OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter. Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter. Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013"

Transkript

1 1 OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013

2 2 Disposition 1. MD:s praxis i siffror 2. Materiella frågor 3. Skadestånd vid vilseledande marknadsföring 4. Praxis rörande företagshemligheter 2012

3 3 MD:s praxis i siffror 15 (28) slutliga marknadsrättsliga avgöranden 11 (5) interimistiska beslut 2 (3) bifall till interimistiskt yrkande I 2 (5) fall har KO fört talan

4 4 Kritisk syn till genomförandet av marknadsundersökningar MD 2012:7: MD 2012:10 MD 2012:12 Undersökningen var inte representativ och kunde inte läggas till grund för ett marknadsföringspåstående Osäkerhet kring intervjusituationen innebar att undersökningen inte var tillförlitlig Undersökningen kunde inte läggas till grund för någon bestämd slutsats

5 5 MD 2012:4 Klar och begriplig information på Internet

6 6 MD 2012:4 Klar och begriplig information på Internet

7 7 MD 2012:1 rättskraft MD 2009:38: Elgiganten förbjöds använda Norra Europas största elektronik- och vitvarukedja Ny talan får inte väckas med anledning av samma marknadsföring om inte ändrade förhållanden föranleder det Att fem år förflutit och att marknaden förändrats utgör inte ändrade förhållanden En förbudsdom kan endast läggas till grund för utdömande av ett vite och förbudsdomens rättskraft hindrar i sådana fall inte en ny talan

8 8 MD 2012:10 processtrategi i MD

9 9 MD 2012:12 - Efterbildning/ renommésnyltning Ingen ursprunglig särprägel eftersom det finns WC-stolar med liknande utformning på marknaden Inte känd relativt sträng kännedomsbedömning IFÖ NAUTIC

10 10 MD 2012:12 - Efterbildning/ renommésnyltning

11 11 MD 2012:11 - renommésnyltning Vilseledande marknadsföring och renommésnyltning Kännedomskravet uppfyllt till följd av notoritet Notera dissidentens uppfattning om kännedomsbevisningen!

12 12 MD 2012:14 Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av direktiv 91/250 väsentlig marknadsrättslig rättskälla

13 13 MD 2012:14 Marknadsföring riktad mot barn Direktadresserad e-postreklam till barn strider mot marknadsföringslagen Uttrycken köp ; köp fler ; uppgradera här utgör köpuppmaningar riktade mot barn som strider mot punkt 28 i svarta listan Uttrycken den stannar inte länge respektive innan det är för sent riktade mot underåriga utgör aggressiva marknadsföringspåståenden Upprepade köpuppmaningar trots att den underårige tackat nej har inte ansetts utgöra aggressiva marknadsföringspåståenden

14 14 MD 2012:15 Immaterialrättsliga bedömningar i marknadsrättsliga mål

15 15 MD 2012:15 marknadsföring med hjälp av sökord Användning av sökord i sökmotorer utgör inte varumärkesintrång eller otillbörlig marknadsföring om det inte antyds någon koppling mellan annonsören och näringsidkaren vars namn används som sökord (jfr EUdomstolens sökordsdomar, C-236/08-238/08 (Google), C-487/07 (L Oreal) och C (Bergspechte) Omsorgsfull genomgång och bedömning av ett varumärkes ursprungsangivelse, reklam-och investeringsfunktioner. Ingen skillnad mellan det varumärkesrättsliga anseendet och den marknadsrättsliga renommén

16 16 Misskreditering / ekonomiskt förtal Stockholms tingsrätts interimistiska beslut i mål nr T

17 17 Misskreditering / ekonomiskt förtal Jfr gränsdragningen beträffande marknadsföringsbegreppet vid misskreditering i MD 2011:14

18 18 Skadestånd vid vilseledande marknadsföring

19 Skadestånd vid vilseledande marknadsföring Stockholms tingsrätt dom i mål nr T (överklagad) Vilseledande påstående; sex varianter av 8 av 10 föräldrar rekommenderar Pampers : - förberedande kampanj under hösten 2010 och våren 2011, med bilder på en pappa som leker med sitt barn. - Juni 2011 till slutet 2011 pågick 8 av 10-kampanjen. - SCA:s marknadsandel minskade hösten 2011 med 2,8% samtidigt som P&G:s andel ökade 3,2%. - Försäljningsnedgången 2011 återhämtades bara delvis under 2012.

20 Skadestånd vid vilseledande marknadsföring Tingsrättens skadeståndsresonemang: - SCA yrkade skadestånd med halva försäljningsminskningen - Jämförelsen av försäljning före / efter kampanjen ansågs rimlig - Hög ursprungssannolikhet för att reklamkampanjen skadar den största konkurrenten. - Reklamkampanjen har typiskt sett resulterat i skada - P&G ansågs ha bevisbördan för invändningen att kampanjen, som till övervägande del innehöll andra delar, genererat marknadseffekten - Marknadsandelarna hade historiskt varit trögrörliga - Adekvans p g a hög ursprungssannolikhet - Skadestånd kr; 2/3 av intäktsminskningen = kr, goodwillskada = kr

21 21 Företagshemligheter

22 22 Företagshemligheter bevisning och allmänt skadestånd Eksjö tingsrätts dom i mål nr T (PT-frågan överklagad, HD mål nr Ö ) Röjande och utnyttjande av kundregister i nystartad verksamhet Svaranden gjorde gällande att kunduppgifter samlats in från Internet Anomalier och trovärdighetsbevisning lades till grund för att angrepp skett Inget ekonomiskt skadestånd p g a brister i bevisningen (NJA 2005 s 180) Mycket klandervärt agerande - allmänt skadestånd SEK

23 Företagshemligheter hemlighållande och allmänt skadestånd Varbergs tingsrätt dom i mål nr T (överklagad, AD mål nr B ) Det faktum att information i en databas med uppgifter om kommunala bestämmelser rörande avfallskvarnar fanns tillgängliga medförde inte att sammanställningen inte var en företagshemlighet Ekonomisk skada utebliven vinst Allmänt skadestånd kronor (två fysiska personer som svarande)

24 Företagshemligheter hemlighållande, bevisbörda och allmänt skadestånd Värmlands tingsrätt dom i mål nr T (överklagad, Hovrätten för Västra Sverige mål nr )

25 Företagshemligheter hemlighållande, bevisbörda och allmänt skadestånd Värmlands tingsrätt dom i mål nr T (överklagad, Hovrätten för Västra Sverige mål nr )

26 Företagshemligheter hemlighållande, bevisbörda och allmänt skadestånd Värmlands tingsrätt dom i mål nr T (överklagad, Hovrätten för Västra Sverige mål nr )

27 27 Företagshemligheter - straffrätt

28 Dataintrång / företagsspioneri / olovlig befattning med företagshemlighet Eksjö tingsrätts dom i mål nr B (överklagad, Göta hovrätt, mål nr B ) En tidigare anställd loggade in i den gamla arbetsgivarens IT-system och beredde sig tillgång till kundregister Bevisning: IP-loggar och SMS-meddelanden Dataintrång och företagsspioneri: svarar mot några månaders fängelse -villkorlig dom och kraftigt bötesstraff En säljare i ett annat bolag utnyttjade uppgifterna för att kontakta kunder olovlig befattning med företagshemlighet: bötesstraff

29 Angrepp på företagshemligheter grov trolöshet mot huvudman Malmö tingsrätts dom i mål nr B (överklagad, Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr Ö )

30 Angrepp på företagshemligheter grov trolöshet mot huvudman Malmö tingsrätts dom i mål nr B (överklagad, Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr Ö )

31 Henrik Bengtsson / Partner / Advokat Phone Mobile Advokatfirman Delphi Regeringsgatan / P.O. Box 1432 / SE Stockholm / Sweden Phone / Fax /

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

Varumärken på Internet

Varumärken på Internet VARUMÄRKESSKYDD DESIGNSKYDD BRANDING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 26 NUMMER 1 2015 Varumärken på Internet 18 22 26 32 40 Tvist: Fängelse och skadestånd för piratkopiehandel. Tvist: Nedsänkt lock gör snusdosor

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Marknadsföring av fläckborttagningsmedel. 1. Marknadsdomstolen lämnar Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolags talan utan bifall.

Marknadsföring av fläckborttagningsmedel. 1. Marknadsdomstolen lämnar Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolags talan utan bifall. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:27 2008: Datum 2010-11-02 Dnr C Dnr 35/09 och C 2/10 KÄRANDE Universalbolaget i Helsingborg Aktiebolag, Box 22064, 250 22 Helsingborg Ombud: advokaten M. P., Advokatfirman J.

Läs mer

Stockholm den 28 november 2006

Stockholm den 28 november 2006 R-2006/1055 Stockholm den 28 november 2006 Till Jordbruksdepartementet Jo2006/2044/KO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 augusti 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Otillbörliga

Läs mer

13 juni 2014. Europaparlamentet föreslår en ny dataskyddsförordning.

13 juni 2014. Europaparlamentet föreslår en ny dataskyddsförordning. Nyhetsbrev IP/TMT 2014:3 13 juni 2014 What s new? Europaparlamentet föreslår en ny dataskyddsförordning. Företag som upphört med marknadsföring som strider mot MFL kan ändå bli föremål för påföljder. Långtgående

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:12 2007-05-16 Dnr C 31/05 KÄRANDE Synsam Service Aktiebolag, Box 30153, 104 25 STOCKHOLM Ombud: advokaten T. C-W. och jur. kand. K. L., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Cecilia Norlander Förord Den kommersiella

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:25 2002-10-15 Dnr C 15/01

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:25 2002-10-15 Dnr C 15/01 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:25 2002-10-15 Dnr C 15/01 KÄRANDE AB LivsHälsa medvetandeutveckling, 556511-4112, Torstenssonsgatan 3, 114 56 STOCKHOLM Ombud: dr. Henning Witte, Villagatan 13 B, 114 32 STOCKHOLM

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Marknadsföring av konsumentkrediter MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:39 2008: 2009-12-18 Datum Dnr B 6/09 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE IKANO Bank SE, Box 717, 343 81 ÄLMHULT Ombud: advokaten C. A. S. och

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2012 2 (34) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Rättslig prövning... 5 2.1 Marknadsdomstolens mål... 5 2.2 Återrapportering... 5 2.2.1 Antalet inkomna och avgjorda mål/ärenden

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-07 Dm 2011/2174 Marknadsdomstolen KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box48 651 02 Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, 556787-4309

Läs mer

Immaterialrätt årsbok 2o11

Immaterialrätt årsbok 2o11 Immaterialrätt årsbok 2o11 Årets viktigaste immaterialrättsliga händelser, i sammandrag av Advokatfirman Lindahl. Ansvarig utgivare: Håkan Borgenhäll hakan.borgenhall@lindahl.se Redaktör: Therése Hallbergson

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen Av professor Per Jonas Nordell 1 1. Sammanfattning I promemorian, som har utarbetats av professor Per Jonas Nordell i samråd med Konsumentverket (KOV)

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:3 2005-02-02 Dnr C 27/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:3 2005-02-02 Dnr C 27/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:3 2005-02-02 Dnr C 27/03 KÄRANDE Fratelli Pettinaroli S.p.A., 28017 S. Maurizio d Opaglio, Italien Ombud: advokaten Lars Sundin, Skantzes Advokatbyrå, Box 33, 571 21 NÄSSJÖ SVARANDE

Läs mer

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing

SAKEN Marknadsföring av telefonabonnemang via telemarketing KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Processrådet Gunnar Wikström 2014-05-21 2014/397 Stockholms tingsrätt KARANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Sveanor AB, 556873-4148 Box 5146

Läs mer

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet 48 yttrandefriheten på nätet Yttranden som inte skyddas av grundlag Vid sidan av yttrandefrihetsbrotten i grundlagarna och de bestämmelser som nämnts ovan om bedrägeri, barnpornografi, upphovsrätt med

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2005:19 2005-06-07 Dnr C 19/04 KÄRANDE OLKA Golf & Konferens Resor Aktiebolag, Stora Nygatan 13, 411 08 GÖTEBORG Ombud: advokaten Christina Berggren och jur kand Marie Widmark, Magnusson

Läs mer

ANVÄNDNING AV VARUMÄRKEN PÅ INTERNET

ANVÄNDNING AV VARUMÄRKEN PÅ INTERNET Av Sarah Snyder 1 I den allt hårdare konkurrensen kan en produkts namn och design bli avgörande för ett företags framgång. Varumärket som individualiseringsmedel har därför fått en allt större betydelse

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:10 2008-05-15 Dnr C 20/07 KÄRANDE Fortum Power & Heat AB, Hangövägen 19, 115 77 STOCKHOLM ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 STOCKHOLM SVARANDE

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:22 2003-07-01 Dnr C 4/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:22 2003-07-01 Dnr C 4/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:22 2003-07-01 Dnr C 4/02 KÄRANDE Vaasan & Vaasan Oy, 1098322-3, P.O. Box 39, FIN-00441 Helsinki, Finland Ombud: jur. kand. Thomas Randes, Albihns Stockholm AB, Box 5581, 114

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

Rättshjälpslagen (1996:1619)

Rättshjälpslagen (1996:1619) Rättshjälpslagen (1996:1619) - Sammanställning av intressant praxis - version 2 FÖRORD Den 1 december 1997 trädde en ny rättshjälpslag i kraft. Den viktigaste förändringen i förhållande till den tidigare

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer

Bevisbörda och beviskrav för att försäkringsfall har inträffat

Bevisbörda och beviskrav för att försäkringsfall har inträffat Juridiska institutionen Examensarbete på Juristprogrammet, 30 p, höstterminen 2012 Bevisbörda och beviskrav för att försäkringsfall har inträffat - En studie med utgångspunkt i brandmomentet på fordonsförsäkringen

Läs mer