Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar"

Transkript

1 Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar

2 Betydelsefullt för dig Som producent av utrustning för industriell automation vet du att det inte finns någon lösning som passar alla. Du bygger maskiner med olika automationsnivåer samtidigt som du vill ha flexibilitet. Du letar efter innovativa sätt att reducera din totalkostnad, eller som vi säger; din Total Cost to Design, Develop and Deliver SM för dina maskiner och förkorta din tid till marknaden samtidigt som du vill utveckla hållbara produktionsprocesser. Väljer du att samarbeta med Rockwell Automation möter du dessa kundbehov samtidigt som du bibehåller din lönsamhet. Lägre totalkostnad eller Total Cost to Design, Develop and Deliver Vi erbjuder standardkomponenter, hög återanvändningsbar maskindesign och resurser för att hjälpa dig att reducera dina kostnader och framtidssäkra din maskinutveckling. Snabbare tid till marknaden Vi har produkter, lösningar och tjänster som gör att du kan förkorta tiden för design, testning och idrifttagande samtidigt som du erbjuder dina kunder skräddarsydda kundanpassade maskiner med standardkonstruktionstid för att försvara din marknadsandel och utöka dina möjligheter. Innovation, produktionskapacitet, prestanda Vi kan visa dig hur du använder ny teknologi för att få konkurrensfördelar. Hållbar produktion Moduluppbyggd flexibel maskindesign hjälper dig att optimera elektriska, mekaniska och miljömässiga krav och ger flexibilitet till en mångfald av lösningar för att förbättra din maskins prestanda samtidigt som du sparar energi. Samarbetsavtal Rockwell Automations samarbetsavtal ger ditt företag den rätta mixen av produkter, expertis och global support.

3 Lägre total design-, utvecklingsoch leveranskostnad Oavsett hur du organiserar din verksamhet kommer du alltid att vilja ha möjligheten att optimera dina kostnader, resurser och metoder för ökad lönsamhet. Du sänker dina kostnader för att designa, utveckla och leverera med hjälp av en automations leverantör som erbjuder ett brett sortiment med lösningar indelade i olika nivåer. En leverantör som också hjälper dig med de bästa produktionsprocesserna för maskindesign och maskinutveckling. En värdefull samarbetspartner fokuserar på hela maskinens livscykel och hur den påverkar kundens totalkostnad. LÖSNINGAR FÖR MASKINSTYRNING Rockwell Automation erbjuder maskinbyggare ett brett sortiment med lösningar för maskinstyrning, allt ifrån kostnadseffektiva fristående komponenter till fullintegrerade kompletta system. Var och en av dessa lösningar hjälper dig att minska din tid till marknaden och sänka dina totalkostnader för design, utveckling och leverans av din maskin. Kostnadseffektiva komponentlösningar Kostnadseffektiva komponentlösningar ger dig tillräckligt med kontroll för att möta maskin- och kundkrav samtidigt som du förbättrar din effektivitet. Det innebär rätt komponentval oavsett om din maskin är ansluten i ett nätverk eller som fristående maskin till en, vid varje tillfälle, optimal kostnad. Rätt lösningar för liten och stor Ett lägre kostnadsalternativ för maskinbyggare med allt ifrån små maskiner till de mest komplexa fullintegrerade maskinerna med sofistikerade automationskrav, såsom säkerhet, rörelse, robotteknik och anslutningsmöjlighet. Vi har lösningar som gör att du kan uppfylla dina kunders tuffaste krav på multipla axelrörelser, komplext styr- och informationsdatautbyte samt avancerad anslutning till t ex affärssystem samtidigt som du utökar din egen prestanda. MODULÄR PROGRAMMERING/POWERPROGRAMMERING Modulär programmering omfattar kodstruktur, namngivning av objekt i klartext, implementering av systemmodeller, HMI med mera. Den är baserad på industristandard och ger dig ytterligare möjligheter till maximal användning av vårt Integrated Architecture -system. Slutanvändare letar efter denna funktion bland maskinleverantörer eftersom det ger dem samma struktur och sätt att bygga upp mjukvaran på oavsett maskinleverantör. Modulär programmering hjälper till att sänka kostnaderna för installation, integration, utbildning och underhåll i alla led i maskinens livslängd. Power Programming är en metod för implementering av modulärt programmeringskoncept i programmeringsmiljöerna RSLogix 5000 och FactoryTalk View. Styrkan i powerprogram - me ring ligger i principerna som finns beskrivna i standarden ISA-88 (S88) och i riktlinjerna Grunderna i modulär program - mering från Rockwell Automation.

4 Lägre total design-, utvecklings- och leveranskostnad standarden ISA-88 och systemmodellen PackML samt Add-on Instructions (AOI) för ökad återanvändning av kod. AOI:s moduluppbyggnad och anpassningsmöjligheter, tillsammans med de globala objekten i vår produktfamilj FactoryTalk View, skapar en kraftfull programmeringsmetodik. Applikationsbiblio - teket inkluderar även kinematikkod för enkel integrering av robotteknik, allt i en enda standardmjukvaroplattform. PROGRAMVARUBIBLIOTEK Vårt OEM-programvarubibliotek med färdiga applikations - kodexempel och funktionsblock, för t ex manöver och andra standard-typlösningar inklusive TÜV-godkända säkerhets - funktioner och moderkortsplattor, följer grunderna i modulär programmering. Dessa används av vårt globala team för att hjälpa dig att öka din effektivitet vad gäller utformning, skalbara lösningar och system med samma kodbas för hög återanvändningsgrad samt ge dina kunder ökad tillgång till information om produktion och diagnostik. Programmet följer PRODUKTHJÄLPMEDELSVERKTYG Produkthjälpmedelsverktyget är en samling programvaruverktyg för produktval och systemdesign som hjälper dig att välja Rockwell Automationprodukter och lösningar. Verktyget är kostnadsfritt och ger dig enkel tillgång Rockwell Automations produkter, inkluderat underlag att använda för dina CADritningar, vilket gör att du sparar värdefull utvecklingstid. DESIGNVERKTYG Designmjukvaran innehåller de verktyg du behöver för att snabbt och enkelt utforma, installera, använda och underhålla en maskin. Grundläggande förprogrammerad logisk kod gör att du kommer igång snabbt samtidigt som du sparar på kostnaderna. Om du använder dig av våra HMI-färdiga typexempellösningar minskar dina integrationskosnader och din tid till marknaden förbättras.

5 Snabbare access till marknaden Som maskinbyggare står du inför nya utmaningar varje dag. Reducera tiden för din maskins introduktion på marknaden för att möta kundernas krav och öka din konkurrenskraft. Dessa utmaningar måste antas i en konkurrerande miljö som ständigt förändras. PRODUKTIVITETSVERKTYG Rockwell Automation erbjuder ett kraftfullt sortiment med verktyg för produktval och systemkonfiguration som hjälper dig att välja och använda rätt ändamålsenliga produkter. Integrerade systemarkitektverktyg En mängd webb-baserade verktyg och resurser finns tillgängliga för att hjälpa dig att förstå, planera och konfigurera vår integrerade systemarkitektur. De nås via webbsidan för Integrerad Arkitektur. Gå in och läs under fliken What s New med jämna mellanrum för att få veta mer om de senaste hjälpmedlen. Connected Components Building Blocks Connected Components Building Blocks (CCBB) hjälper dig med den information du behöver för att snabbt och enkelt implementera vanliga styruppgifter i din maskindesign. CCBB inkluderar redan gjorda och avprovade funktionsblock med programkod. Dessa kan sedan modifieras för att uppfylla funktionskraven hos din maskin. Det finns också redan gjorda och avprovade Human Machine Interface (HMI)-lösningar för att underlätta arbetet med användargränssnittet och t ex de förkonfigurerade frekvensomvandlarparametrarna som gör det lättare att implementera hastighetsstyrda objekt. Rörelseanalys Programvara för analys av din maskins rörelse hjälper till att minimera designrisker och gör att du kommer snabbare ut på marknaden. Rörelseanalysverktyget hjälper dig som OEM-tillverkare att analysera designalternativ för t ex robotrörelseprogram. Förutom kalibrering, urval, optimering och simulering kan programvaran för rörelseanalys, baserat på t ex externa faktorer, utföra avancerade utvärderingar, inklusive analyser av t ex rörelsemönster, vridmoment och tolerans. Applikationsbibliotek med färdiga OEM-maskintyplösningar Applikationsbiblioteket med avtestade exempelkoder finns kostnadsfritt tillgängligt på vår webbsida. Allt för en enkel och optimal konfigurering av Rockwell Automation-produkter. Målet med denna webbsida är att användarna ska få en plats där de kan dela med sig av sina bästa integrerade arkitekturlösningar. AUTOMATIONSLÖSNINGAR DIREKT UTE PÅ MASKINEN Genom att flytta ut styrningen och dess hårdvara från apparatskåpet och placera dem direkt på maskinen kan du reducera kostnaderna för kabeldragning och tiden det tar att bygga maskinen. Det är ett effektivt sätt att förkorta tiden för design och byggnation. Färdigg - jorda kablar med standardsnabbkopplingar underlättar hanteringen av kablar och eventuella framtida förändringar för din maskin. UPPFYLLER GÄLLANDE STANDARD I dagens globala ekonomi måste din utrustning i ökande grad möta kraven hos många olika standarder. Att följa alla dessa riktlinjer kan bli kostsamt, särskilt för mindre OEM-företag. Våra produkter är från början utformade i enlighet med dessa regler så att din utrustning ska uppfylla de globala industrikraven. Dessutom finns vårt kunskapsbibliotek tillgängligt via kontinuerligt uppdaterad hemsida med teknisk dokumentation om du behöver hjälp med att förstå och följa de olika standarderna.

6 Innovation, produktionskapacitet & prestanda För att vara konkurrenskraftig i dagens moderna industriklimat använder sig många OEM av automationsstrategier som gör att de kan fokusera på innovation, vilket gör dem och deras maskiner mer attraktiva än konkurrenternas. Oberoende av hur produktiv din maskin är idag tvingas du producera något bättre imorgon teknologi som skiljer dig från konkurrent - erna. Innovativa OEM investerar i den senaste teknologin för att den ska hjälpa dem att utforma flexibla maskiner som klarar kundernas krav både idag och i framtiden. INTEGRERAD SÄKERHET Maskinsäkerheten är ett område där det aldrig lönar sig att ta genvägar. Tack vare framsteg inom automationsteknologin upptäcker fler maskinbyggare hur de ska utforma system som förbättrar produktiviteten utan att kompromissa med säkerheten. För dina kunder innebär detta att du inte bara ska leverera flexibla, högpresterande maskiner till ett konkurrenskraftigt pris, du ska också utrusta maskinerna med alla säkerhetskomponen - ter som t ex säker avstängning, säker hastighet och säkerhet i exempelvis ett Ethernetnätverk. Säkerheten byggs in i dina maskiner till en lägre kostnad och mindre tid än traditionella lösningar, tack vare att produkterna är utformade att uppfylla globala standarder för pålitlighet, långtidsstabilitet och kvalitet. INFORMATIONSLÖSNINGAR En av de största konkurrensfördelarna en maskinbyggare kan ha när det gäller att attrahera slutkunder är i vilken utsträckning utrustningen kan integreras med kundens övriga anläggnings - styrning och informationssystem. Rockwell Automation hjälper dig att bygga plug and play-funktioner för dessa system till dina maskiner. Integrering av Manufacturing Execution System (MES) Att förenkla och tillhandahålla enkel maskinintegration till MES är viktigt för slutanvändaren för att reducera kostnad, tid och risker. Saker som är annars är förknippade med höga kostnader för integrering av ny eller befintlig automationsutrustning i deras infrastruktur. Rockwell Automation har utvecklat standardiserade maskinstatusmodeller och datastrukturer baserade på ISA-88-standarder vilket gör vertikal integration med system för prestandahantering och andra MESapplikationer till ett snabbare och mer ekonomiskt alternativ. Overall Equipment Effectiveness (OEE) eller Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet (TAK) Automatiserade maskiner innehåller otroliga mängder av tillverkningsinformation som behöver kunna behandlas till användbar information för att förbättra tillverkningseffektivitet, tillförlitlighet och kapacitetsutnyttjandegrad. Integrerad arkitektur från Rockwell Automation, tillsammans med en ny implementering av standardiserade maskinstatusmodeller och datastrukturer, möjliggör för tillverkare att ansluta en hel serie till ett OEE-program som FactoryTalk Metrics med betydligt mindre ingenjörsinsatser än brukligt. Rockwell Automation är mer än redo att möta de ständigt ökande kraven på att fler maskinbyggare och tillverkare ska samarbeta med strategier för vertikal integration, allt enligt principen information från givaren till affärssystemet och tillbaka.

7 FactoryTalk ViewPoint, ett webb-baserat, kompletterande standardprogram, som ger utökad anläggningsaccess för användare och underlag för förbättrad beslutsrapport. Med FactoryTalk ViewPoint ser du realtidsdata för anläggningen genom att bara logga in på din standard Internetläsare utan att ha installerat en speciell mjukvara innan. ROBOTTEKNIK Dagens robottekniska lösningar är både mångsidiga och anpassade för ett stort urval av applikationer för den tillverkande industrin allt från enkel, repetitiv plocka-och-packa till högprecisionssystem för automation och hantering av komponenter för kretskortstillverkning. Med vår mjukvara Rockwell Software RSLogix 5000 integrerar du smidigt både enkla och multipla axelrörelser i ditt applikationsprogram. Säkerhet Det är viktigt för både dig och din kund att du säkrar din immateriella egendom och förhindrar obehörig åtkomst till din utrustning. FactoryTalk Security är en gemensam service tillgänglig för alla FactoryTalk-programvaror med ett stort urval av integrerade säkerhetstjänster. Det innebär möjlighet till centraliserad identifikation och åtkomstkontroll genom att verifiera identiteten hos varje användare som ansluter sig till systemet. Denna funktion är inkluderad i vår integrerade arkitektur för att hjälpa dig att uppfylla industrins krav och reducera risken för obefogad access. Vår kombinerande expertis inom maskinsäkerhet och industriell automation gör att vi förstår dina kunders behov för säker produktion. Vi vet hur vi ska hjälpa dig att implementera säkerhetslösningar för att du ska uppnå dina mål genom att använda vårt breda sortiment av innovativa säkerhetsprodukter. Webb-baserade rapporter för produktion FactoryTalk VantagePoint är ett kraftfullt webb-baserat rapportpaket som sammanställer all data till ett system för informationshantering och beslutsrapport.

8 Hållbar produktion Många använder termerna hållbarhet och miljövänlighet som synonymer, men Rockwell Automation menar att hållbar produktion innebär tillverkningsprocesser som förvandlar material med betydligt lägre utsläpp av växthusgaser, minimering av användningen av giftiga material, reducering av avfall och ökad säkerhet på arbetsplatsen samtidigt som man optimerar produktionskedjan. Tillverkare har alltid varit beroende av maskinbyggare och utrustningsleverantörer för att kunna reducera sina kostnader och förbättra lönsamheten. Idag är det fler och fler företag som tänker på sitt sociala ansvar. De vill att maskinbyggarna hjälper dem att uppnå sina hållbarhetsmål som t ex att reducera sina koldioxidutsläpp, energioptimera driften av sina maskiner samt öka produktivitet och säkerhet. FLEXIBEL MODULUPPBYGGD MASKINDESIGN Du kan gång på gång konfigurera och anpassa maskiner för nya slutanvändare tack vare flexibel standardmoduluppbyggd design. En mer flexibel, modulär uppbyggd maskin kan ha flera års längre livslängd än en maskin som är byggd enligt traditionella designmetoder. Genom att använda den Integrerade Arkitekturteknologin utformar du mer flexibla maskiner, optimerar maskinprogram me - ringen tillsammans med ett systemerat och väl dokumenterat arbetssätt för sekventiell-, motion-, säkerhets- och frekvensom - vandlarstyrning. MEKATRONIK Mekatronik innebär en kombination av mekanisk och elektronisk ingenjörskunskap för design. Den grundläggande fördelen med denna designkunskap är att den riktar sig till maskinbyggarnas viktigaste punkter, såsom behovet av mer innovation, mer optime - rad prestanda, kortare tid till marknaden samt reducerade risker. En mekatronisk design hjälper dig att bygga mer flexibla och därför mer hållbara maskiner. Med programvara för rörelse - analys identifierar du potentiella förbättringar på ett tidigt stadium och kan på så sätt förlänga maskinens livslängd. Dessutom är det troligt att en mjukvaruanalys och tidig testning leder till färre maskinprototypbyggnationer. MODULÄR DESIGNMETODIK Med hög utnyttjandegrad av standarder för modulär programme - ring kan designtekniker enkelt utveckla återanvändbara avprovade moduler för applikationskod. Med fördefinierade moduler som uppfyller kraven för olika maskinkonfigurationer kan dina kunder enkelt byta produktionsfunktion på en maskin utan att behöva skriva om kod. FÖRBÄTTRAD PRESTANDA Reducera stilleståndstider genom att använda vibrationsövervakande teknik, integrera säkerhet och implementera programvara för att generera maskinprestandadata för att förbättra utrustningens totala effektivitet (OEE). FJÄRRÖVERVAKNING Fjärrövervakningsenheter gör att du snabbt ansluter din maskins automationssystem från en standardtelefonlinje eller via Internet beroende på vad din kunds infrastruktur tillåter och på så sätt utökar din möjlighet att assistera kunden utan att fysiskt vara där. Du övervakar enkelt systemstatus, utför diagnostik och gör applikationsprogramändringar hemifrån, från ditt kontor eller någon annanstans ifrån.

9 Samarbetsavtal När du bygger maskiner med olika nivåer av automation och komplexitet åtar du dig att definiera värde och kostnader, både den direkta kostnaden för maskinen men även de framtida. Att uppskatta dessa värden kan vara svårt. Vad är kostnaden för olika krav på support, utvecklingskostnader och ingångna överensstämmelser framgent? För att lyckas i denna utmanande affärsmiljö behöver du en automationsleverantör som erbjuder dig ett brett sortiment med lösningar indelade i olika nivåer och som har rätt mix av produkter, expertis och global/lokal support. INDUSTRIFOKUSERAT OEM-TEAM Din framgång som maskinbyggare vilar på att du levererar mas - kiner som uppfyller dina kunders behov. Du vill också att dina maskiner ska skilja sig från konkurrenternas, sett både ur ett globalt och lokalt perspektiv. Våra tekniska rådgivare, ingenjörer och projektledare från Rockwell Automations OEM-team kan hjälpa dig att räta ut de frågetecken du stöter på samt möta behoven från både OEM-marknaden och slutanvändare. Vårt expertteam erbjuder dig lösningar inom emballering, beläggning och olika trycktekniker, materialhantering, montage, energi, processutrustning och mycket mycket mer. Dessa branschlösnin - gar sträcker sig över ett stort urval av industriområden såsom läkemedel, hushållsprodukter, hygienprodukter, bilindustri, tryckeri, olja och gas, vatten och avlopp, kemi och textil m fl. REGIONALA OEM-KOMPETENSCENTER Som designer och tillverkare av högteknologiska maskiner vet du att förändringar kan vara svåra och kostsamma, samtidigt som du vill behålla dina konkurrensfördelar genom att ligga steget före. Rockwell Automations kompetenscenter kombinerar unika ingenjörskunskaper med testutrustning i toppklass för att du ska kunna uppnå nya och innovativa lösningar som också är pålitliga och driftsoptimala. Utnyttja våra kompetenscenter för att reducera utvecklingsbudgeten och din tid till marknaden, få skräddarsydd support, diskutera nya designidéer och avprova programvaran.

10 Samarbetsavtal ROCKWELL AUTOMATION PARTNERNETWORK PROGRAM Rockwell Automation har lång erfarenhet av samarbete och tror på att arbeta med de bästa i nära relationer för att kunna uppfylla dina krav. PartnerNetwork ger dig specialister i toppklass för att hjälpa dig att lösa dina utmaningar. Vi hjälper dig att erbjuda lösningar, oavsett om det rör sig om integration med olika affärssystem, försäljning och val av produkter eller rätt teknologi. Maskinbyggarprogram I en ständigt ökande global konkurrens är det mycket viktigt att göra bestående affärer med en tydlig långsiktig strategi och därmed säkra kundens lojalitet. För att hjälpa dig att uppnå bestående tillväxt erbjuder Rockwell Automation ett maskinbyggarprogram i toppklass som hjälper dig att öka marknadskunskapen, marknadstillväxten samt välja rätt automationslösning. Maskinbyggarprogrammet ger dig ökade marknadsmöjligheter, bättre marknadsplanering tillsammans med vår säljarkår samt tillgång till fler kunder med ett målinriktat samarbete. Encompass vårt partnerproduktprogram För att vara bäst i din bransch behöver du jämföra dig med de företag som ligger i topp inom sin bransch. Med Encompass, vårt partnerprogram för tredjepartsprodukter kan du snabbt identifiera de produkter som bäst klarar just dina utmaningar. Ett webbaserat verktyg ger dig möjlighet att sortera och filtrera dina urvalskriterier och därmed välja från de bästa leverantör - erna i din region som kan anslutas till Rockwell Automations integrerade arkitektur eller alternativt användas tillsammans med våra andra produkter. GLOBALA TJÄNSTER OCH SUPPORT Med mer än 450 sälj- och supportkontor i över 80 olika länder är Rockwell Automations supportnätverk unikt. Oavsett om du som OEM vill sälja en maskin lokalt eller globalt kan vi på Rockwell Automation erbjuda våra tjänster för att hålla verksamheten på topp. VIKTIGA OEM-TJÄNSTER: Besök vår webbsida hitta kontaktinformation för reservdelar, teknisk support eller tillgång till servicetekniker 24/7 nästan överallt i världen. Fjärrstyrda tjänster använd Rockwell Automations infrastruktur för att ansluta till dina maskiner globalt och övervaka, rapportera, diagnosticera och lösa problem på distans. Gör fjärrbackup av program vid akut serviceutbyte eller uppdatera din applikation för att få nya funktioner. Ring våra supportingenjörer som svarar i telefon dygnet runt på över 20 språk. Alternativ för fältarbete för uppstartsupport, garantiärenden, akut utryckning, förebyggande åtgärder, apparatskåpsdesign och -tillverkning, fjärrstyrd övervakning, utbildning, versionshantering och installerad basdokumentering.

11 Business Card (Position ONLY. DO NOT Print)

12 Business Card (position only)

13 Vi stöder din verksamhet hela vägen ut Rockwell Automation står vid din sida under varje period i dina maskiners livscykel. Från design till konstruktion och underhåll du kan lita på att Rockwell Automation finns där. Genom att utnyttja våra produkter och tjänster kan du sänka dina totalkostnader för att formge, utveckla och leverera samtidigt som du minskar din tid till marknaden. Du kommer att vara bättre utrustad för att snabbt kunna reagera på förändringar, öka avkastningen samt attrahera nya kunder med högpresterande, innovativa maskiner. Vi erbjuder individuella lösningar, oavsett om du behöver enskilda komponenter, hela system eller specialrådgivning, eller om du vill utveckla långsiktigt bestående produktidéer. För mer information: Kontakta ett Rockwell Automation-säljkontor eller en auktoriserad återförsäljare idag eller besök oss på Total Cost to Design, Develop and Deliver, Allen-Bradley, RSLogix, FactoryTalk, Integrated Architecture, Rockwell Software, PartnerNetwork och Encompass är registrerade varumärken tillhörande Rockwell Automation Inc. Publication OEM-BR001C-SV-P December 2009 Copyright 2009 Rockwell Automation Inc. All Rights Reserved. Printed in USA.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Henrik Vikberg Business development manager Håkan Kallenberg Solution Architect Hur kan nätverket ha en så central roll? 1. Idag är

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi Fastighetsautomation Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi optimera inneklimatet och minimera energianvändningen med ett öppet, integrerat system Automatisera dina fastigheter Det finns

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Industriell automation

Industriell automation Industriell automation Under ett och samma tak levererar vi komponenter och system inom pneumatik, linjärteknik, profilsystem, elektriska driv- och styrsystem DET ÄR BARA FANTASIN SOM BEGRÄNSAR MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Vad är Functional Safety?

Vad är Functional Safety? Vad är Functional Safety? Se till att Ert företag drar fördel av detta! Martin Brolin, Commercial Engineer, Safety TÜV Certified Functional Safety Engineer 5261/12 Johan Ydeskog, Account Manager Rev 5058-CO900B

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 MINI DESIGN XS4 MINI DESIGN : Modern och stilren design är SALTO:s varumärke. Med XS4 Mini

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Automation Region Functional Safety

Automation Region Functional Safety Automation Region Functional Safety Commercial Engineer, Safety Martin Brolin Säljare, Johan Ydeskog Copyright 2010 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Översikt över Rockwell Automation Ledande

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Kraftfull dual-core-prestanda Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Toshibas senaste bärbara datorer för professionellt bruk med Intel Core 2 Duo-processorer är innovativa, kraftfulla

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt åtagande din framgång.

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt åtagande din framgång. Leica Geosystems Active Customer Care Vårt åtagande din framgång. Active Customer Care Vårt åtagande din framgång. Förhållandet som Leica Geosystems har med sina kunder kan definieras med ett ord: partnerskap.

Läs mer

Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare

Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare Produktbroschyr Hiab Multilift XR ger dig ett enastående utförande Maximera din mångsidighet Montering av Hiab Multilift XR lätta lastväxlare på vilken lastbil

Läs mer

Företag krymper och växer, människor och behov kommer och går. Möjligheten att förflytta sig smidigt är en av affärsverksamhetens hörnstenar.

Företag krymper och växer, människor och behov kommer och går. Möjligheten att förflytta sig smidigt är en av affärsverksamhetens hörnstenar. Control Your World Företag krymper och växer, människor och behov kommer och går. Möjligheten att förflytta sig smidigt är en av affärsverksamhetens hörnstenar. Företagens system ska betjäna människor

Läs mer

Upptäck vad SKF smörjsystem kan göra för ditt sågverk!

Upptäck vad SKF smörjsystem kan göra för ditt sågverk! Upptäck vad SKF smörjsystem kan göra för ditt sågverk! SKF en pålitlig partner Att ha rätt partner för smörjning är en viktig framgångsfaktor. Väljer du SKF kan du lita på att våra tekniker ger marknadsledande

Läs mer

effektiv tillståndskontroll för alla branscher

effektiv tillståndskontroll för alla branscher effektiv tillståndskontroll för alla branscher pålitliga onlinesystem och portabla lösningar avancerad vibrationsanalys Kugg- och lagerövervakning your reliable partner SPM löser underhållsproblem, i hela

Läs mer

PRODUKTIVITET. Vi är till för att för att hjälpa dig nå dit. HANTERING AV UTRUSTNING SÄKERHET AWXQ1201

PRODUKTIVITET. Vi är till för att för att hjälpa dig nå dit. HANTERING AV UTRUSTNING SÄKERHET AWXQ1201 HANTERING AV UTRUSTNING PRODUKTIVITET SÄKERHET HÅLLBARHET PRODUKTIVITET Oavsett vad nästa projekt för med sig hjälper PRODUKTIVITET dig att uppnå den effektivitet du vill ha från din utrustning, samtidigt

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Dina utmaningar. vår drivkraft

Dina utmaningar. vår drivkraft Dina utmaningar vår drivkraft Vi gillar utmaningar Eller som Svante * säger: "När kunden ber oss att reglera 200 bar till atmosfärstryck, då är det extra roligt att gå till jobbet. Vi gillar utmaningar.

Läs mer

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network Excellum Network DALI EXCELLUM Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing EXCELLUM KOMBINERAR BESPARINGAR OCH BELYSNINGSKOMFORT Excellum är ett unikt adresserbart styrsystem för belysning

Läs mer

Integrerad konstruktionslösning för drivning av hanteringsutrustning för bulklaster ger avsevärd effektivitetsförbättring

Integrerad konstruktionslösning för drivning av hanteringsutrustning för bulklaster ger avsevärd effektivitetsförbättring Integrerad konstruktionslösning för drivning av hanteringsutrustning för bulklaster ger avsevärd effektivitetsförbättring När det gäller hantering av bulklaster används växlade motorer för att driva en

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Argument för Miljöinnovation. Miljömässiga hänsyn för smartare affärsbeslut

Argument för Miljöinnovation. Miljömässiga hänsyn för smartare affärsbeslut Argument för Miljöinnovation Miljömässiga hänsyn för smartare affärsbeslut Vi behöver alla tänka på ett miljöinnovativt sätt I ett läge där 53 % av beslutsfattarna på europeiska företag anger hållbarhet

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Henrik Vikberg Business development manager Håkan Kallenberg Solution Architect Hur kan nätverket ha en så central roll? 1. Idag är

Läs mer

«Skapa en attraktiv och»

«Skapa en attraktiv och» Butikskommunikation Varuexponering Innovation & ny teknologi Butiksinredning «Skapa en attraktiv och» säljande butiksmiljö som stärker konsumentens köpupplevelse Vi arbetar hand i hand med både detaljhandel

Läs mer

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Tillförlitlighet Tillgänglighet Expertis Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Avgörande faktorer för ditt klimatsystem Optimerad drift av utrustningen Konstant prestanda

Läs mer

Sandgjutet Aluminiumgjutgods

Sandgjutet Aluminiumgjutgods Sandgjutet Aluminiumgjutgods Om oss: GAP är ett företag som erbjuder full kundservice; från design och utveckling av detaljen som ska gjutas, till leverans av färdigt bearbetade, målade och testade artiklar.

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Q-System materialhantering

Q-System materialhantering Q-System materialhantering Vägen till framtiden går genom intern materialhantering och logistik En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar och därför kan diskutera

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

Rörelse i rätt riktning

Rörelse i rätt riktning Rörelse i rätt riktning Teknik för linjär rörelse från SKF THE POWER OF KNOWLEDGE ENGINEERING Styrning Vårt sortiment av axelstyrningar, skenstyrningar och prismalager ger dig den optimala lösningen för

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo.

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo. UNICONFORT GLOBAL - Powered by Swebo. Den nuvarande energi politiken grundas uteslutande på att användningen av fossila bränslen inte längre kan fortsätta. Ur miljömässig synpunkt är användningen av de

Läs mer

Zhafir Zeres Serie. 400-2,300 kn

Zhafir Zeres Serie. 400-2,300 kn Zhafir Zeres Serie 400-2,300 kn Utökade funktioner som standard Zhafir ZERES Serie Zhafir har utvecklat den nya elektriska maskinserien Zeres, för att bli en flexibel formsprutningsmaskin baserad på det

Läs mer

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 GSL 1000 är ett otroligt flexibelt elektroniskt högsäkerhetslås som kan användas som en fristående enhet, som ett lås med engångskoder

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET Tjänstefiering av säkerhet är ett kostnadseffektivt alternativ med lägre risk för dig som strävar efter att din kärnverksamhet ska kunna bedrivas utan driftstörningar.

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

GEA PHE Systems EcoServe Värmeväxlarservice och reservdelar

GEA PHE Systems EcoServe Värmeväxlarservice och reservdelar GEA PHE Systems EcoServe Värmeväxlarservice och reservdelar engineering for a better world GEA Heat Exchangers För många år av problemfri drift finns GEA EcoServe alltid tillhands När våra plattvärmeväxlare

Läs mer

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar...

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Rätt från start En smart arbetsmetod är avgörande Rätt från start är mer än en bra idé det betyder pengar

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Elektroniska styrsystem enklare än någonsin

Elektroniska styrsystem enklare än någonsin Elektroniska styrsystem enklare än någonsin Robust och smidig maskinstyrning med intelligent elektronik IQAN-TOC2 genvägen till framtiden Lättspecificerat Lättinstallerat Enkel inställning Enkel diagnostik

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

Konstruera för framtiden

Konstruera för framtiden Konstruera för framtiden Effektivare maskinstyrning med intelligent elektronik IQAN gör framtiden möjlig Avancerat men ändå enkelt varje konstruktörs önskedröm Traditionella, separata maskinstyrsystem

Läs mer

Temperaturgivare för industri och forskning

Temperaturgivare för industri och forskning Temperaturgivare för industri och forskning Pentronic din partner för säker temperaturmätning 1 Pentronic Det här är Pentronic Pentronic är en av Europas största tillverkare av industriella temperaturgivare.

Läs mer

Hetronic. Industriella radiostyrningar robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet.

Hetronic. Industriella radiostyrningar robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet. ProDUKtÖverSiKt Industriella radiostyrningar robusta och lättanvända, för bättre arbetsmiljö och säkerhet HETRONIC VI styr kraft I RöRElsE www.hetronicsverige.se representanter i över 45 länder på 4 kontinenter.

Läs mer

Leica ScanStation C10 Allt-i-ett laserscanner för alla applikationer

Leica ScanStation C10 Allt-i-ett laserscanner för alla applikationer Leica ScanStation C10 Allt-i-ett laserscanner för alla applikationer Leica ScanStation C10 Mångsidighet, produktivitet, värde Många organisationer som är intresserade av laserscanning för att bredda och/eller

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

NU ÄR DEN PERFEKTA SAMMANFOGNINGEN MÖJLIG DÅ DEN INTELLIGENTA REVOLUTIONEN ÄR KOMPLETT MED TPS/i ROBOT

NU ÄR DEN PERFEKTA SAMMANFOGNINGEN MÖJLIG DÅ DEN INTELLIGENTA REVOLUTIONEN ÄR KOMPLETT MED TPS/i ROBOT / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRO_BRO_TPSI_ROBOT_SVE_2015-5 NU ÄR DEN PERFEKTA SAMMANFOGNINGEN MÖJLIG DÅ DEN INTELLIGENTA REVOLUTIONEN ÄR KOMPLETT MED TPS/i ROBOT 2 PERFEKT SAMMANFOGNING

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Toshiba EasyGuard i praktiken: tecra a5

Toshiba EasyGuard i praktiken: tecra a5 Toshiba EasyGuard i praktiken Toshiba EasyGuard i praktiken: tecra a5 Mobil produktivitet på en helt ny nivå. Toshiba EasyGuard innehåller funktioner som är speciellt utformade för att du som använder

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR KONE ReNova Förbättrad säkerhet och tillgänglighet börjar med dörren Många driftsäkerhetsproblem för hissar är följden av föråldrade eller dåligt fungerande

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK FÖR LEDANDE KAROSSERIVERKSTÄDER Behåll ledarpositionen Historien har lärt oss att det är bra att välkomna förändringar och följa med i utvecklingen. I dag går utvecklingen

Läs mer

DIN PARTNER INOM AUTOMATION OCH ELEKTRONIK

DIN PARTNER INOM AUTOMATION OCH ELEKTRONIK DIN PARTNER INOM AUTOMATION OCH ELEKTRONIK 02. OM OSS 03. VÅRT HELHETSERBJUDANDE Anpassade erbjudanden. Personlig kontaktperson. Inköpsavdelning hos oss. Rätt produkter utifrån dina behov. Servicepaket

Läs mer

danfoss-systemet AK-SM 850 & AK-EM 800 COOL THINKING Sunda och hållbara butiker

danfoss-systemet AK-SM 850 & AK-EM 800 COOL THINKING Sunda och hållbara butiker VI PRESENTERAR DET NYA danfoss-systemet AK-SM 850 & AK-EM 800 COOL THINKING Sunda och hållbara butiker MÖT NÄSTA GENERATIOns KYLSYSTEM FRÅN DANFOss Danfoss har använt fyra år och 200000 mantimmar för att

Läs mer

Spara energi och minska miljöpåverkan

Spara energi och minska miljöpåverkan Spara energi och minska miljöpåverkan Optimering av Byggnadsprestanda med hjälp av Advantage Services Building Technologies Era behov är viktigast Advantage Services tillhandahåller en övergripande tjänsteportfölj

Läs mer

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 Vanliga partnerfrågor www.novell.com WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 V a d ä r m a r k n a d e n f ö r I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t? Marknaden för Intelligent

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

PANTONE: 2935 U. Nordens största tillverkare av blästerutrustning

PANTONE: 2935 U. Nordens största tillverkare av blästerutrustning PANTONE: 2935 U Nordens största tillverkare av blästerutrustning Välkommen till Bäckman Bäckman är Nordens största tillverkare av utrustning för blästring. Vår långa erfarenhet och kompetens gör det enkelt

Läs mer

Optimal prestation. Med ett starkt service- och supportteam. Servicetjänster:

Optimal prestation. Med ett starkt service- och supportteam. Servicetjänster: Optimal prestation Med ett starkt service- och supportteam Servicetjänster: Förebyggande underhåll Driftsoptimering Remote Online Support Reparationer på plats Utbildning och instruktion Kalibrering och

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

BÄTTRE STÅL BÄTTRE FRAMTID. Företagspresentation 2015

BÄTTRE STÅL BÄTTRE FRAMTID. Företagspresentation 2015 BÄTTRE STÅL BÄTTRE FRAMTID Företagspresentation 2015 Möt Ovako Utvecklar högteknologiska komponentstållösningar Kunder är ledande globala tillverkare inom kullager-, tillverknings- och transportindustri

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS

SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS Som verksam inom segmentet för bank och finans ställs du dagligen inför utmaningen att bland annat säkra hundratals anställda och besökare på bankkontor samt användare

Läs mer