Vibrationsvakt typ HE100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vibrationsvakt typ HE100"

Transkript

1 Vibrationsvakt typ HE100 MADE IN GERMANY Vibrationshastighet (mm/s, rms) ATEX-zon 1/2/21/22 Analog strömutgång: 4 20 ma Frekvensområde: 10 Hz Hz 1 Hz Hz Bruksanvisning Svenska

2 Bruksanvisning Vibrationsvakt Typ HE100 Standard och ATEX Utgåva: OBS! Innan produkten tas i drift måste du ha läst igenom och förstått bruksanvisningen! Alla rättigheter förbehållna. Gäller även översättningen. Med reservation för ändringar. Vänd dig till tillverkaren om du har frågor: Fabrikstraße Nürtingen Tyskland Tel.: +49 (0) 7022 / Fax: +49 (0) 7022 /

3 Innehåll 1 Säkerhetsinformation Bruksanvisningens giltighetsområde Vibrationsvakt typ HE Avsedd användning Dokument och certifikat Friskrivning från ansvar vid användning i ATEX-områden Användningsområden Allmänna villkor för säker drift Leveransomfattning Elektriska data Mekaniska data Anslutningar Montering och demontering Installation och idrifttagning Underhåll och reparation Jordningskoncept för att motverka jordslingor Kodning typ HE EU-försäkran om överensstämmelse

4 1 Säkerhetsinformation Allmänt Säkerhetsanvisningarna är till för att skydda personer och egendom mot skador och faror som uppstår till följd av ej avsedd användning, felaktig drift eller annan felaktig hantering av apparater, särskilt i explosionsfarliga områden. Läs därför noga igenom bruksanvisningen innan du börjar arbeta med produkten eller tar den i drift. Bruksanvisningen måste alltid finnas tillgänglig för driftspersonalen. Kontrollera att all dokumentation är tillgänglig och fullständig innan du tar produkten i drift eller utför andra arbeten på produkten. Om inte fullständig dokumentation har erhållits eller om fler exemplar behövs kan beställning göras. Den finns även tillgängliga på andra språk. Produkten är konstruerad och tillverkad med bästa tillgängliga teknik. Trots detta kan det inte uteslutas att produkten utgör en fara för personer, maskiner och anläggningar om den hanteras ovarsamt, används för andra ändamål än det avsedda eller används respektive underhålls av otillräckligt utbildade personer. Alla personer på företaget som arbetar med uppställning, drift och underhåll av produkten måste ha läst igenom och förstått bruksanvisningen. Montering, demontering, installation och reparation av produkten får endast utföras av auktoriserade och instruerade personer med lämplig utbildning. Använda symboler Denna symbol anger explosionsfara. Denna symbol anger elektrisk fara. Denna symbol hänvisar till information som inte gäller säkerhet. 4

5 2 Bruksanvisningens giltighetsområde Denna bruksanvisning för vibrationsvakt typ HE100 omfattar följande varianter: standard och ATEX. Funktionaliteten för de olika varianterna är identisk. ATEX-varianterna är dessutom certifierade och märkta för användning i explosionsfarliga områden (se kapitel 7: Användningsområden). 3 Vibrationsvakt typ HE100 Vibrationsvakten typ HE100 används för mätning och övervakning av absoluta lagervibrationer och lagertemperatur i maskiner enligt standarden DIN ISO Den har följande egenskaper: Arbetsprincip: tvåledarteknik. Mätstorhet: effektivvärdet (rms) för vibrationshastigheten i mm/s, enligt DIN ISO Analog strömutgång: störningssäker likströmssignal på 4 20 ma, proportionell mot övervakningens mätområde. Kabelbrott på övervakningskabeln detekteras av en efterföljande utvärderingsenhet: värde på likströmssignalen < 3,5 ma. 4 Avsedd användning Typ HE100 är uteslutande avsedd för mätning av mekaniska vibrationer på maskiner och mekaniska anläggningar. Användning är endast tillåten enligt de specifikationer som anges i databladet. Huvudsakligt tillämpningsområde: fläktar, ventilatorer, kompressorer, elmotorer, pumpar, centrifuger, separatorer, generatorer, turbiner och liknande oscillerande mekaniska anläggningar. 5 Dokument och certifikat Följande dokument och certifikat för typ HE100 kan läsas och laddas ner på EG-typintyg ATEX, nr: PTZ 16 ATEX 0029 X 6 Friskrivning från ansvar vid användning i ATEX-områden Ägaren till anläggningen är ensam ansvarig för att de elektriska anslutningarna utförs ändamålsenligt i enlighet med riktlinjerna för explosionsskydd och att idrifttagning sker på korrekt sätt. Om installationen av anläggningen utförs av ett av ägaren anlitat företag får anläggningen inte tas i drift förrän det anlitade företaget uppvisat ett installationsintyg som bekräftar att installationen utförts på ett korrekt och fackmannamässigt sätt i enlighet med tillämpliga, gällande föreskrifter. Den första idrifttagningen av explosionsskyddade anläggningar eller delar av anläggningar, liksom förnyad idrifttagning efter större ändringar eller underhållsarbeten, måste anmälas av driftföretaget till ansvarig tillsynsmyndighet. 5

6 7 Användningsområden Variant Användningsområde Märkning Standard ATEX Explosionstät kapsling Ex d Skydd genom kapsling Ex tb ATEX Egensäkerhet Ex ib Ej explosionsfarliga områden Explosionsfarliga områden i zon 1 och 21 2 och 22 Explosionsfarliga områden i zon 1 och 21 2 och 22 Ingen II 2 G Ex d IIC T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T120 C Db II 2 G Ex ib IIC T4 Gb II 2 D Ex ib IIIC T125 C Db Tillämpade standarder En förteckning över standarderna inklusive datum för publicering återfinns i EU-typintyget för vibrationsvakten (se kap. 5: Dokument och certifikat). 8 Allmänna villkor för säker drift Särskilda villkor 1. Utökat temperaturområde från -40 C till +60 C. 2. Vibrationsvakten HE får bara användas i en godkänd egensäker strömkrets enligt Ex ib IIC/Ex ib IIIC. 3. Integrering i potentialutjämningen sker via installationen. 4. Bruksanvisningen ska beaktas. 5. Elektriska data framgår av EU-typintyget. HAUBER-Elektronik rekommenderar följande matnings/ingångsisolationsförstärkare för egensäker drift. PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH matnings-/ingångsisolationsförstärkare MACX MCR-EX-SL-RPSSII Anmärkning: Detta är bara en rekommendation. HAUBER-Elektronik ansvarar inte för ändringar av specifikationen till matnings-/ingångsisolationsförstärkaren. 6

7 9 Leveransomfattning Variant Leveransomfattning Standard ATEX Explosionstät kapsling Ex d Skydd genom kapsling Ex tb ATEX Egensäkerhet Ex ib Tillgängliga tillbehör Vibrationsvakt typ HE100 Kontaktdon M12 Bruksanvisning Vibrationsvakt typ HE100 Integrerad kabel Bruksanvisning Vibrationsvakt typ He100 Kontaktdon M12 (standard) eller integrerad kabel Bruksanvisning Fabrikskalibreringsintyg/provningsprotokoll Utvärderingsenheter typ 652, 656 Handmätinstrument typ HE400 ATEX-barriär för egensäkerhet Ex i Olika adaptrar, t.ex. M8 -> M10 Passande kontakt i olika utföranden Anslutningskabel, M12-honkontakt, 4-pol., 0,34 mm2, längd = 2 m, 5 m eller 10 m eller på begäran Magnetfot Gummiskyddspip Metallskyddsslang EMC-adapter Vid användning UTOMHUS eller med STÄNKVATTEN bör vibrationsvakten skyddas ytterligare genom att täckas över med en gummiskyddspip (se Tillgängliga tillbehör). Gummiskyddspip 7

8 10 Elektriska data Mätområden: 0 16 mm/s rms (standard) 0 32 mm/s rms 0 64 mm/s rms Mätnoggrannhet: ± 10 % (enligt DIN ISO 2954) Tvärkänslighet: < 5 % Frekvensområde: Utgångssignal: Spänningsförsörjning: Strömförbrukning (max.): 10 Hz Hz (standard) 1 Hz Hz 4 20 ma (proportionell mot mätintervallet) V DC 25 ma Motstånd/belastning (max.): 500 Säkring: Finsäkring (medeltrög, 32 ma) Alla vibrationsvakter av typ HE100 har ett av de listade mätområdena. Ytterligare mätområden tillgängliga på förfrågan. Ange mät- och frekvensområde i din förfrågan. Tillåtna arbetstemperaturområden Variant Omgivningstemperatur (Ta) Temperatur på mäthuvud (i fästområdet) Standard -40 C +125 C -40 C +125 C ATEX Explosionstät kapsling Ex d Skydd genom kapsling Ex tb ATEX Egensäkerhet Ex ib -40 C +60 C -40 C +125 C -40 C +60 C -40 C +125 C Arbetsområde för vibrationsvakt typ HE100 Vibrationshastighet (mm/s) Arbetsområde Frekvens (Hz) Avläsningsexempel: Frekvens Maximalt mätbar (Hz) vibrationshast Arbetsområdet är oberoende av mätområdet. Diagrammet visar att värdet för den mätbara vibrationshastigheten minskar vid ökande frekvens. 8

9 Typisk frekvenskurva 10 Hz Hz (standard) Frekvenskurvan registreras med hjälp av en referenssensor. 4 Hz Hz accelerationssensor Frekvenskurva Amplitud [db] Frekvens [Hz] Typisk frekvenskurva 1 Hz Hz Frekvenskurvan registreras med hjälp av två referenssensorer. 1 Hz 10 Hz lasersensor 10 Hz Hz accelerationssensor Frekvenskurva Amplitud [db] Frekvens [Hz] Kalibrering Kalibrering av vibrationsvakten typ HE100 genomförs vid 90 % av mätområdet. Kalibreringsfrekvensen uppgår till 159,2 Hz. 9

10 11 Mekaniska data Kapslingens material: Fäste: Montering: Vikt: Rostfritt stål V2A, (material-nr: (standard) Anmärkning: Ett ytterligare urval av material finns i kap. 16: Kodning. Nyckelvidd 24 (sexkant), M8 x 8 mm, stigning: 1,25 mm (standard) Anmärkning: Ett ytterligare urval av fästen finns i kap. 16: Kodning. Kapslingen måste jordas över fästet (se även kapitel 13). Ca 200 g Kapslingsklass: IP 66/67 Kapslingens mått och mätriktning Variant: standard och ATEX egensäkerhet Ex i Mätriktning Mätriktning = fästaxel! Alla mått i mm Kontakt M12 NV24 Fäste Variant: ATEX explosionstät kapsling Ex d ATEX skydd genom kapsling Ex tb Anslutningskabeln är fast ansluten till vibrationsvakten! Mätriktning = fästaxel! Mätriktning Alla mått i mm Kabelförskruvning NV24 Fäste 10

11 12 Anslutningar Variant: standard och ATEX egensäkerhet Ex ib Kontakt, M12, 4-polig Stift 1: V DC Stift 3: 4 20 ma Stift 2: NC Stift 4: NC NC: inte ansluten Variant: ATEX explosionstät kapsling Ex d ATEX skydd genom kapsling Ex tb Integrerad kabel BN brun WH vit BU blå BK svart Stift 1: V DC Stift 3: 4 20 ma Stift 2: NC Stift 4: NC NC: inte ansluten PUR-mantlad kabel, Ø: ca 6,5 mm, 4 pol., 0,34 mm² Kopplingsschema för alla varianter HE100 Stift 1 = BRUN Stift 3 = BLÅ V DC Utvärderingen av 4 20 ma strömsignalen sker t.ex. via amperemätare eller PLC-styrning. Systemet arbetar med tvåledarprincipen. Det betyder att totalfunktionen (spänningsförsörjning och strömsignal) realiseras över 2 ledare (stift 1 och stift 3). För att undvika kapacitiva störningar måste stift 2 och 4 lämnas öppna respektive förbli obelagda! 11

12 13 Montering och demontering Monterings- och demonteringsarbeten på/med vibrationsvakten får endast utföras av en auktoriserad fackman som är förtrogen med de säkerhetsföreskrifter som gäller vid hantering av elektriska komponenter! Vibrationsvaktens kapsling måste vara jordad över fästet via monteringsytans maskinjordning eller via en separat skyddsledare (PE)! Fastsättning av vibrationsvakten på monteringsytan Förutsättningar Monteringsytan ska vara ren och plan, dvs. utan färg, rost och liknande. Vibrationsvaktens mäthuvudyta måste ligga an plant mot monteringsytan. Verktyg Sexkantsnyckel, NV 24 Arbetssteg och anvisningar Skruva fast vibrationsvakten friktionssäkrat i det gängade hålet med hjälp av en sexkantsnyckel. Åtdragningsmomentet ska vara 8 Nm. För att få exakta mätvärden måste vibrationsvakten fästas friktionssäkrat på monteringsytan! Hjälpkonstruktioner för infästning av vakten ska undvikas! Om detta inte går att undvika ska de utföras så styva som möjligt! 12

13 14 Installation och idrifttagning Installation och idrifttagning av vibrationsvakten får endast utföras av en auktoriserad fackman som är förtrogen med de säkerhetsföreskrifter som gäller vid hantering av elektriska komponenter! Före idrifttagning måste försörjningsspänningen säkras med en finsäkring (medeltrög, 32 ma)! Skydda anslutningskabeln och eventuell förlängningskabel mot elektriska störningar och mekaniska skador! Lokala förskrifter och regler måste ovillkorligen följas! 15 Underhåll och reparation Reparations- och rengöringsarbeten på vibrationsvakten får endast utföras av en auktoriserad fackman som är förtrogen med de säkerhetsföreskrifter som gäller vid hantering av elektriska komponenter! Defekta anslutningskablar ska omedelbart bytas ut! En defekt vibrationsvakt måste bytas ut i sin helhet! Vibrationsvakten typ HE100 är underhållsfri! Felsökningstabell Fel Orsak Åtgärd Inget mätvärde (4 20 ma) Ingen försörjningsspänning Avbrott i anslutningskabeln Kontrollera spänningskällan och/eller tilledningen Byt ut anslutningskabeln Defekt säkring Byt ut säkringen Anslutningen har felaktig polning Korrigera polningen på anslutningen Vibrationsvakt defekt Byt ut vibrationsvakten Felaktigt mätvärde EMC-problem Vibrationsvakten är inte monterad friktionssäkrat Vibrationsvakten är monterad på fel ställe Montera vibrationsvakten friktionssäkrat Montera vibrationsvakten på rätt ställe Se kap. 15: Jordningskoncept 13

14 16 Jordningskoncept för att motverka jordslingor Jordslingor hör till de vanligaste problemen i mätningsinstallationer med känsliga sensorer. De orsakas av oönskade potentialskillnader i strömkretsen mellan sensorn och utvärderingsenheten. Som en motåtgärd rekommenderar vi vårt standardjordningskoncept eller, beroende på tillämpning, vårt alternativa jordningskoncept. Säkerställ att jordanslutningen är elektriskt säker. Standardjordningskoncept Standardjordningskonceptet innebär att sensorkabelns skärmning inte har något förbindelse med sensorhuset (streckad cirkel). Sensorhuset ligger på samma potential som maskinens jord. Sensor Sensorkabel Maskin V DC / 4 20 ma Utvärderingsenhet Utvärderingsenhet: t.ex. mätinstrument, PLC Maskinens jord Alternativt jordningskoncept Vid det alternativa jordningskonceptet har sensorkabelns skärmning en förbindelse med sensorhuset (streckad cirkel). Sensorhuset är frikopplat från maskinens jord med hjälp av en EMC-adapter (svart). I det alternativa jordningskonceptet är en elektriskt säker jordanslutning bara säkerställd för varianter med M12-kontaktdon. Det alternativa jordningskonceptet kan inte användas för varianter med integrerad kabel. Sensor Sensorkabel EMC-adapter Maskin V DC / 4 20 ma Utvärderingsenhet Utvärderingsenhet: t.ex. mätinstrument, PLC Maskinens jord Ange i din förfrågan om du önskar det alternativa jordningskonceptet. Vi kommer då även att erbjuda lämplig sensorkabel och EMC-adapter. 14

15 17 Kodning typ HE100 HE HE-serie 100 = Transmitter 4 20 ma ~ mm/s rms ATEX 00 = ingen ATEX 01 = ATEX Ex d och Ex tb (zon 1/2/21/22) 02 = ATEX Ex ib (zon 1/2/21/22) Mätområde 16 = 16 mm/s rms (standard) 32 = 32 mm/s rms 64 = 64 mm/s rms Frekvensområde 00 = Hz (standard) 01 = Hz Kapslingens material 00 = (V2A) (standard) 01 = (V4A) Kapslingens fästgänga 00 = M8 x 8 mm; stigning 1,25 mm (standard) Integrerad kontakt 000 = M12-kontakt (standard) 020 = 2 m integrerad kabel 050 = 5 m integrerad kabel 100 = 10 m integrerad kabel Exempel: HE En transmitter 4 20 ma mm/s rms, utan ATEX, med 16 mm/s vid Hz, av V2A Fästgänga M8 x 8 mm och stigning 1,25 mm, med kontakt, M12 15

16 18 EU-försäkran om överensstämmelse Vi We försäkrar under eget ansvar att produkten hereby declare, bearing sole responsibility, that the product Fabrikstrasse 6 D Nürtingen-Zisishausen Vibrationsvakt Vibration Control som denna försäkran gäller uppfyller de grundläggande säkerhets- och hälsoskyddskraven i nedanstående direktiv och standarder. to which this declaration refers, the essential health and safety requirements accords with the following standards or normative documents. Direktiv 2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitet Directive 2014/30/EU NG (ej explosionsfarliga områden) Not potentially atmospheres EN : A1:2011 EN :2005 Typserie / Type series He100 Explosionsfarliga områden Potentially atmospheres Kategori Category F II 2 G / F II 2 D Direktiv 2014/34/EU Utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar Directive 2014/34/EU Equipment and protective systems intended for use in potentially atmospheres Typ Type HE100 F II 2 G Ex d IIC T4 Gb F II 2 D Ex tb IIIC T120 C Db F II 2 G Ex ib IIC T4 Gb F II 2 D Ex ib IIIC T125 C Db PTZ 16 ATEX 0029 X NB 2572 Överensstämmelse med konstruktionen Bilaga VI Conformity to type Annex VI C 2572 Standard(er) Standards EN : A11:2013 EN :2014 EN :2012 EN :2014 Nürtingen, den 17 januari 2017 Ort och datum Place and date Tobias Bronkal Ägare och vd Managing Proprietor 16