Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler"

Transkript

1 Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler 1

2 Information om Goda råd och Allmänna regler Det här en sammanställning av allmän information som bör kunna ge svar på de vanligaste frågorna som boende inom Brf Lien 5 ställer sig. Vissa regler finns upptagna i föreningens stadgar och behandlas därför ej här. Stadgarna gäller alltid i första hand. Många av våra goda råd och allmänna regler bygger på information som Brandförsvarsföreningen och Kommunen ger ut. Vi rekommenderar att Ni även tar del av deras informationsmateriel. Innehållsförteckning A G N Adresser Grannsamverkan Nycklar Anslagstavla Grovsoprum Gård O B Ohyra och skadeinsekter Balkonger H Ombyggnad Barnvagnar Hemförsäkring Ordningsregler Blomlådor Hissar Brand Husdjur Brandvarnare Hyresgäster P Byggnadslov Pantförskrivning C I Q Cykelförvaring Inbrott R D J Rökning Diskmaskin Jour S E K Skador Ekonomisk förvaltning Kabel-TV och bredband Sopor Elförbrukning Kyl- och frys Stadgar Elavbrott Köksfläkt Styrelsen Entré Städning L Säkerhetsdörr/ grind F Larm Fastigheten Lokalvård T Fastighetsförvaltning Lås Tidningar Fastighetsservice Tvättmaskin i lägenhet Felanmälan M Tvättstuga Fest Markiser Förråd Mattpiskning Försäkring Medlemsförteckning 2

3 U Underhåll Uthyrning i andra hand V Vatten och avlopp Vattenförbrukning Ventilation Värme X Y Z Å Åverkan Ä Ö Överlåtelse 3

4 A Adresser och telefonnummer Namn, telefonnummer och adresser till Styrelsemedlemmar i Brf Lien 5 finns på hemsidan samt är uppsatt på anslagstavlan i respektive trapphus. På anslagstavlan ska det också finnas kontaktuppgifter till: Fastighetsförvaltare Fastighetsservice Dygnet runt jour Hissjour Kabel-Tv och bredbandsleverantör Anticimex Polis, brandkår, ambulans SOS räddningstjänst Anslagstavla Anslagstavla med viktiga kontaktuppgifter finns i varje entré. Styrelsen och förvaltaren anslår fortlöpande information som berör de boende. I särskilda fall delas även information ut till boende i respektive brevinkast. B Balkonger Parabol får ej sättas upp utanpå balkongen då det finns risk för skada om den faller ned. För information kring markiser på balkongen se separat information om detta under avsnittet Markiser. Barnvagnar Får inte förvaras i trapphusen av säkerhetsskäl. Om barnvagnar och barncyklar inte kan förvaras i lägenheten eller lägenhetsförrådet ska barnvagnsrum/ cykelrum i källaren användas. Blomlådor Får inte hängas upp utanför fönster eller på utsida av balkonger, på grund av risken för skada på människor, djur och egendom om något skulle falla ner. Brand Information från Svenska Brandförsvarsföreningen kan erhållas per telefon, eller hämtas från deras hemsida, Tillse att innehållet i informationen känns till av alla som bor i lägenheten. Vid eventuell brand: 1. Rädda den eller de som är i akut nöd 2. Larma genom att ringa Släck om det är en begränsad brand i Din lägenhet Kom ihåg! Om det brinner i annans lägenhet är du normalt bäst skyddad om du stannar kvar i din egen lägenhet. Stäng alla dörrar och fönster! Åk inte hiss när det brinner i huset! 4

5 Brandvarnare Ska enligt lag finnas i alla lägenheter. Batterierna bör hålla i ca 10 år. När tiden för batteribyte är inne, ger brandvarnaren ifrån sig ett pip med jämna mellanrum. Byggnadslov De flesta byggåtgärder som påverkar fastighetens yttre är bygglovspliktiga. Ändringar och ombyggnader som påverkar den egna brf-lägenheten är tillåtna under förutsättning att inga bärande delar påverkas. Obs! Alla ombyggnader kräver tillstånd av styrelsen! Kontakta styrelsen, gärna med en skiss som beskriver vad Du vill göra för typ av ombyggnad i lägenheten. Påverkas vatten och avlopp samt eventuellt ventilation, ska även det framgå av beskrivningen. Därefter tar styrelsen beslut om tillstånd kan ges eller inte. Se även föreningens stadgar 14. För hyreslägenheter gäller särskilda regler, se under kapitel Hyresgäster. Blanketter för ombyggnad finns på hemsidan. C Cykelförvaring Cyklar får inte förvaras i entréer, trapphus, källargångar eller andra allmänna utrymmen. Föreningen har cykelställ på gården och särskilda cykelrum i källarna. Cykelrummen är avsedda för cyklar som används. Regelbundet, efter avisering, kommer cykelrummen att rensas på defekta cyklar, cykeldelar och annat som inte ska förvaras där. Märk därför cyklar med Brf Liens lägenhetsnummer. Mopeder och motorcyklar får inte förvaras i cykelrummen. Mopeder får parkeras på gården, men ska startas på gatan. Motorcyklar parkeras som bilar, på gatan. D Diskmaskin Diskmaskin ingår inte i lägenheternas standardutrustning men får installeras under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs, se under Vatten och Avlopp. Diskmaskinen ska alltid stå på en spillplåt om den är inbyggd i köksskåp. OBS! Hemförsäkringen täcker normalt inte uppkomna vattenskador om diskmaskinen ej har installerats fackmannamässigt, se Boverkets regler. E Ekonomisk förvaltning Alla löpande hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare. Elförbrukning Elförbrukningen för alla gemensamma funktioner (tvättstugor, hissar, sophämtning etc.) ingår i årsavgiften respektive hyran till Brf. Individuellt förbrukad el i respektive lgh faktureras separat och redovisas på avin för årsavgiften respektive hyran, som stäms av varje kvartal. 5

6 Elavbrott Om det visar sig att bara den egna lägenheten är drabbad, kontrollera säkringar i lägenhetens elcentral. Om misstanke att ett större elavbrott har inträffat, kontrollera först med någon granne, hissen, trapphusbelysningen eller på annat lämpligt sätt, innan Du ringer till felanmälan. Entréer Brf Liens sju entréer avgränsas mot allmän mark med ett låst dörrparti. Entréerna inklusive alla fönsterpartier ska alltid vara hela och ytterdörren alltid låsa efter passage. Ring till felanmälan om Du upptäcker att något brister eller är trasigt. F Fastigheten Fastigheten ritades av arkitekterna Dorph och Höög år Ansvarig byggmästare under byggnationen år 1905 var A G Törner. År 1968 sökte dåvarande ägare Centrumfastigheter rivningstillstånd. Detta avslogs bland annat på grund av att stadsplanen i så fall var tvungen att ändras samt att Stadsläkaren ansåg att bostäderna i husen var i godtagbart skick. År 1970 gjorde arkitektfirma Malmquist & Skoogh ett ombyggnadsförslag, vilket ledde till nuvarande utseende och innehåll. Hösten 1998 aktualiserade dåvarande ägare Skandia försäljning av fastigheten och därför bildades Brf Lien 5. Maj 1999 förvärvades fastigheten av Brf Lien 5. Under lät Brf Lien 5 en byggentreprenör inreda vindarna i fastigheten till bostadsrättslägenheter, vilket medfört utökade boytor på ca 900 kvm. Fastighetsförvaltning All förvaltning som rör fastigheten såsom administrativ, ekonomisk och teknisk är upphandlade av kontrakterade fastighetsförvaltningsbolag, se under Adresser, telefonnummer och mejl. Kontaktuppgifter finns även anslagna i entréerna. Fastighetsservice För löpande drift och underhåll av gemensamhetsanläggningar inom fastigheten såsom trapphus, hissar, källarutrymmen inklusive tvättstugor samt fasader och yttertak etc. handläggs av kontrakterat fastighetsförvaltningsbolag, se under Adresser, telefonnummer och mejl. Kontaktuppgifter finns även anslagna i entréerna. Felanmälan Se under Adresser, telefonnummer och mejl. Kontaktuppgifter finns även anslagna i entréerna. OBS! Journummer ska endast användas i akuta fall. Om skadan bedöms som ej akut kan kostnaden för jourutryckningen debiteras lgh-innehavaren. Vid osäkerhet kontakta någon i styrelsen, se under Adresser, telefonnummer och mejl. Kontaktuppgifter finns även anslagna i entréerna. Fest För allas trevnad och hänsynstagande till grannarna, när Ni ska ha fest, informera Era grannar. 6

7 Förråd Till varje lägenhet tillhör ett källarförråd. Förvara inte stöldbegärligt gods i dessa utrymmen. Observera att stöldbegärligt gods förvarade i källarförråd normalt inte täcks av hemförsäkringen. Såsom stöldbegärligt gods betraktas: Datorer, kameror, elektroniska apparater, mynt- och frimärkssamlingar etc. Se även under Inbrott. Försäkring Föreningen har en försäkring som täcker skador på och i fastigheten. Kontakta styrelsen om Du behöver veta vad som täcks av fastighetens försäkring. För varje enskild lägenhet- oavsett om det är en borätt eller en hyreslägenhet- och affärslokal har respektive innehavare ett långtgående ansvar. Styrelsen rekommenderar att varje lghinnehavare tecknar en hemförsäkring och att varje affärslokalsansvarig tecknar en försäkring för lokalen. OBS! Hemförsäkring för bostadsrättsinnehavare bör omfatta särskilt tillägg för bostadsrätt. G Grannsamverkan Grannsamverkan är namnet på en verksamhet i samarbete mellan de boende och polisen. På entrédörren finns anslag om att vi ingår i grannsamverkan och på anslagstavlan i respektive trapphus finns lista på fastighetens kontaktpersoner. Grannsamverkan går ut på att vi alla är uppmärksamma på om någon misstänkt obehörig uppehåller sig i fastigheten, eller om någon hör ljud som kan härröras till misstänkt inbrottsförsök eller att hjälpa en bortrest granne med att hand om posten och tidningar etc. Ibland ordnas informationsmöten tillsammans med polisen för kontaktpersonerna och ibland även för alla boende i fastigheten. Grannsamverkan är de boendes egen verksamhet och blir precis så bra som vi gör den till. Grovsoprum Grovsoprum finns ej i fastigheten. Eventuella grovsopor måste varje lägenhetsinnehavare/ hyresgäst själv ta ansvar för och transportera bort. Minst en gång per år ser styrelsen till att container ställs upp på gården under en helg, för att ge samtliga boende möjlighet till att kasta grovsopor på ett bekvämt och enkelt sätt. Var man kan lämna sina grovsopor, elapparater, ljuskällor, kartong, emballage mm som inte är hushållssopor, framgår av Kommunens informationsmateriel. Se vidare på anslagstavlan när styrelsen informerar om när tillfällig uppställning av container sker. Gården För allas trevnad och för att vi ska kunna nyttja gården, ska samtliga cyklar ställas upp på avsedda platser. Saker som ej har naturlig anknytning till gården, tex båtar, kanoter eller dyligt får inte förvaras på gården. H Hemförsäkring Se under Försäkring. Hissar Samtliga hissar går ner till källarplan med hjälp av husnyckeln. Blockera ej hissen genom att ställa upp hissdörren! 7

8 Felanmälan till hissjour finns anslaget i entrén. Kontrollera hissdörrarna på samtliga plan, att ingen står uppställd innan du felanmäler. Husdjur Ägare till husdjur ska ha full uppsikt på sina djur så att de inte orsakar skador på eller i fastigheten. Djur ska inte heller tillåtas springa lösa utan uppsikt i fastighetens trapphus. Hyresgäster Hyresgäster och affärslokalinnehavare omfattas också av dessa ordningsregler. Hyresgäster ska även notera följande. Hyresgäster får inte: utan särskilt tillstånd av Brfs styrelse installera tvättmaskin, diskmaskin eller köksfläkt. Undantaget är sk bänkdiskmaskin. All installation ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Tvättmaskin får endast installeras i utrymme med golvbrunn. Hyresgäst ska utöva tillsyn och kontroll av maskiner med vattenanslutning så att det ej sker översvämning. utan särskilt tillstånd av Brfs styrelse ändra eller bygga om lägenhetens fasta inredning eller utrustning, ej heller göra ingrepp eller förändring i lägenhetens vatten-, värme- eller elsystem. lämna fönster öppna så att vatten- eller frysskador kan uppkomma. Spola ned föremål i toalett eller i vask som kan förorsaka stopp i fastighetens avloppssystem. Hyresgäst ska alltid utan dröjsmål anmäla till fastighetsförvaltarens felanmälan fel och brister som uppkommit i lägenheten samt förekomst av ohyra och skadeinsekter, se under Ohyra och skadeinsekter. J Jour Se under Felanmälan. K Kabel-TV och bredband Föreningen har avtal med Comhem och TeliaSonera som båda erbjuder heltäckande TV- och bredbandslösningar. Varje lägenhetsinnehavare tecknar själv abonnemang för de tjänster man vill ha. Eventuella extrauttag bekostas också av respektive lägenhetsinnehavare. Kyl- och frysskåp Kyl- och frysskåp ska hanteras som miljöfarligt avfall och måste därför omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt, se Kommunens information. Boende som kasserar gammalt kyl- och/ eller frysskåp får själv ombesörja borttransport till miljöstation. Köksfläkt Fastigheten har centrala frånluftsventilationssystem. Frånluftsdon finns ovan spis och i badrum. Observera! Det är inte tillåtet att koppla köksfläkten direkt till frånluftsdonet. Därför är endast kolfilterfläktar godkända för installation i kök. 8

9 L Larm Inbrottslarm i lägenhet är tillåtet. Anlita installatör som är certifierad. Glöm ej att informera dina närmaste grannar och att även sätta upp dekaler som visar att Du har ett larm i lägenheten. Lokalvård Se under städning. Lås Husnyckeln går till alla gemensamma utrymmen som tillhör den egna uppgången såsom ytterdörr, dörr mot gård, hiss, källardörr samt till tvättstuga och cykel-/ barnvagnsrum. Extranycklar beställs genom styrelsen eller teknisk förvaltare men bekostas av lägenhetsinnehavaren. M Markiser Markiser får inte sättas upp utan styrelsens godkännande Mattpiskning Mattpiskning på gården är ej tillåten Medlemsförteckning Aktuell förteckning över föreningens medlemmar och hyresgäster kan erhållas genom styrelsen eller förvaltaren. N Nycklar Se under Lås. O Ohyra och skadeinsekter Det åligger boende och lokalinnehavare att anmäla till styrelsen eller förvaltaren om man upptäcker ohyra, skadeinsekter eller råttor i bostad, förråd eller andra allmänna utrymmen i fastigheten. Det åvilar bostadsrättsinnehavare att vid behov låta sanera lägenheten. För hyresgäster och lokalinnehavare gäller att låta representant för styrelsen få tillträde till lägenhet eller lokal för saneringsåtgärd. I Brfs försäkring ingår ett avtal med Anticimex, se under Adresser och telefonnummer. 9

10 Ombyggnad Se under Byggnadslov samt föreningens stadgar gällande vad som krävs vid eventuell ombyggnad. Ordningsregler För att bidra till trivseln i föreningen ska följande beaktas: Rökning är inte tillåten i hissar, trapphus, i källare eller andra gemensamma utrymmen samt utanför entréer Det ska vara tyst i fastigheten mellan 23:00 och 06:00 Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Huset är väldigt lyhört! Att bada eller duscha efter 23:00 bör undvikas Att personliga tillhörigheter inte får ställas utanför din lägenhetsdörr eller i andra allmänna utrymmen Att man aldrig ska mata fåglar och andra djur från fönster, inte heller lägga ut fågelmat på gården. Det drar till sig råttor och andra skadedjur Att alltid knyta ihop soppåsar innan du kastar dem i sopbehållarna på gården Ställ ut tidningar kvällen före hämtning Om du blir störd, ta då kontakt med den skyldige. Om du trots påpekande blir störd av samma granne vid flertalet tillfällen, kontakta då styrelsen. Regler för tvättstuga, se under kapitel T P Pantförskrivning av bostadsrätt Det finns inte något centralt register över belånade bostadsrätter. Registrering i vår förening handläggs av fastighetsförvaltaren. Meddela din långivare att förvaltaren hanterar pantförskrivning. Om du själv sänder över pantförskrivningshandlingen till förvaltaren ska du kontrollera att adress och kontaktperson hos långivaren samt lånenummer finns med. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad pantförskrivningshandling snarast skickas in till förvaltaren för avnotering. Sker ej detta kommer din bostadsrätt att vara noterad som pantsatt Parabolantenn Egna antenner monterade på fastigheten är inte tillåtna. Hela fastigheten är ansluten till kabeltv och uttag finns i varje lägenhet. Se under KabelTV Portkoder Lämna ut portkoder med försiktighet. Portkod gäller dagtid från 06:00 till 23:00. Dörren är låst på natten och öppnas då med husnyckeln. Portkoden byts ut en gång per år. Information om ny portkod och datum för kodbyte meddelas i god tid dessförinnan Q 10

11 R Rökning Rökning är inte tillåtet i trapphus, hissar, entréer och allmänna utrymmen. Visa hänsyn till allergiker och alla andra som inte röker. S Skador Bostadsrättsinnehavaren får själv ta konsekvenserna för skador som uppstår i fastigheten om ombyggnad/ renovering har gjorts utan styrelsens godkännande. Sopor Allt som kastas i sopkärlen ska vara ordentligt förpackat i väl förslutna, hållbara påsar. Sopkärlen är dimensionerade för medelstora påsar. Glas och andra vassa föremål, metallburkar, hårdplast mm ska inte slängas i sopkärlen. För sådant avfall finns speciella kärl som kommunen ställt upp på strategiska platser inom gångavstånd för de kringboende. Se även Kommunens information. Stadgar Bostadsrättsföreningens stadgar är från 1998 och finns tillgängliga på hemsidan. Styrelsen Efter varje val av ny styrelse lämnas en förteckning ut till de boende samt anslås på anslagstavlan i entréerna. Städning Städning av allmänna utrymmen utförs av upphandlad städentreprenör, se anslagstavlan. Säkerhetsdörr/ säkerhetsgrind Lägenhetsdörrarna är bostadsrättsinnehavarens ansvar och vad gäller hyreslägenheterna är Brf ansvarig. Byte av dörr och komplettering av befintlig dörr med gallergrind är tillåtet. Dörrens utseende och färg ska anpassas till övriga befintliga dörrar i fastigheten. T Tidningar Tidningar och vanligt papper placeras utanför porten kvällen före hämtning. Hämtningsdag, se anslagstavlan i entrén. Tvättmaskin i lägenhet Om du ska installera tvättmaskin i lägenheten, ska den installeras fackmannamässigt enligt Boverkets regler och endast i utrymme med golvbrunn. Hemförsäkringen gäller ej om installationen inte utförts på ett korrekt sätt. Tvättstuga Tre tvättstugor finns i fastigheten. De är utrustade med tvättmaskiner, torkskåp och torktumlare. Följ anvisningarna på maskinerna och anslag i respektive tvättstuga. Fel på maskinutrustningen ska omgående felanmälas, se anslagstavlan. Sätt dessutom en lapp på felanmäld maskin med tidpunkt för felanmälan för att undvika dubbelanmälan. 11

12 Tvättstugan är kostnadsfri men städning av maskiner och golv efter avslutad tvätt är obligatorisk. Rengör alla luddfilter efter varje torkperiod. Tvättid bokas med därför avsedd markeringslås. Ett markeringslås per lägenhet finns och ska överlämnas till nästa boende innan avflyttning. När en timme gått av outnyttjad tvätttid har annan boende rätt att överta tvättstugan. Om du i förväg vet att du inte kommer att utnyttja markerad tvättid, se till att ändra den så snart som möjligt. U Underhåll Varje bostadsrättsinnehavare är själv ansvarig för lägenhetens underhåll och svarar själv för alla underhållskostnader. I föreningens stadgar finns tydligt angivet vad som är föreningens respektive lägenhetsinnehavarens ansvar. Uthyrning i andra hand enligt hyreslagen Uthyrning förutsätter godkännande av styrelsen i varje enskilt fall. En skriftlig ansökan ska inges till styrelsen i god tid före eventuell uthyrning. För uthyrning krävs särskilda skäl som; Tillfälligt arbete på annan ort Studier på annan ort Utlandstjänstgöring Prova på ett samboförhållande Sjukdom OBS! Att det är du som lägenhetsinnehavare som alltid är ansvarig för lägenheten gentemot föreningen. V Vatten och avlopp Ingrepp i vaten- och avloppssystemen får inte göras utan tillstånd av styrelsen. Vattenförbrukning Ingår i lägenhetens månadsavgift/ hyra. Ventilation För hela fastigheten finns centrala ventilationssystem. Ventilationsöppningar för frånluft finns i badrum och kök. Håll ventilerna öppna för bästa möjliga ventilation. Ventilationssystemet kontrolleras med jämna mellanrum sk OVK. Även filter byts med jämna mellanrum eller vid behov. Vad gäller köksfläkt, se under K Värme Fastigheten är sedan 2003 anslutet till fjärrvärmenätet som distribueras via egen undercentral. X Y Z 12

13 Å Åverkan Åverkan i allmänna utrymmen ersätts av den som förorsakat skadan. Ä Ö Överlåtelse Bostadsrättslägenhet överlåts efter respektive medlems egna initiativ. Förbehåll finns så till vida att den blivande bostadsrättsinnehavaren ska godkännas som medlem i föreningen. För hyreslägenhet gäller särskilda regler enligt hyreslagen. 13

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Regelhäfte Brf Kogaren 1 Sidan 1 av 7

Regelhäfte Brf Kogaren 1 Sidan 1 av 7 Regelhäfte Brf Kogaren 1 Sidan 1 av 7 Reviderad september 2013 Introduktion 2 Bostadsrätter 2 Andrahandsuthyrning 2 Pantförskrivning 2 Ombyggnad 2 Underhåll 2 Försäkring 3 Överlåtelse 3 Hyreslägenheter

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler. Allmänt

Trivselregler. Allmänt Trivselregler För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Ge därför dessa punkter en stunds eftertanke. Bostadsrättshavare och hyresgäster

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Charlottenburg

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Charlottenburg Välkommen till Bostadsrättsföreningen Charlottenburg Vi i styrelsen hälsar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Charlottenburg och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. För att underlätta

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ALLMÄNT Bostadsrätt ett kollektivt ansvar Att bo i bostadsrätt bygger på att vi som medlemmar och boende tar gemensamt ansvar - för huset som sådant,

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Brf Diariet 6. Registervägen 28-36. Trivselregler Antagna 2015

Brf Diariet 6. Registervägen 28-36. Trivselregler Antagna 2015 Brf Diariet 6 Registervägen 28-36 Trivselregler Antagna 2015 Trivselregler och ordningsföreskrifter Att bo i en bostadsrättslägenhet innebär att du tillsammans med andra medlemmar äger en andel i en ekonomisk

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS Brandsäkerhet Brandmyndigheten tillåter inte brandfarliga föremål på trapplanen. På grund av brandfaran och för att hålla alla utrymningsvägar öppna

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö Detta bör Du veta om föreningens trivsel- och ordningsregler. ANSVAR FÖR TRIVSEL OCH ORDNING Styrelsens

Läs mer

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 för Bostadsrättsföreningen Bjuvshus Nr. 2 Ordningsreglerna finns även att läsa på föreningens hemsida, www.bjuvshus2.se Version 1.1 Det här bör Du veta

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Trivselregler. Välkommen till. bostadsrättsföreningen ALNMÅTTET

Trivselregler. Välkommen till. bostadsrättsföreningen ALNMÅTTET Trivselregler Välkommen till bostadsrättsföreningen ALNMÅTTET Trivselregler för dig som bor i Alnmåttet De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln.

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen

för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Sid 1 av 6 OrgNr: 71 64 00-1203 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande

Läs mer

Föreningen har två gemensamma städdagar per år. Det förväntas att alla medlemmar bidrar med eget arbete efter förmåga.

Föreningen har två gemensamma städdagar per år. Det förväntas att alla medlemmar bidrar med eget arbete efter förmåga. Medlemsinformation Att vara medlem i Brf Neptun Lägenheterna i en bostadsrättsförening ägs av föreningen. Du har köpt nyttjanderätten till din lägenhet, men du äger den inte själv. Du ansvarar för underhåll

Läs mer

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Särskilda regler för Bostadsrättsföreningen Kruthornet Org. nr. 769603-3054

Särskilda regler för Bostadsrättsföreningen Kruthornet Org. nr. 769603-3054 Särskilda regler för Bostadsrättsföreningen Kruthornet Org. nr. 769603-3054 Det här bör du veta om föreningens regler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Brf Porfyren Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Styrelsen Rev 2015-01-13 Innehåll 1. Vår bostadsrättsförening:...

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Förutom lagar och föreningens stadgar gäller följande trivselregler (ordningsregler) för att alla ska trivas! Allmän aktsamhet och hänsyn Tänk på att vara rädd om och väl vårda

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

BRF BRUNFISKEN nr 17 ORDNINGSREGLER

BRF BRUNFISKEN nr 17 ORDNINGSREGLER BRF BRUNFISKEN nr 17 ORDNINGSREGLER Andrahandsupplåtelse Styrelsens skriftliga tillstånd måste inhämtas för upplåtelse av bostadslägenhet i andra hand, dvs om bostadsrättshavare önskar hyra ut, låna ut

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan ORDNINGSREGLER för BRF Isprinsessan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER NR 12

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER NR 12 Allmän information om föreningen Fastigheten Stockholm i oktober 2015 Huset, ritat av arkitektfirman Dorph & Höög, är byggt 1908 11 och är beläget i hörnet Vanadisvägen 23/Upplandsgatan 87. Sammanlagd

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 Andrahandsuthyrning Vill du hyra ut i andra hand p.g.a. arbete, studie på annan ort, sambotest eller något annat giltigt skäl så ska du ansöka om tillstånd

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

TRIVSELREGLER för Brf Geten

TRIVSELREGLER för Brf Geten TRIVSELREGLER för Brf Geten Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3.

Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3. 1 Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3. 2015-08- 19 Det här bör du veta om föreningens trivselregler! Syfte med reglerna Genom att använda trivselreglerna visar vi varandra ömsesidig hänsyn

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo

Ordningsregler. BRF Skytten i Duvbo Ordningsregler BRF Skytten i Duvbo Senast reviderade 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 A MEDLEMMARS ANSVAR OCH ÅTAGANDEN... 2 B SÄRSKILDA

Läs mer