Top EU Clusters in High Innovation Regions

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Top EU Clusters in High Innovation Regions"

Transkript

1 Top EU Clusters in High Innovation Regions NYHETSBREV från The Paper Province Ek. för. Här kan vi papper och massa! (W ) The Energy Square bidrar till energieffektivisering inom massa- och pappersindustrin Energieffektivisering är ett hett ämne över hela världen. Inte minst inom den energiintensiva massa- och pappersindustrin. Därför startar The Paper Province ett nytt internationellt center för energieffektivisering; The Energy Square (E²). Centret blir det första i världen att enbart fokusera på produkter och tjänster för massa- och pappersindustrin. På bilden ses från vänster Ingrid Ivars, Projektledare, Mats Williams, VD, The Paper Province och Magnus Persson, Projektassitent. Det, till en början, fyra år långa projektet kommer att ledas av Ingrid Ivars som tidigare arbetat som näringslivsdirektör på Karlstad kommun och inom Stora Enso. - Intresset för energieffektivisering är idag enormt och vi har redan fått förfrågningar från aktörer i bland annat Indien och Kina, säger Ingrid Ivars, projektledare, The Energy Square (E²). The Energy Square kommer att fungera som ett kommersialiseringscenter och har till uppgift att underlätta processen att ta fram nya produkter och tjänster som minskar energianvändningen inom den globala massaoch pappersindustrin. Centret fungerar som en länk och mötesplats mellan universitet, forskningsinstitut och näringsliv där kunskap, infrastruktur och kapital förs samman. Till centret kommer det att knytas en styrgrupp med internationella experter inom energieffektiviseringsområdet, bland annat från Kina. - Projektinitiativen kan dels vara behovsstyrda och fokusera på problem där det idag saknas lösningar. Men vi skall även underlätta processen att skapa affärsmöjligheter av idéer och teknik som redan finns hos olika aktörer i form av till exempel patent och forskningsresultat. Genom att paketera dessa i olika systemlösningar kan vi på ett bättre sätt göra energieffektiva lösningar tillgängliga för världens producenter av massa och papper, säger Ingrid Ivars. Utvecklingen av The Energy Square sker inom ramen för The Paper Province, en av världens ledande platser inom massa- och pappersindustrin. - Med denna satsning vill sätta fokus på ett oerhört viktig område. Samtidigt som Paper Provinceföretagen stärker sin globala konkurrenskraft och utvecklar den spetskompetens som finns inom The Paper Province, även inom energiområdet, säger Mats Williams, vd, The Paper Province. - Vårt mål är att The Energy Square (E²) inom fyra år skall vara involverade i 20 internationella projekt och själva driva 10 energieffektiviseringsprojekt, från idé till färdig produkt, säger Mats Williams. För mer information, vänligen kontakta: Mats Williams, Vd, The Paper Province, , eller Ingrid Ivars, Projektledare, The Energy Square (E²), , 1

2 # Välbesökt frukostmöte när Karlstads universitet stod som värdar Ett 45-tal besökare gästade det frukostmöte som Compare tillsammans med The Paper Province bjöd in till med Karlstads universitet som värdar på temat Teknikhuset. I augusti förra året togs det första spadtaget i bygget av det nya huset på universitetsområdet i Karlstad. Huset skall stå klart för användning sommaren Man vill genom bygget skapa en miljö som främjar innovation och produktivitet och samarbete med andra aktörer i samhället så som kommuner och näringsliv. Huset skall vara mångvetenskapligt samtidigt som det är tänkt att spegla universitetets satsning på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar och forskningsinsatser. I huset så kommer man också att bygga Europas modernaste Learning Lab. - Tanken med den glasvägg som syns från vägen är att öppna upp och låta andra se in i universitetet och samtidigt bjuda in till samarbete med resten av samhället säger Karlstads universitets rektor Kerstin Norén när hon inleder frukostmötet. Vi hoppas också på att det skall ge fler teknikstudenter då antalet sådana under en längre tid sjunkit. Förra året var första gången vi såg en ökning på flera år. Vi hoppas nu på att ökningen fortsätter vilket vi sett prov på i bland annat Danmark fortsätter rektor Kerstin Norén. - Redan 1999 började man se en vision av teknikhuset men den började utvecklas först några år senare och det första spadtaget för byggnationen togs i augusti förra året säger Paula Björkman, projektledare för den fysiska miljön. I dag ser studenterna och utbildningsmetoderna annorlunda ut än för några år sedan och det vill vi tillmötesgå med det här nybygget. I dag är det inte så mycket lärarledd undervisning och för att skapa liv och rörelse i universitetets lokaler vill vi att studenterna skall sitta kvar även när föreläsningarna är slut. Det är något vi försökt skapa förutsättningar för i teknikhuset bland annat genom att skapa flexibilitet i de olika utbildningsmiljöerna. Tillexempel ska en lärosal snabbt kunna göras om till en labbhall eller ett projektrum och tvärtom fortsätter Paula Björkman. - Jag tror att denna byggnad kommer att sätta Karlstads universitet på kartan säger Monica Jakobsson, projektledare för det pedagogiska innehållet i huset. När vi skall ta fram husets pedagogiska innehåll så tittar vi på vad som finns idag och försöker sen tänka i nya banor. Vi vill bland annat hitta ett bra koncept för att få hit skolklasser på studiebesök och ett bra sätt att visa barn tekniken så att de förstår vad som händer fortsätter Monica Jakobsson. Frukostmötet avslutades med en rundvandring i teknikhuset i dess nuvarande form. # ABB etablerar fabrik i Voikka Krisdrabbade Kymmenedalen i Finland får efterhand fler arbetsplatser. Nästa år öppnar ABB en komponentfabrik för elmaskiner i UPMs nedlagda pappersbruk i Voikka. Fabriken kommer att sysselsätta ett 40-tal personer. ABBs nya komponentfabrik kommer att etableras i det som tidigare inrymde i UPMs pappersbruk i Voikka. Bruket lades ned 2006, och över 600 personer blev av med sina arbeten. Enligt Hufvudstadsbladet kommer den planerade komponentfabriken att förstärka produktionskapaciteten på ABBs fabrik i Helsingfors. Fabriken i Voikkaa kommer att tillverka huvudkomponenter för stora generatorer. Det handlar om statorlindning och rotormontering. Tack vare de nya produktionsutrymmena kan vi öka leveransmängderna, säger Jouko Tuuri, direktör för ABBs synkronmaskinenhet, till Hufvudstadsbladet. Fabriken ökar ABBs flexibilitet och leveransförmåga. /AA Läs mer på: 2

3 # Karlstad blir nytt centrum för projektledare Torsdag den 1 nov. var det start för en utbildning som leder till den internationellt gångbara certifieringen PMP (Project Management Professional). Arrangör var Enterprise tillsammans med The Paper Province och kursdeltagarna kom från bl a Stora Enso, Metso, Billerud, Emerson och KPA. - Intresset har varit stort och vi startade nu två parallella kurser med deltagare inte bara från Karlstad utan även från Oslo och Uppsala, berättar Sten Åberg på The Paper Province. Värmland har många projektintensiva företag med mycket erfarna projektledare. Dessa har haft svårt att finna utbildningar på en högre nivå inom projektledning. Kravet från utländska kunder har också ökat på att projektledarna ska vara internationellt certifierade för att företagen ska få lämna anbud. Kraven har ökat på sistone och det här samarbetet mellan våra stora värmländska bolag borgar för att Värmland kommer att finnas på den internationella kartan även i framtiden. PMI är den internationella organisation som står bakom certifieringen PMP. PMI är en icke vinstdrivande organisation med representation i över 170 länder. Genom att vidareutbilda och certifiera sina projektledare stärker bolagen sin konkurrenskraft inte bara gentemot andra företag utan även inom sina egna koncerner, något som på sikt är bra för Värmland. - De deltagande företagen har flaggat för att det kommer behövas ytterligare insatser för fler medarbetare inom bolagen och med det i ryggen kommer vi att skapa ett nätverk i Värmland för kvalificerade projektledare som kan dela med sig av sina erfarenheter. Vi kommer även att anordna seminarier med gästföreläsare. Det här kommer att ge ringar på vattnet och nu ska vi visa att Värmland är spännande, säger Claes Malmsten, VD på Enterprise och en av initiativtagarna till kursen. Läs mer på: # Vill Ni vara profilerade som ett internationellt företag? Då är IAESTE något för Er! IAESTE är en internationell organisation som förmedlar praktikplatser över hela världen, främst till studenter inom naturvetenskap och teknologi. Organisationen har funnits sedan 1948 och för närvarande finns det ca 90 medlemsländer. Tack vare IAESTEs stora och väletablerade organisation kan vi erbjuda våra samarbetsföretag handplockade praktikanter från universitet över hela världen. Att ta emot en praktikant eller en student för examensjobb från ett annat land kan vara ett enkelt sätt att testa t ex framtida rekrytering/samarbete med andra länder. Det bidrar också till att utveckla det kulturella utbytet länderna emellan. Vill ni ha besök av oss för en mera ingående diskussion om hur ni bäst kan få nytta av våra utländska praktikanter, kontakta då: # Nyheter från Tysk-Svenska Handelskammaren: Sista ansökningsdag för stipendier för intensivkurser i affärstyska och tysk affärskultur Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden delar ut stipendier för två veckors intensivutbildning i affärstyska och tysk affärskultur. Kurserna är skräddarsydda efter näringslivets behov och äger rum i München och Rendsburg under våren Sista ansökningsdag är den 23 november För vidare information se eller kontakta Heike Christine Kirsch c/o Tysk-Svenska Handelskammaren, Tel.: Stockholm Frukostseminarium med Schenker Tillsammans med Schenker Consulting bjuder vi in till en god frukostbuffé och det inspirerande seminariet "Kundkrav, servicegrad och kostnader. Hur påverkas ditt företag?. Läs mer under rubriken Aktuellt på vår hemsida eller använd följande direktlänk: 3

4 # Ny kvällskurs i Massateknik, Våren 2008, på Karlstads universitet Kursen är en uppdragsutbildning och kostnaden är 8500 kr plus moms och då ingår litteratur, overheadkopior etc. Kursstart är 28 januari 2008 och schemat bifogas. Deadline för anmälan till kursen är 11 januari, Den som klarar kursen och tenterar med godkänt betyg får 7.5 universitetspoäng. Kursen är lämplig för ingenjörer, tekniker, operatörer och annan personal inom skogsindustrin respektive leverantörsföretag ock konsultföretag som har intresse av en bred grundutbildning inom massatekniken. De som klarar kursen kan senare läsa vidare i en fortsättningskurs på kvällstid som planeras till hösten Läs mer på: eller # Sogeti bakom starkt Q3-resultat I en internationell pressrelease från Capgemini-gruppen, inom vilken Sogeti är ett helägt dotterbolag, står Sogeti och Norden ut som den snabbast växande delen av verksamheten. Stockholm Sogeti ingår i den internationella Capgemini-koncernen som består av fyra discipliner: Local Professional Services (Sogeti), Consulting Services, Technology Services och Outsourcing Services. Sedan lanseringen av Sogeti som ett eget bolag för tjänster specifikt riktade gentemot den lokala marknaden år 2002, har Sogetidelen av den världsomspännande Capgemini-koncernen växt från 5000 anställda i fem länder, till medarbetare spridda över 14 länder. I det senaste resultatet för det tredje kvartalet 2007 visar moderbolaget upp en intäktstillväxt på 11 procent. Tillväxten per disciplin visar att Sogeti (Local Professional Services) levererar koncernens bästa resultat vad gäller intäkter (+10,9%) jämfört med samma period förra året. Resultatet för tillväxt per region visar på störst intäktstillväxt (närmare 30%) i de nordiska länderna. Sogeti Sverige är en viktig del av Sogetis framgångar och är en mycket expansiv enhet inom Sogetikoncernen. Här finns idag 900 anställda på 19 orter runt om i landet: Borlänge, Fagersta, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Oxelösund, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Västerås, Örebro och Örnsköldsvik. För detaljerad information om Capgemini-gruppens Q3-resultat läs den internationella pressreleasen från moderbolaget på För mer information, kontakta: Stefan Ek, vd, Sogeti Sverige AB, Tel: , E-post: eller Therese Sinter, informations- och marknadschef, Sogeti, Tel: , E-post: # Inbjudan till frukostmöte med WM-data som värdar The Paper Province och Compare inbjuder till frukostmöte den 22 november på temat Bland brandväggar och virus#, med WM-data som värdar. Är dataintrång ett reellt hot idag? Med uppdaterade antivirusprogram och en yttre företagsbrandvägg så borde hotbilden vara minimal. Tyvärr är det inte så enkelt! Vad händer när företagets arbetsstationer och servrar uppdaterades till senaste patchnivån vid installationstillfället? Vad händer när servern enbart är installerad med default-inställningar? Hur påverkar detta exempelvis ett Active Directory eller en IIS? Hur gör en hacker? Vad vi vill påvisa med denna hackerdemonstration är att det måste finnas gediget säkerhetstänkande kring hela infrastrukturen. Vi visar realistiska exempel på hur dataintrång kan gå till. Tid: Torsdag den 22 november, kl Plats: Magasin 3, Löfbergskajen, Karlstad. 4

5 Din anmälan vill vi ha senast tisdag 20 november till eller Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att få träffa kollegorna i de båda nätverken! # Invigning av Sogeti s nya Center of Microsoft Excellence Den 27 november ljuder det kanoner och fanfarer över Karlstad! Då fortsätter Sogeti sin offensiva satsning i Värmland och Sverige genom att inviga ytterligare ett kompetenscenter - Sogeti Center of Microsoft Excellence. Läs mer på: # Etteplanföretagen enas under ett varumärke och blir en av Sveriges största teknikkonsulter Nu samlas de svenska Etteplanföretagen Etteplan Technical Systems, Protang, Prekam, Etteplan Industriteknik och Teknikpartner under samma namn och varumärke. Från och med den 1 oktober 2007 heter vi kort och gott Etteplan. Satsningen på ett gemensamt varumärke görs för att tydliggöra att vi tillhör samma bolag och kan erbjuda kunderna en trygghet och teknikbredd som endast finns i en stor koncern. Idag är Etteplan ett företag med medarbetare över världen, och enbart här i landet. Vi har 20 svenska kontor, från Gävle i norr till Malmö i söder. Senaste tillskottet är Gesab med 250 teknikkonsulter och designers med fokus på flyg-, bil- och hem-elektroniksidan. Det gör Etteplan till en av Sveriges största teknikkonsulter. Ändå drivs koncernen av ett starkt lokalt entreprenörskap. Därmed kan våra kunder vara säkra på att få all den drivkraft som finns i det lilla företaget, kombinerat med det stora bolagets styrka. Ring gärna till någon av oss för mer information om vår expansion och våra framtidsplaner. Du kan också titta på: för ytterligare fakta eller kontakta endera: Tom Andersson, affärsområdeschef Etteplan, telefon: eller Ulf Aiff, affärsområdeschef Etteplan, telefon: Läs mer på: # ÅF vinner massa- och papperskontrakt i Tyskland ÅF har, genom dess svenska och tyska enheter, fått förtroendet att vara huvudkonsult för projektering och projektledning vid utbyggnaden av Rosenthal GmbH & Co KG, ZPR, massabruk. Projektet kallas Rosenthal 400. Syftet med projektet är en ökad produktion från ton sulfatmassa per år till ton per år. ÅF vann ordern tack vare det framgångsrika samarbetet mellan ÅF i Tyskland och ZPR sedan flera år tillbaka, samt det know-how inom kemisk massa som finns i ÅFs svenska organisation./kb Läs mer på: # Anmäl dig till intressanta kurser i The Paper Province KOMPETENSCENTRUM: MS Project Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och har behov av att lära sig verktyget Microsoft Project för att administrera och följa upp sitt projekt. För dem som genomfört Utveckla din förmåga att leda projekt är denna utbildning ett naturligt steg för att ytterliggare befästa sin kompetens avseende projektledning. Kursdatum: november, Heta Arbeten För den som arbetar med svetsning, slipning, lödning eller andra övriga heta arbeten. Kursen leder fram till ett godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen. Omfattning: 1 dag. Kursdatum: 22 november och 6 december. Alla kurserna kommer att hållas på Metso Paper Karlstad AB. 5

6 Anmäl dig till kurser - Våren 2008: Att utveckla sin kommunikations- och presentationsförmåga För dig som vill öka din kommunikationsförmåga och bli en mer intressant presentatör! Omfattning: 5 förmiddagar. Certifiering för erfarna projektledare En kurs för den mer erfarne projektledaren som jobbat med en del projekt och redan gått grundläggande projektledarkurser. Utbildningen leder till en internationellt gångbar certifiering för projektledning, PMP (står för Project Management Professional). Grundläggande ledarutbildning För chefer/ledare som behöver en grundläggande ledarutbildning, och få insikter i och kunskaper om metoder och hjälpmedel inom chef- och ledarskap. Omfattning: dagar i internatsform. Kursdatum: februari och 31 mars - 2 april, Ekonomi för icke ekonomer steg 1, grundkurs Vänder sig till dig som inte är utbildad inom ekonomi och har begränsad erfarenhet av arbete med ett företags ekonomi. Omfattning: 2 dagar. English I samarbete med Språkbruket Education. För alla kategorier av personal som kommer i kontakt med det engelska språket och behöver skriva och affärsbrev på engelska. Omfattning: 2 dagar. Kursdatum: 2-3 april, Från stock till kartong / papper. För alla som behöver en kort introduktion till massa- och pappers / kartongtillverkning. T ex administrativ eller annan personal. Här får man en förståelse för hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. En resa från stock till frigjord fiber, som sen formas till papper eller kartong. Omfattning: 2, 5 dagar. Utveckla din förmåga att leda projekt. Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och som vill utveckla förmågan att leda projekt och vill få den grundläggande kompetensen att axla rollen som projektledare. Omfattning: 4 dagar Framgångsrika möten. 1-dags seminarium med Anette Rhudin, Dirigo. Plats: Karlstads Teknikcenter. Seminariet riktar sig till alla som deltar i eller håller i möten i sitt dagliga arbete. English for Engineers. En kurs för ingenjörer som vill slipa sina språkfärdigheter innan man deltar i projektmöten, går till förhandlingsbordet, presenterar en teknisk lösning eller skriver en viktig slutrapport. Utbildningen fokuserar på praktiska språkfärdigheter som varje ingenjör behöver ha för att tala eller skriva engelska på ett professionellt sätt. Omfattning: 4 heldagar. Förutom de 4 kursdagarna får deltagarna skriva distansuppgifter (presentationer, rapporter, osv.) med personlig handledning. Kursdatum: mars, 9 april och 7 maj, # Process Nordic, Karlstads Teknikcenter och The Paper Province bjuder in till konferens november om utbildning och kompetensförsörjning. Tema: Det handlar om framtiden Hur säkras återväxten i processindustrin? För anmälan gå in på: # Självklart bokar du din nästa kurs hos The Paper Province KOMPETENSCENTRUM! Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida och läs mer om 6

7 våra utbildningar eller skriv ett till Camilla Falck, tel The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 66 företag med ca anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel eller VD Mats Williams, tel eller besök vår webbsida: Våra offentliga finansiärer: Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun. The Paper Province Ek. Förening Axel Johnsons väg Karlstad Tel Mats Williams (VD) Tel Mobil Kjell Lagerström (Information) Tel Mobil Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: och ni tas bort från distributionslistan. 7

För mer information, kontakta: Mats Williams, vd, The Paper Province, 054-177942, 070-627 49 42, m.williams@paperprovince.com, www.paperprovince.

För mer information, kontakta: Mats Williams, vd, The Paper Province, 054-177942, 070-627 49 42, m.williams@paperprovince.com, www.paperprovince. VECKANS NYHETER FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING Här kan vi papper och massa! (W0740) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING

FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING VECKANS NYHETER FRÅN THE PAPER PROVINCE EK. FÖRENING Här kan vi papper och massa! (W0734) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

# The Paper Province inbjudna till prestigefylld EU-konferens i Stockholm, 22-23 januari

# The Paper Province inbjudna till prestigefylld EU-konferens i Stockholm, 22-23 januari W0803 # The Paper Province inbjudna till prestigefylld EU-konferens i Stockholm, 22-23 januari Klusterorganisationen The Paper Province har bjudits in till EUs ministermöte i Stockholm och konferensen

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten EXPORTKOMPETENS SKÅNE Stärk konkurrenskraften och öka exporten Skånska företag borde kunna exportera betydligt mer. Det skulle vara bra för företagen, arbetsmarknaden och hela den skånska ekonomin. Detta

Läs mer

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25 Framgångar... sid 3 1 Samordning och utveckling av stödsystem för entreprenörskap... sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Gör idéer till verklighet

Gör idéer till verklighet INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Så Gör Vi. En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor

Så Gör Vi. En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor Så Gör Vi En handbok med goda exempel på hur vi i Värmland arbetar med kompetensfrågor Denna bok är framtagen och utgiven av KOM-INN ett regionalt samarbetsprojekt inom kompetensförsörjning, där syftet

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Den trådlösa framtiden SCIENCE PARK JÖNKÖPING. Kunglig stämning Kronprinsessan Victoria besöker Science Park

Den trådlösa framtiden SCIENCE PARK JÖNKÖPING. Kunglig stämning Kronprinsessan Victoria besöker Science Park Juni 2004 SCIENCE PARK JÖNKÖPING Den trådlösa framtiden Henrich Franzén berättar om den trådlösa framtiden Kunglig stämning Kronprinsessan Victoria besöker Science Park Business lab Jönköping i topp när

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Innehåll Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Kompetensutveckling, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt = kraft 9 kraftprogrammet 10 627 företag i 101

Läs mer

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

KOMPETENSUTVECKLING. Anne-Marie Andric. MBA spetsa din kompetens. HR-chefen på Microsoft om DNA EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR

KOMPETENSUTVECKLING. Anne-Marie Andric. MBA spetsa din kompetens. HR-chefen på Microsoft om DNA EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR FEBRUARI 2013 MBA spetsa din kompetens Ingenjör löneläge och rekrytering Förhållningssättet

Läs mer

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se

Teknikcollege. Samverkan över tio år, så här lyckas vi TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI. teknikcollege.se ANNONS ANNONS TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI teknikcollege.se Vi har stark tilltro till svensk industri 4 Kunskap skapar vi tillsammans 11 Kvalitetssäkrad utbildning ger rekordstort

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA Uppgradering 16 Professor B Sandblad I detta nummer: om affärssystem och Uppgraderingsstatus från

Läs mer

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark i härryda kommun nr 1 2015 Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark Läget kan knappast vara bättre! Ny lag om märkning av livsmedel berör livsmedelsföretag som tillverkar

Läs mer