Bewator Entro Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bewator Entro Användarhandbok"

Transkript

1 Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business

2 Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra såväl handbokens innehåll som produkternas konstruktion. Dokumentnummer: V5.0-SE Bewator AB, som ingår i Bewator Holding AB, utvecklar och marknadsför ett komplett utbud av säkerhetsprodukter, vilket inkluderar passerkontroll och larm. Försäljning, installation och service sköts via ett rikstäckande nät av återförsäljare. Åtgärder (såsom olovlig manipulering, olovlig kopiering m m) får inte vidtas med i produkterna och systemen ingående programvara. Sådana åtgärder utgör upphovsrättsintrång som kan bestraffas med böter eller fängelse och resultera i skyldighet att betala skadestånd och vederlag för utnyttjandet av programvaran.

3 Bewator Entro Användarhandbok Innehåll 3 Innehåll GRATULERAR TILL DITT VAL AV BEWATOR ENTRO!...6 Du bör kunna Windows...6 SÅ HÄR FUNGERAR SYSTEMET...7 VIKTIGA BEGREPP...8 Säkerhetsnivåer...8 Tidscheman och tidzoner...9 Behörighetsgrupper Passageregistrering Zoner FÖRBEREDELSER INSTALLERA PROGRAMMET Skapa grundläggande databas och anslutning PROGRAMMERING - INSTALLATÖR Ställ in rätt tid Avancerad hantering av systemklockan Programmera SR34i undercentraler Programmera namn och funktion för dörrar Programmera IOR6 för bokningsobjekt Programmera IOR6 för tidstyrning Programmera IOR6 för specialfunktioner Programmera zon för bokningsobjekt Slumpartad fördelning av liknande bokningsobjekt Larmstyrning i bokningsobjekt Programmera Larmzoner Övriga typer av Zoner Slusszon Hisstyrning med IOR Kortparametrar Personlig kod Ändra funktion på röd lysdiod i läsare DYNAMISK IP-ADRESS (DHCP) OCH DYNAMISK DNS Bakgrund Förutsättningar Fasta IP-adresser Dynamiska IP-adresser Konfigurering av DynDNS.org Exempel där SR34i hanterar IP-adresserna Exempel där DynDNS.org hanterar IP-adresserna Installation och driftsättning DHCP Grundläggande konfigurering av databas Anpassa databas för DHCP Välj nätverksparametrar för SR34i Välja inloggning för SR34i Bostadsfastighet exempel Bostadsfastighet exempel PROGRAMMERING - ANVÄNDARE Starta Entro Genvägar Tidscheman allmänt Tidscheman - passage Tidscheman - larmzoner Ange avvikande udda dagar, helgdagar och semesterperiod Gemensamma Udda dagar, helgdagar och semester... 51

4 4 Bewator Entro Användarhandbok Innehåll Dörrar Behörighetsgrupper Personer Registrera systemanvändare Passageregistrering Händelsefilter och dörrfilter Kalender Krypteringsfunktioner vid nätverk Speciella datorinställningar i Entro Övrigt ANVÄNDA BEWATOR ENTRO Inpassering Slå på och slå av larm Ange hotkod Välja/ändra personlig kod Vaktmästarfunktion Sök personer Importera och exportera information om personer Backup av händelsefiler Backup av databas Visa systemets resurser DÖRR- OCH HÄNDELSEKONTROLL Flera fönster med olika bevakning Söka händelser Direktstyrning av dörr från PC Öppna/stänga samtliga dörrar i systemet Närvarokontroll Återställa spärrat kort UTSKRIFTER Inprogrammerad information Inpasseringar och händelser ARBETA MED FLERA SYSTEM Logga in Ringa upp det modemanslutna systemet BEWATOR ENTRO BOKNING Bestäm bokningsmöjligheter (Administratör) Bokning av objekt (Användare) Bekräftelse av bokning Använda objektet (Användare) VIKTIGA BEGREPP BOKNING Tidschema för bokning Fri tidsbokning Bokningsobjekt (enskilda) Bokningsobjekt (grupperade) Maskinstyrning respektive dörrstyrning Säkerhetsnivåer Behörighetsgrupper Personer och Medlemsgrupp Exempel 1 på bokning Exempel 2 på bokning PROGRAMMERING - BOKNING Tidscheman - bokning Bokningsobjekt Programmera helgdagar och semester i bokning Bestäm behörigheter för bokning Ge personer bokningsmöjlighet... 91

5 Bewator Entro Användarhandbok Innehåll 5 Bokning med fria intervall Speciella inställningar - bokning Använda bokningsbekräftelser Exempel på bekräftelser Se och göra bokningar som Administratör BOKA OCH ANVÄNDA BOKNINGSOBJEKT INTEGRERING MED EXTERNA PROGRAM (BAPSI) VIKTIG INFORMATION OM PASSERSYSTEMET

6 6 Bewator Entro Användarhandbok Introduktion Gratulerar till ditt val av Bewator Entro! Denna handbok vänder sig till dig som är ansvarig för passerkontrollsystemet Bewator Entro. Om du även ska använda Bewator Entro för bokning så har vi valt att beskriva denna del i ett eget kapitel som börjar på sidan 81. Bokning innebär att ett lokalt nätverk används (vilket kanske inte är installerat i alla anläggningar). Instruktioner för att sköta den löpande programmeringen, t ex att registrera och ta bort personer ur systemet, finns i systemets inbyggda hjälpfunktion. Hur denna fungerar beskrivs i avsnittet Använda hjälp nedan. Du bör kunna Windows Bewator Entro är utformat så att det ska vara så lätt som möjligt att programmera den information systemet behöver för att fungera. Det är dock en fördel om du känner till hur man arbetar i Windows. Om du inte har arbetat i Windows tidigare rekommenderar vi att du genomgår en grundkurs. Använda hjälp Bewator Entro har en inbyggd hjälpfunktion. Här kan du läsa instruktioner direkt på skärmen om det du för närvarande håller på med och vill ha hjälp med. För att öppna hjälpfunktionen klickar du på knappen Hjälp eller trycker på F1 på tangentbordet. Genom att klicka på höger musknapp samtidigt som du pekar på ett fält eller en flik kan du ta fram en hjälptext om det du pekar på. Du kan också klicka på knappen med ett frågetecken och därefter på det du vill ha hjälp med. Entro handböcker Med programmet följer en användarhandbok och en installationshandbok. Samma finns även åtkomligt från programvaran i s.k. pdf-format. Du behöver Adobe Acrobat Reader installerad på datorn för att kunna läsa handböckerna. Programvaran kan bland annat nedladdas gratis från Adobes hemsida.

7 Bewator Entro Användarhandbok Introduktion 7 Så här fungerar systemet Bewator Entro är en anläggning för passerkontroll. Den är avsedd för såväl små som stora företag som vill ha kontroll över vilka personer som ska ha tillträde till olika dörrar och avdelningar i lokalerna. Vid dörrarna är kortläsare med en eventuell knappsats monterade. Kortläsarna är anslutna till s.k. undercentraler som i sin tur programmeras från en PC. Vid behov kan man via Bewator Entro styra upp till 1000 passerkontrollsystem installerade i olika byggnader. Systemen kan vara direktanslutna till PC, använda lokalt nätverk eller vara anslutna via modem. Bewator Entro består av följande delar: Programmet Bewator Entro. Programmet körs på en PC med Windows 98/2000/XP/NT4 eller senare. 512 dörrar och kort 240 tidscheman och 480 behörighetsgrupper 7 udda dagar, 14 helgdagar och 4 semesterperioder i varje tidschema. 240 zoner (larm-, antipassback, närvarokontroll- och passagebegränsningszoner) 16 systemanvändare i 4 nivåer + installatörsnivå. I Bewator Entro finns även en programmodul för bokningsfunktion (t ex i tvättstugor, tennishallar etc.) och som fungerar tillsammans med passerkontroll. 64 bokningsobjekt (maskingrupper) Maximalt 10 stycken IOR6 reläer i varje maskingrupp. 32 tidschema med 24 intervall i varje. Fri tidsbokning i intervall. Systemet hanterar upp till 4000 bokningar. Bekräftelser kan skickas via e-post. Undercentraler SR34i. Upp till 16 undercentraler kan kopplas till PC:n i slinga. Varje undercentral kan styra 4, 8, 16 eller 32 dörrar. I alla undercentraler finns den information du programmerar i PC lagrad. Detta medför fördelen att du kan använda PC:n till andra arbetsuppgifter eller stänga av den när du inte programmerar eller övervakar systemet. CF8 Minneskort för bokningsfunktioner (placeras i SR34i) Dörrcentraler med kortläsare. Till undercentralerna ansluts dörrcentraler anslutas. En dörrcentral styr en dörr där upp till två kortläsare är monterade. Denna kombination är avsedd för ytterdörrar eller andra dörrar där högre funktions- och säkerhetskrav ställs, t ex larmförbikoppling och dörrövervakning. Dörrterminaler DT05 eller DT05Prox. Enklare kortläsare som är direkt anslutna till undercentralerna. Monteras inomhus vid dörrar där lägre funktions- och säkerhetskrav ställs. Reläcentral IOR6 Används för styrning av hissar och maskinstyrning/dörrstyrning i bokningsobjekt eller för generell styrning via tidschema. Kan i version 5 användas för summalarm, nödöppning eller varning från strömförsörjning. InfoPoint IP810. Bokningsterminal för att boka tider direkt vid ett bokningsobjekt. TCP/IP baserad för nätverksanslutning.

8 8 Bewator Entro Användarhandbok Viktiga begrepp Viktiga begrepp Säkerhetsnivåer För att kunna utföra programmeringen måste du känna till några viktiga begrepp. I detta kapitel förklaras följande begrepp: Säkerhetsnivåer Tidscheman med tidzoner Behörighetsgrupper Passageregistrering Zoner Om du också avser att använda bokningsfunktioner se även avsnitt Viktiga begrepp Bokning på sidan 83. Säkerhetsnivån avgör vad som krävs för att öppna en dörr. Följande säkerhetsnivåer finns: Olåst dörr. Dörren är olåst. Gruppkod. Dörren kan öppnas med en för flera personer gemensam fyrsiffrig kod. Endast kort. Ett personligt passerkort ska dras genom kortläsaren för att dörren ska öppnas. Om kortet tappas bort eller stjäls är det lätt att spärra kortet. Kort + kod (PIN). Dörren öppnas först när passerkortet dragits och en personlig kod som hör till just det kortet har angivits. Bistabil Gruppkod. Ett antal personer har försetts med en gemensam gruppkod. När koden anges första gången öppnas dörren och förblir olåst tills koden anges nästa gång. Bistabil Kort. När kortet dras första gången öppnas dörren och förblir olåst tills kortet dras nästa gång. Bistabil Kort + kod. När kortet dras och koden anges första gången öppnas dörren och förblir olåst till kortet dras och koden anges nästa gång. Vittne. Två personer, som vardera drar sitt kort och anger sin personliga kod inom 15 sekunder, krävs för att öppna dörren. Låst dörr. Dörren kan inte öppnas via kortläsaren utan endast med nyckel utifrån och med fjärröppningsknapp inifrån. Dörr bortkopplad. Dörren är helt bortkopplad från systemet vilket betyder att inte ens fjärröppning fungerar. Personlig kod. Bewator Entro kan ställas in så att personer kan ha en personlig kod i stället för kort. Då fungerar emellertid inte Gruppkod. Med hjälp av säkerhetsnivåerna kan du själv bestämma vilket skydd du ska ha i dina lokaler. Under dagen när det finns folk i lokalerna räcker det kanske med Gruppkod eller Endast kort. Under natten däremot kan det vara lämpligt att använda säkerhetsnivån Kort + kod.

9 Bewator Entro Användarhandbok Viktiga begrepp 9 Tidscheman och tidzoner Avsikten med att skapa tidscheman är att ge olika personer tillträde till en dörr vid olika tider, samt att bestämma säkerhetsnivåer för en dörr vid olika tider. På ett medelstort företag har personalen förmodligen en arbetstid som är lika för alla. Du skapar då ett tidschema för denna arbetstid som du kan kalla Kontorstid. Tidschemat täcker hela dygnet och kan delas upp i tidzoner. Exempel Övrig tid Arbetstid Lunch Arbetstid Övrig tid Tidzon 1: Arbetstid mån fre , Tidzon 2: Lunch mån fre Övrig tid: All annan tid Obs! En tidzon är giltig fr o m den första sekunden i den första minuten t o m den sista sekunden i den sista minuten. Avsikten med att dela upp tidschemat i tidzoner är att kunna ge varje dörr en särskild säkerhetsnivå för varje tidzon. Om du delar upp tidschemat i tidzonerna Arbetstid, Lunch och Övrig tid, kan du ge dörren en säkerhetsnivå för var och en av dessa tidzoner. Under arbetstid, när det finns folk på kontoret kan t ex Gruppkod gälla. Under lunchen kan du bestämma att Endast kort ska gälla. Övrig tid, dvs. nätter och helger, höjer du säkerhetsnivån till Kort + kod. Om du bara behöver två olika säkerhetsnivåer räcker det med att dela in tidschemat (dygnet) i två tidzoner, d v s Tidzon 1 och Övrig tid. När du programmerar anger du säkerhetsnivåer för en dörr i taget. För en dörr som leder till en avdelning där det är viktigt att ha en hög säkerhetsnivå under hela dygnet, programmerar du säkerhetsnivån Kort + kod för alla tre tidzonerna. Exempel Dörr: Entré, tidschema: Kontorstid Övrig tid Arbetstid Lunch Arbetstid Övrig tid Kort + kod Gruppkod Kort Gruppkod Kort + kod Dörr: Utvecklingsavd, tidschema: Kontorstid Övrig tid Arbetstid Lunch Arbetstid Övrig tid Kort + kod Kort + kod Kort + kod Kort + kod Kort + kod Om företaget dessutom har verkstadspersonal som har andra arbetstider kan du skapa ytterligare ett tidschema för att ange villkor för de dörrar som leder till verkstadslokalerna. Du kan programmera upp till 240 olika tidscheman med maximalt tre tidzoner per tidschema. Övrig tid är alltid en av tidzonerna.

10 10 Bewator Entro Användarhandbok Viktiga begrepp Behörighetsgrupper Passageregistrering På ett stort företag med flera olika avdelningar kan det finnas behov av att dela in personalen i olika behörighetsgrupper. Du kan då bestämma vilka dörrar de olika grupperna ska ha tillträde till och vilka tider de ska ha tillträde till dessa dörrar. Du kan t ex programmera att ekonomipersonalen inte ska ha tillträde till utvecklingsavdelningen under lunchen, samtidigt som både ekonomipersonal och utvecklingspersonal under alla tidzoner ska ha tillträde till gemensamma dörrar. Varje person kan tillhöra maximalt sex behörighetsgrupper. Du kan också, per dörr, bestämma under vilka tidzoner du vill att inpasseringar och andra händelser kontinuerligt ska skrivas ut. Du kan t ex programmera att du vill ha en utskrift på alla inpasseringar som sker genom entrén nattetid. På utskriften redovisas vilken dörr som passerats samt klockslag och namn på de personer som passerat dörren. Bewator Entro erbjuder dessutom möjligheten att välja vilken typ av händelser som ska registreras. Du kan t ex välja att visa när personer slår på respektive slår av larm eller om ett avbrott på nätet skulle uppstå. Du kan välja bort att visa vanliga inpasseringar. Du kan också ange om registrerade händelser ska skrivas ut eller visas på PC:ns skärm. Om händelserna ska skrivas ut kan du ange på vilken skrivare de ska skrivas ut. Zoner Händelser lagras i händelsefiler på PC:ns hårddisk. För att händelsefiler inte ska ta för stor plats kan du ställa in att de ska raderas efter en viss tid eller när en viss filstorlek uppnåtts. Zoner används för att gruppera ett antal dörrar (kortläsare) för en bestämd funktion. T ex i en korridor kan flera dörrar utgöra en zon. Du kan skapa olika typer av zoner i Bewator Entro: Larmzoner Antipassbackzoner Närvarokontrollzoner Passagebegränsningszoner Bokningsobjekt Slusszoner (2 dörrar) Ingående dörrar i zonerna skapas först i installatörsprogrammet.

11 Bewator Entro Användarhandbok Viktiga begrepp 11 Larmzoner I en larmzon ingår ett antal dörrar till ett och samma larmade utrymme, där larmförbikoppling ska vara möjlig vid samtliga dörrar. Larmzoner definieras i installatörsprogrammet. Det går att kombinera att vissa grupper kan tillkoppla larmet manuellt och/eller att en automatisk tillkoppling av larmet sker. Dvs. om ingen tillkopplar larmet kan Entro säkerställa att detta sker. I Bewator Entro kan du bestämma vilka personer som ska ha behörighet att tillkoppla respektive frånkoppla ett inbrottslarm. I samband med att du definierar behörighetsgrupper bestämmer du också vilken larmstyrningsbehörighet gruppen ska ha. Följande behörigheter finns: Ingen. Ingen behörighet att vare sig att slå på eller att slå av larm. Tillkoppling. Behörighet att slå på larm. Lämplig för exempelvis städpersonal som kommer före arbetstidens slut och blir dem som slår på larmet. Frånkoppling. Behörighet att slå av larm. Tillkoppling/Frånkoppling. Behörighet att både slå på och slå av larm. Antipassbackzoner Att definiera en eller flera s.k. antipassbackzoner är ett sätt att höja säkerhetsnivån ytterligare. Antipassback innebär i korthet att en kortinnehavare inte ska kunna gå in i en annan (eller samma) zon om hon inte med kortet har registrerat att hon har gått in och ut ur zonen. Om en användare missbrukar antipassback, d v s låter bli att använda kortet för att gå ut ur zonen och sedan försöker gå in i samma zon eller en annan zon, spärras kortet. Till varje dörr som går till en antipassbackzon ska en in- och en utläsare vara monterad. Tänk på att BCLINK läsare med sub-adress Entry respektive Exit också kan fungera med denna funktion. (Du behöver alltså inte ha en egen huvudadress som DC22, DC12, IOR6 osv.) Antipassbackzoner definieras i installatörsprogrammet. I Bewator Entro kan du ange hur länge ett kort ska vara spärrat om en person missbrukar antipassback (se kapitlet Programmering sidan 66). Om antipassbackzoner har definierats får du automatiskt även s.k. närvarokontroll. Detta innebär att du i programmet Dörr- och händelsekontroll kan se var en specifik person befinner sig i lokalerna (beskrivs i kapitlet Dörr- och händelsekontroll, avsnittet Närvarokontroll på sidan 77). Obs! Antipassback fungerar endast med säkerhetsnivån Kort eller Kort+PIN.

12 12 Bewator Entro Användarhandbok Viktiga begrepp Närvarokontrollzoner Närvarokontroll kräver liksom antipassback att in- och utläsare är monterade vid de dörrar som tillhör zonen. Genom att definiera närvarokontrollzoner kan du i programmet Dörr- och händelsekontroll se var en specifik person befinner sig i lokalerna (beskrivs i kapitlet Dörr- och händelsekontroll, avsnittet Närvarokontroll på sidan 77). Den enda skillnaden mellan närvarokontroll och antipassback är att kortet inte spärras om en person gör fel, dvs. inte använder kortet för att gå ut ur en zon som han eller hon har gått in i. Obs! Närvarokontroll fungerar endast med säkerhetsnivån Kort eller Kort+PIN. Passagebegränsningzoner Anta att du vill begränsa behörigheten till vissa utrymmen eller lokaler. I en skolmatsal t ex kanske ett kort berättigar eleven till en måltid. För att förhindra att kortet lånas ut till andra elever eller obehöriga kan du skapa en s k passagebegränsningszon för den aktuella lokalen (detta görs i Bewator Entro Installatör). I Bewator Entro skapar du sedan en behörighetsgrupp med önskade passagebegränsningar antingen nedräkning (ett visst antal passager är tillåtna) eller tidsbegränsad passage (t ex en gång om dagen) eller en kombination av de båda. I exemplet med skolmatsalen kan du t ex ställa in att kortet ska gå att använda en gång per dag i 20 dagar. Om du har valt passagebegränsning med nedräkning kan du för varje enskild person i behörighetsgruppen ange önskat antal tillåtna passager. Bokningsobjekt Om du ska använda Bewator Entro i ett bokningssystem ska du bestämma bokningsobjektet som en zon. D v s vilken kortläsare som specifikt ska kunna bokas samt eventuella dörrar på vägen dit. Bokning kan användas för många olika tillämpningar som konferensrum, tvättstugor, sporthallar, tennisbanor. Med hjälp av ett antal passande bokningsintervall, så kan användarna själv boka tillträdet till objektet. Fri tidsbokning finns även för den som t ex ibland vill boka två timmar men nästa gång åtta timmar. Du kan enkelt kombinera dörrpassage med aktivering av reläer för styrning av maskiner, belysning osv. så att dessa bara fungerar under den tid man själv bokat. I en tvättstuga kan användandet av flera maskingrupper fördelas slumpartat för att minska slitaget. Du kan läsa mer om bokning i kapitlet Bokning. Slusszoner I kassarum, sterila rum etc. kan ibland behovet finnas att använda två dörrar i form av en sluss. D v s första dörren måste vara stängd innan andra dörren kan öppnas. Du löser detta genom att skapa en zon med två dörrar, där vardera dörren har en dörrkontakt. Vid passage i endera riktningen kommer Entro att känna att dörrkontakten är sluten innan öppningsreläet aktiveras i nästa dörr.

13 Bewator Entro Användarhandbok Programmering Installatör 13 Förberedelser Det är viktigt att du, innan programmering, har korrekta underlag för den anläggning du ska driftsätta och programmera. Oavsett om du tidigare har använt Bewator Entro eller inte, så undviks många misstag om en riktig planering görs. Installation Innan du börjar installationen bör du tänka igenom hur omfattande systemet är för den aktuella installationen. Hur många undercentraler ska användas? Hur många dörrar ska styras av varje undercentral? Vilka undercentraler använder TCP/IP och behöver ha en IP-adress? I vilken del av lokala nätverket ska de installeras? Har IT-ansvarig godkänt detta? Ska någon SR34i använda dynamiska IP adresser? Ska Bewator Entro även styra ett inbrottslarm? Vilka dörrar ska ingå i larmzonerna? Ska något av larmen tillkopplas automatiskt vid vissa tider? Du gör detta tillsammans med köparen av passerkontrollanläggningen. Maximalt 16 undercentraler kan förekomma i Bewator Entro. Varje undercentral ska namnges och adresseras från 1 till 16. För varje undercentral ska du dessutom namnge och adressera de dörrar som undercentralen ska styra. Programmering Innan du börjar programmera in systemets grundinformation bör du tänka igenom hur systemet ska fungera i byggnaden. Vilka tider ska man kunna passera entrédörren? Behöver vissa personer ha tillträde dygnet runt? Vilka ska ha tillträde till utvecklingsavdelningen? Hur ska städpersonalen komma in på morgonen? Om du även avser att använda bokningsfunktioner så se avsnitt Viktiga begrepp Bokning på sidan 83. Du bör även tänka igenom om flera som ska kunna programmera in uppgifter i anläggningen och sedan skapa flera systemanvändare med egna lösenord. Detta är bland annat nödvändigt om flera PC ska kunna hantera Entro.

14 14 Bewator Entro Användarhandbok Programmering Installatör Installera programmet Nästa steg är att installera programmet Bewator Entro. Obs 1! Om anläggningen ska utnyttja s.k. dynamiska IP-adresser (DHCP) i nätverksmiljö så bör du först även studera kapitlet Dynamisk IP-adress (DHCP) och dynamisk DNS. Obs 2! Om du ska använda modem, så hittar du även beskrivning av metodiken i Installationshandboken. 1 Normalt startar installationen så snart CD skivan placeras i CD läsaren. I annat fall gå till Startmenyn, välj Inställningar och därefter Kontrollpanelen. 2 Dubbelklicka på ikonen Lägg till/ta bort program. 3 Klicka på Installera. 4 Sätt in CD:n i CD-ROM-enheten och klicka på Nästa. 5 Följ sedan anvisningarna på skärmen. Beroende på om systemet är nytt så görs olika steg för att skapa den slutliga anläggningen. T ex om det första eller andra PC:n, byte av PC, utökning med flera SR34i etc., så används programmet Installatör på olika sätt. Ibland måste du veta såväl systemnamnet som användarnamn och lösenord för att kunna använda programmet. I följande avsnitt beskriver vi allmänt hur det kan gå till vid en nyinstallation. Vi använder då en guide för att skapa den initiala kommunikationen med en SR34i. Skapa grundläggande databas och anslutning Första gången du startar Entro Installatör finns ännu ingen databas i den aktuella PC:n och heller ingen information om vilken anslutning som ska användas. Därför startar en guide som efterfrågar nödvändiga parametrar. Beroende på valen så behövs kanske inte alla. Gör så här: 1 Gå till Windows start och välj Program och sedan Bewator Entro - Installatör. 2 Guiden startar sedan och efterhand, så anger du en rad inställningar. T ex: Nytt eller befintligt system. Hur ska denna PC kommunicera med anläggningen (TCP/IP, RS232 eller modem). Om du väljer modem, så anger du telefonnummer till SR34i modemet och går vidare. Vid RS232 hittar programvaran automatiskt rätt COM-port i PC. Om du har valt TCP/IP förutsätts initialt fast IP-adress för SR34i. Klicka vidare. Programmet har kontrollerat i det lokala nätverket (oftast avgränsat av router e d) efter tillgängliga SR34i. Klicka på Nästa för att se tillgängliga undercentraler.

15 Bewator Entro Användarhandbok Programmering Installatör 15 Du har nu möjlighet att komplettera dessa med rätt IP-adress. Dvs. du kan justera alla centralers IP-adress, inte bara den som du vill ansluta till PC. Du ska välja den SR34i du vill ansluta till. Obs endast en kan användas! Om centralen inte visas i listan ange korrekt IP-adress till annan, utvald undercentral SR34i. Tänk på att detta också tyder på att utvald central finns utanför det lokala nätverk som PC kan nå. Undercentralen måste få sin IP-adress inprogrammerad på annat sätt och nätverket måste ställas in så att kommunikation kan upprättas (vanligtvis i en router/gateway e d). 3 Klicka på Nästa. 4 Ange vad anläggningen ska kallas (Platsnamn). 5 Ange ett unikt Systemnamn. Tänk också på att det ska vara ett namn som är svårt för obehöriga personer att gissa sig till. OBS! Det är mycket viktigt att du antecknar systemnamnet. Om du måste byta PC måste du ange samma systemnamn på nytt. 6 Klicka på Slutför och Installatörs huvudfönster visas. Normalt kommer du nu att se detekterade enheter (enligt nedan) där du kan välja mellan att programmera alla enheter eller minst en SR34i (enligt avsnittet Programmera Installatör) - för att därefter skapa en anslutning enligt avsnittet Skapa anslutning så att händelser lagras. Automatisk detektering av enheter Installatörsprogrammet har inbyggda funktioner för att direkt hitta adresserade och anslutna undercentraler och dörrcentraler. Även senare utökning med enheter kommer att hittas på motsvarande sätt. Om anläggningen är korrekt installerad med korrekta adresser, så behöver du endast gå igenom alla SR34i och dörrcentraler enligt de kapitel som följer längre fram. En lista med alla enheter visas direkt på skärmen, så snart inloggning till Installatör görs. En SR34i visas som **Cxx och dörrenheter samt IOR6 visas som **Cxx:Dyy. Notera att adresserna normalt inte kan/behövs ändras i programmet vilket underlättar installationen.

16 16 Bewator Entro Användarhandbok Programmering Installatör Skapa anslutning så att händelser lagras När du gjort de grundläggande stegen efter programinstallationen, programmerat första SR34i och upprättat kommunikationen, så är systemet fortfarande i ett installatörsläge, vilket betyder att händelser kommer skickas till PC endast så länge du är on-line. Om du loggar ur kommer inga händelser att buffras i SR34i (och inte heller skickas till PC vid senare inloggning). För att undercentralen ska börja lagra händelser måste du skapa en korrekt anslutning. När du gjort detta kommer SR34i att veta vilken PC som ska ta emot och lagra händelser varje gång du loggar in. Gör så här: 1 Gå till fliken Anslutningar (i Installatör) och klicka på Ny. 2 En guide startar där du väljer Bewator Entro systemadministration och klicka på Nästa. 3 Ange ett namn på anslutningen, vilken SR34i, vilken dator samt kommunikationssätt. 4 Avsluta. Du har nu skapat en korrekt första anslutning mellan PC och Entro. 5 Gå vidare enligt kapitel Programmering Installatör för att göra ytterligare inställningar som gäller monterade Entro enheter. Obs! Vi rekommenderar att du även skapar systemanvändare (i Entro) så att du senare kan t ex hantera händelsefilter, lagringsplats samt automatisk utloggning på en bättre sätt.

17 Bewator Entro Användarhandbok Programmering Installatör 17 Programmering - Installatör Du har nu monterat och kopplat in alla ingående delar samt installerat programmet Bewator Entro på PC:n. I detta kapitel beskrivs hur du utför den programmering som behövs vid installationen. 1 Gå till startmenyn och välj Program och sedan Bewator Entro Installatör. Inloggningsbilden visas. Ställ in rätt tid 2 Skriv <användarnamnet> (bewa) i fältet Användare och tryck på TAB. 3 Skriv <lösenordet> (pass) i fältet Lösenord. 4 Välj vilket System du vill använda (om det finns flera) 5 Klicka på OK. Bewator Entro Installatörs huvudfönster visas. Innan du börjar programmera information i systemet bör du ställa klockan. Entrosystemets klocka visas separat i fönstrets nedre högra hörn. Observera att om någon SR34i ställs in för TCP/IP och samtidigt hämtar en extern SNTP klocka så försvinner möjligheterna att själv ställa in systemets klocka. Se vidare nästa avsnitt. Gör så här, då systemet tillåter dig att själv ställa om klockan: 1 Kontrollera att indikatorerna i Bewator Entro-fönstrets nedre högra hörn visar ONLINE och DB LIKA. 2 Starta Installatör eller Entro. 3 Välj Entro systemklocka på menyn System. 4 Kontrollera att rätt tid visas. Om så inte är fallet, ange önskat datum och tid i fälten Nytt datum respektive Ny tid. 5 Om du inte vill att klockan automatiskt ska anpassa sig till sommar-/vintertid, klicka bort bocken framför texten Justera klockan automatiskt till sommartid/vintertid. 6 Klicka på OK.

18 18 Bewator Entro Användarhandbok Programmering Installatör Avancerad hantering av systemklockan Du behöver bara göra nedanstående steg, om du vill låta Entro hämta sin tid externt och dessutom tillåta att varje SR34i justerar sin tid relativt GMT. Bewator Entro använder ett s.k. Simple Network Time Protocol (SNTP) som antingen kan hämta en internationell tid (GMT) från en extern tidserverfunktion (eget lokala nätverk/internet) eller intern tidserver (SR34i). SNTP är en nödvändighet för SR34i som är anslutna till varandra via TCP/IP. I tveksamma fall kontakta IT-ansvarig. Om TCP/IP nätverk används måste därför varje undercentral ställas in som Proxy och därmed ges möjlighet att också hämta sin klocka från en tidserver. Detta garanterar att systemet alltid har rätt tidsuppfattning oavsett var i världen en SR34i är installerad. När du programmerar en SR34i som proxy, så måste du samtidigt bestämma var den kan hämta sin klocka. Du kan välja intern eller extern tidserver. I menyn System/Bewator Entro systemklocka i Installatör visas ytterligare val för systemklockan. Gör så här: 1 Kontrollera att indikatorerna i Bewator Entro fönstrets nedre högra hörn visar ONLINE och DB LIKA. 2 Klicka på Avancerat och välj ett alternativ: Intern tidserver (ex vis SR34i) och välj undercentral. Extern tidserver (ex vis via Internet) och ange IP-adress. 3 Välj om varje SR34i även ska tillåtas att justera sin tid relativt GMT-tid. Om detta väljs så kommer varje undercentral att visa ytterligare en flik Tid där värdet för justeringen väljs (t ex +1, +2 osv.). 4 Avsluta. 5 Kontrollera nu sedan i menyn System/Entro systemklocka valet av Justering av sommartid.

19 Bewator Entro Användarhandbok Programmering Installatör 19 Programmera SR34i undercentraler Nu är det dags att programmera undercentralerna. Beroende på vilket sätt olika SR34i kommunicerar med varandra, så programmeras informationen på olika sätt. Kom ihåg att grundläggande parametrar (som exempelvis undercentralens IPadress) antingen kan kontrolleras/ändras vid programinstallationen (samma subnät, se tidigare avsnitt) eller anges från den inbyggda knappsatsen i varje SR34i. D v s du ser till att förutsättningarna finns för att kommunicera med PC och programmerar sedan övriga inställningar med Installatörsprogrammet. Om du tänker använda dynamiska IP-adresser i undercentraler så bör du läsa kapitlet Dynamisk IP-adress (DHCP) och dynamisk DNS på sidan 34. Om en modemförbindelse ska användas se vidare i kapitel Installera modem system i Installationshandboken som beskriver hur ett modemsystem kan installeras och programmeras. Vi beskriver nu två typfall där nätverk används samt ett system med direkt RS232 kabel. Skapa flera SR34i för endast TCP/IP kommunikation Adress 1 Adress 2 SR34i SR34i TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP SR34i Adress 3 I detta exempel finns två metoder att programmera SR34i undercentralerna. Programmering via RS232 En PC kopplas direkt till varje SR34i så att en RS232 anslutning görs mot den nya centralen. Inställningarna (databasen) överförs direkt vid varje SR34i. RS232 är den bästa metoden om centralerna är geografiskt åtskilda. Det är viktigt att även dessa får en giltig IP-adress, systemnamn och krypteringsnyckel. Varje ny SR34i visas som **Cx. Följ punkterna i avsnittet SR34i programmering, för att kontrollera (eller ändra) IP-adress, Proxy funktion samt övriga nödvändiga inställningar.

20 20 Bewator Entro Användarhandbok Programmering Installatör Programmering via TCP/IP I detta fall kommunicerar PC med en bestämd SR34i central och övriga centraler får sin information från denna (via TCP/IP). I Installatör visas den första centralen. Du måste nu skapa varje ny central med kommandot Ny och ge dessa rätt IP-adress, Proxy funktion samt övriga nödvändiga inställningar enligt punkterna i avsnittet SR34i programmering. OBS! Överföring till/från helt nya centraler kan ta några minuter (beroende på belastningen på nätverket). Detta gäller även för uppdatering av Dörrkontrollprogrammet. Skapa flera SR34i för kombinerad TCP/IP och RS485 kommunikation Kombinationen av lokalt nätverk och RS485 innebär att de centraler som ska använda TCP/IP först måste programmeras enligt tidigare avsnitt. Alla övriga SR34i centraler, som använder RS485, visas sedan som **C1, **C2 etc. där siffran är den byglade adressen. Fortsätt sedan enligt punkterna i avsnittet SR34i programmering. RS485 RS485 RS485 SR34i SR34i SR34i SR34i SR34i TCP/IP Lokalt nätverk I exemplet behövs ingen proxy funktion, eftersom inga centraler använder TCP/IP sinsemellan. Däremot kan Proxy (och därmed SNTP) användas för att hämta rätt tid. Skapa flera SR34i för enbart RS485 kommunikation Anläggningar baserade på enbart RS485 (inget lokalt nätverk) - programmeras via direkt kabel RS232. I detta fall kommer alla centraler att visas som **C1, **C2 etc. där siffran är den byglade adressen. Fortsätt sedan enligt punkterna i avsnittet SR34i programmering. RS485 RS485 RS485 SR34i SR34i SR34i SR34i SR34i RS232

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

R-CARD Användarhandbok

R-CARD Användarhandbok R-CARD Användarhandbok Avser R-CARD M5 fr.o.m. version 5.36 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 HUR MAN STARTAR PROGRAMMET... 4 Logga in...4 Byta operatör utan att starta om R-CARD M5...4 OM PROGRAMMET

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions ARX Projektering Med Funktionsguide ASSA ASSAABLOY ASSAABLOY the global leader in door opening solutions Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och funktionsbeskrivningar, samt förbehåller oss

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 2 Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 Innehåll Systemkontroll...4 Inledning...4 Funktionstest av dörrcentral...5 Nollställning av central...7 Anslutning kommunikationsbuss...8 Inställning av adress...9

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning I HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

SPECIFIKATION Versionsinfo UC-50

SPECIFIKATION Versionsinfo UC-50 Projektnummer: 1-0008 Projektnamn: R-CARD 5000 Central Utvecklingskort:..\..\UK_1-0003.doc VERSIONSREFERENS För att R-CARD M5 skall fungera fullt ut med alla funktioner krävs att hårdvaran (UC-50) har

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer