Vi introducerar grafräknaren TI-84 Plus C Silver Edition

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi introducerar grafräknaren TI-84 Plus C Silver Edition"

Transkript

1 Vi introducerar grafräknaren TI-84 Plus C Silver Edition Upplev grafräknaren TI-84 Plus C - nu förbättrad med färgskärm. Kommer snart Huvudfunktioner: Högupplöst färgskärm som är bakgrundsbelyst Uppladdningsbart TI-batteri Välbekanta funktioner från TI-84 Plus Importera och använd bilder Utbytbara skal och skyddsfodral i olika färger GODKÄND PÅ PROV TI-84 Plus C Silver Edition är godkänd för användning vid följande prov: Nationella prov på gymnasiet 1

2 Färger. Optimal skärm. Visualisera begrepp tydligt och skapa snabbare och starkare samband mellan ekvationer, data och grafer i färg. Bättre läsbarhet tack vare den förbättrade skärmen Använd färgkodade ekvationer för att särskilja olika grafer, plottningar och objekt Rita stödlinjer på grafer för större tydlighet Välbekanta funktioner från TI-84 Plusfamiljen Längre drifttid, färre byten Det uppladdningsbara TI-batteriet laddas smidigt med hjälp av USB-kabeln, elkabeln eller laddningsstationen för TI-84 Plus C. Välbekanta funktioner från TI-84 Plus-familjen Menystruktur och navigering är samma som tidigare TI-84 Plus-modeller, vilket gör att du som tidigare användare enkelt kommer igång med denna nya modell. 2

3 Skapa sammanhang med verkligheten Gör matematiken mer meningsfull genom att importera bilder* till grafräknaren och där sedan lägga grafer ovanpå bilderna för att på så sätt illustrera abstrakta matematiska principer i verkligheten. App4Math Denna App, av I.Q. Joe, som skapade Zoom Math, ger dig här ett lättanvänt gränssnitt som gör det möjligt att skriva in ett matematiskt problem på samma sätt som du ser det i din lärobok. Detta förstärker den matematiska notationen och elevernas förståelse. Åskådliggör och arbeta med korrekt matematisk notation för bråktal, rotfunktioner, exponenter och matematiska symboler som π. Möjligheten att skriva in och visa matematiska problem med korrekt matematisk notation ger eleverna visuell feedback på att de har skrivit in problemet korrekt i grafräknaren, vilket försäkrar att rätt svar visas. Eleverna kan även återanvända och redigera tidigare gjorda inmatningar, vilket sparar både tid och minskar mängden skrivfel! Ladda ned Zoom Maths programvara App4Math med tillhörande dokumentation eller sök efter uppdateringar på 3

4 App för plottning av olikheter Utöka dina möjligheter till grafritning med hjälp av applikationen för plottning av olikheter. Elever kan: Ange olikheter med hjälp av symboler Plotta olikheter som skuggor för föreningsmängd och skärning Spåra intressanta punkter (skärningar) mellan funktioner Lagra koordinatpar (x,y) för visning Ange funktioner för linjär programmering Applikationen för plottning av olikheter är även tillgänglig för grafräknarna TI-83 Plus, TI-84 Plus och TI-84 Plus Silver Edition. Applikationer för översättning Dessa applikationer översätter samtliga frågor, felmeddelanden och de flesta funktioner till följande språk: franska, tyska, spanska, nederländska, danska, svenska, portugisiska och finska 4

5 Applikationen Root Finder och Equation Solver Root Finder ger bland annat följande möjligheter: Ange polynomer upp till och med ordning (grad) 10 Konfigurationen görs via den lättanvända POLY MODE-skärmen Visa rottal som bråkvärden eller decimaltal för flera rottal Möjlighet att ange att endast reella rotvärden ska visas för polynom av andra och tredje graden För polynom av fjärde graden eller högre visas rotvärden i komplext format Lagra polynom som Y= för plottning och utvärdering Verifiera att en rot är noll för polynomfunktionen genom att lagra rotvärden i reellt format Applikationen Simultaneous Equation Solver ger bland annat följande möjligheter: Ange ekvationssystem med upp till tio ekvationer och tio okända värden Konfigurationen görs via den lättanvända SIMULT MODE-skärmen Visar en exakt lösning, oändligt antal lösningar eller ingen lösning Lagring av koefficientmatrisen, totalmatrisen och lösningen Visning av reducerad radtrappstegsform Applikationerna Polynomial Root Finder och Simultaneous Equation Solver är även tillgängliga för grafräknarna TI-83 Plus, TI-84 Plus och TI-84 Plus Silver Edition. 5

6 TI TestGuard 4.0 Läraren kan använda TI TestGuard 4.0 för att på bara några sekunder få kontroll över en provmiljö genom att göra följande Ta bort eller inaktivera* program och applikationer på elevernas räknare inför ett prov Ta bort andra data som lagrats på elevernas räknare inför ett prov Återställa program och applikationer på elevernas grafräknare efter ett prov Kan endast köras på lärarens TI-83 Plus C Silver Edition-grafräknare Rensar data från TI-83 Plus-grafräknare Tar bort eller inaktiverar* data som har lagrats i grafräknarna TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition och TI-84 Plus C Silver Edition. Endast lärare kan få den här applikationen TI TestGuard 4.0 hjälper dig att snabbt och enkelt både konfigurera elevernas räknare inför ett prov och återställa dem efter provet. Instruktioner för konfiguration och återställning med hjälp av TI TestGuard 4.0 (PDF) Applikationen Test Guard 4.0 är även tillgänglig för grafräknarna TI-83 Plus, TI-84 Plus och TI-84 Plus Silver Edition. More Info * Funktionen för inaktivering kan endast användas med TI-84 Plus-elevräknare som använder version 2.40 eller senare version av operativsystemet. Om TI TestGuard 4.0 har konfigurerats för att inaktivera program och/eller applikationer och om eleven har en TI-83 Plus eller TI-84 Plus med ett tidigare operativsystem, tas programmen och/eller applikationerna i stället bort, med en konfiguration som är jämförbar med vad som angavs. 6

7 Vernier EasyData App Applikationen EasyData från Vernier Software & Technology är en enkel programvara för datainsamling för grafräknarna i TI-84 Plus-familjen. Utforska världen omkring dig med den här applikationen. Applikationen startar automatiskt datainsamling när den används med sensorn Vernier EasyTemp och läser in inbyggda experiment för alla Vernier-sensorer med stöd. EasyData har stöd för datainsamling via Vernier USB-sensorer (endast TI-84 Plus-familjen) samt via CBR -, CBR 2-, CBL 2- och LabPro -enheter med hjälp av TI-84 Plus- och TI-83 Plus-familjerna. Applikationen EasyData är även tillgänglig för grafräknarna TI-83 Plus, TI-84 Plus och TI-84 Plus Silver Edition. Tillgänglig sommaren 2013 Specifikationer för grafräknaren TI-84 Plus C Silver Edition Hårdvara Skärmstorlek: 320 x 240 pixlar (2.8 tums diagonal) Skärmupplösning: 140 punkter per tum; 16-bitars färgdjup Drivs av uppladdningsbart TI-batteri (medföljer) 3,5 MB flash-rom-minne för lagring av data och appar 21KB ledigt RAM-minne En USB-port för kommunikation med en dator, eller kommunikation enhet-till-enhet med TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition och andra TI-84 Plus C Silver Edition-grafräknare Stöttåligt skjutbart fodral Inbyggd klocka med visning av tid och datum Stöttåligt skjutbart fodral 10 grafräknare 10 USB-datorkablar 10 kablar för kommunikation mellan två grafräknare 7

8 10 Quick Reference Cards Inbyggda funktioner Möjlighet att lägga till bilder i bakgrunden av en graf 15 färger för visning av olika grafer Ändra stil och färg på axlar och rutmönster i grafer Katalog för syntaxhjälp En alfabetisk KATALOG över grafräknarens samtliga funktioner finns i en meny Avancerade funktioner nås via rullgardins-menyer Reella och komplexa tal beräknas med 14-siffrig noggrannhet och visas med 10 siffror samt en 2-siffrig exponent Ritar 10 funktioner, 6 kurvor i parameterform, 6 kurvor i polär form och 3 rekursivt definierade talföljder Upp till 10 grafiska funktioner kan definieras, sparas, ritas och analyseras samtidigt Läget för talföljdsgrafer visar möjlighet att se talföljden som en tidsgraf/ spindelnäts visning/trappstegsvisning eller fasdiagram. Användardefinierade listnamn. Upp till 999 element kan lagras i listor 17 interaktiva zoomfunktioner Numeriska utvärderingar visas i tabellformat för alla grafiklägen Interaktiv analys av funktionsvärden, rottal, maxvärden, minvärden, integraler och derivator 8 olika grafstilar gör det enkelt att skilja på de olika grafer som ritas samtidigt Skärmvisningen kan delas horisontellt eller vertikalt Visa grafer och tabeller sida vid sida. Lagrar upp till 10 stycken matriser Matrisfunktionerna omfattar invertering, determinant, transponering, totalmatris, reducerad radtrappstegsform och elementära radoperationer. Konvertera matriser till listor och tvärtom Listbaserad statistisk en- och tvåvariabelanalys, inklusive logistiska, sinusoidala, median-median, linjära, logaritmiska, exponentiella och potentiella polynomregressionsmodeller samt kvadratiska, kubiska och fjärdegrads polynomregressionsmodeller 3 statistiska definitioner för punktdiagram, xy-diagram, histogram, vanliga och modifierade låddiagram och normala sannolikhetsdiagram Avancerade statistiska funktioner som bland annat omfattar 10 funktioner för hypotestestning, 7 funktioner för konfidensintervall och envägsanalys av varians 15 funktioner för sannolikhetsfördelning, bl.a. normal, Student-t, chi-kvadrat, binomial och Poisson Ekonomiska funktioner som tidsvärdet av pengar (TVM), betalningsflöden och amortering. Interaktiv helskärmsredigerare för lösning av TVM-problem Interaktiv redigerare för ekvationslösning ger möjlighet till numerisk lösning av olika variabler i en ekvation 11 regressionsberäkningar 8

9 Stöd för datainsamling Kompatibel med systemen Calculator-Based Laboratory 2 (CBL 2 ), Calculator-Based Ranger 2 (CBR 2), Vernier EasyLink och Vernier EasyTemp för att möjliggöra datafångst och analyser i olika miljöer Tillbehör Emuleringsprogrammet TI-SmartView för TI-84 Plus-familjen. Den här lättanvända programvaran kompletterar grafräknarfamiljerna TI-83 Plus och TI-84 Plus och gör det möjligt för läraren att projicera en bild av räknarens skärm inför hela klassen. Det är ett idealiskt demonstrationsverktyg för olika matematiska och naturvetenskapliga koncept Laddningsstationen för TI-84 Plus C förvarar och laddar upp till tio räknare samtidigt. Ingår vid köp av ett skolpaket, men säljs även som ett separat tillbehör Utbytbara framstycken finns tillgängliga Applikationer Några exempel på förinstallerade program: Applikationen Polynomrotsökare/Ekvationssystemlösare Vernier EasyData App4Math Övriga tillgängliga applikationer: Plottning av olikheter Översättning till spanska Översättning till franska Översättning till tyska Översättning till danska Översättning till svenska Översättning till nederländska Översättning till portugisiska Översättning till finska 9

10 Applikationer Elektroniskt uppgraderingsbar grafräknare som ger dig de senaste funktionerna och programvarutillämpningarna (appar) TI-anslutningskabel medföljer TI-anslutningskabeln och programvaran TI Connect gör det möjligt att överföra information till och från en dator, skriva ut eller lagra informationen Några exempel på förinstallerade program: Applikationen Polynomrotsökare/Ekvationssystemlösare Plottning av olikheter Vernier EasyData App4Math Övriga tillgängliga applikationer: Cabri Jr. Plottning av transformering Ämnen i Algebra 1, kapitel 1 5 CellSheet (engelska, franska, tyska och spanska versioner) Periodiska systemet (engelska, franska, tyska och spanska versioner) Naturvetenskapliga verktyg (engelska, franska och spanska versioner) Plottning av koner LearningCheck Areaformler Översättning till spanska Översättning till franska Översättning till tyska Översättning till danska Översättning till svenska Översättning till nederländska Översättning till italienska Översättning till portugisiska Översättning till finska Översättning till norska 10

11 Programmering Stöder programmering i TI Basic och ASM Programmeringskapaciteten för antalet program begränsas endast av mängden tillgängligt minne SDK-applikation finns tillgänglig Support Ett års begränsad garanti. Support på telefon (kostnadsfritt): TI-CARES E-postadress till hjälplinjen: Aktiviteter för klassrum finns tillgängliga Låneprogram för workshopar låna TI-räknare för utvärdering eller workshopar TI Technology Rewards-program poäng som ges vid inköp kan bytas ut mot ytterligare produkter eller tjänster från TI. Fullständiga användarhandböcker finns tillgängliga på 11

12 Tillbehör till grafräknaren TI-84 Plus C Silver Edition Utöka möjligheterna hos din grafräknare och anpassa den till din utbildning med hjälp av tillbehör till TI-84 Plus C. Laddningsstation för TI-84 Plus C Laddningsstationen för TI-84 Plus C är skapad speciellt för grafräknaren TI-84 Plus C Silver Edition och gör det enkelt att förvara och ladda upp till tio grafräknare samtidigt. Huvudfunktioner: Laddar upp till tio grafräknare samtidigt Ger en praktisk förvaring av räknarna medan de laddas Kan endast användas tillsammans med grafräknaren TI-84 Plus C Ingår vid köp av ett skolpaket, men säljs även som ett separat tillbehör. 12

13 TI-SmartView Emulator Programvara för TI-84 Plus-familjen Den här enkla programvaran kompletterar grafräknarfamiljerna TI-83 Plus och TI-84 Plus och gör det möjligt för läraren att projicera en bild av grafräknarens skärm inför hela klassen. Det är ett perfekt demonstrationverktyg för klassrumsundervisningen i matematik och naturvetenskap Läs mer CBL 2 -systemet CBL 2-systemet är en portabel, handhållen och batteridriven datainsamlingsenhet för att samla in data från omgivningen. Data som har samlats in med hjälp av en CBL 2-enhet kan överföras till och analyseras i en av TI:s grafräknare. Du kan använda CBL 2 tillsammans med lämpliga sensorer för att mäta rörelse, temperatur, ljus, ljud, ph-värde, kraft m.m. Läs mer Läs mer 13

14 CBR 2 -rörelsesensor CBR 2-rörelsesensorn ansluts direkt till din grafräknare och är tänkt att användas när en lärare vill att eleverna ska kunna samla in och analysera rörelsedata i olika situationer, till exempel distans, hastighet och acceleration. Denna enhet är perfekt att använda för beräkningar och statistik, naturvetenskap och fysik. Läs mer Läs mer Programvaran TI Connect TI Connect är en datorprogramvara som gör det möjligt för din TI-84 Plus C Silver Edition att kommunicera med en dator. Överför data, uppdatera räknarens operativsystem (OS), ladda ned applikationer (appar) till grafräknaren, och överför program och bilder till din TI-84 Plus C. Ladda ned för Mac OS: Mac OS X , , Processor: Intel -processor RAM: 512 MB Hårddisk: Ungefär 50 MB tillgängligt hårddiskutrymme Skärmupplösning: Övriga krav: Inbyggd USB-port för anslutning av TI Connectivity USB-kabel (silver) eller en USB-kabel för direktöverföring Ladda ned för Mac 14

15 Ladda ned för Windows OS: Windows XP Professional SP3, Windows XP Tablet PC Edition, Windows 7, Windows 8, Windows 8 Pro. Kompatibelt med 32-bitars och 64-bitars operativsystem Processorhastighet: 800 MHz RAM: 256 MB Hårddisk: Ungefär 100 MB tillgängligt hårddiskutrymme Skärmupplösning: Övriga krav: Inbyggd USB-port för anslutning av TI Connectivity USB-kabel (silver) eller en USB-kabel för direktöverföring Vasagatan 4, Skara, Sweden Tel: Fax: Web: 15

Matematik och naturvetenskap Teknologi för lärare läsår 2012/2013

Matematik och naturvetenskap Teknologi för lärare läsår 2012/2013 Matematik och naturvetenskap Teknologi för lärare läsår 2012/2013 TI-30X Pro MultiView Med ekvationslösaren och exakta beräkningar, har du ett mycket bra stöd för matematik på alla nivåer. ver. 3.2 Ny

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

1. PASCO Spark SLS och SparkVue. om uppgradering, filbehandling, Journal m.m.

1. PASCO Spark SLS och SparkVue. om uppgradering, filbehandling, Journal m.m. PASCO Spark SLS och SparkVue om uppgradering, filbehandling, Journal m.m. 1. PASCO Spark SLS och SparkVue Art. PS 2008A Spark SLS är en modern datalogger med stor pekskärm i färg (11,6 x 8,8 cm/640 x 480

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

AXELUPPRIKTNING. Kompakta mätenheter! Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

AXELUPPRIKTNING. Kompakta mätenheter! Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner 2 2 UTBYGGBART SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INBYGGD TRÅDLÖS TEKNIK Kompakta mätenheter! Lätt att montera även där det är ont om utrymme! AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för

Läs mer

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS

fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS 1 fx-9750g PLUS CFX-9850GB PLUS CFX-9850GC PLUS CFX-9950GB PLUS Instruktionshäfte Sw http://world.casio.com/edu/ För ägare av fx-9750g PLUS... Denna bruksanvisning täcker användning av ett flertal räknarmodeller.

Läs mer

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1 Viktig information... 6 1.1 Avtal... 6 1.2 Copyright... 6 1.3

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

Datorteknisk introduktion Tekniska beräkningar med Python för gymnasiet (β-version!) Teknik 1, 150p Realgymnasiet i Linköping

Datorteknisk introduktion Tekniska beräkningar med Python för gymnasiet (β-version!) Teknik 1, 150p Realgymnasiet i Linköping Datorteknisk introduktion Tekniska beräkningar med Python för gymnasiet (β-version!) Teknik 1, 150p Realgymnasiet i Linköping Andreas Göransson 8 maj 2012 1 Mål med avsnittet Vad menas med att tänka som

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Vad kan man göra med PDF Professional?

Vad kan man göra med PDF Professional? Snabbguide Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats till standard när dokument ska utbytas mellan olika plattformar och datormiljöer. Det finns över 200 miljoner PDF-dokument

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual 2013 ABBYY Production LLC. Med ensamrätt. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och innebär inget åtagande från ABBYY. Den programvara

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

Hjälpmedel gör skillnad

Hjälpmedel gör skillnad Alternativa Verktyg Hjälpmedel gör skillnad Jag heter Alexander Gyllerström och är 21 år. Jag bor i Storvik i Sandvikens kommun. Jag är grav dyslexier och har mycket svårt att läsa och skriva men har

Läs mer

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision & Smartvision LITE - Användarhandbok (Rev 2.6) - Version 1684,3233 1 Introduktion Gratulerar till köpet av SmartVision eller SmartVision Lite. SmartVision

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Windows 7 och Office 2010 - nyheter

Windows 7 och Office 2010 - nyheter DC LÄROMEDEL Windows 7 och Office 2010 - nyheter Windows 7 Office 2010 Nyheter W710N-3 Windows 7 och Office 2010 -nyheter, upplaga 3 DC LÄROMEDEL Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 fax 042-12

Läs mer