ASUS DAV Center. Bruksanvisning A33/A31/A33L/A31L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASUS DAV Center. Bruksanvisning A33/A31/A33L/A31L"

Transkript

1 ASUS DAV Center Bruksanvisning A33/A31/A33L/A31L

2 Innehåll Säkerhetsinformation... 4 Noteringar för denna manual... 5 Välkommen...6 Förpackningsinnehåll... 6 Översikt... 7 Funktioner... 7 Komma igång...8 Förbereda inställningen av ditt DAV Center... 8 Internetanslutning... 8 Bildkälla... 8 Framsida... 8 Bakre vy...10 A33/A A33L/A31L...10 Använda Media Center fjärrkontrollen...12 Använda förstärkarens fjärrkontroll...14 Använda det trådlösa tangentbordet...16 Inställning av det trådlösa tangentbordet...16 Använda tangentbordets knappar...16 Inställning av ditt DAV Center...18 Ansluta till TV-signalkällan...18 Ansluta till TV-signaler med S-video/komposit...18 Ansluta till TV-signalen med en koaxialkabel...19 Ansluta TV-signalkällan till en befintlig installation...20 Använda TV:n som monitor...22 Kablar för anslutning till en TV...22 Anslutning till en TV...22 Ansluta Infraröd mottagare till externa enheter...25 Installera den trådlösa LAN-antennen...25 Installera den digitala TV/ FM antennen...26 Ansluta till en digital videokamera...26 Ansluta till andra enheter...26 Konfigurera ljudutmatning...27 Högtalarkonfiguration...27 Högtalarmodeller...27 Anslutning till högtalare...28 Ansluta till ett hemmaljudsystem...29 Konfigurera inställningarna för ljudutmatning...30 ASUS DAV Center

3 Innehåll Konfigurera ljudutmatning via ett högtalarsystem...30 Konfigurera ljudutmatning via en HDMI-enhet...32 Förstärkarfunktioner...33 LEO (Listening Environment Optimizer/optimerare av lyssnarmiljön)...33 Midnattsläge...34 Förinställ EQ lägen...34 Använda Windows Media Center...35 Starta Windows Media Center...35 TV + Filmer...35 Titta på TV...35 Spela in TV-program...35 Spela upp TV-inspelningar...35 Titta på DVD...35 Musik...36 Lägga till musik CD-skivor till musikbiblioteket...36 Spela musik...36 Bilder + Video...36 Titta på bilder...36 Titta på video...36 ASUS DAV Center 3

4 Säkerhetsinformation Din ASUS DAV Center A33/A31/A33L/A31L är konstruerad och testad för att uppfylla den senaste säkerhetsstandarden för utrustning för informationsteknologi. För att garantera din säkerhet är det emellertid viktigt att du läser igenom följande säkerhetsinstruktioner. Installation av systemet Läs igenom och följ alla instruktioner i dokumentationen innan du startar ditt DAV Center. Använd inte denna produkt nära vatten eller en värmekälla såsom en radiator. Installera systemet på en stabil yta. Öppningarna i höljet är till för ventilationen. Blockera inte eller täck inte över dessa öppningar. Se till att det finns tillräckligt med utrymme, minst 15 cm, runt systemet för ventilationen. För aldrig in föremål av något slag i dessa öppningar. Om du använder en förlängningssladd, se till att den totala ampereklassificeringen för enheten som kopplas in i förlängningssladden inte överstiger dess ampereklassificering. Eftersom din DAV Center är ansluten till en TV-mottagare, kabel- eller satellitmottagare måste du se till att antennen eller kabelsystemet är elektriskt jordat för att ge visst skydd mot spänningsvågor och uppbyggnad av statiska laddningar. Skötsel under användning Gå inte på strömsladden eller låt något föremål stå på den. Spill inte vatten eller annan vätska på ditt DAV Center. När DAV Center är avstängt strömmar det ändå en liten mängd ström i enheten. Koppla alltid från all spänning, modem och nätverkskablar från strömuttaget innan systemet rengörs. Om du upptäcker följande tekniska problem med produkten, koppla ifrån strömsladden och kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare. Strömsladden eller kontakten är skadad. Vätska har spillts i systemet. Systemet fungerar inte ordentligt trots att du följt driftsinstruktionerna. Systemet har tappats eller höljet är skadat. Systemets prestanda ändras. Notering till CATV systeminstallatörer Denna påminnelse görs för att göra CATV systeminstallatörer uppmärksamma på avsnitt av de National Electric Code (nationella elektriska föreskrifter) vilka anger riktlinjer för lämplig jordning och särskilt specificerar att koaxialkabeln skärm skall anslutas till jordsystemet i byggnaden så nära kabelingången som möjligt. 4 ASUS DAV Center

5 Litium-jon batterivarning VARNING: Risk för explosion om batteriet ersätts med felaktigt. Ersätt endast med samma eller liknande typ som rekommenderas av tillverkaren. Avyttra begagnade batterier enligt tillverkarens instruktioner. CD-romenhet säkerhetsvarning KLASS 1 LASERPRODUKT Produktanmärkning Macrovision Corporation Den här produkten innehåller teknologi som är skyddad enligt upphovsrätten genom metodanspråk av vissa USA-patent och annan intellektuell egenomsrätt som ägs av Macrovision Corporation och andra rättighesägare. Användning av den här upphovsrättsligt skyddade teknologin måste godkännas av Macrovision Corporation, och är endast avsedd för hemmet och annan begränsad tittaranvändning så tillvida inget annat har godkänts av Macrovision Corporation. Kopiering av tekniken eller isärplockning är förbjuden. Noteringar för denna manual För att se till att du utför vissa uppgifter riktigt, var uppmärksam på följande symboler som används genomgående i denna manual. VARNING: Vital information som du MÅSTE följa för att förhindra att du kan skada dig själv. VIKTIGT: Instruktioner som du MÅSTE följa för att fullfölja en uppgift. TIPS: Tips och användbar information som kan hjälpa dig att fullfölja en uppgift. OBS: Ytterligare information för speciella situationer. ASUS DAV Center

6 User Manual Quick Guide Esc Tab Caps Lock ID Fn Link Shift WWW Vol - Vol + Mute Eject Sleep F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Num Lock Ctrl Alt % Alt Ins Del { [ } ] PrtSc SysRq Shift Enter Scroll Lock Back Space Pause Break Home PgUp PgDn End OFF ON K/B Switch OFF ON T/P Switch R Välkommen Gratulerar till dit köp av ASUS DAV Center A33/A31/A33L/A31L. Följande illustration visar förpackningens innehåll för ditt nya ASUS DAV Center. Kontakta din återförsäljare och någon post är skadad eller saknas. Förpackningsinnehåll # $ ^ & ( ) * * Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L " Z X C V B N M < >? A33/A31/A33L/A31L Trådlöst tangentbord RF mottagare IR blaster kabel Fjärrkontroll förstärkare Fjärrkontroll mediacenter Strömsladd Trådlös LAN antenn Digitala TV/FM antenn Mikrofon TV signalkablar TV signalkabelkonverter HDMI kabel RCA adapter Splitter Komponentkablar Kompositkablar Audio (RCA) kablar SCART till kompositkabel Bruksanvisning Snabbstart Support-DVD Återställnings DVD Garantikort 6 ASUS DAV Center

7 Översikt ASUS DAV Center ger rik underhållning och kraftfulla datormöjligheter. Du kan antingen köra Windows Media Center med andra program eller njuta i fullskärmsläge. Med Media Center fjärrkontroll kan du titta på och spela in TV-program, spela upp video och musik och titta på bilder. Du kan också justera ljudeffekter såsom bas, diskant och frekvenskorrigering med förstärkarens fjärrkontroll. Det trådlösa tangentbordet med styrplatta och styrkulan på mottagarens fjärrkontroll ger ytterligare möjligheter för din kontroll av DAV Center. Funktioner AV underhållning Stöd för högdefinitionsvideo/audio Klass D förstärkare med 5.1 kanal Möjlighet till analog och digital TV-signal Titta på och spela in direktsända TV-program med Time Shift funktionen (göra paus och fortsätta att titta senare) Spela DVD och hemmavideos Lyssna på musikfiler Titta på och redigera bilder Anslutningsbarhet HDMI Komponent Kompositvideo S-VIDEO SCART (med adapter) 5.1 kanalförstärkare (Y kabel): endast för A33/A31 modeller Stereo: In & ut SPDIF: In & ut USB IEEE 1394: 4-pin & 6-pin WiFi Bluetooth: endast för A33/A33L modeller Multikortläsare ASUS DAV Center 7

8 Komma igång Förbereda inställningen av ditt DAV Center Innan du börjar ställa in ditt ASUS DAV Center bör du se till att följande anslutningar finns tillgängliga. Internetanslutning Ditt DAV Center behöver en Internetanslutning för att uppdatera EPG (Electronic Program Guide/elektroniska programguiden) och för att få åtkomst till Internet. Se till att du har åtkomst till ett trådanslutet/trådlöst nätverk innan du startar Windows Media Center programinställning. Kontakta din Internetleverantör för ytterligare information. Bildkälla Se till att du har åtkomst till en bildkälla innan du startar installationen av ASUS DAV Center. Ditt DAV Center tar emot bildinmatning från en koaxial-/s-video/kompositkabel. Bildkällan kommer vanligtvis från en antenn, en direkt kabel-tv-anslutning, en kabelbox eller en satellitmottagare. Kabelboxar och satellitmottagare kallas också digitalbox. Framsida Tryck på för att öppna luckan på frontpanelen * 8 ASUS DAV Center

9 Nr. Namn Beskrivning 1. TFT-LCD Visar systeminformation 2. Inspelningsbar supermultienhet 3. Utmatningsknapp för supermultienhet Stödjer CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM (D5 & D9), DVD-R & DL, DVD-RW, DVD+R & DL, DVD+RW och DVD-RAM. Tryck för att mata ut skivan. 4. Strömbrytare Tryck för att slå på/stänga av DAV Center. 5. VOLYM knapp Vrid för att öka/minska volymen. 6. Stoppknapp Tryck för att stoppa uppspelningen av en mediafil. 7. Spela/pausknapp Tryck för att spela upp/göra paus för en mediafil. 8. Snabbt framåt Tryck för att snabbspola en mediafil framåt. 9. Återspolningsknapp Tryck för att spola tillbaka en mediafil. 10. Inspelningsknapp Tryck för att påbörja inspelning av TV. 11.* EQ knapp (endast A31/A33) 12. MMC/SD kortläsare 13. MS/Pro/Duo/Pro Duo kortläsare 14. LED kortläsare Tryck för att välja en equalizer inställning av Normal, Rock, Pop, Live, Jazz och Klassisk. Stödjer MMC, MMC 4.0, RS-MMC, RS-MMC 4.0, SD, Mini SD, Mikro SD (via adapter) och SDHC. Stödjer Sony minnespinne (inklusive höghastighetsmodell), MS PRO, MS Duo och MS Pro Duo. Lyser för att indikera att data överförs från en digital enhet till DAV Center. 15. CF kortläsare Stödjer CF I/II och IBM mikroenhet. 16. IEEE 1394 port 17. USB-port Koppla in en IEEE 1394 enhet (såsom en digital videokamera) i denna 4-pin IEEE 1394 port. Koppla in USB-enheter (såsom en USB-skrivare, kamera, skanner eller ett tangentbord) i denna port. 18. Uttag för hörlurar Koppla in förstärkta högtalare eller hörlurar i detta uttag. 19. Mikrofonuttag Koppla in en mikrofon i detta uttag för att spela in eller överföra röstfiler. 20. Kompositvideo Ingång Anslut till en videokälla med en gul RCA-kabel. 21. Ingång för stereoljud Anslut till en stereoljudkälla med en vit (vänster) och en röd (höger RCA-kabel. ASUS DAV Center 9

10 Bakre vy A33/A A 4 5* 6* 7* 8* A33L/A31L 3B Nr. Namn Beskrivning 1. Strömbrytare Tryck för att slå på/stänga av DAV Center. 2. Strömanslutning Koppla in strömsladden i detta uttag. 3A.** 5.1 kanalförstärkare Anslut passiva högtalare till denna förstärkare. 3B.** RCA ljudutgång Anslut aktiva högtalare till dessa uttag Stereoljudutgångar (nr. 15) för att få 7.1 kanaleffekter. 4. LAN port Koppla in en nätverkskabel i denna port. 5.* Audio In kontakt Anslut en analog ljudenhet till detta uttag på mottagarkortet. **Se avsnittet Konfigurera ljudutmatning för detaljerad högtalarkonfiguration. 10 ASUS DAV Center

11 Nr. Namn Beskrivning 6.* Kompositvideo Ingång 7.* S-Video ingång Koppla i en gul TCA kabel från en videokälla i detta uttag på mottagarkortet. Koppla in en S-videokabel från en videokälla i detta uttag på mottagarkortet. 8.* TV Ingång Koppla in en TV-signalkabel i detta uttag på mottagarkortet. 9. WIFI Antennanslutning Koppla in en trådlös LAN-antenn i denna kontakt. 10. ESATA Port Anslut en extern enhet. 11. S/PDIF utgång (optisk) Koppla in en optisk (Toslink) digital ljudkabel i detta uttag för överföring av digitalt ljud. 12. S/PDIF Ingångsport Koppla i en RCA-kabel i detta uttag för digital ljudöverföring. 13. S/PDIF Ingångsport (optisk) 14. IR1/IR2 portat 15. Stereo ljudutgång 16. Ingång för stereoljud 17. USB portar x IEEE 1394 port 19. HDMI 20. S-Video utgång Koppla in en optisk (Toslink) digital ljudkabel i detta uttag för överföring av digitalt ljud. Koppla in IR kontrollkablar i dessa portar för att skicka över inmatning från fjärrkontrollen till en digitalbox för byte av kanaler. Koppla in en vit (vänster högtalare) och en röd (höger högtalare) RCA kablar från en stereo i dessa uttag. Anslut till en stereoljudkälla med en vit (vänster) och en röd (höger RCA-kabel. Koppla in USB-enheter, en USB-skrivare, kamera, skanner eller ett tangentbord, i dessa portar. Koppla in en IEEE 1394 enhet, exempelvis en digital videokamera i denna 6-pin IEEE 1394 port. Koppla in en HDMI (High Definition Multimedia Interface) enhet i denna port. Koppla i en S-videokabel i detta uttag för anslutning av en skärm, exempelvis en TV. 21. Video utgång Koppla in en RCA kabel i detta uttag för att ansluta till en TV. 22. Komponentvideoportar Koppla in en komponentvideokabel i detta uttag för att ansluta till en video, digitalbox eller DVD-spelare. *För modeller med ett TV-mottagarkort finns bara en uppsättning av dessa fyra uttag. ASUS DAV Center 11

12 Använda Media Center fjärrkontrollen Använd fjärrkontrollen för att starta Media Center program för att titta på TV, spela in TV-program, spela upp videoinspelningar eller andra mediafiler såsom musik och filmer. Se tabellen på nästa sida för att bekanta dig med funktionerna hos fjärrkontrollens olika knappar * 12 ASUS DAV Center

13 Nr. Knapp Beskrivning 1. Ström Tryck för att slå på/stänga av strömmen till skärmen och högtalarna. 2. Paus Tryck för att göra paus under en uppspelning. 3. Stopp Tryck för att stoppa uppspelningen av en mediafil. 4. Spela Tryck för att spela upp en mediafil. 5. Snabbspolning framåt Tryck för att snabbspola en mediafil framåt. 6. Nästa spår Tryck för att gå till nästa spår. 7. Windows Media Center Tryck för att starta Media Center programmet. 8. Information Tryck för att visa programinformation under Media Center eller andra menyalternativ. 9. OK Tryck för att bekräfta en aktivitet. 10. Kanal upp/ned Tryck för att byta TV-kanaler. 11. Live TV-knapp Tryck för att titta på live TV-program. 12. DVD-knapp Tryck för att växla till DVD-källa. 13. Enter Tryck för att bekräfta ett val. 14.* Text-TV-knapp Endast tillgänglig på europeiska modeller. 15. Shift Växlar mellan numerisk och alfabetisk inmatning. 16. Rensa Tryck för att rensa bort inmatad information. 17. Numeriska knappar Tryck för att mata in ett kanalnummer. 18. Inspelad TV Tryck för att visa en lista med dina inspelade TV-program. 19. EPG (Elektronisk programguide) Tryck för att visa den elektroniska programguideskärmen. 20. Volym upp/ned Tryck för att öka/minska volymen. 21. Dämpa Tryck för att avaktivera ljudet. 22. Fyrvägs navigationsknappar Tryck för att skrolla genom menyer på skärmen. 23. Återgå Tryck för att återgå till föregående sida. 24. Föregående spår Tryck för att gå tillbaka till föregående spår. 25. Spola tillbaka Tryck för att spola tillbaka en mediafil. 26. Inspelning Tryck för att påbörja inspelning av TV. ASUS DAV Center 13

14 Använda förstärkarens fjärrkontroll Förstärkarens fjärrkontroll låter dig aktivera alla förstärkarrelaterade funktioner för att justera ljudeffekten. Vissa av Media Center funktionerna repeteras på denna fjärrkontroll. Du kan också använda styrkulan som en mus. Se tabellen på nästa sida för att bekanta dig med funktionerna hos fjärrkontrollens olika knappar ASUS DAV Center

15 Nr. Namn Beskrivning 1. Ström Tryck för att slå på/stänga av strömmen till skärmen och högtalarna. 2. Diskant upp/ned Tryck för att justera diskantljudet. 3. Kanal upp/ned Tryck för att byta TV-kanaler. 4. Skrivbord Tryck för att gå tillbaka till skrivbordet. 5. Växla fönster Tryck för att växla mellan fönstren som är öppna. 6. IE Tryck för att öppna Internet Explorer. 7. Information Tryck för att visa programinformation under Media Center eller andra menyalternativ. 8. Högerklick Funktioner såsom vid klickning på högra musknappen. 9. Media Tryck för att starta Media Center programmet. 10. Snabbspolning framåt Tryck för att snabbspola en mediafil framåt. 11. Stopp Tryck för att stoppa uppspelningen av en mediafil. 12. Nästa spår Tryck för att gå till nästa spår. 13. LEO (Listening Environment Optimizer/optimerare av lyssnarmiljön) Tryck för att automatiskt justera ljudsystemet för att optimera din lyssnarmiljö. 14. Pop Tryck för att gå in i ett läge som är lämpligt för popmusik. 15. Klassisk Tryck för att gå in i ett läge som är lämpligt för klassisk musik. 16. Jazz Tryck för att gå in i ett läge som är lämpligt för jazzmusik. 17. Live Tryck för att gå in i ett läge som är lämpligt för liveinspelningar. 18. Normal Tryck för att gå in i läget för allmän användning. 19. Rock Tryck för att gå in i ett läge som är lämpligt för rockmusik. 20. Midnattsläge Tryck för att gå in i midnattsläge. 21. Inspelning Tryck för att påbörja inspelning av TV. 22. Föregående spår Tryck för att gå tillbaka till föregående spår. 23. Spola tillbaka Tryck för att spola tillbaka en mediafil. 24. Spela/Paus Tryck för att spela upp/göra paus för en mediafil. 25. Vänsterklick Funktioner såsom vid vänsterklick med en mus. 26. Styrkula Skrollar i alla möjliga riktningar såsom en mus. 27. Återgå Tryck för att återgå till föregående sida i Media Center. 28. Fyrvägs navigationsknappar Tryck för att skrolla genom menyer på skärmen i Media Center. 29. OK Tryck för att bekräfta ett val i Media Center. 30. Volym upp/ned Tryck för att öka/minska volymen. 31. Bas upp/ned Tryck för att justera basljudet. 32. Dämpa Tryck för att avaktivera ljudet. ASUS DAV Center 15

16 Använda det trådlösa tangentbordet Ditt DAV Center levereras med ett trådlöst tangentbord som underlättar din kontroll av systemet. För att förbättra det trådlösa tangentbordets anslutning rekommenderar vi att du installerar den paketerade RF-mottagaren. Inställning av det trådlösa tangentbordet 1. Koppla in USB-kabeln från RF-mottagaren i någon av USB-portarna på ditt DAV Center. Placera mottagaren där du vill ha den. 2. Tryck på Anslutning knappen på RF-mottagaren och ID Link knappen i nedre vänstra hörnet på tangentbordet för att skapa en anslutning. Använda tangentbordets knappar WWW Vol - Vol + Mute Eject Sleep OFF ON OFF ON K/B Switch T/P Switch Esc Tab F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Num Lock # $ % ^ & 7 8 ( 9 ) * * Q W E R T Y U 4 I 5 O 6 P { [ } ] PrtSc SysRq Scroll Lock Back Space Pause Break Home PgUp 14 Caps Lock A S D F G H J 1 K 2 L 3 " Enter PgDn 16 ID Fn Link Shift Ctrl Z X C V B N M 0 < >? Alt Alt Ins Del Shift End 15 Modellen på trådlösa tangentbord varierar mellan olika områden. 16 ASUS DAV Center

17 Nr. Funktioner Beskrivning 1. Internet Tryck för att öppna Internet webbläsaren 2. E-post Tryck för att öppna din e-postbox. 3. Dämpa Tryck för att avaktivera ljudet. 4. Volym ned Tryck för att minska volymen. 5. Volym upp Tryck för att öka volymen. 6. Spola tillbaka Tryck för att spola tillbaka en mediafil. 7. Spela/Paus Tryck för att spela eller göra paus i en mediafil. 8. Stopp Tryck för att stoppa uppspelningen av en mediafil. 9. Framåt Tryck för att snabbspola en mediafil framåt. 10. Mata ut Tryck för att öppna DVD facket. 11. Turbo/tyst Tryck för att växla mellan lägena Turbo/tyst. 12. Strömbrytare tangentbord Slår på/stänger av tangentbordets ström. 13. Brytare styrplatta Aktiverar/avaktiverar styrplattans funktion. 14. Styrplatta Möjliggör musrörelser genom att dra fingertoppen över ytan. 15. Vänster/höger klickknappar Fungerar som vänster-/högerklick på knapparna på en vanlig mus. 16. ID Länkknapp Tryck för att ansluta det trådlösa tangentbordet till DAV Center. Ditt DAV Center har två driftlägen: Tyst läge (standard): I Tyst läge reducerar systemet automatiskt DVD-läsarens överföringshastighet och hastigheten hos CPU och GPU. Detta ger en tyst arbetsmiljö. Turbo läge: I Turbo-läge använder systemet den högsta DVD-, CPU- och GPU-hastigheten för att få optimal prestanda. Detta är idealiskt för systemkrävande prestanda, såsom TV-spel eller multifunktion mediabehandling. Det trådlösa tangentbordet är utrustat med ett energisparläge som reducerar energiförbrukningen. När det trådlösa tangentbordet lämnas orört i mer än tre minuter går det in i energisparläget. Tryck på någon tangent (förutom styrplattan och vänstra/högra klickknapparna) för att återgå till normalläge. ASUS DAV Center 17

18 Inställning av ditt DAV Center Ansluta till TV-signalkällan Ditt DAV Center har kontakter för S-Video/komposit/koaxial inmatning. Om du använder S-videouttaget eller komposituttaget måste du också ansluta ljudkällan med RCA stereokontakter. För koaxial inmatning överförs både video- och ljudsignalerna med en kabel. Ansluta till TV-signaler med S-video/komposit 1. För S-Video: Anslut en S-videokabel (medföljer ej) från en videokälla såsom en digitalbox, satellitbox eller andra videokällor, till S-videouttaget på DAV Center bakre panelen. ELLER För komposit: Anslut den medföljande gula RCA kabeln från en videokälla som nämns ovan till Komposit uttaget på DAV Center bakre panel. 2. Anslut stereoljudkablarna från Audio Utgången på videoenheten till RCA adaptern och anslut sedan den till Audio In kontakten på DAV Center bakre panelen. ELLER 18 ASUS DAV Center

19 Ansluta till TV-signalen med en koaxialkabel Anslut en koaxialkabel från en videoenhet såsom en direkt kabelanslutning, en digital kabelbox, en satellitbox eller en antenn till TV IN kontakten på baksidan av Media Center PC. TV IN För modeller med två TV-mottagarkort, anslut en koaxialkabel från TV-signalkällan till ingången på den medföljande splitterutgången till den två TV IN kontakterna på DAV Center bakre panel. TV IN TV IN ASUS DAV Center 19

20 Ansluta TV-signalkällan till en befintlig installation Detta avsnitt beskriver hur du ansluter DAV Center till en befintlig installation för din TV-signalkälla. Vägg till video till TV med koaxialkabel 1. Ta bort koaxialkabeln från ingången till videon och anslut sedan den till ingången på en signalsplitter för koaxialkabel (medföljer ej). 2. Anslut två koaxialkablar till fördelarens utgångar. 3. Anslut en av dessa kablar till ingången på videon och den andra till TV-kontakten på baksidan av DAV Center. Befintlig installation A B C D E C F Anslut till DAV Center A B C G H H C I C D E C F A. Vägg B. Kabelutgång C. Koaxialkabel D. Video in E. Video ut F. TV in G. Fördelare in H. Fördelare ut I. TV Ingång på baksidan av DAV Center 20 ASUS DAV Center

21 Vägg till digitalbox till video till TV med koaxialkabel 1. Ta bort koaxialkabeln från ingången till videon och anslut sedan den till ingången på en signalsplitter för koaxialkabel (medföljer ej). 2. Anslut två koaxialkablar till fördelarens utgångar. 3. Anslut en av dessa kablar till ingången på videon och den andra till TV-kontakten på baksidan av DAV Center. Befintlig installation A B C D E C F G C H Anslut till DAV Center A B C D L E C I J J C K M C F G C H A. Vägg B. Kabelutgång C. Koaxialkabel D. Digitalbox/satellit ingång E. Digitalbox/satellit ut F. Video in G. Video ut H. TV in I. Fördelare in J. Fördelare ut K. TV Ingång på baksidan av DAV Center L. Sensorkabel fjärrkontroll M. Fjärrkontrollsensor ASUS DAV Center 21

22 Använda TV:n som monitor TV utgången från ditt DAV Center gör att du kan titta på bilder, titta på DVD eller spela spel på TV:n. Kablar för anslutning till en TV Du kan ansluta ditt DAV Center till din TV på ett av följande sätt. Vilken modell av videokabel du behöver beror på vilken typ av TV-kontakt du använder. HDMI: rekommenderas för bästa kvalitet Komponentvideo (YPbPr) med stereoljud S-video med stereoljud Videoutgång med stereoljud SCART Anslutning till en TV HDMI anslutning (rekommenderas) 1. Stäng av DAV center. 2. Anslut HDMI kabeln till HDMI kontakten på TV:n och till HDMI kontakten på baksidan av DAV Center. Om din TV istället har en DVI kontakt, koppla in HDMI kabeln i en HDMI till DVI konverter (medföljer ej) och anslut sedan till TV:n. Anslut sedan stereoljudkablarna till Audio In kontakterna på TV:n och till Audio Out kontakterna på DAV Center bakre panel. 22 ASUS DAV Center

23 Komponentvideoanslutning 1. Stäng av DAV center. 2. Anslut komponentvideokablarna till Komponentvideo kontakten på TV:n och till Komponentvide Out på DAV Center bakre panel. 3. Anslut sedan stereoljudkablarna till Audio In kontakterna på TV:n och till Audio Out kontakterna på DAV Center bakre panel. Använd inte S-Video, Video Out och Komponentvideokontakterna samtidigt. Använd endast en av dem i taget. S-Video/Video Out anslutning 1. Stäng av DAV center. 2. För S-Video: Anslut S-Video kabeln från S-Video In kontakten på TV:n till S-Video Out kontakten på DAV Center bakre panel. ELLER För Video Out: Anslut den gula RCA kabeln till Video In kontakten på TV:n och till Video Out kontakten på DAV Center bakre panel. 3. Anslut sedan stereoljudkablarna till Audio In kontakterna på TV:n och till Audio Out kontakterna på DAV Center bakre panel. ASUS DAV Center 23

24 SCART-anslutning 1. Stäng av DAV center. 2. Anslut SCART/komposit video/audio kabeln till SCART kontakten TV:n och till Video Out och Audio Out kontakterna baksidan av DAV Center. ELLER 24 ASUS DAV Center

25 Ansluta Infraröd mottagare till externa enheter För att ansluta en extern enhet såsom en digitalbox: 1. Anslut ena änden av IR blaster kabeln till IR1/2 porten på baksidan av DAV Center. 2. Anslut den andra änden av IR-kabeln till digitalboxen såsom visas. Installera den trådlösa LAN-antennen Anslutning av en extern antenn till det trådlösa LAN kortet, anslut den externa antennen till WiFi Antenn kontakten på baksidan av DAV Center. ASUS DAV Center 25

26 Installera den digitala TV/ FM antennen För att ansluta den digitala TV/FM antennen, anslut den till TV IN kontakten på baksidan av DAV Center. TV IN Den mottagna signalen och kvaliteten för de digitala TV/FM antennerna kan variera i olika regioner. Ansluta till en digital videokamera För att ansluta en digital kamera eller en digital videokamera: 1. Slå på DAV Center och vänta på att Windows Vista OS ska starta. 2. Anslut videokamerans överföringskabel till kameran och sedan till en ledig USB-port eller en IEEE 1394 port på DAV Center. Du kan använda 4-pin IEEE 1394 porten och USB porten på framsidan. Ansluta till andra enheter Andra externa enheter såsom en skrivare, skanner, kortläsare och handdatorer kan också anslutas till DAV Center via USB-portar. 26 ASUS DAV Center

27 Konfigurera ljudutmatning ASUS DAV Center stödjer olika typer at ljudkonfigurationer. Du kan ställa in att DAV Center ska använda stereohögtalare eller ett flerkanals högtalarsystem. Anslut högtalarsystemet till DAV Center och konfigurera sedan ljudutmatningen via programmet. Högtalarkonfiguration Du kan installera DAV Center med följande högtalarkonfigurationer: Namn Högtalarsystem Hörlurar Inga. 2 (stereo) Vänster högtalare, höger högtalare. 2.1 Vänster högtalare, höger högtalare och en subwoofer. 4.1 Två fronthögtalare, två bakre högtalare och en subwoofer. 6/5.1 Två fronthögtalare, två bakre högtalare, en mitthögtalare och en subwoofer. Hemmaljudsystem Hemmastereo eller hemmabiosystem med passiva högtalare. Högtalarmodeller Ett aktivt högtalarsystem måste ha en egen strömkälla. Ett hemmaljudsystem kräver inte aktiva högtalare eftersom mottagaren tillhandahåller förstärkning. En stereohögtalarenhet är ett tvåkanals högtalarsystem, höger-vänster. En flerkanals högtalarsystem har en vänster-höger front- och en vänster-höger bakre kanal och den kan även inkludera en subwoofer och en mitthögtalare. En subwoofer ger ett förbättrat basljud..1 indikerar en subwoofer. Exempelvis refererar ett 5.1 kanalsystem till ett åttakanalsläge och använder två fronthögtalare (vänster-höger), två bakre högtalare (vänster-höger), två sidohögtalare (vänster-höger), en mitthögtalare och en subwoofer. ASUS DAV Center 27

28 Anslutning till högtalare ASUS DAV Center är utrustad med ljudutgångskontakter som låter dig ansluta till en aktiv stereo med RCAkablar. Det finns ytterligare sex ljudkontakter där du kan konfigurera upp till 5.1 kanal ljudinställning. A33/A31 modellen levereras med en inbyggd förstärkare vilket gör att du kan ansluta passiva högtalare med Y kablar (medföljer ej). A33L/A31L modellen stödjer endast ett aktivt högtalarsystem och du kan ansluta högtalare till dessa kontakter med RCA ljudkablar. Se tabellen nedan för ljudanslutningarna på baksidan och deras funktioner. För stereohögtalare A33/A31/A33L/A31L Beskrivning Audio Out kontakter till aktiva stereohögtalare. För ett flerkanals högtalarsystem A33/A31 A33L/A31L Beskrivning Front left ansluter till en fronthögtalare till vänster. Front right ansluter till en fronthögtalare till höger. Surround left ansluter till en bakre högtalare till vänster. Surround right ansluter till en bakre högtalare till höger. Center ansluter till en mitthögtalare. Subwoofer ansluter till en subwoofer. 28 ASUS DAV Center

29 Ansluta till ett hemmaljudsystem Du kan också ansluta DAV Center till din hemmastereo eller hemmabiosystem med flerkanals ljudförstärkare för att använda det befintliga högtalarsystemet. Analog utmatning: Koppla in RCA ljudkablar från Audio Out kontakterna på baksidan av DAV Center till förstärkaren. Digital utmatning: Koppla in en optisk (Toslink) digital ljudkabel från S/PDIF Out porten på DAV Center baksida till förstärkaren. Subwoofer Mitthögtalare Fronthögtalare Bakre högtalare Förstärkare ASUS DAV Center 29

30 Konfigurera inställningarna för ljudutmatning Konfigurera ljudutmatning via ett högtalarsystem Efter att ha anslutit ett högtalarsystem till DAV Center, följ stegen nedan för att konfigurera ljudutmatningen: 1. Från Windows skrivbord dubbelklicka på ikonen Audio Output Config. 2. I uppspelningsfönstret välj Speakers och klicka på Set Default. 3. Klicka på Configure och högtalarnas inställningsfönster visas. 4. Välj det högtalarsystem som du har och klicka på Next. Du kan klicka på Test för att testa varje högtalare. 30 ASUS DAV Center

31 5. Markera de rutor som indikerar de aktuella högtalarna och klicka på Next. Detta steg är endast nödvändigt om du väljer 5.1 Surround högtalarkonfiguration. 6. Markera rutorna och du använder fullrange högtalare och klicka på Next. 7. Klicka på Finish för att avsluta högtalarinställningen. ASUS DAV Center 31

32 Konfigurera ljudutmatning via en HDMI-enhet Om du använder din TV:n med en HDMI kontakt som ljudutmatningsenhet, anslut den till DAV Center och följ stegen nedan för att konfigurera ljudinställningarna: 1. Från Windows skrivbord dubbelklicka på ikonen Audio Output Config. 2. I uppspelningsfönstret välj Digital Output Device (HDMI) och klicka på Set Default. 3. Klicka på Configure och högtalarnas inställningsfönster visas. 4. Välj Stereo och klicka på Next. 5. Markera rutan Front left och right och klicka sedan på Next. 6. Klicka på Finish för att avsluta högtalarinställningen. 32 ASUS DAV Center

33 R Förstärkarfunktioner Din ASUS DAV Center A33/A31 levereras med en inbyggd förstärkare. Denna förstärkarfunktion gör att du kan optimera din lyssnarmiljö med en knapptryckning och slippa göra komplicerade ljudinställningsprocedurer. LEO (Listening Environment Optimizer/optimerare av lyssnarmiljön) LEO teknologin justerar virtuellt dina högtalares placering för att leverera utmärkta ljudupplevelser. Med en mikrofon placerar på lyssnarens plats skickar LEO ut testtoner till varje högtalare och analyserar återkopplingssignalen för att avgöra avståndet till högtalarna, fasen, ljudtrycksnivå och relaterade parametrar. För att aktivera LEO funktionen: 1. Koppla in mikrofonen i uttaget på A33/A31 frontpanelen och placera den på din lyssnarplats. 2. En dialogruta kommer fram för att visa att en ljudenhet har upptäckts. Kicka på OK. 3. Klicka på OK för att bekräfta inställningen. 4. Tryck på LEO knappen på förstärkarens fjärrkontroll. 5. Klicka på OK för att gå in i LEO testläge. ASUS DAV Center 33

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Media Center with LAN. Denna enhet är en digital multimediaspelare

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Back-up av MyTobii P-10

Back-up av MyTobii P-10 Back-up av MyTobii P-10 Tobii Support Team Den här dokumentationen guidar dig genom alla relevanta steg för att göra en back-up av MyTobii P-10. Överföra data från en P10 till en annan P10 eller PC Göra

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135 Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7026135 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Baksida AC IN-uttag HDMI OUT-port HDMI-ingång Strömsladd

Läs mer

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar 1 INNEHÅLL TRÅDLÖSA LIVING HÖGTALARE 4. LIVING SERIEN ÖVERSIKT 5. VANLIGA INKOPPLINGAR 8. FLER INKOPPLINGAR 9. MULTIROOM OCH

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265

AVR 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 3650, AVR 365, AVR 2650, AVR 265 Audio/video receiver Snabbstarts Guide SVENSKA Introduktion, Placering av högtalarna och Inledning Tack för att du valt en Harman Kardon produkt! Denna Snabbstartguide

Läs mer

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning 1 FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) UTTALANDE Denna utrustning har testats och uppfyller gränsvärdena för en klass B digital enhet, enligt avsnitt 15 av FCC

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1

Hemmabiosystem. Snabbstartguide HT-XT1 Hemmabiosystem Snabbstartguide HT-XT1 Innehållsförteckning Installation 1 Innehållet i förpackningen 3 2 Installera 4 3 Ansluta 6 4 Starta systemet 8 5 Lyssna på ljud 9 Grundläggande funktioner Använda

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Allroom Air One. all din musik trådlöst i hela ditt hem

Allroom Air One. all din musik trådlöst i hela ditt hem Allroom Air One all din musik trådlöst i hela ditt hem magiskt AIRPLAY - Spela din musik i ditt trådlösa nätverk Med Apples AirPlay teknologi kan du spela all din musik trådlöst från Mac eller PC till

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/851633

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/851633 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S3000. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

Uppackning. Inledning

Uppackning. Inledning 2 Gratulerar till att du har blivit ägare till denna väldesignade bärbara pekdator. Denna alldeles nya, förstklassiga bärbara pekdator kommer att ge dig en utmärkt och professionell användarupplevelse.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1004A Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Trådlös enkelhet, musikalisk känsla. ADDON T-Series

Trådlös enkelhet, musikalisk känsla. ADDON T-Series Trådlös enkelhet, musikalisk känsla ADDON T-Series Spela all din musik trådlöst Spela vad du vill från var du vill. Det spelar ingen roll om du använder ios, Android, Windows Phone eller Mac/PC. Addon

Läs mer

X Series - BLUETOOTH

X Series - BLUETOOTH Fungerar med alla enheter som har Bluetooth Enkelt Lägg telefonen eller surfplattan på högtalaren och den är klar att spela. Med NFC tekniken skakar enheten hand med högtalaren och du kan spela musik på

Läs mer

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning SE-1 021108 01210 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X7. Följ denna guide för att installera din MINIX NEO X7. MINIX NEO X7 är en revolutionerande smart media

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Laser Serier. Laser Leddura Lexinus Mensa. 60 inch. Smart innovation! När funktionen spelar roll.

Laser Serier. Laser Leddura Lexinus Mensa. 60 inch. Smart innovation! När funktionen spelar roll. Leddura Lexinus Mensa Serier När funktionen spelar roll. Hög kvalitet visar sig vara passande för alla program. Håll dig ansluten med din publik och var den mest effektiva i en samverkande inlärningsmiljö.

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT Multi TV Smartare digital TV Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst Användarmanual JNT 01.02.2011 2 IPTV från JNT INNEHÅLL Om IPTV tjänstens portal... 3 Se på TV... 4 Välja kanal... 4 Kanalinformation...

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer