Professionell instruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Professionell instruktion"

Transkript

1 Professionell instruktion Proffstips och vägledning, gnagare Sex steg för att bli kvitt möss och råttor Välj rätt produkt för jobbet. Ditt val av produkt beror på flera faktorer, däribland: är det en mus eller är den råtta som härjar. hur allvarligt problemet är ett stort angrepp, litet problem, enstaka angrepp. förhållanden inomhus eller utomhus, förekomsten av barn och husdjur, sanitära förhållanden, villor eller lägenheter. hur du föredrar att bli av med skadedjuren hur bekväm du är med att använda vissa produkter. Placera produkten där gnagare rör sig. En inspektion av lokalerna avgör problemområden och de berörda arterna möss eller råttor. Placera bete och fällor där råttor eller möss lätt kan finna det, oftast längs väggar eller där du har sett spillning, bomaterial, gnagmärken, hålor eller andra tecken på gnagare. Tanken är att placera bete eller fälla mellan gnagarnas färd från sina bon till födokällan. Mössens avstånd från sitt bo till sina födokällor är för det mesta mellan 3 meter och 10 meter. Råttors avstånd från sina bon till sina födokällor är mellan 10 m och 30 m där de gräver ner sin föda. Kom ihåg, gnagare är klättrare och kan ta sig fram på rör, balkar, innertak när de rör sig mellan sina bon och utfodringsområden. Placera alltid fällor och gift utom räckhåll för barn och husdjur. Placera ut tillräckligt med fällor. Ett vanligt fel som man gör när man bekämpar råttor och möss är att man underskattar antalet gnagare som man har problem med och lägger ut för lite fällor eller bete. Placera tillräckligt med bete eller fällor för att bli av med alla. Annars kommer de att föröka sig och man får börja om igen. Hur ska man placera bete och fällor inomhus? Det beror på vilka gnagare du har att göra med. Nedan finns några riktlinjer, man placerar fler enheter närmare varandra om problemet är alltför stort. 1

2 För möss: placera ut med mellanrum på från 2,5 m till 4 m, beroende på hur omfattande problemet är. För råttor: placera ut med mellanrum på från 4 m till 10 m, beroende på hur allvarligt angreppet är. Byt bete ofta för att inte det ska torka. Ta bort eventuellt bete som blivit dåligt, eller fortsatt att placera ut nya fällor tills gnagarna är borta. Flytta på fällorna om du det inte verkar bli något resultat. Läs bruksanvisningen innan du använder produkten. Innan du använder någon produkt, läs instruktionerna noga. Med bete finns vissa lagar som ska följas. Instruktionerna ger dig användbar information om ur du placerar ut bete eller fällor. Använd alltid betesstationer om det finns anledning att oroa sig för säkerheten. När du använder bete och fällor, placera dem i åverkanssäkra betesstationer om barn, husdjur och andra djur är närvarande. Dessa betesstationer är tillängliga i olika storlekar för att rymma råttor och möss. Liksom andra enheter, placera betesstationer med ingången på stationen bredvid väggen där gnagare tar sig fram. Gnagarna följer väggen och leder sig in i stationen. Ta bort gnagarnas mat, vatten och gömställen, där du kan. Minska chanserna att få allvarliga eller bestående problem med gnagare genom att säkra mot gnagare, exempel plugga igen hål där gnagare bygger bon. Ta bort gnagarnas mat och vatten, när så är möjligt. Förvara mat i behållare; i glas eller metall ej plast. Städa upp och flytta på bråte där gnagarna håller till. Att störa gnagarens miljö stressar dem och kan få dem och flytta. Försök att placera ved några decimeter ovan marken, helst på en konstruktion där gnagarna har svårt att ta sig upp. Bra resultat inleds med en inspektion Att göra en grundlig inspektion är ingen bortkastad tid. Ta fram en ficklampa och inspektera mörka områden där gnagare vanligtvis gillar att gömma sig. Kolla noga upp, ner och runt efter tecken som visar var gnagare håller till. Med en bra ficklampa, leta efter tecken på gnagare där de har tillgång till mat, vatten och skydd. En bra kontroll hjälper dig att avgöra: arten: husmus, svartråtta eller brunråtta. allvaret eller problemets storlek. aktiva områden där gnagare äter, håller till och har sitt bo. förhållanden som främjar en gnagare dålig sanitet, mat, vatten. sätt att skydda och säkra dina utrymmen inomhus och utomhus. vilka produkter du bör använda och var du ska placera dem för att lyckas. 2

3 Tecken på möss och råttor Spillning Spillning är ett säkert tecken på att råttor eller möss är närvarande. Genom att leka detektiv och ta reda på vem spillning tillhör kommer du att avslöja en hel del om vilken gnagare du har att göra med. Spillning berättar Gnagare: (bilden från vänster till höger) brunråtta, husmus, svartråtta. Ålder av spillning: Ny spillning är blank och liknar vax i strukturen. Gammal spillning är hård och smulig. Detta hjälper dig att avgöra hur länge problemet har funnits och om gnagare fortfarande är ett problem. Storlek och angrepp: Varierande storlekar på spillning betyder att både unga och vuxna gnagare är närvarande. Mycket spillning betyder stort angrepp. Aktivitetsnivå: Spillning utmärker aktiva områden där du ska placera bete eller fällor. Urinlukt Den kemiska sammansättningen som finns i gnagares urin, har en mycket tydlig lukt. Känner du lukten av det har du ett stort angrepp. Gnagda hål Gnagde mus hål är små, distinkta och ungefär lika stor som en liten femtioöring. Hål som råttor gnagt är ungefär i storleken av en enkrona med grovt slitna kanter. Märken mot väggar När smuts i området kombineras med oljor i gnagare hud, är gnuggmärken kvar när gnagare rör sig längs väggarna. Om fläckar från pälsen syns, vet du att de är färska. Gnagarbon Brunråttor bor i hålor utomhus, vanligtvis 1,5 m i marken i områden där det finns massor av skyddande vegetation. Svartråttor bor vanligtvis ovanför marken på vindar, i träd eller i tät vegetation. Möss strimlar papper, snören och andra formbara material till sina bon inomhus. Gnagarnas vägar Gnagarnas vägar är längs innerväggar, husgrunder, tröskellister, rör, elektriska ledningar, kulvertar, trädgrenar och längs reglar på staket m.m. Möss färdas cirka 3-10 m från sitt bo till sin huvudsakliga föda medan råttor håller sig inom cirka m. Ljud Gnagare är aktiva på natten. De hörs ofta som ett skrapande ljud när de springer i väggar och längs golven. 3

4 Myter om möss Ost är det bästa en mus vet! Denna myt är full av hål, precis som osten! En mus typiska föda består av frön och frukter. Möss gillar inte riktigt ost även om de äter det om det är deras enda föda som finns. Perfekta beten är jordnötssmör, choklad och kött som bacon. En mus saknar urinblåsa! Möss och råttor urinerar ganska titt och tätt jämfört med några av de större däggdjuren. Men de har blåsor. Katter och hundar kan klara möss! Katter kan döda enstaka unga eller gamla gnagare, men de kan inte hålla schack på större invasioner. Möss växer till sig och blir råttor! Trots att de är närbesläktade, är råttor och möss olika arter. Jag har inte många möss, bara en! Troligtvis finns det fler än en i ditt hus. Möss fortplantar sig snabbt. Om mössen har tillräckligt med mat, vatten och tak över huvudet går det ännu fortare. I själva verket kan en enda mushona producera upp till 60 barn per år. Möss behöver vatten för att överleva! Vatten är inte avgörande för överlevandet. De kan fylla sina vattenbehov från de livsmedel de konsumerar, även torrt spannmål! Möss förflyttar sig över hela huset på jakt efter mat! Möss utforskar endast ett begränsat område i hemmet cirka 10 m utanför deras bon. Detta är ytterligare en anledning till att nyckeln för att effektivt bli av med problemen är var du placerar fällor och gift. Möss äter gift och går sedan utomhus för att dö! Det finns inga bevis och det har heller inte någonsin varit så att gnagare skulle försvinna från byggnader för att söka vatten och sedan dö utanför, även om detta skulle vara mycket bekvämt. Dessutom ett bete aldrig existerat som skulle förhindra ruttnande lukt om de skulle dö inomhus. Ofta avlider gnagare av giftet i sina egna bon. 4

5 Myter om råttor Så många råttor per person finns det. Ingen vet hur många råttor per capita som existerar i varje stad. Det varierar nog från noll till flera dussin råttor per person i ett visst område. Det är endast säkert att säga att vi vet att det kan finnas tiotals eller miljontals råttor i en stad, beroende på stadens miljö, storlek m.m. Det är skillnad på svartråtta och takråtta! En del människor tror felaktigt att det är olika sorters råttor på grund av de olika namnen. Faktum är att det är samma råtta och två olika namn. Råttor måste gnaga annars kommer deras tänder att fortsätta växa! Råttor behåller de vassa framtänderna genom att skrapa/vässa de lägre tänderna mot de övre. De behöver inte gnaga, även om de kompletterar tandvässandet med att gnaga på saker (t.ex. dina elledningar ) Råttor stora som kloakråttor! Svartråttor som lever i kloaker (kloakråttor) är inte nödvändigtvis större än andra råttor som lever i parker eller i gränder. I själva verket kunde de lika gärna vara mindre. Den tyngsta råtta som man fångat vägde 425 g. Men större råttor har dokumenterats i och runt lantbruk. Den tyngsta svartråttan som rapporterats någonsin vägde 800 g. Råttor har blivit motståndskraftiga mot de flesta gifter! Det är sant att många råttor och möss är nu resistenta mot den första generationens antikoagulerande råttgift. Som tur är dock att de flesta råttor fortfarandes är sårbara för andra generationens antikoagulerande. Mamman lär sina barn att undvika fällor och gift! Unga gnagare undviker föremål och mat bara genom att följa sin mor runt när de är unga. Om mamman kan passera en fälla eller ett bete kan en ung råtta också passera fällan eller betet. Mamma Råtta passerar sannolikt agnade fällor på grund av att det finns mer attraktiv mat vidare längs den väg som hon går på. En annan anledning kan vara att hon helt enkelt är rädd och varsam för nya objekt. Råttor är aggressiva och attackerar barn och husdjur! Om de provoceras och blir upptryckta i ett hörn kämpar de för att komma därifrån. Detta är en mycket vanlig reaktion bland alla vilda djur, en slags försvarsmekanism kan vi säga. Dock attackerar inte de flesta råttor människor. Spädbarn, äldre sängliggande och hemlösa som sover i dörröppningar och gränder, blir dock ibland biten oprovocerat av råttor. Mest sannolikt har dessa individer somnat med matrester på sina händer eller ansikten, och råttor som söker föda försöker att slicka eller tugga matrester av den sovande personen. Vägarbeten och byggen får råttor att lämna kloakerna! Det stämmer inte, för det mesta bryr sig inte råttorna om att det är en byggplats ovanför kloakerna. Faktum är att de inte kommer att lämna en fin kloak att bo i tills någon river ner den eller den blir utgrävd. Råttor överför rabies! Svartråttan och husmusen anses inte vara bärare av rabiesvirus i Norden. Råttbett kräver ingen behandlas för rabies. 5

6 Vanliga frågor om fällor Vilken typ av beten ska jag använda i min mus-/råttfälla? För att fånga möss, använd jordnötssmör, choklad, havre eller bomaterial såsom bomull eller snöre. För råttor; använd jordnötssmör, bacon, frukt, grönsaker, spannmål eller kött. Speciellt lockmedel finns att köpa om du föredrar det. Det betyder inte att det är mer effektivt, möjligen bekvämare. Var ska jag placera min mus fälla? Placera fällor vinkelrätt mot väggen där du misstänker aktivitet. För råttor; placera ut fällor med bete, men gillra inte, under några dagar så att de kan bekanta sig med fällan. Jag har fångat en mus! Vad gör jag nu? Var noga med att kontrollera fällorna dagligen. Gillra och förse med bete vid behov. Använd handskar vid avlägsnande av gnagare. Du kan också desinficera området med rengöringsmedel om du är orolig för din hälsa. Se på vår hemsida under Rengöring och desinfektionsmedel. Hur gillrar jag en traditionell träfälla? Beta fällan på pedalen som avlossar fällans slagkontroll. Använd handskar för att skydda fingrarna från slag. Håll fast ordentligt i fällan och böj tillbaka slagbågen. Lägg över stålpinnen och lyft pedalen så att stålpinnen hakar fast i öglan på pedalen. Släpp försiktigt fällan och låt stå på lämplig plats. Betet äts upp men gnagarna fastnar inte i fällan. Vad är det för fel? Försök att minska betets storlek. Ju mer bete du använder, desto lättare är det för gnagare att ta bort det utan att störa fällan. Målet är att få dem att använda extra kraft på avtryckarpedalen med sin nos eller tunga för att ta bort bete. För att göra detta, fäst en liten mängd bete på pedalen. Dessutom, genom att använda bomaterial som en sträng, måste möss rycka på det material som sitter på fällan. Var noga med att placera fällan så att betet är riktad mot väggen vinkelrätt mot väggen. Det är vanligt att gnagarna springer längs väggar för att skydda sig. Det kan vara nödvändigt att ställa fram en råttfälla utan att gillra och låta gnagarna äta av betet ett par gånger. Gillra sedan fällan och lägg på bete igen. Råttor tenderar att bli skrämda av nya objekt så denna metod få dem att vänja sig vid fällan. Möss är mer nyfikna än råttor och fastnar oftast första gången i fällan. Jag har problem med att fånga gnagare. Vad kan jag göra? Gnagare springer på samma område om och om igen. Dessa vägar är alltid längs golvet vid väggen eller liknande vertikala ytor. Fällor ska alltid placeras på vägarna där gnagarna springer. Par av fällor kan användas eftersom möss ofta hoppar över hinder i deras normala väg. Om du använder två fällor vid varandra som par, kan du antingen ställa båda vinkelrätt mot väggen eller ställa dem längs med vänster med avtryckarpedalerna i motsatt riktning. På så sätt springer gnagaren in i fällan oavsett varifrån den kommer. Hur håller jag mina husdjur borta från mus- och råttfällor? Du kan placera fällan i våra större betesstationer men du kan också använda en liten papplåda som har tillräcklig höjd så att fällan kan knäppa. Skär en 10 x 10 cm med öppning på två motsatta sidor av lådan. Placera lådan med en betad fälla på en känd gnagarstig. Hur många möss föds åt gången? Hur vet jag att jag fångade dem alla? Det är praktiskt omöjligt att säga när du fångade dem alla. Du bör fortsätta att använda fällor så länge du ser möss eller tecken på aktivitet. Det mest uppenbara tecknet på angrepp är färsk spillning. 6

7 Vad är det vanligaste misstaget när jag gillrar fällor? Det verkliga antalet gnagare närvarande är underskattat. Som ett resultat, används inte tillräckligt med fällor. Även om du har dödat några gnagare, fortsätter resten av beståndet att föröka sig. Fungerar slagfällor för sorkar också? Normalt kommer sorkar inte in på denna typ av levande fångst fälla. Vi har faktiskt haft bönder som fångat sorkar med stor framgång genom att ställa vår stora kraftiga slagfälla för råttor framför sorkingången och täckt avtryckarpedalen med lite gräs. Generellt påstår en del att det inte fungerar men vi har sett motsatsen. Vi rekommenderar dock våra produkter avsedda för sorkar. Vanliga frågor om beten Är det viktigt att betet förvaras åtskilt från kemisk lukt som insektsbekämpningsmedel, rengöringsmedel, etc.? I vissa fall kan det vara avgörande. Råttor kan känna smaken av kemikalier i mat i extremt små doser, de är väldigt känsliga. I situationer där gnagare har lättillgänglig mat till dem, har de möjlighet att avvisa livsmedel som har kemisk smak. Betets smak kan alltså påverkas negativt om det bevaras nära kemikalier. Hur många pellets av andra generationens antikoagulerande gift tar det att döda en gnagare? Vanligtvis bara ett fåtal pellets dödar en mus. För råttor krävs oftast 6-30 pellets. Både möss och råttor kommer att fortsätta att äta flera dagar tills de avlider p.g.a. giftets effekt. Vad betyder det om jag ser färg i spillning som har samma färg som betets? Färgat spillning visar att en gnagare har ätit av bete och smält det och fått den aktiva ingrediensen som dödar gnagaren. Det tar flera dagar för de flesta beten för att döda en gnagare. Möss producerar uppemot 50 eller fler spillning varje dag, råttor Således passerar vissa spillningar genom kroppen som innehåller betets färg Hur ofta bör jag ersätta betet? De flesta rekommendationer är var fjärde eller sjätte vecka. Mycket mögliga eller skämda beten är oattraktivt för gnagare, och är därför inte bättre än att inte använda något bete alls. Lämnar gnagarna huset för att dö eller stannar de kvar? Förgiftade gnagare kan dö överallt, även i vissa mycket obekväma och svårtåtkomliga områden. Det finns inga bevis på att gnagarna går ut ur byggnaderna för att söka vatten och sedan där ute dö. Oftast dör förgiftade gnagare i sina bon. Skadas mina husdjur om de äter mus- eller råttgift? Gift kan vara skadligt om det förtärs av husdjur eller vilda djur. För att förhindra detta använd följande försiktighetsåtgärder: Förvara produkten som inte används på en plats utom räckhåll för djur. Använd betesstationer för bete eller använd gift endast på platser som är utom räckhåll för sällskapsdjur eller andra vilda djur som inte ska bekämpas. Samla upp och omhänderta snarast döda gnagare och beten som blivit kvar. Vad ska jag göra om mitt husdjur råkat få i sig mus- eller råttgift? 7

8 Kontakta giftcentralen och veterinär omgående. Ska jag strö ut betesgranulaten? Nej, du ska inte strö ut dem. Lägg betet i högar eller i betesstationer. Fakta om gnagarna Husmus (Mus musculus) Färg: Vikt: Längd inkl. svans: Kropp: Könsmognad: Dräktighetstid: Kullstorlek: Antal kullar: Matvanor: Kost: Dagligt intag: Vattenkonsumtion: Längd vuxenliv: Spillning: Bon: Visste du? Svart, dammgrå ca 23 g cm Litet huvud och kropp 1 månad 19 dagar 5-6 st Ungefär 8 st/år Mumsar nyfiket på det mesta Korn, spannmål, kött, fisk ca 3 g 0,01 dl månader 0,7 cm, svart med spetsiga ändar I avskilda områden: 3-10 m, från mat och vatten En familj på 6 möss kan växa upp till stycken på bara 90 dagar! Brunråtta (Rattus Norvegicus) Färg: Vikt: Längd inkl. svans: Kropp: Könsmognad: Dräktighetstid: Kullstorlek: Antal kullar: Matvanor: Kost: Dagligt intag: Vattenkonsumtion: Längd vuxenliv: Spillning: Bon: Visste du? Brunaktigt röd g cm Tjock kropp, trubbig näsa, korta öron 2-3 månader 23 dagar 6-12 st 4-7 st/år Äter mycket, är vaksam för nya saker Kött, fisk, spannmål ca 28 g 0,30 dl 18 månader Genomsnitt 1,9 cm lång, svart med trubbiga ändar Hålor i marken, avlopp, under strukturer, m från mat och vatten En brunråtta kan gnaga igenom ledningsrör. Blanda inte ihop unga råttor med möss. Unga råttor har relativt stora baktassar och stora huvuden i förhållande till resten av kroppen. Svartråtta (Rattus rattus) Färg: Vikt: Längd inkl. svans: Mörkgrå, nästan svart 230 g 33 cm-44 cm 8

9 Kropp: Könsmognad: Dräktighetstid: Kullstorlek: Antal kullar: Matvanor: Kost: Dagligt intag: Längd vuxenliv: Spillning: Bon: Visste du? Tunn elegant kropp med spetsig näsa, relativt stora öron och lång svans 2-3 månader 22 dagar 6-8 st 4-6/år Äter stadigt men är mycket vaksam för nya saker Frukt, grönsaker, spannmål, nötter ca 28 g 18 månader Genomsnitt 1,3 cm lång, svart med trubbiga ändar Träd, tak, vind Tack vare sina extra kuddar på svartråttors långa tassar gör det till en utmärkt klättrare 9

Professionell instruktion. Proffstips och vägledning

Professionell instruktion. Proffstips och vägledning Professionell instruktion Proffstips och vägledning Sex steg för att bli kvitt möss och råttor Välj rätt produkt för jobbet. Ditt val av produkt beror på flera faktorer, däribland: är det en mus eller

Läs mer

Musproblem? SKADEDJUR BRANDRISK SMITTSPRIDARE HÄLSOFARA

Musproblem? SKADEDJUR BRANDRISK SMITTSPRIDARE HÄLSOFARA Musproblem? SKADEDJUR BRANDRISK SMITTSPRIDARE HÄLSOFARA Möss trivs bäst i vår närmiljö. Musen är en av de viktigaste skadedjuren i världen. De är ett hot mot vår hälsa och trivsel men kan också orsaka

Läs mer

Ormar. Malmö Naturskola

Ormar. Malmö Naturskola Ormar Ormarna är kräldjur och alltså släktingar till dinosaurierna som levde på jorden förr. Andra kräldjurssläktingar är ödlor, sköldpaddor och krokodiler. De är växelvarma liksom till exempel grodor

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Skadedjursbekämpning. Hösten 2010. Betesstation RBS-08 (Råtta) Betesstation Tunnel (Råtta) Betesstation Atom (Råtta) Rått väder ute = råttor inne?

Skadedjursbekämpning. Hösten 2010. Betesstation RBS-08 (Råtta) Betesstation Tunnel (Råtta) Betesstation Atom (Råtta) Rått väder ute = råttor inne? Skadedjursbekämpning Hösten 2010 Rått väder ute = råttor inne? Foto: Anticimex, Lennart Falk Betesstation RBS-08 (Råtta) Tillverkad i plast. Gångjärn i locket. Två lås med fjäder för specialnyckel som

Läs mer

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se Lill-Skansens djur. Här presenterar vi de djur som finns inne på Lill- Skansen. För att besöket ska bli så bra som möjligt är det bra om du lär dig känna igen så många djur som möjligt. Foton: Anders Bouvin

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan.

Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan. Jorden Bildas Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan. Det var en gång en måne som kallades gubben i månen för han var typ en levande måne som åkte omkring i rymden och skapade saker. Han var gud över allting

Läs mer

Tomcat är ett varumärke som tillhör Bell Laboratories Inc, USA. Photos courtesy of Bell Laboratories, all rights reserved.

Tomcat är ett varumärke som tillhör Bell Laboratories Inc, USA. Photos courtesy of Bell Laboratories, all rights reserved. Detta är en skrift om möss och råttor som skade - djur samt vad som kan göras för att bli av med dem. Den innehåller tips både för dig som är villa- eller sommarstugeägare och för dig som är lantbrukare

Läs mer

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga.

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga. Kapitel 1 Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte Hajar är farliga. Ju vassare tänder hajen har desto farligare är den. Filip har fotograferat en haj. Filip tycker om att

Läs mer

Välkommen till vår skog!!!

Välkommen till vår skog!!! Välkommen till vår skog!!! Lär Dig mer om den svenska vildmarken och de stora rovdjuren!! Du kan hälsa på de olika rovdjurens hem och se vad de gör och äter!!!! Ha det så kul!! Lodjur Lynx lynx Hej!! Vill

Läs mer

Frågor och svar om fladdermusrabies

Frågor och svar om fladdermusrabies Frågor och svar om fladdermusrabies Djur - Smitta 1. Vad är fladdermusrabies? Fladdermusrabies är en virussjukdom som angriper centrala nervsystemet hos fladdermöss. Trots att sjukdomen varit känd i Europa

Läs mer

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever

Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever av Hannie Warendorf (översättning Millan Ericsson) Hur ska de se ut? För Curly Coated Retriever är pälsen en mycket viktig del. Pälsen är ju t.o.m. omnämnd

Läs mer

Frågor. Noa gör upp eld. av Kirsten Ahlburg. 1. Varför gör Noa upp eld? 2. Vad händer när Noa häller bensin på veden? 3. Varför hämtar Noa vatten?

Frågor. Noa gör upp eld. av Kirsten Ahlburg. 1. Varför gör Noa upp eld? 2. Vad händer när Noa häller bensin på veden? 3. Varför hämtar Noa vatten? Frågor Noa gör upp eld av gör upp eld 1. Varför gör Noa upp eld? 2. Vad händer när Noa häller bensin på veden? 3. Varför hämtar Noa vatten? 4. Vem hör när Noa ropar Hjälp!? 5. Vem släcker elden? FRÅGOR

Läs mer

Skogssork (Clethrionomys glareolus)

Skogssork (Clethrionomys glareolus) Skogssork (Clethrionomys glareolus) Är vanlig i hela Sverige. Kroppslängden är 8-13,5 cm med ett smalt huvud. Har en ± tydligt rödbrun rygg, sidor ljusa/gulaktiga och vitaktig buk. Svansen är 3-6 cm och

Läs mer

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE...

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... Coregas sortiment finns på Apoteket och i dagligvaruhandeln. Corega finns också genom din tandvårdsklinik. MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... is a registered trademark of the GlaxoSmithKline Group of Companies.

Läs mer

Kommandon för klickerträning

Kommandon för klickerträning Kommandon för klickerträning Klickerträna din valp Klickerträningen utvecklades på 1940-talet av tränare av marina däggdjur som upptäckte att de kunde ge delfiner och valar signaler som uppmuntrade korrekt

Läs mer

Ålder: speciellt för de yngre, 1-3 år, även om många äldre barn säkert också tycker om att titta på bilderna och prata om dem.

Ålder: speciellt för de yngre, 1-3 år, även om många äldre barn säkert också tycker om att titta på bilderna och prata om dem. Övning - Hur känner djuret - hur känner jag? Övning Hur känner djuret - hur känner jag? Ålder: speciellt för de yngre, - år, även om många äldre barn säkert också tycker om att titta på bilderna och prata

Läs mer

För valpköpare. Prägel. Valpen

För valpköpare. Prägel. Valpen För valpköpare Prägel Det är viktigt att ta reda på både mammans och pappans mentalitet; hur de är till sitt temperament. Båda föräldrarna präglar sina avkommor, mamman mycket mer eftersom hon tillbringar

Läs mer

Personspår. Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård

Personspår. Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård Personspår Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård Vad är personspåret för hunden? Innan vi tränat hunden till något så kan vi konstatera att hunden har ett välutvecklat luktsinne. Om hunden inte hittar ett

Läs mer

Insektshotell - guide

Insektshotell - guide Insektshotell - guide Vill du bidra mer? gå till: villbidra.wordpress.com Insektshotellets konstruktion Konstruktionen bör ha en bakvägg, sidoväggar och ett skyddande tak. En bra idé är att bygga hotellet

Läs mer

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan!

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan! Kapitel 1 Ljuden Arga Johanna spände ögonen i både Erik och Karl. -Sluta upp med det där genast. -Men, sa Erik och Karl, vi gör ju ingenting. -Hör du det där ljudet, säger Erik till Karl. Det låter som

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Kapitel 1 - Hörde du ljudet? sa Laura. - Vad för ljud? Alla pratar ju sa Minna. - Ljudet från golvet, sa Laura. Arga Agneta blängde på Laura och

Kapitel 1 - Hörde du ljudet? sa Laura. - Vad för ljud? Alla pratar ju sa Minna. - Ljudet från golvet, sa Laura. Arga Agneta blängde på Laura och Monstret Av Amanda Kapitel 1 - Hörde du ljudet? sa Laura. - Vad för ljud? Alla pratar ju sa Minna. - Ljudet från golvet, sa Laura. Arga Agneta blängde på Laura och Minna. Det hade gått ett rykte om att

Läs mer

Hus utan lus. Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel. www.kemikalieinspektionen.se

Hus utan lus. Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel. www.kemikalieinspektionen.se Hus utan lus Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel www.kemikalieinspektionen.se Skadedjuren ökar i samhället Skadedjur blir ett allt större problem i Sverige. Det kan leda till ökad användning

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

Ett säkert hem för spädbarn

Ett säkert hem för spädbarn Ett säkert hem för spädbarn GUIDE FÖR ATT FÖREBYGGA FAROR OCH OLYCKOR I SPÄDBARNSFAMILJER Vardagen med ett spädbarn innebär en mängd helt nya saker och samtidigt bekymmer för olika slag av faromoment som

Läs mer

Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. ISBN 978-91-86651-97-8. HEGAS www.hegas.

Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. ISBN 978-91-86651-97-8. HEGAS www.hegas. Frågor Noa på taket av Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. NOA PÅ TAKET på taket ISBN 978-91-86651-97-8 www.hegas.se noa_paa_taket_oms.indd 1

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så.

Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så. Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så. Uppfödarna brukar ha många goda råd och hjälper gärna sina valpköpare att komma

Läs mer

5. Jag har grått hår. 4. Jag gillar gräs. 6. Jag gillar att ut forska i värd. 3. Jag hopar fram inte gå.

5. Jag har grått hår. 4. Jag gillar gräs. 6. Jag gillar att ut forska i värd. 3. Jag hopar fram inte gå. Klassens bok med gåtor 1.jag börjar på s. 2. Jag bor under marken. 3. Jag hopar fram inte gå. 4. Jag gillar gräs. 5. Jag har grått hår. 6. Jag gillar att ut forska i värd en. 7. Jag är bra på att jömamej.

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Kissarna tillväxt är fortsatt normal (vikt i gram).

Kissarna tillväxt är fortsatt normal (vikt i gram). Sabby, Sabriel och Sacco trivs bra. Vi tycker att kissarna är underbara. Förra söndagen insjuknade occikatten Kosken mitt i natten. Eva åkte till akuten på Strömsholm. Efter en mängd undersökningar konstaterades

Läs mer

Vi skyddar egendom och vårdar varumärken

Vi skyddar egendom och vårdar varumärken Experterna på skadedjurskontroll Vi skyddar egendom och vårdar varumärken En del av En del av Rentokil Initial Rentokil förebygger och bekämpar alla former av skadedjursangrepp och är världens största

Läs mer

ZAR Oljebaserad Träbets

ZAR Oljebaserad Träbets Produktbeskrivning ZAR Oljebaserad Träbets är en oljebaserad bets som tillför trä en skyddande och enhetligt betston. ZAR Oljebaserad Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och kan användas på all

Läs mer

Minifakta om hamstrar

Minifakta om hamstrar LIZZIE HØYSHOLDT SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? I den här boken får vi lära oss mycket om hamstrar. Vi får bland annat lära oss om vad de äter, hur de bor och hur många ungar de föder varje

Läs mer

Pälsvård En guide för trimning av Norfolkterrier

Pälsvård En guide för trimning av Norfolkterrier Pälsvård En guide för trimning av Norfolkterrier Norfolkterrier med överblommad päls, redo för trimning Mycket bekvämare och tillfreds med sig själv. PÄLSVÅRD Handtrimning av Norfolkterrierns päls Norfolkterrierns

Läs mer

Hur kan vi förvänta oss att kon uppträder i samband med kalvning? Vad kan hända? Säker djurhantering vid kalvning i dikobesättningar

Hur kan vi förvänta oss att kon uppträder i samband med kalvning? Vad kan hända? Säker djurhantering vid kalvning i dikobesättningar Säker djurhantering vid kalvning i dikobesättningar Sofie Johansson 2016-11-11 Maria Torsein Hur kan vi förvänta oss att kon uppträder i samband med kalvning? Vad kan hända? Gömmer kalven om kalvning utomhus

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Låt oss hållas starka!

Låt oss hållas starka! Låt oss hållas starka! Dagens informationsflöde ger inte nödvändigtvis en bra bild av hur man äter hälsosamt. Vi kan i stället känna oss förvirrade och föreställa oss att det är svårt och dyrt att äta

Läs mer

Frågor och svar angående vildsvin

Frågor och svar angående vildsvin Frågor och svar angående vildsvin Finns det vildsvin på Göteborgs Stads marker? Svar: Ja, det gör det. Hur många finns det? Svar: Det är svårt att uppskatta men vi tror att det finns runt 75 stycken. Var

Läs mer

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index:

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index: Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com Index: 1.0 Vad är det här för handledning? 1.1 När tvångsmata? 1.2 Är det svårt att tvångsmata en

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012

Publicerat med tillstånd Blink Blink med stjärnan Text Ingrid Olsson Gilla böcker 2012 En flicka kisar mot den ljusa strimman. Runt strimman är det svart. Svart som under sängen, svart som rullgardinen med julstjärnan där bakom. Svart som hela golvet fram till den ljusa dörrstrimman. 69

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Bon kan hittas i ek, bok, en, gran, kaprifol, björk, brakved, hassel, örnbräken, vide, björnbär, hallon, bredbladiga gräs m.m.

Bon kan hittas i ek, bok, en, gran, kaprifol, björk, brakved, hassel, örnbräken, vide, björnbär, hallon, bredbladiga gräs m.m. Hasselmus i Sjuhärad Hasselmusen är en anonym och lite okänd art som är allmänt spridd i Sjuhärad. Den finns i buskrika områden som t.ex. granplanteringar och ledningsgator. När man röjer eller gallrar

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Om författaren. Om boken Den här boken handlar om en tjej som heter Andrea som är med om sitt livs äventyr.

Om författaren. Om boken Den här boken handlar om en tjej som heter Andrea som är med om sitt livs äventyr. Monstret av Elsa Om författaren Namn Elsa Ålder 10 år Intressen Gymnastik och teater Familj Mamma, pappa och lillebror Husdjur Tre ökenråttor, en fisk och en kräfta Tidigare utgivna böcker Den magiska

Läs mer

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN Av Marie Hansson - Känns hunden för snabb? - Har du svårt att hinna dit du vill på banan? Själva kärnan i lösningen på problemet borde väl vara att förkorta din väg? Ju svårare

Läs mer

Detaljerade anvisningar för 3D Target Reparations

Detaljerade anvisningar för 3D Target Reparations Detaljerade anvisningar för 3D Target Reparations LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN INNAN MATERIALET ANVÄNDS. ANVÄND EN DIGITALVÅG AV KVALITET FÖR ATT KORREKT MÄTA KOMPONENTERNA. KEMIKALIER: Förvara och använd

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

Mullvadsfälla Art. 90 15 797 24 00 (30,-)

Mullvadsfälla Art. 90 15 797 24 00 (30,-) ullvad ullvad Mullvadsfälla Art. 90 15 797 24 00 (30,-) 2 Sorkstav Skyddar din tomt och din trädgård mot grävande gnagare för all framtid. En vibrerande ton i stavens inre producerar i intervaller om 15

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA Det vi äter påverkar miljön. Livsmedelsproduktionen kräver oerhört mycket åkrar, vatten, näringsämnen och energi. Det finns redan så mycket åkrar att det är svårt att öka antalet

Läs mer

Fästingguide. Så här minskar du risken för fästingbett!

Fästingguide. Så här minskar du risken för fästingbett! Fästingguide Så här minskar du risken för fästingbett! Det ultimata giftfria fästingskyddet är att lära sig undvika bett. Den här guiden ger dig direkt ett ökat fästingskydd när du lärt in den. Grundläggande

Läs mer

Johanna: Ta mera av soppan, den måste gå åt. 02 Ola: Den var god, jag tar gärna lite till.

Johanna: Ta mera av soppan, den måste gå åt. 02 Ola: Den var god, jag tar gärna lite till. 1 Spelet om Beredskapsåret 1940 Av Ragnar Karlsson 2013-01-16 Akt 4 Nerklippt ver. 1 Hösten 1940 Personer: Thure 65 småbrukare Johanna 60 hans hustru Stina 30 dotter Mona 78 mormor Ola Norman flykting

Läs mer

Sammanfattning av produktegenskaper för en biocidprodukt

Sammanfattning av produktegenskaper för en biocidprodukt Sammanfattning av produktegenskaper för en biocidprodukt Produktnamn: PROBLOC Produkttyp(er): PT 14 - Rodenticider PT 14 - Rodenticider Godkännandenummer: SE-0015235-0000 Referensnummer för post i registret

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Mimmi. Hennes hund, Bonita, rymmer efter att ha blivit rädd när en polisbil kör förbi, med sirenerna på. Polisbilen jagar en motorcykel. Mimmis mamma berättar,

Läs mer

Nr 1 2013. Viktigt att id-märka sin katt! PYSSEL! LÄSARFOTON

Nr 1 2013. Viktigt att id-märka sin katt! PYSSEL! LÄSARFOTON N KLUBBE Nr 1 2013 Viktigt att id-märka sin katt! PYSSEL! LÄSARFOTON 1 H ej! brevlådan Så roligt att just du är medlem i REDEklubben! Det här är det första numret av vår fina medlemstidning och vi på Djurskyddet

Läs mer

Vuxen 1. Barn 1. Vad stämmer INTE på en Tvestjärt? 1. Den kan flyga. X. Den kan simma. 2. Den kan gräva

Vuxen 1. Barn 1. Vad stämmer INTE på en Tvestjärt? 1. Den kan flyga. X. Den kan simma. 2. Den kan gräva Vuxen 1. Vad stämmer INTE på en Tvestjärt? 1. Den kan flyga X. Den kan simma 2. Den kan gräva Barn 1. Fladdermusen flyger på natten, men vad äter den? 1. Den suger blod från människor X. Sorkar och möss

Läs mer

gipsavgjutning av magen

gipsavgjutning av magen BELLYCASTING gipsavgjutning av magen Mot slutet av graviditeten, någon gång i vecka 37-38 - om du inte vet att du ska föda tidigare förstås, kan det vara roligt att göra en avgjutning av magen. Det blir

Läs mer

Boris flyttar in ULF SINDT

Boris flyttar in ULF SINDT SIDAN 1 Läsförståelse Ett litet djur 1. Var har ekorren byggt bo? 2. Vilkens sorts fågel, tar en ekorrunge? 3. Vad heter Linas och Rickis barn? 4. Vem hittar ekorrungen? 5. Hur ska de göra, för att rädda

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM

Av: Nils Åkerblom AV NILS ÅKERBLOM AV NILS ÅKERBLOM KAPITEL 1 Skolan börjar Hej jag heter Joel Nilsson. Jag är 10 år och gillar att spela fotboll. Jag går på Talbacka skolan. Jag har ganska mörkt hår och är 140 cm lång. Jag har en kompis

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Boris flyttar in ULF SINDT

Boris flyttar in ULF SINDT Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: En ekorrunge blir tagen, från boet, av en kråka. Ekorrungen sprattlar för att komma loss, och kråkan tappar den. Ekorren landar på trappan, utanför en familjs hus.

Läs mer

Säkerhet och riktlinjer för hantering av doftämnen

Säkerhet och riktlinjer för hantering av doftämnen Säkerhet och riktlinjer för hantering av doftämnen Gemensamt för doftämnen: Hydrolater är en biprodukt vid destillering av örter och blommor till eteriska oljor. Vid destilleringen värms vattnet upp och

Läs mer

Max handtvättskola. Handhygien

Max handtvättskola. Handhygien Max handtvättskola Handhygien 2 Nu har jag lärt mig en del om att tvätta händerna, så jag tänkte att jag skulle dela med mig av det till dig. Jag hoppas att du kommer att tycka att det är lika kul som

Läs mer

STÄNGA AV FÖNSTER. Spel 1 Minnesspel / Åldersrekommendation: Från 4 år

STÄNGA AV FÖNSTER. Spel 1 Minnesspel / Åldersrekommendation: Från 4 år Sivu 1/6 STÄNGA AV FÖNSTER De 45 vackra illustrerade korten avbildar 15 olika djur som flyger. Alla djuren finns i tre delar och i varje spel försöker man samla och para ihop kort för att få fram den kompletta

Läs mer

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15

MANUAL BORDSMASSAGESET. Tarsus - Myrängsvägen 8-891 50 Örnsköldsvik SWEDEN - Tel 0660 84251 www.tarsus.se. Uppdaterad 2006-09-15 MANUAL BORDSMASSAGESET VÄLKOMMEN SOM ÄGARE TILL ETT TARSUS BORDSMASSAGESET! Vårt mål är att du som användare ska uppleva att Tarsus produkter underlättar ditt arbete och främjar en god arbetsmiljö. Om

Läs mer

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Autism/Autismspektrumtillstånd(AST) Debuterar tidigt, redan under barnets första levnadsår och har stor inverkan på barnets utveckling. Förekomst ca 1% (ca 25-30 barn/år

Läs mer

Kapitel 1 Resa till Hawaii! Det var fyra personer som heter Alva, Eddie, Emil och Julia. Alla hade föräldrar utom Emil han hade bara en mamma.

Kapitel 1 Resa till Hawaii! Det var fyra personer som heter Alva, Eddie, Emil och Julia. Alla hade föräldrar utom Emil han hade bara en mamma. ! Kapitel 1 Resa till Hawaii! Det var fyra personer som heter Alva, Eddie, Emil och Julia. Alla hade föräldrar utom Emil han hade bara en mamma. Hans pappa dog i en bilolycka för två år sen. Emil kan ej

Läs mer

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11:

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: SIDAN 1 Författare: Kirsten Ahlburg Vad handlar boken om? Boken handlar om Noa som är ute med sin pappa i skogen. Noa får syn på en död hjort, och plötsligt upptäcker de en varg mellan träden. Vargen ser

Läs mer

Mentalbeskrivelse (MH) Damisi s A-kull 17 og 18.oktober 2009 Sävsjø brukshundklubb

Mentalbeskrivelse (MH) Damisi s A-kull 17 og 18.oktober 2009 Sävsjø brukshundklubb Mentalbeskrivelse (MH) Damisi s A-kull 17 og 18.oktober 2009 Sävsjø brukshundklubb 1a. KONTAKT Hälsning 1b. KONTAKT Samarbete 1c. KONTAKT Hantering 2a. LEK 1 Leklust 2b. LEK 1 Gripande 2c. LEK 1 Gripande

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Om författaren. Om boken

Om författaren. Om boken av Joel Om författaren Namn Joel Ålder 10 år Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Böcker som jag inspireras av Marlons böcker. Intressen Jag gillar att göra sagor, spela datorspel och titta på tv.

Läs mer

Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand. Görel Sterner Eskilstuna 2008

Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand. Görel Sterner Eskilstuna 2008 Små barns matematik, språk och tänkande går hand i hand Görel Sterner Eskilstuna 2008 Rollek - Nalle ska gå på utflykt. - Nu är hon ledsen, hon vill inte ha den tröjan. - Nalle ska ha kalas, då ska hon

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på

Läs mer

Nyttig information till dig som valpköpare

Nyttig information till dig som valpköpare Nyttig information till dig som valpköpare Av: Isabelle Zeland i samarbete med föreningen Cockerpoo Sverige (2016) Välkommen hem, älskade valp Han/hon är söt, gosig och kommer driva dig till vansinne!

Läs mer

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11:

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: SIDAN 1 Författare: Marie Duedahl Vad handlar boken om? Klara och hennes gris, Bullen, sitter vid vägen och säljer blommor. Plötsligt stannar en bil och Klara tror att de ska köpa blommor. Men de öppnar

Läs mer

Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra

Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Inte längre. Den kärlek jag har för dig slutar

Läs mer

Vår Historia. Klass 3b Stehagskolan Våren 2011

Vår Historia. Klass 3b Stehagskolan Våren 2011 Vår Historia Klass 3b Stehagskolan Våren 2011 Big bang Big Bang var en stor smäll. Smällen bildade planeter. Big Bang börja med massa plus och minus. Jorden var ett stort glödande klot. Det fanns massa

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Berit Härd

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Berit Härd SIDAN 1 Författare: Berit Härd Vad handlar boken om? Boken handlar om Saga som går på ridskola. Hon ska äntligen få galoppera med hästen Billy. Mamma och lillebror Noel är också där och tittar på. De börjar

Läs mer

Berättelsen om Molly Victoria von Bubbelgum

Berättelsen om Molly Victoria von Bubbelgum Berättelsen om Molly Victoria von Bubbelgum Stella Lindbäck Molly Victoria von Bubbelgum vaknade av att det lät som att ett fönster krossades. Hon vågade inte gå ner och kolla. Men hon sprang ner för trappan

Läs mer

Apotekets råd om. Mask hos hund

Apotekets råd om. Mask hos hund Apotekets råd om Mask hos hund I Sverige är de vanligaste inälvsmaskarna spolmask och bandmask. Hakmask finns hos enstaka hundar medan piskmask kan finnas hos importerade hundar. Rävens dvärgbandmask har

Läs mer

INTERVJU MED REKTORN SUSANE DIBECK

INTERVJU MED REKTORN SUSANE DIBECK INTERVJU MED REKTORN SUSANE DIBECK - Hur är det att jobba som rektorn? Det är roligt att jobba som rektorn på en skola för att jag gillar att jobba med elever. - Vad är det du gör som rektorn, vad är ditt

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Den magiska dörren. Kapitel 1 Johan

Den magiska dörren. Kapitel 1 Johan Den magiska dörren. Kapitel 1 Johan Hej jag heter Johan och är 10 år gammal. Jag gillar parkour. Jag har parkourhandskar och egna skor som jag bara får använda när jag skall ut och köra sporten. Jag går

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN FÄRG EN NY FÄRG EN NY Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Oskar Skog 2013 Omslag Wickholm Formavd. Tryckt hos ScandBook

Läs mer

Sätter färg på livet.

Sätter färg på livet. Målning på nytt sätt. Sätter färg på livet. Är väggarna trista och grå, eller har träet bleknat? Bosch ger dig den hjälp du behöver för att ny få färg på livet med sina färgsystem för vägg- och träfärg.

Läs mer