNOTE TILL EN BÄRBAR

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE MAC

INSTALLATIONSGUIDE MAC INSTALLATIONSGUIDE MAC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Problem med ljudet i Adobe Connect

Problem med ljudet i Adobe Connect Problem med ljudet i Adobe Connect Förberedelser Jag hör inte de andra deltagarna De andra deltagarna hör inte mig De andra deltagarna säger att min röst hackar Jag hör inte en av de andra deltagarna Ljudet

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer