Professionell instruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Professionell instruktion"

Transkript

1 Professionell instruktion Proffstips och vägledning, gnagare Sex steg för att bli kvitt möss och råttor Välj rätt produkt för jobbet. Ditt val av produkt beror på flera faktorer, däribland: är det en mus eller är den råtta som härjar. hur allvarligt problemet är ett stort angrepp, litet problem, enstaka angrepp. förhållanden inomhus eller utomhus, förekomsten av barn och husdjur, sanitära förhållanden, villor eller lägenheter. hur du föredrar att bli av med skadedjuren hur bekväm du är med att använda vissa produkter. Placera produkten där gnagare rör sig. En inspektion av lokalerna avgör problemområden och de berörda arterna möss eller råttor. Placera bete och fällor där råttor eller möss lätt kan finna det, oftast längs väggar eller där du har sett spillning, bomaterial, gnagmärken, hålor eller andra tecken på gnagare. Tanken är att placera bete eller fälla mellan gnagarnas färd från sina bon till födokällan. Mössens avstånd från sitt bo till sina födokällor är för det mesta mellan 3 meter och 10 meter. Råttors avstånd från sina bon till sina födokällor är mellan 10 m och 30 m där de gräver ner sin föda. Kom ihåg, gnagare är klättrare och kan ta sig fram på rör, balkar, innertak när de rör sig mellan sina bon och utfodringsområden. Placera alltid fällor och gift utom räckhåll för barn och husdjur. Placera ut tillräckligt med fällor. Ett vanligt fel som man gör när man bekämpar råttor och möss är att man underskattar antalet gnagare som man har problem med och lägger ut för lite fällor eller bete. Placera tillräckligt med bete eller fällor för att bli av med alla. Annars kommer de att föröka sig och man får börja om igen. Hur ska man placera bete och fällor inomhus? Det beror på vilka gnagare du har att göra med. Nedan finns några riktlinjer, man placerar fler enheter närmare varandra om problemet är alltför stort. 1

2 För möss: placera ut med mellanrum på från 2,5 m till 4 m, beroende på hur omfattande problemet är. För råttor: placera ut med mellanrum på från 4 m till 10 m, beroende på hur allvarligt angreppet är. Byt bete ofta för att inte det ska torka. Ta bort eventuellt bete som blivit dåligt, eller fortsatt att placera ut nya fällor tills gnagarna är borta. Flytta på fällorna om du det inte verkar bli något resultat. Läs bruksanvisningen innan du använder produkten. Innan du använder någon produkt, läs instruktionerna noga. Med bete finns vissa lagar som ska följas. Instruktionerna ger dig användbar information om ur du placerar ut bete eller fällor. Använd alltid betesstationer om det finns anledning att oroa sig för säkerheten. När du använder bete och fällor, placera dem i åverkanssäkra betesstationer om barn, husdjur och andra djur är närvarande. Dessa betesstationer är tillängliga i olika storlekar för att rymma råttor och möss. Liksom andra enheter, placera betesstationer med ingången på stationen bredvid väggen där gnagare tar sig fram. Gnagarna följer väggen och leder sig in i stationen. Ta bort gnagarnas mat, vatten och gömställen, där du kan. Minska chanserna att få allvarliga eller bestående problem med gnagare genom att säkra mot gnagare, exempel plugga igen hål där gnagare bygger bon. Ta bort gnagarnas mat och vatten, när så är möjligt. Förvara mat i behållare; i glas eller metall ej plast. Städa upp och flytta på bråte där gnagarna håller till. Att störa gnagarens miljö stressar dem och kan få dem och flytta. Försök att placera ved några decimeter ovan marken, helst på en konstruktion där gnagarna har svårt att ta sig upp. Bra resultat inleds med en inspektion Att göra en grundlig inspektion är ingen bortkastad tid. Ta fram en ficklampa och inspektera mörka områden där gnagare vanligtvis gillar att gömma sig. Kolla noga upp, ner och runt efter tecken som visar var gnagare håller till. Med en bra ficklampa, leta efter tecken på gnagare där de har tillgång till mat, vatten och skydd. En bra kontroll hjälper dig att avgöra: arten: husmus, svartråtta eller brunråtta. allvaret eller problemets storlek. aktiva områden där gnagare äter, håller till och har sitt bo. förhållanden som främjar en gnagare dålig sanitet, mat, vatten. sätt att skydda och säkra dina utrymmen inomhus och utomhus. vilka produkter du bör använda och var du ska placera dem för att lyckas. 2

