Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar"

Transkript

1 Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar

2 Betydelsefullt för dig Som producent av utrustning för industriell automation vet du att det inte finns någon lösning som passar alla. Du bygger maskiner med olika automationsnivåer samtidigt som du vill ha flexibilitet. Du letar efter innovativa sätt att reducera din totalkostnad, eller som vi säger; din Total Cost to Design, Develop and Deliver SM för dina maskiner och förkorta din tid till marknaden samtidigt som du vill utveckla hållbara produktionsprocesser. Väljer du att samarbeta med Rockwell Automation möter du dessa kundbehov samtidigt som du bibehåller din lönsamhet. Lägre totalkostnad eller Total Cost to Design, Develop and Deliver Vi erbjuder standardkomponenter, hög återanvändningsbar maskindesign och resurser för att hjälpa dig att reducera dina kostnader och framtidssäkra din maskinutveckling. Snabbare tid till marknaden Vi har produkter, lösningar och tjänster som gör att du kan förkorta tiden för design, testning och idrifttagande samtidigt som du erbjuder dina kunder skräddarsydda kundanpassade maskiner med standardkonstruktionstid för att försvara din marknadsandel och utöka dina möjligheter. Innovation, produktionskapacitet, prestanda Vi kan visa dig hur du använder ny teknologi för att få konkurrensfördelar. Hållbar produktion Moduluppbyggd flexibel maskindesign hjälper dig att optimera elektriska, mekaniska och miljömässiga krav och ger flexibilitet till en mångfald av lösningar för att förbättra din maskins prestanda samtidigt som du sparar energi. Samarbetsavtal Rockwell Automations samarbetsavtal ger ditt företag den rätta mixen av produkter, expertis och global support.

3 Lägre total design-, utvecklingsoch leveranskostnad Oavsett hur du organiserar din verksamhet kommer du alltid att vilja ha möjligheten att optimera dina kostnader, resurser och metoder för ökad lönsamhet. Du sänker dina kostnader för att designa, utveckla och leverera med hjälp av en automations leverantör som erbjuder ett brett sortiment med lösningar indelade i olika nivåer. En leverantör som också hjälper dig med de bästa produktionsprocesserna för maskindesign och maskinutveckling. En värdefull samarbetspartner fokuserar på hela maskinens livscykel och hur den påverkar kundens totalkostnad. LÖSNINGAR FÖR MASKINSTYRNING Rockwell Automation erbjuder maskinbyggare ett brett sortiment med lösningar för maskinstyrning, allt ifrån kostnadseffektiva fristående komponenter till fullintegrerade kompletta system. Var och en av dessa lösningar hjälper dig att minska din tid till marknaden och sänka dina totalkostnader för design, utveckling och leverans av din maskin. Kostnadseffektiva komponentlösningar Kostnadseffektiva komponentlösningar ger dig tillräckligt med kontroll för att möta maskin- och kundkrav samtidigt som du förbättrar din effektivitet. Det innebär rätt komponentval oavsett om din maskin är ansluten i ett nätverk eller som fristående maskin till en, vid varje tillfälle, optimal kostnad. Rätt lösningar för liten och stor Ett lägre kostnadsalternativ för maskinbyggare med allt ifrån små maskiner till de mest komplexa fullintegrerade maskinerna med sofistikerade automationskrav, såsom säkerhet, rörelse, robotteknik och anslutningsmöjlighet. Vi har lösningar som gör att du kan uppfylla dina kunders tuffaste krav på multipla axelrörelser, komplext styr- och informationsdatautbyte samt avancerad anslutning till t ex affärssystem samtidigt som du utökar din egen prestanda. MODULÄR PROGRAMMERING/POWERPROGRAMMERING Modulär programmering omfattar kodstruktur, namngivning av objekt i klartext, implementering av systemmodeller, HMI med mera. Den är baserad på industristandard och ger dig ytterligare möjligheter till maximal användning av vårt Integrated Architecture -system. Slutanvändare letar efter denna funktion bland maskinleverantörer eftersom det ger dem samma struktur och sätt att bygga upp mjukvaran på oavsett maskinleverantör. Modulär programmering hjälper till att sänka kostnaderna för installation, integration, utbildning och underhåll i alla led i maskinens livslängd. Power Programming är en metod för implementering av modulärt programmeringskoncept i programmeringsmiljöerna RSLogix 5000 och FactoryTalk View. Styrkan i powerprogram - me ring ligger i principerna som finns beskrivna i standarden ISA-88 (S88) och i riktlinjerna Grunderna i modulär program - mering från Rockwell Automation.

4 Lägre total design-, utvecklings- och leveranskostnad standarden ISA-88 och systemmodellen PackML samt Add-on Instructions (AOI) för ökad återanvändning av kod. AOI:s moduluppbyggnad och anpassningsmöjligheter, tillsammans med de globala objekten i vår produktfamilj FactoryTalk View, skapar en kraftfull programmeringsmetodik. Applikationsbiblio - teket inkluderar även kinematikkod för enkel integrering av robotteknik, allt i en enda standardmjukvaroplattform. PROGRAMVARUBIBLIOTEK Vårt OEM-programvarubibliotek med färdiga applikations - kodexempel och funktionsblock, för t ex manöver och andra standard-typlösningar inklusive TÜV-godkända säkerhets - funktioner och moderkortsplattor, följer grunderna i modulär programmering. Dessa används av vårt globala team för att hjälpa dig att öka din effektivitet vad gäller utformning, skalbara lösningar och system med samma kodbas för hög återanvändningsgrad samt ge dina kunder ökad tillgång till information om produktion och diagnostik. Programmet följer PRODUKTHJÄLPMEDELSVERKTYG Produkthjälpmedelsverktyget är en samling programvaruverktyg för produktval och systemdesign som hjälper dig att välja Rockwell Automationprodukter och lösningar. Verktyget är kostnadsfritt och ger dig enkel tillgång Rockwell Automations produkter, inkluderat underlag att använda för dina CADritningar, vilket gör att du sparar värdefull utvecklingstid. DESIGNVERKTYG Designmjukvaran innehåller de verktyg du behöver för att snabbt och enkelt utforma, installera, använda och underhålla en maskin. Grundläggande förprogrammerad logisk kod gör att du kommer igång snabbt samtidigt som du sparar på kostnaderna. Om du använder dig av våra HMI-färdiga typexempellösningar minskar dina integrationskosnader och din tid till marknaden förbättras.

