ASUS DAV Center. Bruksanvisning A33/A31/A33L/A31L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASUS DAV Center. Bruksanvisning A33/A31/A33L/A31L"

Transkript

1 ASUS DAV Center Bruksanvisning A33/A31/A33L/A31L

2 Innehåll Säkerhetsinformation... 4 Noteringar för denna manual... 5 Välkommen...6 Förpackningsinnehåll... 6 Översikt... 7 Funktioner... 7 Komma igång...8 Förbereda inställningen av ditt DAV Center... 8 Internetanslutning... 8 Bildkälla... 8 Framsida... 8 Bakre vy...10 A33/A A33L/A31L...10 Använda Media Center fjärrkontrollen...12 Använda förstärkarens fjärrkontroll...14 Använda det trådlösa tangentbordet...16 Inställning av det trådlösa tangentbordet...16 Använda tangentbordets knappar...16 Inställning av ditt DAV Center...18 Ansluta till TV-signalkällan...18 Ansluta till TV-signaler med S-video/komposit...18 Ansluta till TV-signalen med en koaxialkabel...19 Ansluta TV-signalkällan till en befintlig installation...20 Använda TV:n som monitor...22 Kablar för anslutning till en TV...22 Anslutning till en TV...22 Ansluta Infraröd mottagare till externa enheter...25 Installera den trådlösa LAN-antennen...25 Installera den digitala TV/ FM antennen...26 Ansluta till en digital videokamera...26 Ansluta till andra enheter...26 Konfigurera ljudutmatning...27 Högtalarkonfiguration...27 Högtalarmodeller...27 Anslutning till högtalare...28 Ansluta till ett hemmaljudsystem...29 Konfigurera inställningarna för ljudutmatning...30 ASUS DAV Center

3 Innehåll Konfigurera ljudutmatning via ett högtalarsystem...30 Konfigurera ljudutmatning via en HDMI-enhet...32 Förstärkarfunktioner...33 LEO (Listening Environment Optimizer/optimerare av lyssnarmiljön)...33 Midnattsläge...34 Förinställ EQ lägen...34 Använda Windows Media Center...35 Starta Windows Media Center...35 TV + Filmer...35 Titta på TV...35 Spela in TV-program...35 Spela upp TV-inspelningar...35 Titta på DVD...35 Musik...36 Lägga till musik CD-skivor till musikbiblioteket...36 Spela musik...36 Bilder + Video...36 Titta på bilder...36 Titta på video...36 ASUS DAV Center 3

4 Säkerhetsinformation Din ASUS DAV Center A33/A31/A33L/A31L är konstruerad och testad för att uppfylla den senaste säkerhetsstandarden för utrustning för informationsteknologi. För att garantera din säkerhet är det emellertid viktigt att du läser igenom följande säkerhetsinstruktioner. Installation av systemet Läs igenom och följ alla instruktioner i dokumentationen innan du startar ditt DAV Center. Använd inte denna produkt nära vatten eller en värmekälla såsom en radiator. Installera systemet på en stabil yta. Öppningarna i höljet är till för ventilationen. Blockera inte eller täck inte över dessa öppningar. Se till att det finns tillräckligt med utrymme, minst 15 cm, runt systemet för ventilationen. För aldrig in föremål av något slag i dessa öppningar. Om du använder en förlängningssladd, se till att den totala ampereklassificeringen för enheten som kopplas in i förlängningssladden inte överstiger dess ampereklassificering. Eftersom din DAV Center är ansluten till en TV-mottagare, kabel- eller satellitmottagare måste du se till att antennen eller kabelsystemet är elektriskt jordat för att ge visst skydd mot spänningsvågor och uppbyggnad av statiska laddningar. Skötsel under användning Gå inte på strömsladden eller låt något föremål stå på den. Spill inte vatten eller annan vätska på ditt DAV Center. När DAV Center är avstängt strömmar det ändå en liten mängd ström i enheten. Koppla alltid från all spänning, modem och nätverkskablar från strömuttaget innan systemet rengörs. Om du upptäcker följande tekniska problem med produkten, koppla ifrån strömsladden och kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare. Strömsladden eller kontakten är skadad. Vätska har spillts i systemet. Systemet fungerar inte ordentligt trots att du följt driftsinstruktionerna. Systemet har tappats eller höljet är skadat. Systemets prestanda ändras. Notering till CATV systeminstallatörer Denna påminnelse görs för att göra CATV systeminstallatörer uppmärksamma på avsnitt av de National Electric Code (nationella elektriska föreskrifter) vilka anger riktlinjer för lämplig jordning och särskilt specificerar att koaxialkabeln skärm skall anslutas till jordsystemet i byggnaden så nära kabelingången som möjligt. 4 ASUS DAV Center

5 Litium-jon batterivarning VARNING: Risk för explosion om batteriet ersätts med felaktigt. Ersätt endast med samma eller liknande typ som rekommenderas av tillverkaren. Avyttra begagnade batterier enligt tillverkarens instruktioner. CD-romenhet säkerhetsvarning KLASS 1 LASERPRODUKT Produktanmärkning Macrovision Corporation Den här produkten innehåller teknologi som är skyddad enligt upphovsrätten genom metodanspråk av vissa USA-patent och annan intellektuell egenomsrätt som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighesägare. Användning av den här upphovsrättsligt skyddade teknologin måste godkännas av Macrovision Corporation, och är endast avsedd för hemmet och annan begränsad tittaranvändning så tillvida inget annat har godkänts av Macrovision Corporation. Kopiering av tekniken eller isärplockning är förbjuden. Noteringar för denna manual För att se till att du utför vissa uppgifter riktigt, var uppmärksam på följande symboler som används genomgående i denna manual. VARNING: Vital information som du MÅSTE följa för att förhindra att du kan skada dig själv. VIKTIGT: Instruktioner som du MÅSTE följa för att fullfölja en uppgift. TIPS: Tips och användbar information som kan hjälpa dig att fullfölja en uppgift. OBS: Ytterligare information för speciella situationer. ASUS DAV Center

6 User Manual Quick Guide Esc Tab Caps Lock ID Fn Link Shift WWW Vol - Vol + Mute Eject Sleep F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Num Lock Ctrl Alt % Alt Ins Del { [ } ] PrtSc SysRq Shift Enter Scroll Lock Back Space Pause Break Home PgUp PgDn End OFF ON K/B Switch OFF ON T/P Switch R Välkommen Gratulerar till dit köp av ASUS DAV Center A33/A31/A33L/A31L. Följande illustration visar förpackningens innehåll för ditt nya ASUS DAV Center. Kontakta din återförsäljare och någon post är skadad eller saknas. Förpackningsinnehåll # $ ^ & ( ) * * Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L " Z X C V B N M < >? A33/A31/A33L/A31L Trådlöst tangentbord RF mottagare IR blaster kabel Fjärrkontroll förstärkare Fjärrkontroll mediacenter Strömsladd Trådlös LAN antenn Digitala TV/FM antenn Mikrofon TV signalkablar TV signalkabelkonverter HDMI kabel RCA adapter Splitter Komponentkablar Kompositkablar Audio (RCA) kablar SCART till kompositkabel Bruksanvisning Snabbstart Support-DVD Återställnings DVD Garantikort 6 ASUS DAV Center

7 Översikt ASUS DAV Center ger rik underhållning och kraftfulla datormöjligheter. Du kan antingen köra Windows Media Center med andra program eller njuta i fullskärmsläge. Med Media Center fjärrkontroll kan du titta på och spela in TV-program, spela upp video och musik och titta på bilder. Du kan också justera ljudeffekter såsom bas, diskant och frekvenskorrigering med förstärkarens fjärrkontroll. Det trådlösa tangentbordet med styrplatta och styrkulan på mottagarens fjärrkontroll ger ytterligare möjligheter för din kontroll av DAV Center. Funktioner AV underhållning Stöd för högdefinitionsvideo/audio Klass D förstärkare med 5.1 kanal Möjlighet till analog och digital TV-signal Titta på och spela in direktsända TV-program med Time Shift funktionen (göra paus och fortsätta att titta senare) Spela DVD och hemmavideos Lyssna på musikfiler Titta på och redigera bilder Anslutningsbarhet HDMI Komponent Kompositvideo S-VIDEO SCART (med adapter) 5.1 kanalförstärkare (Y kabel): endast för A33/A31 modeller Stereo: In & ut SPDIF: In & ut USB IEEE 1394: 4-pin & 6-pin WiFi Bluetooth: endast för A33/A33L modeller Multikortläsare ASUS DAV Center 7

8 Komma igång Förbereda inställningen av ditt DAV Center Innan du börjar ställa in ditt ASUS DAV Center bör du se till att följande anslutningar finns tillgängliga. Internetanslutning Ditt DAV Center behöver en Internetanslutning för att uppdatera EPG (Electronic Program Guide/elektroniska programguiden) och för att få åtkomst till Internet. Se till att du har åtkomst till ett trådanslutet/trådlöst nätverk innan du startar Windows Media Center programinställning. Kontakta din Internetleverantör för ytterligare information. Bildkälla Se till att du har åtkomst till en bildkälla innan du startar installationen av ASUS DAV Center. Ditt DAV Center tar emot bildinmatning från en koaxial-/s-video/kompositkabel. Bildkällan kommer vanligtvis från en antenn, en direkt kabel-tv-anslutning, en kabelbox eller en satellitmottagare. Kabelboxar och satellitmottagare kallas också digitalbox. Framsida Tryck på för att öppna luckan på frontpanelen * 8 ASUS DAV Center

9 Nr. Namn Beskrivning 1. TFT-LCD Visar systeminformation 2. Inspelningsbar supermultienhet 3. Utmatningsknapp för supermultienhet Stödjer CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM (D5 & D9), DVD-R & DL, DVD-RW, DVD+R & DL, DVD+RW och DVD-RAM. Tryck för att mata ut skivan. 4. Strömbrytare Tryck för att slå på/stänga av DAV Center. 5. VOLYM knapp Vrid för att öka/minska volymen. 6. Stoppknapp Tryck för att stoppa uppspelningen av en mediafil. 7. Spela/pausknapp Tryck för att spela upp/göra paus för en mediafil. 8. Snabbt framåt Tryck för att snabbspola en mediafil framåt. 9. Återspolningsknapp Tryck för att spola tillbaka en mediafil. 10. Inspelningsknapp Tryck för att påbörja inspelning av TV. 11.* EQ knapp (endast A31/A33) 12. MMC/SD kortläsare 13. MS/Pro/Duo/Pro Duo kortläsare 14. LED kortläsare Tryck för att välja en equalizer inställning av Normal, Rock, Pop, Live, Jazz och Klassisk. Stödjer MMC, MMC 4.0, RS-MMC, RS-MMC 4.0, SD, Mini SD, Mikro SD (via adapter) och SDHC. Stödjer Sony minnespinne (inklusive höghastighetsmodell), MS PRO, MS Duo och MS Pro Duo. Lyser för att indikera att data överförs från en digital enhet till DAV Center. 15. CF kortläsare Stödjer CF I/II och IBM mikroenhet. 16. IEEE 1394 port 17. USB-port Koppla in en IEEE 1394 enhet (såsom en digital videokamera) i denna 4-pin IEEE 1394 port. Koppla in USB-enheter (såsom en USB-skrivare, kamera, skanner eller ett tangentbord) i denna port. 18. Uttag för hörlurar Koppla in förstärkta högtalare eller hörlurar i detta uttag. 19. Mikrofonuttag Koppla in en mikrofon i detta uttag för att spela in eller överföra röstfiler. 20. Kompositvideo Ingång Anslut till en videokälla med en gul RCA-kabel. 21. Ingång för stereoljud Anslut till en stereoljudkälla med en vit (vänster) och en röd (höger RCA-kabel. ASUS DAV Center 9

10 Bakre vy A33/A A 4 5* 6* 7* 8* A33L/A31L 3B Nr. Namn Beskrivning 1. Strömbrytare Tryck för att slå på/stänga av DAV Center. 2. Strömanslutning Koppla in strömsladden i detta uttag. 3A.** 5.1 kanalförstärkare Anslut passiva högtalare till denna förstärkare. 3B.** RCA ljudutgång Anslut aktiva högtalare till dessa uttag Stereoljudutgångar (nr. 15) för att få 7.1 kanaleffekter. 4. LAN port Koppla in en nätverkskabel i denna port. 5.* Audio In kontakt Anslut en analog ljudenhet till detta uttag på mottagarkortet. **Se avsnittet Konfigurera ljudutmatning för detaljerad högtalarkonfiguration. 10 ASUS DAV Center

11 Nr. Namn Beskrivning 6.* Kompositvideo Ingång 7.* S-Video ingång Koppla i en gul TCA kabel från en videokälla i detta uttag på mottagarkortet. Koppla in en S-videokabel från en videokälla i detta uttag på mottagarkortet. 8.* TV Ingång Koppla in en TV-signalkabel i detta uttag på mottagarkortet. 9. WIFI Antennanslutning Koppla in en trådlös LAN-antenn i denna kontakt. 10. ESATA Port Anslut en extern enhet. 11. S/PDIF utgång (optisk) Koppla in en optisk (Toslink) digital ljudkabel i detta uttag för överföring av digitalt ljud. 12. S/PDIF Ingångsport Koppla i en RCA-kabel i detta uttag för digital ljudöverföring. 13. S/PDIF Ingångsport (optisk) 14. IR1/IR2 portat 15. Stereo ljudutgång 16. Ingång för stereoljud 17. USB portar x IEEE 1394 port 19. HDMI 20. S-Video utgång Koppla in en optisk (Toslink) digital ljudkabel i detta uttag för överföring av digitalt ljud. Koppla in IR kontrollkablar i dessa portar för att skicka över inmatning från fjärrkontrollen till en digitalbox för byte av kanaler. Koppla in en vit (vänster högtalare) och en röd (höger högtalare) RCA kablar från en stereo i dessa uttag. Anslut till en stereoljudkälla med en vit (vänster) och en röd (höger RCA-kabel. Koppla in USB-enheter, en USB-skrivare, kamera, skanner eller ett tangentbord, i dessa portar. Koppla in en IEEE 1394 enhet, exempelvis en digital videokamera i denna 6-pin IEEE 1394 port. Koppla in en HDMI (High Definition Multimedia Interface) enhet i denna port. Koppla i en S-videokabel i detta uttag för anslutning av en skärm, exempelvis en TV. 21. Video utgång Koppla in en RCA kabel i detta uttag för att ansluta till en TV. 22. Komponentvideoportar Koppla in en komponentvideokabel i detta uttag för att ansluta till en video, digitalbox eller DVD-spelare. *För modeller med ett TV-mottagarkort finns bara en uppsättning av dessa fyra uttag. ASUS DAV Center 11

12 Använda Media Center fjärrkontrollen Använd fjärrkontrollen för att starta Media Center program för att titta på TV, spela in TV-program, spela upp videoinspelningar eller andra mediafiler såsom musik och filmer. Se tabellen på nästa sida för att bekanta dig med funktionerna hos fjärrkontrollens olika knappar * 12 ASUS DAV Center

13 Nr. Knapp Beskrivning 1. Ström Tryck för att slå på/stänga av strömmen till skärmen och högtalarna. 2. Paus Tryck för att göra paus under en uppspelning. 3. Stopp Tryck för att stoppa uppspelningen av en mediafil. 4. Spela Tryck för att spela upp en mediafil. 5. Snabbspolning framåt Tryck för att snabbspola en mediafil framåt. 6. Nästa spår Tryck för att gå till nästa spår. 7. Windows Media Center Tryck för att starta Media Center programmet. 8. Information Tryck för att visa programinformation under Media Center eller andra menyalternativ. 9. OK Tryck för att bekräfta en aktivitet. 10. Kanal upp/ned Tryck för att byta TV-kanaler. 11. Live TV-knapp Tryck för att titta på live TV-program. 12. DVD-knapp Tryck för att växla till DVD-källa. 13. Enter Tryck för att bekräfta ett val. 14.* Text-TV-knapp Endast tillgänglig på europeiska modeller. 15. Shift Växlar mellan numerisk och alfabetisk inmatning. 16. Rensa Tryck för att rensa bort inmatad information. 17. Numeriska knappar Tryck för att mata in ett kanalnummer. 18. Inspelad TV Tryck för att visa en lista med dina inspelade TV-program. 19. EPG (Elektronisk programguide) Tryck för att visa den elektroniska programguideskärmen. 20. Volym upp/ned Tryck för att öka/minska volymen. 21. Dämpa Tryck för att avaktivera ljudet. 22. Fyrvägs navigationsknappar Tryck för att skrolla genom menyer på skärmen. 23. Återgå Tryck för att återgå till föregående sida. 24. Föregående spår Tryck för att gå tillbaka till föregående spår. 25. Spola tillbaka Tryck för att spola tillbaka en mediafil. 26. Inspelning Tryck för att påbörja inspelning av TV. ASUS DAV Center 13

14 Använda förstärkarens fjärrkontroll Förstärkarens fjärrkontroll låter dig aktivera alla förstärkarrelaterade funktioner för att justera ljudeffekten. Vissa av Media Center funktionerna repeteras på denna fjärrkontroll. Du kan också använda styrkulan som en mus. Se tabellen på nästa sida för att bekanta dig med funktionerna hos fjärrkontrollens olika knappar ASUS DAV Center

15 Nr. Namn Beskrivning 1. Ström Tryck för att slå på/stänga av strömmen till skärmen och högtalarna. 2. Diskant upp/ned Tryck för att justera diskantljudet. 3. Kanal upp/ned Tryck för att byta TV-kanaler. 4. Skrivbord Tryck för att gå tillbaka till skrivbordet. 5. Växla fönster Tryck för att växla mellan fönstren som är öppna. 6. IE Tryck för att öppna Internet Explorer. 7. Information Tryck för att visa programinformation under Media Center eller andra menyalternativ. 8. Högerklick Funktioner såsom vid klickning på högra musknappen. 9. Media Tryck för att starta Media Center programmet. 10. Snabbspolning framåt Tryck för att snabbspola en mediafil framåt. 11. Stopp Tryck för att stoppa uppspelningen av en mediafil. 12. Nästa spår Tryck för att gå till nästa spår. 13. LEO (Listening Environment Optimizer/optimerare av lyssnarmiljön) Tryck för att automatiskt justera ljudsystemet för att optimera din lyssnarmiljö. 14. Pop Tryck för att gå in i ett läge som är lämpligt för popmusik. 15. Klassisk Tryck för att gå in i ett läge som är lämpligt för klassisk musik. 16. Jazz Tryck för att gå in i ett läge som är lämpligt för jazzmusik. 17. Live Tryck för att gå in i ett läge som är lämpligt för liveinspelningar. 18. Normal Tryck för att gå in i läget för allmän användning. 19. Rock Tryck för att gå in i ett läge som är lämpligt för rockmusik. 20. Midnattsläge Tryck för att gå in i midnattsläge. 21. Inspelning Tryck för att påbörja inspelning av TV. 22. Föregående spår Tryck för att gå tillbaka till föregående spår. 23. Spola tillbaka Tryck för att spola tillbaka en mediafil. 24. Spela/Paus Tryck för att spela upp/göra paus för en mediafil. 25. Vänsterklick Funktioner såsom vid vänsterklick med en mus. 26. Styrkula Skrollar i alla möjliga riktningar såsom en mus. 27. Återgå Tryck för att återgå till föregående sida i Media Center. 28. Fyrvägs navigationsknappar Tryck för att skrolla genom menyer på skärmen i Media Center. 29. OK Tryck för att bekräfta ett val i Media Center. 30. Volym upp/ned Tryck för att öka/minska volymen. 31. Bas upp/ned Tryck för att justera basljudet. 32. Dämpa Tryck för att avaktivera ljudet. ASUS DAV Center 15

16 Använda det trådlösa tangentbordet Ditt DAV Center levereras med ett trådlöst tangentbord som underlättar din kontroll av systemet. För att förbättra det trådlösa tangentbordets anslutning rekommenderar vi att du installerar den paketerade RF-mottagaren. Inställning av det trådlösa tangentbordet 1. Koppla in USB-kabeln från RF-mottagaren i någon av USB-portarna på ditt DAV Center. Placera mottagaren där du vill ha den. 2. Tryck på Anslutning knappen på RF-mottagaren och ID Link knappen i nedre vänstra hörnet på tangentbordet för att skapa en anslutning. Använda tangentbordets knappar WWW Vol - Vol + Mute Eject Sleep OFF ON OFF ON K/B Switch T/P Switch Esc Tab F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Num Lock # $ % ^ & 7 8 ( 9 ) * * Q W E R T Y U 4 I 5 O 6 P { [ } ] PrtSc SysRq Scroll Lock Back Space Pause Break Home PgUp 14 Caps Lock A S D F G H J 1 K 2 L 3 " Enter PgDn 16 ID Fn Link Shift Ctrl Z X C V B N M 0 < >? Alt Alt Ins Del Shift End 15 Modellen på trådlösa tangentbord varierar mellan olika områden. 16 ASUS DAV Center

17 Nr. Funktioner Beskrivning 1. Internet Tryck för att öppna Internet webbläsaren 2. E-post Tryck för att öppna din e-postbox. 3. Dämpa Tryck för att avaktivera ljudet. 4. Volym ned Tryck för att minska volymen. 5. Volym upp Tryck för att öka volymen. 6. Spola tillbaka Tryck för att spola tillbaka en mediafil. 7. Spela/Paus Tryck för att spela eller göra paus i en mediafil. 8. Stopp Tryck för att stoppa uppspelningen av en mediafil. 9. Framåt Tryck för att snabbspola en mediafil framåt. 10. Mata ut Tryck för att öppna DVD facket. 11. Turbo/tyst Tryck för att växla mellan lägena Turbo/tyst. 12. Strömbrytare tangentbord Slår på/stänger av tangentbordets ström. 13. Brytare styrplatta Aktiverar/avaktiverar styrplattans funktion. 14. Styrplatta Möjliggör musrörelser genom att dra fingertoppen över ytan. 15. Vänster/höger klickknappar Fungerar som vänster-/högerklick på knapparna på en vanlig mus. 16. ID Länkknapp Tryck för att ansluta det trådlösa tangentbordet till DAV Center. Ditt DAV Center har två driftlägen: Tyst läge (standard): I Tyst läge reducerar systemet automatiskt DVD-läsarens överföringshastighet och hastigheten hos CPU och GPU. Detta ger en tyst arbetsmiljö. Turbo läge: I Turbo-läge använder systemet den högsta DVD-, CPU- och GPU-hastigheten för att få optimal prestanda. Detta är idealiskt för systemkrävande prestanda, såsom TV-spel eller multifunktion mediabehandling. Det trådlösa tangentbordet är utrustat med ett energisparläge som reducerar energiförbrukningen. När det trådlösa tangentbordet lämnas orört i mer än tre minuter går det in i energisparläget. Tryck på någon tangent (förutom styrplattan och vänstra/högra klickknapparna) för att återgå till normalläge. ASUS DAV Center 17

18 Inställning av ditt DAV Center Ansluta till TV-signalkällan Ditt DAV Center har kontakter för S-Video/komposit/koaxial inmatning. Om du använder S-videouttaget eller komposituttaget måste du också ansluta ljudkällan med RCA stereokontakter. För koaxial inmatning överförs både video- och ljudsignalerna med en kabel. Ansluta till TV-signaler med S-video/komposit 1. För S-Video: Anslut en S-videokabel (medföljer ej) från en videokälla såsom en digitalbox, satellitbox eller andra videokällor, till S-videouttaget på DAV Center bakre panelen. ELLER För komposit: Anslut den medföljande gula RCA kabeln från en videokälla som nämns ovan till Komposit uttaget på DAV Center bakre panel. 2. Anslut stereoljudkablarna från Audio Utgången på videoenheten till RCA adaptern och anslut sedan den till Audio In kontakten på DAV Center bakre panelen. ELLER 18 ASUS DAV Center

19 Ansluta till TV-signalen med en koaxialkabel Anslut en koaxialkabel från en videoenhet såsom en direkt kabelanslutning, en digital kabelbox, en satellitbox eller en antenn till TV IN kontakten på baksidan av Media Center PC. TV IN För modeller med två TV-mottagarkort, anslut en koaxialkabel från TV-signalkällan till ingången på den medföljande splitterutgången till den två TV IN kontakterna på DAV Center bakre panel. TV IN TV IN ASUS DAV Center 19

20 Ansluta TV-signalkällan till en befintlig installation Detta avsnitt beskriver hur du ansluter DAV Center till en befintlig installation för din TV-signalkälla. Vägg till video till TV med koaxialkabel 1. Ta bort koaxialkabeln från ingången till videon och anslut sedan den till ingången på en signalsplitter för koaxialkabel (medföljer ej). 2. Anslut två koaxialkablar till fördelarens utgångar. 3. Anslut en av dessa kablar till ingången på videon och den andra till TV-kontakten på baksidan av DAV Center. Befintlig installation A B C D E C F Anslut till DAV Center A B C G H H C I C D E C F A. Vägg B. Kabelutgång C. Koaxialkabel D. Video in E. Video ut F. TV in G. Fördelare in H. Fördelare ut I. TV Ingång på baksidan av DAV Center 20 ASUS DAV Center

21 Vägg till digitalbox till video till TV med koaxialkabel 1. Ta bort koaxialkabeln från ingången till videon och anslut sedan den till ingången på en signalsplitter för koaxialkabel (medföljer ej). 2. Anslut två koaxialkablar till fördelarens utgångar. 3. Anslut en av dessa kablar till ingången på videon och den andra till TV-kontakten på baksidan av DAV Center. Befintlig installation A B C D E C F G C H Anslut till DAV Center A B C D L E C I J J C K M C F G C H A. Vägg B. Kabelutgång C. Koaxialkabel D. Digitalbox/satellit ingång E. Digitalbox/satellit ut F. Video in G. Video ut H. TV in I. Fördelare in J. Fördelare ut K. TV Ingång på baksidan av DAV Center L. Sensorkabel fjärrkontroll M. Fjärrkontrollsensor ASUS DAV Center 21

22 Använda TV:n som monitor TV utgången från ditt DAV Center gör att du kan titta på bilder, titta på DVD eller spela spel på TV:n. Kablar för anslutning till en TV Du kan ansluta ditt DAV Center till din TV på ett av följande sätt. Vilken modell av videokabel du behöver beror på vilken typ av TV-kontakt du använder. HDMI: rekommenderas för bästa kvalitet Komponentvideo (YPbPr) med stereoljud S-video med stereoljud Videoutgång med stereoljud SCART Anslutning till en TV HDMI anslutning (rekommenderas) 1. Stäng av DAV center. 2. Anslut HDMI kabeln till HDMI kontakten på TV:n och till HDMI kontakten på baksidan av DAV Center. Om din TV istället har en DVI kontakt, koppla in HDMI kabeln i en HDMI till DVI konverter (medföljer ej) och anslut sedan till TV:n. Anslut sedan stereoljudkablarna till Audio In kontakterna på TV:n och till Audio Out kontakterna på DAV Center bakre panel. 22 ASUS DAV Center

23 Komponentvideoanslutning 1. Stäng av DAV center. 2. Anslut komponentvideokablarna till Komponentvideo kontakten på TV:n och till Komponentvide Out på DAV Center bakre panel. 3. Anslut sedan stereoljudkablarna till Audio In kontakterna på TV:n och till Audio Out kontakterna på DAV Center bakre panel. Använd inte S-Video, Video Out och Komponentvideokontakterna samtidigt. Använd endast en av dem i taget. S-Video/Video Out anslutning 1. Stäng av DAV center. 2. För S-Video: Anslut S-Video kabeln från S-Video In kontakten på TV:n till S-Video Out kontakten på DAV Center bakre panel. ELLER För Video Out: Anslut den gula RCA kabeln till Video In kontakten på TV:n och till Video Out kontakten på DAV Center bakre panel. 3. Anslut sedan stereoljudkablarna till Audio In kontakterna på TV:n och till Audio Out kontakterna på DAV Center bakre panel. ASUS DAV Center 23

24 SCART-anslutning 1. Stäng av DAV center. 2. Anslut SCART/komposit video/audio kabeln till SCART kontakten TV:n och till Video Out och Audio Out kontakterna baksidan av DAV Center. ELLER 24 ASUS DAV Center

25 Ansluta Infraröd mottagare till externa enheter För att ansluta en extern enhet såsom en digitalbox: 1. Anslut ena änden av IR blaster kabeln till IR1/2 porten på baksidan av DAV Center. 2. Anslut den andra änden av IR-kabeln till digitalboxen såsom visas. Installera den trådlösa LAN-antennen Anslutning av en extern antenn till det trådlösa LAN kortet, anslut den externa antennen till WiFi Antenn kontakten på baksidan av DAV Center. ASUS DAV Center 25

26 Installera den digitala TV/ FM antennen För att ansluta den digitala TV/FM antennen, anslut den till TV IN kontakten på baksidan av DAV Center. TV IN Den mottagna signalen och kvaliteten för de digitala TV/FM antennerna kan variera i olika regioner. Ansluta till en digital videokamera För att ansluta en digital kamera eller en digital videokamera: 1. Slå på DAV Center och vänta på att Windows Vista OS ska starta. 2. Anslut videokamerans överföringskabel till kameran och sedan till en ledig USB-port eller en IEEE 1394 port på DAV Center. Du kan använda 4-pin IEEE 1394 porten och USB porten på framsidan. Ansluta till andra enheter Andra externa enheter såsom en skrivare, skanner, kortläsare och handdatorer kan också anslutas till DAV Center via USB-portar. 26 ASUS DAV Center

27 Konfigurera ljudutmatning ASUS DAV Center stödjer olika typer at ljudkonfigurationer. Du kan ställa in att DAV Center ska använda stereohögtalare eller ett flerkanals högtalarsystem. Anslut högtalarsystemet till DAV Center och konfigurera sedan ljudutmatningen via programmet. Högtalarkonfiguration Du kan installera DAV Center med följande högtalarkonfigurationer: Namn Högtalarsystem Hörlurar Inga. 2 (stereo) Vänster högtalare, höger högtalare. 2.1 Vänster högtalare, höger högtalare och en subwoofer. 4.1 Två fronthögtalare, två bakre högtalare och en subwoofer. 6/5.1 Två fronthögtalare, två bakre högtalare, en mitthögtalare och en subwoofer. Hemmaljudsystem Hemmastereo eller hemmabiosystem med passiva högtalare. Högtalarmodeller Ett aktivt högtalarsystem måste ha en egen strömkälla. Ett hemmaljudsystem kräver inte aktiva högtalare eftersom mottagaren tillhandahåller förstärkning. En stereohögtalarenhet är ett tvåkanals högtalarsystem, höger-vänster. En flerkanals högtalarsystem har en vänster-höger front- och en vänster-höger bakre kanal och den kan även inkludera en subwoofer och en mitthögtalare. En subwoofer ger ett förbättrat basljud..1 indikerar en subwoofer. Exempelvis refererar ett 5.1 kanalsystem till ett åttakanalsläge och använder två fronthögtalare (vänster-höger), två bakre högtalare (vänster-höger), två sidohögtalare (vänster-höger), en mitthögtalare och en subwoofer. ASUS DAV Center 27

28 Anslutning till högtalare ASUS DAV Center är utrustad med ljudutgångskontakter som låter dig ansluta till en aktiv stereo med RCAkablar. Det finns ytterligare sex ljudkontakter där du kan konfigurera upp till 5.1 kanal ljudinställning. A33/A31 modellen levereras med en inbyggd förstärkare vilket gör att du kan ansluta passiva högtalare med Y kablar (medföljer ej). A33L/A31L modellen stödjer endast ett aktivt högtalarsystem och du kan ansluta högtalare till dessa kontakter med RCA ljudkablar. Se tabellen nedan för ljudanslutningarna på baksidan och deras funktioner. För stereohögtalare A33/A31/A33L/A31L Beskrivning Audio Out kontakter till aktiva stereohögtalare. För ett flerkanals högtalarsystem A33/A31 A33L/A31L Beskrivning Front left ansluter till en fronthögtalare till vänster. Front right ansluter till en fronthögtalare till höger. Surround left ansluter till en bakre högtalare till vänster. Surround right ansluter till en bakre högtalare till höger. Center ansluter till en mitthögtalare. Subwoofer ansluter till en subwoofer. 28 ASUS DAV Center

29 Ansluta till ett hemmaljudsystem Du kan också ansluta DAV Center till din hemmastereo eller hemmabiosystem med flerkanals ljudförstärkare för att använda det befintliga högtalarsystemet. Analog utmatning: Koppla in RCA ljudkablar från Audio Out kontakterna på baksidan av DAV Center till förstärkaren. Digital utmatning: Koppla in en optisk (Toslink) digital ljudkabel från S/PDIF Out porten på DAV Center baksida till förstärkaren. Subwoofer Mitthögtalare Fronthögtalare Bakre högtalare Förstärkare ASUS DAV Center 29

30 Konfigurera inställningarna för ljudutmatning Konfigurera ljudutmatning via ett högtalarsystem Efter att ha anslutit ett högtalarsystem till DAV Center, följ stegen nedan för att konfigurera ljudutmatningen: 1. Från Windows skrivbord dubbelklicka på ikonen Audio Output Config. 2. I uppspelningsfönstret välj Speakers och klicka på Set Default. 3. Klicka på Configure och högtalarnas inställningsfönster visas. 4. Välj det högtalarsystem som du har och klicka på Next. Du kan klicka på Test för att testa varje högtalare. 30 ASUS DAV Center

31 5. Markera de rutor som indikerar de aktuella högtalarna och klicka på Next. Detta steg är endast nödvändigt om du väljer 5.1 Surround högtalarkonfiguration. 6. Markera rutorna och du använder fullrange högtalare och klicka på Next. 7. Klicka på Finish för att avsluta högtalarinställningen. ASUS DAV Center 31

32 Konfigurera ljudutmatning via en HDMI-enhet Om du använder din TV:n med en HDMI kontakt som ljudutmatningsenhet, anslut den till DAV Center och följ stegen nedan för att konfigurera ljudinställningarna: 1. Från Windows skrivbord dubbelklicka på ikonen Audio Output Config. 2. I uppspelningsfönstret välj Digital Output Device (HDMI) och klicka på Set Default. 3. Klicka på Configure och högtalarnas inställningsfönster visas. 4. Välj Stereo och klicka på Next. 5. Markera rutan Front left och right och klicka sedan på Next. 6. Klicka på Finish för att avsluta högtalarinställningen. 32 ASUS DAV Center

33 R Förstärkarfunktioner Din ASUS DAV Center A33/A31 levereras med en inbyggd förstärkare. Denna förstärkarfunktion gör att du kan optimera din lyssnarmiljö med en knapptryckning och slippa göra komplicerade ljudinställningsprocedurer. LEO (Listening Environment Optimizer/optimerare av lyssnarmiljön) LEO teknologin justerar virtuellt dina högtalares placering för att leverera utmärkta ljudupplevelser. Med en mikrofon placerar på lyssnarens plats skickar LEO ut testtoner till varje högtalare och analyserar återkopplingssignalen för att avgöra avståndet till högtalarna, fasen, ljudtrycksnivå och relaterade parametrar. För att aktivera LEO funktionen: 1. Koppla in mikrofonen i uttaget på A33/A31 frontpanelen och placera den på din lyssnarplats. 2. En dialogruta kommer fram för att visa att en ljudenhet har upptäckts. Kicka på OK. 3. Klicka på OK för att bekräfta inställningen. 4. Tryck på LEO knappen på förstärkarens fjärrkontroll. 5. Klicka på OK för att gå in i LEO testläge. ASUS DAV Center 33

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska

ASUS All-in-One PC. P1801 Serierna. Användarhandbok. Svenska Användarhandbok P1801 Serierna SW7705 Januari 2013 P1801 Datorstation måste användas med P1801 ASUS pekdator Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs

Läs mer

imac G5 Användarhandbok Anvisningar om installation, användning och felsökning för imac G5

imac G5 Användarhandbok Anvisningar om installation, användning och felsökning för imac G5 imac G5 Användarhandbok Anvisningar om installation, användning och felsökning för imac G5 K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer