Vibrationsvakt typ HE100

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vibrationsvakt typ HE100"

Transkript

1 Vibrationsvakt typ HE100 MADE IN GERMANY Vibrationshastighet (mm/s, rms) ATEX-zon 1/2/21/22 Analog strömutgång: 4 20 ma Frekvensområde: 10 Hz Hz 1 Hz Hz Bruksanvisning Svenska

2 Bruksanvisning Vibrationsvakt Typ HE100 Standard och ATEX Utgåva: OBS! Innan produkten tas i drift måste du ha läst igenom och förstått bruksanvisningen! Alla rättigheter förbehållna. Gäller även översättningen. Med reservation för ändringar. Vänd dig till tillverkaren om du har frågor: Fabrikstraße Nürtingen Tyskland Tel.: +49 (0) 7022 / Fax: +49 (0) 7022 /

3 Innehåll 1 Säkerhetsinformation Bruksanvisningens giltighetsområde Vibrationsvakt typ HE Avsedd användning Dokument och certifikat Friskrivning från ansvar vid användning i ATEX-områden Användningsområden Allmänna villkor för säker drift Leveransomfattning Elektriska data Mekaniska data Anslutningar Montering och demontering Installation och idrifttagning Underhåll och reparation Jordningskoncept för att motverka jordslingor Kodning typ HE EU-försäkran om överensstämmelse

4 1 Säkerhetsinformation Allmänt Säkerhetsanvisningarna är till för att skydda personer och egendom mot skador och faror som uppstår till följd av ej avsedd användning, felaktig drift eller annan felaktig hantering av apparater, särskilt i explosionsfarliga områden. Läs därför noga igenom bruksanvisningen innan du börjar arbeta med produkten eller tar den i drift. Bruksanvisningen måste alltid finnas tillgänglig för driftspersonalen. Kontrollera att all dokumentation är tillgänglig och fullständig innan du tar produkten i drift eller utför andra arbeten på produkten. Om inte fullständig dokumentation har erhållits eller om fler exemplar behövs kan beställning göras. Den finns även tillgängliga på andra språk. Produkten är konstruerad och tillverkad med bästa tillgängliga teknik. Trots detta kan det inte uteslutas att produkten utgör en fara för personer, maskiner och anläggningar om den hanteras ovarsamt, används för andra ändamål än det avsedda eller används respektive underhålls av otillräckligt utbildade personer. Alla personer på företaget som arbetar med uppställning, drift och underhåll av produkten måste ha läst igenom och förstått bruksanvisningen. Montering, demontering, installation och reparation av produkten får endast utföras av auktoriserade och instruerade personer med lämplig utbildning. Använda symboler Denna symbol anger explosionsfara. Denna symbol anger elektrisk fara. Denna symbol hänvisar till information som inte gäller säkerhet. 4

5 2 Bruksanvisningens giltighetsområde Denna bruksanvisning för vibrationsvakt typ HE100 omfattar följande varianter: standard och ATEX. Funktionaliteten för de olika varianterna är identisk. ATEX-varianterna är dessutom certifierade och märkta för användning i explosionsfarliga områden (se kapitel 7: Användningsområden). 3 Vibrationsvakt typ HE100 Vibrationsvakten typ HE100 används för mätning och övervakning av absoluta lagervibrationer och lagertemperatur i maskiner enligt standarden DIN ISO Den har följande egenskaper: Arbetsprincip: tvåledarteknik. Mätstorhet: effektivvärdet (rms) för vibrationshastigheten i mm/s, enligt DIN ISO Analog strömutgång: störningssäker likströmssignal på 4 20 ma, proportionell mot övervakningens mätområde. Kabelbrott på övervakningskabeln detekteras av en efterföljande utvärderingsenhet: värde på likströmssignalen < 3,5 ma. 4 Avsedd användning Typ HE100 är uteslutande avsedd för mätning av mekaniska vibrationer på maskiner och mekaniska anläggningar. Användning är endast tillåten enligt de specifikationer som anges i databladet. Huvudsakligt tillämpningsområde: fläktar, ventilatorer, kompressorer, elmotorer, pumpar, centrifuger, separatorer, generatorer, turbiner och liknande oscillerande mekaniska anläggningar. 5 Dokument och certifikat Följande dokument och certifikat för typ HE100 kan läsas och laddas ner på EG-typintyg ATEX, nr: PTZ 16 ATEX 0029 X 6 Friskrivning från ansvar vid användning i ATEX-områden Ägaren till anläggningen är ensam ansvarig för att de elektriska anslutningarna utförs ändamålsenligt i enlighet med riktlinjerna för explosionsskydd och att idrifttagning sker på korrekt sätt. Om installationen av anläggningen utförs av ett av ägaren anlitat företag får anläggningen inte tas i drift förrän det anlitade företaget uppvisat ett installationsintyg som bekräftar att installationen utförts på ett korrekt och fackmannamässigt sätt i enlighet med tillämpliga, gällande föreskrifter. Den första idrifttagningen av explosionsskyddade anläggningar eller delar av anläggningar, liksom förnyad idrifttagning efter större ändringar eller underhållsarbeten, måste anmälas av driftföretaget till ansvarig tillsynsmyndighet. 5

6 7 Användningsområden Variant Användningsområde Märkning Standard ATEX Explosionstät kapsling Ex d Skydd genom kapsling Ex tb ATEX Egensäkerhet Ex ib Ej explosionsfarliga områden Explosionsfarliga områden i zon 1 och 21 2 och 22 Explosionsfarliga områden i zon 1 och 21 2 och 22 Ingen II 2 G Ex d IIC T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T120 C Db II 2 G Ex ib IIC T4 Gb II 2 D Ex ib IIIC T125 C Db Tillämpade standarder En förteckning över standarderna inklusive datum för publicering återfinns i EU-typintyget för vibrationsvakten (se kap. 5: Dokument och certifikat). 8 Allmänna villkor för säker drift Särskilda villkor 1. Utökat temperaturområde från -40 C till +60 C. 2. Vibrationsvakten HE får bara användas i en godkänd egensäker strömkrets enligt Ex ib IIC/Ex ib IIIC. 3. Integrering i potentialutjämningen sker via installationen. 4. Bruksanvisningen ska beaktas. 5. Elektriska data framgår av EU-typintyget. HAUBER-Elektronik rekommenderar följande matnings/ingångsisolationsförstärkare för egensäker drift. PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH matnings-/ingångsisolationsförstärkare MACX MCR-EX-SL-RPSSII Anmärkning: Detta är bara en rekommendation. HAUBER-Elektronik ansvarar inte för ändringar av specifikationen till matnings-/ingångsisolationsförstärkaren. 6

7 9 Leveransomfattning Variant Leveransomfattning Standard ATEX Explosionstät kapsling Ex d Skydd genom kapsling Ex tb ATEX Egensäkerhet Ex ib Tillgängliga tillbehör Vibrationsvakt typ HE100 Kontaktdon M12 Bruksanvisning Vibrationsvakt typ HE100 Integrerad kabel Bruksanvisning Vibrationsvakt typ He100 Kontaktdon M12 (standard) eller integrerad kabel Bruksanvisning Fabrikskalibreringsintyg/provningsprotokoll Utvärderingsenheter typ 652, 656 Handmätinstrument typ HE400 ATEX-barriär för egensäkerhet Ex i Olika adaptrar, t.ex. M8 -> M10 Passande kontakt i olika utföranden Anslutningskabel, M12-honkontakt, 4-pol., 0,34 mm2, längd = 2 m, 5 m eller 10 m eller på begäran Magnetfot Gummiskyddspip Metallskyddsslang EMC-adapter Vid användning UTOMHUS eller med STÄNKVATTEN bör vibrationsvakten skyddas ytterligare genom att täckas över med en gummiskyddspip (se Tillgängliga tillbehör). Gummiskyddspip 7

8 10 Elektriska data Mätområden: 0 16 mm/s rms (standard) 0 32 mm/s rms 0 64 mm/s rms Mätnoggrannhet: ± 10 % (enligt DIN ISO 2954) Tvärkänslighet: < 5 % Frekvensområde: Utgångssignal: Spänningsförsörjning: Strömförbrukning (max.): 10 Hz Hz (standard) 1 Hz Hz 4 20 ma (proportionell mot mätintervallet) V DC 25 ma Motstånd/belastning (max.): 500 Säkring: Finsäkring (medeltrög, 32 ma) Alla vibrationsvakter av typ HE100 har ett av de listade mätområdena. Ytterligare mätområden tillgängliga på förfrågan. Ange mät- och frekvensområde i din förfrågan. Tillåtna arbetstemperaturområden Variant Omgivningstemperatur (Ta) Temperatur på mäthuvud (i fästområdet) Standard -40 C +125 C -40 C +125 C ATEX Explosionstät kapsling Ex d Skydd genom kapsling Ex tb ATEX Egensäkerhet Ex ib -40 C +60 C -40 C +125 C -40 C +60 C -40 C +125 C Arbetsområde för vibrationsvakt typ HE100 Vibrationshastighet (mm/s) Arbetsområde Frekvens (Hz) Avläsningsexempel: Frekvens Maximalt mätbar (Hz) vibrationshast Arbetsområdet är oberoende av mätområdet. Diagrammet visar att värdet för den mätbara vibrationshastigheten minskar vid ökande frekvens. 8

9 Typisk frekvenskurva 10 Hz Hz (standard) Frekvenskurvan registreras med hjälp av en referenssensor. 4 Hz Hz accelerationssensor Frekvenskurva Amplitud [db] Frekvens [Hz] Typisk frekvenskurva 1 Hz Hz Frekvenskurvan registreras med hjälp av två referenssensorer. 1 Hz 10 Hz lasersensor 10 Hz Hz accelerationssensor Frekvenskurva Amplitud [db] Frekvens [Hz] Kalibrering Kalibrering av vibrationsvakten typ HE100 genomförs vid 90 % av mätområdet. Kalibreringsfrekvensen uppgår till 159,2 Hz. 9

10 11 Mekaniska data Kapslingens material: Fäste: Montering: Vikt: Rostfritt stål V2A, (material-nr: (standard) Anmärkning: Ett ytterligare urval av material finns i kap. 16: Kodning. Nyckelvidd 24 (sexkant), M8 x 8 mm, stigning: 1,25 mm (standard) Anmärkning: Ett ytterligare urval av fästen finns i kap. 16: Kodning. Kapslingen måste jordas över fästet (se även kapitel 13). Ca 200 g Kapslingsklass: IP 66/67 Kapslingens mått och mätriktning Variant: standard och ATEX egensäkerhet Ex i Mätriktning Mätriktning = fästaxel! Alla mått i mm Kontakt M12 NV24 Fäste Variant: ATEX explosionstät kapsling Ex d ATEX skydd genom kapsling Ex tb Anslutningskabeln är fast ansluten till vibrationsvakten! Mätriktning = fästaxel! Mätriktning Alla mått i mm Kabelförskruvning NV24 Fäste 10

11 12 Anslutningar Variant: standard och ATEX egensäkerhet Ex ib Kontakt, M12, 4-polig Stift 1: V DC Stift 3: 4 20 ma Stift 2: NC Stift 4: NC NC: inte ansluten Variant: ATEX explosionstät kapsling Ex d ATEX skydd genom kapsling Ex tb Integrerad kabel BN brun WH vit BU blå BK svart Stift 1: V DC Stift 3: 4 20 ma Stift 2: NC Stift 4: NC NC: inte ansluten PUR-mantlad kabel, Ø: ca 6,5 mm, 4 pol., 0,34 mm² Kopplingsschema för alla varianter HE100 Stift 1 = BRUN Stift 3 = BLÅ V DC Utvärderingen av 4 20 ma strömsignalen sker t.ex. via amperemätare eller PLC-styrning. Systemet arbetar med tvåledarprincipen. Det betyder att totalfunktionen (spänningsförsörjning och strömsignal) realiseras över 2 ledare (stift 1 och stift 3). För att undvika kapacitiva störningar måste stift 2 och 4 lämnas öppna respektive förbli obelagda! 11

12 13 Montering och demontering Monterings- och demonteringsarbeten på/med vibrationsvakten får endast utföras av en auktoriserad fackman som är förtrogen med de säkerhetsföreskrifter som gäller vid hantering av elektriska komponenter! Vibrationsvaktens kapsling måste vara jordad över fästet via monteringsytans maskinjordning eller via en separat skyddsledare (PE)! Fastsättning av vibrationsvakten på monteringsytan Förutsättningar Monteringsytan ska vara ren och plan, dvs. utan färg, rost och liknande. Vibrationsvaktens mäthuvudyta måste ligga an plant mot monteringsytan. Verktyg Sexkantsnyckel, NV 24 Arbetssteg och anvisningar Skruva fast vibrationsvakten friktionssäkrat i det gängade hålet med hjälp av en sexkantsnyckel. Åtdragningsmomentet ska vara 8 Nm. För att få exakta mätvärden måste vibrationsvakten fästas friktionssäkrat på monteringsytan! Hjälpkonstruktioner för infästning av vakten ska undvikas! Om detta inte går att undvika ska de utföras så styva som möjligt! 12

13 14 Installation och idrifttagning Installation och idrifttagning av vibrationsvakten får endast utföras av en auktoriserad fackman som är förtrogen med de säkerhetsföreskrifter som gäller vid hantering av elektriska komponenter! Före idrifttagning måste försörjningsspänningen säkras med en finsäkring (medeltrög, 32 ma)! Skydda anslutningskabeln och eventuell förlängningskabel mot elektriska störningar och mekaniska skador! Lokala förskrifter och regler måste ovillkorligen följas! 15 Underhåll och reparation Reparations- och rengöringsarbeten på vibrationsvakten får endast utföras av en auktoriserad fackman som är förtrogen med de säkerhetsföreskrifter som gäller vid hantering av elektriska komponenter! Defekta anslutningskablar ska omedelbart bytas ut! En defekt vibrationsvakt måste bytas ut i sin helhet! Vibrationsvakten typ HE100 är underhållsfri! Felsökningstabell Fel Orsak Åtgärd Inget mätvärde (4 20 ma) Ingen försörjningsspänning Avbrott i anslutningskabeln Kontrollera spänningskällan och/eller tilledningen Byt ut anslutningskabeln Defekt säkring Byt ut säkringen Anslutningen har felaktig polning Korrigera polningen på anslutningen Vibrationsvakt defekt Byt ut vibrationsvakten Felaktigt mätvärde EMC-problem Vibrationsvakten är inte monterad friktionssäkrat Vibrationsvakten är monterad på fel ställe Montera vibrationsvakten friktionssäkrat Montera vibrationsvakten på rätt ställe Se kap. 15: Jordningskoncept 13

14 16 Jordningskoncept för att motverka jordslingor Jordslingor hör till de vanligaste problemen i mätningsinstallationer med känsliga sensorer. De orsakas av oönskade potentialskillnader i strömkretsen mellan sensorn och utvärderingsenheten. Som en motåtgärd rekommenderar vi vårt standardjordningskoncept eller, beroende på tillämpning, vårt alternativa jordningskoncept. Säkerställ att jordanslutningen är elektriskt säker. Standardjordningskoncept Standardjordningskonceptet innebär att sensorkabelns skärmning inte har något förbindelse med sensorhuset (streckad cirkel). Sensorhuset ligger på samma potential som maskinens jord. Sensor Sensorkabel Maskin V DC / 4 20 ma Utvärderingsenhet Utvärderingsenhet: t.ex. mätinstrument, PLC Maskinens jord Alternativt jordningskoncept Vid det alternativa jordningskonceptet har sensorkabelns skärmning en förbindelse med sensorhuset (streckad cirkel). Sensorhuset är frikopplat från maskinens jord med hjälp av en EMC-adapter (svart). I det alternativa jordningskonceptet är en elektriskt säker jordanslutning bara säkerställd för varianter med M12-kontaktdon. Det alternativa jordningskonceptet kan inte användas för varianter med integrerad kabel. Sensor Sensorkabel EMC-adapter Maskin V DC / 4 20 ma Utvärderingsenhet Utvärderingsenhet: t.ex. mätinstrument, PLC Maskinens jord Ange i din förfrågan om du önskar det alternativa jordningskonceptet. Vi kommer då även att erbjuda lämplig sensorkabel och EMC-adapter. 14

15 17 Kodning typ HE100 HE HE-serie 100 = Transmitter 4 20 ma ~ mm/s rms ATEX 00 = ingen ATEX 01 = ATEX Ex d och Ex tb (zon 1/2/21/22) 02 = ATEX Ex ib (zon 1/2/21/22) Mätområde 16 = 16 mm/s rms (standard) 32 = 32 mm/s rms 64 = 64 mm/s rms Frekvensområde 00 = Hz (standard) 01 = Hz Kapslingens material 00 = (V2A) (standard) 01 = (V4A) Kapslingens fästgänga 00 = M8 x 8 mm; stigning 1,25 mm (standard) Integrerad kontakt 000 = M12-kontakt (standard) 020 = 2 m integrerad kabel 050 = 5 m integrerad kabel 100 = 10 m integrerad kabel Exempel: HE En transmitter 4 20 ma mm/s rms, utan ATEX, med 16 mm/s vid Hz, av V2A Fästgänga M8 x 8 mm och stigning 1,25 mm, med kontakt, M12 15

16 18 EU-försäkran om överensstämmelse Vi We försäkrar under eget ansvar att produkten hereby declare, bearing sole responsibility, that the product Fabrikstrasse 6 D Nürtingen-Zisishausen Vibrationsvakt Vibration Control som denna försäkran gäller uppfyller de grundläggande säkerhets- och hälsoskyddskraven i nedanstående direktiv och standarder. to which this declaration refers, the essential health and safety requirements accords with the following standards or normative documents. Direktiv 2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitet Directive 2014/30/EU NG (ej explosionsfarliga områden) Not potentially atmospheres EN : A1:2011 EN :2005 Typserie / Type series He100 Explosionsfarliga områden Potentially atmospheres Kategori Category F II 2 G / F II 2 D Direktiv 2014/34/EU Utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar Directive 2014/34/EU Equipment and protective systems intended for use in potentially atmospheres Typ Type HE100 F II 2 G Ex d IIC T4 Gb F II 2 D Ex tb IIIC T120 C Db F II 2 G Ex ib IIC T4 Gb F II 2 D Ex ib IIIC T125 C Db PTZ 16 ATEX 0029 X NB 2572 Överensstämmelse med konstruktionen Bilaga VI Conformity to type Annex VI C 2572 Standard(er) Standards EN : A11:2013 EN :2014 EN :2012 EN :2014 Nürtingen, den 17 januari 2017 Ort och datum Place and date Tobias Bronkal Ägare och vd Managing Proprietor 16

Vibrationsvakt typ HE101

Vibrationsvakt typ HE101 Vibrationsvakt typ HE101 MADE IN GERMANY Vibrationshastighet (mm/s, rms) Temperatur ( C) ATEX-zon 1/2/21/22 Analog strömutgång: 4 20 ma Frekvensområde: 10 Hz 1 000 Hz 1 Hz 1 000 Hz Bruksanvisning Svenska

Läs mer

Vibrationsvakt. Bruksanvisning. Vibrationshastighet: (mm/s, rms) Änalog utgång: ma F rekvensintervall: 1 Hz Hz.

Vibrationsvakt. Bruksanvisning. Vibrationshastighet: (mm/s, rms) Änalog utgång: ma F rekvensintervall: 1 Hz Hz. Vibrationsvakt Typ 664 Vibrationshastighet: (mm/s, rms) Änalog utgång: 4...20 ma F rekvensintervall: 1 Hz...1 000 Hz Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Vibrationsvakt Typ 664 Standard Zon-1-21 Zon-2-22

Läs mer

Vibrationsvakt typ 663

Vibrationsvakt typ 663 Vibrationsvakt typ 663 * Vibrationshastighet (mm/s, RMS) 2 binära reläutgångar (inställbara) Analog utgång: 4...20 ma Frekvensintervall: 10 Hz...1 000 Hz 1 Hz...1 000 Hz ** * Hårdvaran för vibrationsvakt

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsförstärkare. VS2000 Exi PTB 01 ATEX / 01_07 / 2013

Bruksanvisning Kopplingsförstärkare. VS2000 Exi PTB 01 ATEX / 01_07 / 2013 Bruksanvisning Kopplingsförstärkare SE VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70669 / 0_07 / 0 Innehåll Anmärkning.... Symboler som används... Säkerhetsanvisningar.... Särskild information om bruksanvisningen.... Övrig

Läs mer

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 1,5 mm

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 1,5 mm 0102 Orderbenämning Kännetecken 1,5 mm i plan Tillbehör V1-G Kabeldosa, M12, 4-polig, anpassningsbar V1-G-N-2M-PUR Honkontakt, M12, 2-stifts, NAMUR, PUR-kabel V1-W-N-2M-PUR Honkontakt, M12, 2-stifts, NAMUR,

Läs mer

Funktionsmanual nivåsond. PS3xxx PS3xxA /2012

Funktionsmanual nivåsond. PS3xxx PS3xxA /2012 Funktionsmanual nivåsond PS3xxx 14014571.03 01/2012 Innehåll 1 Anmärkning...2 1.1 Symboler som används...2 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Medföljande artiklar...3 4 Funktion och egenskaper...4 5 Montering...4

Läs mer

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 5 mm

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 5 mm 00 Orderbenämning Kännetecken 5 mm i plan Användbar upp till SIL enligt IEC 6508 Tillbehör V-G Kabeldosa, M, -polig, anpassningsbar V-W Kabeldosa, M, -polig, anpassningsbar V-G-N-M-PUR Honkontakt, M, -stifts,

Läs mer

Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare för industriella applikationer PT54xx/PU54xx

Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare för industriella applikationer PT54xx/PU54xx Bruksanvisning Elektronisk tryckgivare för industriella applikationer PT54xx/PU54xx 8080889 / 00 1 / 018 Innehåll 1 Preliminär anmärkning... Säkerhetsanvisningar... 3 Funktioner och användning...3 3.1

Läs mer

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Bruksanvisning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Bruksanvisning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Bruksanvisning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Läs mer

THR880i Ex. Säkerhetsanvisningar

THR880i Ex. Säkerhetsanvisningar THR880i Ex Säkerhetsanvisningar 1 Innehållsförteckning 1 Användning... 3 2 Säkerhetsinformation... 3 3 Säkerhetsbestämmelser... 3 4 Batteriluckans skydd... 5 4.1 För att skruva upp batteriluckan... 5

Läs mer

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 4 mm

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 4 mm 0102 Orderbenämning Kännetecken 4 mm ej i plan Insättningsbar till SIL3 enligt IEC61508 Ansökan Fara! I säkerhetsrelaterade tillämpningar måste sensorn styras med ett lämpligt felsäkert gränssnitt från

Läs mer

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS

Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop. Ref: RS " Användarmanual Adash 3900 Omvandlare för vibrationer till 4 20 ma strömloop Tillämpningar:! Grundläggande vibrationsdiagnostikmätning! Förebyggande underhåll! Mätning av lagerkondition Egenskaper:! Mätning

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M30x1,5 5 40 37 18 0102 Orderbenämning 36 LED Kännetecken Komfortserie 15 mm ej i plan Anslutning Tillbehör BF 30 Fäste, 30 mm BN BU L+ L- Tekniska data Allmänna data Utgångs funktion NAMUR öppnare

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Induktiva givare / Fordon / Secatec. Komponenter för automation. Nordela V06.03

Induktiva givare / Fordon / Secatec. Komponenter för automation. Nordela V06.03 / Fordon / Secatec Komponenter för automation V06.03 En kort presentation Secatec elektronik GmbH är ett tyskt företag, grundat 1998. Man fokuserar helt på att utveckla och tillverka induktiva och kapacitiva

Läs mer

AVID Position Monitors. CR position monitor Korrosionsbeständig IP68 lägesindikering.

AVID Position Monitors. CR position monitor Korrosionsbeständig IP68 lägesindikering. AVID AVID (Automated Valve Interface Devices) serien med lägesindikeringar representerar den senaste teknologin för indikering av automatiserade kvartvarvsventiler Alla AVID produkter passar ställdon med

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M30 x 1.5 5 36 80 0102 Orderbenämning LED Kännetecken 10 mm i plan Kopplingsavståndet kan ställas in inom ett stort intervall med potentiometern Anslutning Tillbehör BF 30 Fäste, 30 mm BN BU

Läs mer

Kortslutningsskydd. Mätplatta registrerad 1 ma Driftsberedskapsuppskov t v 1,1 ms Funktions indikering Specifikation funktionell säkerhet MTTF d

Kortslutningsskydd. Mätplatta registrerad 1 ma Driftsberedskapsuppskov t v 1,1 ms Funktions indikering Specifikation funktionell säkerhet MTTF d 0102 Orderbenämning Kännetecken Direkt påbyggnad på normdrivningar Kompakt och stabilt hus Fast justering EG-typgodkännandeintyg TÜV99 ATEX 1479X Användbar upp till SL 2 enligt EC 61508 Tillbehör BT65A

Läs mer

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 4 mm. Spänningsfall U d 3 V Spänningsfall vid I L Spänningsfall I L = 100 ma, kopplingselement

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 4 mm. Spänningsfall U d 3 V Spänningsfall vid I L Spänningsfall I L = 100 ma, kopplingselement Orderbenämning Kännetecken mm ej i plan ATEX-godkännande för zon 2 och zon 22 Tillbehör BF 2 Fäste, 2 mm Tekniska data Allmänna specifikationer Växlingsfunktion Normalt öppen (NO) Utgångstyp PNP Känselavstånd

Läs mer

Induktiva givare / Linjärenheter + hydraulcylindrar / Secatec. Komponenter för automation. Nordela V06.03

Induktiva givare / Linjärenheter + hydraulcylindrar / Secatec. Komponenter för automation. Nordela V06.03 / Linjärenheter + hydraulcylindrar / Secatec Komponenter för automation V06.03 En kort presentation Secatec elektronik GmbH är ett tyskt företag, grundat 1998. Man fokuserar helt på att utveckla och tillverka

Läs mer

* _0616* Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service. Ändringar. Explosionsskyddade växelströmsmotorer EDR..

* _0616* Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service. Ändringar. Explosionsskyddade växelströmsmotorer EDR.. Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *22509119_0616* Ändringar Explosionsskyddade växelströmsmotorer EDR..71 315 Indikering 06/2016 22509119/SV SEW-EURODRIVE Driving

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 15 mm

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 15 mm Orderbenämning Kännetecken Bas serie 5 mm inbyggbar Utökat känselavstånd ATEX-godkännande för zon 2 och zon 22 Tillbehör BF 0 Fäste, 0 mm EXG-0 Snabbfäste med stopp Tekniska data Allmänna specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Innehåll 1 Anmärkning... 1.1 Symboler som används... 1.2 Varningsmärkning... 2 Säkerhetsanvisningar... Funktion och egenskaper...5.1 Användningsområden...5

Läs mer

Bruksanvisning. Kopplingsförstärkare. VS2000 Exi PTB 01 ATEX /00 10/2007 SVENSKA. ifm electronic ab Hallavägen Överlida

Bruksanvisning. Kopplingsförstärkare. VS2000 Exi PTB 01 ATEX /00 10/2007 SVENSKA. ifm electronic ab Hallavägen Överlida Bruksanvisning R Kopplingsförstärkare VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 7 8 9 7096/00 0/007 - + 5 6 7 8 9 0 ifm electronic ab Hallavägen 0 5 60 Överlida Bruksanvisningen... gäller för alla apparater av typen VS000

Läs mer

Onlinedatablad CQ35-25NPP-KW1 CQ KAPACITIVA GIVARE

Onlinedatablad CQ35-25NPP-KW1 CQ KAPACITIVA GIVARE Onlinedatablad CQ35-25NPP-KW1 CQ A B C D E F Bilden kan avvika från texten Beställningsinformation Typ Artikel nr CQ35-25NPP-KW1 6020478 Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör www.sick.com/cq H I J

Läs mer

Driftsanvisning Temperaturgivare med display. TDxxxx / / 2015

Driftsanvisning Temperaturgivare med display. TDxxxx / / 2015 Driftsanvisning Temperaturgivare med display TDxxxx 80234348 / 00 12 / 2015 Innehåll 1 Anmärkning...2 1.1 Teckenförklaring...2 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Ändamålsenlig användning...3 4 Funktion...4 5

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning LED ye LED ye 28 LED ye 40 40 67 20 7 30 M12 x 1 Orderbenämning Kännetecken 40 mm ej i plan Snabbmonteringsförslutning Användbar upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Anslutning 1 2 1 BN 2 BU Tillbehör

Läs mer

Säkerhetsmotor - reglerande

Säkerhetsmotor - reglerande Säkerhets - reglerande BLF24-SR Kontinuerlig säkerhets för reglerande brand/brandgasspjäll i ventilationsinstallationer Vridmoment 4 Nm Matningsspänning AC/DC 24 V Styrsignal DC 0...10 V Mätspänning DC

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

Onlinedatablad CQ28-10NPP-KW1 CQ KAPACITIVA GIVARE

Onlinedatablad CQ28-10NPP-KW1 CQ KAPACITIVA GIVARE Onlinedatablad CQ28-10NPP-KW1 CQ A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Bilden kan avvika från texten Tekniska data i detalj Kännetecken Konstruktion Dimensioner (B x H x D) Kopplingsavstånd S n Säkrat

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

Vilken information ska EG-försäkran om överensstämmelse innehålla samt hur den ska vara utformad? Per-Olov Sjöö

Vilken information ska EG-försäkran om överensstämmelse innehålla samt hur den ska vara utformad? Per-Olov Sjöö Vilken information ska EG-försäkran om överensstämmelse innehålla samt hur den ska vara utformad? Per-Olov Sjöö Vad är en EG-försäkran om överensstämmelse? Ett intyg på att tillverkaren tar ansvar för

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O5D10x 80000261 / 00 07 / 2013 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 Symboler som används...3 1.2 Varningsmärkning...3 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Funktion och egenskaper...5

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Kortslutningsskydd. Mätplatta registrerad 1 ma Driftsberedskapsuppskov t v 1,1 ms Funktions indikering Omgivningsförhållande

Kortslutningsskydd. Mätplatta registrerad 1 ma Driftsberedskapsuppskov t v 1,1 ms Funktions indikering Omgivningsförhållande 00 Orderbenämning Kännetecken Direkt påbyggnad på normdrivningar Kompakt och stabilt hus Fast justering EG-typgodkännandeintyg TÜV99 ATEX 79X Användbar upp till SIL enligt IEC 6508 Tekniska data Allmänna

Läs mer

Elektronisk tryckvakt med integrerad analogutgång

Elektronisk tryckvakt med integrerad analogutgång Elektronisk tryckvakt med integrerad analogutgång R-SK 076/0.Ersät- /6 ter: 0.06 RD 075 Typ HEDE 0 // Serie X tb000 Innehållsförteckning Tekniska egenskaper Beskrivning Sida Tekniska egenskaper Mäter tryck

Läs mer

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 15 mm

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 15 mm Orderbenämning Kännetecken 15 mm ej i plan ATEX-godkännande för zon 2 och zon 22 Tillbehör BF 30 Fäste, 30 mm S Tekniska data Allmänna specifikationer Växlingsfunktion Normalt öppen (NO) Utgångstyp PNP

Läs mer

Anvisningar för säker användning i explosionsfarliga miljöer

Anvisningar för säker användning i explosionsfarliga miljöer Bruksanvisning (Relevant avsnitt om ex-skydd) för Profibus DP trycktransmitter enligt EU-direktivet 94/9/EG bilaga VIII (ATEX) grupp II, utrustningskategori 1D/1G 704462 / 00 09/2008 Anvisningar för säker

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Produktenharutgåt. Tanknivåmätningssystem Särskilda säkerhetsinstruktioner. Särskilda säkerhetsinstruktioner 308030SV, Utgåva 1 juni 2008

Produktenharutgåt. Tanknivåmätningssystem Särskilda säkerhetsinstruktioner. Särskilda säkerhetsinstruktioner 308030SV, Utgåva 1 juni 2008 Särskilda säkerhetsinstruktioner Tanknivåmätningssystem Särskilda säkerhetsinstruktioner ATEX Produktenharutgåt www.rosemount-tg.com Särskilda säkerhetsinstruktioner Rosemount TankRadar REX Innehåll Innehåll

Läs mer

Ändringar. Explosionsskyddade växlar Serierna R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W * _0219*

Ändringar. Explosionsskyddade växlar Serierna R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W * _0219* Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *25951920_0219* Ändringar Explosionsskyddade växlar Serierna R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Utgåva 02/2019 25951920/SV

Läs mer

Onlinedatablad. TR10-SRM10P TR10 Lock SÄKRA LÅSFUNKTIONER

Onlinedatablad. TR10-SRM10P TR10 Lock SÄKRA LÅSFUNKTIONER Onlinedatablad TR10-SRM10P TR10-SRM10P A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tekniska data i detalj Kännetecken Sensorprincip Antal säkra utgångar 2 Kodning Beställningsinformation Typ Ytterligare enhetsutföranden

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M30x1,5 5 1 0102 Orderbenämning 36 34,5 40 Kännetecken 15 mm ej i plan Insättningsbar till SIL3 enligt IEC61508 Anslutning SN Tillbehör I BF 30 Befästningsfläns 1 / BN 2 / BU L+ L- Tekniska data

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M14x1 3 19 30 0102 Orderbenämning Kännetecken Komfortserie 2 mm i plan Användbar upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Anslutning Tillbehör N / N0 I BF 11 Befästningsfläns 1/BN 2/BU L+ L- Tekniska

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 5 mm

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 5 mm 0102 Orderbenämning Kännetecken 5 mm i plan Insättningsbar till SIL3 enligt IEC61508 Ansökan Fara! I säkerhetsrelaterade tillämpningar måste sensorn styras med ett lämpligt felsäkert gränssnitt från Pepperl+Fuchs,

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen.

Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Bruksanvisning i original JSNY7 Magnetbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

Inskruvbar motståndstermometer Typ TR10-C, med flerdelat skyddsrör typ TW35

Inskruvbar motståndstermometer Typ TR10-C, med flerdelat skyddsrör typ TW35 Elektrisk temperaturmätteknik Inskruvbar motståndstermometer Typ TR10-C, med flerdelat skyddsrör typ TW35 WIKA datablad TE 60.03 Användningar Tillverkning av maskiner, anläggningar och behållare Energi-

Läs mer

Elektriska kontakter och kablar Kontakter Anslutningskontakter med kabel serie CN1. Katalogbroschyr

Elektriska kontakter och kablar Kontakter Anslutningskontakter med kabel serie CN1. Katalogbroschyr Elektriska kontakter och kablar Kontakter Anslutningskontakter med kabel serie CN Katalogbroschyr Elektriska kontakter och kablar Kontakter Anslutningskontakter med kabel serie CN Kontakt Form A Kontakt

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Kracht Turbinflödesmätare TM Material Rostfritt Stål

Kracht Turbinflödesmätare TM Material Rostfritt Stål 1 (9) Krachts Turbinflödesmätare TM används med fördel vid övervakning av olika vätskor, vid repeterande dosering eller dosering av större volymer. Kracht Turbinflödesmätare i TMserien är av mycket hög

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2

MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2 REVISION: 201401 DOC: 841603 MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2 EXPANSION INNEHÅLL 1. Säkerhetsföreskrifter 6 1.1. Allmänt 6 1.2. Checklista säkerhet 6 2. Kontroll av leveransinnehåll 8 2.1. 841401 maskinelsats

Läs mer

KRT19, KRTV19, KRT1900

KRT19, KRTV19, KRT1900 SE... FR... 7 DK... NO... 4 DE... 8 IT... FI... 5 NL... 9 ES... GB... 6 RU... 0 PT... 4 Instruction sheet PS970 SHT067N600(00) KRT900, KRT90, KRTV9 Specification Description Spezifikation Specificatie

Läs mer

Förnicklad mässing eller plast

Förnicklad mässing eller plast SPACEMASTER SM Beskrivning Arbetssätt : /mottagare: -5 m Fast kabel eller kontaktdon Känslighetsjustering via kontrollingång Indikering av matningsspänning utgångsstatus Hög tålighet mot elektriska störningar

Läs mer

Tillverkardeklaration

Tillverkardeklaration Tillverkardeklaration ENT 7 Kapacitiv Nivåvakt Härmed försäkras att ovanstående produkt helt överenstämmer med kraven i följande harmoniserade Europeiska standarder. EN50081-1 : Elektromagnetisk kompabilitet

Läs mer

Centronic SensorControl SC561

Centronic SensorControl SC561 Centronic SensorControl SC561 sv Monterings- och bruksanvisning Solcellsdriven fjärrstyrd solsensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M18x1 4 37 40 24 0102 LED Orderbenämning Kännetecken Komfortserie 8 mm i plan Användbar upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Anslutning Tillbehör BN BU EXG-18 Snabbfäste med stopp BF 18 Fäste, 18

Läs mer

Mätinsats för motståndstermomenter Modell TR10-A

Mätinsats för motståndstermomenter Modell TR10-A Elektrisk temperaturmätning Mätinsats för motståndstermomenter Modell TR1-A WIKA datablad TE 6.1 NAMUR för fler godkännanden se sidan 6 Tillämpningar Reservmätinsats för service För alla industri- och

Läs mer

Elektriska kontakter och kablar Kontaktbryggor Kontaktbryggor med kabel. Katalogbroschyr

Elektriska kontakter och kablar Kontaktbryggor Kontaktbryggor med kabel. Katalogbroschyr Elektriska kontakter och kablar Kontaktbryggor Katalogbroschyr 2 Elektriska kontakter och kablar Kontaktbryggor Styrning: Via en kabel (förtennade ledarändar ) Antal magnetspolar: 1 3 Tillbehör Adapter

Läs mer

Centronic SensorControl SC811

Centronic SensorControl SC811 Centronic SensorControl SC811 sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd sol-vind-sensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Infällt ljusstyrkeregulator Best. nr. : 2102 00 Utanpåliggande ljusstyrkeregulator Best. nr. : 2103 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation 971111 Konstant nivå Olja, bensin och fett Vatten Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ES 334 B, ES 334 S ES 334 B: Nivåövervakare ES 33 Kapacitiv givare ES4 ES 334 S: Nivåövervakare

Läs mer

Installationsplan PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG sv - SE

Installationsplan PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG sv - SE Installationsplan PG 8130 PG 8131 PG 8132 PG 8133 Läs ovillkorligen bruksanvisningen och servicedokumentationen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv - SE M.-Nr.

Läs mer

SET/OS2 Kapacitiv givare Instruktioner för installation och drift

SET/OS2 Kapacitiv givare Instruktioner för installation och drift Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 26.6.2019 Internet: www.labkotec.fi 1/7 Kapacitiv givare Copyright 2019 Labkotec Oy Vi förbehåller oss rätten till

Läs mer

Effektförbrukning I drift I viloläge

Effektförbrukning I drift I viloläge Vridande ventilmotor LR230A Vridande ställdon för 2- och 3-ports vridventiler DN15...DN25 Vridmoment 5 Nm 230V AC våläges eller 3-punkts styrning ekniska data Elektriska data Nominell spänning AC 100...

Läs mer

LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi.

LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi. LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi.se MagniLink Visus bruksanvisning 7942143a Första användning Vi

Läs mer

GASTRO TEKNIK AB Rostfria produkter till storkök Specialitet värmeenheter

GASTRO TEKNIK AB Rostfria produkter till storkök Specialitet värmeenheter 2017-10-19 INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING, FÖR PERSONER MED BEHÖRIG UTBILDNING INOM RESTAURANG & STORKÖK. VÄRMERI FÖR KORV, BRÖD OCH MOS 1. Transportskada : Transportskada måste anmälas till transportföretaget

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. PSbox6 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET PS-BOX6 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR MANUAL. PSbox6 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET PS-BOX6 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR MANUAL PSbox6 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET PS-BOX6 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNIING Fasövervakningsenhet, PS-Box6 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

Onlinedatablad MZT8-2V8-N-KW0 MZT8 ATEX SENSORER FÖR CYLINDRAR MED T-SPÅR

Onlinedatablad MZT8-2V8-N-KW0 MZT8 ATEX SENSORER FÖR CYLINDRAR MED T-SPÅR Onlinedatablad MZT8-2V8-N-KW0 MZT8 ATEX A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Tekniska data i detalj Kännetecken Cylinderform Cylinderform med adapter Husets längd Beställningsinformation Typ Ytterligare

Läs mer

GASTRO TEKNIK AB Rostfria produkter till storkök Specialitet värmeenheter

GASTRO TEKNIK AB Rostfria produkter till storkök Specialitet värmeenheter 2017-10-02 INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING, FÖR PERSONER MED BEHÖRIG UTBILDNING INOM RESTAURANG & STORKÖK. KOKERI, 1 Transportskada: Transportskada måste anmälas till transportföretaget inom 7 dagar, se

Läs mer

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Utgåva: 12.2009 610.44482.65.000 Driftinstruktion i original Svenska Tilläggsbruksanvisning G-BH7 Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Apparater av grupp II, kategori 3/2GD och 3GD 2BH7 2 2BH7

Läs mer

Elektriska kontakter och kablar Kontaktbryggor Kontaktbryggor. Katalogbroschyr

Elektriska kontakter och kablar Kontaktbryggor Kontaktbryggor. Katalogbroschyr Elektriska kontakter och kablar Kontaktbryggor Kontaktbryggor Katalogbroschyr 2 Elektriska kontakter och kablar Kontaktbryggor Kontaktbryggor Styrning: Kontakt M12 Hankontakt, M12x1, 4-polig Antal magnetspolar:

Läs mer

Gasdetektor ST650 EX. Allmän beskrivning. Art. nr (6) DATABLAD

Gasdetektor ST650 EX. Allmän beskrivning. Art. nr (6) DATABLAD 1(6) DATABLAD Gasdetektor ST650 EX Art. nr. 5150151-5150222 System: CGD50/500 Allmän beskrivning Förbränningsgasdetektor ATEX/IECEx-godkänd Grafisk display Styrs via pekskärm, inga ytterligare verktyg

Läs mer

Explosionsskyddade accelerationssensorer Byggserie ASA-02x ATEX

Explosionsskyddade accelerationssensorer Byggserie ASA-02x ATEX Explosionsskyddade accelerationssensorer Byggserie ASA-02x ATEX C102 767.006 Observera! Före idrifttagning av produkten måste bruksanvisningen läsas och förstås. Om nödvändigt kan bruksanvisningen beställas

Läs mer

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 40 mm

Allmänna specifikationer. Känselavstånd s n 40 mm Orderbenämning Kännetecken 40 mm i plan 4-trådig DC ATEX-godkännande för zon 2 och zon 22 S Tekniska data Allmänna specifikationer Växlingsfunktion kompletterande Utgångstyp PNP Känselavstånd s n 40 mm

Läs mer

Bruksanvisning. Elektrisk vattenvärmare. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Bruksanvisning. Elektrisk vattenvärmare. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P SV Bruksanvisning Elektrisk vattenvärmare ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 Om detta dokument 1.1 Målet med detta dokument Denna bruksanvisning är en del av produkten och innehåller information

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M18x1 37 40 4 0102 24 LED Orderbenämning Kännetecken 5 mm i plan Användbar upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Anslutning Tillbehör BN BU EXG-18 Snabbfäste med stopp BF 18 Fäste, 18 mm L+ L- Tekniska

Läs mer

Bruksanvisning i original. Tina 1A Blindplugg. ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, Kungsbacka

Bruksanvisning i original. Tina 1A Blindplugg. ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, Kungsbacka Bruksanvisning i original Tina 1A Blindplugg ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i innehållet

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Kapacitiva Givare. PNP NÖ & NS Beställ.Nr. NPN NÖ & NS Beställ.Nr 5.090. SENSOTRONIK Tel. +46 44 200 800 www.sensotronik.

Kapacitiva Givare. PNP NÖ & NS Beställ.Nr. NPN NÖ & NS Beställ.Nr 5.090. SENSOTRONIK Tel. +46 44 200 800 www.sensotronik. 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm Spänning 1040VDC eller 20250VDC Kapsling i rostfritt Flexibel kabel eller M12x1 Antivalent utgång indikering CEmärkning kortslutningsskydd BN Brun BK Svart WH Vit BU Blå NÖ/ NS

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M30x1,5 55 5 40 45 18 0102 Orderbenämning 36 LED M12x1 6 Kännetecken Komfortserie 15 mm ej i plan Användbar upp till SIL 2 enligt IEC 61508 Hus i rostfritt stål Anslutning 1 2 L+ L- Tråd färger

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

Tryckgivare i Ex-utförande för explosionsfarligt område enligt ATEX och IECEx

Tryckgivare i Ex-utförande för explosionsfarligt område enligt ATEX och IECEx utg.19.01 Utförande Standard typ Mätnoggrannhet Material Tryckområde Tryckanslutning Utvändigt membran Utsignal Matarspänning Temperaturområde Temperaturinflytande Inställningstid (10-90%) Långtidsstabilitet

Läs mer

SMR SMT. ac 20 250 V ac 20 250 V ac Matningsspänning 10 30 V dc Max tillåtet rippel 15 % Felpolningsskydd dc Ja Kortslutningsskydd dc Ja

SMR SMT. ac 20 250 V ac 20 250 V ac Matningsspänning 10 30 V dc Max tillåtet rippel 15 % Felpolningsskydd dc Ja Kortslutningsskydd dc Ja SPACEMASTER SM Beskrivning Arbetssätt och räckvidd: Sändare-mottagare: -2 m Direktavkännande: -,5 m Reflektorfotocell: - m Fiberoptik: Beroende på val av fiber Anslutning via fast kabel eller kontaktdon

Läs mer

GEMÜ 8500 Elektrisk pilotmagnetventil

GEMÜ 8500 Elektrisk pilotmagnetventil Elektrisk pilotmagnetventil Funktioner Monteringsläge Valfritt Manuell överbryggning som standard Vridbar magnetspole Lämpad för styrning av enkel- och dubbelverkande pneumatiska ventilställdon Kan fås

Läs mer

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Avsedd användning Regulatorn används för att registrera och visa temperatur från -55 till + 99,9 C och det relativa

Läs mer

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr Sensorer Tryckvakter Katalogbroschyr 2 Sensorer Tryckvakter Trycksensor, Tryckområde: -1-10 bar Elektronisk Elektr. anslutning: Hankontakt, M8x1, 4-polig Tryckluftsanslutning: Fläns med O-ring, Ø 1,2x1

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERELEMENT FÖR EBERSPÄCHER KUPÉVÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Onlinedatablad FLOWSIC300 GASFLÖDESMÄTARE

Onlinedatablad FLOWSIC300 GASFLÖDESMÄTARE Onlinedatablad A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Beställningsinformation FLÖDESMÄTNING OCH PROCESSÖ- G Typ Artikel nr På förfrågan Produkten omfattas inte enligt artikel 2 (4) av RoHS-direktiv 2011/65/EU

Läs mer

DL 26 NDT. Manual /31

DL 26 NDT. Manual /31 DL 26 NDT Manual 9000-608-32/31 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.5 Ändamålsenlig

Läs mer