Verksamhetsberättelse och. Årsbokslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och. Årsbokslut"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och Årsbokslut 2014 Föreningens verksamhet s.2 Föreningens administration s.2-6 inkl. styrelsens aktiviteter, medlemsfest, medlemskap Konsertverksamhet s.7-8 Lilith Eve 8 marskonsert Nalen - Stockholm s.7 och medverkan i manifestation på Sergels torg Lilith Eve i Kungsträdgården - Stockholm s.7 Visfestival och Öppen scen på Stocksundstorp -Stockholm s.7 An Eve for Liliths - Uppsala s.8 Lilith Eve på Folk å Rock -Malmö s.8 Övriga evenemang och aktiviteter s.9-10 Öppen scen - Stockholm och Lilla Edet s.9 Workshop i ljudteknik - Uppsala s.9 Sång och rörelseworkshop i Uppsala s.9 Låtskrivarworkshop - Lilla Edet, Västerlanda s.10 Lilith Eve i media och marknadsföring s.10 Samarbetspartners och bidragsgivare s.11 Arbetsgrupper och styrelse 2014 s.12 Årsbokslut s.13-17

2 2 Föreningens verksamhet Musikföreningen Lilith Eve verkar för att lyfta fram kvinnliga upphovsmän inom musikområdet och för ett jämställt musikliv. Under 2014 har föreningen verkat för detta genom konsertarrangemang. Öppna scener och workshops i Stockholm, Uppsala, Malmö (Skåne) och Lilla Edet (Västra Götaland). Föreningen ska även utgöra ett nätverk med möjligheter till utbyte och stöd mellan medlemmar. Detta har den gjort genom de aktiviteter och arrangemang som har anordnats, där flera medlemmar har samarbetat och haft ett utbyte, samt även genom att föreningen tillhandahåller en intern medlemsida på Facebook. Ordinarie medlemskap erbjuds kvinnliga upphovsmän inom musikområdet och stödmedlemskap är öppet för alla. Föreningens administration Ordinarie årsmöte Ordinarie Årsmöte hölls den 29 maj på Kafé Mäster Olof i Gamla stán. 12 ordinarie medlemmar närvarade Kaféet abonnerades som favorit i repris från föregående år, med catering i form av libanesisk buffé. Verksamhetsberättelse, Årsbokslut och Revisionsberättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag med omval av ordförande Clara Cleo Cornell och ordinarie ledamöter Caroline Williams och Elizabeth Fagerlund, samt nyval av Marianne Milde. Därtill valdes Maria Johansson till ny ordinarie ledamot. Den nya styrelsen blev därmed de på Årsmötet valda ledamöterna, med två års mandattid, samt sittande ledamöter med ett års mandattid kvar; Hanna Hanski Grünewald, Signe Rudberg Selin och Eleonor Lindberg. Därtill beslutades enligt styrelsens motion om ett deltidstjänst på 40% för årets sista fem månader samt vid erhållande av årsbidrag 2015 ytterligare fem månader, februari-juni. Förslaget möjliggjordes genom en skattesubvention i form av nystartsjobb, vilket halverar lönekostnaden för föreningen. Detta blev en lösning för att kunna hantera arbetsbelastningen för bidragsadministration och föreningsutveckling,-något som organisationsbidraget också syftar till. Ytterligare en styrelsemotion rörde rutiner som i Stadgarna gjorde att Verksamhetsberättelse och Årsbokslut måste presenteras medlemmarna så långt som nio veckor på förhand, vilket nu slopades, samtidigt som rutinerna med tidsramar kopplade till informationen inför Årsmötet, både till styrelse och medlemmar förenklades och samordnades.

3 3 Styrelse Marianne Milde, som är ekonom till yrket valdes till styrelsens nya kassör på konstituerande möte, och kunde även överta uppdraget med bokföring från Treekon ekonomi. Hanna Hanski Grünewald fick kvarstå som interimistisk kassör under en övergångsperiod, eftersom Nordea kräver färdiga protokoll före de kan ge fullmakt till ny firmatecknare. Signe Rudberg Selin kvarstod som sekreterare samt ansvarig för Uppsala länsgrupp och arbetade även med Skåne länsgrupp. Maria Johansson valde att avsäga sig styrelseuppdraget på grund av tidsbrist. Eleonor Lindberg ansvarade för 8 mars och Caroline Williams ansvarade för Öppna scener och viskonsert under hösten. Arbete med administrativa rutiner och policys En ambition har varit att i en samverkan mellan nystartstjänsten och den nya kassören med ekonomkompetens stärka våra administrativa rutiner, förnya och förtydliga olika styrdokument och policys, och informationen runt bådadera. Det arbetet har pågått under hösten, med ett policydokument i flera delar för styrelsen, som också kommer användas som grund för tydligare information till medlemmarna för bland annat arrangörsansvar. Därtill har vi skapat egna malldokument för olika ändamål. Möten Under året har sammanlagt 6 styrelse- samt länsplaneringsmöten hållits, men mycket arbete har gjorts enskilt och via mailen då det varit svårt att få till stånd gemensamma tider. Ordföranden och kassör har däremot haft frekventa möten med anledning av administrativ och ekonomisk planering, sedan hösten Ordförande har också haft enskilda möten med olika ledamöter. På grund av ett inställt styrelsemöte i mitten av hösten samt mycket frågor att hantera bedömdes behovet finnas för en rejäl styrelsekonferens på 2 dagar. Konferensen avsåg beslut och planering vid årsslutet, då den från början var planerad att läggas, men fick på grund av förhinder skjutas fram till första veckan i januari. Ekonomi I januari 2014 erhölls besked att Myndigheten för Ungdoms-och civilsamhällesfrågor (före detta Ungdomsstyrelsen) även för detta andra år av tre bedömt Lilith Eve att ha ett riksintresse som förening, utifrån att vi har en verksamhet som är på väg att utvecklas till fem län, och som realistiskt kommer att vara etablerad inom ramtiden på de tre åren Eftersom Lilith Eve som ideell förening har obefintliga intäkter så är ett årligt organisationsbidrag den grund som krävs för att möjliggöra de mest nödvändiga arbetsinsatser och omkostnader som en löpande föreningsverksamhet med administration, verksamhetsutveckling, styrelsearbete medmera kräver.

4 4 För alla de arrangemang och projekt vi vill genomföra krävs ytterligare ekonomiska resurser, vilket till en del löses genom bra samarbeten med andra organisationer och aktörer. Ett önskemål är att kunna proffesionalisera och bekosta mera av det digra arbetet som görs med evenemang och projekt, av både arrangerande medlemmar, artister och musiker. Vid tillfällen då vi lyckats erhålla kulturstöd-arrangemangsbidrag, eller om en samarbetspart har erbjudit artistgage har vi haft glädjen att kunna göra det, men vi har inte kommit därhän att den möjligheten alltid är given. Det kräver ytterligare insatser och kommer troligt att vara en del av ett löpande arbete som behöver göras flera år framåt. Det är också ett mål att det arbetet på längre sikt ska kunna göras av flera ordinarie medlemmar, i samverkan med styrelsen. Hemsidan Under början av hösten gjordes ett arbete med den nya hemsidan, med överföring av material och planering av funktioner i wordpress med vår medlem och webbdesigner Carin Lundhquist, i samråd med ordföranden. Detta fick sedan pausas p.g.a. andra åtaganden och ska göras klart Nätverksbygge med webbplattform Ambitionen att återuppta engagemanget för nätverksbygge med föreningar och aktörer som verkar för jämställdhet i musiklivet, efter projektet Q Music Network som legat vilande, aktualiserades åter med en ansökan om projektstöd för starten av en gemensam webbplattform. Detta på grund av en presentation av den av ordföranden genomförda förstudien, på mötet Jämställt musikliv nu! i Göteborg vintern 2013, där ett av förslagen i förstudien, en gemensam webbplattform vann stort intresse och gehör från samtliga medverkande. Vi tillfrågade nättidningen Equalizer som sa ja till att vara samarbetspart samt hade också en stödpart i Kultur i väst, som var värd för mötet i Göteborg Eftersom Statens Musikverks sista sökomgång för jämställdhetsprojekt var i mars 2014 så ville vi ta möjligheten att söka det stödet för en i sammanhanget så pass relevant sak. Då det inte beviljades gjordes också ett försök att erhålla ett stöd för jämställdhetsprojekt från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, men inte heller det beviljades. Medlemsfest Söndagen den 12 januari arrangerades medlems- och nyårsfest i Musikerförbundets foajé och nedervåning. Lilith Eve bjöd på catering -uppskattad libanesisk buffé, och det blev en gemytlig tillställning där många medlemmar framförde sin sånger på den öppna scenen. Medlemmar både från Stockholm, Uppsala och Skåne deltog och några hade med sig en vän eller äkta hälft.

5 5 Ambitionen hos styrelsen var sedan att arrangera en medlemsfest även i november, vilket informerades om i medlemsutskick under början av hösten. Men då vi gick ut med inbjudan närmare inpå festdatumet inkom nästintill inga anmälningar, trots påminnelser och i och med det fick vi ställa in novemberfesten. Avtackning av Kungsträdgårdens Sam Carlqvist Då Sam Carlqvist, som var den som från starten bjöd in Lilith Eve till det fina samarbete som vi haft med Kungsträdgården Park och evenemang sedan 2001 avslutade sitt mångåriga uppdrag och gick i pension sommaren 2014 så ville styrelsen tacka honom specifikt. Sam bjöds in till vår fest men blev förhindrad så därför fick ordföranden istället tacka honom genom att ses på en fika. En exklusiv blombukett och dito choklad överlämnades då och det blev ett trevligt samtal om både historien runt Kungsans och Lilith Eves samarbete, och annat. Sam erbjöd sig samtidigt att ställa upp med föredrag/samtal om Att nå ut över scenkanten för att dela med sig av sin mångåriga erfarenhet som ansvarig arrangör exklusivt för Lilith Eves medlemmar, något som vi absolut kommer att vilja ta tillvara på framledes. Medlemskap Den 31 december 2014 hade Lilith Eve 53 medlemmar varav 48 ordinarie, 1 hedersmedlem och 4 stödmedlemmar. Nya ordinarie medlemmar 2014 var Ida Kjellin, Malmö, Eva Nykvist, Göteborg och Ninna Katarina Gudmundsson, Stockholm. Därtill en ny stödmedlem; Solweig Lundin, Stockholm. Lilith Eves aktiva län Vi har under 2014 haft en aktiv verksamhet i Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götaland. Under hösten har kassör Marianne Milde påbörjat planering för arrangemang i Värmland där flera lämpliga kontaktnät för samarbeten finns. Styrelsen på andras evenemang Temadag med myndigheten för kulturanalys Den 11 april deltog ordföranden på temadagen Särskilda satsningar, öronmärkta pengar eller en radikalare kulturpolitik?. Temadagen var ett komplement till en rapport som Myndigheten för kulturanalys uppdragits av regeringen att göra angående jämställdhetssatsningar i kultursektorn De förslag, synpunkter och idéer som togs fram genom gruppdiskussioner sammanfattades av myndigheten, och bifogades deras rapport då den skickades ut till berörda parter inom kulturpolitik.

6 6 Grant Thornton kompetensutvecklande seminarier Grant Thornton är en revisionsbyrå med ett brett nätverk av kompetens, som bland annat håller kostnadsfria seminarier för ideella föreningssektorn. Ordföranden deltog den 25 september i ett seminarium om styrelsearbete i ideella föreningar och kassören och ordföranden deltog i seminariet Skattedag för ideell sektor den 27 november. SKAPELSEN - projektrelease Ordföranden fick inbjudan till releasen av SKAPS jämställdhetsprojekt Skapelsen och gick dit tillsammans med ledamot Hanna Hanski Grünewald. Skapelsen består av en film, en podcast och en interaktiv hemsida där kvinnliga musiker-förebilder lyfts fram Evenemanget hölls på Musikaliskas bar där det bjöds på mingel, film och livemusik. Skapelsenprojektet önskade sprida sitt budskap, och eftersom projektet låg väldigt nära Lilith Eves målsättning och inriktning så informerade vi på vår hemsida, Facebook och i medlemsutskick om Skapelsen. Händelser som berör Lilith Eves intresseområde En intressant medial händelse som noterats under 2014, som Lilith Eve också valt att lyfta fram eftersom det var direkt kopplat till vår verksamhet och vårt intresseområde, var den stora debattartikeln i Aftonbladet i februari; Glöm inte bort oss när historien skrivs, som en stor grupp kvinnliga musiker skrev under. Debattartikeln hade initierats av Marie Selander tillsammans med Marit Bergman, i samverkan med lightsarechanging, en mailgrupp för kvinnliga musiker. Övrigt Lilith Eve hade kontakt med arrangören för den stora kvinnokonferensen Nordiskt Forum I Malmö för ett eventuellt samarbete och föreslog artistmedverkan, men NF bjöd inte in oss i annan form än som bokande arrangör och vi kunde inte prioritera att bekosta en egen plats. Hösten blev på många sätt föreningens mest aktiva period med konserter och workshops både i Stockholm, Uppsala, Malmö och Västerlanda. Därtill var det en intensiv period för bidragsansökan, administration och problemlösning för styrelsen. Även planeringen för vår 8 marskonsert påbörjades under hösten, med kontakten med Haninge Kulturhus, och ett bidrag för ett extra event för ungdomar som var tänkt att ges i samband med 8 mars; Do your music söktes från Stockholms stads kulturförvaltning. Även under 2014 har vi känt en övertygelse om att utvecklingen till flera, mera aktiva län är viktig för föreningens syfte och mål. Vi tror att Lilith Eve har en uppgift att fylla för musiklivet, jämställdheten och kvinnliga musikskapare i flera år framöver. Genom den nationella utvecklingen, -vars grogrund egentligen alltid funnits i medlemmar som varit utspridda över Sveriges alla hörn, kommer Lilith Eve att bli en än mer dynamisk plattform för givande utbyten och samarbeten.

7 7 KONSERTVERKSAMHET Lilith Eve 8 marskonsert Eleonor Lindberg höll i planeringen av 8 mars-konserten 2014, i samråd med ordföranden och samarbete med medverkande artister. Affisch gjordes av Annika Törnqvist. Konserten hölls på Stacken-scenen på Nalen. Ljud, mat och inträdet sköttes av Nalens personal och ingick i hyran av lokalen. Artister var Maria Rosén, Annette Tarstad, Pernilla Dahlstrand, Eleonora Butterflies, Idas Apolonia Kvartett, Kora Dolora, Stina Elg och Amazonas Inner Eye. Medverkade gjorde även Sara Mohammed, ordförande och grundare av GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime). Hon berättade om sitt arbete med ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld. Vi hade också med en representant för Socionomer Utan Gränser, som berättade om hur de arbetar med denna problematik. Lilith Eve deltog även i en manifestation på Sergels torg på kvinnodagen Inför eventet på Sergels Torg hade Eleonor Lindberg tagit kontakt med Johanna Dahlin på Sveriges Kvinnolobby för att se om vi kunde få några av våra artister från Lilith Eve, att uppträda där. Eftersom det rent tidsmässigt endast fanns plats för ett band, så fick Johanna lyssna på några av våra artister, för att välja ut ett. Eftersom Idas Apolonia är ett band som spelar glad och rytmisk musik med samhällstillvända texter valde hon dem. Apolonias kvartett bokades proffessionellt och vid detta tillfälle hyrde även Sveriges Kvinnolobby vår ljudanläggning. Lilith Eve i Kungsträdgården 2014 Den årliga sommarkonserten gavs söndagen den 29 juni kl Som vanligt var bredden i artisteri, genrer och åldrar stor. Medlemmar från såväl Skåne, Uppsala, Göteborg och Hallstahammar medverkade, tillsammans med Stockholmsbaserade artister och inbjudna gästartister. Det bjöds på pop, electronica, visa, improvisationsmusik, latininspirerat, och mer därtill i det fina sommarvädret. Kungsträdgården bidrog som vid föregående år med teknik och personal och ett arrangemangsarvode på kr. Arrangörsgruppen 2014 bestod av Malin Wester, Anette Tarstad, Kitte Ström, Filippa Engellau och Isabella Sedin. Medverkande Lilith Eve artister: Tanya Wayra Colectivo (Malmö), Maria Rosén, Grape, Marianne Milde, Starlette, Lucy, Ida Wiklund (Uppsala), Gitte Pålsson (Malmö), Nanna Walderhaug, Stina Elg med Vänner (Hallstahammar) och My little Ponny (Västra Götaland). Medverkande gästartister: Anja Hallner, Eira.

8 8 Viskonsert och Öppen scen på Stocksunds torps gård Den 14 september arrangerades Visfestival och Öppen scen på anrika Stocksunds torps gård i Solna, på initiativ av Caroline Williams. Medverkande artister var Caroline Williams, Jenny Holmgren, Marianne Milde och Eleonor Lindberg. Ordföranden informerade om föreningen och fika såldes till självkostnadspris. Efter konserten fortsatte evenemanget med en livfull Öppen scen med flera gästpoeter. An Eve for Liliths Uppsala Uppsala länsgrupp genomförde en konsert på restaurangen Creperi Lemoni lördagen den 27 september. Artister var: Signe Rudberg Selin, Leneh (Helene Schöning Falén), Saska Björk, från Uppsala - samt Jenny Holmgren från Stockholm. Det var fri entré. Tack vare en hel sida i Uppsala Nya bilaga City - där Saska porträtterades och Lilith Eve presenterades, så var det mycket folk. Konserten var ett samarrangemang med BILDA studieförbund och Creperi Lemoni:s musikansvarig Agnes Rydvall. Modellen med några Uppsala-medlemmar och en inbjuden från annat län kändes bra. Ekonomi: Ljudteknikern samt inhyrd ackompanjatör arvoderas av Lilith Eve. BILDA tryckte gratis affischen som Lena Zeitler från Uppsalagruppen gjort originalet till. Inga intäkter, fri entré. Lilith Eve konsert på Folk å rock /Malmö Skåne länsgrupp genomförde en konsert på Folk och Rock i Malmö lördagen den 4 oktober. Artister var Gitte Pålsson, Ida Kjellin, medlemmar samt Sofia Thelin, gästartist från Malmö, och Eva Nykvist, medlem från Göteborg. Signe Rudberg Selin kom från Uppsala och var konferencier och sjöng också två sånger - ackompanjerad av Sofia Thelin. Konserten var välbesökt och stämningen var hög. Signe skänkte bort 2 exemplar av Lilith Eve Collection no.1. Fotodokumentation av kvällen finns. Ekonomi: Inträde: 100 kr per pers. Del av intäkterna gick till artisterna registrerat som lön mot kvitto, resten av pengarna sparades för framtida konserter i Skåne-gruppen. Ljudteknikern samt inhyrd ackompanjatör arvoderas av Lilith Eve, som också bekostade resor samt kost och logi för ditresande.

9 9 ÖVRIGA EVENEMANG OCH AKTIVITETER Öppen scen i Stockholm och Lilla Edet Om Lilith Eves Öppen scen Den anrika Lilith Eve traditionen Öppen scen, som återupptogs efter många års uppehåll av styrelsen 2012, har under 2014 arrangerats både i Stockholm och i samarbete med Vkom i Lilla Edet. Västergötland. Lilith Eve Öppen scen är öppet för alla intresserade, -såväl medlemmar som icke medlemmar. Evenemanget fungerar som ett bra tillfälle för nätverkande och utbyte mellan medlemmar, musiker och musikintresserade. Vid varje tillfälle informeras det om Lilith Eves verksamhet och föreningsmaterial och samlings- CD finns på plats. Stockholm I Stockholm var ambitionen från början att ha en Öppen scen 4 ggr/termin från och med höstterminen, men det blev det istället 2 tillfällen eftersom ansvarig för Barbaras kulturcentrum, den scen vi planerat samarbeta med fick förhinder och det blev svårt att hinna lösa samt även lägga den tid från styrelsen som krävdes. Caroline Williams, som har stor rutin av att vara evenemangsvärd höll i de två tillfällena. Den 14 september, i samband med Lilith Eves Viskonsert på Stocksunds torp gård. Där framträdde efter konserten flera poeter vilket gav hela evenemanget en spännande dynamik. Den 6 november på restaurant Lilla Wien, som var fullstatt med publik och öppenscenartister Öppen scen på Folkets Hus, Lilla Edet På Folkets Hus i Lilla Edet arrangerades en Öppen scen den 28 oktober. Det var ett samarrangemang mellan Västerlanda Kultur & media och Lilith Eve. Workshop i ljudteknik: "Så kan du låta!" i Uppsala En workshop i ljudteknik arrangerades av Lilith Eve Uppsala lördagen den 31 maj. Ljudtekniker Dece Carlsson, som också skött ljudtekniken på flera konserter i Uppsala höll i workshopen och vi kunde låna BILDA:s lokal. Kursledaren bekostades av Lilith Eve, som erbjöd medlemmarna denna workshop kostnadsfritt. Stort intresse fanns och nio medlemmar deltog, bland dem även medlemmar från Stockholm.

10 10 Sång och rörelseworkshop för Lilith Eve Uppsala Medlemmar i Uppsala blev bjudna att delta i en sång- och rörelseworkshop i BILDAS regi utan kostnad, eftersom Lilith Eve är samarbetspart till BILDA. Låtskrivarworkshop i Lilla Edet En Låtskrivarworkshop med improvisation som metod arrangerades den 28 oktober med bandet Amazonas (och medlem Annika Törnqvist). Workshopen genomfördes i Lilla Edet Folkets Hus. En liten grupp på 5 kvinnor deltog. Workshopen var mycket lyckad och alla utmanades i sitt skapande. Under workshopen framförde alla deltagare nya sånger från scenen. Workshopen fick också fin uppmärksamhet med en artikel; Plasthink och gitarrplink under låtskrivarkurs samt foto på nyhetssiten ttela.se. Workshopen var ett samarbete mellan Västerlanda Kultur & media och Lilith Eve. Lilith Eve i media och marknadsföring Lilith Eves Viskonsert och Öppen scen på Stocksundstorps gård i Solna infördes i Solnas kulturkatalog. En notis fanns också med i Lokaltidningen Mitti. An Eve for Liliths fick stor uppmärksamhet i Uppsala Nya Tidning Ett helt uppslag i UNT:s Nöjesbilaga gavs till Lilith Eves Uppsalakonsert, med fokus på medlemmen Saska Björck, som intervjuades. Artikel om Låtskrivarwokshop i Lilla Edet På nyhetssiten ttela.se skrevs en artikel med foto om Låtskrivarworkshopen i Lilla Edet. Marknadsföring för samtliga Lilith Eves evenemang har gjorts av projektansvariga och medverkande artister, med mailutskick till media och nätverk, Facebook inbjudningar/affischer och genom Lilith Eves hemsida. Affischering på stán har gjorts av projektansvariga och medverkande i evenemangen. Evenemang har också lagts in i webbkalendarier som Gratis i Stockholm och gigguide.se.

11 11 Samarbetspartners och bidragsgivare 2014 Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor Lilith Eve har erhållit stöd för sin verksamhet 2014 med ett organisationsbidrag från Ungdomsstyrelsen på kr. Svenska Musikerförbundet Lilith Eve hyr ett kontors- och förvaringsrum på Svenska Musikerförbundet i Stockholm, och har som extra resurs kunnat låna nedervåningens lokal vid styrelsemöten och medlemsfest. Kungsträdgården Park & Evenemang AB Kungsträdgården Park &evenemang har för 14:e året i rad upplåtit stora scenen med teknik och personal för evenemanget Lilith Eve i Kungsträdgården, sam bidragit med ett arrangemangsarvode på kr. Studiefrämjandet Stockholm Genom samarbete med Studiefrämjandet har Lilith Eve kunnat trycka ut affischer för sina evenemang utan kostnad. Studiefrämjandet Malmö Studiefrämjandet stod för STIM avgift och hjälpte till med affischer, flyers och marknadsföring för Lilith Eve på Folk å rock i Malmö. BILDA Uppsala Genom samarbete med BILDA har Lilith Eve kunnat låna lokal, trycka ut affischer samt även bjudits på sång- och rörelseworkshop kostnadsfritt. Mäster Olofsgården Lilith Eve är medlem i Mäster Olofsgården och betalar en årsavgift. Därigenom har vi kunnat ha Årsmöte på Kafé Mäster Olof utan kostnad. Vi kan vid behov även få tillgång till kurssalar.

12 12 Projekt- och arbetsgrupper 2014 Styrelse Ordförande: Clara Cleo Cornell, sekreterare: Signe Rudberg-Selin, kassör: Marianne Milde, ordinarie ledamöter: Caroline Williams, Eleonor Bergqvist Lindberg, Elizabeth Fagerlund. E-post till samtliga ledamöter finns på Lilith Eves hemsida. Ordinarie Revisor: Sonja Kovaleff Valberedning Anita Berger och Marianne Milde Sammankallande Uppsala län: Signe Rudberg Selin Sammankallande Skåne län Gitte Pålsson (Malmö) Sammankallande Västra Götalands län; Annika Törnqvist (Västerlanda) Projektgrupper Lilith Eve 8 mars Eleonor Lindberg Lilith Eve i Kungsan Anette Tarstad, Malin Wester, Filippa Engellau, Isabella Sedin, Kitte Ström Lilith Eve Öppen scen och Visfestival Caroline Williams Lilith Eve på Folk å rock, Malmö: Gitte Pålsson, Signe Rudberg-Selin An Eve For Liliths, Uppsala: Signe Rudberg-Selin, Leena Svensson Zeitler, Saska Björck. Musikföreningen Lilith Eve Organisationsnummer: Postadress: c/o Sv. Musikerförbundet Alströmergatan 25 B Box , Stockholm Hemsida: Facebook: Lilith Eve Official Plusgiro

13 13. 1(5) Årsbokslut Musikföreningen Lilith Eve Styrelsen för Musikföreningen Lilith Eve får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek). INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA - Resultaträkning 2 - Balansräkning Tilläggsupplysningar 5 - Underskrifter 5

14 14. Musikföreningen Lilith Eve 2(5) RESULTATRÄKNING Föreningens intäkter Medlemsavgifter Projektintäkter och övriga intäkter Summa föreningens intäkter Föreningens kostnader Projektkostnader Övriga kostnader Summa föreningens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 16 Räntekostnader och liknande resultatposter -5 Summa finansiella poster 11 Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

15 15. Musikföreningen Lilith Eve 3(5) BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 16. Musikföreningen Lilith Eve 4(5) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resulat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 17. Musikföreningen Lilith Eve 5(5) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Not 1 Projektintäkter och övriga intäkter Kungsträdgården Malmö Folk & Rock Erhållna bidrag Nystartsjobb Övriga intäkter Not 2 Projektkostnader Kungsträdgården mars Riks/Länsprojekt Öppen scen Övriga Not 3 Övriga kostnader Lokalhyra Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial Resor Tele, porto, intermet Bokföring, revision Styrelsearvoden, löner och arbetsgivaravgifter Möten/Trivselträffar Hemsida Övrigt Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter (medlemsavgifter) Reserv kostnad bokföring och bokslut Förutbetalt bidrag, All Ages stöd till Do Your Music

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Föreningens verksamhet s. 2 Föreningens administration s. 2-4 Konsertverksamhet Lilith Eve 8 marskonsert /Stockholm s. 4 An Eve for Liliths *2/Uppsala, medverkan på Kulturnatten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Föreningens verksamhet s. 2 Föreningens administration s. 2-3 Medlemsaktiviteter s. 3 Lilith Eve i Uppsala s. 4 Konsertverksamhet: Lilith Eve 8 mars, Lilith Live, Öppen scen

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsbokslut för. Hundar utan hem Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsbokslut för. Hundar utan hem Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för Hundar utan hem Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 4

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Sveriges Modellflygförbund

Sveriges Modellflygförbund Sveriges Modellflygförbund Organisationsnummer 825000-8532 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Sveriges Modellflygförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari december 2015

Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari december 2015 Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr 769624-4578 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 215 31 december 215 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat & Balansräkning Noter med

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP 846502-7772 Räkenskapsåret 2015.01.01 2015.12.31 Hyllie Företagsgrupp Ideell Förening Org nr 846502-7772 Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind.

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind. SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD PROTOKOLL Årsmöte i Göteborg 2005-10-14 Närvarande: Anne Westerlind Göteborg Klaus Kirnö Göteborg Johan Sellgren Göteborg Niels Kieler-Jensen

Läs mer

Årsredovisning. Maktsalongen

Årsredovisning. Maktsalongen Årsredovisning för Maktsalongen 802466-5492 Räkenskapsåret 2016 01 01 2016 12 31 1 (5) Styrelsen för Maktsalongen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016 01 01 2016 12 31. Årsredovisningen

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborg Beachvolley Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Barnkörveckan på Fårö får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-10-01--2013-09-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Musikföreningen i Kävlinge. Verksamhetsberättelse 2015

Musikföreningen i Kävlinge. Verksamhetsberättelse 2015 Musikföreningen i Kävlinge Verksamhetsberättelse 2015 Musikföreningen i Kävlinge bildades 21 juni 2011. Verksamhetsåret 2015 lyckades föreningen genomföra väldigt många bra arrangemang och vi är stolta

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Älvsjöföretagarna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-3 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Svenska Cheerleadingförbundet

Svenska Cheerleadingförbundet Årsbokslut för Svenska Cheerleadingförbundet Räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Wagner-Sällskapet i Göteborg. Årsmötesprotokoll 2011

Wagner-Sällskapet i Göteborg. Årsmötesprotokoll 2011 Wagner-Sällskapet i Göteborg Årsmötesprotokoll 2011 Tidpunkt: 2011-03-14 kl 17.30 Plats: Norska Sjömanskyrkan, Göteborg Närvarande: 34 medlemmar och 9 gäster 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av sällskapets

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen för Svensk Hemslöjd

Årsredovisning. Föreningen för Svensk Hemslöjd Årsredovisning för Föreningen för Svensk Hemslöjd Räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Föreningen för Svensk Hemslöjd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

6 MEDLEMSKAP Ansökan om medlemskap sker skriftligt. Styrelsen beviljar medlemskap.

6 MEDLEMSKAP Ansökan om medlemskap sker skriftligt. Styrelsen beviljar medlemskap. STADGAR MUSIKFÖRENINGEN LILITH EVE 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Namnet på föreningen skall vara Musikföreningen Lilith Eve. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer