Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling"

Transkript

1 Svesol Premium Infälld montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol värmesystem AB 2011 Svesol Premium

2 Att tänka på Användning Denna bruksanvisning får enbart användas för montering av material som levererats genom Svesol värmesystem AB:s försorg. Upphovsrätt Denna bruksanvisning är upphovsrättsligt skyddad av Svesol värmesystem AB. Utgivare: Svesol värmesystem AB Författare och sammanställare: Magnus Gahnold och Johan Vestlund Viktigt Vi anstränger oss för att allt ska vara rätt och att denna bruksanvisning ska vara lättläst. Alltnog kan fel ha smugit sig in. Notera därför följande: Fel och tekniska förändringar kan förekomma Du ansvarar för dina egna beräkningar. Följ byggnormer och andra normer. Denna bruksanvisning visar bara exempel på principer och ej kompletta lösningar. Innehåll Att tänka på... 2 Användning... 2 Upphovsrätt... 2 Viktigt... 2 Säkerhetsinstruktioner... 3 Tekniska instruktioner... 3 Rör och temperaturgivare... 4 Monteringsöversikt solfångare... 5 Måttabeller... 6 Montering av solfångare... 7 Monteringsbrädor... 8 Upplyftning Montering solfångarmoduler Inkoppling Takgenomföring Montering inklädningsplåtar

3 Säkerhetsinstruktioner Svesol värmesystem AB För installatörens hälsa följ gällande säkerhetsföreskrifter. För enkel montering och service rekommenderas ett avstånd på 1,5 m från takfoten och 1,2 m till taksidokant. Säkerhetslinan monteras runt skorsten eller något annat, inte i solfångarfästen. Följ installationsanvisningarna: Solfångarna ska sitta kvar säkert på taket och kommer att utsättas för stora krafter vid stormar och tjocka snötäcken. En kedja är inte starkare än sin svagaste länk, tänk därför på att krafterna i solfångarna och fästmaterialet även ska kunna tas upp i skruvförband, undertak, takstol och resten av byggnaden. Konsultera en byggnadsingenjör vid tveksamhet eller vid extrema snölaster. Dimensionera rätt: För bästa energiutbyte och systemfunktion följ tekniska föreskrifter och Svesols dimensioneringsråd. Tekniska instruktioner Monteringssats Monteringssats finns för att installera Svesol Premium horisontellt, infällt i ett tegeltak. Satsen kan användas på tak med lutningar på 25 och uppåt. Materialsatsen måste kompletteras med virke för att erhålla rätt bygghöjd på solfångarna i förhållande till taket. Planering Planera så att det går att få upp solfångarna på taket, att de ger gott utbyte och att inspektion och eventuellt underhåll kan utföras enkelt. Koppling Upp till 5 Premium kan anslutas i serie. Om fältet innehåller mer än 5 solfångare, delas det upp i två eller fler parallella, lika långa kretsar Ordning på papper Kom ihåg att göra en bygganmälan till din kommun, Tala även med ditt försäkringsbolag. Frysskydd Använd endast solfångarvätskan Tyfocor LS i solfångarkretsen. Den är anpassad för att klara alla förekommande temperaturer i en solfångare, både kalla och varma. En solfångare kan komma upp i temperaturer över 200 C, av den anledningen måste expansionskärl, system och förtryck vara korrekt dimensionerat och installerat för lång och säker drift. Avluftning Avluftning av solkrets sker normalt med hjälp av den inbyggda avluftaren i solkretsarmaturen. För god funktion dimensioneras rören så att flödeshastigheten är snabbare än en eventuell luftbubblas lyfthastighet, varvid luften dras med ned till avluftaren. I vissa fall måste systemet kompletteras med en extra avluftare på tak eller vind, beroende på hur rördragning ser ut. Åskskydd Temperaturgivaren i solfångaren kopplas i dosa med överspänningsskydd. Om byggnaden har åskledare jordas dessutom solfångarens rör i denna med en grön / gul ledare på minst 6 mm² Cu (H07 VU eller R). Om åska är ett återkommande problem och ingen åskledare finns går det att tillverka en åskledare genom att slå ned en jordningspinne i jorden och ansluta en jordningskabel mellan jordningspinne och solfångare. 3

4 Rör och temperaturgivare Planera hydraulisk och temperaturgivarinkoppling enligt nedanstående ritning. Temp.givare Temp.givare Temp.givare Temp.givare Bild: Temperaturgivare vid utgående rör, följ råd nedan angående hydraulisk inkoppling - Temperaturgivaren monteras bredvid utgående ledning. - Antal kretsar väljs enligt följande vid Sencon högtryckspump: - för upp till 5 moduler seriekoppla alla. - För mer än 5 moduler dela upp i två parallella, lika långa kretsar. - Rörledningar väljs enligt följande: - för upp till 5 moduler och max 25 m rörledningar räcker det med 12 mm rörledningar. - För 6 till 8 solfångarmoduler ska samlingsrör och stigarrör vara 15 mm. - För mer än 8 moduler kontakta Svesol för individuellt systemförslag. Notera: Om reglercentral med impulsstartfunktion används går det även att placera 2+2 solfångare upp och ned = med in- och utlopp längst ned, temp.givare bredvid utgående rör, nere i vänstra hörnet. 4

5 Monteringsöversikt solfångare Bilder nedan visar detaljer för montering. 01 B 01 Solfångarmodul 11 Monteringsbräda 28x95 eller 34x95 (se text) 21 Fästvinkel för solfångare, 4st per solfångare C 11 A 21 D A Plåtfästvinkel nedre och sidor B Plåtfästvinkel övre C Plåtfästvinkel mellan solfångarrader D Plåtfästvinkel mellan solfångarkolumner Bild: Detaljer för montering i tak och plåtfästen Stående plåt mellan solfångarkolumner 31 Liggande plåt mellan solfångarrader Nedre plåt 33 Sidoplåt 34 Övre plåt Bild: Plåtdetaljer

6 Måttabeller Byggmått endast solfångare Antal solfångare i höjd Höjd i mm Antal solfångare i bredd Bredd i mm Byggmått solfångångare inklusive monterad plåtsats Antal solfångare i höjd Höjd i mm Antal solfångare i bredd Bredd i mm

7 Montering av solfångare Planera solfångarplacering enligt måttabeller ovan och tänk redan från början på hur rören ska dras. Det går att seriekoppla upp till 5 solfångare vid användande av Sencon. Vid fler solfångare delas solfångarna upp i två eller fler parallellkopplade grupper. Solfångarna i vardera gruppen seriekopplas med lika många paneler i varje. För att underlätta avluftning av solkretsen ska vätskeflödet om möjligt gå nerifrån och upp i solfångarna. Taket måste ha en lutning på minst 25, annars blir det bakfall på överplåten. Kontrollera att undertaket är tätt innan solfångarmonteringen påbörjas (det måste kunna ta hand om eventuella läckage och kondens). TIPS Se till att det blir rakt, vinkelrätt och vågrätt Använd vattenpass och spännsnöre, väg in överkant och palla under monteringsbrädor. Med detta uppnår du flera fördelar: Montage: Mycket enklare att montera när solfångarna ligger rakt. Funktion: Tätningsmassa ska användas mellan plåtar på översidan, men det är en onödig påfrestning att ständigt låta vatten ligga över skarven. Avluftning och överhettningsskydd fungerar också bättre. Estetik: Det ser bättre ut om solfångarna ligger plant, små svankar syns! 1. Måtta in var på taket solfångarna skall monteras med hänsyn till estetik, antal solfångare och eventuella framtida kompletteringar. Lägg gärna solfångarna högt upp, så nära nocken som möjligt, det är fördelaktigt ur snösynpunkt. 2. Frilägg undertak. Kontrollera breddmåttet mellan tegelkanterna enligt tabell nedan. Ex 2 solfångare i bredd, 2 i höjd: breddmått 4,52 4,60 m höjdmått: 2,73-2,88 m. Om man ej hamnar i dessa intervall med hela tegelpannor - kapa eller skaffa halva pannor. Erforderlig plats mellan tegelpannor i mm Antal solfångare i höjd min max Antal solfångare i bredd min max

8 Monteringsbrädor Längd på monteringsbrädor: använd tabell ovan och kolla byggmåttet i höjd för det antal solfångare du har valt. Tag det angivna måttet och addera 15 cm, kapa brädor efter nya måttet. Två monteringsbrädor monteras under varje solfångarrad i höjd. CC-avstånd mellan brädor: 1,6-1,9 m. Montera brädorna så att solfångaren hänger över lika mycket på både vänster och höger sida. TIPS Dimension på monteringsbrädor Det gäller att bygga solfångarna så att det blir rätt distans från taket. Med rätt avstånd ligger plåtarna precis an mot teglet. Om det blir för litet kommer plåtarna att ligga i spänn och om det blir för mycket kommer de att hänga som vingar. Tag ett mått från pappen till högsta punkten av teglet. Tag bort 85 mm, det du får kvar är ideal regeltjocklek. Exempel: papp till tegeltopp = = 35 mm. Avrunda uppåt till närmaste brädtjocklek. TIPS Inga raka reglar? Om det inte gick att få tag på raka reglar går det att snörslå en linje som fästvinklarna monteras efter. TIPS Frivilligt: En mall med rätt mått Det går att tillverka mallar för att få rätt mått mellan monteringsbrädor och monteringsvinklar. Flera kolumner? Det ska vara mm mellan solfångarna om de monteras i flera kolumner. Vad går att göra före montering av solfångare? Innan monteringsbrädorna monteras går det att markera ungefär var solfångarna kommer att hamna på brädorna. Det går även att montera de nedre fästvinklarna till varje solfångare. Resterande vinklar monteras efter det att solfångarna är på plats. Undvik så kallad tandning genom att kryssmäta så att solfångarna hamnar rakt ovanför varandra. 8

9 1. Monteringsbrädor ska monteras direkt på undertak. Tag därför bort eventuell bärläkt; ströläkten kan behållas om den inte är ivägen. Bild: Tag bort bärläkt, behåll ströläkt Bild: Placering av monteringsbrädor, CC-avstånd 1,6-1,9 m Bild: Placering av nedre ände av monteringsbräda, direkt mot bärläkt om teglet får plats, annars upp en bit. 2. Mät in placering av monteringsbrädor i höger/vänsterled. Eftersträva lika mycket plats på båda sidor. Tomrum mellan tegel och solfångare på vänster och höger sida får vara max 100 mm. Om nödvändigt: montera halvpannor på en sida. 3. Mät in tänkt placering av solfångare i höjdled. På översida ska avståndet från tegel till överkanten på solfångare helst vara 170 mm, men upp till 260 mm är acceptabelt. På nedersida är lämpligt avstånd mellan tegel och underkant av solfångare 50 mm och upp till 110 mm är acceptabelt. Jämka mellan övre och nedre mått. 4. Om angivna måttintervall för monteringsbrädan överskrids monteras kapade, halva pannor på en extra bärläkt nedanför solfångarna. 5. Hitta position för monteringsbrädorna. Det kan vara aktuellt med att snörslå för att hitta rätt position. Tänk på följande: Om taket svankar: Palla upp monteringsbrädor tills de ligger plant - resulatet blir snyggast så. Om bärläkt under solfångarfält svankar: Sätt brädorna i rak linje oavsett hur bärläkten kurvar. Om teglet riskerar att rida på monteringsbrädorna: Flytta upp monteringsbrädorna nödvändig sträcka, exempelvis 40 mm. Om tak och läkt är rakt och svankfritt och det är gott om höjd så att teglet går fritt från monteringsbräda så kan brädorna monteras mot bärläkten. 9

10 6. Skruva fast monteringsbrädor i undertak. Om undertaket är vekt och monteringsbräda inte är över en takstol: Montera bräda att skruva i under undertaket, d.v.s. på vinden. Använd träskruv som håller. Diameter på 5 mm och en längd så att skruven går ner i undertak och takstol eller förstärkningsbräda rekommenderas. Bild: skruva fast monteringsbrädor med skruv som kan hålla i, ex 5*80 el 5*100 mm 7. Montera de nedre solfångarnas nedre fästvinklar på yttre brädor i raka linjer. Bild: Placera nedre fästvinklar på nedre del av monteringsbrädor, alla i absolut rak linje. 10

11 Upplyftning Det går att lyfta upp solfångarna med byggwinch, med bärhandtag, med rep eller för hand. - Sätt fast eventuella bärhandtag eller rep ordentligt! - Säkerhetslinan monteras runt skorsten eller något annat. - Tag bort eventuella plastpluggar, tejpbitar eller annat på rörändarna, annars smälter de vid soligt väder. - Baksidan är inte byggd för att bära en hel solfångares tyngd punktvis. Här visas ett exempel på hur man kan lyfta solfångare med tre man, två stegar och ett lyftband. Slå ett band runt solfångaren som används till att lyfta solfångaren uppifrån taket. Låt två man lyfta underifrån gående på två stegar och en man lyfter i bandet från taket. Lyft solfångare med tre man och två stegar. Lyft varsamt över kanten Lyft solfångaren varsamt över kanten - baksidan är inte byggd för att bära en hel solfångares tyngd punktvis. 11

12 Montering solfångarmoduler Normalt monteras nedersta raden av solfångare först och man arbetar sig upp, men beroende på plats på tak m.m. går det även att börja uppifrån och gå nedåt, här visas en montering nerifrån och upp. 1. Tag bort lyftband, handtag eller annan utrustning att bära i. 2. Placera nedre solfångare med röranslutningar lagda så som passar bäst. Vid flera rader läggs solfångarna så att inte röranslutningarna hamnar mot varandra. Bild Tag bort lyftutrustning och montera solfångare 1 Bild: Montera plåtstöd; en för varje fästvinkel 2 3. Montera stödvinklar för inplåtning enligt nedanstående anvisningar. Grönmärkta vinklar (A) monteras för plåtar i nederkant och sidor. Blåmärkta (B) används för plåtar ovanför solfångarfält Turkosmärkta (C) används i mellanrummet mellan två solfångare över varandra; monteras på nedre sidan av den övre solfångaren. Gula (D) används för de stående plåtarna mellan två solfångarkolumner; monteras på den först monterade solfångaren. Bild: Montera övre fästvinkel på nedre solfångare och nedre vinkel till övre solfångare. 4. Montera nedre fästvinklar för nästa solfångare. Vinkel på brädan ska vara kant i kant med nedre solfångarens fästvinklar. 5. Upprepa punkt 1-4 tills alla solfångare sitter på plats, kom ihåg mm luft mellan solfångarkolumner. 12

13 6. Trä på isolering på flexibla rör 7. Montera högtemperaturpackning i det flexibla röret som ska förbinda solfångarna. 8. Montera flexibla rör genom att hålla emot på mitten av kopplingen så att den inte snurrar med. Oförsiktig montering kan buckla till absorbatorplåten och förstöra rören. Bild: Montera rör mellan solfångare Inkoppling Inkoppling solfångargrupp - Temperaturgivaren monteras bredvid utgående ledning. Det går även att löda ihop rören mellan solfångarna, men i så fall ska lödning enbart ske med mjuk lod. Se till att kyla solfångarröret så att gummi manschetterna inte smälter eller värme leds in i röret så att det påverkar ytbeläggning eller rörets fastsättning. - Antal kretsar väljs enligt följande vid Sencon högtryckspump: - för upp till 4 moduler seriekoppla alla. - För mer än 4 moduler dela upp i två parallella, lika långa kretsar. - Rörledningar väljs enligt följande: - för upp till 4 moduler och max 25 m rörledningar räcker det med 12 mm rörledningar. - För 5 till 8 solfångarmoduler ska samlingsrör och stigarrör vara 15 mm. - För mer än 8 moduler kontakta Svesol för individuellt systemförslag. - Isolera rören väl med temperaturbeständig rörisolering (150 grader). Använd exempelvis Armaflex HT-isolering. - Det går att använda värmeledande pasta på temperaturgivaren för bättre termisk kontakt. - För att undvika löst hängande sladdar kan man dra temperaturgivarkabeln bredvid röret med flödet från solfångare till tank. - Tillse att kabelns isolering klarar temperaturen. 13

14 9. Ingående rör ska vara längst ned och utgående rör längst upp. 10. Isolera rör och klämringskopplingar. 11. Temperaturgivare förbereds för placering i hål i solfångare vid utgående flöde. Bild: Flöde nerifrån och upp, t.givare vid utgång 19 Temperaturgivare 12. Det går att trä i temperaturgivarkabel innanför isolering så undviks löst hängande sladdar. 01 Solfångare 06 Isolerat rör med flödet från solfångare till ackumulatortank 19 Temperaturgivare 13 Genomföring Bild: Montera temperaturgivare Bild: Använd mothåll vid montering av in och utgående flexibelt rör. 13. Montera högtemperaturpackning i kopplingen. 14. Trä på isolering 15. Montera flexibla rör genom att hålla emot på mitten av kopplingen så att den inte snurrar med. Oförsiktig montering kan buckla till absorbatorplåten och förstöra rören. 14

15 16. Montera temperaturgivare i temperaturgivarhål nära utgående rör Bild: Stoppa in temperaturgivare i hålet bredvid utgående rör Takgenomföring Genomföring av rör genom undertak kan göras enligt bilder nedan. 1. Bestäm monteringsposition. Om möjligt ska inloppet monteras nedtill och ut lop pet upptill, det är en fördel för avluft ningen. I annat fall kan mon teringen av genomföringarna göras bredvid varandra. Tätningarna kan monteras diagonalt vid exempelvis höga profiler. Bild: Bestäm position. 2. Tag upp ett hål för röret med exempelvis en skarp plåtsax. Bild: tag upp hål 3. Montera tätningen på röret. Bild: montera 15

16 4. Silikonera under tätningens fläns. Svesol värmesystem AB Bild: silikonera 5. Pressa ner tätningen så att god kontakt mot underlaget erhålles. Bild: pressa ned 6. Skruva fast tätningen med farmarskruv. Bild: Skruva fast Montering inklädningsplåtar Markera centrum på vinklarna med ett blyertsstreck på solfångarkanten så att du vet var skruvarna skall monteras när plåtarna ligger på plats. För att ej skada rören - mät upp var skruvarna ska monteras där rören går under fästvinklarna. När samtliga plåtar är monterade, förborra med 3,5 mm borr, annars riskerar de att gå av om man försöker skruva direkt. Du borrar där du tidigare har märkt upp plåtfästenas placering. Skruva sedan i den medföljande farmarskruven, en i varje plåtfäste. Observera att det kan vara enklare att borra och skruva i mellanliggande plåtar innan man sätter dit de yttre plåtarna. Bild: Montera rännplåtar mellan solfångarkolumner, börja nerifrån. 1. Om solfångare placeras i flera kolumner monteras nedre rännplåt (30) mellan solfångare först, arbeta dig sedan uppåt i varje ränna 16

17 2. Plåtarna monteras genom att föra in plåten i spåret på solfångarens sida, vicka sedan ned plåten och tryck in den i den andra solfångarens spår. Bild: för in plåt i spår, vik ned och kläm in i andra solfångarens spår 3. Montera sidoplåtar och jobba nedifrån om det är flera rader. 1 2 Bild: Montera sidoplåtar 2 4. Montera övre plåt / plåtar 1 Bild: Montera sidoplåtar Bild Montera mellanplåtar mellan varje rad 5. Om solfångare finns i flera rader monteras mellanplåtar (31) i valfri ordning. 17

18 6. Montera nedre plåt / plåtar Bild: montera nedre plåtar; se till att fals hamnar på rätt ställe! 7. Skruva fast plåtarna. En skruva för varje plåtfäste, tre per långsida och två per kortsida. 8. Avsluta projektet. Igångsättning beskrivs i monteringsanvisning för solkretsarmatur och reglercentral. Bild: Njut av utsikten och all skön värme 18

19 19

20 Denna monteringsanvisning är framtagen av Svesol värmesystem AB Djurmo DJURMO tfn: fax: Premium infälld v

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se Svesol Premium www.svesol.se Ovanpåliggande och fristående montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera

Läs mer

Svesol Favorit. Svesol Favorit www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Favorit. Svesol Favorit www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Favorit www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Optima 15 www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak MONTERINGSANVISNING Diffusionsöppna underlagstak enklaste vägen till nytt tak 2. innehåll generella Förberedelser 2 Grundförutsättningar 2 Transport och lagring 2 Säkerhet 2 Byggdetaljer 3 Byggdetaljer

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer:

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer: Kontrollerad av: Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Lillevilla + monteringsanvisning 2,0 m Finland 2,6 m OBS! I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återförsäljaren eller tillverkaren

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G 1- och 2-kupiga betongtakpannor För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders betongtakpannor.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer CLASSIC ELEGANCE STRATOS Tack för att du har valt Decra taksystem från Icopal! Denna anvisning beskriver konstruktionsdetaljer som förekommer på

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR STAKET OCH INSYNSSKYDD

MONTERINGSANVISNING FÖR STAKET OCH INSYNSSKYDD MONTERINGSANVISNING FÖR STAKET OCH INSYNSSKYDD Det här är en monteringsanvisning för krysstaketet Kalla och insynsskyddet Kina, och som även fungerar som grund till våra övriga staket. Hoppas att den underlättar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Monteringsanvisning InCapsa

lindab vi förenklar byggandet Monteringsanvisning InCapsa Monteringsanvisning InCapsa Beskrivning Lindab InCapsa är ett system för att underlätta montering, upphängning och inklädnad av ventilation i byggnader. Lindab InCapsa består av ett fåtal produkter som

Läs mer

Manual för SR Villa 100224.

Manual för SR Villa 100224. 10-10-08 10-10-27 A 10-10-22 Percy Eriksson 1 av 16 Manual för SR Villa 100224. Gäller även SR 200240 Kund: Levererad av: TH Solvärme Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support-tel: 0523-91139 vardag

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Casita Lusthus Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Säkerhets instruktioner 1. Montera ej ihop Casita huset under blåsiga förhållanden. 2. Om starka vindar eller stormar är förutspådda,

Läs mer

Monteringsanvisning Blocksystem

Monteringsanvisning Blocksystem Monteringsanvisning Blocksystem VIKTIGT Läs igenom hela anvisningen innan montage påbörjas Monteringsanvisningen beskriver hur du bygger en byggnad med vårt väggblockssystem. Anvisningen är generell och

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Modell: OS10, OS20, OS30, OS14, OS24, OS34 Copyright c : Solar Lab Sweden 2015 Solar Lab Sweden Garvaregatan 33 60222 Norrköping www.solarlab.se 1 Läs

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral D53 plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till

Läs mer

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering

Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Monteringsanvisning Clima Comfort isolering Inledande information Förutsättningar Denna manual avser isolering lagd på 1,5 plans hus med bärande underlag (råspont) och en takkonstruktion med kombinerat

Läs mer

Lindab. Takpannor. Halvrund hängränna 20 Tillbehör halvrund ränna 20 Stuprör 24 Tillbehör stuprör 24 Rektangulär ränna med tillbehör 30

Lindab. Takpannor. Halvrund hängränna 20 Tillbehör halvrund ränna 20 Stuprör 24 Tillbehör stuprör 24 Rektangulär ränna med tillbehör 30 Lindab Takpannor Stål som tål snyggt som tegel Halvrund hängränna 20 Tillbehör halvrund ränna 20 Stuprör 24 Tillbehör stuprör 24 Rektangulär ränna med tillbehör 30 Omvikningskupor 20 Krokar21 Stuprör,

Läs mer

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN Innan du börjar monteringen kontrollera att produkten stämmer överens med orderbekräftelsen och är fri från defekter. En stålskorsten

Läs mer

Solarfångare SUN+ system

Solarfångare SUN+ system 20120601 BRUKSANVISNING och beskrivning av Solarfångare SUN+ system Observera! Läs igenom hela manualen före arbetet startar. Se till att följande detaljer, förutom själva panelen, finns med i SUN+ system

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G Flat Carisma betongtakpanna För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders Carisma betongtakpanna.

Läs mer

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend

Monteringsanvisning TREND. 42 Monteringsanvisning Plannja Trend Monteringsanvisning TREND 42 Monteringsanvisning Plannja Trend FÖRBEREDELSER Innan du sätter igång och monterar ditt Plannjatak är det viktigt att du läser igenom avsnittet Allmänna förberedelser takläggning.

Läs mer

Tips & Råd vid montering av Solfångare

Tips & Råd vid montering av Solfångare Tips & Råd vid montering av Solfångare Val av plats för solfångare-modul. Att sätta modulerna på taket, är det vanligaste valet Vid placeringen av nyinköpta solfångare. TH Solar vill att ni ställer er

Läs mer

RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering

RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering BSAB N5 Sfb Nh2 Feb 2001 Katalog KAMI Flik 3 RENOVERING AV ETERNITTAK Dimensionering och montering Innehåll sid. 2. Allmänt om renovering 4. Vågeternit Metod 1 6. Vågeternit Metod 2 7. Planeternit Metod

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING för montering av fiberkabel inomhus och skarvbox Arbetsgång vid egen installation: Bestäm placering av mediaomvandlare. Borra hål i yttervägg (observera lutning på borrhål). Sätt

Läs mer

Solfångarsystem. Svesol solfångarsystem. Så fungerar det. Beskrivning Drift Underhåll Garanti. www.svesol.se

Solfångarsystem. Svesol solfångarsystem. Så fungerar det. Beskrivning Drift Underhåll Garanti. www.svesol.se Svesol solfångarsystem www.svesol.se Så fungerar det Beskrivning Drift Underhåll Garanti Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral depo Ø53 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral 6.

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter Monteringsinstruktion 2015-08-12 1 Primo 1.1 Att tänka på Alla rör levereras i exakta längder enligt ritning, utom rör mot hörn som måste kapas. Slangarna i ventilpaketen är markerade med blått (kyla)

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1

Uppland Dusch MONTERINGSANVISNING RSK 7380864-7380867. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: 1 Monteringsanvisning-Uppland 010501.0 RSK 780864-780867 Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Uppland 1 av

Läs mer

Extraljus, Monteringssats, S60/V70

Extraljus, Monteringssats, S60/V70 Installation instructions, accessories Anvisningsnr 30772046 Version 1.1 Art. nr. 30745701 Extraljus, Monteringssats, S60/V70 Volvo Car Corporation Extraljus, Monteringssats, S60/V70-30772046 - V1.1 Sida

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 6

Monteringsanvisning Örnen 6 Monteringsanvisning Örnen 6 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Bruksanvisning för Separera 40

Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Grattis till valet av en Separera! När du står inför en installation av din nya Separera, ber vi dig läsa igenom denna instruktion i sin helhet

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal takavvattning Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal takavvattning Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal takavvattning Monteringsanvisning Monteringsanvisning Tack för att du har valt takavvattning från Icopal! För att skydda ditt hus måste du ha en väl fungerande takavvattning

Läs mer

HOBBYVÄXTHUS MONTERINGSANVISNING

HOBBYVÄXTHUS MONTERINGSANVISNING HOBBYVÄXTHUS MONTERINGSANVISNING Modell: Lean-28 För att förebygga skador, läs och förstå monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas. SIDA VIKTIG INFORMATION 3 PLOCKLISTA 4 KANALPLASTSRITNING 5 RITNING

Läs mer

MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS

MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS UTG 5 MONTERINGSANVISNING LEKSTUGA BÄSTIS Norsk monteringsanvisning följer efter den Svenska www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp och mögelangrepp

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR IVARSKIFFER DIAGONAL 40X40

MONTERINGSANVISNINGAR IVARSKIFFER DIAGONAL 40X40 1/6 MONTERINGSANVISNINGAR IVARSKIFFER DIAGONAL 40X40 Allmänt ivarskiffer Diagonal 40x40 kan användas som takskiva vid en taklutning av minst 18 på ett hel brädat tak med undelagspapp eller som ventilerad

Läs mer

Kortfattad montageanvisning. Solfångarsystem WTS-F2 takpåbyggd vertikal 83266342 1/2014-04

Kortfattad montageanvisning. Solfångarsystem WTS-F2 takpåbyggd vertikal 83266342 1/2014-04 83266342 1/2014-04 1 Användaranvisningar... 3 2 Mått... 4 2.1 Utrymmesbehov... 4 2.2 Mått för kollektorrad från sidan... 5... 6 3.1 Förutsättningar och översikter... 6 3.2 Montera sparrankare... 10 3.2.1

Läs mer

Solenergigrossist för alla

Solenergigrossist för alla Solenergigrossist för alla Svesol har affärsområden SVESOL-grossist, SVESOL-komplett och SVESOL-projekt. SVESOLgrossist Vi säljer till installatörer och till dig som är privatperson och installerar i egen

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

Installation. Kvik kök

Installation. Kvik kök Installation. Kvik kök Grattis till ditt nya Kvik-kök! Innan du kan börja laga den första maten i ditt nya kök måste du först klara av installationen. Med hjälp av den här guiden vill vi förbereda dig

Läs mer

JANUARI 2016 NORDIC FENCE SYSTEMBESKRIVNING, PRISLISTA, MONTERINGSANVISNING NORDIC FENCE - EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER!

JANUARI 2016 NORDIC FENCE SYSTEMBESKRIVNING, PRISLISTA, MONTERINGSANVISNING NORDIC FENCE - EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER! SYSTEMBESKRIVNING, PRISLISTA, MONTERINGSANVISNING - EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER! > SYSTEMBESKRIVNING Beklädnad...3 Stolpar...3 Grindar...4 Montering...4 Skötsel och underhåll...4 Mer information...4 PRISLISTA

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR RUNDADE TAKAVVATTNINGSSYSTEM

MONTERINGSANVISNING FÖR RUNDADE TAKAVVATTNINGSSYSTEM MONTERINGSNVISNING FÖR RUNDDE TKVVTTNINGSSYSTEM 1 6 5 8 7 10 3 11 9 4 14 2 12 13 11 14 17 Produktlista Nr Produkt 1 Pisko hängränna 2 Pisko ytterhörn 90 3 Pisko innerhörn 90 4 Pisko ränngavel, höger och

Läs mer

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325 Elektronisk skrivtavla [Ställ (separat tillbehör)] [Väggmontering (separat tillbehör)] Stället och väggmonteringssatsen är separata tillbehör. Installationshandbok (för behörig servicepersonal) Modellnummer

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod

MONTERINGSANVISNING Förrådsbod UTG 3 MONTERINGSANVISNING Förrådsbod Norsk monteringsanvisning följer efter den Svenska www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp och mögelangrepp på träytorna

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv)

Monteringsanvisning. ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) Monteringsanvisning ANTTI-SPANNMÅLSTORK Takstolar 408029 (sv) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI-25340 Kanunki, Salo Tfn +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-post: antti@antti-teollisuus.fi www.agrosec.com

Läs mer

OBS! OBS! Lyft EJ i produktens. Lyft Pilot i hörnen! MIS Pilot I60 1. Fig 1 Pilot I-60

OBS! OBS! Lyft EJ i produktens. Lyft Pilot i hörnen! MIS Pilot I60 1. Fig 1 Pilot I-60 20050706 Monteringsanvisning Pilot I-60 Innehåll Sid Leveransförklaring... 2 Produkt... 2 Tillbehör och Plusfunktioner... 3 Mått... 4 Montering... 6 Styr och Regler... 7 Injustering... 8 Underhåll... 11

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE 2 I FOTPLATTA CARISMA OCH PIANO 3 FOTPLATTA FALSAT LERTEGEL 4 I SNÖRÄCKE GRIND 5 I NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE 6 I TAKBRYGGA 7 SNÖRASSKYDDS

Läs mer

Den lätta taklösningen

Den lätta taklösningen Den lätta taklösningen Med MetroBond erbjuder MetroTile skandinavien AB ett av marknadens mest genomtänkta och hållbara tak och det ger vi års garanti på. Scandinavien AB Produkten MetroBond FÄRGER, LJUD

Läs mer

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION Förberedelser 1 Pergo Premium klickgolv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan förklarar dessa illustrationer och är indelad i tre delar: Förberedelser, Läggning och

Läs mer

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Nordline Monteringsanvisning Garageport Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Byggmå& på din port A: ÖppningsmåC skall vara samma som angiven portbredd. Portbladen är några cm bredare. B: ÖppningsmåC

Läs mer

Del 1 Monteringsanvisning Garageport med motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 1 Monteringsanvisning Garageport med motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 1 Monteringsanvisning Garageport med motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Tack för att du valt en av Handymanns prisvärda portar. Det är vår rekommendation att monteringen utförs tillsammans

Läs mer

Höga paneler på ett par timmar. 2 lösningar som ger

Höga paneler på ett par timmar. 2 lösningar som ger LÖSNING Släta paneler med en profilerad dekorlist upptill skapar enkelhet på ett nästan klassiskt sätt. Lätt Svårt Svårighetsgrad: Monteringen är enkel om du bara har mätt och sågat rätt. Tidsåtgång: Beror

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA Planering INNAN DU BÖRJAR MONTERA ATT BEAKTA MONTERINGSANVISNINGAR s. 2 s. s. 4 s. 5 S. 6-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om anvisningarna Läs

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats.

här ingår bärande limträdelar som kapats för snabbare montage. innefattar bärande limträelement som skall kapas av kunden på plats. TEKNISK SPECIFIKATION HalleUterum HalleStomme, färdigkapad HalleStomme, okapad Innehållsförteckning: 1 Inledning 2 Jämförelse av innehåll i Hale Uterum relativt Halle Stomme, färdigkapad 3 Specifikation

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning.

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Jan 00 rev2 Barriär rulldraperi motordrivet Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Läs noggrant igenom monteringsanvisningen och följ de instruktioner som ges i denna. Scandistrip Door AB fråntar

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

Mätanvisning för mätorder Luckor

Mätanvisning för mätorder Luckor LIBs mätordersystem Mätordern är de blanketter LIB använder för beställningar av luckor, måttanpassade skåp och kompletta skåp och garderober. Det finns 4 olika uppsättningar. Mätorder luckor 2 sidor Mätorder

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Verktyg Du behöver! Borrmaskin Hålsåg Ø51-60mm Lång smal riktborr Måttstock/band Skruvmejsel Stjärnskruvmejsel Avbitartång Kniv Bågfil el. fintandad såg Sticksåg (ev.) Grattis till

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400 MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 EN 1298 - IM - sv RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG www.wibeladders.se INNEHÅLL

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KONTROLLERA...3 KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1107 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1107 sida 1(2) JABO TRIVAS 25 m² (Svenska 2014-10-21) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 45 x 195, limträbalk 56 x 270, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbrädor 22 x 170, dubbla 22 x 145 och nockbräda

Läs mer

Monteringssats single DIN-radio

Monteringssats single DIN-radio Anvisningsnr Version Art. nr. 8622874 1.0 Monteringssats single DIN-radio Sida 1 / 10 Utrustning A0000162 M3903432 Sida 2 / 10 M3903433 Sida 3 / 10 INLEDNING Läs igenom hela instruktionen innan monteringen

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

Fastlock Uni. Till carportar, terrasser och andra taktäckta, öppna konstruktioner. Så enkelt är det... Monteras antingen med läktbeslag nedifrån...

Fastlock Uni. Till carportar, terrasser och andra taktäckta, öppna konstruktioner. Så enkelt är det... Monteras antingen med läktbeslag nedifrån... Fastlock Uni Så enkelt är det... Monteras antingen med läktbeslag nedifrån......eller med toppclips ovanifrån, vilket ger en dold infästning Till carportar, terrasser och andra taktäckta, öppna konstruktioner

Läs mer

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker.

Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER. Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Montageanvisning PLANNJA PRO HUSFABRIKER Takavvattning och plåtdetaljer för husfabriker. Takavvattning UNIgavel Combigavel Omvikningskupa Rännskarv Hängränna Kortkrok Compactkrok Överspolningsskydd (finns

Läs mer

Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus

Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus Monteringsanvisning Ytterdörr/Sidoljus Detta behöver du för att montera en ytterdörr: Vattenpass Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Hammare Vinkelhake Såg Drevisolering Penna 2st 1,5m träribbor Kilar

Läs mer

Monteringsanvisning Isolertak

Monteringsanvisning Isolertak Monteringsanvisning Isolertak 10 MM / Plastprofilsystem 2015-2 WT10 X-struktur 10 mm Polykarbonat U-värde 2,5 Skivbredd 1050 mm c/c 1070 mm Skivorna är gjorda av UV-beständig polykarbonatplast. Isolerplastskivorna

Läs mer

Installations - och service manual

Installations - och service manual glass made of ideas Installations - och service manual Schott Termofrost Glasdörrar för kommersiell kyla 1 Innehållsförteckning CE- deklaration Sidan 3 Karm installation Sidan 4 Dörr installation Sidan

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen

Skjutbara partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Skjutbara partier. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Nästan alla skruvar är Torx-skruvar. Du behöver en T20 Torx-bit

Läs mer

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare

GS solenergidriven ventilation. Bruksanvisning för GS-luftsolfångare GS solenergidriven ventilation Bruksanvisning för GS-luftsolfångare Innehåll: Solpanel med solceller och fläkt Termostat Plaströr diameter: 100 mm, längd: 63 cm (inkl. dragring) Flänsförband för anslutning

Läs mer

Handsfree för mobiltelefon, system B, entry level

Handsfree för mobiltelefon, system B, entry level Installation instructions, accessories Anvisningsnr 30775803 Version 1.0 Art. nr. Handsfree för mobiltelefon, system B, entry level IMG-249663 Volvo Car Corporation Handsfree för mobiltelefon, system B,

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO FARSTUKVIST 2,3 2012-02-01

BYGGBESKRIVNING JABO FARSTUKVIST 2,3 2012-02-01 BYGGBESKRIVNING JABO FARSTUKVIST 2,3 2012-02-01 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Ritningar 1119 A 01 - A 08 JABO Wood Products AB JABO FARSTUKVIST

Läs mer

Monteringsanvisning Attefall 25

Monteringsanvisning Attefall 25 Monteringsanvisning Attefall 25 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Specialister på solvärme och flexibla värmesystem

Specialister på solvärme och flexibla värmesystem www.svesol.se Specialister på solvärme och flexibla värmesystem KATALOG 32 FASTIGHET Svesol Värmesystem AB katalog nr 32/fastighet www.svesol.se 1 Stora system spar mer Ju högre förbrukning av varmvatten

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Forserum 131024. Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas.

Forserum 131024. Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas. Forserum 131024 Monteringsanvisning Expodul Pergola Glastak med sadeltaksstomme eller pulpetstomme. 26mm eller 8mm glas Version 6 Montering av Pergola glastak OBS! bilderna som visas i monteringsanvisningen

Läs mer

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER funktion, trygghet, flexibilitet Funktion och trygghet med moderna skorstenar Våra skorstenar kan du ansluta till olika typer av små eller stora

Läs mer