Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014"

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering

2 .

3 Af-2013/ Datum: Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den 13 juni Tabellerna omfattar perioden 1 januari 2014 till och med 30 juni 2014, och jämförs med samma period för år 2012 och Löpande tidsserier har förlängts med maj och juni Tabeller i återrapporten som bygger på ej periodiska undersökningar eller tillfälliga databearbetningar uppdateras inte. Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad generaldirektör Karin Leth den 21 juli Ärendet har föredragits av Thomas Lundberg. I den slutliga handläggningen har chefen för Analysavdelningen, Mats Wadman, deltagit. Karin Leth Tf generaldirektör Arbetsförmedlingen Thomas Lundberg Kvalificerad handläggare

4 .

5 Af-2013/ Arbetsförmedlingen återrapportering Tabell/ figurnamn Fliknamn Tabell/figurnamn Tabell 2 T2 Tabell 2 Fråga i arbetsgivarundersökning; Har ni använt några andra sökkanaler vid sidan om Af? I så fall vilka? Kvartal 1 och kvartal Andelar (%) av de som kontaktats. Flera svarsalternativ är möjligt. Tabell 7 T7 Tabell 7 Antal ackvirerade platser, jan jun 2013, jan jun 2014 Tabell 9 T9 Tabell 9 Antalet registrerade arbetsgivarkontakter*exklusive internetarbetsgivare. Period: första halvåret 2013 och Figur 4 F4 Figur 4 Antal registrerade kontakter med arbetsgivare < 100 anställda under år fördelat månadsvis. Figur 5 F5 Figur 5 Andel order med överenskommelse, jan juni 2014 Tabell 10 T10 Tabell 10 Antal nya anmälda platser, order och order med överenskommelse per månad. Period: januari - april 2013 & 2014.* Tabell 11 T11 Tabell 11 Företag som anmält ledig plats till Arbetsförmedlingen och som även kontaktats av Arbetsförmedlingen. Kvartal 1 och kvartal Andel (%) av samtliga. Tabell 12 T12 Tabell 12 Syftet med Arbetsförmedlingens kontakt. Kvartal 1 och kvartal Andelar (%) av de som kontaktats. Flera svarsalternativ är möjligt. Tabell 13 T13 Tabell 13 Arbetsgivares uppfattning om rätt matchning. Andel [%] som svarat ja, respektive nej. Kvartal 1 och kvartal ( för samtliga frågor är +/- 2 procent) Tabell 14 T14 Tabell 14 Varför arbetsgivaren inte har fått tillräckligt med sökande. Kvartal 1 och kvartal Andelar (%) av de som inte fått tillräckligt med sökande. Tabell 15 T15 Tabell 15 Nöjdhetsgrad avseende Arbetsförmedlingens service. Kvartal 1 och kvartal Andelar (%) av samtliga tillfrågade. Tabell 16 T16 Tabell 16 Vad arbetsgivarna inte är nöjda med. Kvartal 1 och kvartal Andelar (%) av dem som inte är nöjda med hanteringen av ordern eller tveksamma. Tabell 20 T20 Tabell 20 Antal nya och kvarstående beslut om arbete med stöd i genomsnitt per månad för jan-jun år 2013 och Tabell 21 T21 Tabell 21. Övergångar till arbete eller utbildning. Period: jan-jun år *

6 Sid. 6 Tabell 7 Antal ackvirerade platser, jan jun 2013, jan jun jan feb mar apr maj jun jan feb mar apr maj jun Antal ackvirerade platser Källa: Arbetsförmedlingens datalager 6.

7 Sid. 7 Kv Tabell 2 Fråga i arbetsgivarundersökning; Har ni använt några andra sökkanaler vid sidan om Af? I så fall vilka? Kvartal 1 och kvartal Andelar (%) av de som kontaktats. Flera svarsalternativ är möjligt. Kv Nej 19 +/ /- 2 Ja, via annons i dag-/fackpress 12 +/ /- 1 Ja, via rekryteringsföretag 7 +/ /- 1 Ja, via egna kontakter/kontakta arbetssökande direkt 9 +/ /- 1 Ja, intern annonsering 12 +/ /- 2 Ja, egen annonsering på internet el. dyl. 63 +/ /- 2 Ja, annat 2 +/ /- 1 Ja, andra jobbsajter 35 +/ /- 2 Källa: Arbetsförmedlingens kundundersökning

8 Sid. 8 Tabell 9 Antalet registrerade arbetsgivarkontakter*exklusive internetarbetsgivare. Period: första halvåret 2013 och jan-jun 2012 jan-jun 2013 jan-jun 2014 Antal registrerade arbetsgivarkontakter *Registrerade manuellt i Arbetsförmedlingens informationssystem. Arbetsgivare med anställda. Källa: Arbetsförmedlingens datalager 8.

9 Sid. 9 Figur 4 Antal registrerade kontakter med arbetsgivare < 100 anställda under år fördelat månadsvis jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Källa: Arbetsförmedlingens datalager Källdata till Figur 4 Månad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

10 Sid. 10 Figur 5 Andel order med överenskommelse, jan juni % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Källdata till Figur 5 Andel order Period med ö.k % Källa: Arbetsförmedlingens datalager 20% 20% % 20% % 18% % 19% % 18% % 17% % 20% % 18% % 17% % 17% % 20% % 20% % 25% % 38% % 46% % 51% % 63% % 61% % 56% % 57% % 53% % 55% % 50% % 47% % 45% % 43% % 10.

11 Sid. 11 Tabell 10 Antal nya anmälda platser, order och order med överenskommelse per månad. Period: januari - april 2013 & 2014.* År Månad Antal order Antal order med överenskommelse Antal anmälda platser 2013 jan feb mar apr maj jun Summa 1:a halvåret jan feb mar apr maj jun Summa 1:a halvåret Källa: Arbetsförmedlingens datalager * Antalet order i denna tabell skiljer sig något från tabellen i återrapporten då omladdning ha gjorts av ordertabellen i Arbetsförmedlingens datalager sedan återrapporten skrevs. 11.

12 Sid. 12 Tabell 11 Företag som anmält ledig plats till Arbetsförmedlingen och som även kontaktats av Arbetsförmedlingen. Kvartal 1 och kvartal Andel (%) av samtliga. Har du/ ditt företag kontaktats av Af under de senaste 30 dagarna? Kv Kv Ja, via besök 4 +/ /- 1 Ja, via telefon 12 +/ /- 1 Ja, via e-post 3 +/ /- 1 Nej 79 +/ /- 2 Vet ej 3 +/ /- 1 Källa: Arbetsförmedlingens kundundersökning 12.

13 Sid. 13 Tabell 12 Syftet med Arbetsförmedlingens kontakt. Kvartal 1 och kvartal Andelar (%) av de som kontaktats. Flera svarsalternativ är möjligt. Kv Vad var syftet med kontakten? Kv Rekryteringsbehov 53 +/ /- 5 Prognos 2 +/ /- 1 Praktik, anställningsstöd, lönebidrag 33 +/ /- 4 Hålla/ knyta kontakt 8 +/ /- 3 Annat 14 +/ /- 4 Källa: Arbetsförmedlingens kundundersökning 13.

14 Sid. 14 Tabell 13 Arbetsgivares uppfattning om rätt matchning. Andel [%] som svarat ja, respektive nej. Kvartal 1 och kvartal ( för samtliga frågor är +/- 2 procent) Kv Kv Fråga Ja Nej Ja Nej Har ni anställt någon? Hade den anställde den utbildning ni krävde? Hade den anställde den erfarenhet ni krävde? Har ni fått tillräckligt med sökande för att kunna anställa? Källa: Arbetsförmedlingens kundundersökning 14.

15 Sid. 15 Tabell 14 Varför arbetsgivaren inte har fått tillräckligt med sökande. Kvartal 1 och kvartal Andelar (%) av de som inte fått tillräckligt med sökande. Varför tycker ni att ni inte fått tillräckligt med sökande? Kv Kv Fött för få sökande 21 +/ /- 4 Saknar utbildning 4 +/ /- 2 Saknar erfarenhet 10 +/ /- 3 Saknar både utb. och erf. 35 +/ /- 5 Annat 29 +/ /- 4 Källa: Arbetsförmedlingens kundundersökning 15.

16 Sid. 16 Tabell 15 Nöjdhetsgrad avseende Arbetsförmedlingens service. Kvartal 1 och kvartal Andelar (%) av samtliga tillfrågade. Är du nöjd med den service du får från Arbetsförmedlingen Kv Kv Jja, nycket nöjd 14 +/ /- 1 Ja, ganska nöjd 22 +/ /- 2 Varken nöjd eller missnöjd 17 +/ /- 2 Nej, ganska missnöjd 5 +/ /- 1 Nej, mycket missnöjd 2 +/ /- 1 Ej haft kontakt med Af 42 +/ /- 2 Källa: Arbetsförmedlingens kundundersökning 16.

17 Sid. 17 Tabell 16 Vad arbetsgivarna inte är nöjda med. Kvartal 1 och kvartal Andelar (%) av dem som inte är nöjda med hanteringen av ordern eller tveksamma. Kv Kv Varför är du inte nöjd med den service du fått? Fick ingen hjälp som var till nytta 31 +/ /- 8 Af har inget att erbjuda 21 +/ /- 7 Af saknar kunskap om min bransch 6 +/ /- 6 Tog för lång tid innan jag fick hjälp 34 +/ /- 8 Af anvisar arbetssökande med fel kompetens 22 +/ /- 7 Problem med Annonsera direkt 7 +/ /- 5 Svårt att få tag i handläggare 32 +/ /- 7 Annat 32 +/ /- 8 Källa: Arbetsförmedlingens kundundersökning 17.

18 Sid. 18 Tabell 20 Antal nya och kvarstående beslut om arbete med stöd i genomsnitt per månad för jan-jun år 2013 och År Nya Kvarstående Nya Kvarstående Förstärkt särskilt anställningsstöd Lönebidrag Nystartsjobb Offentligt skyddat arbete Särskilt anställningsstöd Särskilt nystartsjobb Trygghetsanställning Utvecklingsanställning Summa Källa: Arbetsförmedlingens datalager 18.

19 Sid. 19 Tabell 21. Övergångar till arbete eller utbildning. Period: jan-jun år * Fått arbete Till reguljär utbildning År Sökande som fått arbete Nyanländ Utomeuropeiskt födda (inkl nyanlända) Funktionedsättning UGA (Jobbgaranti ungdom) JOB (Jobb- o utv. Garantin) Fas 1& Sysselsättningsfasen *Observera att samma person kan förekomma i flera grupper Källa: Arbetsförmedlingens datalager 19.

20 Sid

21

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv URA 2010:2 Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv Av: Erika Rosén Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Innehållsförteckning Sid 1. INLEDNING...1 2. BAKGRUND...2 2.1 INNEHÅLLET

Läs mer

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning Rapport Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning 0 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Personer som ansvarar för nyanställning inom företag och organisationer

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

SFD 2012, Karlstad. Öppna svar: 10 maj Karlstad

SFD 2012, Karlstad. Öppna svar: 10 maj Karlstad SFD 2012, Karlstad Öppna svar: 10 maj Karlstad 1. Jag är 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% blivande företagare 41,9% företagare 15,1% arbetssökande 24,2% anställd 22,6% studerande rådgivare/vägledare

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer