Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler"

Transkript

1 Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler 1

2 Information om Goda råd och Allmänna regler Det här en sammanställning av allmän information som bör kunna ge svar på de vanligaste frågorna som boende inom Brf Lien 5 ställer sig. Vissa regler finns upptagna i föreningens stadgar och behandlas därför ej här. Stadgarna gäller alltid i första hand. Många av våra goda råd och allmänna regler bygger på information som Brandförsvarsföreningen och Kommunen ger ut. Vi rekommenderar att Ni även tar del av deras informationsmateriel. Innehållsförteckning A G N Adresser Grannsamverkan Nycklar Anslagstavla Grovsoprum Gård O B Ohyra och skadeinsekter Balkonger H Ombyggnad Barnvagnar Hemförsäkring Ordningsregler Blomlådor Hissar Brand Husdjur Brandvarnare Hyresgäster P Byggnadslov Pantförskrivning C I Q Cykelförvaring Inbrott R D J Rökning Diskmaskin Jour S E K Skador Ekonomisk förvaltning Kabel-TV och bredband Sopor Elförbrukning Kyl- och frys Stadgar Elavbrott Köksfläkt Styrelsen Entré Städning L Säkerhetsdörr/ grind F Larm Fastigheten Lokalvård T Fastighetsförvaltning Lås Tidningar Fastighetsservice Tvättmaskin i lägenhet Felanmälan M Tvättstuga Fest Markiser Förråd Mattpiskning Försäkring Medlemsförteckning 2

3 U Underhåll Uthyrning i andra hand V Vatten och avlopp Vattenförbrukning Ventilation Värme X Y Z Å Åverkan Ä Ö Överlåtelse 3

4 A Adresser och telefonnummer Namn, telefonnummer och adresser till Styrelsemedlemmar i Brf Lien 5 finns på hemsidan samt är uppsatt på anslagstavlan i respektive trapphus. På anslagstavlan ska det också finnas kontaktuppgifter till: Fastighetsförvaltare Fastighetsservice Dygnet runt jour Hissjour Kabel-Tv och bredbandsleverantör Anticimex Polis, brandkår, ambulans SOS räddningstjänst Anslagstavla Anslagstavla med viktiga kontaktuppgifter finns i varje entré. Styrelsen och förvaltaren anslår fortlöpande information som berör de boende. I särskilda fall delas även information ut till boende i respektive brevinkast. B Balkonger Parabol får ej sättas upp utanpå balkongen då det finns risk för skada om den faller ned. För information kring markiser på balkongen se separat information om detta under avsnittet Markiser. Barnvagnar Får inte förvaras i trapphusen av säkerhetsskäl. Om barnvagnar och barncyklar inte kan förvaras i lägenheten eller lägenhetsförrådet ska barnvagnsrum/ cykelrum i källaren användas. Blomlådor Får inte hängas upp utanför fönster eller på utsida av balkonger, på grund av risken för skada på människor, djur och egendom om något skulle falla ner. Brand Information från Svenska Brandförsvarsföreningen kan erhållas per telefon, eller hämtas från deras hemsida, Tillse att innehållet i informationen känns till av alla som bor i lägenheten. Vid eventuell brand: 1. Rädda den eller de som är i akut nöd 2. Larma genom att ringa Släck om det är en begränsad brand i Din lägenhet Kom ihåg! Om det brinner i annans lägenhet är du normalt bäst skyddad om du stannar kvar i din egen lägenhet. Stäng alla dörrar och fönster! Åk inte hiss när det brinner i huset! 4

5 Brandvarnare Ska enligt lag finnas i alla lägenheter. Batterierna bör hålla i ca 10 år. När tiden för batteribyte är inne, ger brandvarnaren ifrån sig ett pip med jämna mellanrum. Byggnadslov De flesta byggåtgärder som påverkar fastighetens yttre är bygglovspliktiga. Ändringar och ombyggnader som påverkar den egna brf-lägenheten är tillåtna under förutsättning att inga bärande delar påverkas. Obs! Alla ombyggnader kräver tillstånd av styrelsen! Kontakta styrelsen, gärna med en skiss som beskriver vad Du vill göra för typ av ombyggnad i lägenheten. Påverkas vatten och avlopp samt eventuellt ventilation, ska även det framgå av beskrivningen. Därefter tar styrelsen beslut om tillstånd kan ges eller inte. Se även föreningens stadgar 14. För hyreslägenheter gäller särskilda regler, se under kapitel Hyresgäster. Blanketter för ombyggnad finns på hemsidan. C Cykelförvaring Cyklar får inte förvaras i entréer, trapphus, källargångar eller andra allmänna utrymmen. Föreningen har cykelställ på gården och särskilda cykelrum i källarna. Cykelrummen är avsedda för cyklar som används. Regelbundet, efter avisering, kommer cykelrummen att rensas på defekta cyklar, cykeldelar och annat som inte ska förvaras där. Märk därför cyklar med Brf Liens lägenhetsnummer. Mopeder och motorcyklar får inte förvaras i cykelrummen. Mopeder får parkeras på gården, men ska startas på gatan. Motorcyklar parkeras som bilar, på gatan. D Diskmaskin Diskmaskin ingår inte i lägenheternas standardutrustning men får installeras under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs, se under Vatten och Avlopp. Diskmaskinen ska alltid stå på en spillplåt om den är inbyggd i köksskåp. OBS! Hemförsäkringen täcker normalt inte uppkomna vattenskador om diskmaskinen ej har installerats fackmannamässigt, se Boverkets regler. E Ekonomisk förvaltning Alla löpande hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare. Elförbrukning Elförbrukningen för alla gemensamma funktioner (tvättstugor, hissar, sophämtning etc.) ingår i årsavgiften respektive hyran till Brf. Individuellt förbrukad el i respektive lgh faktureras separat och redovisas på avin för årsavgiften respektive hyran, som stäms av varje kvartal. 5

6 Elavbrott Om det visar sig att bara den egna lägenheten är drabbad, kontrollera säkringar i lägenhetens elcentral. Om misstanke att ett större elavbrott har inträffat, kontrollera först med någon granne, hissen, trapphusbelysningen eller på annat lämpligt sätt, innan Du ringer till felanmälan. Entréer Brf Liens sju entréer avgränsas mot allmän mark med ett låst dörrparti. Entréerna inklusive alla fönsterpartier ska alltid vara hela och ytterdörren alltid låsa efter passage. Ring till felanmälan om Du upptäcker att något brister eller är trasigt. F Fastigheten Fastigheten ritades av arkitekterna Dorph och Höög år Ansvarig byggmästare under byggnationen år 1905 var A G Törner. År 1968 sökte dåvarande ägare Centrumfastigheter rivningstillstånd. Detta avslogs bland annat på grund av att stadsplanen i så fall var tvungen att ändras samt att Stadsläkaren ansåg att bostäderna i husen var i godtagbart skick. År 1970 gjorde arkitektfirma Malmquist & Skoogh ett ombyggnadsförslag, vilket ledde till nuvarande utseende och innehåll. Hösten 1998 aktualiserade dåvarande ägare Skandia försäljning av fastigheten och därför bildades Brf Lien 5. Maj 1999 förvärvades fastigheten av Brf Lien 5. Under lät Brf Lien 5 en byggentreprenör inreda vindarna i fastigheten till bostadsrättslägenheter, vilket medfört utökade boytor på ca 900 kvm. Fastighetsförvaltning All förvaltning som rör fastigheten såsom administrativ, ekonomisk och teknisk är upphandlade av kontrakterade fastighetsförvaltningsbolag, se under Adresser, telefonnummer och mejl. Kontaktuppgifter finns även anslagna i entréerna. Fastighetsservice För löpande drift och underhåll av gemensamhetsanläggningar inom fastigheten såsom trapphus, hissar, källarutrymmen inklusive tvättstugor samt fasader och yttertak etc. handläggs av kontrakterat fastighetsförvaltningsbolag, se under Adresser, telefonnummer och mejl. Kontaktuppgifter finns även anslagna i entréerna. Felanmälan Se under Adresser, telefonnummer och mejl. Kontaktuppgifter finns även anslagna i entréerna. OBS! Journummer ska endast användas i akuta fall. Om skadan bedöms som ej akut kan kostnaden för jourutryckningen debiteras lgh-innehavaren. Vid osäkerhet kontakta någon i styrelsen, se under Adresser, telefonnummer och mejl. Kontaktuppgifter finns även anslagna i entréerna. Fest För allas trevnad och hänsynstagande till grannarna, när Ni ska ha fest, informera Era grannar. 6

7 Förråd Till varje lägenhet tillhör ett källarförråd. Förvara inte stöldbegärligt gods i dessa utrymmen. Observera att stöldbegärligt gods förvarade i källarförråd normalt inte täcks av hemförsäkringen. Såsom stöldbegärligt gods betraktas: Datorer, kameror, elektroniska apparater, mynt- och frimärkssamlingar etc. Se även under Inbrott. Försäkring Föreningen har en försäkring som täcker skador på och i fastigheten. Kontakta styrelsen om Du behöver veta vad som täcks av fastighetens försäkring. För varje enskild lägenhet- oavsett om det är en borätt eller en hyreslägenhet- och affärslokal har respektive innehavare ett långtgående ansvar. Styrelsen rekommenderar att varje lghinnehavare tecknar en hemförsäkring och att varje affärslokalsansvarig tecknar en försäkring för lokalen. OBS! Hemförsäkring för bostadsrättsinnehavare bör omfatta särskilt tillägg för bostadsrätt. G Grannsamverkan Grannsamverkan är namnet på en verksamhet i samarbete mellan de boende och polisen. På entrédörren finns anslag om att vi ingår i grannsamverkan och på anslagstavlan i respektive trapphus finns lista på fastighetens kontaktpersoner. Grannsamverkan går ut på att vi alla är uppmärksamma på om någon misstänkt obehörig uppehåller sig i fastigheten, eller om någon hör ljud som kan härröras till misstänkt inbrottsförsök eller att hjälpa en bortrest granne med att hand om posten och tidningar etc. Ibland ordnas informationsmöten tillsammans med polisen för kontaktpersonerna och ibland även för alla boende i fastigheten. Grannsamverkan är de boendes egen verksamhet och blir precis så bra som vi gör den till. Grovsoprum Grovsoprum finns ej i fastigheten. Eventuella grovsopor måste varje lägenhetsinnehavare/ hyresgäst själv ta ansvar för och transportera bort. Minst en gång per år ser styrelsen till att container ställs upp på gården under en helg, för att ge samtliga boende möjlighet till att kasta grovsopor på ett bekvämt och enkelt sätt. Var man kan lämna sina grovsopor, elapparater, ljuskällor, kartong, emballage mm som inte är hushållssopor, framgår av Kommunens informationsmateriel. Se vidare på anslagstavlan när styrelsen informerar om när tillfällig uppställning av container sker. Gården För allas trevnad och för att vi ska kunna nyttja gården, ska samtliga cyklar ställas upp på avsedda platser. Saker som ej har naturlig anknytning till gården, tex båtar, kanoter eller dyligt får inte förvaras på gården. H Hemförsäkring Se under Försäkring. Hissar Samtliga hissar går ner till källarplan med hjälp av husnyckeln. Blockera ej hissen genom att ställa upp hissdörren! 7

8 Felanmälan till hissjour finns anslaget i entrén. Kontrollera hissdörrarna på samtliga plan, att ingen står uppställd innan du felanmäler. Husdjur Ägare till husdjur ska ha full uppsikt på sina djur så att de inte orsakar skador på eller i fastigheten. Djur ska inte heller tillåtas springa lösa utan uppsikt i fastighetens trapphus. Hyresgäster Hyresgäster och affärslokalinnehavare omfattas också av dessa ordningsregler. Hyresgäster ska även notera följande. Hyresgäster får inte: utan särskilt tillstånd av Brfs styrelse installera tvättmaskin, diskmaskin eller köksfläkt. Undantaget är sk bänkdiskmaskin. All installation ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Tvättmaskin får endast installeras i utrymme med golvbrunn. Hyresgäst ska utöva tillsyn och kontroll av maskiner med vattenanslutning så att det ej sker översvämning. utan särskilt tillstånd av Brfs styrelse ändra eller bygga om lägenhetens fasta inredning eller utrustning, ej heller göra ingrepp eller förändring i lägenhetens vatten-, värme- eller elsystem. lämna fönster öppna så att vatten- eller frysskador kan uppkomma. Spola ned föremål i toalett eller i vask som kan förorsaka stopp i fastighetens avloppssystem. Hyresgäst ska alltid utan dröjsmål anmäla till fastighetsförvaltarens felanmälan fel och brister som uppkommit i lägenheten samt förekomst av ohyra och skadeinsekter, se under Ohyra och skadeinsekter. J Jour Se under Felanmälan. K Kabel-TV och bredband Föreningen har avtal med Comhem och TeliaSonera som båda erbjuder heltäckande TV- och bredbandslösningar. Varje lägenhetsinnehavare tecknar själv abonnemang för de tjänster man vill ha. Eventuella extrauttag bekostas också av respektive lägenhetsinnehavare. Kyl- och frysskåp Kyl- och frysskåp ska hanteras som miljöfarligt avfall och måste därför omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt, se Kommunens information. Boende som kasserar gammalt kyl- och/ eller frysskåp får själv ombesörja borttransport till miljöstation. Köksfläkt Fastigheten har centrala frånluftsventilationssystem. Frånluftsdon finns ovan spis och i badrum. Observera! Det är inte tillåtet att koppla köksfläkten direkt till frånluftsdonet. Därför är endast kolfilterfläktar godkända för installation i kök. 8

9 L Larm Inbrottslarm i lägenhet är tillåtet. Anlita installatör som är certifierad. Glöm ej att informera dina närmaste grannar och att även sätta upp dekaler som visar att Du har ett larm i lägenheten. Lokalvård Se under städning. Lås Husnyckeln går till alla gemensamma utrymmen som tillhör den egna uppgången såsom ytterdörr, dörr mot gård, hiss, källardörr samt till tvättstuga och cykel-/ barnvagnsrum. Extranycklar beställs genom styrelsen eller teknisk förvaltare men bekostas av lägenhetsinnehavaren. M Markiser Markiser får inte sättas upp utan styrelsens godkännande Mattpiskning Mattpiskning på gården är ej tillåten Medlemsförteckning Aktuell förteckning över föreningens medlemmar och hyresgäster kan erhållas genom styrelsen eller förvaltaren. N Nycklar Se under Lås. O Ohyra och skadeinsekter Det åligger boende och lokalinnehavare att anmäla till styrelsen eller förvaltaren om man upptäcker ohyra, skadeinsekter eller råttor i bostad, förråd eller andra allmänna utrymmen i fastigheten. Det åvilar bostadsrättsinnehavare att vid behov låta sanera lägenheten. För hyresgäster och lokalinnehavare gäller att låta representant för styrelsen få tillträde till lägenhet eller lokal för saneringsåtgärd. I Brfs försäkring ingår ett avtal med Anticimex, se under Adresser och telefonnummer. 9

10 Ombyggnad Se under Byggnadslov samt föreningens stadgar gällande vad som krävs vid eventuell ombyggnad. Ordningsregler För att bidra till trivseln i föreningen ska följande beaktas: Rökning är inte tillåten i hissar, trapphus, i källare eller andra gemensamma utrymmen samt utanför entréer Det ska vara tyst i fastigheten mellan 23:00 och 06:00 Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Huset är väldigt lyhört! Att bada eller duscha efter 23:00 bör undvikas Att personliga tillhörigheter inte får ställas utanför din lägenhetsdörr eller i andra allmänna utrymmen Att man aldrig ska mata fåglar och andra djur från fönster, inte heller lägga ut fågelmat på gården. Det drar till sig råttor och andra skadedjur Att alltid knyta ihop soppåsar innan du kastar dem i sopbehållarna på gården Ställ ut tidningar kvällen före hämtning Om du blir störd, ta då kontakt med den skyldige. Om du trots påpekande blir störd av samma granne vid flertalet tillfällen, kontakta då styrelsen. Regler för tvättstuga, se under kapitel T P Pantförskrivning av bostadsrätt Det finns inte något centralt register över belånade bostadsrätter. Registrering i vår förening handläggs av fastighetsförvaltaren. Meddela din långivare att förvaltaren hanterar pantförskrivning. Om du själv sänder över pantförskrivningshandlingen till förvaltaren ska du kontrollera att adress och kontaktperson hos långivaren samt lånenummer finns med. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad pantförskrivningshandling snarast skickas in till förvaltaren för avnotering. Sker ej detta kommer din bostadsrätt att vara noterad som pantsatt Parabolantenn Egna antenner monterade på fastigheten är inte tillåtna. Hela fastigheten är ansluten till kabeltv och uttag finns i varje lägenhet. Se under KabelTV Portkoder Lämna ut portkoder med försiktighet. Portkod gäller dagtid från 06:00 till 23:00. Dörren är låst på natten och öppnas då med husnyckeln. Portkoden byts ut en gång per år. Information om ny portkod och datum för kodbyte meddelas i god tid dessförinnan Q 10

11 R Rökning Rökning är inte tillåtet i trapphus, hissar, entréer och allmänna utrymmen. Visa hänsyn till allergiker och alla andra som inte röker. S Skador Bostadsrättsinnehavaren får själv ta konsekvenserna för skador som uppstår i fastigheten om ombyggnad/ renovering har gjorts utan styrelsens godkännande. Sopor Allt som kastas i sopkärlen ska vara ordentligt förpackat i väl förslutna, hållbara påsar. Sopkärlen är dimensionerade för medelstora påsar. Glas och andra vassa föremål, metallburkar, hårdplast mm ska inte slängas i sopkärlen. För sådant avfall finns speciella kärl som kommunen ställt upp på strategiska platser inom gångavstånd för de kringboende. Se även Kommunens information. Stadgar Bostadsrättsföreningens stadgar är från 1998 och finns tillgängliga på hemsidan. Styrelsen Efter varje val av ny styrelse lämnas en förteckning ut till de boende samt anslås på anslagstavlan i entréerna. Städning Städning av allmänna utrymmen utförs av upphandlad städentreprenör, se anslagstavlan. Säkerhetsdörr/ säkerhetsgrind Lägenhetsdörrarna är bostadsrättsinnehavarens ansvar och vad gäller hyreslägenheterna är Brf ansvarig. Byte av dörr och komplettering av befintlig dörr med gallergrind är tillåtet. Dörrens utseende och färg ska anpassas till övriga befintliga dörrar i fastigheten. T Tidningar Tidningar och vanligt papper placeras utanför porten kvällen före hämtning. Hämtningsdag, se anslagstavlan i entrén. Tvättmaskin i lägenhet Om du ska installera tvättmaskin i lägenheten, ska den installeras fackmannamässigt enligt Boverkets regler och endast i utrymme med golvbrunn. Hemförsäkringen gäller ej om installationen inte utförts på ett korrekt sätt. Tvättstuga Tre tvättstugor finns i fastigheten. De är utrustade med tvättmaskiner, torkskåp och torktumlare. Följ anvisningarna på maskinerna och anslag i respektive tvättstuga. Fel på maskinutrustningen ska omgående felanmälas, se anslagstavlan. Sätt dessutom en lapp på felanmäld maskin med tidpunkt för felanmälan för att undvika dubbelanmälan. 11

12 Tvättstugan är kostnadsfri men städning av maskiner och golv efter avslutad tvätt är obligatorisk. Rengör alla luddfilter efter varje torkperiod. Tvättid bokas med därför avsedd markeringslås. Ett markeringslås per lägenhet finns och ska överlämnas till nästa boende innan avflyttning. När en timme gått av outnyttjad tvätttid har annan boende rätt att överta tvättstugan. Om du i förväg vet att du inte kommer att utnyttja markerad tvättid, se till att ändra den så snart som möjligt. U Underhåll Varje bostadsrättsinnehavare är själv ansvarig för lägenhetens underhåll och svarar själv för alla underhållskostnader. I föreningens stadgar finns tydligt angivet vad som är föreningens respektive lägenhetsinnehavarens ansvar. Uthyrning i andra hand enligt hyreslagen Uthyrning förutsätter godkännande av styrelsen i varje enskilt fall. En skriftlig ansökan ska inges till styrelsen i god tid före eventuell uthyrning. För uthyrning krävs särskilda skäl som; Tillfälligt arbete på annan ort Studier på annan ort Utlandstjänstgöring Prova på ett samboförhållande Sjukdom OBS! Att det är du som lägenhetsinnehavare som alltid är ansvarig för lägenheten gentemot föreningen. V Vatten och avlopp Ingrepp i vaten- och avloppssystemen får inte göras utan tillstånd av styrelsen. Vattenförbrukning Ingår i lägenhetens månadsavgift/ hyra. Ventilation För hela fastigheten finns centrala ventilationssystem. Ventilationsöppningar för frånluft finns i badrum och kök. Håll ventilerna öppna för bästa möjliga ventilation. Ventilationssystemet kontrolleras med jämna mellanrum sk OVK. Även filter byts med jämna mellanrum eller vid behov. Vad gäller köksfläkt, se under K Värme Fastigheten är sedan 2003 anslutet till fjärrvärmenätet som distribueras via egen undercentral. X Y Z 12

13 Å Åverkan Åverkan i allmänna utrymmen ersätts av den som förorsakat skadan. Ä Ö Överlåtelse Bostadsrättslägenhet överlåts efter respektive medlems egna initiativ. Förbehåll finns så till vida att den blivande bostadsrättsinnehavaren ska godkännas som medlem i föreningen. För hyreslägenhet gäller särskilda regler enligt hyreslagen. 13

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Regelhäfte Brf Kogaren 1 Sidan 1 av 7

Regelhäfte Brf Kogaren 1 Sidan 1 av 7 Regelhäfte Brf Kogaren 1 Sidan 1 av 7 Reviderad september 2013 Introduktion 2 Bostadsrätter 2 Andrahandsuthyrning 2 Pantförskrivning 2 Ombyggnad 2 Underhåll 2 Försäkring 3 Överlåtelse 3 Hyreslägenheter

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivselregler. Allmänt

Trivselregler. Allmänt Trivselregler För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Ge därför dessa punkter en stunds eftertanke. Bostadsrättshavare och hyresgäster

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Ordningsregler och information

Ordningsregler och information 1 (8) Ordningsregler och information Senaste revision: 2015-06-30 Vid eventuella frågor om ordningsreglerna kan styrelsen kontaktas via styrelsen@kvadraten21.se För vem gäller reglerna Ordningsreglerna

Läs mer

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf.

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf. Välkommen till Brf. Kammakargatan 21 VÄLKOMMEN Vi hälsar dig som är nyinflyttad välkommen till bostadsrättsföreningen Kammakargatan 21. I denna broschyr hittar du information om föreningen och annat som

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER ÅR 2013-2014 Tornslingan 35 142 61 Trångsund 769623-1187 www.kungen3.se Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet.

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler i korthet

Ordningsregler i korthet Ordningsregler i korthet Nedan finns en kort sammanfattning av ordningsreglerna. Reglerna i sin helhet finns under respektive avsnitt i detta dokument. - Reglerna gäller alla boende i BRF Grinden 15 samt

Läs mer

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen BRF Särstahem Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Fastställda av styrelsen

Fastställda av styrelsen BRF TORPEDBÅTEN 1 ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 1 Fastställda av styrelsen 2013-03-20 ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN 1 Det här bör du veta om föreningens

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 2005-05-25 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Kattryggen 15 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Charlottenburg

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Charlottenburg Välkommen till Bostadsrättsföreningen Charlottenburg Vi i styrelsen hälsar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Charlottenburg och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. För att underlätta

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ALLMÄNT Bostadsrätt ett kollektivt ansvar Att bo i bostadsrätt bygger på att vi som medlemmar och boende tar gemensamt ansvar - för huset som sådant,

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Brf Diariet 6. Registervägen 28-36. Trivselregler Antagna 2015

Brf Diariet 6. Registervägen 28-36. Trivselregler Antagna 2015 Brf Diariet 6 Registervägen 28-36 Trivselregler Antagna 2015 Trivselregler och ordningsföreskrifter Att bo i en bostadsrättslägenhet innebär att du tillsammans med andra medlemmar äger en andel i en ekonomisk

Läs mer

Bostad sr ätt sföreningen Slipgatan 12

Bostad sr ätt sföreningen Slipgatan 12 ORDNI N G S R E G L E R Bostad sr ätt sföreningen Slipgatan 12 Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens

Läs mer

BRF RENEN 21 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23

BRF RENEN 21 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23 För allas trevnad rekommenderas medlemmarna i Brf Renen 21 att beakta reglerna i Brf Renen 21 stadgar samt följande ordningsregler: Balkonger: Balkongerna får inte

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 1 Vår gemensamma egendom omfattar - förutom de individuella lägenheterna med tillhörande vindsförråd - trapphus, gemensam

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Göken 28

Bostadsrättsföreningen Göken 28 1 Juli 2012 Bostadsrättsföreningen Göken 28 Sankt Eriksgatan 10 Information och ordningsregler Reglerna upprättade av Brf Göken 28:s styrelse i juli 2012 2 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Göken 28!

Läs mer

Ordningsregler för Brf Skrapkakan

Ordningsregler för Brf Skrapkakan Ordningsregler för Brf Skrapkakan Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Vad innebär det att bo i en bostadsrättsförening?

Vad innebär det att bo i en bostadsrättsförening? INFO OM BRF PONTONJÄREN 3 Bostadsrättsföreningen Pontonjären 3 äger och förvaltar fastigheten Pontonjären 3 i Stockholm. Fastigheten innefattar byggnaden med adress Baltzar von Platens gata 6. Huset uppfördes

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER GULLVIVAN. För Bostadsrättsföreningen. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen GULLVIVAN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas.

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas. \ÇÇx{üÄÄ f wa G G iùä~éåça4 fàçüxäáxç fàùååaç fàawzaü Yaáà z{xàxç Yaáà z{xàáàx~ç á~a uxáàùååxäáxü Yaáà z{xàáá~ àáxä Év{ awå Ç áàüaà ÉÇ ZÜ ÄÄÑÄaàá aaåçá~çäàaü Év{ ÑÉÜà~Éw féñ{açàxü Çz güùwzüüwázüâññ gü

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer