Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen"

Transkript

1 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november (7,3 %) kvinnor (7,2 %) män (7,4 %) ungdomar år (15,0 %)% (Andel av registerbaseradee arbetskraften) Arbetsmarknadsläget 2013 i Jönköpings län - november Återhämtningen på arbetsmarknadenn har börjat ta fart. I november minskade antalet inskrivna arbetslösa i Jönköpings län med 2,3 procent, motsvarande 293 personer, jämfört med samma månad föregående år. November 2013 blir därmed första månaden sedan januari 2012 då antalet inskrivna arbetslösaa minskar i faktiska tal. Arbetslösheten minskar bland både män och kvinnor. Bland B kvinnor minskade antalet inskrivna arbetslösa med 2,11 procent, för männen är ä motsvarande siffra -2,5 procent (jämfört med samma månadd föregåendee år). Även bland b ungdomarna (18-24 år) minskar arbetslösheten. I slutet på månaden var ungdomar inskrivna arbetslösa på någon av länets arbetsförmedlingar, vilket innebär en minskning med 9, 8 procent sedan november i fjol. Detta följer på en minskning medd 6,8 procent i oktober. Antalet sökande som harr fått arbete uppgick till i november, vilket är en ökning med 3,0 procent på ett års sikt. Samtidigt minskade antalet nyinskrivna arbetslösa. Under november anmälde sig 797 personer som arbetslösa till någon av länets arbetsförmedlingar, vilket innebär enn minskning med 26,0 procent p jämfört november i fjol. Antalet varsel i länet ligger på en fortsatt låg nivå i jämförelse med fjolåret. Under året (januari november) har sammanlagt har personer i länet varslats om uppsägning. Detta kan jämföras medd personer under samma s period föregående år. Ring oss på eller besök närmaste arbetsförmedling. www. arbetsformedlingen.se

2 Viss minskning av antalet nyanmälda platser I november anmäldes nya platser till Arbetsförmedlingen i Jönköpings län. Jämfört med november i fjol innebär detta en minskning med 4,9 procent. Under 2013 har hittills platser anmälts till någon av länets arbetsförmedlingar, vilket kan jämföras med platser under samma period föregående år. 1 Antalet personer till arbete fortsätter att öka Antalet personer som gått till arbete har varit högre varje månad under 2013 jämfört med samma månad Under perioden januari - november 2013 har sammanlagt personer lämnat för arbete, vilket är fler än under samma period föregående år. I november övergick personer inskrivna vid någon av länets arbetsförmedlingar till arbete (plus 3,0 procent på ett års sikt). Av de som under månaden påbörjat ett arbete var: kvinnor (-1,5 procent) 676 män (+7,6 procent) 416 ungdomar, år, (-3,7 procent) 357 utrikes födda (+22,7 procent) 164 personer hade en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga (+7,9 procent) Färre varsel om uppsägning under 2013 jämfört med 2012 Under perioden januari november 2013 har sammanlagt personer i Jönköpings län varslats om uppsägning. Detta kan jämföras med personer under samma period föregående år. Jämfört med 2011 ligger 2013 års varsel nivå dock något högre (under perioden januari - november 2011 hade personer i länet varslats om uppsägning). I november 2013 varslades 196 personer i länet om uppsägning, vilket kan jämföras med 698 personer i november Antalet nyinskrivna arbetslösa fortsätter att minska I november anmälde sig 797 personer (338 kvinnor och 459 män) som arbetslösa till någon av länets arbetsförmedlingar. Jämfört med november i fjol innebär detta en minskning med 282 personer (motsvarande 26 procent). November blir den fjärde månaden i rad då antalet nyinskrivna arbetslösa minskar (i jämförelse med samma månad föregående år). Av de nyinskrivna arbetslösa var 318 ungdomar (18-24 år), vilket innebär en minskning med 139 personer sedan november i fjol. Antalet nyinskrivna äldre ( Det finns anledning att vara försiktig med att oreflekterat använda platsstatistiken som en mätare av efterfrågeutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur, annonseringsregler och annonseringskultur förändras också över tid och syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden och inte för statistikproduktion. 2Förändring jämfört med samma månad föregående år inom parentes.

3 år) uppgick i november till 67 personer (minus 8 personer jämfört med november 2012). Antalet inskrivna arbetslösa minskade i november I slutet av november varr personer (5 847 kvinnor och o män) inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, vilket innebär att antalet arbetslösa har minskat med 2,3 procent sedan november Minskningen av antalet arbetslösa kan betraktas som något av ett trendbrott då det är första gången på 21 månader som antalet arbetslösa minskar i faktiska tal bland både kvinnor och män (jämfört med samma månad föregående år). Av de inskrivna arbetslösa var öppet arbetslösa (2937 kvinnor och män) och var sökanden i program med aktivitetsstöd ( kvinnor och män). Jämfört med november i fjol minskade antalet öppet arbetslösa med 3,2 procent medan antalet sökanden i program med aktivitetsstöd minskade med 1,22 procent. Antalet arbetslösa ungdomar ( år) minskade i november med 371 personer, motsvarande 9,8 procent, jämförtt med samma månadd föregående år. Antalet inskrivna arbetslösa utrikes föddaa ökade emellertid under månaden, plus 431 personer (eller 9,1 procent) jämfört med november i fjol. I slutet på månaden uppgick antalet inskrivna arbetslösa utrikes födda till personerr i Jönköpings län. Figur 1 beskriver den procentuella a förändringen av det totala antalet inskrivna arbetslösa kvinnor och män i Jönköpings län, jämfört med samma s månad föregående år. I jämförelse med november minskade antalet inskrivna arbetslösa kvinnor med 2,1 procent medan antalet inskrivna arbetslösa män minskade medd 2,5 procent. Figur 1. Arbetslöshetens förändring* (%), år, Jönköpings län, jan nov *Jämfört med samma månad föregående år. Källa: Arbetsförmedlingen Räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) uppgick arbetslösheten i Jönköpings län tilll 7,3 procent i slutet av a månaden. Detta är 1,2 procentenheter lägre än för riket. Jämfört med november 2012 har andelen arbetslösa (mätt i relation till arbetskraften) i länet minskat med 0,3 procentenheter. Ring oss på eller besök närmaste arbetsförmedling. www. arbetsformedlingen.se

4 Andelen arbetslösa utrikes födda uppgick till 20,4 procent i slutet på november (plus 0,4 procentenheter jämfört med november i fjol). Bland ungdomar (18-24 år) uppgick andelen inskrivna arbetslösa i slutet på månaden till 15,0 procent. Sedan november i fjol har andelen arbetslösa ungdomar minskat med 1,6 procentenheter. De arbetsmarknadspolitiska programmen Jobb- och utvecklingsgarantin I slutet av november deltog personer (1 524 kvinnor och män) i Jobb- och utvecklingsgarantin, av dessa befann sig stycken (480 kvinnor och 532 män) i sysselsättningsfasen. Sedan november i fjol har antalet personer i Jobb- och utvecklingsgarantin ökat med 8,2 procent. Antalet personer i sysselsättningsfasen har ökat med 17,1 procent under samma period. Antalet ungdomar 3 i Jobb- och utvecklingsgarantin uppgick i november till 500, vilket innebär en ökning med 40 personer på ett års sikt. Av de ungdomar som deltog i Jobb- och utvecklingsgarantin befann sig 20 stycken i programmets tredje fas. Jobbgaranti för ungdomar Antalet personer i Jobbgaranti för ungdomar uppgick i november till Av dessa var 629 kvinnor och 817 män. Sedan november i fjol har deltagarantalet i programmet minskat med 135 personer (motsvarande 8,5 procent). Nystartsjobb I slutet på månaden hade personer (427 kvinnor och 660 män) i Jönköpings län i ett Nystartsjobb. I jämförelse med november föregående år innebär detta en ökning med 1,3 procent. Antalet utrikes födda i Nystartsjobb uppgick i november till 504 stycken(en ökning med 47 personer sedan november 2012). Antalet ungdomar (18-24 år) i Nystartsjobb var i slutet på månaden 141 stycken (plus 59 personer sedan november i fjol). Personer i arbete med anställningsstöd Antalet personer med anställningsstöd uppgick i slutet av november till 377 stycken, av dessa var 151 kvinnor och 226 män. På ett års sikt har antalet personer med anställningsstöd ökat markant sedan november i fjol har antalet personer med anställningsstöd ökat med 181 stycken. Antalet personer med särskilt anställningsstöd 4 uppgick 157 stycken (plus 53 personer sedan november i fjol) och 156 personer hade ett arbete med förstärkt särskilt anställningsstöd (en ökning med 101 personer sedan november 2012). Antalet personer i Instegsjobb 5 var i slutet av månaden 64, vilket ger en ökning med 27 personer på ett års sikt. 3I normalfallet har en person som deltar i programmet och är mellan år redan deltagit i Jobbgarantin för ungdomar i maximala 15 månader. 4Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering. 5Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskundervisning för invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare.

5 Korta fakta om arbetsmarknaden i Jönköpings län, november (Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.) personer fick arbete (1 277) nya platser anmäldes (1 502) personer var inskrivna som arbetslösa (12 896) ungdomar (18-24 år) var inskrivna som arbetslösa (3 797) 797 anmälde sig som arbetslösa (1 079) 196 varslades om uppsägning (698) Andel arbetslösa i relation till arbetskraften: Totalt, år: 7,3 procent (7,6 procent) Ungdomar, år: 15,0 procent (16,6 procent) Utrikes födda: 20,4 procent (20,0 procent) Totalt inskrivna arbetslösa i november 2013 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften i Jönköpings län, år. = 6,2 % = 6,3 8,3 % 1 = 8,4 % 1 Genomsnitt för länet +/- 1 procentenhet Mullsjö Gnosjö Habo Jönköping Vaggeryd Tranås Aneby Nässjö Eksjö Vetlanda Sävsjö Kommun Inskrivna arbetslösa Förändring i procentenheter* Tranås 9,7% 0,1 Nässjö 9,6% -0,1 Gislaved 8,6% -0,7 Riket 8,5% -0,1 Aneby 7,6% -0,4 Sävsjö 7,4% 0,4 Jönköpings län 7,3% -0,2 Gnosjö 7,3% -0,6 Värnamo 7,0% -0,2 Vaggeryd 6,9% -0,6 Jönköping 6,9% -0,2 Vetlanda 6,7% -0,2 Eksjö 6,6% -0,2 Mullsjö 6,5% -0,4 Habo 4,1% -0,2 *Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år Gislaved Värnamo

6 Totalt inskrivna arbetslösa i november 2013 som andel (%)) av den registerbaserade arbetskraften, år. Ring oss på eller besök närmaste arbetsförmedling. www. arbetsformedlingen.se

7 Fakta om statistiken Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning December månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 14 januari 2014.

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Närmar sig och fjärmar sig

Närmar sig och fjärmar sig Närmar sig och fjärmar sig Uppföljning av indikatorerna för utrikes föddas sysselsättning Lena Schröder, Integrationsverket Gün Sahin, Arbetsmarknadsstyrelsen Närmar sig och fjärmar sig Integrationsverkets

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas?

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Eva Mörk RAPPORT 2011:6 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011.

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011. Vägen till arbete Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011 Stockholm 2010 SOU 2010:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten?

Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten? Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten? av Anders Forslund 2014-01-10 Sammanfattning [Klicka och skriv sammanfattningen] IFAU - [Klicka och skriv titel] 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2

Läs mer

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 2014:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2013 INFORMATION OM UTBILDNING

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Uppföljning av plusjobb

Uppföljning av plusjobb Uppföljning av plusjobb Linus Lindqvist RAPPORT 2007:14 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Hur väl lyckas de och till vilken kostnad? Forskningsrapport 2014/4 Jonas Karlsson, Ryszard Szulkin, Clara Lindblom & Magnus Bygren Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken:

Läs mer

Hur stor är risken för bestående hög arbetslöshet?

Hur stor är risken för bestående hög arbetslöshet? Hur stor är risken för bestående hög arbetslöshet? Laura Hartman och Helena Svaleryd Laura Hartman är docent i nationalekonomi, verksam som forskningschef hos SNS och medlem av Finanspolitiska rådet. Hennes

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer