Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2007-03-01"

Transkript

1 Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Fullmäktigesalen, Stadshuset klockan :00 Pia Tysklind (s) Johanna Franson (s) tjg ers Björn-Ole Adamsson ( stp) Rita Genberg (stp) Sten Brodsen (v) Hans Hertlid (c) tjg ers Katarina Spolen (m) Kerstin Svennarp-Hilmersson (m) Gunvor Hultqvist (fp) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Förvaltningschef Berit Swanström Sekreterare Irma Dahlberg Kent Hansson, förvaltningsekonom, Anders Genberg, (stp) Jenny Olausson ( c) Birgitta Laugmo (m) Ola Nilsson Bjarne Halvordsson, Peder Adamsson, Skolkontoret Sekreterare... Paragrafer Irma Dahlberg Ordförande... Pia Tysklind Justerare... Kerstin Svennarp-Hilmersson Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för Anslags uppsättning Datum för Anslags nedtagning Protokollets förvaringsplats Skolkontoret, Stadshuset Underskrift... Irma Dahlberg

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) BUN 32 Dnr BUN/ Årsredovisning 2006 Förvaltningsekonomen Kent Hansson och Förvaltningschef Berit Swanström presenterade årsredovisningen Som händelser av betydelse lyftes fram t.ex. följande punkter: - I april månad startade kommunens korttidsboende Opalen - En avdelning med 13 barn på Arkens förskola avvecklades - Förändringsarbete vid gymnasium för att anpassa till de ekonomiska ramarna - Två stora Interregprojekt tillsammans med svenska och Norska kommuner - Ombyggnation av Odelsbergsskolan har fortsatt och etapp 2 klart - NU-sjukvården sagt upp avtalet av produktion och leverans av gymnasieskolans luncher Det ekonomiska resultatet visar underskott på 0.6 Mkr. Trots att resultatet totalt sett är väldigt nära budgeterad nivå, så finns det stora budgetavvikelser inom de olika verksamheterna. De större avvikelserna finns inom följande områden 1) resurscentrum visar underskott på 1.2 mkr, 2) Gymnasieverksamheten visar underskott 1.2 Mkr, 3) Skolskjutsverksamheten visar underskott 0.2 mkr, 4) Förskoleverksamheten visar överskott 1.1 mkr. Verksamhetsstatistik visar att i grundskolan är elevantalet i skolår F-6 fram till läsåret 20010/2001 relativt stabilt, däremot sjunker elevantalet i skolår 7-9 med ca 130 elever under samma period. Andelen elever som uppnått målen i alla de tre basämnena i de nationella proven i årskurs 5 ökat från 78% till 84%. I gymnasieskolan har antalet elever ökat från 433 under 2005 till 465 under Andelen elever behöriga universitet och högskola har minskat från 94% under 2005 till 89% under 2006.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (9) Forts BUN 32 Totalt inskrivna förskolebarn 1-5 år har minskat från 476 under 2005 till 458 under Den totala antalen inskrivna fritidsbarn har ökat från 317 (2005) till 357 (2006). beslutar godkänna årsredovisningen samt skicka årsredovisningen till kommunstyrelsen

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (9) BUN 33 Dnr BUN/ Komplettering till delegationsordning Förvaltningschef, Berit Swanström, redogjorde förslaget till komplettering av gällande delegationsordning inom punkterna arbetsmiljöarbetsuppgifter samt övrigt. beslutar godkänna kompletteringen till delegationsordningen

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (9) BUN 34 Gymnasieverksamhet Rektorn, Ola Nilsson, informerade om gymnasieverksamheten bland annat vilken programutbud Strömstad gymnasium kan erbjuda, hur ser elevunderlaget och dess utveckling ut, samt vilka framtida möjligheter det finns. Förvaltningsekonom, Kent Hansson, informerade om gymnasiet ekonomi de senaste åren, samt vilka faktorer som påverkar ekonomin. Rektorn, Ola Nilsson, ställde frågan om han har mandat att starta fordonsprogrammet. beslutar uppdra till förvaltningschefen att anordna ett Brainstorm-möte med lärare från gymnasiet, grundskolan, politiker, elever, hälsosamordnare samt studie och yrkesvägledare angående marknadsföring av gymnasiet. uppdra till Kerstin Svennarp-Hilmersson och Katarina Spolen att ta kontakt med Traryds kommun ang. deras samarbete skola/näringsliv. rektorn får avgöra frågan angående fordonsprogrammet

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (9) BUN 35 Dnr BUN/ Elevenkät Rektorn, Ola Nilsson, presenterade en mer ingående analys av genomförda elevenkäten under 2006 enligt BUN beslut beslutar notera informationen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (9) BUN 36 Dnr BUN/ Elevboende Förvaltningschef, Berit Swanström, presenterade förslag till elevboende enligt beslutet i BUN Alternativ 1: Alternativet bygger på att eleverna disponerar rummen och betalar hyra under 10 mån. Resterande 2 månader, dvs perioden 15/6-15/8 disponeras av Omsorgsnämnden som för detta är villiga att bidra med 160 tkr, vilket ungefär motsvarar de kostnader ON har haft tidigare år för de sommaranställda. Kalkylen visar ett underskott på 215 tkr. Här beräknas en hyra av eleverna på 2500 kr/mån och beläggningen beräknas vara 90%. För att komma i balans krävs att kostnaderna minskar (billigare hyra, mindre städ eller lägre tjänstegrad på skolvärd) eller att intäkterna ökar (högre hyra från eleverna eller större bidrag från Omsorgsnämnden). Alternativ 2: Ovanstående alternativ bygger på att eleverna disponerar rummen och betalar hyra under 10 mån. Resterande 2 månader, dvs perioden 15/6-15/8 bedrivs Vandrarhemsverksamhet i kommunal regi. I detta alternativ är det beräknat med 1,5 tjänst förstärkning under den period som Vandrarhemsverksamheten bedrivs. Kalkylen visar ett underskott på 52 tkr. Även här beräknas det med en hyra på 2500 kr/mån och med en beläggning på 90%. Under sommarmånaderna är det här räknat med Vandrarhemsverksamhet i kommunal regi. Hyresintäkten per rum beräknas till 450 kr inkl moms, vilket enligt uppgift skall motsvara de priser som råder på marknaden. Beläggningen beräknas till 90% även om de uppgifter vi fått vittnar om helt fullbelagt under åtta sommarveckor.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (9) Forts. BUN 36 s protokollsanteckningar Nämnden anser att behovet av elevboende är mycket viktigt och vill starta verksamheten. Förslag till beslut: Att starta verksamheten enligt alternativ 1 Att Strömstadbyggen administrerar uthyrningen Att finansiering avgörs av kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget samt skicka ärendet till kommunstyrelsen

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (9) BUN 37 Hotell och Restaurang program Frågan om hur driva Hotell och restaurang programmet diskuterades. Programmet behöver utvecklas och omfatta hotell, restaurang och turism. beslutar uppdra till förvaltningschefen att teckna 1- års avtal om lämplig lokal uppdra till förvaltningen att ta kontakt med näringslivs representanter angående programmet

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet 2009-09-22 Omsorgskontorets sammanträdesrum 2009-09-22 kl. 09.00 12-00 Leif Andersson (s) Ronnie

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 10.00-12.00, 13:00-15:00 Sammanh'ädesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Kah'in Järåsen (S), ordförande Ann-Louise

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande...

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, begäran om yttrande...2-4 Sammanträdesdatum Sida 1 Tisdagen den 15 september 2009, klockan 08.00 16.00 Beslutande: Tomas Lönneborg, Mp, ordf Karin Wallén,

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum 00 :o..;',,:-e:.;. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2015-03-03 Sida 16 (42) -"'" KOMMUNSTRYRELSENS AU 49 Dnr 91/14 Naturum Sommens ansökan om bidrag för 2015 Enligt tidigare finns

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer