Bewator Entro. Projekteringshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bewator Entro. Projekteringshandbok"

Transkript

1 Bewator Entro Projekteringshandbok SV

2 Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra såväl handbokens innehåll som produkternas konstruktion. Dokumentnummer: b Entro 5.1 Proj-SV Bewator AB, som ingår i Bewator Holding AB, utvecklar och marknadsför ett komplett utbud av säkerhetsprodukter, vilket inkluderar passerkontroll och larm. Försäljning, installation och service sköts via ett rikstäckande nät av återförsäljare. Åtgärder (såsom olovlig manipulering, olovlig kopiering m m) får inte vidtas med i produkterna och systemen ingående programvara. Sådana åtgärder utgör upphovsrättsintrång som kan bestraffas med böter eller fängelse och resultera i skyldighet att betala skadestånd och vederlag för utnyttjandet av programvaran.

3 Bewator Entro Projekteringshandbok Innehåll Hur projekterar man Bewator Entro?... 5 Var finns ytterligare information?...5 Metodik...5 Media (korttyp)...6 Säkerhetsnivåer...6 Vad består Bewator Entro av?... 7 Mindre anläggningar utan nätverk...7 Större anläggningar med eller utan nätverk...8 Kommunikationsvägar mellan enheter Fördelar och nackdelar Designade kapslingar...11 Kablage...12 Kabel för strömförsörjning Kabel för RS Kabel för nätverk (TCP/IP) Kabel till PC Skärm för RS Strömförsörjning...14 Lokal strömförsörjning Central strömförsörjning Spänningsfall Exempel på bristfällig dimensionering Exempel på korrekt dimensionering Flera strömförsörjningar i samma kabeldel Larmstyrning Monostabil larmförbikoppling...20 Bistabil larmstyrning (nivå eller puls) Larmzoner Larmindikeringar...22 Intelligent återkoppling (ASF)...23 Centralenhet SR34i RS485 på två nivåer...24 Ethernet och nätverk...24 SR34i olika storlekar SR32, SR32i eller SR34i? Dörrmiljöer Beröringsfri läsare eller magnetkortläsare eller båda? BCLINK eller CLOCK & DATA gränssnitt...28 Kompakt eller delat montage?...28 Dörrkontroll...29 Motorlås och elslutbleck...29

4 4 Bewator Entro Projekteringshandbok Olika funktioner i IOR Summalarm...30 Nödöppning...30 Varning om spänningsbortfall...30 Tidstyrning...30 Maskin & dörrstyrning i bokningsapplikationer...30 Hisstyrning...31 Exempel Programvara Flera PC i samma anläggning...32 Bokningssystem Nödvändiga komponenter...34 Webbläsare...34 InfoPoint IP811/IP810 Bokningsterminal...34 Maskin och dörrstyrning...34 Exempel 1 tre dörrar utan nätverk Förslag på lösning Exempel 2 tre plan med tre SR34i (utan nätverk) Förslag på lösning Exempel 3 nätverk i samma fastighet Förslag på lösning...38 Exempel 4 ett system både i och utanför fastigheten i nätverk Säkerhetsaspekter...39 Förslag på lösning...40 Exempel 5 Bokningsystem...41 Förslag Exempel 6 två PC i samma nätverk Avancerad information om nätverk Vilken redundans finns i Bewator Entro? Tekniska data...47 Anteckningar... 52

5 Bewator Entro Projekteringshandbok 5 Hur projekterar man Bewator Entro? Grundfilosofin med Bewator Entro är att det skall var enkelt, säkert och bekvämt att använda. Detsamma gäller för den som projekterar och installerar Bewator Entro. Vi har byggt in många års erfarenhet i både funktioner, handhavande och preventivt underhåll i olika delar av systemet. För dig som projekterar, så innebär detta att du mycket lätt kan hålla isär begrepp som t ex kablage, strömförsörjning, centralenheter och dörrmiljöer (läsare). Helt enkelt ett effektivt modultänkande. Givetvis är slutkundens (brukarens) önskemål i fokus, men med Bewator Entro så finns förutsättningarna att även tillgodose detta - till ett rimligt pris. Var finns ytterligare information? Mera information om specifika tekniska funktioner samt installation och handhavande av Bewator Entro hittar du bl.a. i följande dokumentation: Bewator Entro Installationshandbok. Bewator Entro Användarhandbok. Tekniska Informationsblad för varje produkt (t ex beröringsfria läsare). Bewator Entro konsult CD (med bl a CAD-ritningar i DWG-format). Du hittar dessa enklast på vår webbsida Metodik Målet för allt säkerhetsarbete, är att förebygga oförutsedda händelser. D v s att minimera risker, men samtidigt snabbt kunna få reda på vad som hänt - om något händer. Det bästa sättet, att inleda ett säkerhetsprojekt, är att ta reda på den aktuella situationen för fastigheten (objektet). D v s en riskbedömning av potentiella faror för ett intrång och konsekvenser av detta. Vilka lås och nycklar finns idag? Behöver vissa dörrar överhuvudtaget användas fortsättningsvis? Vilka personer ska använda olika dörrar? I detta ingår även en bild av vilka dörrar som ingår i skalskyddet (oftast ytterdörrar) men även interna dörrar som ska dediceras för passage av behöriga personer. Några exempel är datarum, kassarum i varuhus, medicinrum på sjukhus osv. Kort sagt - var och när har olika personer behörighet till olika utrymmen. Ett annat område som ska beaktas är om det finns krav på andra funktioner i fastigheten. T ex inbrottslarm eller att många besökare kommer till fastigheten. Dvs behövs styrning av inbrottslarmet och något porttelefonsystem. Så snart behoven är kartlagda så kan projekteringen av Bewator Entro börja.

6 6 Bewator Entro Projekteringshandbok Media (korttyp) Säkerhetsnivåer I passersystem (till skillnad från kodlås), så måste varje individ som använder systemet ha en identitet. Idag finns i huvudsak två sätt för detta magnetkort eller beröringsfria kort (proxkort). Användningsområdet är lite bredare för beröringsfria kort. T ex är bostadssektorn intressantare för detta eftersom beröringsfria kort/brickor tål lite tuffare hantering. Bewator Entro har läsare och kort för båda metoderna - t o m en kombination. Det är viktigt att beslut tas av kund/användare vad som ska användas. Om någon dörr dessutom ska använda PINkod, eller för att till- och frånkoppla larm så måste det finnas en knappsats tillgänglig. Detta ger förutsättningar för valet av läsare i dörrmiljöerna. Se kapitel Dörrmiljöer. Detta är ett begrepp som används för att definiera vilka krav som ställs på användaren för att passera en dörr. Ibland kanske det krävs både giltig kort/bricka (med tillhörande PIN-kod) för att passera en dörr. Ibland räcker en fyrsiffrig kod eller en dörr kan t o m vara olåst. I Bewator Entro kan man enkelt bestämma vad som ska gälla vid olika tillfällen vid varje enskild dörr. Följande säkerhetsnivåer finns och är tillgängliga, beroende vilken läsartyp som finns vid dörren: Olåst dörr. Dörren är olåst. Gruppkod. Dörren kan öppnas med en för flera personer gemensam fyrsiffrig kod. Endast kort. Ett personligt passerkort ska dras genom kortläsaren för att dörren ska öppnas. Om kortet tappas bort eller stjäls är det lätt att spärra kortet. Kort + kod (PIN). Dörren öppnas först när passerkortet dragits och en personlig kod som hör till just det kortet har angivits. Bistabil Gruppkod. Ett antal personer har försetts med en gemensam gruppkod. När koden anges första gången öppnas dörren och förblir olåst tills koden anges nästa gång. Bistabil Kort. När kortet dras första gången öppnas dörren och förblir olåst tills kortet dras nästa gång. Bistabil Kort + kod (PIN). När kortet dras och koden anges första gången öppnas dörren och förblir olåst till kortet dras och koden anges nästa gång. Vittne Kort. Två personer, som vardera drar sitt kort inom 15 sekunder, krävs för att öppna dörren. Vittne Kort+PIN. Två personer, som vardera drar sitt kort och anger sin personliga kod inom 15 sekunder, krävs för att öppna dörren. Låst dörr. Dörren kan inte öppnas via kortläsaren utan endast med nyckel utifrån och med fjärröppningsknapp inifrån. Dörr bortkopplad. Dörren är helt bortkopplad från systemet vilket betyder att inte ens fjärröppning fungerar. Personlig kod. Bewator Entro kan ställas in så att personer kan ha en personlig kod i stället för kort. Då fungerar emellertid inte Gruppkod. Med hjälp av säkerhetsnivåer kan man välja en lämplig nivå av säkerhet för fastigheten. Dagtid, när det finns personer i fastigheten, kan Gruppkod eller Kort vara tillräckligt. På natten är Kort+PIN ett lämplig val.

7 ESC ESC ESC Bewator Entro Projekteringshandbok 7 Vad består Bewator Entro av? Lättast beskriver man systemet som tre olika beståndsdelar: PC-dator (med programvara) för att mata in och hämta information till eller från systemet. Via direkt kabel eller nätverk. SR34i centralenheter som innehåller information och tar beslut om åtgärder i respektive dörrmiljö. Dörrmiljöer där dörrcentraler, läsare, knappsatser osv. installeras samt lämpliga elektriska lås. PC Nätverk SR34i SR34i SR34i Undercentraler PSU DC12 DC22 pd30em Dörrmiljöer A 0 B A 0 B A 0 B Figur 1 - Olika nivåer i Bewator Entro I en anläggning kan finnas upp till 16 olika SR34i med vardera 32 dörrmiljöer. Mindre anläggningar utan nätverk Bewator Entro passar lika bra i mindre objekt med endast ett fåtal dörrar. Bilden ovan visar en anläggning med nätverk och flera centralenheter, men det går lika bra att nyttja bara en SR34i utan nätverk. Man kan då enkelt konfigurera ett passersystem utan större insatser. Naturligtvis måste en korrekt planering ändå göras, men oftast kan man nöja sig med att använda eget kablage och behöver inte fundera på nätverk, IP-adresser osv. Några meter Bewator kombi-kabel, en SR34i, batteribackup och några läsare samt programvaran är allt som behövs!

8 1 1 8 Bewator Entro Projekteringshandbok Större anläggningar med eller utan nätverk Bewator Entro har kapacitet att hantera upp till 512 dörrmiljöer och personer i ett och samma system (databas). Utöver detta kan en PC styra upp till 1000 sådana system via modem och/eller nätverk. Kom ihåg att dessa system består av separata, unika databaser trots att de kan nås och lagras i samma PC. Det första man gör är att fastställa om passagesystemet ska omfatta en fastighet eller flera fastigheter och kanske på flera orter. Om det är endast en fastighet (men många dörrar) så kan fortfarande eget kablage användas, men systemet delas upp i flera delar med varsin SR34i undercentral som styr ett antal dörrar (lokal buss). Alla delsystem kopplas sedan ihop i ytterligare en nivå (global buss). Se Figur 2 - Fastighet med RS485 kablage Då flera fastigheter ska finnas i samma system, så kan en nätverkslösning övervägas. Tänk på antalet dörrar inte får överstiga 512. I detta fall kopplas den globala bussen istället via nätverk (TCP/IP) men fortfarande styr varje SR34i lokalt sina dörrar. En blandning finns också på så sätt att en SR34i i varje fastighet använder nätverk medan andra har eget kablage till denna. Se Figur 3 - Både TCP/IP och RS485 i global kommunikation Många gånger kanske bara en central PC ska styra olika, unika system i olika fastigheter. Detta kan ske antingen via modem eller via nätverk. Se Figur 4 - Nätverksansluten PC för två olika Bewator Entro Figur 2 - Fastighet med RS485 kablage

9 Bewator Entro Projekteringshandbok 9 Figur 3 - Både TCP/IP och RS485 i global kommunikation Figur 4 - Nätverksansluten PC för två olika Bewator Entro

10 10 Bewator Entro Projekteringshandbok Kommunikationsvägar mellan enheter Bewator Entro version 5 (och högre) kommunicerar på tre nivåer: 1 Mellan anläggningen och en (eller flera) PC datorer. RS232 seriellt (< 25 meter). Nätverk TCP/IP (10/100 Mbit). 2 Mellan SR34i undercentraler. Global RS485 buss (<1 200 meter). Nätverk TCP/IP (10/100 Mbit). 3 Mellan SR34i och dess dörrmiljöer (dörrcentraler/läsare). Lokal RS485 buss (<1 200 meter). Olika kombinationer av ovanstående är möjliga. Se kapitlet Kablage för val av kabel vid olika metoder. Fördelar och nackdelar Nivå och metod Fördel Nackdel RS232 (till PC) PC och anläggning hittar varandra Korta avstånd. Normalt enkelt. max 25 meter. TCP/IP (till PC) Global RS485 (mellan SR34i) TCP/IP (mellan SR34i) RS485 (till dörrcentraler) Elektrisk kontakt med bara en PC. Endast nätverket i sig begränsar avståndet (Jorden runt!). Isolation mellan PC och anläggning. Snabbare överföring. Kablage finns oftast redan i fastigheten. Ingen kontakt med omvärlden säkert kablage. Lättare driftsättning Ingen teoretisk gräns för geografiska avståndet. Isolation mellan olika delar av anläggning. Internet (för t ex bokning). Kablage finns oftast redan i fastigheten. All installation i dörrmiljön Strömförsörjning finns ofta i samma kabel Något mera inställningar i PC och SR34i. T ex IPadress. Nätverk kan få planerade eller oplanerade avbrott. Dyrare att installera ny kabel. Begränsat geografiskt (max meter). IP-adress måste programmeras. Nätverk kan få planerade eller oplanerade avbrott.

11 Bewator Entro Projekteringshandbok 11 Designade kapslingar De nya Entro enheterna har en designad kapsling som ger möjlighet till en ännu lättare och snyggare installation. De olika enheterna har flera fördelar men några av viktiga detaljerna är: Speciella hörnelement är konstruerade så att de kan lyftas bort men samtidigt dölja kablarna och täta anslutningen när kåpan monteras. Idealisk vid montering via RALlist. Se figur 5. Petskyddad anslutning kan enkelt göras genom att kabeln förläggs över kanten (innan hörnelementen monteras). Se figur 6. Kabelanslutningar kan göras på många flera olika sätt. Det finns s k knockouts i såväl bottenplatta som i hörnelementen. Se figur 7. Inbyggda fästelement finns för att kunna säkra kablarna med s k buntband. Figur 5 - Med RAL-list Figur 6 Petskyddad kabelanslutning över kant Figur 7 Kabel via knockouts

12 12 Bewator Entro Projekteringshandbok Kablage I Bewator Entro kan förekomma flera olika typer av kablage för de olika kommunikationsvägarna samt för strömförsörjningen. Kabel för strömförsörjning Kabel för RS485 I både små och stora system är det viktig med rätt dimensionerad kabel. Viktigast är kabeln till dörrmiljöerna eftersom det, i de flesta fall, är de elektriska låsen som förbrukar mest ström. Därför bör typen av lås (elslutbleck, motorlås e d) helst vara kända vid dimensionering av kabel. I passersystem används oftast någon form av central strömförsörjning (t ex batteribackup) och därför blir rätt area på kabeln väsentlig. Vi rekommenderar en area på minst 1,0 mm² för detta. Detta utesluter t ex datakablar som ELAKY, Belden m fl (som har areor runt 0,1 0,2 mm² för strömförsörjning). En vanlig kabel som används är Bewator kombi-kabel, som är en PAARFLEX med 2 x 1,5 mm² (som även har ett ledarpar 2 x 0,5 mm² för datakommunikation). Se vidare avsnittet Strömförsörjning för planering av ledningsnät. Mellan SR34i samt fram till dess dörrmiljöer används RS485 specificerad kabel. Det är viktigt att kabeln är skärmad och partvinnad. Maximala avståndet är meter i båda fallen. Om varje SR34i har egen strömförsörjning räcker en dataförbindelse mellan dem och lämplig kabel kan vara Bewator kombi-kabel, ELAKY, Belden eller dylikt. Om däremot t ex två SR34i ska strömförsörjas (från samma aggregat) krävs givetvis ett ledarpar till. Bewator kombi-kabel kan lämpligen användas även här. Kombi-kabel finns även med två kommunikationspar. Kabel för nätverk (TCP/IP) Kabel till PC Om valet faller på att utnyttja nätverk för kommunikation mellan PC och SR34i eller mellan SR34i kan befintlig nätverkskabel troligen användas. Det viktiga är att Kat-5 kabel (för minst 10/100 Mbit) används. Kom ihåg att SR34i har en inbyggd nätverksswitch med två yttre anslutningar där en tredje anslutning är integrerad internt i SR34i. Detta betyder att du kan använda standard nätverkskabel utan någon hubb - direkt till PC och/eller lokalt nätverk. Oavsett om nytt eller gammalt kablage används ska IT-ansvarig konsulteras vid projektering (gärna även i samband med driftsättning). Mellan SR34i och COM-port i PC används en standard, rak seriell RS232 kabel till COM-port i PC. Bewator erbjuder en väggdosa IF1 med bl a 20 meter kabel. För nätverk gäller standard nätverkskabel (kat-5).

13 1 1 1 Bewator Entro Projekteringshandbok 13 Skärm för RS485 Skärmen på varje slinga ska anslutas till skyddsjord, men bara på ett ställe (se bild). Tänk på att metallpartier, t ex i dörrar, är i kontakt med skyddsjord. Av detta skäl får alltså inte skärmen ligga i kontakt med dessa eller andra metallpartier. Figur 8 - Anslutning av skärm

14 1 14 Bewator Entro Projekteringshandbok Strömförsörjning Strömförsörjning av Bewator Entro är bokstavligt talat ett separat kapitel. Inga inbyggda specialaggregat finns, som måste tas hänsyn till. I övrigt kan standardiserade aggregat (vanligen 24V DC eller 12V DC) och kabel användas. Lokal strömförsörjning Om lokal strömförsörjning ska användas till Bewator Entro så är det viktigt att koppla ihop minusledningen på varje lokal del (dvs för varje del som SR34i hanterar). Anledningen är att RS485 kommunikationen använder minus som referens. Om det finns potentialskillnader mellan enheter, så kan det uppstå oönskade störningar i kommunikationen. Säkerställ att nätaggregaten har stabil utspänning. Även om Bewator Entro enheterna tolererar relativt stora variationer - kan låsen vara känsligare. Kom även ihåg att använda tilläckligt stor area på kabel, speciellt vid långa avstånd. Se följande kapitel för att få en idé om vad en bristfällig dimensionering kan innebära. Nedan är ett exempel på en 12V applikation som även strömförsörjer SR34i. Obs! Varje SR34i har en egen lokal buss som har en egen minuspotential. Figur 9- Lokal strömförsörjning

15 1 1 1 Bewator Entro Projekteringshandbok 15 Central strömförsörjning Som tidigare påpekats används ofta central batteribackup för att strömförsörja ett passagesystem. Bewator Entro är inget undantag. Man vinner flera fördelar: Stabil 24 (eller 12) Volt till elektriska lås (vilka tillåter maximalt +/- 15 %). Reservkraft till låsen vid nätspänningsbortfall. Larm kan genereras om nätspänning bortfaller och batteridrift börjar. Färre enheter att installera. Lättare att expandera (om marginal fanns från början). Obs! SR34i har eget litium batteri som bibehåller data då spänningen försvinner. Grundprincipen är att åstadkomma ett utseende enligt Figur 10 nedan, där varje del av systemet matas var för sig. Om detta kan uppfyllas så minskar risken för s k jordströmmar eftersom den enda förbindelsen som finns mellan undercentralerna, är en isolerad RS485. Kom ihåg, att även TCP/IP nätverk innebär en komplett isolation mellan SR34i. Följande avsnitt beskriver ytterligare hur man går tillväga för att planera för en korrekt och säker installation av strömförsörjning. Exemplen bygger på 24V men metoden kan också användas för 12V. Figur 10 - Grundprincip för strömförsörjning

16 16 Bewator Entro Projekteringshandbok Spänningsfall Bewator Entro tolererar spänningsnivåer ner till ca 10V DC för att fungera medan ett 24V ellås kan ha en tolerans på högst +-15 % vilket betyder inte får understiga 20,4 V DC. Beräkning av spänningsfallet i kablar görs med hjälp av den klassiska Ohms lag som lyder: Resistans (Ohm) x Ström (A) = Spänning (V) De parametrar som påverkar spänningsfallet blir: Strömförbrukning vid varje enhet (Ampere) Kabelarea (mm²) Längden (meter) Resistansfaktor för vald kabel (ohm/m) Enklast att förstå spänningsfall i kabel är att visa ett enkelt exempel. Figur 11 Kabel exempel Beräkningsmetod Strömförbrukning vid läsare + lås (Ampere) = 0,075 A + 0,1 A = 0,175 A Kabelarea (mm²) = 1.5 mm² Längden (meter) = 100 meter x 2 (d v s fram och tillbaka) = 200 meter. Resistansfaktor för Bewator kabel (ohm/m) = 0,0112 ohm/m Resistans: 0,0112 ohm/m x 200 m = 2,24 ohm Ström: 0,075 A + 0,100 A = 0,175 A Resultat: 2,24 ohm x 0,175 A = 0,39V spänningsfall. Dvs. 24,0 V 0,39V = 23,61V vid låset. Detta är helt godkänt för ett 24 Volt elektriskt lås. Resultat med 12V spänning Ofta kräver en 12V lösning mera ström (än vid 24V) så vi antar att enheterna drar 0,35A Resultat: 2.24 ohm x 0.35 A = 0.78V spänningsfall. Dvs V 0.78V = 11.22V vid låset, vilket är tillfredsställande.

17 1 Bewator Entro Projekteringshandbok 17 Exempel på bristfällig dimensionering För att se effekten av en bristfällig dimensionering, så kan vi anta att samma kabel, läsare och lås används som i föregående exempel, men betydligt flera läsare ingår. Obs! Beräkna alltid med 24V (eller 12V) trots att en batteribackup vid normal drift har en något högre utspänning samt maximal belastning vid enheterna. Figur 12 - Bristfällig dimensionering Beräkningsmetod Räkna ut total maximal ström (I) vid varje enhet. Räkna ut resistansen (R) för kabeln. T ex 1,5 mm² Bewator kombi-kabel (11,2 ohm/km * längden * 2). Räkna ut spänningsfallet (V) i varje kabeldel (A, B etc.) Reducera spänningen från batteribackup vid varje enhet. Resultat med 24V: Enhet: Ström 0,250A 1,225A 1,050A 0,875A 0,700A 0,525A 0,350A 0,175A Spänningsfall 0-0,96V -0,71V -1,57V -0,31V -0,29V -0,16V -0,10V Spänning 24,00V 23,04V 22,33V 20,77V 20,45V 20,16V 20,00V 19,90V Exemplet visar tydligt, att de elektriska låsen vid 6 8 kan fungera bristfälligt eftersom spänningen ligger utanför toleransen +/- 15 % - d v s under 20,4V. Resultat med 12V (samma area på kabel): Enhet: Ström 0.5A 2.45A 2.10A 1.75A 1.4A 1.05A 0.70A 0.35A Spänningsfall V -1.41V -3.14V -0.63V -0.59V -0.31V -0.20V Spänning 12.00V 10.08V 8.16V 5.53V 4.90V 4.32V 4.00V 3.81V Även vid 12V kommer låsen att fungera bristfälligt, eftersom toleransen ofta bara är +, - 10 % (ca 10,8V). Se nästa avsnitt för hur man korrigerar för detta.

18 1 18 Bewator Entro Projekteringshandbok Exempel på korrekt dimensionering Endast genom att flytta strömförsörjningen uppnår man en bättre balans i belastningen och bättre marginal uppnås (vid 24V). Figur 13 - Korrekt dimensionering Resultat med 24V: Enhet: Ström 0,250A 0,425A 0,600A 0,175A 0,700A 0,525A 0,350A 0,175A Spänningsfall -0,20V - 0,29V -1,08V -0,31V -0,29V -0,16V -0,10V Spänning 22,44V 22,64V 22,92V 24,00V 23,69V 23,39V 23,24V 23,14V Givetvis kan undercentralen SR34i samtidigt flyttas för att bibehålla en enkel anslutning av larmutgången från batteribackup. Om varje del av passagesystemet utformas enligt dessa riktlinjer, så uppnås en säker strömförsörjning. Resultat med 12V (samma area på kabel): Enhet: Ström 0.50A 0.85A 1.20A 0.35A 1.70A 1.05A 0.70A 0.35A Spännings-fall -0.39V V -2.15V -0.63V -0.59V -0.31V -0.20V Spänning 8.89V 9.28V 9.85V 12.00V 11.37V 10.78V 10.47V 10.28V Denna beräkning använder fortfarande samma kabel (1.5 mm²) som 24V. Notera att det inte räcker att flytta strömförsörjningen. Vi måste öka arean på kabeln!

19 1 Bewator Entro Projekteringshandbok 19 Flera strömförsörjningar i samma kabeldel Ibland räcker inte en strömförsörjning till för att säkerställa tillräcklig ström för varje kabeldel som SR34i hanterar. Om flera batteribackup ska installeras så måste en minusledare finnas mellan dem. (Detta liknar tidigare beskriven lösning med separata lokala strömförsörjningar.) I annat fall kan datakommunikationen (RS485) till/från dörrmiljöer äventyras eftersom minus används som referens. Figur 14 - Flera batteribackup i samma kabeldel

20 20 Bewator Entro Projekteringshandbok Larmstyrning I Bewator Entro finns funktioner för att styra och förbikoppla externa inbrottslarm genom en reläfunktion. Två olika metoder finns: Monostabil larmförbikoppling (vid varje dörr). Bistabil larmstyrning (av helt område). Båda metoderna kan samexistera i systemet. Vi beskriver nedan skillnaderna och hur de används. Monostabil larmförbikoppling Allmänt är funktionen att monostabilt larm utformas för varje enskild dörrmiljö. Principen är att ett inbrottslarm har en larmslinga (ofta i form av en magnetkontakt) monterad i dörren. Passagesystemets larmförbikopplingsrelä kopplas parallellt med denna. Inbrottslarmet är normalt tillkopplat hela tiden. När en passage görs i dörren sker en tidsbestämd larmförbikoppling samtidigt med låsöppning. När den s k dörrlarmstiden går ut och dörren inte stängts kommer larmförbikopplingsreläet att bryta larmslingan och ett larm utlöses. Både i Bewator Entro och i inbrottslarmet. All passage (med giltigt kort eller kod) medför larmförbikoppling. Kravet är att en dörrcentral av typen DC22 styr aktuell dörr, eftersom endast den modellen är bestyckad med larmförbikopplingsrelä. Magnetkontakten för passagesystemet används för att göra en s k nedbrytning när dörren stängs vilket innebär att DC22:s låsrelä, larmförbikopplingsrelä bryts och summer tystnar. Detta förhindrar att dörren är olåst fast personen har passerat genom dörren. I exemplet nedan placeras vanligtvis inbrottslarmets magnetkontakt närmast gångjärnen så att den återgår först. Figur 15 - Monostabilt larm

21 Bewator Entro Projekteringshandbok 21 Bistabil larmstyrning (nivå eller puls) Larmzoner Bistabilt larm används när ett utrymme ska övervakas av ett inbrottslarm vilket måste frånkopplas när personer vistas i utrymmet. Bistabil nivå innebär att larmförbikopplingsreläet är aktivt hela tiden, när larmet ska vara tillkopplat, medan bistabil puls innebär, att reläet aktiveras ca en sekund både vid till- och frånkoppling. D v s varannan puls innebär tillkoppling. I Bewator Entro finns flera metoder att tillkoppla ett bistabilt inbrottslarm. Använda ett giltig passerkort vid dörren. Använda en tryckknapp ansluten till alarmingången. Använda ett externt tidur ansluten till alarmingången. Använd ett tidschema i Bewator Entro för automatisk tillkoppling. Använda Dörrkontroll programmet och högerklicka Använda inbrottslarmets manöverpanel. Dess statussignal ansluts till ASF ingången (i DC22) för att följa inbrottslarmcentralens status (återkoppling). Se avsnitt Intelligent återkoppling (ASF). För att frånkoppla inbrottslarmet är följande metoder möjliga: Använda ett giltig kort vid dörren. Använda Dörrkontroll programmet och högerklicka Använda inbrottslarmets manöverpanel (larmets statussignal ansluts till ASF ingången i DC22). Se avsnitt Intelligent återkoppling (ASF). Utgångspunkten är att en eller flera kortläsare utformar en larmzon och samordnas med en sektion/område i inbrottslarmets centralenhet. Varje larmzon ska innefatta minst en DC22 dörrcentral som utgör en master för övriga kortläsare i samma larmzon. Endast larmförbikopplingsreläet i denna DC22 kopplas fysiskt till en styringång i inbrottslarmets centralenhet. Bewator Entro tillåter maximalt 240 zoner och det är valfritt vilka kortläsare som ingår i de olika larmzonerna. Obs! Notera att läsare avsedda för larmstyrning måste ha en knappsats tillgänglig för att kunna använda B + kort +PIN-kod vid frånkoppling av larm.

22 22 Bewator Entro Projekteringshandbok Exempel I exemplet visas grundkonfiguration för två olika larmzoner med varsin DC22. (Inbrottslarmet förutsätts ha sitt eget kablage och larmenheter). Läsare A, B och C kan alla tillkoppla och frånkoppla larmzon 1 (förutsatt att man har ett behörigt kort). D v s alla läsare fjärrstyr larmförbikopplingsreläet i DC22. Läsare D, E och F kan alla tillkoppla och frånkoppla larmzon 2 (förutsatt att man har ett behörigt kort). D v s alla läsare fjärrstyr larmförbikopplingsreläet i DC22. När larmet är tillkopplat är dörrarna blockerade för vanlig passage (t ex gruppkod). Inbrottslarmcentral DC DC22 A Larmzon 1 Larmzon 2 F B C D E Figur 16 Larmzoner Larmindikeringar Normalt ansluts även en signal från inbrottslarmet till DC22, så att den röda lysdioden tänds på alla läsare i larmzonen vid tillkopplat larm. Läsare med knappsats har en röd lysdiod som kan användas för att indikera att larmet är tillkopplat. Beroende på vilken signal som ansluts så kan lysdioden t ex vara tänd hela tiden, slockna efter en stund eller blinka allt beroende på karaktären på signalen från inbrottslarmet. T ex kan återkopplingssignalen (ASF) styra lysdioden både så att den lyser så länge larmet är tillkopplat eller tänds och sedan släcks efter en programmerbar tid.

23 Bewator Entro Projekteringshandbok 23 Intelligent återkoppling (ASF) Det finns en funktion i Bewator Entro som kallas ASF (Alarm Status Feedback) och är en intelligent metod att kontrollera om larmet är till- eller frånkopplat samt att låta inbrottslarmet kontrollera och blockera dörrar i passagesystemet. T ex kan en tidsfunktion automatiskt tillkoppla larmet medan det är valfritt att frånkoppla med passagesystemets kortläsare - eller en knappsats i larmsystemet. I programvaran kan väljas på vilket sätt den röda lysdioden ska styras. Antingen styrs den parallellt med statussignalen (tänd eller tänd och sedan slocknad) - eller med en egen, separat signal. Används DC22 för larmstyrning, så finns en separat reläutgång (pre-warning) för inkoppling av ytterligare signaldon (för förstärkning av summer i kortläsare). Under denna tid kan även en öppningsknapp användas för att låsa upp dörren. Inbrottslarmcentral Larmåterkoppling Option: Separat styrning av röd lysdiod ON/OFF Röd lysdiod A B Figur 17 - Larmåterkoppling

24 24 Bewator Entro Projekteringshandbok Centralenhet SR34i I tidigare avsnitt har vi beskrivit flera olika typer av centraler. Den viktigaste är den s k undercentralen SR34i som innehåller all data om hela anläggningen. T o m lösenord för programvaran i PC. 1 Figur 18 - SR34i undercentral RS485 på två nivåer Ethernet och nätverk Om inget nätverk nyttjas används RS485 på både en global buss och en lokal buss. Båda kan förläggas upp till meter. Den globala är endast aktuell när mer än en SR34i används. Den globala bussen är även isolerad mellan centralerna, men skall termineras i båda ändarna. Den lokala bussen förläggs emellan dörrcentraler via SR34i och vidare till nästa dörrcentral. Denna buss ska också termineras med ändmotstånd. SR34i har en inbyggd, komplett nätverksswitch med två RJ45 kontakter på kretskortet som medger en direktanslutning på ett lokalt nätverk. I många fastigheter finns redan ett tillgängligt kablage.

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Bewator Entro Projektering MP6.55. 81103-15 Siemens AB 02.01.2012 Security Products - M T O T F L S 41. node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200.

Bewator Entro Projektering MP6.55. 81103-15 Siemens AB 02.01.2012 Security Products - M T O T F L S 41. node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200. 6012345789 6012345789 ESC 6012345789 - < V e c k a > M T O T F L S 41 < D ag > - Fredag 2004-10-08 - 15:00-18:00 Logga ut Meny Hjälp Boka + + + node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200.101 Bewator

Läs mer

Bewator Entro. Projektplanering. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products. node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200.

Bewator Entro. Projektplanering. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products. node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200. 6012345789 6012345 789 6012345789 ESC < Vec k a > M T O T F L S 41 < Dag > Fredag 2004-10-08 < Tid> 15:00-18:00 Log ga ut Meny Hjälp Boka - - - + + + 7 8 9 0 node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200.101

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Bewator Entro. Installation. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products

Bewator Entro. Installation. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products Bewator Entro Installation MP6.5 Fire Safety & Security Products Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. 2009 Copyright Siemens Switzerland

Läs mer

Bewator Entro Installation MP6.55. 81327-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products

Bewator Entro Installation MP6.55. 81327-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Bewator Entro Installation MP6.55 81327-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www VAKA - Passersystem Aldrig har det varit enklare! VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad så väl som på en lång rad innovativa funktioner. Som första passersystem

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

DC800. Installations- & Användarhandbok

DC800. Installations- & Användarhandbok DC800 Installations- & Användarhandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-03 Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Driftsättning & Snabbstart Passersystem

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok Version 5.39 Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply

Läs mer

VAKA. En ny generation passersystem

VAKA. En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA är ett passersystem avsett för såväl företag och förvaltningar som flerbostadsfastig heter. Istället för nycklar, som alltför

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Bewator Entro. Installationshandbok. Building Technologies. Version 6.0. Fire Safety & Security Products

Bewator Entro. Installationshandbok. Building Technologies. Version 6.0. Fire Safety & Security Products Bewator Entro Installationshandbok Version 6.0 Fire Safety & Security Products Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject

Läs mer

Bewator Entro Installationshandbok

Bewator Entro Installationshandbok Bewator Entro Installationshandbok Version 5.39 Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. /

Läs mer

TECHNICAL INFORMATION Bewator-2010 Bokning Tilläggsblad

TECHNICAL INFORMATION Bewator-2010 Bokning Tilläggsblad www.bewator.se TECHNICAL INFORMATION Bewator-2010 Bokning Tilläggsblad Doc nr: 81102-1 Dat: 03-20 SE Bewator-2010 gränssnitt mot externa bokningssystem Inledning Bewator-2010 version 3.4 och senare innehåller

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153AI MINICODE CL-153AI 1. INTRODUKTION CL-153AI är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer

Bewator Entro. Användarhandbok. Building Technologies. Version 6.0. Fire Safety & Security Products

Bewator Entro. Användarhandbok. Building Technologies. Version 6.0. Fire Safety & Security Products Bewator Entro Användarhandbok Version 6.0 Building Technologies Fire Safety & Security Products Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CC-432

Installatörs- och användarhandbok CC-432 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CC-432 1. INTRODUKTION UNICODE CC-432 UNICODE Kodlåscentralen är bestyckad med två reläer som vardera har en fri växelkontakt. På de jackbara plintarna finns ingångar

Läs mer

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben TIDOMAT smartone Säkerhet via webben Säkerhetssystemet smartone: Har en webbserver integrerad i Centralenheten. Består av en Centralenhet och Dörrmiljöer samt valfria produkter som nätverkskamera och GSM

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TIDOMAT smartone 3.0 Startguide. dok.nr Tidomat AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TIDOMAT smartone 3.0 Startguide.  dok.nr Tidomat AB 2015 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande av Tidomat AB. Olovlig kopiering

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart (Vaka Ver.3) Se www.axema.se för de senaste manualerna. 20023-03 Gratulerar till ditt val av VAKA 10, ett modernt nätverksbaserat passersystem med integrerad

Läs mer

Bewacard. BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk handbok

Bewacard. BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk handbok Bewacard BC615, BC615-Cotag, BC615-EM Teknisk handbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TIDOMAT smartone 2.1 Startguide. dok.nr Tidomat AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TIDOMAT smartone 2.1 Startguide.  dok.nr Tidomat AB 2014 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande av Tidomat AB. Olovlig kopiering

Läs mer

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM Dokumentinformation Copyright 204 (c) Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

VAKA En ny generation passersystem. Projektering & systembeskrivning med inkopplingsexempel

VAKA En ny generation passersystem. Projektering & systembeskrivning med inkopplingsexempel VAKA En ny generation passersystem Projektering & systembeskrivning med inkopplingsexempel Innehåll: Sida: Inledning..... 2 VAKA - översikt..... 3 Dörrmiljöer / inkoppling. 4 Systembeskrivning. 6 VAKA

Läs mer

UNICODE UNICODE CC-434. Ver INTRODUKTION

UNICODE UNICODE CC-434. Ver INTRODUKTION Installatörs- och användarhandbok UNICODE CC-434 V1.2 Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CC-434 CC-434 är en kontrollenheten för kodlås, den har två reläer som vardera har en fri växelkontakt. Den

Läs mer

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se, www

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se, www VAKA - Passersystem VAKA - Passersystem Aldrig har det varit enklare! VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad så väl som på en lång rad innovativa funktioner.

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Låsning i världsklass Exma ComPassNFC

Låsning i världsklass Exma ComPassNFC Låsning i världsklass Exma ComPassNFC Med Exma MiniRead EXMA ComPass NFC INNEHÅLL Varför ExmaComPass NFC 4 Så fungerar det 5 Exma Compass NFC Varför Exma ComPass Fördelar Läsarindikeringar enligt försäkringsbolagens

Läs mer

UNICARD UNICARD RC-434. Ver. 1.2 1. INTRODUKTION

UNICARD UNICARD RC-434. Ver. 1.2 1. INTRODUKTION Installatörs- och användarhandbok UNICARD RC-434 Card V1.2 Ver. 1.2 UNICARD 1. INTRODUKTION UNICARD RC-434 RC-434 är en kontrollenheten för kortavläsning, den har två reläer som vardera har en fri växelkontakt.

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Tvättstugebokning C200 EM C201 Mifare

Tvättstugebokning C200 EM C201 Mifare Tvättstugebokning C200 EM C201 Mifare Installationsanvisning 20029-03 Se www.axema.se för de senaste manualerna. VAKA bokning B60 Tvä ttstugebokning VAKA bokning används för att ge tillfällig behörighet

Läs mer

Copyright information

Copyright information STARTGUIDE Copyright information 2005 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Installatörs användarhandbok ACR-201

Installatörs användarhandbok ACR-201 Installatörs- och användarhandbok UNICARD ACR-201 1. INTRODUKTION UNICARD ACR-201 UNICARD Kortläsaren har två reläer som vardera har en fri växelkontakt. På de jackbara plintarna finns ingångar för 2 öppningsknappar,

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House Quickstart manual Rev. 2.3 2017-09-14 SHTOOL 6.5.33 1 Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 PROGRAMVARA... 4 2.1 Hämta programvara... 4 2.2 PC krav... 4 3 DOKUMENTATION... 5 3.1 Manualer... 5 3.2 Projektdokumentation...

Läs mer

Net2 Plus Dörrcentral

Net2 Plus Dörrcentral INS-30172 Dörrcentral Svenska Rev. 2012.01 SE Inledning Dörrcentralen kan anslutas till dator via TCP/IP eller RS485. (Direktanslutning av RS485 till PC endast med tillbehöret Net2USB/RS485 Interface).

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER Fastighetssystem DRIFT & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 1 Drift & underhålls instruktioner Vad skall jag göra när en användare/hyresgäst säger att de inte kommer in med sin nyckelbricka? Vad indikerar lysdioderna

Läs mer

Passersystem VAKA 10 (Vaka Ver.2)

Passersystem VAKA 10 (Vaka Ver.2) Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 (Vaka Ver.2) Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ axema Sida 1 Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

Installatörs användarhandbok ACR - 211

Installatörs användarhandbok ACR - 211 Installatörs- och användarhandbok UNICARD ACR-211 1. INTRODUKTION UNICARD ACR-211 UNICARD Kortläsaren har två reläer som vardera har en fri växelkontakt. På de jackbara plintarna finns ingångar för 2 öppningsknappar,

Läs mer

Sentrion intelligent säkerhet

Sentrion intelligent säkerhet Sentrion intelligent säkerhet www www IP-kamera Mobilgränssnitt Internet Befintligt nätverk SIOM Dörr-/larmnod Sentrion Centralenhet www Dörr-/larmnod SIOM Larm Sentrion marknadens mest intelligenta säkerhetssystem

Läs mer

Passagesystem. LH Electronic Alarm AB. Säkrare Fastighet

Passagesystem. LH Electronic Alarm AB. Säkrare Fastighet Passagesystem LH Electronic Alarm AB Säkrare Fastighet Varför passagesystem? Nycklar skapar ofta en falsk trygghet! Med passagesystem från LH Alarm kan man ta bort nycklarna för de utrymmen man använder

Läs mer

Manual Passersystem VAKA 10

Manual Passersystem VAKA 10 Manual Passersystem VAKA 10 axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka manual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar och marknadsför

Läs mer

UNICODE UNICODE ACL-141/ INTRODUKTION

UNICODE UNICODE ACL-141/ INTRODUKTION Installatörs- och användarhandbok UNICODE ACL-141/143 1. INTRODUKTION UNICODE ACL-141/144 Kodlåset är bestyckat med två reläer som vardera har en fri växelkontakt. På de jackbara plintarna finns ingångar

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

Aperio. Trådlösa läsare till ARX och RX passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Aperio. Trådlösa läsare till ARX och RX passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Aperio Trådlösa läsare till ARX och RX passersystem 1 2 Aperioläsare trådlös teknologi skapar nya möjligheter Många byggnader och verksamheter har idag behov av att öka säkerheten på innerdörrar. Dörrar

Läs mer

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10 Tekniska anvisningar Passersystem 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 4 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALUTRUSTNING 8 KORTLÄSARE 8 PASSERKORT/TAGGAR

Läs mer

Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2

Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2 INS-30173 Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2 Snabbguide för inkoppling och programmering Svenska Rev. 2012.01 SE Inledning Med ett Net2 Passersystem är det möjligt att kontrollera till- och frånkoppling

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TIDOMAT smartone 3 Startguide. dok.nr. TIDO Tidomat AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TIDOMAT smartone 3 Startguide.  dok.nr. TIDO Tidomat AB 2017 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande av Tidomat AB. Olovlig kopiering

Läs mer

Anti-passback. Net2 AN1063-SE. Allmänt. Logisk anti-passback. Tidstyrd logisk anti-passback

Anti-passback. Net2 AN1063-SE. Allmänt. Logisk anti-passback. Tidstyrd logisk anti-passback Anti-passback Allmänt Syftet med anti-passback är att förhindra passager genom att en användare överlåter sitt kort/tag till en annan person, vilken därigenom erhåller tillträde till ett kontrollerat område,

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon Manual Porttelefon VAKA axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka manual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar och marknadsför

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Exma Duo Home. Handbok. Det svensktillverkade låssystemet

Exma Duo Home. Handbok. Det svensktillverkade låssystemet Exma Duo Home Handbok Det svensktillverkade låssystemet Tack & välkommen Vi på Exma Säkerhetssystem AB vill tacka dig för att du valt oss och hälsa dig välkommen som kund. Du är nu ägare av ett svensktillverkat

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok FP5000 Fingerprint Codoor Teknisk handbok Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

Tryggare fastighet. Answers for infrastructure.

Tryggare fastighet. Answers for infrastructure. Tryggare fastighet Answers for infrastructure. Välkommen till ett tryggare och trevligare boende! I en flerbostadsfastighet finns det, förutom den egna lägenheten, många gemensamma utrymmen som de boende

Läs mer

DM-420 + AXNET Ver. 1.3

DM-420 + AXNET Ver. 1.3 Installatörshandbok AXCARD DM- + AXNET Ver.. Ver.. DM- INNEHÅLLSFÖRTECKNING DM- INTRODUKTION.... INITIERING OCH NOLLSTÄLLNING AV MINNET... ANSLUTNING AV MASTER DM-... ANSLUTNINGAR I MASTERN... KABLAGE...

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Tryggare fastighet. Answers for infrastructure.

Tryggare fastighet. Answers for infrastructure. Tryggare fastighet Answers for infrastructure. Välkommen till ett tryggare och trevligare boende! I en flerbostadsfastighet finns det, förutom den egna lägenheten, många gemensamma utrymmen som de boende

Läs mer

Produktlanseringsinformation. Säkerhetssystem

Produktlanseringsinformation. Säkerhetssystem Säkerhetssystem No: PLI_556 Dok.datum: 2009-01-27 Lanseringsinformation om Bewator Entro 6.0 och RF30EM Siemens, lanserar en ny version av det storsäljande passersystemet Bewator Entro samt en ny trådlös

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 INBROTTSLARM 2 Funktioner 2 Detektorval-detektorplacering 3 Sektionsindelning 3 Manöverutrustning

Läs mer

ED 100 ED 250. Kopplingsexempel

ED 100 ED 250. Kopplingsexempel ED 100 ED 250 Kopplingsexempel Extern Programväljare DORMA sammankopplad med DORMA extern programväljare. Programväljaren är inkopplad på ingången för extern programväljare. Här monterar man en extern

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Bewator Entro Användarguide MP6.55. 81334-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products

Bewator Entro Användarguide MP6.55. 81334-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Bewator Entro Användarguide MP6.55 81334-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0 Quick start manual Smart-House 2015-11-04 Rev 2.0 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 6

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Yale Doorman för Aptus. Systemanslutna lägenhetslås! ANVÄNDARMANUAL. Version 2. Revision 5

Yale Doorman för Aptus. Systemanslutna lägenhetslås! ANVÄNDARMANUAL. Version 2. Revision 5 Version Systemanslutna lägenhetslås! Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon växel: 031 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 5. Skruv Trycke

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer