Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsultprofil. Andreas Fernlund. Arkitekt & webbutvecklare"

Transkript

1 Konsultprofil Andreas Fernlund Arkitekt & webbutvecklare Andreas är en skicklig och engagerad IT-arkitekt och webbutvecklare med över 10 års erfarenhet av projekt från bland annat offentlig sektor, energi, rese- och försäkringsbranschen. Hans specialistområde är Microsoft-plattformen med inriktning mot webb och specialistkompetens inom EPiServer och SharePoint. Andreas är i grund och botten en problemlösare med ett genuint teknikintresse. Han tar gärna kommando i en projektgrupp och växer med ansvar. Han uppfattas som driven och tydlig av övriga projektmedlemmar. En styrka som Andreas har som ledare är hans förmåga att få alla i projektet att dra åt samma håll, vilket oftast leder till ett lyckat projekt som levereras på tid och budget.

2 Specialkunskaper Utbildning Högskoleingenjör (Bachelor of Science in Engineering), Dataingenjörsprogrammet, KTH, År Windows Systemadministratör, Jensen Education, År Certifieringar Språk EPiServer SharePoint MCPD (Microsoft Certified Professional Developer) Svenska modersmål Engelska flytande Databaser SQL Server MySQL PostgreSQL Programspråk C# HTML och CSS C och C++ Java Visual Basic Delphi Prolog och Haskell SQL Teknologier och plattformar.net: C#, VB, ASP.NET, ASP.NET MVC, Web API, WCF, XNA, Web Services, Entity Framework, LINQ EPiServer SharePoint Umbraco CMS N2 CMS Tripletta AB Sida 2 av 21

3 JavaScript: jquery AngularJS Microsoft Windows Microsoft Windows Server Team Foundation Server / Visual Studio Screen9 Arbetsområden Webbutveckling Mobilutveckling Responsiv webbdesign Webbanalys Webbstrategi Systemutveckling Teknisk projektledning Systemarkitekt Systemdesign Databasdesign Teknisk chef/ansvarig Utbildning Kravställning Systemadministration Mentor Kvalitetssäkrare (QA) Tripletta AB Sida 3 av 21

4 Urval av kvalifikationer Nedan är exempel på några uppdrag som Andreas har genomfört. Systemutvecklare / Arkitekt 2015 Greatdays AB För att underlätta för sina partners och återförsäljare kände Greatdays behov av att erbjuda ett API för att t.ex. hämta produktinformation, lägga order, validera värdebevis, rapportera utnyttjade värdebevis m.m. Andreas fick i uppgift att implementera ett Rest-API med åtkomstkontroll. Målet med projektet var att få partners, återförsäljare samt andra intressenter att integrera med Greatdays plattform och på så sätt underlätta administrationen. API:et lanserades under våren 2015 och mottogs väl av användarna. Andreas hade rollen som både arkitekt och utvecklare i projektet. Tekniker: C#,.NET, JSON, Web API 2, Linq, WCF Miljöer: Visual Studio, SQL Server Webbutvecklare 2015 Vardagspuls / Arla I slutet av 2014 beslutade Arla och TV4 sig för att producera ett hälsomagasin på TV. Programmet skulle sändas mellan varje vardag och skulle ge tittarna motivation till att leva hälsosammare, motionera mer och äta bra mat. Programmet skulle gästas av personer som är kunniga inom området för att motivera till en hälsosammare livsstil. Tillsammans med Tv-produktionen skulle dessutom en webbplats, vardagspuls.se, lanseras. Webbplatsen skulle byggas på senaste EPiServer-versionen. Sajten skulle ha funktioner som bloggar, live-chatt, receptbank m.m. och skulle vara ett komplement till tv-sändningen. Andreas hade rollen som senior utvecklare i projektet med uppgiften av implementera den kravspecifikation som kunden hade arbetat fram. Efter lansering deltog även Andreas i den löpande förvaltningen. Webbplatsen lanserades i samband med första avsnittet av Vardagspuls. Tekniker: HTML 5, CSS3, C#,.NET, ASP.NET, Javascript, jquery, Responsiv webbdesign, Ajax, MailChimp, CoverIT Live, Screen9 Miljöer: EPiServer CMS 7.5, Visual Studio 2013, SQL Server 2012 Tripletta AB Sida 4 av 21

5 Webbutvecklare 2013 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltnings främsta uppgift är att strategiskt och operativt arbete för att nå de uppsatta målen i den politiska plattformen och budgeten samt stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet. SLL byggde under 2012/2013 ett nytt intranät för samtliga kontor och förvaltningar under Stockholms läns landsting. Över medarbetare skulle använda det nya intranätet, som var baserat på det svenska publiceringsverktyget EPiServer CMS och inkluderade ett flertal integrationer mot interna system och katalogtjänster. Andreas hade rollen som webbutvecklare med uppgiften att utveckla en modul till EPiServer CMS för att visualisera lediga jobb inom Stockholm läns landsting (SLL). Informationen hämtades, via en webbtjänst, från SLLs rekryteringssystem Rekrytera. För att hämta data från webbtjänsten byggde Andreas ett API för att förenkla åtkomsten till tjänsten som kan återanvändas i framtida projekt och integrationer mot Rekrytera. Andreas, med sin stora erfarenhet av EPiServer CMS, löste uppgiften på ett snabbt och effektivt sätt inom budgeten. Slutresultatet blev en funktion på intranätet som används flitigt av många av den medarbetarna inom SLL. Tekniker: HTML 5, CSS3, C#,.NET 4, ASP.NET, Javascript, jquery, Webbservices,, Responsiv webbdesign, Ajax. Miljöer: EPiServer CMS 6 R2, Visual Studio 2012, SQL Server 2008 Kvalitetssäkrare (QA) 2013 Envirotainer Företaget Envirotainer utvecklar och tillverkar temperaturkontrollerade containrar för flygfrakt och har över 400 kunder inom läkemedels- och sjukvårdsindustrin. Envirotainer byggde under 2013 ett helt nytt order- och logistiksystem. Det nya systemet var tänkt att användas av alla enheter runt om i världen. Eftersom kvalité är viktigt för Envirotainer så ville man, under hela projektet, kontinuerligt kontrollera den källkod som producerades. Kodgranskningen skulle göras av en extern part och ske en gång i månaden. Andreas fick som uppgift, i rollen som QA, att granska och kvalitessäkra den källkod om levererades. Han kontrollerade att leverantören följde de uppsatta riktlinjerna samt användes sig av Best practices. Tripletta AB Sida 5 av 21

6 Andreas insats ledde till att leverantören tvingades till att leverera en kod som höll hög kvalité. Tekniker: HTML 5, CSS3, C#,.NET 4, ASP.NET, MVC, Javascript, jquery, nhibernate, Modernizr. Miljöer: Visual Studio 2012 Kvalitetssäkrare (QA) 2013 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltnings främsta uppgift är att strategiskt och operativt arbete för att nå de uppsatta målen i den politiska plattformen och budgeten samt stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet. SLL byggde under 2012/2013 ett nytt intranät för samtliga kontor och förvaltningar under Stockholms läns landsting. Över medarbetare skulle använda det nya intranätet, som var baserat på det svenska publiceringsverktyget EPiServer CMS och inkluderade ett flertal integrationer mot interna system och katalogtjänster. Andreas hade rollen som QA, kvalitetssäkare, och hade som uppgift att testa och kvalitetssäkra EPiServer-leveransen i projektet. Andreas, med sin erfarenhet av produkten, hittade flera kritiska buggar och funktioner med dålig kvalité. Andreas insats resulterade till att leverantören fick åtgärda och buggfixa ett flertal områden, vilket i slutändan resulterade i ett bättre intranät. Tekniker: HTML 5, CSS3, C#,.NET 4, ASP.NET, Javascript, jquery, Webbservices,, Responsiv webbdesign, Ajax. Miljöer: EPiServer CMS 6 R2, Visual Studio 2012, SQL Server 2008 Teknisk chef Greatdays AB Greatdays är en leverantör av upplevelser i Sverige. Företaget grundades 2008 och är idag ett av de ledande företagen inom branschen. Greatdays målsättning är att erbjuda de allra bästa upplevelserna till sina kunder. Ledorden är enkelhet och tydlighet. Greatdays hade sedan starten 2008 haft svårt att hålla ihop sin tekniska lösning. Lösningen saknade enhetlighet och tydliga riktlinjer. Företaget sökte därför en person som kunde ta fram riktlinjer samt ta ett helhetsansvar för hela den tekniska plattformen. Den tekniska plattformen bestod av fyra olika webbplatser, ett egenutvecklade affärssystem. Affärssystemet hanterar ordrar, kunder, återförsäljare och leverantörer och inkluderade även en utskriftslösning för värdebevis och presentkort. Tripletta AB Sida 6 av 21

7 Andreas roll innebar ett totalansvar för den tekniska plattformen hos företaget. Målet med uppdraget var att modernisera plattformen, dokumentera hela lösningen och skapa riktlinjer och policys för allt som involverade systemutveckling, inköp och intern IT. Andreas lyckades med alla de mål som sattes upp i början av uppdraget. Han lämnade efter sig en modern och dokumenterad plattform med tydliga riktlinjer inför framtiden. Andreas hade dessutom förbättrat ett flertal arbetsflöden på företaget, vilket innebar förenklingar i det dagliga arbetet. Tekniker: HTML 5, CSS, C#,.NET 4, ASP.NET, JavaScript, jquery, XML, T-SQL, WCF, LINQ, Responsiv webbdesign, PGP, AJAX. Miljöer: Windows Server 2008, Visual Studio 2005/2010/2012, SQL Server 2005/2008, EPiServer CMS 6 R2, N2 CMS, Kentico CMS, Umbraco CMS, Adobe Photoshop, Team Foundation Server, Visual SourceSafe Metodik: Scrum Ansvarig utvecklare Greatdays AB Greatdays är en leverantör av upplevelser i Sverige. Företaget grundades 2008 och är idag ett av de ledande företagen inom branschen. Greatdays målsättning är att erbjuda de allra bästa upplevelserna till sina kunder. Ledorden är enkelhet och tydlighet. Förutom teknisk chef hade Andreas rollen som webbutvecklare. När Andreas började fanns det stora behov att modernisera den befintliga tekniska plattformen hos Greatdays. Plattformen bestod av fyra stycken webbplatser byggda på Microsoft-plattformen ett egenutvecklat webbaserat affärssystem och en utskriftslösning för värdebevis, presentkort och produktfoldrar. Greatdays dåvarande publika webbplats, greatdays.se, var ett egenutvecklat CMS-verktyg med stora brister. Dessa brister gjorde det svårt att uppdatera webbplatsen. Andreas introducerade EPiServer och migrerade den befintliga webbplatsen till en EPiServer-webb. Han utvecklade integrationslösning mot ett flertal antal partners, som t.ex. ICA, Coolstuff.se m.fl. Det egenutvecklade affärssystemet skrev Andreas om helt från grunden till en modernare lösning. Tack vare Andreas jobb har idag Greatdays en modern och dokumenterad plattform som är enkelt att förvalta och underhålla. Tripletta AB Sida 7 av 21

8 Tekniker: HTML 5, CSS, C#,.NET 4, ASP.NET, JavaScript, jquery, XML, T-SQL, WCF, LINQ, Responsiv webbdesign, PGP, Integration, AJAX. Miljöer: Windows Server 2008, Visual Studio 2005/2010/2012, SQL Server 2005/2008, EPiServer CMS 6 R2, N2 CMS, Kentico CMS, Umbraco Projektledare/Arkitekt/Systemutvecklare 2012 Greatdays AB och ICA Banken AB Greatdays är en leverantör av upplevelser i Sverige. Företaget grundades 2008 och är idag ett av de ledande företagen inom branschen. Greatdays målsättning är att erbjuda de allra bästa upplevelserna till sina kunder. Ledorden är enkelhet och tydlighet. Under sommaren 2012 skrev Greatdays ett centralavtal med ICA, vilket innebar att ICA skulle sälja Greatdays upplevelsepresenter i alla sina butiker runt om i Sverige. För att underlätta försäljningen och administrationen för båda parter så beslöt man att en integration skulle byggas mellan Greatdays och ICA Banken AB. Integrationen bestod i att ICA Banken, i realtid, köpte aktiveringskoder av Greatdays vid behov. Med hjälp av denna integration så kunde man säkerställ att det alltid fanns aktiveringskoder tillgängliga för försäljning. Greatdays ansvarade för att det alltid fanns fysiska presentboxar i alla ICA-butiker. Integrationen fungerade så att krypterade filer (PGP) skickades mellan ICA Bankens och Greatdays affärssystem. ICA skickade krypterade orderfiler och Greatdays svarade med krypterade filer som innehöll aktiveringskoder. Andreas hade flera roller i projektet. Han var bland annat projektledare, arkitekt samt ansvarig utvecklare. Projektet blev en succé och ser till att ICA:s kunder alltid kan köpa upplevelsepresenter från Greatdays. Tekniker:.NET 4, ASP.NET, WCF, LINQ, PGP, AJAX. Miljöer: Windows Server 2008, Visual Studio 2012, SQL 2008, Team Foundation Server Mentor 2012 Greatdays AB Greatdays är en leverantör av upplevelser i Sverige. Företaget grundades 2008 och är idag ett av de ledande företagen inom branschen. Greatdays målsättning är att erbjuda de allra bästa upplevelserna till sina kunder. Ledorden är enkelhet och tydlighet. Greatdays beslutet att bygga om sin publika webbplats. Målet var att skapa en enklare och tydligare webbplats, med konverteringsmöjligheter från alla typer av enheter, som t.ex. dator, Tripletta AB Sida 8 av 21

9 mobiltelefon och surfplatta. Projektet började med att Andreas utvärderade ett flertal CMSverktyg (EPiServer CMS, Kentico CMS, N2 CMS, Umbraco CMS) för att hitta det system som bäst passade Greatdays behov och verksamhet. Valet föll på EPiServer CMS. Förutom att vara arkitekt och ansvarig systemutvecklare i projektet hade Andreas rollen som mentor till två tranieeutvecklare. Målet med mentor-rollen var att ge de två juniora utvecklarna en bra start i arbetslivet. Projektet blev lyckat och Andreas fick beröm för sitt sätt att ta hand om och utbilda de två mindre erfarna projektmedlemmarna. Tekniker: C#,.NET 4, ASP.NET, HTML 5, CSS, JavaScript, jquery, XML, T-SQL, WCF, LINQ, Responsiv webbdesign, AJAX. Miljöer: Windows Server 2008, Visual Studio 2010, SQL Server 2008, EPiServer CMS 6 R2, N2 CMS, Kentico CMS, Umbraco CMS, Team Foundation Server. Metodik: Scrum Ansvarig webbutvecklare 2012 Guldbrev AB Guldbrev AB grundades i Sverige Företagets affärsidé är att köpa guld av privatpersoner på ett smidigt sätt via Internet. Företaget har inga fysiska butiker utan endast onlinebutiker och har över kunder. En vision som Guldbrev hade var att skapa en jämförelsesajt, likt prisjakt.nu, som jämförde aktuellt guldpris på både fysiska- och onlinebutiker. Webbplatsen, guldpriset.nu, skulle vara oberoende och ha som syfte att hjälpa konsumenten att välja rätt företag baserat på aktuellt guldpris och omdöme. Andreas hade rollen som webbutvecklare, med ansvar för EPiServer-implementationen. Den stora utmaningen för Andreas var att skapa ett gränssnitt för guldhandlare som vill exponera sitt aktuella guldpris på guldpriset.nu. Andreas skapade två sätt att ansluta sig mot webbplatsen; en webbtjänstlösning och en RSS-lösning. En annan viktig funktion på webbplatsen var möjligheten för en besökare att kunna lämna ett omdöme på en guldhandlare. Här skapade Andreas en integration mot Facebook, där besökaren var tvungen att logga in för att kunna lämna ett omdöme. Tripletta AB Sida 9 av 21

10 Den vision som Guldbrev hade från början besannades av Andreas. Med hjälp av hans gränssnitt kan idag guldhandlare ansluta sig till jämförelsesajten på ett väldigt enkelt sätt. Tekniker: HTML 5, CSS, C#,.NET 4, ASP.NET, JavaScript, jquery, XML, AJAX, Facebookintegration, Webbservices, RSS. Miljöer: Visual Studio 2010, SQL Server 2008, EPiServer CMS 6 R2, Team Foundation Server. Ansvarig utvecklare 2011 Greatdays AB och CoolStuff AB Greatdays är en leverantör av upplevelser i Sverige. Företaget grundades 2008 och är idag ett av de ledande företagen inom branschen. Greatdays målsättning är att erbjuda de allra bästa upplevelserna till sina kunder. Ledorden är enkelhet och tydlighet. Under hösten 2011 ingick Greatdays ett samarbete med prylsajten Coolstuff.se som drivs av CoolStuff AB. Samarbetet bestod i att Coolstuff skulle sälja Greatdays upplevelser på sin webbplats, men att distributionen skulle hanteras av Greatdays. För att denna modell skulle fungerar krävdes en integration mellan systemen. Andreas byggde en webbtjänst med funktioner för att hämta produkter och lägga en order. När en besökare på coolstuff.se köper en upplevelse och slutför sitt köp, skickas orderinformation över till Greatdays. Ordern paketeras och skickas slutligen till kunden. Slutkunden har dessutom möjlighet att spåra sitt paket ända till dörren. Integrationen blev väldigt lyckad och är än idag en viktig del i samarbetet mellan Greatdays och Coolstuff. Tekniker: C#,.NET 4, ASP.NET, Webbservices. Miljöer: Visual Studio 2010, SQL Server 2008, Team Foundation Server Arkitekt 2011 AON Sweden / Företagarna AON är en av Sverige ledande rådgivare inom riskhantering, försäkring, återförsäkring, gruppförsäkring och pensioner. Verksamheten etablerades 1992 och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och företräder över st företagare i olika branscher. Medlemmarna är företagare som äger sina egna företag eller Tripletta AB Sida 10 av 21

11 som stöttar Företagarnas arbete. Företagarna arbetar med att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Företagarna erbjuder sina medlemmar förmånliga försäkringar som skyddar företagaren, dess anställda och företaget. Exempel för försäkringar är fordonsförsäkring och intäktsförsäkring. Företagarnas försäkringar förmedlas via AON. Företagarna ville skapa en egen webbplats för att presentera sina medlemsförsäkringar. Som plattform valdes EPiServer CMS 6. Webbplatsens centrala funktion skulle vara en screening, där besökaren besvarar på ett antal frågor och systemet presenterar en lämplig försäkringsportfölj baserat på svaren. En besökare skulle dessutom ha möjlighet att ansöka om en eller flera försäkringar direkt på webbplatsen. Andreas hade rollen som arkitekt i projektet. Hans uppgift var att skapa en lösningsbeskrivning som mappade mot Företagarnas krav. Företagarna tyckte Andreas lösningsbeskrivning av bra och gav grönt ljus för projektet. Tekniker: C#,.NET, ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, jquery, XML, AJAX. Miljöer: Windows Server 2008, Visual Studio 2010, SQL Server 2008, EPiServer CMS 6, Team Foundation Server Webbutvecklare 2011 AON Sweden / Företagarna AON är en av Sverige ledande rådgivare inom riskhantering, försäkring, återförsäkring, gruppförsäkring och pensioner. Verksamheten etablerades 1992 och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Parallellt med sin roll som arkitekt hade Andreas även rollen som webbutvecklare i projektet. Rollen innebar att skapa en EPiServer-webbplats baserad på den lösningsbeskrivning som skrevs i början av projektet. Projektet fortskred på bästa sätt och levererades av Andreas långt före tidsplanen. Alla inblandade parter var väldigt nöjda med resultatet och webbplatsen används idag för att få in flera försäkringskunder. Tekniker: C#,.NET, ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, jquery, XML, AJAX. Miljöer: Windows Server 2008, Visual Studio 2010, SQL Server 2008, EPiServer CMS 6, Team Foundation Server Tripletta AB Sida 11 av 21

12 Systemutvecklare 2010 Naturvårdsverket Naturvårdsverket, som bildades 1967, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet på miljöområdet, som sorterar under Miljödepartementet. Naturvårdsverket ska vara pådrivande och samlande i miljöarbetet och deras arbete ska syfta till att främja en hållbar utveckling som utgångspunkt i den ekologiska dimensionen. Naturvårdsverket har något som kallas för Lokala naturvårdssatsningen och förkortas LONA. Detta innebär att kommuner och intresseorganisationer kan söka ekonomiskt bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Naturvårdsverket tog beslutet, 2010, att skrota sin befintliga lösning för att hantera sitt LONAregister. Anledningen vara att lösningen var gammal och förlegad, vilket gjorde det svårt att uppdatera webbplatsen. Det team som Andreas tillhörde fick i uppgift att bygga en ny modernare webblösning med en ny design. Projektet inkluderade dessutom migrering av data från gamla till nya lösningen. Projektets utmaning var att se till att systemet följde de lagar och riktlinjer som finns i samband med LONA-bidrag. Projektet blev lyckat och idag används webbplatsen, lona.naturvardsverket.se, för att ansöka om, registrera och redovisa LONA-bidrag samt söka information om befintliga projekt. Tekniker: C#, ASP.NET,.NET Framework 4, ASP.NET MVC, Entity Framework 4, HTML, CSS, Javascript, jquery, T-SQL, LINQ. Miljöer: SQL Server, SQL Server Reporting Services, Visual Studio 2010, Team Foundation Server Ansvarig utvecklare / Arkitekt 2010 Lantmännen Lantmännen är en ekonomisk förening som ägs kooperativt av praktiskt taget alla aktiva bönder i Sverige. Föreningen/koncernen består av ett flertal mindre lokalföreningar. Lantmännen är idag en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Under 2009 bestämde sig Lantmännen att bygga om sin befintliga publika webbplats, lantmannen.se. Målet med projektet var att modernisera webbplatsen gällande både design och teknik. Lantmännen arbetade under 2009 fram en kravspecifikation. Andreas var ansvarig webbutvecklare/ arkitekt i projektet och skrev en lösningsbeskrivning för den nya webbplatsen baserat på de krav som Lantmännen hade jobbat fram. Andreas valde att använda EPiServer CMS som plattform. Tilläggsprodukten EPiServer Relate inkluderades också för att skapa en social integration med besökaren. Tripletta AB Sida 12 av 21

13 Lösningsbeskrivningen användas sedan av det utvecklingsteam som implementerade lösningen. Den nya webbplatsen lanserades Q och används fortfarande idag! Tekniker: C#, ASP.NET,.NET, HTML, CSS, Javascript, jquery, LINQ. Miljöer: EPiServer CMS, EPiServer Relate, Visual Studio, Team Foundation Server, SiteSeeker Ansvarig utvecklare / Arkitekt 2010 Lantmännen Lantmännen är en ekonomisk förening som ägs kooperativt av praktiskt taget alla aktiva bönder i Sverige. Föreningen/koncernen består av ett flertal mindre lokalföreningar. Lantmännen är idag en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Under 2009 bestämde sig Lantmännen att bygga om sin befintliga publika webbplats, lantmannen.se. Målet med projektet var att modernisera webbplatsen gällande både design och teknik. Lantmännen arbetade under 2009 fram en kravspecifikation. Andreas var ansvarig webbutvecklare/ arkitekt i projektet och skrev en lösningsbeskrivning för den nya webbplatsen baserat på de krav som Lantmännen hade jobbat fram. Andreas valde att använda EPiServer CMS som plattform. Tilläggsprodukten EPiServer Relate inkluderades också för att skapa en social integration med besökaren. Lösningsbeskrivningen användas sedan av det utvecklingsteam som implementerade lösningen. Den nya webbplatsen lanserades Q och används fortfarande idag! Tekniker: C#, ASP.NET,.NET, HTML, CSS, Javascript, jquery, LINQ. Miljöer: EPiServer CMS, EPiServer Relate, Visual Studio, Team Foundation Server, SiteSeeker Arkitekt / Webbutvecklare Electrolux AB Electrolux är en av världens största tillverkare av vitvaror och bildades år Electrolux tillverkar bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, spisar och dammsugare. Electrolux äger dessutom flera andra varumärken inom samma bransch, t.ex. Elektro-Helios, Zanussi, AEG, Volta m.fl. Andreas var med att skapa en gemensam plattform för Electrolux samtliga webbplatser övergick i början av 2011 till förvaltning. Andreas fick rollen som arkitekt/senior webbutvecklare. Förvaltningen bedrevs enligt Scrummetoden och innebar månadslånga sprintar. Fördelen med detta var att Electrolux fick ut buggfixar och nya funktioner kontinuerligt. Tripletta AB Sida 13 av 21

14 Förvaltningen innebar bl.a. att underhålla och nyutveckling av de befintliga webbplatserna (Electrolux, AEG och Zanussi), men också att migrera över andra varumärken till den nya webbplattformen. Tekniker: C#,.NET, ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, jquery, XML, T-SQL, LINQ, AJAX, Integration, Akamai. Miljöer: Windows Server 2008, Visual Studio 2010, SQL Server 2008, EPiServer CMS 5, Team Foundation Server, MultiMap, Bing Search Metodik: Scrum Arkitekt / Webbutvecklare Electrolux AB Electrolux är en av världens största tillverkare av vitvaror och bildades Electrolux tillverkar bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, spisar och dammsugare. Electrolux äger dessutom flera andra varumärken inom samma bransch, t.ex. Elektro-Helios, Zanussi, AEG, Volta m.fl. Ett stort problem som Electrolux upplevde var att alla länder hade sin egen tekniska lösning och anlitade egna lokala leverantörer. Under 2008 tog således Electrolux beslutet att initiera ett projekt som i slutändan skulle leda till en moderna gemensam webbplattform för samtliga varumärken och länder. Webbplattformen skulle underhållas och administreras centralt från Stockholm. Projektet skulle initialt involvera Electrolux tre största varumärken; Electrolux, AEG och Zanussi. Projektet, som var globalt, involverade ett flertal företag runt om i världen, bl.a. två byråer i London som tog fram konceptet för de nya webbplatserna. Den tekniska implementationen fördelades på tre företag i Sverige. Under andra halvan av 2008 beslutade Electrolux att välja EPiServer CMS som plattform för sitt nya webbprojekt. Andreas hade rollen som ansvarig webbutvecklare för implementationen av EPiServer. Utmaningen låg i att skapa en gemensam plattform för samtliga Electrolux varumärken trots att funktionaliteten och design skildes sig åt markant mellan de olika varumärkena. Projektet innehöll även en större integration mot Electrolux produktdatabas, dokumentdatabas och sök. Projektet engagerade utvecklare från flera företag på olika geografiska platser. Andreas roll var att ha en helikoptervy över implementationsprojektet och se till att alla följde de riktlinjer och policys som togs fram i början av projektet. Andreas hade ansvaret att den lösning som levererade stod upp mot de krav som Electrolux ställt. Parallellt med sin roll som ansvarig webbutvecklare hade Andreas även rollen som systemutvecklare. Tripletta AB Sida 14 av 21

15 Projektet blev lyckat och idag använder många av Electrolux varumärken den gemensamma webbplattformen runt om i hela världen. Tekniker: C#,.NET, ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, jquery, XML, T-SQL, LINQ, AJAX, Integration, Akamai. Miljöer: Windows Server 2008, Visual Studio 2010, SQL Server 2008, EPiServer CMS 5, Team Foundation Server, MultiMap, Bing Search Metodik: Scrum Arkitekt / Teknisk projektledare Sollentuna kommun Sollentuna kommun ligger strax norr om Stockholm. I kommunen bor det knapp människor. Här finns bl.a. Sollentuna centrum, Stinsen köpcentrum, Järvafältet och Edsvik konsthall. Sollentunas kommun dåvarande webbplats var en klassisk HTML-sajt utan något publiceringsverktyg. Detta gjorde sajten väldigt svår att uppdatera, vilket ledde till att kommunens invånare blev lidande eftersom informationen snabbt blev gammal och oaktuell. Därför togs beslutet av kommunen att bygga en ny webbplats, med ny fräsch design och framförallt ett publiceringsverktyg som skulle förenkla hanteringen av webbplatsen. Valet föll på EPiServer CMS. Andreas hade, via rollen som arkitekt, ansvaret att ta fram en bra teknisk lösning som skulle hjälpa kommunens medarbetare att förmedla information på ett enkelt sätt till kommunens invånare och andra intressenter. Hans uppgift var att ta fram en lösningsbeskrivning samt styra utvecklingsprojektet i rätt riktning. Andreas hade dessutom rollen som teknisk projektledare, vilket innebar att Andreas stöttade projektledaren kring tekniska frågeställningar, tog ansvar för tidsuppskattningar samt deltog i alla möten med kunden. Som sökmotor rekommenderade Andreas SiteSeeker. En rekommendation som sedan kommunen följde. Projektet blev en succé och levererades i tid och under budget. Tekniker: C#,.NET, ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, jquery. Miljöer: EPiServer CMS, SiteSeeker, SQL Server, Visual Studio Metodik: Scrum Tripletta AB Sida 15 av 21

16 Ansvarig webbutvecklare AB Storstockholms Lokaltrafik, SL SL är ett till Stockholms läns landsting helägt aktiebolag ansvarar för den landbundna kollektiva persontrafiken inom Stockholms läns gränser. SL har valt EPiServer som plattform för alla sina webbplatser. Webbplatsen sl.se, som är en av Sveriges mest besökta webbplatser, är ett viktigt redskap för omkring resenärer som använder kollektivtrafiken dagligen i Stockholms län. Därför kräver webbplatsen kontinuerlig utveckling och förvaltning för att svara upp mot besökarnas krav och förväntningar. Andreas ansvarade, tillsammans med ytterligare en kollega, för all nyutveckling och förvaltning av webbplatsen under nästan två års tid. Under de två åren så såg Andreas till att sl.se motsvarande kundernas förväntningar och bidrog till flertal funktioner som förenklade vardagen för resenären. Andreas var bl.a. med om att införa en tjänsteplattform, som användes av flera delar inom SL, uppgradering av EPiServer från version 4 till 5 och införande av en lastbalanserad infrastruktur. Projektet drevs enligt metodiken Scrum. Tekniker: C#,.NET, ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, jquery, XML, T-SQL, Webbtjänster. Miljöer: Windows 2003 Server, EPiServer 4.x/5.x, SQL Server 2000/2005, Visual SourceSafe, Team Foundation Server, SiteSeeker, ProcessMap, Internet Information Services (IIS) Metodik: Scrum Mobilutvecklare AB Storstockholms Lokaltrafik, SL SL är ett till Stockholms läns landsting helägt aktiebolag ansvarar för den landbundna kollektiva persontrafiken inom Stockholms läns gränser. SL har valt EPiServer som plattform för alla sina webbplatser. För att underlätta för alla resenärer i Stockholms län har SL en mobilanpassad webbplats. Via den mobilanpassade varianten kan en resenär bl.a. sök en resa, se aktuella störningar och avgångar samt hitta kontaktinformation. Under två års tid så ansvarade Andreas för all nyutveckling och förvaltning av webbplatsen. Andreas bidrog starkt till idéer och förslag till förbättringar och förändringar gällande funktionalitet. Projektet drevs enligt metodiken Scrum. Tripletta AB Sida 16 av 21

17 Tekniker: C#,.NET, ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, jquery, XML, T-SQL, Webbtjänster. Miljöer: Windows 2003 Server, EPiServer 4.x/5.x, SQL Server 2000/2005, Visual SourceSafe, Team Foundation Server, SiteSeeker, Internet Information Services (IIS) Metodik: Scrum Systemutvecklare 2008 AB Storstockholms Lokaltrafik, SL SL är ett till Stockholms läns landsting helägt aktiebolag ansvarar för den landbundna kollektiva persontrafiken inom Stockholms läns gränser. I slutet av 2007 beslutade SL sig för att bygga ett nytt Intranät. Ett av målet med projektet var att renodla webbplattformen och därmed bygga nya Intranätet på produkten EPiServer. Projektets stora utmatning var att integrera mot SL:s dokumenthanteringssystem, IBM:s FileNet. En medarbetare skulle på ett enkelt sätt kunna bläddra och söka bland alla dokument som fanns tillgängliga i FileNet via Intranätet. Andreas hade rollen som ansvarig utvecklare i projektet, vilket innebar att han fanns med i kravinsamlingen och specifikationsfasen. Andreas utvecklare ett tjänstelager som kommunicerade med IBM:s dokumenthanteringssystem FileNet. Dessa tjänster användes även i parallella projekt på SL för att kommunicera med FileNet. Som alla andra utvecklingsprojekt på SL användes metodiken Scrum. Tekniker: C#,.NET, ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, jquery, XML, T-SQL, Webbtjänster. Miljöer: Windows 2003 Server, EPiServer 5.x, SQL Server 2005, Visual SourceSafe, Team Foundation Server, SiteSeeker, ProcessMap, Internet Information Services (IIS), FileNet Metodik: Scrum Teknisk rådgivare 2007 Natur och Kultur Natur & Kultur är ett svenskt bokförlag som grundades Förlaget har en omfattande utgivning av läromedel och allmän litteratur. Natur & Kultur hade på egen hand gjort en enkel förstudie av produkten Microsoft Office SharePoint Server Förstudien bestod egentligen i att IT-avdelningen installerat produkten på en intern server och gjort en åtkomlig för marknadsavdelningen. Tripletta AB Sida 17 av 21

18 Uppdraget för Andreas var att stödja den interna IT-avdelningen i konfigurationen och anpassningen av den redan installerade versionen av MOSS. Tekniker: C#,.NET, ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, XML, CAML, T-SQL. Miljöer: Microsoft Office SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0, Windows 2003 Server, Visual Studio 2005, SQL Server Utbildare 2007 Natur och Kultur Natur & Kultur är ett svenskt bokförlag som grundades Förlaget har en omfattande utgivning av läromedel och allmän litteratur. Andreas hjälpte till med installation, konfiguration och anpassning av SharePoint. Han anordnande en intern utbildning för Natur och Kulturs marknadsavdelning. Syftet med utbildningen var att ge portalens användare en introduktion till SharePoint samt ge tips och rekommendationer kring användning av produkten. Inför utbildningen skrev Andreas dessutom en dokumentation för att beskriva hur Natur och Kultur, effektivaste sätt, skulle använda SharePoint. Tack var utbildningen så kunde marknadsavdelning komma igång med arbetet kring portalen och själva sprida kunskap om produkten. Tekniker: C#,.NET, ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, XML, CAML, T-SQL. Miljöer: Microsoft Office SharePoint Server 2007, Windows SharePoint Services 3.0, Windows 2003 Server, Visual Studio 2005, SQL Server Webbutvecklare 2007 Sundsvall Energi Sundsvall Energi är ett företag som tillhandahåller energitjänster till privat personer, företag, skolor, sjukhus m.fl. i Sundvall-regionen och har drygt kunder. Sundsvall Energi samarbetade med Telge Energi där Andreas, under 2006, var med och utvecklade funktionen Mina sidor. Funktionen Mina sidor gjorde det möjligt för kunder att logga in och ta del av personlig information och tjänster. Andreas uppdrag bestod i att implementera en liknande lösning hos Sundsvall Energi, men med en integration mot deras affärssystem. Uppdraget blev lyckat och gjorde det möjligt för konsumenter till Sundsvall Energi att logga in och ta det av massor av smidiga funktioner som t.ex. se sin nuvarande elförbrukning, lämna årlig mätarställning m.m. Tripletta AB Sida 18 av 21

19 Tekniker: HTML, CSS, JavaScript,.NET, ASP.NET, C#, WebServices. Miljöer: Windows, Visual Studio, SQL Server 2000/2005 Webbutvecklare Telge Energi Telge Energi är ett av Sveriges största oberoende elhandelsbolag. De köper all sin elproduktion på elbörsen NordPool och säljer enbart el från vind och vatten till privatkunder och företag. Efter lansering av Telge Energis nya webbplats jobbade Andreas med förvaltning av plattformen. Den största uppgiften under denna period var att utveckla funktionen Mina sidor. En efterlängtad funktion som gjorde det möjligt för befintliga kunder att logga in och se sin aktuella elförbrukning, ändra kontaktuppgifter, skicka in mätarställningar samt lägga till eller ta bort tilläggstjänster. Extranätdelen var ett integrationsprojekt med bakomliggande affärssystem samt med bolåneföretaget SBAB. Tekniker: HTML, CSS, JavaScript, ASP.NET, C#, WebServices. Miljöer: Windows, Visual Studio, SQL Server 2000/2005, SQL Server 2005 Integration Services, Lotus Notes, Turnpike CMS Teknisk rådgivare 2006 Teracom Teracom äger och driver det svenska marknätet för radio och TV. Radio- och TV-näten täcker cirka 99,8 procent av Sveriges hushåll. Företaget grundades 1992, som en avknoppning av verksamhet som tidigare bedrevs inom Televerket Radio. Teracom är till 100 % ägt av Svenska staten. Bakgrunden till uppdraget var att Teracom var i akut behov av ett uppgradera sin tekniska plattform gällande intranät, extranät och publik webbplats. MOSS 2007, eller Microsoft Office SharePoint Server 2007, hade precis lanserats och Teracom vad nyfikna på om MOSS skulle passa deras organisation. Andreas uppdrag var att göra en förstudie och analys. Förstudien innehöll delar som kravinsamling, intervjuer, tekniska presentation och genomgång av produkten. Uppdraget mynnade ut i en dokumentation samt en större presentation av produktens för- och nackdelar om man tog hänsyn till Teracoms organisation. Andreas förstuide ledde till att den interna IT-avdelningen installerade en instans av SharePoint som ett pilotprojekt som skulle ligga till grund för en intern utvärdering av produkten. Tripletta AB Sida 19 av 21

20 Tekniker: C#,.NET, ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, XML, CAML, T-SQL. Miljöer: SharePoint Portal Server 2003, Windows SharePoint Services 2.0, Windows 2003 Server, Visual Studio 2005, SQL Server, Microsoft Office Webbutvecklare Telge Energi Telge Energi är ett av Sveriges största oberoende elhandelsbolag. De köper all sin elproduktion på elbörsen NordPool och säljer enbart el från vind och vatten till privatkunder och företag. Hösten 2005 började Andreas sitt uppdrag hos Telge Energi. Vid denna tidpunkt hade Telge Energi en omodern och krånglig webbplats för både redaktörer och besökare. Andreas uppdrag var att underhålla och förvalta den befintliga webbplatsen. Det tog dock inte lång tid för Andreas att övertyga IT- och marknadsavdelningen att de borde överväga att skaffa en modernare plattform som skulle effektivisera arbetet internt samt göra en enklare och tydligare webbplats för besökarna. Telge Energi valde att implementera produkten Turnpike CMS som var ett publiceringsverktyg (,NET) som från början utvecklades av Qbranch. Andreas uppgift var främst att installera och konfigurera produkten samt skapa mallar baserade på Telge Energis nya design. Projektet var klart enligt tidsplan och målet att skapa en enklare webbplats för både redaktörer och besökare uppfylldes. Tekniker: HTML, CSS, JavaScript, ASP.NET, C#, WebServices. Miljöer: Windows, Visual Studio, SQL Server 2000/2005, SQL Server 2005 Integration Services, Lotus Notes, Turnpike CMS Systemutvecklare Aromatic Aromatic, som grundades redan 1936, utvecklar, tillverkar och marknadsför funktionella ingredienser för modern bakning av bröd och kakor över hela världen. Uppdraget bestod i att först och främst göra en utvärdering av SharePoint Portal Server 2003 och mappa funktionalitet mot företagets krav. Projektet inleddes med att Andreas utförde en förstudie som sedan användes som beslutsunderlag. Aromatic ansåg, baserat på förstudien, att SharePoint Portal Server 2003 var rätt produkt för deras intranät. Andra delen av uppdraget var att installera och konfigurera en grundinstallation av SharePoint Portal Server Andreas utförde detta arbete tillsammans med den interna ITavdelningen. Tripletta AB Sida 20 av 21

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Papperslös dröm blir informationslogistik

Papperslös dröm blir informationslogistik Nr 2 juni 2012 Ett magasin från Combitech AB Papperslös dröm blir informationslogistik Spelet om informationen 20 miljoner unika kunderbjudanden Vilken rutt ska fartyget ta? Nr 2 juni 2012 Redaktionen

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

#7 2011. ...målet med utrullningsprojektet är att alla TMHE-företag ska ha samma version av Lawson M3 installerad 2013. sida 4-5.

#7 2011. ...målet med utrullningsprojektet är att alla TMHE-företag ska ha samma version av Lawson M3 installerad 2013. sida 4-5. #7 2011 logitrans Vi letade efter en supportpartner, där vi så långt som möjligt kunde anlita en och samma konsult, en konsult som känner företaget. Och det har vi har fått från istone. sida 3. Toyota...målet

Läs mer

Ramla inte mellan stolarna.

Ramla inte mellan stolarna. Ramla inte mellan stolarna. integration www.pulsen.se » programvaror och tjänster systemintegratörer «atea sverige ab AVTALSNYTT / verva Mikael Larsson Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

Inspiration från Frontwalkerkoncernen. med ledarskapsutbildningen The Human Element

Inspiration från Frontwalkerkoncernen. med ledarskapsutbildningen The Human Element Inspiration från Frontwalkerkoncernen 1 2011 GOD VÅRD [PÅ WEBBEN! [ [ ANDREAS DELAR SIN KUNSKAP MED OMVÄRLDEN [ Hon hittar kraften hos människorna med ledarskapsutbildningen The Human Element Ökad verksamhetsnytta

Läs mer

för barnens bästa » s.8»»» Delad information JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16

för barnens bästa » s.8»»» Delad information JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16 Maj 2005, nr. 2, www.microsoft.se/business JC: Snabbt byte till ny säkerhetsdräkt s.6 Biovitrum : Labböcker i ny skepnad s.16 Svenska Golfförbundet: Golfa säkert med nytt IT-system s.12 Delad information

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

så lyfte vi fram godbitarna på di.se Underlätta för medborgarna s. 2 Tuffare konkurrens inom transport s.14 Sverige November 04 allra först

så lyfte vi fram godbitarna på di.se Underlätta för medborgarna s. 2 Tuffare konkurrens inom transport s.14 Sverige November 04 allra först November 04 allra först Min dröm är att kunna ha samma flexibla kontakt med myndigheter som jag har med min Internetbank. Jag drömmer om att kunna boka mitt besök på en vårdcentral via webben. Jag drömmer

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 2 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS CLOUD COMPUTING 8TIPS FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM RETUSCH: ALEX MAK

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer