Professionell instruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Professionell instruktion"

Transkript

1 Professionell instruktion Proffstips och vägledning, gnagare Sex steg för att bli kvitt möss och råttor Välj rätt produkt för jobbet. Ditt val av produkt beror på flera faktorer, däribland: är det en mus eller är den råtta som härjar. hur allvarligt problemet är ett stort angrepp, litet problem, enstaka angrepp. förhållanden inomhus eller utomhus, förekomsten av barn och husdjur, sanitära förhållanden, villor eller lägenheter. hur du föredrar att bli av med skadedjuren hur bekväm du är med att använda vissa produkter. Placera produkten där gnagare rör sig. En inspektion av lokalerna avgör problemområden och de berörda arterna möss eller råttor. Placera bete och fällor där råttor eller möss lätt kan finna det, oftast längs väggar eller där du har sett spillning, bomaterial, gnagmärken, hålor eller andra tecken på gnagare. Tanken är att placera bete eller fälla mellan gnagarnas färd från sina bon till födokällan. Mössens avstånd från sitt bo till sina födokällor är för det mesta mellan 3 meter och 10 meter. Råttors avstånd från sina bon till sina födokällor är mellan 10 m och 30 m där de gräver ner sin föda. Kom ihåg, gnagare är klättrare och kan ta sig fram på rör, balkar, innertak när de rör sig mellan sina bon och utfodringsområden. Placera alltid fällor och gift utom räckhåll för barn och husdjur. Placera ut tillräckligt med fällor. Ett vanligt fel som man gör när man bekämpar råttor och möss är att man underskattar antalet gnagare som man har problem med och lägger ut för lite fällor eller bete. Placera tillräckligt med bete eller fällor för att bli av med alla. Annars kommer de att föröka sig och man får börja om igen. Hur ska man placera bete och fällor inomhus? Det beror på vilka gnagare du har att göra med. Nedan finns några riktlinjer, man placerar fler enheter närmare varandra om problemet är alltför stort. 1

2 För möss: placera ut med mellanrum på från 2,5 m till 4 m, beroende på hur omfattande problemet är. För råttor: placera ut med mellanrum på från 4 m till 10 m, beroende på hur allvarligt angreppet är. Byt bete ofta för att inte det ska torka. Ta bort eventuellt bete som blivit dåligt, eller fortsatt att placera ut nya fällor tills gnagarna är borta. Flytta på fällorna om du det inte verkar bli något resultat. Läs bruksanvisningen innan du använder produkten. Innan du använder någon produkt, läs instruktionerna noga. Med bete finns vissa lagar som ska följas. Instruktionerna ger dig användbar information om ur du placerar ut bete eller fällor. Använd alltid betesstationer om det finns anledning att oroa sig för säkerheten. När du använder bete och fällor, placera dem i åverkanssäkra betesstationer om barn, husdjur och andra djur är närvarande. Dessa betesstationer är tillängliga i olika storlekar för att rymma råttor och möss. Liksom andra enheter, placera betesstationer med ingången på stationen bredvid väggen där gnagare tar sig fram. Gnagarna följer väggen och leder sig in i stationen. Ta bort gnagarnas mat, vatten och gömställen, där du kan. Minska chanserna att få allvarliga eller bestående problem med gnagare genom att säkra mot gnagare, exempel plugga igen hål där gnagare bygger bon. Ta bort gnagarnas mat och vatten, när så är möjligt. Förvara mat i behållare; i glas eller metall ej plast. Städa upp och flytta på bråte där gnagarna håller till. Att störa gnagarens miljö stressar dem och kan få dem och flytta. Försök att placera ved några decimeter ovan marken, helst på en konstruktion där gnagarna har svårt att ta sig upp. Bra resultat inleds med en inspektion Att göra en grundlig inspektion är ingen bortkastad tid. Ta fram en ficklampa och inspektera mörka områden där gnagare vanligtvis gillar att gömma sig. Kolla noga upp, ner och runt efter tecken som visar var gnagare håller till. Med en bra ficklampa, leta efter tecken på gnagare där de har tillgång till mat, vatten och skydd. En bra kontroll hjälper dig att avgöra: arten: husmus, svartråtta eller brunråtta. allvaret eller problemets storlek. aktiva områden där gnagare äter, håller till och har sitt bo. förhållanden som främjar en gnagare dålig sanitet, mat, vatten. sätt att skydda och säkra dina utrymmen inomhus och utomhus. vilka produkter du bör använda och var du ska placera dem för att lyckas. 2

3 Tecken på möss och råttor Spillning Spillning är ett säkert tecken på att råttor eller möss är närvarande. Genom att leka detektiv och ta reda på vem spillning tillhör kommer du att avslöja en hel del om vilken gnagare du har att göra med. Spillning berättar Gnagare: (bilden från vänster till höger) brunråtta, husmus, svartråtta. Ålder av spillning: Ny spillning är blank och liknar vax i strukturen. Gammal spillning är hård och smulig. Detta hjälper dig att avgöra hur länge problemet har funnits och om gnagare fortfarande är ett problem. Storlek och angrepp: Varierande storlekar på spillning betyder att både unga och vuxna gnagare är närvarande. Mycket spillning betyder stort angrepp. Aktivitetsnivå: Spillning utmärker aktiva områden där du ska placera bete eller fällor. Urinlukt Den kemiska sammansättningen som finns i gnagares urin, har en mycket tydlig lukt. Känner du lukten av det har du ett stort angrepp. Gnagda hål Gnagde mus hål är små, distinkta och ungefär lika stor som en liten femtioöring. Hål som råttor gnagt är ungefär i storleken av en enkrona med grovt slitna kanter. Märken mot väggar När smuts i området kombineras med oljor i gnagare hud, är gnuggmärken kvar när gnagare rör sig längs väggarna. Om fläckar från pälsen syns, vet du att de är färska. Gnagarbon Brunråttor bor i hålor utomhus, vanligtvis 1,5 m i marken i områden där det finns massor av skyddande vegetation. Svartråttor bor vanligtvis ovanför marken på vindar, i träd eller i tät vegetation. Möss strimlar papper, snören och andra formbara material till sina bon inomhus. Gnagarnas vägar Gnagarnas vägar är längs innerväggar, husgrunder, tröskellister, rör, elektriska ledningar, kulvertar, trädgrenar och längs reglar på staket m.m. Möss färdas cirka 3-10 m från sitt bo till sin huvudsakliga föda medan råttor håller sig inom cirka m. Ljud Gnagare är aktiva på natten. De hörs ofta som ett skrapande ljud när de springer i väggar och längs golven. 3

4 Myter om möss Ost är det bästa en mus vet! Denna myt är full av hål, precis som osten! En mus typiska föda består av frön och frukter. Möss gillar inte riktigt ost även om de äter det om det är deras enda föda som finns. Perfekta beten är jordnötssmör, choklad och kött som bacon. En mus saknar urinblåsa! Möss och råttor urinerar ganska titt och tätt jämfört med några av de större däggdjuren. Men de har blåsor. Katter och hundar kan klara möss! Katter kan döda enstaka unga eller gamla gnagare, men de kan inte hålla schack på större invasioner. Möss växer till sig och blir råttor! Trots att de är närbesläktade, är råttor och möss olika arter. Jag har inte många möss, bara en! Troligtvis finns det fler än en i ditt hus. Möss fortplantar sig snabbt. Om mössen har tillräckligt med mat, vatten och tak över huvudet går det ännu fortare. I själva verket kan en enda mushona producera upp till 60 barn per år. Möss behöver vatten för att överleva! Vatten är inte avgörande för överlevandet. De kan fylla sina vattenbehov från de livsmedel de konsumerar, även torrt spannmål! Möss förflyttar sig över hela huset på jakt efter mat! Möss utforskar endast ett begränsat område i hemmet cirka 10 m utanför deras bon. Detta är ytterligare en anledning till att nyckeln för att effektivt bli av med problemen är var du placerar fällor och gift. Möss äter gift och går sedan utomhus för att dö! Det finns inga bevis och det har heller inte någonsin varit så att gnagare skulle försvinna från byggnader för att söka vatten och sedan dö utanför, även om detta skulle vara mycket bekvämt. Dessutom ett bete aldrig existerat som skulle förhindra ruttnande lukt om de skulle dö inomhus. Ofta avlider gnagare av giftet i sina egna bon. 4

5 Myter om råttor Så många råttor per person finns det. Ingen vet hur många råttor per capita som existerar i varje stad. Det varierar nog från noll till flera dussin råttor per person i ett visst område. Det är endast säkert att säga att vi vet att det kan finnas tiotals eller miljontals råttor i en stad, beroende på stadens miljö, storlek m.m. Det är skillnad på svartråtta och takråtta! En del människor tror felaktigt att det är olika sorters råttor på grund av de olika namnen. Faktum är att det är samma råtta och två olika namn. Råttor måste gnaga annars kommer deras tänder att fortsätta växa! Råttor behåller de vassa framtänderna genom att skrapa/vässa de lägre tänderna mot de övre. De behöver inte gnaga, även om de kompletterar tandvässandet med att gnaga på saker (t.ex. dina elledningar ) Råttor stora som kloakråttor! Svartråttor som lever i kloaker (kloakråttor) är inte nödvändigtvis större än andra råttor som lever i parker eller i gränder. I själva verket kunde de lika gärna vara mindre. Den tyngsta råtta som man fångat vägde 425 g. Men större råttor har dokumenterats i och runt lantbruk. Den tyngsta svartråttan som rapporterats någonsin vägde 800 g. Råttor har blivit motståndskraftiga mot de flesta gifter! Det är sant att många råttor och möss är nu resistenta mot den första generationens antikoagulerande råttgift. Som tur är dock att de flesta råttor fortfarandes är sårbara för andra generationens antikoagulerande. Mamman lär sina barn att undvika fällor och gift! Unga gnagare undviker föremål och mat bara genom att följa sin mor runt när de är unga. Om mamman kan passera en fälla eller ett bete kan en ung råtta också passera fällan eller betet. Mamma Råtta passerar sannolikt agnade fällor på grund av att det finns mer attraktiv mat vidare längs den väg som hon går på. En annan anledning kan vara att hon helt enkelt är rädd och varsam för nya objekt. Råttor är aggressiva och attackerar barn och husdjur! Om de provoceras och blir upptryckta i ett hörn kämpar de för att komma därifrån. Detta är en mycket vanlig reaktion bland alla vilda djur, en slags försvarsmekanism kan vi säga. Dock attackerar inte de flesta råttor människor. Spädbarn, äldre sängliggande och hemlösa som sover i dörröppningar och gränder, blir dock ibland biten oprovocerat av råttor. Mest sannolikt har dessa individer somnat med matrester på sina händer eller ansikten, och råttor som söker föda försöker att slicka eller tugga matrester av den sovande personen. Vägarbeten och byggen får råttor att lämna kloakerna! Det stämmer inte, för det mesta bryr sig inte råttorna om att det är en byggplats ovanför kloakerna. Faktum är att de inte kommer att lämna en fin kloak att bo i tills någon river ner den eller den blir utgrävd. Råttor överför rabies! Svartråttan och husmusen anses inte vara bärare av rabiesvirus i Norden. Råttbett kräver ingen behandlas för rabies. 5

6 Vanliga frågor om fällor Vilken typ av beten ska jag använda i min mus-/råttfälla? För att fånga möss, använd jordnötssmör, choklad, havre eller bomaterial såsom bomull eller snöre. För råttor; använd jordnötssmör, bacon, frukt, grönsaker, spannmål eller kött. Speciellt lockmedel finns att köpa om du föredrar det. Det betyder inte att det är mer effektivt, möjligen bekvämare. Var ska jag placera min mus fälla? Placera fällor vinkelrätt mot väggen där du misstänker aktivitet. För råttor; placera ut fällor med bete, men gillra inte, under några dagar så att de kan bekanta sig med fällan. Jag har fångat en mus! Vad gör jag nu? Var noga med att kontrollera fällorna dagligen. Gillra och förse med bete vid behov. Använd handskar vid avlägsnande av gnagare. Du kan också desinficera området med rengöringsmedel om du är orolig för din hälsa. Se på vår hemsida under Rengöring och desinfektionsmedel. Hur gillrar jag en traditionell träfälla? Beta fällan på pedalen som avlossar fällans slagkontroll. Använd handskar för att skydda fingrarna från slag. Håll fast ordentligt i fällan och böj tillbaka slagbågen. Lägg över stålpinnen och lyft pedalen så att stålpinnen hakar fast i öglan på pedalen. Släpp försiktigt fällan och låt stå på lämplig plats. Betet äts upp men gnagarna fastnar inte i fällan. Vad är det för fel? Försök att minska betets storlek. Ju mer bete du använder, desto lättare är det för gnagare att ta bort det utan att störa fällan. Målet är att få dem att använda extra kraft på avtryckarpedalen med sin nos eller tunga för att ta bort bete. För att göra detta, fäst en liten mängd bete på pedalen. Dessutom, genom att använda bomaterial som en sträng, måste möss rycka på det material som sitter på fällan. Var noga med att placera fällan så att betet är riktad mot väggen vinkelrätt mot väggen. Det är vanligt att gnagarna springer längs väggar för att skydda sig. Det kan vara nödvändigt att ställa fram en råttfälla utan att gillra och låta gnagarna äta av betet ett par gånger. Gillra sedan fällan och lägg på bete igen. Råttor tenderar att bli skrämda av nya objekt så denna metod få dem att vänja sig vid fällan. Möss är mer nyfikna än råttor och fastnar oftast första gången i fällan. Jag har problem med att fånga gnagare. Vad kan jag göra? Gnagare springer på samma område om och om igen. Dessa vägar är alltid längs golvet vid väggen eller liknande vertikala ytor. Fällor ska alltid placeras på vägarna där gnagarna springer. Par av fällor kan användas eftersom möss ofta hoppar över hinder i deras normala väg. Om du använder två fällor vid varandra som par, kan du antingen ställa båda vinkelrätt mot väggen eller ställa dem längs med vänster med avtryckarpedalerna i motsatt riktning. På så sätt springer gnagaren in i fällan oavsett varifrån den kommer. Hur håller jag mina husdjur borta från mus- och råttfällor? Du kan placera fällan i våra större betesstationer men du kan också använda en liten papplåda som har tillräcklig höjd så att fällan kan knäppa. Skär en 10 x 10 cm med öppning på två motsatta sidor av lådan. Placera lådan med en betad fälla på en känd gnagarstig. Hur många möss föds åt gången? Hur vet jag att jag fångade dem alla? Det är praktiskt omöjligt att säga när du fångade dem alla. Du bör fortsätta att använda fällor så länge du ser möss eller tecken på aktivitet. Det mest uppenbara tecknet på angrepp är färsk spillning. 6

7 Vad är det vanligaste misstaget när jag gillrar fällor? Det verkliga antalet gnagare närvarande är underskattat. Som ett resultat, används inte tillräckligt med fällor. Även om du har dödat några gnagare, fortsätter resten av beståndet att föröka sig. Fungerar slagfällor för sorkar också? Normalt kommer sorkar inte in på denna typ av levande fångst fälla. Vi har faktiskt haft bönder som fångat sorkar med stor framgång genom att ställa vår stora kraftiga slagfälla för råttor framför sorkingången och täckt avtryckarpedalen med lite gräs. Generellt påstår en del att det inte fungerar men vi har sett motsatsen. Vi rekommenderar dock våra produkter avsedda för sorkar. Vanliga frågor om beten Är det viktigt att betet förvaras åtskilt från kemisk lukt som insektsbekämpningsmedel, rengöringsmedel, etc.? I vissa fall kan det vara avgörande. Råttor kan känna smaken av kemikalier i mat i extremt små doser, de är väldigt känsliga. I situationer där gnagare har lättillgänglig mat till dem, har de möjlighet att avvisa livsmedel som har kemisk smak. Betets smak kan alltså påverkas negativt om det bevaras nära kemikalier. Hur många pellets av andra generationens antikoagulerande gift tar det att döda en gnagare? Vanligtvis bara ett fåtal pellets dödar en mus. För råttor krävs oftast 6-30 pellets. Både möss och råttor kommer att fortsätta att äta flera dagar tills de avlider p.g.a. giftets effekt. Vad betyder det om jag ser färg i spillning som har samma färg som betets? Färgat spillning visar att en gnagare har ätit av bete och smält det och fått den aktiva ingrediensen som dödar gnagaren. Det tar flera dagar för de flesta beten för att döda en gnagare. Möss producerar uppemot 50 eller fler spillning varje dag, råttor Således passerar vissa spillningar genom kroppen som innehåller betets färg Hur ofta bör jag ersätta betet? De flesta rekommendationer är var fjärde eller sjätte vecka. Mycket mögliga eller skämda beten är oattraktivt för gnagare, och är därför inte bättre än att inte använda något bete alls. Lämnar gnagarna huset för att dö eller stannar de kvar? Förgiftade gnagare kan dö överallt, även i vissa mycket obekväma och svårtåtkomliga områden. Det finns inga bevis på att gnagarna går ut ur byggnaderna för att söka vatten och sedan där ute dö. Oftast dör förgiftade gnagare i sina bon. Skadas mina husdjur om de äter mus- eller råttgift? Gift kan vara skadligt om det förtärs av husdjur eller vilda djur. För att förhindra detta använd följande försiktighetsåtgärder: Förvara produkten som inte används på en plats utom räckhåll för djur. Använd betesstationer för bete eller använd gift endast på platser som är utom räckhåll för sällskapsdjur eller andra vilda djur som inte ska bekämpas. Samla upp och omhänderta snarast döda gnagare och beten som blivit kvar. Vad ska jag göra om mitt husdjur råkat få i sig mus- eller råttgift? 7

8 Kontakta giftcentralen och veterinär omgående. Ska jag strö ut betesgranulaten? Nej, du ska inte strö ut dem. Lägg betet i högar eller i betesstationer. Fakta om gnagarna Husmus (Mus musculus) Färg: Vikt: Längd inkl. svans: Kropp: Könsmognad: Dräktighetstid: Kullstorlek: Antal kullar: Matvanor: Kost: Dagligt intag: Vattenkonsumtion: Längd vuxenliv: Spillning: Bon: Visste du? Svart, dammgrå ca 23 g cm Litet huvud och kropp 1 månad 19 dagar 5-6 st Ungefär 8 st/år Mumsar nyfiket på det mesta Korn, spannmål, kött, fisk ca 3 g 0,01 dl månader 0,7 cm, svart med spetsiga ändar I avskilda områden: 3-10 m, från mat och vatten En familj på 6 möss kan växa upp till stycken på bara 90 dagar! Brunråtta (Rattus Norvegicus) Färg: Vikt: Längd inkl. svans: Kropp: Könsmognad: Dräktighetstid: Kullstorlek: Antal kullar: Matvanor: Kost: Dagligt intag: Vattenkonsumtion: Längd vuxenliv: Spillning: Bon: Visste du? Brunaktigt röd g cm Tjock kropp, trubbig näsa, korta öron 2-3 månader 23 dagar 6-12 st 4-7 st/år Äter mycket, är vaksam för nya saker Kött, fisk, spannmål ca 28 g 0,30 dl 18 månader Genomsnitt 1,9 cm lång, svart med trubbiga ändar Hålor i marken, avlopp, under strukturer, m från mat och vatten En brunråtta kan gnaga igenom ledningsrör. Blanda inte ihop unga råttor med möss. Unga råttor har relativt stora baktassar och stora huvuden i förhållande till resten av kroppen. Svartråtta (Rattus rattus) Färg: Vikt: Längd inkl. svans: Mörkgrå, nästan svart 230 g 33 cm-44 cm 8

9 Kropp: Könsmognad: Dräktighetstid: Kullstorlek: Antal kullar: Matvanor: Kost: Dagligt intag: Längd vuxenliv: Spillning: Bon: Visste du? Tunn elegant kropp med spetsig näsa, relativt stora öron och lång svans 2-3 månader 22 dagar 6-8 st 4-6/år Äter stadigt men är mycket vaksam för nya saker Frukt, grönsaker, spannmål, nötter ca 28 g 18 månader Genomsnitt 1,3 cm lång, svart med trubbiga ändar Träd, tak, vind Tack vare sina extra kuddar på svartråttors långa tassar gör det till en utmärkt klättrare 9

CARATOOTS SWEDISH PAPILLONS. Quality and style for generations. Den nyblivne valpägarens handbok

CARATOOTS SWEDISH PAPILLONS. Quality and style for generations. Den nyblivne valpägarens handbok CARATOOTS SWEDISH PAPILLONS Quality and style for generations Den nyblivne valpägarens handbok CARATOOTS SWEDISH PA PILLONS Den nyblivne valpägarens handbok (c) KENNEL CARATOOT S Villa Caratoots, 741 95

Läs mer

Liten handbok för kaninägare

Liten handbok för kaninägare Liten handbok för kaninägare 1 Tänk efter innan du köper kanin! Läs på ordentligt innan köpet. Ta reda på om det verkligen är kanin du vill ha som husdjur. Om du kommer fram till att det är det, lär dig

Läs mer

Grattis till Valpen Här kommer ett antal valp tips som kan vara bra att veta om.

Grattis till Valpen Här kommer ett antal valp tips som kan vara bra att veta om. Grattis till Valpen Här kommer ett antal valp tips som kan vara bra att veta om. 1. Valpar behöver mycket tid Den allra första tiden ska valpen inte lämnas ensam överhuvudtaget. Så småningom kan du träna

Läs mer

Hur ofta ska man klippa/fila hundens klor? Är det farligt om de blir för långa?

Hur ofta ska man klippa/fila hundens klor? Är det farligt om de blir för långa? Hur ofta ska man klippa/fila hundens klor? Är det farligt om de blir för långa? Ja, det är inte bra med för långa klor, för de hindrar hundens tass från att få rätt grepp mot underlaget. Och ju längre

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

EN VÄLMÅENDE KATT. SEYs kattvårdsguide

EN VÄLMÅENDE KATT. SEYs kattvårdsguide EN VÄLMÅENDE KATT SEYs kattvårdsguide Bästa kattvän! Denna guide, En välmående katt SEYs kattvårdsguide, är gjord av Finlands Djurskyddsföreningars förbund r.f. Guiden riktar sig till alla som planerar

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk

Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk På Fredriksdal kan du komma i kontakt med äldre husdjursraser som man hade på gårdarna förr, när den största delen av befolkningen fortfarande levde som småbönder

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

O278-460 06 sid 1 av 15

O278-460 06 sid 1 av 15 O278-460 06 sid 1 av 15 GRATULERAR TILL DIN LILLA Ceskyterrier! Den skall bli din trogne följeslagare många år framöver och det är mycket viktigt hur den sköts för att bli glad, harmonisk och frisk och

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Välkommen VALP. Din nya familjemedlem SVENSKA KENNELKLUBBEN

Välkommen VALP. Din nya familjemedlem SVENSKA KENNELKLUBBEN Välkommen VALP Din nya familjemedlem SVENSKA KENNELKLUBBEN 1 VÄLKOMMEN VALP I den här broschyren ger vi dig tips och råd inför er första tid tillsammans. Det är mycket att tänka på och lätt att glömma

Läs mer

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning.

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning. FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Följande har jag, Gösta Hjelm, hittat i en folder som Bertil Helmesjö har författat. Den har tydligen varit införd i Bitidningen under 1975, ty så här skriver dåvarande

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual för sprutnarkomaner

Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual för sprutnarkomaner Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual för sprutnarkomaner Introduktion Kapitel 1: Förberedelser för dig själv och din utrustning o Plats, miljö & sinnestillstånd Var du använder Vem du använder med

Läs mer

För mer information om PRO PLAN besök www.proplan-hund.se konsumentkontakt@purina.nestle.com

För mer information om PRO PLAN besök www.proplan-hund.se konsumentkontakt@purina.nestle.com För mer information om PRO PLAN besök www.proplan-hund.se konsumentkontakt@purina.nestle.com 201211 Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Din PRO PLAN guide för hundar av mindre ras MITT ENGAGEMANG

Läs mer

Profylaktisk hundtandvård i hemmet

Profylaktisk hundtandvård i hemmet Profylaktisk hundtandvård i hemmet Dental home care in dogs Emil Moberg Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 2009 Studentarbete 228 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Djursjukvårdarprogrammet

Läs mer

Varför just jag? Klara Österling. Klara Österling 6:4

Varför just jag? Klara Österling. Klara Österling 6:4 Varför just jag? Klara Österling 1 Kap 1: Mitt liv Jag vaknar av att Jessy hoppar upp i min säng och börjar slicka mig i ansiktet. Jag ser på klockan. Hon är fem. Jessy hoppar av min säng och skuttar menande

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

Böka på betong. Böka på betong om grisarna i köttindustrin. Om grisarna i köttindustrin

Böka på betong. Böka på betong om grisarna i köttindustrin. Om grisarna i köttindustrin Har du sett en gris på grönbete? En bökande gris i sin flock med möjlighet att svalka sig i en skön lerpöl? Det är en ovanlig syn tyvärr. Inomhus i trånga, tråkiga boxar på hårt golv blir grisarna uttråkade

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Hemsäkerhetsboken. Öka säkerheten för din familj i hemmet

Hemsäkerhetsboken. Öka säkerheten för din familj i hemmet Hemsäkerhetsboken Öka säkerheten för din familj i hemmet Varför ska jag se över säkerheten i mitt hem? Att ens hem är fullt av faror för barnen och familjen, att tjuvar kan göra inbrott närhelst på dygnet,

Läs mer

Välkommen valp Information till dig som skaffat hund

Välkommen valp Information till dig som skaffat hund Välkommen valp Information till dig som skaffat hund Puppy Optistar k Puppy Optistar kommer till din butik under våren 2007. Puppy Optistar k Namnlöst-1 1 Innehåll Välkommen valp...6 Vad har du köpt?...6

Läs mer

Oljepalmen. klasar. Det kan finnas upp till 4 000 frukter i varje klase. Varje frukt är starkt glänsande orange.

Oljepalmen. klasar. Det kan finnas upp till 4 000 frukter i varje klase. Varje frukt är starkt glänsande orange. Oljepalmen Oljepalmer växer naturligt i Afrika. Därifrån har de spridits och de odlas nu på många håll i tropikerna. Det går att skörda en stor mängd oljepalmfrukter från varje palm, och ett område med

Läs mer

3TIPS ÖKA HUNDENS LIVSKVALITET I SOMMAR VÅRA SÄLLSKAPSDJUR

3TIPS ÖKA HUNDENS LIVSKVALITET I SOMMAR VÅRA SÄLLSKAPSDJUR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 15 VÅRA SÄLLSKAPSDJUR 3TIPS ÖKA HUNDENS LIVSKVALITET I SOMMAR Fredrik

Läs mer