Bewapass Entro. Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bewapass Entro. Användarhandbok"

Transkript

1 Bewapass Entro SE Användarhandbok

2 Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra såväl handbokens innehåll som produkternas konstruktion. Dokumentnummer: V4.5 Anv-SE Bewator AB, som ingår i Bewator Holding AB, utvecklar och marknadsför ett komplett utbud av säkerhetsprodukter, vilket inkluderar passerkontroll och larm. Försäljning, installation och service sköts via ett rikstäckande nät av återförsäljare. Åtgärder (såsom olovlig manipulering, olovlig kopiering m m) får inte vidtas med i produkterna och systemen ingående programvara. Sådana åtgärder utgör upphovsrättsintrång som kan bestraffas med böter eller fängelse och resultera i skyldighet att betala skadestånd och vederlag för utnyttjandet av programvaran.

3 Bewapass Entro Användarhandbok Innehåll 3 Innehåll GRATULERAR TILL DITT VAL AV BEWAPASS ENTRO!...5 Du bör kunna Windows...5 SÅ HÄR FUNGERAR SYSTEMET...6 VIKTIGA BEGREPP...7 Säkerhetsnivåer...7 Tidscheman och tidzoner...8 Behörighetsgrupper...9 Passageregistrering...9 Zoner...9 FÖRBEREDELSER INSTALLERA PROGRAMMET PROGRAMMERING - INSTALLATÖR Systemadministratör - tillval Logga in Automatisk detektering av enheter Ställ in rätt tid Ställ in rätt tid vid nätverksanvändning Programmera SR32i undercentraler Programmera namn och funktion för dörrar Programmera IOR6 för bokningsobjekt Programmera IOR6 för tidstyrning Programmera zon för bokningsobjekt Slumpartad fördelning av liknande bokningsobjekt Larmstyrning i bokningsobjekt Programmera Larmzoner Övriga typer av Zoner Hisstyrning med IOR Kortparametrar Personlig kod Ändra funktion på röd lysdiod i läsare PROGRAMMERING - ANVÄNDARE Starta Entro Genvägar Tidscheman allmänt Tidscheman - passage Tidscheman - larmzoner Ange avvikande udda dagar, helgdagar och semesterperiod Gemensamma Udda dagar, helgdagar och semester Dörrar Behörighetsgrupper Personer Krypteringsfunktioner vid nätverk Övrigt Passageregistrering Kalender ANVÄNDA BEWAPASS ENTRO Inpassering Slå på och slå av larm Ange hotkod Välja/ändra personlig kod Vaktmästarfunktion... 52

4 4 Bewapass Entro Användarhandbok Innehåll Sök personer Importera och exportera information om personer Synkronisera Bewapass Entro med WinTid Automatisk radering av händelser Backup av händelsefiler Backup av databas Automatisk utloggning av/på Lösenordsskydda Systemadministratören Visa systemets resurser DÖRR- OCH HÄNDELSEKONTROLL Inloggning till Dörr- och händelsekontroll Flera fönster med olika bevakning Söka händelser Direktstyrning av dörr från PC Öppna/stänga samtliga dörrar i systemet Närvarokontroll Återställa spärrat kort UTSKRIFTER Inprogrammerad information Inpasseringar och händelser ARBETA MED FLERA SYSTEM Logga in Ringa upp det modemanslutna systemet BEWAPASS ENTRO BOKNING Bestäm bokningsmöjligheter (Administratör) Bokning av objekt (Användare) Bekräftelse av bokning Använda objektet (Användare) VIKTIGA BEGREPP BOKNING Tidschema för bokning Fri tidsbokning Bokningsobjekt (enskilda) Bokningsobjekt (grupperade) Maskinstyrning respektive dörrstyrning Säkerhetsnivåer Behörighetsgrupper Personer och Medlemsgrupp Exempel 1 på bokning Exempel 2 på bokning PROGRAMMERING - BOKNING Tidscheman - bokning Bokningsobjekt Programmera helgdagar och semester i bokning Bestäm behörigheter för bokning Ge personer bokningsmöjlighet Bokning med fria intervall Speciella inställningar - bokning Använda bokningsbekräftelser Exempel på bekräftelser Se och göra bokningar som Administratör BOKA OCH ANVÄNDA BOKNINGSOBJEKT INTEGRERING MED EXTERNA PROGRAM (BAPSI) VIKTIG INFORMATION OM PASSERSYSTEMET... 89

5 Bewapass Entro Användarhandbok Introduktion 5 Gratulerar till ditt val av Bewapass Entro! Denna handbok vänder sig till dig som är ansvarig för passerkontrollsystemet Bewapass Entro. Om du även ska använda Bewapass Entro för bokning så har vi valt att beskriva denna del i ett eget kapitel som börjar på sidan 68. Bokning innebär att ett lokalt nätverk används (vilket kanske inte är installerat i alla anläggningar). Instruktioner för att sköta den löpande programmeringen, t ex att registrera och ta bort personer ur systemet, finns i systemets inbyggda hjälpfunktion. Hur denna fungerar beskrivs i avsnittet Använda hjälp nedan. Du bör kunna Windows Bewapass Entro är utformat så att det ska vara så lätt som möjligt att programmera den information systemet behöver för att fungera. Det är dock en fördel om du känner till hur man arbetar i Windows. Om du inte har arbetat i Windows tidigare rekommenderar vi att du genomgår en grundkurs. Använda hjälp Bewapass Entro har en inbyggd hjälpfunktion. Här kan du läsa instruktioner direkt på skärmen om det du för närvarande håller på med och vill ha hjälp med. För att öppna hjälpfunktionen klickar du på knappen Hjälp eller trycker på F1 på tangentbordet. Genom att klicka på höger musknapp samtidigt som du pekar på ett fält eller en flik kan du ta fram en hjälptext om det du pekar på. Du kan också klicka på knappen med ett frågetecken och därefter på det du vill ha hjälp med.

6 6 Bewapass Entro Användarhandbok Introduktion Så här fungerar systemet Bewapass Entro är en anläggning för passerkontroll. Den är avsedd för såväl små som stora företag som vill ha kontroll över vilka personer som ska ha tillträde till olika dörrar och avdelningar i lokalerna. Vid dörrarna är kortläsare med en eventuell knappsats monterade. Kortläsarna är anslutna till s.k. undercentraler som i sin tur programmeras från en PC. Vid behov kan man via Bewapass Entro styra upp till 1000 passerkontrollsystem installerade i olika byggnader. Systemen kan vara direktanslutna till PC, använda lokalt nätverk eller vara anslutna via modem. Bewapass Entro består av följande delar: Programmet Bewapass Entro. Programmet körs på en PC med Windows 98/2000/XP/NT4 eller senare. 512 dörrar och personer 160 tidscheman och 240 behörighetsgrupper 7 udda dagar, 14 helgdagar och 4 semesterperioder i varje tidschema. 128 zoner (larm-, antipassback, närvarokontroll- och passagebegränsningszoner) Systemanvändare i 3 nivåer + installatörsnivå I Bewapass Entro finns även en programmodul för bokningsfunktion (t ex i tvättstugor, tennishallar etc.) och som fungerar tillsammans med passerkontroll. 64 bokningsobjekt (maskingrupper) Maximalt 10 stycken IOR6 reläer i varje maskingrupp. 32 tidschema med 24 intervall i varje. Fri tidsbokning i intervall. Systemet hanterar upp till 2000 bokningar. Bekräftelser kan skickas via e-post. Undercentraler SR32i. Upp till 16 undercentraler kan kopplas till PC:n i slinga. Varje undercentral kan styra 2, 4, 8, 16 eller 32 dörrar. I alla undercentraler finns den information du programmerar i PC lagrad. Detta medför fördelen att du kan använda PC:n till andra arbetsuppgifter eller stänga av den när du inte programmerar eller övervakar systemet. CF8 Minneskort för bokningsfunktioner (placeras i SR32i) Dörrcentraler med kortläsare. Till undercentralerna ansluts dörrcentraler anslutas. En dörrcentral styr en dörr där upp till två kortläsare är monterade. Denna kombination är avsedd för ytterdörrar eller andra dörrar där högre funktions- och säkerhetskrav ställs, t ex larmförbikoppling och dörrövervakning. Dörrterminaler DT05 eller DT05Prox. Enklare kortläsare som är direkt anslutna till undercentralerna. Monteras inomhus vid dörrar där lägre funktionsoch säkerhetskrav ställs. Reläcentral IOR6 Används för styrning av hissar och maskinstyrning/dörrstyrning i bokningsobjekt eller för generell styrning via tidschema. InfoPoint IP810. Bokningsterminal för att boka tider direkt vid ett bokningsobjekt. TCP/IP baserad för nätverksanslutning.

7 Bewapass Entro Användarhandbok Viktiga begrepp 7 Viktiga begrepp För att kunna utföra programmeringen måste du känna till några viktiga begrepp. I detta kapitel förklaras följande begrepp: Säkerhetsnivåer Tidscheman med tidzoner Behörighetsgrupper Passageregistrering Zoner Säkerhetsnivåer Om du också avser att använda bokningsfunktioner se även avsnitt Viktiga begrepp Bokning på sidan 70. Säkerhetsnivån avgör vad som krävs för att öppna en dörr. Följande säkerhetsnivåer finns: Olåst dörr. Dörren är olåst. Gruppkod. Dörren kan öppnas med en för flera personer gemensam fyrsiffrig kod. Endast kort. Ett personligt passerkort ska dras genom kortläsaren för att dörren ska öppnas. Om kortet tappas bort eller stjäls är det lätt att spärra kortet. Kort + kod (PIN). Dörren öppnas först när passerkortet dragits och en personlig kod som hör till just det kortet har angivits. Bistabil Gruppkod. Ett antal personer har försetts med en gemensam gruppkod. När koden anges första gången öppnas dörren och förblir olåst tills koden anges nästa gång. Bistabil Kort. När kortet dras första gången öppnas dörren och förblir olåst tills kortet dras nästa gång. Bistabil Kort + kod. När kortet dras och koden anges första gången öppnas dörren och förblir olåst till kortet dras och koden anges nästa gång. Vittne. Två personer, som vardera drar sitt kort och anger sin personliga kod inom 15 sekunder, krävs för att öppna dörren. Låst dörr. Dörren kan inte öppnas via kortläsaren utan endast med nyckel utifrån och med fjärröppningsknapp inifrån. Dörr bortkopplad. Dörren är helt bortkopplad från systemet vilket betyder att inte ens fjärröppning fungerar. Personlig kod. Bewapass Entro kan ställas in så att personer kan ha en personlig kod i stället för kort. Då fungerar emellertid inte Gruppkod. Med hjälp av säkerhetsnivåerna kan du själv bestämma vilket skydd du ska ha i dina lokaler. Under dagen när det finns folk i lokalerna räcker det kanske med Gruppkod eller Endast kort. Under natten däremot kan det vara lämpligt att använda säkerhetsnivån Kort + kod.

8 8 Bewapass Entro Användarhandbok Viktiga begrepp Tidscheman och tidzoner Avsikten med att skapa tidscheman är att ge olika personer tillträde till en dörr vid olika tider, samt att bestämma säkerhetsnivåer för en dörr vid olika tider. På ett medelstort företag har personalen förmodligen en arbetstid som är lika för alla. Du skapar då ett tidschema för denna arbetstid som du kan kalla Kontorstid. Tidschemat täcker hela dygnet och kan delas upp i tidzoner. Exempel Övrig tid Arbetstid Lunch Arbetstid Övrig tid Tidzon 1: Arbetstid mån fre , Tidzon 2: Lunch mån fre Övrig tid: All annan tid Obs! En tidzon är giltig fr o m den första sekunden i den första minuten t o m den sista sekunden i den sista minuten. Avsikten med att dela upp tidschemat i tidzoner är att kunna ge varje dörr en särskild säkerhetsnivå för varje tidzon. Om du delar upp tidschemat i tidzonerna Arbetstid, Lunch och Övrig tid, kan du ge dörren en säkerhetsnivå för var och en av dessa tidzoner. Under arbetstid, när det finns folk på kontoret kan t ex Gruppkod gälla. Under lunchen kan du bestämma att Endast kort ska gälla. Övrig tid, dvs. nätter och helger, höjer du säkerhetsnivån till Kort + kod. Om du bara behöver två olika säkerhetsnivåer räcker det med att dela in tidschemat (dygnet) i två tidzoner, d v s Tidzon 1 och Övrig tid. När du programmerar anger du säkerhetsnivåer för en dörr i taget. För en dörr som leder till en avdelning där det är viktigt att ha en hög säkerhetsnivå under hela dygnet, programmerar du säkerhetsnivån Kort + kod för alla tre tidzonerna. Exempel Dörr: Entré, tidschema: Kontorstid Övrig tid Arbetstid Lunch Arbetstid Övrig tid Kort + kod Gruppkod Kort Gruppkod Kort + kod Dörr: Utvecklingsavd, tidschema: Kontorstid Övrig tid Arbetstid Lunch Arbetstid Övrig tid Kort + kod Kort + kod Kort + kod Kort + kod Kort + kod Om företaget dessutom har verkstadspersonal som har andra arbetstider kan du skapa ytterligare ett tidschema för att ange villkor för de dörrar som leder till verkstadslokalerna. Du kan programmera upp till 160 olika tidscheman med maximalt tre tidzoner per tidschema. Övrig tid är alltid en av tidzonerna.

9 Bewapass Entro Användarhandbok Viktiga begrepp 9 Behörighetsgrupper Passageregistrering Zoner På ett stort företag med flera olika avdelningar kan det finnas behov av att dela in personalen i olika behörighetsgrupper. Du kan då bestämma vilka dörrar de olika grupperna ska ha tillträde till och vilka tider de ska ha tillträde till dessa dörrar. Du kan t ex programmera att ekonomipersonalen inte ska ha tillträde till utvecklingsavdelningen under lunchen, samtidigt som både ekonomipersonal och utvecklingspersonal under alla tidzoner ska ha tillträde till gemensamma dörrar. Varje person kan tillhöra maximalt sex behörighetsgrupper. Du kan också, per dörr, bestämma under vilka tidzoner du vill att inpasseringar och andra händelser kontinuerligt ska skrivas ut. Du kan t ex programmera att du vill ha en utskrift på alla inpasseringar som sker genom entrén nattetid. På utskriften redovisas vilken dörr som passerats samt klockslag och namn på de personer som passerat dörren. Bewapass Entro erbjuder dessutom möjligheten att välja vilken typ av händelser som ska registreras. Du kan t ex välja att visa när personer slår på respektive slår av larm eller om ett avbrott på nätet skulle uppstå. Du kan välja bort att visa vanliga inpasseringar. Du kan också ange om registrerade händelser ska skrivas ut eller visas på PC:ns skärm. Om händelserna ska skrivas ut kan du ange på vilken skrivare de ska skrivas ut. Händelser lagras i händelsefiler på PC:ns hårddisk. För att händelsefiler inte ska ta för stor plats kan du ställa in att de ska raderas efter en viss tid eller när en viss filstorlek uppnåtts. Zoner används för att gruppera ett antal dörrar (kortläsare) för en bestämd funktion. T ex i en korridor kan flera dörrar utgöra en zon. Du kan skapa fem olika typer av zoner i Bewapass Entro: Larmzoner Antipassbackzoner Närvarokontrollzoner Passagebegränsningszoner Bokningsobjekt Ingående dörrar i zonerna skapas först i installatörsprogrammet.

10 10 Bewapass Entro Användarhandbok Viktiga begrepp Larmzoner I en larmzon ingår ett antal dörrar till ett och samma larmade utrymme, där larmförbikoppling ska vara möjlig vid samtliga dörrar. Larmzoner definieras i installatörsprogrammet. Antipassbackzoner Det går att kombinera att vissa grupper kan tillkoppla larmet manuellt och/eller att en automatisk tillkoppling av larmet sker. Dvs. om ingen tillkopplar larmet kan Entro säkerställa att detta sker. I Bewapass Entro kan du bestämma vilka personer som ska ha behörighet att tillkoppla respektive frånkoppla ett inbrottslarm. I samband med att du definierar behörighetsgrupper bestämmer du också vilken larmstyrningsbehörighet gruppen ska ha. Följande behörigheter finns: Ingen. Ingen behörighet att vare sig att slå på eller att slå av larm. Tillkoppling. Behörighet att slå på larm. Lämplig för exempelvis städpersonal som kommer före arbetstidens slut och blir dem som slår på larmet. Frånkoppling. Behörighet att slå av larm. Tillkoppling/Frånkoppling. Behörighet att både slå på och slå av larm. Att definiera en eller flera s.k. antipassbackzoner är ett sätt att höja säkerhetsnivån ytterligare. Antipassback innebär i korthet att en kortinnehavare inte ska kunna gå in i en annan (eller samma) zon om hon inte med kortet har registrerat att hon har gått in och ut ur zonen. Om en användare missbrukar antipassback, d v s låter bli att använda kortet för att gå ut ur zonen och sedan försöker gå in i samma zon eller en annan zon, spärras kortet. Till varje dörr som går till en antipassbackzon ska en in- och en utläsare vara monterad. Antipassbackzoner definieras i installatörsprogrammet. I Bewapass Entro kan du ange hur länge ett kort ska vara spärrat om en person missbrukar antipassback (se kapitlet Programmering sidan 46). Om antipassbackzoner har definierats får du automatiskt även s.k. närvarokontroll. Detta innebär att du i programmet Dörr- och händelsekontroll kan se var en specifik person befinner sig i lokalerna (beskrivs i kapitlet Dörr- och händelsekontroll, avsnittet Närvarokontroll på sidan 64). Obs! Antipassback fungerar endast med säkerhetsnivån Kort eller Kort+PIN.

11 Bewapass Entro Användarhandbok Viktiga begrepp 11 Närvarokontrollzoner Närvarokontroll kräver liksom antipassback att in- och utläsare är monterade vid de dörrar som tillhör zonen. Genom att definiera närvarokontrollzoner kan du i programmet Dörr- och händelsekontroll se var en specifik person befinner sig i lokalerna (beskrivs i kapitlet Dörr- och händelsekontroll, avsnittet Närvarokontroll på sidan 64). Den enda skillnaden mellan närvarokontroll och antipassback är att kortet inte spärras om en person gör fel, dvs. inte använder kortet för att gå ut ur en zon som han eller hon har gått in i. Obs! Närvarokontroll fungerar endast med säkerhetsnivån Kort eller Kort+PIN. Passagebegränsningzoner Anta att du vill begränsa behörigheten till vissa utrymmen eller lokaler. I en skolmatsal t ex kanske ett kort berättigar eleven till en måltid. För att förhindra att kortet lånas ut till andra elever eller obehöriga kan du skapa en s k passagebegränsningszon för den aktuella lokalen (detta görs i Bewapass Entro Installatör). I Bewapass Entro skapar du sedan en behörighetsgrupp med önskade passagebegränsningar antingen nedräkning (ett visst antal passager är tillåtna) eller tidsbegränsad passage (t ex en gång om dagen) eller en kombination av de båda. I exemplet med skolmatsalen kan du t ex ställa in att kortet ska gå att använda en gång per dag i 20 dagar. Om du har valt passagebegränsning med nedräkning kan du för varje enskild person i behörighetsgruppen ange önskat antal tillåtna passager. Bokningsobjekt Om du ska använda Bewapass Entro i ett bokningssystem ska du bestämma bokningsobjektet som en zon. D v s vilken kortläsare som specifikt ska kunna bokas samt eventuella dörrar på vägen dit. Bokning kan användas för många olika tillämpningar som konferensrum, tvättstugor, sporthallar, tennisbanor. Med hjälp av ett antal passande bokningsintervall, så kan användarna själv boka tillträdet till objektet. Fri tidsbokning finns även för den som t ex ibland vill boka två timmar men nästa gång åtta timmar. Du kan enkelt kombinera dörrpassage med aktivering av reläer för styrning av maskiner, belysning osv. så att dessa bara fungerar under den tid man själv bokat. I en tvättstuga kan användandet av flera maskingrupper fördelas slumpartat för att minska slitaget. Du kan läsa mer om bokning i kapitlet Bokning.

12 12 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering Förberedelser Det är viktigt att du, innan programmering, har korrekta underlag för den anläggning du ska driftsätta och programmera. Oavsett om du tidigare har provat använt Bewapass Entro eller inte, så undviks många misstag om en riktig planering görs. Installation Innan du börjar installationen bör du tänka igenom hur omfattande systemet är för den aktuella installationen. Hur många undercentraler ska användas? Hur många dörrar ska styras av varje undercentral? Vilka undercentraler använder TCP/IP och behöver ha en IP-adress? I vilken del av lokala nätverket ska de installeras? Har IT-ansvarig godkänt detta? Ska Bewapass Entro även styra ett inbrottslarm? Vilka dörrar ska ingå i larmzonerna? Ska något av larmen tillkopplas automatiskt vid vissa tider? Du gör detta tillsammans med köparen av passerkontrollanläggningen. Maximalt 16 undercentraler kan förekomma i Bewapass Entro. Varje undercentral ska namnges och adresseras från 1 till 16. För varje undercentral ska du dessutom namnge och adressera de dörrar som undercentralen ska styra. Programmering Innan du börjar programmera in systemets grundinformation bör du tänka igenom hur systemet ska fungera i byggnaden. Vilka tider ska man kunna passera entrédörren? Behöver vissa personer ha tillträde dygnet runt? Vilka ska ha tillträde till utvecklingsavdelningen? Hur ska städpersonalen komma in på morgonen? Om du även avser att använda bokningsfunktioner så se avsnitt Viktiga begrepp Bokning på sidan 70.

13 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering 13 Installera programmet Nästa steg är att installera programmet Bewapass Entro. Delar av programmodulen Systemadministratör kommer nu att användas för att skapa den grundläggande databasen (t ex kommunikationsmetod för PC, Systemnamn osv.). Du kan senare använda detta program separat för att ändra parametrar men vissa menyer skiljer sig då något från de steg som används i installationsförfarandet nedan. 1 Normalt startar installationen så snart CD skivan placeras i CD läsaren. I annat fall gå till Startmenyn, välj Inställningar och därefter Kontrollpanelen. 2 Dubbelklicka på ikonen Lägg till/ta bort program. 3 Klicka på Installera. 4 Sätt in CD:n i CD-ROM-enheten och klicka på Nästa. 5 Följ sedan anvisningarna på skärmen. När programmet är installerat visas följande bild: 6 Skriv in ett unikt Systemnamn. Tänk också på att det ska vara ett namn som är svårt för obehöriga personer att gissa sig till. OBS! Det är mycket viktigt att du antecknar systemnamnet. Om du måste byta PC måste du ange samma systemnamn på nytt. 7 I rutan Anslutning anges om systemet ska anslutas direkt med kabel till PC:n (RS232), via lokalt nätverk (TCP/IP) eller till ett modem. 8 Ange nu något av följande: RS232 - (kryssa även i om systemet ska leta efter COM-port). Modem TCP/IP 9 Klicka på Nästa.

14 14 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering 10 Om du valt Modem: Ange modemport i PC och telefonnummer till SR32i:s modem. Klicka på Nästa. Om du har valt TCP/IP: Programmet har kontrollerat i det lokala nätverket (oftast avgränsat av router e d) efter tillgängliga SR32i. Du har nu möjlighet att komplettera dessa med rätt IP-adress. Dvs. du kan justera alla centralers IP-adress, inte bara den som du vill ansluta till PC. Klicka på Nästa för att se dem i sekvens. Efter den sista - så visas en lista där du ska välja den du vill ansluta till. Obs endast en kan användas! Om centralen inte visas i listan markera då Centralen saknas i listan! och klicka på Nästa. Ange korrekt IP-adress till utvald undercentral SR32i. Tänk på att detta också tyder på att utvald central finns utanför det lokala nätverk som PC kan nå. Undercentralen måste få sin IP-adress inprogrammerad på annat sätt och nätverket måste ställas in så att kommunikation kan upprättas (vanligtvis i en router/gateway e d). Klicka på Nästa. 11 Du kan nu välja till ytterligare funktioner som du behöver använda i passersystemet. Då kommer sedan nödvändiga flikar, menyer etc. att visas i programmet. 12 Klicka på Avsluta.

15 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering Installatör 15 Programmering - Installatör Du har nu monterat och kopplat in alla ingående delar samt installerat programmet Bewapass Entro på PC:n. I detta kapitel beskrivs hur du utför den programmering som behövs vid installationen. Systemadministratör - tillval Logga in Vid installationen av programvaran så kanske du redan valt att använda vissa tillvalsfunktioner. Om inte - så kan du separat starta Systemadministratören och markera dessa i fliken Tillvalsfunktioner. I nuvarande programversion så kan du bl.a. markera: Bokningsystem Larmzoner Anti-passback zoner Närvarokontrollzoner Passagebegränsningszoner Visa Ethernet konfiguration för centralerna. Om några redan är markerade så visas nödvändiga menyer etc i programmen. Avsikten är att göra programmet mera lättanvänt eftersom antalet menyer och inställningar minskar. 1 Gå till startmenyn och välj Program och sedan Bewapass Entro Installatör. Inloggningsbilden visas. 2 Skriv bewa i fältet Användare och tryck på TAB. 3 Skriv pass i fältet Lösenord och tryck på ENTER. Bewapass Entro Installatörs huvudfönster visas. Obs! Detta lösenord används endast initialt. När nya Systemanvändare har skapats enligt användarhandboken, så kommer detta att försvinna. Automatisk detektering av enheter Installatörsprogrammet har inbyggda funktioner för att direkt hitta adresserade och anslutna undercentraler och dörrcentraler. Även senare utökning med enheter kommer att hittas på motsvarande sätt. Om anläggningen är korrekt installerad med korrekta adresser, så behöver du endast gå igenom alla SR32i och dörrcentraler enligt de kapitel som följer längre fram. En lista med alla enheter visas direkt på skärmen, så snart inloggning till Installatör görs. En SR32i visas som **Cxx och dörrenheter samt IOR6 visas som **Cxx:Dyy. Notera att adresserna normalt inte kan/behövs ändras i programmet vilket underlättar installationen.

16 16 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering Installatör Ställ in rätt tid Innan du börjar programmera information i systemet bör du ställa klockan. Entrosystemets klocka visas separat i fönstrets nedre högra hörn. Observera att om någon SR32i ställs in för TCP/IP och samtidigt hämtar en extern SNTP klocka så försvinner möjligheterna att själv ställa in systemets klocka. Se vidare nästa avsnitt. Gör så här, då systemet tillåter dig att själv ställa om klockan: 1 Kontrollera att indikatorerna i Bewapass Entro-fönstrets nedre högra hörn visar ONLINE och DB LIKA. 2 Starta Installatör. 3 Välj Entro systemklocka på menyn System. 4 Kontrollera att rätt tid visas. Om så inte är fallet, ange önskat datum och tid i fälten Nytt datum respektive Ny tid. 5 Om du inte vill att klockan automatiskt ska anpassa sig till sommar-/vintertid, klicka bort bocken framför texten Justera klockan automatiskt till sommartid/vintertid. 6 Klicka på OK.

17 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering Installatör 17 Ställ in rätt tid vid nätverksanvändning Bewapass Entro använder ett s.k. Simple Network Time Protocol (SNTP) som antingen kan hämta en internationell tid (GMT) från en extern tidserverfunktion (eget lokala nätverk/internet) eller intern tidserver (SR32i). SNTP är en nödvändighet för SR32i som är anslutna till varandra via TCP/IP. I tveksamma fall kontakta IT-ansvarig. Om TCP/IP nätverk används måste därför varje undercentral ställas som in som Proxy och därmed ges möjlighet att också hämta sin klocka från en tidserver. Detta garanterar att systemet alltid har rätt tidsuppfattning oavsett var i världen en SR32i är installerad. När du programmerar en SR32i som proxy, så efterfrågar denna samtidigt var den kan hämta sin klocka. Du kan välja intern eller extern tidserver. Gör då först så här: 1 Kontrollera att indikatorerna i Bewapass Entro-fönstrets nedre högra hörn visar ONLINE och DB LIKA. 2 Starta programmet Installatör och markera centralen. 3 Klicka på Ändra. 4 Markera fliken TCP/IP Inställningar. 5 Kontrollera att IP-adressen för centralen är korrekt. 6 Kontrollera och/eller ange Netmask och Gateway. Även om Bewapass Entro bara används inom fastighetens lokala nätverk, så kan ändå en SNTP tidserver kunna nås (ibland på Internet). Gateway och Netmask används för att tillåta att dessa meddelanden kan skickas. 7 Kryssa i Proxy för de centraler som ska använda TCP/IP. Vid den första ska du nu kryssa i extern eller intern tidserver (denna gäller sedan för alla SR32i) Om du väljer extern så anger du även IP-adressen till lämplig tidserver. 8 Klicka sedan på fliken Tid för att ange en korrigeringsfaktor (+1, +2, -1, -2 etc.) som gäller i den geografiska tidzon där SR32i är installerad. Jämför med GMT-tid och den inställning som kan göras i en vanlig PC. Dvs.+0 för Storbritannien, +1 för Sverige och +2 för Finland. 9 Klicka på OK. 10 Gå till System och välj Systeminställningar 11 Klicka på fliken Tidserver. 12 Kontrollera att rutan Använd en SR32i som tidserver är ikryssad och klicka på nedåtpilen och välj i listan den SR32i, som ska fungera som SNTP tidserver. Kom ihåg att du sedan bör kontrollera och ställa in systemklockan själv. (Om nu skulle avmarkera kryssrutan, så väljer du att istället nyttja en extern källa och måste gå igenom alla centraler och ange tidserverns IP-adress). 13 Klicka OK. 14 Kontrollera nu sedan i menyn System/Entro systemklocka valet av Justering av sommartid.

18 18 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering Installatör Programmera SR32i undercentraler Nu är det dags att programmera undercentralerna. Beroende på vilket sätt olika SR32i kommunicerar med varandra, så programmeras informationen på olika sätt. Vi beskriver nu två typfall där nätverk används samt ett system med direkt RS232 kabel. Om en modemförbindelse ska användas se vidare i kapitel Installera modem system i Installationshandboken som beskriver hur ett modemsystem kan installeras och programmeras. Skapa flera SR32i för endast TCP/IP kommunikation Adress 1 SR32i Adress 2 SR32i TCP/IP TCP/IP TCP/IP Lokalt nätverk TCP/IP SR32i Adress 3 I detta exempel finns två metoder att programmera SR32i undercentralerna. Programmering via RS232 En PC kopplas direkt till varje SR32i, där Systemadministratör ändras, så att en RS232 anslutning görs mot den nya centralen. Samtidigt måste anges i Tillvalsfunktioner att även Ethernet konfiguration ska visas för centralen. Inställningar överförs direkt vid varje SR32i. RS232 är den bästa metoden om centralerna är geografiskt åtskilda. Det är viktigt att även dessa får en giltig IP-adress, systemnamn och krypteringsnyckel. Varje ny SR32i visas som **Cx. Följ punkterna i avsnittet SR32i programmering, för att programmera IP-adress, Proxy funktion samt övriga nödvändiga inställningar. Programmering via TCP/IP I detta fall kommunicerar PC med en bestämd SR32i central och övriga centraler får sin information från denna (via TCP/IP). Om systemet är nytt, har du troligtvis redan vid programinstallationen haft möjlighet att programmera in rätt IP-adress. I Installatör visas den första centralen. Du måste nu skapa varje ny central med kommandot Ny och ge dessa rätt IP-adress, Proxy funktion samt övriga nödvändiga inställningar enligt punkterna i avsnittet SR32i programmering. OBS! Överföring till/från helt nya centraler kan ta några minuter (beroende på belastningen på nätverket). Detta gäller även för uppdatering av Dörrkontrollprogrammet.

19 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering Installatör 19 Skapa flera SR32i för kombinerad TCP/IP och RS485 kommunikation Kombinationen av lokalt nätverk och RS485 innebär att de centraler som ska använda TCP/IP först måste programmeras enligt tidigare avsnitt. Alla övriga SR32i centraler, som använder RS485, visas sedan som **C1, **C2 etc där siffran är den byglade adressen. Fortsätt sedan enligt punkterna i avsnittet SR32i programmering. RS485 RS485 RS485 SR32i SR32i SR32i SR32i TCP/IP Lokalt nätverk I exemplet behövs ingen proxy funktion, eftersom inga centraler använder TCP/IP sinsemellan. Däremot kan Proxy (och därmed SNTP) användas för att hämta rätt tid. Skapa flera SR32i för enbart RS485 kommunikation Anläggningar baserade på enbart RS485 (inget lokalt nätverk) - programmeras via direkt kabel RS232. I detta fall kommer alla centraler att visas som **C1, **C2 etc där siffran är den byglade adressen. Fortsätt sedan enligt punkterna i avsnittet SR32i programmering. RS485 RS485 RS485 SR32i SR32i SR32i SR32i RS232

20 20 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering Installatör SR32i programmering Obs! I ett nytt TCP/IP baserat system så kommer du att vid start av Installatör få möjlighet att addera flera ännu inte konfigurerade SR32i, som programvaran hittar på det lokala nätverket. Du ser dessa undercentraler i en menylista som visas. Markera de centraler som ska ingå i aktuellt system. 1 I programmet Installatör, markera önskad undercentral (om den inte redan är markerad) och klicka på Ändra. Tips! Du kan även högerklicka och välja Ny, Ändra eller Radera. 2 Skriv det namn du har gett undercentralen i fältet Namn. Lämpligt namn är den lokal där den kommer att vara placerad, t ex Reception. Undvik att använda namn som kan förväxlas med dörrnamn. Om centralen även ska användas för bokningsbekräftelser se avsnitt Använda bokningsbekräftelser. 3 Ange vilken utrustning undercentralen är ansluten till genom att markera Ingen, PC, Skrivare (eller Modem). Detta avgör om - och till vilken utrustning - händelserna ska sändas från centralen. Obs! Om du inte valt modem vid programinstallationen så visas heller inte alternativet Modem. 4 Kryssa för rutan om Summalarm ska användas på denna central. Om summalarm är aktiverat kommer alla händelser som är definierade som larmhändelser att aktivera ett impulsrelä i undercentralen. Ett meddelande om larmhändelsen visas också på PC:ns skärm. 5 Markera fliken TCP/IP Inställningar och kontrollera/ändra IP-adress, Netmask, Gateway och i vissa fall Domännamnserver. Obs! Om du valde RS232 för PC när du installerade programmet så syns inte TCP/IP inställningarna. Du måste ändra i Systemadministratör så att Ethernet konfigurationen visas och starta om programvaran. Vid uppstart av centralen så kommer IP-adressen initialt att vara xx (där xx är den byglade adressen i centralen) eller den som ställdes in vid installationen av programvaran. Skriv Netmask som kan filtrera bort adresser inom ett lokalt nätverk (då meddelanden sänds). Ofta kan användas. Skriv IP-adress för Gateway om det finns en sådan. Normalt dirigeras meddelanden (som stoppas av Netmask) till Gateway för vidare åtgärd. Skriv IP-adress för Domännamnserver om e-post funktioner ska nyttjas (se Bokning). 6 Kryssa i Proxy för de centraler som ska använda TCP/IP. Vid den första kan du nu kryssa i intern eller extern tidserver (som sedan gäller för alla SR32i) Om du väljer extern så anger du även IP-adressen till lämplig tidserver. Om RS485 används mellan alla SR32i men PC använder TCP/IP är enda skälet för proxy att nå en SNTP tidserver. Om både RS485 och TCP/IP används måste de SR32i, som använder TCP/IP, dock markeras som Proxy. 7 Klicka sedan på fliken Tid för att ange en korrigeringsfaktor (+1, +2, -1, -2 etc.) som gäller i den geografiska tidzon där SR32i är installerad. Jämför med GMT-tid och den inställning som kan göras i en vanlig PC. Dvs.+0 för Storbritannien, +1 för Sverige och +2 för Finland. 8 Klicka på fliken E-post inställningar. Ange i klartext den SMTP-server och det Domännamn som ska gälla (och används bl a i bokningssystem) 9 Klicka på OK och upprepa för varje SR32i.

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok Version 5.39 Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply

Läs mer

Bewator Entro. Användarhandbok. Building Technologies. Version 6.0. Fire Safety & Security Products

Bewator Entro. Användarhandbok. Building Technologies. Version 6.0. Fire Safety & Security Products Bewator Entro Användarhandbok Version 6.0 Building Technologies Fire Safety & Security Products Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Bewator Entro Användarguide MP6.55. 81334-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products

Bewator Entro Användarguide MP6.55. 81334-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Bewator Entro Användarguide MP6.55 81334-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Bewator Entro. Projektplanering. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products. node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200.

Bewator Entro. Projektplanering. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products. node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200. 6012345789 6012345 789 6012345789 ESC < Vec k a > M T O T F L S 41 < Dag > Fredag 2004-10-08 < Tid> 15:00-18:00 Log ga ut Meny Hjälp Boka - - - + + + 7 8 9 0 node1 SR34iversion 4.90.1 1.10.200.101

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Bewator Entro Projektering MP6.55. 81103-15 Siemens AB 02.01.2012 Security Products - M T O T F L S 41. node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200.

Bewator Entro Projektering MP6.55. 81103-15 Siemens AB 02.01.2012 Security Products - M T O T F L S 41. node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200. 6012345789 6012345789 ESC 6012345789 - < V e c k a > M T O T F L S 41 < D ag > - Fredag 2004-10-08 - 15:00-18:00 Logga ut Meny Hjälp Boka + + + node1 SR34i version 4.90.1 1.10.200.101 Bewator

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-03 Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan

Läs mer

DC800. Installations- & Användarhandbok

DC800. Installations- & Användarhandbok DC800 Installations- & Användarhandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Driftsättning & Snabbstart Passersystem

Läs mer

Entro Lite Konfigureringshandbok

Entro Lite Konfigureringshandbok Entro Lite Konfigureringshandbok V1.2 Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject

Läs mer

Tvättstugebokning C200 EM C201 Mifare

Tvättstugebokning C200 EM C201 Mifare Tvättstugebokning C200 EM C201 Mifare Installationsanvisning 20029-03 Se www.axema.se för de senaste manualerna. VAKA bokning B60 Tvä ttstugebokning VAKA bokning används för att ge tillfällig behörighet

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

Anti-passback. Net2 AN1063-SE. Allmänt. Logisk anti-passback. Tidstyrd logisk anti-passback

Anti-passback. Net2 AN1063-SE. Allmänt. Logisk anti-passback. Tidstyrd logisk anti-passback Anti-passback Allmänt Syftet med anti-passback är att förhindra passager genom att en användare överlåter sitt kort/tag till en annan person, vilken därigenom erhåller tillträde till ett kontrollerat område,

Läs mer

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 2 Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 Innehåll Systemkontroll...4 Inledning...4 Funktionstest av dörrcentral...5 Nollställning av central...7 Anslutning kommunikationsbuss...8 Inställning av adress...9

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart (Vaka Ver.3) Se www.axema.se för de senaste manualerna. 20023-03 Gratulerar till ditt val av VAKA 10, ett modernt nätverksbaserat passersystem med integrerad

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2

Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2 INS-30173 Larmstyrning av DSC PC1616/1864 med Net2 Snabbguide för inkoppling och programmering Svenska Rev. 2012.01 SE Inledning Med ett Net2 Passersystem är det möjligt att kontrollera till- och frånkoppling

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

TECHNICAL INFORMATION Bewator-2010 Bokning Tilläggsblad

TECHNICAL INFORMATION Bewator-2010 Bokning Tilläggsblad www.bewator.se TECHNICAL INFORMATION Bewator-2010 Bokning Tilläggsblad Doc nr: 81102-1 Dat: 03-20 SE Bewator-2010 gränssnitt mot externa bokningssystem Inledning Bewator-2010 version 3.4 och senare innehåller

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CC-432

Installatörs- och användarhandbok CC-432 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CC-432 1. INTRODUKTION UNICODE CC-432 UNICODE Kodlåscentralen är bestyckad med två reläer som vardera har en fri växelkontakt. På de jackbara plintarna finns ingångar

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

UNICARD UNICARD RC-434. Ver. 1.2 1. INTRODUKTION

UNICARD UNICARD RC-434. Ver. 1.2 1. INTRODUKTION Installatörs- och användarhandbok UNICARD RC-434 Card V1.2 Ver. 1.2 UNICARD 1. INTRODUKTION UNICARD RC-434 RC-434 är en kontrollenheten för kortavläsning, den har två reläer som vardera har en fri växelkontakt.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Manual Passersystem VAKA 10

Manual Passersystem VAKA 10 Manual Passersystem VAKA 10 axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka manual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar och marknadsför

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Net2 Pro - Snabbguide

Net2 Pro - Snabbguide Net2 Pro - Snabbguide Snabbguide för installation och grundfunktioner i mjukvaran Svenska Rev. 2012.01 SE Inledning Net2 Pro är en PC-baserad mjukvara för administration av passersystemet. Net2 Pro ger

Läs mer

Installatörs användarhandbok ACR-201

Installatörs användarhandbok ACR-201 Installatörs- och användarhandbok UNICARD ACR-201 1. INTRODUKTION UNICARD ACR-201 UNICARD Kortläsaren har två reläer som vardera har en fri växelkontakt. På de jackbara plintarna finns ingångar för 2 öppningsknappar,

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Bewator Entro Installation MP6.55. 81327-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products

Bewator Entro Installation MP6.55. 81327-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Bewator Entro Installation MP6.55 81327-11 Siemens AB 02.01.2012 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

VAKA. En ny generation passersystem

VAKA. En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA är ett passersystem avsett för såväl företag och förvaltningar som flerbostadsfastig heter. Istället för nycklar, som alltför

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Triggningar och händelser

Triggningar och händelser Triggningar och händelser Viktigt För att funktionen Aktiveringar och åtgärder ska fungera korrekt måste -servern alltid vara igång. Aktiveringar och åtgärder är en kraftfull funktion. Funktionen kan användas

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Installatörs användarhandbok ACR - 211

Installatörs användarhandbok ACR - 211 Installatörs- och användarhandbok UNICARD ACR-211 1. INTRODUKTION UNICARD ACR-211 UNICARD Kortläsaren har två reläer som vardera har en fri växelkontakt. På de jackbara plintarna finns ingångar för 2 öppningsknappar,

Läs mer

Bewator Entro. Installation. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products

Bewator Entro. Installation. Building Technologies MP6.5. Fire Safety & Security Products Bewator Entro Installation MP6.5 Fire Safety & Security Products Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. 2009 Copyright Siemens Switzerland

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

UNICODE UNICODE CC-434. Ver INTRODUKTION

UNICODE UNICODE CC-434. Ver INTRODUKTION Installatörs- och användarhandbok UNICODE CC-434 V1.2 Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CC-434 CC-434 är en kontrollenheten för kodlås, den har två reläer som vardera har en fri växelkontakt. Den

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Koll på läget i realtid med R-CONTROL RCO Securitys mjukvara R-CONTROL erbjuder avancerad systemstyrning och oöverträffad anläggningskontroll

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98:

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98: Fjarranslutning_ipt.doc 2001-06-08 Sidan 1 av 1 Fjärranslutning Om man vill kommunicera med en IMSE WebMaster som är ansluten till ett telefonmodem eller GSM-modem så måste man etablera en fjärranslutning

Läs mer

Passersystem VAKA 10 (Vaka Ver.2)

Passersystem VAKA 10 (Vaka Ver.2) Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 (Vaka Ver.2) Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ axema Sida 1 Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING Version 10/10 Att ansluta en PC till Controller 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION...3 1.1 NÄTVERK MED EN ROUTER...3 1.2 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING MELLAN SH-CONTROLLER

Läs mer

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben TIDOMAT smartone Säkerhet via webben Säkerhetssystemet smartone: Har en webbserver integrerad i Centralenheten. Består av en Centralenhet och Dörrmiljöer samt valfria produkter som nätverkskamera och GSM

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet

Förteckning över ikoner i programmet Förteckning över ikoner i programmet Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att hjälpa dig att enkelt identifiera ikoner och

Läs mer

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House Quickstart manual Rev. 2.3 2017-09-14 SHTOOL 6.5.33 1 Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 PROGRAMVARA... 4 2.1 Hämta programvara... 4 2.2 PC krav... 4 3 DOKUMENTATION... 5 3.1 Manualer... 5 3.2 Projektdokumentation...

Läs mer

Sentrion intelligent säkerhet

Sentrion intelligent säkerhet Sentrion intelligent säkerhet www www IP-kamera Mobilgränssnitt Internet Befintligt nätverk SIOM Dörr-/larmnod Sentrion Centralenhet www Dörr-/larmnod SIOM Larm Sentrion marknadens mest intelligenta säkerhetssystem

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153AI MINICODE CL-153AI 1. INTRODUKTION CL-153AI är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Lokal uppdatering Funktionen Remote Travel fungerar endast då Ni är ute på Travel (lokal uppdatering). Alltså inte då ni arbetar mot den centrala databasen på kontoret.

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Smartair System TS1000

Smartair System TS1000 Smartair System TS1000 Installations & Driftsättningsguide Wireless funktion, ver.5xx 1 Innehåll Innehåll... 1 1 Inledning... 2 1.1 Systemkrav... 2 1.2 Systemöversikt/Systeminnehåll... 2 1.2.1 Wireless

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TIDOMAT smartone 3.0 Startguide. dok.nr Tidomat AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TIDOMAT smartone 3.0 Startguide.  dok.nr Tidomat AB 2015 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande av Tidomat AB. Olovlig kopiering

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer