Kommunens Kvalitet i Korthet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens Kvalitet i Korthet"

Transkript

1 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2014 KKiK

2 Öckerö SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. April KKiK 2014

3 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet...4 Fakta om kommunerna i SOLTAK Kommunalråden har ordet Tillgänglighet och bemötande Hur snabbt svarar kommunen på e-post? Hur snabbt svarar kommunen i telefon? Kommunens bemötande i telefon...12 Öppettider bibliotek, återvinningscentral och simhall Delaktighet och kommunens information Delaktighet, inflytande, trygghet...14 Hur bra är kommunens hemsida? Förskola / skola Kvalitet och kostnader i förskolan...16 Kvalitet och kostnader i skolan...17 Social omsorg Kvalitet och kostnader inom särskilt boende och hemtjänst...18 Hur bra fungerar det sociala skyddsnätet?...19 Miljö och näringsliv Ekologiska livsmedel i kommunen Nya företag och företagsklimat...21 Kontaktuppgifter...22 KKiK

4 Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför årligen tillsammans med cirka 225 kommuner en granskning av kvaliteten i kommunernas verksamheter. Eftersom mätningen görs genom nedslag i enstaka frågor i alla kommunens verksamheter har den fått namnen Kommunens Kvalitet i Korthet och den är tänkt att ge en snabb översiktsbild av läget i en kommun. SOLTAK I denna broschyr presenterar kommunerna Ale, Lilla Edet, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö sin kvalitet utifrån KKiKs olika mått. Anledningen till att just dessa kommuner presenteras gemensamt är för att man har ett samarbete under namnet SOLTAK. Samverkansorganisationen har bildats för att ge medborgarna i våra kommuner mer värde för pengarna och inte minst klara de utmaningar vi har framför oss då färre unga ska försörja allt fler äldre. Varför görs mätningen? Ge dem som bor i kommunen en bild av hur bra servicen är i deras kommun. Vara en utgångspunkt i dialoger mellan kommunmedborgare och politiker. Vara underlag för styrning och utveckling av kommunens verksamheter. Totalt redovisas omkring 40 mått i Kommunens Kvalitet i Korthet men i den här broschyren tas ett urval upp för att kunna kommentera det som redovisas. På varje kommuns hemsida finns information om samtliga mått som ingår i mätningen. För att underlätta för läsaren är måtten indelade i olika områden Tillgänglighet och bemötande Delaktighet och kommunens information Förskola och skola Social omsorg Miljö och näringsliv Bakom måtten finns förutom SKL och kommunerna även privata företagsmätningar samt Statistiska Centralbyrån, Skolverket, Svenskt Näringsliv, Dagens samhälle, Avfall Sverige samt Försäkringskassan. Färgförklaring Grön resultat bättre än medel. Gul resultat på medel och något under medel. Röd mer än 20 % under medel. 4 KKiK 2014

5 KKiK

6 Fakta om kommunerna i SOLTAK Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Antal invånare 31 december Befolkningsutveckling, % 1,6 0,6 1,2 0,5 Medelålder, antal år 42,2 44,9 39,8 41,3 Antal invånare per kvadratkilometer 40,6 89,9 88,5 116,1 Andel förvärvsarbetande invånare år, % Arbetslösa och sökande, år, i program med aktivitetsstöd 31 december, andel av befolkningen Öppet arbetslösa år, 31 december, andel av befolkningen Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i månader under året, andel % Andel invånare år med minst 3-årig eftergymnasial utbildning, % 77,2 83,5 82,2 84,7 6,0 2,6 5,5 2,7 2,9 1,5 2,3 1,7 36,2 27,9 29,5 34,2 12,0 20,0 18,0 28,0 Sjukpenningtal, år, antal dagar 10,8 9,3 11,0 9,1 Antal nystartade företag per invånare (första halvåret) 3,9 7,8 2,9 6,5 Valdeltagande senaste kommunalval, % 80,1 87,0 84,0 87,8 Skattekraft som andel av rikets medelskattekraft, % 92,6 108,2 97,4 107,5 Utpendlingsomfattning i kommunen, % 56,0 55,0 67,0 55,0 6 KKiK 2014

7 Öckerö Stenungsund Orust År Källa SCB 0,6 1,4 0, SCB 42,9 40,5 46, SCB 488,5 99,0 38, SCB 84,9 84,7 82, Kolada (SCB) 2,4 3,2 3, AF 1,3 1,8 2, AF 41,4 30,1 17, Kolada 22,0 22,0 17, SCB 9,3 9,6 11, Kolada (Försäkringskassan) 6,2 6,5 6, Kolada 89,0 86,2 85, Kolada 106,7 106,0 98, Kolada 55,0 49,0 46, Kolada Kolada SCB AF Kommun- och landstingsdatabasen Statistiska Centralbyrån Arbetsförmedlingen KKiK

8 Kommunalråden har ordet Paula Örn (S), Ale Skolan är Ale kommuns viktigaste prioritering. Därför är det glädjande att se att resultaten i Ales skolor har börjat vända uppåt i KKiKs jämförelser. Det har också blivit betydligt mycket lättare att komma i kontakt med Ale kommun. En utveckling som vi vill fortsätta förbättra genom etablerandet av ett servicecenter. Ett annat positivt resultat är Ales klättring på näringslivsrankingen från plats 241 till 61 på två år. En mycket prioriterad fråga där vi också måste stimulera fler att starta nya företag i Ale. KKiK är ett viktigt verktyg för att öka insynen och transparensen gentemot våra medborgare. Miguel Odhner (S) Kungälv För mig och Samarbetspartierna är mätbarheten grunden för bättringsarbetet, och KKIK ger en sund omvärldsanalys. Jag ser att mätningen visar några framgångar som ökade öppettider på bibliotek och bättre resultat i årskurs 3, men samtidigt flera stora avvikelser jämfört med andra kommuner. Exempelvis bekräftar årets resultat att Kungälv är bland de absolut sämsta kommunerna i Sverige att erbjuda plats på ett vård och omsorgsboende. Vi måste, men med helt ny politisk ledning och nya mål, fortsatt lägga fokus på tillgänglighet, information och delaktighet samt att förbättra vårt näringslivsklimat för en stark och framgångsrik kommun. Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet Lilla Edets kommun växer och med det följer utmaningar för att se till så att den kommunala servicen följer med och kan möta de nya behov som uppstår. KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet, ger oss möjligheter att jämföra och identifiera olika förbättringsområden. Vi kan se att vi inte når de resultat vi önskat på alla områden, men glädjande är att våra äldre kommuninvånare är mycket nöjda med den omsorg de erbjuds. Kommunens arbete för ökad service och att få så många som möjligt att trivas och må väl fortsätter. Vi ska också arbeta för att vara mer tillgängliga, skapa fler förutsättningar till dialog och självklart ge ett gott bemötande till alla som kontaktar oss! Sofia Westergren (M), Stenungsund Vi är väldigt glada att Stenungsund är med i Kommunens Kvalitet i Korthet. Det är ett viktigt kvalitetsverktyg där våra medborgare får ett kvitto på vilken kvalitet vår kommun levererar. Genom att jämföra oss med andra kommuner kan vi lära och förbättra vår kvalitet i servicen till Stenungsundsborna. Just nu pågår ett stort bemötandeprojekt i kommunen för att alltid ge Stenungsunds invånare, företagare och besökare det bästa möjliga möte med kommunen. Projektet är ett resultat efter förra årets mätningar i Kommunens Kvalitet i Korthet. Jag tycker att det är viktigt att ha en dialog med Stenungsundsborna och vill att verksamheterna och det politiska arbetet i största möjliga mån ska vara transparant. 8 KKiK 2014

9 Kerstin Gadde (S), Orust Vi bor och verkar i en attraktiv kommun som finns i en expansiv region. För att vi ska fortsätta att utvecklas måste vi erbjuda möjligheter till rätt tjänster och därför ska vi ha en pågående och seriös dialog med dem som är våra användare och sträva efter att ha en öppen samverkan med invånare, näringsliv, organisationer med flera. Under 2015 startar ett visionsarbete som ska utmynna i en bild av hur vi vill ha vår kommun. Det handlar om att skapa förutsättningar både för inflyttning men även för att kunna bo kvar. Syftet är att finna det som är viktigt för ett bra liv. KKIK hjälper oss i vårt utvecklingsarbete. Vi kan jämföra oss med våra grannkommuner, vi kan hitta utvecklingsmöjligheter och bra frågor att samarbeta kring. Måtten i KKiK kommer att användas som en del i årets budgetprocess för att tydliggöra resurser mot kvalité, kan gälla infrastruktur, tillgänglighet, omsorg och mycket mer. Martin Johansen (FP), Tjörn Tjörns kommun strävar efter att erbjuda våra invånare en god kvalitet. I vårt arbete med att förbättra och utveckla vår verksamhet är Kommuners Kvalitet i Korthet en möjlighet att jämföra oss med andra. Inom kommunerna i SOLTAK kan vi ta tillvara på varandras erfarenheter. Årets resultat visar att Tjörns kommun har fortsatt god kvalitet på service och tjänster. Det är glädjande att medborgarna är nöjda och att de upplever sig trygga i kommunen. Resultaten för eleverna i grundskola ligger på en fortsatt hög nivå. Det är också glädjande att Tjörn förbättrat sitt resultat kring bemötande och placerar sig väl i måtten kring kommunen som samhällsutvecklare. Arne Lernhag (M), Öckerö Årets undersökning visar efter medvetna satsningar på betydligt bättre resultat än Detta visar sig dels i tillgänglighet och bemötande, vilket är något vi ständigt arbetar med. Dels i medborgarnas kontakt med kommunen via e-post och telefon men också i den dagliga verksamheten såsom omsorgen, skolan och i kontakten med medborgare i behov av stöd eller akut hjälp. Glädjande är resultaten inom skolan som uppvisar god kvalitet. Mer resurser till förskolan ger förutsättningar för ökad trygghet i form av högre personaltäthet. Resultaten på nationella prov är goda och en hög andel av våra elever har behörighet till fortsatta studier efter grundskolan. Även verksamheten inom social omsorg visar på fortsatt god kvalitet. Vi fortsätter naturligtvis med vårt målmedvetna arbete att bli en tillgänglig kommun med hög kompetens. KKiK

10 Tillgänglighet och bemötande Hur snabbt svarar kommunen på e-post? Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Ale Kungälv Lilla Edet Orust Stenungsund Tjörn Öckerö I Sverige: Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat % För att ge en bild av kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via e-post har en undersökning gjorts där 54 e-postbrev skickats till olika enheter inom kommunerna. Mätningen visar andelen e-postbrev som besvarats, i sin helhet eller på en eller flera delfrågor, inom två arbetsdagar. Nästan alla kommunerna inom SOLTAK har förbättrat sina resultat jämfört med föregående år och de flesta har ett resultat på eller över medel i undersökningen. Bäst resultat i undersökningen fick Kramfors, Lomma och Östersund som svarade på samtliga e-postbrev inom två arbetsdagar. Öckerö och Lilla Edet finns bland Sveriges 30 snabbaste kommuner att svara på en e-postfråga. 10 KKiK 2014

11 Hur snabbt svarar kommunen i telefon? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med handläggare? Ale Kungälv Lilla Edet Orust Stenungsund Tjörn Öckerö I Sverige: Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat % För att ge en bild av kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via telefon har en undersökning gjorts där 54 alternativt 108 försök till samtal har utförts med frågor till olika enheter inom kommunerna. Mätningen visar andelen lyckade kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhölls. De flesta av kommunerna inom SOLTAK har förbättrat sina resultat jämfört med två föregående år och har ett resultat kring medel i undersökningen. Även medelvärdet för deltagande kommuner har ökat över åren 2012 till Alla kommunerna inom SOLTAK bör fundera på vilken lägsta nivå som är acceptabel. Bäst resultat i undersökningen fick Lerum där 75 procent av frågorna besvarades. KKiK

12 Tillgänglighet och bemötande Kommunens bemötande i telefon Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Ale Kungälv Lilla Edet Orust Stenungsund Tjörn Öckerö I Sverige: Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat % För att ge en bild av kommunens bemötande i telefon har intervjuarna efter varje samtal (se mått på sidan 13) graderat hur de har blivit bemötta av kommunens personal i tre kategorier, gott, medelgott och dåligt bemötande. Faktorer som har bedömts är bland annat serviceinriktat bemötande. Några av kommunerna inom SOLTAK har försämrat sina resultat jämfört med 2013 när det gäller bemötandet i telefon medan andra har förbättrat det. Tjörn är den kommun som förbättrat sitt bemötande mest om man ser till de tre senaste årens mätningar. För flera av kommunerna kan man utläsa skillnader med flera procent mellan de olika åren. Fortfarande har merparten av SOLTAK-kommunerna resultat på eller över medel i undersökningen. Antalet kommuner i undersökningen som når 100 procent i gott bemötande har minskat från 13 till 2, Hallstahammar och Sollefteå kommun. Hos dessa kommuner får alla besvarade samtal ett gott bemötande. 12 KKiK 2014

13 Öppettider utöver vardagar kl 8 17 på bibliotek, återvinningscentral och simhall? Bibliotek Återvinning Simhall timmar / vecka timmar / vecka timmar / vecka Ale Kungälv Lilla Edet Orust Stenungsund Tjörn Öckerö I Sverige: Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat För dem som inte har möjlighet att gå ifrån under dagtid för ett besök på biblioteket, simhallen eller återvinningscentralen är öppettider utanför ordinarie kontorstid av stor nytta. Detta är särskilt viktigt i kommuner där en stor del av befolkningen pendlar. De flesta av SOLTAK-kommunerna ligger på eller under medel när det gäller öppettider utöver vardagar mellan klockan 8 och 17 på bibliotek, simhall och återvinningscentral. Kungälv är fortfarande den enda av SOLTAK-kommunerna som har resultat på eller över medel för samtliga sina anläggningar. Upplands Väsby och Alingsås ligger i Sverigetoppen med 117 respektive 115 timmar mer öppet. Lilla Edet, Orust, Tjörn och Öckerö kommuner saknar simhall. KKiK

14 Delaktighet och kommunens information Delaktighet, inflytande, trygghet Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? % av maxpoäng Index Index Ale Kungälv Lilla Edet Orust 50 Stenungsund Tjörn Öckerö I Sverige: Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat För att visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna har SKL konstruerat ett delaktighetsindex baserat på ett stort antal aktiviteter för medborgarkontakter. Ju fler forum kommunen tillhandahåller desto bättre resultat i undersökningen. Resultatet visar att Ale och Tjörn har en mycket bred plattform för medborgarnas delaktighet medan övriga kommuner inom SOLTAK får resultat likt föregående år på medel eller strax under. Bästa kommunen i undersökningen är Upplands Väsby med 96 procent. Medborgarundersökningen möjliggör för invånarna att tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande. Måtten är baserade på de frågor som ställs kring områdena Tillgänglighet, Information/Öppenhet, Påverkan/Inflytande och Förtroende samt Medborgarnas uppfattning om kommunen som en trygg plats att leva på. Öckerö når bäst resultat av SOLTAK-kommunerna i området Medborgarnas möjlighet till inflytande, ett resultat som ligger något över medel i undersökningen. Bästa kommunen i undersökningen vad gäller inflytande är återigen Trosa kommun och nu också Höganäs kommun med index 56. Öckerö och Tjörn når bäst resultat av SOL- TAK-kommunerna i området Hur trygga medborgarna känner sig i kommunen, resultatet är bland de 15 bästa i hela Sverige. Bästa kommunen i undersökningen är Robertsfors med index 82 följt av Öckerö med index 81. Orust kommun deltog inte i medborgarundersökningen. 14 KKiK 2014

15 Hur bra är kommunens hemsida? Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Ale Kungälv Lilla Edet Orust Stenungsund Tjörn Öckerö I Sverige: Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat % SKL undersöker årligen 0 samtliga kommuners hemsidor genom att söka svar på vanliga frågor. Syftet är att kunna visa en samlad bild på starka och svaga sidor av kommunens informationsgivning på sin webbplats. För 2014 har två större förändringar gjorts. Antalet frågor kopplade direkt mot sökfunktionen har utökats. Orsak är att denna sökväg har blivit allt viktigare och allt mer nyttjas då innehållet på webbplatserna blivit alltmer omfångsrikt. Helt nytt är att en undersökning av kommunernas webbsidor utifrån en företagares perspektiv genomförts med 17 frågor, men dessa ingår inte i undersökningens resultat i år. Granskningens utfall är endast kopplat mot medborgarperspektivet. Svaret på varje fråga ska kunna hittas inom två minuters sökning på kommunens webb. Undersökningen är indelad i verksamhetsområden där varje områdes svar kan ge maximalt 100 procent. Varje fråga kan ge tre poäng för helt uppfylld, en poäng för delvis uppfylld och noll poäng där information inte har gått att finna. För 2014 har cirka 250 frågor undersökts. Samtliga kommuner inom SOLTAK ligger på ungefär samma utfallsnivå på sina resultat jämfört med föregående år och de flesta får resultat över medel. Snittet bland alla kommuner i undersökningen låg under 2012 på 74 procent hittade svar. Under 2013 ökade snittet till 79 procent och för 2014 blev snittet 78 procent trots skärpning av frågor. Bäst webbinformation i landet har Uddevalla kommun där 94 procent av frågorna går att hitta svar på inom två minuter. Uddevalla var bäst även 2013 och KKiK

16 Förskola / skola Kvalitet och kostnader i förskolan Hur stor del av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? % Antal dagar Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Planerad, barn / personal Hur många barn i snitt per årsarbetare är faktiskt närvarande i förskolor i kommunen? Barn / personal Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kr / barn Ale ,7 4, Kungälv ,5 4, Lilla Edet ,3 4, Orust ,5 4, Stenungsund ,4 4, Tjörn ,6 4, Öckerö ,4 4, I Sverige: Medelvärde ,4 4, Sämst resultat ,0 6, Bäst resultat ,9 3, Utifrån serviceperspektivet mäts andel som erbjudits plats på förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum och väntetiden för dem som inte fått sitt barn placerat på önskat placeringsdatum. Resultatet hur stor andel av de som får förskoleplats på önskat datum visar att Ale, Kungälv, Stenungsund och Öckerö ligger över medel. Stenungsund är den kommun som erbjuder störst andel förskoleplats på önskat placeringsdatum, här får nästan alla barn plats på det datum man önskat. Flera av landets kommuner har erbjudit samtliga plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum. Utifrån Trygghetsperspektivet mäts antal barn per personal i förskolan. Mätningar görs av den faktiska närvaro och ställs mot den planerade närvaron. Andelen inskrivna barn per personal ligger kring medelvärdet i samtliga kommuner inom SOLTAK. Tittar man på antal barn per personal utifrån faktisk närvaro, när de som är frånvarande av olika orsaker har tagits bort, så är Orust, Öckerö och Kungälv något bättre än övriga i SOLTAK. 16 KKiK 2014

17 Kvalitet och kostnader i skolan Årskurs 3 Elever som klarat godkänt i nationella prov (alla skolor i kommunen). Årskurs 6 Genomsnittlig andel elever som klarat nationella prov (sv, ma, en). Årskurs 9 Andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet. Gymnasiet Elever boende i kommunen som fullföljer gymnasiet inom 4 år, inkl IV. Årskurs 8 Elevers syn på skolan och undervisningen, andel positiva svar. % % % % % Hur effektiva är kommunens grundskolor? Kr / betygspoäng Ale ,6 72, Kungälv ,7 76, Lilla Edet ,2 75, Orust ,4 80, Stenungsund , Tjörn ,6 79, Öckerö ,4 81,1 299 I Sverige: Medelvärde , Sämst resultat , Bäst resultat , De två första måtten visar genomsnittlig andel som uppnått minst godkänt i ämnen vid nationella prov. Det gäller alla elever i kommunen även de som studerar på friskolor. Andel behöriga till något program på gymnasiet och andel som slutför gymnasiet inom 4 år, kan ses som kvitto på grundskolans resultat med att ge eleverna en bra start i livet. Resultaten för nationella prov i grundskolan visar på god kvalitet i alla kommuner inom SOLTAK. Andelen behöriga till ett nationellt program på gymnasiet ligger på medelvärde eller över medel i samtliga kommuner. Öckerö är den kommun som har högst andel behöriga till ett nationellt program på gymnasiet inom SOLTAK. Bäst resultat i landet har Vaxholms kommun där hela 99 procent av eleverna i åk 9 är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. KKiK

18 Social omsorg Kvalitet och kostnader inom särskilt boende och hemtjänst Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Andel brukare som är ganska/ mycket nöjda med sitt särskilda boende. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Hur många olika vårdare besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar? Andel brukare som är ganska/ mycket nöjda med sin hemtjänst. Kr / brukare Antal dagar % Kr / brukare Antal personer Ale Kungälv Lilla Edet Orust Stenungsund Tjörn Öckerö % I Sverige: Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat Varje år undersöker Socialstyrelsen med enkäter hur nöjda de äldre är med sina äldreboenden och sin hemtjänst. Merparten av kommunerna i SOLTAK har lägre kostnader för sina särskilda boenden än medelkommunen. Nästan alla äldre i våra kommuner är mer nöjda än snittet. Mest nöjd med sitt äldreboende är man i Hylte. Väntetiden från ansökan till erbjudande om plats på ett äldreboende har blivit längre för våra kommuner än förra året utom i Ale kommun och Öckerö kommun som under året har haft kortare väntetider än Bästa kommun är Lessebo där man erbjuds plats samma dag som man ansöker. Kostnaden för hemtjänsten har ökat för SOLTAKs alla kommuner vilket även gäller Sverige i stort. Av SOLTAKs kommuner är det endast Lilla Edets kommun som ligger bättre än medel. De flesta äldre är mycket nöjda med sin hemtjänst. I Arjeplog, som är bästa kommun i årets undersökning, är 100 procent av de som har hemtjänst mycket nöjda. Antalet vårdare som besöker den äldre i sitt hem kan spela roll för tryggheten. Medelvärdet inom SOLTAK varierar men Öckerö och Ale har goda resultat med 11 respektive 14 vårdare under en 14-dagarsperiod. Bäst resultat har kommunerna Hörby och Nynäshamn där i snitt 6 vårdare besöker de äldre under 14-dagar. 18 KKiK 2014

19 Hur bra fungerar det sociala skyddsnätet? Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd. Hur lång är handläggningstiden i snitt (tid för utbetalning) för att få ekonomiskt bistånd? Andel ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning. % Antal dagar % Ale 2, Kungälv 2, Lilla Edet 5, Orust 2,6 77 Stenungsund 3, Tjörn 2, Öckerö 2, I Sverige: Medelvärde 4, Sämst resultat 10, Bäst resultat 0, Den som söker ekonomiskt bistånd är i ett utsatt läge och ofta i behov av snabb hjälp. Andelen invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd är i nästan alla kommuner i SOLTAK lägre än genomsnittet i landet. Bland SOLTAK kommunerna har Kungälvs kommun med 11 dagar från första kontakt till dess man får beslut den kortaste handläggningstiden för ekonomiskt bistånd. Bästa kommunerna i landet är Krokom, Kungsör och Vansbro med bara två dagars handläggningstid. Orust kommun deltog inte i mätningen Ungdomar som har varit i kontakt med socialtjänsten ska helst ha fått stöd och hjälp i sådan omfattning att de aldrig behöver återkomma. I år har flera av kommunerna i SOLTAK ett bättre resultat än medel när det gäller hur många ungdomar som inte kommer tillbaka till socialtjänsten inom ett år. I hela Sverige är det 7 kommuner där inga ungdomar återkommer till socialtjänsten inom ett år och Tjörns kommun är en av dessa. KKiK

20 Miljö och näringsliv Ekologiska livsmedel i kommunen Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel i kommunorganisationen? Ale Kungälv Lilla Edet Orust Stenungsund Tjörn Öckerö I Sverige: Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat % Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn. Orust har ökat sin andel ekologiska matvaror mest och ligger nu tillsammans med Öckerö på 28 procent. Men även Tjörn, Lilla Edet, Stenungsund och Kungälvs kommuner har ökat och nu ligger merparten av SOLTAK-kommunerna på eller över medel. Medelvärdet i Sverige har också höjts från 16 procent år 2013 till 20 procent Det innebär att det nationella målet till 2010 om 25 procent ekologiskt i offentlig sektor är på god väg att uppnås. Lund är den kommun som har högst andel ekologiska livsmedel, hälften av deras inköpta livsmedel var ekologiska. 20 KKiK 2014

21 Nya företag och företagsklimat Hur många nya företag har startats per invånare i kommunen? Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs kommunranking Nya företag / inv Ale 2,9 61 Kungälv 6,5 182 Lilla Edet 3,9 255 Orust 6,0 263 Stenungsund 6,5 66 Tjörn 7,8 72 Öckerö 6,2 26 I Sverige: Medelvärde 4,9 145 Sämst resultat 0,6 290 Bäst resultat 14,6 1 Måttet visar om antalet förvärvsarbetande personer har ökat eller minskat i kommunen under året. För ökad jämförbarhet anges ökningen/minskningen i förhållande till antal invånare. Jämfört med föregående år har antalet nystartade företag inom SOLTAK minskat gentemot Sverigemedel. Fortfarande startas dock fler nya företag inom SOLTAK än i genomsnitt i Sverige. Tjörn hade flest nystartade företag med knappt 8 per invånare. Stockholm har med drygt 14 nystartade företag flest nya företag per invånare av Sveriges kommuner. Öckerö har SOLTAKs bästa företagsklimat enligt rankning genomförd av Svenskt Näringsliv. KKiK

22 Vi svarar på dina frågor Vill du veta mer om Kommunens Kvalitet i Korthet? Kontakta någon av oss: Ale kommun Joachim Wever Telefon: Besöksadress: Ale Torg, Nödinge Stenungsunds kommun Stefan Ekenberg Telefon: Besöksadress: Strandvägen 15, Stenungsund Kungälvs kommun Håkan Hambeson Telefon: Besöksadress: Ytterbyvägen 2, Kungälv Tjörns kommun Carolina Färdigh Telefon: Besöksadress: Kroksdalsvägen 1, Skärhamn Lilla Edets kommun Helena Grimm Telefon: Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla-Edet Öckerö kommun Cecilia Lindblom Telefon: Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö Orust kommun Ulrika Lundgren Telefon: Besöksadress: Åvägen 2 6, Henån 22 KKiK 2014

23 KKiK

24 24 KKiK 2014

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 KKiK 2013 1 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet....4 Fakta om kommunerna i SOLTAK....6 7 Kommunalråden har ordet....8

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 KKiK 2012 1 SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. September

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 Fakta Kommunens Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i jämförelseprojektet

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET Foto: Linn Ahlex Foto: www.smalandsbilder.se KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KRONOBERG 2014 MARKARYDS KOMMUN 2 Kommunens Kvalitet i Korthet... Om KKiK Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Nummer 1 2 3 4 5 6 7 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon

Läs mer

KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram

KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram CA 2016-01-28 Allmän information Denna rapport är framtagen utifrån SKL s KKiK-rapport v1 2015 deltog 240 kommuner i KKiK (2014 deltog 230 kommuner). Mått 36.

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4

Inledning... 3 Resultat för Nyköpings kommun Så här läser du resultaten Tillgänglighet... 4 Kommunens kvalitet i korthet Dnr 2/14 Innehållsförteckning Inledning... 3 Resultat för s kommun... 3 Så här läser du resultaten... 3 Tillgänglighet... 4 Att få svar på en enkel fråga... 4 Hur länge är

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2012 Omslagsbild: www.smalandsbilder.se 2 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet 4 Fakta om kommunerna i länet 5 Kommunalråden

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se

SKL. Utvärdering KKiK 2014. www.worldwideresearch.se SKL Utvärdering KKiK 2014 Fakta om undersökningen Totalt antal respondenter 228 Antal inkomna svar 156 Felleveranser 0 Svarsfrekvens 68% Undersökningsperiod November - December 2014 Har kommunledningen

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 1. Serviceundersökning (KKIK) - Andel som får svar på sin fråga via e-post inom

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Ett verktyg som beskriver kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv. Resultatet ska ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet. Under

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län 2009 Kvalitet i korthet Sedan 2007 har ett 70-tal av landets kommuner samverkat

Läs mer

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet UTKAST Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat 2009 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4-5 Trygghet... 6 Delaktighet... 7 Effektivitet... 8-13 Samhällsutveckling... 14-16 Teckenförklaring: Resultatet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

KKiK och resultatmått

KKiK och resultatmått PM 2015-03-31 Ekonomi och styrning Lars Strid KKiK och resultatmått Stor och liten påverkansmöjlighet Man kan dela upp gruppen av mått inom KKiK på flera olika sätt. Exempelvis mått där kommunen har stor

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Kommunens kvalitet i korthet 2014 Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Om Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför sedan

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning i samarbetskommunerna i västra Värmland Tillgänglighet

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 INFORMATION 1 (10) Vår handläggare Lena Andreasson, förvaltningschef Vård- och omsorgsnämnden Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 Förord från

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KOMMUNENS KVALITET I KORTHET Kronobergsnätverket 2015 1 Om Kommunernas Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Resultat 2013 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4 Trygghet... 5-6 Effektivitet... 7-10 Samhällsutveckling... 11-13 Kontaktuppgifter... 14 2 Inledning Kvalitet ur ett

Läs mer

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014 Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet Siffrorna avser år om inte annat anges. Det år som et gäller anges då inom parentes efter siffran. Tillgänglighet i Hammarö kommun Mått 1. Hur stor andel av medborgarna

Läs mer

Kommunens. Kvalitet i Korthet. Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult

Kommunens. Kvalitet i Korthet. Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult Kommunens Kvalitet i Korthet Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Växjö Älmhult Kronobergsnätverket 2016 Om Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Sedan 2007 genomför Sveriges kommuner och Landsting,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248-7128 212 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått. För varje mått redovisas; 1 Resultatet för sämsta kommunen 2 Genomsnitt för deltagande kommuner 3 Resultatet för Ronneby Kommun 4 Resultatet

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet. 92:a plats av 93. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet. 92:a plats av 93. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Resultatet ur ett Faluperspektiv Peter Sjöstrand, Ekonomikontoret Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Bakgrund Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en årligen återkommande

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Resultatsammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet , Ljusnarsbergs kommun

Resultatsammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet , Ljusnarsbergs kommun Resultatsammanställning av ens Kvalitet i Korthet 2012-2014, Ljusnarsbergs kommun September 2015 Anders I Andersson 1 1. Inledning ens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en uppföljningsmetod vars syfte är att

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2013

Kommunens kvalitet i korthet 2013 1(5) Kommunstyrelsen Kommunens kvalitet i korthet 2013 Ärendet I ärendet redovisas Danderyds resultat i SKL:s jämförelseprojekt, Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). I projektet jämförs cirka 40 mått inom

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248 7128 211 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Resultatet ur ett Faluperspektiv Peter Sjöstrand, Ekonomikontoret BAKGRUND... 2 ANALYS OCH SLUTSATSER... 3 DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET... 4 1. Andel som får svar på e-post

Läs mer

Tillgänglighet och förtroende

Tillgänglighet och förtroende Inledning År 2014 gjordes en omfattande kartläggning av nyckeltal som kan användas som indikatorer för att mäta en kommuns kvalitet. Kartläggningen gjordes med utgångspunkt i de indikatorer som används

Läs mer