Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar"

Transkript

1 Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar

2 Betydelsefullt för dig Som producent av utrustning för industriell automation vet du att det inte finns någon lösning som passar alla. Du bygger maskiner med olika automationsnivåer samtidigt som du vill ha flexibilitet. Du letar efter innovativa sätt att reducera din totalkostnad, eller som vi säger; din Total Cost to Design, Develop and Deliver SM för dina maskiner och förkorta din tid till marknaden samtidigt som du vill utveckla hållbara produktionsprocesser. Väljer du att samarbeta med Rockwell Automation möter du dessa kundbehov samtidigt som du bibehåller din lönsamhet. Lägre totalkostnad eller Total Cost to Design, Develop and Deliver Vi erbjuder standardkomponenter, hög återanvändningsbar maskindesign och resurser för att hjälpa dig att reducera dina kostnader och framtidssäkra din maskinutveckling. Snabbare tid till marknaden Vi har produkter, lösningar och tjänster som gör att du kan förkorta tiden för design, testning och idrifttagande samtidigt som du erbjuder dina kunder skräddarsydda kundanpassade maskiner med standardkonstruktionstid för att försvara din marknadsandel och utöka dina möjligheter. Innovation, produktionskapacitet, prestanda Vi kan visa dig hur du använder ny teknologi för att få konkurrensfördelar. Hållbar produktion Moduluppbyggd flexibel maskindesign hjälper dig att optimera elektriska, mekaniska och miljömässiga krav och ger flexibilitet till en mångfald av lösningar för att förbättra din maskins prestanda samtidigt som du sparar energi. Samarbetsavtal Rockwell Automations samarbetsavtal ger ditt företag den rätta mixen av produkter, expertis och global support.

3 Lägre total design-, utvecklingsoch leveranskostnad Oavsett hur du organiserar din verksamhet kommer du alltid att vilja ha möjligheten att optimera dina kostnader, resurser och metoder för ökad lönsamhet. Du sänker dina kostnader för att designa, utveckla och leverera med hjälp av en automations leverantör som erbjuder ett brett sortiment med lösningar indelade i olika nivåer. En leverantör som också hjälper dig med de bästa produktionsprocesserna för maskindesign och maskinutveckling. En värdefull samarbetspartner fokuserar på hela maskinens livscykel och hur den påverkar kundens totalkostnad. LÖSNINGAR FÖR MASKINSTYRNING Rockwell Automation erbjuder maskinbyggare ett brett sortiment med lösningar för maskinstyrning, allt ifrån kostnadseffektiva fristående komponenter till fullintegrerade kompletta system. Var och en av dessa lösningar hjälper dig att minska din tid till marknaden och sänka dina totalkostnader för design, utveckling och leverans av din maskin. Kostnadseffektiva komponentlösningar Kostnadseffektiva komponentlösningar ger dig tillräckligt med kontroll för att möta maskin- och kundkrav samtidigt som du förbättrar din effektivitet. Det innebär rätt komponentval oavsett om din maskin är ansluten i ett nätverk eller som fristående maskin till en, vid varje tillfälle, optimal kostnad. Rätt lösningar för liten och stor Ett lägre kostnadsalternativ för maskinbyggare med allt ifrån små maskiner till de mest komplexa fullintegrerade maskinerna med sofistikerade automationskrav, såsom säkerhet, rörelse, robotteknik och anslutningsmöjlighet. Vi har lösningar som gör att du kan uppfylla dina kunders tuffaste krav på multipla axelrörelser, komplext styr- och informationsdatautbyte samt avancerad anslutning till t ex affärssystem samtidigt som du utökar din egen prestanda. MODULÄR PROGRAMMERING/POWERPROGRAMMERING Modulär programmering omfattar kodstruktur, namngivning av objekt i klartext, implementering av systemmodeller, HMI med mera. Den är baserad på industristandard och ger dig ytterligare möjligheter till maximal användning av vårt Integrated Architecture -system. Slutanvändare letar efter denna funktion bland maskinleverantörer eftersom det ger dem samma struktur och sätt att bygga upp mjukvaran på oavsett maskinleverantör. Modulär programmering hjälper till att sänka kostnaderna för installation, integration, utbildning och underhåll i alla led i maskinens livslängd. Power Programming är en metod för implementering av modulärt programmeringskoncept i programmeringsmiljöerna RSLogix 5000 och FactoryTalk View. Styrkan i powerprogram - me ring ligger i principerna som finns beskrivna i standarden ISA-88 (S88) och i riktlinjerna Grunderna i modulär program - mering från Rockwell Automation.

4 Lägre total design-, utvecklings- och leveranskostnad standarden ISA-88 och systemmodellen PackML samt Add-on Instructions (AOI) för ökad återanvändning av kod. AOI:s moduluppbyggnad och anpassningsmöjligheter, tillsammans med de globala objekten i vår produktfamilj FactoryTalk View, skapar en kraftfull programmeringsmetodik. Applikationsbiblio - teket inkluderar även kinematikkod för enkel integrering av robotteknik, allt i en enda standardmjukvaroplattform. PROGRAMVARUBIBLIOTEK Vårt OEM-programvarubibliotek med färdiga applikations - kodexempel och funktionsblock, för t ex manöver och andra standard-typlösningar inklusive TÜV-godkända säkerhets - funktioner och moderkortsplattor, följer grunderna i modulär programmering. Dessa används av vårt globala team för att hjälpa dig att öka din effektivitet vad gäller utformning, skalbara lösningar och system med samma kodbas för hög återanvändningsgrad samt ge dina kunder ökad tillgång till information om produktion och diagnostik. Programmet följer PRODUKTHJÄLPMEDELSVERKTYG Produkthjälpmedelsverktyget är en samling programvaruverktyg för produktval och systemdesign som hjälper dig att välja Rockwell Automationprodukter och lösningar. Verktyget är kostnadsfritt och ger dig enkel tillgång Rockwell Automations produkter, inkluderat underlag att använda för dina CADritningar, vilket gör att du sparar värdefull utvecklingstid. DESIGNVERKTYG Designmjukvaran innehåller de verktyg du behöver för att snabbt och enkelt utforma, installera, använda och underhålla en maskin. Grundläggande förprogrammerad logisk kod gör att du kommer igång snabbt samtidigt som du sparar på kostnaderna. Om du använder dig av våra HMI-färdiga typexempellösningar minskar dina integrationskosnader och din tid till marknaden förbättras.

5 Snabbare access till marknaden Som maskinbyggare står du inför nya utmaningar varje dag. Reducera tiden för din maskins introduktion på marknaden för att möta kundernas krav och öka din konkurrenskraft. Dessa utmaningar måste antas i en konkurrerande miljö som ständigt förändras. PRODUKTIVITETSVERKTYG Rockwell Automation erbjuder ett kraftfullt sortiment med verktyg för produktval och systemkonfiguration som hjälper dig att välja och använda rätt ändamålsenliga produkter. Integrerade systemarkitektverktyg En mängd webb-baserade verktyg och resurser finns tillgängliga för att hjälpa dig att förstå, planera och konfigurera vår integrerade systemarkitektur. De nås via webbsidan för Integrerad Arkitektur. Gå in och läs under fliken What s New med jämna mellanrum för att få veta mer om de senaste hjälpmedlen. Connected Components Building Blocks Connected Components Building Blocks (CCBB) hjälper dig med den information du behöver för att snabbt och enkelt implementera vanliga styruppgifter i din maskindesign. CCBB inkluderar redan gjorda och avprovade funktionsblock med programkod. Dessa kan sedan modifieras för att uppfylla funktionskraven hos din maskin. Det finns också redan gjorda och avprovade Human Machine Interface (HMI)-lösningar för att underlätta arbetet med användargränssnittet och t ex de förkonfigurerade frekvensomvandlarparametrarna som gör det lättare att implementera hastighetsstyrda objekt. Rörelseanalys Programvara för analys av din maskins rörelse hjälper till att minimera designrisker och gör att du kommer snabbare ut på marknaden. Rörelseanalysverktyget hjälper dig som OEM-tillverkare att analysera designalternativ för t ex robotrörelseprogram. Förutom kalibrering, urval, optimering och simulering kan programvaran för rörelseanalys, baserat på t ex externa faktorer, utföra avancerade utvärderingar, inklusive analyser av t ex rörelsemönster, vridmoment och tolerans. Applikationsbibliotek med färdiga OEM-maskintyplösningar Applikationsbiblioteket med avtestade exempelkoder finns kostnadsfritt tillgängligt på vår webbsida. Allt för en enkel och optimal konfigurering av Rockwell Automation-produkter. Målet med denna webbsida är att användarna ska få en plats där de kan dela med sig av sina bästa integrerade arkitekturlösningar. AUTOMATIONSLÖSNINGAR DIREKT UTE PÅ MASKINEN Genom att flytta ut styrningen och dess hårdvara från apparatskåpet och placera dem direkt på maskinen kan du reducera kostnaderna för kabeldragning och tiden det tar att bygga maskinen. Det är ett effektivt sätt att förkorta tiden för design och byggnation. Färdigg - jorda kablar med standardsnabbkopplingar underlättar hanteringen av kablar och eventuella framtida förändringar för din maskin. UPPFYLLER GÄLLANDE STANDARD I dagens globala ekonomi måste din utrustning i ökande grad möta kraven hos många olika standarder. Att följa alla dessa riktlinjer kan bli kostsamt, särskilt för mindre OEM-företag. Våra produkter är från början utformade i enlighet med dessa regler så att din utrustning ska uppfylla de globala industrikraven. Dessutom finns vårt kunskapsbibliotek tillgängligt via kontinuerligt uppdaterad hemsida med teknisk dokumentation om du behöver hjälp med att förstå och följa de olika standarderna.

6 Innovation, produktionskapacitet & prestanda För att vara konkurrenskraftig i dagens moderna industriklimat använder sig många OEM av automationsstrategier som gör att de kan fokusera på innovation, vilket gör dem och deras maskiner mer attraktiva än konkurrenternas. Oberoende av hur produktiv din maskin är idag tvingas du producera något bättre imorgon teknologi som skiljer dig från konkurrent - erna. Innovativa OEM investerar i den senaste teknologin för att den ska hjälpa dem att utforma flexibla maskiner som klarar kundernas krav både idag och i framtiden. INTEGRERAD SÄKERHET Maskinsäkerheten är ett område där det aldrig lönar sig att ta genvägar. Tack vare framsteg inom automationsteknologin upptäcker fler maskinbyggare hur de ska utforma system som förbättrar produktiviteten utan att kompromissa med säkerheten. För dina kunder innebär detta att du inte bara ska leverera flexibla, högpresterande maskiner till ett konkurrenskraftigt pris, du ska också utrusta maskinerna med alla säkerhetskomponen - ter som t ex säker avstängning, säker hastighet och säkerhet i exempelvis ett Ethernetnätverk. Säkerheten byggs in i dina maskiner till en lägre kostnad och mindre tid än traditionella lösningar, tack vare att produkterna är utformade att uppfylla globala standarder för pålitlighet, långtidsstabilitet och kvalitet. INFORMATIONSLÖSNINGAR En av de största konkurrensfördelarna en maskinbyggare kan ha när det gäller att attrahera slutkunder är i vilken utsträckning utrustningen kan integreras med kundens övriga anläggnings - styrning och informationssystem. Rockwell Automation hjälper dig att bygga plug and play-funktioner för dessa system till dina maskiner. Integrering av Manufacturing Execution System (MES) Att förenkla och tillhandahålla enkel maskinintegration till MES är viktigt för slutanvändaren för att reducera kostnad, tid och risker. Saker som är annars är förknippade med höga kostnader för integrering av ny eller befintlig automationsutrustning i deras infrastruktur. Rockwell Automation har utvecklat standardiserade maskinstatusmodeller och datastrukturer baserade på ISA-88-standarder vilket gör vertikal integration med system för prestandahantering och andra MESapplikationer till ett snabbare och mer ekonomiskt alternativ. Overall Equipment Effectiveness (OEE) eller Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet (TAK) Automatiserade maskiner innehåller otroliga mängder av tillverkningsinformation som behöver kunna behandlas till användbar information för att förbättra tillverkningseffektivitet, tillförlitlighet och kapacitetsutnyttjandegrad. Integrerad arkitektur från Rockwell Automation, tillsammans med en ny implementering av standardiserade maskinstatusmodeller och datastrukturer, möjliggör för tillverkare att ansluta en hel serie till ett OEE-program som FactoryTalk Metrics med betydligt mindre ingenjörsinsatser än brukligt. Rockwell Automation är mer än redo att möta de ständigt ökande kraven på att fler maskinbyggare och tillverkare ska samarbeta med strategier för vertikal integration, allt enligt principen information från givaren till affärssystemet och tillbaka.

7 FactoryTalk ViewPoint, ett webb-baserat, kompletterande standardprogram, som ger utökad anläggningsaccess för användare och underlag för förbättrad beslutsrapport. Med FactoryTalk ViewPoint ser du realtidsdata för anläggningen genom att bara logga in på din standard Internetläsare utan att ha installerat en speciell mjukvara innan. ROBOTTEKNIK Dagens robottekniska lösningar är både mångsidiga och anpassade för ett stort urval av applikationer för den tillverkande industrin allt från enkel, repetitiv plocka-och-packa till högprecisionssystem för automation och hantering av komponenter för kretskortstillverkning. Med vår mjukvara Rockwell Software RSLogix 5000 integrerar du smidigt både enkla och multipla axelrörelser i ditt applikationsprogram. Säkerhet Det är viktigt för både dig och din kund att du säkrar din immateriella egendom och förhindrar obehörig åtkomst till din utrustning. FactoryTalk Security är en gemensam service tillgänglig för alla FactoryTalk-programvaror med ett stort urval av integrerade säkerhetstjänster. Det innebär möjlighet till centraliserad identifikation och åtkomstkontroll genom att verifiera identiteten hos varje användare som ansluter sig till systemet. Denna funktion är inkluderad i vår integrerade arkitektur för att hjälpa dig att uppfylla industrins krav och reducera risken för obefogad access. Vår kombinerande expertis inom maskinsäkerhet och industriell automation gör att vi förstår dina kunders behov för säker produktion. Vi vet hur vi ska hjälpa dig att implementera säkerhetslösningar för att du ska uppnå dina mål genom att använda vårt breda sortiment av innovativa säkerhetsprodukter. Webb-baserade rapporter för produktion FactoryTalk VantagePoint är ett kraftfullt webb-baserat rapportpaket som sammanställer all data till ett system för informationshantering och beslutsrapport.

8 Hållbar produktion Många använder termerna hållbarhet och miljövänlighet som synonymer, men Rockwell Automation menar att hållbar produktion innebär tillverkningsprocesser som förvandlar material med betydligt lägre utsläpp av växthusgaser, minimering av användningen av giftiga material, reducering av avfall och ökad säkerhet på arbetsplatsen samtidigt som man optimerar produktionskedjan. Tillverkare har alltid varit beroende av maskinbyggare och utrustningsleverantörer för att kunna reducera sina kostnader och förbättra lönsamheten. Idag är det fler och fler företag som tänker på sitt sociala ansvar. De vill att maskinbyggarna hjälper dem att uppnå sina hållbarhetsmål som t ex att reducera sina koldioxidutsläpp, energioptimera driften av sina maskiner samt öka produktivitet och säkerhet. FLEXIBEL MODULUPPBYGGD MASKINDESIGN Du kan gång på gång konfigurera och anpassa maskiner för nya slutanvändare tack vare flexibel standardmoduluppbyggd design. En mer flexibel, modulär uppbyggd maskin kan ha flera års längre livslängd än en maskin som är byggd enligt traditionella designmetoder. Genom att använda den Integrerade Arkitekturteknologin utformar du mer flexibla maskiner, optimerar maskinprogram me - ringen tillsammans med ett systemerat och väl dokumenterat arbetssätt för sekventiell-, motion-, säkerhets- och frekvensom - vandlarstyrning. MEKATRONIK Mekatronik innebär en kombination av mekanisk och elektronisk ingenjörskunskap för design. Den grundläggande fördelen med denna designkunskap är att den riktar sig till maskinbyggarnas viktigaste punkter, såsom behovet av mer innovation, mer optime - rad prestanda, kortare tid till marknaden samt reducerade risker. En mekatronisk design hjälper dig att bygga mer flexibla och därför mer hållbara maskiner. Med programvara för rörelse - analys identifierar du potentiella förbättringar på ett tidigt stadium och kan på så sätt förlänga maskinens livslängd. Dessutom är det troligt att en mjukvaruanalys och tidig testning leder till färre maskinprototypbyggnationer. MODULÄR DESIGNMETODIK Med hög utnyttjandegrad av standarder för modulär programme - ring kan designtekniker enkelt utveckla återanvändbara avprovade moduler för applikationskod. Med fördefinierade moduler som uppfyller kraven för olika maskinkonfigurationer kan dina kunder enkelt byta produktionsfunktion på en maskin utan att behöva skriva om kod. FÖRBÄTTRAD PRESTANDA Reducera stilleståndstider genom att använda vibrationsövervakande teknik, integrera säkerhet och implementera programvara för att generera maskinprestandadata för att förbättra utrustningens totala effektivitet (OEE). FJÄRRÖVERVAKNING Fjärrövervakningsenheter gör att du snabbt ansluter din maskins automationssystem från en standardtelefonlinje eller via Internet beroende på vad din kunds infrastruktur tillåter och på så sätt utökar din möjlighet att assistera kunden utan att fysiskt vara där. Du övervakar enkelt systemstatus, utför diagnostik och gör applikationsprogramändringar hemifrån, från ditt kontor eller någon annanstans ifrån.

9 Samarbetsavtal När du bygger maskiner med olika nivåer av automation och komplexitet åtar du dig att definiera värde och kostnader, både den direkta kostnaden för maskinen men även de framtida. Att uppskatta dessa värden kan vara svårt. Vad är kostnaden för olika krav på support, utvecklingskostnader och ingångna överensstämmelser framgent? För att lyckas i denna utmanande affärsmiljö behöver du en automationsleverantör som erbjuder dig ett brett sortiment med lösningar indelade i olika nivåer och som har rätt mix av produkter, expertis och global/lokal support. INDUSTRIFOKUSERAT OEM-TEAM Din framgång som maskinbyggare vilar på att du levererar mas - kiner som uppfyller dina kunders behov. Du vill också att dina maskiner ska skilja sig från konkurrenternas, sett både ur ett globalt och lokalt perspektiv. Våra tekniska rådgivare, ingenjörer och projektledare från Rockwell Automations OEM-team kan hjälpa dig att räta ut de frågetecken du stöter på samt möta behoven från både OEM-marknaden och slutanvändare. Vårt expertteam erbjuder dig lösningar inom emballering, beläggning och olika trycktekniker, materialhantering, montage, energi, processutrustning och mycket mycket mer. Dessa branschlösnin - gar sträcker sig över ett stort urval av industriområden såsom läkemedel, hushållsprodukter, hygienprodukter, bilindustri, tryckeri, olja och gas, vatten och avlopp, kemi och textil m fl. REGIONALA OEM-KOMPETENSCENTER Som designer och tillverkare av högteknologiska maskiner vet du att förändringar kan vara svåra och kostsamma, samtidigt som du vill behålla dina konkurrensfördelar genom att ligga steget före. Rockwell Automations kompetenscenter kombinerar unika ingenjörskunskaper med testutrustning i toppklass för att du ska kunna uppnå nya och innovativa lösningar som också är pålitliga och driftsoptimala. Utnyttja våra kompetenscenter för att reducera utvecklingsbudgeten och din tid till marknaden, få skräddarsydd support, diskutera nya designidéer och avprova programvaran.

10 Samarbetsavtal ROCKWELL AUTOMATION PARTNERNETWORK PROGRAM Rockwell Automation har lång erfarenhet av samarbete och tror på att arbeta med de bästa i nära relationer för att kunna uppfylla dina krav. PartnerNetwork ger dig specialister i toppklass för att hjälpa dig att lösa dina utmaningar. Vi hjälper dig att erbjuda lösningar, oavsett om det rör sig om integration med olika affärssystem, försäljning och val av produkter eller rätt teknologi. Maskinbyggarprogram I en ständigt ökande global konkurrens är det mycket viktigt att göra bestående affärer med en tydlig långsiktig strategi och därmed säkra kundens lojalitet. För att hjälpa dig att uppnå bestående tillväxt erbjuder Rockwell Automation ett maskinbyggarprogram i toppklass som hjälper dig att öka marknadskunskapen, marknadstillväxten samt välja rätt automationslösning. Maskinbyggarprogrammet ger dig ökade marknadsmöjligheter, bättre marknadsplanering tillsammans med vår säljarkår samt tillgång till fler kunder med ett målinriktat samarbete. Encompass vårt partnerproduktprogram För att vara bäst i din bransch behöver du jämföra dig med de företag som ligger i topp inom sin bransch. Med Encompass, vårt partnerprogram för tredjepartsprodukter kan du snabbt identifiera de produkter som bäst klarar just dina utmaningar. Ett webbaserat verktyg ger dig möjlighet att sortera och filtrera dina urvalskriterier och därmed välja från de bästa leverantör - erna i din region som kan anslutas till Rockwell Automations integrerade arkitektur eller alternativt användas tillsammans med våra andra produkter. GLOBALA TJÄNSTER OCH SUPPORT Med mer än 450 sälj- och supportkontor i över 80 olika länder är Rockwell Automations supportnätverk unikt. Oavsett om du som OEM vill sälja en maskin lokalt eller globalt kan vi på Rockwell Automation erbjuda våra tjänster för att hålla verksamheten på topp. VIKTIGA OEM-TJÄNSTER: Besök vår webbsida hitta kontaktinformation för reservdelar, teknisk support eller tillgång till servicetekniker 24/7 nästan överallt i världen. Fjärrstyrda tjänster använd Rockwell Automations infrastruktur för att ansluta till dina maskiner globalt och övervaka, rapportera, diagnosticera och lösa problem på distans. Gör fjärrbackup av program vid akut serviceutbyte eller uppdatera din applikation för att få nya funktioner. Ring våra supportingenjörer som svarar i telefon dygnet runt på över 20 språk. Alternativ för fältarbete för uppstartsupport, garantiärenden, akut utryckning, förebyggande åtgärder, apparatskåpsdesign och -tillverkning, fjärrstyrd övervakning, utbildning, versionshantering och installerad basdokumentering.

11 Business Card (Position ONLY. DO NOT Print)

12 Business Card (position only)

13 Vi stöder din verksamhet hela vägen ut Rockwell Automation står vid din sida under varje period i dina maskiners livscykel. Från design till konstruktion och underhåll du kan lita på att Rockwell Automation finns där. Genom att utnyttja våra produkter och tjänster kan du sänka dina totalkostnader för att formge, utveckla och leverera samtidigt som du minskar din tid till marknaden. Du kommer att vara bättre utrustad för att snabbt kunna reagera på förändringar, öka avkastningen samt attrahera nya kunder med högpresterande, innovativa maskiner. Vi erbjuder individuella lösningar, oavsett om du behöver enskilda komponenter, hela system eller specialrådgivning, eller om du vill utveckla långsiktigt bestående produktidéer. För mer information: Kontakta ett Rockwell Automation-säljkontor eller en auktoriserad återförsäljare idag eller besök oss på Total Cost to Design, Develop and Deliver, Allen-Bradley, RSLogix, FactoryTalk, Integrated Architecture, Rockwell Software, PartnerNetwork och Encompass är registrerade varumärken tillhörande Rockwell Automation Inc. Publication OEM-BR001C-SV-P December 2009 Copyright 2009 Rockwell Automation Inc. All Rights Reserved. Printed in USA.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Henrik Vikberg Business development manager Håkan Kallenberg Solution Architect Hur kan nätverket ha en så central roll? 1. Idag är

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 MINI DESIGN XS4 MINI DESIGN : Modern och stilren design är SALTO:s varumärke. Med XS4 Mini

Läs mer

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité.

Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Nätverket Den viktigaste faktorn för ökad produktivitet och kvalité. Henrik Vikberg Business development manager Håkan Kallenberg Solution Architect Hur kan nätverket ha en så central roll? 1. Idag är

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 GSL 1000 är ett otroligt flexibelt elektroniskt högsäkerhetslås som kan användas som en fristående enhet, som ett lås med engångskoder

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Vi lägger all vår energi på att spara din!

Vi lägger all vår energi på att spara din! Vi lägger all vår energi på att spara din! Det handlar helt enkelt om kunskap och positiv attityd. Vi antar varje utmaning med största lyhördhet och söker ständigt enkelhet i våra lösningar. Vi lägger

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

GE DIN HISSKORG EN NY FRÄSCH INREDNING. KONE ReFresh

GE DIN HISSKORG EN NY FRÄSCH INREDNING. KONE ReFresh GE DIN HISSKORG EN NY FRÄSCH INREDNING KONE ReFresh På bara några dagar kan din hiss få ett helt nytt utseende. Ger hissen i din lobby en välkomnande, hemtrevlig känsla? Ger den ett gott första intryck

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare

Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare Hiab Multilift Den lätta serien XR lastväxlare Produktbroschyr Hiab Multilift XR ger dig ett enastående utförande Maximera din mångsidighet Montering av Hiab Multilift XR lätta lastväxlare på vilken lastbil

Läs mer

Spara energi och minska miljöpåverkan

Spara energi och minska miljöpåverkan Spara energi och minska miljöpåverkan Optimering av Byggnadsprestanda med hjälp av Advantage Services Building Technologies Era behov är viktigast Advantage Services tillhandahåller en övergripande tjänsteportfölj

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar...

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Rätt från start En smart arbetsmetod är avgörande Rätt från start är mer än en bra idé det betyder pengar

Läs mer

AUTOMATIONSTEKNOLOGI I BIOGASANLÄGGNINGAR

AUTOMATIONSTEKNOLOGI I BIOGASANLÄGGNINGAR AUTOMATIONSTEKNOLOGI I BIOGASANLÄGGNINGAR HÖGEFFEKTIVA LÖSNINGAR FRÅN ROCKWELL AUTOMATION BIOGAS-ENERGI ETT AV DE MEST LOVANDE ALTERNATIVEN TILL FOSSILT BRÄNSLE Energiproduktionen är ett av de största

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Temperaturgivare för industri och forskning

Temperaturgivare för industri och forskning Temperaturgivare för industri och forskning Pentronic din partner för säker temperaturmätning 1 Pentronic Det här är Pentronic Pentronic är en av Europas största tillverkare av industriella temperaturgivare.

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR KONE ReNova Förbättrad säkerhet och tillgänglighet börjar med dörren Många driftsäkerhetsproblem för hissar är följden av föråldrade eller dåligt fungerande

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Design- och konfigureringsprogrammet RSLogix 5000

Design- och konfigureringsprogrammet RSLogix 5000 Design- och konfigureringsprogrammet RSLogix 5000 Nyheter i version 20 Förbättringar i version 20 Den senaste versionen av RSLogix 5000 är ett integrerat styrsystem med hög prestanda, för maskinkonstruktörer,

Läs mer

Ett effektivt filter mot höga kostnader.

Ett effektivt filter mot höga kostnader. Ett effektivt filter mot höga kostnader. ETT FÖRETAG I INDUTRADE InnovativA lösningar ger stor effekt. Colly, en komplett samarbetspartner. Colly erbjuder dig innovativa kostnadseffektiva helhetslösningar.

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn KONSULTATION 2011 2012 2013 2014 2015 Från dröm till verklighet Med läget under kontroll får du en säker och effektiv produktion. Då kan du

Läs mer

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton 2 2 modeller. Styr upp din produktivitet. Diesel- eller gasdriven Atlet Balance arbetshäst med precision Kraftfull, pålitlig

Läs mer

Toshiba EasyGuard i praktiken: tecra a5

Toshiba EasyGuard i praktiken: tecra a5 Toshiba EasyGuard i praktiken Toshiba EasyGuard i praktiken: tecra a5 Mobil produktivitet på en helt ny nivå. Toshiba EasyGuard innehåller funktioner som är speciellt utformade för att du som använder

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Effektiva processer och säkra lösningar. För en avloppsfri framtid.

Effektiva processer och säkra lösningar. För en avloppsfri framtid. Experter för avloppsfri produktion German Engineering Effektiva processer och säkra lösningar. För en avloppsfri framtid. www.h2o-de.com Vår mission är behandlingen av industriellt förorenat vatten för

Läs mer

COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på

COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på COMBINUM är en kraftfull säljkonfigurator som hjälper dig att effektivisera orderflödet genom att låta kunder och säljare konfigurera order direkt på internet. Detta är COMBINUM COMBINUM är ett system

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

SKF005_SE_customer.qxd 2005/02/07 16:00 Page 1 Den magiska lådan

SKF005_SE_customer.qxd 2005/02/07 16:00 Page 1 Den magiska lådan Den magiska lådan 2 Din nyckel till framgång Tänker du på SKF som världsledande inom rullningslager? Då har du helt rätt. För det är vi. Våra högkvalitativa lager har gjort oss till ett av de mest respekterade

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

TOSHIBA EASYGUARD I PRAKTIKEN: VILKEN BÄRBAR DATOR PASSAR BÄST FÖR DIG?

TOSHIBA EASYGUARD I PRAKTIKEN: VILKEN BÄRBAR DATOR PASSAR BÄST FÖR DIG? TOSHIBA EASYGUARD I PRAKTIKEN: VILKEN BÄRBAR DATOR PASSAR BÄST FÖR DIG? Toshiba EasyGuard är en av de bästa metoderna för ökad datasäkerhet, avancerat systemskydd och enkel anslutning. Mobila användare

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

alpha-innotec alpha-innotec sverige Gå med i ett vinnande lag värmepumpar Din Värmepumpspecialist

alpha-innotec alpha-innotec sverige Gå med i ett vinnande lag värmepumpar Din Värmepumpspecialist alpha-innotec alpha-innotec sverige Gå med i ett vinnande lag värmepumpar Din Värmepumpspecialist Om Alpha-InnoTec Ett säkrare val. Lita på specialisterna! Ett kvalitetsmärke med topprestanda! 450 kvalificerade

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK FÖR LEDANDE KAROSSERIVERKSTÄDER Behåll ledarpositionen Historien har lärt oss att det är bra att välkomna förändringar och följa med i utvecklingen. I dag går utvecklingen

Läs mer

100% FOKUS PÅ KANALFÖRSÄLJNING MARKNADSLEDANDE MARGINALER WHITE LABELLING PÅ FLERA NIVÅER FOKUS PÅ ATT LEVERERA MOLNTJÄNSTER

100% FOKUS PÅ KANALFÖRSÄLJNING MARKNADSLEDANDE MARGINALER WHITE LABELLING PÅ FLERA NIVÅER FOKUS PÅ ATT LEVERERA MOLNTJÄNSTER 100% FOKUS PÅ KANALFÖRSÄLJNING MARKNADSLEDANDE MARGINALER WHITE LABELLING PÅ FLERA NIVÅER FOKUS PÅ ATT LEVERERA MOLNTJÄNSTER INKOMMANDE SPAMFILTRERING INKOMMANDE SPAMFILTRERING STOPPA HOTEN Hoten stoppas

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

Toshiba EasyGuard i praktiken:

Toshiba EasyGuard i praktiken: Toshiba EasyGuard i praktiken Toshiba EasyGuard i praktiken: Portégé M300 Superlätt och robust allt-i-ett-produkt. Toshiba EasyGuard innehåller funktioner som är speciellt utformade för att ge ökad datasäkerhet,

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Smart Services med Cisco och våra partners

Smart Services med Cisco och våra partners Smart Services med Cisco och våra partners Pär Holgersson, Chef Cisco Services Sverige Dag Brunnander, Affärsutvecklare 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2011 Cisco Connect 1 Smart

Läs mer

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer)

XVATOR. EIK Långbommar EIK Rivningsbommar. EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK LONG REACH & EIK HIGH REACH: VÅR FILOSOFI OCH HUR GÖR VI? EIK Långbommar EIK Rivningsbommar XVATOR EIK är OEM tillverkare för Hyundai. (OEM = Original Equipment Manufacturer) EIK är nu också kvalificierad

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER

VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER MED SERVICEAVTAL HAR DU ALLTID DESSA FÖRMÅNER: RABATT PÅ TIMDEBITERINGEN VID FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL RABATT PÅ RESERVDELAR SOM FÖRBRUKAS VID FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Läs mer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Motive Power > Det unika högeffektbatteriet för maximalt ekonomiskt utbyte Prestanda

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter Lars Löfqvist Några definitioner Litet etablerat företag = färre än 50 anställda, etablerat på sin marknad Innovation = processen i företag

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Programmering Hur, var, när och varför 22 November Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Agenda Om mig Programmering Vad är? Varför kunna? Hur använda kunskapen? Framtiden Sammanfattning Q+A 2 Om mig Arbetat

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer