Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen."

Transkript

1 Om du inte kan läsa detta nyhetsbrev, klicka här! Uppdatering av Exder! Onsdag kväll den 2:a februari mellan kl kommer vi att släppa en ny version av Exder som planerat. Under den tiden kommer Exder att vara stängt. Vi uppdaterar så fort det går och öppnar tidigare om vi kan. Ni behöver inte göra någonting. Er Exdertjänst uppdateras automatiskt till senaste versionen. Nästa planerade uppdatering blir Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen. Nyheter Guide (Wizard) för Artikelinformation! Exder EPC får en guide som hjälper er att lägga upp era artiklar och skicka Artikelinformation (AI) till era kunder! Guiden gör det mycket enklare för er och tar er igenom registreringen steg för steg med bilder och färger i de olika nivåerna och visar var ni behöver skriva information för att få en komplett Artikelinformation. Ni kan självklart lägga upp artiklar på vanligt vis också. Oavsett om ni använder guiden eller inte så kan ni välja att enbart se de fält som är obligatoriska och gömma de fält som ni inte måste fylla i för att kunna lägga upp en artikel. Ni kan när som helst välja att se alla fält och kontrollera eller redigera er Artikelinformation. Ny Exdertjänst Exder Business finns nu i en mindre version, Exder Small Business, för de som vill ha ett enkelt, smidigt och lättillängligt affärssystem för alla affärer - både elektroniska och pappersbaserade! Tips Exder efaktura passar för er som vill kunna fakturera fler än de som finns som mottagare i Fakturaportalen på ett smidigt sätt. Det är också lätt att koppla fler funktioner om ni t.e.x senare vill ta emot order från någon kund. Visste ni att... Visste ni att ni kan skicka bilaga med Exder EDI och Exder efaktura? Visste ni att... Inläsning av PG- och BG-inbetalningar! Nu är det möjligt att läsa in en inbetalningsfil från Plusgirot eller Bankgirot direkt in i Exder! Det kommer att ge er ekonomiavdelning en stor tidsvinst att få fakturorna Visste ni att nästan fakturor skickades genom fakturaportalen förra året?

2 automatiskt avprickade mot inbetalningarna och ni får en uppdaterad kundreskontra på samma gång. När ni läst in filen i Exder får ni genast förslag på fakturor i en lista som matchar med inbetalningen. Ni väljer sedan vilka fakturor som ska betalmarkeras och om inbetalningen t.ex. är en delbetalning av en faktura tillsammans med slutbetalning av en annan. Snabbt och enkelt. Importera bokföringsorder från andra system! Nu finns SIE-import och SIE-import Total vilket används för att importera bokföringstransaktioner till ett eller flera bokföringsår när nytt bolag läggs upp i Exder Business eller Exder Small Business. SIE-import används i Exder Business för att löpande föra över bokföringsorder från annat system, t.ex. ert löneprogram. Integration mellan Microsoft Dynamics NAV (Navision) och Exder! Softronic och Expert Systems har avtalat om samarbete. Syftet är att ge livsmedelsföretagen integrerade EDIlösningar. Softronic är ett konsultbolag inom IT och management som vill förbättra sina kunders verksamhet med exempelvis affärssystemet Microsoft Dynamics NAV. Expert Systems är experter på EDI med hela kedjan, från artikelinformation och prislista till order och faktura samt alla meddelanden däremellan i över 100 fungerande affärsflöden. Nu finns en Link mellan affärssystemet Microsoft Dynamics NAV och Expert Systems EDI-lösning Exder EDI för att våra kunder ska kunna möta sina kunders krav och få ett smidigt arbetssätt. Vi hälsar 24 nya fakturamottagare i Exder och Fakturaportalen välkomna! Domarnämnden Härjedalens Farmaci AB Eskilstuna Karlskoga Cramo Sverige AB Försvarsexportmyndigheten et i Östergötland Malmö stad Myndigheten för Myndigheten för

3 Myndigheten för vårdanalys Sigtuna Stockholms läns landsting kulturanalys Mölndals stad radio och tv Region Skåne Statens medieråd Stockholms Dramatiska institut Swedavia Trafikanalys Trafikverket Örebro Örebro läns Alla 24 är klara som fakturamottagare i Exder eller Fakturaportalen. Det finns för närvarande över mottagare i Fakturaportalerna. Exder hanterar över 100 olika flöden idag. Vill ni handla med fler? Välj "Lägg till köpare" direkt i Exder eller hör av er till oss så hjälper vi er. För att se mottagarnas krav på elektroniska affärer kan ni titta i respektive mottagares handledning och för mottagare till Fakturaportalen finns deras respektive kontaktuppgifter på Fråga oss gärna om det är något ni undrar över Läs mer om Exder» Läs mer om Fakturaportalen» Redigera kontakter enklare! Nu kan ni redigera kontakter direkt i fönstret för Uppdatera Partner. Ni behöver alltså inte gå till Uppdatera Kontakter längre för att t.ex. ändra, lägga till eller ta bort egenskaper för kontakten. Förbättringar i import av artikel/prisinformation! Har ni många artiklar och kanske ofta förändringar i artiklar eller bara vill kunna uppdatera artikelregistret i Exder på ett smidigare sätt? Nu kan ni enkelt hålla ert artikelregister i Exder uppdaterat genom att löpande importera er information till Exder. Smidigt och lätt med en vanlig Excelfil! Det finns också nya fält för bl.a. inköps- och kalkylpris, lagersaldo och beställningspunkt. Dessutom finns nya sökfält och ni kan också ta ut Excelfiler från Exder. För ramavtal finns nu möjlighet att ersätta befintliga artiklar och prisrader samt lägga till prisgrupper.

4 Nytt urval för Lista kontakter! Nu kan ni få en lista på de kontakter vars Partner lagts i papperskorgen. Det är nu ett eget urval i menyn Lista kontakter. Säker inloggning i Exder! Vi på Expert Systems månar om er säkerhet på internet och som ett led i vårt säkerhetsarbete sker nu samtliga inloggningar i Exder via en krypterad anslutning. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss på Exder makes you do business. Läs mer. Updating Exder! Next Wednesday evening, on the February 2nd between and 24.00, we will release the updated version of Exder as scheduled. During these hours, Exder will be shut down. We will implement the update as quickly as possible and try to be back online again as soon as we can. No action is required from your behalf. Your Exder service will automatically be updated to the latest version. Date for the next following update is: Here s some of the news in this specific update. News Wizard for Article Information! Now there is a new wizard in the Exder EPC module to help you register and send your Article Information (AI) to your New Exder module Exder Business is now available in a smaller version, Exder Small Business, for those of you who would like to use a easy-touse, all-in-one business system - both for your electronic and paperbased documents! Did you know.. Exder einvoice is suitable for those who would like to trade easily with companies who is not currently a recipient in the Invoice Portal. It is also easy to add more features later like for example

5 customers! The wizard will take you through the registration routine step by step with the assistance of pictures and colors in the different levels and it will clearly show you what you exactly need to register to make the Article Information complete according to your customers demands. Obviously you can still do it the same way as you have done before. Whether you use the wizard or not you can choose to see all required fields and hide fields that you don t have to fill in when you register your Article Information. You can at any time choose to see all fields and check or edit your article information. receiving orders from a customer etc. Did you know.. Did you know that you can send an attached document with Exder EDI or Exder einvoice? Did you know.. Registering payments from post- and bank giro! Now it is possible to register a payment from Plusgiro or Bankgiro directly into your Exder! This will save your financial department a lot of time when they get the invoices automatically checked against the payments made and the accounts receivable at the same time. Did you know that nearly invoices where transferred through the Invoice Portal last year? When you send the file to Exder, you immediately will get a suggestion of invoices in a list that matches with your payments. Then you choose exactly which invoices to pay and if the payment is marked as a part payment on an invoice with the final payment of another. Fast and easy. Easy to import all your accounting documents from other business systems! Now there is SIE-import and SIE-import Total, which is used to import accounting documents from one or several fiscal years to Exder Business or Exder Small Business. SIE-import is also being used in Exder Business regularly to transfer information from other systems, such as salary programs etc. Integration between Microsoft Dynamics NAV (Navision) and Exder! Softronic and Expert Systems have signed a co-operation agreement. The intention is to give companies in the food industry integrated EDI solutions. Softronic is a consultant in IT and management who wants to improve their customer s businesses by using Microsoft Dynamics NAV. Expert Systems are experts in EDI systems with everything from the article information and price lists of orders and invoices

6 and all other messages that are sent in over 100 existing business flows. Together we have created a Link between the ERP Microsoft Dynamics NAV and the Exder EDI (Expert Systems EDIsolution) system to make it easier for our clients to meet their customer s demands and at the same time enjoy a smooth workflow. We welcome 24 new recipients of e-invoices to Exder and the Invoice Portal! Domarnämnden Härjedalens Malmö stad Myndigheten för vårdanalys Sigtuna Stockholms läns landsting Farmaci AB Eskilstuna Karlskoga Myndigheten för kulturanalys Mölndals stad Cramo Sverige AB Försvarsexportmyndigheten et i Östergötland Myndigheten för radio och tv Region Skåne Statens medieråd Stockholms Dramatiska institut Swedavia Trafikanalys Trafikverket Örebro Örebro läns All 24 companies are now ready to receive invoices in Exder and in the Invoice Portal. There are currently over 10,000 recipients in the Invoice Portal. Exder manages over 100 different EDI flows today. Would you like to di business with more companies? Just select "Add buyer' directly in your Exder or contact our customer support and we will help you. In order to see the recipient s requirements regarding electronic business, you can look in each recipient's tutorial and there find contact information about the receiver s of the Invoice Portal, You will find it at the following link: Read more aboute Exder» Read more aboute the Invoice Portal» Edit your contacts easier! Now you can edit your contacts directly in the window for

7 Update Partners instead of having to do it in the Update Contacts window, if you for example would like to change, add or remove any properties. Improvements in the import of article/price information! Do you have many articles, do you often make changes in the articles or do you just want to update the article index in Exder in an easier way? Now you can easily keep your article index in Exder updated by regularly importing the information to your Exder. Easily done with a standard Excel file! There are also new fields such as purchase price and calculation price, stock balance and order point. Also there is new search fields where you can export Excel files from your Exder. In the framework agreement it s now possible to replace existing articles and price lines, as well as adding price groups. New selection for the contacts list! Now you can get a list of contacts whose partners have been deleted. This is now a special selection in the menu List contacts. Secure log-in to your Exder! We at Expert Systems care about your internet safety and as part of our security work from now on all logins to Exder goes via an encrypted connection. If you any have questions, please contact us at: Exder makes you do business. Read more

Välkommen! klicka här. Welcome! click here

Välkommen! klicka här. Welcome! click here Välkommen! Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Vi går igenom nödvändiga förberedelser, kodrapportering, kampanjresultatet och hur du

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Innehåll - Contents Välkommen till VätterHem - Welcome to VätterHem Sidan/page no Studentreceptionen/ The Student Reception

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT

PÅ ESTRELLA PARTNERCASE EG TACTICUS PER EHNSIÖ MOVEX/M3 TROGEN. Working Together CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3 LEKFULLT OCH SMAKFULLT WORKING TOGETHER Nr 1 2015 ÅRGÅNG 10 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Working Together Conference 2015 CLARION HOTEL POST I GÖTEBORG 24-25/3

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Se översikt på sidan fyra hur larmets menyträd ser ut och tag även fram huvudmanualen samt manualen för resp. sensor/tillbehör. För att bläddra i menyn

Läs mer

Handbok KMyMoney. för KMyMoney version 4.6

Handbok KMyMoney. för KMyMoney version 4.6 för KMyMoney version 4.6 Michael T. Edwardes Thomas Baumgart Ace Jones Tony Bloomfield Robert Wadley Darin Strait Roger Lum Jack H. Ostroff Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 14 1.1 Vad

Läs mer

Uppdatering av Exder 2007-03-28

Uppdatering av Exder 2007-03-28 Uppdatering av Exder 2007-03-28 Våren är nu definitivt på väg och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder. Sedan förra uppdateringen i slutet av januari har vi tagit fram ett antal

Läs mer

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24

Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 Årets utställare 2008 Årets utställare 2008 Höstkonferensen 2008 Nr 193 NOV 2008 Årgång 24 www.scandevconf.se March 24, 2009 Scandinavian Developer Conference 2009 The conference will be held at: Göteborg

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english svenska Sverige en introduktion Sweden an introduction I det här avsnittet ges korta fakta om landet Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras.

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet

Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Moelven Utvikling AS, Box134, NO-2391 Moelv, Telefon: + 4762347023, www.moelven.no Bakgrund... 3 Sammanfattning... 4 URSEM Nederland... 5 Produktion... 7 Kapautomat...

Läs mer

Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm

Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm Gustaf Örn, M.Sc, Patent Attorney at Brann, visiting his customers Swedish Space Corporation and ECAPS AB Fredrick de Maré,

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

[title] Lead Story Headline. Second Story Headline. Contents. [Volume 1, Issue 1] Special Interest Articles. Individual Highlights

[title] Lead Story Headline. Second Story Headline. Contents. [Volume 1, Issue 1] Special Interest Articles. Individual Highlights [Pick the date] [Company name] [Phone number] [Volume 1, Issue 1] [title] Lead Story Headline In a few words, a headline should accurately represent the contents of the story and draw readers into the

Läs mer

The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11

The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11 The Stockholm Bypass Seminar - 2014-02-11 Documentation from the seminar about digital models in tender specifikations. Includes Q&A and the presentation from the seminar. Questions And Answers 1 Questions

Läs mer