3 Tecken på möss och råttor Spillning Spillning är ett säkert tecken på att råttor eller möss är närvarande. Genom att leka detektiv och ta reda på vem spillning tillhör kommer du att avslöja en hel del om vilken gnagare du har att göra med. Spillning berättar Gnagare: (bilden från vänster till höger) brunråtta, husmus, svartråtta. Ålder av spillning: Ny spillning är blank och liknar vax i strukturen. Gammal spillning är hård och smulig. Detta hjälper dig att avgöra hur länge problemet har funnits och om gnagare fortfarande är ett problem. Storlek och angrepp: Varierande storlekar på spillning betyder att både unga och vuxna gnagare är närvarande. Mycket spillning betyder stort angrepp. Aktivitetsnivå: Spillning utmärker aktiva områden där du ska placera bete eller fällor. Urinlukt Den kemiska sammansättningen som finns i gnagares urin, har en mycket tydlig lukt. Känner du lukten av det har du ett stort angrepp. Gnagda hål Gnagde mus hål är små, distinkta och ungefär lika stor som en liten femtioöring. Hål som råttor gnagt är ungefär i storleken av en enkrona med grovt slitna kanter. Märken mot väggar När smuts i området kombineras med oljor i gnagare hud, är gnuggmärken kvar när gnagare rör sig längs väggarna. Om fläckar från pälsen syns, vet du att de är färska. Gnagarbon Brunråttor bor i hålor utomhus, vanligtvis 1,5 m i marken i områden där det finns massor av skyddande vegetation. Svartråttor bor vanligtvis ovanför marken på vindar, i träd eller i tät vegetation. Möss strimlar papper, snören och andra formbara material till sina bon inomhus. Gnagarnas vägar Gnagarnas vägar är längs innerväggar, husgrunder, tröskellister, rör, elektriska ledningar, kulvertar, trädgrenar och längs reglar på staket m.m. Möss färdas cirka 3-10 m från sitt bo till sin huvudsakliga föda medan råttor håller sig inom cirka m. Ljud Gnagare är aktiva på natten. De hörs ofta som ett skrapande ljud när de springer i väggar och längs golven. 3

4 Myter om möss Ost är det bästa en mus vet! Denna myt är full av hål, precis som osten! En mus typiska föda består av frön och frukter. Möss gillar inte riktigt ost även om de äter det om det är deras enda föda som finns. Perfekta beten är jordnötssmör, choklad och kött som bacon. En mus saknar urinblåsa! Möss och råttor urinerar ganska titt och tätt jämfört med några av de större däggdjuren. Men de har blåsor. Katter och hundar kan klara möss! Katter kan döda enstaka unga eller gamla gnagare, men de kan inte hålla schack på större invasioner. Möss växer till sig och blir råttor! Trots att de är närbesläktade, är råttor och möss olika arter. Jag har inte många möss, bara en! Troligtvis finns det fler än en i ditt hus. Möss fortplantar sig snabbt. Om mössen har tillräckligt med mat, vatten och tak över huvudet går det ännu fortare. I själva verket kan en enda mushona producera upp till 60 barn per år. Möss behöver vatten för att överleva! Vatten är inte avgörande för överlevandet. De kan fylla sina vattenbehov från de livsmedel de konsumerar, även torrt spannmål! Möss förflyttar sig över hela huset på jakt efter mat! Möss utforskar endast ett begränsat område i hemmet cirka 10 m utanför deras bon. Detta är ytterligare en anledning till att nyckeln för att effektivt bli av med problemen är var du placerar fällor och gift. Möss äter gift och går sedan utomhus för att dö! Det finns inga bevis och det har heller inte någonsin varit så att gnagare skulle försvinna från byggnader för att söka vatten och sedan dö utanför, även om detta skulle vara mycket bekvämt. Dessutom ett bete aldrig existerat som skulle förhindra ruttnande lukt om de skulle dö inomhus. Ofta avlider gnagare av giftet i sina egna bon. 4

5 Myter om råttor Så många råttor per person finns det. Ingen vet hur många råttor per capita som existerar i varje stad. Det varierar nog från noll till flera dussin råttor per person i ett visst område. Det är endast säkert att säga att vi vet att det kan finnas tiotals eller miljontals råttor i en stad, beroende på stadens miljö, storlek m.m. Det är skillnad på svartråtta och takråtta! En del människor tror felaktigt att det är olika sorters råttor på grund av de olika namnen. Faktum är att det är samma råtta och två olika namn. Råttor måste gnaga annars kommer deras tänder att fortsätta växa! Råttor behåller de vassa framtänderna genom att skrapa/vässa de lägre tänderna mot de övre. De behöver inte gnaga, även om de kompletterar tandvässandet med att gnaga på saker (t.ex. dina elledningar ) Råttor stora som kloakråttor! Svartråttor som lever i kloaker (kloakråttor) är inte nödvändigtvis större än andra råttor som lever i parker eller i gränder. I själva verket kunde de lika gärna vara mindre. Den tyngsta råtta som man fångat vägde 425 g. Men större råttor har dokumenterats i och runt lantbruk. Den tyngsta svartråttan som rapporterats någonsin vägde 800 g. Råttor har blivit motståndskraftiga mot de flesta gifter! Det är sant att många råttor och möss är nu resistenta mot den första generationens antikoagulerande råttgift. Som tur är dock att de flesta råttor fortfarandes är sårbara för andra generationens antikoagulerande. Mamman lär sina barn att undvika fällor och gift! Unga gnagare undviker föremål och mat bara genom att följa sin mor runt när de är unga. Om mamman kan passera en fälla eller ett bete kan en ung råtta också passera fällan eller betet. Mamma Råtta passerar sannolikt agnade fällor på grund av att det finns mer attraktiv mat vidare längs den väg som hon går på. En annan anledning kan vara att hon helt enkelt är rädd och varsam för nya objekt. Råttor är aggressiva och attackerar barn och husdjur! Om de provoceras och blir upptryckta i ett hörn kämpar de för att komma därifrån. Detta är en mycket vanlig reaktion bland alla vilda djur, en slags försvarsmekanism kan vi säga. Dock attackerar inte de flesta råttor människor. Spädbarn, äldre sängliggande och hemlösa som sover i dörröppningar och gränder, blir dock ibland biten oprovocerat av råttor. Mest sannolikt har dessa individer somnat med matrester på sina händer eller ansikten, och råttor som söker föda försöker att slicka eller tugga matrester av den sovande personen. Vägarbeten och byggen får råttor att lämna kloakerna! Det stämmer inte, för det mesta bryr sig inte råttorna om att det är en byggplats ovanför kloakerna. Faktum är att de inte kommer att lämna en fin kloak att bo i tills någon river ner den eller den blir utgrävd. Råttor överför rabies! Svartråttan och husmusen anses inte vara bärare av rabiesvirus i Norden. Råttbett kräver ingen behandlas för rabies. 5

6 Vanliga frågor om fällor Vilken typ av beten ska jag använda i min mus-/råttfälla? För att fånga möss, använd jordnötssmör, choklad, havre eller bomaterial såsom bomull eller snöre. För råttor; använd jordnötssmör, bacon, frukt, grönsaker, spannmål eller kött. Speciellt lockmedel finns att köpa om du föredrar det. Det betyder inte att det är mer effektivt, möjligen bekvämare. Var ska jag placera min mus fälla? Placera fällor vinkelrätt mot väggen där du misstänker aktivitet. För råttor; placera ut fällor med bete, men gillra inte, under några dagar så att de kan bekanta sig med fällan. Jag har fångat en mus! Vad gör jag nu? Var noga med att kontrollera fällorna dagligen. Gillra och förse med bete vid behov. Använd handskar vid avlägsnande av gnagare. Du kan också desinficera området med rengöringsmedel om du är orolig för din hälsa. Se på vår hemsida under Rengöring och desinfektionsmedel. Hur gillrar jag en traditionell träfälla? Beta fällan på pedalen som avlossar fällans slagkontroll. Använd handskar för att skydda fingrarna från slag. Håll fast ordentligt i fällan och böj tillbaka slagbågen. Lägg över stålpinnen och lyft pedalen så att stålpinnen hakar fast i öglan på pedalen. Släpp försiktigt fällan och låt stå på lämplig plats. Betet äts upp men gnagarna fastnar inte i fällan. Vad är det för fel? Försök att minska betets storlek. Ju mer bete du använder, desto lättare är det för gnagare att ta bort det utan att störa fällan. Målet är att få dem att använda extra kraft på avtryckarpedalen med sin nos eller tunga för att ta bort bete. För att göra detta, fäst en liten mängd bete på pedalen. Dessutom, genom att använda bomaterial som en sträng, måste möss rycka på det material som sitter på fällan. Var noga med att placera fällan så att betet är riktad mot väggen vinkelrätt mot väggen. Det är vanligt att gnagarna springer längs väggar för att skydda sig. Det kan vara nödvändigt att ställa fram en råttfälla utan att gillra och låta gnagarna äta av betet ett par gånger. Gillra sedan fällan och lägg på bete igen. Råttor tenderar att bli skrämda av nya objekt så denna metod få dem att vänja sig vid fällan. Möss är mer nyfikna än råttor och fastnar oftast första gången i fällan. Jag har problem med att fånga gnagare. Vad kan jag göra? Gnagare springer på samma område om och om igen. Dessa vägar är alltid längs golvet vid väggen eller liknande vertikala ytor. Fällor ska alltid placeras på vägarna där gnagarna springer. Par av fällor kan användas eftersom möss ofta hoppar över hinder i deras normala väg. Om du använder två fällor vid varandra som par, kan du antingen ställa båda vinkelrätt mot väggen eller ställa dem längs med vänster med avtryckarpedalerna i motsatt riktning. På så sätt springer gnagaren in i fällan oavsett varifrån den kommer. Hur håller jag mina husdjur borta från mus- och råttfällor? Du kan placera fällan i våra större betesstationer men du kan också använda en liten papplåda som har tillräcklig höjd så att fällan kan knäppa. Skär en 10 x 10 cm med öppning på två motsatta sidor av lådan. Placera lådan med en betad fälla på en känd gnagarstig. Hur många möss föds åt gången? Hur vet jag att jag fångade dem alla? Det är praktiskt omöjligt att säga när du fångade dem alla. Du bör fortsätta att använda fällor så länge du ser möss eller tecken på aktivitet. Det mest uppenbara tecknet på angrepp är färsk spillning. 6

7 Vad är det vanligaste misstaget när jag gillrar fällor? Det verkliga antalet gnagare närvarande är underskattat. Som ett resultat, används inte tillräckligt med fällor. Även om du har dödat några gnagare, fortsätter resten av beståndet att föröka sig. Fungerar slagfällor för sorkar också? Normalt kommer sorkar inte in på denna typ av levande fångst fälla. Vi har faktiskt haft bönder som fångat sorkar med stor framgång genom att ställa vår stora kraftiga slagfälla för råttor framför sorkingången och täckt avtryckarpedalen med lite gräs. Generellt påstår en del att det inte fungerar men vi har sett motsatsen. Vi rekommenderar dock våra produkter avsedda för sorkar. Vanliga frågor om beten Är det viktigt att betet förvaras åtskilt från kemisk lukt som insektsbekämpningsmedel, rengöringsmedel, etc.? I vissa fall kan det vara avgörande. Råttor kan känna smaken av kemikalier i mat i extremt små doser, de är väldigt känsliga. I situationer där gnagare har lättillgänglig mat till dem, har de möjlighet att avvisa livsmedel som har kemisk smak. Betets smak kan alltså påverkas negativt om det bevaras nära kemikalier. Hur många pellets av andra generationens antikoagulerande gift tar det att döda en gnagare? Vanligtvis bara ett fåtal pellets dödar en mus. För råttor krävs oftast 6-30 pellets. Både möss och råttor kommer att fortsätta att äta flera dagar tills de avlider p.g.a. giftets effekt. Vad betyder det om jag ser färg i spillning som har samma färg som betets? Färgat spillning visar att en gnagare har ätit av bete och smält det och fått den aktiva ingrediensen som dödar gnagaren. Det tar flera dagar för de flesta beten för att döda en gnagare. Möss producerar uppemot 50 eller fler spillning varje dag, råttor Således passerar vissa spillningar genom kroppen som innehåller betets färg Hur ofta bör jag ersätta betet? De flesta rekommendationer är var fjärde eller sjätte vecka. Mycket mögliga eller skämda beten är oattraktivt för gnagare, och är därför inte bättre än att inte använda något bete alls. Lämnar gnagarna huset för att dö eller stannar de kvar? Förgiftade gnagare kan dö överallt, även i vissa mycket obekväma och svårtåtkomliga områden. Det finns inga bevis på att gnagarna går ut ur byggnaderna för att söka vatten och sedan där ute dö. Oftast dör förgiftade gnagare i sina bon. Skadas mina husdjur om de äter mus- eller råttgift? Gift kan vara skadligt om det förtärs av husdjur eller vilda djur. För att förhindra detta använd följande försiktighetsåtgärder: Förvara produkten som inte används på en plats utom räckhåll för djur. Använd betesstationer för bete eller använd gift endast på platser som är utom räckhåll för sällskapsdjur eller andra vilda djur som inte ska bekämpas. Samla upp och omhänderta snarast döda gnagare och beten som blivit kvar. Vad ska jag göra om mitt husdjur råkat få i sig mus- eller råttgift? 7

8 Kontakta giftcentralen och veterinär omgående. Ska jag strö ut betesgranulaten? Nej, du ska inte strö ut dem. Lägg betet i högar eller i betesstationer. Fakta om gnagarna Husmus (Mus musculus) Färg: Vikt: Längd inkl. svans: Kropp: Könsmognad: Dräktighetstid: Kullstorlek: Antal kullar: Matvanor: Kost: Dagligt intag: Vattenkonsumtion: Längd vuxenliv: Spillning: Bon: Visste du? Svart, dammgrå ca 23 g cm Litet huvud och kropp 1 månad 19 dagar 5-6 st Ungefär 8 st/år Mumsar nyfiket på det mesta Korn, spannmål, kött, fisk ca 3 g 0,01 dl månader 0,7 cm, svart med spetsiga ändar I avskilda områden: 3-10 m, från mat och vatten En familj på 6 möss kan växa upp till stycken på bara 90 dagar! Brunråtta (Rattus Norvegicus) Färg: Vikt: Längd inkl. svans: Kropp: Könsmognad: Dräktighetstid: Kullstorlek: Antal kullar: Matvanor: Kost: Dagligt intag: Vattenkonsumtion: Längd vuxenliv: Spillning: Bon: Visste du? Brunaktigt röd g cm Tjock kropp, trubbig näsa, korta öron 2-3 månader 23 dagar 6-12 st 4-7 st/år Äter mycket, är vaksam för nya saker Kött, fisk, spannmål ca 28 g 0,30 dl 18 månader Genomsnitt 1,9 cm lång, svart med trubbiga ändar Hålor i marken, avlopp, under strukturer, m från mat och vatten En brunråtta kan gnaga igenom ledningsrör. Blanda inte ihop unga råttor med möss. Unga råttor har relativt stora baktassar och stora huvuden i förhållande till resten av kroppen. Svartråtta (Rattus rattus) Färg: Vikt: Längd inkl. svans: Mörkgrå, nästan svart 230 g 33 cm-44 cm 8

9 Kropp: Könsmognad: Dräktighetstid: Kullstorlek: Antal kullar: Matvanor: Kost: Dagligt intag: Längd vuxenliv: Spillning: Bon: Visste du? Tunn elegant kropp med spetsig näsa, relativt stora öron och lång svans 2-3 månader 22 dagar 6-8 st 4-6/år Äter stadigt men är mycket vaksam för nya saker Frukt, grönsaker, spannmål, nötter ca 28 g 18 månader Genomsnitt 1,3 cm lång, svart med trubbiga ändar Träd, tak, vind Tack vare sina extra kuddar på svartråttors långa tassar gör det till en utmärkt klättrare 9

Professionell instruktion. Proffstips och vägledning

Professionell instruktion. Proffstips och vägledning Professionell instruktion Proffstips och vägledning Sex steg för att bli kvitt möss och råttor Välj rätt produkt för jobbet. Ditt val av produkt beror på flera faktorer, däribland: är det en mus eller

Läs mer

Musproblem? SKADEDJUR BRANDRISK SMITTSPRIDARE HÄLSOFARA

Musproblem? SKADEDJUR BRANDRISK SMITTSPRIDARE HÄLSOFARA Musproblem? SKADEDJUR BRANDRISK SMITTSPRIDARE HÄLSOFARA Möss trivs bäst i vår närmiljö. Musen är en av de viktigaste skadedjuren i världen. De är ett hot mot vår hälsa och trivsel men kan också orsaka

Läs mer

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se Lill-Skansens djur. Här presenterar vi de djur som finns inne på Lill- Skansen. För att besöket ska bli så bra som möjligt är det bra om du lär dig känna igen så många djur som möjligt. Foton: Anders Bouvin

Läs mer

Hus utan lus. Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel. www.kemikalieinspektionen.se

Hus utan lus. Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel. www.kemikalieinspektionen.se Hus utan lus Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel www.kemikalieinspektionen.se Skadedjuren ökar i samhället Skadedjur blir ett allt större problem i Sverige. Det kan leda till ökad användning

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga.

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga. Kapitel 1 Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte Hajar är farliga. Ju vassare tänder hajen har desto farligare är den. Filip har fotograferat en haj. Filip tycker om att

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

Välkommen till vår skog!!!

Välkommen till vår skog!!! Välkommen till vår skog!!! Lär Dig mer om den svenska vildmarken och de stora rovdjuren!! Du kan hälsa på de olika rovdjurens hem och se vad de gör och äter!!!! Ha det så kul!! Lodjur Lynx lynx Hej!! Vill

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan!

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan! Kapitel 1 Ljuden Arga Johanna spände ögonen i både Erik och Karl. -Sluta upp med det där genast. -Men, sa Erik och Karl, vi gör ju ingenting. -Hör du det där ljudet, säger Erik till Karl. Det låter som

Läs mer

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever av Hannie Warendorf (översättning Millan Ericsson) Hur ska de se ut? För Curly Coated Retriever är pälsen en mycket viktig del. Pälsen är ju t.o.m. omnämnd

Läs mer

Personspår. Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård

Personspår. Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård Personspår Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård Vad är personspåret för hunden? Innan vi tränat hunden till något så kan vi konstatera att hunden har ett välutvecklat luktsinne. Om hunden inte hittar ett

Läs mer

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index:

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index: Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com Index: 1.0 Vad är det här för handledning? 1.1 När tvångsmata? 1.2 Är det svårt att tvångsmata en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA Det vi äter påverkar miljön. Livsmedelsproduktionen kräver oerhört mycket åkrar, vatten, näringsämnen och energi. Det finns redan så mycket åkrar att det är svårt att öka antalet

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE...

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... Coregas sortiment finns på Apoteket och i dagligvaruhandeln. Corega finns också genom din tandvårdsklinik. MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... is a registered trademark of the GlaxoSmithKline Group of Companies.

Läs mer

Apotekets råd om. Mask hos hund

Apotekets råd om. Mask hos hund Apotekets råd om Mask hos hund I Sverige är de vanligaste inälvsmaskarna spolmask och bandmask. Hakmask finns hos enstaka hundar medan piskmask kan finnas hos importerade hundar. Rävens dvärgbandmask har

Läs mer

Säkerhet och riktlinjer för hantering av doftämnen

Säkerhet och riktlinjer för hantering av doftämnen Säkerhet och riktlinjer för hantering av doftämnen Gemensamt för doftämnen: Hydrolater är en biprodukt vid destillering av örter och blommor till eteriska oljor. Vid destilleringen värms vattnet upp och

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Professionell hudvård

Professionell hudvård Professionell hudvård MalAcetic Shampoo till hund och katt Passar till djur som behöver schamponeras ofta. Passar lika bra för torr, fet och flagnande hud. Desinficerande tvätt inför operationer. Som komplement

Läs mer

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012 En flicka kisar mot den ljusa strimman. Runt strimman är det svart. Svart som under sängen, svart som rullgardinen med julstjärnan där bakom. Svart som hela golvet fram till den ljusa dörrstrimman. 69

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

DÄGGDJUR. Innehåll. Malmö Naturskola

DÄGGDJUR. Innehåll. Malmö Naturskola DÄGGDJUR Innehåll Ekorre... 2 Fladdermus... 3 Hare... 4 Igelkott... 5 Kanin... 6 Mullvad... 7 Mus... 8 Rådjur... 9 Råtta... 10 Räven... 11 1 Ekorre Sitter ekorren alltid i granen? Ekorren trivs bra i barrskogar

Läs mer

Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så.

Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så. Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så. Uppfödarna brukar ha många goda råd och hjälper gärna sina valpköpare att komma

Läs mer

JL 49 ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN REGLERNA OM FÅNGSTREDSKAP OCH FÅNGSTMETODER FÖR MÖSS, RÅTTOR OCH SORKAR

JL 49 ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN REGLERNA OM FÅNGSTREDSKAP OCH FÅNGSTMETODER FÖR MÖSS, RÅTTOR OCH SORKAR Sökandens namn Kontaktperson till vem beslutet skickas Finlands viltcentrals anteckningar: Adress Postnummer och -anstalt Jvf nr Datum / 20 Beslut nr Personbeteckning och tel. nr E-mail Koordinater: P

Läs mer

Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006

Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006 Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006 Till läsaren I skolor och daghem förekommer huvudlöss särskilt om höstarna, då möss-säsongen börjar. Det går att bli av med lössen om behandlingen påbörjas genast.

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Tillsammans med veterinären. B r u k s a n v i s n i n g : Låt djuret stå på ett halkfritt underlag.

Tillsammans med veterinären. B r u k s a n v i s n i n g : Låt djuret stå på ett halkfritt underlag. DermA är en exklusiv skandinavisk hudvårdsserie utvecklad av veterinärdermatolog. Serien är baserad på naturlig ättiksyra och omfattar schampo, balsamspray och våtservetter. Produkterna ska hjälpa veterinären

Läs mer

Hunden människans bästa vän

Hunden människans bästa vän Hunden människans bästa vän Det är både roligt och stimulerande att ha hund men också förenat med ett stort ansvar. Som hundägare får man inte glömma bort att det finns människor som är rädda för hundar,

Läs mer

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Autism/Autismspektrumtillstånd(AST) Debuterar tidigt, redan under barnets första levnadsår och har stor inverkan på barnets utveckling. Förekomst ca 1% (ca 25-30 barn/år

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Kan Du Hundspråk? En Frågesport

Kan Du Hundspråk? En Frågesport Kan Du Hundspråk? En Frågesport Hundar kommunicerar främst genom kroppsspråk, lukt och läten. Det är en bra idé att lära sig grunderna inom detta område för att kunna förstå hunden bättre. Testa att svara

Läs mer

Låt oss hållas starka!

Låt oss hållas starka! Låt oss hållas starka! Dagens informationsflöde ger inte nödvändigtvis en bra bild av hur man äter hälsosamt. Vi kan i stället känna oss förvirrade och föreställa oss att det är svårt och dyrt att äta

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15 MANUAL BORDSMASSAGESET VÄLKOMMEN SOM ÄGARE TILL ETT TARSUS BORDSMASSAGESET! Vårt mål är att du som användare ska uppleva att Tarsus produkter underlättar ditt arbete och främjar en god arbetsmiljö. Om

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

För valpköpare. Prägel. Valpen

För valpköpare. Prägel. Valpen För valpköpare Prägel Det är viktigt att ta reda på både mammans och pappans mentalitet; hur de är till sitt temperament. Båda föräldrarna präglar sina avkommor, mamman mycket mer eftersom hon tillbringar

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera.

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera. Ljusets dag 1. Ljuset går rakt fram tills det bryts. Låt ljuset falla genom dörröppningen till ett mörkt rum. Se var gränserna mellan ljus och mörker går. Reflektera ljus ut i mörkret med t ex CDskivor,

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Frågor och svar angående vildsvin

Frågor och svar angående vildsvin Frågor och svar angående vildsvin Finns det vildsvin på Göteborgs Stads marker? Svar: Ja, det gör det. Hur många finns det? Svar: Det är svårt att uppskatta men vi tror att det finns runt 75 stycken. Var

Läs mer

Aktivering. Här har du fyra aktiverings former att "leka" med: Nosarbete Inlärning Problemlösning Balansträning

Aktivering. Här har du fyra aktiverings former att leka med: Nosarbete Inlärning Problemlösning Balansträning Aktivering De flesta hundägare är väldigt duktiga på att ge sin hund tillräckligt med motion, de går promenader, joggar, cyklar och låter hunden leka med sina kompisar osv Men ibland glöms den mentala

Läs mer

Märke 2. Käftgrop. Kindkjedjegrop

Märke 2. Käftgrop. Kindkjedjegrop Märke 2 Huvudeds delar Mungipa Nosrygg Näsborre Mun Underläpp Haka Käftgrop Kindkjedjegrop Ganasch Skoning Skorna spikas fast i hoven med spikar som kallas sömmar. Man kan se huvuden på dem här. (6 st)

Läs mer

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig.

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Välkommen till Hästens värld. Njutningen att få sova i din drömsäng resten av livet börjar här.

Läs mer

Hästens tänder. Distriktsveterinärerna tipsar

Hästens tänder. Distriktsveterinärerna tipsar tänder Distriktsveterinärerna tipsar Hästens tänder 2 Inledning Vi människor har haft hästen som husdjur i nästan 6000 år, vilket endast är en bråkdel av den tid som hästen har funnits och utvecklats till

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1 Lektion på Gröna Lund, Grupp 1 Jetline Tåget är 9,2m långt. Hur lång tid tar det för tåget att passera en stolpe? Hur fort går tåget? Var under turen tror du att känner man sig tyngst? Lättast? Om du har

Läs mer

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Riktlinjer för hantering av doftämnen i träning och tävling för sporten NOSE WORK

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Riktlinjer för hantering av doftämnen i träning och tävling för sporten NOSE WORK Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Riktlinjer för hantering av doftämnen i träning och tävling för sporten NOSE WORK Version 1.0 December 2014 SVENSKA NOSE WORK KLUBBEN (SNWK) SNWK är en rikstäckande och

Läs mer

Vuxen 1. Barn 1. Vad stämmer INTE på en Tvestjärt? 1. Den kan flyga. X. Den kan simma. 2. Den kan gräva

Vuxen 1. Barn 1. Vad stämmer INTE på en Tvestjärt? 1. Den kan flyga. X. Den kan simma. 2. Den kan gräva Vuxen 1. Vad stämmer INTE på en Tvestjärt? 1. Den kan flyga X. Den kan simma 2. Den kan gräva Barn 1. Fladdermusen flyger på natten, men vad äter den? 1. Den suger blod från människor X. Sorkar och möss

Läs mer

En sensorisk resa med övningar

En sensorisk resa med övningar En sensorisk resa med övningar I det här kapitlet kommer du att hitta övningar som är tänkt att användas vid de sex stationer som finns på vår sensoriska resa till smakens ursprung. Varje stycke är ägnad

Läs mer

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn!

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Gott för barnens magar och ditt samvete! Att svänga ihop ett gott men ändå nyttigt eko-mellis till barnen är inte alltid det lättaste.

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD. För alla ytor utomhus

Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD. För alla ytor utomhus Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD För alla ytor utomhus Upptäck fördelarna med Tak & Stenvård Effektivt för alla ytor utomhus Alger, påväxt och lav dör omgående Neutraliserar näringsämnen vilket

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

Emmas Grand Finale Meny

Emmas Grand Finale Meny Emmas Grand Finale Meny En meny som tar gästerna genom smaker från zucchini, getost, citron, olivolja, havsabborre, rosmarin, lagerblad, fänkål, vitt vin, potatis, morötter, jordgubbar, apelsin, rött vin

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning TÖI ROSPE B - 006 Sidan 1 av 5 Sjukvårds-/Försäkringstolkning Ordlista infarkt talförmåga diffus smärtförnimmelse hjärtattack disposition (för en sjukdom) omtöcknad squash övervikt kolesterolhalt kolhydrat

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Vad är Functional Food för hund och katt

Vad är Functional Food för hund och katt Vad är Functional Food av Jill Mellström 1 Vad är Functional Food för hund och katt BARF står för Biologiskt Anpassad Rå Föda. Det betyder att alla djur ska äta den föda som de är tänkta och anpassade

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Boris flyttar in ULF SINDT

Boris flyttar in ULF SINDT SIDAN 1 Läsförståelse Ett litet djur 1. Var har ekorren byggt bo? 2. Vilkens sorts fågel, tar en ekorrunge? 3. Vad heter Linas och Rickis barn? 4. Vem hittar ekorrungen? 5. Hur ska de göra, för att rädda

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

Solskyddsfaktorer. Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn

Solskyddsfaktorer. Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Solskyddsfaktorer Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn Vad har träd och buskar med cancer att göra? Hudcancer är idag den vanligaste cancerformen i Sverige. Medan dödssiffrorna minskar för

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

förstå din hunds hudhälsa

förstå din hunds hudhälsa förstå din hunds hudhälsa det är inte ovanligt Hudproblem är relativt vanligt förekommande hos hundar. Det kan uppstå pga flera olika orsaker t.ex. infektioner, parasiter eller allergier. Många underliggande

Läs mer

Tips för skolor år 4-9 och gymnasiet inför och efter besöket på Nordens Ark

Tips för skolor år 4-9 och gymnasiet inför och efter besöket på Nordens Ark Tips för skolor år 4-9 och gymnasiet inför och efter besöket på Nordens Ark Ett besök på Nordens Ark kan väva in flera av skolans kursplaner och ämnen. Här får eleverna möjlighet att diskutera och lära

Läs mer

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se

Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Årets Pt 2010 Tel. 0708-552882 E-mail: info@lisakapteinkvist.se www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer

Läs mer

Rune Larssons energikaka

Rune Larssons energikaka Här nedan följer recept på ett antal olika varianter på energikakor. Rune Larssons energikaka Mät upp 7 8 mått havregryn i en bunke! Ett mått kan vara i stort sett vad som helst. Jag själv brukar använda

Läs mer

EGENVÅRD HUNDVÅRD FÖR HEMMABRUK 12 Enkla Sätt Att Hålla Din Hund Friskare:

EGENVÅRD HUNDVÅRD FÖR HEMMABRUK 12 Enkla Sätt Att Hålla Din Hund Friskare: Av Ingela Melinder EGENVÅRD HUNDVÅRD FÖR HEMMABRUK 12 Enkla Sätt Att Hålla Din Hund Friskare: NOS Kan vara torr eller fuktig utan att det betyder något särskilt. Feber kan inte kännas på hundens nos. Rinnande

Läs mer

Workshop CSI Kemidetektiver

Workshop CSI Kemidetektiver Workshop CSI Kemidetektiver Ett tema vi genomfört på Umevatoriet som varit populärt både bland elever och lärare är kemidetektiver. Man kan genomföra detta tema på skolorna och det passar olika årskurser

Läs mer

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger?

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? U nderhå llstips för utomhustyger Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? Varför ska tyget underhållas? Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella -tygerna i bästa skick och minimera behovet

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Hur ska livsmedel hanteras?

Hur ska livsmedel hanteras? Hur ska livsmedel hanteras? Hantera maten rätt! Mat är en källa till angenäm samvaro och näring och i detta informationsmaterial ger vi dig lite goda råd på vägen. Alla hanterar vi livsmedel i hemmet,

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Steg 2 Lägg ner den stora tärningen i lådan. Vad noga med att öppningen på den stora tärningen är neråt.

Steg 2 Lägg ner den stora tärningen i lådan. Vad noga med att öppningen på den stora tärningen är neråt. Exploderande tärning En tärning inuti lådan blir till flera små träningar. Steg 1 Lägg det åtta små tärningarna i den stora tärningen. Steg 2 Lägg ner den stora tärningen i lådan. Vad noga med att öppningen

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Tamråtta Rattus norvegicus (domesticus)

Tamråtta Rattus norvegicus (domesticus) Tamråtta Rattus norvegicus (domesticus) Historia: Brunråttan (Rattus norvegicus) kommer mest sannolikt ifrån centrala delar av Asien men finns idag utspridda över hela världen. Eftersom brunråttan kan

Läs mer