Bewator Entro. Projekteringshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bewator Entro. Projekteringshandbok"

Transkript

1 Bewator Entro Projekteringshandbok SV

2 Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra såväl handbokens innehåll som produkternas konstruktion. Dokumentnummer: b Entro 5.1 Proj-SV Bewator AB, som ingår i Bewator Holding AB, utvecklar och marknadsför ett komplett utbud av säkerhetsprodukter, vilket inkluderar passerkontroll och larm. Försäljning, installation och service sköts via ett rikstäckande nät av återförsäljare. Åtgärder (såsom olovlig manipulering, olovlig kopiering m m) får inte vidtas med i produkterna och systemen ingående programvara. Sådana åtgärder utgör upphovsrättsintrång som kan bestraffas med böter eller fängelse och resultera i skyldighet att betala skadestånd och vederlag för utnyttjandet av programvaran.

3 Bewator Entro Projekteringshandbok Innehåll Hur projekterar man Bewator Entro?... 5 Var finns ytterligare information?...5 Metodik...5 Media (korttyp)...6 Säkerhetsnivåer...6 Vad består Bewator Entro av?... 7 Mindre anläggningar utan nätverk...7 Större anläggningar med eller utan nätverk...8 Kommunikationsvägar mellan enheter Fördelar och nackdelar Designade kapslingar...11 Kablage...12 Kabel för strömförsörjning Kabel för RS Kabel för nätverk (TCP/IP) Kabel till PC Skärm för RS Strömförsörjning...14 Lokal strömförsörjning Central strömförsörjning Spänningsfall Exempel på bristfällig dimensionering Exempel på korrekt dimensionering Flera strömförsörjningar i samma kabeldel Larmstyrning Monostabil larmförbikoppling...20 Bistabil larmstyrning (nivå eller puls) Larmzoner Larmindikeringar...22 Intelligent återkoppling (ASF)...23 Centralenhet SR34i RS485 på två nivåer...24 Ethernet och nätverk...24 SR34i olika storlekar SR32, SR32i eller SR34i? Dörrmiljöer Beröringsfri läsare eller magnetkortläsare eller båda? BCLINK eller CLOCK & DATA gränssnitt...28 Kompakt eller delat montage?...28 Dörrkontroll...29 Motorlås och elslutbleck...29

4 4 Bewator Entro Projekteringshandbok Olika funktioner i IOR Summalarm...30 Nödöppning...30 Varning om spänningsbortfall...30 Tidstyrning...30 Maskin & dörrstyrning i bokningsapplikationer...30 Hisstyrning...31 Exempel Programvara Flera PC i samma anläggning...32 Bokningssystem Nödvändiga komponenter...34 Webbläsare...34 InfoPoint IP811/IP810 Bokningsterminal...34 Maskin och dörrstyrning...34 Exempel 1 tre dörrar utan nätverk Förslag på lösning Exempel 2 tre plan med tre SR34i (utan nätverk) Förslag på lösning Exempel 3 nätverk i samma fastighet Förslag på lösning...38 Exempel 4 ett system både i och utanför fastigheten i nätverk Säkerhetsaspekter...39 Förslag på lösning...40 Exempel 5 Bokningsystem...41 Förslag Exempel 6 två PC i samma nätverk Avancerad information om nätverk Vilken redundans finns i Bewator Entro? Tekniska data...47 Anteckningar... 52

5 Bewator Entro Projekteringshandbok 5 Hur projekterar man Bewator Entro? Grundfilosofin med Bewator Entro är att det skall var enkelt, säkert och bekvämt att använda. Detsamma gäller för den som projekterar och installerar Bewator Entro. Vi har byggt in många års erfarenhet i både funktioner, handhavande och preventivt underhåll i olika delar av systemet. För dig som projekterar, så innebär detta att du mycket lätt kan hålla isär begrepp som t ex kablage, strömförsörjning, centralenheter och dörrmiljöer (läsare). Helt enkelt ett effektivt modultänkande. Givetvis är slutkundens (brukarens) önskemål i fokus, men med Bewator Entro så finns förutsättningarna att även tillgodose detta - till ett rimligt pris. Var finns ytterligare information? Mera information om specifika tekniska funktioner samt installation och handhavande av Bewator Entro hittar du bl.a. i följande dokumentation: Bewator Entro Installationshandbok. Bewator Entro Användarhandbok. Tekniska Informationsblad för varje produkt (t ex beröringsfria läsare). Bewator Entro konsult CD (med bl a CAD-ritningar i DWG-format). Du hittar dessa enklast på vår webbsida Metodik Målet för allt säkerhetsarbete, är att förebygga oförutsedda händelser. D v s att minimera risker, men samtidigt snabbt kunna få reda på vad som hänt - om något händer. Det bästa sättet, att inleda ett säkerhetsprojekt, är att ta reda på den aktuella situationen för fastigheten (objektet). D v s en riskbedömning av potentiella faror för ett intrång och konsekvenser av detta. Vilka lås och nycklar finns idag? Behöver vissa dörrar överhuvudtaget användas fortsättningsvis? Vilka personer ska använda olika dörrar? I detta ingår även en bild av vilka dörrar som ingår i skalskyddet (oftast ytterdörrar) men även interna dörrar som ska dediceras för passage av behöriga personer. Några exempel är datarum, kassarum i varuhus, medicinrum på sjukhus osv. Kort sagt - var och när har olika personer behörighet till olika utrymmen. Ett annat område som ska beaktas är om det finns krav på andra funktioner i fastigheten. T ex inbrottslarm eller att många besökare kommer till fastigheten. Dvs behövs styrning av inbrottslarmet och något porttelefonsystem. Så snart behoven är kartlagda så kan projekteringen av Bewator Entro börja.

6 6 Bewator Entro Projekteringshandbok Media (korttyp) Säkerhetsnivåer I passersystem (till skillnad från kodlås), så måste varje individ som använder systemet ha en identitet. Idag finns i huvudsak två sätt för detta magnetkort eller beröringsfria kort (proxkort). Användningsområdet är lite bredare för beröringsfria kort. T ex är bostadssektorn intressantare för detta eftersom beröringsfria kort/brickor tål lite tuffare hantering. Bewator Entro har läsare och kort för båda metoderna - t o m en kombination. Det är viktigt att beslut tas av kund/användare vad som ska användas. Om någon dörr dessutom ska använda PINkod, eller för att till- och frånkoppla larm så måste det finnas en knappsats tillgänglig. Detta ger förutsättningar för valet av läsare i dörrmiljöerna. Se kapitel Dörrmiljöer. Detta är ett begrepp som används för att definiera vilka krav som ställs på användaren för att passera en dörr. Ibland kanske det krävs både giltig kort/bricka (med tillhörande PIN-kod) för att passera en dörr. Ibland räcker en fyrsiffrig kod eller en dörr kan t o m vara olåst. I Bewator Entro kan man enkelt bestämma vad som ska gälla vid olika tillfällen vid varje enskild dörr. Följande säkerhetsnivåer finns och är tillgängliga, beroende vilken läsartyp som finns vid dörren: Olåst dörr. Dörren är olåst. Gruppkod. Dörren kan öppnas med en för flera personer gemensam fyrsiffrig kod. Endast kort. Ett personligt passerkort ska dras genom kortläsaren för att dörren ska öppnas. Om kortet tappas bort eller stjäls är det lätt att spärra kortet. Kort + kod (PIN). Dörren öppnas först när passerkortet dragits och en personlig kod som hör till just det kortet har angivits. Bistabil Gruppkod. Ett antal personer har försetts med en gemensam gruppkod. När koden anges första gången öppnas dörren och förblir olåst tills koden anges nästa gång. Bistabil Kort. När kortet dras första gången öppnas dörren och förblir olåst tills kortet dras nästa gång. Bistabil Kort + kod (PIN). När kortet dras och koden anges första gången öppnas dörren och förblir olåst till kortet dras och koden anges nästa gång. Vittne Kort. Två personer, som vardera drar sitt kort inom 15 sekunder, krävs för att öppna dörren. Vittne Kort+PIN. Två personer, som vardera drar sitt kort och anger sin personliga kod inom 15 sekunder, krävs för att öppna dörren. Låst dörr. Dörren kan inte öppnas via kortläsaren utan endast med nyckel utifrån och med fjärröppningsknapp inifrån. Dörr bortkopplad. Dörren är helt bortkopplad från systemet vilket betyder att inte ens fjärröppning fungerar. Personlig kod. Bewator Entro kan ställas in så att personer kan ha en personlig kod i stället för kort. Då fungerar emellertid inte Gruppkod. Med hjälp av säkerhetsnivåer kan man välja en lämplig nivå av säkerhet för fastigheten. Dagtid, när det finns personer i fastigheten, kan Gruppkod eller Kort vara tillräckligt. På natten är Kort+PIN ett lämplig val.

7 ESC ESC ESC Bewator Entro Projekteringshandbok 7 Vad består Bewator Entro av? Lättast beskriver man systemet som tre olika beståndsdelar: PC-dator (med programvara) för att mata in och hämta information till eller från systemet. Via direkt kabel eller nätverk. SR34i centralenheter som innehåller information och tar beslut om åtgärder i respektive dörrmiljö. Dörrmiljöer där dörrcentraler, läsare, knappsatser osv. installeras samt lämpliga elektriska lås. PC Nätverk SR34i SR34i SR34i Undercentraler PSU DC12 DC22 pd30em Dörrmiljöer A 0 B A 0 B A 0 B Figur 1 - Olika nivåer i Bewator Entro I en anläggning kan finnas upp till 16 olika SR34i med vardera 32 dörrmiljöer. Mindre anläggningar utan nätverk Bewator Entro passar lika bra i mindre objekt med endast ett fåtal dörrar. Bilden ovan visar en anläggning med nätverk och flera centralenheter, men det går lika bra att nyttja bara en SR34i utan nätverk. Man kan då enkelt konfigurera ett passersystem utan större insatser. Naturligtvis måste en korrekt planering ändå göras, men oftast kan man nöja sig med att använda eget kablage och behöver inte fundera på nätverk, IP-adresser osv. Några meter Bewator kombi-kabel, en SR34i, batteribackup och några läsare samt programvaran är allt som behövs!

8 1 1 8 Bewator Entro Projekteringshandbok Större anläggningar med eller utan nätverk Bewator Entro har kapacitet att hantera upp till 512 dörrmiljöer och personer i ett och samma system (databas). Utöver detta kan en PC styra upp till 1000 sådana system via modem och/eller nätverk. Kom ihåg att dessa system består av separata, unika databaser trots att de kan nås och lagras i samma PC. Det första man gör är att fastställa om passagesystemet ska omfatta en fastighet eller flera fastigheter och kanske på flera orter. Om det är endast en fastighet (men många dörrar) så kan fortfarande eget kablage användas, men systemet delas upp i flera delar med varsin SR34i undercentral som styr ett antal dörrar (lokal buss). Alla delsystem kopplas sedan ihop i ytterligare en nivå (global buss). Se Figur 2 - Fastighet med RS485 kablage Då flera fastigheter ska finnas i samma system, så kan en nätverkslösning övervägas. Tänk på antalet dörrar inte får överstiga 512. I detta fall kopplas den globala bussen istället via nätverk (TCP/IP) men fortfarande styr varje SR34i lokalt sina dörrar. En blandning finns också på så sätt att en SR34i i varje fastighet använder nätverk medan andra har eget kablage till denna. Se Figur 3 - Både TCP/IP och RS485 i global kommunikation Många gånger kanske bara en central PC ska styra olika, unika system i olika fastigheter. Detta kan ske antingen via modem eller via nätverk. Se Figur 4 - Nätverksansluten PC för två olika Bewator Entro Figur 2 - Fastighet med RS485 kablage

9 Bewator Entro Projekteringshandbok 9 Figur 3 - Både TCP/IP och RS485 i global kommunikation Figur 4 - Nätverksansluten PC för två olika Bewator Entro

10 10 Bewator Entro Projekteringshandbok Kommunikationsvägar mellan enheter Bewator Entro version 5 (och högre) kommunicerar på tre nivåer: 1 Mellan anläggningen och en (eller flera) PC datorer. RS232 seriellt (< 25 meter). Nätverk TCP/IP (10/100 Mbit). 2 Mellan SR34i undercentraler. Global RS485 buss (<1 200 meter). Nätverk TCP/IP (10/100 Mbit). 3 Mellan SR34i och dess dörrmiljöer (dörrcentraler/läsare). Lokal RS485 buss (<1 200 meter). Olika kombinationer av ovanstående är möjliga. Se kapitlet Kablage för val av kabel vid olika metoder. Fördelar och nackdelar Nivå och metod Fördel Nackdel RS232 (till PC) PC och anläggning hittar varandra Korta avstånd. Normalt enkelt. max 25 meter. TCP/IP (till PC) Global RS485 (mellan SR34i) TCP/IP (mellan SR34i) RS485 (till dörrcentraler) Elektrisk kontakt med bara en PC. Endast nätverket i sig begränsar avståndet (Jorden runt!). Isolation mellan PC och anläggning. Snabbare överföring. Kablage finns oftast redan i fastigheten. Ingen kontakt med omvärlden säkert kablage. Lättare driftsättning Ingen teoretisk gräns för geografiska avståndet. Isolation mellan olika delar av anläggning. Internet (för t ex bokning). Kablage finns oftast redan i fastigheten. All installation i dörrmiljön Strömförsörjning finns ofta i samma kabel Något mera inställningar i PC och SR34i. T ex IPadress. Nätverk kan få planerade eller oplanerade avbrott. Dyrare att installera ny kabel. Begränsat geografiskt (max meter). IP-adress måste programmeras. Nätverk kan få planerade eller oplanerade avbrott.

11 Bewator Entro Projekteringshandbok 11 Designade kapslingar De nya Entro enheterna har en designad kapsling som ger möjlighet till en ännu lättare och snyggare installation. De olika enheterna har flera fördelar men några av viktiga detaljerna är: Speciella hörnelement är konstruerade så att de kan lyftas bort men samtidigt dölja kablarna och täta anslutningen när kåpan monteras. Idealisk vid montering via RALlist. Se figur 5. Petskyddad anslutning kan enkelt göras genom att kabeln förläggs över kanten (innan hörnelementen monteras). Se figur 6. Kabelanslutningar kan göras på många flera olika sätt. Det finns s k knockouts i såväl bottenplatta som i hörnelementen. Se figur 7. Inbyggda fästelement finns för att kunna säkra kablarna med s k buntband. Figur 5 - Med RAL-list Figur 6 Petskyddad kabelanslutning över kant Figur 7 Kabel via knockouts

12 12 Bewator Entro Projekteringshandbok Kablage I Bewator Entro kan förekomma flera olika typer av kablage för de olika kommunikationsvägarna samt för strömförsörjningen. Kabel för strömförsörjning Kabel för RS485 I både små och stora system är det viktig med rätt dimensionerad kabel. Viktigast är kabeln till dörrmiljöerna eftersom det, i de flesta fall, är de elektriska låsen som förbrukar mest ström. Därför bör typen av lås (elslutbleck, motorlås e d) helst vara kända vid dimensionering av kabel. I passersystem används oftast någon form av central strömförsörjning (t ex batteribackup) och därför blir rätt area på kabeln väsentlig. Vi rekommenderar en area på minst 1,0 mm² för detta. Detta utesluter t ex datakablar som ELAKY, Belden m fl (som har areor runt 0,1 0,2 mm² för strömförsörjning). En vanlig kabel som används är Bewator kombi-kabel, som är en PAARFLEX med 2 x 1,5 mm² (som även har ett ledarpar 2 x 0,5 mm² för datakommunikation). Se vidare avsnittet Strömförsörjning för planering av ledningsnät. Mellan SR34i samt fram till dess dörrmiljöer används RS485 specificerad kabel. Det är viktigt att kabeln är skärmad och partvinnad. Maximala avståndet är meter i båda fallen. Om varje SR34i har egen strömförsörjning räcker en dataförbindelse mellan dem och lämplig kabel kan vara Bewator kombi-kabel, ELAKY, Belden eller dylikt. Om däremot t ex två SR34i ska strömförsörjas (från samma aggregat) krävs givetvis ett ledarpar till. Bewator kombi-kabel kan lämpligen användas även här. Kombi-kabel finns även med två kommunikationspar. Kabel för nätverk (TCP/IP) Kabel till PC Om valet faller på att utnyttja nätverk för kommunikation mellan PC och SR34i eller mellan SR34i kan befintlig nätverkskabel troligen användas. Det viktiga är att Kat-5 kabel (för minst 10/100 Mbit) används. Kom ihåg att SR34i har en inbyggd nätverksswitch med två yttre anslutningar där en tredje anslutning är integrerad internt i SR34i. Detta betyder att du kan använda standard nätverkskabel utan någon hubb - direkt till PC och/eller lokalt nätverk. Oavsett om nytt eller gammalt kablage används ska IT-ansvarig konsulteras vid projektering (gärna även i samband med driftsättning). Mellan SR34i och COM-port i PC används en standard, rak seriell RS232 kabel till COM-port i PC. Bewator erbjuder en väggdosa IF1 med bl a 20 meter kabel. För nätverk gäller standard nätverkskabel (kat-5).

13 1 1 1 Bewator Entro Projekteringshandbok 13 Skärm för RS485 Skärmen på varje slinga ska anslutas till skyddsjord, men bara på ett ställe (se bild). Tänk på att metallpartier, t ex i dörrar, är i kontakt med skyddsjord. Av detta skäl får alltså inte skärmen ligga i kontakt med dessa eller andra metallpartier. Figur 8 - Anslutning av skärm

14 1 14 Bewator Entro Projekteringshandbok Strömförsörjning Strömförsörjning av Bewator Entro är bokstavligt talat ett separat kapitel. Inga inbyggda specialaggregat finns, som måste tas hänsyn till. I övrigt kan standardiserade aggregat (vanligen 24V DC eller 12V DC) och kabel användas. Lokal strömförsörjning Om lokal strömförsörjning ska användas till Bewator Entro så är det viktigt att koppla ihop minusledningen på varje lokal del (dvs för varje del som SR34i hanterar). Anledningen är att RS485 kommunikationen använder minus som referens. Om det finns potentialskillnader mellan enheter, så kan det uppstå oönskade störningar i kommunikationen. Säkerställ att nätaggregaten har stabil utspänning. Även om Bewator Entro enheterna tolererar relativt stora variationer - kan låsen vara känsligare. Kom även ihåg att använda tilläckligt stor area på kabel, speciellt vid långa avstånd. Se följande kapitel för att få en idé om vad en bristfällig dimensionering kan innebära. Nedan är ett exempel på en 12V applikation som även strömförsörjer SR34i. Obs! Varje SR34i har en egen lokal buss som har en egen minuspotential. Figur 9- Lokal strömförsörjning

15 1 1 1 Bewator Entro Projekteringshandbok 15 Central strömförsörjning Som tidigare påpekats används ofta central batteribackup för att strömförsörja ett passagesystem. Bewator Entro är inget undantag. Man vinner flera fördelar: Stabil 24 (eller 12) Volt till elektriska lås (vilka tillåter maximalt +/- 15 %). Reservkraft till låsen vid nätspänningsbortfall. Larm kan genereras om nätspänning bortfaller och batteridrift börjar. Färre enheter att installera. Lättare att expandera (om marginal fanns från början). Obs! SR34i har eget litium batteri som bibehåller data då spänningen försvinner. Grundprincipen är att åstadkomma ett utseende enligt Figur 10 nedan, där varje del av systemet matas var för sig. Om detta kan uppfyllas så minskar risken för s k jordströmmar eftersom den enda förbindelsen som finns mellan undercentralerna, är en isolerad RS485. Kom ihåg, att även TCP/IP nätverk innebär en komplett isolation mellan SR34i. Följande avsnitt beskriver ytterligare hur man går tillväga för att planera för en korrekt och säker installation av strömförsörjning. Exemplen bygger på 24V men metoden kan också användas för 12V. Figur 10 - Grundprincip för strömförsörjning

16 16 Bewator Entro Projekteringshandbok Spänningsfall Bewator Entro tolererar spänningsnivåer ner till ca 10V DC för att fungera medan ett 24V ellås kan ha en tolerans på högst +-15 % vilket betyder inte får understiga 20,4 V DC. Beräkning av spänningsfallet i kablar görs med hjälp av den klassiska Ohms lag som lyder: Resistans (Ohm) x Ström (A) = Spänning (V) De parametrar som påverkar spänningsfallet blir: Strömförbrukning vid varje enhet (Ampere) Kabelarea (mm²) Längden (meter) Resistansfaktor för vald kabel (ohm/m) Enklast att förstå spänningsfall i kabel är att visa ett enkelt exempel. Figur 11 Kabel exempel Beräkningsmetod Strömförbrukning vid läsare + lås (Ampere) = 0,075 A + 0,1 A = 0,175 A Kabelarea (mm²) = 1.5 mm² Längden (meter) = 100 meter x 2 (d v s fram och tillbaka) = 200 meter. Resistansfaktor för Bewator kabel (ohm/m) = 0,0112 ohm/m Resistans: 0,0112 ohm/m x 200 m = 2,24 ohm Ström: 0,075 A + 0,100 A = 0,175 A Resultat: 2,24 ohm x 0,175 A = 0,39V spänningsfall. Dvs. 24,0 V 0,39V = 23,61V vid låset. Detta är helt godkänt för ett 24 Volt elektriskt lås. Resultat med 12V spänning Ofta kräver en 12V lösning mera ström (än vid 24V) så vi antar att enheterna drar 0,35A Resultat: 2.24 ohm x 0.35 A = 0.78V spänningsfall. Dvs V 0.78V = 11.22V vid låset, vilket är tillfredsställande.

17 1 Bewator Entro Projekteringshandbok 17 Exempel på bristfällig dimensionering För att se effekten av en bristfällig dimensionering, så kan vi anta att samma kabel, läsare och lås används som i föregående exempel, men betydligt flera läsare ingår. Obs! Beräkna alltid med 24V (eller 12V) trots att en batteribackup vid normal drift har en något högre utspänning samt maximal belastning vid enheterna. Figur 12 - Bristfällig dimensionering Beräkningsmetod Räkna ut total maximal ström (I) vid varje enhet. Räkna ut resistansen (R) för kabeln. T ex 1,5 mm² Bewator kombi-kabel (11,2 ohm/km * längden * 2). Räkna ut spänningsfallet (V) i varje kabeldel (A, B etc.) Reducera spänningen från batteribackup vid varje enhet. Resultat med 24V: Enhet: Ström 0,250A 1,225A 1,050A 0,875A 0,700A 0,525A 0,350A 0,175A Spänningsfall 0-0,96V -0,71V -1,57V -0,31V -0,29V -0,16V -0,10V Spänning 24,00V 23,04V 22,33V 20,77V 20,45V 20,16V 20,00V 19,90V Exemplet visar tydligt, att de elektriska låsen vid 6 8 kan fungera bristfälligt eftersom spänningen ligger utanför toleransen +/- 15 % - d v s under 20,4V. Resultat med 12V (samma area på kabel): Enhet: Ström 0.5A 2.45A 2.10A 1.75A 1.4A 1.05A 0.70A 0.35A Spänningsfall V -1.41V -3.14V -0.63V -0.59V -0.31V -0.20V Spänning 12.00V 10.08V 8.16V 5.53V 4.90V 4.32V 4.00V 3.81V Även vid 12V kommer låsen att fungera bristfälligt, eftersom toleransen ofta bara är +, - 10 % (ca 10,8V). Se nästa avsnitt för hur man korrigerar för detta.

18 1 18 Bewator Entro Projekteringshandbok Exempel på korrekt dimensionering Endast genom att flytta strömförsörjningen uppnår man en bättre balans i belastningen och bättre marginal uppnås (vid 24V). Figur 13 - Korrekt dimensionering Resultat med 24V: Enhet: Ström 0,250A 0,425A 0,600A 0,175A 0,700A 0,525A 0,350A 0,175A Spänningsfall -0,20V - 0,29V -1,08V -0,31V -0,29V -0,16V -0,10V Spänning 22,44V 22,64V 22,92V 24,00V 23,69V 23,39V 23,24V 23,14V Givetvis kan undercentralen SR34i samtidigt flyttas för att bibehålla en enkel anslutning av larmutgången från batteribackup. Om varje del av passagesystemet utformas enligt dessa riktlinjer, så uppnås en säker strömförsörjning. Resultat med 12V (samma area på kabel): Enhet: Ström 0.50A 0.85A 1.20A 0.35A 1.70A 1.05A 0.70A 0.35A Spännings-fall -0.39V V -2.15V -0.63V -0.59V -0.31V -0.20V Spänning 8.89V 9.28V 9.85V 12.00V 11.37V 10.78V 10.47V 10.28V Denna beräkning använder fortfarande samma kabel (1.5 mm²) som 24V. Notera att det inte räcker att flytta strömförsörjningen. Vi måste öka arean på kabeln!

19 1 Bewator Entro Projekteringshandbok 19 Flera strömförsörjningar i samma kabeldel Ibland räcker inte en strömförsörjning till för att säkerställa tillräcklig ström för varje kabeldel som SR34i hanterar. Om flera batteribackup ska installeras så måste en minusledare finnas mellan dem. (Detta liknar tidigare beskriven lösning med separata lokala strömförsörjningar.) I annat fall kan datakommunikationen (RS485) till/från dörrmiljöer äventyras eftersom minus används som referens. Figur 14 - Flera batteribackup i samma kabeldel

20 20 Bewator Entro Projekteringshandbok Larmstyrning I Bewator Entro finns funktioner för att styra och förbikoppla externa inbrottslarm genom en reläfunktion. Två olika metoder finns: Monostabil larmförbikoppling (vid varje dörr). Bistabil larmstyrning (av helt område). Båda metoderna kan samexistera i systemet. Vi beskriver nedan skillnaderna och hur de används. Monostabil larmförbikoppling Allmänt är funktionen att monostabilt larm utformas för varje enskild dörrmiljö. Principen är att ett inbrottslarm har en larmslinga (ofta i form av en magnetkontakt) monterad i dörren. Passagesystemets larmförbikopplingsrelä kopplas parallellt med denna. Inbrottslarmet är normalt tillkopplat hela tiden. När en passage görs i dörren sker en tidsbestämd larmförbikoppling samtidigt med låsöppning. När den s k dörrlarmstiden går ut och dörren inte stängts kommer larmförbikopplingsreläet att bryta larmslingan och ett larm utlöses. Både i Bewator Entro och i inbrottslarmet. All passage (med giltigt kort eller kod) medför larmförbikoppling. Kravet är att en dörrcentral av typen DC22 styr aktuell dörr, eftersom endast den modellen är bestyckad med larmförbikopplingsrelä. Magnetkontakten för passagesystemet används för att göra en s k nedbrytning när dörren stängs vilket innebär att DC22:s låsrelä, larmförbikopplingsrelä bryts och summer tystnar. Detta förhindrar att dörren är olåst fast personen har passerat genom dörren. I exemplet nedan placeras vanligtvis inbrottslarmets magnetkontakt närmast gångjärnen så att den återgår först. Figur 15 - Monostabilt larm

21 Bewator Entro Projekteringshandbok 21 Bistabil larmstyrning (nivå eller puls) Larmzoner Bistabilt larm används när ett utrymme ska övervakas av ett inbrottslarm vilket måste frånkopplas när personer vistas i utrymmet. Bistabil nivå innebär att larmförbikopplingsreläet är aktivt hela tiden, när larmet ska vara tillkopplat, medan bistabil puls innebär, att reläet aktiveras ca en sekund både vid till- och frånkoppling. D v s varannan puls innebär tillkoppling. I Bewator Entro finns flera metoder att tillkoppla ett bistabilt inbrottslarm. Använda ett giltig passerkort vid dörren. Använda en tryckknapp ansluten till alarmingången. Använda ett externt tidur ansluten till alarmingången. Använd ett tidschema i Bewator Entro för automatisk tillkoppling. Använda Dörrkontroll programmet och högerklicka Använda inbrottslarmets manöverpanel. Dess statussignal ansluts till ASF ingången (i DC22) för att följa inbrottslarmcentralens status (återkoppling). Se avsnitt Intelligent återkoppling (ASF). För att frånkoppla inbrottslarmet är följande metoder möjliga: Använda ett giltig kort vid dörren. Använda Dörrkontroll programmet och högerklicka Använda inbrottslarmets manöverpanel (larmets statussignal ansluts till ASF ingången i DC22). Se avsnitt Intelligent återkoppling (ASF). Utgångspunkten är att en eller flera kortläsare utformar en larmzon och samordnas med en sektion/område i inbrottslarmets centralenhet. Varje larmzon ska innefatta minst en DC22 dörrcentral som utgör en master för övriga kortläsare i samma larmzon. Endast larmförbikopplingsreläet i denna DC22 kopplas fysiskt till en styringång i inbrottslarmets centralenhet. Bewator Entro tillåter maximalt 240 zoner och det är valfritt vilka kortläsare som ingår i de olika larmzonerna. Obs! Notera att läsare avsedda för larmstyrning måste ha en knappsats tillgänglig för att kunna använda B + kort +PIN-kod vid frånkoppling av larm.

22 22 Bewator Entro Projekteringshandbok Exempel I exemplet visas grundkonfiguration för två olika larmzoner med varsin DC22. (Inbrottslarmet förutsätts ha sitt eget kablage och larmenheter). Läsare A, B och C kan alla tillkoppla och frånkoppla larmzon 1 (förutsatt att man har ett behörigt kort). D v s alla läsare fjärrstyr larmförbikopplingsreläet i DC22. Läsare D, E och F kan alla tillkoppla och frånkoppla larmzon 2 (förutsatt att man har ett behörigt kort). D v s alla läsare fjärrstyr larmförbikopplingsreläet i DC22. När larmet är tillkopplat är dörrarna blockerade för vanlig passage (t ex gruppkod). Inbrottslarmcentral DC DC22 A Larmzon 1 Larmzon 2 F B C D E Figur 16 Larmzoner Larmindikeringar Normalt ansluts även en signal från inbrottslarmet till DC22, så att den röda lysdioden tänds på alla läsare i larmzonen vid tillkopplat larm. Läsare med knappsats har en röd lysdiod som kan användas för att indikera att larmet är tillkopplat. Beroende på vilken signal som ansluts så kan lysdioden t ex vara tänd hela tiden, slockna efter en stund eller blinka allt beroende på karaktären på signalen från inbrottslarmet. T ex kan återkopplingssignalen (ASF) styra lysdioden både så att den lyser så länge larmet är tillkopplat eller tänds och sedan släcks efter en programmerbar tid.

23 Bewator Entro Projekteringshandbok 23 Intelligent återkoppling (ASF) Det finns en funktion i Bewator Entro som kallas ASF (Alarm Status Feedback) och är en intelligent metod att kontrollera om larmet är till- eller frånkopplat samt att låta inbrottslarmet kontrollera och blockera dörrar i passagesystemet. T ex kan en tidsfunktion automatiskt tillkoppla larmet medan det är valfritt att frånkoppla med passagesystemets kortläsare - eller en knappsats i larmsystemet. I programvaran kan väljas på vilket sätt den röda lysdioden ska styras. Antingen styrs den parallellt med statussignalen (tänd eller tänd och sedan slocknad) - eller med en egen, separat signal. Används DC22 för larmstyrning, så finns en separat reläutgång (pre-warning) för inkoppling av ytterligare signaldon (för förstärkning av summer i kortläsare). Under denna tid kan även en öppningsknapp användas för att låsa upp dörren. Inbrottslarmcentral Larmåterkoppling Option: Separat styrning av röd lysdiod ON/OFF Röd lysdiod A B Figur 17 - Larmåterkoppling

24 24 Bewator Entro Projekteringshandbok Centralenhet SR34i I tidigare avsnitt har vi beskrivit flera olika typer av centraler. Den viktigaste är den s k undercentralen SR34i som innehåller all data om hela anläggningen. T o m lösenord för programvaran i PC. 1 Figur 18 - SR34i undercentral RS485 på två nivåer Ethernet och nätverk Om inget nätverk nyttjas används RS485 på både en global buss och en lokal buss. Båda kan förläggas upp till meter. Den globala är endast aktuell när mer än en SR34i används. Den globala bussen är även isolerad mellan centralerna, men skall termineras i båda ändarna. Den lokala bussen förläggs emellan dörrcentraler via SR34i och vidare till nästa dörrcentral. Denna buss ska också termineras med ändmotstånd. SR34i har en inbyggd, komplett nätverksswitch med två RJ45 kontakter på kretskortet som medger en direktanslutning på ett lokalt nätverk. I många fastigheter finns redan ett tillgängligt kablage.

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

Passagesystem. LH Electronic Alarm AB. Säkrare Fastighet

Passagesystem. LH Electronic Alarm AB. Säkrare Fastighet Passagesystem LH Electronic Alarm AB Säkrare Fastighet Varför passagesystem? Nycklar skapar ofta en falsk trygghet! Med passagesystem från LH Alarm kan man ta bort nycklarna för de utrymmen man använder

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

ASSA ARX Passersystem

ASSA ARX Passersystem ASSA AR Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AR Passersystem AR Svenskt Patent nr 525847 När du väljer att investera i ett passersystem, ska du inte känna dig låst

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Stäng fönstret för objudna gäster

Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Boken Stäng fönstret för objudna gäster. IT-säkerhet

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Ax S. Är en dörr alltid en dörr? Att spara pengar kan ibland kosta mer än vad man tror... Läs mer på sidan 5.

Ax S. Är en dörr alltid en dörr? Att spara pengar kan ibland kosta mer än vad man tror... Läs mer på sidan 5. AxS är en tidning från Axlås Solidlås. Vi är ett av Sveriges äldsta företag i branschen och vår affärsidé är helhetslösningar som innehåller trygghet, enkelhet och ekonomi. Ax S Är en dörr alltid en dörr?

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

DEL II 104 TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA 105

DEL II 104 TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA TESTDESIGN FÖR PROGRAMVARA 105 DEL II Detta är huvuddelen av boken och handlar om hur du tar fram bra testfall på ett bra sätt. De testdesigntekniker som beskrivs är alla praktiskt användbara och kompletterar varandra. Teorierna bakom

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7 SIEMENS Förord, innehåll Produktöversikt 1 i Montage, inkoppling, spänningssättning 2 Programmera LOGO! med knappsats 3 Funktionsbeskrivningar 4 Parametrering 5 LOGO! Minnesmodul (Card) 6 LOGO! mjukvara

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Ax S. Ibland är en enklare lösning den bästa. Axlås Solidlås och Aptus i Hornstull. Bekväm säkerhet. Vad innebär det? AxS-special Bekväm Säkerhet

Ax S. Ibland är en enklare lösning den bästa. Axlås Solidlås och Aptus i Hornstull. Bekväm säkerhet. Vad innebär det? AxS-special Bekväm Säkerhet AxS är en tidning från Axlås Solidlås. Vi är ett av Sveriges äldsta företag i branschen och vår affärsidé är att erbjuda våra kunder Bekväm Säkerhet inom områdena lås, larm och passersystem. Ax S Bekväm

Läs mer