The Paper Province gästades av turkisk delegation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The Paper Province gästades av turkisk delegation"

Transkript

1 W0948 The Paper Province gästades av turkisk delegation Onsdagen den 18 november fick The Paper Province besök av en turkisk delegation, bestående av representanter från Turkiska Industri- och Handelsministeriet, guvernören för regionen Sanliurfa samt representanter från UNDP (FN:s globala utvecklingsprogram). På agendan diskuterades frågor såsom regional tillväxt, samarbetet mellan offentlighet, universitet och näringsliv samt klusterutveckling. Gästerna fick under sin rundvandring besöka The Packaging Greenhouse industriforskningsmiljö och dess pilotmaskin samt Karlstad Teknikcenter. Detta för att få en uppfattning av det samarbete som existerar inom The Paper Province verksamhet. Ole Terland, CEO Rottneros AB, kommer till Papermakers Night, 1 dec. Välkommen till Papermakers Night tisdag den 1 december kl på Elite Stadshotellet, Karlstad. Trettonde kvällen! Inbjuden gäst denna kväll är Ole Terland, CEO Rottneros AB Tema: Rottneros tar nya tag''. Papermakers Night arrangeras av The Paper Province. Hämta inbjudningsbrev på vår hemsida PROGRAM: Registrering Välkommen / Inledning Mats Williams, VD, The Paper Province Kvällens gästtalare. Ole Terland Frågestund Mingel med lätt buffé i Vintermatsalen. Anmälan senast den 27 november till: Elisabeth Söderlund, tel eller

2 Ett lyft för småföretagarna i Värmland Länsstyrelsens konsultcheck, ett ekonomiskt tillskott som tidigare endast var för företag i utvalda delar av Värmland, kommer nu öppnas för små och medelstora företag i hela länet. Detta efter ett förslag från Energy Square som ser möjligheter för medlemsföretagen i The Paper Province. En konsultcheck är ett ekonomiskt tillskott för att ta in extern hjälp i arbetet med att utveckla sitt företag. De områden som prioriteras är sådant som höjer effektiviteten i produktionen, aktiva miljöåtgärder, kompetensutveckling och satsningar på nya marknader. Det gäller företag där marknaden sträcker sig utanför regionen. Upp till 50 procent av en investering och max kronor kan de värmländska små och medelstora företagen få ta del av och två miljoner kronor finns i potten. Möjligheten för små och medelstora företag i hela länet att söka, sträcker sig fram till och med 30 juni Till små och medelstora företag räknas företag med mindre än 250 anställda och en årsomsättning som är mindre än 50 miljoner euro. Nu kan små och medelstora företag i hela länet söka konsultchecken. Därför är det glädjande att 40 procent, mot tidigare 10 procent, av medlemsföretagen i The Paper Province har möjlighet vara med och utvecklas inom något av områdena, säger Magnus Persson, verksamhetsansvarig, The Energy Square. För att få en konsultcheck krävs att företagen lämnar in en affärsplan till Länsstyrelsen. Den ska visa hur en insats bidrar till långsiktig utveckling inom något av områdena. Målet är att öka tillväxten i regionen. Vi hoppas givetvis att medlemsföretagen inom The Paper Province, som klassas som små och medelstora, ser detta som en möjlighet. Det skulle vara extra glädjande om det ledde till energieffektiviseringar inom pappers- och massaindustrin, säger Magnus Persson. För mer information kontakta Magnus Persson, verksamhetsansvarig Energy Square, tfn Nyhet från Teknikcollege Värmland! Jenny Lahti-Samuelsson, Metso Paper, är ny ordförande i Teknikcollege Karlstad - Hammarö, och efterträder Sören Strömberg, Zakrisdalsverken. Stort intresse för temadagen om Energieffektivisering i industrin I takt med ökat medvetande kring klimatfrågan och ökande energipriser blir det allt tydligare att arbetet med att effektivisera energianvändningen i industrisektorn kräver ökat fokus. Därför arrangerade Region Värmlands energikontor, Stål & Verkstad, FEMprojektet,KanEnergi, The Paper Province Energy Square denna temadag, 19 nov. Det presenterades många olika smarta sätt att både 2

3 minska kostnader, få ett bättre arbetsklimat och effektivare produktion samtidigt som man sparar energi. Vanliga energibovar i företagen Exempel på vanliga energibovar är: tryckluft som står och läcker och pyser, fläktsystem som står och går i onödan, feldimensionerad utrustning och apparater som står i standby-läge. Att ändra på sådana saker kostar inte alltför mycket, men kan spara en hel del pengar. Det är samtidigt viktigt att företagsledningen pratar attitydfrågor med personalen så att de hela tiden tänker på att minimera energiförbrukningen, säger Magnus Persson, verksamhetsansvarig för Energy Square. - Sedan finns det förstås dyrare saker att förändra som exempelvis byte av maskiner och ändring av tillverkningsprocesser. Där har till exempel Billerud Gruvöns Bruk och Stora Enso Skoghalls Bruk kommit långt, säger Magnus Persson. Ett 70-tal personer hade anmält sig till denna dag som vände sig till bland annat industriföretag, konsulter, energirådgivare, installatörer etc. På förmiddagen berättade Mats Johansson från KanEnergi om olika ENGINE projekt = exempel på energiarbetet i industrier, resultat och erfarenheter. Hans-Lennart Norrblom från Swerea-IVF berättade om Ekodesign & Energieffektiva produkter, Mats Johansson återkom och berättade också om verktyg och stöd i energiarbetet. Marko Lasic från Länsstyrelsen informerade om konsultcheckar för energikartläggning m m. Läs mer om detta på annan plats i nyhetsbrevet. På eftermiddagen genomfördes två olika separata sessioner: A/ Industriella hjälpsystem Energieffektiv industriventilation Energieffektiv belysning och Energieffektiv tryckluft. B/ Process och Spillvärme Effektivt utnyttjande av spillvärme / Opcon, Praktiska exempel från industrin / Pöyry och Elkraft av restprodukter / Munksjö Paper Billingsfors. Intressanta diskussioner på The Paper Province medlemsmöte Hur skall vi arbeta framöver? Vilka områden kräver större fokus framöver? Detta var några av frågorna som diskuterades vid The Paper Province medlemsmöte i veckan som gick. Ett 35 tal deltagare hade mött upp på Pitcher s, där medlemsmötet hölls och där 4 nya medlemsföretag fick presentera sig och vad deras företag stod för. Dessa företag var SKF Nordic Region, Sörman Information, Metso Minerals och Maintpartner. Rune Hillström, egen konsult för Pulp Management & Technology var kvällens huvudtalare och han kåserade över temat: Feghet, kyla, mod eller ren dumhet aspekter, strategival och företagsutveckling. Här belyste Rune vikten av att ha gjort en strategi och jobba systematiskt, att i företagsvärlden kunna välja bort vissa bollar och planera vart bollen skall slås och vart den skall hamna! Samtidigt bör man inte säga pass och strunta i att engagera sig i vissa frågor för att man inte hinner eller väljer att låta bli. Det kan vara en feghet som gör att man samtidigt hamnar på efterkälken i utvecklingen eller på marknaden. Därefter gav han många olika exempel på företag som handlat både rätt och fel genom historien tack vare olika strategival. Om framtiden gör att vi famlar i mörkret måste strategi ändå vara trots att det är svårt med nödvändigt att planera för framtiden!. Vi bör tända ljus, sa Rune Hillström. Two värdar för frukostmöte om framtidens webbplats Den 2 december står Two som värdar för frukostmöte om "Framtidens webbplats" arrangerat av Compare och The Paper Province. Tema: Framtidens webbplats 3

4 Föreläsare: Peter Ljunglöf, senior webbstrateg hos Two. Peter har arbetat med webbstrategi för bl.a. ATG, BMW Sweden, Riksbanken, Viking Line, m.fl. Datum & tid: onsdag 2 december, kl Plats: Twos lokaler i Inre hamn, Karlstad Anmälan till: eller senast tisdag 30 november Framtiden webbplats är inte bara din webbplats - det är en del av hela din digitala närvaro som i sin tur hänger ihop med traditionella media. Hur då? - Det är dags att inse att allt hänger ihop: Din TV-reklam får en tittare att söka på Google efter dina produkter. Han/hon söker på din produkt, varumärke eller något annat du kommunicerar. Vilken webbplats hittar hon i sökresultaten är det din eller din konkurrentens? Framtidens webbplats tar sin början i en digital strategi som binder samman din webbplats med resten av webben och din digitala marknadsföring med din marknadsföring utanför webben. Sist men inte minst hur landar du den externa kommunikationen internt? Trenden går mot att externwebben och intranäten växer allt mer ihop, beroende på vem du är, i vilken situation och på vilken plattform du agerar utifrån! Allt blir mer mobilt och det påverkar i högsta grad framtidens webbplats. Delta i en intressant morgon där vi ur ett holistiskt perspektiv talar lite om de trender och framtida krav som vi kan se för framtidens webbplats de kommande 3-5 åren! Välkommen till nytt frukostmöte i arrangemang av The Paper Province och Compare, torsdag den 17 december, med kommunikationsbyrån Mediegruppen som värd! SÅ NÅR DU FRAM MED DITT BUDSKAP Möt kommunikationsbyrån Mediegruppen som sedan 2002 genomfört över tusen utbildningar och rådgivningsuppdrag inom näringslivet och den offentliga sektorn. Mediegruppen visar hur du kan använda kommunikationen som strategiskt verktyg när du vill nå kunder, medarbetare, samverkanspartners och massmedier. Mediegruppen hjälper dig att formulera begripliga budskap som berör. Medverkan av: Per-Olof Olsson och Staffan Sandelin Datum & Tid: Torsdag 17 december, kl Plats: Hotel Savoy, V:a Torggatan 1, Karlstad Anmälan till: eller senast den 14 december. Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken! 4

5 Kurser från The Paper Province KOMPETENSCENTRUM: Från Stock till Kartong / Papper Målgrupp: Alla som behöver en kort introduktion till massa- och pappers-/ kartongtillverkning, t ex administrativ eller annan personal. Syfte: Att ge deltagarna förståelse för hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika process- Avsnitt i produktionskedjan hänger samman. En resa från stock till frigjord fiber, som sen formas till papper eller kartong. Omfattning: 2 dagar. Kursdatum: 1 december och 8 december, Kursledare: Erik Sagvik och Lennart Andersson, PTT, Process Technology Training AB Plats: Dag I Billerud Gruvöns Bruk kl Dag II: Stora Enso Skoghalls Bruk kl ANMÄLAN: För mer information, kontakta Camilla Falck, KOMPETENSCENTRUM, tel eller Du kan också läsa mer om våra utbildningar på: Effectivt ledarskap Steg 1 (Öppen kurs) Grundläggande program. Målgrupp: Till dig som är på väg att bli ledare eller med begränsad erfarenhet av chefs- och ledarskap. Utbildningsmål: Efter seminariet skall deltagarna: Kunna förstå och tillämpa de metoder och tekniker som ingår i programmet Ha ökat insikten om sig själv Ha ökat förståelsen om hur jag kan påverka och påverkas av andra Ha fått ett utökat nätverk Omfattning: dagar Kursdatum: 2 4 februari, 2010 och mars, 2010 Plats: Enligt senare uppgift Kursledare: Leif Hagman Anmälan och ytterligare information: Kontakta Camilla Falck, KOMPETENSCENTRUM, Tel eller per Internationellt praktikutbyte för både företag och studenter Genom ett ömsesidigt utbyte av kvalificerade praktikplatser öppnar IAESTE med lokalavdelning i Karlstad internationella möjligheter för både företag och studenter. Charlotte Skårvik och Joakim Ahlgren från IAESTE:s lokalavdelning vid Karlstads universitet prenterade den internationella organisationen och dess möjligheter för företagen på senaste frukostmötet för The Paper Provinceoch Compareföretagen. IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) är en internationell 5

6 organisation vars mål är att underlätta för studerande inom främst högre teknisk utbildning att få internationell praktik samt att öka den internationella förståelsen mellan studenter från olika länder. IAESTE:s verksamhet bygger på ett ömsesidigt utbyte av praktikplatser "En praktikplats på ett Compare-företag för en utländsk student ger en student vid Karlstads universitet möjligheter till praktik i utlandet", förklarade Joakim Ahlgren som är vice ordförande i lokalavdelningen vid Karlstads universitet. Praktikutbytet vände sig främst till studerande inom teknik och naturvetenskap. Praktikplatser delas in i forskning & utveckling, ingenjörspraktik, miljöpraktik och ospecifierad praktik (exempelvis språkpraktik). Praktikens längd varierar mellan två till arton månader och företagen betalar praktikanten en skälig lön. "Att ta emot en IAESTE-praktikant är ett sätt för företag att få praktikanter med hög kompetens, nya internationella idéer och den senaste teoretiska kunskapen inom ett visst området", förklarade Charlotte Skårvik som är PR-ansvarig. "Dessutom ger det tillfälle att marknadsföra företaget, dess produkter, regionen och Sverige utomlands via praktikanten". IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) är en internationell organisation. Sedan organisationen grundades 1948 har mer än praktikplatser förmedlats, varav till svenska studenter. IAESTE Sveriges kansli finns på Internationella programkontoret - en myndighet under Utbildningsdepartementet som stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete inom utbildning. Semcon höll frukostmöte om projektledning och PROPS Trenderna inom projektledning och en förhandstitt på den nya versionen av projektmodellen PROPS var temat när Semcon höll frukostmöte för Compare- och The Paper Province-företagen. Erika Klingler, Semcon Project Management, svarade för presentationen av PROPS V5 som inkluderar många av trenderna inom projekt- ledning som exempelvis projektportföljstyrning, programstyrning, agilt arbetsätt med Scrum och nyttorealisering. "Med nya PROPS - som släpps i mars - för vi ihop det agila arbetssättet med traditionell projektstyrning", förklarade Erika Klingler. "Samtidigt tydliggöra affärsnyttan i projektverk- samheten". Semcon Project Management är ett ledande företagen i att skapa bestående framgång i kundens projektverksamhet. Företaget utvecklar framgångsrik projektkultur i organisationer över hela världen genom konsultuppdrag och utbildningar. Semcon har också ensamrätt att erbjuda projektmodellen PROPS till sina kunder. Semcon är ett globalt teknikutvecklingsföretag verksamt inom områdena produktutveckling och teknikinformation. Koncernen har cirka medarbetare på 40-tal orter - däribland Karlstad där företaget har cirka 75 medarbetare inom teknikinformation, produkt/produktionsutveckling, mekanisk konstruktion, el/automation, och projektledning/props. Läs mer på: 6

7 Dags att tänka på HOTspot 2010 redan nu Den 15 april 2010 är det dags igen för HOTspot på Karlstads universitet - men redan nu kan utställare anmäla sig och boka monterplats. Malin Eide (projektledare) och Emma Linnman (vice projektledare) - här i samtal med Claes Helgeson på Semcon Project Management Arbetsmarknadsdagen HOTspot på Karlstads universitet är en mötesplats där företag, organisationer, kommuner och föreningar har chans att skapa kontakter med framtidens medarbetare - det vill säga studenterna. "HOTspot är ett utmärkt tillfälle att visa upp er verksamhet för drygt potentiella medarbetare", säger Malin Eide som är projektledare för HOTspot som den 15 april 2010 arrangeras för 13:e året. Förra året deltog över 100 utställare däribland 12 The Paper Province medlemsföretag. "Nu har vi öppnat för anmälningar och bokning av placering och storlek på montrar", berättar Jenny Johansson som är vice projektledare och massansvarig för HOTspot Läs mer på: Opcon ökar energieffektiviteten i Vattenfalls biomasseeldade anläggningar Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB:s dotterbolag Svensk Rökgasenergi (SRE), tidigare DI gasell, har i dagarna fått en order från HOTAB på sin teknik för att utnyttja spillvärme och öka effektiviteten vid eldning med biomassa vid Vattenfalls fjärrvärmeverk i Gustavsberg. Det är den andra ordern i höst till Vattenfalls anläggningar. Tidigare i höst har Vattenfall lagt en order för fjärrvärmeverket i Överkalix. Leverans sker under 2009 och Den energieffektivisering och de minskade utsläpp som våra produkter erbjuder väcker mer och mer gensvar i kundledet både i Sverige och utomlands. Att bolag som Vattenfall, med sin kompetens och sina höga krav på såväl lönsamhet som miljö väljer oss tycker jag visar vilka starka produkter vi har, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB inför Årets Bioenergidagar i Linköping. - Vi är måna om att använda den senaste tekniken för att minimera vår påverkan på miljön i området där vårt värmeverk kommer att ligga. Våra utsläpp av stoft kommer att bli mycket låga. Det är också viktigt att sträva efter så effektiva anläggningar som möjligt. Vår investering i rökgaskondenseringen innebär att vi får ut ytterligare 1,5 MW av bränslet. Det bidrar till att vi kan hålla stabila och långsiktiga priser till våra kunder, säger Jörgen Engström, anläggningschef Vattenfall Heat i Gustavsberg. Vattenfall har under förra veckan även gjort en tilläggsbeställning från Opcons dotterbolag Saxlund på utrustning till den stora bioenergianläggning som Vattenfall bygger i Jordbro utanför Stockholm. SRE är en del av Opcons växande affärsområde Renewable Energy och deras satsning på bland annat Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och Bioenergi. SRE levererar bl.a. system för rening och energieffektivisering till biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus. Men också reningsutrustning till industrier och torksystem för biomassa. SREs produktsystem Renergi baseras på värmeåtervinning, där spillvärme tillvaratas genom rökgaskondensering, och innebär såväl kraftigt minskade utsläpp som stora 7

8 energibesparingar där kapaciteten i en biobränsleeldad panna efter uppgradering kan ökas med uppåt procent beroende på konfiguration samtidigt som utsläpp av bl.a. partiklar minskas avsevärt. Spillvärme är idag en enorm och till stora delar outnyttjad energiresurs världen över. Enligt IEA, International Energy Agency avgår över 60 procent av energiinnehållet vid världens elproduktion som värme. För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel , Jörgen Engström, anläggningschef Vattenfall Heat i Drefviken, tel The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 87 företag med mer än anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel eller Mats Williams, VD, på tel eller besök vår webbsida: Våra offentliga finansiärer: Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun. The Paper Province Ek. för. Axel Johnsons väg Karlstad Tel Fax Mats Williams (VD) Tel Mobil Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring) Tel Mobil Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: och ni tas bort från distributionslistan. Detta händer inom närmaste framtiden: november Pacsem Årets förpackningsseminarium i arrangemang av The Packaging Arena 26 november After Work på Pitcher s för medlemsföretagen i The Paper Province och Compare 1 december Papermakers Night Elite Stadshotellet, Karlstad, Gäst: Ole Terland, CEO Rottneros AB 2 december Frukostmöte med TWO Framtidens webbplats 2 3 december The Paper Province deltar i Internationell Klusterkonferens i Bryssel 7 december The Paper Province besöks av kinesiska studenter 17 december - Frukostseminarium med Mediegruppen på Hotell Savoy, Karlstad 8

Billeruds chefen ser positivt på framtiden

Billeruds chefen ser positivt på framtiden W1020 Billeruds chefen ser positivt på framtiden Är det möjligt med innovationer och förnyelse inom skogsindustrin? Ja, den frågan fick Billerudschefen Per Lindberg svara på inför en månghövdad församling

Läs mer

The Paper Province deltog i EU-mässa i Karlstad om växtkraft

The Paper Province deltog i EU-mässa i Karlstad om växtkraft W0941 The Paper Province deltog i EU-mässa i Karlstad om växtkraft The Paper Province - som ''Det goda exemplet på kluster'' presenterades på EU-mässan om växtkraft i Karlstad. Syftet med EU-mässan som

Läs mer

Top EU Clusters in High Innovation Regions

Top EU Clusters in High Innovation Regions Top EU Clusters in High Innovation Regions NYHETSBREV från The Paper Province Ek. för. Här kan vi papper och massa! (W0749) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING

FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING VECKANS NYHETER FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING Här kan vi papper och massa! (W0724) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

POLICOM värdar för nästa frukostmöte

POLICOM värdar för nästa frukostmöte W0908 POLICOM värdar för nästa frukostmöte Nästa frukostmöte arrangerat av The Paper Province och Compare, äger rum den 5 mars med POLICOM som värdföretag. Tema: Energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

W0847. # Framgångsrik tillväxtmodell presenterades på Norges ambassad i Stockholm. # Nordic Paper Bäckhammars Bruk får utöka verksamheten

W0847. # Framgångsrik tillväxtmodell presenterades på Norges ambassad i Stockholm. # Nordic Paper Bäckhammars Bruk får utöka verksamheten # Framgångsrik tillväxtmodell presenterades på Norges ambassad i Stockholm Över hela världen diskuteras just nu hur vi skall få fart på ekonomin. Om det finns system och modeller som leder till utveckling

Läs mer

The Paper Province hälsar er välkomna tillbaka från semestern och till ny kunskap och inspirerande läsning om nyheter från regionen och branschen!

The Paper Province hälsar er välkomna tillbaka från semestern och till ny kunskap och inspirerande läsning om nyheter från regionen och branschen! W1033 The Paper Province hälsar er välkomna tillbaka från semestern och till ny kunskap och inspirerande läsning om nyheter från regionen och branschen! BOKA IN HÖSTENS KOMMANDE KURS REDAN NU! Tryckkärlsdirektivet

Läs mer

Höstens första frukostmöte blir torsdag den 30 augusti, med Condesign Nevo AB som värd. Läs mer på: www.paperprovince.com eller www.compare.

Höstens första frukostmöte blir torsdag den 30 augusti, med Condesign Nevo AB som värd. Läs mer på: www.paperprovince.com eller www.compare. VECKANS NYHETER FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING Här kan vi papper och massa! (W0725) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Positivt besked för Teknikcollege Värmland

Positivt besked för Teknikcollege Värmland W1034 Positivt besked för Teknikcollege Värmland Nu är det klart! Den nationella industrikommittén har beslutat att Värmland får behålla kvalitetsstämpeln Teknikcollege. Certifiering görs var tredje och

Läs mer

# Välkommen på frukostmöte med Eltel Networks som värd, 17 juni i Karlstad

# Välkommen på frukostmöte med Eltel Networks som värd, 17 juni i Karlstad # Välkommen på frukostmöte med Eltel Networks som värd, 17 juni i Karlstad Frukostmötet är ett arrangemang av The Paper Province och Compare. Tema: Affärsmöjligheter med moderna radiosystem Lägesrapport

Läs mer

För mer information, kontakta: Mats Williams, vd, The Paper Province, 054-177942, 070-627 49 42, m.williams@paperprovince.com, www.paperprovince.

För mer information, kontakta: Mats Williams, vd, The Paper Province, 054-177942, 070-627 49 42, m.williams@paperprovince.com, www.paperprovince. VECKANS NYHETER FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING Här kan vi papper och massa! (W0740) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014

STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 ÅRSREDOVISNING 2011 STRATEGIER FÖR NÄRINGSLIVSARBETET 2012-2014 2 Antagna av Hammarös kommunfullmäktige 2012-03-26 Hammarö kommunfullmäktige antog den 26 mars 2012 strategier för näringslivsarbetet. De

Läs mer

Projektskafferiet. Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet. Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett erbjudande till

Läs mer

Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE -

Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE - Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE - handling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Tricorona Innehåll Pressmeddelande från Opcon daterat den 31 mars 2010 3 Pressmeddelande från Opcon daterat den 7 april

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

Vi gratulerar! Karlstads universitet fyller 10 år!

Vi gratulerar! Karlstads universitet fyller 10 år! W0904 Vi gratulerar! Karlstads universitet fyller 10 år! Karlstads universitet är som de flesta tioåringar, pigg och full med energi. Samtidigt har det drygt hundrasextio års erfarenhet av lärande. Tiden

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Miljonregn över The Packaging Greenhouse stärker industrin

Miljonregn över The Packaging Greenhouse stärker industrin W0945 Miljonregn över The Packaging Greenhouse stärker industrin The Packaging Greenhouse AB har tilldelats 2,9 miljoner från EU för att förbättra kunskapsöverföring och kompetensutveckling inom pappers-

Läs mer

Vi hoppas att vi får se många representanter från er medlemsföretag!

Vi hoppas att vi får se många representanter från er medlemsföretag! # Välkommen till The Paper Province Årsmöte med Föreningsstämma, den 22 april kl. 13.00 på Elite Stadshotellet i Karlstad! Ett nytt verksamhetsår har gått och nu är det dags att summera med Årsmöte och

Läs mer

Välkommen till Sommarseminarium 2016

Välkommen till Sommarseminarium 2016 Välkommen till Sommarseminarium 2016 19 20 juni: Open Space kring Agenda 2030 FN:s hållbarhetsmål 20 22 juni RCE- workshop Learning for Change Det har nu gått tio år sedan vi startade med sommarseminarier

Läs mer

Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden

Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden Anmäl er senast 1 november - http://www.cleantechinn.se/hostmote2013 Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden Datum: 12 november, 2013 Plats: Light Meetings, Fokus på tillväxt - för dig och ditt

Läs mer

Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa

Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2008 PRAKTIKFALL FRÅN Akademiska sjukhuset i Uppsala Staffan Lundqvist Lisa Stark Marie Härlin Helga Waerme

Läs mer

Praktikrapport Strandberghaage

Praktikrapport Strandberghaage Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Tidigare utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap Praktikrapport, våren 2011

Läs mer

Samverkan mellan kluster, offentlig sektor och Karlstads universitet inspirerade departementen i Stockholm

Samverkan mellan kluster, offentlig sektor och Karlstads universitet inspirerade departementen i Stockholm W1042 Samverkan mellan kluster, offentlig sektor och Karlstads universitet inspirerade departementen i Stockholm Forskning och innovation vid Karlstads universitet, samverkan med kluster, näringsliv och

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Top EU Clusters in High Innovation Regions

Top EU Clusters in High Innovation Regions Top EU Clusters in High Innovation Regions NYHETSBREV från The Paper Province Ek. för. Här kan vi papper och massa! (W0751) Vi önskar alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Värd för frukostmötet är Condesign Nevo AB och hålls på Clarion Hotel Plaza i Karlstad.

Värd för frukostmötet är Condesign Nevo AB och hålls på Clarion Hotel Plaza i Karlstad. VECKANS NYHETER FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING Här kan vi papper och massa! (W0733) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING TJÄNA PENGAR PÅ MILJÖDRIVEN inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 juni 2010 TALARE MODERATOR Marie Hagberg Kvalitets- och miljöchef MTR Stockholm KEYNOTE SPEAKER Sara Paulsson Manager Design for

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande

Läs mer

TILL LÄRARE SOM UNDERVISAR PÅ TEKNIK- ELLER ELPROGRAMMET OCH VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS SOMMARFORTBILDNING 2009

TILL LÄRARE SOM UNDERVISAR PÅ TEKNIK- ELLER ELPROGRAMMET OCH VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS SOMMARFORTBILDNING 2009 TILL LÄRARE SOM UNDERVISAR PÅ TEKNIK- ELLER ELPROGRAMMET OCH VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS SOMMARFORTBILDNING 2009 Karlstad 16 17 juni 2009 Välkommen till Skogsindustriernas fortbildning för

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Goda råd för ett bättre klimat

Goda råd för ett bättre klimat Goda råd för ett bättre klimat 1 Energiinformation som når över 200 000 svenskar Energimyndigheten ET 2010:22 Svenska utgåvan: 3000 ex Layout och produktion: ETC Omslagsfoto: Per Westergård Övriga bilder:

Läs mer

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 MODERATOR Anders Segerstedt Professor i produktionsekonomi och logistik Luleå tekniska universitet DU FÅR MÖTA SSAB Susanna Karlevill Mälardalens

Läs mer

Top EU Clusters in High Innovation Regions

Top EU Clusters in High Innovation Regions Top EU Clusters in High Innovation Regions NYHETSBREV från The Paper Province Ek. för. Här kan vi papper och massa! (W0747) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE

SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE SVERIGES FRÄMSTA TILLVÄXTPROGRAM FÖR CHEFER & FÖRETAGSLEDARE Våra föreläsare och deras tillväxtnycklar Sedan 2010 har vi genomfört vårt populära tillväxtprogram och fler än 700 företagsledare och chefer

Läs mer

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Piteå 1-2 juni 2010

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Piteå 1-2 juni 2010 Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Piteå 1-2 juni 2010 Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2010! Avfall Sveriges årsmöte är den naturliga mötesplatsen för alla, som är verksamma i avfallsbranschen.

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2014 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2014 års löneenkät 2 Löneenkät 2014 Innehåll Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor 13 Chefer

Läs mer

Gör det enklare att vara proffs

Gör det enklare att vara proffs Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment via en kontaktperson,

Läs mer

Drivkrafter för energieffektivisering i små- och medelstora industriföretag. Del av projektet MEGA

Drivkrafter för energieffektivisering i små- och medelstora industriföretag. Del av projektet MEGA Drivkrafter för energieffektivisering i små- och medelstora industriföretag Del av projektet MEGA Patrik Thollander, Linköpings Universitet Magnus Tyrberg, Energikontor, Sydost Januari, 2008 1 Inledning

Läs mer

Så kan ni arbeta med digitala informationsskärmar. Tips och råd för digital signage inom offentlig sektor

Så kan ni arbeta med digitala informationsskärmar. Tips och råd för digital signage inom offentlig sektor Så kan ni arbeta med digitala informationsskärmar Tips och råd för digital signage inom offentlig sektor Digitala informationsskärmar är en mycket bra kanal för att snabbt och effektivt sprida information.

Läs mer

Hösten rullar in med ny energi

Hösten rullar in med ny energi Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Till företag i Nora kommun från Företagarna i Nora, Nora köpmannaförening och Nora kommun. År 2013, nummer 3 Hösten rullar in med

Läs mer

HÅLLBART BYGGANDE I VÄRMLAND Lågan samverkansprojekt för energieffektiva byggnader i Värmland. LÅGAN Rapport december 2014.

HÅLLBART BYGGANDE I VÄRMLAND Lågan samverkansprojekt för energieffektiva byggnader i Värmland. LÅGAN Rapport december 2014. HÅLLBART BYGGANDE I VÄRMLAND Lågan samverkansprojekt för energieffektiva byggnader i Värmland LÅGAN Rapport december 2014 Eva Lingwall Slutrapport Lågan Nätverket Hållbart byggande i Värmland Projekt 7952

Läs mer

Medias intresse av Guangdong och delegationen

Medias intresse av Guangdong och delegationen Medias intresse av Guangdong och delegationen 1 (2) Sannolika frågor 1) Vad är syftet med att Region Skåne leder denna resa? Kort: "Region Skånes politiker kan öppna dörrar för företag till den kinesiska

Läs mer

Ny VD för Rejlers Energitjänster

Ny VD för Rejlers Energitjänster Motala, 2015-04-20 I det här numret 1 Nyheter i nytt format! 2 Ny VD för Rejlers Energitjänster 3 Nya säljare 4 Elmarknadsutbildning för hela företaget på Torpa Gård 5 Ediel- och avräkningskonferens 2014

Läs mer

Familjecentral i Hedemora

Familjecentral i Hedemora Familjecentral i Hedemora Verksamhetsberättelse 011 Babycafé Öppna förskolan Foto: Elisabeth Willborg Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen, elevhälsan Landstinget Dalarna Hedemora barnavårdscentral

Läs mer

Våren är här och vi har kickat igång rejält!

Våren är här och vi har kickat igång rejält! Våren är här och vi har kickat igång rejält! I DETTA NYHETSBREV: Rädda Barnen Lund söker praktikant för HT2014 s. 2 Hallå där... Lovisa Harfeldt s. 3 Hänt i Mars s. 4 Händer i April s. 6 Kalendarie för

Läs mer

Nya medlemsföretag i The Paper Province

Nya medlemsföretag i The Paper Province W1014 Nya medlemsföretag i The Paper Province Coldwater Jocell och Papercom. Så heter de nya medlemsföretagen i The Paper Province, ett av Europas mest innovativa kluster. The Paper Province ägs och drivs

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Hej alla Nätverkare - lite höstuppdateringar!

Hej alla Nätverkare - lite höstuppdateringar! Sida 1 av 5 Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här. Kvalitet OnLine Nyhetsbrev nr 4-2012 VILL DU GÅ MED I KVALITET ONLINE ELLER DELTAGA

Läs mer

Beredningsbrev. Malmö Cleantech City 2016

Beredningsbrev. Malmö Cleantech City 2016 Malmö stad Näringslivsberedningen 1 (1) Datum 2015-10-06 Adress Lugna gatan 84 Diarienummer STK-2015-1045 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Malmö Cleantech City 2016 STK-2015-1045 Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport 2013-06- 05 Sofia Stoor 840327-0104 stoorsofia@gmail.com Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Kommunikationsavdelningen Kvalificerad yrkespraktik inom samhällsvetenskapliga

Läs mer

UTGIVNINGSPLAN OCH ANNONSPRISLISTA FÖR 2013

UTGIVNINGSPLAN OCH ANNONSPRISLISTA FÖR 2013 nr 3 2012 april 2011Fastighetsvärme istockphoto UTGIVNINGSPLAN OCH ANNONSPRISLISTA FÖR 2013 tema: BIOENERGI I INDUSTRI Pelletsfabrik stängs i Vansbro BioENERgi BRÄNSLE i industri Industriell spillvärme

Läs mer

Registratorforum 2009

Registratorforum 2009 Registratorforum 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 november 2009 TALARE FRÅN AB Ann Thunman konsult Ann Thunman Marks kommun Patrik Skog Administrativ chef Kommunledningskontoret Vilken

Läs mer

senaste nytt After work hos Sweco 14 januari

senaste nytt After work hos Sweco 14 januari senaste nytt Vi växer stadigt på Facebook. Gilla GISS du också, så får du tillgång till allt som är på gång. Snart spränger vi 100-vallen! After work hos Sweco 14 januari Den 14 januari var det dags för

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller i någon

Läs mer

Läs mer om Porters tankar på: http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_215379.e24

Läs mer om Porters tankar på: http://www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_215379.e24 # The Paper Province höll Medlemsmöte på Elite Stadshotellet i Karlstad Ett 40-tal representanter från medlemsföretagen hade hörsammat inbjudan till The Paper Province medlemsmöte i veckan som gick. Ett

Läs mer

Välkommen till Midroc!

Välkommen till Midroc! Välkommen till Midroc! midroc en historia av att anta utmaningar tillsammans Vi brukar säga att varje dag börjar med en ny utmaning. Det är tur, för på Midroc drivs vi av att anta utmaningar tillsammans.

Läs mer

Genomförande av Värmlandsstrategin

Genomförande av Värmlandsstrategin PM Sida 1(5) Datum 2015-11-30 Dnr RV 2013-626 Enheten för kommunikation Malin Wikner, 054-701 10 77 malin.wikner@regionvarmland.se Odd Råberg, 054-701 10 97 odd.raberg@regionvarmland.se Enheten för regional

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Entreprenören i fokus, v 17, 22-26 april 2013

Entreprenören i fokus, v 17, 22-26 april 2013 Måndag 22/4 kl 8.00-9.00, Munktell Science Park Arr: Eskilstuna kommun Hur får vi ut ny energieffektiv teknik på marknaden? Per Ekstorm berättar hur Eskilstuna kommun erbjuder företag att testa och utvärdera

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 22 och vecka 23 Maj och Juni 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Statens fastighetsverk: Erbjudande om att disponera

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Har ni bokat biljetter till den 26/1? Gör det snarast!

Har ni bokat biljetter till den 26/1? Gör det snarast! W0952 Vi vill önskar alla våra läsare En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! Detta är det sista Nyhetsbrevet för år 2009. Vi återkommer igen i vecka 3, 2010, med ett nytt intressant Nyhetsbrev från The

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN strategy KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 maj 2010 TALARE ORDFÖRANDE Sture Karlsson Tetra Pak Björn Holmberg SJ AB Lovisa Söderholm SKF Ann-Mari Olofsson ABB AB Nyckeltal för ökad

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2016 1 09 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 08 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 10 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik,

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Så förändrar nanoteknik och digitalisering världen Science & Innovation Day

Så förändrar nanoteknik och digitalisering världen Science & Innovation Day Så förändrar nanoteknik och digitalisering världen Science & Innovation Day Sundsvall 18 oktober 2016 Från nanoteknik och det uppkopplade samhället till sociala medier! 2 Välkommen till Science & Innovation

Läs mer

Administratör inom högskolan 2011

Administratör inom högskolan 2011 Administratör inom högskolan 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 mars 2011 TALARE Speciellt inbjuden talare Sigbrit Franke Umeå universitet HSV Lennart Ståhle Stabschef Luleå tekniska universitet

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Till företag i Nora kommun från Företagarföreningarna, Nora köpmannaförening och Nora kommun. År 2014, nummer 7 I detta nummer:

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne Kurser: Träningsläger för styrelsen Plattformen Grundläggande tränarutbildning GTU Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Idrottspsykologi för barn

Läs mer

Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar.

Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. När jag stod här för ett år sen hade vi lämnat den djupa nedgången bakom oss och förväntningarna var att 2010 skulle bli ett år

Läs mer

Fläkten från Nordost

Fläkten från Nordost har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för: 1. Att fungera som ett språkrör mellan kommunens företrädare och de lokala företagen - med kommunikation åt bägge hållen.

Läs mer

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 24 mars 13.00-16.00 Plats: SteelTech i Alingsås AB Deltagare Pernilla Öhberg - Kungsbacka Jens Kultje - Göteborg Mikael Andersson

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH Bidrag för utbyte mellan industri och akademi 2 Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap,

Läs mer

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 SAMMANFATTNING - Överraskande många företag med produkter av hög kvalitet och stor potential inom restaurangsektorn. - Stort engagemang och öppenhet hos de flesta att utvecklas

Läs mer

Integrationsnytt i Kalmar

Integrationsnytt i Kalmar Kalmar kommun April 2016 Integrationsnytt i Kalmar Kalmar kommun inrättade under 2015 ett integrationsråd och ett av målen är att synliggöra integrationsarbetet i Kalmar. Integrationen blir bäst om vi

Läs mer

Presentation av nationell jämförelse 2011 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW

Presentation av nationell jämförelse 2011 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2011 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW 2012 Datum och orter Tisdag 6 november i Stockholm Fredag 9 november

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar.

Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar. Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt om Business Model You... 3 Varför en personlig affärsplan?... 3 Två viktiga

Läs mer

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst.

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst. Välkommen! Hej och välkommen till TBi-sektionens samarbetsfolder! Vi är en glad sektion på Linköpings Tekniska Högskola vars studenter utbildar sig till civilingenjörer och naturvetare inom kemi och bioteknik.

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Huddingetrainee: ingenjör och arkitekt

Huddingetrainee: ingenjör och arkitekt Huddingetrainee: ingenjör och arkitekt Till dig som ska börja ditt sista år på en arkitekt- eller ingenjörsutbildning inom Lantmäteri, Mark & Fastighetsjuridik, Väg & Vatten, GIS eller Samhällsplanering.

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

välkommen till S-studenters 27:e kongress!

välkommen till S-studenters 27:e kongress! välkommen till S-studenters 27:e kongress! S-studenter 27:e ordinarie kongress går av stapeln 10-12 juni på Karlstads universitet. Förbundsstyrelsen och värdklubben S-studenter Karlstad hälsar dig hjärtligt

Läs mer

missa inte After Work hos Sweco 27 januari GISS årsmöte 17 februari 2012

missa inte After Work hos Sweco 27 januari GISS årsmöte 17 februari 2012 missa inte After Work hos Sweco 27 januari GISS-föreningen fortsätter sin serie med After Work träffar under 2012. Först ut är Sweco som bjuder in till sitt kontor på Malmtorgsgatan 8 i Stockholm, fredagen

Läs mer

2. Minnesanteckningar från förra mötet Minnesanteckningarna från mötet den 25/8 gicks igenom. Inga ändringar noterades.

2. Minnesanteckningar från förra mötet Minnesanteckningarna från mötet den 25/8 gicks igenom. Inga ändringar noterades. Minnesanteckningar AU-gruppens möte 091103 Närvarande: Lennart Färje, Claes Rosengren, Krister Rosendahl, Magnus Eriksson, Anna Lindström, Håkan Sternberg 1. Mötet öppnas Vi hälsade Lennart välkommen till

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN inköp succén fortsätter för Åttonde Året i rad! KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 67april 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Sture Karlsson Toyota Material Handling

Läs mer

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT2013 Caroline Engels Tidigare utbildning: Kandidat i Utvecklingsstudier med inriktning

Läs mer

Projektrapport LAU 160 delkurs 2 Kompostering

Projektrapport LAU 160 delkurs 2 Kompostering Projektrapport LAU 160 delkurs 2 Kompostering Seminariegrupp B2, grupp 2 Ulrika Börjesson Sara Carlsson Ida Edvardsson Linnéa Eriksson Heidi Hansen Sammanfattning Syftet med våran presentation är att väcka

Läs mer

Fortsatt stöd för The Paper Province

Fortsatt stöd för The Paper Province W1036 Skogsindustrin är den största producenten och leverantören av biobränslen, sa Marie S Arwidson, vid Klimatseminariet för skogsindustrin i Värmland på fredagen. Biobränsleanvändningen uppgår idag

Läs mer

Jag önskar dig en innehållsrik och solig senhöst! Hälsningar, Disa Karlsson Redaktör Vägledarinfo

Jag önskar dig en innehållsrik och solig senhöst! Hälsningar, Disa Karlsson Redaktör Vägledarinfo Tipsa en vän om Vägledarinfo! Nr 9, november 2015 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare» Hej, Även i november när vi börjar få lite mörkare och mer molniga dagar så kommer solen fram ibland och

Läs mer

MÖTESPLATS 2009. En arena full med möjligheter. 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund

MÖTESPLATS 2009. En arena full med möjligheter. 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund MÖTESPLATS 2009 En arena full med möjligheter 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund Det blåser positiva vindar! Aldrig tidigare har det blåst så positiva vindar i norrlands inland! Stora

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer