Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler"

Transkript

1 Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler 1

2 Information om Goda råd och Allmänna regler Det här en sammanställning av allmän information som bör kunna ge svar på de vanligaste frågorna som boende inom Brf Lien 5 ställer sig. Vissa regler finns upptagna i föreningens stadgar och behandlas därför ej här. Stadgarna gäller alltid i första hand. Många av våra goda råd och allmänna regler bygger på information som Brandförsvarsföreningen och Kommunen ger ut. Vi rekommenderar att Ni även tar del av deras informationsmateriel. Innehållsförteckning A G N Adresser Grannsamverkan Nycklar Anslagstavla Grovsoprum Gård O B Ohyra och skadeinsekter Balkonger H Ombyggnad Barnvagnar Hemförsäkring Ordningsregler Blomlådor Hissar Brand Husdjur Brandvarnare Hyresgäster P Byggnadslov Pantförskrivning C I Q Cykelförvaring Inbrott R D J Rökning Diskmaskin Jour S E K Skador Ekonomisk förvaltning Kabel-TV och bredband Sopor Elförbrukning Kyl- och frys Stadgar Elavbrott Köksfläkt Styrelsen Entré Städning L Säkerhetsdörr/ grind F Larm Fastigheten Lokalvård T Fastighetsförvaltning Lås Tidningar Fastighetsservice Tvättmaskin i lägenhet Felanmälan M Tvättstuga Fest Markiser Förråd Mattpiskning Försäkring Medlemsförteckning 2

3 U Underhåll Uthyrning i andra hand V Vatten och avlopp Vattenförbrukning Ventilation Värme X Y Z Å Åverkan Ä Ö Överlåtelse 3

4 A Adresser och telefonnummer Namn, telefonnummer och adresser till Styrelsemedlemmar i Brf Lien 5 finns på hemsidan samt är uppsatt på anslagstavlan i respektive trapphus. På anslagstavlan ska det också finnas kontaktuppgifter till: Fastighetsförvaltare Fastighetsservice Dygnet runt jour Hissjour Kabel-Tv och bredbandsleverantör Anticimex Polis, brandkår, ambulans SOS räddningstjänst Anslagstavla Anslagstavla med viktiga kontaktuppgifter finns i varje entré. Styrelsen och förvaltaren anslår fortlöpande information som berör de boende. I särskilda fall delas även information ut till boende i respektive brevinkast. B Balkonger Parabol får ej sättas upp utanpå balkongen då det finns risk för skada om den faller ned. För information kring markiser på balkongen se separat information om detta under avsnittet Markiser. Barnvagnar Får inte förvaras i trapphusen av säkerhetsskäl. Om barnvagnar och barncyklar inte kan förvaras i lägenheten eller lägenhetsförrådet ska barnvagnsrum/ cykelrum i källaren användas. Blomlådor Får inte hängas upp utanför fönster eller på utsida av balkonger, på grund av risken för skada på människor, djur och egendom om något skulle falla ner. Brand Information från Svenska Brandförsvarsföreningen kan erhållas per telefon, eller hämtas från deras hemsida, Tillse att innehållet i informationen känns till av alla som bor i lägenheten. Vid eventuell brand: 1. Rädda den eller de som är i akut nöd 2. Larma genom att ringa Släck om det är en begränsad brand i Din lägenhet Kom ihåg! Om det brinner i annans lägenhet är du normalt bäst skyddad om du stannar kvar i din egen lägenhet. Stäng alla dörrar och fönster! Åk inte hiss när det brinner i huset! 4

5 Brandvarnare Ska enligt lag finnas i alla lägenheter. Batterierna bör hålla i ca 10 år. När tiden för batteribyte är inne, ger brandvarnaren ifrån sig ett pip med jämna mellanrum. Byggnadslov De flesta byggåtgärder som påverkar fastighetens yttre är bygglovspliktiga. Ändringar och ombyggnader som påverkar den egna brf-lägenheten är tillåtna under förutsättning att inga bärande delar påverkas. Obs! Alla ombyggnader kräver tillstånd av styrelsen! Kontakta styrelsen, gärna med en skiss som beskriver vad Du vill göra för typ av ombyggnad i lägenheten. Påverkas vatten och avlopp samt eventuellt ventilation, ska även det framgå av beskrivningen. Därefter tar styrelsen beslut om tillstånd kan ges eller inte. Se även föreningens stadgar 14. För hyreslägenheter gäller särskilda regler, se under kapitel Hyresgäster. Blanketter för ombyggnad finns på hemsidan. C Cykelförvaring Cyklar får inte förvaras i entréer, trapphus, källargångar eller andra allmänna utrymmen. Föreningen har cykelställ på gården och särskilda cykelrum i källarna. Cykelrummen är avsedda för cyklar som används. Regelbundet, efter avisering, kommer cykelrummen att rensas på defekta cyklar, cykeldelar och annat som inte ska förvaras där. Märk därför cyklar med Brf Liens lägenhetsnummer. Mopeder och motorcyklar får inte förvaras i cykelrummen. Mopeder får parkeras på gården, men ska startas på gatan. Motorcyklar parkeras som bilar, på gatan. D Diskmaskin Diskmaskin ingår inte i lägenheternas standardutrustning men får installeras under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs, se under Vatten och Avlopp. Diskmaskinen ska alltid stå på en spillplåt om den är inbyggd i köksskåp. OBS! Hemförsäkringen täcker normalt inte uppkomna vattenskador om diskmaskinen ej har installerats fackmannamässigt, se Boverkets regler. E Ekonomisk förvaltning Alla löpande hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare. Elförbrukning Elförbrukningen för alla gemensamma funktioner (tvättstugor, hissar, sophämtning etc.) ingår i årsavgiften respektive hyran till Brf. Individuellt förbrukad el i respektive lgh faktureras separat och redovisas på avin för årsavgiften respektive hyran, som stäms av varje kvartal. 5

6 Elavbrott Om det visar sig att bara den egna lägenheten är drabbad, kontrollera säkringar i lägenhetens elcentral. Om misstanke att ett större elavbrott har inträffat, kontrollera först med någon granne, hissen, trapphusbelysningen eller på annat lämpligt sätt, innan Du ringer till felanmälan. Entréer Brf Liens sju entréer avgränsas mot allmän mark med ett låst dörrparti. Entréerna inklusive alla fönsterpartier ska alltid vara hela och ytterdörren alltid låsa efter passage. Ring till felanmälan om Du upptäcker att något brister eller är trasigt. F Fastigheten Fastigheten ritades av arkitekterna Dorph och Höög år Ansvarig byggmästare under byggnationen år 1905 var A G Törner. År 1968 sökte dåvarande ägare Centrumfastigheter rivningstillstånd. Detta avslogs bland annat på grund av att stadsplanen i så fall var tvungen att ändras samt att Stadsläkaren ansåg att bostäderna i husen var i godtagbart skick. År 1970 gjorde arkitektfirma Malmquist & Skoogh ett ombyggnadsförslag, vilket ledde till nuvarande utseende och innehåll. Hösten 1998 aktualiserade dåvarande ägare Skandia försäljning av fastigheten och därför bildades Brf Lien 5. Maj 1999 förvärvades fastigheten av Brf Lien 5. Under lät Brf Lien 5 en byggentreprenör inreda vindarna i fastigheten till bostadsrättslägenheter, vilket medfört utökade boytor på ca 900 kvm. Fastighetsförvaltning All förvaltning som rör fastigheten såsom administrativ, ekonomisk och teknisk är upphandlade av kontrakterade fastighetsförvaltningsbolag, se under Adresser, telefonnummer och mejl. Kontaktuppgifter finns även anslagna i entréerna. Fastighetsservice För löpande drift och underhåll av gemensamhetsanläggningar inom fastigheten såsom trapphus, hissar, källarutrymmen inklusive tvättstugor samt fasader och yttertak etc. handläggs av kontrakterat fastighetsförvaltningsbolag, se under Adresser, telefonnummer och mejl. Kontaktuppgifter finns även anslagna i entréerna. Felanmälan Se under Adresser, telefonnummer och mejl. Kontaktuppgifter finns även anslagna i entréerna. OBS! Journummer ska endast användas i akuta fall. Om skadan bedöms som ej akut kan kostnaden för jourutryckningen debiteras lgh-innehavaren. Vid osäkerhet kontakta någon i styrelsen, se under Adresser, telefonnummer och mejl. Kontaktuppgifter finns även anslagna i entréerna. Fest För allas trevnad och hänsynstagande till grannarna, när Ni ska ha fest, informera Era grannar. 6

7 Förråd Till varje lägenhet tillhör ett källarförråd. Förvara inte stöldbegärligt gods i dessa utrymmen. Observera att stöldbegärligt gods förvarade i källarförråd normalt inte täcks av hemförsäkringen. Såsom stöldbegärligt gods betraktas: Datorer, kameror, elektroniska apparater, mynt- och frimärkssamlingar etc. Se även under Inbrott. Försäkring Föreningen har en försäkring som täcker skador på och i fastigheten. Kontakta styrelsen om Du behöver veta vad som täcks av fastighetens försäkring. För varje enskild lägenhet- oavsett om det är en borätt eller en hyreslägenhet- och affärslokal har respektive innehavare ett långtgående ansvar. Styrelsen rekommenderar att varje lghinnehavare tecknar en hemförsäkring och att varje affärslokalsansvarig tecknar en försäkring för lokalen. OBS! Hemförsäkring för bostadsrättsinnehavare bör omfatta särskilt tillägg för bostadsrätt. G Grannsamverkan Grannsamverkan är namnet på en verksamhet i samarbete mellan de boende och polisen. På entrédörren finns anslag om att vi ingår i grannsamverkan och på anslagstavlan i respektive trapphus finns lista på fastighetens kontaktpersoner. Grannsamverkan går ut på att vi alla är uppmärksamma på om någon misstänkt obehörig uppehåller sig i fastigheten, eller om någon hör ljud som kan härröras till misstänkt inbrottsförsök eller att hjälpa en bortrest granne med att hand om posten och tidningar etc. Ibland ordnas informationsmöten tillsammans med polisen för kontaktpersonerna och ibland även för alla boende i fastigheten. Grannsamverkan är de boendes egen verksamhet och blir precis så bra som vi gör den till. Grovsoprum Grovsoprum finns ej i fastigheten. Eventuella grovsopor måste varje lägenhetsinnehavare/ hyresgäst själv ta ansvar för och transportera bort. Minst en gång per år ser styrelsen till att container ställs upp på gården under en helg, för att ge samtliga boende möjlighet till att kasta grovsopor på ett bekvämt och enkelt sätt. Var man kan lämna sina grovsopor, elapparater, ljuskällor, kartong, emballage mm som inte är hushållssopor, framgår av Kommunens informationsmateriel. Se vidare på anslagstavlan när styrelsen informerar om när tillfällig uppställning av container sker. Gården För allas trevnad och för att vi ska kunna nyttja gården, ska samtliga cyklar ställas upp på avsedda platser. Saker som ej har naturlig anknytning till gården, tex båtar, kanoter eller dyligt får inte förvaras på gården. H Hemförsäkring Se under Försäkring. Hissar Samtliga hissar går ner till källarplan med hjälp av husnyckeln. Blockera ej hissen genom att ställa upp hissdörren! 7

8 Felanmälan till hissjour finns anslaget i entrén. Kontrollera hissdörrarna på samtliga plan, att ingen står uppställd innan du felanmäler. Husdjur Ägare till husdjur ska ha full uppsikt på sina djur så att de inte orsakar skador på eller i fastigheten. Djur ska inte heller tillåtas springa lösa utan uppsikt i fastighetens trapphus. Hyresgäster Hyresgäster och affärslokalinnehavare omfattas också av dessa ordningsregler. Hyresgäster ska även notera följande. Hyresgäster får inte: utan särskilt tillstånd av Brfs styrelse installera tvättmaskin, diskmaskin eller köksfläkt. Undantaget är sk bänkdiskmaskin. All installation ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Tvättmaskin får endast installeras i utrymme med golvbrunn. Hyresgäst ska utöva tillsyn och kontroll av maskiner med vattenanslutning så att det ej sker översvämning. utan särskilt tillstånd av Brfs styrelse ändra eller bygga om lägenhetens fasta inredning eller utrustning, ej heller göra ingrepp eller förändring i lägenhetens vatten-, värme- eller elsystem. lämna fönster öppna så att vatten- eller frysskador kan uppkomma. Spola ned föremål i toalett eller i vask som kan förorsaka stopp i fastighetens avloppssystem. Hyresgäst ska alltid utan dröjsmål anmäla till fastighetsförvaltarens felanmälan fel och brister som uppkommit i lägenheten samt förekomst av ohyra och skadeinsekter, se under Ohyra och skadeinsekter. J Jour Se under Felanmälan. K Kabel-TV och bredband Föreningen har avtal med Comhem och TeliaSonera som båda erbjuder heltäckande TV- och bredbandslösningar. Varje lägenhetsinnehavare tecknar själv abonnemang för de tjänster man vill ha. Eventuella extrauttag bekostas också av respektive lägenhetsinnehavare. Kyl- och frysskåp Kyl- och frysskåp ska hanteras som miljöfarligt avfall och måste därför omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt, se Kommunens information. Boende som kasserar gammalt kyl- och/ eller frysskåp får själv ombesörja borttransport till miljöstation. Köksfläkt Fastigheten har centrala frånluftsventilationssystem. Frånluftsdon finns ovan spis och i badrum. Observera! Det är inte tillåtet att koppla köksfläkten direkt till frånluftsdonet. Därför är endast kolfilterfläktar godkända för installation i kök. 8

9 L Larm Inbrottslarm i lägenhet är tillåtet. Anlita installatör som är certifierad. Glöm ej att informera dina närmaste grannar och att även sätta upp dekaler som visar att Du har ett larm i lägenheten. Lokalvård Se under städning. Lås Husnyckeln går till alla gemensamma utrymmen som tillhör den egna uppgången såsom ytterdörr, dörr mot gård, hiss, källardörr samt till tvättstuga och cykel-/ barnvagnsrum. Extranycklar beställs genom styrelsen eller teknisk förvaltare men bekostas av lägenhetsinnehavaren. M Markiser Markiser får inte sättas upp utan styrelsens godkännande Mattpiskning Mattpiskning på gården är ej tillåten Medlemsförteckning Aktuell förteckning över föreningens medlemmar och hyresgäster kan erhållas genom styrelsen eller förvaltaren. N Nycklar Se under Lås. O Ohyra och skadeinsekter Det åligger boende och lokalinnehavare att anmäla till styrelsen eller förvaltaren om man upptäcker ohyra, skadeinsekter eller råttor i bostad, förråd eller andra allmänna utrymmen i fastigheten. Det åvilar bostadsrättsinnehavare att vid behov låta sanera lägenheten. För hyresgäster och lokalinnehavare gäller att låta representant för styrelsen få tillträde till lägenhet eller lokal för saneringsåtgärd. I Brfs försäkring ingår ett avtal med Anticimex, se under Adresser och telefonnummer. 9

10 Ombyggnad Se under Byggnadslov samt föreningens stadgar gällande vad som krävs vid eventuell ombyggnad. Ordningsregler För att bidra till trivseln i föreningen ska följande beaktas: Rökning är inte tillåten i hissar, trapphus, i källare eller andra gemensamma utrymmen samt utanför entréer Det ska vara tyst i fastigheten mellan 23:00 och 06:00 Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Huset är väldigt lyhört! Att bada eller duscha efter 23:00 bör undvikas Att personliga tillhörigheter inte får ställas utanför din lägenhetsdörr eller i andra allmänna utrymmen Att man aldrig ska mata fåglar och andra djur från fönster, inte heller lägga ut fågelmat på gården. Det drar till sig råttor och andra skadedjur Att alltid knyta ihop soppåsar innan du kastar dem i sopbehållarna på gården Ställ ut tidningar kvällen före hämtning Om du blir störd, ta då kontakt med den skyldige. Om du trots påpekande blir störd av samma granne vid flertalet tillfällen, kontakta då styrelsen. Regler för tvättstuga, se under kapitel T P Pantförskrivning av bostadsrätt Det finns inte något centralt register över belånade bostadsrätter. Registrering i vår förening handläggs av fastighetsförvaltaren. Meddela din långivare att förvaltaren hanterar pantförskrivning. Om du själv sänder över pantförskrivningshandlingen till förvaltaren ska du kontrollera att adress och kontaktperson hos långivaren samt lånenummer finns med. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad pantförskrivningshandling snarast skickas in till förvaltaren för avnotering. Sker ej detta kommer din bostadsrätt att vara noterad som pantsatt Parabolantenn Egna antenner monterade på fastigheten är inte tillåtna. Hela fastigheten är ansluten till kabeltv och uttag finns i varje lägenhet. Se under KabelTV Portkoder Lämna ut portkoder med försiktighet. Portkod gäller dagtid från 06:00 till 23:00. Dörren är låst på natten och öppnas då med husnyckeln. Portkoden byts ut en gång per år. Information om ny portkod och datum för kodbyte meddelas i god tid dessförinnan Q 10

11 R Rökning Rökning är inte tillåtet i trapphus, hissar, entréer och allmänna utrymmen. Visa hänsyn till allergiker och alla andra som inte röker. S Skador Bostadsrättsinnehavaren får själv ta konsekvenserna för skador som uppstår i fastigheten om ombyggnad/ renovering har gjorts utan styrelsens godkännande. Sopor Allt som kastas i sopkärlen ska vara ordentligt förpackat i väl förslutna, hållbara påsar. Sopkärlen är dimensionerade för medelstora påsar. Glas och andra vassa föremål, metallburkar, hårdplast mm ska inte slängas i sopkärlen. För sådant avfall finns speciella kärl som kommunen ställt upp på strategiska platser inom gångavstånd för de kringboende. Se även Kommunens information. Stadgar Bostadsrättsföreningens stadgar är från 1998 och finns tillgängliga på hemsidan. Styrelsen Efter varje val av ny styrelse lämnas en förteckning ut till de boende samt anslås på anslagstavlan i entréerna. Städning Städning av allmänna utrymmen utförs av upphandlad städentreprenör, se anslagstavlan. Säkerhetsdörr/ säkerhetsgrind Lägenhetsdörrarna är bostadsrättsinnehavarens ansvar och vad gäller hyreslägenheterna är Brf ansvarig. Byte av dörr och komplettering av befintlig dörr med gallergrind är tillåtet. Dörrens utseende och färg ska anpassas till övriga befintliga dörrar i fastigheten. T Tidningar Tidningar och vanligt papper placeras utanför porten kvällen före hämtning. Hämtningsdag, se anslagstavlan i entrén. Tvättmaskin i lägenhet Om du ska installera tvättmaskin i lägenheten, ska den installeras fackmannamässigt enligt Boverkets regler och endast i utrymme med golvbrunn. Hemförsäkringen gäller ej om installationen inte utförts på ett korrekt sätt. Tvättstuga Tre tvättstugor finns i fastigheten. De är utrustade med tvättmaskiner, torkskåp och torktumlare. Följ anvisningarna på maskinerna och anslag i respektive tvättstuga. Fel på maskinutrustningen ska omgående felanmälas, se anslagstavlan. Sätt dessutom en lapp på felanmäld maskin med tidpunkt för felanmälan för att undvika dubbelanmälan. 11

12 Tvättstugan är kostnadsfri men städning av maskiner och golv efter avslutad tvätt är obligatorisk. Rengör alla luddfilter efter varje torkperiod. Tvättid bokas med därför avsedd markeringslås. Ett markeringslås per lägenhet finns och ska överlämnas till nästa boende innan avflyttning. När en timme gått av outnyttjad tvätttid har annan boende rätt att överta tvättstugan. Om du i förväg vet att du inte kommer att utnyttja markerad tvättid, se till att ändra den så snart som möjligt. U Underhåll Varje bostadsrättsinnehavare är själv ansvarig för lägenhetens underhåll och svarar själv för alla underhållskostnader. I föreningens stadgar finns tydligt angivet vad som är föreningens respektive lägenhetsinnehavarens ansvar. Uthyrning i andra hand enligt hyreslagen Uthyrning förutsätter godkännande av styrelsen i varje enskilt fall. En skriftlig ansökan ska inges till styrelsen i god tid före eventuell uthyrning. För uthyrning krävs särskilda skäl som; Tillfälligt arbete på annan ort Studier på annan ort Utlandstjänstgöring Prova på ett samboförhållande Sjukdom OBS! Att det är du som lägenhetsinnehavare som alltid är ansvarig för lägenheten gentemot föreningen. V Vatten och avlopp Ingrepp i vaten- och avloppssystemen får inte göras utan tillstånd av styrelsen. Vattenförbrukning Ingår i lägenhetens månadsavgift/ hyra. Ventilation För hela fastigheten finns centrala ventilationssystem. Ventilationsöppningar för frånluft finns i badrum och kök. Håll ventilerna öppna för bästa möjliga ventilation. Ventilationssystemet kontrolleras med jämna mellanrum sk OVK. Även filter byts med jämna mellanrum eller vid behov. Vad gäller köksfläkt, se under K Värme Fastigheten är sedan 2003 anslutet till fjärrvärmenätet som distribueras via egen undercentral. X Y Z 12

13 Å Åverkan Åverkan i allmänna utrymmen ersätts av den som förorsakat skadan. Ä Ö Överlåtelse Bostadsrättslägenhet överlåts efter respektive medlems egna initiativ. Förbehåll finns så till vida att den blivande bostadsrättsinnehavaren ska godkännas som medlem i föreningen. För hyreslägenhet gäller särskilda regler enligt hyreslagen. 13

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Trivsel- & Ordningsregler För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Hagagatan 15-17 Det senast uppdaterade regeldokumentet finns på vår hemsida eller i föreningspärmen i tvättstugan 15c www.riddaren24.se

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer