W0807. # Välkommen till Papermakers Night, onsdag 5 mars, Elite Stadshotellet i Karlstad. # BAM54 värdar för frukostmöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "W0807. # Välkommen till Papermakers Night, onsdag 5 mars, Elite Stadshotellet i Karlstad. # BAM54 värdar för frukostmöte"

Transkript

1 # Välkommen till Papermakers Night, onsdag 5 mars, Elite Stadshotellet i Karlstad Dags att boka in nästa Papermakers Night i Karlstad, onsdag den 5 mars, kl Inbjuden gästtalareär Dr Cao Zhenlei, President i China National Pulp and Paper Research Institute (CNPPRI). Han kommer att tala kring temat: China: A Report on The Paper and Pulp Industry. Läs mer i separat inbjudningsbrev! Läs på: # BAM54 värdar för frukostmöte Ett 30-tal besökare gästade Compare och The Paper berättade om hur starka varumärken byggs. Bilden: Jonas Dahlgren och Mikael Dahlgren, BAM54 BAM54 är ett familjeföretag som grundades i Karlstad 1973 av Bo Dahlgren men gick då under namnet Bild & Design AB. Företagets affärsidé är att bygga starka varumärken. Slår man upp Reklambyrå i en telefonkatalog idag så hittar man säkert över 35 stycken i Karlstad-området och många med olika kompetensområden och kompetensnivåer. Vi försöker lära våra kunder vikten av ett starkt varumärke och att sticka ut från mängden så för att leva som vi lär valde vi att jobba för att ta oss ur reklambyråträsket. Ett steg mot detta var att byta namn till BAM54 och göra en tydligare inriktning mot varumärkesarbete kopplat till marknadsföringen, säger Jonas Dahlgren, VD BAM54. Namnet BAM54 står för Branding & Marketing 054. Branding & Marketing är det vi sysslar med och vi har vårt säte i Karlstad (054), därav siffrorna. Visionen är att växa och när vi etablerar oss i till exempel Göteborgsområdet skulle namnet bli BAM31. Namnet skapar ett intresse hos folk och därmed öppnar det upp en kommunikationskanal med många potentiella kunder fortsätter Jonas Dahlgren. För att lyckas med sitt varumärkesarbete krävs att man jobbar efter fyra kärnpunkter vilka är: tydlighet, enhetlighet, konsekvent och långsiktighet. Det är viktigt att man vid varje förändring noggrant tänker igenom varför den skall göras säger Mikael Dahlgren, varumärkesstrateg BAM54. Det är också viktigt att man lyfter fram det unika man har att erbjuda och därmed särskiljer sig från andra fortsätter Mikael Dahlgren. Enligt BAM54 bör man trampa genom fyra steg i arbetet med att bygga starka varumärken - Utbildning & Inspiration, Planering & Strategi, Budskap & Design samt Rutiner & Verktyg. DMS - är ett arbetssätt och ett verktyg som BAM54 utvecklat för att deras kunder och partners skall kunna kostnadseffektivisera och kvalitetssäkra varumärkesarbetet med stöd av Internet genom hanteringen av digitalt material och information för kommunikation och marknadsföring. BAM54 registrerade DMS som varumärke 2003 Nästa frukostmöte kommer den 20 februari och handlar om SpinOFF nya affärsmöjligheter för företag i Värmland. Anmälan senast 18 februari till eller eller # Jan Hedlund nyanställd på Navo som projektledare och maskinkonstruktör Navo växer och har nu anställt Jan Hedlund som projektledare och maskinkonstruktör. Han kommer närmast från MTH Automation AB i Säffle, och har lång erfarenhet av projektledning och maskinkonstruktion. 1

2 # The Paper Province har haft årets första styrelsemöte! Den 11 februari hölls årets första styrelsemöte i The Paper Province Ek. för. Nästa styrelsemöte kommer i samband med ÅRSSTÄMMAN för The Paper Province Ek. för., tisdag den 22 april, Vi uppmanar alla att boka in detta datum i almanackan! Inbjudan kommer under mars månad. # The Paper Province inbjudna att delta i CLOE klusterkonferens i Karlsruhe Den 27 februari deltar Mats Williams, VD, The Paper Province i en ny CLOE klusterkonferens i Karlsruhe, Tyskland. Huvudpunkten i konferensen är att visa på nya modeller och trender i dagens klusterutveckling. CLOE står för Cluster Linked Over Europé och är ett samarbetsprojekt mellan 15 Europeiska regioner, för att dela erfarenheter, etablera samarbeten och ta lärdom från varandra. Mats Williams är inbjuden för att berätta om The Paper Province fortsatta utveckling som ett av Europas 16 mest innovativa kluster det enda i Sverige. # Förlust i fjärde kvartalet för Stora Enso Stora Enso uppvisar ett rörelseresultat på minus 48,4 miljoner euro för det fjärde kvartalet Det kan jämföras med en vinst på 254,4 miljoner euro samma period 2006, men är något bättre än analytikernas förväntningar. För helåret 2007 uppvisar Stora Ensao, borträknat engångskostnader, ett resultat på ungefär samma nivå som Stora Ensos omsättning under 2007 uppgick till miljoner euro ( miljoner 2006). Rörelseresultatet uppgick till 246,2 miljoner euro, vvilket är en kraftig försämring jämfört med 2006 års rörelseresultat på 741,5 miljoner euro. Borträknat engångs- och rörelsefrämmande kostnader samt uppskrivningar av skogstillgångar i intressebolag blir koncernens rörelseresultat miljoner euro (871,8 miljoner). Resultat före skatt uppgick till 77,3 miljoner euro (711,2 miljoner euro), och nettoresultatet blev 71,5 miljoner euro (700,4). Resultatet per aktie uppgick till 0,09 euro (0,88) , och då i synnerhet dess fjärde kvartal, var ett av de mest utmanande under de senaste åren för Stora Enso, säger koncernchefen Jouko Karvinen i en kommentar till bokslutet. Även om vi presterade väl operativt inom många områden, var rörelseresultatet för det fjärde kvartalet, exklusive engångsposter och uppskrivning av skogstillgångarna i intressebolag, betydligt lägre än för fjärde kvartalet Försämringen under det fjärde kvartalet berodde främst på Wood Products och vissa funktionella engångskostnader och innebar att vi inte kunde vidmakthålla vårt uppsatta mål på årlig förbättring. - Även om resultaten för Fine Paper och Industrial Packaging förbättrades jämfört med föregående år, kan vi inte vara nöjda med det sista kvartalets resultat, fortsätter Karvinen. Efterfrågan inom Newsprint och Book Paper, Magazine Paper och Consumer Board var bättre under det fjärde kvartalet än året innan, men ökningen av råmaterialkostnader och ogynnsamma valutakursförändringar försämrade deras lönsamhet. /AA # Metso Paper köper Mitsubishi Heavy Industries pappersmaskinsteknologi Metso Paper och Mitsubishi Heavy Industries (MHI) har nått en överenskommelse om att överföra MHIs pappersmaskinsteknologi till Metso Paper. Kontraktets värde avslöjas inte. Överföringen stärker Metso Papers serviceverksamhet, speciellt i Japan. MHI kommer att slutföra sina nuvarande kunders befintliga orderstock. Metso Paper kommer att ta över kunderna när MHI har fullgjort ingångna kontakt./kb 2

3 # Boka in årets Miljömöte för skogsindustrin, 7-8 maj, på Carlstads Conference Centre! Miljömötet för skogsindustrin är en mötesplats för branschföreträdare, leverantörer, lagstiftare, granskare, miljörevisorer och andra personer som har kopplingar till miljöfrågorna i branschen. Miljömötet är ett forum / en mötesplats där miljöprojekt inom skogsindustrin behandlas, kunskap om miljölagstiftningen förmedlas och omvärldens syn på industrins arbete speglas. Inbjudningsbrev kommer att finnas under slutet av februari, # ABB gör miljardvinst - sparkar VD Den svensk-schweiziska industrikoncernen ABB redovisar en nettovinst på 1,8 miljarder dollar för fjolårets sista kvartal. Samtidigt sparkar styrelsen vd Fred Kindle på grund av oenighet om hur bolaget ska ledas. För helåret 2007 uppgick nettovinsten till 3,8 miljarder dollar, en kraftig ökning från 1,4 miljarder dollar ett år tidigare. Intäkterna uppgick till 8,7 miljarder dollar under fjärde kvartalet och till 29,2 miljarder dollar under helåret. Orderingången var 8,9 miljarder dollar fjärde kvartalet och 34,3 miljarder dollar under hela Bättre än väntat ABB:s resultat för fjärde kvartalet var klart bättre än väntat. Nettovinsten på 1,8 miljarder dollar, motsvarande 11,6 miljarder kronor, kan jämföras med analytikerkårens snittprognos som enligt Reuters låg på 1,05 miljarder dollar. I vinsten ingår en reavinst från försäljningen av ABB Lummus Global på 530 miljoner dollar och en positiv, skatterelaterad engångspost på 475 miljoner dollar. Även orderingången och intäkterna låg långt över förväntningarna. Rörelseresultatet på 1,1 miljarder dollar låg i linje med prognoserna. # Metso bäst på CSR En ranking gjord av kommunikationskonsulten Hallvarsson Stora Enso ligger i topp bland de svenska bolagen. Finland hamnar högst i rankningen, Sverige kommer först på en sjundeplats. Drygt 600 europeiska företag är granskade mot bakgrund av vad finansanalytiker, investerare och affärsjournalister vill läsa om CSR på företagwebbplatser. De företag som är bäst i Europa på att kommunicera CSR på webben är bland andra finska Metso. Bland de svenska företagen placerar sig Stora Enso i topp. Svenska företag hamnar på en sjunde plats i rankingen, jämfört med en femteplats förra året. - Svenska företag började tidigt använda webben som kommunikationskanal och många svenska storföretag har arbetat länge med ansvarsfrågorna. Men svenska företag har de senaste åren fått se sig omkörda, säger Miriam Thunborg på Hallvarsson & Halvarsson./KB # Välkommen på frukostmöte med SpinOff, den 20 februari, värd är Inova Tema: SpinOff nya affärsmöjligheter för företag i Värmland Inom de flesta företag finns personer med lysande affärsidéer. Idéer som ligger utanför kärnverksamheten men som skapar stora möjligheter att kliva in på nya marknader och nå helt nya målgrupper. Problemet är att det sällan finns varken tid eller resurser att utveckla dessa idéer till riktiga produkter eller tjänster. Som en lösning på detta skapades SpinOff. Under frukostmötet kommer du att få veta mer om SpinOff-systemet och dessutom få möta företag och personer som har erfarenheter av avknoppningar. SpinOff är en regional satsning som finansieras av Länsstyrelsen i Värmland. Syftet är att erbjuda företag professionell hjälp med att ta vara på bra affärsidéer och utveckla dem till framgångsrika företag. Tanken är att 3

4 en idé efter att ha tagit del av stödet från SpinOff ska kunna växa av egen kraft och börja skapa affärer som ett nystartat SpinOff-företag. Gäster: - Lars Sandberg från CDM: Från idé i befintligt företag till avknoppning av ny teknik - Bengt Christensson från Deform: Från avknoppning till stålgasell Tid: Onsdagen den 20 februari, kl Plats: Telias Lokaler, Lagergrens gata 7, Karlstad Anmälan: Din anmälan vill vi ha senast 18 februari till: eller Du är varmt välkommen att prata mer med oss som driver SpinOff efter frukostmötet. Vi kommer att finnas på plats en stund efteråt för att svara på era frågor. Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att träffa kollegor från de olika nätverken! # Fortfarande platser kvar i kursen Grundläggande ledarutbildning Vi kan fortfarande erbjuda platser i kursen Grundläggande ledarutbildning, 31 mars 2 april och maj på Dömle. Kursen vänder sig till nya chefer / ledare, som behöver en grundläggande ledarutbildning, men även till erfarna ledare, som behöver de teoretiska kunskaperna. Kurslärare: Thomas Sigfridson, Effect Management AB. Anmälan snarast till: Camilla Falck, tel eller per # Nytt - Kurs i praktisk marknadsföring Del 1 The Paper Province inbjuder tillsammans med BAM54 till kurs i praktisk Marknadsföring Del 1. Kursen är till för dig som driver eget företag med 1-50 medarbetare eller är på gång att starta eget och vill ha en genomtänkt och kostandseffektiv marknadsföring. Du kommer att få arbeta både i grupp och individuellt med en pärm som när kursen är klar blir din egen Marknadsföringsplan. Den kommer att vara anpassad för just ditt företag och blir därför lätt att följa och genomföra. Omfattning: 5 eftermiddagar mellan kl (alltid tisdagar). Kursstart: 4 mars, Anmälan görs direkt till Jonas Dahlgren, BAM 54, tel eller via senast fredag den 29 februari, # Chalmersstudenter inbjuds till The Paper Province regionen, den 1 april! Välkommen till en studieresa till din framtid i The Paper Province! Den 1 april arrangerar företagen i The Paper Province den årliga studieresan till The Paper Province regionen Värmland, norra Dalsland och Örebro län. (För 8:e året i rad!) Vi har världsledande tekniker som vi vill visa upp för dig och kanske något av företagen blir din arbetsplats i framtiden? Välkommen till en dag med ett synnerligen späckat program. Vi kommer att göra en del studiebesök och träffa bland annat Rexcell Tissue & Airlaid, Billerud Gruvön, Somas Instrument, BTG Instruments, Pöyry, Metso Fiber, Sogeti Sverige, KPA Engineering och Stora Enso Skoghall. Några av de över 230 möjliga arbetsplatser som finns här inom massa- och pappersindustrin, i vår region. Du som är student, anmäl dig senast 7 mars, 2008, till Anne Persson, Ange: Namn, Adress, E-post adress, Utbildning och år, och Mobiltel. nummer. (Viktigt) # Nytt Kurs i Affärsekonomi The Paper Province, Compare och Kompetenscentrum Stå & Verkstad samarbetar med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm och kommer att erbjuda en kurs i Affärsekonomi i Karlstad. 4

