LabPortalen (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000"

Transkript

1 1 (29)

2 Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet under Inkommande... 9 Flera sidor Utgående...10 Filtrering under Utgående Patientöversikt...12 Meddelanden...13 Administration...13 Logga ut...14 Vad innehåller en rapport?...15 Signera Skriv ut Stäng Visningstid och inaktivering/aktivering av svar Funktioner i beställningsvyn Funktionsknappar i beställningsvyn Funktioner i provtagningsvyn (29)

3 Funktionsknappar i provtagningsvyn Inloggning Automatisk utloggning Kryptering Säkerhetskopiering (29)

4 LabPortalen - en o verblick LabPortalen är ett system som låter dig hantera dina beställningar och svar. Svaren skickas snabbt och säkert i elektroniskt format från laboratorierna/övriga leverantörer in till LabPortalen där de kan granskas omedelbart. Som användare av LabPortalen har du bland annat möjlighet att läsa, signera och skriva ut rapporterna. LabPortalen finns tillgänglig för dig som användare när som helst, vart du än befinner dig, så länge du har tillgång till Internet via dator, smartphone eller annan utrustning. Du behöver inte installera något på din dator. Inloggning För att använda LabPortalen behöver du ha ett användarkonto med tillhörande användarnamn och lösenord. Dessa uppgifter får du av supporten på InfoSolutions. Börja med att öppna din webläsare och ange adressen till LabPortalen: https://login.labportalen.se. Du kommer nu att hamna på LabPortalens sida för inloggning. I steg ett av inloggningsprocessen anger du ditt användarnamn och lösenord samt väljer på vilket sätt du vill få din engångskod. Klicka därefter på knappen för att gå vidare till steg två av inloggningsprocessen. Du behöver nu ange en engångskod. Om du valde att få engångskoden via SMS får du koden skickad till din mobiltelefon i form av ett SMS-meddelande. Om du valde alternativet Kodkort hittar du din kod på ditt kodark. Engångskod via kodkort 1. Börja med att i inloggningens första steg ange användarnamn och lösenord samt välja Engångslösenord via: Kodkort och klicka därefter på knappen Till inloggning steg I steg 2 av inloggningsprocessen blir du ombedd att ange en engångskod från ditt kodark. I nedanstående exempel efterfrågas kod nummer 6 från kodark nummer 2. Ange koden och klicka på knappen Logga in. 4 (29)

5 5 (29)

6 Har dina engångskoder tagit slut eller har du tappat bort ditt kodark? Om du inte har något kodark kan du logga in med SMS-inloggning och därefter skriva ut ett kodark under fliken Administation> Engångskoder. Detta kodark kan du sedan använda för kommande inloggningar. Om du inte har möjlighet att logga in med SMS bör du kontakta systemansvarig alternativt supporten på InfoSolutions för att få ett kodark. Engångskod via SMS Som alternativ till ovanstående kan du även logga in genom att få en engångskod skickad till din mobiltelefon via SMS. För att detta alternativ ska fungera måste ditt mobiltelefonnummer finnas inlagt i systemet, kontakta supporten på InfoSolutions för hjälp med detta. 1. Börja med att i inloggningens första steg ange användarnamn och lösenord samt välja Engångslösenord via SMS och klicka därefter på knappen Till inloggning steg I steg 2 av inloggningsprocessen blir du ombedd att ange den 5-siffriga engångskod som du fått i ett SMS-meddelande. Ange koden och klicka på knappen Logga in. 6 (29)

7 Inloggning med hjälp av SITHS-kort Om du har ett e-tjänstekort/siths kort kan du logga in automatiskt utan att behöva registrera användaruppgifter och engångskoder. För inloggning med e-tjänstekort behövs ett giltigt ID kort, en kortläsare och programmet Net ID för att läsa in kortet. E-tjänstekortets inloggning styrs av ditt HSAid vilket du behöver meddela till InfoSolutions för registrering på användarkontot. 1. För att logga in med e-tjänstekortet, gå till LabPortalens inloggningssida. E-legitimationen hittas automatiskt och du får bekräfta vilket certifikat du använder. 2. I nästa steg får du ange din pinkod för att logga in. 7 (29)

8 Förenklad inloggning Det går att ordna så att systemet kommer ihåg dina inloggningsuppgifter i upp till en vecka. Du behöver då endast skriva in ditt lösenord vid inloggning. Kontakta din lokala administratör eller InfoSolutions för hjälp med detta. Navigering i LabPortalen Efter en lyckad inloggning kommer du in i LabPortalen och har nu tillgång till all funktionalitet som din behörighet tillåter. Högst upp i LabPortalen finns en horisontell meny för navigering mellan olika funktioner. Olika flikar representerar olika sidor med funktioner. Nedan följer beskrivning över dessa flikar. 8 (29)

9 Inkommande Fliken Inkommande visar upp allt som inkommit till mottagningen, det kan t ex vara labsvar, röntgensvar och konsultationsremisser. Följande underrubriker finns till fliken Inkommande: Olästa svar visar upp alla svar som ännu ej är lästa/öppnade av någon användare Ej signerade svar visar upp alla svar som ännu ej är signerade av någon användare Ej utskrivna svar visar upp alla svar som ännu ej är utskrivna av någon användare Inkomna, obesvarade remisser visar upp alla konsultationsremisser inkommit mottagningen och som det ännu ej har skrivits något svar på Filtrering under Inkommande Det finns ytterligare inställningar för vilka rapporter inkorgen ska visa. I drop-down listan Visa kan du välja mellan följande: Endast mina: Inkorgen visar endast rapporter innehållande svar där du själv står som ansvarig. Min organisation: Inkorgen visar svar gällande hela organisationen. Avdelningar: Inkorgen visar svar för en underliggande avdelning. Exempelvis så kan SLL (Stockholms Läns Landsting) vara en organisation, och Barnmorskemottagningen A vara en avdelning och Barnmorskemottagningen B en annan avdelning. Det finns datumkomponenter där du kan välja mellan vilket datumintervall som systemet ska visa upp rapporter, förvalt är ett år men detta går att ändra på organisationsnivå av behörig systemadministratör. Svar som inkommer till LabPortalen med en avvikande markering markeras med. Det finns möjlighet att filtrera så att enbart svar med avvikande markering visas, denna filtrering görs i drop-down listan som heter Filtrering avvikande svar. Sökfunktionalitet under Inkommande Du kan söka på något specifikt genom att använda dig av sökfälten under de olika rubrikerna. Du kan söka på patientnamn, patient-id (dvs patientens personnummer), RID/LID, ansvarig, avsändare samt disciplin (t ex röntgen eller lab). När du gör sökningen så skriver du in några bokstäver/siffror i avsett fält och systemet ger dig då förslag tillbaka. 9 (29)

10 Flera sidor Om de aktuella visningsinställningarna under Inkommande ger ett resultat som är mer än 15 rapporter så kommer LabPortalen att dela upp resultatet i flera sidor. Du kan enkelt navigera mellan sidorna med hjälp av knapparna längst ner på sidan. Utgående Fliken Utgående visar allt som har eller är på väg att skickas från mottagningen. Det kan t ex vara skickade beställningar till lab alternativt remisser som är sparade i systemet men ej ivägskickade än. Följande underrubriker finns under Utgående: Skickade, obesvarade remisser visar upp alla remisser som är skickade men som det ännu inte kommit in svar på Sparade remisser visar upp alla remisser som är sparade i systemet men som ej är ivägskickade ännu 10 (29)

11 Filtrering under Utgående Det finns ytterligare inställningar för vilka rapporter utkorgen ska visa. I drop-down listan Visa kan du välja mellan följande: Endast mina: Utkorgen visar endast remisser där du själv står som remittent. Min organisation: Utkorgen visar remisser gällande hela organisationen. Avdelningar: Utkorgen visar remisser för en underliggande avdelning. Exempelvis så kan SLL (Stockholms Läns Landsting) vara en organisation, och Barnmorskemottagningen A vara en avdelning och Barnmorskemottagningen B en annan avdelning. Det finns datumkomponenter där du kan välja mellan vilket datumintervall som systemet ska visa upp rapporter, förvalt är en månad men detta går att ändra på organisationsnivå av behörig systemadministratör. Det finns även möjlighet att söka fram alla remisser som är akutmarkerade, detta görs i dropdown listan som heter Filtrering akuta remisser. 11 (29)

12 Patientöversikt Under fliken Patientöversikt kan du söka fram en enskild patients samtliga remisser och svar. När du väljer fliken Patientöversikt behöver du söka fram den patient som du vill se en översikt på. Du kan söka på antingen patient-id eller patientens namn. OBS! Minst fyra tecken måste anges för att sökning ska kunna utföras. Om patienten du söker inte finns upplagd i LabPortalen får du här möjlighet att lägga upp patienten. Har du tilläggstjänsten Koppling till folkbokföringsregister hämtas patientens adress automatiskt och du slipper skriva in den manuellt. Du kan också komma till patientöversikten om du står på någon av flikarna Inkommande/Utgående och där klickar på patient-id. Då kommer du direkt till patientöversikten för denna patient och behöver således inte göra någon sökning. På patientöversikten finns en ruta som heter Patientinformation. Där kan du registrera/ändra patientens adress, telefonnummer, mailadress osv. Precis på samma sätt som under flikarna Inkommande/Utgående kan du även under Patientöversikt välja ett datumintervall för vilket remisser och svar ska visas för den valda patienten. En patients remisser och svar för en angiven tidsperiod presenteras i tabellform. Kolumnen längst till vänster visar vilken analys svaret gäller. Det finns också kolumner för referensvärde och enhet. Efterföljande kolumner visar svar för de olika analyserna/röntgenundersökningarna etc. Man kan direkt från tabellen klicka på en rapports namn för att på så sätt öppna rapporten. Analysssvaren som visas på patientöversikten går att skriva ut, t ex om du vill bifoga listan med en remiss, ge den till patienten osv. Det är också från patientöversikten du skapar elektroniska beställningar (remisser), se separat avsnitt angående detta. 12 (29)

13 Meddelanden På denna sida visas eventuella meddelanden till dig som användare. Nya meddelanden kan t ex komma när vi som arbetar med LabPortalen behöver nå ut till dig med viktig systeminformation. Fliken blinkar gult när nya olästa meddelanden finns. Administration Under denna flik kan du göra inställningar som berör t ex din användarinformation, ditt lösenord och dina engångskoder. Följande underrubriker finns till fliken Administration: 13 (29)

14 Användaruppgifter här kan du ändra dina uppgifter som gäller namn, mobilnummer och e-postadress. Om du lägger in ett telefonnummer i fältet Telefon kommer detta nummer automatiskt registreras i de elektroniska beställningar som du skriver. Under användaruppgifter kan du även ställa in om du vill bli notifierad via SMS/mail när provsvar inkommer, hur dina svar ska visas samt om du vill kunna skriva remisser för någon annan anställd (t ex om du arbetar som läkarsekreterare och ska skriva åt läkarna på mottagningen). Inställningen Visa mina svar för avgör om dina svar ska finnas tillgängliga endast för dig eller om de ska vara tillgängliga även för andra användare inom organisationen. Företagsuppgifter här kan du se vilka tilläggstjänster som finns i LabPortalen och vilka av dessa som din mottagning har aktiverat. Du kan dock inte ändra några uppgifter under denna flik eftersom informationen berör hela mottagningen/organisationen Byt lösenord här byter du det lösenord som du användare för att logga in i LabPortalen Engångskoder här kan du skriva ut nya engångskoder för inloggning. Observera att det alltid bara är ett kodark som kan vara aktivt, så om du har flera utskrivna kodark är det bara koderna på det senast skapade arket som fungerar Medicinsk administration under denna flik kan du administrera mottagningens lokala analyser. Observera att det krävs särskild behörighet för att göra detta (administratör) Logga ut Glöm inte att logga ut när du arbetat färdigt med LabPortalen. Detta gör du genom att klicka på fliken Logga ut. 14 (29)

15 Rapporter Varje rad som visas under Inkommande motsvarar en rapport bestående av ett eller flera svar. För att titta på en rapport klickar du på rapportens rad. Klicka dock inte på patient-id då denna länk tar dig vidare till Patientöversikten (se separat avsnitt om denna funktion). Vad innehåller en rapport? Information om beställaren samt information om vilken patienten som svaret gäller visas i den övre delen av rapportfönstret. Under länken Mer information om remissen kan du se RID/LID för just denna rapport, denna information kan behövas i kontakt med labbet. I det grå fältet visas om det är ett slutsvar eller delsvar, provtagningstid samt om rapporten är signerad eller inte. Därefter visas analyserna och deras resultat. Eventuella resultat som ligger utanför referensintervall markeras med en röd varningssymbol. Under provresultaten visas eventuella kommentarer. Det finns också ett antal funktionsknappar i en rapport, nedan beskrivs vad de olika funktionsknapparna betyder: Signera En rapport kan signeras. För att signera öppnar du rapporten från inkorgen. Därefter trycker du på knappen Signera. Skriv ut Om du klickar på funktionsknappen Skriv ut så skapas det en PDF som du sedan kan välja att skriva ut. Det som skrivs ut är just det som visas i rapportfönstret. Ändra ansvarig Via knappen Ändra ansvarig kan du ändra vem som ska vara ansvarig för rapporten, användarna som finns upplagda på din mottagning visas i en rullista och du kan där välja ansvarig. Stäng Knappen Stäng klickar du på för att stänga ner rapporten. 15 (29)

16 Remisser och svar fra n andra va rdgivare Det finns möjlighet att se remisser och svar från andra vårdgivare i LabPortalen. Detta gör du genom att gå till patientöversikten för aktuell patient och klicka i rutan som heter Visa remisser och svar från andra vårdgivare. Du kommer då få upp en fråga om du har patientens samtycke för detta alternativt om det är en nödsituation och patienten inte är kapabel att ge sitt samtycke. Efter att du kryssat i rutan och godkänt samtycke så kommer remisser och svar från andra vårdgivare att visas upp på patientöversikten. Remisser och svar från andra vårdgivare markeras 16 (29)

17 med en blå symbol med ett frågetecken i så att det tydligt ska synas att dessa inte tillhör din organisation. Besta llarkoder Varje organisation kan ha en ordinarie och en alternativ beställarkod som är bunden till själva organisationen. Alla svar som skickas till någon av dessa beställarkoder kommer i LabPortalen att visas för samtliga inom organisationen som valt att se organisationens svar. Ett svar som skickats till organisationens beställarkod hanteras som ett Ej tilldelat svar. Svaret kan tilldelas en specifik användare. Utöver organisationens beställarkod så kan även varje användare ha egna beställarkoder. Svar som skickas till någon av dessa beställarkoder hamnar i inkorgen hos respektive användare. Samma användare kommer även att stå som ansvarig i rapporten. Beroende på om användaren har valt att visa sina svar för andra användare inom organisationen så kan även dessa se svaren. 17 (29)

18 Det finns möjlighet att koppla en förklarande text till beställarkoderna för att det ska bli enklare att skilja på dem i rullistan inne på beställningen. Kontakta supporten på InfoSolutions angående detta. Visning av svar i LabPortalen Visningstid och inaktivering/aktivering av svar Svar som inkommit till LabPortalen finns normalt tillgängliga för visning under en tidsperiod som avgörs av laboratoriets publiceringstid. Denna tid är vanligtvis 3-6 månader. När publiceringstiden är över så inaktiveras svaren och finns då ej längre tillgängliga för visning i LabPortalen. Om en organisation önskar ha svaren tillgängliga i LabPortalen längre än laboratoriets publiceringstid så kan organisationen köpa en tilläggstjänst för detta, denna tjänst heter Långtidslagring av svar. Ett avtal upprättas då mellan InfoSolutions Sverige AB och organisationen. Om en organisation väljer att skaffa tilläggstjänsten Långtidslagring av svar så kommer eventuella svar som tidigare varit inaktiverade att bli aktiverade igen. Dessa finns då tillgängliga i LabPortalen för visning som vanligt. Va lja annan ansvarig och datum Om du har behov av att kunna skriva remisser i en annan persons namn, t ex labsköterska som gör beställning åt en läkare, så finns det en inställning för detta i LabPortalen, under fliken Inställningar > Användaruppgifter. Inställningen heter Möjlighet att välja annan ansvarig och annat datum vid skapande av remiss. När funktionen aktiverats kommer det visas ett pop-up fönster när du klickar på Skapa beställning. I fönstret kan du välja vilken person på din mottagning som ska vara ansvarig för remissen samt om remissen ska dateras på något annat datum än dagens datum. 18 (29)

19 Lokala analyser - administration För att kunna beställa och/eller registrera lokala analyser på en patient så att dessa svar sedan ska visas upp på patientöversikten behöver mottagningen skapa en lista över sina lokala analyser innehållande namn, referensintervall osv. Denna lista skapas under Administration > Medicinsk administration > Administrera lokala analyser. För att lägga upp en ny lokal analys så fyller du i analysnamn (obligatoriskt) samt enhet och referensvärde. Vi rekommenderar att referensvärde läggs in på lokala analyser för att minska risken för att missa avvikande analyssvar. Du kan i den här vyn även söka efter redan upplagda analyser om du t ex vill ändra referensvärde för en analys eller ta bort en befintlig analys. 19 (29)

20 Lokala analyser registrering via Patiento versikt Om du vill registrera svar på lokala analyser på en patient utan att först skapa en beställning gör du på följande sätt: Välj patient antingen genom att klicka på personnumret när du står under Inkommande/Utgående eller genom att söka via Patientöversikten Klicka på knappen Registrera svar lokal analys Sök fram och välj den/de analyser du vill registrera ett svar på Fyll i svaret på analysen i fältet som heter Värde Du har även möjlighet att skriva en kommentar till respektive analys Spara Svaren på analyserna visas nu upp i Patientöversikten 20 (29)

21 Lokala analyser besta llning För att göra en beställning av lokala analyser så gör du på samma sätt som att du skulle gör en beställning till externt lab, se nedan Skapa elektronisk beställning lab. De lokala analyserna visas upp i en egen ruta på remissen och du kan där välja vilken/vilka analyser du önskar beställa. Det går bra att kombinera både externa prover och lokala analyser på samma beställning. Besta llningsvy elektronisk remiss Funktioner i beställningsvyn Lab 21 (29)

22 I rullistan väljer användaren vilket lab som remissen ska skickas till. Remissblankett Efter att användaren valt lab så kommer ett antal olika blanketter som finns knutna till det valda labbet att visas och användaren väljer vilken blankett som ska användas. Beställarkod Har användaren mer än en beställarkod inlagd måste användaren välja vilken beställarkod som ska gälla för den aktuella beställningen. Om det bara finns en beställarkod inlagd så väljs denna automatiskt. Beställningstid Beställningstid blir automatiskt den tiden som är när användaren skapar beställningen. Datum och klockslag går dock att ändra genom att klicka på länken Ändra. Provtagningstid Här kan användaren ange önskad provtagningstid för beställningen. Om ingen annan provtagningstid aktivt väljs så sätts Provtagningstid till samma datum och tid som beställningen görs. Akutmarkering Det går att akutmarkera en beställning, detta görs genom att rutan för Akut kryssas i på remissen. Kommentar I fältet för Kommentar kan användaren skriva in information som går med beställningen till lab. Sök fram analyser att beställa Laboratoriets analyser: Här listas alla labbets analyser som är beställningsbara Lokala analyser: Här listas alla lokala analyser som är upplagda av mottagningen Mottagningens grupper: Här listas alla grupper som är skapade av mottagningen 22 (29)

23 Funktionsknappar i beställningsvyn Spara Klickar användaren på funktionsknappen Spara så sparas beställningen. Efter att beställningen är sparad visas den upp på patientöversikten samt under fliken Utgående > Sparade remisser Provtagningsvy Klickar användaren på funktionsknappen Provtagningsvy så kommer användaren till en sida där det är möjligt att skriva in värden på lokala analyser, skriva ut etiketter samt skicka beställningen vidare till lab. Se nedan under rubrik Provtagningsvy för mer information. Skicka remiss Klickar användaren på funktionsknappen Skicka remiss så skickas beställningen till det lab som är valt högst upp i beställningen. Efter att beställningen är skickad till lab (och innan det har kommit in svar på beställningen) så visas beställningen upp på patientöversikten samt under fliken Utgående > Skickade, obesvarade remisser. Observera att om beställningen innehåller lokala prover så är det inte möjligt att skicka remissen från beställningsvyn utan då måste användaren först klicka på Provtagningsvy, skriva in värden 23 (29)

24 på de lokala analyser och därefter skicka beställningen till lab. Se nedan under rubrik Provtagningsvy för mer information. Skriv ut remiss Klickar användaren på funktionsknappen Skriv ut remiss så öppnas en PDF av beställningen som gör det möjligt att skriva ut beställningen på papper. Stäng Klickar användaren på funktionsknappen Stäng så stängs beställningen ner. Observera att ändringar som inte har sparats går förlorade. Provtagningsvy elektronisk remiss Följande sätt finns för att ta sig till provtagningsvyn: Användaren står i beställningsvyn och klickar på Provtagning Användaren öppnar upp en sparad remiss under Utgående > Sparade remisser Användaren öppnar upp en sparad remiss via Patientöversikten 24 (29)

25 Funktioner i provtagningsvyn Ändra provtagningstid Användaren kan ändra provtagningstid genom att klicka på länken Ändra. Om användaren inte ändrar provtagningstid så sätts provtagningstid automatiskt till det datum och klockslag som gäller när användaren skickar iväg beställningen till lab. Beställda analyser Analyser som är beställda visas upp under rubrikerna Prover som ska skickas (externa analyser) samt Lokala analyser (prover som tas på mottagningen). Det finns möjlighet för provtagaren att ta bort respektive lägga till analyser i provtagningsvyn. För att ta bort en analys så klickar användaren på symbolen under rubriken Ta bort. För att lägga till en analys klickar användaren på funktionsknappen Lägg till externa analyser respektive Lägg till lokala analyser. Funktionsknappar i provtagningsvyn Spara Klickar användaren på funktionsknappen Spara så sparas beställningen. Det är alltså möjligt att öppna upp en sparad beställning i provtagningsvyn, lägga till/ta bort analyser och sedan spara om 25 (29)

26 beställningen. Efter att beställningen är sparad visas den upp på patientöversikten samt under fliken Utgående > Sparade remisser. Skriv ut etiketter Användaren kan välja vilka analyser som det ska skrivas ut etiketter på. Detta väljs genom att rutan under rubriken Etiketter bockas i respektive ur. Förvalt är alltid att etiketter skrivs ut på externa analyser men inte på lokala analyser. Skicka remiss Klickar användaren på funktionsknappen Skicka remiss så skickas beställningen till valt lab. Efter att beställningen är skickad till lab (och innan det har kommit in svar på beställningen) så visas beställningen upp på patientöversikten samt under fliken Utgående > Skickade, obesvarade remisser. Observera att om beställningen innehåller lokala prover så är det inte möjligt att skicka beställningen till lab innan värden är ifyllt på de lokala analyserna. Om användaren inte har svar på de lokala värdena men ändå vill skicka beställningen till lab så kan användaren skriva in t ex * i fältet för de lokala analyserna. Då går det att i efterhand öppna upp rapporten med de lokala analyserna och där ändra till korrekta värden (det förutsätter dock att rapporten är osignerad). Svar på lokala analyser kommer inte visas upp på patientöversikten eller under fliken Inkommande innan dess att beställningen är skickad till lab. Skriv ut remiss Klickar användaren på funktionsknappen Skriv ut remiss så öppnas en PDF av beställningen som gör det möjligt att skriva ut beställningen på papper. Stäng Klickar användaren på funktionsknappen Stäng så stängs beställningen ner. Observera att ändringar som inte har sparats går förlorade. 26 (29)

27 Makulering av remisser Av olika anledningar vill man ibland kunna makulera en remiss oavsett om den är enbart är sparad i LabPortalen eller ivägskickad till mottagaren. För att makulera en remiss så går du in under Utgående och på varje rapportrad finns längst ut till höger en symbol som ser ut som en papperskorg. Klickar du på symbolen så makuleras remissen. Är remissen signerad så går den dock inte att makulera, signerad remiss har en utgråad symbol. OBS! Remisser som har skickats iväg till mottagaren makuleras INTE hos mottagaren för att du makulerar remissen i LabPortalen utan du kommer även behöva kontakta mottagaren för att ta bort remissen även hos dem. 27 (29)

28 Sa kerhet i LabPortalen Eftersom LabPortalen hanterar känslig information, t ex provsvar och patientdata, har systemet full säkerhet vad gäller hantering, transport och lagring av denna information. Säkerheten i LabPortalen består bland annat av följande punkter: Inloggning För att komma in i LabPortalen och arbeta med den funktionalitet som systemet innehåller krävs att varje användare, med sitt användarnamn och lösenord, identifierar sig i en inloggningsprocess. Denna process kräver dessutom att varje användare identifierar sig med något som han eller hon har tillgång till, t ex en mobiltelefon (vid sms-inloggning) eller en 28 (29)

29 engångskod. Detta förfarande brukar i säkerhetstermer kallas för inloggning med start autentisering. Automatisk utloggning Efter en viss tids inaktivitet i systemet kommer en inloggad användare att bli utloggad automatiskt så att ingen otillåten kan ta över sessionen. Detta innebär att användaren behöver logga in igen för att fortsätta arbeta med LabPortalen. Kryptering All känslig information som LabPortalen hanterar transporteras och lagras krypterad. Detta innebär att information aldrig finns tillgänglig i klartext förutom när den visas i LabPortalen. Säkerhetskopiering Information i LabPortalen säkerhetskopieras dagligen. Hja lp och support Om du stöter på problem med LabPortalen, som inte kan lösas med hjälp av denna användarmanual, är du välkommen att kontakta supporten på InfoSolutions. Ta även en titt i avsnittet Vanliga frågor för att se om du hittar en lösning på problemet. InfoSolutions Sverige AB, Allévägen 6, 1 tr, SE Vallentuna Telefon: E-post: 29 (29)

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Manual Svevac 2015-02-18

Manual Svevac 2015-02-18 Manual Svevac 2015-02-18 SVEVAC Informationssystem för vaccinationer med ordinationsmodul Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo /

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Spring Mobil Växel. Användarhandbok

Spring Mobil Växel. Användarhandbok Spring Mobil Växel Användarhandbok Spring Mobil Växel Välkommen till Tele2 och Spring Mobil Växel! Detta är en handbok för dig som använder Spring Mobil Växel. Med Spring Mobil Växel erbjuder vi Sveriges

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 Home Användarmanual Innehåll 1 Att komma igång 4 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 3 Samtalshantering 8 3.1 Vidarekoppling 8 3.1.1 Hänvisningsdator

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer