Bewapass Entro. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bewapass Entro. Användarhandbok"

Transkript

1 Bewapass Entro SE Användarhandbok

2 Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra såväl handbokens innehåll som produkternas konstruktion. Dokumentnummer: V4.5 Anv-SE Bewator AB, som ingår i Bewator Holding AB, utvecklar och marknadsför ett komplett utbud av säkerhetsprodukter, vilket inkluderar passerkontroll och larm. Försäljning, installation och service sköts via ett rikstäckande nät av återförsäljare. Åtgärder (såsom olovlig manipulering, olovlig kopiering m m) får inte vidtas med i produkterna och systemen ingående programvara. Sådana åtgärder utgör upphovsrättsintrång som kan bestraffas med böter eller fängelse och resultera i skyldighet att betala skadestånd och vederlag för utnyttjandet av programvaran.

3 Bewapass Entro Användarhandbok Innehåll 3 Innehåll GRATULERAR TILL DITT VAL AV BEWAPASS ENTRO!...5 Du bör kunna Windows...5 SÅ HÄR FUNGERAR SYSTEMET...6 VIKTIGA BEGREPP...7 Säkerhetsnivåer...7 Tidscheman och tidzoner...8 Behörighetsgrupper...9 Passageregistrering...9 Zoner...9 FÖRBEREDELSER INSTALLERA PROGRAMMET PROGRAMMERING - INSTALLATÖR Systemadministratör - tillval Logga in Automatisk detektering av enheter Ställ in rätt tid Ställ in rätt tid vid nätverksanvändning Programmera SR32i undercentraler Programmera namn och funktion för dörrar Programmera IOR6 för bokningsobjekt Programmera IOR6 för tidstyrning Programmera zon för bokningsobjekt Slumpartad fördelning av liknande bokningsobjekt Larmstyrning i bokningsobjekt Programmera Larmzoner Övriga typer av Zoner Hisstyrning med IOR Kortparametrar Personlig kod Ändra funktion på röd lysdiod i läsare PROGRAMMERING - ANVÄNDARE Starta Entro Genvägar Tidscheman allmänt Tidscheman - passage Tidscheman - larmzoner Ange avvikande udda dagar, helgdagar och semesterperiod Gemensamma Udda dagar, helgdagar och semester Dörrar Behörighetsgrupper Personer Krypteringsfunktioner vid nätverk Övrigt Passageregistrering Kalender ANVÄNDA BEWAPASS ENTRO Inpassering Slå på och slå av larm Ange hotkod Välja/ändra personlig kod Vaktmästarfunktion... 52

4 4 Bewapass Entro Användarhandbok Innehåll Sök personer Importera och exportera information om personer Synkronisera Bewapass Entro med WinTid Automatisk radering av händelser Backup av händelsefiler Backup av databas Automatisk utloggning av/på Lösenordsskydda Systemadministratören Visa systemets resurser DÖRR- OCH HÄNDELSEKONTROLL Inloggning till Dörr- och händelsekontroll Flera fönster med olika bevakning Söka händelser Direktstyrning av dörr från PC Öppna/stänga samtliga dörrar i systemet Närvarokontroll Återställa spärrat kort UTSKRIFTER Inprogrammerad information Inpasseringar och händelser ARBETA MED FLERA SYSTEM Logga in Ringa upp det modemanslutna systemet BEWAPASS ENTRO BOKNING Bestäm bokningsmöjligheter (Administratör) Bokning av objekt (Användare) Bekräftelse av bokning Använda objektet (Användare) VIKTIGA BEGREPP BOKNING Tidschema för bokning Fri tidsbokning Bokningsobjekt (enskilda) Bokningsobjekt (grupperade) Maskinstyrning respektive dörrstyrning Säkerhetsnivåer Behörighetsgrupper Personer och Medlemsgrupp Exempel 1 på bokning Exempel 2 på bokning PROGRAMMERING - BOKNING Tidscheman - bokning Bokningsobjekt Programmera helgdagar och semester i bokning Bestäm behörigheter för bokning Ge personer bokningsmöjlighet Bokning med fria intervall Speciella inställningar - bokning Använda bokningsbekräftelser Exempel på bekräftelser Se och göra bokningar som Administratör BOKA OCH ANVÄNDA BOKNINGSOBJEKT INTEGRERING MED EXTERNA PROGRAM (BAPSI) VIKTIG INFORMATION OM PASSERSYSTEMET... 89

5 Bewapass Entro Användarhandbok Introduktion 5 Gratulerar till ditt val av Bewapass Entro! Denna handbok vänder sig till dig som är ansvarig för passerkontrollsystemet Bewapass Entro. Om du även ska använda Bewapass Entro för bokning så har vi valt att beskriva denna del i ett eget kapitel som börjar på sidan 68. Bokning innebär att ett lokalt nätverk används (vilket kanske inte är installerat i alla anläggningar). Instruktioner för att sköta den löpande programmeringen, t ex att registrera och ta bort personer ur systemet, finns i systemets inbyggda hjälpfunktion. Hur denna fungerar beskrivs i avsnittet Använda hjälp nedan. Du bör kunna Windows Bewapass Entro är utformat så att det ska vara så lätt som möjligt att programmera den information systemet behöver för att fungera. Det är dock en fördel om du känner till hur man arbetar i Windows. Om du inte har arbetat i Windows tidigare rekommenderar vi att du genomgår en grundkurs. Använda hjälp Bewapass Entro har en inbyggd hjälpfunktion. Här kan du läsa instruktioner direkt på skärmen om det du för närvarande håller på med och vill ha hjälp med. För att öppna hjälpfunktionen klickar du på knappen Hjälp eller trycker på F1 på tangentbordet. Genom att klicka på höger musknapp samtidigt som du pekar på ett fält eller en flik kan du ta fram en hjälptext om det du pekar på. Du kan också klicka på knappen med ett frågetecken och därefter på det du vill ha hjälp med.

6 6 Bewapass Entro Användarhandbok Introduktion Så här fungerar systemet Bewapass Entro är en anläggning för passerkontroll. Den är avsedd för såväl små som stora företag som vill ha kontroll över vilka personer som ska ha tillträde till olika dörrar och avdelningar i lokalerna. Vid dörrarna är kortläsare med en eventuell knappsats monterade. Kortläsarna är anslutna till s.k. undercentraler som i sin tur programmeras från en PC. Vid behov kan man via Bewapass Entro styra upp till 1000 passerkontrollsystem installerade i olika byggnader. Systemen kan vara direktanslutna till PC, använda lokalt nätverk eller vara anslutna via modem. Bewapass Entro består av följande delar: Programmet Bewapass Entro. Programmet körs på en PC med Windows 98/2000/XP/NT4 eller senare. 512 dörrar och personer 160 tidscheman och 240 behörighetsgrupper 7 udda dagar, 14 helgdagar och 4 semesterperioder i varje tidschema. 128 zoner (larm-, antipassback, närvarokontroll- och passagebegränsningszoner) Systemanvändare i 3 nivåer + installatörsnivå I Bewapass Entro finns även en programmodul för bokningsfunktion (t ex i tvättstugor, tennishallar etc.) och som fungerar tillsammans med passerkontroll. 64 bokningsobjekt (maskingrupper) Maximalt 10 stycken IOR6 reläer i varje maskingrupp. 32 tidschema med 24 intervall i varje. Fri tidsbokning i intervall. Systemet hanterar upp till 2000 bokningar. Bekräftelser kan skickas via e-post. Undercentraler SR32i. Upp till 16 undercentraler kan kopplas till PC:n i slinga. Varje undercentral kan styra 2, 4, 8, 16 eller 32 dörrar. I alla undercentraler finns den information du programmerar i PC lagrad. Detta medför fördelen att du kan använda PC:n till andra arbetsuppgifter eller stänga av den när du inte programmerar eller övervakar systemet. CF8 Minneskort för bokningsfunktioner (placeras i SR32i) Dörrcentraler med kortläsare. Till undercentralerna ansluts dörrcentraler anslutas. En dörrcentral styr en dörr där upp till två kortläsare är monterade. Denna kombination är avsedd för ytterdörrar eller andra dörrar där högre funktions- och säkerhetskrav ställs, t ex larmförbikoppling och dörrövervakning. Dörrterminaler DT05 eller DT05Prox. Enklare kortläsare som är direkt anslutna till undercentralerna. Monteras inomhus vid dörrar där lägre funktionsoch säkerhetskrav ställs. Reläcentral IOR6 Används för styrning av hissar och maskinstyrning/dörrstyrning i bokningsobjekt eller för generell styrning via tidschema. InfoPoint IP810. Bokningsterminal för att boka tider direkt vid ett bokningsobjekt. TCP/IP baserad för nätverksanslutning.

7 Bewapass Entro Användarhandbok Viktiga begrepp 7 Viktiga begrepp För att kunna utföra programmeringen måste du känna till några viktiga begrepp. I detta kapitel förklaras följande begrepp: Säkerhetsnivåer Tidscheman med tidzoner Behörighetsgrupper Passageregistrering Zoner Säkerhetsnivåer Om du också avser att använda bokningsfunktioner se även avsnitt Viktiga begrepp Bokning på sidan 70. Säkerhetsnivån avgör vad som krävs för att öppna en dörr. Följande säkerhetsnivåer finns: Olåst dörr. Dörren är olåst. Gruppkod. Dörren kan öppnas med en för flera personer gemensam fyrsiffrig kod. Endast kort. Ett personligt passerkort ska dras genom kortläsaren för att dörren ska öppnas. Om kortet tappas bort eller stjäls är det lätt att spärra kortet. Kort + kod (PIN). Dörren öppnas först när passerkortet dragits och en personlig kod som hör till just det kortet har angivits. Bistabil Gruppkod. Ett antal personer har försetts med en gemensam gruppkod. När koden anges första gången öppnas dörren och förblir olåst tills koden anges nästa gång. Bistabil Kort. När kortet dras första gången öppnas dörren och förblir olåst tills kortet dras nästa gång. Bistabil Kort + kod. När kortet dras och koden anges första gången öppnas dörren och förblir olåst till kortet dras och koden anges nästa gång. Vittne. Två personer, som vardera drar sitt kort och anger sin personliga kod inom 15 sekunder, krävs för att öppna dörren. Låst dörr. Dörren kan inte öppnas via kortläsaren utan endast med nyckel utifrån och med fjärröppningsknapp inifrån. Dörr bortkopplad. Dörren är helt bortkopplad från systemet vilket betyder att inte ens fjärröppning fungerar. Personlig kod. Bewapass Entro kan ställas in så att personer kan ha en personlig kod i stället för kort. Då fungerar emellertid inte Gruppkod. Med hjälp av säkerhetsnivåerna kan du själv bestämma vilket skydd du ska ha i dina lokaler. Under dagen när det finns folk i lokalerna räcker det kanske med Gruppkod eller Endast kort. Under natten däremot kan det vara lämpligt att använda säkerhetsnivån Kort + kod.

8 8 Bewapass Entro Användarhandbok Viktiga begrepp Tidscheman och tidzoner Avsikten med att skapa tidscheman är att ge olika personer tillträde till en dörr vid olika tider, samt att bestämma säkerhetsnivåer för en dörr vid olika tider. På ett medelstort företag har personalen förmodligen en arbetstid som är lika för alla. Du skapar då ett tidschema för denna arbetstid som du kan kalla Kontorstid. Tidschemat täcker hela dygnet och kan delas upp i tidzoner. Exempel Övrig tid Arbetstid Lunch Arbetstid Övrig tid Tidzon 1: Arbetstid mån fre , Tidzon 2: Lunch mån fre Övrig tid: All annan tid Obs! En tidzon är giltig fr o m den första sekunden i den första minuten t o m den sista sekunden i den sista minuten. Avsikten med att dela upp tidschemat i tidzoner är att kunna ge varje dörr en särskild säkerhetsnivå för varje tidzon. Om du delar upp tidschemat i tidzonerna Arbetstid, Lunch och Övrig tid, kan du ge dörren en säkerhetsnivå för var och en av dessa tidzoner. Under arbetstid, när det finns folk på kontoret kan t ex Gruppkod gälla. Under lunchen kan du bestämma att Endast kort ska gälla. Övrig tid, dvs. nätter och helger, höjer du säkerhetsnivån till Kort + kod. Om du bara behöver två olika säkerhetsnivåer räcker det med att dela in tidschemat (dygnet) i två tidzoner, d v s Tidzon 1 och Övrig tid. När du programmerar anger du säkerhetsnivåer för en dörr i taget. För en dörr som leder till en avdelning där det är viktigt att ha en hög säkerhetsnivå under hela dygnet, programmerar du säkerhetsnivån Kort + kod för alla tre tidzonerna. Exempel Dörr: Entré, tidschema: Kontorstid Övrig tid Arbetstid Lunch Arbetstid Övrig tid Kort + kod Gruppkod Kort Gruppkod Kort + kod Dörr: Utvecklingsavd, tidschema: Kontorstid Övrig tid Arbetstid Lunch Arbetstid Övrig tid Kort + kod Kort + kod Kort + kod Kort + kod Kort + kod Om företaget dessutom har verkstadspersonal som har andra arbetstider kan du skapa ytterligare ett tidschema för att ange villkor för de dörrar som leder till verkstadslokalerna. Du kan programmera upp till 160 olika tidscheman med maximalt tre tidzoner per tidschema. Övrig tid är alltid en av tidzonerna.

9 Bewapass Entro Användarhandbok Viktiga begrepp 9 Behörighetsgrupper Passageregistrering Zoner På ett stort företag med flera olika avdelningar kan det finnas behov av att dela in personalen i olika behörighetsgrupper. Du kan då bestämma vilka dörrar de olika grupperna ska ha tillträde till och vilka tider de ska ha tillträde till dessa dörrar. Du kan t ex programmera att ekonomipersonalen inte ska ha tillträde till utvecklingsavdelningen under lunchen, samtidigt som både ekonomipersonal och utvecklingspersonal under alla tidzoner ska ha tillträde till gemensamma dörrar. Varje person kan tillhöra maximalt sex behörighetsgrupper. Du kan också, per dörr, bestämma under vilka tidzoner du vill att inpasseringar och andra händelser kontinuerligt ska skrivas ut. Du kan t ex programmera att du vill ha en utskrift på alla inpasseringar som sker genom entrén nattetid. På utskriften redovisas vilken dörr som passerats samt klockslag och namn på de personer som passerat dörren. Bewapass Entro erbjuder dessutom möjligheten att välja vilken typ av händelser som ska registreras. Du kan t ex välja att visa när personer slår på respektive slår av larm eller om ett avbrott på nätet skulle uppstå. Du kan välja bort att visa vanliga inpasseringar. Du kan också ange om registrerade händelser ska skrivas ut eller visas på PC:ns skärm. Om händelserna ska skrivas ut kan du ange på vilken skrivare de ska skrivas ut. Händelser lagras i händelsefiler på PC:ns hårddisk. För att händelsefiler inte ska ta för stor plats kan du ställa in att de ska raderas efter en viss tid eller när en viss filstorlek uppnåtts. Zoner används för att gruppera ett antal dörrar (kortläsare) för en bestämd funktion. T ex i en korridor kan flera dörrar utgöra en zon. Du kan skapa fem olika typer av zoner i Bewapass Entro: Larmzoner Antipassbackzoner Närvarokontrollzoner Passagebegränsningszoner Bokningsobjekt Ingående dörrar i zonerna skapas först i installatörsprogrammet.

10 10 Bewapass Entro Användarhandbok Viktiga begrepp Larmzoner I en larmzon ingår ett antal dörrar till ett och samma larmade utrymme, där larmförbikoppling ska vara möjlig vid samtliga dörrar. Larmzoner definieras i installatörsprogrammet. Antipassbackzoner Det går att kombinera att vissa grupper kan tillkoppla larmet manuellt och/eller att en automatisk tillkoppling av larmet sker. Dvs. om ingen tillkopplar larmet kan Entro säkerställa att detta sker. I Bewapass Entro kan du bestämma vilka personer som ska ha behörighet att tillkoppla respektive frånkoppla ett inbrottslarm. I samband med att du definierar behörighetsgrupper bestämmer du också vilken larmstyrningsbehörighet gruppen ska ha. Följande behörigheter finns: Ingen. Ingen behörighet att vare sig att slå på eller att slå av larm. Tillkoppling. Behörighet att slå på larm. Lämplig för exempelvis städpersonal som kommer före arbetstidens slut och blir dem som slår på larmet. Frånkoppling. Behörighet att slå av larm. Tillkoppling/Frånkoppling. Behörighet att både slå på och slå av larm. Att definiera en eller flera s.k. antipassbackzoner är ett sätt att höja säkerhetsnivån ytterligare. Antipassback innebär i korthet att en kortinnehavare inte ska kunna gå in i en annan (eller samma) zon om hon inte med kortet har registrerat att hon har gått in och ut ur zonen. Om en användare missbrukar antipassback, d v s låter bli att använda kortet för att gå ut ur zonen och sedan försöker gå in i samma zon eller en annan zon, spärras kortet. Till varje dörr som går till en antipassbackzon ska en in- och en utläsare vara monterad. Antipassbackzoner definieras i installatörsprogrammet. I Bewapass Entro kan du ange hur länge ett kort ska vara spärrat om en person missbrukar antipassback (se kapitlet Programmering sidan 46). Om antipassbackzoner har definierats får du automatiskt även s.k. närvarokontroll. Detta innebär att du i programmet Dörr- och händelsekontroll kan se var en specifik person befinner sig i lokalerna (beskrivs i kapitlet Dörr- och händelsekontroll, avsnittet Närvarokontroll på sidan 64). Obs! Antipassback fungerar endast med säkerhetsnivån Kort eller Kort+PIN.

11 Bewapass Entro Användarhandbok Viktiga begrepp 11 Närvarokontrollzoner Närvarokontroll kräver liksom antipassback att in- och utläsare är monterade vid de dörrar som tillhör zonen. Genom att definiera närvarokontrollzoner kan du i programmet Dörr- och händelsekontroll se var en specifik person befinner sig i lokalerna (beskrivs i kapitlet Dörr- och händelsekontroll, avsnittet Närvarokontroll på sidan 64). Den enda skillnaden mellan närvarokontroll och antipassback är att kortet inte spärras om en person gör fel, dvs. inte använder kortet för att gå ut ur en zon som han eller hon har gått in i. Obs! Närvarokontroll fungerar endast med säkerhetsnivån Kort eller Kort+PIN. Passagebegränsningzoner Anta att du vill begränsa behörigheten till vissa utrymmen eller lokaler. I en skolmatsal t ex kanske ett kort berättigar eleven till en måltid. För att förhindra att kortet lånas ut till andra elever eller obehöriga kan du skapa en s k passagebegränsningszon för den aktuella lokalen (detta görs i Bewapass Entro Installatör). I Bewapass Entro skapar du sedan en behörighetsgrupp med önskade passagebegränsningar antingen nedräkning (ett visst antal passager är tillåtna) eller tidsbegränsad passage (t ex en gång om dagen) eller en kombination av de båda. I exemplet med skolmatsalen kan du t ex ställa in att kortet ska gå att använda en gång per dag i 20 dagar. Om du har valt passagebegränsning med nedräkning kan du för varje enskild person i behörighetsgruppen ange önskat antal tillåtna passager. Bokningsobjekt Om du ska använda Bewapass Entro i ett bokningssystem ska du bestämma bokningsobjektet som en zon. D v s vilken kortläsare som specifikt ska kunna bokas samt eventuella dörrar på vägen dit. Bokning kan användas för många olika tillämpningar som konferensrum, tvättstugor, sporthallar, tennisbanor. Med hjälp av ett antal passande bokningsintervall, så kan användarna själv boka tillträdet till objektet. Fri tidsbokning finns även för den som t ex ibland vill boka två timmar men nästa gång åtta timmar. Du kan enkelt kombinera dörrpassage med aktivering av reläer för styrning av maskiner, belysning osv. så att dessa bara fungerar under den tid man själv bokat. I en tvättstuga kan användandet av flera maskingrupper fördelas slumpartat för att minska slitaget. Du kan läsa mer om bokning i kapitlet Bokning.

12 12 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering Förberedelser Det är viktigt att du, innan programmering, har korrekta underlag för den anläggning du ska driftsätta och programmera. Oavsett om du tidigare har provat använt Bewapass Entro eller inte, så undviks många misstag om en riktig planering görs. Installation Innan du börjar installationen bör du tänka igenom hur omfattande systemet är för den aktuella installationen. Hur många undercentraler ska användas? Hur många dörrar ska styras av varje undercentral? Vilka undercentraler använder TCP/IP och behöver ha en IP-adress? I vilken del av lokala nätverket ska de installeras? Har IT-ansvarig godkänt detta? Ska Bewapass Entro även styra ett inbrottslarm? Vilka dörrar ska ingå i larmzonerna? Ska något av larmen tillkopplas automatiskt vid vissa tider? Du gör detta tillsammans med köparen av passerkontrollanläggningen. Maximalt 16 undercentraler kan förekomma i Bewapass Entro. Varje undercentral ska namnges och adresseras från 1 till 16. För varje undercentral ska du dessutom namnge och adressera de dörrar som undercentralen ska styra. Programmering Innan du börjar programmera in systemets grundinformation bör du tänka igenom hur systemet ska fungera i byggnaden. Vilka tider ska man kunna passera entrédörren? Behöver vissa personer ha tillträde dygnet runt? Vilka ska ha tillträde till utvecklingsavdelningen? Hur ska städpersonalen komma in på morgonen? Om du även avser att använda bokningsfunktioner så se avsnitt Viktiga begrepp Bokning på sidan 70.

13 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering 13 Installera programmet Nästa steg är att installera programmet Bewapass Entro. Delar av programmodulen Systemadministratör kommer nu att användas för att skapa den grundläggande databasen (t ex kommunikationsmetod för PC, Systemnamn osv.). Du kan senare använda detta program separat för att ändra parametrar men vissa menyer skiljer sig då något från de steg som används i installationsförfarandet nedan. 1 Normalt startar installationen så snart CD skivan placeras i CD läsaren. I annat fall gå till Startmenyn, välj Inställningar och därefter Kontrollpanelen. 2 Dubbelklicka på ikonen Lägg till/ta bort program. 3 Klicka på Installera. 4 Sätt in CD:n i CD-ROM-enheten och klicka på Nästa. 5 Följ sedan anvisningarna på skärmen. När programmet är installerat visas följande bild: 6 Skriv in ett unikt Systemnamn. Tänk också på att det ska vara ett namn som är svårt för obehöriga personer att gissa sig till. OBS! Det är mycket viktigt att du antecknar systemnamnet. Om du måste byta PC måste du ange samma systemnamn på nytt. 7 I rutan Anslutning anges om systemet ska anslutas direkt med kabel till PC:n (RS232), via lokalt nätverk (TCP/IP) eller till ett modem. 8 Ange nu något av följande: RS232 - (kryssa även i om systemet ska leta efter COM-port). Modem TCP/IP 9 Klicka på Nästa.

14 14 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering 10 Om du valt Modem: Ange modemport i PC och telefonnummer till SR32i:s modem. Klicka på Nästa. Om du har valt TCP/IP: Programmet har kontrollerat i det lokala nätverket (oftast avgränsat av router e d) efter tillgängliga SR32i. Du har nu möjlighet att komplettera dessa med rätt IP-adress. Dvs. du kan justera alla centralers IP-adress, inte bara den som du vill ansluta till PC. Klicka på Nästa för att se dem i sekvens. Efter den sista - så visas en lista där du ska välja den du vill ansluta till. Obs endast en kan användas! Om centralen inte visas i listan markera då Centralen saknas i listan! och klicka på Nästa. Ange korrekt IP-adress till utvald undercentral SR32i. Tänk på att detta också tyder på att utvald central finns utanför det lokala nätverk som PC kan nå. Undercentralen måste få sin IP-adress inprogrammerad på annat sätt och nätverket måste ställas in så att kommunikation kan upprättas (vanligtvis i en router/gateway e d). Klicka på Nästa. 11 Du kan nu välja till ytterligare funktioner som du behöver använda i passersystemet. Då kommer sedan nödvändiga flikar, menyer etc. att visas i programmet. 12 Klicka på Avsluta.

15 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering Installatör 15 Programmering - Installatör Du har nu monterat och kopplat in alla ingående delar samt installerat programmet Bewapass Entro på PC:n. I detta kapitel beskrivs hur du utför den programmering som behövs vid installationen. Systemadministratör - tillval Logga in Vid installationen av programvaran så kanske du redan valt att använda vissa tillvalsfunktioner. Om inte - så kan du separat starta Systemadministratören och markera dessa i fliken Tillvalsfunktioner. I nuvarande programversion så kan du bl.a. markera: Bokningsystem Larmzoner Anti-passback zoner Närvarokontrollzoner Passagebegränsningszoner Visa Ethernet konfiguration för centralerna. Om några redan är markerade så visas nödvändiga menyer etc i programmen. Avsikten är att göra programmet mera lättanvänt eftersom antalet menyer och inställningar minskar. 1 Gå till startmenyn och välj Program och sedan Bewapass Entro Installatör. Inloggningsbilden visas. 2 Skriv bewa i fältet Användare och tryck på TAB. 3 Skriv pass i fältet Lösenord och tryck på ENTER. Bewapass Entro Installatörs huvudfönster visas. Obs! Detta lösenord används endast initialt. När nya Systemanvändare har skapats enligt användarhandboken, så kommer detta att försvinna. Automatisk detektering av enheter Installatörsprogrammet har inbyggda funktioner för att direkt hitta adresserade och anslutna undercentraler och dörrcentraler. Även senare utökning med enheter kommer att hittas på motsvarande sätt. Om anläggningen är korrekt installerad med korrekta adresser, så behöver du endast gå igenom alla SR32i och dörrcentraler enligt de kapitel som följer längre fram. En lista med alla enheter visas direkt på skärmen, så snart inloggning till Installatör görs. En SR32i visas som **Cxx och dörrenheter samt IOR6 visas som **Cxx:Dyy. Notera att adresserna normalt inte kan/behövs ändras i programmet vilket underlättar installationen.

16 16 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering Installatör Ställ in rätt tid Innan du börjar programmera information i systemet bör du ställa klockan. Entrosystemets klocka visas separat i fönstrets nedre högra hörn. Observera att om någon SR32i ställs in för TCP/IP och samtidigt hämtar en extern SNTP klocka så försvinner möjligheterna att själv ställa in systemets klocka. Se vidare nästa avsnitt. Gör så här, då systemet tillåter dig att själv ställa om klockan: 1 Kontrollera att indikatorerna i Bewapass Entro-fönstrets nedre högra hörn visar ONLINE och DB LIKA. 2 Starta Installatör. 3 Välj Entro systemklocka på menyn System. 4 Kontrollera att rätt tid visas. Om så inte är fallet, ange önskat datum och tid i fälten Nytt datum respektive Ny tid. 5 Om du inte vill att klockan automatiskt ska anpassa sig till sommar-/vintertid, klicka bort bocken framför texten Justera klockan automatiskt till sommartid/vintertid. 6 Klicka på OK.

17 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering Installatör 17 Ställ in rätt tid vid nätverksanvändning Bewapass Entro använder ett s.k. Simple Network Time Protocol (SNTP) som antingen kan hämta en internationell tid (GMT) från en extern tidserverfunktion (eget lokala nätverk/internet) eller intern tidserver (SR32i). SNTP är en nödvändighet för SR32i som är anslutna till varandra via TCP/IP. I tveksamma fall kontakta IT-ansvarig. Om TCP/IP nätverk används måste därför varje undercentral ställas som in som Proxy och därmed ges möjlighet att också hämta sin klocka från en tidserver. Detta garanterar att systemet alltid har rätt tidsuppfattning oavsett var i världen en SR32i är installerad. När du programmerar en SR32i som proxy, så efterfrågar denna samtidigt var den kan hämta sin klocka. Du kan välja intern eller extern tidserver. Gör då först så här: 1 Kontrollera att indikatorerna i Bewapass Entro-fönstrets nedre högra hörn visar ONLINE och DB LIKA. 2 Starta programmet Installatör och markera centralen. 3 Klicka på Ändra. 4 Markera fliken TCP/IP Inställningar. 5 Kontrollera att IP-adressen för centralen är korrekt. 6 Kontrollera och/eller ange Netmask och Gateway. Även om Bewapass Entro bara används inom fastighetens lokala nätverk, så kan ändå en SNTP tidserver kunna nås (ibland på Internet). Gateway och Netmask används för att tillåta att dessa meddelanden kan skickas. 7 Kryssa i Proxy för de centraler som ska använda TCP/IP. Vid den första ska du nu kryssa i extern eller intern tidserver (denna gäller sedan för alla SR32i) Om du väljer extern så anger du även IP-adressen till lämplig tidserver. 8 Klicka sedan på fliken Tid för att ange en korrigeringsfaktor (+1, +2, -1, -2 etc.) som gäller i den geografiska tidzon där SR32i är installerad. Jämför med GMT-tid och den inställning som kan göras i en vanlig PC. Dvs.+0 för Storbritannien, +1 för Sverige och +2 för Finland. 9 Klicka på OK. 10 Gå till System och välj Systeminställningar 11 Klicka på fliken Tidserver. 12 Kontrollera att rutan Använd en SR32i som tidserver är ikryssad och klicka på nedåtpilen och välj i listan den SR32i, som ska fungera som SNTP tidserver. Kom ihåg att du sedan bör kontrollera och ställa in systemklockan själv. (Om nu skulle avmarkera kryssrutan, så väljer du att istället nyttja en extern källa och måste gå igenom alla centraler och ange tidserverns IP-adress). 13 Klicka OK. 14 Kontrollera nu sedan i menyn System/Entro systemklocka valet av Justering av sommartid.

18 18 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering Installatör Programmera SR32i undercentraler Nu är det dags att programmera undercentralerna. Beroende på vilket sätt olika SR32i kommunicerar med varandra, så programmeras informationen på olika sätt. Vi beskriver nu två typfall där nätverk används samt ett system med direkt RS232 kabel. Om en modemförbindelse ska användas se vidare i kapitel Installera modem system i Installationshandboken som beskriver hur ett modemsystem kan installeras och programmeras. Skapa flera SR32i för endast TCP/IP kommunikation Adress 1 SR32i Adress 2 SR32i TCP/IP TCP/IP TCP/IP Lokalt nätverk TCP/IP SR32i Adress 3 I detta exempel finns två metoder att programmera SR32i undercentralerna. Programmering via RS232 En PC kopplas direkt till varje SR32i, där Systemadministratör ändras, så att en RS232 anslutning görs mot den nya centralen. Samtidigt måste anges i Tillvalsfunktioner att även Ethernet konfiguration ska visas för centralen. Inställningar överförs direkt vid varje SR32i. RS232 är den bästa metoden om centralerna är geografiskt åtskilda. Det är viktigt att även dessa får en giltig IP-adress, systemnamn och krypteringsnyckel. Varje ny SR32i visas som **Cx. Följ punkterna i avsnittet SR32i programmering, för att programmera IP-adress, Proxy funktion samt övriga nödvändiga inställningar. Programmering via TCP/IP I detta fall kommunicerar PC med en bestämd SR32i central och övriga centraler får sin information från denna (via TCP/IP). Om systemet är nytt, har du troligtvis redan vid programinstallationen haft möjlighet att programmera in rätt IP-adress. I Installatör visas den första centralen. Du måste nu skapa varje ny central med kommandot Ny och ge dessa rätt IP-adress, Proxy funktion samt övriga nödvändiga inställningar enligt punkterna i avsnittet SR32i programmering. OBS! Överföring till/från helt nya centraler kan ta några minuter (beroende på belastningen på nätverket). Detta gäller även för uppdatering av Dörrkontrollprogrammet.

19 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering Installatör 19 Skapa flera SR32i för kombinerad TCP/IP och RS485 kommunikation Kombinationen av lokalt nätverk och RS485 innebär att de centraler som ska använda TCP/IP först måste programmeras enligt tidigare avsnitt. Alla övriga SR32i centraler, som använder RS485, visas sedan som **C1, **C2 etc där siffran är den byglade adressen. Fortsätt sedan enligt punkterna i avsnittet SR32i programmering. RS485 RS485 RS485 SR32i SR32i SR32i SR32i TCP/IP Lokalt nätverk I exemplet behövs ingen proxy funktion, eftersom inga centraler använder TCP/IP sinsemellan. Däremot kan Proxy (och därmed SNTP) användas för att hämta rätt tid. Skapa flera SR32i för enbart RS485 kommunikation Anläggningar baserade på enbart RS485 (inget lokalt nätverk) - programmeras via direkt kabel RS232. I detta fall kommer alla centraler att visas som **C1, **C2 etc där siffran är den byglade adressen. Fortsätt sedan enligt punkterna i avsnittet SR32i programmering. RS485 RS485 RS485 SR32i SR32i SR32i SR32i RS232

20 20 Bewapass Entro Användarhandbok Programmering Installatör SR32i programmering Obs! I ett nytt TCP/IP baserat system så kommer du att vid start av Installatör få möjlighet att addera flera ännu inte konfigurerade SR32i, som programvaran hittar på det lokala nätverket. Du ser dessa undercentraler i en menylista som visas. Markera de centraler som ska ingå i aktuellt system. 1 I programmet Installatör, markera önskad undercentral (om den inte redan är markerad) och klicka på Ändra. Tips! Du kan även högerklicka och välja Ny, Ändra eller Radera. 2 Skriv det namn du har gett undercentralen i fältet Namn. Lämpligt namn är den lokal där den kommer att vara placerad, t ex Reception. Undvik att använda namn som kan förväxlas med dörrnamn. Om centralen även ska användas för bokningsbekräftelser se avsnitt Använda bokningsbekräftelser. 3 Ange vilken utrustning undercentralen är ansluten till genom att markera Ingen, PC, Skrivare (eller Modem). Detta avgör om - och till vilken utrustning - händelserna ska sändas från centralen. Obs! Om du inte valt modem vid programinstallationen så visas heller inte alternativet Modem. 4 Kryssa för rutan om Summalarm ska användas på denna central. Om summalarm är aktiverat kommer alla händelser som är definierade som larmhändelser att aktivera ett impulsrelä i undercentralen. Ett meddelande om larmhändelsen visas också på PC:ns skärm. 5 Markera fliken TCP/IP Inställningar och kontrollera/ändra IP-adress, Netmask, Gateway och i vissa fall Domännamnserver. Obs! Om du valde RS232 för PC när du installerade programmet så syns inte TCP/IP inställningarna. Du måste ändra i Systemadministratör så att Ethernet konfigurationen visas och starta om programvaran. Vid uppstart av centralen så kommer IP-adressen initialt att vara xx (där xx är den byglade adressen i centralen) eller den som ställdes in vid installationen av programvaran. Skriv Netmask som kan filtrera bort adresser inom ett lokalt nätverk (då meddelanden sänds). Ofta kan användas. Skriv IP-adress för Gateway om det finns en sådan. Normalt dirigeras meddelanden (som stoppas av Netmask) till Gateway för vidare åtgärd. Skriv IP-adress för Domännamnserver om e-post funktioner ska nyttjas (se Bokning). 6 Kryssa i Proxy för de centraler som ska använda TCP/IP. Vid den första kan du nu kryssa i intern eller extern tidserver (som sedan gäller för alla SR32i) Om du väljer extern så anger du även IP-adressen till lämplig tidserver. Om RS485 används mellan alla SR32i men PC använder TCP/IP är enda skälet för proxy att nå en SNTP tidserver. Om både RS485 och TCP/IP används måste de SR32i, som använder TCP/IP, dock markeras som Proxy. 7 Klicka sedan på fliken Tid för att ange en korrigeringsfaktor (+1, +2, -1, -2 etc.) som gäller i den geografiska tidzon där SR32i är installerad. Jämför med GMT-tid och den inställning som kan göras i en vanlig PC. Dvs.+0 för Storbritannien, +1 för Sverige och +2 för Finland. 8 Klicka på fliken E-post inställningar. Ange i klartext den SMTP-server och det Domännamn som ska gälla (och används bl a i bokningssystem) 9 Klicka på OK och upprepa för varje SR32i.

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 2 Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 Innehåll Systemkontroll...4 Inledning...4 Funktionstest av dörrcentral...5 Nollställning av central...7 Anslutning kommunikationsbuss...8 Inställning av adress...9

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

ASSA ARX Passersystem

ASSA ARX Passersystem ASSA AR Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AR Passersystem AR Svenskt Patent nr 525847 När du väljer att investera i ett passersystem, ska du inte känna dig låst

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2

Mamut Lön. Handbok del 1 och 2 Mamut Lön Handbok del 1 och 2 Förord Mamut Lön Handbok är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

myweblog Användarhandbok

myweblog Användarhandbok myweblog Användarhandbok Version 2.1SE Utgiven 2010-06-30 Copyright Magnus Winsth 2006-2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 3 2 Förord... 5 3 Systemkrav, säkerhet och backup... 6 3.1

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

Beijer Electronics Automation AB, MA00847, 20050308. Nimbus Alarm Server. Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver. Version: 2.0.00

Beijer Electronics Automation AB, MA00847, 20050308. Nimbus Alarm Server. Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver. Version: 2.0.00 1 Nimbus Alarm Server Nimbus Explorer Nimbus Alarm Receiver Version: 2.0.00 TroSoft AB www.automatisera.nu 2 Utvecklat av: TroSoft AB Box 2055 144 02 RÖNNINGE Besöksadress: Centralvägen 5 144 62 RÖNNINGE

Läs mer