5 Denna kurs är en ledarskapsutbildning som riktar sig till personer på chefsnivå, som har ekonomiskt ansvar. Den ger en ordentlig insikt i de ekonomiska sambanden i affärsverksamheten. Syftet är att ge kursdeltagarna nödvändiga kunskaper för att själva kunna analysera ekonomiska frågeställningar och göra uppföljningar. Ett viktigt syfte är att stärka deltagarnas förmåga att presentera och förankra idéer och beslut med ekonomiska argument. Kursen skall även stimulera nätverkande mellan deltagarna. Planering för kursen pågår och den kommer att bestå av tre moduler, om tre dagar vardera. Parallellt med modulerna pågår projektarbetet, som förväntas kräva en arbetsinsats om cirka fyra dagar. Varje modul kräver en förberedande arbetsinsats om en till två dagar. Det är cirka en månad mellan modulerna och kursen beräknas starta under hösten Kursen avslutas med projektredovisning under en dag. Mer information kommer inom kort! # Inbjudan till utbildning i Mentorskap, 1 dag Utbildningen varvas med teori och praktik, och syftar till att deltagarna ska kunna starta upp ett mentorskap på egen arbetsplats samt samordna mentorer och adepter mellan de olika företagen i The Paper Province och Compare. Kursdag: 11 mars, Plats: Scandic Klarälven, Sandbäcksgatan 6, Karlstad. Anmälan: senast 19 februari, till Camilla Falk, tel eller # Inbjudan till utbildningsdag: Rekrytera rätt! En maskininvestering är något som föregås av en lång process med kravspecifikation, upphandling och leverans, installation, igångkörning m m. En rekrytering, som också är en investering, måste ske samtidigt med den ordinarie verksamheten, och bör vara lika viktig. Men bristande kunskaper och tidsbrist gör att kvaliteten inte alltid blir den bästa. Nu genomför vi tillsammans med Proffice Rekrytering en utbildningsdag i konsten att: Rekrytera rätt. Syftet med utbildningen är att du sedan skall, genom teori och träning, få grundfärdigheter i hantverket, och kan göra medvetna och kvalitativa rekryteringar. Med dig hem får du ett konkret verktyg i form av en utförlig dokumentation. Kursdag: 18 mars. Plats: Scandic Klarälven, Sandbäcksgatan 6, Karlstad. Anmälan senast 25 februari: till Camilla Falck, tel eller # Vårens kurser i The Paper Province KOMPETENSCENTRUM Grundläggande ledarutbildning Utbildningen vänder sig till nya chefer/ledare som behöver en grundläggande ledarutbildning men även till erfarna ledare som behöver de teoretiska kunskaperna. Omfattning: dagar i internatsform. Kursdatum: 31 mars-2 april och maj, Anmälan: till Camilla Falck, tel eller Certifiering för erfarna projektledare En utbildning för den mer erfarne projektledaren som jobbat med en del projekt och redan gått grundläggande projektledarutbildningar. Utbildningen leder till en internationellt gångbar certifiering för projektledning, PMP (står för Project Management Professional). Omfattning: 10 dagslånga kurstillfällen. Kursstart: Nästa kurs planeras till april, Kontakta Camilla Falck, The Paper Province KOMPETENSCENTRUM för intresseanmälan. Heta arbeten För den som arbetar med svetsning, slipning, lödning, eller andra övriga heta arbeten. Kursen leder fram till ett godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen. Omfattning: 1 dag. Kursdatum: 21 februari, 6 mars, 13 mars, 20 mars och 3 april,

6 English För alla kategorier av personal som kommer i kontakt med det engelska språket och behöver skriva och affärsbrev på engelska. Förbättra din förmåga att skriva /brev/fax på engelska. Idag är det nödvändigt att visa upp en professionell image. Gör du och ditt företag det? Omfattning: 2 dagar. Kursdatum: 2-3 april, English for Engineers Detta är ett unikt tillfälle för ingenjörer att slipa sina språkfärdigheter innan man deltar i projektmöten, går till förhandlingsbordet, presenterar en teknisk lösning eller skriver en viktig slutrapport. Utbildningen fokuserar på praktiska språkfärdigheter som varje ingenjör behöver ha för att tala och skriva teknisk engelska på ett professionellt sätt. Omfattning: 4 dagar. Kursdatum: mars, 9 april och 7 maj, Från stock till kartong/papper För alla som behöver en kort introduktion till massa- och pappers/kartongtillverkning, t ex administrativ personal. Här får man en förståelse för hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. En resa från stock till frigjord fiber, som sen formas till papper eller kartong. Omfattning 2, 5 dagar. Kursdatum: 8/4 Gruvöns Bruk, 15/4 Stora Enso Skoghall, 16/ (halvdag) hos The Packaging Greenhouse AB Ekonomi för icke ekonomer steg 1, grundkurs Vänder sig till dig som inte är utbildad inom ekonomi och har begränsad erfarenhet av arbete med ett företags ekonomi. Omfattning: 2 dagar. Kursdatum: 12 mars och 19 mars, # Självklart bokar du din nästa kurs hos The Paper Province KOMPETENSCENTRUM! Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida och läs mer om våra utbildningar eller skriv ett till Camilla Falck, tel The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 69 företag med mer än anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel eller VD Mats Williams, tel eller besök vår webbsida: Våra offentliga finansiärer: Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun. The Paper Province Ek. För. Axel Johnsons väg Karlstad Tel Mats Williams (VD) Tel Mobil Kjell Lagerström (Information) Mobil Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: och ni tas bort från distributionslistan. 6

7 Detta händer just nu: The Paper Province får besök av Nutek, 19 februari. The Paper Province och Compare arrangerar frukostmöte, 20 februari, tillsammans med The Packaging Arena och Kompetenscentrum Stål & Verkstad. Värd: Innova SpinOff. The Paper Province och Informatörsnätverket deltar i Informatörsdagen på Arenan, 21 februari. The Paper Province inbjuden att delta i CLOE Klusterkonferens i Karlsruhe, Tyskland, 27 februari. Viktigt framöver: Papermakers Night, 5 mars, på Elite Stadshotellet i Karlstad. Anmälan senast 28 februari! Årsstämman i The Paper Province, tisdag den 22 mars kl , Karlstad. Miljömöte för skogsindustrin, 7-8 maj, på Carlstads Conference Centre. SPCI Utställningen i Stockholm, den maj. 7

Läs mer om Porters tankar på: http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_215379.e24

Läs mer om Porters tankar på: http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_215379.e24 # The Paper Province höll Medlemsmöte på Elite Stadshotellet i Karlstad Ett 40-tal representanter från medlemsföretagen hade hörsammat inbjudan till The Paper Province medlemsmöte i veckan som gick. Ett

Läs mer

W0806. # Handelsminister Ewa Björling besökte The Paper Province. # ÅF storsatsar på idrottssponsring

W0806. # Handelsminister Ewa Björling besökte The Paper Province. # ÅF storsatsar på idrottssponsring # Handelsminister Ewa Björling besökte The Paper Province I torsdags fick The Paper Province besök av Handelsminister Ewa Björling och politikerna från Värmlandsbänken Jan Evert Rådström (M) och Christian

Läs mer

FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING

FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING VECKANS NYHETER FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING Här kan vi papper och massa! (W0724) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

För mer information, kontakta: Mats Williams, vd, The Paper Province, 054-177942, 070-627 49 42, m.williams@paperprovince.com, www.paperprovince.

För mer information, kontakta: Mats Williams, vd, The Paper Province, 054-177942, 070-627 49 42, m.williams@paperprovince.com, www.paperprovince. VECKANS NYHETER FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING Här kan vi papper och massa! (W0740) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Top EU Clusters in High Innovation Regions

Top EU Clusters in High Innovation Regions Top EU Clusters in High Innovation Regions NYHETSBREV från The Paper Province Ek. för. Här kan vi papper och massa! (W0749) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

# Välkommen på frukostmöte med Eltel Networks som värd, 17 juni i Karlstad

# Välkommen på frukostmöte med Eltel Networks som värd, 17 juni i Karlstad # Välkommen på frukostmöte med Eltel Networks som värd, 17 juni i Karlstad Frukostmötet är ett arrangemang av The Paper Province och Compare. Tema: Affärsmöjligheter med moderna radiosystem Lägesrapport

Läs mer

Top EU Clusters in High Innovation Regions

Top EU Clusters in High Innovation Regions Top EU Clusters in High Innovation Regions NYHETSBREV från The Paper Province Ek. för. Här kan vi papper och massa! (W0747) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Top EU Clusters in High Innovation Regions

Top EU Clusters in High Innovation Regions Top EU Clusters in High Innovation Regions NYHETSBREV från The Paper Province Ek. för. Här kan vi papper och massa! (W0743) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Värd för frukostmötet är Condesign Nevo AB och hålls på Clarion Hotel Plaza i Karlstad.

Värd för frukostmötet är Condesign Nevo AB och hålls på Clarion Hotel Plaza i Karlstad. VECKANS NYHETER FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING Här kan vi papper och massa! (W0733) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

The Paper Province hälsar er välkomna tillbaka från semestern och till ny kunskap och inspirerande läsning om nyheter från regionen och branschen!

The Paper Province hälsar er välkomna tillbaka från semestern och till ny kunskap och inspirerande läsning om nyheter från regionen och branschen! W1033 The Paper Province hälsar er välkomna tillbaka från semestern och till ny kunskap och inspirerande läsning om nyheter från regionen och branschen! BOKA IN HÖSTENS KOMMANDE KURS REDAN NU! Tryckkärlsdirektivet

Läs mer

W0810. # En rapport om pappers- och massaindustrin i Kina på Papermakers Night

W0810. # En rapport om pappers- och massaindustrin i Kina på Papermakers Night # En rapport om pappers- och massaindustrin i Kina på Papermakers Night Nyligen anordnades den 11:e Papermakers Night i Karlstad. En branschkväll som arrangeras av The Paper Province, och som lockade ett

Läs mer

Top EU Clusters in High Innovation Regions

Top EU Clusters in High Innovation Regions Top EU Clusters in High Innovation Regions NYHETSBREV från The Paper Province Ek. för. Här kan vi papper och massa! (W0741) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Höstens första frukostmöte blir torsdag den 30 augusti, med Condesign Nevo AB som värd. Läs mer på: www.paperprovince.com eller www.compare.

Höstens första frukostmöte blir torsdag den 30 augusti, med Condesign Nevo AB som värd. Läs mer på: www.paperprovince.com eller www.compare. VECKANS NYHETER FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING Här kan vi papper och massa! (W0725) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

POLICOM värdar för nästa frukostmöte

POLICOM värdar för nästa frukostmöte W0908 POLICOM värdar för nästa frukostmöte Nästa frukostmöte arrangerat av The Paper Province och Compare, äger rum den 5 mars med POLICOM som värdföretag. Tema: Energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING

FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING VECKANS NYHETER FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING Här kan vi papper och massa! (W0739) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

- Ökat FoU-samarbete med andra företag 18 % - Underlättar rekrytering av rätt kompetens 74 % - Ökat FoU-samarbete med universitet 29 %

- Ökat FoU-samarbete med andra företag 18 % - Underlättar rekrytering av rätt kompetens 74 % - Ökat FoU-samarbete med universitet 29 % # Ny mätning: konkreta och positiva resultat av samverkan i The Paper Province Fler jobb, nya produkter och ökad försäljning. Det är några av de konkreta effekter som företagen inom pappers- och massaindustrin

Läs mer

FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING

FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING VECKANS NYHETER FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING Här kan vi papper och massa! (W0734) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Vi hoppas att vi får se många representanter från er medlemsföretag!

Vi hoppas att vi får se många representanter från er medlemsföretag! # Välkommen till The Paper Province Årsmöte med Föreningsstämma, den 22 april kl. 13.00 på Elite Stadshotellet i Karlstad! Ett nytt verksamhetsår har gått och nu är det dags att summera med Årsmöte och

Läs mer

The Paper Province består i dagsläget av ett 80-tal medlemsföretag med ~ anställda, och finns i norra Dalsland, Värmland och Örebro län.

The Paper Province består i dagsläget av ett 80-tal medlemsföretag med ~ anställda, och finns i norra Dalsland, Värmland och Örebro län. # Det finns kvinnor i massa- och pappersindustrin! Inom Paper Province företagen är 20% av de anställda kvinnor! Det är en bra siffra för att vara en bransch som oftast tolkas som mansdominerad. Det i

Läs mer

W0815. # The Paper Province får nya pengar ur EU s strukturfonder. # Semcon i Karlstad växer med fler medarbetare

W0815. # The Paper Province får nya pengar ur EU s strukturfonder. # Semcon i Karlstad växer med fler medarbetare # The Paper Province får nya pengar ur EU s strukturfonder Vid Partnerskapets beslutsmöte, den 4 april, för Norra Mellansverige, fick Värmland 132 nya EU-miljoner till olika projekt i det regionala utvecklingsarbetet.

Läs mer

The Paper Province deltog i EU-mässa i Karlstad om växtkraft

The Paper Province deltog i EU-mässa i Karlstad om växtkraft W0941 The Paper Province deltog i EU-mässa i Karlstad om växtkraft The Paper Province - som ''Det goda exemplet på kluster'' presenterades på EU-mässan om växtkraft i Karlstad. Syftet med EU-mässan som

Läs mer

Vi gratulerar! Karlstads universitet fyller 10 år!

Vi gratulerar! Karlstads universitet fyller 10 år! W0904 Vi gratulerar! Karlstads universitet fyller 10 år! Karlstads universitet är som de flesta tioåringar, pigg och full med energi. Samtidigt har det drygt hundrasextio års erfarenhet av lärande. Tiden

Läs mer

# The Paper Province uppmärksammas i internationell klusterrapport

# The Paper Province uppmärksammas i internationell klusterrapport # The Paper Province uppmärksammas i internationell klusterrapport På den nyss avslutade klusterkonferensen i Kapstaden, Sydafrika, presenterade Scottish Enterprise en internationell rapport om klusterutveckling.

Läs mer

Top EU Clusters in High Innovation Regions

Top EU Clusters in High Innovation Regions Top EU Clusters in High Innovation Regions NYHETSBREV från The Paper Province Ek. för. Här kan vi papper och massa! (W0744-45) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

W0835. # Diplomutdelning för genomförd Maskinoperatörsutbildning hos The Packaging Greenhouse AB, Karlstad

W0835. # Diplomutdelning för genomförd Maskinoperatörsutbildning hos The Packaging Greenhouse AB, Karlstad # Diplomutdelning för genomförd Maskinoperatörsutbildning hos The Packaging Greenhouse AB, Karlstad Häromdagen var det dags för Diplomutdelning till 6 operatörer frånbillerud Gruvöns Bruk och Nordic Paper,

Läs mer

Billeruds chefen ser positivt på framtiden

Billeruds chefen ser positivt på framtiden W1020 Billeruds chefen ser positivt på framtiden Är det möjligt med innovationer och förnyelse inom skogsindustrin? Ja, den frågan fick Billerudschefen Per Lindberg svara på inför en månghövdad församling

Läs mer

Samverkan mellan kluster, offentlig sektor och Karlstads universitet inspirerade departementen i Stockholm

Samverkan mellan kluster, offentlig sektor och Karlstads universitet inspirerade departementen i Stockholm W1042 Samverkan mellan kluster, offentlig sektor och Karlstads universitet inspirerade departementen i Stockholm Forskning och innovation vid Karlstads universitet, samverkan med kluster, näringsliv och

Läs mer

W0808. # Välkommen till Papermakers Night, onsdag 5 mars, Elite Stadshotellet i Karlstad. # Årets informatörspris till Karlstads universitet

W0808. # Välkommen till Papermakers Night, onsdag 5 mars, Elite Stadshotellet i Karlstad. # Årets informatörspris till Karlstads universitet # Välkommen till Papermakers Night, onsdag 5 mars, Elite Stadshotellet i Karlstad Dags att boka in nästa Papermakers Night i Karlstad, onsdag den 5 mars, kl. 16.30. Inbjuden Gäst talareär Dr Cao Zhenlei,

Läs mer

Metso kommer att leverera huvudutrustning till en ny massalinje vid Aracruzs bruk Guaiba i delstaten Rio Grande do Sul, södra Brasilien.

Metso kommer att leverera huvudutrustning till en ny massalinje vid Aracruzs bruk Guaiba i delstaten Rio Grande do Sul, södra Brasilien. # Succé för sommarcafé på Skoghalls Bruk Under sommaren har Brukshotellet på Stora Enso Skoghalls Bruk haft öppet för allmänheten. Det har bland annat bjudits på guidade visningar i fabriken, underhållning,

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

W0847. # Framgångsrik tillväxtmodell presenterades på Norges ambassad i Stockholm. # Nordic Paper Bäckhammars Bruk får utöka verksamheten

W0847. # Framgångsrik tillväxtmodell presenterades på Norges ambassad i Stockholm. # Nordic Paper Bäckhammars Bruk får utöka verksamheten # Framgångsrik tillväxtmodell presenterades på Norges ambassad i Stockholm Över hela världen diskuteras just nu hur vi skall få fart på ekonomin. Om det finns system och modeller som leder till utveckling

Läs mer

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag)

Delårsrapport januari-march 2009. (sammandrag) Delårsrapport januari-march 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp BÖRSMEDDELANDE 2009-04-29 08.05 Detta är en sammanfattning av delårsrapporten för januari mars 2009. Den fullständiga delårsrapporten finns på

Läs mer

Top EU Clusters in High Innovation Regions

Top EU Clusters in High Innovation Regions Top EU Clusters in High Innovation Regions NYHETSBREV från The Paper Province Ek. för. Här kan vi papper och massa! (W0751) Vi önskar alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten!

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! LindgrenHelde Kommunikation Mångfald hanteras med omsorg! UTBILDNINGAR Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! - genom tydlig och dialogisk kommunikation På våra kurser

Läs mer

TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET. Karlstad juni 2011

TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET. Karlstad juni 2011 Inbjudan till LÄRARE PÅ TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET Karlstad 21-22 juni 2011 Välkommen till Skogsindustriernas fortbildning för lärare på teknik- och elprogrammet Skogsindustrierna och Stora Enso arrangerar

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Klimatnytta som affärsstrategi i fokus på Papermakers Night i Karlstad

Klimatnytta som affärsstrategi i fokus på Papermakers Night i Karlstad W1047 Klimatnytta som affärsstrategi i fokus på Papermakers Night i Karlstad För 15:e gången kunde Mats Williams, VD, The Paper Province hälsa välkommen till en ny Papermakers Night i Karlstad! Dagens

Läs mer

The Paper Province gästades av turkisk delegation

The Paper Province gästades av turkisk delegation W0948 The Paper Province gästades av turkisk delegation Onsdagen den 18 november fick The Paper Province besök av en turkisk delegation, bestående av representanter från Turkiska Industri- och Handelsministeriet,

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

TILL LÄRARE SOM UNDERVISAR PÅ TEKNIK- ELLER ELPROGRAMMET OCH VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS SOMMARFORTBILDNING 2009

TILL LÄRARE SOM UNDERVISAR PÅ TEKNIK- ELLER ELPROGRAMMET OCH VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS SOMMARFORTBILDNING 2009 TILL LÄRARE SOM UNDERVISAR PÅ TEKNIK- ELLER ELPROGRAMMET OCH VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS SOMMARFORTBILDNING 2009 Karlstad 16 17 juni 2009 Välkommen till Skogsindustriernas fortbildning för

Läs mer

Arctic Paper har fått köpet av Mochenwangen Papier godkänt av den tyska konkurrensmyndigheten Bundeskartellamt.

Arctic Paper har fått köpet av Mochenwangen Papier godkänt av den tyska konkurrensmyndigheten Bundeskartellamt. # The Paper Province deltar som det goda exemplet i global klusterkonferens i Sydafrika Ena dagen besök från Indonesiska investerare och andra dagen deltagande i internationell klusterkonferens i Kapstaden,

Läs mer

Mats Williams kan bli årets opinionsbildare inom svensk skogsindustri

Mats Williams kan bli årets opinionsbildare inom svensk skogsindustri W0936 Mats Williams kan bli årets opinionsbildare inom svensk skogsindustri Med utmärkelsen Forest Industry Awards vill svensk skogsnäring lyfta fram personer som med nytänkande och goda idéer bidrar till

Läs mer

Positivt besked för Teknikcollege Värmland

Positivt besked för Teknikcollege Värmland W1034 Positivt besked för Teknikcollege Värmland Nu är det klart! Den nationella industrikommittén har beslutat att Värmland får behålla kvalitetsstämpeln Teknikcollege. Certifiering görs var tredje och

Läs mer

# Debattartikel om modern svensk tillväxtpolitik

# Debattartikel om modern svensk tillväxtpolitik # Debattartikel om modern svensk tillväxtpolitik "Värmland har blivit en förebild, det skulle Sverige också kunna bli", skriver landshövding Eva Eriksson och ett antal regionala aktörer, däribland Mats

Läs mer

The Packaging Greenhouse tackar avgående styrelseordförande!

The Packaging Greenhouse tackar avgående styrelseordförande! W0913 The Packaging Greenhouse tackar avgående styrelseordförande! På årsstämman den 23 mars avtackades styrelseordförande Per-Åke Färnstrand (Metso Fiber) för sina insatser i The Packaging Greenhouse

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

# The Paper Province inbjudna till prestigefylld EU-konferens i Stockholm, 22-23 januari

# The Paper Province inbjudna till prestigefylld EU-konferens i Stockholm, 22-23 januari W0803 # The Paper Province inbjudna till prestigefylld EU-konferens i Stockholm, 22-23 januari Klusterorganisationen The Paper Province har bjudits in till EUs ministermöte i Stockholm och konferensen

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

The Paper Province THE CLUSTER OF PULP AND PAPER TECHNOLOGY

The Paper Province THE CLUSTER OF PULP AND PAPER TECHNOLOGY The Paper Province Nätverket för Massa- och Pappersindustrin! Affärsnätverk och Kluster, Mälardalens Högskola, 1 juni, 2009 The Paper Province THE CLUSTER OF PULP AND PAPER TECHNOLOGY En presentation om

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q än i Q trots oförändrade marknadsutmaningar.

EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q än i Q trots oförändrade marknadsutmaningar. PRESSMEDDELANDE Poznań, den 13 november 2015 EBITDA och rörelseresultat signifikant högre i Q3 2015 än i Q2 2015 trots oförändrade marknadsutmaningar. Arctic Paper koncernens finansiella resultat påverkades,

Läs mer

# The Packaging Greenhouse presenterar ''PaperTrain'' för interaktiv kompetensutveckling

# The Packaging Greenhouse presenterar ''PaperTrain'' för interaktiv kompetensutveckling # I fredags hölls examen för Kvalificerad Yrkesutbildning på Karlstads Teknikcenter I samband med examen utdelades The Paper Province s stipendium. Stipendiaten heter Stina Carlsson, går direkt till jobb

Läs mer

The Paper Province har haft sin Föreningsstämma för verksamhetsåret 2008

The Paper Province har haft sin Föreningsstämma för verksamhetsåret 2008 W0920 The Paper Province har haft sin Föreningsstämma för verksamhetsåret 2008 I backspegeln för år 2008 kan The Paper Province se ett fantastiskt år med ovanligt stort fokus på klusterverksamheten, regional,

Läs mer

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss

Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Fem solklara skäl att etablera ditt företag hos oss Varmt välkommen till Karlstad Business Region Karlstad Business Region är en expansiv region med liv, rörelse och dynamik där det alltid händer intressanta

Läs mer

BOKA IN! Papermakers Night, 1 december, kl. 16.30 - Elite Stadshotellet i Karlstad.

BOKA IN! Papermakers Night, 1 december, kl. 16.30 - Elite Stadshotellet i Karlstad. W0944 The Paper Province Medlemsmöte, onsdag 18 november, 2009, Pitcher s, (Röda rummet) Karlstad, kl. 16.00 Skriv in det i din almanacka redan nu! Inbjudningsbrev kommer snart! Fler jobb inom pappers-

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Miljonregn över The Packaging Greenhouse stärker industrin

Miljonregn över The Packaging Greenhouse stärker industrin W0945 Miljonregn över The Packaging Greenhouse stärker industrin The Packaging Greenhouse AB har tilldelats 2,9 miljoner från EU för att förbättra kunskapsöverföring och kompetensutveckling inom pappers-

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

W0839. # Munksjö Aspa Bruk satsar en miljard vill bli självförsörjande på el. # Åkroken Sciencepark, Sundsvall besökte Värmland

W0839. # Munksjö Aspa Bruk satsar en miljard vill bli självförsörjande på el. # Åkroken Sciencepark, Sundsvall besökte Värmland # Munksjö Aspa Bruk satsar en miljard vill bli självförsörjande på el Vi har som målsättning att ligga i den absoluta täten vad gäller energieffektivisering och grön elproduktion, säger Bengt Lindqvist

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Mentorprogrammet är till för dig som. Så mycket utveckling på så kort tid! Och som bonus ett nytt nätverk.

Mentorprogrammet är till för dig som. Så mycket utveckling på så kort tid! Och som bonus ett nytt nätverk. Mentorprogram 2009 Förbättra ditt sätt att leda redaktionen. Utvecklas genom tankeutbyte med en erfaren kollega. Vidga ditt publicistiska nätverk. Utbyt tips och idéer med andra redaktörer. svtidskrifter_mall.indd

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Nyhetsbrev från NyföretagarCentrum nr 1 FEBRUARI 2010 o Kostnadsfria seminarier o Kurser (inte kostnadsfria) o Botvidia - Affärsnätverk för kvinnor i Botkyrka-Huddinge o Näringslivsdagar 9-11 feb i Södertälje

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Compare Karlstad genvägen till ICT-företagen i regionen.

Compare Karlstad genvägen till ICT-företagen i regionen. Compare 100 ICT-företag i regional samverkan Stiftelsens styrelse Mats Skoting Conny Rexed C-M Eriksson A-C Sverkström Lennart Florell Anders Eriksson Johan Gotting Anna Brunström Tieto Stamford ÅF Effect

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Vi önskar Er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Vi önskar Er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! Vi önskar Er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! Detta är det sista Nyhetsbrevet för år 2008. Vi återkommer igen i vecka 3, 2009, med ett nytt intressant Nyhetsbrev från The Paper Province. Nästa

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan

NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan adept: Nihad Subasic subasic@kth.se KTH, ITM, TMT Campus Södertälje mentor: Joakim Gimholt joakim.gimholt@scania.com Scania Tekniskt Center Södertälje

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer