Anmärkning: Vi rekommenderar att Du placerar antennen utomhus för bästa mottagning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmärkning: Vi rekommenderar att Du placerar antennen utomhus för bästa mottagning."

Transkript

1 Kapitel 1 Presentation av TVGo DVB-T02Q 1.1 Inledning TVGo DVB-T02Q förvandlar Din hemdator eller bärbara dator till en digital-tv där Du kan se programmen som sänds via DVB-T TV i högupplösning. Det lilla formatet gör den lätt att ta med vart som helst och att spela in TV-programmet på DVD. Du kan fjärrstyra inoch upp-spelning samt bläddra bland kanalerna. Detta och mer därtill gör TVGo DVB-T02Q till något Du inte kan undvara. 1.2 Förpackningen innehåller: - TVGo DVB-T02Q x 1 - Fjärrkontroll (inklusive batterier) x 1 - Antenn för marksänd Digital-TV x 1 - CD-skiva med datorprogramm x 1 - Guide för snabbinstallation x 1 - Koaxomvandlare x 2 (IEC Type*1 och MMXC Type*1) Anmärkning: Vi rekommenderar att Du placerar antennen utomhus för bästa mottagning. 1.3 Översikt Se digital HDTV och SDTV program och lyssna på digitalradio Strömförsörjs från USB2.0 (förenlig med USB1.1) Tidinställning för program Du inte vill missa Inspelning i både realtid och med tidsinställning Inspelning i realtid till DVD skiva (Du måste ha en DVD-skrivare installerad i Din dator för denna function) Snapshot-funktionen låter Dig fotografera en bild Du gillar och ha den som skrivbordsunderlägg på Din hemdator eller bärbara dator. Supports EPG (elektronisk programlista and teletext) 1

2 1.4. Minimum systemkrav: SDTV - PIII 1.7 GHz eller bättre för att se SDTV-program - P4 2.4 GHz eller bättre för att se och spela in SDTV-program HDTV - P4 2.4 GHz eller bättre för att se HDTV-program - P4 3.0 GHz eller bättre för att se och spela in HDTV-program - 256MB systemminne - Microsoft Windows 2000 SP4 eller Windows XP SP1/SP2 - Microsoft DirectX version 9.0c eller senare - 100MB fritt utrymme på hårddisken (för program och drivrutiner) - 3GB fritt utrymme på hårddisken för varje timmes inspelning Kapitel 2 Installation Följande stycken innehåller detaljerade instruktioner om hur Du installerar TVGo DVB-T02Q på Din hemdator eller bärbara dator. Läs igenom dem noga innan Du börjar installationen. 2.1 Kortfattad beskrivning av maskinvarans intallation USB-anpassning: USB-kontakt för anslutning till PC / bärbar dator 2. Antennanslutning: Här kopplas antennkablen in 2

3 Steg 1. USB-anslutning Plugga in TVGo DVB-20Q i datorns USB-kontakt som visas på bilden här under. Steg 2. Anslut antennkablen Anslut först antennkabeln till koaxomvandlare IEC-MMXC. Anslut sedan omvandlaren till TVGo DVB-T02Q RF-IN som visas nedan. Anmärkning: 1. När maskinvaran är ansluten kan Du påbörja programinstalltionen. 2. Vi rekommenderar att Du placerar antennen utomhus för bästa mottagning. 2.2 Programinstallation Installationen omfattar handhavandeprogrammet och drivrutinen. Följ vägledningen i följande stycken. 1. När datorn och TVGo DVB-T02Q kopplats ihop visas nedanstående meny på skärmen. Klicka på Cancel om Du vill installera drivrutinen vid ett senare tillfälle. 3

4 2. Lägg CD-skivan med programvaran i datorns CD-spelare. Nedanstående fönster visas automatiskt. Om fönstret inte visas måste Du starta installationen genom att köra setup.exe manuellt från skivan. 3. Välj och klicka Driver Setup. Programmet och drivrutinen installeras nu, och nedanstående förnster visas på skärmen. 4. När fönstret för InstallShield visas välj önskat språk. Följ instruktionerna genom installationen. 4

5 5. Både programmet och drivrutinen installeras. Du kan avbryta installationen genom att klicka på Cancel. 6. Klicka på Next och välj sedan mappen där Du vill att programmet skall installeras. 7. Klicka på Next för att fortsätta installera eller Back för att gå tillbaks till föregående steg. Klicka på Cancel för att avbryta installationen. 5

6 8. Både programmet och drivrutinen kopieras till Din PC eller bärbara dator. Du kan avbryta installtionen genom att klicka på Cancel. 9. Klicka på Yes, I want to restart my computer now. när installtionen är färdig. 10. På installtions-cdn finns också programmet Direct X 9.0c som behövs för TVGo DVB-T02Q. InstallShield installerar DirectX 9.0c automatiskt om detta program inte redan finns I Din dator. 6

7 Kapitel 3 Översikt av programmet Det erbjuder kraftfull och fullständig kontroll av funktionerna till en digital-tv. Med det kan Du njuta av spännande högupplöst kvalitetsbild och ljudåtergivning. 3.1 Kontrollpanel Utan numerikst tangentbord Med numeriskt tangentbord Symbol Function Stäng av TVn Fullskärm / Normal bildstorlek Förminska bilden Visa information om DVB-T02Q Snabbspolning framåt av inspelat program Snabbspolning bakåt av inspelat program Stoppa visningen Uppehåll i visningen Visa föregående TV-kanal Spela in TV-programmet Visa inspelad film Uppåt en TV-kanal Hjälp Nedåt en TV-kanal Öka ljudvolymen Minska ljudvolymen Ljudvolymens läge och justeringar Öppna den elektroniska programlistan Ljudet till och från Se TV-programmet TVGo DVB-T02Q systeminställningar Förhandstitt på TV-program Start av tidinställningen Fotografera en bild ur filmen Göra upp ett schema med TV-program att spela in Växla mellan språk Visa det numeriska tangentbordet Göm det numeriska tangentbordet ~ Välj TV-kanal Öppna teletexten Visa föregående TV-kanal Signalstyrkan i antennen Visar ljudet Till / Från Stereoindikator 7

8 3.2 Kortfattad översikt av grundfunktionerna TV-signalens relativa signalstyrka visas kontinuerligt. Klocka: Visar tiden från datorns inbyggda klocka Kanalens namn: Den mottagna kanalens namn Växla mellan ljud Till / Från Klicka symbolen för att växla mellan ljud till och från. Denna symbol betyder att ljudet är Från. Inspelning av TV-program: Spela in det nu visade TV-programmet. Försiktigt! Inspelning direkt till DVD-skiva är möjlig om Du har en DVD-spelare. Titta i avsnittet Frågor och Svar på listan av understödda DVD-spelare. Schemalagda inspelningar: Bestämma schemat för inspelning. Systemets inställningar: Söka efter TV-kanal, ändra bildinställning, bestämma mapp att spara bilder och inspelade program. Support av två språk: Om TV-programmet understöder två språk kan du välja med symbolen på kontrollpnelen. Anmärkning: Denna funktion är tillgänglig endast om TV-programmet sänds med två språk. Snapshot: Fångar en ruta av programmet som visas på datorns skärm. Elektronisk Programlista Anmärkning: Fuktionen är tillgänglig endast om TV-kanalen sänder med denna funktion. Tidinställning: Använd denna funktion om Du blir störd när Du ser på ett program. Du kan sedan gå tillbaks till den punkt i programmet där Du blev störd. 8

9 Teletext Anmärkning: Denna function är tillgänglig endast om TV-kanalen sänder med teletext. Klicka på PageUp eller PageDown för att byta sida upp eller ner. Klicka på Pause för att stanna på nuvarande sida. Du kan också klicka på Home för att hoppa till sidan 100 eller knappa in sidans nummer i GoTo-fältet för att välja en viss sida. 3.3 Fjärrkontrollen ICON Explanation POWER TVn Till / Från SLEEP Bestämm spelarens insomningstid TIME-SHIFT Tidinställning REC Spela in TV-programmet Kanalval VOL / Öka / Minska ljudstyrkan CH / TV-kanal Upp / Ner SIZE Fullskärm / Normal bildstorlek RET Visa föregående TV-kanal MUTE Ljudet Till / Från FWD Snabbspolning framåt PLAY/PAUSE Uppehåll i visningen REV Snabbspolning bakåt 9

10 3.4 Funktioner som understöds av musen Klicka höger knapp på musen presenterar denna meny. Funktion Beskrivning Channel up Upp en TV-kanal Channel down Ned en TV-kanal Channel return Visa föregående TV-kanal Play Starta visningen Stop Avbryt visningen Pause Uppehåll i visningen Forward Snabbspolning framåt Backward Snabbspolning bakåt Recording Spela in TV-program Time-shift Starta tidinställningen Mute Ljudet Till / Från Zoom Fullskärm / Normal bildstorlek About Visa information om TVGo DVB-T02Q Exit Stäng av TVn 3.5 Snabbtangenter När TVGo DVB-T02Q är i funktion är också nedanstående snabbtangenter tillgängliga. Function Stäng av TVn Visa inspelad film Avbryt visningen Snabbspolning framåt Snabbspolning bakåt Uppehåll Inspelning Stoppa inspelningen Ta ett snaphot Tidinställning Fullskärm Normal bildstorlek Öka ljudstyrkan Minska ljudstyrkan Ljudet Från Upp en TV-kanal Ner en TV-kanal Välj kanal Föregående kanal Hjälp Fast key ALT + P ALT + S ALT + S ALT + F ALT + B ALT + S ALT + R ALT + S ALT + C ALT + T ALT + X ALT + X ALT + V ALT + L ALT + M ALT + U ALT + D XX (X: ) ALT + J F1 10

11 Chapter 4 Systemets Inställningar Några inställningar är gemensamma för inspelning och visning. Sektionerna i detta kapitel beskriver funktionerna i prioritetsordning. Svenska Välj och klicka symbolen- på kontrollpanelen för att öppna inställningssidan. 4.1 Kanalsökning Du kan välja och klicka "Load för att visa listan över tillgängliga kanaler. Du kan välja vissa kanaler och klicka "Delete" för att radera dessa kanaler ur minnet. Välj och klicka Delete all" för att radera alla kanler. Nu kan Du välja OK för att lagra in alla ändringar. Om Du ångrar Dig kan Du välja Cancel för att gå ut ur funktionen utan ändringar. Anmärkning: 1. Digital/TV har en egenskap som kallas klippeffekt. Om den mottagna signalen är svag presenteras ingen bild på skärmen. Detta skiljer sig från den analoga TVn där det snöar på bilden vid svag signal. Om mottagningen i Ditt område är dålig kan Du behöva en utvändig antenn. Se i Kapitel 6 Frågor och Svar för ytterligare information. 2. Mer information om det digitala märknätets täckning och status finns på nätsidan 11

12 4.1.1 Kanalsökning i ett område 1. Välj och klicka Nation/Area i sektionen "Sector Scanning". 2. Välj land eller område. 3. Välj och klicka Auto Scan. 4. När sökning har avslutats kan Du välja och klicka "OK" för att spara och gå ut ur menyn, eller klicka "Save As för att lagra in den nya kanaltabellen och lämna menyn. Anmärkning: Om Du inte kan söka efter nya TV-kanaler under Ditt land eller område välj alternativ 6, 7, 8 under "Bandwidth och upprepa sökningen Kanalsökning inom bestämt frekvensband 1. Välj och klicka "Bandwidth". 2. Välj den bandbredd du vill söka på. (" 6 ", or " 7 ", or " 8 ", or " 7, 8 ", or " 6, 7, 8 "). 3. Knappa in önskad undre frekvens i "Min Freq"-fältet. 4. Knappa in önskad övre frekvens i fältet "Max Freq.". 5. Välj och klicka "Auto Scan för att starta sökningen. 6. När sökning har avslutats kan Du välja och klicka "OK" för att spara och gå ut ur menyn, eller klicka "Save As för att lagra in den nya kanaltabellen och lämna menyn. 12

13 4.1.3 Kanalsökning inom visst frekvensområde 1. Välj och klicka "Bandwidth". 2. Välj den bandbredd du vill söka på. (" 6 ", or " 7 ", or " 8 ", or " 7, 8 ", or " 6, 7, 8 "). 3. Knappa in startfrekvensen i fältet "Min Freq.". 4. Knappa in slutfrekvensen i "Max Freq."-fältet. 5. Välj och klicka "Auto Scan för att starta sökningen. 6. När sökning har avslutats kan Du välja och klicka "OK" för att spara och gå ut ur menyn, eller klicka "Save As för att lagra in den nya kanaltabellen och lämna menyn. 4.2 Bildinställning På denna sida kan Du justera en mängd parametrar för att anpassa presentationen till din egen smak. Enable OSD: Om Du inte avaktiverar denna function kommer en kortfattad beskrivning av den valda funktionen att visas på skärmen. Bildjusteringar Brightness: Du kan justera bildens ljushet till din egen smak. Hue: Här ställer Du in färgnyansen. Contrast: Justerar bildens kontrast (skillnaden mellan ljusa och mörka partier). Saturation: Färgmättnaden kan justeras här. Default: Om Du klickar på den här knappen återställs bilden till det från fabriken förinställda. När Du är nöjd med presentationen kan Du välja och klicka "OK" för att spara Din inställning. 13

14 4.3 Konfiguration för Tidinställningen Inspelning på DVD Om Du väljer denna funktion kommer programmet att spelas in direkt på DVD-skiva. Ställ in följande parametrar när Du valt inspelning på DVD. Anmärkning: Du måste ha en DVD-spelare med inspelningsfunktion ansluten till Din PC eller bärbara dator för att utnyttja denna funktion. Path: Du måste ange vilken diskenhet Du vill använda för inspelning. Overwrite: Du kan välja att skriva over redan inspelade data. Append: Du kan välja att lägga till nya inspelningar efter redan gjorda. 14

15 DVD Menu: Du kan välja utseende på DVD-menyn. När Du klickar på denna knapp visas följande undermeny. 1. Select Style: Välj mellan NTSC- och PAL-formaten för videoinspelning. 2. Background Picture: Du kan välja bakgrundsbild från menyn eller använda Din egen bild i JPEG-format. Bästa upplösning är 640x Select Type: Välj mellan huvudrubrik och rubriker för mapparna. 4. Title Text: Du kan knappa in Din egen text för DVD-titel. 5. Font: Du kan välja det typsnitt Du gillar bäst, och välja det i grov, kursiv eller understruken stil. 6. Size: Du kan bestämma storleken på texten. 7. Color: Välj Din favoritfärg för texten. 15

16 Inspelningsväg Välj vägen för den inspelade filen på hårddisken. Tidinställningens varaktighet Den längsta tid Du vill att inspelningen skall vara. Du kan välja 30 till 60 minuter, begränsat av tillgängligt utrymme på hårddisken i Din dator. Om Du av någon anledning tvingas lämna TV-programmet Du tittar på, kan Du använda den här funktionen till at spara programmet från det stället och spela upp det vid ett senare tillfälle. Väg för snapshot Välj vägen för att spara bilden på hårddisken. 4.4 Inställningar för schemalagd inspelning Välj och klicka symbolen -. Följande sida visas. Grundinställning Job Title: Du kan knappa in ett namn för inspelningen. Action After Recording: Du kan välja mellan tre funktioner efter den schemalagda inspelning. De är: Exit: Datorn lämna programmet efter inspelningen. Enter Hibernate State: Datorn går in i dvala efter avslutad inspelning. No Action: Både programmet och datorn förblir aktiva. Inställningar för inspelning Channel: Du kan knappa in namnet för inspelningen. Anmärkning: Du kan inte spela in TV-program från olika kanaler samtidigt. Mute Duration Recording: Du kan välja att stänga av ljudet under inspelningen. 16

17 Datum och Tid Starting Date: Du kan knappa in ett datum för en inspelning. Anmärkning: Du kan inte knappa in ett datum i det förflutna. Starting Time: Här knappar Du in den tid på vilken Du vill att inspelningen skall starta. Anmärkning: Du måste knappa in en tid som är en minut senare än den nuvarande. Recording Period: Du kan knappa in längden på inspelningen. Once: Välj denna funktion om Du önskar spela in endast denna gång. Weekly: Klicka här för att göra en inspelning på samma tid varje vecka. Working Day: Klicka på denna knapp för att begränsa inspelningen till mellan Måndag och Fredag. Daily: Välj denna funktion för inspelning varje dag. New: Klicka här för att lägga upp ett nytt inspelningsprojekt. Delete: Med denna knapp raderas ett schemalagt inspelningsjobb. Del Obsolete Data: Klicka här för att radera alla föråldrade inspelningsprojekt. Modify: Välj här för att ändra ett befintligt projekt. Save: Sparar ett nytt eller ändrat jobb. Om Du klickat knappen "Add" kan Du bestämma en ny schemalagd inspelning.klicka Save när alla uppgifter knappats in. Följande fönster visar detaljerna för inspelningen. Job title: Inspelningens namn. 17

18 Channel: TV-kanalen från vilken inspelningen skall ske. Starting date/time: Datum och tid för start av inspelningen. Duration: Inspelningens längd. Status: Inspelningens status (förestående / avslutad). Times : Antalet upprepningar av inspelningen (en / mångfald). Om alla data är korrekta kan den schemalagda inspelningen lagras in genom att klicka "OK". "Cancel klickar Du om Du ångrar Dig och inte vill spara detta projekt. Observera! TVGo DVB-T02Q stöder datorns uppvaknande från dvala när en inlagrad tid för inspelning inträffar och kan starta en schemalagd inspelning.om Du önskar aktivera denna funktion gör som följer: 1. Välj inte boxen Prompt for password when the computer resumes from standby under Advanced på menyn för Power Options Properties i Windows kontrollpanel. 18

19 2. Välj Enable hibernation under Hibernate på menyn Power Options Properties. 3. Kontrollera att programmet TVGo DVB-T02Q Monitor är aktiverat. Kapitel 5 Avinstallera TVGo DVB-T02Q 1. Lägg CD-skivan med programvaran i datorns CD-spelare. Nedanstående fönster visas automatiskt. Om fönstret inte visas måste Du starta installationen genom att köra setup.exe manuellt från skivan. 2. Klicka "Remove" för att avinstallera TVGo DVB-T02Q från Din dator.. 19

20 3. Klicka knappen "Yes (Y) ". 4. Efter avinstallationen välj Yes, I want to restart my computer now. och klicka Finish för att fullborda avinstalltionen. 20

21 Kapitel 6 Frågor och Svar I de här avsnittet besvarar vi några av de frågor Du kan ha under installtionen och användadet av TVGo DVB-T02Q. Var vänlig läs igenom dem innan Du kontaktar Din återförsäljare eller oss. 1. Om Din dator arbetar med Windows XP SP1, besök denna nätsida för att hämta ett tillägsprogram för USB. 2. Windows hittar inte TVGo DVB-T02Q maskinvara. a. Kontrollera att anslutningen av TVGo DVB-T02Q och USB är riktigt utförda. b. Vänta medans systemet söker efter maskinvaran. c. Återstarta Din dator. d. Om problemet kvarstår, försök att manuellt installera/avinstallera TVGo DVB-T02Q. På detta sätt är Du säker på att installationen är korrekt. e. Koppla loss och koppla in USB igen. (Låt minst 5 sekunder gå mellan losskopplingen och inkopllingen.) f. Försök med en annan av datorns USB-kontakter. 3. Windows kan inte installera drivrutinen för TVGo DVB-T02Q. a. Kontrollera att TVGo DVB-T02Q installationsskiva är riktigt inlagd i Din CD-spelare. b. Om Du installerar drivrutinen manuellt, kontrollera att Du valt rätt väg till mappen för drivrutinerna. 4. Hur installerar jag användaprogrammet? Du kan välja mellan två sätt: a. Lägg skivan i CD-spelaren och låt systemet utföra installtionen automatiskt. b. Kör Setup.exe på skivan manuellt

22 5. Ingen kanal hittades under sökning. a. Var noga med att klicka knappen som bekräftar sökningen varje gång. b. Kontrollera att TVGo DVB-T02Q och systemet är rätt installerade. c. Kontrollera att förbindelsen mellan TVGo DVB-T02Q och antennen är riktigt utförd. 6. När jag ser på TV är skärmen tom eller visas ett felmeddelande. a. Det kan bero på att signalen är för svag för att ge bild. Försök flytta antennen till en annan plats eller använd en utomhusantenn. b. Kontrollera att förbindelsen mellan TVGo DVB-T02Q och antennen är riktigt utförd. c. Kontrollera att drivrutinen till datorns VGA-kort är rätt installerad. d. Kontrollera att datorns operativsystem är Windows 2000 (SP4) eller Windows XP (SP1/SP2). e. Kontrollera att Microsoft DirectX 9.0c är installerad. 7. Jag kan se en bild, men det är inget ljud. a. Kontrollera att datorns ljudkort och dess drivare är korrekta. b. Kontrollera att ljudet är Till och att volymratten på högtalarna är något uppvriden. 8. Varför kan jag inte starta användaprogrammet? a. Din dator måste ha ett ljudkort med drivare. Anmärkning: Ljudkortet måste vara installerat även om Du inte vill ha något ljud. b. Kontrollera TV-signalens styrka. 9. Varför är skärmen svart men ljudet normalt när jag ser på ett TV-program? a. Kontrollera att bildkortets drivrutin och att Microsoft DirectX 9.0c är riktigt installerade

23 10. När jag spelar upp filmer jag sparat i min bärbara dator är bilden ibland ryckig. a. Kontrollera hur datorns kraft hanteras. Hanteringsrutinerna sänker ibland datorns arbetsfrekvens för att spara ström varför kraftsparningen i Windows kontrollpanel bör avaktiveras. 11. Felmeddelandet hardware error visas på skärmen. a. Drivrutinen är inte rätt installerad. Återinstallera rutinen. 12. TV-bilden blir ryckig när jag använder fjärrkontrollen. a. USB har begränsad bandbredd, och när TV-signalen och fjärrkontrollen skall dela denna reduceras dataflödet något. 13. Var kan jag hitta uppgifter om täckningen för digital marksändning i området där jag bor. a. Om Du vill veta om Du kan se gratis marksändning av TV kan Du besöka nätsidan här nedan Varför är den marksända TV-signalen så dålig? a. Det finns många orskar för detta problem. Det kan t.ex. vara långt till närmaste sändare; höga byggnader eller berg skymmer sändaren, etc. Tala först med sändarens operatör i Ditt område. Om sändaren blockeras av en byggnad eller ett berg bör Du skaffa en utomhusantenn. Den medföljande antennen är en liten innomhusantenn, konstruerad med tanke på rumsmiljö. För bruk utomhus skall en antenn som är avsedd för utomhusbruk användas. Du bör följdaktligen införskaffa en UHF-antenn (Ultra High Frequency) för montering utomhus så att mottagningskvaliteten blir den Du önskar

24 15. Varför fungerar inte inspelningen på min DVD? a. Detta är en tillvalsfunktion. Kontrollera att den ingår när Du köper produkten. b. För att använda denna funktion måste Din dator ha extra CPU-kapacitet (cirka 300 MHz) jämfört med om Du bara vill spela in på Din hårddisk. c. Du måste också ha en DVD med läs/skriv-funktion. Många DVD-spelare på marknaden har anpassningsproblem. De nedan listade spelarna har testats till dagens datum och funnits vara problemfria. Testade DVD-spelare Tillverkare Typ Aopen DUW1608 BenQ DW1620, DW1640 IOMagic DVDRW 1016IM LG GSA-4040B, GSA-4081B, GSA-4082B GWA-4040N Liteon LDW-400D, LDW-401S NEC ND-1000A, ND-1300A, ND-2100A, ND-2510A Panasonic LF-D521, LF-560D, LF-660/9572, SW-9571 SW-9572, SW-9583 PHILIPS DVDRW208, DVDRW228, DVDRW416 DVDRW424 Pioneer DVR-104, DVR-105, DVR-106, DVR-107 Plextor PX-716A Samsung SR-W04B SONY DRU-110A, DRU-500A, DRU-510A DRU-530A, DRU-700A Toshiba SD-R5002, SD-R

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband, och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5.

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5. BERNINA Broderisoftware Version 5.0 i texten nedan kallat BBS BERNINA EditorLite BERNINA EditorPlus BERNINA DesignerPlus Snabbguide 1 Innehåll Kapitel 1 Introduktion BERNINA Broderisoftware - programnivåer

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer