Olof Petersson. Statsvetaren. Jörgen Westerståhl och demokratins århundrade. SNS Förlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olof Petersson. Statsvetaren. Jörgen Westerståhl och demokratins århundrade. SNS Förlag"

Transkript

1 Olof Petersson Statsvetaren Jörgen Westerståhl och demokratins århundrade SNS Förlag

2 Foto: Moderna Museet/Anna Riwkin

3 SNS Förlag Box Stockholm Telefon: Telefax: SNS är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att ledande beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. Statsvetaren Jörgen Westerståhl och demokratins århundrade Olof Petersson Första upplagan Första tryckningen 2011 SNS Förlag och författaren Grafisk formgivning: Allan Seppa Omslagsfoto: Moderna Museet/Anna Riwkin Tryck: TMG Sthlm, Stockholm 2011 ISBN

4 Innehåll Förord 7 Wilhelmshaven 10 Socialismen 11 Uppror 12 Omprövning 38 Politik och vetenskap 43 Socialism och frihet 51 Åkarp 62 Fackföreningsrörelsen 63 Facket och staten 70 Facket och medlemmarna 77 Falkenberg 84 Grundlagen 85 Författningsverkstaden 90 Besvikelsen 95 Den elastiska grundlagen 100 Marstrand 108 Kommunerna 109 Demokrati och effektivitet 110 Kommunerna och medborgarna 119 Kommunerna och staten 127 Ndola 132 Medierna 133 Propaganda 134 Mediernas objektivitet 147 Världsbild 160

5 Borås 170 Väljarna 171 Valforskning 177 Representation 189 Kvinnorepresentation 196 Servicedemokrati 200 Göteborg 208 Forskningsfabriken 209 Ett statsvetenskapligt forskningsprogram 220 Forskningspolitik 224 Samhällsforskningens objektivitet 236 Mannheim 244 Forskarvärlden 245 Ett europeiskt konsortium 245 Statsvetarnas international 254 Sankt Petersburg 258 Politikens växlingar 259 Demokratins århundrade 265 Referenser 271 Jörgen Westerståhls skrifter 300 Litteratur 314 Personregister 328

6 Förord Jörgen Westerståhl var professor i statskunskap under tre årtionden, närmare bestämt innehavare av August Röhss professur i statskunskap vid Göteborgs universitet från 1952 till Hans forskning handlade om den moderna demokratins grundläggande problem, nämligen hur folkviljan kan förverkligas i ett samhälle med särintressen, rättigheter, kommuner, massmedier och politiska partier. Som statsvetare bidrog han också till demokratins kunskapsförsörjning genom offentliga uppdrag, undervisning, handledning, institutionsbyggande och forskningsledning. Det finns flera som kan konkurrera om positionen som den mest betydelsefulle statsvetaren i Sverige. Rudolf Kjellén var en inflytelserik konservativ ideolog vars geopolitiska scheman kom att påverka det politiska tänkandet i Europa och Latinamerika. Axel Brusewitz förde in statsvetenskapen i den demokratiska eran. Herbert Tingsten spelade en ojämförlig roll som opinionsbildare. Nils Stjernquist ligger bakom stora delar av dagens grundlags- och kommunallagstiftning. I den nuvarande statsvetargenerationen finns flera som har gjort bestående insatser, men med högskolans expansion och diversifiering är det knappast längre möjligt för en enda person att så starkt påverka ett helt universitetsämne. Enligt min mening kan det inte råda något tvivel om att det är Jörgen Westerståhl som har haft allra störst inflytande. Under några avgörande årtionden var det han som mer än någon annan formade den svenska statsvetenskapens organisering, inriktning och självförståelse. Han verkade också i en tid med en stark efterfrågan på statsvetenskaplig forskning. En bok om Jörgen Westerståhl blir en berättelse om demokratins århundrade. Han föddes vid tiden för demokratins genombrott. Under sitt långa forskarliv kunde han följa hur demokratin i Europa slutligen segrade över diktaturen och hur det demokratiska samhället ställdes inför folkstyrelsens praktiska problem. Hans forskning tog upp ett antal problem som alltjämt är aktuella. Vilken roll har organiserade intressegrupper i ett demokratiskt samhälle? Vilken slags grundlag behöver ett land som Sverige? Hur stor plats har den lokala självstyrelsen i en enhetlig välfärdsstat? Vad betyder massmedierna för opinionsbildningen? Hur stor makt har väljarna i en partidemokrati? Vilket utrymme bör folkomröstningar ha i en repre- 7

7 sentativ demokrati? Hur kan samhällsforskare bidra till att lösa demokratins problem? Denna bok om Jörgen Westerståhl har tre syften. För det första är det en forskarbiografi, en skildring av Jörgen Westerståhls olika undersökningar och en diskussion av deras huvudresultat. För det andra handlar boken om statsvetenskapen som universitetsämne och som världsuppfattning. För det tredje handlar boken om 1900-talet, demokratins århundrade, den historiska period som blev Jörgen Westerståhls levnadstid och forskningsobjekt. När jag påbörjade mina studier i statskunskap vid Göteborgs universitet hösten 1967 var det vid en institution som leddes av och präglades av Jörgen Westerståhl. Jag mötte honom som lärare, läroboksförfattare och examinator och efter det att min handledare Bo Särlvik flyttat till England var det under Jörgen Westerståhls överinseende som jag avslutade mina studier med en doktorsexamen Efter min flytt till Uppsala hade vi kontinuerlig ehuru sporadisk kontakt där vi diskuterade gemensamma forskningsproblem. Ibland var vi överens, ibland inte, ibland inte alls. Vi samarbetade aldrig i några gemensamma forskningsprojekt, men vi deltog i ett antal gemensamma aktiviteter, exempelvis som kommentatorer vid riksradions valvakor. Det enda som vi skrev ihop var två debattartiklar om grundlagen, vilka publicerades kort före det att Jörgen gick bort vid 90 års ålder. Jag reste till Göteborg för hans begravning i mars Det var när jag satt där i Hagakyrkan som jag tänkte att någon måste skriva en bok om Jörgen Westerståhl. Huvudkällan till detta arbete är Jörgen Westerståhls egna skrifter. Någon samlad bibliografi har hittills inte existerat men jag har nu sammanställt en så långt möjligt komplett förteckning över hans publikationer. Jörgen Westerståhl skrev ingen dagbok men mycket av hans yrkesmässiga korrespondens har bevarats. Endast bråkdelar av källmaterialet finns tillgängligt på internet. Vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg förvaras åtskilliga hyllmeter av Jögen Westerståhls papper och Göteborgs universitets arkiv innehåller handlingar från statsvetenskapliga institutionen. I övrigt kommer underlaget från många olika slags källor, vilka anges i slutet av boken. 8

8 Förord Många har hjälpt mig att skriva denna bok och jag vill tacka dem alla. Jörgen Westerståhls barn Dag, Anna och Olof har stött mitt projekt och bistått med upplysningar. Viveka Enander har generöst låtit mig använda bandinspelningarna från sina samtal med Jörgen Westerståhl. Faktauppgifter och synpunkter har lämnats av Bengt Owe Birgersson, Ingrid Carlberg, Ingvar Carlsson, Ulla Carlsson, Karin Dovring, Sverker Gustavsson, Helena Hegardt, Sören Holmberg, Peter de Jánosi, Esbjörn Janson, Folke Johansson, Lena Jonson, Rutger Lindahl, Elin Naurin, Lennart Nilsson, Henrik Oscarsson, Per-Anders Roth, Olof Ruin, Fredrik Sterzel, Lars Strömberg, Ingegerd Särlvik, Jonas Tallberg, Anders Vredin, Gunnar Wallin, Lennart Weibull och Torgny Wärn. Materialinsamlingen har underlättats av tillmötesgående personal vid arkiv och bibliotek, däribland Lâle Svensson vid Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Karin Petersson och Anna Thorén vid Göteborgs universitet, Per Clason vid Krigsarkivet, Eva Dahlman vid Kungliga Biblioteket, Fredrik Tersmeden vid Lunds universitet, Stephan Bergman vid Scanpix och Bror Lyckow vid Stockholms universitet. Ett stort tack riktas också till Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse, Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, Riksbankens Jubileumsfond och Wahlgrenska stiftelsen som genom tryckningsbidrag gjort det möjligt att ge ut denna bok. Stockholm i mars 2011 Olof Petersson 9

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2000

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2000 Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2000 VERKSAMHETSIDÉN 3 STYRELSEN 4 5 VD-KOMMENTAR OCH LEDNINGSGRUPP 6 7 FORSKNINGSOMRÅDEN Ekonomisk politik för tillväxt 8 11 Välfärdsstat i omvandling

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

vem har ansvar för välfärden?

vem har ansvar för välfärden? är grundpelare i den svenska välfärdsmodellen men svensk välfärdsforskning har ofta kännetecknats av att staten har utgjort en viktig motor och drivkraft, när det gäller uppbyggnaden av det svenska välfärdssamhället.

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Att ta plats i politiken

Att ta plats i politiken Att ta plats i politiken OM ENGAGEMANG, AKTIVISM OCH VILLKOR I KOMMUNPOLITIKEN Att ta plats i politiken 1 Att ta plats i politiken 2 Förord Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda

Läs mer

Gissur Ó Erlingsson och Mikael Persson

Gissur Ó Erlingsson och Mikael Persson Ingen partikris trots allt? Ingen partikris trots allt? Gissur Ó Erlingsson och Mikael Persson Den representativa demokratin är i praktiken en partidemokrati (SOU 2000:1: s. 29). From the very first writings

Läs mer

jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013

jobba FÖR f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013 europa f o kus en tidning från eu-kommissionen #7 2013 i detta nummer malmström om brysselkulturen möt högste tjänstemannen franskan gav henne eu-jobbet blue book ett steg i karriären dags för medborgardialog

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Tre forskare om New Public Management. Alkohol & Narkotika

Tre forskare om New Public Management. Alkohol & Narkotika Tre forskare om New Public Management. A&N har talat med två forskare inom skilda discipliner som studerar aspekter av New Public Management (NPM) inom socialtjänsten respektive sjukvården. Marika Melin

Läs mer

SAM HÄLLS VETEN SKAP 50 ÅR

SAM HÄLLS VETEN SKAP 50 ÅR SAM HÄLLS VETEN SKAP 50 ÅR En pigg och modern 50-åring, ständigt i framkant Birger Simonson, dekan Ett 50-årsfirande är en stor sak. Förr i tiden utgjorde 50-årsdagen själva sinnebilden för toppen av en

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

För att komma till källan måste man simma mot strömmen

För att komma till källan måste man simma mot strömmen LiU Norrköping För att komma till källan måste man simma mot strömmen En studie om Åtvidabergs kommuns roterande kommunchefskap Linda Lundberg Magisteruppsats från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och

Läs mer

Att värna den demokratiska rättsstaten

Att värna den demokratiska rättsstaten Att värna den demokratiska rättsstaten 2 MSB:s kontaktperson: Anna Dubaric Norling, 010-240 42 87 Publikationsnummer MSB706 - maj 2014 ISBN 978-91-7383-455-1 3 Förord Arbetet med samhällsskydd och beredskap

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

Utbildning, forskning, samverkan

Utbildning, forskning, samverkan SNS UTBILDNINGSKOMMISSION Utbildning, forskning, samverkan Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley? ARTHUR BIENENSTOCK, SYLVIA SCHWAAG SERGER, MATS BENNER OCH ANNE LIDGARD SNS FÖRLAG

Läs mer

Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80

Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80 Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80 Morgan Persson Högskolan Dalarna, Falun Historia III C-uppsats Handledare: Lars Petterson Abstract Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sveriges Lärarförbund arbetade

Läs mer

Vem har makten över samhällsidéerna? en sammanfattning

Vem har makten över samhällsidéerna? en sammanfattning Vem har makten över samhällsidéerna? en sammanfattning Svenska näringslivsintressen ligger bakom merparten av svenska tankesmedjor. Av de sjutton någorlunda stora och kända idébaserade instituten är 10

Läs mer

Hur kan medierna bidra till demokratin?

Hur kan medierna bidra till demokratin? Linköpings universitet VT 2007 Medie- och kommunikationsvetenskap 2 Jon Lindholm Hur kan medierna bidra till demokratin? Nyhetsrapportering kring val, politik och annat samhällsstoff tycks inte längre

Läs mer

Ett museum skall irritera

Ett museum skall irritera Särtryck ur: Årsbok 2012 KVHAA Stockholm 2012 (isbn 978-91-7402-413-5, issn 0083-6796) JOHAN HEGARDT Ett museum skall irritera historiska museet satt i dess politiska sammanhang Inledning För några år

Läs mer

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta niversitetsläraren 17/09 Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan Jämställdhet är inte så enkelt att mäta Sid 4 Modern pedagogik Lärarrollen är förändrad Sid 6 Undervisning

Läs mer

På säker grund EN DELFIUNDERSÖKNING OM VILKEN BIBLIOTEKSFORSKNING SOM BEHÖVS

På säker grund EN DELFIUNDERSÖKNING OM VILKEN BIBLIOTEKSFORSKNING SOM BEHÖVS På säker grund EN DELFIUNDERSÖKNING OM VILKEN BIBLIOTEKSFORSKNING SOM BEHÖVS Innehåll 4 Förord 6 Inledning 7 Översikt över projektet 7 Tidsram 8 Den svenska bibliotekariekårens engagemang 9 Experternas

Läs mer