Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011"

Transkript

1 Bilaga 2 Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober a. Faktisk arbetstid Hur många timmar har du arbetat senaste veckan 1b. Hur många timmar av veckans arbetstid har du ägnat åt följande insatser? Målgrupp Arbetstid under veckan i % JOB fas 1 och 2 JOB fas 3 UGA Följande frågor 2-11 skall summera till din totala faktiska arbetstid den senaste veckan. Ange alla svar i timmar och minuter, t.ex. 1:25. Hoppa över de frågor som berör arbetsuppgifter du inte haft den senaste veckan. Arbetsgivarkontakter 2. Hur många arbetsgivarkontakter har du haft under veckan och hur mycket tid har du, totalt under veckan, ägnat åt dessa? (obs! vid mässa uppskatta antalet deltagande arbetsgivare. Vid besök och jobbmässa inkludera endast tiden som besöket/mässan faktiskt varade och som du var delaktig. Vid telefon- och e-postkontakt inkludera även tiden för ev. efterarbete. Ange tid i timmar och minuter, t.ex. 4:15.) Kategori Besök/enskilt möte Jobbmässa Telefon (inkl. telefonjour) E-post Antal arbetsgivare/ kontakter Total tid 1 (7)

2 3. Hur mycket tid har du under veckan ägnat åt följande arbetsuppgifter? (ange tid i timmar och minuter, t.ex. 10:15) Matchningsarbete utifrån platser Förberedelser inför och efterarbete efter enskild arbetsgivarkontakt (exkl. ev. matchning utifrån platsen) Förberedelser inför och efterarbete efter jobbmässa Restid till och från arbetsgivarbesök Övrigt arbete med arbetsgivare/platser Total tid Vid övrigt, ange vad (fritext) Sökandekontakter 4. Direktservice: Har du under veckan arbetat i direktservice? o Ja o Nej 4b. Hur länge arbetade du i DS och hur många besök/kundkontakter (korta som långa) hade du under ditt arbetspass i DS, se instruktion för förtydligande? (ange tid i timmar och minuter, t.ex. 8:00) Antal sökande Total arbetstid i DS 2 (7)

3 5. Enskilda möten: Hur många enskilda möten (exkl. dem i DS, redovisade ovan) med arbetssökande har du haft under veckan och hur mycket tid, totalt under veckan, har du ägnat åt dessa? Obs! ett möte registreras endast en gång. Kategorierna är prioriterade i fallande ordning, d.v.s. en sökande som har flera egenskaper registreras på den första som stämmer. Se instruktion för förtydligande. (Ange tid i timmar och minuter, t.ex. 1:15.) Kategori Antal möten Total tid JOB-deltagare UGA-deltagare Deltagare i Arbetslivsintroduktion Nyanländ inom etableringsuppdraget Övriga nyanlända Sökande med funktionsnedsättning Nyinskrivna (<1 mån) Övriga sökande 6. Förberedelser inför och efterarbete efter enskilt möte: Hur mycket tid har du, totalt under veckan ägnat åt förberedelser inför och efterarbete efter enskilda möten? (Summera den totala tidsåtgången för alla möten. Ange tid i timmar och minuter, t.ex. 5:30) Total tid, exkl. restid Ev. restid för sökandekontakter 3 (7)

4 7. Gruppmöte: Hur många sökande har deltagit i gruppmöte med dig under veckan och hur mycket tid har du ägnat åt gruppmöten under veckan? (Ange mötet vid den kategori som majoriteten av arbetssökande tillhörde. Obs! jobbmässor redovisas under arbetsgivare på fråga 2. Ange tid i timmar och minuter, t.ex. 1:15) Kategori Antal deltagare Total tid JOB-deltagare UGA-deltagare Deltagare i Arbetslivsintroduktion Nyanlända inom etableringsuppdr. Övriga nyanlända Nyinskrivna (<1 mån) Övriga sökande 8. Förberedelser inför och efterarbete efter gruppmöte: Hur mycket tid ägnade du under veckan åt förberedelser inför och efterarbete efter gruppmöten? (Summera den totala tidsåtgången för alla möten. Ange tid i timmar och minuter, t.ex. 1:15) Total tid 9. Telefon- och e-postkontakter: Hur mycket tid ägnade du åt telefon- och e-postkontakter (inkl. telefonjour) med arbetssökande under veckan? (Inkludera även tiden för ev. efterarbete efter kontakten. Ange tid i timmar och minuter, t.ex. 1:15) Kategori Antal kontakter Total tid Telefon E-post 4 (7)

5 10. Övrigt kundarbete: Hur mycket tid ägnade du åt annat arbete med enskilda ärenden under veckan, som inte är kopplat till ett enskilt möte, gruppmöte, telefon- eller e-postkontakt? (Ange tid i timmar och minuter, t.ex. 5:30) Total tid Ange vad det övriga kundarbetet i huvudsak bestod av: Övrigt arbete Arbetsuppgifter av övergripande karaktär, ej kopplat till enskilt kundärende (sökande eller arbetsgivare). 11. Hur mycket tid (som ej inkluderas i frågorna ovan) ägnade du under veckan åt följande aktiviteter? (Ange tid i timmar och minuter, t.ex. 3:45) Kategori Samverkan med kommunen och andra myndigheter Samverkan med utb. anordnare/kompl. Aktör Uppföljning av anordnare/kompl. Aktör Interna möten Kompetensutveckling Facklig tid Övrig restid (ej till arbetsgivar- eller sökandebesök) Övrigt Total tid Ange huvudsaklig aktivitet inom övrigt 5 (7)

6 12. Uppskatta den genomsnittliga tidsåtgången för följande arbetsmoment per gång (ange tid i timmar och minuter, t.ex. 1:15). Frågan är fristående från redovisningen ovan. Du behöver inte ha utfört arbetsmomenten den senaste veckan för att svara, men om det var över tre månader sedan du gjorde momentet senast, så hoppa över den raden (med undantag för underrättelser, se nedan). Syftet med frågan är att fånga den genomsnittliga tiden det tar att utföra nedanstående arbetsmoment. Momenten kan innehålla flera delar t.ex. kontakt med sökande, insamling av uppgifter, administration i AIS och diarieföring. Gör först en uppskattning av den tid det i genomsnitt tar att t.ex. fatta ett beslut om lönebidrag inklusive hela kedjan med sökandekontakt, ev. kontakt med arbetsgivare, läkarutlåtande etc. försök sedan bryta ut den tid som går åt till de mer administrativa delarna, som registrering av beslutet i AIS och ev. diarieföring. Det är det initiala beslutet om start av program som avses. Inom ramen för t.ex. JOB förekommer också andra beslut t.ex. arbetsmarknadsutbildning inom JOB, dessa beslut är i det här fallet inte JOB-beslut utan ses som ett beslut om just arbetsmarknadsutbildning. 6 (7)

7 Arbetsmoment Handlingsplan Anvisning Underrättelse Nyinskrivning Genomsnittlig tid per gång Beslut om start av program eller annat stöd Nystartsjobb Utvecklingsanst., Trygghetsanst., LBI och OSA Start av näringsverksamhet APR, Prova på, Lärlingsplats UGA JOB, fas 1 och 2 Fas 3 Aktiviteter inom vägledning, kartläggning Instegsjobb Arbetsmarknadsutb. Inkl. förberedande utb. Flyttningsbidrag Ersättning till kompletterande aktör (EKA) Hjälpmedel Varav administrationstid 13. Övriga kommentarer du vill lämna. (Fritext) 7 (7)

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 2012:16 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader Kartläggning, analys och förslag till förbättrad redovisning MISSIV DATUM DIARIENR 2012-05-09 2011/265-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-11-10 A2011/3920/A

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012

Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012 Arbetsförmedlingens Årsredovisning 2012 Innehåll Generaldirektören har ordet........................................................................ 2 Arbetsförmedlingens uppgifter.....................................................................

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser)

Bilaga 3 a Exempel på utformning av enkät (tre delkurser) Flexibel utbildning på distans ur organisations- och studerandeperspektiv Sidan 1 av 12 Instruktioner Alla studerande som ingår i undersökningen är anonyma, d v s du ska inte skriva ditt namn. Enkäten

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen

Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen 2010-10-29 Dnr 2010/301 2010:25 Tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen utifrån förändringar i sjukförsäkringen En uppföljning med redovisning till regeringen enligt regleringsbrevet för IAF

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting.

Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden för dig som blir uppsagd inom kommuner och landsting. Omställningsfonden är en förmån för alla som jobbar inom kommuner, landsting och företag anslutna till Pacta. Förmånen innebär att

Läs mer

Slutlig Följeforskningsrapport 2013-03-18. Dörröppnare och tröskelsänkare

Slutlig Följeforskningsrapport 2013-03-18. Dörröppnare och tröskelsänkare Slutlig Följeforskningsrapport 2013-03-18 Dörröppnare och tröskelsänkare Innehållsförteckning Inledning och sammanfattning 3 Följeforskningsuppdraget och dess genomförande 8 Uppdraget 8 Genomförandet 9

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Stöd och matchning mer stöd i jobbsökandet

Stöd och matchning mer stöd i jobbsökandet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014 11 Stöd och matchning mer stöd i jobbsökandet Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver ett intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet.

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Sida: 2 av 22. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 11 a och b

Sida: 2 av 22. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 11 a och b Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 15 juni 2012 Sida: 2 av 22 Sida: 3 av 22 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Lönebidrag - 11a och b Arbetsförmedlingen

Läs mer