5 Snabbare access till marknaden Som maskinbyggare står du inför nya utmaningar varje dag. Reducera tiden för din maskins introduktion på marknaden för att möta kundernas krav och öka din konkurrenskraft. Dessa utmaningar måste antas i en konkurrerande miljö som ständigt förändras. PRODUKTIVITETSVERKTYG Rockwell Automation erbjuder ett kraftfullt sortiment med verktyg för produktval och systemkonfiguration som hjälper dig att välja och använda rätt ändamålsenliga produkter. Integrerade systemarkitektverktyg En mängd webb-baserade verktyg och resurser finns tillgängliga för att hjälpa dig att förstå, planera och konfigurera vår integrerade systemarkitektur. De nås via webbsidan för Integrerad Arkitektur. Gå in och läs under fliken What s New med jämna mellanrum för att få veta mer om de senaste hjälpmedlen. Connected Components Building Blocks Connected Components Building Blocks (CCBB) hjälper dig med den information du behöver för att snabbt och enkelt implementera vanliga styruppgifter i din maskindesign. CCBB inkluderar redan gjorda och avprovade funktionsblock med programkod. Dessa kan sedan modifieras för att uppfylla funktionskraven hos din maskin. Det finns också redan gjorda och avprovade Human Machine Interface (HMI)-lösningar för att underlätta arbetet med användargränssnittet och t ex de förkonfigurerade frekvensomvandlarparametrarna som gör det lättare att implementera hastighetsstyrda objekt. Rörelseanalys Programvara för analys av din maskins rörelse hjälper till att minimera designrisker och gör att du kommer snabbare ut på marknaden. Rörelseanalysverktyget hjälper dig som OEM-tillverkare att analysera designalternativ för t ex robotrörelseprogram. Förutom kalibrering, urval, optimering och simulering kan programvaran för rörelseanalys, baserat på t ex externa faktorer, utföra avancerade utvärderingar, inklusive analyser av t ex rörelsemönster, vridmoment och tolerans. Applikationsbibliotek med färdiga OEM-maskintyplösningar Applikationsbiblioteket med avtestade exempelkoder finns kostnadsfritt tillgängligt på vår webbsida. Allt för en enkel och optimal konfigurering av Rockwell Automation-produkter. Målet med denna webbsida är att användarna ska få en plats där de kan dela med sig av sina bästa integrerade arkitekturlösningar. AUTOMATIONSLÖSNINGAR DIREKT UTE PÅ MASKINEN Genom att flytta ut styrningen och dess hårdvara från apparatskåpet och placera dem direkt på maskinen kan du reducera kostnaderna för kabeldragning och tiden det tar att bygga maskinen. Det är ett effektivt sätt att förkorta tiden för design och byggnation. Färdigg - jorda kablar med standardsnabbkopplingar underlättar hanteringen av kablar och eventuella framtida förändringar för din maskin. UPPFYLLER GÄLLANDE STANDARD I dagens globala ekonomi måste din utrustning i ökande grad möta kraven hos många olika standarder. Att följa alla dessa riktlinjer kan bli kostsamt, särskilt för mindre OEM-företag. Våra produkter är från början utformade i enlighet med dessa regler så att din utrustning ska uppfylla de globala industrikraven. Dessutom finns vårt kunskapsbibliotek tillgängligt via kontinuerligt uppdaterad hemsida med teknisk dokumentation om du behöver hjälp med att förstå och följa de olika standarderna.

6 Innovation, produktionskapacitet & prestanda För att vara konkurrenskraftig i dagens moderna industriklimat använder sig många OEM av automationsstrategier som gör att de kan fokusera på innovation, vilket gör dem och deras maskiner mer attraktiva än konkurrenternas. Oberoende av hur produktiv din maskin är idag tvingas du producera något bättre imorgon teknologi som skiljer dig från konkurrent - erna. Innovativa OEM investerar i den senaste teknologin för att den ska hjälpa dem att utforma flexibla maskiner som klarar kundernas krav både idag och i framtiden. INTEGRERAD SÄKERHET Maskinsäkerheten är ett område där det aldrig lönar sig att ta genvägar. Tack vare framsteg inom automationsteknologin upptäcker fler maskinbyggare hur de ska utforma system som förbättrar produktiviteten utan att kompromissa med säkerheten. För dina kunder innebär detta att du inte bara ska leverera flexibla, högpresterande maskiner till ett konkurrenskraftigt pris, du ska också utrusta maskinerna med alla säkerhetskomponen - ter som t ex säker avstängning, säker hastighet och säkerhet i exempelvis ett Ethernetnätverk. Säkerheten byggs in i dina maskiner till en lägre kostnad och mindre tid än traditionella lösningar, tack vare att produkterna är utformade att uppfylla globala standarder för pålitlighet, långtidsstabilitet och kvalitet. INFORMATIONSLÖSNINGAR En av de största konkurrensfördelarna en maskinbyggare kan ha när det gäller att attrahera slutkunder är i vilken utsträckning utrustningen kan integreras med kundens övriga anläggnings - styrning och informationssystem. Rockwell Automation hjälper dig att bygga plug and play-funktioner för dessa system till dina maskiner. Integrering av Manufacturing Execution System (MES) Att förenkla och tillhandahålla enkel maskinintegration till MES är viktigt för slutanvändaren för att reducera kostnad, tid och risker. Saker som är annars är förknippade med höga kostnader för integrering av ny eller befintlig automationsutrustning i deras infrastruktur. Rockwell Automation har utvecklat standardiserade maskinstatusmodeller och datastrukturer baserade på ISA-88-standarder vilket gör vertikal integration med system för prestandahantering och andra MESapplikationer till ett snabbare och mer ekonomiskt alternativ. Overall Equipment Effectiveness (OEE) eller Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet (TAK) Automatiserade maskiner innehåller otroliga mängder av tillverkningsinformation som behöver kunna behandlas till användbar information för att förbättra tillverkningseffektivitet, tillförlitlighet och kapacitetsutnyttjandegrad. Integrerad arkitektur från Rockwell Automation, tillsammans med en ny implementering av standardiserade maskinstatusmodeller och datastrukturer, möjliggör för tillverkare att ansluta en hel serie till ett OEE-program som FactoryTalk Metrics med betydligt mindre ingenjörsinsatser än brukligt. Rockwell Automation är mer än redo att möta de ständigt ökande kraven på att fler maskinbyggare och tillverkare ska samarbeta med strategier för vertikal integration, allt enligt principen information från givaren till affärssystemet och tillbaka.

7 FactoryTalk ViewPoint, ett webb-baserat, kompletterande standardprogram, som ger utökad anläggningsaccess för användare och underlag för förbättrad beslutsrapport. Med FactoryTalk ViewPoint ser du realtidsdata för anläggningen genom att bara logga in på din standard Internetläsare utan att ha installerat en speciell mjukvara innan. ROBOTTEKNIK Dagens robottekniska lösningar är både mångsidiga och anpassade för ett stort urval av applikationer för den tillverkande industrin allt från enkel, repetitiv plocka-och-packa till högprecisionssystem för automation och hantering av komponenter för kretskortstillverkning. Med vår mjukvara Rockwell Software RSLogix 5000 integrerar du smidigt både enkla och multipla axelrörelser i ditt applikationsprogram. Säkerhet Det är viktigt för både dig och din kund att du säkrar din immateriella egendom och förhindrar obehörig åtkomst till din utrustning. FactoryTalk Security är en gemensam service tillgänglig för alla FactoryTalk-programvaror med ett stort urval av integrerade säkerhetstjänster. Det innebär möjlighet till centraliserad identifikation och åtkomstkontroll genom att verifiera identiteten hos varje användare som ansluter sig till systemet. Denna funktion är inkluderad i vår integrerade arkitektur för att hjälpa dig att uppfylla industrins krav och reducera risken för obefogad access. Vår kombinerande expertis inom maskinsäkerhet och industriell automation gör att vi förstår dina kunders behov för säker produktion. Vi vet hur vi ska hjälpa dig att implementera säkerhetslösningar för att du ska uppnå dina mål genom att använda vårt breda sortiment av innovativa säkerhetsprodukter. Webb-baserade rapporter för produktion FactoryTalk VantagePoint är ett kraftfullt webb-baserat rapportpaket som sammanställer all data till ett system för informationshantering och beslutsrapport.

8 Hållbar produktion Många använder termerna hållbarhet och miljövänlighet som synonymer, men Rockwell Automation menar att hållbar produktion innebär tillverkningsprocesser som förvandlar material med betydligt lägre utsläpp av växthusgaser, minimering av användningen av giftiga material, reducering av avfall och ökad säkerhet på arbetsplatsen samtidigt som man optimerar produktionskedjan. Tillverkare har alltid varit beroende av maskinbyggare och utrustningsleverantörer för att kunna reducera sina kostnader och förbättra lönsamheten. Idag är det fler och fler företag som tänker på sitt sociala ansvar. De vill att maskinbyggarna hjälper dem att uppnå sina hållbarhetsmål som t ex att reducera sina koldioxidutsläpp, energioptimera driften av sina maskiner samt öka produktivitet och säkerhet. FLEXIBEL MODULUPPBYGGD MASKINDESIGN Du kan gång på gång konfigurera och anpassa maskiner för nya slutanvändare tack vare flexibel standardmoduluppbyggd design. En mer flexibel, modulär uppbyggd maskin kan ha flera års längre livslängd än en maskin som är byggd enligt traditionella designmetoder. Genom att använda den Integrerade Arkitekturteknologin utformar du mer flexibla maskiner, optimerar maskinprogram me - ringen tillsammans med ett systemerat och väl dokumenterat arbetssätt för sekventiell-, motion-, säkerhets- och frekvensom - vandlarstyrning. MEKATRONIK Mekatronik innebär en kombination av mekanisk och elektronisk ingenjörskunskap för design. Den grundläggande fördelen med denna designkunskap är att den riktar sig till maskinbyggarnas viktigaste punkter, såsom behovet av mer innovation, mer optime - rad prestanda, kortare tid till marknaden samt reducerade risker. En mekatronisk design hjälper dig att bygga mer flexibla och därför mer hållbara maskiner. Med programvara för rörelse - analys identifierar du potentiella förbättringar på ett tidigt stadium och kan på så sätt förlänga maskinens livslängd. Dessutom är det troligt att en mjukvaruanalys och tidig testning leder till färre maskinprototypbyggnationer. MODULÄR DESIGNMETODIK Med hög utnyttjandegrad av standarder för modulär programme - ring kan designtekniker enkelt utveckla återanvändbara avprovade moduler för applikationskod. Med fördefinierade moduler som uppfyller kraven för olika maskinkonfigurationer kan dina kunder enkelt byta produktionsfunktion på en maskin utan att behöva skriva om kod. FÖRBÄTTRAD PRESTANDA Reducera stilleståndstider genom att använda vibrationsövervakande teknik, integrera säkerhet och implementera programvara för att generera maskinprestandadata för att förbättra utrustningens totala effektivitet (OEE). FJÄRRÖVERVAKNING Fjärrövervakningsenheter gör att du snabbt ansluter din maskins automationssystem från en standardtelefonlinje eller via Internet beroende på vad din kunds infrastruktur tillåter och på så sätt utökar din möjlighet att assistera kunden utan att fysiskt vara där. Du övervakar enkelt systemstatus, utför diagnostik och gör applikationsprogramändringar hemifrån, från ditt kontor eller någon annanstans ifrån.

9 Samarbetsavtal När du bygger maskiner med olika nivåer av automation och komplexitet åtar du dig att definiera värde och kostnader, både den direkta kostnaden för maskinen men även de framtida. Att uppskatta dessa värden kan vara svårt. Vad är kostnaden för olika krav på support, utvecklingskostnader och ingångna överensstämmelser framgent? För att lyckas i denna utmanande affärsmiljö behöver du en automationsleverantör som erbjuder dig ett brett sortiment med lösningar indelade i olika nivåer och som har rätt mix av produkter, expertis och global/lokal support. INDUSTRIFOKUSERAT OEM-TEAM Din framgång som maskinbyggare vilar på att du levererar mas - kiner som uppfyller dina kunders behov. Du vill också att dina maskiner ska skilja sig från konkurrenternas, sett både ur ett globalt och lokalt perspektiv. Våra tekniska rådgivare, ingenjörer och projektledare från Rockwell Automations OEM-team kan hjälpa dig att räta ut de frågetecken du stöter på samt möta behoven från både OEM-marknaden och slutanvändare. Vårt expertteam erbjuder dig lösningar inom emballering, beläggning och olika trycktekniker, materialhantering, montage, energi, processutrustning och mycket mycket mer. Dessa branschlösnin - gar sträcker sig över ett stort urval av industriområden såsom läkemedel, hushållsprodukter, hygienprodukter, bilindustri, tryckeri, olja och gas, vatten och avlopp, kemi och textil m fl. REGIONALA OEM-KOMPETENSCENTER Som designer och tillverkare av högteknologiska maskiner vet du att förändringar kan vara svåra och kostsamma, samtidigt som du vill behålla dina konkurrensfördelar genom att ligga steget före. Rockwell Automations kompetenscenter kombinerar unika ingenjörskunskaper med testutrustning i toppklass för att du ska kunna uppnå nya och innovativa lösningar som också är pålitliga och driftsoptimala. Utnyttja våra kompetenscenter för att reducera utvecklingsbudgeten och din tid till marknaden, få skräddarsydd support, diskutera nya designidéer och avprova programvaran.

10 Samarbetsavtal ROCKWELL AUTOMATION PARTNERNETWORK PROGRAM Rockwell Automation har lång erfarenhet av samarbete och tror på att arbeta med de bästa i nära relationer för att kunna uppfylla dina krav. PartnerNetwork ger dig specialister i toppklass för att hjälpa dig att lösa dina utmaningar. Vi hjälper dig att erbjuda lösningar, oavsett om det rör sig om integration med olika affärssystem, försäljning och val av produkter eller rätt teknologi. Maskinbyggarprogram I en ständigt ökande global konkurrens är det mycket viktigt att göra bestående affärer med en tydlig långsiktig strategi och därmed säkra kundens lojalitet. För att hjälpa dig att uppnå bestående tillväxt erbjuder Rockwell Automation ett maskinbyggarprogram i toppklass som hjälper dig att öka marknadskunskapen, marknadstillväxten samt välja rätt automationslösning. Maskinbyggarprogrammet ger dig ökade marknadsmöjligheter, bättre marknadsplanering tillsammans med vår säljarkår samt tillgång till fler kunder med ett målinriktat samarbete. Encompass vårt partnerproduktprogram För att vara bäst i din bransch behöver du jämföra dig med de företag som ligger i topp inom sin bransch. Med Encompass, vårt partnerprogram för tredjepartsprodukter kan du snabbt identifiera de produkter som bäst klarar just dina utmaningar. Ett webbaserat verktyg ger dig möjlighet att sortera och filtrera dina urvalskriterier och därmed välja från de bästa leverantör - erna i din region som kan anslutas till Rockwell Automations integrerade arkitektur eller alternativt användas tillsammans med våra andra produkter. GLOBALA TJÄNSTER OCH SUPPORT Med mer än 450 sälj- och supportkontor i över 80 olika länder är Rockwell Automations supportnätverk unikt. Oavsett om du som OEM vill sälja en maskin lokalt eller globalt kan vi på Rockwell Automation erbjuda våra tjänster för att hålla verksamheten på topp. VIKTIGA OEM-TJÄNSTER: Besök vår webbsida hitta kontaktinformation för reservdelar, teknisk support eller tillgång till servicetekniker 24/7 nästan överallt i världen. Fjärrstyrda tjänster använd Rockwell Automations infrastruktur för att ansluta till dina maskiner globalt och övervaka, rapportera, diagnosticera och lösa problem på distans. Gör fjärrbackup av program vid akut serviceutbyte eller uppdatera din applikation för att få nya funktioner. Ring våra supportingenjörer som svarar i telefon dygnet runt på över 20 språk. Alternativ för fältarbete för uppstartsupport, garantiärenden, akut utryckning, förebyggande åtgärder, apparatskåpsdesign och -tillverkning, fjärrstyrd övervakning, utbildning, versionshantering och installerad basdokumentering.

11 Business Card (Position ONLY. DO NOT Print)

12 Business Card (position only)

13 Vi stöder din verksamhet hela vägen ut Rockwell Automation står vid din sida under varje period i dina maskiners livscykel. Från design till konstruktion och underhåll du kan lita på att Rockwell Automation finns där. Genom att utnyttja våra produkter och tjänster kan du sänka dina totalkostnader för att formge, utveckla och leverera samtidigt som du minskar din tid till marknaden. Du kommer att vara bättre utrustad för att snabbt kunna reagera på förändringar, öka avkastningen samt attrahera nya kunder med högpresterande, innovativa maskiner. Vi erbjuder individuella lösningar, oavsett om du behöver enskilda komponenter, hela system eller specialrådgivning, eller om du vill utveckla långsiktigt bestående produktidéer. För mer information: Kontakta ett Rockwell Automation-säljkontor eller en auktoriserad återförsäljare idag eller besök oss på Total Cost to Design, Develop and Deliver, Allen-Bradley, RSLogix, FactoryTalk, Integrated Architecture, Rockwell Software, PartnerNetwork och Encompass är registrerade varumärken tillhörande Rockwell Automation Inc. Publication OEM-BR001C-SV-P December 2009 Copyright 2009 Rockwell Automation Inc. All Rights Reserved. Printed in USA.

Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO

Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO Din resurs online för nyheter, lösningar, teknik och applikationer Utgåva 1 2012 Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO Integrerade lösningar hjälper dig att hålla kontroll 10 14 PLUS CT Pack reducerar

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr NP40 Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform Netbiter ny produktfamilj

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon.

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon. JANUARI 2008 : NR. 3 I DETTA NUMMER: SPOTLIGHT Få dina affärsinformationssystem att arbeta ännu hårdare dag efter dag. TEKNIK- PLATTFORM Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Bästa metoder för partners

Bästa metoder för partners T Bästa metoder för partners Bygga upp ett tjänsteerbjudande som levererar mervärde med hjälp av Cisco Smart Care Utkast 1.0 Cisco Huvudkontor 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

En handbok om produktmärkning och spårbarhet

En handbok om produktmärkning och spårbarhet En handbok om produktmärkning och spårbarhet vi har lösningen till bättre lönsamhet En förpackning är så mycket mer än ett skyddande emballage. Märkning ger all viktig information om innehåll och ursprung.

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas

en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas en ny generation affärssystem Microsoft Dynamics AX En global lösning för företag som vill utvecklas 6411_A4Ledarskap.indd 1 06-09-11 10.58.05 Vad vill du uppnå med ditt företag? Om du vill lyckas på dagens

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär

Affärssystem på ditt sätt. Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär Affärssystem på ditt sätt Vi kan och har erfarenhet av din bransch Vi förstår dina behov och gör det som är bäst för din affär SoftOne Affärs- och Personalsystem SoftOnes system finns tillgängliga både

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE!

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE! 2012 NUMMER 17 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG I ONE FÖRÄNDRINGAR ÄR BRA Reagera på din verksamhets behov LIGG STEGET FÖRE Få konkurrensfördelar ATT LEVA MED FÖRÄNDRINGAR Gör dem till en del av vardagen BLI EN MÄSTARE

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation Mitel Solidus ecare Smart kommunikation för utmärkt kundservice En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation De företag som lyckas bäst är de sombäst förstår och tillgodoser kundernasbehov.

Läs mer

PRESTERA. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0

PRESTERA. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 PRESTERA Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Förvandla affärsutmaningar till affärsframgångar med en innovativ välbekant lösning som ger personalen frihet att prestera mer. Vi ville ha en lösning som kunde utvecklas

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård. En smartare planet. Smartare städer

Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård. En smartare planet. Smartare städer En smartare planet Smartare handel Smartare mat Smartare sjukvård Sid 6 Sid 8 Sid 10 Smartare transporter Sid 12 En smartare planet Smartare energi Sid 14 Smartare bank Sid 16 Smartare städer Sid 18 Smartare

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer