Regionala Nätverket för turism Uppsala 3-4 april, 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala Nätverket för turism Uppsala 3-4 april, 2014"

Transkript

1 Regionala Nätverket för turism Uppsala 3-4 april, Britt-Marie Andrén Karlsson inleder och hälsar välkommen 2. Regionförbundet Uppsala län och Visit Uppland Presenterade sin region och sitt arbete. a. Cecilia Forss, ordförande i Regionförbundet Uppsala län b. Cecilia Österlind, Regional Destinationsutvecklare Visit Uppland c. Tomas Stavbom, chef regional utveckling d. Toni Jonsson, Visit Uppland och Arenor för Tillväxt 3. Rollfördelning och hur går vi vidare Moderator Mats Forslund, JHT 1. Svensk Turisms roll, Magnus Nilsson Tre ben (tidigare fyra, sålde Svensk Destinationsutveckling till konsulterna) o 50% -ägare till VisitSweden o Forum för branschen, viktigt att representeras i inflytelserika organisationer viktigt att veta - Vem som gör vad? - Har vi samma mål? o Nationella strategin idag pratar alla om det, alla har mål/egna regionala strategier för (halvtid) beslut om revidering av Nationella strategin. Fakta behövs om målen ska revideras. Pågående arbete idag: finansiell arbetsgrupp med uppdraget: hur ska aktie- och finansieringsstrukturen se ut framöver, dvs hur ska verksamheten bedrivas, vilka ägare behövs. Almedalen 2014; Almedalsgruppen (Tomas Laurell), ett seminarium och mingel på Burmeister. 2. Visitas roll, Tomas Laurell Fokus på medlemmarnas utveckling Var med i arbete med Nationella strategin Kunskapsförsörjning/kompetensutveckling (ödesfråga) o Visitaakademin o BFUF (Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond) Stöd i kollektivavtal och juridiska avtal Opinionsbildning: o Dubbelstöten o Almedalen Tillväxtverkets roll, Christina Rådelius Stärka företagarnas konkurrenskraft, ansvarig för regeringens turismfrågor, from 1 mars: Nationellt turistansvar för statistik och samordning av myndigheter (myndighetsuppdraget). Rollfördelning, offentligt och näringen

2 Myndighetsuppdraget. Regeringen har gett 15 myndigheter och statliga bolag i uppdrag att samverka för att effektivisera insatser som rör turism. Tillväxtverket leder arbetet i samarbete med VisitSweden. Konferens 16 oktober, Destinationsutveckling i fokus 4. Enkätresultat uppföljning Nationell strategi 2014, Linn Uggerud, Svensk Turism AB, Therese Lindberg, Tillväxtverket Presentationen finns bifogad. Sammanfattningsvis kan man säga att åtta av tio har egna regionala strategier och de flesta har 2020 som mål. De som uppger att de inte har regionala strategier är på gång eller har strategier på destinationsnivå. Vad gäller de regionala målen är man positiv till att utveckla exportmogna destinationer, men lite försiktigare i målsättningen vad gäller sysselsättning och omsättning. Utmaningen är framförallt samordning och tydligare rollfördelning av privata och offentliga aktörer. Begreppet destination definieras också olika. Olika beskrivningar, arbetssätt, kulturellt tema, geografiskt område. Hur många destinationer är exportmogna? Svårt att svara på. Avslutande kommentarer: Bra att alla har gjort hemläxan och satt egna strategier (Mats Forslund). Nationella strategin har satt igång dessa bra krafter. Men vad saknas? (Mats Nilsson). Nationella strategin stakar ut en riktning, är enad röst från näringen, regionerna och destinationerna och har mobiliserat och involverat andra branscher t ex Svensk Handel. Inom Svensk Handel har man tillsatt Elisabet Elmsäter Vegsö i en ny roll som Ansvarig besöksnäring (Thomas Brühl). Kommunerna har blivit mer involverade och fått upp ögonen för turism som näring. Viktigt att involvera kommunalråden (Conny Brännberg) Avgörande frågeställningar; energi/förankring ska läggas på kommunerna (Dennis Bedroff). Efterfrågan på statistik, regional statistik (Christina Rådelius). 5. Nätverkets enkät; Sveriges regionala turistorganisationer, Björn Fransson Björn presenterade en rad intressanta resultat från enkäten, rapport finns bifogad. Det framkom bla att den totala omsättningen är 250 MKR/år och att några få regioner står för lejonparten. Näringslivets insats motsvarar 8% (20 MKR), MEN näringen investerar mycket själva och inte via våra organisationer. Det kan vara svårt att få hela bilden. I t ex Sörmland har kommunerna investerat mer än regionen. Vidare framkom att destinationsutveckling är det man arbetar mest med, och det mest prioriterade. Andra områden som t ex statistik tar också mycket tid, men är mer lågprioriterad, sannolikt för att det är en hygienfaktor. Viktigaste marknaderna är Tyskland, Nederländerna, Norge och Danmark. En marknad som framkom som prioriterad, men som inte VisitSweden arbetar med är Polen. Glädjande nog har alla regioner en turismstrategi! 6. Öka Takten, Thomas Brühl, Visit Sweden Med utgångspunkt från planen för Öka takten! (VisitSweden styrelse ) talade Thomas om vikten av att alla för resonemanget om att dubbla anslagen till VisitSweden och därmed skapa förutsättningar för nya jobb.

3 Huvudorsaker till tillväxt inom besöksnäringen: Ökad tillgänglighet* Fler exportmogna destinationer Effektivare och ökad marknadsföring internationellt Besöksnäringen står inför ett vägskäl: Fördubbla exportvärdet 2020 eller tappa redan År var det totala anslaget till VisitSweden 140 MKR/år, är det 120 MKR och 2015 förväntas det bli 90 MKR (endast basanslaget). Med minskade anslag till marknadsföring blir det färre kampanjer, färre besökare, färre gästnätter, lägre omsättning, lägre momsintäkter och färre jobb. Istället bör man öka anslaget och därmed vända på steken, fler besökare,, fler jobb. Se mer i dokumentet Öka Takten! och Thomas presentation. VisitSweden har diskuterat med Alliansen och Oppositionen, men försöker diskutera och sprida frågan till alla. Viktigt att alla diskuterar i sina nätverk och lyfter frågan med sina politiker. *som ett exempel nämns Skavsta som tappat utländska besökare pga att Ryan Air har dragit ner på sina flighter. 7. Sammanfattning Viktigt att vi samverkar och stöttar varandra i frågor samt ger mandat till den organisation som är bäst lämpad i ändamålet. Vi måste också själva sluta tala om vår bransch som spretig. Vi ska arbeta mot gemensamma mål. Mycket bra med Nationella strategin som banat väg för regionala strategier. Viktigt att vi nyttjar de nationella nätverk/organisationer våra medlemmar är med i och driver gemensamma och aktuella frågor i dessa samt till våra politiker. Det är också viktigt att tydliggöra rollfördelningen mellan näringen och politiken. 8. Nationella uppdrag inom nätverket, Mats Forslund - Kartläggning av organisationer med nätverkets medlemmar Svensk Turism Mas Forslund Stefan Mörtberg (valberedning) Ekoturismföreningen Pia Jönsson- Rajgård (ordförande) Arbetsförmedlingen Karin Ekebjär Referensgruppen för cykelturismen Lena Stävmo (ordförande) Visita (valnämnden) Stefan Mörtberg Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism Lena Larsson Swedish Welcome Lena Larsson (ordförande, i interimsstyrelsen och föreningen) Fredrik Lindén Lena Stävmo Ola Nilsson

4 Henrik Wester Turistbyrårådet, Visita Björn Fransson Universitetskanslersämbetet, UKÄ Laila Gibson VisitSweden Mats Forslund 4. Kent Johansson, EU-parlamentariker, cykelutredare och f.d. regionråd i Västra Götaland Tre perspektiv på vad som är bra att ha koll på i Europa och som också påverkar turism och resandet. Hållbarhetsperspektivet Hållbarhet genomsyrar hela EU-arbetet, alla områden. Arbete för att binda ihop Europa Roamingavgifterna kommer att avskaffas 2015 i Europa. En konsekvens blir förenklat resande. Gränstrakter är relativt outvecklade och därmed nya potentiella områden, pga mkt liten risk för krig idag. Man arbetar också för hur olikheter ska kunna umgås med varandra. Integritetsperspektiv Avskaffandet av datalagringsdirektivet (lagring av uppgifter). 8 april kom också EUdomstolens dom att direktivet inskränker den personliga integriteten och avskaffas. Nu är det upp till medlemsländerna att avgöra hur de vill göra med den nationella lagstiftningen. Ann- Sofies anmärkning. Minimilagstiftning, enas om en lagstiftning. I Europa finns det många skilda system i och inom olika länder (t ex skolan). På detta sätt kan man ha kvar alla system, men bildar också en europeisk lagstiftning/system. Kent tog också upp att det är viktigt att vara enade som organisationer i EU. Viktigt att prata ihop sig, att få utbyte av att vara en part som kan ge input till beslut i EU. Det kan t ex vara bra att vara med i någon europeisk turistorganisation. Turismfrågor är väldigt dominerade av sydeuropeiska länder, t ex NECSTouR, där regioner kan vara medlemmar. När det gäller cykling och cykelleder är det av stor vikt att vi är med och påverkar kommuner, regioner och myndigheter och bevakar och för fram turismperspektivet. o o PBL (plan- och bygglagen) måste revideras var 4:e år och då finns chans att påverka Viktigt att se koppling till den regionala kollektivtrafiken, vid fastställning och upphandling. Ett exempel kan vara att man kan ta med cykeln under sommaren på buss/tåg. Läs mer om Kent Johansson och hans arbete. 5. Cristina Núñes, Network Coordinator at NECSTouR Secretariat, Brussels Cristina berättade om NECSTouRs arbete och välkomnar att fler regioner från Sverige går med. Idag är Västra Götalandsregionen, enda svenska medlem i Sverige. Kostnad euro/år. Cristinas presentation finns bifogad. Läs mer om NECSTouR här

5 6. Nätverkets prioriteringar och kommande arbete, Mats Forslund Se bifogat dokument Nätverkets frågor och prioriteringar Nästa mote oktober, Umeå Vår 2015, Småland (Kronoberg) Höst 2015, Västmanland Vår 2016, Värmland 8. Avslutning Ett stort tack till Uppland för ett mycket gott värdskap. Till sist, men den viktigaste punkten, Bo Öster går i pension och avtackades. Bo har genom åren gjort ett fantastiskt arbete med att hålla ihop nätverket. Ny samordnar är Ann-Sofie Strömbäck, Västsvenska turistrådet. Ann-Sofies kontaktuppgifter: Telefon: Mobil: //Ann-Sofie Strömbäck

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN

SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN SMÅLAND OCH ÖLAND EXPORTHANDBOK FÖR BESÖKSNÄRINGEN 1 INNEHÅLL FÖRORD 3 ANALYS 4 DESTINATION & PRODUKT 8 TILLGÄNGLIGHET 12 FÖRSÄLJNING 14 MARKNADSFÖRING 16 MER KUNSKAP OM EXPORT 18 ORD- & CHECKLISTOR 21

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket Minnesanteckningar LTS vårmöte 21-22 april 2010 i Visby LTS vårmöte 2010 inleddes med att naturen bjöd kulturen starkt motstånd. Detta är våren när vi har lärt oss åtminstone ett namn till på en isländsk

Läs mer

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland Aktuellt från VKL Förändringsprocesser är utvecklingens moder Just nu förändras mycket på VKL. Överenskommelserna mellan SKL och staten på välfärdsområdet och som under flera år utmynnat i projekt på VKL

Läs mer

Exportguide för Dalarnas besöksnäring

Exportguide för Dalarnas besöksnäring Exportguide för Dalarnas besöksnäring Foto: Nisse Schmidt/ Visit Idre En stark näring med gamla anor Besöksnäringen i Dalarna är en stark och viktig industri med gamla, stolta anor och räknas idag som

Läs mer

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 Nya företag och jobb för regionens utveckling EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 1 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2010 är vi mitt i programperioden

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer